Dordrecht
drukkers en boekverkopers/functies/adressen/uithangborden
(bron:  http://www.kb.nl/kb/pr/fonds/stcnadres/adresboek.pdf )

drukkers en boekverkopers Dordrecht

Ambrullaert, Jan
. Dordrecht 1645 –Adres: Wijn-brugh (by de) 1645 – Uithb.: Grooten Bibel (in den) 1645
Andriessz, Abraham. Dordrecht 1645-1662 – Adres: Vleesch-houwers-straet (tegenover de) = Stadt-huys (by’t) 1645-1662 – Uithb.: Schrijf-boeck (in’t) 1645-1662
Andriessz, Abraham (wed.). Dordrecht 1664 – Adres: Stadt-huys (by’t) 1664 – Uithb.: Schrijfboec (in’t) 1664
Andriessz, Reynier. Dordrecht 1636 – Adres: Vleesch-houwer-straet (tegenover de) 1636 – Uithb.: Schrijf-boeck (in’t) 1636
Baenwijk, Leendert. Dordrecht 1645, 1649 – Adres: Steegh-over-sloot (’t) 1645, 1649
Baltensz, Frans. Dordrecht 1648 – Adres: Nieu-kerckstraet (by de) 1648
Boels, Fran็ois. Dordrecht 1617-1656 – Adres: Stadt-huys (by het) 1617-1656 – Uithb.: (Witte) (Gecroonde) Duyf (in de) = Duyfken (int) 1617-1655
Boot, Jacob de. Dordrecht 1580-1583 – Adres: Tol-brugghe (op den hoeck van de) 1583 – Uithb.: Boeckpersse (inde) 1583
Bot, Maerten de. Dordrecht 1644-1646 – Adres: Vriese-straet (tegen over de) 1644-1645 – Uithb.: Bijbels (inde) 1644; Nieuwe Kerk-Bybel (de) 1644
Braam, Joannes van. Dordrecht 1697-1750 – Functie: drukker van het Klein Zegel 1699-1748; stadsdrukker 1697-1748 – Adres: Vismarkt (by de) 1697- 1698; Beurs (over de = by de) 1700-1747 – Uithb.: Mecenas (in) 1700-1707
Braat, Jacob. Dordrecht 1643-1665 – Adres: Oude Breestraat (de) 1643-1646 – Uithb.: Werelt Vol Druck (inde) 1643-1650; Werckende Hoop (in de) 1651-1665
Caimax, Vincent. Dordrecht 1650-1672 – Adres: Wyn-brugh (by de) 1650-1652; Beurs (by de) 1666 – Uithb.: Grooten Bibel (in den) 1652-1666
Kalis, Dirck van. Dordrecht 1643-1660 – Adres: Speuy (’t) 1643 – Uithb.: Nieuwe Testament (in’t) 1643
Canin, Abraham. Dordrecht 1595-1605 – Adres: Tol-brugghe (by de) 1595
Canin, Hieronymus.
Dordrecht 1643 – Adres: Grave-straat, tegen over’t Moorjaans-hooft (de) 1643
Canin, Isaac Jansz. Dordrecht 1594-1621 – Functie: stadsdrukker 1620 – Adres: Tol-brugghe (by de) 1595; Hoogh-straet 1597-1598; Boom (den) 1610 – Uithb.: Hof van Hollandt (int) 1616
Canin, Jan (I). Dordrecht 1572-1594 – Adres: Wijn-strate (de) 1585-1594
Canin, Jan (II). Dordrecht 1624-1643 – Adres: Vischmarckt, naest den Lindenboom (by de) 1636, 1643 – Uithb.: Groote Drukkery (inde) 1632-1643
Cappel, Geemen van. Dordrecht 1669-1772 – Adres: Beurs (den hoeck van de) 1669-1672
Keur, Hendrik (I). Dordrecht 1666-1702 – Adres: Lombard-straet (over de) 1666
Keur, Jacob (I). Dordrecht 1666-1708 – Adres: Lombard-straet (over de) 1666
Kilmans, Hendrick. Dordrecht 1660 – Adres: Pelsse-steygert (naest de) 1660 – Uithb.: Emmanuel de Metere (in) 1660
Claesz, Jan. Dordrecht 1650-1652 – Adres: Vlees-houwers-straet (over de) 1650; Marckt (by de) 1652 – Uithb.: Schrijfboeck (int) 1650
Cornelisz, Willem. Dordrecht 1660 – Adres: Rietdijk (bij den) 1660
Kuypen, Jan Pietersz. Amsterdam 1650-1660 – Adres: Mol-steeg, by de Nieuwe-Kerck (de) 1650-1660 – Uithb.: Synode van Dordrecht (in’t) 1650-1659
Dalen, Jacob van. Dordrecht 1688 – Adres: Vriese-straet (de) 1688 – Uithb.: Boom der Kennisse (in de) 1688
Dussen, Niclaes van der. Dordrecht 1654 – Adres: Wijnstraet (de) 1654 – Uithb.: Ghekroonde Bybel (inde) 1654
Esch, Hendrick van. Dordrecht 1633-1682 – Functie: stadsdrukker 1655-1682 – Adres: Hof (’t) 1633-1642; Brouwerye van’t Cruys (naest de) 1642-1682 – Uithb.: (Druckereye van de) Maeght van Dordrecht (in de) 1633-1641; Papier winckel (in de) 1659-1682
Esch, Johannes van (I). Dordrecht 1659-1692 – Functie: stadsdrukker 1659-1692 – Adres: Brouwerye van’t Cruys (naast de) 1659-1682 – Uithb.: Papier winckel (in de) 1659-1692.
Feermans, Michiel. Dordrecht 1641-1646 – Adres: Groot hooft (by’t) 1641; Boom (den) 1645-1646 – Uithb.: Nieuwen Staten-Bybel (in den) 1645-1646.
Geer, Johannes de. Dordrecht 1695-1705 – Adres: Vischmart (by de) 1700 – Uithb.: Vergulden Boom (in den) 1700.
Geerlingh, Nicolaes. Dordrecht 1654, 1667 – Adres: Linde-gracht, by’t St. Joris-poort (de) 1654, 1667.
Goris, Dirk. Dordrecht 1676-1725 – Adres: Wijnbrugh (by de) 1682-1716  – Uithb.: Griffioen (in de) 1682-1706.
Goris, Jasper. Dordrecht 1638-1669 – Adres: Wynbrugh (by de) 1638-1660 – Uithb.: Vergulde Griffioen (in de) 1638-1660.
Goris, Jasper (wed.). Dordrecht 1674-1688 – Adres: Wijnbrugh (by de) 1682- 1688 – Uithb.: Griffioen (in de) 1682-1688.
Goris, Johannes. Dordrecht 1660-1669 – Adres: Wijnbrugh (by de) 1660– Uithb.: Vergulde Griffioen (in de) 1660.
Goyer, Jacob de. Dordrecht 1653 – Adres: Wijn straet, naest de Zeeuschen Besem (de) 1653.
Groen, Jan Pieterssoon. Dordrecht 1652 – Uithb.: Houte Boek (in’t) 1652.
Haensberch, Jan. Gorinchem 1590-1611 – Adres: Kerckhoff (’t) 1607-1611– Uithb.: Wapen van Dordrecht (int) 1607-1611.
Hoogstraeten, Fran็ois van. Dordrecht 1680-1683 – Adres: Groot hooft (by’t) 1680-1682 – Uithb.: Erasmus (in) 1680-1682.
Hoogstraten, Jan van. Dordrecht 1683-1685 – Adres: Groot hooft (aen’t) 1685– Uithb.: Erasmi (sub signo) 1683.
Jacobsz, Jan. Dordrecht 1651 – Adres: Groote Marct (de) 1651
Jansz, Philips. Dordrecht 1609 – Adres: Nieu-brugge (tegen over de) 1609
Jochemsz, Zacharias. Dordrecht 1614-1632 – Adres: Tollebrugghe (de) 1614; Marcktveldt (’t) 1632 – Uithb.: Grooten Bybel (inden) 1614; Vergulden Boom (inden) 1632.
Linde, Simon onder de. Dordrecht 1663-1697 – Functie: stadsdrukker 1694- 1697 – Adres: Lomberde-brugh (tegen over de) 1663-1664; (Groote) Vischmarckt naast de brouwerye van’t Hart (de) 1664-1697 – Uithb.: (Vergulde) Fonteyn (in de) 1669-1676; (Groote) Gekroonde Druckerye (in de) 1677-1697.
Loymans, Pieter. Dordrecht 1644-1646 – Adres: Vriese-straet (teghen over de) 1644 – Uithb.: Bijbels (inde) 1644.
Macedonien, Philips van. Dordrecht 1647 (fictief) – Adres: Ghekroonde Kandelaer (aldernaest de) 1647.
Moulaert, Symon. Dordrecht 1647-1648 – Adres: Wijn-straet (de) 1647-1648 – Uithb.: Bibel (in den) 1647.
Neeringh, Gillis. Dordrecht 1659-1663 – Adres: Nieuwe Haven (de) 1660; Lomberde-brugh (tegen over de) 1661-1663 – Uithb.: Faem (in de) 1660.
Niemansz, IJeman. Dordrecht 1662 (fictief) – Uithb.: Schuyl-hoeck (in de) 1662.
Nispen, Mattheus van. Dordrecht 1659-1689 – Functie: landmeter 1662 – Adres: Wijn-straet, op den hoeck van de Nieuw-Brugh (de) 1659-1688 – Uithb.: Sonne-wijser (in de) 1659-1689.
Pieters, Leenaert. Dordrecht 1652 – Adres: Kroon-straat (de) 1652.
Reyers, Isaac. Dordrecht 1643-1644 – Adres: Visch mart (by de) 1643-1644 – Uithb.: Groote Gekroonde Druckery (in de) 1643-1644.
Reyers, Isaac (wed.). Dordrecht 1659-1675 – Adres: Visch-mart (by de) 1659-1675.
Reyersz, Andries (wed.). Dordrecht 1629-1633 – Adres: Vleys-houwers-straet (teghen over de) 1629-1633 – Uithb.: Schrijf-boeck (in’t) 1633.
Rogiers, Pieter. Dordrecht 1611 – Uithb.: Duyve (inde) 1611.
Ronduyt, Joost. Dordrecht 1652 – Adres: Vis-marckt (by de) 1652.
Rybeeck, Damis van. Dordrecht 1622-1624 – Adres: Nieu-brugghe (by de) 1622-1624 – Uithb.: Vergulden A.B.C. (inden) 1622-1624.
Rijffersz, Jacob. Dordrecht 1653-1665 – Adres: Visch-marckt (by de) 1654- 1665 – Uithb.: Groote Druckery (in de) 1653-1655; (Vergulde) A.B.C. (in’t) 1660-1665.
Savry, Jacobus. Dordrecht 1655-1665 – Uithb.: Kasteel van Gent (in’t) 1655-1665.
Schalken, Cornelis. Dordrecht 1668-1670 – Adres: Nieuw-straat (de) 1668.
Schellingwouw, Andries. Amsterdam 1697-1698 – Adres: Nieuwendijk (den) 1697 – Uithb.: Grooten Bijbel (in de) 1697; Dordrecht (in) 1698.
Schellingwouw, Gerrit. Amsterdam 1690-1698 – Adres: Nieuwendijk (den) 1697 – Uithb.: Dordrecht (in) 1690-1698; Grooten Bijbel (in de) 1697.
Schueren, Jan Geeritsz van. Dordrecht 1624 – Adres: Vriese straet (by de) 1624 – Uithb.: Vergulde Boeck-pers (inde) 1624.
Smient, Jan Barentsz. Dordrecht 1647-1662 – Adres: Tol-brugh, op’t Mart-velt (by de) 1647-1659; Beurs (over de) 1660 – Uithb.: Vergulden Boom (in den) 1647-1660.
Spierings-Hoeck, Dirck van. Dordrecht 1641-1642 – Adres: Vriese-straet (de) 1641-1642.
Spierinxhouck, Niclaes Vincentsz van. Dordrecht 1612-1632 – Adres: Vriesestraet (de) 1612-1614; Visch-marckt (by de) 1619-1632 – Uithb.: Vergulde Slot (int) 1612-1614; Nieuwe Druckery (inde) 1624-1632.
Tegelbergh, Isaac. Dordrecht 1657 – Adres: Nieuw kerck-straet (de) 1657
Troyen, Jasper (I). Dordrecht 1591-1613 – Adres: Wijnstrate (de) = Wijnbrugge (by de) 1591-1613 – Uithb.: (Vergulden) Griffioen (inden) 1591-1613.
Troyen, Jasper (II). Dordrecht 1631 – Adres: Beurs (de) 1631 – Uithb.: Harp (in de) 1631.
Verdoes, Fran็oys. Dordrecht 1652-1653 – Adres: Wijn-straet (de) 1652-1653.
Verhaghen, Peeter. Dordrecht 1578-1627 – Adres: Myns Heeren Herberghe (in) 1582-1585; ’s Princen logement (naast) 1587-1590; Wijnbrugghe (teghen over de = by de) 1595-1627 – Uithb.: Druckerije (inde) 1587-1627.
Verhelst, Salomon. Dordrecht 1659 – Uithb.: Jerusalem (in) 1659.
Verheul, Jan Jansz. Dordrecht 1652 – Adres: Wynstraet (by de) 1652.
Verschuer, Symon. Dordrecht 1656 – Uithb.: Faem (inde) 1656.
Verspier, Ruyter Janis. Dordrecht 1662 (fictief?) – Adres: Klap-hout-straet (op de hoeck vande) 1662.
Vinck, Pieter. Dordrecht 1663 – Adres: Vischmarkt (achter de) 1663 – Uithb.: Getrouwe Harder (in den) 1663.
Vlieger, Petrus de. Dordrecht 1670-1672 – Adres: Groot hooft, naest de Paeuw (by het) 1670-1671 – Uithb.: Calvinus (in) 1671.
Vreeswijck, Dirck G. van. Dordrecht 1622 – Adres: Nieuwe-Breestraat (de) 1622 – Uithb.: Courantier (inden) 1622.
Vries, Nicolaes de. Dordrecht 1651-1700 – Adres: Vercke-marckt (de) 1651; Grave-straet (de) 1652-1654; Nieuw-straet, by’t Latijnsche School = by’t Groot School (de) 1655-1700 – Uithb.: Nieuwe Boeck-druckery (in de) 1651-1653.
Waters, Joris. Dordrecht 1608-1623 – Adres: Visch-merct (t) 1611-1623 – Uithb.: Vergulde Keersnuyter (inde) 1616, 1623.
Werf, Arnoldus van der. Dordrecht 1647 – Adres: Marckt (de) 1647.
Willegaerts, Cornelis. Dordrecht 1692-1699 – Adres: Wijn-straat by de Beurs (de) 1693-1699.

functies Dordrecht


drukker van het Klein Zegel 1699-1748 : Braam, Joannes van
landmeter 1662 : Nispen, Mattheus van
stadsdrukker 1620 : Canin, Isaac Jansz
stadsdrukker 1655-1682 : Esch, Hendrick van
stadsdrukker 1659-1692 : Esch, Johannes van (I)
stadsdrukker 1694-1697 : Linde, Simon onder de
stadsdrukker 1697-1748 : Braam, Joannes van

adressen Dordrecht


Beurs 1631 : Troyen, Jasper (II)
Beurs (bij) 1666 : Caimax, Vincent
Beurs (hoek) 1669-1672 : Cappel, Geemen van
Beurs (tegenover) 1660 : Smient, Jan Barentsz
Beurs (tegenover) 1700-1747 : Braam, Joannes van
Beurs (Wijnstraat, bij) 1693-1699 : Willegaerts, Cornelis
Boom 1610 : Canin, Isaac Jansz
Boom 1645-1646 : Feermans, Michiel
Gekroonde Kandelaar (naast de) 1647 : Macedonien, Philips van (fictief)
Gravenstraat 1652-1654 : Vries, Nicolaes de
Gravenstraat, tegenover het Moriaanshoofd 1643 : Canin, Hieronymus
Groothoofd 1641 : Feermans, Michiel
Groothoofd 1680-1682 : Hoogstraeten, Fran็ois van
Groothoofd 1685 : Hoogstraten, Jan van
Groothoofd, naast de Pauw (bij) 1670-1671 : Vlieger, Petrus de
Grote Markt 1651 : Jacobsz, Jan
Grote Vismarkt, naast brouwerij van het Hart 1664-1697 : Linde, Simon onder de
Hart (Grote Vismarkt, naast brouwerij van het) 1664-1697 : Linde, Simon onder de
Hof 1633-1642 : Esch, Hendrick van
Hoogstraat 1597-1598 : Canin, Isaac Jansz
Klaphoutstraat (hoek) 1662 : Verspier, Ruyter Janis (fictief?)
Kroonstraat 1652 : Pieters, Leenaert
Kruis (naast brouwerij van het) 1642-1682 : Esch, Hendrick van
Kruis (naast brouwerij van het) 1659-1682 : Esch, Johannes van (I)
Latijnse School (Nieuwstraat, bij) 1655-1700 : Vries, Nicolaes de
Lindeboom (bij Vismarkt, naast de) 1636, 1643 : Canin, Jan (II)
Lindengracht, bij Sint Jorispoort 1654, 1667 : Geerlingh, Nicolaes
Lombardbrug (tegenover) 1661-1663 : Neeringh, Gillis
Lombardbrug (tegenover) 1663-1664 : Linde, Simon onder de
Lombardstraat (tegenover) 1666 : Keur, Hendrik (I)
Lombardstraat (tegenover) 1666 : Keur, Jacob (I)
Markt 1647 : Werf, Arnoldus van der
Markt (bij) 1652 : Claesz, Jan
Marktveld 1632 : Jochemsz, Zacharias
Marktveld (bij Tolbrug, op) 1647-1659 : Smient, Jan Barentsz
Mijns Heeren Herberg (in) 1582-1585 : Verhaghen, Peeter
Moriaanshoofd (Gravestraat, tegenover het) 1643 : Canin, Hieronymus
Nieuwbrug (bij) 1622-1624 : Rybeeck, Damis van
Nieuwbrug (tegenover) 1609 : Jansz, Philips
Nieuwbrug (Wijnstraat, hoek) 1659-1688 : Nispen, Mattheus van
Nieuwe Breestraat 1622 : Vreeswijck, Dirck G. van
Nieuwe Haven 1660 : Neeringh, Gillis
Nieuwkerkstraat 1657 : Tegelbergh, Isaac
Nieuwkerkstraat (bij) 1648 : Baltensz, Frans
Nieuwstraat 1668 : Schalken, Cornelis
Nieuwstraat, bij Latijnse School 1655-1700 : Vries, Nicolaes de
Oude Breestraat 1643-1646 : Braat, Jacob
Pauw (bij Groothoofd, naast de) 1670-1671 : Vlieger, Petrus de
Pelsersteiger (naast) 1660 : Kilmans, Hendrick
Prinsenlogement (naast) 1587-1590 : Verhaghen, Peeter
Rietdijk (bij) 1660 : Cornelisz, Willem
Sint Jorispoort (Lindengracht, bij) 1654, 1667 : Geerlingh, Nicolaes
Spui 1643 : Kalis, Dirck van
Stadhuis (bij) 1617-1656 : Boels, Fran็ois
Stadhuis (bij) 1664 : Andriessz, Abraham (wed.)
Stadthuis (bij) 1645-1662 : Andriessz, Abraham
Steegoversloot 1645, 1649 : Baenwijk, Leendert
Tolbrug 1614 : Jochemsz, Zacharias
Tolbrug (bij) 1595 : Canin, Abraham
Tolbrug (bij) 1595 : Canin, Isaac Jansz
Tolbrug (hoek) 1583 : Boot, Jacob de
Tolbrug, op Marktveld (bij) 1647-1659 : Smient, Jan Barentsz
Varkensmarkt 1651 : Vries, Nicolaes de
Vismarkt 1611-1623 : Waters, Joris
Vismarkt (achter) 1663 : Vinck, Pieter
Vismarkt (bij) 1619-1632 : Spierinxhouck, Niclaes Vincentsz van
Vismarkt (bij) 1643-1644 : Reyers, Isaac
Vismarkt (bij) 1652 : Ronduyt, Joost
Vismarkt (bij) 1654-1665 : Rijffersz, Jacob
Vismarkt (bij) 1659-1675 : Reyers, Isaac (wed.)
Vismarkt (bij) 1697-1698 : Braam, Joannes van
Vismarkt (bij)) 1700 : Geer, Johannes de
Vismarkt, naast brouwerij van het Hart 1664-1697 : Linde, Simon onder de
Vismarkt, naast de Lindeboom (bij) 1636, 1643 : Canin, Jan (II)
Vleeshouwersstraat (tegenover) 1629-1633 : Reyersz, Andries (wed.)
Vleeshouwersstraat (tegenover) 1636 : Andriessz, Reynier
Vleeshouwersstraat (tegenover) 1645-1662 : Andriessz, Abraham
Vleeshouwersstraat (tegenover) 1650 : Claesz, Jan
Vriesestraat 1612-1614 : Spierinxhouck, Niclaes Vincentsz van
Vriesestraat 1641-1642 : Spierings-Hoeck, Dirck van
Vriesestraat 1688 : Dalen, Jacob van
Vriesestraat (bij) 1624 : Schueren, Jan Geeritsz van
Vriesestraat (tegenover) 1644 : Loymans, Pieter
Vriesestraat (tegenover) 1644-1645 : Bot, Maerten de
Wijnbrug (bij) 1591-1613 : Troyen, Jasper (I)
Wijnbrug (bij) 1638-1660 : Goris, Jasper
Wijnbrug (bij) 1645 : Ambrullaert, Jan
Wijnbrug (bij) 1650-1652 : Caimax, Vincent
Wijnbrug (bij) 1660 : Goris, Johannes
Wijnbrug (bij) 1682-1688 : Goris, Jasper (wed.)
Wijnbrug (bij) 1682-1716 : Goris, Dirk
Wijnbrug (tegenover = bij) 1595-1627 : Verhaghen, Peeter
Wijnstraat 1585-1594 : Canin, Jan (I)
Wijnstraat 1591-1613 : Troyen, Jasper (I)
Wijnstraat 1647-1648 : Moulaert, Symon
Wijnstraat 1652-1653 : Verdoes, Fran็oys
Wijnstraat 1654 : Dussen, Niclaes van der
Wijnstraat (bij) 1652 : Verheul, Jan Jansz
Wijnstraat, bij Beurs 1693-1699 : Willegaerts, Cornelis
Wijnstraat, hoek Nieuwbrug 1659-1688 : Nispen, Mattheus van
Wijnstraat, naast de Zeeuwse Bezem 1653 : Goyer, Jacob de
Zeeuwse Bezem (Wijnstraat, naast de) 1653 : Goyer, Jacob de

uithangborden Dordrecht

A.B.C. 1660-1665 : Rijffersz, Jacob
Bijbel 1647 : Moulaert, Symon
Bijbels 1644 : Bot, Maerten de
Bijbels 1644 : Loymans, Pieter
Boekpers 1583 : Boot, Jacob de
Boom der kennis 1688 : Dalen, Jacob van
Calvin 1671 : Vlieger, Petrus de
Courantier 1622 : Vreeswijck, Dirck G. van
Drukkerij 1587-1627 : Verhaghen, Peeter
Drukkerij van de Maagd van Dordrecht 1633-1641 : Esch, Hendrick van
Duif 1611 : Rogiers, Pieter
Duif 1617-1655 : Boels, Fran็ois
Emanuel van Meteren 1660 : Kilmans, Hendrick
Erasmus 1680-1682 : Hoogstraeten, Fran็ois van
Erasmus 1683 : Hoogstraten, Jan van
Faam 1656 : Verschuer, Symon
Faam 1660 : Neeringh, Gillis
Fontein 1669-1676 : Linde, Simon onder de
Gekroonde Bijbel 1654 : Dussen, Niclaes van der
Gekroonde drukkerij 1677-1697 : Linde, Simon onder de
Gekroonde duif 1617-1655 : Boels, Fran็ois
Getrouwe herder 1663 : Vinck, Pieter
Griffioen 1591-1613 : Troyen, Jasper (I)
Griffioen 1682-1688 : Goris, Jasper (wed.)
Griffioen 1682-1706 : Goris, Dirk
Grote Bijbel 1614 : Jochemsz, Zacharias
Grote Bijbel 1645 : Ambrullaert, Jan
Grote Bijbel 1652-1666 : Caimax, Vincent
Grote drukkerij 1632-1643 : Canin, Jan (II)
Grote drukkerij 1653-1655 : Rijffersz, Jacob
Grote gekroonde drukkerij 1643-1644 : Reyers, Isaac
Grote gekroonde drukkerij 1677-1697 : Linde, Simon onder de
Harp 1631 : Troyen, Jasper (II)
Hof van Holland 1616 : Canin, Isaac Jansz
Houten boek 1652 : Groen, Jan Pieterssoon
Jeruzalem 1659 : Verhelst, Salomon
Kasteel van Gent 1655-1665 : Savry, Jacobus
Maagd van Dordrecht 1633-1641 : Esch, Hendrick van
Maecenas 1700-1707 : Braam, Joannes van
Nieuwe boekdrukkerij 1651-1653 : Vries, Nicolaes de
Nieuwe drukkerij 1624-1632 : Spierinxhouck, Niclaes Vincentsz van
Nieuwe Kerkbijbel 1644 : Bot, Maerten de
Nieuwe Statenbijbel 1645-1646 : Feermans, Michiel
Nieuwe Testament 1643 : Kalis, Dirck van
Papierwinkel 1659-1682 : Esch, Hendrick van
Papierwinkel 1659-1692 : Esch, Johannes van (I)
Schrijfboek 1633 : Reyersz, Andries (wed.)
Schrijfboek 1636 : Andriessz, Reynier
Schrijfboek 1645-1662 : Andriessz, Abraham
Schrijfboek 1650 : Claesz, Jan
Schrijfboek 1664 : Andriessz, Abraham (wed.)
Schuilhoek 1662 : Niemansz, IJeman (fictief)
Vergulde A.B.C. 1622-1624 : Rybeeck, Damis van
Vergulde A.B.C. 1660-1665 : Rijffersz, Jacob
Vergulde boekpers 1624 : Schueren, Jan Geeritsz van
Vergulde boom 1632 : Jochemsz, Zacharias
Vergulde boom 1647-1660 : Smient, Jan Barentsz
Vergulde boom 1700 : Geer, Johannes de
Vergulde fontein 1669-1676 : Linde, Simon onder de
Vergulde griffioen 1591-1613 : Troyen, Jasper (I)
Vergulde griffioen 1638-1660 : Goris, Jasper
Vergulde griffioen 1660 : Goris, Johannes
Vergulde kaarssnuiter 1616, 1623 : Waters, Joris
Vergulde slot 1612-1614 : Spierinxhouck, Niclaes Vincentsz van
Wereld vol druk 1643-1650 : Braat, Jacob
Werkende hoop 1651-1665 : Braat, Jacob
Witte duif 1617-1655 : Boels, Fran็ois
Witte gekroonde duif 1617-1655 : Boels, Fran็ois
Zonnewijzer 1659-1689 : Nispen, Mattheus van

* * *

(bron: http://www.oud-dordrecht.dordt.nl)

-
Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (1)
Over Jan Canin (1534-1594) en  Peeter Verhaghen (1549-1628).
[Oud-Dordrecht Jaargang 19 (2001) nummer 2]

- Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (2)
Over Fran็oys Boels (1591-1656) en Nicolaes  Vincentsz. van Spierincxhouck (1585-1636).
[Oud-Dordrecht Jaargang 19 (2001) nummer 3]

- Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (3)
Hendrick van Esch (1612-1686), Johannes van Esch (1636-1693),
Jasper Goris (1603-1672) & Dirck Goris (1642-1724)

[Oud-Dordrecht Jaargang 20 (2002) nummer 1]

- Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (deel 4).
Abraham Andreisz. (1614-1662), Jan Barentsz. Smient (1621-1662)
[Oud-Dordrecht Jaargang 20 (2002) nummer 2]

- Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (5)
Deze keer worden besproken de boekdrukkers en uitgevers Gilles Neering  (ca. 1630-1660),  en Nicolaes de Vries (1626-1713).
[Oud-Dordrecht Jaargang 20 (2002) nummer 3]