DE WITT
(uit Matthijs Balen)

WITT
Het Wapen van dit Geslachte, in Dordrecht, is een Groen(Sinopel) Veld, beladen met een Haas, Hasewind, en een Brack, van eene grootte, alle van Zilver.

Daar zijn Verscheyde Geslachten van den eygen Naam, toch niet alle van den eygen Oirsprong, als dat binnen Dordrecht bekend is, te weten binnen Zierikzee, (aan den anderen wel Getroud: Maar van Afkomste, en Wapen onderscheyden:) in Braband tot Loven(=Leuven), het welke wel voorgegeven word van eenen Oirsprong te zijn, namentlijk uyt de Limmingen, daarvan verscheyde bewijzen worden Vertoond: tot Amsterdam, (zijnde het Wapen vaut de Limmmgen, het Derde-en Opperste Deel, Rood, of Gent, verscheydentlijk Gebroken, na de Takken, en Alliantien; het onderste Goud, beladen met drie Blauwe, of Azure Palen:) alwaar ook het Geslacht van Helwatch(?) het zelve Wapen voeren; en elders meer. Het zal genoeg zijn alhier te brengen, voor zoo veel tot die van Dordrecht behooren, alwaar al over vele Jaren onder de Regenten bekend, alhoewel, na 't gebruyk van de tijden, met dien Toe-naam niet uytgedrukt en zijn: {Schrijvende somtijds Die Witte, De Wisse, De With, Wittensz,De Wit, De Witt etc)

I. Jan die Witte, leefde 1295. Troude NN liet na
II. Gerard die Witte, leefde 1314. Troude NN nalatende,
III. Goord of Godscgalk die Witte, leefde 1326. Troude NN van Houweningen, Wan,

IV. Jan die Witte Godschalksz, Burgemeester 1375, Schepen 1367, 1368, 1374, 1377, 1379, 1380, 1382 in Dordrecht, Troude NN van Ratingen, Wan, Adriaan, Juff Maria en Witte die Witte Heeren Jans zonen en dochteren.
Kinderen:
1. Adriaan die Witte, Heeren Jansz, werd 1402 van de Arkelse opte Lek gevangen.
2. Heer Joost, vel Jodocus die Witte, Heeren Jansz, Priester.
3. Marie die Witte, Heeren Jans dochter, was Geestelijk.
4. Witte die Witte, Heeren Jansz, volgd.

V. Witte die Witte, Heren Johansz, Troude Bate of Beatrix van Steene; Zy weduwe zijnde, Veereerde ter Grooter Kerk het groot Missael, als nu op Stads Boekery (Bibliotheecq) bewaard: lieten na,

VI. Ian(Jan) die Witte, Wittensz, leefde 1450. Troude Maria Tak, Wan, Witte, Maria en Iudocus de Witte, Jans zonen en dochter.
Kinderen:
1. Witte de Witte Iansz, volgd.
2. Maria de Witte, Iansdochter.
3. Iudocus de Witte, Iansz.

VII. Witte de Witt Iansz, Raad 1493, 1494, 1497, 1498, 1501, 1502, Veertig 1406 in Dordrecht; Dijkgraaff van Mijns-Heeren-Land van Moerkerken: Troude 1483 Maria Boem Roeloffsdochter, hy sterff den 25 Maart 1507, zy den 6 September 1504, hadde Gewonnen, Ioost, Ian, Roeloff, Kornelis, Aletta en Maria de Witt, Heeren Wittens zonen den dochteren.
Kinderen:
1. Heer Ioost(Joost) de Wit, Heeren Wittensz, Prior 1495 in het Regulieren Klooster onzer L. vrouwen te Hemsdonk; hy sterft den 25 october 1508 te zien boven fol. 142.
2. Ian de Witt, Heeren Wittens zoon, volgd VIIIa.
3. Heer Roeloff de Witt, Heeren Wittens zoon, geboren 1480, was Munnik 1516 in 't convent den Hem; Naderhand prior van 't klooster ten Donk, tusschen Dordrecht, en Schoonhoven, hij sterff 1550.
3. Kornelis de Wit, Heeren Wittensz, volgd VIIIb.
4. Jonkvrou Aletta de Witt, Heeren Wittensdochter, Nonnen in 't Regulieren Convent van S. Agniet in Dordrecht.
5. Maria de Wit, Heeren Wittensdochter, Troude Dirk Kar, Iansz, Schepen 1509, 1510, Veertig 1508 in Dordrecht; hy sterff 1526, hadde by'er Verwekt, Dirk en Jakomina Kar, Heeren Dirkszoon en dochter,
  a. Dirk Kar Heeren Dirksz
  b. Iakomina Kar, Heeren Dirksdochter, Troude Dirk Codde, hadden Thien kinderen.

* * * GENERATIE 8 * * *

VIIIa. Jan de Wit, Heeren Wittensz, Water-Schepen in Dordrecht, Troude den 14-1-1508 Klara van Beveren, Mr. Willemsdochter, te zien boven fol 955 in den Boom van Beveren, hy sterff den 17 Jan 1565, zy den 29 Mey 1556, leyd begraven in S. Elisabeths Cappelle ter Grooter Kerk; hadden verwekt, Witte, Willem, Maria, Jakob, Witte, Maria, Kornelis, Maria, Willem, Witte, Jakob, Dirk, Maria en Willemina de Wit, Janszonen en dochteren.
Kinderen:
1. Witte de Wit Jansz, jong overleden.
2. Willem de Wit Jansz, jong overleden.
3. Maria de Wit Iansdochter, jong overleden.
4. Iakob de Wit Jansz, jong overleden.
5. Witte de Wit Jansz, jong overleden.
6. Maria de Wit Iansdochter, jong overleden.
7. Kornelis de Wit Jansz, geboren den 27 Mey 1519, sterff 1550, ongehoud.
8. Maria de Wit Iansdochter, jong overleden.
9. Willem de Wit Jansz, geboren den 13 April 1516, volgd IXa.
10. Witte de Wit Jansz, volgd IXb.
11. Jakob de Wit Jansz, jong overleden.
12. Dirk de Wit Jansz, jong overleden.
13. Maria de Wit Iansdochter, jong overleden.
14. Willemina de Wit Iansdochter, jong overleden.

VIIIb. Kornelis de Wit, Heeren Wittensz, (vierden zoon van Witte de Witt jansz en van Maria Boem Roeloffsdochter), geboren 1545, schepen 1531, 1532, 1535, 1536, Raad 1526, 1527 in Dordrecht, troude Beatrix van Slingeland, vermeld fol 202 (dochter van Pieter van Slingeland Henriksz en van Kornelia van der Mee), hy sterff den 1-8-1537, zy den 23-3-1555, oud 70 jaren; leggen begraven in S Jakobs Cappelle ter Nieuwer-kerk; vermeld boven fol 113 nalatende Pieter, Witte, Johan, Frans en Maria de Witt, Heeren Kornelisoznen en dochteren.
Kinderen:
1. Pieter de Witt Heeren Kornelisz, geb. 1507, troude Petronella Adriaansdochter, dede een reyze na Jerusalem van waar hy 1555 weder keerde, sterff den 29-11-1558, leyd mede begraven in S Jakobs Cappelle ter Nieuwer-kerk; nalatende
- Kornelis de Witt Pietersz, Acht in Dordrecht, troude Adriana de Koning, en liet na
  a. Beatrix de Witt, die troude Mr. Jakob de Witt, Baillu van der Goes, zy sterff zonder oir
- Petronella de Witt Pietersdochter, troude Jakob Coel Adriaansz, borgemeester 1588, 1589, schepen 1576, 1577, 1580, 1581, 1584-1585, tresorier van 1574 tot 1595 in Dordrecht; hy sterff 1596, oud omtrent 64 jaren, nalatende Pieter, Helena, en Mr Adriaan Coel, te zien boven fol 1012 in den boom van Coel;
2. Witte de Witt Heeren Kornelisz, troude Agata Thymans, van Oudewater, hy sterff oud omtrent 50 jaren, zonder oir.
3. Iohan de Witt Heeren Kornelisz, sterff 1537 in den oorlog, oud omtrent 23 jaren; leyd in de Abdye tot Rijnsburg begraven.
4. Frans de Witt Heeren Kornelisz, volgd IXc.
5. Maria de Witt Heeren Kornelisdochter, troude Bartholomeus van Segwaert Heeren Meynertz, raad 1553-1554, Acht van 1542 tot 1552, Veertig 1546 in Dordrecht; te zien boven folio 1221 in den boom van Segwaet; zy sterff in 't Linder-bedde na datze omtrent drie jaren hadde getrouwd geweest, leyd in S Jakobs Kappelle voornoemd begraven; liet na haren eenige Zoon
- Meynert van Segwaert, Heeren Bartholomeusz, Schepen 1593, 1594, 1597, 1598, 1601, 1602, 1605, 1606, 1609, 1610, Raad 1588, 1589, Acht 1574, Veertig 1582 in Dordrecht; troude Anthonia Wenssen mr Adriaansdochter, liet na
a. Bartholomeus van Segwaert, voor gemeld, troude voor zijn tweede huijsvrou Aartje Hallincg heeren Okkersdochter, hy sterff 1557, mede in de voornoemde Kappelle begraven
b. Kornelia van Segwaert
c. Beatrix van Segwaert
d. Josina van Segwaert

* * * GENERATIE 9 * * *

IXa. Willem de Wit Jansz, geboren den 13 April 1516, Borgemeester van de Gemeente 1586, 1589, 1590, Van s Heeren wegen 1582, 1583, Schepen 1573, 1574, 1577, 1578, 1582, Veertig 1586 in Dordrecht, Raad van den Heere Willem Prince van Orange etc, troude den 29 Jan 1541 Maria van Wesel Thomasdochter, te zien boven fol 1264 in den Boom van Wesel, Hy sterff den 23 Augusti 1596, zy den 22 Januarij 1593, hadden Gewonnen Thomas, Ian, Godela, Thomas, Kornelis, Nikolaas, Kristina, Klara van Ian de Witt, Heeren Willemszonen en dochteren.
Kinderen:
1. Thomas de Wit, Heeren Willemsz, jong overleden.
2. Ian de Wit, Heeren Willemsz, jong overleden.
3. Godela de Witt, Heeren Willemsdochter, geboren 1546, Troude Adriaan de Groene Adriaansz, hij sterff 1603, zy den 13 December 1613, hadden Verwekt, Jan, en Adriaan de Groene Adriaanszonen.
  a. Ian de Groene Adriaansz, sterff ongehoud
  b. Adriaan de Groen Adriaansz, Troude Maria de Bellemont, Nalatende kinderen.
4. Thomas de Wit, Heeren Willemsz, geboren 1548, Borgemeester van 's Heeren wegen 1601, Schepen 1587, 1588, 1591, 1592, 1595, 1596, Veertig 1586 in Dordrecht, Gecommitteerde Raad, in de Gecommitteerde Raden van Holland, enz 1598, 1599, 1600, Troude Adriana van Scharlaken Gijsbertsdochter; hy sterff den eersten December 1601, zy 1625 zonder oir.
5. Kornelis de Wit, Heeren Willemsz, geboren den 22 October 1550, volgd Xa.
6. Nikolaas de Wit, Heeren Willemsz, geboren 1553, volgd Xb.
7. Kristina de Wit, Heeren Willemsz, jong overleden.
8. Klara de Wit, Heeren Willemsdochter, sterff ongehoud, zeer bejaard zijnde.
9. Ian de Wit, Heeren Willemsz, geboren 1567, volgd Xc.

IXb. Witte de Wit Jansz, (zevenden zone van Jan de Witt heeren Wittensz en van Klara van Beveren Mr Willemsdochter), geb den 21-10-1523, Acht in Dordrecht, Ontfanger van de Graaffelijkheyds Tolle tot Gorinchem, troude den 25-9-1548 Alith van der Lee gezeyd Quekel, geb. den 10-8-1529, dochter van Goverd van der lee, Staasz, Schepen in Dordrecht en van Margaretha Quekel Jakobsdochter, hadden verwekt twaalff kinderen, waar van de drie laasten van eener dracht waren [DRIELING], te weten Johan, Jakob en Maria geboren den 8 en 10 november 1568, walke alle drie den Doop ontfingen; Johan en Jakob zijn omtrent drie weken oud zijnde metten thoorn, of 't Tolhuys te Gorinchem, verbrand; zy sterff 1609 nalatende twee kinderen, d ander Tien waren alle jong overleden.
Kinderen:
1. Maria de Witt Wittensdochter, troude Goverd van Slingeland Korstiaansz, vroedschap 1586, president-schepen 1607, 1609, 1618, schepen 1589, 1595 en 1612 in Gorinchem nalatende:
- Wisje van Slingeland Govardsdochter, troude Alard Boulissen, Hoog-schout tot Hoorn, hebben kinderen
- Haasje van Slingeland Govardsdochter, sterff ongehoud
2. Margareta de Witt Wittensdochter, troude Kornelis Doudijns Geritsz, secretaris tot Gorinchem, nalatende
- Johan Doudijns, troude de feyter, hadden kinderen
- Gerard Doudijns, troude Margareta van Kerkwijk, hy sterff zonder oir.

IXc. Frans de Witt Heeren Kornelisz, geb. 1516 heeft zes jaren aan den anderen gereyst door Vrankrijk, Hispagnien, Baskens en Portugaal, is 1538 weder in 't Vaderland gekeerd; was Acht 1564 in Dordrecht; troude eerst den 9-2-1539 Liduwt van Beveren Heeren Pietersdochter, te zien boven fol 956 in den boom van Beveren, geb. 1522, zy sterff den 10-11-1557, leyd in S. Elisabeth Kappelle ter Grooter-Kerk begraven; en tweeden 29-6-1563 Katharina van Beverwijk Heeren Philipsdochter, te zien boven fol 980 in den boom (genealogie) van Beverwijk, geb. 1539, welke sterff 1608 zonder oir; hy overleed den 25-1-1565 leyd begraven in S. Jakobs Kappelle ter Nieuwer-kerk, had by d eerste tien kinderen, drie jong overleden, nalatende
Kinderen:
1. Alith de Wit Fransdochter, geboren den eersten December 1539, Troude Kornelis van Beaumont Martensz, te zien boven fol 937 in den Boom van Beaumont, hy sterff 1584 zy den 9-6-1587, nalatende
- Frans van Beaumont Kornelisz.
2. Kornelia de Witt Fransdochter, geb. 12-11-1541, troude Willem Stoop Dirksz, borgemeester 1579, 1580, 1583, 1584, Schepen 1576, 1577, Raad 1573, 1574, Veertig 1574 in Dordrecht; hy sterff 1598 zy den 20-10-1570, zonder oir; te zien boven fol 1245 in den boom van Stoop;
3. Katharina de Witt Fransdochter, geb. 23-10-1543, Troude Ian van der Burch Pietersz, hy sterff den 24 April 1601, zy den 29 October 1605, nalatende
- Mr. Francoys van der Burch Iansz
- Wouter van der Burch Iansz
- Kornelis van der Burch Iansz
- Kornelia van der Burch Iansdr
- Sophia van der Burch Iansdr
- Engeltje van der Burch Iansdr
4. Kornelis de Witt Fransz, volgt Xd.
5. Jakob de Witt Fransz, volgt Xe.
6. Maria de Witt Fransdochter, geb. den 19-2-1551, troude Dirk Stoop Gerbrandszoon, Acht 1587, 1588 in Dordrecht; zy sterff den laasten October 1581, hadden verwekt Adriana, Liduwy, Maria van Kornelia Stoop Dirksdochters.
7. Anna de Witt Fransdochter, geb. den 27-10-1552, Troude eerst Johan Vossius, ten tweeden Matthijs van der Horst Klaasz, tresorier tot Rotterdam, zy sterff zonder oir.

* * * GENERATIE 10 * * *

Xa. Kornelis de Wit, Heeren Willemsz, (Vierde Zone van Willem de Wit Iansz en van Maria van Wesel Thomasdochter), geboren den 22 October 1550, Acht 1594, 1595 in Dordrecht; Troude den 16 December 1578 Iacomina van Beveren Heeren Kornelisdochter, te zien fol 960 in den Boom van Beveren; geboren den 14 October 1555, hy sterff den 21 September 1597, zy 1639 hebben nagelaten Ian, Kornelis, Maria en Pieter de Wit.
Kinderen:
1. Iohan de Wit Kornelisz, volgd XIa.
2. Kornelis de Wit Kornelisz, geboren den 7 Jan 1587, volgd XIb.
3. Maria de Wit Kornelisdochter, geboren den 11 mey 1589, Troude den 12 April 1614, Willem van Overstege Willemsz, Schepen 1652, 1653, Raad 1638, 1639, 1643, 1646, 1651, Acht 1634-1635, 1636, 1637 in Dordrecht; Hoogdijk-Heemraad van den Alblasserwaard; zy sterff den 21 Julij 1616 hadde by 'er Verwekt.
Willem van Overstege voorz Troude den 16 Aug 1619 Barbara van Ryen (Dochter van Iohan van Ryen Schoutet en Castelyn der Vryer Heerlijkheyd Oosterhout en van NN Meulen) daar by hy verwekte Kornelia, en Kornelis van Overstege Heeren Willemszone en dochter.
  a. Kornelia van Overstege Heeren Willemsdochter, welke den 8 Junij 1617 is overleden;
4. Pieter de Wit Kornelisz, geboren den 20 September 1591, Raad 1630, 1631, Acht 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 in Dordrecht; troude den 20 Februarij 1618 Iudith van Gesel Symonsdochter, Vertrok na Raemsdonk, alwaar hij schout ziinde, 1636 is overleden, nalatende Kornelis en Elisabet de Wit.
  a. Kornelis de Wit Heeren Pietersz, geboren den 28 mey 1625 sterff ongetroud
  b. Elisabeth de Wit, Heeren Pietersdochter, geboren den 21 Junij 1628, sterff 1655, Ongetroud.

Xb. Nikolaas de Wit, Heeren Willemsz,  (derden zone van Willem de Wit Jansz en van Maria van Wesel Thomasdochter), geboren 1553, troude MichaŽlia van Loon Joostendochter, Schepen 1612, 1613, 1616, 1617, 1620, 1621, raad 1604, 1605, 1608, 1609, Acht 1600, 1601, 1602, 1603, Veertig 1605 in Dordrecht; Wan Joost, Thomas, Helena, Maria en Willem de Wit Heeren Nikolaas zonen en dochteren.
Kinderen:
1. Joost de Wit, volgd XIc.
2. Thomas de Wit, volgd XId.
3. Helena de Wit Heeren Nikolaasdochter, sterff ongehoud.
4. Maria de Wit, volgd XIe.
5. Willem de Wit, Acht 1626 in Dordrecht, sterff ongehoud.

Xc. Jan de Wit, Heeren Willemsz, (vierden zone van Wilem de Wit Jansz en van Maria van Wesel Thomasdochter), geboren 1567, gecommitteerd ten beleyde 1617, 1619, 1625, Schepen 1611, 1614, 1615, 1618, 1619, Acht van 1604 tot 1610, Veertig 1611, Tresorier van 1611 tot 1619, ontfanger generaal van den Tolle van Geervliet van 1613 tot 1625 in Dordrecht; Troude den 18 Febr 1590 Jacomina van Baresteyn Johansdochter, geboren den 13 Julij 1572, derde gedoopte in de Augustijnenkerk na de Verandering in den Godsdienst (dochters dochter van Anna van Beveren Heeren Nikolaasdochter, te zien boven fol 954 in den boom van Beveren) hy sterff den 15 Sept 1625, zy den 11 Jan 1656 hadden gewonnen Johan, Adriaan, Willem, Willem, Nikolaas, Kornelis, Maria, Jacomina, Thomas, Adriaan, Henrik, Klara, Abraham en Anna de Wit Heeren Janszonen en dochteren.
Kinderen:
1. Johan de Wit Heeren Janz, geb. den 15 december 1591, volgd XId.
2. Adriaan de Wit Heeren Janz, geb. 3-11-1592, sterff den 11 julij 1595.
3. Willem de Wit Heeren Janz, geb. 1-1-1595, jong overleden.
4. Willem de Wit Heeren Janz, geb. 22-4-1596, troude Katharina de Wilde, hij sterff den 15 Sept 1629, hadden gewonnen
- Johan de Wit Willemsz, troude Helena Rostil, sterff zonder oir
- Johanna de Wit Willemsdochter, troude Anthonia van Keppel, die by er verwekte Anthonie en Wilem van Keppel
5. Nikolaas de Wit Heeren Jansz, geb. 8-7-1597, troude Margareta Jakobsdochter, hy sterff 1621 zonder oir.
6. Kornelis de Wit Heeren Jansz, geb. 5-10-1599, troude Maria van de Werken Anthonisdochter, hy sterff den 9-6-1643 zonder oir.
7. Maria de Wit Heeren Jansdochter, geb. den 30-6-1601 sterff den 25 maart 1673 ongehoud.
8. Jacomina de Wit Heeren Jansdochter, geb. den 8-7-1603, sterff den 21-10-1639, ongehoud.
9. Thomas de Wit Heeren Jansz, geb. 1-5-1605, Kapiteyn van een compagnie Borgers van 'et Tiende Vaandel in Dordrecht; troude den 12-10-1632 Geertruyd de Koning Quirijnsdochter, geb. 1612, hy sterff den 23-12-1652, zy den 2-4-1644 hadden verwekt
- Johan de Wit Thomasz, jong overleden
- Quirijn de Wit Thomasz, jong overleden
- Maria de Wit Thomasdochter, geb. den 19-12-1636, troude den 13-4-1659 Gijsbert van Asperen Anthonisz, geb 17-2-1637, die by er verwekte
  a. Geertruyd van Asperen Gijsbertsdochter, geb. 6-2-1660, ongehoud.
  b. Johanna van Asperen Gijsbertsdochter, geb. 8-6-1661, ongehoud.
  c. Anthonie van Asperen Gijsbertsz, geb. 28-12-1662.
  d. Jacomina van Asperen Gijsbertsdochter, geb. 21-12-1665.
  e. Thomas van Asperen Gijsbertsz, geb. 25-3-1671, jong overleden.

10. Adriaan de Wit Heeren Jansz, geb. 15-2-1607, borgemeester van de Achten 1659, 1660 enz, Acht 1659, 1660 en van 1664 tot 1672 in Dordrecht; sterff den 4-2-1673 ongehoud.
11. Henrik de Wit Heeren Jansz, geb. 15-2-1609, overleden
12. Klara de Wit heeren Jansdochter, geb. 2-4-1612, sterff in julij des zelven jaars.
13. Abraham de Wit Heeren Jansz, volgd XIe.
14. Anna de Wit heeren Jansdochter, geb. 13-9-1816, sterff den 14 mey 1642, ongehoud.

Xd. Kornelis de Witt Fransz, geb. den 30-4-1545, heeft gereyst in Vrankrijk en Italien, Borgemeester 1586, 1587, 1588, 1590, 1591, 1592, 1597, 1600, 1601, 1602, 1606, 1607, 1608, 1612, 1613, 1618, 1619, 1620, Schepen 1575, 1576, 1579, 1580, 1584, 1585, Veertig 1581 in Dordrecht, Dijk-Graaff van Mijnsheerenland van Moerkerken; Ordinaris Gecommitteerd ter vergaderinge van de Staten van Holland en West-Vrieslant, gecommitteerd in t Collegie van de Gecommitteerde Raden van Holland 1593, 1594, 1595, 1603, 1604, 1605, 1616, 1617, 1618, ter admiraliteyt in Zeeland 1596, 1597, 1598, 1599, Raadsheer in den Rade van Vlaanderen te Middelburg Resederende 1596, 1597, 1598, 1599, te veld wegens de Staten van Holland en West-Vriesland in 't leger voor de Stad Grave den 8-9-1602, welke stad in dien tijd, onder 't beleyd van den Heere Mauritz, geboren Prince van Orange, Grave van Nassau etc, wierd veroverd; werd den lesten April 1576 reyzende in Commissie van den Staat na Geertruydenberg, open Biesbos, Gevangen van de Vrybuyters diende onder Monsr DRAGON onder welke drie overgelopen Dordrechtse Borgers waren, op welkers Liven yder honderd dalers was gesteld, met welke hij sprak, en conditioneerde, datse hem buyten hechtenis helpen, en te Dordrecht aan land roeyen zouden; haar belovende Pardon, en elk honderd daaleders aan geld tot een vereeringe, zy brachten hem den 2 mey daaraanvolgende binnen Dordrecht; verkreeg by den ogpemeten Prince Pardon voor dezelve, en voldede haar de beloofde Penningen; troude eerst den 28-9-1568 Johanna Heymans Andriesdochter, geboren den 12-1-1547, zy sterff den 24-5-1602, te zien boven fol 1087 in den boom van Heymans; ten tweeden den 2-9-1603 Kornelia van Beverwijk Kornelisdochter, geb. den 11-11-1559, die sterff den 15-6-1604 zonder oir; hy sterff den 3 april 1622 en leyd met zijn eerste Vrouwe begraven in S Katharinen Kappelle ter Grooter-Kerk te zien boven fol 96, hadde bij de zelve Gewonnen Elff kinderen, vijff jong overleden, d ander waren,
Kinderen:
1. Lidia Witt Heeren Kornelisdochter, geb. den 15-2-1570, troude eerst den 21-6-1593 Johan van Wesel heeren Jansz, die sterff den 5-1-1595 te zien boven folio 1271 in den boom (genealogie) van Wesel, ten tweeden den 14-12-1604 Anthoni de Hoog Adriaansz, borgemeester 1628, 1629, 1634, 1635, 1640, 1641, vroedschap 1603, Schepen 1601, 1603, 1612, 1624, 1626, Tresorier 1605, in Gorinchem; Ordinaris Gecomitteerd ter vergaderinge van de Heeren Staten van Holland en West-vriesland, gecommitteerd in 't Collegie der Gecommitteerde Raden van Holland etc, In de generaliteyts Rekenkamer; hy sterff 1645, zy den 8-9-1646, had by beyde geen kinderen.
2. Mr Andries de Wit Heeren Kornelisz, volgd XIf.
3. Alith de Witt Heeren Kornelisdochter, geb. den 4 Julij 1575, troude den 12-1-1595 Pompejus de Roovere Jakobz, Heere van Hardinxveld 1625, schout 1620, raad 1606, 1607, 1610, 1611, Veertig 1605, in Dordrecht; Bailliou van Zuyd-Holland 1620, zy sterff in t Kinder-bedde den 30-12-1597 nalatende haar eenig kind
- Johanna de Rovere Heeren Pompejus dochter, die den 26-7-1598 is overleden
4. Kornelia de Witt Heeren Kornelisdochter, geb. 9-1-1579, troude 11-10-1605 Amelis van Hogeveen, Borgemeester en ontfanger van de gemeene lands middelen tot leyden, alwaar hy president Borgemeester zijnde, den 11-2-1620 is overleden, zy sterff den 23 maart 1641, nalatende
- Kornelis van Hogeveen Amerlisz, troude 1637 Maria de Valee, hy was schepen 1640, 1641, Acht 1637, 1638, 1639, Veertig 1639 Ontfanger van de gemeente Lands Middelen 1637 in Dordrecht; hebben kinderen nage;atenm
- Mr. Gerrit van Hogeveen Amerlisz, troude 18-12-1635 Anna van der Burch Heeren Francoysdochter, hy was eerst borgermeester, en na schout tot Leyden, verwekte negen kinderen, te zien boven fol 1007 in den boom van Van der Burch
- Alith van Hogeveen Amerlisz, troude 1650 mr Francoys van Borre, Raad-Ordinaris in den Hoogen Rade van Holland, Zeeland en Vriesland; hy sterff 1670, zy 1669, nalatende vijff dochters;
5. mr Jakob de Wit Heeren Kornelisz, volgd XIg. 

Xe. Jakob de Witt Fransz, (tweeden zoon van Frans de Wit Heeren Kornelisz en van Liduwi van Beveren Pietersdochter), geboren den 3-1-1548, Borgemeester..........etc...., troude Elsa of Elisabeth Heyman Andriesdochter, woonden in 't Aal-oude Huys Cruyssenborg; hy sterff den 14 december 1621, zy 1632, hadden de volgende kinderen.
Kinderen:
1. Frans de Witt Heeren Jakobszoon, troude Margarita Rutgers Wijnandsdochter, hy sterff den 8-11-1610, zy den 31-6-1636 nalentende
- Jakob de Witt Franszoon, geb 1603, eerst Opper-Commijs, en na Generaal en Gouverneur opte Cust van Cormandel, troude 1-10-1630 Susanna Wateringe, van Schiedam, hy sterff 1653, hadde gewonnen Frans (25-12-1631), Francoyse (8-1-1634), Jakob de Witt Jacobsz (8-2-1634), Maria (1635), Margareta (1637), Wijnand (1638), Frans (1639).
- Maria de Witt Fransdochter, geb 1604, sterff 1628, ongehoud
- Wynand de Witt Franszoon, geb 1606, sterff ongehoud
- Aletha de Witt Fransdochter, geb 1608, troude den 28-2-1636 haren neve Abraham van den Corput
- Francoyse de Witt Fransdochter, geb 31-1-1611, troude 1633 Franciscus Straselius, predikant Schrvelingen
2. Lidia de Witt Heeren Jakobsdochter, troude Kornelis Ruysch Nikolaasz, die by er verwekte Nikolaas, Frans en Jakob Ruysch Korneliszonen.
3. Aletta de Witt Heeren Jakobsdochter, troude in oct 1597 Isaak van den Corput Henriksz, predikant tot Breda, tr. (2) den 27-4-1603 Balthasar Lidius Martinusz, predikant 1602 enz tot Dordrecht..etc
4. Sara de Witt Heeren Jakobsdochter, geb. 1591, troude den 5-4-1615 Jakob Focanus, geb 1584, predikant tot Vucht, zone van Johan Focanus en van Elisabeth van der Meer van Berendrecht...etc
5. Maria de Witt Heeren Jakobsdochter, troude Johan Nijssen
6. Johanna de Witt Heeren Jakobsdochter, troude Daniel de la Vigne, predikant in de Walse gemeynte binnen Dordrecht, hy sterff den 9-7-1628 oud 42 jaren
7. Mr. Andries de Witt Heeren Jakobsz, reyzende buyten s alnds, ongetroud gestoven
8. Kornelis de Witt Heeren Jakobsz, troude Thomas Baudictius, predikant in de Lind en Heer oudelands Ambacht, woonden in 't Huys van ouds genoemd Cruyssenborg, zij sterff 164 zonder oir.

* * * GENERATIE 11 * * *

XIa. Iohan de Wit Kornelisz, (oudsten Zone van Kornelis de Witt Heeren Willemsz en van Iakobmina van Beveren Heeren Kornelisdochter), Borgemeester en Secretaris van Woudrichem, Penningmeester van den Lande van Althena, Troude 1611 Adriana van Hedickhuyzen, hy sterff den 22 Aug 1666, zy in December 1655 hadden Verwekt Gijsmar, Kornelia, Maria, Adriana, Jakomina en Klara de Wit Iohanszone en dochteren.
Kinderen:
1. Gijsmar de Wit, Johansz, volgd XIIa.
2. Kornelia de Wit, Iohansdochter, Troude Matthijs Droste, Kapiteyn van een Compagnie Voetknechten ten dienste dezer landen, (na 1664 Colonel van een Regiment Voetknechten en Gouverneur van Heusden etc) zy sterff nalatende
  a. Anna-Maria Dorste, die Troude den Ritmeester Lindwaren(?), en sterff in 't Kinderbedde van 'er eerste Kind, welk mede gestorven is.
Den voornoemden Matthijs Droste Troude in Tweeden Houwelijk Emerentia Ruysch Heeren Koenraadsdochter, te zien boven fol 963 in den Boom van Beveren.
3. Maria de Witt Iohansdochter, Troude eerst Henrik van Erp, Vendrig van een Compagnie Voetknechten ten dienste dezer landen; Na, Daniel Boxel, Kapiteyn van een Compagnie Voetknechten ten dienste dezer landen, en Major-Commandant binnen de Stad, en Fortressen van Geertruydenberg.
4. Adriana de Wit Iohansdochter, sterff ongetroud.
5. Jacomina de Wit, Iohansdochter, Troude Pieter van Nordingen, Predikant te Aelsmeer.
6. Klara de Wit Johansochter, Troude den 18 September 1646 aan Mr Johan van Someren, Heeren Kornelisz, Namaals Veertig, en Water-schepen in de Dordrecht; midsgaders Syndicus der Stad Nymegen, en Greffier van de Chambre Mipartie; Zy sterff zonder dat haar voorsz man kinderen bij haar Verwekt heeft, op den 5 Febr 1647 te zien boven fol 1241 in den Boom van Van Someren.

XIb. Kornelis de Wit Kornelisz, (Tweeden Zone van Kornelis de Wit Heeren Willemsz en van Jakomina van Beren Heeren Kornelisdochter) geboren den 7 Jan 1587, Troude den 15 Febr 1609 Elisabeth van Haarlem Anthonisdochter, te zien boven fol 1066 in den Boom van Haarlem; geboren den 11 oct 1587. Hy sterff den 26 Aug 1624, zy den 8 Jan 1670, hadden gewonnen Kornelis, Gijsbert, Margareta, Willem, Anthoni, Pieter en Maria de Wit Korneliszonen en dochteren.
Kinderen:
1. Kornelis de Wit Kornelisz, geboren den 26 jan 1610, Lieutenant van een Compagnie Voetknechten, ten dienste dezer landen; hy sterff den 5 Junij 1657, ongetroud.
2. mr Gijsbert de Wit Korneliszoon, geboren den 19 Julij 1611, volgd XIIb.
3. Margaretha de Wit Kornelisdochter, geboren den 17 Julij 1612, troude Dirk van Emont Barentsz, zy sterff den 6 Junij 1656 hadden kinderen, toch alle jong overleden.
4. Willem de Wit Korneliszoon, geboren den 5 Julij 1614, Troude Anna Puset, hy sterff den 6-9-1652 zonder oir.
5. Anthoni de Wit Korneliszoon, geboren den 19-11-1615, sterff den 27-3-1651 ongehoud.
6. Pieter de Wit Korneliszoon, Kapiteyn op 't Jacht van 't Stapel-Recht, Troude den 8 Meij 1644 Hasina Kosters Pietersdochters, hy sterff den 20 Sept 1662 zonder oir.
7. Maria de Wit Kornelisdochter, geboren den 19-8-1623, ongetroud.

XIc. Joost de Wit, Heeren Nikolaasz, Acht 1624, ontfanger van den Tweehondersten Penning in Dordrecht, troude 1617 Maria van Mewen etc Johansdochter, hy sterff 1625 zy hadden verwekt
Kinderen:
1. Maria de Wit Heeren Joostendochter, sterff ongehoud.
2. Aletta de Wit Heeren Joostendochter, troude Herbert van der Mey, Baillu, schout, raad, en schepen der stad Gouda; midsgaders Land-Drost tusschen Lek en Zuyderzee; hy sterff den 5-3-1676 hadden verwekt
- Maria van der Mey, jong overleden
- Justus van der Mey, geb 10-1-1646 troude Henrica Vekemans Johansdochter, verwekte Johan, noch een dochter, Kornelis en Aletta Katharina van der Mey, alle jong overleden
- Maria van der Mey, geb 31-5-1657 troude Johan van Immerseel, raad en vroedschap ter Gouda, die b y er verwekte Aletta-Katharina, Adrian en Adriana van Immersee die behalven Aletta-Katharina jong zijn overleden
- Kornelis van der Mey, geb. 1650, sterff den 2-2-1673 ongehoud
- Johan van der Mey, jong overleden
- Aletta Katharina van der Mey, geb. 27-5-1653 tr Jeremias Schoreder
- Anna van der Mey, jong overleden
- Gerard  van der Mey, geb. geb. 13-12-1657, Lieutenant van een Compagnie Voetknechten ten dienste dezer landen, troude Sara de Carpentier, Heeren Roelandsdochter, hij sterff den 11-4-1677 in den slag by Cassel, hadden verwekt Roeland van der Mey (jong overleden), Nikolaas 16-6-1658, Herbert 1-3-1660

XId. Thomas de Wit Heeren Nikolaasz, Borgemeester van s Heeren wegen 1628, gecommitteerd ten beleyde 1642, 1643, Schepen 1630, 1631, 1637, 1638, Acht 1629, Veertig 1627 in Dordrecht; bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie wegens de voors stad ter Kamere in Amsterdam van 1637 tot 1645, troude den 12-5-1620 Jacomina Thibouts Francoysdochter; hy sterff den 18-1-1645 hadden verwekt
Kinderen:
1. een zoon, geb. 27-3-1621 korts na de geboorte overleden.
2. Maria de Witt Heeren Thomasdochter, geb. 20-11-1622 troude den 14-4-1643 Gosowijn Houfslager Henriksz, Raad 1643, 1644 in Dordrecht; zy sterff den 22-10-1644 hadden evrwekt
- mr. Henrik Houffslager Heeren Gooswijnsz, Lieutenant van een Compagnie Voetknechten ten diensten dezer landen, ongehoud
3. Josina de Witt Heeren Thomasdochter, geb. 22-4-1624, den 27/6 overleden
4. een zoon, geb 21-6-1625 dood ter wereld komende.
 
XIe. Maria de Wit, Heeren Nikolaasdochter, troude eerst Henrik Nay Geritsz. En den 9 Julij 1614 Pieter de Carpentier Roelandsz, geboren den 2 Junij 1591. gecommitteerd ten beleyde 1657, 1658, 1665, 1666, Schpen 1645, 1646, 1652, 1653, Raad 1641, 1642, Veertig 1640 in Dordrecht; Meermalen Gecommitteerd ter Vergadering van de Heeren Staten van Holland en West-Vrieslant; hy sterff den 17 Dec 1672 zy den 19 maart 1631 hadden gewonnen Josina, Maria, Emerantia, Roeland, Isabella, Helena en Jacomina de Carpentier Heeren Pieterszone en dochteren.
Kinderen:
1. Josina de Carpentier, geb. 9-2-1615 ongehoud
2. Maria de Carpentier, geb. 27-12-1616, ongehoud.
3. Emerentia de Carpentier, geb. 18-11-1618, troude den 18 Mey 1666 Herberi van der Mey, Land-Drost tusschen Lek en Zuyderzee etc, bovengemeld die by er geen kinderen verwekte.
4. Mr. Roeland de Carpentier, geb. 31-12-1620, gecommitteerd ten beleyde 1661, 1662, 1669, 1670, Schepen 1655, 1656, 1659, 1660, 1665, 1666, Raad 1650, 1651, Veertig 1653, bewindhebber van de West-Indische Compagnie 1666 in Dordrecht; meermalen gecommitteerd ter vergaderinge van de Heeren Staten van Holland en West-Vrieslant; hy troude den 15 December 1648 eerst Sara Leysten Pietersdochter; ten tweeden Lucia Repelaar Heeren Anthonisdochter, ten derden Josina Sonnemans Heeren Arendsdochter; hy sterff den 26 April 1670.
Had by d eerste:
- een zoon, komende dood ter wereld
- Pieter de Carpentier Heeren Roelandsz, geb 18-4-1651, schepen 1676, 1677, water-schepen van 1673 tot 1677, welgeboren- en Mans-Man van den Hove, en Hooge-Vierschaar van Zuyd-Holland 1674 etc;
- Roeland de Carpentier Heeren Roelandsz, geb. den 11-6-1654 sterff den 10 maart 1673, ongehoud.
- een zoon,  geboren den 18-12-1649 dood ter wereld komende
By de twee:
- Anthoni de Carpentier, geb. in Jan 1656, jong overleden
- Sara de Carpentier, geb. 5-3-1657, troude den 3 maart 1676 Gerard van der Mey Herbertsz voornoemt, die by er verwekte Roeland van der Mey;
By de derde:
- Maria de Carpentier, geb. 29-10-1667
- Emerentie de Carpentier, geb. 7-1-1669
- Arend de Carpentier, geb. 19-3-1670
5. Isabella de Carpentier, geb. 19-2-1624 troude den 1-11-1658 Arend Muys van Holy Symonsz, borgemeester 1675 etc breder te zien boven fol 1139 in den boom van Muys van Holy, zy sterff den 17 Nov 1673 had den verwekt
- Symon Muys van Holy, geb. 20-2-1660
- Maria Muys van Holy, geb. maart 1663, jong overleden
6. Helena de Carpentier, geb. 24-1-1626, sterff Oct 1639.
7. Iacomina de Carpentier, geb. 5-2-1628, tr. 8 Mey 1663 Mr. Casper Apollonius, Secretaris van den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland, hy sterff den 8 Febr 1674 hadden verwekt
- een dochter, geb S Nikolaas Avond ter wereld komende
- een dochter, geb 5 julij 1665 dood ter wereld komende
- een zoon, geb 18 julij 1666, dood ter wereld komende
- Pieter Apollonius, geb. 24-7-1669.

XId. Johan de Wit Heeren Janz, (oudsten zone van Jan de Wit Heeren Willems en van Jacomina van Baresteyn Johansdochter), geb. den 15 december 1591, schepen 1644, 1645, raad 1640, Acht 1630, Ontfanger generaal van den Tolle van Geervliet 1625, Troude den 17 oct 1617 Belia Stokman Johansdochter (met Pieter Stokmans Heere van latuy en Pieter Bais hier voren fol 127 gemelt geboren van Twee broeders; en van Moeders wegen van Willem Schijffert van Merode, Heere van Heymerbag etc) hy sterff den 18 Junij 1655, zy den 22 Febr 1665, hadden gewonnen Johan, Nikolaas, Elisabet, Maria, Elisabet, Willem, Adriaan, en Aan de Wit Heeren Johanszonen en dochteren.
Kinderen:
1. Mr. Johan de Wit Heeren Johansz, volgd XIIc.
2. Nikolaas de Wit Heeren Johansz, geb. den 6 Decemb 1621, sterff 1650, ongehoud.
3. Elisabeth de Wit Heeren Iohansdochter, geb. 6-12-1624
4. Maria de Wit Heeren Iohansdochter, geb.28-10-1627, troude den 20-8-1675 Arend Muys van Holy Symonsz, borgemeester van de gemeente 1675, 1676, van 't gerecht 1675, Schepen 1663, 1664, 1667, 1674, secretaris 1668 in Dordrecht; baron van de Merwede, wegens de voorsz stad, daar mede verlijd den 20-3-1676, bewindhebber van de West-Indische Compagnie den 17 Febr 1676 etc, Meermalen voren vermeld.
5. Elisabeth de Wit Heeren Iohansdochter, geb. 28-8-1630, troude 11-11-1653 Johan Talyarde Johnsonne (oirspronkelijk uyt een zeer Oud Ridderlijk geslachte van Engeland), geb. 4-7-1629, hy sterff den 24 julij 1657, hadden verwekt
- Elisabeth Talyarde Johansdochter, geb 19-11-1654, ongehoud
- Johan Talyarde Johansz, geb. 27-1-1656, sterff den 27-8-1656
- Iohan Talyarde Johansz, geb. 30-5-1657, sterff den 7-1-1658
6. Willem de Witt Heeren Johansz, volgd XIId.
7. Adriaan de Witt Heeren Johansz, geb. 18-2-1636, den 21-3-1650 overleden.
8. Anna de Wit Heeren Iohansdochter, geb. 27-1-1638, troude den 27-10-1671 Willem Brandwijk van Blokland Heeren Pietersz Vrij-Heer van Blokland, Borgemeester van de gemeente 1674, 1675 van s heeren wegen 1672, 1673, schepen 1661, 1662, 1665, 1666, 1672, 1673, Acht 1659, 1660 in Dordrecht; ordinaris gecommitteerd ter Vergaderinge van de Heeren Staten van Holland en West-Vrieslant, die by er verwekte
- Pieter Brandwijk van Blokland Heeren Willemsz, geb. 7-10-1672
- Belia Brandwijk van Blokland Heeren Willemsd, geb. 4-5-1674
- Johan Brandwijk van Blokland Heeren Willemsz, geb. 19-3-1676

XIe. Abraham de Wit Heeren Jansz, (tienden zone van Jan de Wit Heeren Willemsz en van Jacomina van Baresteyn Johansdochter), geb. den 27-10-1613, Penning-meester van Mijnsheerenland van Moerkerken, troude den 3-2-1638 Maria van Melisdijk Herymansdochter, geb. den 18-4-1613; hy sterff den 19-1-1653, hadden grwonnen Johan, Heyman, Willem, Adriaan, Adriaan, Thomas, Sophia, en Michiel de Wit Abrahamszonen en dochter
Kinderen:
1. Johan de Wit Abrahamsz, volgd XIIe.
2. Heyman de Wit Abrahamsz, geb 11-11-1641, sterff den 22-12-1667, ongehoud
2. Willem de Wit Abrahamsz, ongehoud
3. Adriaan de Wit Abrahamsz, geb 17-4-1645, den 25-8-1646 overleden
5. Adriaan de Wit Abrahamsz, volgd XIIf.
6. Thomas de Wit Abrahamsz, geb. den 19-1-1649, Lieutenant van een compagnie voetkenchten ten dienste dezer landen, sterff deen 30-7-1673, ongehoud
7. Sophia de Wit Abrahamsdr
8. Michiel de Wit Abrahamsz, jong overleden.

XIg. mr Andries de Wit Heeren Kornelisz, geboren den 16 Junij 1573, heeft vier jaren gereyst door Duytsland, Switserland, Vrankrijk en Engeland, der beyden Rechten Doctor, Veertig 1603, Secretaris van de Weeskamer 1606, Pensionaris en Secretaris 1618 in Dordrecht; bekleede door orde van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, het Raad-Pensionarisschap van den zelven lande, seders den 20-8-1618 tot 1621, werd Raad-Ordiniaris in dne hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland, den 20-12-1620, Commissaris Politijcq in de provinciale Synoden 1631, troude den 23-5-1604 Elisabeth van den Honert Dochter van Thomas van den Honert Rochusz en van Ida de Jonge Willemsdochter, te zien fol 1274 hij sterff den 26-11-1637 zy 1653, hadden thien kinderen, waarvan twee getrowud geweest.
Kinderen:
1. Johanna de Witt Andriesdochter, geboren den 12-8-1608, troude 13-9-1637 met Mr Marten van Persijn Anthonisz, Agent van Drent, Auditeur van de Rekeningen van de Heeren Princen van Orange, hy sterff 1666, zy den 24-4-1662 nalatende
- mr. Andries van Persijn Martensz, geb. den 17-10-1638, trodue 1674 Lidia van Persijn, die den 2 April 1675 van een dood kind verlost zijnde, sterff; hy is agent van Drent, Ausiteur van de Rekeningen der heeren Princen van Orange, schepen 1665 in Den Hage
- Mr. Anthonie van Persijn Martensz, geb. den 23-12-1642, troude den 15-12-1666 Katharina Pieterson (dochter van mr Adriaan Pieterson Borgemeester van Zierikzee, ordinaris gecommitteerde ter vergaderinge van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en van Katharina van Hogenbonk van Delft), Raad Ordinaris in dne Rade en leen-Hove van Braband, hebben kinderen;
- Anna van Persijn Martensdochter, geb. den 3-11-1644, troude mr Rochus van den Honert Heeren Iohansz (Zone van Mr Johan van den Honert Heeren Rochusz Raad-Ordinaris in den Hove vvan Holland, Zeeland en Vriesland en van Kornelia Hallincg Heeren Hermansdochter),  Advocaat voor den hove van Holland, hebben kinderen;
2. Mr. Thomas de Witt Andriesz, volgd XIIg.

XIg. mr Jakob de Wit Heeren Kornelisz, (derden zoon van Kornelis de Witt Fransz en van Johanna Heymans Andriesdochter), geboren den 7 febr 1589, der beyden rechten Doctor, heeft vele jaren gereyst in Duytsland, Vrankrijk, Engeland Italien etc, troude den 9-10-1616 Anna van den CORPUT Johansdochter te zien boven folio 102 in den boom van de Corput, geboren den 24-4-1599 zy sterff den 23 Jan 1645; hyw as Borgemeester 1639, 1640, 1646, 1647, 1654, 1655, Schepen 1620, 1621, 1624, 1625, 1628, 1629, 1632, 1633, 1637, Acht 1618 Veertig 1620, Ontfanger van de Gemeene lands Middelen in Dordrecht, van 1625 tot 1637, Dijkgraaff van Mijnsheerenland van Moerkerken, den 12 maart 1622, ordinaris Gecommitteerd ter Vergaderinge van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, Gecommitteerd in 't Collegie van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 1648, Van de Gecommitteerde Raden 1637, 1638, 1639, 1649, 1650, Ter Rekenkamer van Holadn 1643, 1644, 1645, heeft de Begraaffenisse van Graaf Ernst-Casimir Gouveneur van Vriesland bygewoond, volgens Commissie van den Staat, in date den 13-1-1633, Extraordinaris-Ambassadeur, wegens haar Hoog-Mogende, aan de Kronen van Swaden, en Denemarken 1644, 1645, tot de mediatie van de Kronen Polen en Sweden 1653, werd den 4-5-1657 raad en meester van de Rekeningen der Domeynen van de Staten van Holland en West-Vriesland, waarvan hy sich in Oct 1672 in zijn hoogen ouderdom en swakheyd, geexcuseerd heeft, en retireerden zich binnen Dordrecht oome zijn leven in ruste te eyndigen, alwaar hy sachtelijk den 10-1-1674 in den heere ontslapen is en begraven in S. Kathrinen Kappelle ter Grooter-Kerke (hem by koope aangekomen te zien boven fol 96) by zijne voornoemde Vrouwe, hebbende uyt haar verwekt zeven kinderen, van welke drie jong overleden, en d ander vier hier onder te zien zijn.
Kinderen:
1. Johanna de Witt Heeren Jakobsdochter, geboren 30-10-1617, troude den 9-6-1637 mr Jakob van Beveren Heeren Kornelisz, geboren den 27-6-1612, Heere van Swijndrecht etc, schout van 1643 tot 1662, borgeremeester 1662, 1663, 1670, 1671, schepen 1639, 1640, Veertig 1641 in Dordrecht; Dijkgraaff van den Alblasserwaard en Watergraaff in den Nederwaard 1639 etc, ordinaris Gecommitteerde ter vergadering van de Heeren Staten Generaal van Holland en West-Vriesland; gecommitteerde in t Collegie van de Gecommitteerde Raden van Holland 1666, 1667, 1668, 1672 hy sterff den 30-1-1676 is begraven in S. Apolonien Kapelle ter Grooter-Kerke, hem by koope aangekomen den 5-3-1664 te zien boven fol 101 hadden verwekt vier zoonen en vier dochteren alle, behalven Alida en Lidia overleden
- Alida van Beveren Heeren Jakobsdochter, troude 7-2-1662 Kornelis Pompe van Meedervoort, Heeren Michiels, Ridder, Heere van Meerdervoort enz, schout enz in Dordrecht.....etc.
- Lidia van Beveren Heeren Jakobsdochter, troude 9-6-1665 Mr Nikolaas van der Dussen......etc
2. Maria de Witt Heeren Jakobsdochter, geboren 22-12-1620, troude 1-10-1641 mr. Diederik Hoeuft Diederiksz, Heere van Fontaine Peureuze, Domheer ten Dom tot Utrecht 1637 etc, Gecommitteerde...etc
3. Kornelis de Witt Heeren Jakobsz, geboren 25-6-1623, tr. 21-9-1650 Maria van Berckel, geb. den 31-5-1632, dochter van Johan van Berckel en Elisabeth Prince....etc
- Mr. Jakob de Witt Heeren Kornelisz, geb. 29-11-1653, is den 26 aug 1672 uytgeresyt na Duytsland, geneven, Italien, Roomen, Padua (alwaar gepromoveerd) , Hongaryen en tot Weenen in Oostenrijk gekomen zijnde, den 22 Junij 1675 is aldaar van de Kinder-pokjes gestorven, en buyten dezelve stad begraven;
- Johan de Witt Heeren Kornelisz, geb. 27-12-1660
- Anna de Witt Heeren Kornelisdochter, geb. 1-11-1667
- Maria de Witt Heeren Kornelisdochter, geb. 19-10-1669
- Wilhelmina de Witt Heeren Kornelisdochter, geb. 3-7-1671
4. Mr. Johan de Witt Heeren Jakobsz, geb. 24-9-1625, troude den 16-2-1655 Wendelia Bickers, geboren 1636 dochter van Johan  Bicker, borgemeester tot Amsterdam, en raad ter admiraliteyr aldaar (wiens vader was Gerard Bickeer, raad en vriedschap midsgaders Borgemeester tot Amsterdam, en bewindhebber van de Oost-Indsiche Compagnie) en van Agneta de Graaff (wiens vader was Jakob de Graeff, Vry-Heer van Zuyd-Polsbrouk....) zy sterff den 1-7-1668, hy was Heere van Zuyd- en Noord Linschoten, Snellerwaard, Heeckendorp, en Ysselvere, daarmede verlijd den 28-10-1660, eerst raad-pensionaris der stad Dordrecht van 1650-1653, van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland 1653 enz Stadhouder, Register-meester van de Leenen, en grootzegel bewaarder van den voornoemden lande 1660 enz, Gecommitteerde wegens de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, omme als gevolmachtigde te gaan op 's Lands Vloote den 28-7-1665 en den 26-9-1666, heeft den 4-8-1672 aan de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland ontslaginge en dimissie verzocht van et Raad-Pensionarisschap van den zelve Lande, welk verzoek haar Ed Groot-Mog gem ignewilligd van zijn voorsz Ambt gedispenseerd, osntslagen en bedankt hebben; Ten zelven dage Committerende tot Raad-Ordinaris in den Hoogen Rade van Holland, Zeeland en Vriesland; welk hy niet en heeft konnen bedienen, alzoo, gedurende de vacantie van den zelven Hoven, den 20-8-1672 in Den Hage vermoord, en om 't leven gebracht is, met zijn broeder voornoemd, en zijn te zamen in zijn graff in de Nieuwe Kerke aldaar by zijn voorgemelte Huysvrouwe begraven: nalatende vijff kinderen
- Anna de Wit, geb 27-12-1655, troude 30-7-1675 mr Herman van den Honert Heeren Johansz
- Agneta de Witt, geb. 16-6-1658
- Maria de Witt, geb. 22-9-1660
- Johan de Witt, geb. 27-5-1662, Heere van Zuyd- en Noord Linschoten, Snelrewaard, Heeckendorp, en Ysselwere daar mede verlijd op 15-6-1673, tr. nicht Wilhelmina de Witt, geb. 3-7-1671;
- Jakob de Witt, geb. 10-11-1667

* * * GENERATIE 12 * * *

XIIa. Gijsmar de Wit, Johansz, (zone van Johan de Wit Kornelisz en van Adriana van Hedickhuyzen) secretaris van Woudrichem en den lande van Althena, Troude 1636 Petronella Bom van Kranenburg, hy sterff den 16 Febr 1670, zy 1673. Nalatende Ian, Susanna, Kornelis, Anna, Willem, Adriaen, en Jakoba de Wit, Gijsmarzonen en dochteren.
Kinderen:
1. Jan de Wit Gijsmarz, ongehoud.
2. Susanna de Wit Gijsmardochter, ongehoud.
3. Kornelis de Wit Gijsmarz, sterft ongehoud.
4. Anna de Wit Gijsmardochter, ongehoud.
5. Willem de Wit Gijsmarz, gebleven voor de Stad Grave 1674, ongehoud.
6. Adriaan de Wit Gijsmarz, Troude Anna van Engelen, Wan:
  a. Gijsmar de Wit, Adriaansz
7. Jakoba de Wit Gijsmardochter, ongehoud.

XIIb. mr Gijsbert de Wit Korneliszoon, geboren den 19 Julij 1611, J.U.D. Politijcque Raad in de Conquesten van Brasil, President van dne Rade van Justitie; Derecteur eerst over de districten van Rio de St Francosci, en van de Lagoas; en daarna over de Provintien van Paraiba en van Rio Grande; in de Belegeringe der zelver; Eenmaal Commissaris in de Bahia de Todos Os Santos; afgezonden van wegen de Generale Geoctroyeerde West-Indische Compagnie; en tweemaal Commissaris aan de Koning en Krone van Portugal etc, Afgezonden van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigide Nederlanden; troude den 14 meij 1645 in Brazil Donna Anna Pais d'Altro, geboren 1612, zy sterff den 21 Dec 1674, nalatende Kornelis en Elisabeth de With Mr Gijsberszone en docher.
Kinderen:
1. Mr. Kornelis de With Mr Gijsbertsz, geboren den 30 Junij 1647 sterff den 21 Sept 1671, ongetroud.
2. Elisabeth de With Mr Gijsbertsdochter, geboren den 23 Sept 1651, sterff den 12 April 1675 ongetroud.

XIIc. Mr. Johan de Wit Heeren Johansz, (oudsten zone van Johan de Wit Heeren Johansz en van Belia Stokmans Johansdochter), geboren den 15 October 1618, gecommitteerde ten Beleyde 1672, Schepen 1649, 1650, 1656, 1657, Raad 1647, 1648, Veertig 1662 in Dordrecht; Meermalen gecommitteerd ter Vergadering van de Ed Groot-Mog Heeren Staten van Holland en West-Vrieslant; Gecommitteerde Raad van de Staten van Holland enz 1660, 1661, 1662, Als mede ter vergaderinge van de Staten generaal der Vereenigde Nederlanden 1664, 1665, 1666, en wegens haar Hoog-Mogendheden Extraordinaris Gedeputeerd aan de keurvorst van Brandenborg 1665, naar derzelver Ambassadeur-Extraordinaris aan den Koning van Denemarken, Noorwegen enz, Midsgaders aan den Koning, en Republijcq van Polen 1670, troude eerst den 5-12-1660 Petronella-Gijsberta van Wouw (dochter van Bartholomeus van Wouw Ridder van de Koninklijke Orde van Vrankrijk), geboren 1642, welke sterff xiii dagen na haren Trouwdag; ten tweeden den 9-10-1667 Katharina van Beaumont (dochter van Herbert van Beaumont secretaris en Charter-bewaarder van Holland, en West Vrieslant), geboren den 23-10-1637, hy sterff den 27-10-1676 hadden gewonnen, Johan en Herbertina de Wit Heeren Johan zone en dochteren.
NB
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1696.01.06
  Naam kind Cornelia
  Naam vader Waeijen, Jacob van der / Naam moeder Wit, Herbertine de
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
- Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1692.04.20
  Naam kind Maria Monica
  Naam vader Wit, Johan de / Naam moeder Thiel, Maria van
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7

Kinderen:
1. Johan de Wit Heeren Johansz, geb. den 6-10-1668
2. Herbertina de Wit Heeren Johansdochter, geb. 15-10-1670, tr. Jacob van der Waeijen

XIId. Willem de Witt Heeren Johansz, (derden zone van Iohan de Wit Heeren Iansz en van belia Stokmans Johandochter), geb. den 31-10-1633, schepen 1666, 1667, 1671, 1672, Ontfanger generaal van den Tolle van Geervliet 1655 in Dordrecht etc, meermalen Gecommitteerde ter Vergaderinge van de Ed groot-mog Heeren Staten van Holland en West-Vriesland; Hoof-dijk-Heemraad van Mijnheerenland van Moerkerken den 23 maart 1664, van Nieu-Bonavontura den 14 mei 1676 etc, ongehoud.

XIIe. Johan de Wit Abrahamsz, geworden land-Drost van Zuyd-Holland, den 29-7-1660, penning-meester van Mijnsheerenland van Moerkerken, den 25-4-1653; Van de Soemrlanden gelegen voor Heijnenoord, Mijnsheerenland en Puttershoek den 10-1-1676, ongetroud.

XIIf. Adriaan de Wit Abrahamsz, geb. den 11-2-1647, troude den 30-7-1675 Elisabeth Rees Rochusdochter, hy sterff den 5-6-1676, hadden gewonnen Maria en Adriaan de Witt Adriaanszn en dochteren.
Kinderen:
1. Maria de Wit Adriaansdochter.
2. Adriaan de Wit Adriaansz, geb. 1677 (zeven maanden na zijns Vaders dood).

XIIg. Mr. Thomas de Witt Andriesz, geb. den 7 Maart 1613, troude den 3-2-1636 met Elisabeth de Grenu (Dochter van Paulus de Grenu, Ridder, tot die Waardigheyd verheven door Jakob, Konink van Groot-Brittagnien, den 5 April 1621 Luytenant Generaal van de Artillerye; Colonel van een Regiment Voetknechten ten dienste dezer landen; Gouverneur van Ysendijk en Gouda en van Maria Sas), hy was kapiteyn ten dienste dezer landen, hy sterff den 10 Mey 1642 zy den 24 September 1658, Naarlatende vier kinderen.
Kinderen:
1. Maria-Elisabeth de Witt Thomasdochter, geboren 1638, troude 1656 met Otto van Limborg, kapiteyn en Luytenant-Colonel van een Regiment Voetknechten ten dienste dezer landen, Commandeur binnen Steenwijk 1665, en 1666, In den briel 1672, 1673, en 1674 (Zone van Johan George van Limborg en van Josina van Wijk, van de Woert) hebben twee zonen en twee dochters gehadt, alle jong gestorven.
2. Johanna de Witt Thomasdochter, geboren 1640, troude 1663 met Thomas Claypoole, rentmeester van den Heer Prince van Orange etc, over 't quartier van Oosterhout, en Dongen, Schout tot Dongen (Zone van Thomas Claypoole en van Katharina Smits), zy sterff den 26-10-1676, hebben twaalff kinderen gehad, waar van zeven jong gestorven zijn, d ander vijff volgen
- Paulus Claypoole Thomasz, geb 13-9-1664
- Johanna Claypoole Thomasz, geb 20-9-1665
- Elisabeth Claypoole Thomasz, geb 18-3-1671
- Katharina-Kornelia Claypoole Thomasz, geb 18-4-1674
- Thomalina Claypoole Thomasz, geb 25-7-1675
3. Kornelis de Witt Thomasz, geboren 1641, troude 1666 met Elisabeth Maria Seys, vrij-vrouwe van West-Dorp (dochter van Anthonie Seys, vrij-heere van West-dorp, Luytenant-Colonel van een regiment Voetknechten ten dienste dezer landen, en Commandeur van 't Sas van Gent, en van Maria Campen van Braesen), hy was kapiteyn van een Compagnie mariniers, ten dienste dezer landen, en sterff den 16-3-1671 waar van de twee volgende kinderen noch in 't leven zijn
- Maria de Witt Kornelisdochter, geb. 1670
- Kornelis de Witt Kornelisz, geb. 1671
4. Thomalina de Witt Thomasdochter, geboren 1642, ongetroud.


(C) Evd Dordrecht februari 2009.