VOGELAAR 

Jacob Pietersen Vogelaer, tr Marigie Aerts
1. Aert, dp Heerjansdam
jan 1647 (Sigie Aerts, Marikie Jans)
2.
Jacob, dp Heerjansdam 28-5-1650  (Ementie Wylms)

-----
I Cornelis Vogelaar
1. Pouwelis, volgt II

II Pouwelis Corn Vogelaar, ?ovl voor 1664, tr. Maijke Pleunen, ?tr (2) Heerjansdam 30-3-1664 Jan Reynen van der Stoup, j:m: van Heerjansdam wonende tot Appenbroek
a. Pleun, dp Heerjansdam 18-6-1656 (Steven Pleunen, Marigien Pleunen), volgt III.b
b. Lijsbeth, dp Heerjansdam 7-10-1657(Pleun Pleunen, Pleuntien Corn), volgt III.a
c.  Aegje/Aeghien, dp Heerjansdam 14-4-1659 (Bastiaen ..sen, Maeyken Pleunen de Jonge ), tr Heerjansdam 5-5-1694 Jan Jans van der Hof, wonende op Charloos (1694)
d. Leendert, volgt III.c
e. ?Pieter
f. ?Marijtje
g. ?Neeltje Pauwelsz

III.a
Lijsbeth Paulus (Pouwelis) Voogelaer, dp Heerjansdam 7-10-1657 (Pleun Pleunen, Pleuntien Corn), j.d. van en won. Oost-Barendrecht, overl. na 29-5-1709, dr. van Pouwels Cornelisz. Voogelaer en Maeijke Pleunen, tr.  Heerjansdam 9-4-1682 Isack Cornelisz. Salij (Zalij) alias Grootendorst (Grootvandorst), geb. ca. 1645, j.m. van Heerjansdam (1667), wedr. (1671, 1682), woonde te Kleine Lindt in 1670, nadien weer te Heerjansdam, armbezorger van de armegoederen van Heerjansdam, overl. tussen 7-8-1706 en 29-5-1709 (zie Gens Nostra)

a Maeijke, ged. 7-3-1682 (Jan Reijnen, Aegje Paulus)
b
Paulus, ged. 4-11-1685 (Aegje Paulus)
c
Cornelis, dp 5-6-1689 (Marija Cornelis)
d Aeltje, dp 17-2-1692 (Saartje Isaks)
e
Pieter, dp 9-2-1695 ( Neeltje Isaacxs)
f Arijaentje,
ged. 18-5-1698 (Jan Jansz. van der Hoff, Arijaentje Arijens Goetbloet).
g Aagje,
ged. 16-5-1700 (Annitje Pleunen).

III.b Pieter Paulus Vogelaar, tr. Neeltje Leenderts Lodder
1.
Paulus, dp 16-2-1687 (Pietertje Jans), volgt IV.a
2. Barber, dp 1-1-1690 (Ariaantie Pieters)
3. Barber, dp 30-3-1692 (Ariaentje Pieters)
4. Cornelis, dp 13-9-1693 (Cijtje Cornelis de Haan)

IV.a Pauwlus Pieterze Vogelaar, tr Marijtje Korsze/Corsze van de Grient

 1. Neeltje, dp 18-7-1717 (Annigje Cornelis Vogelaar)
 2. Korstiaan, dp 14-5-1719 (Cornelis en Neeltje Corse van der Grient)
 3. Aagje, dp 22-3-1722 (Joost Cornelisse Bestebreur, Meijntje Corze van de Grient)
 4. Corstiaan, dp 25-6-1724 (Pieternella Corsze van de Grient, Wouter Corsze van de Grient)
 5. Pieter, dp 6-10-1726 (Marijgje Ariens Stork)

 III.c Leendert Paulwels Vogelaar, tr. Heerjansdam 22-10-1684 Arijaentje Pieters Visser, j:d: van Oost-Barendrecht

 1. Paulus, 1-1-1689 (Neeltie Pauwelsz)
 2. Pieter, dp 26-5-1696 (Wijven Pieters)
 3. Pieter, dp 28-9-1698 (Wm Pieter, Wyven Pieters)
 4. Jannetje, volgt IV.b
 5. Lijsbeth

IV.b Jannigje/Jannetie Leenders Vogelaar/Vengelaar, ovl voor 1723, otr Heerjansdam 2-11-1708 Pieter Cornelisse Niemandsverdriet, j:m: van Kernis van West-Barendrecht, herotr. Heerjansdam 9-4-1723 Jannetje Aartz Konink. Uit dit huwelijk, gedoopt te Heerjansdam:

 1. Leendetie, dp 15-9-1709 (Ariaentje Pieters, Pouwels Leenderse Vogelaar)
 2. Leendert, dp 27-9-1711 (Jakobus Nagtegaal, Ariaantie Pieters)
 3. Ariaantie, dp 13-10-1713 (Klaartie Kornelis Niemantsverdriet)
 4. Ariaantie, dp 13-1-1715 (Klaartje Kornelis Niemantsverdriet), verm. direct ovl
 5. Kornelis, dp 25-8-1715 (Klaartie Kornelis Niemandsverdriet)
 6. Ariaantje, dp 20-2-1718 (Ariaantje Glijne Droogendijke)
 7. Pietertje, dp 4-8-1720 (Jannigje Cornelis Niuemandsverdriet)

III.c Pieter Pieters Vogelaar, tr. Cornelia Louris Huysman
1 Aryaentje, dp 18-12-1696 (Marijtje Pieters Vogelaar)

------

Pieter Joosten Vogelaar, tr Steijntje Pieterze van Vliet

 1. Joost, dp 21-11-1723 (Ariaantje Jooste Vogelaar)
 2. Grietje, dp 13-12-1727 (Heijltje Pieterze van Vliet)

Jannigje Joosten Voogelaar, j:d: van Oost-Barendrecht, otr. Heerjansdam 12-10-1726 Jan Pauwelusze de Haan, j:m: van Heerjansdam

Aartje Jooste Vogelaar, tr Aart Janze Veerman

 1. Treijntje, dp 12-7-1722 (Lavijntje Janse Veerman)
 2. Joost, dp 17-1-1725 (Ariaantje Jooste Vogelaar)
 3. Joost, dp 17-11-1726 (Ariaantje Jooste Vogelaar)

Ariaantje Jooste Vogelaar, tr Arie Bastiaanze Dorsman

 1. Bastiaan, dp 4-3-1725 (Lijsbet Bastiaanze Dorsman)
 2. Jan, dp 27-4-1727 (Aart Janze Veerman, Aartje Jooste Vogelaar)

Steijntje Jooste Vogelaar, tr Wessel Cornelisze Pluijmert

1. Joost, dp 23-6-1726 (Maijke Janz Visser)

Pieter Joosten Vogelaar, tr Marijtje Hendrixs Leenheer

 1. Hendrik, dp 7-4-1720 (Berber van der Kreek)
 2. Hendrik, dp 23-3-1721 (Jannetje Clijppanus) 

Pleun Jooste Vogelaar, tr Cornelia Cornelis Schit

 1. Stijntje, dp 7-11-1716 (Steijntje Jooste Vogelaar)
 2. Steijntje, dp 14-11-1717 (Steijntje Jooste Vogelaar)
 3. Annigje, dp 21-4-1720 (Annigje Janz van der Wijden)

-------------

Joost Pleunen Vogelaer
, j:m: van de Cleijne Linde wonende onder Ridderkerck, tr Heerjansdam 6-7-1670 Stijntje Bastiaens j:d: van Heerjansdam
a. Bastiaen, dp Heerjansdam 4-10-1671(Leendert Pleunen, Bastiaentje Pieters Bastiaens)
b. Maeyke, dp Heerjansdam 29-1-1673 (Pieter Pleunen, Arie Hendricksen Hoppel, Sijgje Joosten)
c. Neeltje, dp Heerjansdam 10-3-1675(Pieter Ewoutsen, Jan Hendricksen, Stijntje Ariens, Marijgje Ewouts)
d. Martijntje, dp Heerjansdam 21-2-1677(Annigje Jans)
e. Pleuntje, dp Heerjansdam  30-10-1678 (Pleuntje Pleunen)
f. Pleun, dp Heerjansdam 23-3-1681 (Ariaentje Dircks)
g. Cornelis, dp Heerjansdam 16-5-1683 (Teuntje Jans)

-I Pieter Joosten Vogelaer, geb 1635, j:m: van Heerjansdam, tr Heerjansdam 7-7-1664 Ariaentje Pieters, geb 1639, j:d: van Maesdam
1. Jan Vogelaar, geb Heerjansdam 1661
2. Leendert, geb Heerjansdam 1663
3. Joost Vogelaar, dp Heerjansdam 8-3-1665, tr Barendrecht 30-3-1688 Martijntje van Kempen
4. Pieter Vogelaar, dp Heerjansdam 8-9-1669

II
Joost Pieters Vogelaar, dp Heerjansdam 8-3-1665, zn van Joost Vogelaar en Ariaantje Pieters, tr. Barendrecht 30-3-1688 Martijntje Jans van Kempen
a. Jannetie, dp 10-4-1690 (Dingetie Jans)
b. Pieter, dp 13-5-1691 (Marijtje Pieters, Fijtje Cornelis)
c. Jannetje, dp 13-5-1691 (Marijtje Pieters, Fijtje Cornelis)
d. Jannetje, dp 20-7-1692 (Marijtie Pieters)
e. Jan, dp 26-12-1694 (Aryaentje Pieters)
f. Jannitje, dp 13-5-1696 (Marijtje Vogelaer)
g. Aartje, dp 15-8-1697 (Maaijke Herms)
h. Jan, dp Heerjansdam 2-11-1698 (Cornelia Louis )
i. Jan, dp Heerjansdam 15-8-1700 (Marijgje Pieters)
j. Jannitje, dp Heerjansdam 18-6-1702 (Cornelia Louris)

- Ariaentje Pieters Vogelaar, geass met haer broeder Wm Pieters Visser , otr/tr Heerjansdam 3-2-1704/24-2-1704 Jacob Leenderts Naytegaal, m:j:m: geass. met Laurents van der Vlied

-----

I Cornelis Jacobs Vogelaar, schipper te Puttershoek, schipper op Puttershoek, ontving 7 16 sch. van dat syne soon gebracht heeft uyt de polder in de IJssel tot aan de sluys met sijn schuyte 13.000 steen (Polder Westmaas Nieuwland 1626). 
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
1 Jacob Cornelis Vogelaar, volgt onder II

II Jacob Cornelis Vogelaar, geb Puttershoek 1602, schipper te Puttershoek, overleden tussen 4 juli 1635 en 23 juni 1637, tr Aertge Willems
- Jacob Cornelis Vogelaar schipper van Puttershoek, is f 433.0.0 schuldig aan Lambert Lenertsz. schuitmaker op 't Zwijndrechtseveer, als rest van coop van een nieuwe cromsteve schuijt (R.A. Zwijndrecht 16-9-1621). 
- Jacob Cornelis Vogelaar, schipper wonende te Puttershoek, is schuldig aan Aert Gillisz, schipmaker wonende op Zwijndrecht, f 565 over coop van een nieuwe cromsteve schuijt. Borgen zijn Lenert Jacobs, schout op Puttershoek, en Ary Cornelis Vogelaar (R.A. Zwijndrecht 4-7-1635). - Willem Gerrits, schipper wonende bij de oude zoutkeet bij Zwijndrecht, is aan de erfgenamen van Jacob Cornelis Vogelaar, in leven wonende te Puttershoek, schuldig f 498 wegens coop van een cromsteve schuijt (R.A. Zwijndrecht 23-6-1637).

Uit dit huwelijk:
1 Pieter Jacobsz Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 8-9-1624.
2 Teuntge Jacobsdr Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 8-9-1624
3 Neeltge Jacobsdr Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 28-6-1626
4 Jan Jacobsz Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 18-6-1628, volgt III.a
5 Cornelis Jacobsz Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 21april 1631
6 Maritge Jacobsdr Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 21 april 1631
7 Antoni Jacobsz Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 11 januari 1635
8 waarschijnlijk Joost Jacobsz Vogelaar, afkomstig van Puttershoek, volgt onder III.b
9 Willem Jacobsz Vogelaar.

III.a Jan Jacobsz Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 18-6-1628, overleden na 2-2-1670, zn van Jacob Cornelisz Vogelaar en Aertge Willemsdr, tr Sijgje Andriesr van Strijen, geboren te Strijen rond 1637, overleden na 2 feb 1670, dr van Andries Claasz van Strijen en Jobje Antonisdr Verweel. 
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus Jans Vogelaar, geboren rond 1655, volgt onder IV
b. Jobien, dp Strijen 22-12-1660
c. Willem, dp Strijen 8-4-1663
d. Adrianus, dp Strijen sept 1665
e. Anthoni, dp Strijen 8-4-1668
f. Johannis, dp Strijen 2-2-1670

III.b Joost Jacobsz Vogelaar, afkomstig van Puttershoek, overleden aldaar tussen 20 januari 1668 en 11 mei 1675, waarschijnlijk zoon van Jacob Cornelis Vogelaar (II) en Aertge Willems, tr 's-Gravendeel op 16 juni 1646 (1) met Neeltien Jans Meijdam, afkomstig van 's-Gravendeel, dochter van Jan Pieters Meijdam en Neeltje Ariens, otr Numansdorp op 14 juni 1663 en getrouwd te Puttershoek op 15 juli 1663 (2) met Teuntie Jans, afkomstig van Giessendam, wonende te Numansdorp, overleden te Puttershoek na 3 juni 1675. (Zij is later getrouwd te Puttershoek op 3 juni 1675 met Ary Joppen Vogelaar.) 
Uit het eerste huwelijk:
1. ?
Uit het tweede huwelijk:
1 Jan Joosten Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 11 augustus 1665.
Hij is getrouwd te Schipluiden op 11 november 1690 met Grietje Hendriks Visscherman, afkomstig van Schipluiden, waarschijnlijk dochter van Hendrick Visscherman en Maertien Reijmbrants. Getrouwd 11 november 1690: Jan Joosten Vogelaar j.m. van Puttershoek met Grietje Hendrx Visscherman j.d. van Schipluiden.

2 Arij Joosten Vogelaar, gedoopt te Puttershoek op 20 januari 1668. [2]

IV Jacobus Jans Vogelaar, geboren rond 1660, zoon van Jan Jacobsz Vogelaar (I) en Sijgje Andriesr van Strijen. Hij was gehuwd met Maaike van der Linde, gedoopt te Maasdam op 12 nov 1666, dochter van Jacob Pietersz (metselaar ?) en Aaltje Leenderts. 
Uit dit huwelijk:
7 Leidewij Jacobs Vogelaar, gedoopt te Westmaas op 29 jan 1708, volgt onder V

V Leidewij Jacobs Vogelaar, gedoopt te Westmaas op 29 jan 1708, dochter van Jacobus Jans Vogelaar (II) en Maaike van der Linde. Zij is getrouwd te Oudenhoorn op 16 jun 1726 met Jan Krijne Noordermeer, geboren te Hekelingen in het jaar 1695, overleden te Oudenhoorn op 27 feb 1755, zoon van Crijn Jacobsz Noordermeer en Ariaentje Ariens.

MEER LOSSE FEITEN

- Aagje Hendriks VOGELAAR, gedoopt op 04-12-1741 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Jannetje/Schutter/), dochter van Hendrik Cornelisz VOGELAAR en Persina Jillis SCHUTTER.

Aagje Hendriks VOGELAAR, gedoopt op 16-12-1742 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Maria/van der Giessen/), dochter van Hendrik Cornelisz VOGELAAR en Persina Jillis SCHUTTER.

Arie Cornelisz VOGELAAR, gedoopt op 04-08-1715 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Neeltje/Huibrechts/), zoon van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Arie Jansz
VOGELAAR.
Gehuwd met Celia Crijne LUGTHARD.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

Celia Cornelis VOGELAAR, gedoopt op 07-05-1713 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Neeltje Huijbregts/van Dijk/), dochter van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Celia Cornelis
VOGELAAR, gedoopt op 09-03-1727 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Bastiaantje Hendricks/van Driel/), dochter van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Celia Cornelis VOGELAAR, gedoopt op 06-08-1730 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Bastiaantje Hendricks/van Driel/), dochter van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Cornelia Hendriks VOGELAAR, gedoopt op 19-03-1747 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Maartje Hendriks/van Driel/), dochter van Hendrik Cornelisz VOGELAAR en Persina Jillis SCHUTTER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-03-1780 te Nieuw-Beijerland met Pieter LOS, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

Cornelis Ariensz
VOGELAAR, gedoopt op 03-02-1692 te Goudswaard (getuigen: Jannetje/Crijnen/), zoon van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

Cornelis Ariensz
VOGELAAR, gedoopt op 17-03-1693 te Goudswaard (getuigen: Cornelia Crijnen/Lugthard/), zoon van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 29-05-1710 te Nieuw-Beijerland met Maartje Hendriks van DRIEL, 18 jaar oud. Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

Cornelis Hendriksz VOGELAAR, gedoopt op 03-01-1740 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Bastiaantje/van Driel/), zoon van Hendrik Cornelisz VOGELAAR en Persina Jillis SCHUTTER.

Crijn Ariensz
VOGELAAR, gedoopt op 14-10-1685 te Goudswaard (getuigen: Jannetje Crijndr/Ligthaart/), zoon van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

Crijn Cornelisz
VOGELAAR, gedoopt op 26-07-1722 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Neeltjen Huijbregts/van Dijck/), zoon van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Hendrik Cornelisz VOGELAAR, gedoopt op 22-03-1711 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Arij Jansz/Vogelaar/ Leentje Hendriks/van Driel/), zoon van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.
Gehuwd met Persina Jillis SCHUTTER. Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

Jannetje Ariens VOGELAAR, gedoopt op 26-10-1687 te Goudswaard (getuigen: Lijsbeth/Willems/), dochter van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

Jan Ariensz VOGELAAR, gedoopt op 01-05-1689 te Goudswaard (getuigen: Jantge/Arens/), zoon van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

Jobje Ariens
VOGELAAR, gedoopt op 25-11-1696 te Goudswaard, dochter van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

Maartje Hendriks
VOGELAAR, gedoopt op 03-01-1745 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Maartje Hendriks/van Driel/), dochter van Hendrik Cornelisz VOGELAAR en Persina Jillis SCHUTTER.

Selia Cornelis VOGELAAR, gedoopt 06-1717 te Nieuw-Beijerland (getuigen: Neeltje Huibrechts/van Dijk/), dochter van Cornelis Ariensz VOGELAAR en Maartje Hendriks van DRIEL.

Sijtje Ariens
VOGELAAR, gedoopt op 23-10-1701 te Goudswaard, dochter van Arie Jansz VOGELAAR en Celia Crijne LUGTHARD.

SOURCE: http://home.wxs.nl/~hfh/fam/KIWIET1.HTM