VAN DER VORM/VURM/(VER)VOOREN
Dordrecht

I Barent
Uit het huwelijk:
1. Hendrick, volgt II

II Hendrik Barents [VAN DER VORM], j:m: van Dordrecht woont aen Nieukerkhof (1661), wonende in de Rieddijck (1667), schippersgast (1661), schipper (1667), otr (1) Dordrecht 4-9-1661, tr 's-Gravendeel 18-9-1661 Annigie Hermans VAN DE MANDELEN, j:d: van Dordrecht woont int Rietdijckstaetie, dc van Herman Joosten VAN DE MANDEL en Sijken Cornelis BRANDT, otr (2) Dordrecht 9-1-1667 Lucretia Aerts VAN STEENBERGEN, ged Dordrecht ??, woont op 't Grote Hooft (1667), wed Gerrit CORNELISZ, dc van ??.

NB.:
- otr Dordrecht 10-2-1664 Gerridt Cornelisz, schipper, j:m: van Rijkrijck(?), wonende aen 't Nieukerckhoff met Lucretia Aerdts, j:d: van Dordrecht wonende aent Grote Hooft.
- Joost Jacobz v. d. MANDELEN, otr Dordrecht 31-1-1605 Susannken MERTENSDR
Kinderen:
a. Geertruijdt, ged Dordrecht (NH) 1-1-1608
- Herman Joosten VAN DE MANDEL, otr Dordrecht 5-4-1637 Sijken Cornelis BRANDT.
Kinderen:
a. Joost, ged Dordrecht (NH) 1-2-1638 
b. Anna, ged Dordrecht (NH) 1-5-1639
vc. Cornelis, ged Dordrecht (NH) 1-12-1641
d. Joost, ged Dordrecht (NH) 10-3-1645
- Cornelis Hermensz v. der MANDELEN, otr Dordrecht 5-5-1669 Catherina Jans HARINCK/HARENS. KInderen:
a. Hermanus, ged Dordrecht (NH) 30-9-1669
b. Jan, ged Dordrecht (NH) 24-11-1670
c. NN, ged Dordrecht (NH) 13-1-1672
d. Marijke, ged Dordrecht (NH) 8-11-1673
e. Sijtje, ged Dordrecht (NH) 6-4-1676
f. Dorothea, ged Dordrecht (NH) 13-3-1678
g. Hermen, ged Dordrecht (NH) 22-9-1680
h. Sijtje, ged Dordrecht (NH) 13-12-1682
i. Dorothe, ged Dordrecht (NH) 29-7-1685
j. Cornelis, ged Dordrecht (NH) 22-11-1686


Uit het eerste huwelijk:
1. Barent, ged Dordrecht, volgt III.a
2. Karin, ged Dordrecht
Uit het tweede huwelijk:
1. Aart, ged Dordrecht
2. Steven, ged Dordrecht
3. Joost, ged Dordrecht
4. Digna, ged Dordrecht
5. Neeltje, ged Dordrecht, volgt III.b
6. Annichje (Anna), ged Dordrecht, j:d: woont in de Marijbornstraat, geassisteerd met haer vader, otr/tr Dordrecht 9-5-1706/24-5-1706 Arie Ingense VAN "SNOEDEN", j:m: wonende tot Gorinchem, geassisteerd met desselfs muy en schriftelijke consent van zijn vaeder
7. Elias, ged Dordrecht

III.a Barend Hendriksz VAN DER VORM/VURM/VOOREN, j:m: wonende in de Kolfstraat, otr/tr Dordrecht 11/26-5-1692 Lijsbeth/Elisabeth VAN VESSEM, j:d: van Dordrecht, wonende voor het Bagijnhof, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-9-1722 (Lijsbet VAN VESSEM wi van Baarent VAN VORM in de Marijen bronstraet/de Frankstraet).
Uit het huwelijk:
1. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-4-1694
2. Annetje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-10-1696
3. Anna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-8-1699, volgt ? IV.a
4. Janken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 27-2-1693
5. Belia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-2-1702
6. Adriaan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-1-1707, ? volgt IV.b
? 7. Hendrik, volgt IV.c

III.b Neeltie VAN DER VURM, j:d: van Dordrecht, woont aen de Nieuw Kerckstraat, geassisteerd met haer vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-8-1741 (Neeltie VAN DER VORM huijsvrouw van Antonie VAN VESSUM in de Zarisgang; best graft), otr/tr Dordrecht 17/31-7-1707 Anthonij VAN VESSUM, j:m: woont in de Marybornstraat, geassisteerd met Lijsbeth VAN VESSUM desselfs suster.
Uit het huwelijk:
1. Belia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-2-1708
2. Hendrik, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 31-5-1709
3. Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 22-7-1711
4. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-4-1713
5. Henrica, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 20-1-1715
6. Hester, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-3-1718
7. Antonia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 10-2-1720
8. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-5-1723

IV.a Anna VAN DER VORM, j:d: van Dordrecht woont in de Marienbornstraet geassisteerd met Cornelis VAN VESSUM huysvrouw van Hendrik LELIEVELT haer muij, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-7-1742 (Anna VAN DER VORM huysvrouw van Pleun DE WAAL in de Kromme Elboog; laat kinders na, beste graft), otr/tr Dordrecht 27-4-1731/13-5-1732 Pleun DE WAAL, j:m: van Dordrecht, woont in de Marienbornstraat geassisteerd met Claertie VAN ES huysvrouw van Hendrik VAN DER VORM zijne goede kennis.
Uit het huwelijk:
1. Barent, ged Dordrecht 6-2-1732

IV.b Adriaan VAN DER VORM, j:m: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat, geassisteerd met Hendrik VAN DER VORM zijn broeder, otr/tr Dordrecht 1/17-9-1730 Trijntje KELDERMANS, j:d: van Dordrecht, woont in de Marienbornstraat, geassisteerd met Hendrik KELDERMANS haer vaeder.
NB
- begr Dordrecht 17-12-1736 (Nieuwkerk) 't kint van Adrianus VAN VURM in de ..straet; de ouders leve, int gemeen begrave
- begr Dordrecht 28-2-1738 (Nieuwkerk) 't kint van Adrianus VAN DER VURM in den Ram?straet; de ouders leve, int gemeen begrave
- begr Dordrecht 3-5-1741 (Nieuwkerk) 't minderjarige kint van Ad: VAN DER VURM in de Hermenhuijsstraet
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-1-1748 't meerderjarige kint van Ad: VAN DER VURM in de Maribornstraet
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 1-5-1752 't kint van Adriaan VAN DER VURM in de Marienbornstraet; de ouders leve; gemeen graft
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-8-1774 Adrianus VAN DER VORM in de Frankestraet; laet kidneren na

Uit het huwelijk:
1. Lijsbet, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-2-1731, volgt V.a
2. Henrik, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 30-1-1733, volgt V.b
3. Barent, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-3-1735
4. Agie, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-11-1737
5. Barent, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 29-3-1739
6. Aegje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-4-1741
7. Barentje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 29-5-1743
8. Johanna, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-3-1745
9. Caatje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 29-10-1747

? IV.c Hendrik VAN DER VORM, jongman van Dordrecht, woont in de Marienbornstraat, geassisteerd met Anthonij VAN VESSEM zijn oom, otr/tr Dordrecht 30-11-1725/16-12-1725 Clara/Klara VAN ES(CH), van Dordrecht, wed Pleun DE WAAL, woont in de Marienbornstraat, geassisteerd met Cornelis VAN VESSEM huijsvrouw van Hendrik LELIEVELT haer muij, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-1-1748 (Sara VAN ES huysvrouw van hendrik VAN DER VURM in de Marijnbornstraat; laat kinders na).
Uit het huwelijk:
1. Barent, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-4-1726, ovl Dordrecht 6-4-1815 (aktenr 153; 89 jr; des avonds 6 uur; C1123 + 1009 Steegoversloot; wedn van Sibilla VAN DER GRIEND), volgt IV.c
2. Elisabeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-3-1728
3. Mathijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-5-1729, volgt V.d

? V.a Elizabeth/ Lijsbeth VAN DER VORM, otr Dordrecht 23-8-1753 Antonij VAN AKEN.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 24-3-1754
2. Trijntje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-11-1756
3. Willem, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-7-1759, j:m: in de Frankestraat, geassisteerd met zijn moeder Elizabet VAN DER VORM eerst wed van Anthonij VAN AKEN en nu huijsvrouw van Evert TIMMERMANS (1780), otr/tr Dordrecht 23-11-1780/10-12-1780 Martina HELLIGERS, j:d: van Dordrecht woont op de Lindegragt, geassisteerd met haar vader Teunis HELLIGERS (1780).
4. Adriaen, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-4-1762
5. Lena, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-6-1765

V.b Hendrik VAN DER VORM (VERVOOREN), j:m: van Dordrecht, geassisteerd met zijn vaeder Adriaen VAN DER VORM, wonende in de Marienbornstraat (1755), otr/tr Dordrecht 2-1-1755/26-1-1755 Marijke (DE) LOGTE/VAN LUGTEN, j:d: geb te Woudrichem, wonende in de Marienbornstraat, hebbende schriftelijk consent van haer vaeder Cornelis DE LOGTE (1755).
Uit het huwelijk:
1. Adrianus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 10-3-1756, volgt VI.a
2. Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-10-1757
3. Barent, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 6-2-1762, volgt VI.b
4. Cornelis, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-1-1765, volgt VI.c

? V.c Barent VAN DER VORM, j:m: woond bij de Nieukerk stijgers (1753), geassisteerd met zijn vaeder Hendrik VAN DER VORM, otr/tr Dordrecht 17-2-1753/4-3-1753 Johanna HULSMAN, j:d: woond in de Kannekoopersbuurt, geassisteerd met haar vader Anthonij HULSTMAN.
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-10-1753 't dootgekome kint van Baarent VAN DER VORM in 't Steegoversloot d'ouders leeven; best graft
Uit het huwelijk:
1. Hendrik, ged Dordrecht (Ned. Herv.)
2. Sara, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 31-12-1756, volgt VI.d
3. Klara, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-12-1758
4. Antonie, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 14-1-1761
5. Antonij, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-12-1771

V.d Matthijs VAN DER VORM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-5-1729, geb Dordrecht, wedn (1788), wonende in de Nieuwstraat (1788), tr (1) Neeltje VAN DUREN, begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 19-5-1785 (graf 194), otr/tr (2) Dordrecht 19-1-1788/3-2-1788 Jaapje VAN AKEN, j:d: geb te Oud-Beijerland, wonende in de Nieuwstraat, met schriftelijke sonzent van haar vader David VAN AKEN, heeft acte van indemniteit bezorgt, ovl D?.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrik, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-10-1760

VI.a Adrianus VAN DER VORM, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 10-3-1756, j:m: woont in de Marienbornstraat, geassisteerd met zijn moeder Maria DE LUGT wed Hendrik VAN DER VORM, otr/tr Dordrecht 113-12-1781/30-12-1781 (prodeo) Jenneke VAN HAFTEN, geb Dordrecht, woont in de Heer Heymansuisstraat (1781), geassisteerd met haar vader Olivier VAN HAFTEN (1781), woont op 't Bagijnhof (1786), ovl D?; zij herotr/tr Dordrecht 7-9-1786/24-9-1786 Pieter TINMANS, j:m: woont in de Vriesestraat met schriftelijke conzent van zijn vader Wouter TINMANS.

VI.b Barent VAN DER VORM, j:m: in de Marienbornstraat, geassisteerd met zijn moeder Maria LUGTEN wed Hendrik VAN DER VORM, otr/tr Dordrecht 22-11-1781/11-12-1781 (prodeo) Macheltje/Maggeltje DE KOK, j:d: geb Dordrecht, woont op 't Blijkersdijkje, geassisteerd met haar stiefmoeder Maria Vogelensang wed van Dirk DE KOK.
Uit het huwelijk:
1. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 9-1-1782
2. Adriana, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-10-1783
3. Hendrika, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 21-1-1786

? VI.c Cornelis VAN DER VORM, jongeman, afkomstig van Leijden (1783), otr/tr Delft 3/25-8-1783 Elisabeth VAN DIJK, j:d: geb te Delft, wonende in de Nieuwe Brestraat (1793); zij herotr/tr Dordrecht 5-9-1793/22-9-1793 Dirk BONNEE, j:m: geb te Amsterdam, geassisteerd met zijn moeder Elisabeth KLINKHAMER wed Jan BONNEE.
Uit het huwelijk:
1. Jacoba, ged Delft 10-1-1788
2. Cornelis, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 15-12-1790

VI.d Sara VAN DER VORM, j:d: van Dordrecht, woont in 't Steegoverloot, geassisteerd met haar vader Barend VAN DER VORM, otr/tr Dordrecht 15-12-1781/15-12-1781 (classis 6 gld; alles volgens procuratie gepasseert voor notaris Jan VAN DER" STAR" 15-12-1781) Johannes SMITS, j:m: woont in de Voorstraat bij de Beurs, geassisteerd met zijn vader Pieter SMITS.

LOSSE FEITEN VAN DER VORM

- Aaltie VAN DER VORM, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-6-1752 uyt het Arm-huys
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-2-1726 't minderjarige kint van Aaltie VAN DER VORM bij 't N. Kerkhof
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-2-1777 Adrianus VAN DER VORM ongehuwt in de Marienbornstraat
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-1-1748 't meerderjarige kint van Ad: VAN DER VURM in de Maribornstraet
- Cornelia VAN DER VO(O)RM, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 9-11-1779 (Cornelia VAN DER VORM vrou van Philip ROSEKRANS uyt de Maribornstraet), tr Philip ROSEKRANS
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-12-1782 't minderjarige kint van Barent VAN DER VORM in de Hermens Huysstraat; de ouders leven
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-1-1786 Adriaen VAN DER VORM in de Frankestraet; laet geen kinderen na
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-3-1783 Hendrik VAN DER VORM wed 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-1-1792 het doodgekomen kind van Aart VAN ZETTEN op de bovenwoning van Hend. VAN DER VORM in de Nieuwstraat, de ouders leven
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-6-1792 Cornelis VAN DER VORM in de Oude Breestraat; laat kinders na

- otr Dordrecht 19-11-1719 (tr 3-12-1719)
Jacob MOUTHAAN geb en wonende tot Rotterdam, geassisteerd met Sara MOUTHAAN huysvrouw van Aert RIETVELT zijn suster, zn van Jan MOUTHAAN
Lijsje DE POT j:d: van Dordrecht woont aen de Rietdijk geassisteerd met Dingena VAN DER VORM wed Cornelis DE POT haer moeder

- otr Dordrecht 6-12-1725 (tr 23-12-1725)
Anthonij VAN WILST, jongman van Dordrecht woont op den Rietdijk, geassisteerd met Dingena VAN DER VORM wed Cornelis DE POT zijn muij
Marijke TIMMERS j:d: van Dordrecht woont op den Reitdijk geassisteerd met jannetje Leendertse VERHEIJDE wed Hendrik TIMMERS haer moeder

- pag 149/150 van het boek "sepulture Augustijnenkerk Dordt" (A. Nelemans):
Otto VERVOOREN ben 4 jr 22-11-1729
Berbera VERVOORT ben. 4 jr 23-12-1734
Doodgeb. kind v. Adriaen VERVOORT 31-1-1738
- - - - -
Kint v. Adriaen VERVOORE 1-2-1744 (graf 194)
Hendrik VAN DER VORM ben 4 jaar 2-12-1760 (graf 194)
Anthony VAN DER VORM ben, 4 jaar 11-2-1761 (graf 194)
Doodgeb kind van Barend VAN DER VORM 12-9-1766 (graf 194)
Doodgeb kind van Barend VAN DER VORM 21-9-1767 (graf 194)
Anna STERK vr. v. Hendrik VAN DER VORM 22-9-1770 (graf 194)
Anthony VAN DER VORM ben, 4 jaar 18-12-1771 (graf 194)
Hendrik VAN DER VORM 10-2-1772 (graf 194)
Gysbert VAN DER VOOREN 30-6-1778 (graf 194)
Jillis VAN DER VOOREN ben. 4 jr 15-12-1778 (graf 194)
Adriaan VAN DER VOOREN 24-4-1783 (graf 194)
Neeltje VAN DUREN vr v. M. VAN DER VORM 19-5-1785 (graf 194)
Adriaan VAN DER VOOREN 22-2-1791 (graf 194)
Josina VAN NIEVERVAART wed Adriaan VAN DER VOOREN 30-4-1798 (graf 194)
Matthys VAN DER VORM 17-1-1801 (graf 194)

LOSSE FEITEN VAN DER VERVOOREN etc

- Christoffel VAN DER VOORN/VERVOORN, j:m: van Bergen op Zoom, wonende in de Nieuwstraat, geassisteerd met desselfs moeder, otr/tr Dordrecht 10/24-11-1697 Judith VAN DER BEECK, j:d: van Dordrecht, wonende in de Vriesestraat, geassisteerd met desselfs moeder.
Uit het huwelijk:
1. Jan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-10-1698
2. Pieter, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-3-1703
3. Jan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-4-1705
4. Cornelia, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-3-1707
5. Daniel, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 22-3-1709
6. Abraham, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-11-1711
7. Aletta, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-2-1715

- Gijsbert VAN DER VOORN, tr Catarina KIENSDONK
1. Pleuntje, ged Dordrecht (Ned Herv) 29-7-1692

- Gijsbert VAN DER VOREN, wed van Dordrecht (1707), wonende in de Kolfstraat, otr/tr Dordrecht 11/26-9-1707 Margrita BECKER, van Dordrecht, wed van Michiel DE ROOIJ, wonende in de Kolfstraat.

- Sara VAN DER VOORN, j:d: van Dordrecht, wonende in den Hermensuysstraat, geassisteerd met Cristoffel VAN DER VOORN desselfs broeder en bij mondeling consent van haer vaeder, otr/tr Dordrecht 15-4-1714/29-4-1714 Hendrick KAAM/HAAM wedn

- Jan VAN DER VOREN, tr Cornelia Jans VAN BATENBURGH
1. Sara, ged Dordrecht (Ned Herv)6-9-1683
2. Johanna, ged Dordrecht (Ned Herv)8-11-1690
3. Anna, ged Dordrecht (Ned Herv) 5-12-1691

- Willem VAN DER VOOREN, otr Dordrecht 17-4-1667 Soetje BRON/BOON
1. Cornelis, ged Dordrecht (Ned Herv)8-5-1669
2. Jopje, ged Dordrecht (Ned Herv) 25-5-1671
3. Jobje, ged Dordrecht (Ned Herv)20-8-1672
4. Johannes, ged Dordrecht (Ned Herv) 22-6-1674
5. Aert, ged Dordrecht (Ned Herv) 1-7-1676

- Willem VAN DER VOREN, otr Dordrecht 15-7-1696 Barbara NANNINGHS
1. Adriaan, ged Dordrecht (Ned Herv) 8-4-1697
2. Wilhm, ged Dordrecht (Ned Herv) 20-2-1701
3. Willemina, ged Dordrecht (Ned Herv) 21-12-1703

- Aart VERVOREN, tr Martijna SMITS
1. Pieter, ged Dordrecht (Ned Herv) 20-1-1747

- Adriaan VERVORE, otr Dordrecht 28-4-1720 Christina BEVERLOON
1. Willem, ged Dordrecht (Ned Herv) 29-8-1722
2. Wouter, ged Dordrecht (Ned Herv) 22-9-1724

- Adriaan VAN DER VERVOORN, otr Dordrecht 14-3-1767 Josina VAN NIEVERVAART, begr Dordrecht (Augustijnenkerk) 30-4-1798 (graf 194).
Uit het huwelijk:
1. Adriaen, ged Dordrecht (Ned Herv) 3-1-1776
2. Gilles, ged Dordrecht (Ned Herv) 4-7-1777
3. Geertruy Elizabet, ged Dordrecht (Ned Herv) 11-4-1783

- Frans VAN DER VERVOREN, otr Dordrecht 1-5-1783 Feija DE HOOP
1. Maaike, ged Dordrecht (Ned Herv) 21-5-1786
2. Jannegje, ged Dordrecht (Ned Herv)  17-9-1788

- Stoffel VAN DER VOOR, otr Dordrecht 29-12-1757 Maijke DE GROOT
1. Pieter, ged Dordrecht (Ned Herv) 11-4-1759
2. Frans, ged Dordrecht (Ned Herv) 7-1-1763

- Phillipus VAN DER VERVOORN, otr Dordrecht 27-6-1789 Maria VAN IPEREN
1. Otto Adrianus, ged Dordrecht (Ned Herv) 14-10-1789
2. Martinus, ged Dordrecht (Ned Herv) 26-11-1791

- Pieter VAN DER VERVOORN, otr Dordrecht 5-4-1726 Caetje NIEUWENHUIZEN
1. Stoffel, ged Dordrecht (Ned Herv)  15-12-1730
2. Christoffel, ged Dordrecht (Ned Herv)  22-11-1732

- Maartje Lugtenburg, begr Delft 6-2-1776 (Oude Kerk), tr Jan VAN DER VORM, ovl voor 1776
- Pieter VAN DER VORM, begr Delft 29-12-1714 (Nieuwe Kerk)