Bron: NG - Geertruidenberg - trouwboek 1698-1747
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

periode 1720-1732.

[FOLIO 35vs][1720]

Den 9e Maert.
Jochem Fick, jongman van Breda, Corporael onder de Compagnie van de heer Ramp in guarnisoen alhier met
Anna Baijens, jonge dogter van Gberg en alhier mede woonende
(alhier getrouwd)

Den 16en dito.
Bartel de Jong, weduwnaer wijlen Claesken van Drunen(?), Soldaet onder de Coampagnie van d'hr Captain de Flou in guarnisoen alhier, met
Maria Tielen, j:d: beijde van Gorinchem
(alhier getrouwd)

Den 6e April.
Johannes van der Gevel, jongman met
Catharina Tichelaer, jonge dogter beijde geboortig van G:bergh en alhier woonende.
(alhier getrouwd)

Den 13e April.
Jan Schippers, jongman geboortig en woonende tot Cappel, met
Johanna Vos, jongedogter mede van Cappel en alhier woonagtig.
(buijte getrouwd)

Den 6 April.
Jacob Kingmans, j:m: van Geertruijdenbergh met
Ariaantie Conings, j:d: geboortigh van Raamsdonk, bijde alhier wonende
(buijte getrouwd)

Den 20 April.
Bastiaen Dircxse Soetermans, j:m: gebooren tot Hartigsvelt met
Janneken de Jong, j:d: geboortig van Drimmelen, beijde alhier woonagtig
(alhier getrouwd)

[FOLIO 36][1720]

1720.  10.
Hendrik Hennink, j:m: geboortig uijt Hessen, wonende op de Made, met
Catarina Vos, weduwe van Alexander Treffer, geboore en wonende tot Geertruijdenbergh

Den 25 e Meij 1720.
Adam Winckelman, wedn. van Anna Scholten, geboortig van Wesel, en alhier woonende, met
Maria van Santen, bejaerde jonge dogter van Dortmund laest gewoont hebbende in s Hage en tegenwoordig alhier, tot Geertruijdenberg.
(alhier getrouwd)

Den 22 Junij 1720.
Willem Seifferdt, j:m: geboortig tot Kinsinton in Londen [KENSINGTON], Lieutenant ende vendrig vande Blauwe guarde te voet guarnisoen houdende in s Hage, met
Maria van Issem, j.d. van Wageningen woonende alhier
(alhier getrouwd)

Den 13e Julij.
Corn: van Wadenburg, j:m: geboortig van s Hage, Soldaet onder de Compagnie van de hr Creijtsman in guarnisoen alhier, met
Pieternella Kingsmans, j:d: van g:berg en alhier woonende

Den 20e Julij.
Otto Roermans, j:m: geboortig Heusden, Soldaet onder de Compagnie van hr de Villaettes in guarnisoen alhier, met
Rebecca Borstelmans, j:d: van G berg alhier wonende.

[FOLIO 36vs][1720]

Den 27e Julij.
Dirck Broekhoven, jongman met
Godefrida van Seters, jongedogter, beijde vna gberg ende alhier woonende
(buijte getrouwt)

Den 8e Augustij.
Aert Peeters Voorhout, weduwnaer van Cathalijn Adriaen Leeuderden, met
Maria van Raemsdoncq, j:d: van Vrachelen onder Oosterhout, beijde alhier woonende.
(voor het bedt getrouwt)

Den 18 Aug.
Hans Christoffel Igmans, wed.naar, Soldaat onder de heer Ramp in guarnisoen alhier met
Catharina Lapijn
(buijte get.)

Den 20: October.
Geerit Brouwer, j:m: van Raamsdonk met
Elisabeth vander Wouwen, j:d: wonende tot Geertruidenbergh
(getrouwt tot Raamsd.)

Den 2e November.
Joost Liesveld, wedn. van Geertruijt Jansz, Soldaet onder de Compagnie van hr Captain Ramp in guarnisoen alhier, met
Wendelijn Schrijvers, j:d: gebooren van Aernhem en alhier woonende.
(alhier getrouwt)

Den 16: Novemb.
Jacobus Moleschot, j:m: gebore tot G:berg en
Johanna van der Pott, j:d: gebore tot Oosterhoudt, en wonende tot klijn Sundert
(buijte getrouwt)

[FOLIO 37][1720]

Den 30e Novemb. 1720
Cornelis Bleijcker, j:m: geboortig van s Hage met
Catharina Couwdorp, j:d: woonende tot Geertruijdenbergh
(alhier getrouwt)

Den 6 xber 1720)
Paulus de Floo, weduwnaer van Beatrix Pijll, Captijn int Regiment van de heer Colonel Pijll in guarnisoen alhier, met
Adriana van Well, j:d: gebooren ende beijde alhier woonende
(alhier getrouwt)

Den 7e Decemb: 1720.
Pieter Brouwers, j:m: geboortig van Raemsdoncq met
Cornelia van Grondelle, j:d: van G:berg ende alhier woonende
(alhier getrouwt)

Den 20e Decemb. 1720.
Govert van Erckum, weduwnaer (laest) van Maria de Swart, woonende tot Breda met
Willemina Stas, meerderjarige j:d: geboren van Gberg en alhier woonende
(alhier getrouwt)

Den 22e Februarij 1721
Johannes Coenraet Siewert Cijffer, j:m: van Maegdenburgh, Soldaet onder de Compagnie vande hr Krijtsmar in guarnisoen alhier, met
Maria Schoorbrand, j:d: van G:berg en de alhier wonende
(alhier getrouwt)

Den 14 Maert 1721.
Adriaen Timmermans, j:m: gebooren van g:berg met
Cornelia Vos, wede. van Sijmon Coppelaer, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt)

Dito.
Jan Kiel(?), j:m: geboortig van Pew(?), Soldaet onder de Compagnie van de heer Captain Ramp in guarnisoen alhier, met
Cristina Relle, wede. van Peter Hempelmans, geboore van Masijk ende alhier woonende
(alhier getrouwt)

[FOLIO 37vs][1721]

Den 5e April 1721.
Adriaen vander Panne, j:m: geboren van Gbergh, met
Johanna Hoevenaers, j:d: geboren vanden Hout ende beijde alhier woonende.
(alhier getrouwt)

Den 26e dito.
Jan Stevense Loeff, j:m: geboren onder de jurisdictie van gberg met
Aegtjen Houtmans, j:d: geboren ende beijde alhier woonende.
(alhier getrouwt)

Den 10 Maij.
Andries Rikspoor, j:m:, geboortig te Breda, Soldaat onder de Comp. van d He Lt Collonel des Volattes in guarnisoen tot G d Bergh, met
Alida Meijers, geboortig en wonende in Swaluwe
(buijte getrouwd)

Den 10e Maij.
Jan Everwijn, j:m: van Delfshaven met
Elisabeth Swaan, j:d; van G:d: berg
(getrout tot Rotterdam)

Den 17e dito.
Gerardus Scheerken, j:m: geboren in de heerlijckheijt Wickeraet en woonagtig tot Leijden, met
Catharina Bredlee, j:d: gebooren en(de0 wooneden alhier.
(alhier getrouwt)

Dito.
Arij van Aarden, j:m: geboren van s Hage, Soldaet onder de Compagnie granadiers van(de) hr Captain Siberon in guarnisoen alhier, met
Alijda vander Horst, j:d: geboren ende mede alhier woonende.
(alhier getrouwt)

[FOLIO 38][1721]

Den 31e Meij 1721.
Johannes Wessels, j:m: geboren van Mastricht met
Lena Sweep, j:d: van gberg ende beijde alhier woonende
(alhier getrouwt)

Dito.
Nicolaes Schrijver, wedn. van Engneta Rings met
Geertruijd Jans, wede. van Krijger Wijnants beijde alhier woonende.
(alhier getrouwt)

Den 28e Junij.
Hendrick van Aken, j:m: gebooren van Gorinchem, Tamboer onder de Compagnie vande heer Captain Ramp in guarnisoen alhier, met
Maria Chenno, j:d: van Gorinchem ende aldaer woonende.
(alhier getrouwt)

Den 5e Julij.
Hendrick van Kinderen, j:m: met
Johanna vander Horst, j:d: beijde gebooren van g:berg en ook alhier woonende
(alhier getrouwt)

Den 23e Augustij.
Jacobus Verhagen, j:m: met
Anna Timmermans, j:d: beijde gebooren van gberg en ook al;hier woonende
(alhier getrouwt)

Den 13 Septemb 1721
Joost Smulders, j:m: Soldaet onder Compagnie grenadiers van(de) hr Luijtenant Collonel en Capiteijn Souberon, geboortig alhier, en in guarnisoen met
Maria de Krom, j:d:  geboren tot Bragt, en alhier woonende
(alhier getrouwt)

20 Sept.
Christiaan Roedolf, Soldaat onder de Comp. van de heer Marquis de [..]uars, weduwn. van Eva Jans, geboortig van Bronswijk, in guarnisoen alhier, met
Piternella Piters, weduw van Cornelis Spoor, gebore tot Raamsdonk en wonende mede alhier.
(..)

[FOLIO 38vs][1721]

Den 4e October 1721.
Michiel Frans, j:m: gebooren van Bergen opten Zoom, Soldaet onder de Compagnie vand heer Cappiteijn C: Ramp en in guarniosen alhier, met
Magrita Munnickhoff, j:d: gebortig en woonende alhier.
(alhier getrouwt)

Den 5 Octob. 1721
Jan Jacobse Visser, j:m: geb van Raamsdonk, met
Wilhelmina Timmermans, j:d: geboortig tot Geertruijdenb:
(getrout tot Raamsdonk)

Den 10 October 1721.
Johannes Hoogewerff, j:m: van g berg, capiteijn op het wachthuijs inde s gravendeelse Kille, met
Johanna van Berchem, j:d: mede van G Bergh emde alhier wonenden
(alhier getrouwt)

Den 11 dito.
Willem Winckelman, j:m: van Worck[.] met
Willemijntie Buijteweg, j:d: van Swaluwe beijde alhier woonende
(alhier getrouwt)

Dito.
Anthony Harmens, weduwnaer van Allegonde Bene(?), Corporael onder de Compagnie vande heer Luijtenant Collonel de Vilatte in guarnisoen alhier, met
Maria Backers, j:d: van Sprangh ende woonende binnen dese Stadt
(alhier getrouwt)

Den 22e Novemb. 1721.
Hendr. Croes, jongman, corporael onder de Compagnie van de heer Capiteijn Wek, gebortig van Breda, met
Helena Goetzee, j:d: van Louvesteijn en woonende binnen dese Stad.
(alhier op Sondag getrouwt)

Den 6 Decemb. 1721.
Niclaas More, j:m: geboortig van g.d.berg met
Anna Janze Masina(?), wede. van wijle Berent Talbagh, geb. tot Papendregt [PAPENDRECHT] en wonende tot s Moer.
(buijte getrouwt)

[FOLIO 39][1722]

22 Januari 1722.
Corstiaan Wilmse Hagens, weduwnaer van Catarijne Jacobs, geboortig en woonagtig tot Drimmelen met
Johanna Hendrikse, weduwe van Adriaan van Leeuwen, gebooren tot G.b.berg en wonende tot Drimmelen.
(op Drimmelen getrouwt)

Den 28e Meert 1722.
Hendr. vander Heijden, jongman met
Johanna Axjou, jongedr beijde geboortig en woonende alhier.
(alhier get. op Sondagh den 12 April 1722)

Den 11e Aprill 1722.
Mattijs Goetzee, schoolmeester en voorleser alhier laetst wede van Susanna Schobbinger, geboortig van Gorinchem en woonende alhier, met
Hendrina Wijnoxbergen, wede. van Cornelis van Outheusden, geboortig en woonende alhier.
(alhier getrouwt op donderdagh den 30 april 1722)

Matthijs Goetzee, geboortig van Gorinchem (1722), weduwnaer van Maria Misha(?) (1715), voorleeser en Stads schoolmr alhier (1715), otr. (1) Maria Misha(?), otr. (2) Geertruidenberg 24-7-1715, tr. Den Haag 14-8-1715 Susanna SchobbingerSusanna Schoburger, j:d: van Amsterdam woonende tot Delf (1703), wede. van Pieter Huttenis (1715), otr. (3) Hendrina Wijnoxbergen.; zij otr. (2) otr. Geertruidenberg 29-9-1703 (attestatie van Abraham van Heijproyck(?)) Pieter Huttenis, j:m: van Gbergh.

Den 2e Meij 1722.
Adrianus de Glint, j:m; gebooren tot Dordregt en laets gewoont tot Rooterd(am) met
Lijsebet Couwthuijsen, j.d. geb. en woonende alhier.
(alhier getouwt)

Den 16e Meij 1722.
Jan Hermense, weduwnaer van Neeltje Coppelaer, gebooren van Bonder in Oost-Vrieslandt, met
Helena Haverm[an], jonged. geboortig en beijde alhier woonende.
(alhier getouwt)

Den 18e Meij 1722.
Jacobus Chattelem, j:m: gebooren alhier met
Johanna Berckmans, Laetst weduwe van Jan Karel Drinckmans, geboren van Kallt(Hulst?) in Vlaenderen, en beijde in dese Stad woonende
(alhier getouwt op donderdag)

[FOLIO 39vs][1723]

Anno 1723.
Den 13 februarij.
Johannes vanden Bergh, j:m: van Helvoetsluijs met
Maria Tichelaer, j.d. van G bergh, beijde alhier woonende
(alhier getouwt)

Den 20 dito.
Michiel Valentijn, weduwnaer van Johanna [..] Soldaet onder de Compagnie vande heer Vilatte in guarnisoen tot Berghen opden Zoom, met
Sophia Stampers, j.d. van G bergh woonende alhier.
(alhier getouwt)

Den 20 Maert.
Adriaen van der Graght, j:m: met
Maria de Bijll, j:dogter beijden van geboorte en al hier woonende.
(alhier getouwt)

Den 10 April 1723.
Jacob Honselaer, weduwnaer van Maria van Gent, woonende alhier, met
Dina van Baden, wede. van Capiteijn Munnickhuijsen, woonende tot Oosterhout.
(alhier getouwt)

Den 17e April 1723.
Melgior Del, weduwnaer van M: Hasel[..], gebooren in Switserlant toecomende Bruijdegom, met
Catharina Bacx, wede. Jan Bos woonende alhier.
(alhier getouwt)

Den 1e Meij 1723.
Jan Wesse, j:m: Toecomende Bruijdegom, gebooren van Stockhollem, met
Machtel[..] Leno, wede. van Tomas Peeterse, beijde woonende alhier
(alhier getouwt)

Den 12e Junij 1723.
Willem Hoogeveen, j.m., Toecomende Bruijdegom, met
Lijsebet de Bruijn, j:d: toecomende Bruijt, beijde gebooren en alhier woonende.
(alhier getouwt)

Den 19e Junij 1723.
Johannes Croesbeeck, weduwnaer van Dirckje van(de) Meer, Soldaet inde Comp. van heer Colonel Leefdael in guarnisoen alhier, met
Johanna Munters, wede. van Joost Arens, en alhier woonende.
(alhier getouwt)

Den 17 Julij 1723.
Hendricus van Someren van Vrijenes, j:man geboortig van Meurs, Vendrig in het Regiment vande heer Collonel baron van Leefdael guarnisoen houdende alhier, met
Adriana van Orrock, j:d; van Sutphen, ende mede alhier woonende.
(alhier getouwt Binnenshuijs)

[FOLIO 40][1723]

Den [..] Septemb. 1723
Cornelis Gossens, j:m: met
Martijntie Henricx Dirckx, j:d: beijde geboortig en alhier woonende.
(alhier getrout op donderdagh)

Dito.
Cornelis Meertens, jongman gebooren tot Bragt, Soldaet onder de Compagnie vande heer Baljart int Regiment van de heer Colonel Baron Leefdael in guarnisoen alhier, met
Catharina Hanenberg, weduwe van Pieter de Kinders gebooren en alhier woonende.
 (alhier getrout op donderdagh)

Den 2e October.
Andries van Courthuijsen, j:m: met
Sija Coppelaers, j:d: beijde geboortig en alhier woonende.
(getrout)

Den 9e dito.
Jan Hendericx, j:m: van Bergen opten Zoom, met
Maria Elisabet de Grant, j:d: gebooren en alhier woonende.
(op gehouden den 17 Octob. door ordre van Burgemeester en Schepenen)

Den 25e Octob.
Joris Hoers(?), j:m: Soldaet onder t Regiment van(de) heer Baron Leefdael gebooren van Nieuwpoort alhier in guarnisoen met
Susanna Goetbloet, j:d: gebooren en alhier woona:
(alhier getrout op donderdagh)

Den 6e Novemb. 1723.
Johannes de Beijer, j:m: Sergiant onder de Compagnie van(de) heer Majoor Werri int Regiment van(de) her Collonel en Baron van Leefdael, geboortig van Sijsel gelegen in Vlaenderen, en alhier in guarnisoen, met
Maria de Hoog, j:d: geboortig en alhier woonende.

Den 7 Nov. 1723.
Jacob van Donge, j:m; van Ter Heijden, met
Maria Broekhoove, j:d: van GD berg en alhier wonende.
(Buijte Getrout)
(alhier getrout op donderdagh)

[FOLIO 40vs][1723]

Den 13 November 1723.
Meerten Spruijt, j:m: van G:bergh met
Geertruijt Ginneken, wede. van Barent Kistemaker, beijde alhier woonende.
(alhier hetrout op Sond. den 29 Nov.)

Den 19 dito.
Philippus Allard, j:m: van s Hertogenbosch met
Dingena Mechelina Cools, j:d: geboren en woonende alhier
(alhier getrout op s.huijs op donderdag den 9 Decemb:)

Den 20 dito.
d'heer Johan van Issem, j:m: van Wageningen, out Tresourier deser Stede, met
Juffr. Agata Anna Maria Rouses(Rouns?), j:d: van Woudrichem ende aldaer wonende
(buijten getrout)

Den 31 December 1723.
Hendrick Bartolomeuse de Hoogh, j:man met
Anna Ramackers, j:d: woonende alhier
(alhier getrouwt op Sondag den 16 Jan: 1724)

Den 21 Januarij 1724.
Antonij Donoij, weduwnaer, Soldaet inhet Regiment vanden Baron van Leefdael inde Comp.e van heer Pieter van Rijsel, met
Willemina Cornelisse, wede. van Jan Baes, in guarnisoen en alhier woonende.
?? (getrout dijnsagh)

Op attestatie van dominie Ecoma tot Oosterhout wegens wettige ondertrouw den 22 Januarij 1724
Govert Rousch, j:m: Soldaat onder de Comp. van de Capt. Nassouw in t Regement Baron de Leefdael in tot G:bergh, met
Catharina Vermeulen, j:d: van garniusoen Oosterhout  en aldaaer wonende.
(op attestatie Buijte getrout)

Den 5 Feb. 1724.
Magchiel Lasoij, weduwnaer van Catharina Church met
Adriana Meijers [..wede.?], beijde geboore en alhier woonende
(getrout op den  ...derdag)

[FOLIO 41][1724]

Den 19e Feb.rij 1724.
Mattijs Broeckhoven, j:m: met
Marta Feijnenb:[FEIJNENBUIJCK], j:d: beyden gebooren en alhier woonende.
(alhier getrout op donderdag)

Den 19 dito.
Johan Hend. Moors, j:m: dragonder int Regiment van Sijn hoogheijt den heer Prins Willem van Hessen, in guarnisoen tot Breda, met
Anna van der Kruijs, j:d: gebooren en alhier woonende.
(alhier getrout op Sondag)

Den 15 april 1724.
Wouter Kingmans, weduwnaer van Femmetie van Eijck, met
Eva van Beijeren, j:d: van G:bergh beijde woonende alhier
(alhier getrout op Sondag)

Op attestatie van wettige ondertrouw tot Raamsdonk.
Den 14 Maij 1724.
Jacob  Janze Visser
, weduw: Ariaantie Janze van Strien, met
Catharina Janse Jonkers, j:d: van Geertruijdenberg
(buijten getrout)

Den 10 Junij 1724.
Frans van der Gragt, weduwnaer van Mechtelina Schrijnders, met
Cornelia Quackernack, j:d: van Breda, bijde alhier woonende
(op Sondag alhier get:)

Den 24e Junij 1724.
Jan Feijnenb. [FEIJNENBUIJCK], jongman, Soldaet inde Comp.e vande heer Cap: Verhoeven onder Regiment van d heer Collonel Baron Leeffdael in guarnisoen alhier, met
Teuntie Broeckhoven, jongedr. woonende alhier, en beijde gebooren binnen Geertruijdenberg
(op donderdag getr. [o..t] 13 Julij)

Den 15 Julij 1724.
Antony Snoeck, j:m: van Breda, Soldaet onder de compagnie van(de) heer Collonel Baron van Leefdael in Guarnisoen alhier, met
Beatries van Dael, j:d: gebooren ende alhier ter Stede woonende.
(op dond. getrout den 11 Aug. 1724)

[FOLIO 41vs][1724]

Dito.
Robbert Roos, j:m: van Bergen opden Zoom, Tamboer in het Regiment van(de) heer Collonel baron van Leeffdael guarnisoen houdende alhier, met
Elisabet Kingmans, j:d: van G:bergh ende alhier woonende.
(alhier get: op Sondag den 5 Aug. 1724)

Dito.
Martinus vande Willemstadt, weduwnaer van Hendrina Kelders, Corporael onder de Compagnie vande heer Collonel en Baron de Leefdael in Guarnisoen alhier, met
Anna Maria Crevelt, wede. van Gerrit Meijers, woonende lhier.
(alhier get: op Donderdag den [.] Aug. 1724)

Den 22e Meij 1724.
Robbert de Wavere, j:m: van Bergen opden Zoom, Soldaet int Regiment vande heer Colonel Baron de Leefdael onder de Compe. van(de) heer Cap. Nassouw alhier in guarnisoen, met
Maria van Wijck, j:d: geboren en oock hier woonende.
(alhier get: op Sondag den 5 Augusto 1724)

Den 5 Augustij 1724.
Jochem Gouverneur, j:m: van Bon geleegen in Switserlant, Soldaet onder de Compagnie vande heer Maijoor de Warrij in guarnisoen alhier, met
Dingena Kijsers, j:d: gebooren en alhier woonende.
(getrouwt op donderd. den 24 Aug.)

Dito.
Dirck Arisen Smitman, wedn. van Janne Sijssen, Soldaet onder de Compagnie vande Heer Collonel Baron de Leefdael in guarnisoen alhier, met
Geertruijt Boogers, j:d: gebooren en alhier ter stede woonende.
(getrouwt op donderd. den 24 Aug.)

Dito.
Gaumalies de Kouster, j:m: Soldaet onder Compagnie vande heer majoor de Warrij in guarnisoen alhier, met
Woutertien Brughmans, wede. van Jan Hendrix, mede alhier woonende.
(getrouwt op donderd. den 24 Aug.)

[FOLIO 42][1724]

Den 19 Augustij 1724.
Paulus de Lanoij, j:m: geboortig van Vlissingen, Soldaet onder het Regim: vand heer Collonel Baron van Leeffsael onder de Comp. van(de) Cap. Nassouw met
Jenneken vander Heede(Reede?), j:d: geboortig van Dort, en beijde alhier in guarnisoen
(alhier getrout)

Jeelis van Vessen, j:m: Soldaet int Regiment van heer Collonel Baron de Leefdael onder de Comp. vande heer Luijtenant Collonel van Berghem. alhier in guarnisoen, met
Johanna van Tenest(?), j:d: gen en alhier woon(ende).
(alhier getrout op donderd. den 13 Septemb. 1724)

Den 1 September 1723.
Arent van Hartoghsvelt, jongman van GBergh, met
Judickie de Bruijn, jonge dogter, mede van GBergh, beijde alhier woonende
(buijten getrout)

Den 1 September op attestatie der trouw tot Dort.
Lucas Vos, weduwnaer van Geertruijdenberg met
Ida van Someren, j:d: gebooren tot Dordregt en aldaar woonende
(buijten do Stat getrouwt)

Govert Pietersz van Someren, otr. Dordrecht 8-4-1685 Jenneken van Wensburgh (Janneken Jans Wensborgh)
Kinderen:
1. Pieter, ged. Dordrecht 29-7-1686
2. Ida, ged. Dordrecht 24-12-1687.
3. Aart, ged. Dordrecht 14-5-1695.

Den 9e Septemb.
Rijnier Obbee, j:m: geb. van Mastrigt, Soldaet inde Comp van(de) heer Capiteijn van Rijsel ondert Regiment van(de) d'heer Baron de Leeffdael, alhier in guarnisoen, met
Metje Peeters Belet, j:d: geb. en alhier woonende
(getrout op dond: alhier)

Hermen van Leuven, jonghman, geboortigh van Nimwegen, geweesene Soldaet onder het Regment vanden Heer Collonel Baron de Leeffdael in guarnisoen alhier, met
Maria Bossert, j:d: alhier woonende
(getrout op dond: alhier)

[FOLIO 42vs][1724]

Den 23 Septemb 1724
Frans Padde, jongman, Soldaet int Regiment van heer Collonel Baron de Leeffdael onder de Comp. van heer Capp van Rijsel in guarnisoen alhier, met
Geertruij Bilderbeek, j:d: alhier gebooren en ook woonende.
(alhier getrout)

Den 7e October 1724.
Jochem van Grondelle, j:m: met
Willemina vander Sluijs, j:d: beijde gebooren en alhier woonende.
(alhier getrout)

Dito.
Jack Quartels, j:m: van sGrave[moer(?)], Soldaet int Regiment van(de) hr Colonel Baron de Leeffdael inde Comp. d'heer Capiteijn van(der) Hoeven alhier in guarnisoen met
Johanna Bilderbeek, j:d: alhier woon(ende)
(alhier getrout)

Den 10e November.
Jan Cingmans, Marcktschipper van hier op Dordregt, weduwnaer van Willemijntie Versteeg met
Johanna Feijnenb: [FEIJNENBUIJCK], wede. van Joris Sponsers, beijde van hier gebooren en ook woon(ende).
(op dijnsdag getrout)

Ferdinandus van Canfort, wedn. van Anneken Aerden, met
Janneken Wagem[ake]rs, wede. van Evert Cremers Cannebroeck, beijde gebooren en alhier en woonende.
(alhier in onze kerke getrouwt)

Den 25 November.
Cornelis vander Teen, j:m: van Gbergh met
Sara Loeff, j:d: mede van G bergh beijde alhier woonende
(alhier getrout op Donderdag)

Den 30 December.
Willem vander Horst, j:m: geboortig van Sertogenbosch, Soldaet onder het Regement vande Heer Collonel Baron de Leeffdael onder de Compagnie vande heer vander Hoeve in guarnisoen alhier, met
Claasken Luerlust, j:d: geboortigh en alhier woonende.
(alhier op donderdag getrouwt)

[FOLIO 43][1725]

Den 17e Feberuaij 1725.
Adam Vijgeboom, j:m: Soldaet onder het Regement vanden Heer Collonel Baron de Leefdael inde Compagnie vande Heer Cappiteijn vanden Hoeve in guarnisoen alhier, met
Johanna Sijmese vanden Erve, j:d: geboortig van Oosterhout ende alhier woonende.
(alhier getrout)

Den 24 Feb. 1725.
Pieter van Velthoven, j:m: Soldaet int Regiment van d heer Collonel Baron de Leefdael in guarnisoen alhier, met
Dingena Lamb.ts, wede. van Arnoldus Bomaarts, alhier woonende
(alhier getrout)

Dito.
d heer Hend. Adolff vander Schaut, Lieutenant inde Comp. vand Heer Capiteijn van Rijssel, ondert Regiment vand Collonel Baron van Leeffdael, j:m: van Breda, alhier in guarnisoen, met
Juffr. Christina van Berchem, j:d: van Geertruijdenbergh en hier woonende.
(alhier getrouwt op Sondag den 18 Martij ao 1725)

Den 24e Meert 1725. (op ingecomen attestaite van sHage)
Gerrit van Lingen, j:m:  woonende in s Hage met
Sara de Veer, j:d: woonende tot Geertruijdenbergh 
(alhier get: op woensdagh den 12 April a= 1725)

Den 7 April 1725 (op ingecome attestatie van Oosterhout)
Jacob Jan van Loenhout, j:m: van Geertruijdenbergh met
Johanna van den Ende, j:d: van den Houwt onder Oosterhouwt.
(buijte getrouwt)

[FOLIO 43vs][1725]

Den 21e April 1725.
Leendert vander Teen, j:m: met
Lijsbet Nobels, j:d: alhiert woonende tot Geertrui[jdenberg].
(alhier getrout op Sondagh den 6: Maij 1725)

Dito.
Jan Spruijt, j:m: met
Lijsb. Havermans, j:d: beijde alhier van Geertruijdenberg gebooren en ook woonende.
(alhier getrout op Sondagh den 6: Maij 1725)

Den 6e Meij 1725.
Johan Willem van Hull, j:m: geb. binnen de Stad Briel en hier woonende, met
Adriaana van Wel, wede. van Paulus de Flo, geb: en alhier woonende.
(buijten getrout)

Den 6 xber 1720. (alhier getrouwt)
Paulus de Floo, weduwnaer van Beatrix Pijll, Captijn int Regiment van de heer Colonel Pijll in guarnisoen alhier, met
Adriana van Well, j:d: gebooren ende beijde alhier woonende.

Op in gekomen attestatie van wettige ondertrouw van Abraham Daasdonk Cecretaris tot s Bosch.
Den 15 Julij 1725.
Cornelis den Ruijmen, j:m: van Geertruijdenberg met
Christien Miggielse, j:m: van Osh, en wonende aldaar.
(buijten getrout)

2 Septem:
Leendert van Krimpen, j:m: van s Hage, Soldaet in de comp van de heer Collonel de Marquis ..ia..(?) in guarnisoen alhier, met
Crisa Ripsebant, j:d: van s Hage.
(buijten getrout)

[FOLIO 44][1725]

Den 22e Septemb.
Lauwereijs Franssen, j:m: ruijter int Regiment vander hr o(ver)ste van Domborn in guarnisoen tot Breda, met
Anna Roelants, wede. van Peeter Backer, gewesen wagtmr, woonende alhier
(alhier getrout)

Den 3 October 1725.
Isaacq Macus, j:m: met
Adrina Catharina Moleschot, j:d: beijde alhier gebooren ende woonachtigh zijnde
(buijten getrout op Sond den 28 october ao 1725)

Den 6e October 1725.
Jan Marcatorus, Soldaet int Regement vanden Ed: Heer Colonel Baron de Leefdael in guarnisoen inde Stadt Briel, met
Elisabet Melstroij, wonende alhier
(alhier getrout op Sondag den 4 November ao 1725)

Den 13 October 1725.
Nicolaes Jacobs, weduwnaer van Alagonda Kartel, Captijn S arms onderde Compagnie vande Heer Captijn Provoo in guarnisoen alhier, met
Anna Magdelena Bossers, j:d: alhier wonende
(alhier getrout op Donderdag den 1 Nov. ao 1725)

Den 27e dito.
Willem Kool, j:m: Soldaat int Regiment vande heer Collonel Marquis Tuars in guarnisoen alhier, met
Wendelin Schrijvers, wede. van Joost Lieffelt alhier woonende.
(alhier getrout op Donderdag den 15 Novemb. ao 1725)

Den 2e November 1720. (alhier getrouwt)
Joost Liesveld, wedn. van Geertruijt Jansz, Soldaet onder de Compagnie van hr Captain Ramp in guarnisoen alhier, met
Wendelijn Schrijvers, j:d: gebooren van Aernhem en alhier woonende.

Den 9e Novemb.
d heer Hendricus Westenberg, j:m: vaendrig ondert regiment vande heer Colonel Baron de Leeffdael, geb. van Swol, met
Juffrouw Johanna van Meurs, j:dr: geb. van Sluijs in Vlaenderen en alhier woonende
(alhier getrouwt op Saterdagh na de middagh in onse kerke)

[FOLIO 44vs][1725]

Den 13 Novemb. 1725 (op ingecomen attestatie van Breda)
Leborus Weselaer, in Guarnisoen alhier onder t Regiment van heer Marquis de Thouars, met
Maria Aertse, j:d: van Breda.
(Buijten getrouwt)

Den 24 November 1725 (op attestatie van Sprangh)
Pieter Reijners, j:m: van G:Bergh met
Willemijn de Gester, j:d: van Sprangh.
(Buijten getrouwt)

Den 12 Januarij 1726.
Jan Waase, weduwnaer van Mechelina Verhoeve met
Catharina Verlinden, j:d: beijde hier woonende
(alhier getrout op donderdag)

Den 13 April 1726.
Stephanus Caulijns, j:m: geb. in s Gravenhage met
Francijna Barbara Morre, j:d: beijde hier woonende
(alhier getroud op Sond.)

Den 8e Junij 1726.
Michiel Vleugels, weduwnaer van Anna Aerden Burgh, geboortigh van Stabroek, Soldaet onder het Regement van den Wel Ed: Heer Collonel de Thouars in guarnisoen alhier, met
Catharina Smits, j:d: geboortigh van Guelick.
(alhier getroud op Sondagh, den 31[!?] Junij 1726)

Michael Vleugels, tr. (1) Anna Van Arenborgh
Kinderen eerste huwelijk:
1. Severinus Vleugels, geb. Stabroek 20-7-1721.
[http://members.lycos.nl/Stienoke/htmla/dat106.htm#16]

Den 22e Dito.
Leendert Brugmans, j:m: van Gberg met
Anna Maria van Leeuwaarden, j:d: mede van Geertruijdenberg
(alhier getroud op donderd: den 11 julij ao 1726)

Den 29 dito.
Leendert Gijsen, j:m; Soldaet onder de Comp. vande heer Cap. Becker, in guarnisoen alhier, met
Maria Dock, j:d: van den Oudenbos en woonende in WillemStadtpolder.
(attestatie gegeven en Buijten de Stad getroud)

[FOLIO 45][1726]

Den 6e Julij 1726.
Claas Hartkooren, j:m: van Gor[in]chem, Soldaat onder de comp. vande heer Prevost int Regiment vande heer Colonel Marquis de Tuars in guarnisoen alhier, met
Mechelina vande Water, j:d: van Geertruijdenberg en ook woonende
(attestatie gegeven en alhier in onse kerken getrouwd op Sond: den 21 Julij 1726)

Den 17e Augustij 1726.
Geerit van Dongen, j:m: van Drimmelen met
Anna Mijnders, j:d: van Geertruijdenberg en alhier woonende
(hier getroud op Sond: den 8 Febt 1726)

Den 24 dito.
Bernardus Binnevelt, j:m: met
Angenita de ..n(?), j:d:, beijde binnen Geertruijdenberg  gebooren en ook woonende
(In Onse Kerken getrout op donderdag den 12 Sept. 1726)

Den 31 dito. 
Berbardus Smits(?), weduwnaer van Hend.a Aeliwe(?), Chirurgijn inde Comp.e vande heer R. vander Mast onder t Regiment vande heer Collonel Marq: de Touars in guarnisoen tot heusden, met
Anna Biestraeten, weduwe van Jan Coenen woonende alhier
(Alhier in onse kerken getroud op donderdagh)

Den 28e Septemb. 1726.
Lauwies(?) Prejoen(?), Cap: d Sernis(?) onder de Comp.e.vand heer Cap: Becker, int Regiment vand hr. Collonel marquis de Tuars in guarnsioen alhier, weduwnaer van Anna Maria Mulders, met
Catharina de Ruijter, j:d: alhier geboren en ook woonende
(Alhier in onse kerken getrout op donderdag den 27(?) October 1726)

Den 19 Ocotber 1726.
Seger Jaspers, weduwnaer van Maria Schets, met
Hendrina Ramakers, j:d: van G bergh beijde woonende binnen dese Stadt.
(alhier getroud op Sond: den 10den Nov.)

Den 9 November 1726 (op ingecomen acte van ondertrouw van s Hage)
Johanna vanden Bergh, weduwnaer, woonende alhier, met
Maria Adriana Smout, j:d: gebooren in s Hage ende aldaer oock woonen(ende).
(dit opde andere sijnde gebracht)

[FOLIO 45vs][1726]

Den 26 October 1726.
Jan Brouwers, weduwnaer van Isabella Maria Verkerck, met
Anthonia Jan Peeterse Coen, wede. van Nicolaes van Bommel, bijde alhier woonende
(Alhier in onse kerke getroud op d donderdagh)

Den 9 November 1726 (op ingecomen acte van ondertrouw van Sprangh)
Gelders Block, j:m; geboortigh en woonende tot Sprangh in de Langhstraet met
Geertruij van Gils, j:d: mede gebooren tot Sprangh ende laets alhier gewoont hebbende.
(Buijten de Stadt getroud)

Dito op ingecomen acte van trouw van s Hage)
Johannes vanden Bergh, weduwnaer woonen(ende) alhier, met
Maria Adriana Smout, j:d: gebooren in s Gravenhage, ende aldaer woonende
(Buijten de Stadt getroud)

Den 9 dito.
Mattijs Coninx, j:m: van Raemsdoncq met
Catharina van Beijeren, j:d: van G bergh beijde alhier woonende
(alhier getroud op donderdagh den 28 Nov. 1726)

Den 14 November 1726 (op ingecome acte van onder trouw van Naarden)
Jan Duijff, j:m: Soldaat int Regement van d heer Marquis Tuars in guarnisoen alhier, met
Hilletie Arens Toeback, j:d: woonende tot Naerden
(buijten de Stad getroud)

Den 16 dito.
Johan Spruijt, weduwnaer van Dingena van Her[..], woonende alhier, met
Cornelia Cooijmans, j:d: geboortigh vande Swaluwe, en mede alhier woonende
(Alhier getroud op donderdagh den 5 Decb.)

Den 23 November 1726.
Jan Baptist, j:m: met
Piternel Frixck, j:d: beijde geboortigh van Gbergh en alhier woonachtigh
(alhier in onse kerke getroudt)

[FOLIO 46][1726]

Den 28 December 1726.
Willem van Leiwen, j:m: van Nimmingen, met
Johanna Bossers, j:d: van G bergh en alhier woonende
(alhier in de kerk getroudt op dingsdag avond den t.den feb. 1727)

Den 11e Januarij 1727.
Francois van Dries, j:m: Soldaet onder de Comp vande heer Cap vander Mast in guarnisoen tot Heusden, met
Pieternel Coenen, laetst wede. van Goosen Raeijmakers, en alhier woonende
(alhier in onse kercke getroud op dingsdag den 28 Jan. 1727)

Den 18 do.
Jacobus Maas, j:m: met
Adriana Rutters, j:d: beijde alhier gebooren en ook woonende
(attestatie gegeven en alhier  in onse kercke getroudt op donderdagh den 6 Feb. 1727)

Den 25e januarij 1727 (op ingecomen acte van ondertrouw van s Hage)
David vanden Berg, j:m; gebooren in s Gravenhage, Soldaet onder de Comp. van de heer Cap. Esseling in guarnisoen alhier met
Susanna Walters, j:d: mede gebooren in s Hage.
(buijten de Stadt getroudt)

Den 2den februarij 1727. (op in gecome acte van ondertrouw van de Maade)
Pieter Bossert, j:m; Soldaat onder de heer Capitijn Provoo, in guarnisoen tot Geertruijdenb: met
Catarina Mostert, j:d: geboore en wonen(de) op de Made
(Op de Made getrouwt)

[FOLIO 46vs][1727]

Den 29 Meert 1727.
Lammert Bosser, jgman, Soldaet onder 't Regiment vande heer Colonel marquis de Tuars in guarnisoen alhier, met
Francijntie Pijpers, j:d: geboore tot Ginneken en alhier woonende
(Alhier in onse kere getroudt op donderdag)

Den 28 Junij 1727.
Foppe Jetsche, weduwnaer van Janneken Hendricx, Granadier onder de Compagnie vande heer Cap.n Esselinck in Guarnisoen alhier, met
Sara van Wijck, j:d; van G:bergh en oock alhier ter Stede woonende
(Alhier in onse kerken getroud op donderdagh den 17 Julij 1727)

Den 2 Augustus 1727.
Maerte van Eersel, weduwnaer van Maria Aarse Smits, met
Geertruij Ten Haeft, j:d: beijde gebooren en woonachtigh tot Gbergh
(Alhier in onse kerken getrout op donderdagh)

Den 16e Augustij 1727 (op ingecome acte van ondertrouw van Raemsdoncq)
Huijbert Schouten, weduwnaer van Anna Donissen, woonende tot Ramesdoncq, met
Johanna de Ruijter, j:d: woonende alhier
(op Raemsdongh getroud d: 31 Aug:)

Den 23 Augustij 1727.
Francis Hermens, j:m: Soldaet int Regiment vand heer Bregardier Marquis de Tuars met
Adriana vanden Erven, j:d: hier woonende
(alhier getroudt)

George van Meurs, geboren tot Hellevoetsluijs, j:m: toecomende Bruijdegom, Cadet int regiment vande heer Baron Leeffdael, met
Maria Mahue, j:d: gebooren alhier en ook woonende
(buijte de Stadt getrout Sondagh)

[FOLIO 47][1727]

Den 22 November 1727.
Matthijs Heijs, j:m: toe coomende Bruijdegom, met
Cornelia Mahue, j:d: bijde alhier egboortigh en ook woonnagtigh
(op het st.huijs getrout op Sondagh)

Den 20e Decemb. 1727.
Pieter Caspers, j:m: Soldaet onder de Compagnie vande heer Capiteijn Becker in guarnisoen alhier, met
Anna Hanenbergh, j:d: gebooren ende ook alhier woonende
(Op dingsdagh acond getrout den 6 Jan 1728)

Leendert van Dalem, weduwnaer van Maria Coenen, met
Anna Schattelijn, j:d: gebooren ende alhier woonende
(Alhier getrout op dingsdagh)

Gerret Schattelijn, j:m: met
Geertruijt Rijnders, j:dogter gebooren en beijde alhier woonende
(getrout op donderdagh)

Den 10 Januarij 1728 (op ingekome Acte van ondertrou van Dussen)
Adolph van Dalen, weduwnaaer van Adriaantie van Hapert, woonende te Geertruijdenbergh met
Maria Kievit, j:d: woonende aan Dussen
(buijten de Stadt getrout)

Den 24 Januarij 1728.
Geerardus de Groot, j:man, geboortig van Duesburg, Scheerchijn [=chirurgijn] onder de Comp. van heer Cap. Profoo met
Johanna Stoop, j:dogter van G:berg en beijde alhier woonende
(Alhier in onse kerke getroudt)

[FOLIO 47vs][1728]

Den 5 Februarij 1728 (op ingekoome acte van ondertrou van Naarden)
Jacobus Sibol, j:m: Soldaat onder de Comp van de heer Bregardier marquis de Thouars in guarnisoen tot G berg met
Hendrikije van den Bergh, j:d: van Naarden
(attestatie gegeve en Buijte de Stadt getroud)

Den 21e Februarij 1728 (op ingekome acte van ondertrou van Breda)
Joost Krook, weduwnaar van Cornelia Suur met
Cornelia Verbrugge, weduwe van Francis Lanberts(?)
(Buijte de Stat getrout)

Den 12 Meert.
Adriaan vander Panne, weduwnaer van Johanna Hoevenaar, met
Eva Corn: Thijssen, j:dogter van(de) Hout en bijde alhier woonende
(Alhier in onse kere getrout)

Den 20 Meert.
Elbert Rem(Remlius?), j:m: geboortig van Neerden, Soldt. onder de Comp. van heer Bregadier van Thuars met
Sandrijna Knoop, j:Dogter geboortig van gberg en beijde alhier woonende
(Alhier in onse kerk getrout)

Den 3 April.
Meus Cornelisse, j:man geboortig van Bergen opden Zoom, Solt. onder de Comp. van heer bregadier van Thouars in guarnisoen alhier, met
Anna Catrina Kerste, j:Dogter geboortig van Kleef en beijde alhier woonende

[FOLIO 48][1728]

Dito.
Gerson Dussen, j:m: Soldt onder de Comp. van heer Cap. Becker int rigement van Thouars in garrizoen alhier, met
Geertruij Janssen, j:dogter beijde geboortig van Giesenkerck.

Den 3 April 1727 (op attestatie van Rotterdam)
Wouter van Outheusden, j:m: schoolmeester alhier, met
Hester vanden Oudegraeff, j:d: van Rotterdam
(tot Rotterdam getroud op dingdagh avonde den 20 April ao 1728 in de groote kerk door domene Schonenbergh)

Den 10 April 1728.
Thomas Pot, j:man geboortig van g:berg, granadier onder de Cap. Esselinck onder het Regiment van(de) heer Bregadier Marguiers van Thouars in Guarniosen alhier, met
Maria Hartkoren, j:dogter van Gorinchem en beijde alhier woonende.

Den 1e Meij 1728.
Corn: Hendrickse Goossen, weduwnaer van Martijntie Turck, met
IJda Hechtermans, j:dogter geboortig van Heest en beijde alhier woonende.
(in onse kerke getroudt op donderdagh naar de middagh)

Den 12 Junij 1728.
Corn: van Opstal, j:m: geboortigh van Gilse, met
Maria Molenberg, j:d: geboortigh van G:bergh beijde woonende alhier
(attestatie gegeven en in onse kerken getroud op donderdagh naar kerk tijdt)

[FOLIO 48vs][1728]

Den 3 Juli 1728.
Steven Davidts, weduwnaer, Soldaet onder de Comp. van(de) heer Collonel St Man in guarnisoen alhier, met
Elisabet van Nul, wede. van Michiel van Beckum en beijde alhier woonende.
(attestatie gegeven en in onse kerk getroudt)

Den 7 Octob. 1728.
Abraham Koopman, j:man geboortigh van Dordregt met
Maria Spruijt, j:dogter en beijde alhier woonende.
(alhier getroud op donderdagh)

Den 7 Nov. 1827 (op ingekoomen acte van Capel van ondertrou)
Pieter van Elst, j:m; van Sprangh, met
Maria Verhage, j:d: laast alhier gewoondt hebbende.
(attestatie gegeven en buijten de stad getroudt)

Den 13 November 1728.
Joost Hendrick Struijk, j:m: geboortig van Lutster(?), onder het rigement van heer Collonel Saintman (Corperaol) in guarnisoen alhier onder de Comp. van heer Capitijn Molaert met
Elisabet Segers, wede. van Peeter de Wijs en ook alhier woonen(de)
(Alhier in onse kerk getroudt)

Den 4 Decemb. 1728.
Eerns Lodewijk Willekens, j:man met
Catharina Reijnder, j:dogter, beijde alhier woonende ende gebooren
(alhier on onse kerk getroud op sondagh den 19 Decemb. 1728)

[FOLIO 49][1728]

Den 11 Decemb. 1728.
Aaerdt Aaertsen Zweep,  j:man geboortig van GDbergh, met
Maria Antonisse van Nue, j:dogter geboortigh van Loon en beijde alhier woonende.
(..)

Den 15e Januarij 1729.
Antonij Rits, j:man geboortig van Bergen op Zoom, Tamboer onder de Comp. van heer Luijtenant van Berghem onder het Rigem.t van heer Collonel van leefdael in Guarnisoen tot Gorinchem met
Maria Henzelaer, j:dogter geboortig van Gbergh en alhier woonende.
(alhier getrout op donderdag naar de middagh)

Den 16 Januarij 1729. (op ingekoome acte van ondertrou van Breda)
Jan Christoffel Wever, wedn. Soldaat in het Regimend van de heer Collonel Moor, met
Maria Krab, woonende tot GBbergh.
(attestatatie gegeven en buijte de stad getroudt)

Den 5 Februaij 1729.
Jeremias van Grondelle, j:man met
Janneke van der Sluijs, j:dogter beijde gebooren en ook alhier woonachtigh.
(attestatatie gegeven en in onse kerk getroudt op Sondagh den 20 Febr 1729)

[FOLIO 49vs][1729]

Den 26 Feb. 1729.
Johannes Aertsen Sweep, j:man met
Maria de Jongh, j:dogter beijde alhier gebooren ende ook woonende.
(Alhier in onse kerke getroudt Sondagh den 13 Maart 1729)

Den 5e Maert.
Poulus van der Gevel, j:man met
Eva van Hartigsvelt, j:dogter, beijde gebooren ende ook alhier woonende
(Alhier in onse kerke getroudt)

Op Ingekomen Acte van ondertrouw van Hertigsveld den 14 Meij 1729.
Frans van Leeuwaarden, j:m: geboortigh van Gbergh, met
Adriaantie Har[..] de Rover, j:d: van Hartigsveldt.
(Alhier getroudt op Sondagh naar den middag)

Op Ingekome Acte van Raamsdonk van ondertrouw den 20 Meij 1729.
Bernardus van Houten, weduwn. van Hermina Slouten, Soldaat int Regim. van de heer Colonel Sainteman, geboortigh van Deventer, onder de Comp. van de heer Cap. van der Does, met
Adriaantie van Raamsdonk, j:d: van Raamsdonk
(attestatie gegeven dat de huwelijk proclamatien alhier in onse kerken zijn onverhinderd gegaan; + buijten de Stadt getroudt)

[FOLIO 50][1729]

Den 11 Meij 1729.
Jan Ardijn, j:man geboortigh van GDbergh, Soldt. onder de Comp.e van(de) heer Cap.n Celius in het Regem.t vanden oversten van Berghem in guarnisoen tot Heusden, met
Catharina vande Bergh, wede. van Roedolff Ruffers, woonende ende gebooren tot GDBERGH
(Alhier in onse kerk getroudt op Sondagh den 17 Julij 1729)

Op Ingekome Acte van ondertrouw van Raamsdonk d 26 Junijus A 1729.
Andries Gansbies, weduwensz van Jannetie Joris, Soldaat in het regem.t van de heer Colonel Saintiman in guarnisoen tot GD bergh, met
Cornelia Huijbertz Visser, wede. van Jan Joosten ende woonende tot Raamsdongh.
(buijte de Stadt namendlijk op Raamsdongh getroud d 17 Juli 1729)

Den 8 Julij1729.
Johan vanden Bergh, weduwnaer van Maria Adriana Smout, met
Maria van Berchem, j:d: van Loon, beijde woonende alhier.
(op de Made getroudt)

[09-11-1726] Dito op ingecomen acte van trouw van s Hage) 
Johannes vanden Bergh, weduwnaer woonen(ende) alhier, met 
Maria Adriana Smout, j:d: gebooren in s Gravenhage, ende aldaer woonende (Buijten de Stadt getroud)

Den 9 Julij 1729.
Leent. Heermans, weduwnaer van Catharina van der Panne, met
Christina Brouwers, wede. van Servaes van Gielen, beijde alhier woonende.
(attestatie gegeven en in onse kerke getroudt)

[FOLIO 50vs][1729]

Den 23 Julij 1729.
Pieter de Visser, j:man geboortigh van Klund.t, Soldt. onder de Comp.e van(de) Heer Celius in het Rigement van Heer Collonel van Berchem in Guarnisoen tot Heusden, met
Jenneke Goetbloet, j:dogter geboortigh van Gbergh en alhier wooennde.
(attestatie gegeven en in onse kerken getroud op donderdagh den 8 Aug.)

Den 6 Augustij.
Jacobus Orgel, j:man, geboortigh van Gorinchem, Soldaet onder de Comp.e van heer Coll: Sajnteman in guarnizoen alhier, met
Catharina de Bondt, j:dogter geboortigh van Scharloos en alhier woonende.
(in onse kerke getroudt den 1 Sept.)

Den 20 Augustij.
Wijnant Jacobs, weduwnaer, Soldt onder de Capn. Moelart onder het Regim. van heer Coll. Sajnteman met
Maria de Bruijn, wede. van Jan van Wijck, beijde alhier woonende.
(alhier in onse kerke getroud)

Den 17 September.
Mattijs Schattelijn, j:man met
Dingena Coenen, j:dogter beijde alhier woonende ende gebooren sijn.
(alhier in onse kerek getroudt, op donderd:)

[FOLIO 51][1729]

(op ingecomen acte van ondertrouw van Breeda den 7 Octob. 1729)
Johannes Martinus Hoffman, j:man bedienaer der Goddelijken woort tot G:bergh met
Alida Johanna Stuurman, j:dogter van Breda.
(tot Vreda getroud op Maand: den 24 octob. 1729)

Den 22 Octob. 1729.
Peeter Coenen, j:man geboortig van GDbergh met
Teuntje Domine, j:dogter geboortigh vande Made, en beijde alhier woonende.
(attestatie gegeven en in onse kerke getroud op Sondagh)

Dito.
Johannes Heijblom, j:man geboortigh van Gdbergh met
Adriana van Beeck, j:dogter geboortigh van Meeuwen ende beijde alhier woonende.
(Op donderdagh den ?? Nov getroud in onse kerk)

Den 5 November.
Willem de Hoogh, j:m: geboortigh van GDbergh met
Sijtjen van(de) Made, j:dogter geboortigh vanden Houdt
(attestatie gegeven en in onse kerke getroud op donderdag den 24 Nov.)

Den 19 dito 1729.
Lauwerens Ackerman, j:man geboortigh van Sluijs in Vlaende[ren], Soldaet onder de Comp. vande heer Cap. Molarda onder het Rigem van de Heer Coll. Saijnteman in Guarnisoen alhier, met
Anna Maria Koerthuijsen, j:dogter geboortig van GDbergh en alhier woonende
(Alhier in onse kerek getroudt op donderdagh naar de middagh)

[FOLIO 51vs][1729]

Den 26e Novemb. 1729.
Ranier Schattelijn, j:man geboortigh van Gbergh met
Maria Trots, jonge dogter geboortigh van Campen, ende beijde alhier woonende
(Alhier getroud op donderdagh den 15 Decemb.)

Dito.
Willem Cnol, j:man gebooritgh van Breda, Soldt. onder de Comp. vande heer Capn. Leijdecker in het Rigem. vand eheer Collonel van Berchem in Guarnisoen tot Gorinchem, met
Sebilla de Post, jongedogter geboortigh van Gbergh ende alhier woonende.
(Alhier in onse kerke getroud op donderdag naar de middagh)

Den 3 Decemb.
Johannus Blansch, j:man geboortigh van Brussel, met
Anthonet Stadthouwer, wede. van Govert Weeterincs, bijde alhier woonende
(attestatie gegeven en in onse kerke getroudt op Sondagh naar de middag)

Den 31 Decemb.
Claes Schattelijn, weduwnaer van Catharina Geeredden met
Clara Hoedt, j:dogter geboortigh van Leijden ende bijde alhier woonende
(attestatie gegeve en alhier getroud op donderdagh den 26 Jan. 1730)

Dito.
Jacobus Havermans, weduwnaer van Adriaentie Geeredden, geboortigh van Bergen opden Zoom, Soldaet int Regement van heer Collonell de Sintaman, met
Joseijntje Gielekes, j:dogter geboortigh van GDbergh ende beijde alhier woonende.
(alhier in de kerke getroudt)

[FOLIO 52][1730]

Den 14 januarij 1730.
Johannes Mulder, j:man Soldaet onder de Comp. van de Heer Capitijn Mulart in het Regement vande Heer Collonel de Sainteman, met
Elisabet Kinghmans, j:dogter geboortigh van GDbergh en beijde alhier woonende
(alhier in onse kerke getroudt op Sondagh)

Op ingekomen acte van ondertrouw van Campen den 28 jan. 1730.
Jan Hendrik Mattijssen, j:m: van Zwol, Soldaat in t Regim. van de heer Collonel de Sainteman, in guarnisoen alhier, met
Annetie Pieterse Laglar, j:d: van s.n.Hagen (Den Haag?).
(attestatie gegeven en buijten de Stadt getrout)

Den 12 Feb. 1730. (op Ingekome Acte van ondertrouw van de Made)
Huijbert Tijssen, j:m: geboortigh van Turenhout, Soldt in t regim. van de heer Collonel de Saintaman, onder de Comp. vande heer Maijoor de Saintiman, in guarnisoen alhier, met
Johanna Boot, j:d: geboortig en woonende op de Made.
(alhier in onse kerk getroudt)

Den 4 Meert 1730.
Dirck Dogles [DOUGLAS?], j:m: van Gbergh, met
Maria Loeff, j:d: mede van G.bergh, beijde woonende alhier
(attestatie gegeven en in onse kerk getroudt)

Den 15 April 1730.
Gerrit van Russel, weduwnaer van Johann van Leeuwen, Soldaet onder de Comp. van(de) heer Colonel de Saintemant in guarnisoen alhier, met
Maria Doggeles [DOUGLAS?], j:d: van G:bergh ende mede alhier woonende
(getroud op Sondagh den 30 april 1730)

[FOLIO 52vs][1730]

Den 15 April 1730.
Passchier Janssen Seeuws, weduwnaer van Gieleken Baertmans, met
Jenneken Janssen Cocq, j:d: vanden Hout, beijde alhier woonen(de).
(attestatie gegeven en alhier in de kerk getroud op donderdagd: 4 Meij ao 1730)

Den 22 dito.
Theunis Meijers, j:man met
Cornelia Broeders, j:dogter beijde alhier woonende ende gebooren
(alhier in onse kerk getroudt)

Den 27 Meij.
Thomas Base(?), jman geboortigh van Gbergh met
Catrina de Beij(?), j:dogter geboortigh van Leijden ende beijde alhier woonende
(alhier in de kerk getroudt)

Den 1 Julij.
Jan Weijmans, j:man van GDbergh, Capn. geweldige alhier met
Cornelia van Dussen, j:dogter van GDbergh beijde alhier woonende ende gebooren
(alhier in de kerk getroudt op Sond. den 16 Julij 1730)

Den 18 dito.
Poulus de Bruijn, j:man geboortigh van GDbergh met
Maria van Dongen, geboortigh van Capel en beijde alhier woonende
(alhier in de kerk getroudt op  donderdagh den 10 Aug. 1730)

Den 4 Augustus.
Hendrick Janssen Coen, j:man van GDbergh met
Barbera Allarda, j:dogter van s Hertogenbosch, beijde alhier woonende
(attestatie gegeven en op het huijs getroud op Sondagh voor de midddagh Den 20en Augustus 1730)

[FOLIO 53][1730]

Den 25 Augustus 1730 (op ingekome acte van ondertrouw van Gorcom)
Sijmen Hanjer, j:m: Soldaat onder de Comp. van de Heer Collonel de Saintaman in guarnisoen tot GDbergh met
Grietie Meurs (Mers), j:d: woonende tot Gorcom.
(Buijte de Stad getroudt)

Den 2 September.
Philipphus Burger, weduwnaer van Anna Hendricx, Soldt. onder de Comp. vande Heer Coll. de Sajnteman met
Adriana vander Erve, wede. van Francis Hermans ende beijde alhier woonende.
(alhier getrouwt op Sondagh)

Den 29 October 1730.
Hermen Wagenaer, j:man, Soldt. in het Rigem.t vanden Collonel de Saijnteman met
Geertruij Timmermans, j:dogter beijde alhiert woonende
(attestatie gegeven en alhier in onse kerke getroud op Sondag)

Den 2 Decemb.
Barent Veth, weduwnaer van Christien Coster, Soldt. onder het Regem.t vande Heer Coll. de Sajnteman met
Elisabet Kephoft, j:dogter van Campen en beijde alhier woonende.
(attestatie gegeven en in onse kerke getroud)

Vrijdag den 3 Januarij 1731.
Johannes van Trigt, j:man geboortigh van Dordregt met
Maria Weijdemans, j:dogter geboortig van Gbergh en beijde alhier woonende.
(alhioer getroud op Sondag den 21 Januarij 1731)

[FOLIO 53vs][1731]

Den 6 Januarij 1731.
Cornelis Domies, jongman geboortigh van Sundert met
Allegonda van Deijk, wed. van Huijbert Kueninckx, beijde woonende alhier.
(attestatie gegeven en in onse kerk getroud op dingsdag avond)

Op ingekomen acte van ondertrouw van Sprangh Den 22 Januarij 1731.
Dingeman van Malsen, j:m: geboortigh van Waspik, met
Anna Husenraadt, j:d: geboortigh van Sprangh en laats alhier gewoond hebbende
(attestatie gegeven buijten de Stad getrouwt)

Den 3 Meert 1731.
Jacob Tasback, j:man geboortigh van Amsterdam, Soldt onder de Comp. vande heer Cap. de Marquies de Thouars in het Rigiment van de Heer Prins van Nassouw Ziegen met
Adriana Timmermans, j:dogter geboortigh van Schravemoer

Den 14 April 1731.
Jan van Gelder, j:man, Soldt. onder de Comp. van Heer Capn. van der Does in Guarnisoen alhier, met
Elssken Jans, wede. van Seffers, mede alhier woonende
(hier in onse kerk getroud op Sondagh)

Op ingekomen acte van ondertrou van s Hage den 14 Apill 1731.
Steven van Wel, j:m; geboortig van G:berg met
Beatrix van Swieten, j:d: van s hage en ook woonende
(attestatie gegeven en buijten de Stadt getroud)

[FOLIO 54][1731]

Op ingekomen acte van ondertrouw van Middelberg Den 21en April 1731.
Jan van Ekelen, j:m; van Oosterhout, met
Willemena Meijers, j:d; geboortigh van Geertruijdenbergh
(attestatie gegeven dat de huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan en buijten de Stadt getrouwd)

Den 6 Meij 1731.
Meerten Spruijt, weduwnaer van Geertruij Kistemaecker, met
Johanna Erckhuijse, j:dogter ende beijde alhier woonende
(alhier in onse kerk getrouwt donderdagh)

Den 9 Junij 1731.
Johannes vander Haer, weduwnaer van Johanna Sebus met
Gerretje Houtman Jans, wede. van Cornelis Houtman
(alhier in onse kerk getroud op Sondagh)

Den 19 Junij 1731.
Mr. Francois Wallars, j:m: voor Ed: hove van Hollant, met
Johanna Geertruij van Son, j:d: van G:bergh beijde woonende alhier
(alhier in onse kerk getroud op donderdag naar kerkteijt den 12 Julij)

Den 7 Julij 1731.
Cornelis Joosten, j:man van Gils, et
Anna Denis, wede. van Jacob Jansse van Loenhout, beijde woonende alhier.
(alhier getroud op donderdagh 26 Julij 1731)

Den 7 April 1725 (op ingecome attestatie van Oosterhout)(buijte getrouwt)
Jacob Jan van Loenhout, j:m: van Geertruijdenbergh met
Johanna van den Ende, j:d: van den Houwt onder Oosterhouwt.

Den 12 Julij 1731 (op attestatie vande Made)
Roelof van Dockum, wediwnaer van Adriaentie Kuijpers, woonende opde Made, met
Anneken Corn: de Hoogh, wede. van Francis Meeck woonende alhier
(buijte de Stadt getroud)

Den 4 Augustus 1731.
Antonij van Essen, j:man geboortigh van Deventer, Soldt. in het Regim. van heer Coll. de Sainteman onder de Comp. vande heer Cap. vander Does, laast alhier in guarnisoen en nu tot Gorinchem, met
Anneke Liebergh, wede. van Daniel Bousijn, en alhier woonende.
(alhier in de kerk getroud)

[FOLIO 54vs][1731]

Den 11 Augustij 1731.
Jan Hend. Jeger, j:man, Solt, onder de Comp. vande Heer Luijtenant Coll. Dollifier in Guarnizoen alhier, met
Cornelia Schouten, j:dogter ende ook alhier woonende.
(in de kerk alhier getroud op donderdag d: 30 Aug.)

Den 14 (18?) Augustij 1731.
Hendrick van Veggelen, j:mna, Soldt, onder de Comp vande Heer de Sainteman met
Elisabet de Grandt, wede. van Jan Hendricx, beijde alhier woonende
(attestatie gegeven en alhier in onse kerk getroudt)

Den 29 (28?) September 1731.
Philiphus Allardt, weduwnaer van Dimphina Magtalina Cools, met
Elisabet Mahue, jonge Dogter geboortigh van Gbergh ende beijde alhier woonende.
(op het st:huijs getrouwt op dingsdag den 16 octob.)

Op ingekome acte van ondertrouw van Drimmelen Den 6: October 1731.
Willem van Grondelle, j:m: geboortig en woonende te GBergh met
Bastiaantie van Beijeren, j:dr: woonende te Dirmmelen.
(attestatie gegeven en Buijten getrout)

Op ingekome acte van ondertrou van Breda d: 7 October 1731.
Jan van Bemmell, j:man, Soldaat in t Regi(men(t van de Heer Colonel Dibbitz onder de Comp. van de Heer Luijtenant Collonel Dollevier in guarnisoen alhier en geboortig van Breda, met
Josijna Lepelaar, j:d: van Hulst en woonende tot Breda.
(buijten de Stadt getroud)

[FOLIO 55][1731]

Den 9e Novemb. 1731.
Guilhelmus Aerdts, j:man van Venlo, Sergeant onder de Comp. van(de) heer Cap. Jelisma in Guarnisoen alhier, met
Willemina Kools, j:dogter van G.D.bergh en ook alhier woonende.
(op het Stads huijs getrouwt)

Den 10 dito.
Frans Mulder, j:man van Luijck, Tamboer inde Comp. vande Heer capiteijn Sajnteman in Guarnisoen tot Gorinchem met
Elisabet Port, wede. van Cornelis van Leeuwaerden, woonende alhier.
(alhier getrouwt)

Op income acte van ondertrouw van Maes-Sluijs van(de) 22 Bovemb,. 1731.
Walterus van Heusden, j:m:, Rentmr. van Conincx Domeijnen en G: goederen over het qurtier van G:bergh,woonende alhier, met
Maria van Waart, j:d: van Maes-sluijs, ende aldaer woonende
(buijten de Stadt getrouwt)

Den 1 December 1731.
Jan Stigmans, j:man, Soldt onder de Comp. vande heer Capiteijn Jillisma in guanisoen alhier, met
Elisabet Leermakers, wede. van Jan van Eter en oock alhier woonende
(alhier in de kerke getrouwt)

Dito.
Bejamin Wilsom, weduwnaer, Capiteijn Serme onder de Comp. van heer Willem Reffers defumall in Guanisoen tot Breeda, met
 Elisabet Roelants, wede. van Johannes Scherft, woonende alhier.

[FOLIO 55vs][1731]

Op Ingekome Acte van Ondertrouw naa Breda den 1 december 1731.
Jan Jansen van der Heuvel, j:mn: Soldaat in t Regim.t van de Heer Collonel Dibbitz in guarnisoen alhier, met
Maria Claas Jansen, j:dr:, woonende tot Breda.
(getrout tot Breda)

Den 15 Decemb.r 1731.
Jan Ruijters, weduwnaer van Cornelia van Gerver woonende tot Sevenbergen, met
Susanna de Bijlle, jonge dogter van G:D: bergh en oock alhier woonende.
(Alhier in de kerke getrouwt op donderdag)

Den 5 Januarij 1732.
Pieter Rebbers, j:man met
Adriana Meijers, j:Dogter, beijde gebooren ende woonende alhier
(Alhier in ons kerke getrout)

Op Ingekome Acte van Ondertrouw van Gorcum den 11en Januarij 1732.
Jan Kockx, weduwnaer, geboortig van Gorcum, Soldaat in t Regim.t. vande Comp. van de Heer Collonel de Saintaman in guarnisoen alhier, met
Lusbet Janssen van Waarde, j:d: woonende tot Gorcum
(attestatie gegeven dat de gebode onverhindert zijn gegaan ende buijten de St: getroud)

Den 12e Januarij 1732.
Jan Bapthist Fredulou, j:Man, Soldt. onder den Comp. van(de) heer Luijtenant Collonel Dalifier in het regiment vande heer Collonel Dibbitz in guarnisoen alhier, met
Geertruij van Dalom, wede. van Jdokus Chattelijn en ook alhier woonende
(alhier getrout op Donderdagh)

 

(c) EvD januari/februari 2007