VOS (VAN HAGESTEIN)
Rotterdam, Dordrecht

I. Cornelis Vos, weduwnaar van van Rotterdam wonend: Leuvehaven, otr. (2) Rotterdam 19-01-1716 Maria Vervel, jongedochter van Dordregt wonend: Dordregt.
NB
- Bruidegom Cornelis Vos , jongeman , van Rotterdam , wonend: Leuvehaven
Bruid Beatrix Paludanus , jongedochter , van ''s Hertogenbosch , wonend: Blaek
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 20-07-1704
Datum ondertrouw 06-07-1704
- Bruidegom Cornelis Vos weduwnaar van , van Rotterdam , wonend: Leuvehaven
Bruid Maria Vervel , jongedochter , van Dordregt , wonend: Dordregt
Plaats Rotterdam / datum ondertrouw 19-01-1716
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 167
- Maria Vervel, otr. Dordrecht 2-8-1738 Johannes van den Kieboom
Kinderen te Dordt:  Helena 12-10-1739, Antonij 15-3-1741, Sija 8-9-1742.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Pieter Vos, ged. Rotterdam (wonende Botersloot) 10-01-1717 (get. Pieter Vervel, Marija Caan), zoon van Cornelus Vos en Marija Vervel, volgt II.
2. Cornelis Vos, ged. Rotterdam (wonende op de Bootersloot) 31-05-1718 (get. Johan Meesberg/Dirck Zoon/Maria Vervel), zoon van Cornelus Vos en Maria Verwel.
3. Antonij Vos, ged. Rotterdam (op de Bootersloot over de Prinsekerck) 02-12-1721 (get Johan Meesters, Aletta Vervel).

II. Pieter Vos, ged. Rotterdam 10-01-1717, jongman van Rotterdam, woont op de Groenmart geasst met Maria Vervel wed Cornelis Vos zijn moeder, otr/tr. Dordrecht 11/26-4-1739 Margrita van Vliet, jongedogter van Puttershoek woont op de Groenmart geasst met Jan van Vliet haer broeder.
NB
- otr. Dordrecht Pieter Vos, jongman van Rotterdam, woont op de Groenmart geasst met Maria Vervel wed Cornelis Vos zijn moeder met 
Margrita van Vliet, jongedogter van Puttershoek woont op de Groenmart geasst met Jan van Vliet haer broeder (tr 26-4-1739 door do van de Wall)

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 31-10-1739, volgt III.

III. Cornelis Vos, ged. Dordrecht 31-10-1739, j.m. gebore te Dordrecht geassisteert met zijn vader Pieter Vos Cornelisz (1776), gepensioneerde (1811), gewezen ontvanger (1819), gepensioneerd ontvanger (1822), overl. Dordrecht 11-11-1822 (10-11-1822 akte 443, 83 jaar; A19 op de Groenmarkt; des avonds 9 uren), otr/tr. Dordrecht 4/19-5-1776 Jannetje/Jeannette de Greef, geb. Maassluis ca 1756, j.d. geboren te Maassluijs wonen in de Voorstraat bij den Vriesestraat met schriftelijk consent van haar vader Cornelis de Greef (heeft een acte van indemniteit overhandigt)(1776), overl. Dordrecht 26-9-1843 (als Jeannette, 87 jaar, voormiddag 10 uur A19 op de Groenmarkt), begr. Dordrecht 30-9-1843 (87 jaar; veld A), dochter van Cornelis de Greef en Theodora Magdalena Hes (Magdalena Dorothea Hes).
NB
- otr. 4-5-1776 Cornelis Vos, j.m. gebore te Dordrecht geassisteert met zijn vader Pieter Vos Cornelisz
Jannetje de Greef, j.d. geboren te Maassluijs wonen in de Voorstraat bij den Vriesestraat met schriftelijk consent van haar vader Cornelis de Greef (heeft een acte van indemniteit overhandigt) -- trouwen 19 mei 1776
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1739.10.31
Naam kind Cornelis
Naam vader Vos, Pieter
Naam moeder Vliet, Margrita van
Datum ondertrouw 1739.04.11
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10
- Datering 1739-10-29 Plaatsnaam Dordrecht
Huisnummer A19
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
Inventarisnummer 169
Geboortedatum 1739-10-29
Beroep gepensioneerde
Kanton 1 Sectie 1
- er bestaan portretten van dit echtpaar (ib.rkd.nl);
- Bevolkingsregister 1830 (A19)
Janette de Greef wed C. Vos, 73 jaar Maaslandsluis
Maria Vos wed Tilanus, 45, Dordrecht
Johanna Tilanus, 19 Gorinchem
Anna Josina van Soelen, 22, Werkendam

- Datering 16-08-1822 Soort akte overdracht
Koper cornelis vos, resident
Verkoper gevers, koopman
Plaatsnaam Dordrecht Naam object onbekend Straatnaam schuitenmakersstraat
Folionummer 53 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft vier panden: wijk a 171, a 243, a 244 en a 172.
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7
- [SAD 20-1448] akte 1612 dd 19-11-1828 Adrianus Vos en Johannis Smits / gemachtigd van Cornelis Vos te Passourouang;
- 01 (2-1-1828) Teuntje Cornelis Romijn wed Christiaan Immerseel wed Cornelis Justinus Donker, op de Kalkhaven D170 -> SCHULD Cornelis VOS, oud resident wonende op Passonronang op Java f 6000; 
[Erfgoedcentrum DiEP 20-1717 notarisakten over 1828]

- Op den 4 maart 1847 is te Passarouang op Java overleden onze geliefde broeder en Behuwd-broeder de Wel Ed heer CORNELIS VOS, Oud-resident enz, in den ouderdom van 68 jaren. 
Dordrecht 25-5-1847  A. Vos, uit aller naam;
[Dordr Courant 27 mei 1847]
- (J. Smits) .....Zoo administreerde hij, om slechts enkele te noemen, de boedels der familiën Onderwater, Beelaerts, v.d. Santheuvel, v.d. Brandeler, Gevaerts, Repelaer, de Roo en Stratenus, was van 1816-1847 mede-administrateur van de belangrijke bezittingen in Nederland van wijlen den Heer Cornelis Vos, gewezen Resident van Pekalongang en later fabriekant te Passaroeang......
[http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002185701_01/_jaa002185701_01_0020.htm]

Kinderen:
1. Margrieta Vos, ged. Dordrecht 6-9-1776.
2. Cornelis Vos, geb/ged. Dordrecht 1/3-3-1779, resident (1822), oud-resident (1828), te Passarouang (1828), overl. Passarouang (Java) 4-3-1847, tr. 1811 Catharina Hasselaar;
3. Maria Vos, ged. Dordrecht 20-12-1780, begr. Dordrecht 6-6-1849, tr. Johannis Lambertus Tilanus, overl. voor 1830. (Kinderen: Gijsberta Helena Tilanus, geb. Gorinchem 7-8-1806, tr. Estienne St.Martin; Cornelis Tilanus, geb. Gorinchem 1808, schrijver/victualie meester bij de marine, tr. Den Helder 1836 Wilhelmina Carolina Alexandrina van der Hoop; ?Johanna Tilanus, tr. Vincent Thierens Jr.)
4. Margareta Vos, ged. Dordrecht 28-3-1784.
5. Pieter Vos, ged. Dordrecht 31-3-1786.
6. Adrianus Vos (van Hagestein), ged. Dordrecht 14-11-1790, volgt IV.

IV. Adrianus Vos [Vos van Hagestein], ged. Dordrecht 14-11-1790, koopman (1813), overl. Dordrecht 24-12-1873, tr. Dordrecht 08-09-1819 Hijltje Johanna van Buul, dochter van Gerrit van Buul en Katarina van Buul.
NB.
- [SAD 20-1448] akte 1612 dd 19-11-1828 Adrianus Vos en Johannis Smits / gemachtigd van Cornelis Vos te Passourouang;
- (akte 11215) Adrianus Vos van Hagestein (overl. 24-12-1873);
  (akte 11193) inventaris, Adrianus Vos van Hagestein;
[stadsarchief Dordrecht, archief 20, inv.nr. 1849 notarisakten]
- Bron Memories van successie
  Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 036.03.19
  Inventarisnr: 52 Kantoorplaats: Zevenbergen
  Memorienr: 214 Registratie datum: 24-12-1873
  Overledene Adrianus Vos van Hagestein
  Overlijdensplaats: Dordrecht Overlijdensdatum: 24-12-1873
- [stadsarchief Dordrecht, GPV 552_M2398] Portret van Adrianus Vos van Hagestein (geboren te Dordrecht 1790, overleden aldaar 1873), echtgenoote van Heiltje Jacoba van Buul, (geb. 1798, overl. ald 1859). Geschilderd portret in olieverf, hoog 91, breed 76 cm, thans in het bezit van mr L. Roodenburg te Dordrecht. Het portret is gesigneerd: I(zaak). Schouman en gedateerd: 1829. 
- [74] Thorwaldsen, Deensch beeldhouwer / brief A. Vos van Hagestein, 1843 te Copenhagen
[bron: stadsarchief Dordrecht. archief: 235 Dordrechts Museum inventarisnr.: 23]
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Adrianus Vos
Ouderdom : 30-11-1790 (23 jaar)
Beroep : koopman
Woonplaats : A019
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 04
Titel lijst : Wijk No 4. Naamlijst der On-Getrouwde Mannen, dewelke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 jaaren bereikt zullen hebben en nog geene 50 Jaaren geworden zijn.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Kinderen:
1. Jeannette Vos, geb. Dordrecht 1820, tr. Dordrecht 26-06-1844 Nicolaas Roodenburg, geb. Dordrecht 1823, zoon van Leendert Roodenburg en Helena Johanna Hordijk.
2. Catharina Maria Vos, geb. Dordrecht 1821, tr. Dordrecht 06-12-1843 Samuel Crena de Iongh, geb. Dordrecht 1813, zoon van Daniel Crena de Iongh en Johanna Lucas.
3. Cornelia Vos, geb. Dordrecht 1823, tr. Dordrecht 06-10-1847 Jacob Cornelis Deking Dura, geb. Dordrecht 1823, zoon van Frederik Cornelis en Johanna Christina Kouwens.
3. Johannes Adrianus Vos, geb. Dordrecht 1832, volgt V.

V. Johannes Adrianus Vos [Vos van Hagestein], geb. Dordrecht 1832, overl. Brussel (Jean Adrian Vos) 8-4-1906, tr. (1) Dordrecht 19-05-1858 (echtscheiding) Henriette Elisabeth van Bever, geb. Rotterdam 1839, dochter van Jean Henri Isidore Bever en Agneta Helena Julia Schultz van Haegen, tr. (2) Neuilly sur Seine op de 14 en 21 augustus 1887 (inschrijving te Dordrecht, akte 181) Marquerite Marthe Hainaut, geb. Bordeaux 11-3-1872, dochter van Elie Joseph Hainaut en Catherine Amélie Bride.
NB
-  [pagina 64] Eeltje Holtrop van der ZEE bouwt in 1860 een flinke boeier voor J.A. VOS [van Hagestein] te Dordrecht, de 'Henriette Elisabeth';
[BRON: "Ronde en platbodemjachten" door mr. dr. T.Huitema (7e druk 1995)]
- echtscheiding Johannes Adrianus VOS zich thans noemende Vos van Hagestein, en Vrouwe Henriette Elizabeth van Bever (J.P. Bredius);
[BRON: Dordrechtsche_Courant_1877-08-10_004.pdf]
- [Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 20, inv. nr. 2074 notarisakten 1884 Schultz van Haegen] akte 2228 Johannes Adrianus Vos van Hagestein;
- Hedenmorgen t 7 uur kwam op de rivier voor deze stad ter hoogte van de Buiten Walevest de centreboard STELLA van den heer J.A. VOS VAN HAGESTEIN in aanvaring met een groot ijzeren aakschip van ongeveer 200 last, doordien de stuurman van de centreboard voor een aankomende stoomboot wilde uitwijken. Het aakschip bekwam hierdoor vooraan den boeg een tamelijk groot gat, terwijl de "STELLA" den boeg en de steng vernield werden. Toen men onmiddellijk daarop het anker van de "STELLA" wilde uitgooien, bleek dit onklaar te zijn, terwijl het roer niet meer gehoorzaamde, zoodat de centreboard tegen de drijvende inrichting van de Dordr. Zwem- en Badinrichting aanvoer en ook hierin een gat van tamelijke afmeting ontstond.
De stoomboot THOR nam daarna de STELLA op sleeptouw om deze aan de werf van den heer ARBOUW aan de Hellingen te doen herstellen.
De schade is echter niet aanzienlijk.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 15 augustus 1890]
- 6-jarig jongetje in de Nieuwe Haven; kapitein Van GELDER van het jacht van den heer J.A. VOS VAN HAGESTEIN;
[Dordrechtsch Nieuwblad donderdag 25 juni 1896]
- [BRON: Erfgoedcentrum 20, inv. nr. 2331 notarisakten] akte ?? Johannes Adrianus Vos van Hagestein, F.H. Onderwater, M.N. Hainaut;
- [Erfgoedcentrum DiEp (stadsarchief Dordrecht) archief 20, inv. nr. 2483 repertoria] akte 2235 (1925) M.M. Hainaut weduwe Vos van Hagestein;
- 2422 Diederikus Matthias Uittenbogaart gemachtigd Johannes Adrianus Vos van Hagestein te Dordrecht, huis Voorstraat hoek Lombardstraat 311 (H 6);
[Erfgoedcentrum DiEp (stadsarchief Dordrecht) archief 20, inv. nr. 2075]
- bevolkingsregister 1860-1890
1. Johannes Adrianus Vos van Hagestein, 25-6-1831 Dordrecht, geen, 15-6-1876 uit Parijs, (gescheiden Neuilly), tr. Dordrecht 3-9-1887;
2. Henriette Elisabeth van Bever, (vrouw) 20-11-1838 Rotterdam (gescheiden Neuilly), 12-5-1877 naar Delft;
3. Marquerite Marthe Hainaut (vrouw) 11-3-1872 Bordeaux, 12-3-1888 uit Neuilly, tr. Dordrecht 3-9-1887
Wonende: D170, B N. 324, Binnen Kalkhaven 27;
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7906091&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2
- bevolkingsregister 1890-1917 (blad V939)
1. Johannes Adrianus Vos van Hagestein, 25-6-1831 Dordrecht (N.H.)
2. Marquerite Marthe Hainaut (vrouw) 11-3-1872 Bordeaux (R.C.)
Wonende: Binnen Kalkhaven 27, vertrekken 27-12-1895 naar Brussel
(Door Johannes Adrianus Vos Ambachtsheer van Hagestein is verklaard hoewel te Brussel woonachtig Nederlander te blijven en zulks ingen. art. 7 der wet van 12 Deember 1892 (St. bl. No. 268) Zie Reg. Stukken B St... 13 November 1901 no. 82)
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=671988633&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=256&mistart=53
- overlijdensakte 1907
Jean Adrian Vos, overl. Brussel 8-4-1906
http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7879728&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201907&miview=viewer2
- AANVULLENDE AANKONDIGING van de kennisgevingen, welke vóór 1 Januari 1947 zijn gedaan ingevolge de wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, gelijk deze wet is gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204).
Hainaut, Marguerik Marthe, wed. v. J. A. Vos / Bordeaux 11 maart 1872 / (woonplaats) Neuilly s. Seine / (kennisgeving) Parijs, 11 april 1946
[Nederlandsche staatscourant 22-12-1949]

GEGEVENS

- Leendert Maartensz Schouwman, otr. Dordrecht 19-10-1695 Cornelia de Vos
Kinderen:
1. Maerten, ged. Dordrecht 22-4-1696.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 11-10-1697.
3. Johannes, ged. Dordrecht 31-10-1700.
4. Leendert, ged. Dordrecht 12-3-1702.
5. Leendert, ged. Dordrecht 30-1-1707.
6. Aert Schouwman, ged. Dordrecht 7-3-1710, kunstschilder, overl. Den Haag 1792.
7. Jannetje, ged. Dordrecht 31-5-1713.

(c) EvD mei 2009.