ZONNEVELD PIEK
Sleeuwijk, Papendrecht, Dubbeldam

I Gerrit Piek, wonende te Sleeuwijk, tr Cornelia Zonneveld. 
Uit dit huwelijk:
a. Johannes, ged Sleeuwijk 25-7-1800, volgt II  
b. Gerrit, ged De Werken 1-1-1805
c. Cornelia, ged De Werken 19-11-1812

- Cornelia PIEK, tr Sleeuwijk 25-6-1837 Reinier RUBSAAT

II Johannes Zonneveld-Piek, ged Sleeuwijk 25-7-1800, boereknecht en werkman, ovl Papendrecht 25-1-1856, ongeveer 58 jaar oud (overl.acte no.4), tr Papendrecht 14-5-1825 Maaike van der Esch, geb Papendrecht 29-7-1793, dp 4-8-1793, ovl Papendrecht 16-12-1860, 67 jaar oud, dochter van Cornelis van der Esch en Adriana van Zuilichem (overl.acte no.72. , huwelijksacte no.12)
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia, geb Papendrecht 5-1-1826, volgt III.a
b. Cornelis, geb Papendrecht 8-1-1827 (geb.acte no.2)
c. Gerrit, geb Papendrecht 26-3-1828, volgt III.b
d. Bastiaan, geb Papendrecht 8-4-1830, volgt III.c
e. Adrianus, geb Papendrecht 21-6-1837, volgt III.d

III.a Cornelia Zonneveld-Piek, geb Papendrecht 5-1-1826, ovl ald 29-8-1854, 28 jaar oud (geb.acte no.3. overl.acte no.33), tr Papendrecht 14-6-1851 met Andries Kros, werkman, geb Sliedrecht rond 1822, zn van Neeltje Kros (boeremeid). (Hij is later getrouwd te Papendrecht op 8 februari 1855 met Adriana van Zanten, dienstbode, geboren te 's-Gravendeel rond 1822, dochter van Dirk van Zanten (schipper) en Soetje Zilverschoon)(huwelijksacte no.11)
Uit dit huwelijk:
a. Neeltje Kros, geb Papendrecht 16-9-1851 (geb.acte no.57)
b. Johannes Kros, geb Papendrecht 3-7-1853 (geb.acte no.40)


III.b Gerrit Zonneveld-Piek, arbeider, geb Papendrecht 26-3-1828, ovl ald 21-1-1880, 51 jaar oud (geb.acte no.25. overl.acte no.5), tr Papendrecht 14-8-1863 met Martine de Jongh, dienstbode, geb Meerkerk rond 1835, dr van Jan de Jongh (arbeider) en Geertje Heikoop. (Zij is later getrouwd te Papendrecht 23-12-1880 met Jan Munt, werkman, geb Papendrecht 27-9-1826, ovl ald 4-3--1885, 58 jaar oud, zoon van Pieter Munt (bouwman) en Maaijke van Rooijen (dienstbode). Zij is later getrouwd te Papendrecht op 11-6-1887 met Jan van der Wagt, wagenmaker, geb Linschoten rond 1828, won Kedichem, zn van CORNELIS VAN DER WAGT en NEELTJE KOOTEN. (Hij was weduwnaar van MARIA VAN DER KLEI.))(huw.acte no.10)
Uit dit huwelijk:
a.
Jan-Cornelis, geb Meerkerk 21-11-1858, volgt IV

IV Jan-Cornelis Zonneveld-Piek, geb Meerkerk 21-11-1858 (geb.acte no.39), schipper, tr Papendrecht 13-6-1885 (aktenr 11) met Maria BALDEE/BALDAE, geb Papendrecht 20-1-1860, dochter van Jan Baldee (werkman en schipper) en Cornelia van Asperen.
Uit dit huwelijk:
a.
Gerrit-Jan, geb Papendrecht op 24-12-1885, ovl ald 14-5-1886, 141 dagen oud (geb.acte no.110. overl.acte no.43)
b. doodgeboren zoon, geb Papendrecht 28-6-1887 (overl.acte no.40)
c.
Gerrit-Jan, geb Papendrecht 21-12-1888 (geb.acte no.116)
d. Jan-Cornelis, geb Papendrecht 27-12-1890 (geb.acte no.104)
e.
Martinus, geb Papendrecht 19-4-1893
f.
Cornelia, geb Papendrecht 31-3-1895
g. Neeltje, geb Hendrik Ido Ambacht 24-4-1898


III.c Bastiaan Zonneveld-Piek, geb Papendrecht 8-4-1830, arbeider en kantonnier, wonende te Dubbeldam (geb.acte no.28), tr (1) Papendrecht 4-6-1860 met Pietertje WIEKERAAD, geb Heerjansdam
22-7-1835, dienstbode, wonende te Hendrik Ido Ambacht, ovl Dubbeldam 3-1-1872, dochter van Gerrit Wiekeraad en Stijntje Kisselaar/Kasper (huw.acte no.10.), tr (2) Dubbeldam 1-5-1873 (7) Berbera BRAND, geb Wieldrecht (met Louiza polder) 16-11-1831, dc van ... BRAND en van Berbera Plak.
Uit het eerste huwelijk:
a.
Johannes, geb Papendrecht 25-9-1861 (geb.acte no.70)
b.
Gerrit, geb Papendrecht 14-12-1862 (geb.acte no.79)
c. Maaike, geb Papendrecht 7-8-1864 (aktenr 72), tr Dubbeldam 28-12-1882 (aktenr 37) Johannes Cornelis VAN ECK, geb Dubbeldam 1857, zn van Jan VAN ECK (tuinman) en van Jannetje VAN DER VEER. Wonende: Zuidendijk E222 (1891-1901).
Uit het huwelijk:
    1. Pieternella, geb Dubbeldam 17-1-1883
    2. Jannetje, geb Dubbeldam 29-10-1884
    3. Jan, geb Dubbeldam 18-3-1886
    4. Barbera, geb Dubbeldam 20-7-1888
    5. Bastiaan, geb Dubbeldam 29-8-1889, ovl Dubbeldam 16-1-1890
    6. Bastiaan, geb Dubbeldam 8-3-1891

d. Trijntje, geb Papendrecht 12-4-1866 (geb.acte no.34), volgt IV.a
e. Cornelia, geb Papendrecht 15-9-1867 (geb.acte no.61)
f. Adriana, geb Papendrecht 13-4-1870 (geb.acte no.27), volgt IV.b
g. Cornelis, geb Dubbeldam 29-12-1871 
h. Pieter,
geb Dubbeldam 29-12-1871, ovl Papendrecht (akte Dubbeldam) 16-3-1872, 11 weken

III.d Adrianus Zonneveld-Piek, arbeider, geb Papendrecht 21-6-1837, overleden aldaar op 11-2-1864, 26 jaar oud (geb.acte no.31. overl.acte no.15), tr Papendrecht 23-8-1862 met Pietertje Kort, dienstbode, geb Papendrecht 7-7-1839, dr van Willem Kort (boereknecht) en Teuntje Kortland (dienstbode) (geb.acte no.40)(Zij is later getrouwd te Papendrecht 13-10-1866 met Arie Matena, rietsnijder, geb Papendrecht 9-12-1834, ovl ald 26-2-1891, 56 jaar oud, zoon van Philip  Matena (arbeider) en Cornelia Koppelaar. (Hij is eerder getrouwd te Papendrecht op 4 juni 1864 met Elisabeth de Heer, naaister, geb Papendrecht 12-12-1839, ovl ald 26-9-1864, 24 jaar oud, dochter van Klaas de Heer (boereknecht) en Elizabeth Piek (boeremeid en winkelierster).))(huw.acte no.11).
Uit dit huwelijk:
a. Willem, geb Papendrecht 26-2-1863, ovl ald 31-5-1870, 7 jaar oud. (geb.acte no.12. overl.acte no.24. overl. in het huis B 118a)

IV.a Trijntje Zonneveld Piek, geb Papendrecht 12-4-1866, dr van Bastiaan Zonneveld Piek (kantonnier) en Pieternella Wiekeraat, tr Dubbeldam 1-10-1891 (aktenr. 31), echtscheiding 6-12-1899 Henri Louis Weekhout, geb Dordrecht 29-8-1867, tuinier, ovl 's-Gravenhage 12-12-1935, hij hertr Dordrecht 18-12-1902 (275) Johanna Louisa Husken, geb Zutphen 31-12-1877, ovl Bergschenhoek 12-10-1955, dr van Hendrik Herman Husken, schoenmaker, en van Gerritjen Bartjen Berkeveld.

IV.b  Adriana Zonneveld Piek, geb Papendrecht 13-4-1870 (geb.acte no.27), wonende Dubbeldam (1899), tr Dubbeldam 12-10-1899 (37) Cornelis Wallaard, geb Hoornaar 1863, metzelaar, zn van Jan Wallaard (wonende Hoornaar) en van Annigje den Braven (ovl voor 1899)