Bron: NG - Geertruidenberg - trouwboek 1698-1747
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

periode 1698-1719.

[FOLIO 1][1698]

Houwelijcx proclam gedaen binnen de Stadt Geertruijdenbergh.

Den 1 November 1698.
Hans Haver, j:m: Soldaet onder de comp van den heer Collonel de Nicault in guarnisoen alhier, met
Anna van Os, j:d: van GBergh ende alhier woonende.
(dese alhier in de kercke getrouwt op dijnsdagh den 25 9 ber 1698)

Dito.  [=01-11-1698]
Harmen Arents, j:m: van Hasselt, Ruijter onder het Regiment van Wasrise(?), in guarnizoen alhier, met
Geertruijt Mollen, weduwe van Oosterhout, volgens attestatie van ondertrouw van Oosterhout in dato den 25 October 1698.
(den 4 November 1698 is het tweede geboth geschut der ordre van(de) commanderende Officier, daer naer de volgende geboden onverhind(t) voortgegaen, den 8 xber 1698 atetstatie gegeven dat de 3 geboden hier onverhindert sijn gegaen)

Den 14 dito.
Adriaen Meijers, j.m. van Geertruijdeb., woonende alhier, met
Jenneken Pennenburgh, j.d. geboortigh van Etten inde Baronije van Breda, woonende tot Rotterdam.
(den 11 Oct. 1698 attestatie gegeven dat de 3 geboden hier onderhindert sijn gegaen)

Den 29 dtio.
Cornelis Joosten, j.m. geboortigh van F..(?) met
Johanna vande Made, j.d. van gBergh en woonende alhier.
(sijn alhier in de kercke getrouwt den 6 januarij 1699)

Den 27 December 1698.
Huijbert Adamsse Prins, weduwnaer wonende opde Hooge Swaluwe met
Sijtie Cornelis de Geer(?), j:d: van Drimmelen, woonende alhier, volgens attestatie van ondertrouw gedaen opde Hooge Swaluwe in dato 27 December 1698
(14 Januarij 1699 atetstatie gegeven dat de 3 geboden hier onverhindert sijn gegaen om opde Swaluwe te trouwen)

Den 20 Meert 1699.
Willem Gulick Bode, van het Outdorp, weduwnaer van Lijsbeth Deumer, Bruijdegom, met
Beatrix Jans, wede. van Jan Cornelisz Steeg(?), Bruijt,
volgens acte van ondertrouw gedaen den 13 Meert 1699 voor den Kerckenraet van Outdorp.
(5 April 1699 atestatie gegeven dat de 3 geboden hier onverhidnert sijn gegaen)

[FOLIO 1vs][1699]

Den 18 April 1699.
Gerrit de Leeuw, j:m: van Breda, met
Margreta Willems, j:d: geboortigh tot Solingen int Berghlandt, beijde woonende alhier.
(sijn alhier inde kercke getrout op donderdagh den 7 Meij 1699)

Den 30 Meij.
Francois Kraenhals, j:m: van St. Amans in Vlaenderen, met
Catharina van Son, j:d: van Dunne, beijde woonende alhier.
(dese sijn alhier inde kercke getrout [..])

Den 21 Julij 1699.
Lubbert Luloffsen, j:m: Trompetter onder de Compagnie vande overste Ecj in guarnisoen tot Sutphen, geboortigh van Hattem, met
Margreta Schouten, j:d: wonende alhier
(dese sijn alhier inde kercke getrout op Sondagh den 9 Augusty 1699)

Den 19 Augusty 1699.
Lubbert Claessen Boomhoff, j:m: van Hattem, ruijter onder de Compagnie vande oversten Eck jegenwoodigh in guarnisoen tot Sutphen, met
Tanneken van Beijeren, j:d: woonende alhier.
(dese sijn alhier inde kercke getrout op Donderdagh den 8 Octob. 1699)

Den 10 Octob. 1699.
Barent Adelaer, weduwnaer van Catharina Rooleeuwe, met
Anna Maria (Peeters / Aartse) Bartholomei, j:d: van Roermont beijde woonende alhier
(alhier inde [kerck] getrouwt)

Dito.
Christoffel van Eterson, j:m: met
Geertruij Jansz, wde. van Adrian van Raemdoncq, beijde alhier woonende
(dese sijn alhier inde kerck getrouwt)

Den 28 November 1699.
Adriaen Bavelaers, j:m: met
Maria Moleschot, j:d: beijde alhier woonende.
(dese sijn alhier inde kercke getrouwt op tijdagh(?) den 15 December 1699)

Den 5 December 1699.
Meerten Hendricx, j:m: ruijter onder de Compagnie vande heer Mayoor Bentingh, jegenwoordigh in guarnisoen tot Zutphen, geboortigh van(de) Graeff met
Wilhelmina de Hoogh, j:d: wonende alhier.
(dese sijn alhier inde kercke getrouwt op Dijndagh den 22 December 1699)

[FOLIO 2][1699]

Den 12 December 1699.
Jan Pierre Dumont, j:m: Sergiant onder de Comapgnie van Muralt vant regiment Stortsers(?) van(de) bregadiers T..harner(?), jegenwoordigh in guarnisoen s Hertogenbosch, geboortigh tot Rol in Switserlant, met
Anna van Beijeren, j.d. woonende alhier
(dese sijn alhier inde kercke getrouwt op Sondagh den 10 januarij 1700)

Den 19 Januarij 1700.
Jan Meeussen Spreuw, j:m: geboortigh tot Dongen, met
Anna Jansse van Gastell, j.d. geboortigh tot Etten, beijde woonende alhier
(acte van ondertrouw van Oosterhout in dato 2 Januarij 1700)
(den 31 Januarij 1700 attestatie gegeven dat de 3 geboden alhier onverhindert sijn gegaen)

Den 13 Februarij.
Anthony Hanenbergh, j:m: van GBergh met
Catharina Jans van Gasttel, j:d: geboortigh tot Etten beijde woon(de) alhier.
(dese sijn alhier inde kercke getrouwt)

Deb 20 dito.
Jacobus Fijcken, j:m: geboortigh van Raemsdoncq, met
Anna Maria Swaen, j:d: geboortigh vban GBergh ende alhier wonende
(dese sijn alhier op Sondagh den 7 Meert 1700 inde kercke getrouwt)

Den 6 Meert.
Fredrick Siberg, j:m: geboortigh uijt vrijheijt Westhoven met
Cornelia de .e(?), j.d. geboortigh van Geertruijdenbergh, alhier woonende
(dese sijn alhier op Sondagh den 21 Meert 1700 inde kercke getrouwt)

Den 1 Meij 1700.
Abraham vanden Kraen, j.m. geboortigh tot Gorinchem met
Susanna de Ruijter, j.d. geboortigh tot Mine(?) meyerye van s Hertogenbosch, beijde alhier woonende.

Den 7 Meij 1700.
Dominicus Hoogewerff, j.m. schepen dese Stede met
Anna Christ(?) van Son, j:d: beijde woonende alhier

Den 15 Meij 1700.
Hans Jurien Milist, j.m. geboortigh in Switserlant met
Elisabet Claessen Hesselt, j.d. geboortigh alhier, beijde wonende alhier

[FOLIO 2vs][1700]

Den 23 Aug. 1700.
Jan Berents, Corporael ondert regiment van [..] Prins van Birkenvelt alhier in guarnisoen, j:m: met
Maria Anna van Weerde, j:d: woon(de) tot Breda volgens attestatie van ondertrouw gedaen tot Breda in dato den 31 Julij 1700.
(den 23 Aug. 1700 attestatie gegeven dat de 3 geboden alhier onverhindert sijn gegaen om tot Breda te trouwen)

Den 28 dito.
Johannes Fijnenbuijck, j:m: geboortigh tot s Gravemoer met
Anthonette Mostaert, j:d: geboortigh op de Made, beijde alhier woonende.
(dese sijn alhier inde kerck getrouwt op Sondag den 12 Septemb 1700)

Den 4 September 1700.
Jan de Wijs, weduwnaer van Maria Strabagh, ruijter onder Compagnie van Collonel Marguis du Madira alhier in guarnisoen, met
Anna Granial, wede. van Jan Granuel, beijde alhier woonende.

Den 18 September 1700.
Dirck van Dongen, wduwnaer van Gosijna Everts, ruijter onder de compagnie vande heer Bregardier Scheck in guarnisoen tot Mastright met
Jenneken Jans, wede. van Borger van der Roer, alhier woonende.

Den 9 October 1700.
Rudoff Seinder (Leinder?), Sergiant ondert Regiment vande Bregardier T Scharner in guarnisoen tot Bergen op Zoom, j:m:, met
Maria Fijnenbuijck, j:d: woonende alhier.

Dito.
Isaacq den Been, j:m: met
Alida van Outheusden, j:d: beijde alhier woonachtigh

Den 16 October.
Hans Wildrecht Henselaer, geboortigh tot Vintael in Switserlant, wedr. van Margrita Smits met
Anna vander Teen, jongedochter beijde alhier woonende.

Dito.
Pr. Jesperse, joghman alhier gebooren met
Heijltije Wesselse Suer, beijde alhier gebooren woonachtigh.

[FOLIO 3][1700]

Den 13 November 1700.
Augustinus Loeff, j:m: geboortigh in s Gravenhage met
Maria van Ter Heijden, j:d: beijde alhier woonende.

Dito.
Jan Stoop, j:m: van GB: met
Jenneke Vos, j:d: mede van Gb: beijde aklhier woonende

Den 24 dito.
Jacobus van Heusden, j:m: van Breda, Secretaris der Baronnijs van Boxell ende heerelijckheijt Liempt, met
Adriana Francken, j:d: geboortigh in Mijnsheerelandt van Moerkercken, woonende alhier

Den 27 dito.  [=27-12-1700]
Frans vande Gracht, j:m: met
Machtelina Schrijnders, j:d: beijde alhier gebooren ende woonachtigh.

Den 5 Februarij 1701.
Carel Barena, Soldaet onder Compagnie vande heer Capiteijn Maes onder regiment van de Prins van Berckevelt, j:m:, alhier in guarnisoen met
Lijsbet Gulle, j:d: alhier woonende.

Den 7 dito.
Claus Gijsse Chattelem, Soldaet onder de Comapgnie van de heer Cap. Winsheijm onder regiment van(de) Prince van Berckevelt, j:m:, alhier in guarnisoen, met
Catharina Geerits, woonende alhier.

Den 19 dito.
Rutger Aris, ruijter onder de Comapgnie vande heer overste baron van Eck in Guarnisoen tot Breda, geboortigh van Swol, j:m:, met
Johanna Wagemaeckers, j:d: woonen(de) alhier.

Den 26 dito.
Antonis Gillis, Soldaet onder de Compagnie van(de) Cap. Maas in Guarnisoen tot Hulst, gebooren tot Rijnberck, met
Maria Bas, j:d: woonen(de) alhier.

[FOLIO 3vs][1701]

Den 8 Meert 1701.
Mattheeus Barents, Tamboer onder de Compagnie vande here Cap. Winsheijm in guarnisoen tot Hulst, met
Jenneken Harmens, woonende alhier.

Den 29 Meert 1701.
Joost Geeuwis, weduwnaer van Cornelia Lamberts, Soldaet onder de Compagnie van(de) heer Cap.n Maes in Guarnisoen tot Hulst, met
Anneken Weijmans, wede. van Harman van Beest, woonende alhier.

Andries Makijnij, Soldaet onder de Compagnie van(de) Heer captijn Heemstra ondert Regiment vande Collonel Vegelin in Guarnisoen tot Hulst, met
Johanna van Ginneken, j:d: woonende alhier.

Den 4 Junij.
Pieter Koulij, Corporael on der compagnie van Moral vant regiment Switsens vande bregardier Harmer in guarnisoen tot Bergen op den Soom, met
Anna Dubbelman, j:d: woonende alhier.

Den 10 Junij.
Jacobus Abrahams de Konningh, Soldaet onder de Compagnie van(de) heer Cap. Schimbiers ondert regiment van sijn May.s garde te voet alhier in guarnisoen met
Catharina Peeters, j:d: tot Delst van geboorte en aldaer woonenden.

Den 2 Julij.
Dalexowis de Kastuer, erffheer van Flackensteijn, Voluntair onder de Compagnie van(de) heer Cap. Ferrie ondert regiment Guaerde van sijne hon Maij.t van Groot Brittagne met
Jacobmina Vos, j:d: geboortigh alhier.

Den 13 Aug.
Oosten Schalde, Soldaet onder de Compagnie van(de) heer Cap. Freijman ondert regiment van sijn Maij. Garde te voet in de camp omtrent Oosterh(ou)t, met
Bastiaentje Bacx, j:d: woonende alhier

Den 27 Aug.
Laurens Harmens, Soldaet onder de compagnie van Cap. van Wijnen onder regiment van de heer Colonell Fasse te voet, met
Maria van Vorssel, j:d: woonende alhier.

[FOLIO 4][1701]

Den 29 Septemb.
Cornelis Pieters, weduwnaer van Anneken van Calis, Soldaet onder de Compagnie van Cap. Galisvelt int regiment van sijn maij.t Garde te voet in campement omtrent Oosterhout, geboortigh van Breda, met
Elisabet Poth, j:d: woonende alhier

Den 7 October.
Johan Federick van Zuijlen, j:m: van Heusen, met
Helena Spelbergen, j:d: geboortigh van Ter Heijden baronie van Breda, woonende alhier
(dese sijn alhier opt Stadthuijs getrout opden 25 oct. 1701, Coram deselve Wouter Wynans ende jacobus Pijl scheepenen commissarissen van houwelijcx staten)

Den 15 dito.
Jacobus Blockhuijsen, j:m: van Steenbergen met
Francoise Maria Oldenburgh, geboortigh tot Sluijs in Vlaenderen, beijde woon(de) alhier.

Den 29 October.
Huijbert Meijers, j:m: GB met
Claeske Pieters van Sluijs, j:d:, mede alhier van geboren, beijde hier woonende.

Den 12 Novemb.
Dirck Broeckhoven, j:m: van Gbergh, met van GB beijde alhier woonende.
Adriana van Vianen, j:d: mede

Den 31 Decemb.
Jan Jansz de Hoogh, j:m; van GBergh, met
Elisabeth Voorhouwt, j:d: mede van GBergh, beijde alhier woonende.

Den 6 Januarij 1702.
Johan Saures, j:m: van Geertruijdebergh, Gereformeert Vendrich onder het Regiment van(de) Graaf van Nassau heer van Woudenberg, met
Pieternella de Cupue(?), j:d: van Bergh-Ambacht, ende aldaer woonende.
(den 26 Jan voor de kerck getrouwt)

Den  dito.
Boogert Hubbe, Ruijter int regiment van(De) heer Marquis de Madera onder de Compagnie van(de) heer Mayoor Bakelaau, j:m:, met
Pieternel de Hoogh, j:d: beijde woonen(de) alhier.

Den 21 januarij.
Peeter Wijmans, ruijter int regem(en)t van heer Marquis de Madira onder de Compagnie van de heer itmr. van de Huge, j:m:, met
Adriana Blanckers, j:d: van Dordt. [DORDRECHT} woonende alhier.

[FOLIO 4vs][1702]

Den 9 Febr. 1702.
Cornelis van Outheusden, j: van GBergh, met
Elisabet Molenbergh, j:d: mede woonen(de) alhier.

Dito.
Mesipores Melfort, j:m: Soldaet ondert regiment van(De) Collonel Symour alhier in guarnisoen, met
Maria van Heijst, j:d: mede alhier woonende.

Dito.
William Pasons, j:m: Soldaet ondert regiment van(De) Collonel Symour alhier in guarnisoen met
Christina Randorp, j:d: mede alhier woonende.

Den 10 dito.
Adriaen Molenschot, j:m: van Gbergh, met
Maria Catharina Spelbergen, j:d: van Ter Heijden baronnije van Breda, beidje woonende alhier.
(dese sijn op den 26 feb 1702 getrouwt op stadthuijse, Coram de heeren Geerard Moest ende Niclaes Otten)

Den 8 Meert.
Rutgaert Elias, ruijter onder de Compagnie vande heer Mayers Bakelau int regiment vande heer Maquis Madura alhier in guarnisoen met
Adriana van Dalem, j:d: mede woonende alhier

Den 25 Meert.
Jan Goetbloet, weduwnaer van Maria de Bijll, met
Maria Welson, wede. van Sijmen Bas, beijde alhier woonende.

Den 22 April.
Barent Kistemaker, j:m: van Berkelo in Gelderlant met
Geertruij van Ginneken, j:d: van GBergh beijde woonende alhier.

Den 13 Meij.
Jan van Groothoesen, weduwnaer van Wilhelmijntje Rijnders, met
Elisabet de Beer, j:d: beijde van GB en alhier woonende.

[FOLIO 5][1702]

Den 9 Junij 1702. (op attestatie van Breda)
Alexander Alman, j:m: Soldaet onder de Compagnie vande heer Capiteijn Swarts, en onder t regiment van(de) heer Capoll in guarnisoen alhier, met
Maria Mais, j:d: van Breda, ende aldaer woonende
(alhier voor de kerck getrout den 2de Julij 1702)

Den 1 Meij 1702.
Pieter Hoornick, j:m: geboortigh van Leijden alhier woonende met
Constantia Weijdemans, wede. van Jacobus van Dongen, van GB en hier woonende

Den 8 dito.
Symon Meitel, Soldaet int regiment Switsers van(de) heer bregardier Capel in de compagnie van Cap. Swart, geboortigh tot Struven in Duijslandt, alhier in guarnisoen, met
Elisabet Willems, van GB en alhier woonende.

Johan Gregorius Marchiael, j:m: Soldaet onder de compagnie van Cap. Spreeker int regiment van heer Bregardier Capoll in guarnisoen alhier, met
Margriet Wesselingh, j:d: woonende alhier.

Den 20 July 1702 (op attestatie van s Gravenhage)
Lambert van Bremen, wediwnaer, woonende alhier, met
Teunetje vander Winckel, wede. van Gerrit Caesvelt, woonende in s Gravenhage.

Den 5 Aug. 1702.
Mattijs Claes, wedeuwnaer van Francijn vander Steen, met
Anneke Aerde, beijde woonende alhier.

Den 2 Septemb.
Thomas Basteur, j:m: Soldaet onder de Com. van heer Cap. Spreecker int regiment van heer Bregardier Capoll in guarnisoen alhier, met
Marie van Veur, j:d: van Ravels, ende alhier woonende.

Dito.
Jurien Matthijs Busschieter, j:m: alhier in guarnisoen geboortigh van Coningsbergh, met
Pieterje Broert(Buvert?), wede. van Amon Pieters, geboortigh tot Amsterdam ende aldaer woonende.

[FOLIO 5vs][1702]

Den 25 Novemb. 1702
Jacob Arens Vellep, ruijter onder de Compagn. van(de) heer ritmr. Rechteren int regiment van overled: heere Marguis de Madira, in guarnisoen tot Bergen opden Soom, met
Maijken van Beijeren, j:d: woonende alhier.
(alhier inde kerck ghetrouwt den 13 Decemb. 1702)

Den 29 dito.
Pieter Boon, weduwnaer van Cornelia vande Heyden, schepen der Stadt Ter Tholen met
Catharina Swaen, weduwe van Pieter Janssen Wijngaert, woonende alhier.
(alhier in de kerck getrouwt den 22 decemb: 1702)

Den 2 Decemb.
Jan Suijers, weduwnaer van Anneke Geerit Soffens, geboortigh van Tilburg(?), alhier woonende amet
Anneken Pieters Billet, j:d: woonende mede alhier.

Dito.
Philip Michaels, Corporael int regiment van wijlen de heer Marquis de Madura onder de compagnie van de heer ritmr. Rechteren, j:m:, in guarnisoen van Bergen opden Zoom, met
Sara Voet, j:d: woonende alhier.

Dito.
Johannes Anthonis, Soldaet onder Cap. Eckard in tregiment van overste Linstorius, j:m:, alhier in guarnsioen, met
Maria Barber, j:d: van Nieuwvel, woonende alhier.

Dito.
Jurien Momse, Soldaet ondert Battalion Soldaeten Garde in Guarnisoen tot Heusde, j:m:, onder de Compagnie van heer Cap. St. Mourits met
Johanna Empelmans, j:d: woonen(de) alhier.

Dito (op attestatie)
Abraham Weijermans, weduwnaer van Cornelia Huijsman, woonende alhier, met
Aeltje Jans, wede. van Jan Fricht, woonende tot Almkerck.

[FOLIO 6][1702]

Den 9 December 1702.
Thomas Poth, j:m:., Soldaet onder de Comapgnie vande heer Commandeur de Cap. Gerard du Jan int regiment vanden Generael Juaper(?) Dedem om garnisoen der Stadt Gravel(?), met
Cornelia Wessel, j:d: van G:bergh ende alhier woonende

Den 12 dito.
Jan Willems, j:m: Soldaet inde Compagnie van hr cap. Hebrauw(?) onder regiment Linstoueven in guarnisoen alhier, met
Delia Bucq, j:d: geboortigh vant lant van Gulick mede woonende(de) alhier
(den 13 decemb alhier voor de kerck getrouwt)

Den 16 dito.
Daniel Volders, Soldaet onder de Comp vande heer Cap. Dongen int regiment vande Collonel Linstauwe alhier in guarnisoen, met
Maria Deekens, j:d: woonende alhier
(getrouwt op den 17 dagh Dec.)

Den 30 dito.
Hendrick Jans de Hoogh, j:m: van Gbergh met
Anneken Coolhaes, j:d: geboortigh van Veen, beijde alhier woonende.

Den 6 Januarij 1703.
Jan de Hoogh, weduwnaer van Adriaentje Rogiers, met
Grieje Vos, j.d. beijde alhier woon(ende)
(den 23 Januari in de kerck getrouwt)

Den 24 dito.
Jouw Machelachela, Sergiant ondert regiment van generael Malboerigh(?) in guarnisoen tot Gorinchem, j:m:, met
Maria Grouwers, j:d: woonende alhier.

Den 27 dito.
Govert Pot, j:m: van GBergh met
Rebecca Vote, j:d: mede van Gbergh,. beijde alhier woonende.

Den 24 february.
Helmont Hendrick Suickelaer, Tambour ondert regiment van(de) Bregardier St. Aniaul inde Comp. vande heer van Coolwijck alhier in gurnisoen, j:m:., met
Geertruij Gijbels, j:d: van Dordrecht.

[FOLIO 6vs][1703]

Dito.
Johannes Pen, Soldaet onder de Comp. van Cap. Daes int regiment Engelsen hulpbende alhier in guarnisoen j:m:, met
Adriana Verhooff, j:d: woonende alhier.

Dito.
Jan Ernst Ramanus, Dienaer vande heer Capiteijn Coolwijck alhier in Guarnisoen, j:m:., met
Helena Vroomans, j:d: vande Briel.

Den 10 dito op attestatie van Bergen opden Soom.
Nicolaes Delpieres, j:m: uijt het landt van Limborgh, wachtmeester onder de comp. vande hr majoor Golstijn met
Beatrix de Graeff, j:d: van Bergen opden Zoom ende aldaer woonende.
(onder t regiment van Hooren alhier in guarnisoen)

Den 16 Meert 1703 op atetstie van s'Hage.
Willem Flessens, weduwnaer van Tanneken van Swol, woonende alhier, met
Adriana Calckmans, j:d: woonende in s Gravenhage.

Den 5 April.
Jan Adam Fredrich, j.m. van Darmstadt in Duijtslandt, jegenwoordigh dienaer vande heer majot Golsteijn met
Catharina Backhuijsen, wede. van Pieter Berckmans, beijde woonende alhier.

Den 7 dito.
Johan Calck, weduwnaer, Soldaet onder de Comp. vande heer Cap. Dawes(?) int regiment Engelse hulpbende vande heer Collonel Milorts Bortingh-grees(?) in Guarnisoen alhier, met
Berbel Timmermans, j:d: van Geertruijdenberg ende alhier woonende
(den 15 april alhier in de kerck getrouwt)

Den 19 dito.
Pieter Swaen, j:m: met
Janneken van der Baer, j:d: beidje geboortigh ende wooonachtigh binnen dese Stadt GBergh.

Dito.
Crijn Boght, j:m: Soldaet onder der Comp. van overste Lieutenandt Rutgaert van Dingen int regim.t van overste Luistouw in guarnisoen tot Breda met
Anna de Bruijn, j.d. van GBergh en alhier woonende

Den. 19 Meij.
Jacobus Marinusz, j:m: van(de) Fijnjaert, met
Elisabet Weijermans, wede. van Ent(?) Roese, beijde woonende alhier.

[FOLIO 7][1703]

Den 2 Junij.
Geunis Cornelisz van Werckendam, j:m: Soldaet onder Cap.t Carpentier int regiment van(de) bregardier St. Anian alhier in guarnisoen, met
Elisabet Pieters, j.d. van Lil in Brabant woonende alhier.

Dito.
Anthony Brant, j:m: van Ouwenaerde, Soldaet onder de comp. van Capt. Charel St. Aman int regiment vande bregardier Sr. Aman alhier in guarnisoen, met
Catharina Cornelis Bacx, j:d: van GBergh en alhier woonende.

14 dito.
Aalbert Robijn, weduwnaer van Anna Omgemans, Sergeant vand: heer Bregadier St. Amant alhier in guarnisoen, met
Heijltjen Jans van Brevoort, wede. van Jan vanden Bogaart, woonende tot Willemstadt.
(op attestatie van do Step tot Willemstat)

22 dito.
Jasper Vermeulen, j:m: Chirurgijn onder de Comp: vand: Hr Capt: Charel de St. Aman alhier, in garnisoen, met
Johanna Maria Clad, woonende tot Heusden.
(op attestatie van do de Graaf tot Heusden)

Den 23. [=23-06-1703]
Jan Duijvesmith, j:m: Soldaet onder de compagnie van de heer Philip St. Aman int regement van(de) bregardier St. Aman alhier in guarnisoen, met
Elisabet Glaudis, weduwe van Godefrid Dircxsse, woonende alhier.

Dito. [=07-12-1709]
Sijmon de Bruijn, weduwnaer van Marija Hendricx, Soldaet onder de Comp. vande hr overste Lt. Vogue int Regiment vande heer Bregardier Berckhoffer in Guarnisoen tot Brussel, met
Lijsbeth Glaudise, wede. van Jan Duijvesmith, wonende alhier
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 22 Decemb. 1709)

Den 21 Julij.
Warnart Pauw, weduwnaer van Hermina Groortmans, Chirurgijn int regiment vande compagnie van heer Bregardier St. Aman alhier in guarnisoen, met
Anna Gockelius, j:d: van Swol
(dse sijn alhier in(de0 kercke getrouwt donderdagh den 9 Aug. 1703)

Den 11 Aug.
Jan Pierre Coucquin, j:m: uijt Switserlant, Corporael onder de comp. vande bregardier Cherian jegenwoordigh int leger in Brabant met
Jenneke Meesen, j.d. woonende alhier
(dese sijn alhier inde kercke getrouwt)

[FOLIO 7vs][1703]

Dito.
Pieter Hendericx, j:m: van Harlem, Soldaet onder de compagnie van(de) heer Cap. Charles de Sint Aman int regiment van(de) bregardier Sint Amant in guarnisoen alhier, met
Cornelia Weijckmans, j:d: van GBergh, woonende alhier.

Dito.
Jan Hendrick Cherp, j:m: Soldaet onder Compagnie van(de) heer Cap. Swarts int regiment van(de) bregardier Cappol int leger bij Hulst, met
Lijsbet Roelants, j:d: van GB alhier woonende.

Den 5 Septemb.
Cornelis van Outheusden, weduwnaer van Elisabeth Molenbergh, met
Hendrina Wijnoxbergen, beijde woonende alhier
(alhier inde kerck getrouwt op den .. den 27 September 1703)

Den 8 Septemb.
Fransois Croe, jongman Soldaet onder compagnie van den heer brigadier Centaman un guarnisoen alhier, met
Corn: Goosens, joinge doghter, woonende alhier
(alhier inde kerck getrouwt op sondagh den 23 September 1703)

Nicolaes Bisschop, j:m: met
Maeijken Buijs, j:d: van Wasbeeck ende waldaer woonende
(op atetstatie van de Brants tot Waspick)
(Den 10 Oct 1703 atestatie ggeven dat de 3 geboden alhier onverhindert sijn gegaen om tot Wasbeecq te trouwen)

Den 22 Septemb.
Johannes Coene, j:m: van GBergh met
Huijbertje Jans, j:d: van Ter Heijden beijde alhier woonende.

Dito.
Laurens Pot, j:m: van Gbergh met
Grietje Groenendael, j:d: van s Gravemoer, beijde alhier woonende.

Den 29 dito.
Pieter Huttenis, j:m: van Gbergh, met
Susanna Schoburger, j:d: van Amsterdam woonende tot Delft.
(attestatie van Abraham van Heijproyck(?))

Den 6 Octob.
Jan Sebille, Soldaet onder de Compagnie van heer Capiteijn Charles St. Aman alhier in guarnisoen, met
Elisabet Coene, j:d: woonen. alhier.

[FOLIO 8][1703]

Den 13 Octob.
Abraham Swaen, j:m: van GBergh, met
Catharina Groenevelt, j:d: vande Nieuwe dijck, beijde alhier wonen(de)

Den 20 dito.
Fredrick de Bont, j:m; van Brussel, met
Agnita Teunis de Raeij, j.d. van Drongelen, beijde alhier woonende.

Den 3 Novemb.
Harmen Barents, j:m: Soldaet on der de Compagnie van de heer bregardier St. Amant alhier in guarnisoen met
Hendrina Hoffmans, j:d: mede woonen(de) alhier.

4 dito.
Mattheus Meijers, j:m: van G:den bergh met
Johanna Maria de Kat, j:d: van Ter Heijden gebooren, beijde aldaar woonende.
(op attestatie van Cornel: Dons)

Den 8 dito.
Adriaen van Beijeren, j:m; van Gbergh, met
Geertruy de Bruijn, j:d: van Drimmelen en aldaer woonen(de0
(op atteswtatie van dom: Sessmijer)

Den 10 dito.
Balthasar Vlorick, weduwnaer van Jannetje Chalders, woonende tot Leijden, met
Digna Rutters, j:d: woonende alhier

Dito.
Joon Fient, j:m: van Wertiers in Vlaenderen met
Margriet Hendricx, wde. van Gabriel vande Avoort, beijde alhier woonende

Den 29 December.
Aert Peeters Sweep, j.m. met
Anna de Hoogh, j:d: beijde van G:bergh ende alhier woonende

Den 31 dito.
Jan Barbiers, j.m. woonende tot Bael baronije van Breda met
Adriana Mahieu, j.d. van GBergh ende alhier woonende

[FOLIO 8vs][1704]

Den 5 januarij 1704.
Cornelis van Zalen, j.m. van GBergh, ruijter onder de Compagnie van(de) heer Mayoor Richaerts in guarnisoen tot Aken, met
Johanna Hanenbergh, j.d. woonende alhier.

Dito.
Dirck Trompet, weduwnaer van Catharina Jansz, Soldaet onder de Compagnie vande heer bregardier St Amant in guarnisoen inde Klundert, met
Piternel Heuburgh, wede. van Rijnier Cleemans, woonende alhier.

Dito.
Hendrick Swack, j:m: Soldaet onder de Compagnie van here Cap. Maes in guarnisoen tot Vise, met
Maria Adriaensz Gulle, j:d:, woonende alhier.

3 Feb.
Johan Adolf Schulte, j.m. uijt Saxen, Soldaet onder de Compagnie vande hr Capt. Charles St. Amant in guarnisoen tot Niervaert, met
Maria Sobers, jongedochter van G:denbergh.

Den 16 Januarij 1704.
Johan Pijll, weduwnaer, Luijtenant Collonel ende Capt. vande Guarde te Doel(?), met
Barbera Meerhout, weduwe, woonende alhier tot GBergh.

Den 21 dito.  [=21-01-1704]
Hendricus van Sittert, medicine doctor, woonende tot Dordregt, met
Anna Cornelis Pijll, j:d: woonende alhier tot GBergh.

I. Hendrick Willemsen van Sittert, tr. Jannetie Jacobs
Kinderen:
1. Jacobus, ged. Dordrecht 23-7-1679, zoon van Hendrijck Willemsen van Sittart en Jannetje Jacobs.
2. Susanna, ged. Dordrecht 19-5-1681.
3. Jacobus, ged. Dordrecht 7-1-1683.
4. Hendrick, ged. Dordrecht 18-8-1685.

II. Jacobus van Sittert, otr. Dordrecht 18-9-1718 Hendrikje Middelwaert
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 8-8-1719.

Den 29 Meert.
Aert Schouten, weduwnaer van Jenneken Huijberden, met
Flora van Heijkoop, j.d. van Dalem beijde woonende alhier.

Den 5 April 1704.
Francois Verstraten, j:m: met
Margriet van Sandoel, j.d. beijde alhier gebooren ende woonachtig.

[FOLIO 9][1704]

Den 19 April.
Jan de Gruijter, j.m. van Hilvarenbeecq, met
Geertruijt Hanenbergh, j.d. van Geertruidjenbergh beijde alhier woonende.

Den 26 dito.
Adriaen Aertssen Conninck, weduwnaer van Cornelia Janssen van Hertigsvelt, woonende tot Capel, met
Maria Timmermans, j.d. van Raemsdoncq, woonedne alhier.

Den 3 Meij 1704.
Johan Vos, weduwnaer van Metjen Brughmans, met
Elisabeth Benningh, wede. van Hendrick Wassenbergh, beijde woonende alhier.

Den 17 dito.
Willem Gichelaer, j.m. met
Johanna Wijnoxbergen, j.d. beijde van Gbergh, alhier woonende

Den 24 dito.
Jan Willemssen Verkerck, j.m. met
Dingena Meijers, beijde alhier gebooren ende woonachtigh.

Dito.
Dirck van Bergen, j.m. van Gorinchem, Soldaet onder de Compagnie vande heer majoor vander Does in Guarnisoen alhier, met
Johanna Thomassen, j.d. van Mastricht woonedne tot heusden.

Den 27 dito.
Nicolaes Otten, j.m. schepen alhier met
Maria vande Heuvel, wede. vande heer Thodoris Winckelmans in sijn leven predicant tot Oisterh:(?)

Den 31 dito.
Jan Peeterssen van Dongen, j:m van Raemsdoncq ende aldaaer woonende, met
Cornelia Bousers, j.d. van Wasbeecq ende alhier woonedne

Den 3 Junij.
Charel Passerat, j:m: geboortogh inde Stadt Montpasuer in Vranckrijck met
Petroenella van(de) Heuvel, j.d. van Delft beijde woonende alhier.

[FOLIO 9vs][1704]

7 Dito.
Cornelis Coenen, j.m. van Geertruijdenbergh met
Johanna Jansz de Jongh, j:d: woonende tot Raemsdonck
(op attestatie van den subt secretaris Hoevenaar)

Den 5 Julij.
Arent Faessen, j.m. geboortigh van Gorinchem, Soldaet onder de compagnie vande heer Capiteijn Pets in Guarnisoen alhier, met
Clara Maes, j:d: van G:bergh ende alhier woonedne.

9 Julij.
Anthonij Lesouw, wedr. Soldaet onder de Compag: vande heer Capiteijn Coolwijk in guaarnisoen alhier, met
Catrina Gerrits, wede. wijlen Otto Huijberts, woonende binnen Niervaert.
(op attestatie van domine J:V: Cleef)

Den 12 dito.
Anthonij Odent, j:m:, Soldaet onder de Compagnie vande heer Cap. Pets in guarnisoen alhier, met
Geertruij Baijens, j.d. wooneden mede alhier.

Dito.
Jan Snack, j:m: Sold: onder de comp: van(de) heer Cap. Rock alhier in guarnisoen, met
Anna Maria Houtmans, j.d. alhier gebioren ende woonachtigh.

Dito.
Jan Louis, j.m. Soldaet onder de Comp. van(de) heer Cap.t Rock alhier n guarnisoen, met
Anna Catharina Aurelia van Kelck, j:d; geboortigh tot Nimwegen ende alhier woonende

Den 19 dito.
Johannes Tijter, j.m. van Breda, met
Maria Rogge, j.d. van Meeuw[..], wonen alhier

Den 26 dito.
Jan van Dalem, j.m. Soldaet onder de Compagnie van Capt Mol alhier in guarnisoen, met
Johannes de Smith, j.d. woonachtigh tot Leijden.

[FOLIO 10][1704]

1 Augustij.
Andries van Rij, j.m. Corporael onder de Comp vande heer Capt. Baillarde in guarnisoen alhier, met
Engeltjen de Cock, j:d: van Heusden.
(op attestatie van do. de Graaf predicant tot Heusden)

Den 9 dito.
Lodewijck Michiels, j:m: Tamboer onder de Compagnie van de heer Capt Baillarde int regiment van overlden Collonel Palm in guarnisoen alhier, met
Catharine Perdoes, j.d. van Gbergh.

Den 16 dito.
Lamd Driessen, j:m: geboortogh van Ravestijn, Corporael onder de compagnie vande heer Capt. Mil int regiment vande overlden Collonel Palm in guarnisoen alhier, met
Elisabet van Dalen, j:d; woonende alhier.

Den 20 Septemb.
Servaes van Gielen, j.m. Soldaet onder de Compagnie van heer Capt. Reck in guarnisoen alhier met
Christina Brouwers, j:d: woonende alhier.

Den 14 Octob.
Hendrick Coopman, Constapel onder de Compagnie van Capt Schouten in guarnisoen alhier, met
Elisabeth Hanenbergh, j:d: mede alhier woonende.
(hier inde kerck getrouwt opde [.] November 1704 op Sondagh)

Dito.
Pieter Nooutkerck, j.m. Soldaet onder de Compagnie vande heer Capt. Philip St. Amant guarnisoen houdende inde Clundert, met
Cornelia van Gennip, j.d. woonen alhier
(alhier in de kerck getrout op Sondags den 6(?) Novemb: 1704)

Den 18 dito.
Dirck Cattepoel, j:m: Sornell int regiment vande heere Grand van Rossefort(?) guarnisoen houdende tot Roermonde, met
Eva Oosdorp, j:d: woonende alhier.

Den 25 dito.
Louis Prist, j:m: van Gbergh met
Catharina Groenendael, j:d: van s Gravemoer, beijde alhier woonende.
(hier in de kerck getrout donderdagh den 20 November 1704)

[FOLIO 10vs][1704]

Dito.
Leendt. Huijberden Braber, wwduwnaer van Corenlia Roelen, woonedne opde Hooge Swaluwe, met
Commerken (S)hooff, j:d: woonende alhier.
(alhier inde kerck getrout donderdagh den 13 November 1704)

Dito.
Johannes Post, j:m: Soldaet onder de Compagnie van bregardier St. Amant guarnisoen houdende inde Klundert, met
Anna Pietersz Ballet, j.d. woonende alhier
(alhier inde kerck getrout op Sondagh den 16 November 1704)

Den 15 November.
Johan Benders, j:m: Soldaet onder de Compagnie vande heer Cap. Pets in guarnisoen inde Briel, met
Jenneke Hoegermans(?), j:d: woonen(de) alhier.
(alhier inde kerck getrout op Sondagh den 30 November 1704)

Den 27 xber 1704.
Gerard Rob, uijt Gulickerlandt, Soldaet onder de Compagnie vande heer majoor Generael Reck in guarnisoen alhier, met
Christina Beck, j.d. van Lange..righ(?), mede int landt van Gulick, woonende alhier.

Den 31 dito.
Anthonij van de Schilt, j.m. van GBergh, met
Catharina Dipendael, j:d: mede alhier van geboorte ende woonen(de).
(alhier inde kerck getrout op Sondagh den 15 Febr 1705)

Dito.
Jan Wetselt, weduwnaer van Catharina Smits, Constapel onder de Comp. van Capt. Scholte alhier in guarnisoen met
Elisabet Hendricx, j.d. van Oisterhout, alhier woonende.
(in de kerck getrout op denderdagh den 19 Febr 1705)

Den 15 Febr. [=15-02-1705]
Aert Knoop, j:m: Soldaet onder Compagnie Marijnen van heer Cap. Blanck int regiment van overste Palm alhier in guarnisoen, met
Dirckje Andriesz, j:d: van Dordrecht alhier woonende
(alhier inde kerck getrout op Sondagh den 15 Meert 1705)

Den 17 Febr.
Arien Sools (Cools?), j:m: Soldaet onder de Compagnie Marijnen vande heer Capt. Blanck int regiment vande overste palm alhier in Guarnisoen, met
Jannitje Arens, j:d: van Slijdrecht [SLIEDRECHT] ende aldaer woonende
(alhier inde kerck getrout op Donderdagh den 19 Meert 1705)

[FOLIO 11][1705]

Den 29 Feb.
Johan Christoffel Winckelman, Quartiermr onder de comp van ritmr Riddersheijm int regiment van Graeff van Rossefort, j:m: in guarnisoen in de Graeff, met
Anna Cornelia Buijsen, j.d. geboortigh in s Gravenhage alhier woonen(de)
(alhier inde kerck getrout op Donderdagh den 8 Meert 1705)
(1738 2/1 Trouwbrieff)

Den [..] Meert 1705 (op attestatie van Breda)
Dirck Ruijs, weduwnaer tot Breda wooneden [..], met
Anna de Rooij, j:d: van Cappel ende alhier woonende.
(dese sijn tot Breda getrouwt)

Den 29 Meert 1705.
Jan Willsemssen van Besouwe, j:m: van Breda, ruijter onder de Compagnie vande heer Generael Pompe in guarnisoen alhier, met
Johanna Meijers, j:d: van G.Bergh ende alhier woonende
(dese zijn alhier in de kerck getrout op Sondagh den 1 Appril 1705)

Den 25 Appril.
Joost van Wilsem, j:m: woonende alhier tot G:bergh met
Johanna van Tilbrugh, j:do: woonende tot Dordt.
(op attestatie van den Secretaris Boedinck tot Dordt)

Den 23 Meij.
Adam de Gilde, j:m: van Rotterdam met
Aleda Wijnoxbergen, j:d: van Gb beijde alhier woonende
(alhier in de kerck getrout op Sond: den 7 Junij 1705)

13 Junij.
Geerardt Zeverts, ruijter onder de heer mayoor Goverden int regiment van Collonel Rossefort in guarnisoen tot s Hertogenbosch, j:m, met
Catharina Duijsters, j.d. van Sprangh woonende alhier.

Dito.
Jan Meerten Heussen, j:m: van Gil[..], Soldaet ondert regiment van(de) Coll. Rechteren in guarnisoen alhier, met
Catharina van Son, wede. Francois Craenhals, alhier mede woonende

[FOLIO 11vs][1705]

Den 18 Julij.
Johannes Ignatius Letteroos, j:m:, Sergeant onder de Compagnie vande Capiteijn Dedicum int regiment van heer Colonel baron van Rechteren alhier in guarnisoen met
Catharina van Roessein, j.d. geboortigh van GB ende alhier woonende.

Den 1 Aug.
Adriaen Schouten, j.m. met
Adriana de Hoogh, j:d: beijde van Geertruijdenbergh ende alhier woonende
(alhier in de kerck getrout op Dond: den 20 Aug. 1705)

Dito.
Dirck Dexter, j:m: van Geertruijdenbergh  met
Johanna Groendijck, j:d: woonende tot Woerden
(attestatie van predicant, getrout tot Woerden)

Den 8 dito.
Johannes van Loveren, j:m: geboortigh van Oisterhouwt, met
Antonetta Struijck, wede. van Joost van Grondelle woonende alhier
(alhier in de kerck getrout op Sondagh den 6 Sept. 1705)

Den 29 dito.
Pieter Ridders, Tamboer onder de Compagnie van heer Capt. Merwede in guarnisoen alheir met
Catharina Harsins, j.d. van Swol alhier woonende

Dito.
Matthijs Slootmaaker, weduwnaer, Capiteijn farnis(?) onder de compagnie van Capt. Bollinckhove alhier in guarnisoen met
Metje Plasier, wede. van Jan Everts mede woonen(de) alhier
(alhier in de kerck getrout op Donderdagh den 17 Sept. 1705)

Den 13 Septemb.
Gillis Branterler, weduwnaer appointe(?) met
Anna Wijnants, weduwe , beijde alhier woonende
(alhier in de kerck getrout op Donderdagh den 1 Oct. 1705)

Anthonij Geerde vander Teen, j:m: met
Anneken van Ham, j:d: beijde alhier woonende
(Donderdagh getrout den [.] October)

Jan Sarel, Soldaet onder comp. vande heer Capt. Marli, weduwnaer, met
Maria Rogiers, weduwe, alhier woonende.
(niet getr.)

[FOLIO 12][1705]

Den 21 Novemb.
Jan Wijnoxbergen, j:m: van Geertruijdenb: met
Geertruijdt van Pelsum, j:d:
(op de Hooge Swaluwe getrout)

Den 12 Decemb.
Joris Spensar(?), j:m: Sergeant onder de Comp van heer Lieutenant Collonel Graeff Engense hulpbende, met
Johanna Fijnenbuyck, j:d: alhier geboortigh ende woonende

Den 19 dito.
Jan Melstroy, j:m: ruijter onder de Compagnie van den Lieutenant Generael Dompre alhier in guarnisoen, met
Jenneken Vos, wede. van Jan Stoop, j:d: alhier woonen(de)

Den 26 Decemb.
Johannes Ruijters, j:m:., Soldaet onder de Compagnie vande heer Johan Pijll Captijn int regiment vande Collonel Steen Colleffsvell in guarnisoen tot Heusden, met
Dircxken Impelmans, j.d. woonende alhier.
(alhier inde kerck getrouwt)

Den 2 Januarij 1706.
Arien Kinghman, j:m: van G:bergh ende alhier woonende met
Maria Verhave, j:d: van Werckendam ende laetst gewoont hebbende tot Schoonhoven
(den 9 Feb: 1706 alhier in de kercke getrouwt)

Den 2 Dito.
Frans Salemans, j:m: Ruijter onder de Compagnie vande heer generael Dompre in guarnisoen alhier, met
Catharina Nobel, wede. van Cornelis Goossens, alhier woonende
(alhier in de kercke getrouwt)

Den 9e dito.    [=09-01-1706]
Frans Melsen, weduwnaer, Ruijter inde Compagnie van heer Dompre alhier in guarnisoen met
IJda Meerbeecq, j.d. hier woonende

Dito.
Wiljam  ..eder(?), j:m: onder de comp: van Clap[..]

[FOLIO 12vs][1705]  => hoort eigenlijk voor folio 12!!

Den 26 dito.   [=26-09-1705]
[DOORGESTREEPT: ] 
Jan Kepper
, Soldaet onder de compagnie van Capt. Hoff, j:m: met
Anna Gro[..], wede. van Francois de Koeij, alhier woonende
(alhier in guarnisoen)

Dito.   [=26-09-1705]
Abraham de Langh, j:m:, Soldaet onder de Compagnie van heer Capt. Balviaen alhier in guarnisoen met
Johanna de Haes, j.d.van Schencke Schans alhier woonende
(alhier in de kerk getrout op Donderdagh den 15 Oct. 1705)

Den 3 Octob.    [=03-10-1705]
Hans Michiels Sromholt(?), j:m: Soldaet onder de Compagnie vande heer Capt. Doetinchem in guarnisoen alhier, met
Barbara Hap[..], j.d. alhier woonende
(hier inde kerck getrout op Sondagh den 18 October 1705)

Den 10 Octob.    
Cornelis Winckers, Soldaet onder de Comp vande heer Capt., j:m: alhier in guarnisoen, met
Geertruij Brouwers, j:d: alhier woonende.

De 10 October 1705.    
Do. Hugo Plassius, j:m: bedienaer des Godlijcken Woorts tot Breskens met
Anna Catharina Plassius, j.d. van G:Bergh ende oock alhier woonende.
(hier in de kerk getrout op Sond. den 10 November 1705)

Hugo Plassius (1705-1711)
Geboren te Breda en gedoopt ald. 15 mei 1671 als zoon van Cornelus Plassius en Maria Huijgens. Werd als kandidaat te Breskens bevestigd 27 sept. 1705. In febr. 1709 overlijdt zijn vrouw Anna Catharina Plassius, en ontstaat er kennelijk een conflict over het overleveren van staat en inventaris van haar nalatenschap. Hij vertrekt (vermoedelijk) in de zomer van 1709 naar Breda. Op 15 nov. wordt diaken Jacob Hollebrants met een brief naar hem toegestuurd, met het verzoek binnen 14 dagen naar zijn gemeente alhier terug te keren. De rekening van die reis wordt afgetrokken van het salaris van de predikant. Ook wordt de vrijheer verzocht de predikant te ordonneren "omme sigh na sijen stantplaase en toevertroude gemente te transporteren". Op 21 juli 1710 is Hugo Plassius weer in Breskens en wordt de zaak in der minne geschikt. Hij is dus een jaar afwezig geweest. Op 23 juni 1711 wordt hij vervolgens beroepen tot Terheijden in 't land van Breda. Ds Petrus van de Wiele wordt als director aangesteld.
[http://www.grijsbaard.nl/functies/Predikant_van_Breskens.html]

Den 30 dito.  [=30-10-1705]
Arnoldus Tilborgh, weduwnaer van Maria van Dongen, woonende tot Dordrecht, met
Odilia van Eterson, j:d; woonende alhier.

Arnoldus van Tilburg, otr. Dordrecht 1-11-1705 Odilia van Eterson
Kinderen:
1.
Maria, ged. Dordrecht 27-9-1706.
2.
Geertruijd, ged. Dordrecht 24-2-1708.
3.
Cornelis, ged. Dordrecht 18-8-1709.
4.
Melchior, ged. Dordrecht 26-6-1711
5.
Cornelia, ged. Dordrecht 2-1-1715.
6.
Arnoldus, ged. Dordrecht 5-2-1717.
7.
Cornelia, ged. Dordrecht 24-3-1719.
8. Anna Elisabeth, ged. Dordrecht 1-7-1722.

Den 31 do.
Geerit Adrs. van Zeveren, j:m: van op de Made, met
Anna Cornelis Groenevelt, j:d: geboortigh vande Nieuwendijck, ende alhier woonende

Den 7 Novemb.  [=07-11-1705]
Hendrick Havermans, j:m: met
Wilhelmina Linge, j:d: beijde alhier woonende ende geboortigh

Den 19e dito.
Ft. Coor Hendrixx, j:m: Corporael onder Compagnie van ..? guarnisoen .[...]

[FOLIO 13][1706]  => hoort eigenlijk achter folio 12 en niet 12vs !!

6 Meert 1706.
David Verheul, j.m. van Dordrecht, alhier woonende met
Maria Boet, j.d. van Gorinchem
(......)

Johannes Verheulen, otr. Dordrecht 20-4-1681 Cornelia Croes
Kinderen:
1. David, ged. Dordrecht 8-7-1682.

13 Meert 1706.
Carel van(der) Sloot, j:m; van G:bergh met
Angenietje Dooremans, wede. van Joor van Beijeren, beijde alhier woonende.
(hier in de kerck getrout)

Den 3 April.
Meerten van Eersel, j:m; van G:bergh ende alhier woonende met
Maria Voorhout, j:d: mde alhier woonende 

Dito.
Bartel Oosterkamp, j:m:, Ruijter onder de Comp. van(de) heer Rutmr Sabber alhier in guarnisoen met
Maria Fijnenbuijck, wede. van Rodolf Cijnders, mede alhier woonen(de)
(alhier in de kerck getrout  .. dagh ..[..] Appril 1706)

Dito.
Jacob Rulsom(?), Soldaet onder de heer Capt. W..(?)..its, in guarnisoen tot Gorinchem met
Maria Timmermans, alhier woonende

Den 17 dito.
Robbertus de Hoogh, j:m: Soldaet onder Compt. van(de) hr. majoor Lauwick int regiment van Holstijn Noorborgh alhier in guarnisoen met
Ariane Maria Jans, j.d. woonende tot Uijtrecht

Den 24e April 1706.
Lambert Suez, j:m: met
Elisabeth de Fuijt(?), j.d. beijde alhier woonende

[FOLIO 13vs][1706]

Den  1(?) Meij 1706.
Claes Hanenbergh, j:m: visser(?), alhier met
Cornelia Aertssen, j:d: beijde alhier woonende

Den 17 Julij 1706.
Pieter de Weijs, j:m: van G:bergh met
Pieterke van Sandoel, j:d: beijde alhier woonende
(den 5 Aug. 1706 alhier inde kercke getrout)

Den 24e Julij 1706.
Johannes Sacharias, j:m: Soldaet onder de Comp. van(de) heer Capt. Lamswe[..] in guarnisoen alhier met
Dingena Lotti, j:d: alhier woonende

Den 31e Julij 1706.
Hendrick van Rix, j.m. Sergiant onder de comp vande heer Cap. Echte in guarnisoen alhier met
An[..] Maria Swaen, j.d. van G:bergh alhier woonende
(den 15 Augusti 1706 alhier inde kercke getrout)

Den 3 Aug. 1706.
Willem van Geldel, .., van Uijtrecht, Soldaet onder de comp van heer majoor Lauwick alhier in guarnisoen, met
Maria Geuete(?), j.d. van Uijtrecht

Den 25 September 1706.
Dominicus Lotmans, weduwnaer van Anneken Jans, Soldaet inde Comp van heer majoor Lauwick alhier in guarnisoen, met
Willemina van(der) Teen, j.d. van G:bergh.

[FOLIO 14][1706]

Den 9e Octob. 1706.
Frans Bouwdewijns, j:m: geboortigh van Tievada(?) in Vranckrijck, Soldaet alhier in guarnisoen met
Levijn..(?) Baseliers, j.d. geboortigh van Vlaenderen ende woonende op de Swaluw
(op attestatie van Domine W.V. Troje)

Den 16 dito.
Jan Baptista de Lanoy, j.m. Soldaet onde rde Capt. Steenhuijse alhier in guarnisoen met
Corn..(?) van der Bergh, wede. van Harme Wittener, mede alhier woonende
(den 7 November 1706 alhier inde kercke getrout ende den trouwd: gelicht)

Den 4 December 1706.
Evert Willemssen, j:m: Ruijter onder de Compagnie vanden heer Overste Champange int Regiment vanbde Generaal Dompre in guarnisoen tot Breda, met
Catrina vander Water, j.d. van G:bergh ende alhier oock woonende
(den 28  xber 1706 alhier inde kerck getrouwt)

Den 11e Decemb. 1706.
Pr. Zegers, weduwnaer van Margrita Borge, met
Jenneken Hanenb[ergh], wede. van Cornelis van Zoelen, beijde alhier woonende
(den 26 xber 1706 alhier inde kercke getrout)

Dito.
Andries Lier, j:m: Ruijter onder de Lijff Com. vanden generael Dompre tot Breda in guarnisoen met
Magdalena Stampers, j.d. van G:bergh ende alhier woonende
(den 4 Januarij 1707 alhier inde kerck getrout)

Dito.
Dirck Gerrits, j.m. Ruijter onder het regiment vande generael Dompre in guarnisoen tot Breda, met
Johanna van Terheijden, j.d. alhier [...]

[FOLIO 14vs][1706]

Den 18 dito.
Niclaes Aernolt, j:m: Corporael onder de Comp vande heer Ritmeester Ruddisheijm int Regiment vande Grave van Rossefoort tot Steenbergen in guarnsioen met
Helena Serni, j.d. van Nimwegen ende alhier woonende
(alhier inde kerck getr. Donderdagh den 3 Jan. 1707)

Dito.
Michiel Cornelis Boot, j.m. en(de)
Anneke Cornelis Goossens, j.d. beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getr. ...dagh den [..] Jan. 1707)

Den 7 Januarij 1707.
Andries Dijckman, j:m: uijt het landt vander Merck, Regiments quartiermr vande heer Generael Dompre in guarnisoem tot Breda, met
Maria Moleschot, wede. van Adriaen Bavelaers, woonende alhier

Den 8 dito.
Simon Granmal, j:m: van Geertruijdenberg, Ruijter onder de compagnie vande Heer Ritmeester Hop int Regiment van Heer Luijtenant Generael Ooije in guarnisoen tot Luijck, met
Catharina Meijers, j.d. woonende alhier.

Den 19 dito (op attestatie van do. Groenincx tot Raemsdoncq)
Joost Hartogh, weduwnaer van Maria van Os, woonende alhier met
Sijken de Jongh, j.d. van Raemsdoncq ende aldaer woonende.

Den 5 Feb. 1707.
Cornelis Jans, j.m. Cannonier geboortigh tot Mastricht, met
Maria van Os, j.d. van G:bergh ende alhier woonende

[FOLIO 15][1707]

Den 19 Feb. 1707.
Steven van Uijtrecht, j.m. Sergeant onder de comp. van(de) hr Capt. Lamsweert jegenwoordigh tot Worcum in guarnisoen, met
Cornelia van Beijeren, wede. van Govert vander Sluijs ende alhier woonende

10 Appril.
Philip Nunninkhoff, j.m. met
Anna van Eeckhuijsen, j.d. beijde van G:bergh
(op attestatie met van J. Rau Boedtonck tot Dort.)

Den 16 April 1707.
Adriaen van Leeuwen, j.m. met
Johanna Bergh, j.d. beidje alhier woonende.

Den 17 April 1707.
Herman Hermensse van Groeninge, j.m. Soldaet onder de Compagnie van den heer Overste luijtenant Swar in het Regiment vanden Cormel Wighers in Guarnisoen tot Groeninge, met
Maria Poth, j:d: woonende alhier.

Den 7 Meij 1707.
Hend: Tomas Dotsen(?), j.m. Soldaet onder de comp vande hr Capt. Canter alhier in guarnisoen, met
Neeltje Pieters Blete[..], j.d. van G. bergh ende alhier woonende.

Den 1e Junij 1707.
De heer Francois Gaarling, Luijtenant Resone(?) van Feguent(?) van(de) heer generael Oijen, weduwnaer van Catharina Harincx, met
Catharina Boot, weduwe van Matthijs Capp..(?)

[FOLIO 15vs][1707]

Den11e Junij 1707.
Johannes Groothousens, j.m. met
Maria Bisschop, j.d. beidje alhier woonende

Den 16 Julij.
Albert Janssen, Soldaet onder de Compagnie vande heer Capt. Canter in guarnsioen alhier, met
Mayken Pieters Blet, wede. van Jan Snijder, alhier woonende

Den 6 Augustis 1707.
Christian Trijbloet, j.m. Soldaet onder de Comp. vande heer Capt. Ad: Leeuwen alhier in guarnisoen met
Adriana van Ull, j:d: van G:Bergh ende alhier woonende

Den 10 Septemb.
Hendrick Hendrikcxssen, j.m. Soldaet onder de Compagnie vande heer Overste Swart alhier in guarnisoen met
Jenneken van Tongeren, j.d. van GB ende alhier woonende

Den 1 October 1707.
Corn: Aerden, j.m. met
Anna Barbera Gramal, j.d. beijde alhier woonende

Dito.
Michiel van Beckom, j.m. Soldaet onder de comp vande hr Capt. Steenhuijse in guarnisoen tot Bergen opden Zoom, met
Elisabeth van Ruill / Null(?),. j.d. van G-berghe

Den 14e Octob 1707.
Anthonij van Os, j:m: met
Johanna Catharina Spilbergen, wede. van Adrian Molenschot, beijde woonende alhier.

Den 15 Dito.   [=15-10-1707]
Jan Wiggers, Soldaet onder de Capt Cant[.] met
[..]

[FOLIO 16][1707]

Dito.  [=15-10-1707]
Peeter Jans vande Greeff, weduwnaer van Margerita Lucaq de Visser, Soldaet onder de compagnie vande hr Capt Lanoij in guarnsioen tot Bergen opden Zoom, met
Catharina Verdoes, wede. van Lodewijck Michiels, ende alhier woonende

Den 19 9 ber 1707.
Corstian Willems Hagers, weduwnaer van Maeijke Cornelis, woonende tot Drimmelen met
Geertruij Elders, j,d. alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den Dingsdach den 6 Decemb 1707)

Dito.
Willem Knaap, j.m. met
Adriana Fijnenbuijck, j.d. beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den Donderd den 8 Decemb 1707)

Den 26 Novemb. 1707.
Jasper de Bruijn, j.m. met
Francina van Hartincxvelt, j.d. beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den Donderd den 8 Decemb 1707)

Dito.
Pieter Kinders, j.m. Constapel onder de comp van de heer Minninckhuijse in guarnisoen inde Sitadel van Luijck met
Catharina Hanenbergh, j.d. alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den Donderd den 15 Decemb 1707)

Dito.
Jan Codonel, j:m: geboren uijt de Stadt Uzes in de provintie van Languedoc, met
Margrita Moeton, j:d: van Utregt.
(op attestatie van predicant Hendricus Bruck(?))

Den 17e x b: 1707. [=17-12-1707]
Frans Verstraeten, weduwnaer van Margrita van Sandoel, met
Cornelia de Hoogh, j:d: beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den [.]ondagh den [..] Jan 1708)

[FOLIO 16vs][1707]

Den 24e xb 1707.   [=24-12-1707]
Dirck Pieters van(der) Sluijs, j:m:, visser alhier, met
Catharina Heijblom, j:d: van S Gravemoer ende alhier woonende
(alhier inde kerck getrout den Donderdagh den 12e Jan 1708)

Den 5e januarij 1708.
Cornelis de Jongh, j.m. van Raemsdoncq met
Catharina Heijens, j.d. van G:bergh beijde woonende alhier
(op het stadthuijs getrout den 22 jan. 1708)

Den 7 dito.
Bouwdewijn La Fleur, j:m: van Vianen, Soldaet onder de comp. vande heer Capt Philipt int Regiment van hr Herzogh Pleut(?) Noordburgh h, in guarnsioen tot Sluijs in Vlaenderen, met
Anna Margrita Heijkoop, j:d: van Geertruijdnebergh ende alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op dingsdag den 24 Jan. 1708)

Den 14 Januarij 1708
Hans Jurien Faupel, j:m: Cap. Desarius onder de Compagnie vande heer Luijtenant Colonel Pijll in Guarnisoen binnen s hage, met
Pitternel Poth, j:d: van G:bergh ende alhier woonenden
(alhier inde kerck getr. op Sondag den 29 Jan. 1708)

29 dito.
Willem Baas, j.m., Soldaet onder de engele garde te voet met
Anna Dexter, j.d. van Geertruijdenbergh op attestatie van den Pr. Corn: Douc:
(getrout buijten dese Stadt)

Den 11 feb. 1708 (op attestatie van G: Meander predicant tot Amersfort)
De heer mr. Pieter Vedrines, president Borg. deser Stede ende rentmr van sijne Maij.t Domeinen ende goederen over de selve Stadt, weduwnaer van Pietronella de Caron, woonende alhier, met
Sibilla Harderwijck, wede. van de heer Adrian Temming Coenraads in sijn leven schepen ende Raedt der Stadt Amersfort ende aldaer woonende
(getrout buijten dese Stadt)

Den 11 dito.
d'Heer Johan Zigismundus Halacq, j.m. van Dresden in Saxen, Cornell onder het Regiment vande heer Generael Dompre jegenwoordigh in guarnisoen tot Leuven met,
Juffr. Anna Marij IJlingh, j.d. woonende alhier
(alhier getrout den dingsdag 28 febr 1708)

[FOLIO 17][1708]

Den Meert 1708.
Adriaan Voorhout, j:m: geboortigh ende woonachtigh tot Geertruijdenbergh met
Adriana Cornelisse Ouninx, jongh dochter geboortigh ende woonende tot Caam
op attestatestatie van Schepenen tot Caam
(getrout buijten dese Stadt)

Den 7e Aprill 1708.
Martijn Le Camm(?), j:m: geboortigh uijt het lant van Luijck, met
Catharina van Doore, j:d: beijde alhier woonende.
(getrout buijten dese Stadt)

Den 15 Aprill 1708.
Adam Faessen, weduwnaer, Ruijter onder de Comp. vande heer Graeve van Bentum, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Popelier, wede. van Adrian Deckers alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 22 Appril 1708)

Den 16 Junij 1708.
Jan Harmens, j:m: geboortigh van Boudie in Oost Vrieslandt, met
Cornelia Coppelaer, j.d. beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 4 Julij 1708)

Den 8 Julij. (getr buijten dese Stadt)
Pauwels Vismans, j.m. van G. denbergh, met
Helena de Jongh, j.d. van Wasbeek
(op attestatie van de diakonen tot Wasbeek)

Den 14e Julij 1708.
Willem Jansz, j.m. Soldaet onder de comp vande hr Niclaes Veltman in guarnisoen tot  Roermonde, met
Pieternel Cornelis, j.d. alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 2 Augustij 1708)

Dito.
Johannes Hooger, j.m. Tamboer onder de

[FOLIO 17vs][1708]

comp. vande heer Garard Canters un Guarnisoen alhier, met
Willemina Pasen(?), j.d. alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 8 Augustij 1708)

Den xi Augustij 1708.
Gerrit Jans, j.m. Soldaet onder de comp. vande hr Capt. Ad: Leeuwen in guarnsioen tot Roermonde, met
Anna Nes(?), j.d.van GBergh ende alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 13 Septemb 1708)

Den 15 Septemb. 1708
Leonard Barnard, j.m. Soldaet onder de comp vande hr Capiteijn Louwerman alhier in guarnisoen met
Evan vna Thoorn, wede. van Jan Crabb, mede alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 30 Sept. 1708)

Den 20 Septemb. 1708
Josephus Allert, j.m. van s Hertogenbosch ende aldaer woonende met
Maria Mahue, j.d. van G Bergh ende alhier woonende.
(alhier op de stadthuijse getr. op den 9 Octob. 1708)

Den 22 dito.
Harmanus Bouger, j.m. van Oost vrieslandt, met
Maria Cornelia van Gils, j.d. alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 14 Octob. 1708)

Dito.
Jan Batist, j.m. Soldaet onde rde comp vande hr Overste Leutenant Eijsom met
Anthonetta de Rot?, j.d. van Geertruijdenbergh.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 11 Octob. 1708)

[FOLIO 18][1708]

Dito.
Dirck Eppers, weduwnaer van Sijken Dircx, Soldaet onder de comp. vande hr Capt. Wolderingh alhier in guarnisoen, met
Catharina Eggers, j.d. van Groningen.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 18 Octob. 1708)

Den 6 October 1708.
Wigger Broeckman, j.m. Soldaet onder de comp. van hr Lieutenant Colonel van Ewssum in guarnisoen alhier, met
Johanna Maria Borchman, j.d. alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 21 Octob. 1708)

Dito.
Jacob Reinders, j.m. Soldaet onder de comp. van de hr Ad: Leeuwen in guarnisoen tot Roermonde, met
Willemijntje Cornelis Maes  j.d. alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 28 Octob. 1708)

Dito.
Jan Hendricx, j.m. Soldaet onder de comp vande hr majoor Clant in guarnisoen tot Roermonde, met
Wouterke Brughmans, j.d. alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 28 Octob. 1708)

Den 27 dito.
Pr. de la Batu, j.m. Soldaet onder de comp vande hr Capt. Clocq alhier in guarnisoen, met
Aelbertje vander Lecq, j:d: van Rhoon.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 22 Novemb. 1708)

Dito.
Thomas van Gils, j.m. van Wasbeecq met
Maria Groenevelt, j:d: van Almkerck, beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 22 Novemb. 1708)

[FOLIO 18vs][1708]

Dito.
Jacob Wats(?), j:m: Soldaet onder de comp vande hr Capt. Clocq alhier in guarnisoen, met
Geertruij Cas, j.d. van Wesel.

Den 17e November 1708.
Bouwdewijn vander Sluijs, j.m. met
Jenneke Weijdemans, j.d. beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 2 Decemb. 1708)

Den 24e November 1708.
Adrian Pietersz van Etten, j.m. woonende tot Ter Heijden met
Anna Mejers, wede. van Meerten de Jongh.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 9 Decemb. 1708)

Den 15 xb 1708  [=15-12-1708]
Pieter vande Dussen, j:m: met
Eva van de Made, j:d:  beijde alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 3 Jan. 1709)

Den 5e Januarij 1709.
Willem Snellen, j:m: Soldaet onder de comp vande heer Capt. Lauwermans alhier in guarnisoen met
Sijken Bosch, j.d. alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 24 Jan. 1709)

12 dito.
Lowijs Raquin, j.m. Tamboer onde de Compagnie van hr Capt. Helwerda met
Elisabet Smits, j:d: alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 7 Febr. 1709)

Den 19e dito.
Jacob vanden Hooff, j.m. Ruijter onder de Comp. van heer Ritmr. Bernart in garnisoen tot Breda, met
Francoise van Dalom, j.d. alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 7 Febr. 1709)

[FOLIO 19][1709]

Den 26 Januarij 1709.
Aelbert Lavadieu, j.m., Ruijter onder de comp van de heer Generael Domard in guarnisoen alhier, met
Johanna Galant, j.d., van G Borgh
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 10 Febr. 1709)

Den 2 Feb. 1709
Wijnant Barens, j:m:, ruijter onder de comp vande hr majoor Hambroeck alhier in guarnisoen met
Clara Geelinq, j.d. van Leuven
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 10 Meert 1709)

Den 2 Maert 1709.
Harme Beumer, j:m; Ruijter onder de comp. vande hr majoor Hambroeck in guarnisoen alhier met
Catharina Hanenbergh, wede. van Crijn vander Locht
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 17 Meert 1709)

Den 23 Maert 1709.
Gerard Gijse, j:m: ruijter onder de comp. vande heer Overste Spanjaars alhier in guarnisoen met
Elisabeth Deckers, j:d: alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den [..] Appril 1709)

Den 20 Aprill 1709.
Hendrick Poosdagh, j:m: ruijter onder de comp. vande heer Majoor Hambroeck in garnisoen alhier met
Catrien van Sonnevelt, j:d: alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 5 Meij 1709)

[FOLIO 19vs][1709]

Den 26 April 1709.
Gillis Hally, j:m: Commies vande Vr..res ende ammonitie van oorlogs binnen dese Stadt, met
Cornelia Gruijters, j.d. beijde woonende alhier
(buijten dese stadt getrout)

Den 27 Aprill 1709.
Wouter Bommelaer, j:m: geboortigh van GBergh woonende tot Breda, met
Aeltje Jacobs, j.d. van Drimmelen ende alhier woonende
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 16 Meij 1709)

Den 30 April 1709 (buijten dese stadt getrout)
Jan Pieters de Bergh, j:m: Ruijter onder de Compagnie vande heer Ritmr Hop in guarnisoen tot Breda, met
Johanna Maria van Groothoesen, j:d; van GBergh ende alhier woonende.

Den 9 Meij 1709.
Boudewijn van Beijeren, j.m. visser, met
Dingena de Bruijn, j.d. beijden woonende alhier
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 19 Meij 1709)

Dito (buijten dese stadt getrout)
Lubbert Westendorp, j:m: Corprael onder de Compagnie vande heer Ritmr. Hop in Guarnisoen tot Breda, met
Catharina Aerden, j.d. van G:Bergh ende alhier woonende

Den 18 Meij 1709.
Pieter Cocx, j.m. van Geertuijdenbergh, dienaer vande heer Capt. Pijll met
Marija Seijlmans, j.d. van Wasbeeck, beijde woonende alhier.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 19 Meij 1709)

25 dito.
Willem van Est, weduwnaer van Hester Gerrits Cock woonende tot Rotterdam, met
Marija Zeijers, j:d: van G:bergh ende alhier woonende.
(buijten dese stadt getrout)

Dito.
Wouter Blauw, j:m: geboren en woonachtigh tot Oosterhout met
Pieternella Erasmi Cornel[..], j:d: beijde aldaar woonende
(buijten dese stadt getr)
(op attestatie van den predicant Erfrenten tot Oosterhoudt)

[FOLIO 20][1709]

Den 10 Augustij 1709.
Hendrick Haes, j:m: geboortigh van Greuningen, dienaer vande heer Capt. Leeuwe, met
Anna Swaen, j:d: van G Bergh ende alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 25 Augustij 1709)

Dito.
Adriaan Langewegh, j:m: geboren in de Sevenbergen en woonende onder de Zwaluwe met
Maria Catharina van Seters, j:d: geboren en woonagtigh tot Geertruijdenbergh.
(buijten dese stadt getr)
(op attestatie van ouderlingh Anemaat op de Zwaluwe)

Den 7 Septemb.
Jacob te Canjier(Gaujier?), weduwnaer van Maria Drille, Soldaet onder de Comp. van heer Generael, majoor de Lissemarie in Guarnisoen alhier, met
Anna Bouiseveen, wede. van Pr. Mirabel woonende alhier.
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 22 Septemb. 1709)

Dito.
Johannes Groot, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer Capt. Marvella in guarnisoen alhier, met
Martijntie Watervliet, j:d: van Delst(?) ende woonende tot Uijtrecht
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 22 Septemb. 1709)

Den 29 dito.
Valentijn Roepel, j:m: geboren ende woonachtigh in S Hage met
Adriana vande Gevel, geboren ende woonedne alhier. 
(op attest van(de) Secretaris in s Hage)
(alhier inde kerck getr. op Sondagh den 13 October 1709)

Den 28 dito.
Joost Pieterse Croock, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer majoor Klaut in Guarnisoen alhier met
Cornelia Wessels, wede. van Thomas Poth alhier woonende.
(alhier inde kerck getr. op Donderdagh den 17 October 1709)

Den 5 October.
Willem Braegsman, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer majoor Doulnir in guarnisoen alhier met
Aegje Tadema, j:d: woonende tot Amsterdam.
(alhier inde kerck getr. [...] Octob: 1709)

[FOLIO 20vs][1709]

Den 2 November 1709.
Jaques Boutijn, j.m. Soldaet onder de Comp. van(de) heer Capiteijn Lagenties in Guarnisoen alhier, met
Johanna Woestijn, j.d. van Swoll, ende woonende alhier.
(sijn haar derde proclamatie opgehouden ..ij manquement van een behoorlijke attestatie)

Den 23 dito.
Aernout Lamie, weduwnaer van Anneken Selade apointe, met
Pieternel Jacopbs, wede. van Dirck Verbrugge, beijde woonende alhier
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 8 Decemb. 1709) 

Den 7 Decemb.
Lambert Lambertse, j.m. geboortigh van Nimwegen met
Anne Wijdemans, j.d. van G:bergh beijde alhier woonende
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 29 Decemb. 1709) 

Dito. [=07-12-1709]
Sijmon de Bruijn, weduwnaer van Marija Hendricx, Soldaet onder de Comp. vande hr overste Lt. Vogue int Regiment vande heer Bregardier Berckhoffer in Guarnisoen tot Brussel, met
Lijsbeth Glaudise, wede. van Jan Duijvesmith, wonende alhier
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 22 Decemb. 1709) 

Den 9 Januarij 1710.
Paulus Diderick Schoonstit, j:m: Trompetter onder de Compe. vande heer Generael Dompre in Guarnisoen tot Roermonde, met
Ageta van Terheijden, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(hier inde kerke getr. op Donderdagh den 23 Jan. 1710) 

Den 18 dito.
Johannes Spruijt, j.m. met
Dingena Eterson
, j.d. beijde woonende alhier.
(hier inde kerke getr. op Donderdagh den 13 Febr. 1710) 

Item.
Jan Hadder, weduwnaer van Susanna Lau, Sergeant onder de Engelse met
Helena Heijmans, j.d. woonende alhier.
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 2 Febr. 1710) 

Den 1 Febr. 1710. (op attestatie van den predicant op de Zwaluw)
Govert Huijberts Busch, j.m. Ruijter onder het regiment van de Lt Generaael Dompre met
Willemijntje Adriaanzs de Jongh, j:d: gebooren den woonende op de Zwaluwe
(buijten dese Stadt getr.)

Den 12 Aprill 1710.
Johannes Voortman, weduwnaer van Marija Poth, met
Adriaentie Stelt, j.d. dienstmeijt bijde heer Augustijn van Son, beijde woonende alhier
(hier inde kerke getr. op Sondagh den 4 meij. 1710) 

[FOLIO 21][1710]

Den 7 Maij 1710.
Johannes Gevers, j:m: geboren ende woonende alhier, met
Adriana Casius, j:d: geboren ende woonachtigh tot Leerdam
(buijten dese Stadt getr.)
(op atestatie vanden predicant tot Leerdam)

14 dito.
Jacobus Beijens, j:m: geboren ende woonende alhier, met
Maria Adriana Biestraten, j:d: geboren ende woon achtigh tot Oosterhout
(buijten dese Stadt getr.)
(op atestatie vanden Secretaris tot Leerdam)

Den 25 Junij 1710.
Lambert van Wijngaerden, weduwnaer van Johanna Swaen met
Maria Grassoun, j.d. van G berge bijde wonende alhier
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 13 Julij 1710) 

Den 19 Julij.
Gerrit van Eijsendoorn, weduwnaer van Cornelia de Wilde, Corporael onder de Comp. vande heer Capteijn de Bruijn, alhier in guarnisoen met
Marije van Vorssel, wede. van Laurens Hermans, geboortigh ende woonede alhier
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 3 Augustij 1710) 

Den 2 Augustij 1710.
Pieter de Visel, j:m: geboortigh van Heusden, Cap. herms onder de Compagnie vande heer Luijt. Collonel de Pauw int Regiment vanden Generael luijtenant Baron van Vriesen in Guarnisoen alhier, met
Johanna Willem, j:d: van G Berg ende alhier woonende
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 17 Augustij 1710) 

Den 16 dito.
Hendrick Ees, weduwnaer, Sergeant onder de Comp. vande heer Luijtenant Collonel Verduijn in Guarnisoen alhier met
Ida van Mierbeecke, wede. van Frans van(de) Meij, alhier woonende
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 31 Augustij 1710) 

Den 30 Augustij 1710.
Johan Christoffel Haen, j:m: van Hanover in Duijtslant, Soldaet onder de Compagnie vande heer Cap. Belaerts in guarnisoen alhier met
Maria Klughmans, van G Berg ende alhier woonende
(hier in de kerke getrout op Donderdagh den 18 Septemb. 1710) 

Den 15 September 1710
Wouter van Hardincxvelt, j.m. met
Marija Carlina vander Cruijs, j.d. beijde geboortigh ende woonende alhier
(hier in de kerke getrout op Donderdagh den 9 Oct. 1710) 

[FOLIO 21vs][1710]

Den 8 October 1710.
Johannes Schoenmaeckers, j.m. geboortigh van Sevenbergen ende woonende tot Dordrecht met
Cornelia Broeckhoven, j.d. geboortigh ende woonende alhier
(hier in de kerke getrout op Donderdagh den 30 Oct. 1710) 

Johannes Schoenmakers, otr. Dordrecht 12-10-1710 Cornelia Broekhoven
Kinderen:
1. Joost, ged. Dordrecht 17-10-1711
2. Jeremias, ged. Dordrecht 28-6-1716.
3. Jeremias, ged. Dordrecht 21-1-1718.
4. Teuna, ged. Dordrecht 23-5-1720.
5. Simon, ged. Dordrecht 24-4-1725
6. Johanna, ged. Dordrecht 3-10-1727.
7. Cornelis, ged. Dordrecht 26-10-1728.

11 dito.
Johannes Dooremans, j:m: van Geertruijdenb. met
Jacomijna Evers van Nakke, wede. van Cornelis van Strien, woonende tot Goes.
(buijten dese Stadt getr.)
(op attest vanden kerckenraadt aldaar)

Dito.
Isaac Molenbergh, j:m: alhier geboren en woonende met
Maria Brouwers, woonende tot Raamsdonk
(buijten dese Stadt getr.)
(op attest vanden predicant Groeningen)

Den 15 October.
Melghior Soster, j:m: uijt Switserlant, Lieutenant in france dienst met
Johanna van Bijemont, j:d; geboortigh tot Saerloos ende alhier woonende
(buijten dese Stadt getr.)

Den 3 Nvember.
Melsert IJsebart, j:m: Soldaet onder de Compe. van(de) heer Cap. Schrieck in guarnisoen alhier met
Cornelia Jans van Werme, j.d. geboortigh van Ouwerschie ende alhier woonende
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 9 November 1710) 

Den 8 dito.
Jan Broeckmans, j:m: Soldaet onder de Compe. van(de) hr. Capt. Schrieck in Guarnisoen alhier met
Catharijna Franck, j:d: gebooren ende woonende tot Dordrecht
(alhier in de kerck getr. op Dingsdagh den 11 Novemb.)

Den 13 Novemb.
Johannes Eckhuijsen, j:m: Soldaar onder het regiment van Vriessem met
Adriana Mouthaan, geboren tot s Moer
(op attestatie van secretaris aldaar)
(hier in de kerke getrout op Donderdagh den 27 November 1710) 

[FOLIO 22][1710]

Den 6 Decemb. 1710.
Bastiaen van Valen, j.m. geboortigh van Dordrecht ende woonende alhier, met
Marija van Terheijden, wede. van Augustijn Loeff, woonende op de Schans.
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 21 December 1710) 

Den 13 November 1700.
Augustinus Loeff, j:m: geboortigh in s Gravenhage met
Maria van Ter Heijden, j:d: beijde alhier woonende.

Den 13 dito.
Pieter Backer, weduwnaer, quartiermeester, onder de Compagnie vande hr Brigardier, Grave van Benthem in guarnisoen tot Breda, met
Anna Roelants, j:d: geboortigh van G Bergh en woonende alhier
(hier in de kerke getrout op Sondagh den 11 Januarij 1711) 

Den 27 Dito.
Thomas Bols, j:m:, Dienaer vande Heer Generaal Nortingree ,et
Anna Dubbelman, wede. van Dr. Geuli beijde woonden alhier.
(hier in de kerke getrout op Dingsdagh den 13 Januarij 1711) 

Den 8 Januarij 1711.
Lambertus Aeckershoek, weduwnaer van Elisabeth Zonnemasns, woonende tot Rotterdam met
Helena Swaan, j.d. geboortigh ende woonende alhier
(buijten dese stat getrout den 30 januarij 1711)

Den 10 dito.
Rudolphus Ruetschij, j:m: Soldaet ondert Regiment van Albertij in Guarnisoen tot Groeningen, met
Catharijna van Bergen, j:d; geboortigh ende woonende alhier
(hier in de kerke getrout op Dingsdagh den 27 Januarij 1711) 

Den 17 dito.
Johannes Linteness(Luikness?), quartiermr vande Comp van hr overste Scholten in Guarnisoen alhier, met
Leonora Mulders, j.d. geboortigh van Deventer ende woonende tot s Hertogenbosch
(buijten dese stadt getrout)

Den 31 dito.
Jan Bancq, j.m. met
Johanna Moleschot, j:d: beijde geboortigh ende woonede alhier
(alhier opde stathuijs getrout op den 15 Februarij 1711)

Dito.
Pr. van Os (Pieter van Os), j:m: Constapel onder de Comp. van(de) hr. Munnikhuijsen in guarnisoen tot Hoeij, met
Jacomijna Schouten, j:d: gebooren ende woonende alhier.
(alhier opde stathuijs getrout op den 15 Februarij 1711)

[FOLIO 22vs][1711]

Den 27 feberuarij 1711.
Paulus Heringa, j:m: van Leeuwarden, Corneth int Regiment vande heer Bregadier Baron van Rechteren in guarnisoen alhier, met
Anna Hester Verlinden, j:d: van G Bergh ende oock hier woonende
(alhier in de kerke getrouwt op den donderdagh den 19 Martius 1711)

Den 28 dito.
Frans Pieter Ciggel, j.m. Ruijter onder de Compe. vande heer Baron van Rechteren in Guarnisoen alhier, met
Elisabeth van Dalom, wede. van lambert Andriessen, alhier woonende
(alhier in de kerke getrouwt op den donderdagh den 19 Martius 1711)

Den 7 Meert 1711.
Jacob Vos, j:m: met
Everdina Moll, j.d. bijde geboortigh ende woonende alhier
(alhier in de kerke getrouwt op den donderdagh den 26 Maart 1711)

Dito.
Casper Steen, j:m:, Ruijter onder de Compe. vande heer Bragardier Baron van Rechteren in Guarnisoen alhier, met
Hendrina Spreeuw, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerke getrouwt op den Sondagh den 21 Maart 1711)

Den 19 dito.
Andries Holstijn, j.m. Ruijter onder de compe vande hr Bregardier Baron van Rechteren in guarnisoen alhier, met
Anna Wessels Stam, j.d. geboortigh van Effe ende alhier woonende
(alhier in de kerke getrouwt op den 19 Maart 1711 op donderdagh)

Den 21 dito.
Mattheus Wighmoes, j:m: met
Lijsbeth Denis Huijberden, j:d: beijde woonende alhier
(hier in de Stadt getrouwt op donderdagh alhier)

Den 5 April 1711.
Piter op Hees, j.m. van Geertruijdenbergh met
Elena van Eijck, j.d. van Cloetinge, wonende aldaar op attestatie van A. v. Schipper, Secretaris van Cloetinge
(buijten de Stat getrouwt)

Den 5 Aprilus 1711.
Johanus Blom, j:m: en Soldaat onder de Comp van de Heer Jacobus de Vlieger Capt in t Regement van de Heer Brigardier Birkhoffer in guarnisoen tot Niervaardt, met
Maria Schouten, j:d: van G den Bergh
(op attestatie van J v Cleef predt tot Niervaart)(buijten de Stadt getrouwt)

Den 18 dito.
Willem Meldert, j:m: Sergeant onder de Comp vande heer overste Pijll in Guarnisoen alhier met
Marija van Sarfel, j.d. gebooren ende alhier woonende

[FOLIO 23][1711]

Dito den 18.
Joseph Frick, j.m. Soldat Onder de Compagnie vande heer Capteijn Wielotten in guarnisoen alhier, mt
Hermina Paassen, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 7 Mai 1711 op donderdagh)

Den 26 Aprill 1711.
Andries Meijer, j:m: Soldaet onder de Compe. vande heer Cap. Wilotte in Guarnisoen alhier, met
Marija van Ouwerkerck, j.d. geboortigh ende woonende tot Oosterhout
(alhier in de kerk getrouwt den 10 Mai 1711 op Sondagh)

Den 2 Maeij 1711.
Johannes Ottermans, j.m. Soldaet onder de Comp vande heer Capteijn Micko in Guarnisoen alhier, mt
Marija Wagema[ke]rs, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 14 Mai 1711 op donderdagh)

Den 30 dito.
Sijmen Zeijlmans, j:m: Soldaet onder de Comp vande hr Lt Colonel Pijll in gharnisoen alhier met
Helena Prsx, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 14 Julius 1711 op Sondagh)

Dito.
Antonij Crodo(Kodo, Rodo?), j:m: Soldaet onder de Comp vande hr Lt Collonel Pijll in Guarnisoen alhier, met
Maria de Bruijn, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 18 Julius 1711 op donderdagh)

Dito.
Hendrick van Coffina, j.m. Soldaet onder de Comp vande hr Bregardier de Forque in guarnsioen alhier met
Adriana de Jongh, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 18 Julius 1711 op donderdagh)

Den 6 Junij 1711.
Jacobus vande Grau, j.m. Soldaet onder de Comp. vande hrr Cap. Micko in guarnisoen alhier, met
Elisabeth van Groothoesem, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 21 Julius 1711 op Sondagh)

[FOLIO 23vs][1711]

Den 12 Julij ao 1711.
Robbert Hennebo, j:m: geb. tot Lijden, Cadet onder de Comp van d Heer Brigadier de Rocque, in guarnisoen alhier, met
Johanna Maria Cerpentur, geboortig tot Rotterdam en wonende binne s Haag
(op attestatie van Commissaris van s Hage en daar getrouwt)

Hennebo, Robert -, 1685-1737, geb. te Leiden, liep weg en ging in dienst, kroop na de Slag bij Oudenaarde onder de gekwetsten en doden vandaan; cadet bij de garde in Den Haag; verkwistte, meerderjarig geworden, zijn erfdeel van ƒ40.000, zette een ‘vaantje’, d.i. een kroeg op in Den Haag; werd toneelspeler en romanvertaler; trok 1716 naar Amsterdam en verdiende 1720 een kapitaal in actiën; kocht er een buitenplaats voor bij Gouda en doopte die Actiehoven; 1728 makelaar te Amsterdam. Begraven met pracht en praal in de Nieuwe Kerk.Burlesk dichter: Lof der Jenever, 1723; ook een Parodie op het Treurspel Polyxena. Le Francq van Berkhey noemde hem de Jeneverkoning. Doch voor IJsbrand Vincent Jr. dichtte hij een boertige ‘Bruiloftsvertooning’ in de vorm van een Proces Crimineel. [http://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01/laan005lett01_3025.htm]

Den 19 Julij ao 1711.
Theunis Sijmense de Jong, j:m: geboortigh van GD berg en alhier wonende, met
Aagje Herwe, j.d. van Dordregt en aldaar wonende
(op attestatie van Commissarissen van Dort en daar getrouwt)

Teunis de Jong, otr. Dordrecht  12-7-1711 Aagje Herwee 
Kinderen:
1. Sijmen, ged. Dordrecht 3-6-1712
2. Sijmon, ged. Dordrecht 11-3-1722.
3. Anna, ged. Dordrecht 9-2-1731

Den 14 Augusti.
mr. Jan Anthony Noest, j:m: advocaet tot Breda, met
Dorathea Gearda Pijll, j.d. van G Bergh ende alhier woonenden
(alhier in de kerk getrouwt den 4 Septemb 1711 op Vrijdag)

Den 22 dito.
Pieter De Wijs, weduwnaer van Pieternelaa van Sandoel, met
Elisabeth Zegers, j:d: geboortigh ende beijde woonende alhier
(alhier in de kerk getrouwt den 6 Septemb 1711 op Sondag:)

Dito.
Dirck Voller, j.m. Soldaet onder de Compe vande heer Capt Sijs in guarnisoen alhier, met
Marija Monnickhoff, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 9 Septemb 1711 op Donderdag:)

Den 29 dito.
Johannes Herberts, j:m: Soldaet onder de Comp vande heer Lieutenant Collonel Pijll in Guarnisoen alhier, met
Catharina Keijsers, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 17 Septemb 1711 op Donderdag:)

Den 12 September 1711.
Paulus Cloppers, j:m: Soldaet onder de Comp vande heer Cap.n Vlieger in Guarnisoen tot Niervaert, met
Johanna van Welsum, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 8 Octob ao 1711)

Den 18 Octob. 1711.
Bastiaen Geve, j:m: geboortig van Hessen Cassel, Soldaat onder de Comp van de Heer Capt. Mika, onder het Regement van de Heer Brigadier Berkhoffer, in guarnisoe alhier, met
Anna van der Beek [..], j.d. geboortig van [Raamsdonk?]
(op attestatie van domine van Groene van Raamsd:)

[FOLIO 24][1711]

Den 24 October 1711.
Francis van der Meer, j:m: Soldaet onder de Compe vande hr St. Collonel Pijll in Guarnisoen alhier met,
Adriana Baijens, j.d. geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt op Sondag den 1 November 1711)

Dito.
Jan van den Brant, j:m: Soldaet onder de Compe vande Hr Cap. Micko in Guarniseon alhier met
Christina Schuelaerts, j:d: geboortigh ende alhier woonende 
(Jan van den Brandt Bruijdegom is tot 2 gebodenen gegaan ware weg gelopen)

Den 31 dito.
Cornelis van Ceulen, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer Luitenant Collonel Pijl in guarnisoen alhier, met
Anna Maria Chattelem, j.d. geboortigh ende alhier woonende 
(alhier in onze kerk getrouwt den 1 November 1711 op Sondag)

Den 7 November 1711.
Evert Hendricxen, j:m: geboortigh van Lowijck met
Johanna van der Linden, wede. van Eut Janssen geboortigh van G Berge ende beijde alhier  woonende 
(alhier in de kerk getrouwt op deonderdagh den 26 November 1711)

Den 2 December.
Niclaas van Etserveld, geboortig van Alten, onder t graafschap Sutphen, weduwnaer van Elude(?) Vlieg, majoor van t Regement van de Heer Generaal majoor Krotmge(/) in garnisoen alhier, met
Johanna Toepoel, j.d. gebooren tot S: Bommel ende aldaar wonende
(op atestatie van domine Franken predicant tot S: Bommel)

Den 9 x ber 1711.
Godefrid Bollenberge, j:m: Wachtmr onder de Comp vande Heer Bregadier Rechteren in guarnisoen tot Me..(?) , met
Marija Gibbes, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(alhier in de kerk getrouwt den 20 December 1711 op Sondagh)

[FOLIO 24vs][1711]

24vs
Den 5e xb: 1711.
Roeloff van Groothoesem, j:d: met
Marija Molegraeff, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende.
(getrout op nieuwe jaaradag)

Dito.
Philip Meijer, j:m: ruijtter onder den Erffprins van Hesse Casselin guarnisoen tot Vendlo, met
Anna Coene Brugmans, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(alhier in de kerk getrouwt den 20 December ao 1711 op Sondagh)

Dito.
Jan Dircxe Caspers, weduwnaer van Margriet Sijnost(?), ruijtter onder de comp.e vande heer collonel Commandant Hambroek in guarnisoen tot Vendelo, met 
Francois Tijbout, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier getrouwt op den 24 dito op donderdag)

Den 12 dito.
Ferdinandus van Campfort, j:m: geboortigh van Antwerpen, met
Willemina Lotmans, wede. van Dominicus Lotmans, geboortigh van G:bergh en beijde woonende alhier.
(alhier getrouwt op den 28 dito donderdag)

Den 2e Januarij 1712.
Leendert van Dalem, j:m: met
Marija Koenen, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende
(alhier op Sondag getrouwt den 17 Januarij 1712)

Dito.
Joahnnes Meijers, j:m: mr chirurgijn onder het regiment vanden Erfprins van Hessen Cassel over de comp. van(de) Hr Maijoor Sabee in Guarnisoen tot Vendlo, met
Theodora Banck, wede. van Corstiaen Cuijpers, woonende alhier.
(op dinsdag den 19ste Janurij ao 1712 alhier in onse kerk getrouwt)

Dito.
Gulliam Cambron, j:m: geboortigh van Mechelen met
Elisabeth Smits, j:d: geboortigh van Sauterbuijts en beijde woonende alhier.
(op donderdag getrouwt hier ter stede op den 21 januarij ao 1712)

Dito.
Hendrik Struijk, weduwn. van Cornelia Brabers, geboortigh en woonaghtig tot Oosterhouwt, met
Elisabeth van Gelder, j:d: geboore tot Meeuwen.
(op attestie van dominie [..])

[FOLIO 25][1712]

Den 9 Jan. 1712.
Willem de Ruijter, j:m: geboortigh van Uijtrecht, met
Sandeijna van Erckhuijsen, j:d: geboortigh ende beijde woonende alhier.
(alhier in onse kerke getrouwt den 31 Januarij 1712)

Den 9 Januarij 1712.
Jacobus Mol, j:m: van GDberg en
Maria Buijs, weduwe van Niclaas Bisschop, bijde woonagtigh tot Raamsdonk
(op attestatie van domini van Gronen pred. tot Raamsdonk get.)

17 dito.
Coenraat Schedelie, j:m: Soldaat onder het Regement van den Heer overste Esscher en
Catharina De Bruijn, j:d: van Geertruijdenbergh.
(op ap attestatie van d H Bourhave pred: ter Breda en aldaar getrouwt)

Den 3 Febr.
Antonij Meijers, j:m: Soldaet onder de Comp.e van(de) Hr. Cap.n Verster in Guarnisoen alhier, met
Willemina Schellincx, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(alhier in de kerke getrouwt den 1 Martius 1712 op dijnsdagh)

Dito.
Pieter Crijger, j:m: Soldaet onder de comp.e vande Hr. Cap.n Brousvelt alhier in guarnisoen, met
Clara Maes, wede. van Arent Faessen woonen(de) alhier
(hier in de kerke getrouwt den 1 Marti ao 1712)

Den 6 Martius.
Jacob Franzen, j:m: Soldaat onder t'Regement van de Heer St. maurice, ne
Maria van Wasbeek, j:d: tot Breda.
(tot Breda ond: getrouwt)

Den 20 Martius.
Thonis Maartens, j:m: Soldaat in t Regement van d'heer St: Mourice en
Maria Raadt (Vaadt?), j:d: van Bergen Henegouwe, wonende tot Breda.
(tot Breda ondertrouwt, gedaan)

16 dito.
Matthijs Segers, j:m: geboortigh van Roosendael, met
Anna van Hardincxvelt, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(op donderdag den 14 April getrouwt)

[FOLIO 25vs][1712]

Den 19 Maert 1712.
Gijsbert vander Kruijs, j:m: met
Elisabeth van Sandoel, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende.
(op sondag getrouwt den 3 April)

Dito.
Geerit Hend: Roereure, weduwnaer Soldaet onder de comp.e vande Hr Cap.n Duijts in Guarnisoen alhier, met
Berbera Hajncx, wede. van Johannes Crompholt, woonende alhier.

Den 26 dito.
Johan Borgaert Pfoel, j:m: Sergiant onder de comp.e vande Hr. Cap.n Duijts in guarnisoen alhier, met
Anna Backhuijsen, wede. van Hans Pr. Vooght, alhier woonende.
(op sondag getrouwt den 3 april)

Dito.
Robbert d'Jonge, j:m: Sodlaet onder de comp.e vande Hr. Cap.n. Duijts in guarnisoen alhier, met
Hilleke Bats(?), wede. van Jacob Ackermans, woonende mede alhier.
(op sondagh getrouwt den 3 april)

Den 30 Meert 1712.
Jan Sarel Brinckman, j:m: van Meurs, Sergeant onder de Compagnie vande heer Cap.n Deehuijsen(?) in guarnisoen alhier, met
Johanna Maria Berckmans, wede. van Wichart Broeckman, alhier ter stede woonende.
(op donderdag den 14 april getrouwt)

Den 30e Aprill 1712.
Jurier Cock, j:m: Corporael onder de compe. vande heer Capn. Helwerda in guarnisoen tot Breda, met
Helena vanden Bos, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(alhier in de kerke getrouwt op donderdag den 19 Meij 1712)

Den 21 Meij 1712.
Hendrick vander Tuck, j:m: geboortigh van Appingadam in Groeningelant, met
Geertruijt van Pelsum, wed.e van Johannes Wijnoxbergh, beijde alhier woonende.
(op donderdag hier in onse kerke getrout den 9 Junius ao 1712)

Den 29 May 1712.
Dirk Bastiaan Hulsten, Schepen der Heerlijkhijt Dongen, weduwn. wijle Catharina Cools, ende
Maria vander [..], weduwe wijlen Joost van Bije, wonende tot Geertruijdenbergh.
(op attestatie van domine S. van Hamers stede pastor tot Dongen en aldaer getrouwt)

Den 4e Junij 1712.
Niclaes Rijnaert, j:m: Chirurgijn onder de comp. vande hr majoor Sloot, in guarnisoen alhier, met
Eva vander Made(?), wede. van Pieter vande Dussen, alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt op Sondag den 19 Juni 1712)

Den 5 Junius 1712.
Cristof Raadhous, wedr. van Anna Margrita Waalts naar Capt. Damrs onder de Comp. van [..]
(attestatie Gerardus [..])

[FOLIO 26][1712]

Den 24 April 1712.
Martinus Geuls en
Stintie Cornel[..]
alhier in onse kerke getrouwt op Sondagh den 24 April 1712
op attestatie van gegaane drie kerkelijke proclamatien binnen der Stede Briel(?) was getekend dominie Texelius, predicandt aldaar
(getrouwt op sondag op dato voors.)

Den 3 julij 1712.
Jan Warwik, j:m: geboortigh van Hamburg, Soldaat onder de Comp van de Heer Captijn Boejers in t Regement van de Heer Baron de Leefdaal in guarnisoen alhier, met
Cornelia Janze Eeltien, j:d: geboortig tot Sprangh.
(op attestatie van Cornelis de Bie, ouderl: in tot Sprangh in apsentie van do Klock prediacant aldaar)

Den 14 Augustij 1712.
Jacobus Verlegh, jongman geboortig en woonagtig tot GD berg met
Elsabeth Boom, geboortig ende woonagtigh tot Besoijen.
(op attestatie van ondertrouw van J. Molegraaff Secretaris tot Besoijen)

Den 26e Augstij 1712.
Huijbert Zeeuws, j:m: geboortigh van Sevenbergen met
Marija Wijnoxbergh, j:d: geboortigh ende beijde alhier woonende.
(ter kerke(?) getrouwt den 11 September 1712 op Sondagh)

Den 11 September 1712.
Claas Olie hoek (OLIEHOEK), j:m: Soldaat inde Comp van den Hr Cornel Baron de Leeffdaal, in Guarnisoen tot Schidam, met
Sara Simons Wens-voort, j:d: woonagtigh tot Vlaardingen.
(hiir (hur) in de Kerk getrouwt de 11 September 1712, op attestatie van gegaane kerkelijke proclamatien en was getijkent Jacob Braadt Secret. tot Vlaardingen)

Den 10 October 1712.
Hendrik de Hoog, j:m: van G:D:berg en
Johanna Willem Neve, j:d: van Oosterhouwt.
(op attestatie van ondertroiuw van domine Erfreten predicant tot Oosterhouwt en[..] getrouwt)

[FOLIO 26vs][1712]

Den 17 October 1712.
Iaak Molenberg, weduwnaer van Maria Brouwers, en
Cornelia Ravensberg, j:d: van Gouda.
(op attestatie van wettige ondertrouw van d'heer Johannis van Heuven, predicant tot Gouda en daar getrouwt)

Den 5 November 1712.
Ferdinandus van Samfoort, weduwnaer van Willemina vander Geen, ende
Anneke Aerden, wede. van Matthijs Slaes, alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt op donderdagh den 24 Novemb.)

Den 19 dito.
Pieter Baker, j:m: ruijter onder de Compagnie van(de) heer Rutmr. Waslander int regiment van(de) heer generael maijoor Kralingen in guarnisoen alhier, met
Maria Resteijn, geboortigh van Mastrigh, j:d:.
(alhier in onze kerk getrouwt op Sondag den 4 Decemb. 1712)

Den 27 Novemb. 1712.
Leendert van Opmeer, weduwnaer, Ruijter onder t Regement van d'Heer Genr. Majoor Kralinge in Guarnisoen alhier, en
Catharina vander Zanden, j:d: van Breda.
(op attestatie van heere Commissarissen over houwelijks saken tot Breda, daar getrouwt)

Den 26 dito.
Ad: Meertens Venmans, j:m: Soldaet onder t'Regement vande heer Collonel Lauwick met
Marija Brouweren, j:d: alhier woonende
(hier in de kerk getrouwt op dijnsdagh den 13 December ao 1712)

Den 3 Decemb. 1712.
Coenraet ten Heeren Haeff, j:m: geboortigh uijt het lant van Cleeff, met
Metje Plaijsier, wede. van Mattijs Slootmakers, alhier woonende
(hier in de kerk getrouwt op donderdagh den 22 December ao 1712)

Dito.
Adriaen van Cazaij, j:m: Soldaet onder compagnie van(de) Heer captijn Verster int Regiment van(de) Heer Collonel Lauwick met
Elisabet Coninx, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(hier in de kerk getrouwt den 22 December ao 1712 op donderdagh)

Den 10 dito.
Maattijs vanden Berghe, weduwnaar van Jenneke Tomas, met
Marija Deckers, wede. van Dames Vollers, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt op Maandag den 2 Kersdagk)

29 dito.
Lucas Haringe, j:m: Ruijter onder de comp. van(de) Ritmr. de Hr van Reijsoort(?) met 
Anna de Ba[..]
(alhier getrouwt [..] januarij 1713)

[FOLIO 27][1712]

Den 30 x ber 1712.
Hend: Herolt, j:m: Ruijter onder de comp. vande hr. Ritmr. Waslander in guarnisoen alhier met
Willemijntje Potters, j:d: van Breda.
(alhier in onze kerk getrouwt den 22 Januarij 1713 op Sondag)

Den 15 Januarij 1713.
Pieter Groenevelt, j:m: Ruijter in t'Regement van d'heer genraal majoor Cralinge, in de Comp. van de heer Baron Schaap, en
Cornelia Spruijt, j:d: van Geertruijdenbergh
(op attestatie van donini Justinus Colff, pred. in Brandtwijk in Gijbeland En aldaar getr.)

Den 21 Januarij 1713.
Jan Por, j:m: Ruijter onder de comp. vande Heer Ritmr. Waslander in Guarnisoen alhier met
Catharina Hanenbergh, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerke getrout den 7 febru 1713 op donderd:)

Den 22 Januarij 1713.
D'Heer Johan Fransois van den Drep, Luijtenand in t'weede Battaljon Garde te voet in garnisoen alhier, En
Jufvrouw Johanna van Dongen, weduwe van Johannes Chrisosthomus Loeff, bijde van Heusden.
(op attestatie van mijnheer Lucas van Eijbergen pred: tot Heusden en daar getrouwt)

Den 5 Februarij 1713.
Mons. Franciscus Haverius Heijblom, j:m: geboortig en alhier wonende met
Jufvrouw Maria Tresia Rovers, wede. van wijlen Mons Gerardus van Vo[..], geboortigh en woonagtig tot Breda.
(op attestatie van J. Pels Secretaris tot Breda, en daar getrouwt)

Den 22 Februarij 1713.
Cornelis Jansse, j:m: Soldaet onder de comp. van d'Heer Makonie in t'weede Batteljon Garde te voet in guarnisoen alhier, met
Adriana Cornelsisen de Wit, j:d: in Dusse
(op attestatie ondertrouw get Georigius Joosten, predic: in Dussen)

Den 25e dito.
Dirck Fortuijn, j:m: Ruijter onder de comp. vande Heer Ritmr. Schaep in guarnisoen alhier, met
Johanna (Hen)dricx vander Velde, j:d: van Vianen en aldaer woonende

[FOLIO 27vs][1713]

Den 22 april 1713.
Cornelis Doremans, j:m: Soldaet onder de comp. van D'Hr Gerard Dudan, Capt. int Regiment van sijn Exel.tie generaell Luijtenant Baron Deden met
Angenita Marija Stas, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 11 Maij 1713 op donderdag)

Den 29 April 1713.
Hendrick Vos, j:m: geboortigh alhier, met
Marija Galant, j:d: geboortigh ende beijde alhier woonenden
(op sondag getrouwt den 15 Maij 1713)

Den 15 Maij 1713.
Wouter Kingmans, j:m: van Geertruijdenbergh en
Femmitje van Dijck, j:d: woonende tot Amsterdam
(op attestatie van ondertrouw van E:heere Commiss over houwelijks saken tot Amst:)

Den 20 Maij 1713.
Cornelis Kraan, j:m: van GDberg en
Aaltie van Heijcoop, j:d: geboortigh van Vuuren.
(op attestatie van mijnheer Brouwer predic. tot Vuuren en Dalem)

Den 10 Junij 1713.
Hendrick Sterrenburgh, j:m: met
Johanna Heijblom, j:j:, beijde geboortigh ende alhier woonende.
(alhier in de kerk getr. den 30 Junij 1713 op vrijdag)

Den 24 dito.
Barent Riemsdijck, weduwnaer van Johanna Mantels, met
Margrita van Nimwegen, wede. van Claes van Wouw, beijde woonende alhier.
(alhier in de kerk getrouwt op donderdag den 14 Julij)

Den 6 Julij 1713.
Abraham van Dalen, j:m: geboortig van GDberg En
Willemijntie Hendriks van der Zanden, j:d: geboortig en wonende op den Bommel.
(op attestatie van den Secretaris van den Bommel ...f Oeltis .. plaat) 

[FOLIO 28][1713]

Den 8e Julij 1713.
Philip Prop, j:m: met
Willemina vander Jeen, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt den 23 Julij op Sondagh)

Dito.
Johan Thomas Beijer, j:m: Soldaet onder de comp. vande Heer Cap. Seijferd met
Helena vander Sluijs, j:d: geboortigh ende alhier woonende.
(alhiier getrout den 23 Julij 1713 op Sondagh)

Den 22e dito.
Matthijs Schattelem, weduwnaer van Anneken Zegers met
Anna Maes, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende.
(getrouwt den 14 sept. ao 1713 op dodnerdag)

Den 5e Augustij 1713.
Barent Bade, j:m: Corporael onder de compagnie vande heer Luijtenant Cornel Crommelingh alhier in guarnisoen met
Catharina Sijmense de Jongh, j:d: geboortigh en alhier woonende
(alhier getrouwt op Sondag den 20 Augusto 1713)

Den 19 Augustij.
Jacob Rogh, j:m: Ruijter onder de comp.e. vande heer Captijn Grave van Lottingh in guarnisoen tot Heusden, met
Angenita Stenenburgh, j:d: geboortigh en alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt op SOndag den 10: September 1713)

Den 2e September 1713.
Johannes Voogt, weduwnaer Soldaet onder de Comp. van(de) heer Captijn Commelingh in guarnisoen alhier, met
Adriana Willemsen Timmers, j:d: van Oosterhout en laerst tot Breda heeft gewoond
(bruijt is weggeloopen)

Den 10 September 1713.
Abraham op Hees, j:m: van Geertruijdenbergh met
Catharina van aan Raadt, j:d: van Gorinchem, en wonende tot Waalwijk
(op attestatie van d heer Dagevos tot Waalwijk)

16 September 1713.
d'heer Frederik Soret, j:m: geboortig van Linge, vendrich int Regement van de prince van Hessen Cassel, in guarnisoen alhier, met
Jufvrouw Cornelia Heijblom, j:d: [..] geboortig van Breda.
(op attestatie van domini ..vie predic tot de franse [..] tot [..] den 18 ..)

[FOLIO 28vs][1713]

Den 16e September 1713.
Hartogh van Essevelt, j:m: Soldaet onder de comp.e. vande heer Pinnie in Guarnisoen alhier, met
Geertruij Stracx, wede. van Abraham Bernie, geboortigh van s Gravenhage en alhier woonende.
(geen atestatie en nog niet getrouwt den 27 octob 1713)

Den 5 october 1713 (op vertooninge van attestatie vanden prdicant van Niervaert)
Pieter vander Hoeven, j:m: gebooren te Niervaert, woonende alhier, met
Geertruij Cortucoper, j:d: gebooren te Sevenbergen en haer onthoudende tot Niervaert geseijt de Clundert.
(buijten de Stadt getrouwt)

Den 7 October 1713.
Francois Paddenburgh, j:m: geboortig van Amsterdam, met
Sara Anthonia Pijll, j:d: van s Hertogenbos, beijde woonende alhier.
(getrouwt den 22 October alhier op SOndagh)

Den 8 dito (op attestatie van Do Groenincx tot Raemsdoncq)
Meus Antonis van Dongen, j:m: van Raemsdoncq en aldaer oock woonende, met
Geertruijt Bresers(?), j:d: van Waspick woonende alhier.
(buijten de Stadt getrouwt)

Den 21 October 1713.
Jan Willem Opperman, j:m: Soldaet onder de comp. vande heer luijtenant Collenel de Mahonie in guarnisoen alhier, met
Catrin Nieuborgh, j:d: van Lier, en alhier woonende.
(getrouwt den 5 Nov. 1713 hier ter Stede op Sondagh)

Den 25 Otcober 1713 (op attestatie van do. Anemaet tot Alphen)
Dirck Lasoij, weduwnaer van Maria Meijers, woonende alhier met
Anenken Aertssen van Nederpen, wede. van Jan Janssen van Gils, woonende tot Alphen, inde Baronnije van Breda.
(buijten de Stadt getrouwt)

[http://www.lassooij.com/stamboom01.htm]

Den 28 Octob. 1713.
Matthijs Faumon, vaendrigh int regiment van den baron Lawick in guarnisoen tot Gorinchem, j:m:, met
Catharina Mahieu, j:d: geboortigh ende woonende binnen deser Stadt Geertruijdenb.
(alhier op het stadt huijs getrouwt den 15 Nov. 1713)

Den 4: November.
Bastiaen Jonghbloet, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer Luijtenant Colonel Sijferi in Guarnisoen alhier, met
Cornelia Gerrits vander Teen, j.d. geboortigh en alhier woonende.
(alhier in de kerk getrouwt op Sondagh 19 Nov. 1713)

Dito.
Aert Wijten, j:m: geboortigh van G:bergh met
Aanna Ligthart, j:d: geboortigh vande Hooge Swaluwe, en beijde alhier woonende
(mede op dito voors. getrouwt)

[FOLIO 29][1713]

Novembre.
Den 9 op attestatie van den Secretaris van Den banne van Stompwijk.
Adrianus Moleschot, j:m: wonende tot Geertruijdenbergh en
Cornelia Mooijman, j:d: woonende aan den Leijdsendam
(buijten de Stadt getrouwd)

Den 11 November.
Jan Beunis, weduwnaer van Maria van Laerschot, woonende tot Loon, met
Elisabet Hendricx van Lil, wede. woonende alhier.
(alhier in onse kerke getrouwt op donderdagh den 30 novemb ao 1713)

Den 23 g ber 1713 (op attestatie van Johannes vander Heijden, predicant tot Swijndrecht)
Dirck Broeckhoven, j:m: gebooren en woonende alhier, met
Dirckxje Vermeer, j:d: gebooren tot Dordrecht, woonende op Swijndrecht.
(buijten de Stadt getrouwd)

Den 25e November.
Jan van Dousbergh, j:m: Soldaet onder de compagnie vande heer Collonel en commandant Pennie in guarnisoen alhier, met
Willemina Hack, j:d: geboortigh en alhier woonenden.
(Bonne getrout op donderdagh den 12 Decemb. ao 1713)

Den 16 December.
Hendrik Bruigman, j:m: corporael onder de comp.e vande heer captijn Willotte int Regiment van heer Berkhoff in guarnisoen tot Mastrigt, met
Adriana Heijblom, j:d: geboortigh en alhier woonende.
(getrouwt op donderdag den 18 januarij 1714 in onse kerk)

Dito.
Jan Balten, j:m: Soldaet onder de comp. vande heer Lieutenant en collonel Ferje in guarnisoen alhier, met
Pieternel Godefroij, j:d: geboortigh van(de) Bos.
(attestatie gewijgert te nemen. En niet getrouwt)

Den 30e dito.
Leendert Harmens, j:m: met
Catrin vander Pannen, j:d: geboortigh beijde alhier woonende
(getrouwt op donderdagh den 18 januarij)

[FOLIO 29vs][1714]

Den 23 januarij 1714 (op attestatie vom(?) toestand van wedersijtse ouders)
Floris Bodegrave, j:m: van s Gravenhage met
Margareta Verbrugge, j:d: van Delft, beijde alhier woonende
(buijten de Stadt getrouwt)

Den 1 April 1714.
Dirk Brugmans, j:m: geboortig en woonaghtigh tot Geertruijdenbergh, met
Aaltie Verbeek, j:d: van Dordregt, en aldaar woonende.
(op attestatie van ondertrouw van Commissarissen tot Dort was getijkent J:v: Boedonk Secret:)

Den 21 dito.
Adolff van Daelle, j:m: geborotigh alhier met
Adriaentie van Hapert, j:d: geboortigh uijt Haegske en beijde alhier woonende
(getrouwt op Sond. den 12 Maij ano. 1714)

Den 6 Julij 1714.
Johannes vander Moer, j:m: Balliue ende Dijckgraeff inde Fijnaert met
Lucia Verhoeff (verhooft?), j:d: gebooren ende alhier woonende
(getrouwt op woensdag den 25 Julij 1714 hier min onse kerke)

Den 4e Augustij 1714.
Johan Roos, weduwnaer van Ida Koningh, canonnier onder de artilerije vande Compagne vande heer Captijn Martvelt in Guarnisoen alhier, met
Marija Francoise Teunissen, wede. van Francois Johan Glos, woonende mede alhier
(alhier getrouwt)

Den 27e October 1714.
Jan Struijck, j:m: uijt Vriesland, gewesene Luijtenant, met
Maria Cornel, j:d: van G:bergh en alhier woonende
(buijten de Stadt getrout)

Den 17e November 1714.
Johan Bostelman, j:m: ruijter onder de comp. van d heer overste Drijnborn in guarnisoen tot s Hertogenbosch, met
Cornelia de Jongh, j:d: geboortigh ende alhier woonende
(getrouwt op donderdagh den 13 decemb. ao 1714)

[FOLIO 30][1714]

Den 1 December 1714.
Dirck van Wichem, weduwnaer van Johanna van Terheijde, geboortigh van Breda, met
Johanna Pautbergh, j:d: geboortigh en beijde alhier woonende
(getrouwt op Sondagh den 16 Decemb. ao 1714)

Den 22 dito.
Willem Hendricx, weduwnaer van Maria Huijskens Captijn s armes onder de Compagnie vande Heer Captijn Moor, in guarnisoen alhier, met
Maria Keijsers, j:d: geboortigh en alhier woonende
(getrouwt op donderdag den 8 Januarij ao 1715)

Den 12 Januarij 1715.
Adriaen Verkerck, j:m: met
Marija Verlegh, j:d: beijde geboortigh ende alhier woonende.
(alhier opt Stadthuijs getr. op Sondagh den 27 Jan 1715)

Den 21 dito (op attestatie van Do. de Bruijn tot Gorinchem)
Leendert Broeckhoven, j:m: geboortigh ende alhier woonende met
Cornelia Booth, j:d: geboortigh ende woonende tot Gorinchem.
(buijten de stadt getrouwt)

Den 2 Februarij 1715.
Aert Jan Boomaerts, j:m: geboore tot Sundert, met
Johanna Haneveld, j:d: geboortigh van Gils, en beijde alhier woonende.
(getrouwt op dijnsd: den 18 Febr. 1715)

Dito.
Fredrick Domneer, j:m: Soldaet onder de Compe. vande Heer Luitjenant cornel Pijl in guarnisoen alhier, met
Anna Brouwers, j:d: geboortigh en alhier woonende.
(getrouwt op donderdag)

Den 27 Aprill 1715.
Hendrick van Rijp, weduwnaer van Anna Maria Swaen, gebooren van s Hage met
Geetruij Verdooren, j:d: van Gorinchem en beijde woonende alhier.
(alhier in de kerk getrouwt)

Den 18e Meij.
Michiel Lasoij, j:m: met
Catharina Turck, j:d: beijde geboortigh en alhier woonende
(hier in de kerk getrouwt op Sondag den 2 Junij)

[FOLIO 30vs][1715]

Dito.
Jan Verkerk, weduwnaer van Dingena Meijer, met
Engeltie Bancq, j:d: beijde geboortigh en alhier woonende
(alhier getrouwt op donderdag den 6 Junij)

Dito.
Arnoldus Silene, j:m: dragonder onder Compagnie vande Heer Captijn Stigt in guanriosen alhier, met
Anna Elisabet de Hoogh, j:d: geboortigh en alhier woonende.
(getrouwt op donderdagh den 6 Junij)

Den 24 Julij 1715.
Matthijs Goetzee, voorleeser en Stads schoolmr alhier, weduwnaer van Maria Misha(?), met
Susanna Schobbinger, wede. van Pieter Huttenis, beijde woonende alhier.
(getrouwt in s Hage den 14 August 1715 op woensdagh)

Pieter Huttenis, j:m: van Gbergh, otr. Geertruidenberg 29-9-1703 (attestatie van Abraham van Heijproyck(?)) Susanna Schoburger, j:d: van Amsterdam woonende tot Delft.

Den 17e Augustij 1715.
Nicolaes Coenen, j:m: Trompetter onder het Regiment vande Heer generael Majoor Drijmborn in guarnisoen tot s Hertogenbosch, met
Maria Bancq, j:d: geboortigh en alhier woonende.
(getrouwt op donderdag den 12 Sept. ao 1715)

Den 20 Aug. 1715.
Arie Jochemse Broekhoven, j:m: van Geertruijdenberg met
Jenneke Cras, weduwe van Rotterdam.
(op attestatie van Abr Hellenbroek pred. tot Rotterdam)

Den 31 Aug. 1715.
Adriaen van Deijll, j:m: Soldaet onder de Comp. vande Heer Capiteijn Grootenraij in guarnisoen tot Mastrigt, met
Johanna van Koudorp, j:d: van G:bergh.
(op Sondagh den 15 Sept ao 1715 get:)

Den 14 October.
Johannis Boom, Soldaet onder het derde Battalion blauwe guarde, onder de Comp. vande heer Captijn Pijl, in guarnisoen alhier, met
Dircxken Dircken Ligt, j:d: woonende tot Wasbeecq.
(attestatie gegeven om tot Wasbeecq te trouwen)

[FOLIO 31][1715]

Den 28 xber 1715.
Johannes Verkerck, j:m: met
Maria den Ruijmen, j:d: beijde gebooren ende woonende alhier.
(alhier getrouwt op Sondagh 12 Janu. 1716 op t stadthuijs)

Den 4 Januarij 1716.
Cornelis Judocus Schettelem, j:m: met
Geertruij van Dalen, j:d: beijde geboortigh en alhier woonende.
(alhier in onse kerk getrouwt op Sondag)

Den 18 Januarij.
Michael Drijher, j:m: Wagtmr onder de Compagnie vande Heer Captijn Beleum in guarnisoen alhier, met
Adriana vande Made, j:d: geboortigh en alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt op donderdag)

Den 25 Januarij 1716.
Joost Egermijer, j:m: van Berloo in Osnabrugge gewese dragonder onder de garde en
Maria Jans Scheerders, j:d: van Oosterhouwt.
(op aatestatie van dominie Groene tot Raamsdonk)

Den 16 februarij.
Jan Geeritzee van der Teen, j:m: van Geertruijdenbergh, met
Heijltie Sijberse Oerlemans, j:d: geboortig van Dordregt.
(op attestatie van Dort Secretaris)

Sijbert Jansen Oerlemans, otr. Dordrecht 1-11-1671 Aaltjen Anthonis
Kinderen:
1. Johannis, ged. Dordrecht 1-11-1671.
2. Neelken, ged. Dordrecht 5-9-1674.
3. Anthonij, ged. Dordrecht 7-10-1676.
4. Arien, ged. Dordrecht 7-11-1685.

Den 25 Aprill 1716.
Jan vander Haer, j:m: van G:bergh met
Johanna van Beveren, j:d: van s Gravemoer, beijde woonende alhier
(getrouwt tot s moer)

Dito.
Jan Freser, gewesene Soldaet onder de Compagnie van(de) heer Capiteijn Hacket, woonende tot Sprangh, met
Margarita Vos, wede. van Jan de Hoogh, woonende alhier.
(alhier getrouwt)

Dito.
Harmanus Koelman, weduwnaer van Maria Stockx, Soldaet onder de Compagnie Blauwe garde van(de) heer Overste Pijll in guarnisoen alhier, met
Christina Schuilaerts, j:d: woonende alhier
(alhier getrouwt)

[FOLIO 31vs][1716]

Den 23 Meij.
Gijsbert van Roij, weduwnaer, gewesens Soldaet onder de Comp. vanden Heer Captijn Hamelbruijnings, woonende tot Teetrings, met
Eyken Cnaep, wede. van Aert de Jongh, woonende alhier.

Den 23 Meij.
Lambert Dooremans, j:m: van G.d. berg met
Marijtie van Stokhum, weduw, tot Rotterdam.
(buijten de Stat getrout)

Den 23 Meij.
Mattijs Goedtbloet, j:m: van G d bergh met
Catalijntie Clijnman, j:d: van Rotterdam.
(buijten de Stat getrout)

Den 11 Julij 1716.
Evert Cremers, weduwnaer van Cathalijn vande Water, met
Aerltie Meijerick, wede. van Bartholomeus de Jongh, beijde woonende alhier
(alhier in de stat getrouwt op donderdag)

Den 8 Augustij 1716.
Hendrick Aertsen, j:m: Soldaet onder de Comp. vande heer Luijtenmant Colonel Ferije in guarnisoen binnen de Stadt Briel, met
Maria Broekhoven, j:d: geboortigh ende woonende alhier
(alhier get.)

Den 6 September 1716.
Pieter Wijnands, weduwnaer van Ariaantie Blankers, woonende tot G d: berg en
Susanna de Ruijter, weduwe van Abraham vande Kra[..], wonende onder Drimmele tot stanthas[..]
(op attestatie van ondertrouw was geteijkent Jacobus Wijnvis pred. op de Made en Drimmelen)

Den 6 September 1716.
Johannis van Tilburgh, j:m: van G d bergh met
Anna Voorbij, j:d: van Noort Waddungsveen
(tot Waddingsveen getrouwt)

[FOLIO 32][1716]

Den 20 Sept. 1716.
Adriaan van der Kruijs, j:m: van Geertruijdenb met
Elske Jans Schaaps, weduwe van Frans Morgestar, woonagtig tot Rotterdam.
(binnen Rotterdam getrouwt)

Den 17 October 1716.
Corn. Jansen Noos, j:m: geboortigh van Antwerpen, met
Adriana Coene, j:d: geboortigh en alhier woonende
(alhier in de kerk getrouwt)

Den 6 December.
Godefridus Plassius, med. doctor, oudtschepen der Stadt Geertruijdenberg, jong: man, met
Maria van Noort, jonge dochter van Delft wonende alhier op de Singel.
(tot Rotterdam getrouwt)

Den 6 Meert 1717.
Jan Rudolff Smit, j:m: geboortigh in Switserlandt met
Adriana de Beer, j:d: beijde woonende alhier.
(hier getrout op Sondag)

Den 2e Aprill 1717.
Benjamin van Bleijenburg, weduwnaer van Johanna van Dommelen, met
Justina Riemers, j:d: wonende beijde alhier
(alhier in onse kerk getrouwt op Sondagh)

[FOLIO 32vs][1717]

Den 3 April 1717.
Johannis Brouwers, j:m: met
Isabella Maria Verkerk, j:d: woonende beijde alhier
(alhier in onse kerk getrouwt op Sondagh)

Den 24e Aprill 1717.
Pieter vander Woude, j:m: geboortig en woonenden tot Breda, met
Catharina van Bruijnis, j:d: geboortigh ende woonende alhier
(alhier in de kerk getrouwt)

Martijn Hofmans, weduwnaer van Willemke Peters, woonende tot Gilse, met
Christina Leenpoel, wed. van Goodschalk van Dussen, woonende alhier
(op attestatie buijten de Stadt getrouwt)

Hendrik van Ossaan, wedn. van Dordregt, met
Lijsbeth Spierings, j:d: van Meeuwen
(op attestatie buijten de Stad getrout)

Den 22 Meij.
Jan Bogaerts, j:m: geboortigh alhier met
Johanna Heijblom, j:d: geboortighvan s Moer, ende woonende beijde alhier
(alhier in de kerk getrouwt)

Den 26 Junij.
Laurens vanden Broeck, Soldaet onder de Compagnie vande heer Luijtenant colonel en capitijn Smitsaerdt in guarnisoen alhier, met
Jenneke Koijmans, wede. van Paulus Peeter Clasen, woonende mee alhier.
(alhier getrouwt)

Den 7 Augustij.
Reijnier vander Gevel, j:m: met
Pieternella van Seters, j:d: beijde geboortigh en woonende alhier
(alhier getrouwt)

Den 4e September.
Jan Bujnck, weduwnaer van Jenneke Poot, woonende tot Breda, met
Adriana de Bruijn, j:d: geboortigh woonende alhier.
(tot Breda getrouwt)

Den 19 Sept.
Jan vand: Kruijt, j:m: geboortig van GD berg met
Maria van Dongen, j:d: geboortigh en woonagtigh tot Oosterhout op den Horst(?)
(buijten de stad getrouwt)

[FOLIO 33][1717]

Den 26 Septem.
Govert Peter Weterings, weduwnaer van Christina Bacx, met
Antenetta Stadhouders, j:d: woonende tot Oosterhout
(buijten de Stadt getrouwt)

Den 16 October.
Cornelis Coenen, j:m: geboortigh alhier, met
Maria vander Made, j:d: geboortigh van Breda, ende woonende beijde alhier.
(alhier getrouwt)

Den 26 November 1717.
Johan Everwijn Metelerkamp, j:m: Lieutenant te paert in t regiment van den Erffprins van Hessel Cassel guarnisoen houdende tot Steenwijck in Overeijsel, met
Geertruijt Verhooff, j:d: gebooren ende alhier woonende
(alhier 16 xber1717 getrouwt inde kerck)

Johan Everwijn Metelerkamp, otr/tr. Geertruidenberg 26-11/16-12-1717 Geertrui Verhoof.
Kinderen:
1. Maria Magdalena Metelercamp, geb. Oosterbeek 2-10-1718, overl. Armhem 29-4-1781, tr. Oosterbeek 16-5-1741 Gijsbert Tulleken, geb. Arnhem 10-1-1714, overl. 2-9-1789, zoon van Johannes Christoffel Tulleken en Christina Wilhelmina Coets. [http://members.chello.nl/~j.nikkels/gen/papier/families/family20.html]

Den 20 Nov. 1717.
Jacobus Stoop, weduwnaer van Dirkje Cromenta, tamboer in de Comp: guarde te voet van de heer Coll: Daniel de Rapin in guarnisoen alhier, met
Geertruijd Beens, weduwe van Wolf Kok, woonende in de Klundert
(getrouwt in de Klund. c.a.)

Den 13 Nov. 1717.
Corn: Maas, j:m: geboortig alhier met
Jenneke Nijse, wed. van Jan vand: Broek, woonende tot Zevenbergen
(getrouwt tot Sevenb.)

Den 11 December 1717.
Carel Goetbloet, j:m: met
Johanna Kinghman, j:d: beijde alhier gebooren ende woonachtig sijnde
(alhier getrout)

Den 24 Januarij ao 1718.
Jurjen Haffener, j:m: van Bronstad met
Margrita Broekhooven, j:d: van Wijk bij Durustede
(attestatie ggeven)

Den 22 Januarij.
Wouter Janse Kruijk, j:m: Soldaet onder de Comp: van de Heer Coll de Rappin guardes te voet in guarnisoen alhier, met
Jenneke Berkenbos, j:d: van Heusden.

[FOLIO 33vs][1718]

Den 9 Aprill 1718.
Miggaell van Tilborg, j:m: notaris tot Oosterhout, geboortig alhier, ende woonende tot Oosterhout, met
Johanna [..]dering, j:d: geboortigh van Breda en alhier woonende
(hiir getrouwt)

Den 9 April volgens attestatie van ondertrouw
Alexander Freter, weduwn geboortig uijt Schotllant, en wonende op de made ne
Catarina Vos, j:d: geboortig alhier
(getrouwt op de Made)

Den 24 April.
Martijnus van Grondelle, j:m: geboortig alhiir, met
Maria Aart Elands, j:d: van S moer. [=S GRAVEMOER]
(getrouwt s moer)

Den 7 Meij.
Paulus Hartinxvelt, j:m: van G:bergh en woonende tot Rotterdam, met
Maria Vos, j:d: geboortigh en woonende alhier
(alhier getrouwt)

Den 25 Junij.
Johannis de Jongh, j:m: geboortigh alhier, met
Hendrina Gramal, j:d: geboortigh van Mechelen en woonende beijde alhier
(op donderdagh den 14 Julij 1718 alhier inde kerck getrouwt)

Den 9 Julij.
Pieter Hoorninck, weduwnaer van Constantie Weijdemans, met
Appolonia Vos, woonende beijde alhier
(op Sondagh den 24 Julij alhier in de kerk getrouwt)

[FOLIO 34][1718]

Den 23 Julij 1718.
Luijcas Vos, j:m: met
Maria Elisabet Horsaen, j:d: beijde geboortigh en woonende alhier
(op Sondagh 24 Augustij alhier getrouwt)

Den 20 Augustij.
Poulus Eerell, j.man, Soldaet onder de Compagnie vande hr Captijn Sibran in het regiment Pijll, alhier in guarnisoen en woonende alhier, mett
Catharina van Steenb:, wed. Hendr. Schitrop
(buijten getrouwt)

Den 27 Augustij.
Aert Jan Boomaers, weduwnaer van Johanna Haaneveen(?) met
Dingena Lambregts van Markplas, wede. Saggerius Wijkert, bijde alhier woonende
(buijten getrouwt)

Den 24 September 1718.
Jacobus Boesse, j:m: Soldaet in t regement van de heer Collonel Pijll in guarnizoen alhier, met
Margrita Klijn, j:d: wonende tot Heusden.
(bij attestatie van Heusden, buijten de Stadt get:)

Den 15 October 1718.
Anthonij vande Ruijt, j:m: geboortigh van Dordregt, met
Adriana van Heijst, j:d: geboortigh ende woonende beijde alhier,
(alhiir in onze kerk getrouwt)

I. Henrick van de Ruijt, otr. Dordrecht 9-11-1681 Anna Vernock
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 18-7-1682
2. Willem, ged. Dordrecht 21-7-1683
3. Rijck, ged. Dordrecht 20-5-1685.
4. Rijk, ged. Dordrecht 17-5-1686.
5. Adriana, ged. Dordrecht 20-8-1687
6. Anthonij, ged. Dordrecht 8-4-1689

II. Anthonij van der Ruijte, otr. Geertruidenberg 15-10-1718 Adriana van Heijst.
Kinderen:
1. Hendrikus, ged. Dordrecht 24-3-1719.

Den 15 Octob.
Cornelis Adriaan Kinghman, geboortig alhier met
Johanna de Visser, j:d: geboortig van de Hooge Swaluwe, en tot Raamsdonk woonachtigh. 
(getrout tot Raamsd.)

[FOLIO 34vs][1718]

Den 9 December 1718.
Johannes van Bremen, j:m: van Sutphen, quartiermr int Regiment en onder de Comp. vande heer generael majoor van Eck in Guarnisoen tot Breda, met
Anna Catharina Riemers, j:d: van Breda ende alhier woonende
(alhier in onse kerke getrouwt)

Dito.
Abraham Back (Bael?), j:m: geboortig en woonagtig tot Raamsdonk, en
Aaltie Adriaan Bakker, j:d: Laats gewoont hebbende tot Geertruijdenbergh
(op Raamsdonk getrouwt)

Den 31 januarij 1719.
Jacobus van Overvelt, j:m: gebooren ende woonende in s Hage met
Angenieta Catharina de Veer, gebooren tot s Hertogenbosch ende alhier woonende
(in den Haag getrout)

Den 14 Aprill 1719.
Hend: Steenhagh(?), j:m: uijt Pruijssen, Cap. over de Compagnie Dragonders onder Prince Willem van Hesse, in Guarnisoen tot Mastrigt, met
Johanna Pijll, j:d: geboortig ende alhier woonende
(alhier in onse kerke getrouwt)

14 Maij 1719. (met attestatie van Sevenb:)
Bastiaan van Dussen, j:m: van G:d berg met
Jenneke van den Santberg, geboortig van Sevenbergen
(getrouwt tot Sevenbergen) 

Den 20 Maij.
Laurens Pot, weduwnaer van Grietie Groenendael, met
Catharina Smits, j:d: woonende beijde alhier
(alhier get. den 4 Junij)

Den 24 Junij 1719.
Dirk van Laan, weduw.n in s Hage met
Catharina van Hartigsvelt, j:d: geboortig tot Geertruijdenberg
(in den Haagh getrouwt)

[FOLIO 35][1719]

Den 8 Julij.
Paulus Schoonstadt, weduwnaer van Aegtie van Terheijden, met
Cicilia Sauws, j:d: woonende beijde alhier
(hier getr. den 24 Julij)

Den 19e Augustij 1719.
Cornelis Wijtens, j:m: met
Anna Ruijters, j:d: beijde geboortigh en alhier woonende
(buijte getrouwt)

Den 13e januarij 1720.
Anthonij Janssen Berck, j:m: geb. van Slidregt [SLIEDRECHT] met
Willemina Goetbloet, j:d: geboren alhier en beijde alhier woonende
(alhier getrouwt)

Den 13e Januarij 1720.
Johan Meijer tot Geertruijdenb. met
Cornelia van Mekeken tot Uijtrecht
(buijten getrouwt)

Den 24e Januarij 1720.
Louis Mulder, meerderjarigh jongman geboren van Gorinchem jegenwoordig soldaet onder de compagnie van d'hr Commandant Boxtel alhier in guarnisoen leggende met
Anna Verhoeven, meerderjarigh jonge dochter mede alhier woonagtigh.
(alhier (ahiir) getrouwt)

Den 2e Meert 1720.
Willem Spruijt, jongman gebooren van Dordregt ende aldaar woonende met
Johanna Vos, j:d: van G:bergh ende alhier woonende
(alhier (ahiir) getrouwt)

Willem Spruijt, otr. Geertruidenberg 2-3-1710, otr. Dordrecht 10-3-1720 Johanna Vos
Kinderen:
1.
Pieter, ged. Dordrecht 11-1-1721
2.
Lijsbeth, ged. Dordrecht 9-5-1724
3. Anna, ged. Dordrecht 30-6-1726
4.
Metje, ged. Dordrecht 7-9-1731
5.
Joannes, ged. Dordrecht 14-3-1739.

Dito.
Jacobus van Weel, j:m: Tamboer onder de Compagnie van hr Captijn Chouaers in guarnisoen alhier met
Elisabeth Waterland, j:d: van Schoonhoven ende aldaer
op den tweeden paasdagh [..]

(c) EvD januari 2007