DORDRECHT- GROOTHOOFD / BELLEVUE (Wijnstraat/den Boom, B106 oud / B92 nieuw)

             
1789 Gerret van Dordmondt - - Jan Boudier Arij Buijtenhek Wouter Bongers
**OUD** B108 - B107 B106 B105 B104
1797 NN (arm) - Mijndert Mijnders Jan Boudier Arie Buitenhek P. van Dijk
1797 G. van Dortmond   M. Meindert Jan Boudier (44 jaar) A. Buijtenhek
L. Buijtenhek
P. van Dijk (44 jaar)
1798-1801 Pieter Breedveld - - Jan Boudier Arij Buijtenhek -
1802 Pieter Breedbeld - Mijndert Mijndertze Jan Boudier wed.e L. Buitenhek Aart van der Monde
1804 Pieter Breedveld - Mijndert Mijndertse Jan Boudier Corstiaan Ponte Aart van der Monde
1808 P. Breedveld - M. Mijnders J. Boudier de Wed.e Corstiaan Bonte
B. Scheltus
Aart van der Monde
dec. 1813 Pieter Breetveld - Wouter de Bruijn Johan Baptist Boudier - Aart van der Monden
sept. 1814 Pieter Breetveld - Wouter de Bruin - Johannes van der Bosch Aart van der Monde
**NIEUW** B94 B- B93 B92 B91 B-
B90
1812-1814 Pieter Breedveld - Wouter de Bruin Hendrik Boudier
Jan Boudier
Johannes van den Bosch Aart van der Monden
1818 Pieter Breedveld - Wouter de Bruin Jan Boudier Johannes v.d. Bosch Aart van der Monden
1820       Jan Boudier -> J.B. Boudier    
1827 M.a P.a Breedveld - Claz. Bartijn
W. de Bruijn Jr 
J.B. Boudier d'Erven J.D.W. Saken
N. Bonten
A. v.d. Monde
1832 F261 F260 Groothoofdspoort F259 wagthuis (waterkant)
F258 huis
F257 F256 F255 kelderkeuken (waterkant)
F254
B94 B- B93 B92 B91 B-
B90
stad Dordrecht stad Dordrecht stad Dordrecht
stad Dordrecht
Johannes Baptist Boudier Jan van den Bosch Jan van den Bosch
stad Dordrecht
1832 - - - Alex. Lod. Carel Boudier
Alexander Lodewijk Karel Boudier
Jan van den Bosch ->
 J.B. Boudier
-
1830-1840 P. Breedveld   Wouter de Bruijn
Wouter J. Oosting
J.B. Boudier
Jan Boudier
Johannes van den Bosch Aart van der Monde
A. Bernard
1842-1844 P. Breedveld - W.J. Oosting
P. Aarnout (wed)
J. Schellaars

J.B. Boudier

M.J. Breedveld
A.W. Bernhart
1856 spoorwegd. station - W.J. Oosting (beneden)
D. Louman (boven)
J.B. Boudier A.W. Bernhard
1873-1879      

P.J. Boudier

 
             

 

1751

- Eed afgelegd voor schepenen 1750-1769
Naam : Jan Boudier nom uxoris
Datum eed: 08-04-1751
Beroepsgroep : Klijn bier verkoopers
Opmerkingen : mang.t acte; (Alle Eed gedaan uijtgesondert Aart van Ormont den 8 April 1751 Coram de Heer van den Brandeler)
Folio : 11 (lijst 1751)
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 3, inv.nr. 3410 (2 3 lijsten, beginnende in 1750 resp. 1751)

1789

- Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)
Wijk : 03
Straat: Van den Boom, Palingstraat & Wolleweverhaven
Nummer : 184
Naam : Jan Boudier
Opmerkingen : Eed gedaan 10 Feb.
Bron : SAD 3-3423 folio 056

Van den Boom, Palingstraat & Wolleweverhaven :
182 Wouter Bongers Eed gedaan 12 Feb.
183 Arij Buijtenhek Eed gedaan 12 Feb. bij Proc. door L. v.d. Heiden
184 Jan Boudier Eed gedaan 10 Feb.
185 Gerret van Dordmondt Eed gedaan 12 Feb.
186 Dewed.e Veltman & zoon Eed gedaan 12 Feb. bij Proc. door G. Veltman, ook voor zich zelve 12 Feb.
187 Dewed.e F. de Jongh Eed gedaan 12 Feb. bij Proc. door L. de Jong 12 Feb.
187 Lolle de Jongh Eed gedaan 12 Feb.
187 Antonie Vermeer in 't eerste wijk afgegeven [zie wijk 1 nr. 21]
188 Hendrik Impelmans Eed gedaan 20 Meij 1789
189 Daniel Hartog onvermogent
189 Christina van den Heuvel Eed gedaan 12 Feb.

1797

- KOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN (1797)
No. 083 (3 zielen) Wijnstraat naast de Mattestijger;
No. 084 (- zielen) Pakhuis;
No. 085 (9 zielen)
No. 086 (5 zielen)
No. 087 (2 zielen)
No. 088 (3 zielen)
No. 089 (5 zielen)
No. 090 (4 zielen)
No. 091 (2 zielen)
No. 092 (7 zielen)
No. 093 (- zielen) behoort aan 92;
No. 094 (2 zielen)
No. 095 (3 zielen)
No. 096 (3 zielen)
No. 097 (4 zielen)
No. 098 (3 zielen)
No. 099 (4 zielen)
No. 100 (4 zielen)
No. 101 (2 zielen)
No. 102 (7 zielen)
No. 103 (3 zielen) de Woning onder 't Commieze Huisje;
No. 104 (3 zielen) naast de draaiburg;
No. 105 (5 zielen)
No. 106 (9 zielen)
No. 107 (2 zielen)
No. 108 (2 zielen)
No. 109 (5 zielen)
No. 110 (2 zielen)
No. 111 (2 zielen)
No. 112 (- zielen) onbewoont;
No. 113 (4 zielen)
No. 114 (9 zielen)
No. 115 (3 zielen) het laatste Huis in de Palingstraat aan de buitekant;
No. 116 (8 zielen) de Palingstraat aan de overzijde;

1797

- Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : Jan Boudier
Leeftijd : 44
Woonplaats : B106
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

B100 F. van Emmerik 80
B101 G. van den Heuvel 44
B102 Jacob Beenhakker 68
B102 Jacob de Koning 31
B103 Jan van Gent 50
B104 P. van Dijk 44
B105 A. Buijtenhek 57
B105 L. Buijtenhek 24
B106 Jan Boudier 44
B107 M. Meindert 56
B108 G. van Dortmond 69
B109 A. Minning 26

1797-1798

- Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Jan Boudier
Woonplaats (oude huisnummers!) : B106
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] voor 1 & 2 term. (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

B100 Jan van Emmerik [eerste linie] quitantie overgegeven
B100 wed. van Dortmont [tweede linie] niet gefourneerd
B101 Gijsb. van den Heuvel [tweede linie] niet gefourneerd
B102 Jacob Beenhakker [eerste linie] 1ste & 2de termijn (quitantie overgegeven)
B103 Jan van Gent [tweede linie] niet gefourneerd
B104 P. van Dijk [tweede linie] niet gefourneerd
B105 Arie Buitenhek [eerste linie] 1ste & 2de termijn (quitantie overgegeven)
B106 Jan Boudier [eerste linie] voor 1 & 2 term. (quitantie overgegeven)
B107 Mijndert Mijnders [tweede linie] niet gefourneerd
B108 - NN [tweede linie] arm (niet gefourneerd)
B109 Arie Minnig [eerste linie] 1ste & 2de termijn (quitantie overgegeven)

1798-1801

- Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
Datum grondvergadering (kiesdistrict): 18-12-1798
Lijst : Lijst der leeden van de 5e Grondvergadering in de Kloveniers Doele Boven
Naam : Jan Boudier
Woonplaats (info): B106
Opmerkingen : (absent)
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6

B101 Gijsbert van den Heuvel (absent) 25-6-1799
B101 Gijsbert van den Heuvel (absent) 18-12-1798
B101 Gijsbert van den Heuvel (absent) 9-4-1799
B101 Gij(s)bert van den Heuvel (present) 10-7-1798
B101 Gijsbert van den Heuvel (absent) 22-5-1801
B102 Jacob Beenhakker (absent) 22-5-1801
B102 Jacob de Koning Jansz (absent) 22-5-1801
B102 Jacob Beenhakker (present) 10-7-1798
B102 Jacob de Koning Janszn (present) 10-7-1798
B102 Jacob Beenhakker (absent) 9-4-1799
B102 Jacob de Koning Jansz (absent) 9-4-1799
B102 Jacob Beenhakker (absent) 18-12-1798
B102 Jacob de Koning Jansz (absent) 18-12-1798
B102 J. Beenhakker (present) 25-6-1799
B102 J. de Koning Jansz (absent) 25-6-1799
B105 Arij Buijtenhek (present) 25-6-1799
B105 Arij Buijtenhek (present) 18-12-1798
B105 Arij Buijtenhek (absent) 9-4-1799
B105 Arij Buijtenhek (absent) 10-7-1798
B105 Arij Buijtenhek (absent) 22-5-1801
B106 Jan Boudier (absent) 22-5-1801
B106 Jan Boudier (absent) 10-7-1798
B106 Jan Boudier (absent) 9-4-1799
B106 Jan Boudier (absent) 18-12-1798
B106 Jan Boudier (absent) 25-6-1799

B108 Pieter Breedveld (absent) 22-5-1801
B109 Arij Minnig (absent) 22-5-1801
B109 Arij Minnig (absent) 25-6-1799
B109 Arij Minnig (absent) 18-12-1798
B109 Arij Minnig (absent) 9-4-1799
B109 Arij Minnig (absent) 10-7-1798

1798-1805

- Stemgerechtigden in stemregister Bataafse Tijd 1798-1805 (Wijk A-B-C-D-E-F)
Naam : J. Boudier
Woonplaats: B106
Grondvergadering (kiesdistrict) : -
Opmerkingen :
Lijst : Lijst der Apparente Stemgerechtigde Burgers binnen Dordrecht ende Merwede, wonende in het Quartier B
Bron : SAD 4, inventarisnr. 9a

B101 G. van den Heuvel
B101 Gijsbert van den Heuvel
B101 Gijsbert van den Heuvel
B102 Jacob Beenhakker
B102 Jacob Beenhakker
B102 Jacob Beenhakker
B102 J. de Koning
B102 Jacob de Koning Jansz
B102 Jacob de Koning Janszn
B103 L. van der Kaa
B103 Leendert van der Kaa
B104 A. van der Monden
B104 Aart van der Monden
B105 Arij Buijtenhek
B106 J. Boudier
B106 Jan Boudier
B106 Jan Boudier

B107 Meindert Meindertse
B107 Mijndert Mijndertse
B108 Pieter Breedveld
B108 Pieter Breedveld
B108 Pieter Breedveldt
B109 Arie de Minnig
B109 Arij Minnig
B109 Arij Minnig

1802

- Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Jan Boudier
Woonplaats (oude huisnummers!) : B106
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 06
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

B100 onbewoond -
B101 Gijsbert van den Heuvel biljet
B102 Jacob Beenhakker biljet
B102 Jacob de Koning biljet
B103 Leendert van der Kaa biljet
B104 Aart van der Monde biljet
B105 wed.e L. Buitenhek biljet
B106 Jan Boudier biljet
B107 Mijndert Mijndertze biljet
B108 Pieter Breedbeld biljet
B109 Arij de Minnig biljet

1804

- Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jan Boudier
Woonplaats (oude huisnummers!) : B106
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

B100 - onbewoond -
B101 Gijsbert van den Heuvel biljet
B102 Jacob Beenhakker biljet
B102 Jacob de Koning biljet
B103 Leendert van der Kaa biljet
B104 Aart van der Monde biljet
B105 Corstiaan Ponte biljet
B106 Jan Boudier biljet
B107 Mijndert Mijndertse biljet
B108 Pieter Breedveld biljet
B109 Leendert van Guijlik biljet

1806-1807 - patenten Dordrecht

1806:

(pagina 42)
Jan Boudier, B106, logementhouder
(hoofdstuk 2, afdeling 2, artikel 28, begroting -)
(9 meij 1806 - 31 Decb. 1806)
(land: f 20-1-0; stad/Merwede: f 1-1-0)
bron: NA 3.01.29 inv.nr. 587

(pagina 340)
Jan Boudier, B106, winkelier
(hoofdstuk 2, afdeling 1, artikel 18, begroting 2)
(21 Oct. 1806 - 31 Decb. 1806)
(land: f 5-1-0; stad/Merwede: f 0-6-0)
bron: NA 3.01.29 inv.nr. 587

1807:

(pagina 723)
Jan Boudier, B106, logementhouder
(hoofdstuk 2, afdeling 2, artikel 29, begroting -)
(7b (Sept.) 1807 - 31 Decb. 1807)
(land: f 20-1-0; stad/Merwede: f 6-10-0/1-7-0)
bron: NA 3.01.29 inv.nr. 587

(pagina 723)
Jan Boudier, B106, winkelier
(hoofdstuk 2, afdeling 1, artikel 18, begroting 2)
(7b (Sept.) 1807 - 31 Decb. 1807)
(land: f 5-1-0; stad/Merwede: f 1-12-18 / 0-7-0)
bron: NA 3.01.29 inv.nr. 587

1806-1808 - aangegeven lijken

25-01-1806 't kind van Pieter Breedveld oud 4 weken 24-01-1806 de ouders leven 
B108 bij 't Groothooft 
bidder Vogels

17-02-1807 Corstiaan Bonten oud 41 jaren 13-02-1807 gehuwd geweest, nalatende een kind 
B105 op den Boom 
bidder Bruistens

01-10-1808 De heer Paulus Scheltus oud 72 jaren 30-09-1808 gewoond hebbe bij de W. Bonte op den Boom, laat een kind na 
B105 op den Boom 
bidder Gaberel

1808

- Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: den Boom B106
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J. Boudier
Ongehuwd: 6
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 2 werkbode
Handel, Beroep, of Handwerk: logem.houder
Classis: 32
Somma: 35-0-0
Aanmerkingen: 20-0-0
Folionummer en bron: 08 van archiefstuk SAD 5-895

Wijnstraat B100 - onbewoond - -
Wijnstraat B101 Elizabeth de Bruin 1 dienstbode rentenierster
Wijnstraat B101 Maria Schouwenberg - dienstbode
Wijnstraat B102 de Wed.e J. Beenhakker - rentenierster
Wijnstraat B103 Obben de Heer - schipper
den Boom B103 1/2 - COMMISEN KANTOOR - -
den Boom B104 Aart van der Monde - kleermaker
den Boom B105 de Wed.e Corstiaan Bonte 1 dienstbode tapster
den Boom B105 B. Scheltus - rentenier
den Boom B105 Adriana Hopman - dienstbode
den Boom B106 J. Boudier 2 werkbode logem.houder
den Boom B106 C. Slodderland - werkbode
den Boom B106 And. Pont - werkbode
den Boom B107 M. Mijnders - arbeider
Palingstraat B108 P. Breedveld - winkel
Palingstraat B109 H. van Ingen 1 dienstbode broodbakker
Palingstraat B109 Rosetta Scheenhof - dienstbode

1811 - liste civique

Datering 1754-09-06
Voornaam Jan
Achternaam Boudier
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813
Inventarisnummer 169
Sectie 1
Geboortedatum 1754-09-06
Beroep logementhouder
Kanton 2

1811 - aangegeven lijken

16-07-1811 Mijndert Mijnderts oud 12 jaren 13-07-1811 laat 2 kinderen na 
B107 naast 't Groothooft 
bidder Knuijf

09-09-1811 't kind van Johannes van den Bosch oud 23 maanden 07-09-1811 de ouders wonen op de Boomstraat B105 
B105 op de Boomstraat 
bidder Heije

december 1813

- Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Johan Baptist Boudier
Ouderdom : 03-05-1780 (33 jaar)
Beroep : prov ontfanger der vereenigde regte te Oud Beijerland
Woonplaats : B106
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Vijfde Wijk. Ongehuwden.
+
Naam : Hendrik Bodier
Ouderdom : 01-02-1791 (-)
Beroep : postmeester
Woonplaats : C0707
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 07
Titel lijst : Naamlijst der getrouwde Manspersoonen den ouderdom van 17 tot 46 jaaren bereikt hebbende behoorende tot Wijk No. 7 binnen Dordrecht.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

05 B100 Johannes Franciscus Fagot 28-05-1770 41 jaar winkelier
05 B101 Jacobus van Maarseveen 12-07-1776 39 jaar bode van het tribunaal van koophandel
05 B103 Obbe de Heer 28-01-1770 41 jaar schipper
05 B104 Aart van der Monden 27-09-1764 49 jaar boomsluiter
05 B106 Johan Baptist Boudier 03-05-1780 33 jaar prov ontfanger der vereenigde regte te Oud Beijerland
05 B107 Wouter de Bruijn 09-05-1775 38 jaar schipper
05 B108 Pieter Breetveld 05-04-1765 47 jaar winkelier
05 B109 Johannes Perriens 05-01-1773 41 jaar bakker

september 1814

- Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814) (wijk 1 t/m 20)
Naam : Wouter de Bruin
Geboren : 27-05-1776
Beroep : schipper
Woonplaats : B107
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 05
Titel lijst : Naamlijst der Gehuwden Manspersonen van het Jaar 1797 tot 1764 ingeslooten Wijk No. 5 L.B.
Datum lijst : Dordt 4 September 1815 bij Absentie van den Wijkmeester der 5de Wijk A.S. Rueb.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

B100 Johannes Franciscus Fagot 28-05-1773 winkelier
B101 Jacobus van Maarseveen 12-07-1774 deurwaarder
B103 Obbe de Heer 25-01-1771 boejer schipper
B104 Aart van der Monde 27-09-1764 kleermaker
B105 Johannes van der Bosch 31-08-1783 logementhouder
<geen B106>
B107 Wouter de Bruin 27-05-1776 schipper
B108 Pieter Breetveld 03-04-1766 winkelier
B109 Johanes Perriens 22-03-1773 mr Bakker
B108 Johannes Willem van Eijsum 05-03-1797 -

ca 1812/1814

Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Hendrik Boudier
Woonplaats : B092 geheel
Beroep : postmeester
Belasting (of huurwaarde?): 50
Folionummer : 05
+
Naam : Jan Boudier
Woonplaats : B092 geheel
Beroep : logementhouder
Belasting (of huurwaarde?): 100
Folionummer : 05
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

B090 geheel Aart van der Monden kleermaker
B091 geheel Johannes van den Bosch logementhouder
B092 geheel Jan Boudier logementhouder
B092 geheel Hendrik Boudier postmeester

B093 geheel Wouter de Bruin schipper
B094 geheel Pieter Breedveld -
B095 geheel Johannes Perriens broodbakker
B096 geheel Martinus Komijn tapper
B097 geheel Nicolaas Bridding reist met het Jan Klaase spel
B098 geheel Hendrik de Heer schipper & tapper
B099 beneden Engel van der Kaa timmermansknegt
B099 boven Jenneke Boon naaister

1817

- Logementen te Dordrecht den 24 jan 1817
    logementhouder tapt wijn heeft akte
   20. Belle Vue Jan Boudier ja ja
[SA Dordrecht, archief 5, inventarisnr. 918]

1818

- Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 6 april f 26,52
Artikelnummer : 0498
Naam : Jan Boudier
Woonplaats : B092
Beroep : logementhouder
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 24,02
Bedragende te zamen : 26,52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

B090 0496 Aart van der Monden kleermaker
B091 0497 Johannes v.d. Bosch logementhouder
B092 0498 Jan Boudier logementhouder
B093 0499 Wouter de Bruin schipper
B094 0500 Pieter Breedveld winkelier
B095 0501 Joh. Perriens bakker
B096 0502 Jan Heere commissionnair
B097 0503 Maria Brands huisv van J. de Buk tapster
B097 0504 Corn.a van Druin geen
B098 0505 Helena Kemp wed. H. de Heer tapster
B099 0506 S. Buitenhek schuitevoerder

1820

- Datering 08-04-1820
Soort akte overdracht
Koper joannes baptista boudier, particulier
Verkoper jan boudier, logementhouder
Straatnaam boom
Folionummer 10
Aktenummer 4
Bijzonderheden wijk b 92
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7

1827

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 0620
Afschrijvingen: 3 Aug. f 28,98
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer J.B. Boudier (wonende in wijk B092)
is schuldig: Als: tapper & logemenh.r, ben. 16 kam., 7B
Bedrag der regten in hoofdsom: 23,00
26 opcenten: 5,98
Folionummer: 124
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

B090 A. v.d. Monde kleermaker zonder kn., 14B
B091 d'Erven J.D.W. Saken tapper & logemenh.r, 2 kam., 10B
B091 N. Bonten koopman, 11B f 5,50 / winkelier ben. f 4000, 14A f 4
B092 J.B. Boudier tapper & logemenh.r, ben. 16 kam., 7B
B093 Claz. Bartijn tapster, 11B
B093 W. de Bruijn Jr tapper, 12B
B094 M.a P.a Breedveld winkelierster ben. f 1000, 17A
B095 Joh.s Perriens broodbakker, 12B
B096 Cs. Krul tapper, 12B
B097 Joh.s Heere tapster, 12B
B098 Joh.s de Roo tapster & slaapsteeh., 2 kam., 12B
B098 Rijk van Kooij Een overd. Bunder, gr. 67 tonn.
B099 E. v.d. Kaa timmerman zonder kn., 14B

1832

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 94
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 261
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Dordrecht
6. Voornamen: de Stad
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Groothoofd
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 237
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.70

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 260
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Dordrecht
6. Voornamen: de Stad
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Groothoofd
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353
10. Soort der eigendommen: Poort
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 235
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): (samen met wagthuis)

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 259
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Dordrecht
6. Voornamen: de Stad
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Groothoofd
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353
10. Soort der eigendommen: wagthuis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 236
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.13

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 93
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 258
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Dordrecht
6. Voornamen: de Stad
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Groothoofd
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 235
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.62

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 92
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 257
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Boudier
6. Voornamen: Johannes Baptist
7. Beroepen: logementhouder
8. Woonplaatsen: Groothoofd
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 173
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 234
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.02

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 91
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 256
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Bosch
6. Voornamen: Jan van den
7. Beroepen: logementhouder
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 158
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 233
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.76

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 255
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Bosch
6. Voornamen: Jan van den
7. Beroepen: logementhouder
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 158
10. Soort der eigendommen: kelderkeuken
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 233
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.51

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 90
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 254
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Dordrecht
6. Voornamen: de Stad
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: -
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 353
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 232
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 1.28.60

1832

- Datering 07-09-1832
Soort akte overdracht
Koper jean baptiste boudier, logementhouder
Verkoper johannes van den bosch, particulier
Straatnaam boom
Folionummer 255
Aktenummer 8
Bijzonderheden wijk b 91, kad. sectie f 256
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 7

1832

- Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar

Volgnummer : -
Naam : Alex. Lod. Carel Boudier
Ouderdom : 20
Beroep : particulier
Woonplaats : B092 Boom
Ongehuwd/gehuwd/wedn : -
Aanmerkingen : gebrek aan het regteroog; geadjourneerd
Boek : vrijstelling landstorm
Bron : SAD 5-562a
+
Volgnummer : 19
Naam : Alexander Lodewijk Karel Boudier
Ouderdom : 20
Beroep : particulier
Woonplaats : B092 Boom
Ongehuwd/gehuwd/wedn : ongehuwd
Aanmerkingen : gebrek aan 't regteroog, is geadjourneerd
Boek : ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen
Bron : SAD 5-548

B090 Boom Christiaan Mutsert 21 boekbinder ongehuwd
B092 Boom Alex. Lod. Carel Boudier 20 particulier -
B092 Boom Alexander Lodewijk Karel Boudier 20 particulier ongehuwd
B095 Palingstraat Anthonie de Bruijn 24 winkelier ongehuwd
B097 Palingstraat Jan Heere 48 commissionair ongehuwd
B098 Palingstraat Wouter Korthals 24 particulier ongehuwd

1830-1840

- Inkwartieringsregister ca 1830-1840 (wijk A-B)
Naam : J.B. Boudier
Woonplaats : Boom B092 geh.
Beroep : logementhouder
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : drie
Aanmerkingen : [samen B91-B92]
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
Bron : SAD 5-655 Cohier van Letter B (aangelegd ca 1835)

B090 Boom geh. Aart van der Monde kleermaker om niet twee
B090 Boom geh. A. Bernard - - -
B091 Boom geh. Johannes van den Bosch logementhouder eigen een
B092 Boom geh. J.B. Boudier logementhouder huur drie
B092 Boom inw. Jan Boudier geen huur -
B093 Boom geh. Wouter de Bruijn schipper huur bijf
B093 Boom geh. Wouter J. Oosting zeeman huur -
B094 Palingstraat geh. P. Breedveld winkelier huur een

1842-1866

- Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
Naam : J.B. Boudier
Woonplaats : Boom B091-92 geh.
Beroep : logement.hr
Eigen of huur : eigen
Getal kinderen : 1
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
Bron : SAD 6-7283

B090 Boom geh. A.W. Bernhart kleerm. huur 4
B090 Boom geh. M.J. Breedveld brugwachter huur -
B091-92 Boom geh. J.B. Boudier logement.hr eigen 1
B093 Boom ben. W.J. Oosting zeeman huur 5
B093 Boom ben. P. Aarnout (wed) besteller - -
B093 Boom ben. J. Schellaars zonder - -
B094 Palingstraat geh. P. Breedveld winkel huur 1

1846

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 23-05-1846
Naam : Johannes Baptista Boudier
Leeftijd (in jaren): 66
Veld : d Rij : - No. : -
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917

1856

- Belastingkohier uit 1856 (huurwaarde, hoofdgeld, wijn- en vuurgeld)
Wijk en Nommer : B091-92 Boom
Namen der belastingschuldigen : J.B. Boudier
Beroep : logem.t houder
Getal personen, buiten de dienstbaren : 2
Getal dienstbaren : 4
Huurwaarde der woning : 375
Huurwaarde der plasiertuinen en buitenverblijven :
Plasierpaarden :
Grondbelasting: f -
Personeel :
DIRECTE GEMEENTE-BELASTINGEN
Grondbelasting (Opc. en Bedrag): f -
Personeel (Opc. en Bedrag) : / f
Huurwaarde (Percent. en Bedrag) : 16 / f 60
Wijn- en vuurgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 6 / f 32,56
Hoofdgeld (Klasse en Bedrag met 10 opc.) : 1 / f 19,80
Aanmerkingen :
Bron Erfgoedcentrum DiEP: SAD 6-7507

B090 Boom A.W. Bernhard comm.r N....(?) 6 - 80
B091-92 Boom J.B. Boudier logem.t houder 2 4 375
B093ben. Boom W.J. Oosting schipper 5 - 80
B093bov. Boom D. Louman arbeider 3 - -
B094 Palingstraat spoorwegd. station
B095 Palingstraat A. de Bruin winkelier 2 - 130

* * *

- adresboek 1854
Boudier J.B. Wijk B Boom No. 91/92 [aantek.: B92 Gorcum Enkhuizen] logementhouder

- adresboek 1860
Boudier J.B. Wijk B Boom No. 91-92 logementhouder

- adresboek 1865
Boudier J.B. Wijk B Boom No. 91-92 logementhouder

- adresboek 1868
Boudier J.B. Wijk B Boom No. 91-92 logementhouder, tapper

- adresboek 1873
Boudier P.J. Wijk B Boom No. 91-92 logementhouder, tapper

- adresboek 1879
Boudier P.J. Wijk B Boom No. 91-92 logementhouder

1906

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 14-04-1906
Naam : Franciscus Joannes Boudier
Leeftijd (in jaren): 85
Veld : e Rij : o No. : 24
Bron: SA Dordrecht 180-20tm28 Registers houdende aantekening van de begraven overledenen 1829-1917

* * *

(c) Dordrecht mei 2011.