VAN DER WERFF (WERF)
Waspik, Dordrecht

I.

IIa. Pieter van der Werff.
Kinderen:
1. Agatha Jacoba van der Werff.
2. Geertruijt van der Werff.
3. Anna Maria van der Werff.

IIb.
Adriaan (Arien) Jacobs van der Werff, pondgaarder (-1716), familiegeld 1716 (f 5; wijk 9), jongeman (en ongehuwd vader) wonende bij de Vuilpoort (1711), begr. Dordrecht 2-9-1716, relatie met Cornelia Pieters Poellé, geb. ca. 1675/1690, overl. Dordrecht 11-3-1762 (klasse f 15), dochter van Pieter Poelje/Poellé (overl. voor 1714) en Catarina Joosten, tr. Dordrecht 21-7-1711 Cornelia van Eijsden.
NB.
- Marij, ged. Dordrecht 16-12-1676, dochter van Peeter Poelje en Catarijn Joris
- Overledene N.n. N.n.
  Kind van Pietter Poellen
  Plaats Rotterdam
  Datum begraven 02-09-1675
  Opmerkingen kerk; in 't Hanch tot den loetgietter
  Bron DTB Rotterdam Begraven
- contract over de opvoeding van Arien Jacobs van der Werff (1711); [www.dordtenazoeker.nl]
- Actum den 25 Feb. 1716.
Alsoo door Vrijwillige affstant van Adriaen vander Werff, is comen te Vaceren en open te Vallen het Offisie van een pon(d)gaerders Ampt binnen dese Stad Dordregt, Soo ist dan mijn Ed:e heere vanden geregte Thesauriers en goede luijden vanden agten der voors.z Stad, in agtinge genomen hebbende de goede Condiuten(Conduiten) ende bequaemheijt van Pieter van Gelder, borger binnen dese Stad het gemelte offitie van ’t pon(d)gae(r)der Ampt gegeven geconfereert mitsgrs daer toe aengestelt en gecommitteert hebben, Gelijk haer Ed:e Agtb. den voorsz: Pieter van Gelder daer toe aenstellen en Committeren bij desen, ende dat op alsulke baten, Emolumenten en proffijten, als daer toe Sijn Staende, des doende den behoorlijke Eed, in handen van den Ed:e heer Mr. Dirk Hubert Stoop, hoofft offecier deser Stad (off bij sijn Ed.st absentie desselffs Stadhouder).
folionummer 111vs/112
Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 3, inventarisnr. 1912 (1700-1719)
- Familiegeld Dordrecht ende Merwede 1716
  Wijk 09
  Datum 17161121
  Naam Adriaen (Adriaan) van der Werff (Werf)
  Opmerkingen ontf. 21/11 1716
  Belasting (klasse 1 tot en met 9) 5:0:0
  Premie Volgens SAD 3-3989-2 (geordend op datum) -
  Geld Volgens SAD 3-3989-2 (geordend op datum) 5:0:0
  Folionummer 078vs
  Bron SAD 3-3989
- Datering: 15-01-1761   Soort akte: overdracht
  Koper: pieter de clercq, smid
  Verkoper: arent sonnemaens
  Plaatsnaam: Dordrecht   Naam object: in de omgeving van sluispoort   Straatnaam: slikveld
  Buur: pieter olijvier (erfgenamen van)
  Verkoper/Buur: anthonij sonnemaens
  Overige personen: cornelia poeljee pietersdr. adriaan van der werff
  Bedrag: f 700
  Folionummer: 80v   Aktenummer: 1
  Bijzonderheden: het object is bij de sluispoort gelegen.
  Archiefnummer: 9 Gerecht van Dordrecht   Inventarisnummer: 827
- 1703-1811-VUG-YVE Doopakten Dordrecht
  Doopinschrijving Apollonia, 1712.05.05
  Datering: 1712.05.05
  Doopplaats: Dordrecht
  Kind: Apollonia
  Vader: Adriaen van der Werf
  Moeder: Cornelia van Eijsden
  Ondertrouwdatum ouders: 1711.07.05
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer: 8-10
- 1703-1811-VUG-YVE Doopakten Dordrecht
  Doopinschrijving Doopinschrijving Adriana, 1713.08.31
  Datering: 1713.08.31
  Doopplaats: Dordrecht
  Kind: Adriana
  Vader: Adriaan van der Werff
  Moeder: Cornelis van Eijsden
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer: 8-10
- 1703-1811-VUG-YVE Doopakten Dordrecht
  Doopinschrijving Jacoba, 1715.03.14
  Datering: 1715.03.14
  Doopplaats: Dordrecht
  Kind: Jacoba
  Vader: Adriaen van der Werf
  Moeder: Cornelia van Eijsden
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
  Inventarisnummer: 8-10
Zoon:
1. Arien Jacobs, ged. Waspik 15-2-1711 (Den dito Het kind van Arien Jacobs de moeder Susanna [....] genaamt Arien Jacobs).
Kinderen van Van Eijsden:
1. Apollonia van der Werf, ged. Dordrecht 5-5-1712.
2. Adriana van der Werf, ged. Dordrecht 31-8-1713.
3. Jacoba van der Werf, ged. Dordrecht 14-3-1715.

VAN DER WERFF (WERF)
Waspik, Dordrecht


I. ?? van der Werff.

* * * GENERATIE 2 * * *

II. Adriaan (Arien) Jacobs van der Werff, van Wasbeek oud 20 jaar in de Wolvestraat ouders dood geass.t met sijn motje Aaltje Gerrits (1731), burgerrecht gekocht Dordrecht 25-3-1732 (gesecludeerd van het kiesen van thesauriers en achten), otr. Amsterdam 12-1-1731 Barendina Bosman, geb. Zaltbommel, van Bommel oud 29 jaar op de Kijsersgraft ouders dood geassist. met haar neef Jacobus Venroo (1731), dochter van Barent Bosman en Huibertje de Haan.
NB.
- Actum uts. [25-3-1732]
Ontfangen als vooren Adriaan Jacob van der Werff, geboren tot Wasbeecq mits doende &a en Betalende
twee Ponden thien Schellingen te xl: grooten t pont des Blijvende gesecludeert en houdende desselvs domicilium binnen dese Stadt.
Folio 014vs
Bron RAD 9-1854 (1730-1778)
- otr. Amsterdam 12-1-1731 (boek 571)
Compareerde als vooren Adriaan van der Werf van Wasbeek oud 20 jaar in de Wolvestraat ouders dood geass.t met sijn motje Aaltje Gerrits &
Barendina Bosman van Bommel oud 29 jaar op de Kijsersgraft ouders dood geass.t met haar neef Jacobus Venroo.
[https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31159-19183-86?cc=2037985&wc=SM9S-BZQ:1293193204,382015502,382513501]
- Datering: 16-05-1754 Soort akte: overdracht
  Koper: willem kock, twijndersknecht
  Verkoper: dirk klijkluijt
  Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam object: onbekend
  Straatnaam: mariënbornstraat
  Buur: jan van leeuwen / adriaan van der werff
  Bedrag: f 115
  Folionummer: 30
  Aktenummer: 1 Archiefnummer: 9 Gerecht van Dordrecht
  Inventarisnummer: 825
- Impost begraven: 5 april 1774 Ontv: wegens begraven van 't lijk van Barendina Bosman f 6;
- Dordrecht begraven impost 1700-1805
Adriaan van der Werf(f) 2 Sept 1716 f 3
Adriaan van der Werf(f) 9 jan 1778 f 15
de vrouw van Adriaan van der Werf(f) 22 Maart 1706 DOV
't kind Adriaan Jacob van der Werf(f) 7 Febr 1798 f 3
Adriaantje van der Werf(f) 19 juni 1710 f 3
't kind Adrianus van der Werf(f) 28 Nov. 1795 f 2
Agatha Jacoba van der Werf(f) 27 april 1742 f 3
Anna van der Werf(f) 28 mei 1734 f 3
Anna van der Werf(f) 15 maart 1768 f 3
Anthonij van der Werf(f) 22 nov 1776 f 3
't kind Anthonij van der Werf(f) 19 juli 1776 f 6
't kind Arent van der Werf(f) 15 april 1763 f 3
't kind Bernardus van der Werf(f) 4 Maart 1775 f 6
Debora van der Werf(f) 14 Juni 1727 f 3
Dina van der Werf(f) 11 Juni 1771 f 3
Geertruijd van der Werf(f) 15 Dec 1734 f 15
Jacob van der Werf(f) 29 Sept 1704 f 3
Jacob van der Werf(f) 12 april 1774 f 30
Jacobus van der Werf(f) 14 oct 1720 f 3
Jan van der Werf(f) 21 Dec 1751 f 3
Jan van der Werf(f) 15 febr. 1757 f 15
Jan van der Werf(f) 3 juli 1767 f 15
't kind Jan van der Werf(f) 2 sept 1704 f 3
Johanna Maria van der Werf(f) 29 aug. 1760 f 15
Claartje van der Werf(f) 24 sept. 1739 f 3
Clara van der Werf(f) 30 sept 1742 f 15
Cornelis van de Werf(f) 27 aug. 1772 f 15
Cornelis van de Werf(f) 5 oct 1789 f 30
't kind Cornelis van de Werf(f) 6 Dec 1769 f 3
Leendert van de Werf(f) 16 maart 1803 f 15
Maria van de Werf(f) 4 april 1764 f 30
Neeltje van de Werf(f) 21 sept 1706 D27
Neeltje van de Werf(f) 3 juni 1776 f 6
Nicolaas van der Werf(f) 30 maart 1712 f 15
Pieter van der Werf(f) 26 Febr 1719 f 3
Pieter van der Werf(f) 12 Jan. 1734 f 15
Pieter van der Werf(f) 27 Aug. 1760 f 30
't kind Pieter van der Werf(f) 9 Jan. 1703 f 3
- woensdag 27 april 1774 - Barendina Bosman, huijsvr. van Adriaan van der Werff in de Marienbormstraat, laat kinderen naar
  (met seclusie volgens Testament in dato den 16 maert 1740 gepasst: voor den Nots: Huijbert van Wetten)
  [Gereformeerd: boek 13; Weeskamer; Augustijnenkerk]
- wo 28 januari 1778. - d hr Adriaen van der Werff, in de Marienbornstraat Laat kinderen naar (meerderjarige Erfgenamen)
  [Gereformeerd: boek 13; Weeskamer; Augustijnenkerk]
Kinderen:
1. Cornelis, ged. Dordrecht 17-7-1731, zoon van Adriaan van der Werf en Barendina Bosman, volgt IIIa.
2. Anna Antonetta, ged. Dordrecht 21-7-1733, dochter van Adriaen van der Werff en Barentje Bosman, volgt IIIb.
3. Bernardus, ged. Dordrecht 6-7-1735, zoon van Adriaan van der Werff en Barendijna Bosman, volgt IIIc.
4. Catharina Cornelia, ged. Dordrecht 20-8-1737, dochter van Adriaan van der Werf Barendijna Bosman, volgt IIId.
5. Arend, ged. Dordrecht 31-3-1741, zoon van Adriaen van der Werff en Barendina Bosman, volgt IIIe.

* * * GENERATIE 3 * * *

IIIa. Cornelis van der Werff, ged. Dordrecht 17-7-1731, geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt hebbende schriftelijk consent van zijn vader Adriaen van der Werff, otr/tr. Dordrecht 24-3-1764 (classis 6 gl)/6-4-1764 Sara du Bois, wed.e van Abraham Hijne geboren te Rotterdam woon top den Rietdijk.
NB.
- otr Dordrecht 24-3-1764 (classis 6 gl)(tr 8 april)
Cornelis van der Werff geboren te Dordrecht woont op de Varkemarkt hebbende schriftelijk consent van zijn vader Adriaen van der Werff, met
Sara du Bois, wed.e van Abraham Hijne geboren te Rotterdam woon top den Rietdijk
- Datering: 21-04-1768
  Soort akte: overdracht
  Koper: cornelis van der werff adriaansz.
  Verkoper: johanna de sitter (weduwe)
  Plaatsnaam: Dordrecht
  Naam object: onbekend
  Straatnaam: wijnstraat
  Buur: obbe de heer obbesz. (weduwe van) / jan hoogwinkel
  Overige personen: pieter papilllon, klerk secretarie / jan coenraad rookool (overleden)
  Bedrag: f 7000
  Folionummer: 156v
  Aktenummer: 1
  Bijzonderheden: het object is bij het groothoofd gelegen.
  Archiefnummer: 9 Gerecht van Dordrecht
  Inventarisnummer: 829

Kinderen:
1. Barendina van der Werf, ged. Dordrecht 6-2-1763.
2. Adriaan van der Werf, ged. Dordrecht 15-12-1765.
3. Cornelis van der Werf, ged. Dordrecht 2-9-1769.

IIIb. Anna Antonetta van der Werff, ged. Dordrecht 21-7-1733, j.d. van Dordt: woont inde Marienbornstraat geadsist. met haar vaeder Adriaen van der Werff,  otr/tr. Dordrecht 3/18-5-1755 Leendert Dupper, j.m. geb. te Haaften woont in de Wijnstraet bij de Wijnbrugh geadsist. met Gerrit Blankertt & hebbende schriftelijk consent van zijn Oom & Vooght Gijsbert Dupper.
NB.
-  otr. 3-5-1755 (tr 18/5)(12 st.)
Leendert Dupper, j.m. geb. te Haaften woont in de Wijnstraet bij de Wijnbrugh geadsist. met Gerrit Blankertt & hebbende schriftelijk consent van zijn Oom & Vooght Gijsbert Dupper, met
Anna Antonetta van der Werff, j.d. van Dordt: woont inde Marienbornstraat geadsist. met haar vaeder Adriaen van der Werff

Kinderen:
1. Adriaen Dupper, ged. Dordrecht 22-5-1762.
2. Catharina Dupper, ged. Dordrecht 15-5-1768.
3. Bernardus Dupper, ged. Dordrecht 24-3-1770.
4. Adriana Jacoba Dupper, ged. Dordrecht 9-2-1772.
5. Anna Anthonetta Dupper, ged. Dordrecht 3-2-1776.

IIIc. Bernardus van der Werff, ged. Dordrecht 6-7-1735, makelaar ter beurse (1778), otr Dordrecht 14-3-1764 Maria Jacoba Goris, j.d. volgens attesatie van ondertrouw van Zalt Bommel in dato den 15e Maart 1764.
NB.
- otr Dordrecht 14-3-1764
  Bernardus van der Werff j.m. met
  Maria Jacoba Goris, j.d. volgens attesatie van ondertrouw van Zalt Bommel in dato den 15e Maart 1764 (den 1 april 1764 Attestatie gegeeven)
- 12-01-1778 Bernardus van der Werff makelaar ter beurse (uitgezonderd granen)
  bron: Dordrecht - stadsfuncties 1676-1809
- 22-01-1778 Bernardus van der Werff makelaar ter beurse
  bron: Dordrecht - borgstellingen 1720-1811 (1814,1822,1823)
- 22-01-1778 Bernardus van der Werff makelaar ter beurse
  bron: Dordrecht - ambtenaren en comptabelen 1720-1811
- 1784 Bernardus van der Werff, Adriaansz Makelaars ter Beurse
  bron: Dordrecht - heerenboekjes 1678-1794
- 1789 De Vest, Marienbornstraat, Frankestraat en weerom Bernard van der Werff
  bron: Dordrecht - eed 1789 [www.dordtenazoeker.nl]
- 1794 Bernardus van der Werff, Adriaansz Makelaars ter Beurse
  bron: Dordrecht - heerenboekjes 1678-1794
- Doopinschrijving Maria Johanna, 1798.08.20
  Datering: 1798.08.20 Doopplaats: Dordrecht
  Ondertrouwdatum ouders: 1797.10.28
  Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht  Inventarisnummer: 8-10
  Kind: Maria Johanna
  Vader: Adriaan Jacob van der Werf
  Moeder: Johanna Hendrina De Virieu
Kinderen:
1. Barendina van der Werf, ged. Dordrecht 14-10-1764.
2. Anna Clara van der Werf, ged. Dordrecht 10-4-1771, otr. (1) Dordrecht 16-3-1805 Paulus Teerlink, overl. Dordrecht 16-5-1812, tr. (2) Dordrecht 1-6-1814 Huibert Akerval, overl. 25-9-1828, zoon van Huibert Akerval en Adriana Slegt, tr. (3) Dordrecht 19-2-1840 Hermanus Simons, geb. Zuid-Beijerland 1779 (61 in 1840), wedn. Hester van Hogeveen (+ Overschie 16-1-1822), zoon van Koenraad Simons en Anna Christina Elijzabet Schmid. (Uit het eerste huwelijk: Abraham Teerlink, ged. Dordrecht 30-4-1806)
3. Adriaan Jacob van der Werf, ged. Dordrecht 19-5-1773.
4. Maria Jacoba van der Werf, ged. Dordrecht 16-11-1774.
5. Cornelis van der Werf, ged. Dordrecht 8-6-1776, volgt IVa.

IIId. Catharina Cornelia van der Werff, ged. Dordrecht 20-8-1737,  j:d: van Dordrecht woont in de Marienbornstraet geadsist. met haer vader Adriaen van der Werff, otr/tr Dordrecht 16-3-1765 Izaak Jan Broeders j.m. woont in de Nieuwstraet geadsist. met zijn vaeder Simon Broeders.
NB.
- otr Dordrecht 16-3-1765 (tr 31/3, classis 30 gl.)
  Izaak Jan Broeders j.m. woont in de Nieuwstraet geadsist. met zijn vaeder Simon Broeders
   met Catharina Cornelia van der Werff j:d: beijden van Dordrecht woont in de Marienbornstraet geadsist. met haer vader Adriaen van der Werff.

Kinderen:
1. Johanna Broeders, ged. Dordrecht 26-11-1766.
2. Berendina Broeders, ged. Dordrecht 12-3-1768.
3. Simon Broeders, ged. Dordrecht 28-5-1774.
4. Adriaan Broeders, ged. Dordrecht 11-11-1775.
5. Anna Cornelia Broeders, ged. Dordrecht 7-11-1778.

IIIe. Arend van der Werff (van Zuidland), ged. Dordrecht 31-3-1741, overl. Dordrecht 21-3-1807, otr/tr. Dordrecht 1/19-8-1761 Agatha Boonen, j.d. woont het Steegoversloot beijde van Dordt geadsist. met haer vaeder Christiaen Boonen
NB.
- otr Dordrecht 1-8-1761 (12 st)(tr 19 aug)
   Arend van der Werff j:m: woont in de Marienbornstraat geasist. met zijn vaeder Adriaen van der Werf, met
  Agatha Boonen, j.d. woont het Steegoversloot beijde van Dordt geadsist. met haer vaeder Christiaen Boonen.
- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
  Naam A. van der Werff Leeftijd 56 Adres (1796-1811) C1298/C1299
  Naam C. van der Werff Leeftijd 20 Adres (1796-1811) C1298/C1299
  Naam Ad. van der Werff Leeftijd 33 Adres (1796-1811) C1298/C1299
  Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 4, inventarisnr. 167

Kinderen:
1. Adriaen van der Werf, ged. Dordrecht 23-4-1764, volgt IVb.
2. Christiaan van der Werf (van Zuidland), ged. Dordrecht 9-11-1776, colgt IVc.

* * * GENERATIE 4 * * *

IVa. Cornelis van der Werf, ged. Dordrecht 8-6-1776, otr. Dordrecht 20-6-1801 Geertje van Gelder (Gelderen), overl. Dordrecht 23-5-1855 (77 jr.), dochter van Jan van Gelder en Alida Slaak.
Kinderen:
1. Cornelia van der Werff, ged. 17-2-1795, overl. Dordrecht 19-4-1855 (60 jr.)
2. Geertje van der Werff, ged. Dordecht 3-5-1798.
3. Maria Jacoba van der Werff, ged. Dordrecht 17-10-1801, overl. Dordrecht 3-5-1874 (72 jr.)
4. Alida Berendina van der Werff, ged. Dordecht 9-10-1803, overl. Dordrecht 9-12-1870 (67 jr.).
5. Bernardus van der Werff, ged. Dordrecht 23-8-1805, overl. Dordrecht 25-3-1830 (25 jr.), tr. Dordrecht 3-9-1828 Petronella Stoel, dochter van Jan Cornelis Stoel en Wilhelmina Priel.
6. Anna Hendrika van der Werff, geb. 1813, overl. Dordrecht 21-8-1831 (18 jr.).
7. Geertje van der Werff, overl. 30-5-1817 (0 jr.).

IVb. Adriaen van der Werf, ged. Dordrecht 23-4-1764, overl. Dordrecht 8-3-1848 (83 jr.), tr. Annetje (Adriana) de Haas, geb. 1784, overl. Dordrecht 3-8-1868 (84 jr.), dochter van Pieter de Haas en Wilhelmina de Hart.
Kinderen:
1. Johanna van der Werff, geb. ca 1813, overl. Dordrecht 4-4-1836 (23 jr.).
2. Willem van der Werff, geb. ca 1814, overl. Dordrecht 10-4-1836 (22 jr.).
3. Petronella van der Werff, geb. 1816, overl. Dordrecht 23-3-1887 (71 jr.).
4. Adriaan Jacob Werff, overl. 17-7-1827 (0 jr.).

IVc. Christiaan van der Werf (van Zuidland), ged. Dordrecht 9-11-1776, overl. Arnhem 12-4-1855, tr. (1) Arnolda Willems, tr. (2) Jacoba Pruijsen.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Clara Jacoba van der Werff van Zuidland, geb. 1814, overl. Leersum 19-1-1888 (74 jr.).
2. Maria van der Werff van Zuidland, geb. Haarlem 1817 (46 in 1863), naaister, tr. Haarlem 20-5-1863 Johannes Friso Bongaard, geb. Haarlem (39 in 1863), boekbindersknecht, zoon van Catharina Bongaard.
3. Anna Paulina van der Werff van Zuidland, geb. Wassenaar 26-9-1822, tr. Darthuizen  24-11-1854 Willem Gerth, geb. Darthuizen, zoon van George Peter gerth en Willempje van Soest.

****

- Jacob Adriaensen van der Werff, schip timmerman j.m. van Ert w. buijten de Spuijpoort (1641), otr/tr. Dordrecht 20-10/12-11-1641 Claertgen Jacobs Tackx, van Geertruidenberg ende aldaer woonende per schrijven van daer (1641).
Kinderen:
1. Ariaen, ged. Dordrecht 16-11-1642.
2. Metjen, ged. Dordrecht 1-6-1644.
3. Jacob, ged. Dordrecht 20-8-1645.
4. Heijltghen, ged. Dordrecht 18-5-1647.
5. Pieter, ged. Dordrecht 6-4-1649.
6. Maria, ged. Dordrecht 28-10-1651.
7. Claes, ged. Dordrecht 18-12-1652.
8. Jacob, ged. Dordrecht 10-4-1655.

- Jacob Ariensen van der Werff, j.m. van Dordregt woon. buijten de Spuijpoort scheeptimmerman (1666), weduwenaar van Dordrecht (1683), otr. Dordrecht 2-5-1666 Janneke Ariens de Bruyn, j.d. van Dordregt woon in de Kanekopersbuyrt, otr/tr. (2) Dordrecht 5/23-12-1683 Maijcke van de Graaf (Maijke Krijnen), j.d. van Dordrecht.
Kinderen 1ste huwelijk:
1. Arij, ged. Dordrecht 1-10-1668.
2. Maijken, ged. Dordrecht 2-5-1670.
3. Ariaentje, ged. Dordrecht 11-2-1672.
4. Pieter, ged. Dordrecht 23-5-1676.
Kinderen 2de huwelijk:
1. Arij, ged. Dordrecht 17-9-1684.

- I Cap. Arij van der Werff
II. Jacob van der Werf, j.m. van Dordrecht wonende buijten de Spuijpoort geassisteerd met Cap. Arij van der Werff desselfs vader (1695), otr/tr. Dordrecht 6/20-11-1695 Anna den Ram, ged. Dordrecht 20-1-1670, j.d. van Dordrecht aen 't Groothooft geassisteerd met Catarijna de Ram desselfs suster (bij consent van haer ouders), verm. begr. (Nieuwkerk) Dordrecht 7-2-1708
Kinderen:
1. Arij, ged. Dordrecht 12-3-1700.

- Pieter Adriaensen van der Werff, otr. Dordrecht 25-2-1647 Geertruy Absou
NB.
- 12 nov. 1652: Pieter van der Werff, als man van Geertruijt Absouw en Cornelis Belliaert, namens Helena Absouw, weduwe van Cornelis Belliaert, zijn moeder, voor zichzelf en vervangende Hendrick Absouw en Francois Rees, als man van Maria Absouw, resp. hun zwagers en ooms, samen erfgenamen van Dirck [Jacobsz.] Absouw, verkopen aan Dirck Damasz. Claptas, burger van Dordrecht, een huis in de Kleine Spuistraat tussen het huis van verkopers en 's herengracht. De koper is schuldig aan de erfgenamen van Dirck Absouw 400 gl. Borg: Damas Dircxsz. Claptas, burger van Dordrecht. (ORA 778, f. 146v)
Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 25-2-1647.
2. Heijlken, ged. Dordrecht 11-12-1648.
3. Cornelia, ged. Dordrecht 24-4-1651.
4. Anna, ged. Dordrecht 23-12-1652.
5. Pieter, ged. Dordrecht 28-8-1656.
6. Maria, ged. Dordrecht 30-4-1660.

- Pieter van der Werf, otr. 20-12-1682 Adriana Hoevenaers
Kinderen:
1. Marija, ged. Dordrecht 9-5-1685.
2. Marijke, ged. Dordrecht 11-12-1686.
3. Jacob, ged. Dordrecht 27-2-1692.
4. Pieternel, ged. Dordrecht 8-6-1698.

- Pieter van der Werff, j.m. van Dordrecht wonende bij de Vismarct coopman, otr. Dordrecht 14-2-1677 (bescheijt gegeven om tot Molenaersgraef te trouwen den 5 maart 1677) Anna Coxius, j.d. woonen(de) tot Molenaersgraef.
NB.
- ....De stichter is vermoedelijk Pieter van de Werff senior, afkomstig uit Dordrecht, of anders diens zoon Pieter van de Werff junior, geboren in Suriname. Pieter van de Werff junior werd in 1709 in Suriname geboren.
Uit de doopnotitie blijkt zijn komaf : "...1710 februari 2 zijn door Do: Wilhelmus de Bruijn predicant in Perika alhier ter kerk gedoopt Pieter waar van de vader is Pieter van der Werff junior, de moeder Nandina van der Zee Vrijmoet ; geboren den 22 xber 1709. Als peter Simon van Halewijn, heer van Abbenbroek &&&, en als meter Margareta Corius, laatst wed: Veer, midsgaders dhr: Pieter van der Werff d' oude te Dordrecht en juff Anna Corius zijn vrouw ..." (doopregisters herv. Kerk)
[ http://collectie.tropenmuseum.nl/default.aspx?ccid=P7335 ]
Kinderen:
1. Geertruijt, ged. Dordrecht 25-2-1679.
2. Jacoba, ged. Dordrecht 1-1-1680.
3. Geertruijd, ged. Dordrecht 19-3-1681.
4. Jacobus, ged. Dordrecht 5-1-1683.
5. Pieter, ged. Dordrecht 24-1-1685. (Zoon: Pieter van der Werff, ged. Suriname 22-12-1709)
6. Jacobus, ged. Dordrecht 24-2-1687.
7. Helena, ged. Dordrecht 8-4-1689
8. Johannes, ged. Dordrecht 5-7-1690
9. Anna Maria, ged. Dordrecht 12-3-1692.
10. Elisabet Helena & Maria Anna, ged. Dordrecht 13-10-1694.
11. Johanna Maria, ged. Dordrecht 3-2-1696.

- Pieter van der Werff/Werf, otr. Dordrecht 13-4-1670 Margriete Tegelaers
Kinderen:
1. Jacob, ged. Dordrecht 3-4-1671.
2. Claertie, ged. Dordrecht 25-5-1674.
3. Albertus, ged. Dordrecht 21-9-1676.
4. Albertus & Cornelia, ged. Dordrecht 8-10-1677.


- Doopinschrijving Neeltje, 1704.02.03
Datering: 1704.02.03
Doopplaats: Dordrecht
Ondertrouwdatum ouders: 1699.10.18
Archief: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Kind: Neeltje
Vader: Adriaen van der Werff
Moeder: Barentje Bruynenburgh
Inventarisnummer: 8-10

****

(c) Evd Dordrecht maart 2015.