VOLGRAAF
Dordrecht
zie ook: http://people.zeelandnet.nl/vlietcom/volgraaf.htm 

I. Hermen Matthijsz Volgraeff, otr. Dordrecht 1-4-1612 Maijken Jaspers van Diepebeec.
Uit het huwelijk:
1. Josijntgen + Heijltien, ged. Dordrecht nov 1616.
2. Boudewijn, ged. Dordrecht sept 1623, volgt IIa.
3. Jan, ged. Dordrecht maart 1630.
4. Jasper, volgt IIb.
5. Matthijs, volgt IIc.

IIa. Boudewijn Hermens Volgraef, ged. Dordrecht sept 1623, j:m: van Dordrecht, schipper (1651), "pont-meter" (1678), wonende op de Hoge Nieustraet (1651), wonende in Vleesch-houwersstraet (1678), otr. Dordrecht 24-9-1651, tr. (1) Dordrecht (Grote Kerk) 15-10-1651 Emmetje Wilms Keijser, weduwe van Evert van der Mast (schiptimmerman), wonende op de Hoge Nieustraet, otr. (2) Dordrecht 9-1-1678 Lijsbeth Braet, van Dordrecht, weduwe van Abraham de Wael, wonende bij de Beurs
Uit het eerste huwelijk:
1. Janneghe, ged. Dordrecht 31-7-1652.
2. Maeijke, ged. Dordrecht 4-10-1653.
3. Herman, ged. Dordrecht 17-4-1658, volgt IIIa.
4. Willem, ged. Dordrecht 19-11-1659, volgt IIIb.
3. Josina, ged. Dordrecht 20-6-1663, j:d: van Dordrecht wonende in de Krommen Elboogh geassisteerd met Annigie Jacobs huijsvrou van Willem Volgraeff desselfs aengehoude suster, otr/tr. Dordrecht 15/29-7-1696 Mathijs van Dalen, j:m: van Dordrecht, maselaer wonende in de Zaris gangh geassisteerd met desselfs vader.
4. Jacobus, ged. Dordrecht 20-1-1666.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 28-9-1667.
Uit het tweede huwelijk:
1. Simon, ged. Dordrecht 26-8-1678.

IIb. Jasper Hermensen Volgraef, j:m: van Dordrecht woonende bij de Blaeupoort, schiptimmerman, otr/tr. Dordrecht 20-4/4-5-1636 Janneke Jans, j:d: van Dordrecht woonende in de Kolfstraet.
Uit het huwelijk:
1. Christina, ged. Dordrecht  dec 1636.
2. Josina, ged. Dordrecht 8-1-1645.
3. Jannitgen, ged. Dordrecht 12-8-1646.
4. Josijntje, ged. Dordrecht 11-1-1652.
5. Jan Jaspersen Volgraaf, geb. ca. 1650, otr. Dordrecht 10-5-1671 Aeltge Jacobs. (Kinderen: Jasper 9-9-1672, Jasper 13-10-1679).

IIc. Matthijs Hermensen Volgraeff, otr. Dordrecht 22-3-1643 Hester Cornelis.
Uit het huwelijk:
1. Josijntje, ged. Dordrecht 28-2-1644.
2. Hermen, ged. Dordrecht 4-4-1646, volgt IIIc.
3. Geertruijdt, ged. Dordrecht 14-8-1648.
4. Jasper, ged. Dordrecht 17-1-1651.
5. Jasper, ged. Dordrecht 4-2-1652.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 30-6-1655.

IIIa. Herman Boudewijnse Vollegraft, j:m: wonende in de Krommen Elleboog, kuijper (1682), otr/tr. Dordrecht 15/30-3-1682 Geertie (Grietje/Geertruijdt) Aerts, j:d: wonende in de Krommen Elleboog.
Uit het huwelijk:
1. Arien, ged. Dordrecht 31-7-1684.
2. Teuntie, ged. Dordrecht 5-8-1686.
3. Theuntie, ged. Dordrecht 28-3-1688.
4. Maijke, ged. Dordrecht 30-11-1689.
5. Boudewijn, ged. Dordrecht 5-12-1691
6. Aert, ged. Dordrecht 12-9-1694.
7. Aartje, ged. Dordrecht 315-1696.

IIIb. Willem Boudewijnsz Volgraaf (Volgracht), ged. Dordrecht 19-11-1659, j:m:, varent-gast, otr/tr. Dordrecht 24-9/9-10-1690 Annegie Jacobs, j:d: van Dordregt wonende in de Crommen-Elboogh.
Uit het huwelijk:
1. Boudewijn, ged. Dordrecht 21-7-1691.
2. Maria, ged. Dordrecht 5-6-1693.
3. Jacob, ged. Dordrecht 24-12-1694.
4. Emmigje, ged. Dordrecht 23-1-1697.
5. Jacob, ged. Dordrecht 7-3-1699.
6. Barber, ged. Dordrecht 10-1-1701.
7. Neeltje, ged. Dordrecht 25-11-1702.
8. Neeltje, ged. Dordrecht 16-1-1705.
9. Willem, ged. Dordrecht 9-9-1707.
10. Cornelis, ged. Dordrecht 7-5-1710.

? IIIc. Hermen Matthijsz Volgraef, ged. Dordrecht 4-4-1646, tr. NN.
Kinderen:
1. Matthijs Hermense Volgraeff, volgt IV.


? IV. Matthijs Hermense Volgraeff, j:m: van Dordrecht geass met Herman Volgraeff desselfs vader, otr/tr. (1) Dordrecht 20-9/30-10-1699 Sara Dircx Wandelaers, j:d: van Dordrecht wonende aen den Noordendijck geass met Ida Sanders desselfs moeder, otr/tr. (2) Dordrecht 7/23-6-1720 Anna Pieterse Kleijn, j:d: van Dordregt woont op den Noordendijk geass met Marij Lauwen wed Corn. van den Bosch haer muij.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Jenefaes, ged. Dordrecht 21-10-1705.
2. Dirk, ged. Dordrecht 28-10-1707, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
3. Kornelis, ged. Dordrecht 22-1-1709, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
4. Frans, ged. Dordrecht 24-9-1710, zoon van Matthijs Hermansse en Sara Dirks.
5. Elizabeth, ged. Dordrecht 2-1-1713, dochter van Matthijs Hermanse en Sara Wandelaer.
6. Cornelis, ged. Dordrecht 4-1718.
? 7. Herman Tijsse Volgraaff, jongman van Dordregt, volgt V.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Catrina Geertruij, ged. Dordrecht 26-4-1722.
2. Geertruij, ged. Dordrecht 1-2-1724, dochter van Matthijs Hermans en Anneke Pieter.
3. Martina, ged. Dordrecht 16-11-1729.

V. Herman Tijsse Volgraaff, jongman van Dordregt woont op den Noordendijk geassisteerd met Mattijs Volgraaff zijn vader, otr/tr. Dordrecht 22-10/14-11-1728 Lijsbet Stoel, j:d: van Dordegt woont in den Heermanssuisstraat geass met Rooksje de Jager wed Cornelis Stoel haer moeder.
Kinderen:
1. Matthijs, ged. Dordrecht 17-3-1729, volgt VI.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 14-11-1745.

VI. Mathijs Hermanszn Volgraef (Volgrave), ged. Dordrecht 17-4-1729, otr/tr. Dordrecht 3-1/20-1-1760 Anna Louisdr van (der) Beek, ged. Dordrecht 17-6-1736, geass. door haar moeder Antonia Roos, wed. van Louwerijs van der Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Hermannes, ged. Dordrecht 14-01-1763.
2. Louwijs, ged. Dordrecht 12-07-1765.
3. Pieter, ged. Dordrecht 30-10-1767.
4. Louis, ged. Dordrecht 15-09-1769, volgt VIIa.
5. Elisabeth, ged. Dordrecht 29-01-1772.
6. Antonie, ged. Dordrecht 04-03-1774, volgt VIIb.
7. Eijda, ged. Dordrecht 29-12-1775.
8. Matthijs, ged. Dordrecht 12-10-1781. 

VIIa. Louis/Louwys/Louwrens Mathijsz. Volgraef, ged. Dordrecht 15-9-1769, geass. door zijn vader Mathijs Volgraef, otr/tr. Dordrecht 12/29-8-1790 29-08-1790 Hermina Jansdr. van Geluk, ged. Dordrecht 19-08-1758, wed. Hubert Bluytenhek; zij tr. (3) Pieter de Geus, arbeider, wonend te Dordrecht.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johanna, ged. Dordrecht 8-10-1790, overl. Dordrecht 3-5-1845,otr/tr. Dordrecht 29-12-1810/12-1-1811 Pieter Pietersz. Deegens, ged. Dordrecht 3-12-1784, arbeider/schipper, overl. Dordrecht 9-10-1852.
2. Matthijs, ged. Dordrecht 15-08-1792.
3. Lukas, ged. Dordrecht 6-6-1796.

VIIb. Anthonij Volgraaf, j:m: geb te Dordrecht wonende in de Kolfstraat geass met zijnen vader Matthijs Volgraaf, overl. na 1821/voor 1830 (op eene zeereis overleden), otr/tr Dordrecht 28-5/13-6-1801 Elizabeth de Ruyter, ged. Dordrecht 4-8-1780, j:d: geb te Dordrecht wonende in de Kolfstraat geass met haren vader Hendrik de Ruiter, naaister (1821/1839), overl. Dordrecht 3-9-1846 (aktenr 570; 67 jr.; voormiddag half 9; MW 747 Noordendijk).
* Wonende: (1830) C378 Torenstraatje (met Teunis DE KLOUWER 50 jr j:m:), (1840) C1491 Kromme Elleboog (met Arie Stam en Johanna de Ruiter en hun kind Leendert Stam).
Uit het huwelijk:
1. Mattijs, ged. Dordrecht 16-7-1801, opperman, Anthonij afwezend bij huwelijk in 1821, tr Dordrecht 22-8-1821 (aktenr 111) Joanna Aelmans, geb Dordrecht 1802, dienstbaar, dc van Nicolaus Aalmans (ovl en begr 29-7-1811) en Joanna Karstein (schoonmaakster; 42 jr in 1821). (Kinderen: Anthonij, geb Dordrecht 1820).
2. Hendrika, ged. Dordrecht 19-1-1806.
3. Johanna Maria, ged. Dordrecht 15-5-1809.
Uit een relatie of huwelijk met Anthonij Volgraaf:
1. Johanna de Ruijter, geb. Dordrecht 7-12-1815 (aktenr 606; des morgens half 8 C1511 Kolfstraat; get. Hendrik de Ruiter 65 jr.), dr. van Elizabeth de Ruiter (naaijster), tr. Dordrecht 23-10-1839 (aktenr 144) Arij Stam, geb. Vlaardingen 22-11-1814, arbeider, overl. Dordrecht 18-1-1894 (aktenr 74; namiddag half 12; 76 Marienbornstr; 79 jr).

* * *

- Herman Volraedt, j:m: van Dordrecht, kuijper, wonede in Schuijtemakersstraet, otr. Dordrecht 7-4-1669 Lijsbeth Barendts, j:d: van Dordrecht bij de Hermesuijstraat.
Uit het huwelijk:
1. Catharina, ged. Dordrecht 30-3-1672.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 22-9-1673.
3. Matthijs, ged. Dordrecht 3-12-1674.
4. Cornelis, ged. Dordrecht 13-8-1677.
5. Catarina, ged. Dordrecht 20-5-1680.
6. Emmetje, ged. Dordrecht 27-7-1682.

VAN SON

I. Jan van Son, tr. Maria de Bie.
Kinderen
1. Johannes, ged. Dordrecht 30-1-1728, volgt II.
2. Willem, ged. Dordrecht 1-3-1730.
3. Belia, ged. Dordrecht 23-12-1731.

II. Jan van Son, ged. Dordrecht 30-1-1728, j:m: van Dordrecht woond in de Doelstraat geassisteert met zijn moeder Maria de Bie wed Jan van Son, otr/tr. Dordrecht 16-4/3-5-1750 Cornelia van Asperen, j:d: van Sliedregt woond voor 't Bagijnhoff geass met haare moeder Grietje Willigenboom wed Arij van Asperen.
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 9-4-1751.
2. Arie, ged. Dordrecht 26-12-1752, volgt III.
3. Willem, ged. Dordrecht 2-5-1755.
4. Margrita, ged. Dordrecht 11-3-1757.
5. Willem, ged. Dordrecht 8-8-1759.
6. Margrita, ged. Dordrecht 27-12-1761.
7. Marinus, ged. Dordrecht 13-1-1764.
8. Maria, ged. Dordrecht 6-10-1765

III. Arie van Son, ged. Dordrecht 26-12-1752, j:m: woont in den Heerhermanshuisstraat geass met zijn vader Jan van Son, otr/tr. Dordrecht 7/24-5-1778 Francina Reijders, j:d: woont bij de Spuipoort geadsisteert met haar moeder Sara Wanda wed. Jan Reijders.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 26-7-1778.
2. Willem, ged. Dordrecht 1-12-1779.
3. Sara, ged. Dordrecht 6-3-1782.
4. Marijnis, ged. Dordrecht 30-7-1783.
5. Cornelia, ged. Dordrecht 14-10-1785.
6. Jannetje, ged. Dordrecht 24-10-1787.
7. Francina, ged. Dordrecht 9-10-1789
8. Francina, ged. Dordrecht 17-9-1791. 
8. Judik, ged. Dordrecht 28-1-1795, tr. Dordrecht ca. 1823 Johannes/Jan van Dalen, ged. Dordrecht 17-4-1801, zoon van Nicolaes/Nicolaas van Dalen en Johanna Catharina Frits.

DE JONGH

I. Gijsbert Wouterse de Jongh, tr. Catharina Kulers.
NB.
- Gijsbert Wouterse, j:m: van Aelst, schoenmaecker op de Nieuwbrugh, otr/tr. Dordrecht 6/20-5-1685 Catharina Coenen, j:d: van Duysburgh wonende in 't Weeshuijsstraetje. 
Kinderen:
1. Koendert, ged. Dordrecht 21-4-1686.
2. Wouter, ged. Dordrecht 23-3-1688.
3. Margrieta, ged. Dordrecht 4-3-1691.
4. Lucas, ged. Dordrecht 15-6-1692.
5. Lucas, ged. Dordrecht 27-2-1695.
- otr. Dordrecht 20-4-1704 Ot van der Brugge, j:m: van Alblasserdam woont in 't Weeshuijsstraetje geass met Gijsbert de Jongh desselfs neeff met Martijntie Leef"hes", j:d: van Driesburgh woont aen de Vuijlpoort geass. met Catharina Knele haer goede kennis (tr. 4/5).
- otr. Dordrecht 20-1-1704 Pieter van der Wal. j:m: van Vuren woont ontrent Groothooft geass met Gijsbert de Jongh sijn goede kennis met Angeniete Stam, j:d: van Duesbergh woont in 't Weeshuijsstraetje geass. met Ariaentie Verhaer haer goede kennis (tr. 3.2).
Kinderen:
1. Pieternella, ged. Dordrecht 26-2-1698.
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 12-10-1701.
3. Wouter, volgt II.

II. Wouter Gijsbertse de Jongh, geb. voor ca. 1695, jongman van Dordregt woont in het Weeshuisstaetje geass met Gijsbert de Jongh sijn vader (1714), wedn van Dodregt woont in den Hermanshuijsstraet (1724), otr/tr. (1) Dordrecht 30-12-1714/21-1-1715 Elizabeth Vroombagh, j:d: van Wesel woont in het Weeshuijsstraetje geass. met Catharina Culers huisvr van Gijsbert de Joingh haere goede bekende, otr/tr. (2) Dordrecht 29-12-1724/14-1-1725 Anna Weijnen (Wijns), j:d: van Wezel woont in den Heermanhijsstraet geass met Anna Jonasse huisvrouw van Frans van thienen haer goede kennis.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catrijna, ged. Dordrecht 7-10-1725.
2. Gijsbert, ged. Dordrecht 26-1-1717.
3. Margriet, ged. Dordrecht 8-9-1718.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gijsbert, ged. Dordrecht 7-10-1725.
2. Margrieta, ged. Dordrecht 22-7-1727, otr/tr. Dordrecht 10/27-7-1755 Jacobus van Daelen, ged. Dordrecht 8-6-1732, j.m. van Dordrecht woont in de Maezelaarssteeg geadsisteerd met zijn vaeder Claas van Daelen, zoon van Nicolaes van Dalen en Jannetje van Bake.
3. Pieternella, ged. Dordrecht 2-3-1729.
4. Anna Catrina, ged. Dordrecht 1-4-1731.

VAN DALEN

- I. Claes (van Dalen), tr. NN.
Kinderen:
1. Wessel Claessen (van Dalen), geb. voor 1640, volgt IIa.
2. Johannes, geb. voor ca. 1645, volgt IIb.

IIa. Wessel Claessen (van Dalen), j:m: van Dordrecht, metselaer, wonende in de Saresgang, otr. Dordrecht 27-4-1659, tr. Hendrick-I.. Ambagt 18-5-1659 (bescheijt gegeven om op Heeronymus Ambagt te trouwen 9-5-1659)  Claertje Carels, j:d: van Dordrecht wonende in de Saresgang.
NB.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 11-8-1705 het kint van Wessel van Dalen woont op de Lindegraaft. 
Kinderen:
1. Claes, ged. Dordrecht 1-10-1659.
2. Aletta, ged. Dordrecht 6-10-1660.

IIb. Johannes Claessen van Dalen, j:m: van Dordrecht, soldaat onder Capt. Palm, wonende in de Saresgang, otr. Dordrecht 3-4-1667, tr. in De Linde 17-4-1667 Tanneke Matthijs, j:d: van Dordrecht wonende in de Kolfstraet.
Kinderen:
1. Claes, ged. Dordrecht 12-12-1667.
2. Matthijs, ged. Dordrecht 13-11-1669, volgt IIIb.
3. Wessel, ged. Dordrecht 7-12-1671.
4. Geertruijt, ged. Dordrecht 14-10-1674.

IIIa. Claes (van Daelen), mogelijk zoon van IIa. of van IIb., vermoedelijk overl. voor 1702, tr. NN; zij tr. (2) Willem Fransen.
Kinderen:
1. Jan, geb. ca. 1670, volgt IVa.
2. Cornelia, geb. ca. 1670, volgt IVb.
3. Herman, geb. voor ca. 1680, volgt IVc.
4. Jacobus, geb. voor ca. 1690, volgt IVd.

IIIb. Mathijs van Dalen, j:m: van Dordrecht, maselaer wonende in de Zaris gangh geassisteerd met desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 15/29-7-1696 Josijna Volgraeff, ged. Dordrecht 20-6-1663, j:d: van Dordrecht wonende in de Krommen Elboogh geassisteerd met Annigie Jacobs huijsvrou van Willem Volgraeff desselfs aengehoude suster.
Uit het huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht 8-1-1697, volgt IVe.
2. Nicolaes, ged. Dordrecht 6-10-1698.

IVa. Jan van Dalen, j:m: van Dordrecht geass met Johannis Danielse sijn swager, otr. Dordrecht 10-1-1694, tr. Dubbeldam 24-1-1694 Neeltie Pieters, geboortigh tot Meeuwen in 't land van Altena, wed van Jacob van Drie.

IVb. Cornelia Claas, j:d: van Dordrecht wonende in de Marienbornstraat, otr/tr. Dordrecht 23-4/15-5-1690 Johannes Danielse, j:m: van Dordrecht, maselaer, wonende Heerhermanssuistraet.

IVc. Herman Claassen van Daalen, j:m: van Dordrecht woont in de Vriesestraet geass. met Willem Fransen desselfs stiefvader, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 7-9-1723 (Herme van Daale acht 't Augestijnenhof), otr/tr. Dordrecht 1/15-10-1702 Jaepie Jans, j:d: van Dordrecht woont in de Kromme Elboogh geass. met Aannighie Jans desselfs suster, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 18-10-1717 (Japie Jans huijsvrou van Herme van Daale in de Kromme Elboogh).

IVd. Jacobus van Dale/Dalem, geb. voor ca. 1690, j:m: van Dordrecht woond in de Marijbornstraet geassisteerd met Jan van Dalem sijn broeder, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-8-1734 (Jacobus van Dalen in de Marienbornstraat; laat kindre na in 't gemeen begraven), otr/tr. Dordrecht 21-4/5-5-1709 Elisabeth/Lijsbeth Prosser(s), ged. Dordrecht 8-11-1679, j:d: van Dordrecht woont ontrent den Augestijnenkerck geassisteerd met Cornelia Schuttel desselfs goede kennis, dochter van Jan Prosser(en) en Elisabeth Grims/Gund/Grijn, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 5-3-1728 (Lijsbet Prosser huijsvrou van Jacobus van Daelen in het Sackedragersstraetie; laet kindre na).
NB.
- Jan Prosser(en), tr. Elisabeth Grims/Gund/Grijn.
Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 16-7-1674.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 8-11-1679.
3. David, ged. Dordrecht 25-11-1682.
- Jan Janse Prosser, tr. Annige Jans. Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 6-8-1698.
- Jacobus van Dalen, tr. Lijsbeth Bras.
1. Jan, ged. Dordrecht 10-3-1717.

Kinderen:
1. Claes, ged. Dordrrecht 10-1-1710, volgt V.
2. Marija, ged. Dordrecht 23-1-1722.

IVe. Jan van Dalen, jongman van Dordregt woont op de haven geass. met Josijna Volgraaff wed. Matthijs van Dalen sijn moeder, otr/tr. Dordrecht 26-4/13-5-1731 Klara van Duijnen, j:d: van Dordregt woont in de Sarisgangh geass. met Cristina van Duyijnen haer suster.
Kinderen:
1. Josina, ged. Dordrecht 6-7-1732.

V. Nicolaes van Dalen, jongman van Dordregt woont in de Sakdragersstraet geassisteerd met Jacobus van Dalen zijn vader, otr/tr. Dordrecht 22-10/7-11-1728 Jannetje van Bake, jongedogter van Dordregt woont in de Sakdragerstraet geassisteerd met Susanna Korijn wed. Geerit van Baken haer moeder.
NB.
- Gerrit van Bakel, tr. Susanna Israels.
1. Gerrit, ged. Dordrecht 6-10-1706.
2. Koenraet, ged. Dordrecht 11-2-1702.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) de soon van Gerrit van Bakens wed in 't Sackedragersstr.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-1-1704 Geerit van Backe aen de Riedick.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 11-1-1710 't kint van wed van Geerit van Backe in de Doelstraet.

Uit het huwelijk:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 8-6-1732, volgt VI.

VI. Jacobus van Daelen, ged. Dordrecht 8-6-1732, j.m. van Dordrecht woont in de Maezelaarssteeg geadsisteerd met zijn vaeder Claas van Daelen, otr/tr. Dordrecht 10/27-7-1755 Margrita de Jongh, ged. Dordrecht 22-7-1727, j:d: van Dordrecht woont in den Heerhermanshuijsstraat geadsisteerd met haer vaeder Wouter de Jongh, dochter van Wouter Gijsbertse de Jongh en Anna Weijnen.
Kinderen:
1. Jannigje, ged. Dordrecht 25-8-1756.
2. Johanna, ged. Dordrecht 9-7-1758.
3. Nicolaes, ged. Dordrecht 12-11-1760, volgt VII.
4. Wouter, ged. Dordrecht 10-9-1763.
5. Wouter, ged. Dordrecht 10-11-1765. 

VII. Nicolaes/Nicolaas van Dalen, ged. Dordrecht 12-11-1760, j:m: gebore te Dordrecht woont in den Dwarsgang geassisteert met zijn vader Jacobus van Dalen, otr/tr. Dordrecht 8/25-12-1785 Johanna Catharina Frits, j:d: gebore te Gorinchem woont in de Nieuwstraat met onzent van haar vader A. Fritz aen de kamerbewaarder.
Kinderen:
1. Margrieta, ged. Dordrecht 26-11-1786.
2. Jakobus, ged. Dordrecht 29-10-1788.
3. Antoni, ged. Dordrecht 27-10-1790.
4. Joanna, ged. Dordrecht 1-6-1793.
5. Maria, ged. Dordrecht 2-12-1795.
6. Arie, ged. Dordrecht 18-5-1798.
7. Jan, ged. Dordrecht 17-4-1801, volgt VIII.
8. Jannigje, ged. Dordrecht 29-6-1804.

VIII. Johannes/Jan van Dalen, ged. Dordrecht 17-4-1801, tr. Dordrecht ca. 1823 Judith (Judik) van Son, ged. Dordrecht 28-2-1795, dr. van Arij van Son en Francina Rijders.
Kinderen:
1. Nicolaas, geb. Dordrecht 2-11-1823, volgt IXa.
2. Frans Johannes, geb. Dordrecht 11-12-1825.
3. Johannes, geb. Dordrecht 5-11-1827.
4. Willem Jacobus (Willem), geb. Dordrecht 5-9-1829, volgt IXb.  
5. Willem Frederik George Lodewijk, geb. Dordrecht 24-3-1832
6. Jacobus, geb. Dordrecht 1834.
7. Judith, geb. Dordrecht 1837.

IXa. Nicolaas van Dalen, geb. Dordrecht 2-11- 1823, tr. Dordrecht 1843 Johanna Huiberdina de Visscher, geb. Dordrecht 1823, dr. van Johannes de Visscher.
Wonende: Raamstraat 605
Kinderen:
1. Johanna, geb. Dordrecht 1844.
2. Judith, geb. Dordrecht 1846.
3. Johannes, geb. Dordrecht 1849.
4. Elizabeth, geb. Dordrecht 26-4-1852.
5. Josina, geb. Dordrecht 14-5-1855.
6. Nicolaas, geb. Dordrecht 19-9-1857,
sigarenmaker, tr. Lijntje de Boeff, geb. Dordrecht 17-4-1857.

IXb. Willem Jacobus (Willem) van Dalen, geb. Dordrecht 5-9-1829, borstelmaker, sluiswachter, tr. Martina Barto, geb. Dordrecht 22-1- 1830, dochter van Jacobus Barto en Huiberdina van Meppelen. 
Wonende: Hellingen 53
Kinderen:
1. Christiaan.
2. Jacobus.
3. Arie, tr. Alida.
4. Huibert.
5. Johannes Huibertus (Jan) van Dalen, geb. Dordrecht 24-10- 1857, volgt X.

X. Johannes Huibertus (Jan) van Dalen, geb. Dordrecht 24-10- 1857, overl. ald. augustus 1950 ( 92 jr.), tr. Dordrecht 16-4-1884 Adriana van Well, geb. Dordrecht 18-6- 1862, dochter van Alexander Arnoldus (Sander) van Well en Huibertje van der Velden, overl. Dordrecht 21-5-1950 (87 jr.).