WEIJMANS (WIJMANS/WEIMANS/WIEMANS)
Dordrecht

I. Hendrik
NB.
- otr. Dordrecht 12-12-1683 (tr. 27/12)
Hendrick Aerts, huijstimmerman, j.m. met
Pietertie Aelderts, j.d., beijde van Dord, en woon in de Augustijnecamp
[http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1683.pdf]
- Hendrick Aertse, j:m: van Dord en woon in de Augustijnecamp huijstimmerman, otr. Dordrecht 12-12-1683 Pietertie Aelberts, j.d. van Dord en woon in de Augustijnecamp (1683).
  Kinderen:
  1. Aert, ged. Dordrecht 31-5-1684
- Hendrijck Aerdtsen, tr. Ariaentje Jacobs
  Kinderen:
  1. Aert ged. Dordrecht 24-6-1672.
  2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 17-12-1674 (dochter van Hendrik Aartse/Ariaantje Jacobs).
  3. Marij, ged. Dordrecht 11-1-1677.
  4. Aerdt, ged. Dordrecht 12-9-1678.
  5. Jacob, ged. Dordrecht 20-5-1680.
  6. Jacob, ged. Dordrecht 14-2-1683.
  ?7. Pleuntje, ged. Dordrecht 5-3-1685.
  8. Abram, ged. Dordrecht 4-11-1686 (zoon van Hendrick Aertsz/Ariaentien Jacobs).
  9. Trijntje, ged. Dordrecht 20-10-1688.
- Datering 28-11-1741 Soort akte hypotheek
Naam object onderpand hanepoot onderpand batavia
Straatnaam mariŽnbornstraat
Buur daniel van der durpel / huijbert pott. de (weduwe van) / adriaan van der werff
Schuldeiser jacob van den camp, koopman
Schuldeiser/Buur pieter plaijsier
Bedrag f 600
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 820
Folionummer 67 Aktenummer 1
Bijzonderheden het bertreft twee onderpanden in dezelfde straat


Kinderen:
1. Marijke Weijman, tr. Huijbert de Pot.
2. Aert

- Abraham Wijmans, geb. voor ca 1693, j.m. van Dord.t en wonende aenden Rietdijck geassisteert met sijn vader (1713), otr/tr. Dordrecht 5/19-11-1713 Aeltje Pot, j.d. van Dord.t en wonende aenden Rietdijck geassis.t met desselfs moeder (1713).
NB.
- otr. Dordrecht 5-11-1713 (tr. 19/11)
Abraham Weijmans, j.m. geassisteert met sijn vader, met
Aelten de Pot, j.d. beijde van Dord.t en wonende aenden Rietdijck geassis.t met desselfs moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1713.pdf]

Kinderen:
1. Ariaentje, ged. Dordrecht 6-11-1715 (dochter van Abraham Wijmansz/Aeltje de Pot).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 20-11-1717 (zoon van Abraham Wijmans/Aeltje Pot).

- Jannetie Wiemans (Janneke/Jannetje Wiemans), geb.voor ca 1685, j.d. van Dordrecht woont aen den Rietdijck geassis.t met haer vader (1705), otr/tr. Dordrecht 7/21-6-1705 Pieter Bastiaense de Jager, j.m. van Dordrecht woont aan de Kleijne Vischmart geassis.t met sijn moeder en bij schriftelik consent van sijn vader (1705).
NB.
- otr. Dordrecht 7-6-1705 (tr. 21/6)
Pieter Bastiaense de Jager, j.m. woont aan de Kleijne Vischmart geassis.t met sijn moeder en bij schriftelik consent van sijn vader, met
Jannetje Wiemans, j.d. woont aen den Rietdijck, beijde van Dordrecht, geassis.t met haer vader
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1705.pdf]

Kinderen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 30-5-1706.
2. Jan, ged. Dordrecht 27-5-1707 (zoon van Pieter de Jager/Jannetje Weijmans).
3. Bastiaen, ged. Dordrecht 28-2-1709.
4. Ariaentje, ged. Dordrecht 14-3-1710.
5. Catrijna, ged. Dordrecht 28-11-1714.
6. Bastiaen, ged. Dordrecht 29-10-1717 (zoon van Pieter de Jaeger/Ymand Wijmans).

II. Aert Hendrikse Weijmans, geb. voor ca 1687, j:m: van Dordregt woont aen den Rietdijck geadsist. met sijn vader (1707), overl. na 1733, otr/tr. Dordrecht 10/24-7-1707 Caetie Cornelisse 't Hooft, j:d: van Dordregt woont inde Torenstraet geassist. met Cornelia Hoevenaar huijsvrouw van Jacob 't Hooft desselfs aengehoude suster (1707).
NB.
- otr. Dordrecht 10-7-1707 (tr. 24/7)
Aert Hendrickse Weijmans, j:m: woont aen den Rietdijck geadsist. met sijn vader, met
Catharina Cornelis 't Hooft, j:d: woont inde Torenstraet beijde van Dordregt, geassist. met Cornelia Hoevenaar huijsvrouw van Jacob 't Hooft desselfs aengehoude suster.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1707.pdf]
- otr. Dordrecht 1-2-1711 (tr. 16/2)
Coenraad Wijers, j:m: geboortig van Dusseldorp, woont buijten de Sluijspoort geassist. met MNagrietie Theunis desselfs goede kennis, met
Aegie Cornelis, j.d. van Dordregt woont inde Ruijtestraat geassisteert met haer moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1711.pdf]
Kinderen: Pieter, ged. Dordrecht 27-12-1711 (zoon van Coenraad Weijers/Aagje Cornelis) / Cornelis, ged. Dordrecht 13-10-1718 (zoon van Coenraet Weijers/Aeghie Corneliss).
- Caetie van Hoof, tr. Pieter Eliasse (Magdeleentie, ged. 27-4-1710

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 12-3-1709 (zoon van Coenraet Weijers/Caetie Cornelis 't Hooft).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 25-4-1710 (zoon van Aert Hendrikse Weijmans/Caetie Cornelisse 't Hooft).

IIa. Hendrik Weijmans, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Marijke Weijmans wed Huijbert de Pot zijn muij en bij schriftelijk consent van Aert Weijmans zijn vader (1733), otr/tr. Dordrecht 18-12-1733/3-1-1734 Katrijna Vremt (Catharina Vriend), jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstraet geassisteert met Jan Vremt haer broeder (1733).
NB.
- otr. Dordrecht 18-12-1733 (tr. 3-1-1734)
Hendrik Weijmans, jongman van Dordregt woont in het Toornstraetje geassisteert met Marijke Weijmans wed Huijbert de Pot zijn muij en bij schriftelijk consent van Aert Weijmans zijn vader, met
Katrijna Vremt, jongedogter van Dordregt woont bij de Nieuwekerkstraet geassisteert met Jan Vremt haer broeder.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1733.pdf]

Kinderen:
1. Antonij, ged. Dordrecht 22-2-1734 (zoon van Hendrik Weijmans/Catrijna Vreem).
2. Catarina, ged. Dordrecht 28-2-1736 (dochter van Hendrik Weijmans/Catharina Vreem).
3. Aart, ged. Dordrecht 6-10-1737 (zoon van Hendrik Wijmans/ Catharina Vriend).
4. Johannes, ged. Dordrecht 11-10-1739 (zoon van Hendrik Weijmans/Catrina Vreem).
5. Cathrina, ged. Dordrecht 5-8-1742 (dochter van Hendrik Weijmans/Catarina Vreem).

IIb. Cornelis Wijmans, jongman van Dordregt woont inde Marienbornstraet geassisteert met Marijke Weijman wed.e Huijbert de Pot sijn muij (1739), otr/tr. Dordrecht 4/21-6-1739 Knira de Hen, jongedogter van Dordregt woont in de Stoofstraet geass.t met Berbera 't Hoen haer moeder zijnde Hendrik de Hen haer vader in Oost-Indien (1739).
NB.
- Matthijs du Hen, tr. Kniertje du Hen (van Herenthals Hendrixz)
Kinderen:
1. Antoni, ged. Dordrecht 18-2-1699 (zoon van Matthijs Duhen/Lucretia Duhen).
2. Beatrix, ged. Dordrecht 20-11-1703.
3. Johannes, ged. Dordrecht 20-12-1713 (zoon van Matthijs du Hen/Kniertje van Herenthals).

- otr. Dordrecht 4-6-1739 (tr. 21/6 door ds. van de Wall)
Cornelis Weijman, jongman van Dordregt woont inde Marienbornstraet geassisteert met Marijke Weijman wed.e Huijbert de Pot sijn muij, met
Kniertie de Hen, jongedogter van Dordregt woont in de Stoofstraet geass.t met Berbera 't Hoen haer moeder zijnde Hendrik de Hen haer vader in Oost-Indien.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1739.pdf]
- Datering 02-10-1760 Soort akte overdracht
Koper pieter corsse, schoenmaker
Verkoper aart van der snik, metselaarsknecht
Straatnaam augustijnenkamp
Buur van wageningen (weduwe van), advocaat / cornelis weijmans
Bedrag f 370 Folionummer 62v Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827

Kinderen:
1. Alida, ged. Dordrecht 31-1-1740.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 9-3-1742 (zoon van Cornelis Weimans/Cniertje de Hen)
3. Apollonia, ged. Dordrecht 16-2-1746 (dochter van Cornelis Weijmans/Kniertje de Hen).
4. Henrica, ged. Dordrecht 2-10-1748 (dochter van Cornelis Weijmans/Cunira de Hen), volgt IIIa.
5. Abraham, ged. Dordrecht 23-10-1750 (zoon van Cornelis Weijmans/Kunira de Hen), volgt IIIb.
6. Alida, ged. Dordrecht 15-2-1754.
7. Hendrik, ged. Dordrecht 25-8-1756, volgt IIIc.
8. Cornelis, geb. voor ca 1758, volgt IIId.

Kniera du Hen, j.d. gebore te Dordrecht woont in de Kolfstraat geadsisteert met haar vader Johannes du Hen (1768), otr/tr. Dordrecht 11/26-6-1768 Hendrik Vink, j.m. gebore te Dordrecht woont op de Varkemarkt geadsist. met zijn vaeder Wouter Vink (1768).
NB.
- otr. Dordrecht 11-6-1768 (tr 26/6)
Hendrik Vink, j.m. woont op de Varkemarkt geadsist. met zijn vaeder Wouter Vink, met
Kniera du Hen, j.d. gebore beiden te Dordrecht, woont in de Kolfstraat geadsisteert met haar vader Johannes du Hen
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]
Kinderen:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 29-3-1769.
2. Anna, ged. Dordrecht 2-12-1770.
3. Maaike, ged. Dordrecht 30-9-1772.
4. Anthonia, ged. Dordrecht 3-8-1774.

IIIa. Hendrika Weijmans (Wijmants), ged. Dordrecht 2-10-1748, j.d. geboren van Dordrecht en woont mede in 't Kromhout geassisteert met hare vader Cornelis Wijmants (1767), otr/tr. Dordrecht 5/29-11-1767 Adrianus Soethout, j.m. geboren te Sprang woont buiten de St. Jorispoort in 't Kromhout geassisteert met Cornelia van de Beek huisvrouw van Matthijs Doren (1767).
NB.
- otr. Dordrecht 5-11-1767 (tr. 29/11; de geboden gaan in de Willemstad)
Adriaan Soethout, j.m. geboren te Sprang woont buiten de St. Jorispoort in 't Kromhout geassisteert met Cornelia van de Beek huisvrouw van Matthijs Doren, met
Hendrika Wijmants, j.d. geboren van Dordrecht en woont mede in 't Kromhout geassisteert met hare vader Cornelis Wijmants
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1766.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 4-5-1768.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 24-2-1770.
3. Johannes, ged. Dordrecht 2-11-1771.
4. Abraham, ged. Dordrecht 31-7-1774.
5. Gerrit, ged. Dordrecht 8-4-1776.
6. Willemijna, ged. Dordrecht 6-7-1777.
7. Hendrik, ged. Dordrecht 18-3-1781.

IIIb. Abraham Weijmans, ged. Dordrecht 23-10-1750, j.m. van Dordrecht woont in t Cromhout geassisteert met zijn vader Cornelis Wijmans (1771), geboren te Dordrecht wedn. van Anna van der Burg woont in de Vriesestraat; heeft geen kinderen (1778), otr/tr. (1) Dordrecht 7/24-2-1771 Antje van der Burg, j.d. van Dordrecht woont in den Heerhermanshuisstraat geassisteert met hare moeder Jannigje de Groot wed. Huijbert van der Burgh (1771), otr/tr. (2) Dordrecht 22-10-1778, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Krommen Elleboog geadsisteert met haar vader Jan Loof (1778).
NB.
- otr. Dordrecht 7-2-1771 (tr. 24/2 ds. Bareuth)
Abraham Wijmans, j.m. woont in t Cromhout geassisteert met zijn vader Cornelis Wijmans, met
Anna van der Burg, j.d. woont in den Heerhermanshuisstraat, beiden van Dordrecht, geassisteert met hare moeder Jannigje de Groot wed. Huijbert van der Burgh
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1770.pdf]
- otr. Dordrecht  22-10-1778 (tr. 8/11 alhier Q.F. Propont. Mackaij)
Abraham Weijmans, wedn. van Anna van der Burg woont in de Vriesestraat, met
Maria Loof, j.d. beiden geboren te Dordrecht, woont in de Krommen Elleboog geadsisteert met haar vader Jan Loof; den bruidegom heeft geen kinderen;

Kinderen eerste huwelijk:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 14-8-1771, overl. voor oktober 1778.
2. Jannigje, ged. Dordrecht 21-8-1774 (dochter van Abraham Wijmans/Anna van der Borgh), overl. voor oktober 1778.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Cunira, ged. Dordrecht 6-2-1779.
2. Cathrina, ged. Dordrecht 6-2-1779.

IIIc. Hendrik Wijmans, ged. Dordrecht 25-8-1756, j.m. van Dordrecht woont in de Vriesestraat geadsisteert met zijn moeder Cniertje de Hen wed. van Cornelis Weijmans (1778), overl. voor april 1805, otr/tr. Dordrecht 29-10/17-11-1778 Geertrui van Randewijk, j.d. van Dordrecht woont op 't Bagijnhof geadsisteert met haar vader Hendrik van Randwijk (1778); zij .tr (2) K.C. Buitenhek.
NB.
- otr. Dordrecht 29-10-1778 (tr. 17/11 Ds. van den Doorslag)
  Hendrik Weijmans, j.m. woont in de Vriesestraat geadsisteert met zijn moeder Cniertje de Hen wed. van Cornelis Weijmans, met
  Geertrui van Randwijk, j.d. woont op 't Bagijnhof geadsisteert met haar vader Hendrik van Randwijk beiden van Dordrecht
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1778.pdf]
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D0047
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Hend.k Weijmans
  Ongehuwd: 2
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode, 1 werkbode
  Handel, Beroep, of Handwerk: ambtenaar
  Classis: 32
  Somma: 30-0-0
  Aanmerkingen: 25-0-0
  Folionummer en bron: 04 van archiefstuk SAD 5-897

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 10-2-1779, volgt IVa.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 30-4-1780 (zoon van Hendrik Wijmans/Geertruij van de Wijk).
3. Kniera, ged. Dordrecht 31-7-1782 (dochter van Hendrik Weijmans/Geertruij van Randwijk).

IIId. Cornelis Weijmans (Kornelis Wei(j)mans), geb. voor ca 1758, j.m. van Dordrecht woont in de Voorstraat naast de Nieuwstraat met schriftelik consent van zijn vader Kornelis Weijmans (1778), otr/tr. Dordrecht (voor 't gerecht) 7/24-5-1778 Maria van Randwijk (Rande(n)wijk), j.d. van Dordrecht woont in de Nieuwstraat geassisteert met met haar vader Engel van Randwijk (1778), wed Cornelis Weijmans gebore te Dordrecht woont in 't Tolbrugstraatje aan de Landzijde (1794); zij otr/tr. (2) Dordrecht (voor 't gerecht) 8/25-5-1794 Willem de Vos, wedn gebore en woont te Dubbeldam (1794).
NB.
- otr. Dordrecht 7-5-1778 (tr. 24/5)
Kornelis Weijmans Kornelisz, j.m. woont in de Voorstraat naast de Nieuwstraat met schriftelik Consent van zijn vader Kornelis Weijmans, met
Maria van Randwijk, j.d. woont in de Nieuwstraat beiden van Dordrecht, geassisteert met met haar vader Engel van Randwijk
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1778.pdf]
- otr. Dordrecht 8-5-1794 (tr 25/5; de geboden te Dubbeldam)
Willem de Vos, wedn gebore en woont te Dubbeldam, met
Maria van Randwijk, wed Cornelis Weijmans gebore te Dordrecht woont in 't Tolbrugstraatje aan de Landzijde
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1793.pdf]

Kinderen:
1. Maria Weijmans, ged. Dordrecht 18-10-1778, volgt IVb.
2. Engel Weijmans, ged. Dordrecht 25-8-1781.
3. Kniera Weijmans, ged. Dordrecht 31-7-1782.
4. Gijsberta Augustina Weijmans, ged. Dordrecht 6-9-1783, overl. Zuidland 30-04-1847, otr/tr. Zuidland 16-11/12-12-1810 Willem Weijmans, zoon van Mattheus Weijmans en Maria van Welle.
5. Cornelia Weijmans, ged. Dordrecht 16-12-1786 (dochter van Cornelis Weijmans/Maria van Randwijk), tr. Dordrecht 1-3-1820 Abraham Visser, geb. Ouderkerk aan den IJssel 17-4-1787, sjouwer, zoon van Cornelis Visser (+ Dordrecht 6-10-1816) en Aaltje Houdidde (begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-9-1811).
Kind Van Randwijk/De Vos:
1. Willemina de Vos, ged. Dordrecht 1-5-1795.

IVa. Cornelis Wijmans, ged. Dordrecht 10-2-1779, j.m. geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwe Breestraat met schriftelijk consent van zijn stiefvader K.C. Buitenhek en van zijne moeder Geertruij van Randwijk (1805), otr/tr. Dordrecht 12/27-4-1805 Maria Korthals, j.d. geboren te Sliedrecht woont op de Knolhaven met schriftelijk consent hare moeder Susanna Margareta Thierer wed Hendrik Korthals (1805). 
NB.
- otr. Dordrecht 12-4-1805 (tr. 27/4)
Cornelis Wiemans, j.m. geboren te Dordrecht wonende in de Nieuwe Breestraat met schriftelijk consent van zijn stiefvader K.C. Buitenhek en van zijne moeder Geertruij van Randwijk, met
Maria Korthals, j.d. geboren te Sliedrecht woont op de Knolhaven met schriftelijk consent hare moeder Susanna Margareta Thierer wed Hendrik Korthals.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1805.pdf]
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Breedstraat D1009
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Cornelis Wiemans
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: passementwerker
  Classis: 34
  Somma: 10-0-0
  Aanmerkingen: 6-0-0
  Folionummer en bron: 74 van archiefstuk SAD 5-897
- [1811] Datering 1777-02-01 Plaatsnaam Dordrecht
Voornaam Cornelis Achternaam Wijmans
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813 Inventarisnummer 169
Kanton 1 Sectie 2
Geboortedatum 1777-02-01 Beroep passementwerker

Kinderen:
1. Geertruijda Susanna, ged. Dordrecht 23-7-1806 (dochter van Cornelis Wiemans/Maria Korthals).
2. Hendrik Willem, ged. Dordrecht 1-9-1807.
3. Cornelis Christoffel, ged. Dordrecht 16-8-1810.

IVb. Maria Wijmans, ged. Dordrecht 18-10-1778, geboren te Dordrecht en wonen te Zuidland (1804), otr. Dordrecht 7-4-1804 Hendrik de Rouw, geboren te Dordrecht en wonen te Zuidland (1804).
NB.
- otr. Dordrecht 7-4-1804 (attestatie gegeven den 28 April 1804)
Hendrik de Roouw, met
Maria Weijmans, beide geboren te Dordrecht en wonen te Zuidland, volgens attestatie van ondertrouw van Zuidland in dato 7 april 1804
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1802.pdf]

Kinderen:
1. Jillis, ged. Dordrecht 13-9-1805 (zoon van Hendrik de Rou/Maria Weijmans).
2. Johanna, ged. Dordrecht 23-8-1808.
3. Pieter, ged. Dordrecht 30-8-1811.

* * * AERT * * *

I Jan

IIa. Aerdt Jansen Wiemans, jongman van Dordrecht woonende aende Rietdijck schoenmaecker (1639), otr/tr. Dordrecht 7/28-8-1639 Marij Hendrijcks, jonghdochter van Dordrecht woonende op den Boom (1639).
NB.
- otr. Dordrecht 7-8-1639 (getrout den 28 Aug. 1639)
Aerdt Jansen Wiemans, schoenmaecker jongman woonende aende Rietdijck,
Maria Hendricks, jonghdochter woonende op den Boom, beijde van Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1639.pdf]

Kinderen:
1. Hendrick, ged. Dordrecht 1-1-1641 (zoon van Aarts Janssen Wiemans/Marij Hendricks).
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 1-1-1641 (dochter van Aarts Janssen Wiemans/Marij Hendricks).
3. Dingetgen, ged. Dordrecht 13-9-1643 (dochter van Aert Jansen Wiemans/Marij Hendrix).
4. Hendrick, ged. Dordrecht 25-12-1645 (zoon van Aert Jansz Wiemans/Marij Hendrix).
5. Dingena, ged. Dordrecht 1-11-1647.
6. Pleunken, ged. Dordrecht 12-4-1654.
7. Grietgen, ged. Dordrecht 5-5-1656.
8. Margrietge, ged. Dordrecht 8-11-1658.
9. Sara, ged. Dordrecht 28-3-1661, volgt III.

- I. Hendrik
1. Marij Hendricx, geb. ca voor 1684
2. Elisabet Hendriks, geb. ca voor 1684

II. Elisabet Hendriks Wiemans, geb. ca voor 1684, j:d: van Dordregt woont omtrent de Rietdijck geassis.t met Marij Hendricx haer suster en bij mondelingh consent van haer vader (1704), otr/tr. Dordrecht 27-4/5-5-1704 Matthijs van Loon Willemsz, j:m: van Dordregt woont in de Zarisgangh geassis t met sijn moeder (1704). 
NB.
- otr. Dordrecht 27-4-1704 (tr. 5/5; dese persoonen moeten heden den 4de Meij haer 2 en 3de gebod hebben door ordre van d'heer Burgermeester)
Matthijs Willemse van Loon, j:m: woont in de Zarisgangh geassis t met sijn moeder, met
Lijsbeth Hendricx Wiemans, j:d: woont omtrent de Rietdijck, beijde van Dordregt, geassis.t met Marij Hendricx haer suster en bij mondelingh consent van haer vader.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1704.pdf]

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 22-12-1704.
2. Hendrik, ged. Dordrecht 21-11-1706.
3. Abraham, ged. Dordrecht 26-3-1708 (zoon van Matthijs van Loon/Elisabeth Wijmans).
4. Adriana, ged. Dordrecht 19-1-1710.
5. Jacobus, ged. Dordrecht 11-11-1711.
6. Pieter, ged. Dordrecht 8-12-1713 (zoon van Matthijs van  Loon willemsz/Lijsbeth Hendriks Weijmans).
7. Pieter, ged. Dordrecht 12-7-1715 (zoon van Matthijs van Loon/Lijsbeth Weijmans).

IIb. Henrick Janssen Wieman, van Dordrecht schippersgast woont op de Rietdijck (1643), otr. Dordrecht 27-12-1643 Beatris Simens, van Dordrecht woont op de nieuwe graft (1643).
NB.
- otr. Dordrecht 27-12-1643
Hendrick Jansen Wiemans, schippersgast woont op de Rietdijck
Beatris Sijmonsdochter, woont op de nieuwe graft, bijde van Dordrecht

Kinderen:
1. Simen, ged. Dordrecht 13-1-1645.
2. Digna, ged. Dordrecht 12-4-1646.
3. Dingena, ged. Dordrecht 1-11-1647.
4. Joannes, ged. Dordrecht 28-11-1650.
5. Simon, ged. Dordrecht 5-2-1655 (zoon van Hendrick Janssen Wiema/Beatrix Simons).
6. Sijmon, ged. Dordrecht 10-1-1657.
7. Margrietje, ged. Dordrecht 11-8-1659.

III. Sara Wijmans, ged. Dordrecht 28-3-1661, j.d. van Dordrecht won: in de Wingaertstraet (1688), otr/tr. Dordrecht 29-2/14-3-1688 Hendrik Jacobsen Storm, j.m. van Dordrecht won: in de Kleijne Spuijstraet cnoopmaecker (1688).
NB.
- otr. Dordrecht 29-2-1688 (alhier getrouwt op den 14 martij 1688)
Hendrik Jacobsen Storm, cnoopmaecker, j.m. won: in de Kleijne Spuijstraet, met
Sara Wijmans, j.d. won: in de Wingaertstraet, beijde van Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.24/11_24_1688.pdf]
Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 21-8-1690.
2. Jacobus, ged. Dordrecht 31-7-1691.
3. Marike, ged. Dordrecht 4-2-1693 (dochter van Hendrik Stum (Storm)/Sara Wijnants).
4. Aert, ged. Dordrecht 15-4-1695 (dochter van Henrick Storm/Sara Niemants (Wijmans)).
5. Pascijntje, ged. Dordrecht 20-1-1698 (dochter van Hendrik Storm/Sara Wiemans).- Aert Weijmans (Wijmands), wedn. van Dord.t woont inde Torenstraet (1713), otr. (2) Dordrecht 22-10-1713 Cornelia Stekelbos, j.d. van Papendregt en daer wonende volgens atestatie van ondertrouw (1713).
NB.
- otr. 22-10-1713
Aard Weijmans, wedn. van Dord.t woont inde Torenstraet, met
Cornelia Pleunen Stekelbosch, j.d. van Papendregt en daer wonende volgens atestatie van ondertrouw.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1713.pdf]
- Datering 09-06-1750 Soort akte overdracht
  Koper nicolaas van der sluijs
  Straatnaam torenstraat
  Buur huijbert van den bosch / geertruij van keppel
  Executeur-testamentair franchois dura, koopman / leendert roos, koopman
  Erflater aart weijmans (overleden)
  Bedrag f 310 Folionummer 43 Aktenummer 1
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823

Kinderen:
1. Pleun, ged. Dordrecht 23-12-1714 (zoon van Aert Wijmands/Cornelia Stekelbos).

- I. Hendrijck Aerdtsen, tr. Ariaentje Jacobs
Kinderen:
1. Aert ged. Dordrecht 24-6-1672.
2. Lijsbeth, ged. Dordrecht 17-12-1674 (dochter van Hendrik Aartse/Ariaantje Jacobs).
3. Marij, ged. Dordrecht 11-1-1677.
4. Aerdt, ged. Dordrecht 12-9-1678.
5. Jacob, ged. Dordrecht 20-5-1680.
6. Jacob, ged. Dordrecht 14-2-1683.
7. Pleuntje, ged. Dordrecht 5-3-1685, volgt IIa(?).
8. Abram, ged. Dordrecht 4-11-1686 (zoon van Hendrick Aertsz/Ariaentien Jacobs).
9. Trijntje, ged. Dordrecht 20-10-1688.

IIa. Pleuntie Hendricx Wiemans, ?ged. Dordrecht 5-3-1685, j.d. van Dord.t woont opde Rietdijck geassis.t met haer moeder (1703), otr/tr. (1) Dordrecht 2/16-12-1703 Teunis van Houlingen, j:m: van Dord.t woont aen 't Nieuwkerckhoff geassis.t met zijn moeder (1703), tr. (2) Arij van Barendregt
NB.
- Pleuntje 1677 Hendrijcksen, Jan Machiels, Jenneke 
  Pleuntje 1685 Ariensse, Hendrik Jacobs, Ariaantje 
  Pleuntje 1688 Vissers, Henrick Jans, Trijntje 
  Pleuntie 1694 Hendrickx, Hendrick Dirckx, Cornelia 
- otr. Dordrecht 2-12-1703 (tr. 16/12)
  Theunis Melisse van Houwerlinge, j:m: woont aen 't Nieuwkerckhoff, geassis.t met zijn moeder, met
  Pleuntie Hendricx Wiemans, j.d. woont opde Rietdijck, beijde van Dord.t geassis.t met haer moeder
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1703.pdf]
- Datering 17-12-1750 Soort akte overdracht
Koper jan singels, timmermansknecht
Verkoper pleuntje weijmans (weduwe)
Straatnaam mariŽnbornstraat
Buur cornelis spijkers ; corstiaan swart
Overige personen arij van barendregt (overleden) / teunis van houwelingen (overleden)
Bedrag f 300
Folionummer 93v
Aktenummer 1
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 823

Kinderen:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 1-1-1705 (zoon van Hendrickje Wiemans/Teunis van Houlingen).

* * * *
WEIJMANS (Den Haag - Dordrecht/Dubbeldam)
* * * *

I. Geerit Weijmans, tr. Maria West.
Kinderen:
1. Hendrik, geb. Den Haag ca voor 1709, volgt II.

II. Hendrik Wijmans, jongman van s'Gravenhage woont in het Toornstraetje bij schriftelijk consent van Geerit Weijmans en Maria West zijn vader en moeder (1729), overl. voor 18-5-1756, otr/tr. Dordrecht 9/25-12-1729 Cornelia van der Teen, jongedogter van Dordregt woont inde nieuwstraet geassisteert met Willem vander Tene haer vader (1729), overl. na 18-5-1756.
NB.
- otr. Dordrecht 9-12-1729 (tr. 25/12 door ds. vande Wall)
Hendrik Weijmans, jongman van s'Gravenhage woont in het Toornstraetje bij schriftelijk consent van Geerit Weijmans en Maria West zijn vader en moeder, met
Cornelia van der Teen, jongedogter van Dordregt woont inde nieuwstraet geassisteert met Willem vander Tene haer vader
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1729.pdf]
- (lidmaten Dubbeldam 1762-1818) Cornelia van der Teen wed Hendrick Weijmans en haare 3 kinderen met naame Marijcke, Dingena en Willem Weijmans, van Dordrecht den 18 meij 1756.
- Datering 22-04-1766 Soort akte overdracht
  Koper pieter otterdijk
  Verkoper cornelis buijtendijk; cornelis wijmans; willem wijmans; hendrik wijmans; gerrit wijmans; dingena wijmans; maria wijmans
  Straatnaam voorstraat
  Buur jan van dorsten / willem kloens
  Curator coenraad brender ŗ brandis, rentmeester
  Erflater cornelia van der teen (overleden)
  Overige personen lars warborg petersz. / hendrik wijmans (overleden)
  Bedrag f 1020 Folionummer 21v Aktenummer 2
  Bijzonderheden het object is in de voorstraat gelegen tussen nieuwstraat en kolfstraat.
  Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 829

Kinderen:
1. Marijke, ged. Dordrecht 10-4-1730 (dochter van Hendrik Wijmans/Cornelia van der Teen), van Dordrecht naar Dubbeldam op 18-5-1756.
2. Willem, ged. Dordrecht 4-7-1732, van Dordrecht naar Dubbeldam op 18-5-1756, overl. Dubbeldam 14-5-1813 (aktenr 27/81 jr/ 8 uur 's avonds), volgt IIIa.

3. Dingena, ged. Dordrecht 26-1-1735 (dochter van Hendrik Weijmans/Cornelia van der Teen), van Dordrecht naar Dubbeldam op 18-5-1756.
4. Gerrit, ged. Dordrecht 21-8-1737 (zoon van Hendrik Wijmans/Cornelia van der Teen).
5. Hendrik, ged. Dordrecht 28-8-1740 (zoon van Hendrik Weijmans/Cornelia van der Steen), volgt IIIb.
6. Cornelia, ged. Dordrecht 20-12-1744 (dochter van Hendrik Weijmans/Cornelia van der Teen).
7. Cornelis, ged. Dordrecht 16-5-1749 (zoon van Hendrik Weijmans/Cornelia van der Steen).

IIIa. Willem Wijmans, ged. Dordrecht 4-7-1732, j.m. van Dordrecht woont in de Wijnstraet over de Schreeverstraet geadsis.t met zijn moeder Cornelia van der Teen wed. van Hendrik Weijmans (1759), otr/tr. (1) Dordrecht 19-4/6-5-1759 Belia van der Elst, j.d. van Heel bij 's Hertogenbosch woont inde Wijnstraet bij het Groothooft hebbende schriftelik consent van haar vaeder Gerrit vander Elst (1759), woont B58/68 jaar (ca 1796/1797), tr. (2) Sija Zonneveld.
NB.
- otr. Dordrecht 19-4-1759 (tr. 6/5 Ds. Geerling)
Willem Weijman, j.m. van Dordrecht woont in de Wijnstraet over de Schreeverstraet geadsis.t met zijn moeder Cornelia van der Teen wed. van Hendrik Weijmans, met
Belia van der Elst, j.d. van Heel bij 's Hertogenbosch woont inde Wijnstraet bij het Groothooft hebbende schriftelik consent van haar vaeder Gerrit vander Elst.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1759.pdf]
- Datering 25-05-1762 Soort akte overdracht
Koper willem weijmans, bakker
Verkoper anna verveer (weduwe); catharina verveer (ongehuwd)
Straatnaam wijnstraat
Buur anthonij knogh / jacobus lariviere
Erflater cornelis verveer (overleden)
Overige personen johannes timmers (overleden) / gerardus verveer, notaris
Bedrag f 1800 Folionummer 167 Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is aan de havenzijde, naast een pakhuis gelegen.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam : W. Weimans
  Leeftijd : 68
  Woonplaats : B058
+
  Naam : G. Weimans
  Leeftijd : 32
  Woonplaats : B058
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

Kinderen eerste huwelijk:
1. Hendrik, ged. Dordrecht 27-6-1760, volgt IVa.
2. Gerrit, ged. Dordrecht 29-12-1762, woont B58/32 jaar (ca 1796/1797), volgt IVb.

IIIb. Hendrik Weijmans, ged. Dordrecht 28-8-1740 (zoon van Hendrik Weijmans/Cornelia van der Steen).

NB.
I.  Johannes Weitman, tr. Jenneke Jans de Grauw.
NB.
* Gedoopt 18 Julius 1734 (bij absentie) door D. H. van Galen, V.D.M. te Heerwaarden, Lena, dochter van Klaas Janse van Aalst, en van Hendrijn de Graauw, echtelieden, peten: nevens de vader haar suster Jenneke de Grauw-(Weitman)
* Gedoopt 14 Maart 1736 Hendrik, zoon van Johannes Weitman, en van Jenneke Jans de Graauw, echtelieden [www.hogenda.nl]
Kinderen:
1. Daniel
2. Hendrik, ged. Varik 14-3-1736, volgt II.

II. Hendrik Weijmans, van Varik 1761, tr. Dubbeldam 15-3-1761 Maaijcke Hendriksdr van Bree, belijdenis Dubbeldam 20-5-1772, overl. Dubbeldam 1789, zoon van Hendrik Claasse van Bree en Sara Cornelisse van der Sluijs.
NB.
- Dubbeldam : akten van indemniteit (ontvangen) - attestaties (ingebracht) - gedane belijdenissen
Hendrick Weitmans, van Varrick den 8 novemb. 1761.
[Bron: folio 114 - Dubbeldam ontvangen akten van indemniteit (SA Dordrecht archiefnr. 295, inv. nr. 14)]

- lidmaten Dubbeldam 1762-1818
Maaijke van Bree h:v: van Hendrik Weijman, op belijdenis hier gedaan den 20 meij 1772; overleden.
-
Dubbeldam : akten van indemniteit (ontvangen) - attestaties (ingebracht) - gedane belijdenissen
Maaijke Hendriksen van Bree huijsvrouw van Hendrik Wijmans, overleden 1789 (Notitie der Leedemaaten; bijeen gebragt volgens aanteeckening gedaan agter ít tijtelblad sub No. II)
[Bron: folio 175 - Notitie van de leedematen der Hervormde gemeijnte te Dubbeldam hetzij op ingebragten attestatie het zij op hier gedaene belijdenissen bijeengebracht na de ordre van het A.B.C. in den jaare 1762 volgens resolutie der kerckenraadt te zien in ít kerck Acteboeck pag. 89, 90 (SA Dordrecht archiefnr. 295, inv. nr. 15)]

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dubbeldam 12-7-1761.
2. Saartje, ged. Dubbeldam 29-8-1762, volgt IVc.
3. Johannes, ged. Dubbeldam 9-12-1764.
4. Jannigje, ged. Dubbeldam 28-12-1766.
5. Daniel, ged. Dubbeldam 7-8-1768.
6. Daniel, ged. Dubbeldam 11-3-1770.
7. Jannigje, ged. Dubbeldam 1-9-1771, tr. ca 1797 Hendrik Willemsz Brand (Kinderen: Leijsje, ged Dubbeldam 4-3-1798 en Hendrik, ged Dubbeldam 4-9-1803).
8. Daniel, ged. Dubbeldam 6-6-1773.
9. Claas, ged. Dubbeldam 11-12-1774.


IVa. Hendrik Weijmans, ged. Dordrecht 27-6-1760, j.m.  geboren te Dordrecht woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsisteert met zijn vader Willem Weijmans (1788), overl. Dordrecht 14-4-1831 (71 jaar; aanval van beroerte), otr/tr. Dordrecht 11/26-10-1788 Elisabeth Logger, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Voorstraat over de Lombardebrug geadsisteert met hare vader Willem logger alles volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Abraham Adrianus van den Oever en getuigen in dato 10 October 1788 (1788).
NB.
- otr. Dordrecht 11-10-1788 (tr. 26/10)
Hendrik Weijmans, j.m. woont in de Wijnstraat bij de Nieuwbrug geadsisteert met zijn vader Willem Weijmans, met
Elisabeth Logger, j.d. woont in de Voorstraat over de Lombardebrug, beiden geboren te Dordrecht, geadsisteert met hare vader Willem logger alles volgens Procuratie gepasseert voor den Notaris Abraham Adrianus van den oever en getuigen in dato 10 October 1788.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1788.pdf]

Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 13-2-1790, volgt V..

IVb. Gerrit Weijmans, ged. Dordrecht 29-12-1762, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Groenmarkt met schriftelik consent van zijnen vader Willem Wijman (1800), otr/tr. Dordrecht 7/24-6-1800 Elizabeth Schmidt, j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Kleine Spuistraat met schriftelik consent van haren vader Johan MachaŽl Schmidt (1800).
NB.
- [ca 1796-1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
Naam : G. Wijmans
Straat : Wijnstraat
West- of oosteinde van de stad : oosteinde
Wijkgadering van wijk : 10
Vergaderplaats : Engelsche Kerk
Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het Oost-einde, Tiende wijk, Vergaderende in de Engelsche Kerk.
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334]

- [1800] otr. Dordrecht 7-6-1800 (tr. 24/6)
Gerrit Weijmans, j.m. wonende op de Groenmarkt met schriftelik consent van zijnen vader Willem Wijmans, met
Elizabet Schmidt, j.d. wonende op de Voorstraat bij de Kleine Spuistraat, beide geboren te Dordrecht, met schriftelik consent van haren vader Johan MachaŽl Schmidt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1799.pdf]

- [1810] Datering 05-05-1810 Soort akte overdracht 
Koper cornelis van welsenes, brouwer 
Verkoper gerrit weijmans, particulier
Straatnaam groenmarkt
Folionummer 50 Aktenummer 3
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk a 287, a 288
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang

- [1812] De ondergeteekende zijne Bierbrouwerij DE SLEUTEL verkogt hebbende en dezelve met primo Augustus aanstaande zullende worden aanvaard door de Heeren VAN WELSENES & COMP., geeft daarvan langs dezen weg kennis aan zijne vrienden en begunstigers en betuigt dezelve zijnen opregten dank voor hunne genoten gunst en beveelt de nieuwe eigenaars in zijne plaats in dezelfde voortdurende begunstiging aan. G. WEYMANS
De Ondergeteekenden bij aankoop van den Heer G. WEYMANS Eigenaars geworden van de Bierbrouwerij DE SLEUTEL binnen deze Stad, en dezelve met primo Augustus 1812 zullende aanvaarden, - hebben het genoegen hier van kennis te geven aan het Publiek, zich in de begunstiging van een iegelijk aanbevelende, met verzekering, dat steeds dezelfde goede en accurate behandeling bij hun zalblijven plaats grijpen, en zullen trachten de onderscheidene soorten van Bieren in de beste qualiteit afteleveren. Dordrecht, den 6 Julij 1812. VAN WELSENES & COMP.
[Dordrechtsche Courant 9-7-1812]
- [1821] Bruidegom Everhardus Kelderman Crans , geb. Dordrecht 22 jaar / Vader Jan Crans / Moeder Johanna Schoenmakers 
  Bruid Wilhelmina Weijmans , geb. Dordrecht 18 jaar / Vader Gerrit Weijmans / Moeder Elizabeth Schmidt
  Plaats Rotterdam Huwelijksdatum 14-02-1821 Bron Rotterdam 1821 a26v
- [1839] Overledene Wilhelmina Weijmans , leeftijd 36 jaar, 7 mnd en 19 dagen
  Vader Gerrit Weijmans / Moeder Elisabeth Schmidt
  Echtgenoo/te Everhardus Kelderman Crans
  Plaats Rotterdam Datum overlijden 09-10-1839
  Opmerkingen akte nr. 2265
  Geboorteplaats Dordrecht Bron Rotterdam 1839 c080

Kinderen:
1. Johan Michael, ged. Dordrecht 16-3-1801.
2. Wilhelmina, ged. Dordrecht 10-2-1803, overl. Rotterdam 9-10-1839 (36 jr), tr. Rotterdam 14-2-1821 Everhardus Kelderman Crans, geb. Dordrecht.
3. Hendrik, ged. Dordrecht 24-10-1804.

IVc. Saart Hendriksen Weidemans, ged. Dubbeldam 29-8-1762, j:d: won onder Dubbeldam, dienstbode (1826), overl. Dubbeldam 13-4-1848 (des morgens 7 uur/huis nr 113), tr. Dubbeldam 7-11-1784 Arij Jansen van Pelt, ged. Dubbeldam 10-7-1756, j:m: woonende onder Dordrecht, overl. Dordrecht 14-4-1821 (76 jaar), zoon van Jan van Pelt en Maaijke van Gent.
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 21-9-1785.
2. Maaijke, ged. Dordrecht 18-2-1787, overl. Dubbeldam 26-9-1826 (40 jaar/voormiddag 11 uur/huisnr 174), tr. Dirk van den Bogaart, geb 1778, zoon van ??.
3. Bastiaan, ged. Dordrecht 16-8-1788.
4. Jangie (Jannigje), ged. Dordrecht 6-11-1790.
5. Hendrijntje, ged. Dordrecht 22-10-1792.
6. Nieklaas (Klaas), ged. Dordrecht 17-8-1794, overl. 18-6-1815, slag bij Waterloo (gesneuveld tegen de Fransen).
7. Jacob, ged. Dordrecht 5-2-1797.
8. Jaapje, ged. Dordrecht 26-12-1798, overl. 's-Gravendeel 19-1-1867, tr. Dordrecht 2-6-1819 (aktenr. 59) Aart van der Wulp, geb. 's-Gravendeel, wonende Vlaardingen (1819), bouwmankneght (1819), overl. 's-Gravendeel 5-1-1860, bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, zoon van Melis van der Wulp (winkelier) en van Elisabeth Moret (wonende 's-Gravendeel).
9. Johannes, ged. Dubbeldam 25-4-1802, overl. Dordrecht (aktenr. 403) 19-10-1818 (16 jaar).
10. Arij, ged. Dubbeldam 24-11-1805.


V. Willem Weijmans Hz, ged. Dordrecht 13-2-1790, j.m. geboren te Dordrecht en wonende op den Voorstraat na bij den Botkensstraat met schriftelijk consent van zijne ouders Hendirk Weijmans en Elizabeth Logger Echtelieden (1811), winkelier (belasting ca 1812-1814), overl. Dordrecht 25-12-1822 (32 jaar en 10 mnd; bijna 12 jaar getrouwd; 5 kinderen), otr/tr. Dordrecht 13-2/2-3-1811 Maria Catharina Meertens, j.d.  geboren te Dordrecht en wonende op den Voorstraat na bij den Botkensstraat met schriftelik conzent van hare ouders Pieter Meertens (overl. voor 1831) en Anna van der Werff Echtelieden (1811); zij tr. (2) Dordrecht 12-3-1826 Jacob de Koningh.
NB.
- otr. Dordrecht 13-2-1811 (tr. 2/3)
Willem Weijmans Hz, j.m. met schriftelijk consent van zijne ouders Hendirk Weijmans en Elizabeth Logger Echtelieden, met
Maria Catharina Meertens, j.d. beide geboren te Dordrecht, en beide wonende op den Voorstraat na bij den Botkensstraat, met schriftelik conzent van hare ouders Pieter Meertens en Anna van der Werff Echtelieden.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1811.pdf]
- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Willem Wijmans Hz
  Woonplaats : D0047 geheel
  Beroep : winkelier
  Belasting (of huurwaarde?): 100
  Folionummer : 03
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- [Dordrechtsche Courant 26-03-1831] Overleden Elizabeth Weijmans 19 jaar, +  23-03-1831 Dordrecht (J. de Koningh en M.C. Meertens eerder wed W. Weijmans en Hk. Weijmans en E. Weijmans geb. Logger Weijmans, Wed. P. Meertens geb. van der Werff);

Kinderen:
1.
Elizabeth Weijmans, ged. Dordrecht 14-11-1811, overl. (ten huize hare grootouders) Dordrecht 23-3-1831 (19 jaar; teringziekte).
2. Hendrika Catharina Weijmanss, geb. ca  1816 (23 in 1839), tr. Dordrecht 25-09-1839 Simon van Brakel, zoon van Gerrit van Brakel en Catharina van der Koogh.
3. Maria Cornelia Weijmans, geb. ca 1820 (26 in 1846), tr. Dordrecht 29-7-1846 Adriaan Kluit, zoon van Adriaan Kluit en Maria Hering.
4. Anna Anthonia Weijmans, geb. ca 1823, overl. Dordrecht 5-8-1850 (27 jr), tr. Dordrecht 14-06-1848 Herman 't Hooft.
5.

* * (Andries Weijmans) * *

- I. Andries Weijmans, overl. na 1744, tr. Seija Maronier
NB.

- Pieter Maronier, tr. Aechje Andriesz
Kinderen:
1. Sija, ged. Dordrecht 16-10-1693.
- 4 nov. 1745: Huijbert van den Sande, schipper te Dordrecht, verkoopt aan Reijnier Goudsbergen, twijndersknecht te Dordrecht, een huis en erf op de Nieuwendijk, anders gezegd de Bleijenhoek, staande tussen het huis van Hendrik Korthals en dat van Andries Weijmans, voor 200 gl. contant. (ORA Dordrecht inv. 821, f. 109v e.v.)
[http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=215898&kid=2147&pagina=tekstpagina]
-
Datering 11-09-1759 Soort akte hypotheek
Plaatsnaam Dordrecht Straatnaam vriesestraat
Buur jurrianus douw / jan van sluijsdam (weduwe van)
Schuldeiser lucas thornton, binnenvader
Schuldenaar elsje van sevenom (ongehuwd)
Overige personen hendrik hartman; johannis loof; gerard den ouden; elias roessing; catharina cornelia thornton (overleden); andries weijmans
Bedrag f 400
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 826
Folionummer 190v Aktenummer 1
Bijzonderheden het onderpand is bij de brug gelegen

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 15-3-1719 (zoon van Andries Wiemans/Sija Maronier), volgt II.
2. Johanna, ged. Dordrecht 13-10-1720 (dochter van Andries Wiemans/Seija Maronier).

II. Jan Weijmans
, ged. Dordrecht 15-3-1719, j.m. van Dordrecht woond bij den Rietdijk geassisteert met sijnen vaeder Andries Weijmans (1744), overl. Dordrecht 23-10-1783, otr/tr. Dordrecht 5/22-3-1744 Antonia de Jong, j.d. van Dordrecht woond bij het Nieuwkerkhoff geassisteert met haere moeder Martijna vande Grient huijsvrouw van Cornelis de Jongh en bij consent door den selven haaren vaeder aan Heeren Commissarissen mondelingh gedaan (1744), overl. Dordrecht 26-9-1776, dochter van Cornelis de Jongh en Martijna vande Grient.
NB.
- otr. Dordrecht 5-3-1744 (tr. 22/3 foor dom. Sandifort)
Jan Weijmans, j.m. woond bij den Rietdijk geassisteert met sijnen vaeder Andries Weijmans, met
Anthonia de Jongh, j.d. woond bij het Nieuwkerkhoff, beijde van Dordrecht, geassisteert met haere moeder Martijna vande Grient huijsvrouw van Cornelis de Jongh en bij consent door den selven haaren vaeder aan Heeren Commissarissen mondelingh gedaan
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1744.pdf]

Kinderen:
1. Sijtje, ged. Dordrecht 26-12-1744 (dochter van Jan Wijmans/Antonia de Jong).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 6-6-1747.
3. Johanna, ged. Dordrecht 25-12-1749.
4. Andries, ged. Dordrecht 30-1-1752 (zoon van Jan Wiemans/Antoni de Jong), volgt IIIa.
5. Martinus, ged. Dordrecht 24-11-1754 (zoon van Jan Wiemans/Antonia de Jong), volgt IIIb.
6. Jan, ged. Dordrecht 20-2-1757.
7. Egbert, ged. Dordrecht 1-1-1760 (zoon van Jan Wiemans/Antonia de Jong), volgt IIIc.
8. Seijmen, ged. Dordrecht 9-5-1762.

IIIa. Andries Wiemans, ged. Dordrecht 30-1-1752, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt geassisteert met zijn vader Johannis Wiemans (1780), overl. Dordrecht 10-8-1805, otr/tr. Dordrecht 19-8/3-9-1780 Maria van Heck (van Heek/Hoek), j.d. geboren te Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geassisteert met haar oom Johannis Noteman (1780), timmerwinkel op de Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A323 (ca 1808/belasting), overl. Dordrecht 1-11-1810, dochter van Gerrit van Heck (+16-4-1776) en Cornelia Noteman (+25-2-1777).
NB.
- [1780] otr.
Dordrecht (voor 't gerecht) 19-8-1780 (tr. 3 sept. 1780 alhier Q.F. Ds. van Hiltrop)
Andries Wiemans, j.m. woont op de Varkemarkt geassisteert met zijn vader Johannis Wiemans, met
Maria van Heck, j.d. woont in den Augustijnenkamp, beiden geboren te Dordrecht, geassisteert met haar oom Johannis Noteman.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1780.pdf]
- [1796-1797] Stemgerechtigden in de wijkvergaderingen ca 1797 (gedrukte lijsten)
  Naam : Andries Wiemans
  Straat : Varkemarkt
  West- of oosteinde van de stad : westeinde
  Wijkgadering van wijk : 04
  Vergaderplaats : Mennoniten Kerk
  Titel van de gedrukte naamlijst : Naamlijst van de stemgerechtigde burgers der stad Dordrecht welke behooren tot het West-einde, Vierde wijk, Vergaderende in de Mennoniten Kerk.
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 489 (bibliotheek), inv.nr. 23.334]
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50 
Naam : Andries Wiemans 
Woonplaats (oude huisnummers!) : A323 
Biljet (of arm) : billet 
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242 

- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A323
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Wed.e Andries Wiemans
Ongehuwd: 5
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: timmerwinkel
Classis: 37
Somma: 3-0-0
Aanmerkingen: 2-0-0
Folionummer en bron: 22 van archiefstuk SAD 5-894
+
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A323
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Johannes Wiemans
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Andries Wiemans
  Woonplaats : A321 boven agter
  Beroep : kantoorbediende
  Belasting (of huurwaarde?) : 15
  Folionummer : 17
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b
- [eind 1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Andries Wiemans
  Ouderdom : 11-02-1790 (23 jaar)
  Beroep : kantorist
  Woonplaats : A323 [oud huisnummer]
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 04
  Titel lijst : Wijk No 4. Naamlijst der On-Getrouwde Mannen, dewelke op den Eersten Januarij 1814 den ouderdom van 17 jaaren bereikt zullen hebben en nog geene 50 Jaaren geworden zijn.
  Datum lijst : 30-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345
- testament
Eerste persoon Weijmans, Anries
Tweede persoon Hek, Maria van
opmerkingen echtpaar; Archiefnummer 20 NotariŽle archieven van Dordrecht Folionummer 964 Aktenummer 190 Inventarisnummer 1115
Kinderen:
1. Jan Wiemans, ged. Dordrecht 16-5-1781, volgt IVa.
2. Gerrit Wiemans, ged. Dordrecht 29-5-1783.
3. Anthonie Wiemans, ged. Dordrecht 4-2-1785 (zoon van Andries Wiemans/Maria van Hoek).
4. Cornelis Wiemans, ged. Dordrecht 17-5-1786, volgt IVb.
5. Anthonia Wiemans, ged. Dordrecht 19-4-1788 (zoon van Andries Wiemans/Maria van Hoek).
6. Andries Wiemans, ged. Dordrecht 15-1-1790 (zoon van Andries Wiemans/Maria van Heck), kantorist (eind 1813), tr. Hooge en Lage Zwaluwe 13-06-1817 Teuntje den Engelse, geb. Lage Zwaluwe, dochter van Antonie den Engelsen en Teuntje den Engelse.
[Kinderen: Anthonie den Engelse Wiemans, geb. Dordrecht (33 in 1851), tr. (1) Dordrecht 3-7-1851 Maria Cornelia Wiemans, geb. Dordrecht 1820 (31 in 1851), tr. (2) Dordrecht  23-5-1855 Helena Catharina Uittenbogaard, geb. Dordrecht (25 in 1855), dochter van Pieter Uittenbogaard en Charlotta Christina Elisabeth Dicke.]
7. Cornelia Wiemans, ged. Dordrecht 23-3-1792 (zoon van Andries Wiemans/Maria van Heck).

IIIb. Martinus Wiemans (Wimans), j.m. geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt geadsisteert met zijn vader Jan Weijmans (1778), ged. Dordrecht 24-11-1754, otr/tr. Dordrecht 6/23-8-1778 Jenneke de Bruin, j.d. gebore te Driel woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft hebbende schriftelik conzent van haar vader Hendrik de Bruijn (heeft een Acte van Indemniteit overhandigt) (1780), wed. van Martinus Wiemans geboren te Driel in Gelderland woont in 't Steegoversloot (1787); zij otr/tr. (2) Dordrecht 26-4/13-5-1787 Fredrik Stadsvelt, j.m. gebore te Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geadsisteert met zijn moeder Hendrika de Hoog wed van Samuel Stadvelt (1787), arbeider/C1167 (belasting ca 1808).
NB.
- [1778] otr. Dordrecht 6-8-1778 (tr. 23/8 alhier Q.F. Ds. van Breugel)
Martinus Weijmans, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt geadsisteert met zijn vader Jan Weijmans, met
Jenneke de Bruijn, j.d. gebore te Driel woont in de Wijnstraat bij 't Groothooft hebbende schriftelik conzent van haar vader Hendrik de Bruijn (heeft een Acte van Indemniteit overhandigt)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1778.pdf]
- [1787] otr. (voor 't gerecht) Dordrecht 26-4-1787 (tr. 13/5 Ds. Rummerink)
Frederik Stadvelt, j.m. gebore te Dordrecht woont in den Augustijnenkamp geadsisteert met zijn moeder Hendrika de Hoog wed van Samuel Stadvelt, met
Jenneke de Bruijn, wed. van Martinus Wiemans geboren te Driel in Gelderland woont in 't Steegoversloot.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1786.pdf]
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Lindegragt C1167
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Fredrik Stadsveld
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: 41
  Somma: 0-10-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 096 van archiefstuk SAD 5-896
- [eind 1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
  Naam : Samuel Stadsveld Ouderdom : 11-08-1793 (20), Beroep : klerk, Woonplaats : C1245
  Wijk (v.d. wijkmeesters) : 11, Titel lijst : Lijst van Ongehuwde Manschappen van de 17 tot 50 Jaren In Wijk No. 11, Datum lijst : 24-12-1813
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 7-10-1778 (zoon van Martinus Wimans/Jenneke de Bruijn).
2. Gardina Antonia Wiemans, ged. Dordrecht 11-6-1780 (dochter van MartinusWimans/Jenneke de Bruyn), volgt IVc.
3. Jan, ged. Dordrecht 16-10-1782.
4. Hendrik, ged. Dordrecht 4-2-1784 (zoon van Martijnis Wimans/Jenneke de Bruin), volgt IVd.

Kinderen Stadtvelt/de Bruin:
1. Hendrika, ged. Dordrecht 18-6-1788 (dochter van Frederik Stadtveld/Jenneke de Bruijn).
2. Samuel, ged. Dordrecht 8-6-1791.

IIIb. Egbert Wiemans, ged. Dordrecht 1-1-1760, j.m. gebore te Dordrecht woont op de Varkenmarkt geassisteert met zijn Broeder Andries Wiemans (1784), otr/tr. Dordrecht 26-6/11-7-1784 Johanna de Haan, wed. Jacob Everts gebore in de Lind woont in de Voorstraat bij de Pelsebrug (1784).
NB.
- otr. Dordrecht
(voor 't gerecht) 26-6-1784 (tr. 11/7 G.Q. Ds. Rummerink)
  Egbert Wiemans, j.m. gebore te Dordrecht woont op de Varkenmarkt geassisteert met zijn Broeder Andries Wiemans
  Johanna de Haan, wed. Jacob Everts gebore in de Lind woont in de Voorstraat bij de Pelsebrug.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1784.pdf]

Kinderen:
1. Antonia, ged. Dordrecht 18-5-1785, volgt IVe.
2. Sophia, ged. Dordrecht 3-2-1788.
3. Johanna, ged. Dordrecht 31-10-1790.
4. Cornelia, ged. Dordrecht 19-2-1792.

IVa. Jan Wiemans, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt geassisteert met zijn vader Andries Wiemans (1805), arbeider op de Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A323 (ca 1808/belasting), overl. Dordrecht 25-9-1823, otr/tr. Dordrecht 18-4/4-5-1805 Francina van de Graaff, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Nieuwe Breestraat  geassisteert met haar vader Corstiaan van de Graaf (1805), naaister/46jr (1836).
NB.
- [1805] otr. Dordrecht 18-4-1805 (tr. 4/5)
Jan Wiemans, j.m. woont op de Varkemarkt geassisteert met zijn vader Andries Wiemans, met
Francina van de Graaf, j.d. woont in de Nieuwe Breestraat, beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haar vader Corstiaan van de Graaf.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1805.pdf]
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Varkemarkt bij het Tolbrugstraatje A323
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Johannes Wiemans
  Ongehuwd: -
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 1
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: arbeider
  Classis: 41
  Somma: 0-10-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 22 van archiefstuk SAD 5-894
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Jan Wiemans
  Woonplaats : A321 boven agter
  Beroep : timmerman
  Belasting (of huurwaarde?) : 20
  Folionummer : 17
  Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b

- [1828] Datering 12-04-1828 Soort akte overdracht
  Koper david van poelien van nuland, gemeenteraadslid Plaatsnaam Dordrecht
  Verkoper jan wiemans, particulier Plaatsnaam Dordrecht
  Straatnaam varkenmarkt Bijzonderheden wijk a 321
  Folionummer 172 Aktenummer 4
  Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 14-10-1805.
2. Corstiaan, ged. Dordrecht 4-1-1807, volgt V.
3. Andries, ged. Dordrecht 12-6-1809.
4. Maria Elizabeth, ged. Dordrecht 23-3-1811, tr. Dordrecht 16-11-1836 Adriaan Wilhelm Bemolt.
5. Elisabeth Sophia Wiemans, geb. Dordrecht 1813 (25 in 1838), tr. Dordrecht 28-3-1838 Johannes Bemolt, zoon van Gerardus Bemolt en Pietertje van Eck.

IVb. Cornelis Wiemans, ged. Dordrecht 17-5-1786 (31 in 1817), tr. Dordrecht 28-5-1817 Jenneke Vermeulen, geb. Dordrecht (26 in 1817), dochter van Borgert Vermeulen en Neeltje van Wijngaarden.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.88/1817-0031.pdf]
- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825) NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar
  Volgnummer : 073
  Naam : Cornelis Wiemans
  Ouderdom : 47
  Beroep : kantoorbediende
  Woonplaats : D0140(!sic; moet zijn D114) Princestraat
  Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (3 kinderen)
  Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 1-550
  Bron : SAD 5-560

Kinderen:
1. Maria Cornelia Wiemans, geb. Dordrecht ca 1820 (31 in 1851), tr. Dordrecht 3-7-1851 Anthonie den Engelse Wiemans, geb. Dordrecht (33 in 1851), zoon van Andries Wiemans en Teuntje den Engelse.
2. Neeltje Wiemans, geb. Dordrecht ca 1823, overl. 10-3-1837 (14 jaar).
3. Andries Wiemans, geb. Dordrecht 25-4-1826, tr. 's-Hertogenbosch 12-2-1873 Bernardina Hendrica van der Aa, geb. 's-Hertogenbosch 15-04-1839, dochter van Guillelmus van der Aa en  Joanna Wilhelmina van der Meijden.

IVc. Hendrik Wiemans, ged. Dordrecht 4-2-1784, j.m. geboren te Dordrecht en wonen op de Lindegragt geassisteert met zijn behuwd vader Fredrik Stadsveld (1803), veldwachter/43 jr (1826), otr/tr. Dordrecht 10/26-2-1803 Maria van Emmerik, j.d. geboren te Dordrecht en wonen op de Lindegragt geassisteert met haren Broeder Dirk van Emmerik (1803), 55 jr/in de Lind (1826).
NB.
- otr. Dordrecht 10-2-1803 (tr. 26 febr.)
  Hendrik Wiemans, j.m. geassisteert met zijn behuwd vader Fredrik Stadsveld, met
  Maria van Emmerik, j.d. geassisteert met haren Broeder Dirk van Emmerik, beide geboren te Dordrecht en wonen beiden op de Lindegragt.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1802.pdf]
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.97/1826-0081.pdf]

Kinderen:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 19-4-1803.
2. Alida Wiemans, ged. Dordrecht 8-5-1804 (22 in 1826), tr. Dordrecht 7-6-1826 Herman Willem Stapel, geb. Schiedam (23 in 1826), zoon van Jan Herman Stapel (+Dubbeldam 17-4-1818) en Kaatje Nanning.

IVd. Gardina Antonia Wiemans, ged. Dordrecht 11-6-1780, j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Lindegragt met schriftelik conzent van hare moeder Jenneke de Bruin eerst wed. Martinus Wiemans en nu huisvrouw van Fredrik Stadsvelt (1802), overl. na 1829, otr. 29-5-1802 Andries Plukhooij, j.m. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Vuilpoort met schriftelik conzent van zijnen moeder Bastiaantje Kleindier(?) weduwe Samuel Plukhooij (1802), bidder (1829).
NB.
- otr. Dordrecht (voor 't gerecht) 29-5-1802 (tr. 12-6-1802)
Andries Plukhooij, j.m. wonende op de Voorstraat bij de Vuilpoort met schriftelik conzent van zijnen moeder Bastiaantje Kleindier(?) weduwe Samuel Plukhooij, met
Gerdina Anthonia Wiemans, j.d. wonende op de Lindegragt, beide geboren te Dordrecht, met schriftelik conzent van hare moeder Jenneke de Bruin eerst wed. Martinus Wiemans en nu huisvrouw van Fredrik Stadsvelt.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1802.pdf]
- [http://files.archieven.nl/46/f/HUW256.100/1829-0062.pdf]

Kinderen:
1. Bastiana, ged. Dordrecht 15-7-1803.
2. Jenneke Aagje, ged. Dordrecht 25-3-1805, tr. Dordrecht 13-05-1829 Cornelis de Bruijn, geb. Dordrecht (21 in 1829), zoon van Cornelis de Bruijn en Huibertje in 't Veld.
3. Bastiaantje Anthonetta, ged. Dordrecht 9-5-1808.
4. Samuel Martinus, ged. Dordrecht 12-6-1810.

VIe. Antonia Wiemans, ged. Dordrecht 18-5-1785, j.d. geboren te Dordrecht en wonende in de Raamstraat geassisteert met hare moeder Johanna de Haan wed Egbert Wiemans (1811), winkelierster (1833), otr/tr. Dordrecht 14-2/2-3-1811 Pleun Stekelbosch, jm geboren te Papendrecht en wonende te scheep geassisteert met Mijna de Leeuw huisvrouw van Pieter Stoppendaal welke verklaard dat de bruidegom ouderloos en meerderjarig is (1811), overl.voor 1833.
NB.
- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Wollewevershaven B348
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Anthonia Wiemans
  Handel, Beroep, of Handwerk: dienstbode
  Classis: 40
  Somma: 1-0-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
- otr. Dordrecht 14-2-1811 (tr. 2/3)
Pleun Stekelbosch, jm geboren te Papendrecht en wonende te scheep geassisteert met Mijna de Leeuw huisvrouw van Pieter Stoppendaal welke verklaard dat de bruidegom ouderloos en meerderjarig is, met
Anthonia Wiemans, j.d. geboren te Dordrecht en wonende in de Raamstraat geassisteert met hare moeder Johanna de Haan wed Egbert Wiemans.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1811.pdf]
- 56. (7-2-1833) Anthonia Wiemans weduwe wijlen Pleun Stekelbos, winkelierster; kerkstijger C108-C109-C110;
[Bron: Nationaal Archief Archief : 3.03.54 Rechtbank Eerste Aanleg (Dordrecht) Inventarisnummer: 154 (inbeslagneming onroerende goederen 1830-1837)]

Kinderen:
1. Adriana, ged. Dordrecht 24-5-1811 (zoon van Pleun Stekelbosch/Antonia Wiemans).

V. Corstiaan Wiemans, ged. Dordrecht 4-1-1807 (29 in 1836), tr. Dordrecht 21-12-1836 Geertruij van Hulst, geb. Dordrecht 1809 (27 in 1836), dochter van Dirk van Hulst en Lijsje Tiele.
Kinderen:
1. Francina Johanna Wiemans, geb. Dordrecht 1842 (22 in 1864), tr. 20-07-1864 Abram Meijers, geb. 1842 (22 in 1864)

* * * Lambert Weijmans * * *

I. Cornelis Barentsz Weijman, tr. Sophia Lamberts
Kinderen:
1. Cornelia, ged. Dordrecht 26-4-1676 (dochter van Cornelis Barentsz Weijman/Sophia Lamberts).
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 2-11-1678.
3. Lambrecht, ged. Dordrecht 19-3-1681 (zoon van Cornelis Wijmans/Sophia Lambrechtsz).
4. Arij, ged. Dordrecht 4-7-1684.
5. Pieter, ged. Dordrecht 21-8-1686 (zoon van Cornelis Barentse/Sophia Lamberts).

II. Lambert Weijmans, ged. Dordrecht 19-3-1681, j:m: van Dordrecht woont inde Steenstraet geassis.t met Denijs Vergilius desselfs neeff (1706), otr/tr. Dordrecht 14/28-3-1706 Maria Jans van Orsoun, j:d: van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort  geassist. met haer vader (1706).
NB.
- Hendrijck Vergerius, tr. Apollonia Jacobs
Kinderen:
1. Elisabeth, ged. Dordrecht 18-7-1665.
2. Elisabeth, ged. Dordrecht 8-12-1668.

- Denijs Vergelis (Dionijs), j.m. woond op de Gevolde Gragh, otr/tr. Dordrecht 10-9/2-10-1690 Dina Cornelis (Geerdina Cornelis), woond in de Nieuwstraet (1690).
Kinderen:
1.
Adriana, ged. Dordrecht 19-2-1691.
2. Cornelia, ged. Dordrecht 9-4-1692.
3. Barbara, ged. Dordrecht 22-9-1694.
4. Adriaen, ged. Dordrecht 1-1-1696(?).
5. Gerrit, ged. Dordrecht 26-3-1696.
6. Berbera, ged. Dordrecht 7-11-1700.
7. Barbera, ged. Dordrecht 7-11-1702.
8. Gerdina, ged. Dordrecht 2-2-1705.
9. Johanna, ged. Dordrecht 16-5-1706.
10. Cornelis, ged. Dordrecht 29-3-1708.
- otr. Dordrecht 10-9-1690 (tr. 2/10)
Dionijs Vergelius, j.m. woond op de Gevolde Gragh met
Geerdina Cornelis, woond in de Nieuwstraet
[http://files.archieven.nl/46/f/11.25/11_25_1690.pdf]
- otr. Dordrecht 14-3-1706 (tr. 28/3)
Lammert Weijmans, j:m: woont inde Steenstraet geassis.t met Denijs Vergilius desselfs neeff, met
Maria Jans van Orsoun, j:d: woont buijten de Vriesepoort, beijde van Dordrecht, geassist. met haer vader.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1706.pdf]

Kinderen:
1. Sophia, ged. Dordrecht 7-8-1707 (dochter van Lammert Weijmans/Maria Jans van Orson).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 23-8-1709, volgt III.

III. Kornelis Weijmans, j.m. van Dordrecht woont in de Kolfstraet geadsisteert met Anna van Nassauwe huijsvrouw van Cornelis van Nispen sijne moeije (1741), otr/tr. Dordrecht 8/23-4-1741 (den 28 Meij 1777 een trouwbrief gegeven) Maria van Dorsen (Dorsser), j.d. van Dordrecht woont op den hoek van de Nieuwstraat geadsisteert met Magdalena van Ekelenburg wed.e Jan van Dorsser, haare moeder (1741).
NB.
- otr. Dordrecht 8-4-1741 (tr. 23/4; den 28 Meij 1777 een trouwbrief gegeven)
Cornelis Weijmans, j.m. woont in de Kolfstraet, geadsisteert met Anna van Nassauwe huijsvrouw van Cornelis van Nispen sijne moeije, met
Maria van Dorsser, j.d. woont op den hoek van de Nieuwstraat, beijde van Dordrecht geadsisteert met magdalena van Ekelenburg wed.e Jan van Dorsser, haare moeder
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1741.pdf]

Kinderen:
1. Lambert, ged. Dordrecht 4-3-1742, volgt IVa.
2. Maria, ged. Dordrecht 7-2-1751.
3. Leendert, ged. Dordrecht 5-8-1753, volgt IVb.
4. Kornelis, ged. Dordrecht 7-6-1756 .
5. Mattheus, ged. Dordrecht 1-4-1759.
6. Pieter, ged. Dordrecht 22-7-1761, volgt IVc.

IVa. Lambert Weijmans, ged. Dordrecht 4-3-1742, j.m. van Dordrecht woont in de Voorstraat bij de Nieuwstraat geadsisteert met zijn vaeder Cornelis Wijman (1769), overl. Dordrecht 19-1-1826 (bijna 84 jaar), otr/tr. Dordrecht 29-4/14-5-1769 Aletta Adamina Scholting, j.d. van Dordrecht, woont in de Vriezestraat geadsisteert met haar vader Hendrik Scholting (1769).
NB.
- [1769]
otr. Dordrecht 29-4-1769 (tr. 14/5)
Lambert Wijmans, j.m. woont in de Voorstraat bij de Nieuwstraat geadsisteert met zijn vaeder Cornelis Wijmans, met
Aletta Adamina Scholting, j.d. beiden van Dordrecht, woont in de Vriezestraat geadsisteert met haar vader Hendrik Scholting.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.92/11_92_1768.pdf]
- [1826] Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwd-Vader LAMBERT WEYMANS, aan een langzaam verval van krachten, in den gezegenden ouderdom van bijna 84 jaren. Dordrecht, den 19-1-1826. CORN.s WEIJMANS. Uit aller naam.
[Dordrechtsche Courant 24-01-1826]
- [1839] Overledene Johanna Weijmans , leeftijd 63 jaar, 4 mnd en 25 dgn
  Vader Lambert Weijmans / Moeder Aletta Adamina Scholting
  Weduwnaar/weduwe Engelbert Lightenberg
  Plaats Rotterdam Datum overlijden 22-07-1839
  Opmerkingen akte nr. 1743 Geboorteplaats Dordrecht Bron Rotterdam 1839 b196v

Kinderen:
1. Kornelis, ged. Dordrecht 24-5-1770 (zoon van Lambert Weijmans/Aletta Adamina Scholting).
2. Aletta Adamina, ged. Dordrecht 21-6-1772.
3. Cornelis, ged. Dordrecht 24-4-1774, volgt Va.
4. Johanna, ged. Dordrecht 1-3-1776, overl. Rotterdam 22-07-1839 (63 jr), tr. Engelbert Lightenberg.
5. Maria, ged. Dordrecht 22-11-1777.
6. Hendrik, ged. Dordrecht 14-10-1780.

IVb. Leendert Weijman (Weijmans), ged. Dordrecht 5-8-1753, nieuwejaarszeegenwensch 1-1-1776, overl. ca voor 1812/1814, tr. Anna van der Linden, overl. na ca 1812/1814.
NB.
- [1776] [Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht; 150 Collectie van handschriften]
Inventarisnummer: 905 Weijmans, L. Nieuwejaars zeegenwensch op den eersten van Louwmaand 1776, opgedragen aan de eerwaarde en deugt rijke juffrouw Anna van der Linden. (datering: 1776 januari 1.; Omvang: 1 katern);
- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)(wijk B1-356, D1-1170, E1-823, F1-50)
  Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
  Naam : Leendert Wijmans
  Woonplaats (oude huisnummers!) : D0280
  Biljet (of arm) : biljet
  Paginanummer : 12
  Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

- [1802] otr. Dordrecht 4-12-1802 (tr. 18/12)
  Adriaan Terwe, j:m: wonende in de Vriesestraat met schriftelik conzent van zijne moeder Elizabeth van der Ent wed Cornelis Terwe, met
  Maria Weijmans, j.d. wonende op de Voorstraat bijde Vuilpoort met schriftelik conzent van haren vader Leendert Weijmans
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1802.pdf]
- [ca 1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kalkhaven E0525
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: L. Weijmans
  Ongehuwd: 1
  Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: boekhouder
  Classis: 35
  Somma: 6-0-0
  Aanmerkingen: vergeeten de Soon van Weijmans
  Folionummer en bron: 40 van archiefstuk SAD 5-898
+
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Kalkhaven E0525
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Soon van Weijmans
  Somma: 4-0-0
  Aanmerkingen: 0-10-0
  Folionummer en bron: 40 van archiefstuk SAD 5-898
- [ca 1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : wed. Leendert (geb. Anna van der Linden) Wijmans
  Woonplaats : E0460 geheel, beroep : -, belasting (of huurwaarde?): 30
  Folionummer : 15 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

Kinderen:
1. Maria Weijmans, ged. Dordrecht 30-6-1780, j.d. wonende op de Voorstraat bijde Vuilpoort met schriftelik conzent van haren vader Leendert Weijmans (1802), otr/tr. Dordrecht 4/18-12-1802 Adriaan Terwe, j:m: wonende in de Vriesestraat met schriftelik conzent van zijne moeder Elizabeth van der Ent wed Cornelis Terwe (1802). (Kinderen: Cornelis & Anna 20-5-1803; Elizabeth 17-4-1805; Helena 19-9-1807; Adriaan 10-6-1810)
2. Sara Weijmans, ged. Dordrecht 4-10-1782, volgt Vb.
3. Cornelis Weijmans , ged. Dordrecht 26-9-1787.
4. Pietronella Weijmans, ged. Dordrecht 26-9-1787.

IVc. Pieter Weijmans, ged. Dordrecht 22-7-1761, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Hellingen met schriftelik consent van zijn vader Kornelis Weijmans (1781), otr/tr. Dordrecht 24-3/8-4-1781 Johanna van Sanen, j.d. geboren te 's Gravenhage woont eve buiten de vriesepoort geadsisteert met haar vader Jacobus van Zanen (1781).
NB.
- otr. Dordrecht 24-3-1781 (tr. 8/4)
Pieter Weijmans, j.m. geboren te Dordrecht woont op de Hellingen met schriftelik consent van zijn vader Kornelis Weijmans, met
Johanna van Zanen, j.d. geboren te 's Gravenhage woont eve buiten de vriesepoort geadsisteert met haar vader Jacobus van Zanen
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1780.pdf]

Kinderen:
1. Maria, ged. Dordrecht 30-10-1781.

Va. Cornelis Weijmans, ged. Dordrecht 24-4-1774, jongeman van Dordrecht wonend: Rotterdam (1805), overl. Rotterdam 22-03-1835 (60 jr), otr. (1) Cool 21-05-1805 Johanna van Pesch, jongedochter van Rotterdam wonend: onder Cool (1805), tr. (2) Rotterdam 9-1-1828 Geertruij Greven, geb. Rotterdam.
NB. 
- Bruidegom Cornelis Weijmans , jongeman , van Dordrecht , wonend: Rotterdam
  Bruid Johanna van Pesch , jongedochter , van Rotterdam , wonend: onder Cool
  Plaats Cool
  Datum ondertrouw 21-05-1805
  Opmerkingen f 3,-
  Bron DTB Cool Trouw gaarder
- Bruidegom Cornelis Weijmans , geb. Dordrecht 53 jaar
  Vader Lambert Weijmans
  Moeder Aletta Adamina Scholting
  Bruid Geertruij Greven , geb. Rotterdam 42 jaar
  Vader Gerardus Greven
  Moeder Lydia van Balen
  Plaats Rotterdam
  Huwelijksdatum 09-01-1828
  Bron Rotterdam 1828 a7
- Overledene Cornelis Weijmans , leeftijd 60 jaar, 11 mnd en 2 dgn
  Vader Lambert Weijmans
  Moeder Aletta Adamina Scholting
  Echtgenoo/te Geertruij Greven
  Plaats Rotterdam
  Datum overlijden 22-03-1835
  Opmerkingen akte nr. 669; overledene: eerder weduwnaar van Johanna van Peser
  Geboorteplaats Dordrecht
  Bron Rotterdam 1835 a169v

Vb. Sara Weijmans, ged. Dordrecht 4-10-1782, j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Dolhuisstraat met schriftelik consent van haren vader Leendert Wijmans (1803), otr/tr. Dordrecht 4/25-6-1803 Pieter Renssen de Hengst, j.m. geboren te Heusden wonende te Gorinchem met schriftelik consent van zijnen ouders Willem Renssen en Catharina Prins (1803).
NB.
- otr. Dordrecht 4-6-1803 (tr. 25/6; de geboden gaan te Gorinchem)
Pieter Renssen de Hengst, j.m. geboren te Heusden wonende te Gorinchem met schriftelik consent van zijnen ouders Willem Renssen en Catharina Prins, met
Sara Weijmans, j.d. geboren te Dordrecht wonende op de Voorstraat bij de Dolhuisstraat met schriftelik consent van haren vader Leendert Wijmans.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.93/11_93_1802.pdf]

Kinderen:
1. Anna Christina, ged. Dordrecht 18-12-1805.
2. Willem, ged. Dordrecht 26-2-1807.
3. Leendert Jan, ged. Dordrecht 23-7-1809.

* * * Dubbeldam * * *

- I. Cornelis.
NB.
- [bron: klapper 20.26 notaris Hensboom, 1662-1689]
  Nadorst, Adriana Jans van der 9:313
  Nadorst, Wouter Jans van der fruitenier 9:313
  Weijman, Cornelis Ariens Dubbeldam 10:313
Kinderen:
1. Jorden, volgt IIa.
2. NN, volgt IIb.

IIa. Jorden Corn. Weijman, geb. voor ca. 1666, van Dubbeldam (1686), overl. Dubbeldam (aangifte) 26-11-1718 (Den 26e 9ber [26-11-1718] aengeving gedaen van ít lijck van Jorden Corn. Weijman en dat gehoorde onder de classes van ses gl, dus F 6:0), tr. Dubbeldam 17-2-1686 Geertruidt Jansdr..
NB.
- Plaatsnaam Dubbeldam
Huwelijksdatum 1686-02-17
Bruidegom Jordaen Cornelisz. Weijman
Bruid Geertruidt Jansdr.
Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam
Inventarisnummer 1-a
Bladzijde 397
Opmerking van Dubbeldam

IIb. NN
Kinderen:
1. Cornelis, volgt III.

III
I. Cornelis Weijmans (Wijmans), j.m. van Dordrecht wonende bij de Pelse Brugh geassist. met Jorden Weijman desselfs oom (1705), otr/ tr. Dordrecht 26-4/10-5-1705 Marijke Rombouts, j.d. van Cappel wonende bij de Pelse Brugh geassist. met Geertruij de Groot desselfs night (1705). 
NB.
- otr. Dordrecht 26-4-1705 (tr. 10/5)
Cornelis Weijman, j.m. van Dordrecht geassist. met Jorden Weijman desselfs oom, met
Marija Rombouts, j.d. van Cappel, beijde wonende bij de Pelse Brugh geassist. met Geertruij de Groot desselfs night
[http://files.archieven.nl/46/f/11.87/11_87_1705.pdf]
Kinderen:
1. Maijken, ged. Dordrecht 9-2-1706 (dochter van Cornelis Wijman/Maria Rombouts).
2. Adrianus, ged. Dordrecht 31-7-1707.
3. Johanna, ged. Dordrecht 16-12-1708, volgt IVa.
4. Lijsbet, ged. Dordrecht 22-12-1710 (dochter van Cornelis Wijmans/Maeijke Rombouts), volgt IVb.
5. Jan, ged. Dordrecht 4-11-1711. 
6. Jan, ged. Dordrecht 3-11-1713.
7. Jordaen, ged. Dordrecht 17-1-1716.
8. Jordaen, ged. Dordrecht 29-12-1716.
9. Pieter, ged. Dordrecht 8-3-1718.
10. Adriaan, ged. Dordrecht 21-3-1723.

IVa. Johanna Wijmans, ged. Dordrecht 16-12-1708, jongedogter van Dordregt woont in de Vriesestraet geassisteert met Cornelis Weijmans haer vader (1736), otr/tr. Dordrecht 3/27-5-1736 (de geboden gaen tot Noordeloos) Antoni de Kievids, jongman geboren en wonende tot Noordeloos geassisteert met Johannes Quirijns zijn voogt (1736).
NB.
- otr. Dordrecht 3-5-1736 (tr. 27/5 door Ds. Snethlage; de geboden gaen tot Noordeloos)
Anthonij Kiewits, jongman geboren en wonende tot Noordeloos geassisteert met Johannes Quirijns zijn voogt, met
Johanna Weijmans, jongedogter van Dordregt woont in de Vriesestraet geassisteert met Cornelis Weijmans haer vader.
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1736.pdf]

Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 15-8-1736 (zoon van Anthoni Civietz/Johanna Wijmans).
2. Cornelis, ged. Dordrecht 25-3-1738 (zoon van Antonie de Civitz/ Johanna Wijman).
3. Adriaan, ged. Dordrecht 20-9-1740 (zoon van Antonie de Kievidt/Johanna Wijman).
4. Marija Cornelia, ged. Dordrecht 2-3-1743 (dochter van Antoni de Kievids/Johanna Wijmans).

IVb. Lijsbeth/Elizabeth Weijmans, ged. Dordrecht 22-12-1710, jongedogter van Dordregt woont in de Vriesestraet geassisteert met Cornelis Weijmans haer vader (1735), otr/tr. Dordrecht 28-10/13-11-1735 Benedictus Theodorus Wildeno, jongman van Crem in 't Brandenburgse woont bij de Groote Kerk (1735).
NB.
- otr. Dordrecht 28-10-1735 (tr. 13/11 door ds. Snethlage)
Benedictus Theodorus Wildeno, jongman van Crem in 't Brandenburgse woont bij de Groote Kerk, met
Elizabeth Weijmans, jongedogter van Dordregt woont in de Vriesestraet geassisteert met Cornelis Weijmans haer vader
[http://files.archieven.nl/46/f/11.90/11_90_1735.pdf]

Kinderen:
1. Samuel, ged. Dordrecht 11-8-1736.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 8-6-1738.
3. Dina, ged. Dordrecht 23-09-1742.

+

-
Jacob Cornelissen Weijman, koopt hofstede (1676), overl. na 1676/voor 1680,
tr. voor 1676/80 Sijcke Ariens, wonende op Dubbeldam (1680); zij otr. (2) Dordrecht 11-2-1680 (per schrijven van Dubbeldam) Arie Jacobusz van de Nadort, ged. Dordrecht 26-11-1648, j:m: wonende op de Mijl (1680), diaken te Dubbeldam (1686, 1687), weduwnaar van Jannetje Andriesdr Munter (overl. Dubbeldam 26-12-1729), overl. Dubbeldam (aangifte) 28-3-1738 (28 do [28-3-1738] van ít lijck van Arij Jacobse van de Nadort en daer aff betaelt 3:0), zoon van Jacob Ariensz/Adriaenssen (van de)(Nador(s)t) (ca. 1623-1698) en Lijsbeth/Elisabeth Lenaerts.
NB.
- inkomsten diaconie: [1676]
27 Decemb. Ontfangen van Jacob Cornelissen Weijman over het coopen van de hofstede van de Heer Mr. Willem Roovers sal: de somme van 25-4-0.
- Tonis Cornelissen (van Rijsoort), tr. Sijtge Ariaens. Kinderen: 1. Jan, ged. Dordrecht 23-11-1659.
Kinderen:
1. Neeltje, ged. Dordrecht 16-10-1676 (dochter van Jacob Cornelissen Weijman/Sijdje Ariens).

- Jan Cornelisz. Weijmans, j.m. van Dubbeldam en daar won(ende), otr. Dordrecht 20-5-1674 (per schrijven van Dubbeldam) Maeicke Dircksdr., jd van Dordrecht won(ende) buiten de Vriesepoort.

* * *

- I. Henrijc Henrijx Wijmans (Hendrick Wijmans), otr. Dordrecht 15-3-1599 Machtelt Jans
Kinderen:
1. Beatrix, ged. Dordrecht juli 1599 (dochter van Henric Henricxsz {Wijmans}en Mechtelt Jansdr).
2. NN, ged. Dordrecht feb. 1601 (kind van Henrijc Henrijx {Wijmans} en Machtelt Jans).
3. NN, ged. Dordrecht april 1602 (kind van Hendrick Wijmans en NN).

II. Beatris Wijmans (Beatris Wimans Hendrixdr), ged. Dordrecht juli 1599, van Dordr. (1626), otr/tr. Dordrecht 18-1/3-2-1626 Roelandt Teerlinck, van Dordr. bleekwerker w.r (1626).
NB.
- otr. Dordrecht 18-1-1626 (tr. 3/2)
  Roeland Teerlinck, bleekwerker, w.r
  Beatris Wimans Hendrixdr, beide van Dordr.
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.18/11_18_1626.pdf]

Kinderen:
1. Machtelt, ged. Dordrecht okt 1626.
2. Isabelle, ged. Dordrecht maart 1628.
3. Christeyntken, ged. Dordrecht maart 1629.
4. Jooris, ged. Dordrecht febr. 1631.
5. Maritgen, ged. Dordrecht april 1633.
6. Roelandt, ged. Dordrecht febr. 1637
7. Jorist, ged. Dordrecht okt 1639.
8. Machtelt, ged. Dordrecht okt 1639.

- Hendrick Jansz Wijemans, tr. Beatris Warnier
Kinderen:
1. Judith, ged. Dordrecht 13-6-1653.

- Heilke Wijmans, tr. Pieter Meusz
Kinderen:
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht nov. 1623.
2. Neeske, ged. Dordrecht sept. 1626 (dochter van Pieter Meusz/Heilke Wijmans).
3. Bartholomeus, ged. Dordrecht april 1628.
4. Elisabeth, ged. Dordrecht maart 1630 (dochter van Pieter Meussen/Heijltgen Wijnmans).

- Catharina Wiemers, tr. Frederijck Dircx
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 10-5-1655.

- Hendricsge Treurniet Cornelisdr (Henrica Wijmans), van Dordrecht woonende op den Boom (1640), otr/tr. Dordrecht 2/17-12-1640 Pieter Loijmans, wedn van Dordrecht woonende inde Cannecoopersbuerte boeckvercoper (1640); hij otr. (1) 14-6-1626 Janneken van Dalen Willemsdr.
NB.
- otr. Dordrecht 2-12-1640 (tr. 17/12)
  Pieter Loijmans, boeckvercoper, wedn woonende inde Cannecoopersbuerte
  Hendricsge Treurniet Cornelisdr, woonende op den Boom, beijde van Dordrecht
  [http://files.archieven.nl/46/f/11.19/11_19_1639.pdf]

Kinderen:
1. Arien, ged. Dordrecht 1-9-1641 (zoon van Pieter Loijmans/Hendricksje Cornelisdr Treurniet).
2. Maria, ged. Dordrecht 23-2-1643 (dochter van Pieter Loijmans).
3. Treurniet, ged. Dordrecht 13-11-1644 (zoon van Pieter Loijmans/Henrica Wijmans).

- Anneke Weijers j.d. van Dordreght en wonende inde Kolfstraet (1664), otr/tr. Dordrecht 16/30-3-1664 Cornelis van Nispen, j.m. van Dordreght en wonende inde Kolfstraet metselaer (1664).
NB.
- otr. Dordrecht 16-3-1664 (tr. 30/3)
Cornelis van Nispen, metselaer, j.m. met
Anneke Weijers, j.d. beijde van Dordreght en wonende inde Kolfstraet
[http://files.archieven.nl/46/f/11.21/11_21_1663.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 25-12-1664.
2. Maijken, ged. Dordrecht 13-10-1666.
3. Jannichie, ged. Dordrecht 9-12-1668.
4. Willem, ged. Dordrecht 27-4-1670.
5. Janneken, ged. Dordrecht 13-9-1671.
6. Willem, ged. Dordrecht 4-4-1674.
7. Johannes, ged. Dordrecht 7-7-1677.
8. Abram, ged. Dordrecht 29-9-1681.

- Cornelis Thonisz Weijman, tr. Berber Anthonisz
Kinderen:
1. Theuntien, ged. Dordrecht 1-8-1688.

- Bruidegom Joannes Weijmans, jongeman van Dordrecht wonend: Botersloot
Bruid Gijsbarta Augustina Crombou, jongedochter van Cassembazaar In Bengalen wonend: Westwagestraat
Plaats Rotterdam Datum trouwen 21-08-1766 Datum ondertrouw 03-08-1766

- Jenneke Weijmans, tr. Dingeman Leendertsz
Kinderen:
1. Leendert, ged. Dordrecht 2-2-1663.
2. Leendert, ged. Dordrecht 19-10-1664 (zoon van Dingeman Leenderts van Eden/Jenneke Wijnants).

- Neeltje Weijmans, tr. Jan Jansz
Kinderen:
1. Ariaentje, ged. Dordrecht 8-1-1700.

- Lijsbeth Weijmans, tr. Lambert Bromer
1. Frans, ged. Dordrecht 1-6-1701.

- Aaltje Wijmans, tr. Joost Bonte
Kinderen:
1. Geertrui, ged. Dordrecht 27-9-1778.

- Pleuntje Weijmans, tr. Gerrit Dooren
Kinderen:
1. Gerrit, ged. Dordrecht 22-3-1769.

- Maria Wijmans, gebore te Dordrecht wed.e Jacob Pieters wonende op de Spuiweg (1806), tr. (1) Jacob Pieters, otr/tr. (2) Dordrecht 31-7/16-8-1806 Pieter van Loveren, gebore te Dordrecht wedn wonende in de Nieuwstraat (1806).
NB.
- otr. Dordrecht 31-7-1806 (tr. 16/8)
Pieter van Loveren, wedn wonende in de Nieuwstraat, met
Maria Weimans, wed.e Jacob Pieters wonende op de Spuiweg, beide gebore te Dordrecht
[http://files.archieven.nl/46/f/11.94/11_94_1806.pdf]

Kinderen tweede huwelijk:
1. Maria Cornelia, ged. Dordrecht 8-5-1807.
2. Pieter, ged. Dordrecht 15-4-1810.

* * * OVERIGEN * * *

- Eva Maria Weimans (Eva Maria Wijnands/Wijngant), jongedochter van Daornik wonende Scheepmakershaven, overl/begr. Rotterdam 23/27-12-1808 (overledene liet na 2 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind; Prinsenkerk; Oppert F 75), otr./tr. Rotterdam 18-04-1784/2-5-1784 Johan Hendrik Blomker, geb. Teklenburg ca 1753, jongeman van 't Graafschap Teklenburg wonend Boompjes, commies ter recherge te Dordrecht (eed van trouw 23 april 1788), doet eed als Commis ter Recherge (1795), commies (1821), overl. Eibergen 21-11-1821 (68 jaar).
Kinderen:
1. Herman Jacob BLOMKER, geb. 1785, overl. Cheribon begin febr 1807 (22 jaar).
2. Emmerik Johan BLOMKER, ged. Dordrecht 28-5-1786, jongeman van Dordrecht, overl. Rotterdam 3-7-1821 (35 jaar), otr./tr. Rotterdam 25-06-1808/17-07-1808 (naar Den Bosch) Geertruida Elizabeth Addens, jongedochter van Den Bosch. (Kinderen: Johan Blomker (1813); Josina Maria Blomker, tr. David Gijsbertus Adrianus Verheb)
3. Anna Katrina BLOMKER, ged. Dordrecht 31-8-1787.
4. Anna Maria BLOMKER, ged. Dordrecht 24-8-1788, jongedochter van Dordrecht, overl. Rotterdam 21-9-1817, otr./tr. Rotterdam 20-10-1810/4-11-1810 (certificaat aen Kralingen) Hendrik Pieter CORNE, jongeman van Aen De Salakade Onder Kralingen wonend: Aen De Salakade Onder Kralingen.
5. Jacomina BLOMKER, ged. Dordrecht 2-8-1792, tr. Groesbeek 28-10-1820 Willem Wickel, geb. 's Gravenhage 07-08-1789.

(c) Evd Dordrecht maart 2011.