Wienhoven/Wijnhoven
Dordrecht

I. Geurt (Gerardus/Gangerius) Wienhoven (Bienhove), wedn van Gelder woonende in het Toornstraatje (1735), tr. (1) NN, otr/tr. (2) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 20-10/5-11-1735 Josina (Jorijna) Brouwers, j:d: van Buul woonende buijten de Klijne Sluijspoort geadsisteert met Ida Vlemmings wed. van Jan van de Water haare goede bekende.
NB
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-11-1743 Peeter Boogers in de Saringsgang bij Geurt van Wienhoven; laat kindere na woonagtig tot Buel, in de Meijerij van Den Bosch, graft besonder.
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 28-8-1747 Anna Tijsen Bogers in de Vriesestraet bij Guert Wijnhoven ongehuwt, 't beste graft).
- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 15-5-1766 (het minderjarig kint van Lodewijk Luts in den Dwarsgang bij de Vrisestraet bij Gose Wienhove de ouders leve, gemeen. graft).
Uit het tweede huwelijk:
1. Gosen, ged. (RK) Dordrecht 17-8-1736 (get. Jacobus Wienhoven, Lena Piters), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 15-9-1736 ( 't kind van Geurt van Wienhove in 't Torenstraetje; bijde ouders leve; graft in 't gemeen.).
2. Jenneke, ged. (RK) Dordrecht 4-2-1738 (get. Han Kluyten, Joanna Vrijssen).
3. Christianus, ged. (RK) Dordrecht 25-12-1739 (get. Ludovicus Baak, Joanna Jaspers), volgt IIa.
4. Aleydis (Alida), ged. (RK) Dordrecht 19-2-1742 (get. Peter Brouwers, Anna Brouwers), j:d: van Dordrecht geass. met haar vaeder Geurt van Wienhoven, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 28-3/13-4-1771 Gerrit Viddelaars, j:m: van Buul in de Meijerij van 's Bosch geadsisteerd met sijn broeder Casper Viddelaers.
5. levenloos kind, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-6-1744 (kintie van Guert van Wienhoven in de Vriesestraat bij Dwarsgang bijde ouders leven, kintie is doot gekomen, gemmen graft).
6. Petrus, ged. (RK) Dordrecht 8-7-1745 (get. Petrus Elseman, Anna Maria Stevens), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 5-8-1745 (het kint van Guert Wienhoive in de Vriesestraet bij de Dwarsgangh, beijde ouders levenm een graffie aen het clockhuijs).
7. Catharina, ged. (RK) Dordrecht 13-7-1746 (get. Michael Jaspers, Johanna Vrijen), j:d: van Dordrecht wonende in de Vriesestraat hebbende consent van haar vader Geurt Wienhoven, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 1/17-5-1777 Theodore Savenier Lavie, j:m: van Hogent Su..ne in Champagne hebbende consent van sijn vader Jean Toussant Lavie.
8. Petrus, ged. (RK) Dordrecht 14-6-1753 (get. Josephus Friese, Helena Friese), volgt IIb.
? 9. Maria, j:d: gebore te Dordrecht woont in de Botkensstraat geadsisteert met haar vader Goosen Wienhovens, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 4/20-4-1776 Jan Thijssen, j:m: geboore te Maastricht woont in de Botkensstraat geadsisteert met zijn goede vriend Gerrit Viedelaar.
? 10. Johanna, j:d: van Dordrecht woont in de Vriesestraat geadsisteert met haar vader Gerrit Wienhoven, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 26-3/11-4-1767 Servaas de Hoog, j:m: van Wasbeek, out 28 jaar woont in de Vriesestraat.

IIa. Christianus Wienhove, j:m: van Dordrecht woond in de Vriesestraat zijn vader Gerrit Wienhoven heeft consent gegeven, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 20-12-1759/5-1-1760 (verklaren geen 2000 gld gegoet te sijn) Cornelia Jansen, j:d: van Dordrecht woond in den Heermanshuiijsstraat geadsisteerd met Cornelia Smits huisvr. van Bastiaan van Hooft..
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus, ged. (RK) Dordrecht 25-10-1760 (get. Theodorus van Reijswijk, Gosina Nereisse), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 27-1-1761 ('t minderjaarigh kint van Christiaan Wijnhoven in den Heermanshuijsstraet, de ouders leeven).
2. Joannes Henricus, ged. (RK) Dordrecht 26-9-1762 (get. Gerardus Wienhove, Adriana Jansen), volgt III.
3. Gosuina, ged. (RK) Dordrecht 22-4-1765 (get. Gangericus Wienhove, Catharina Wienhove), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-5-1765 ('t kraamkind van Cristiaan Wijnhoven in de Crommen Elboog; de ouders leven).
4. Petronella, ged. (RK) Dordrecht 25-5-1766 (get. Gosuinus Wienhove, Gosina van Hulst), j:d: gebore te Dordrecht geadsisteerd met haar vader Christianus Wienhoven woont in de Vriesestraat, otr/tr. Dordrecht 17-11/3-12-1785 Hermanus Deulingh, j:m: gebore te Groningen woont in de Vriesestraat.
5. Gerardus, ged. (RK) Dordrecht 17-11-1768 (get. Henricus Eskers, Aleidis Wienhove), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 23-3-1769 (het kind van Cristiaan Wijnhoven in de Cromme Elboog; de ouders leeven).
6. Anna Maria, ged. (RK) Dordrecht 8-8-1771 (get. Gerardus van Russel, Anna Maria Paak).
7. Christianus, ged. (RK) Dordrecht 2-6-1774 (get. Joannes Hamaker, Petronella de Goeffiere).

IIb. Petrus/Carolus Wienhoven, ged. (RK) Dordrecht 14-6-1753, tr. Joanna Steevens.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. (RK) Dordrecht 23-8-1778 (get. Antonie Steevens, Dieudonne Servaas).
2. Godefridus, ged. (RK) Dordrecht 14-8-1776 (get. Godefridus en Catharina Wienhoven).
3. Josina, ged. (RK) Dordrecht 29-12-1780 (get. Antonius Stevens, Josephus Wienhoven).
4. Antonius, ged. (RK) Dordrecht 3-12-1782 (get. Dieudonne Servaas).

III. Hendrik Wijnhove/Wienhoven, ged. (RK) Dordrecht 26-9-1762, woont buiten de rietdijk geassisteerd met zijn vader Christiaan Wienhoven, smid (1830), otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 15/31-10-1789 Maria Niesse/Niessing/Niezing, j:d: geb. in de Graaf woont op de Voorstraat bij de Wijnbrug geassisteerd met Lourens Lina haar neef en schriftelijk consent van haar moeder Elisabeth Niessing gebore Tienen, overl. Dordrecht 24-12-1811.
Uit dit huwelijk:
1. Christianus, ged. (RK) Dordrecht 4-9-1790 (get. Jeremias Nisse, Cornelis Jansse).
2. Hermannus Henricus, ged. (RK) Dordrecht 25-2-1792 (get. Harmen Deuling, Lisabetha Tieman).
3. Christiaan, ged. (RK) Dordrecht 18-4-1794 (get. Claas Burgers, Emerentia Niessen).
4. Gerardus Laurentius, ged. (RK) Dordrecht 19-11-1795 (get. Laurentius Engels, Cornelia Niesing).
5. Gerardus, ged. (RK) Dordrecht 5-5-1799 (get. Laurens Lina, Cornelia Jansse).
6. Henricus, ged. (RK) Dordrecht 13-12-1800 (get. Jan Snijders, Emerentia Niessing).
7. Jeremias, ged. (RK) Dordrecht 19-3-1803 (get. Petrus Vos, Gertrudis Lina), tr. Dordrecht 18-1-1826 Maria Johanna van Os, dr. van Christiaan van Os en NN. 
Kinderen:
    a. Anna Maria, geb. Dordrecht 1-5-1827 (datum akte).
    b. Lena , geb. Dordrecht 2-9-1829 (datum akte).
    c. Johannes Hendrikus, geb. Dordrecht 20-2-1832 (datum akte).  
    d.
    e.
    f.
    g. Christina, geb. Dordrecht 19-5-1841 (datum akte).

8. Elisabeth, ged. (RK) Dordrecht 14-12-1806 (get. Leonardus Michael Lina, Elixabeth Nissing).
9. Laurentius, ged. (RK) Dordrecht 12-3-1808 (get. Laurentius Lina, Henrica Lina), volgt IV.
10. Leonardus Michael, ged. (RK) Dordrecht 1-3-1811 (get. Joannes Henricus Otto, Maria van Loon).

IV. Laurentius (Lourens) Wijnhoven, geb. (RK) Dordrecht 12-3-1808, smid (1830), mazelaar (1860-1890), overl. Dordrecht 30-9-1871, tr. Dordrecht 3-11-1830 (aktenr. 110) Elisabeth Hombroek, geb. (RK) Dordrecht 13-6-1803, dienstbaar (1830), overl. Dordrecht 14-12-1870, dr. van Jacobus Hombroek (overl. Dordrecht 11-5-1820) en Jozijna Stoep (overl. Dordrecht 3-1-1820).
Kinderen (o.a.):
1. Johannes Hendrikus, geb. Dordrecht 7-5-1831 (aktenr 246; des nachts 1 uur).
2. Josina Wilhelmina, geb. Dordrecht 25-8-1833, vertrekt met haar dochtertje Lijntje Maria Wijnhoven op 29-12-1858 naar Gorinchem, volgt V.

V. Josina Wilhelmina Wijnhoven, geb. Dordrecht 25-8-1833, overl. Dordrecht 12-6-1905, tr. (verm. Gorinchem) Pieter Verheul, geb. Gorinchem 15-10-1832, pakhuisknecht (1892), arbeider, overl. Dordrecht 18-1-1904.
Zij vertrekt met haar 3 kinderen op 15-7-1862 naar Overschie.
Wonende: Dordrecht, Heerheermansuijsstraat 87h.
Kinderen (o.a.):
1. Lijntje Maria Wijnhoven/Verheul, geb. Dordrecht 12-9-1857.
2. Elizabeth Anna Cornelia Verheul, geb. Dordrecht 6-3-1860.
3. Sophia Josina Wilhelmina Verheul, geb. Dordrecht 25-2-1862.
4. Gerard Hendrikus, geb. Dordrecht 10-8-1867, barbier, volgt VI.
5. Geertruida Maria, geb. Dordrecht 22-6-1873, naaister, vertrekt naar F65 (?).
6. Anna Elisabeth Maria, geb. Dordrecht 3-1-1870, vertrekt naar Rotterdam op 13-9-1900.

VI. Gerardus Hendrikus Verheul, geb. Dordrecht 10-8-1867, baardscheerder, vertrekt naar Amsterdam op 6-1-1903, tr. Dordrecht 10-8-1892 Johanna Petronella Dimpina van der Sande, geb. Dordrecht 6-2-1869, dienstbode (1892), vertrekt naar Rotterdam op 30-7-1902, dr. van Petrus van der Sande (scheepsbevrachter/wonende te Rotterdam in 1892) en Hendrika Allegonda de Leeuw (overl. voor 1892).
Wonende: Riedijk 46.
NB.
- Van de Sande, zie: http://members.tripod.com/Gvdz/zanden/joannes_baptista.htm .
Uit het huwelijk:
1. Petrus Johannes, geb. Dordrecht 11-8-1893, overl. ald. 20-9-1893.
2. Petrus Josinus, geb. Dordrecht 25-10-1897, vertrekt naar Rotterdam op 30-7-1902.
3. Josina Wilhelmina Geertruida, geb. Dordrecht 4-12-1900, vertrekt naar Rotterdam op 30-7-1902, tr. Rotterdam 17-5-1923 Hendrik Geerlofs, geb. Rotterdam 11-5-1893, geloof: NH, kantoorbediende, zn. van Adrianus Geerlofs en Elisabeth van Westreenen.

LOSSE FEITEN

- I. Goose Wijnhoven, j:m: van Gelder, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-11-1727 Goose Wienhoove op de Vest bij 't Begijnhof; laet kind na), otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25-4/11-5-1726 Catharina/Caetie Heijmans, j:d: van Holte boven Wesel (in het Cleefse), woont bij het Bagijnhoff geass. met Maria van der Wiel huisvr van Cornelis Blommers haar goede kennis (1732); zij otr/tr. (2) Dordrecht 5/21-9-1732 Herman de Wit, jongman van Beek in het Cleefse woont scheep bij schriftelijk consent van Nesken Hetmans wed Stoffel de Wit zijn moeder.
Uit dit huwelijk:
1. NN, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 22-12-1727 ('t kint van Goose Wienhoove aen 't Begijnhoff op de H... in de gan; de moeder leeft). 
2. Goossen, geb. ca. 1730, j:m: van Dordrecht, volgt II.

Uit het tweede huwelijk van Catharina Heijmans:
1. Catharina, ged. (NH) Dordrecht 21-6-1733.
2. Harmen, ged. (NH) Dordrecht 11-3-1735.
3. Hendrik, ged. (NH) Dordrecht 6-7-1736.
4. Magteltje, ged. (NH) Dordrecht 12-11-1739.

II. Goossen Wienhoven, geb. ca. 1730, j:m: van Dordrecht woond op de Vest bij 't Bagijnhoff geass. met zijne moeder Catharina Heijmans eerst wed van Goossen van Wienhoven en nu huijsvr van Herman de Wit, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-6-1765 (Goosen Wienhoven op de Vest bij 't Raap Houtie, laat geen kinderen na), otr/tr. Dordrecht 2/19-9-1751 Elizabeth Klijn, j:d: van Dordrecht woond bij de Santweg geass met haer vaeder Johannes Klijn.

- Fredrik (Fredericus) Wienhoven, j:m: geboren te Dubbeldam wonende op den Nieuw Haven geass. met Theodorus La Via, otr/tr. Dordrecht 10/26-10-1799 Hendrika Luijten, j:d: gebore te Dordrecht wonende in de Nieuwkerkstraat met schriftelijk consent van hare vader Cornelis Luijten.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Carel, ged. (RK) Dordrecht 10-10-1800 (get. Doris Larie, Anna de Hoog).
2. Joannes Cornelius, ged. (RK) Dordrecht 5-1-1802 (get. Franciscus Luiters, Anna Luiters).
3. Anna, ged. (RK) Dordrecht 19-3-1804.
4. Franciscus, ged. (RK) Dordrecht 23-1-1806, tr. Dordrecht 28-9-1831 Johanna Wilhelmina Pieters.
Kinderen:
    a. Frederik, geb. Dordrecht 2-6-1832 (datum akte).

5. Henricus, ged. (RK) Dordrecht 23-6-1807, tr. Dordrecht 7-2-1836 Pieternella Johanna Ponsen, geb. Dordrecht 13-6-1814, overl. Dordrecht 29-1-1856, dr. van Gerrit Ponsen (1784-1866) en Johanna Pieternella den Bunnik (overl. Dordrecht 4-4-1870).
6. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 18-4-1809, tr. Dordrecht 17-8-1831 Catharina Sophia van Kamen, dr. van Jan van Kamen.
7. Fredericus, ged. (RK) Dordrecht 27-6-1811 (get. Hermannus Wijnhoven, Cornelis Cornel).

- Tobias van Bienhove, j:m: van Dordrecht woont in de Vriesestraet, otr/tr. Dordrecht 11/28-12-1723 Neesje Cambij, j:d: van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass. met Marija van Neurenburgh wed. Hendrik Cambij haer moeder.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, ged. (NH) Dordrecht 10-11-1724.
2. Dingena, ged. (NH) Dordrecht 27-12-1726.
3. Maria, ged. (NH) Dordrecht 21-4-1730.
4. Henrik, ged. (NH) Dordrecht 25-1-1732.
5. Johanna, ged. (NH) Dordrecht 3-6-1733.
6. Henrica, ged. (NH) Dordrecht 4-5-1737.

- Geurt/Gerardus Wienhove/Wijenhoven, tr. Margareta Puynen, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 26-9-1733 (Margrieta Puijne huijsvr van Geurt Wienhove in de Toornstraey; laet kind na aent klockhuijs begraven).
Kinderen:
1. Theodorus, ged. (RK) Dordrecht 4-10-1728 (get. Joannes Kluyten, Christina Valle).

- Jacobus Wienhoven, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 23-5-1739 Jacobus Wienhoven jongman in de Saringsgang bij de brug, graft aan 't klockhuijs.

- Gosuinus Wienhoven, tr. Margarita Randis.
Kinderen:
1. Henricus, ged. (RK) Dordrecht 17-11-1750 (get. Gerardus Wienhoven, Agnes Bomius).

- Godefridus Wienhoven, tr. Margarita Kamers.
Kinderen:
1. Maria, ged. (RK) Dordrecht 24-5-1753 (get. Joannes Kames, Maria Pelmans).

- begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-6-1751 ('t kint van Goose Wijnhoven in de Vriesestraet bij de ouders leven, in ';t gemeen. graft).