Bron: Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

Trouwen Geertuidenberg 1614-1630(+januari 1631) via http://www.bhic.nl/site/index.php?naam=home/database/isis o.a. :

Bruid ( egom) : Abraham van Nuissenburg
Bijz: j.m. gebooren tot Dordrecht, rijdende onder den ritmr. Haultmetz in guarnizoen
Bijz: gebooren tot Dordrecht wed. van Cornelis Micheron woonende alhier
Datum ondertrouw: 1630-10-05
Datum huwelijk: 1630-10-27
Bron: 38A
Bron: Geertruidenberg NG trouwen, 1614 -1631
Archief: DTB Geertruidenberg inventarisnummer register 4
-------------------------------------------------------

periode 1631-1640.

[FOLIO 37vs][1630]

...

Item.  [=30-11-1630]
Aert Adriaensz
, j.m. gebooren van hier, hoeff-smit van de comp. van den Ritmr. Haultmetz in guarnisoen alhier, met
Aeltjen Matthijsdr, gebooren tot Breda, wed. van Jan Jacobsz, woonende alhier.

Den 13en December.
Floris Willems van Elst, j.m. van Utrecht, woonende al hier, met
Anna Dilgers(?), j:d: van Ceulen woonden mede aldaer.

Den 19en December.
Denis Adriaensz van Dongen
, j.m. gebooren van hier, schipper, woonende mede alhier, met
Adriaentje Jochemsdr Sessings
, j.d. geboortig alhier ende woonachtig
(getrouwdt 12 Januarij 1631)

(sijn alhier met attest van Seven-bergen getrout de den 5n Januarij 1631)
Hendrick van der Put, woonende tot 7-bergen
Agneta Menten, j.d.

[FOLIO 38][1631]

1631. Den 13 Januari.
Pieter Dircks Sits, gebooren in t land van Zweul, wedn woonende alhier, met
Aeltje Claes Chattelijn, gebooren alhier wede van Laurens Laurens, mede hier woonende
(getrout den 2 Febru.)

Den 21 Januari.
Marten Jorisse Stiekers, j.m. gebooeren tot Breda, backer, woonende alhier, met
Sijcken Bastiaens van Brouckhoven, j.d. geboortig alhier ende woonachtich. 
(getrout den 16 Febru.)

Den 25 Januari.
Richard Marlto(?), Corporael onder de compag. van Capit Hertevelt in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Martoy, wede van Jan Martoy hier mede woonende

Den 1 Februari.
James Wolff, gebooeren te Cobelentz, wedr Soldaet onder den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Pietjen Feltens, gebooren tot Breda, wedr. van Matthijs Paulus, woonende alhier
(getrout den 18 Februari dynsd.)

Item.
Thomas Willems, gebooren bij Hasselt, Soldaet onder Capit. van Eck in guarnisoen alhier, met
Machtelt Coenegras, gebooren bij Mastricht hier wooneden
(getrout den 18 Februari dynsd.)

Den 4 Februari.
Hendrick Hermans, j.m. gebooeren tot Beeringe in t land van Luijck, Soldaet onder Capit. Besanson in guarnisoen met
Truinken Ariens, j.d. gebooren tot Rotterdam hier woonende

sijn alhier getrout met attest. van Dordrecht van dato den 24 Januarij en den 18 Februarij dijnsd.
Gabriel Pernet
Anne Sacour


Den 22 Februari.
Cornelis Segers van Naerden, j.m. Soldaet onder Capt. van Eck in guarnsioen alhier, met
Gertruid Matthijs, j.d. gebooren tot Heusden, hier woonende

Den 8en Maert.
Feltes Sax, gebooren te Mansveld, adelborst onder Capit Scheffer in guarnisoen alhier, met
Perijntjen Servaes, gebooren tot Ginneken wede van Arnout Temont(?), woonende alhier
(getrout den 25 maert dijns.)

Den 28en maert.
Cornelis Andries, j.m. gebooren tot Breda, Brouwersgast, woonende alhier, met
Catalina Balthasars, j.d. gebooren tot Waelwijck hier mede woonende

Den 29 Maert.
Gerrit Westerburg, j.m. gebooren tot Utrecht, adelborst onder Capit. Herteveld  in guarnisoen alhier, mt
Trijntjen Tremmets, j.d. gebooren tot Deuth(?), hier mede woonende

Item.
Lambert de Tosa(?), j.m. gebooren bij Luick, Soldaet onder Capit Besanson in guarnisoen alhier, met
Jenne de la Flette(?), gebooren van Goude wede van Simon .. Parlet, woonende alhier

Den 5en April.
Jacob Adriaens van Naesten, j.m. gebooren tot Haerlem, Soldaet onder Capit. van Eck in guarnisoen alhier, met
Claesken Hermans, gebooren tot Enschede bij Deventer, wede van Pieter Pieters hier mede woonende
(getrout den 21 April)

Den 11 April.
Mattheus Pot, j.m. gebooren tot Breda, adelborst onder de compagnie van Capit. Scheffer in guarnisoen alhier, met
Heiltjen Dircken, j.d. geboortig alhier ende woonachtich
(getrout den 27 April)

Item den 23en April.
Jan Loreis, j.m. gebooren tot Isendijck, Soldaet onder de Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Anneken Adriaenus van Hulten, j.d. gebooren alhier ende woonachtich

Den 15 April.
Theunis Simmes(?), j.m. gebooren van hier, schipper, woonende mede alhier, met
Lijsbeth Gruiters Jansd, j.d. geboortig mede alhier ende woonachtich
(getrout den 4em Meij)

Item. den 18en April.
Jan Laurens van Breda, j.m., Soldaet onder Capit. van Eck in guarnisoen alhier, met
Lijneken Peters, j.d. gebooren tot Oosterhout hier woonende

Den 23en Apirl.
Hendrick Jans Nes, j.m. gebooren alhier ende woonende met
Catalina Barends, j.d. gebooren tot Oosterhout ende daar woonende

Den 3en Meij.
Abraham Koecke, gebooren in Engeland te Noorwitz, Soldaet onder capit. Courtneij in guarnisoen alhier, met
Janneken Leeuarts, gebooren te Beers in Vlaenderen, wede. van Charles Petit, woonende mede alhier.

[FOLIO 38vs][1631]

Item.
Jan de Coning, gebooren tot Cortrijck, wedr., Soldaet onder Capit. Rengers in guarnisoen alhier, met
Heiltje Reinders, gebooren te Peer, wede van Pieter van Hou(?), hier woonende
(getrout den 22ste Meij)

Den 5de Meij.
Hendrick Hendricks Hammetje, j.m. gebooren tot Utrecht, Soldaet onder Capit. van Eck in guarnisoen alhier, met
Heiltje Hermans, j.d. mede tot Utrecht ende daer woonende

Item den 10 Meij.
Jacob in de Meulen van Peer, j.m. geboren tot Peer, Soldaet onder Capit. van Eck in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Faesd., j.d. gbooeren tot Cleine Bregel, onthoudende alhier

Den 17 Meij.
Pieter Jansz van Esch, gebooren van Rotterdam, wedr., wijnsteecker, wooneden alhier met
Neeltje Gerrits Bellaerts, j.d. gebooren tot Schoonhoven, woonende tot Rotterdam.
(getrout den 9 Juni tweed pinxterd.)

Item.
Steven Jans, j.m. gebooren tot Raemsdonck, wonende aldaer, met
Maeiken Huijbrechts, j.d. gebooren mede van Raemsdonck maer hier woonende
(attest gegeven den 7 Junij tot Raemsdonk te trouwen) 

Item.
Jaspar Ariens, j.m. gebooren tot Woerden, Soldaet onder Capit. Herteveld in guarnisoen alhier met
Dinge Jans, j.d. gebooren tot Emdoven, wooneden mde alhier

Den 22 Meij
Johan ter Haegen, j.m. gebooren tot Woudrichem ende aldaer woonachtig, met
Jenneken Swaen Cornelis, j.,d. geboortig alhier ende woonachtig
(attest gegeven den 13 Junij om tot Woudrichem te trouwen)

Den 22 Junij.
Rutgers Forssijs [FORSYTH], Engelsman, Soldaet onder Capit. Beaumont, in guarnisoen alhier, met
Phijllis Rottelis, wede van Pieter Kersten, hier mede woonende

Den 28 Junij.
Matthijs Poot, j.m. gebooren tot Straesburg, Corporael onder de Compagn. van Capit. Beaumont  in gaenisoen alhier, met
Jannetje Engelberts, j.d. gebooeren tot Embden, hier mede woonende
(get. den 13 Juli)

Den 25 Juli.
Abraham Stevens, j.m. geboeren tot Utrecht, Soldaet onder Capt. Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Grietken Wijndels, j.d. geboeren van Sutphen, woonachtich al hier
(getrout den 14 Augusti)
[DOOTGESTREEPT: Anneken Jans geboeren te Dongen wede van Cornelis Dircxsen hier mede woonende]

Den 9 Augusti.
Peter Jansz, geboeren te Haij, wedr., weijman van den Gouverneur Coop woonende alhier, met
Anneken Jans, geboeren te Dongen wede van Cornelis Dircxsen woonende alhier

Den 30 Augusti.
Jacop Jans, wedn woonende op Heerjansdam, met
Adriaentgen Jacobs, j.d. van Geertruijdenberch, woonenden op Heerjansdam
(getrout sonder onse attestatie)

Den 13 September.
Joris Massou, Engelsman, adelborst onder de compani van Cap. Meolis in gaernisoen alhier, met
Janneken Saetijn, uit Schotlant, woonende alhier
(getrout den 9 October)

Den 15 Septemb.
Dirck Meijers, j.m. geboeren van Breeda, rijdende onder den ritmr Haultmet in guarnisoen alhier, met
Willemken Jans, j.d. geboren tot Baertwijck en aldaer woonachtich
(getrout den 21 October)

Den 20 Septemb.
Jan Frans, j.m. geboeren van hier portier en alhier alhier woonachtich. met
Tijsbets Andries,j.d. gebooren tot Breeda en hier woonachtich
(getrout den 12 October)

Den 20 Septemb.
Cornelis Jans, j.m. geboeren van Utrecht, Soldaet onder Cap. Hertevelt in gaernsioen alhier, met
Anneken Cornelis, j.d. geboeren hier ende woonachtich
(getrout den 16? October)

[FOLIO 39][1631]

Den 27 Sept. 1631
Hans Ebus Davits, j.m. geboeren tot Spier, adelborst onder Cap. Loesecaet in gaernisoen alhier, met
 Adriaentije Dircxs, j.d. geboretn tot Schrauensande woonden alhier
(attestatie gegeven in vertreck van t gaernisoen)

Den 27 Sept.
Francois Mauries, j.m. geboren van Loreijne(?), Soldaet onder cap. Croie in gaernisoen alhier, met
Anne Mongue, geboren van Doornich, wede van Felten Botmuil, woonende alhier
(getrout den 12 october)

Den 27 September.
Hermen Jans, j.m. geboren tot Bommel, Soldaet onder cap. Loesecat in gaernisoen alhier, met
Jagemijnthien Aerts, j.d. geboren tot Wesseu(?), woonende alhier
(attest gegeven vertreck van de compani)

Den 4 October.
Jan Janssen Wijemhius(?), geboren te Holten, wedr., Soldaet onder Cap. Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Thuntien Ariens, geboeren tot Almkerck, wede van Hans Jongbloet, woonende alhier
(getrout den 28? October)

Den 11 October.
Jan Hendrix van Rijen, j.m., Soldaet onder Cap. Coesecaet, met
Hendrixken Cornelis, j.d. geboeren tot Utrecht woonende alhier

Den 17 October.
Adriaen Aerts, j.m. geboeren alhier visscher, wonende alhier, met
Lijsbet Adams, geboeren tot Drimmelen, wede. van Hendrick Ariens, woonende alhier

Den 18 October.
Severijn Jaspars, geboeren van Rijborg in Denemarcken, wedn., Soldaet onder capt. Rengers in gaernisoen alhier, met
Lijsbet Pieters, j.d. geboeren in Schodt lant [SCHOTLAND] en woonende alhier
(attest gegeven den 20 November) 

Den 1 November.
Hans Coenens, j.m. geboeren tot Heidelberg, rijdende onder den ritmr. Haultmets in gaernisoen alhier, met 
Adriaentje Laurens, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout den .. November)

Den 1 November.
Hans Arents, geboeren binnen Steemen, wedn., Soldaet onder Capt. Duivenvoirde in gaernisoen alhier, met
Aeltien Jansz, j.d. geboeren bij Maestricht, woonende alhier
(getrout den .. November)

Den 29 November.
Steven Pouwels, j.m. geboren in t lant van Naemen, bierdraegher, woonende alhier, met
Pietronelken Ariens, j.d. geboeren en hier woonachtich
(getrout den 5 December) 

[FOLIO 39vs][1631]

1631.  Den 5 December.

William Sijncker, j.m. geboren in Engelant, Soldaet onder Capit. Meolis in garnisoen aliher, met
Aeltien Galbeecks, j.d. geboren tot Emmerick en hier woonende
(getrout den 25 December)

met attestatie van Dordrecht.
Laurens Willems, j.m. geboren tot Breeda woonende alhier, met
Sara Jans Ambrullaerts, j.d. woonende tot Dordrecht
(attest. gegeven den 22 Decemb.)

Den 5 December.
James Lang, j.m. geboren in Engelant, Soldaet onder Cap. Meolis in gaernisoen alhier, met
Heijltien Hegbers, j.d. geboren tot Dordrecht en alhier woonende
(getrout den 21 Decemer)

Den 27 December.
Jan Claesen, j.m. geboren int lant van Luijck, rijdende onder den ritm Haustmer in gaernisoen alhier, met
Anneken Ariens, j.d.geboren tot Dongen en woonende alhier
(getrout den 13 Januarij 1634)

Den 27 December.
Jan Baerents, j.m. geboren tot Utrecht, Soldaet onder Cap. Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Geertruijt Matthijs, j.d. geboren alhier ende woonachtich
(getrout den 13 Januarij 1634)

Den 3 December.
Aert Cornelissen van Poppel, wedn., bierdragher, woonende alhier, met
Trijntie Jacobs, geboren van Bommel, wede. van Herman Clerck woonende alhier
(getrout den 21 Januarij 1634)

1632. Den 2 Januarij.
Hendrick Michels, j.m. geboren tot Utrecht, Soldaet onder Cap. van Eck in gaernisoen tot Steenberghe, met
Aeltien Ariens, geboren tot Delft, wede. Jan Cornelisse, woonende alhier.
(getrout den 27 Januarij 1634)

Den 8 Januarij.
Geerit Goosens, j.m. geboren tot Huesden(?), paertie mr onder cap. Verhaer, met
Anneken Stuarts, geboren tot Gorcum, wede. van Jan Tupreijn woonende alhier
(getrout den 5 Februarij)

Den 10 Januarij.
Jan Pletsier, j.m. geboren tot Haerlem, Soldaet onder den Gouverneur Coop in gaernisoen alhier, met
Caetelina Peeters, j.d. geboren tot Breda(?), en al hier woonachtich
 (getrout den 25 Februarij)

[FOLIO 40][1632]

1632.  Den 13 Januari.
Balthasar van Berheren(?), wednr., Schrijver van de Compani van den Ritmr. Haultmer in gaenisoen alhier, met
Anneken van Alenburg Adriaens, j.d. geboren alhier ende woonachtich
(getrout den ?? februari)

met attestatie van Dordrecht.
Lielman Sau/San(?), Schipper, j.m. geboren ende woonendn alhier, met
Aeltien Ariens Diemers, j.d. woonende tot Dordrecht
(attestatie gegeven van 2 geboden om te ? op den ..0(?) Januarij)

Den 24 Januarij.
Wolf Schuiller, j.m. geboren van Camb in den ouer Palts, Corporael onder de conpanie van Cap. Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Huijbertie Jans, j.d. geboeren alhier en woonachtich
(getrout den ?? Februari)

Den 30 Januarij.
Adriaen Gruijters, geboren alhier, wedn. van Cornelia van Merwe, schepen deser stede, met
Anneken Abrams van Dessel, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout den ?..5? Februari)

Den 3 Februari.
Marten Adriaens, j.m. geboren alhier, Soldaet onder Cap. Besanson in gaenrisoen alhier, met
Jenneken Ariens, j.d. geboren tot Breeda, en hier woonende
(getrout den ?..2? Februari)

Den 14 Februari.
Jop Jansz, j.m. geboeren tot Haerlem, Soldaet Cap. Fester in gaernisoen alhier, met
Celia Jochems, geboren tot Breeda, w.d. van Frederrick Weilsen, woonende alhier
(getrout den ?..3? Marti)

Den 28 Februari.
Francooijs Artsene(?), j.m. geboren van Breda, Soldaet onder den Gouerneur Coop in gaernisoen alhier, met
Anneken Andries, j.d. geboren tot Breda en aldaer woonende
(getrout den ?..8? Marti)

Den 5 Marti.
Jan Claes Keuster(?), j.m. rijdende onder den ritmr. Hautmete(?) in gaernisoen alhier, met
Janneken Daniels van Bockstael, woonende in Den Hage
(attestatie gegeven den 29 Marti)

Den 20 Marti.
Hendrick Hendricxe van Breeda, wedn., Soldaet onder cap. Scheffer in gaernisoen alheir, met
Anneken Peeters, geboren ten Rijen, w.d. van Daniel Udemans, woonende alhier.

[FOLIO 40vs][1632]

1632.  Den 27 Marti.
Abram Jacops, j.m. geboren tot Utrecht, Soldaet onder Cap. Besanson in gaernisoen alhier, met
Lijsbet Jacops, j.d. geboren tot Dordrecht ende hier woonende
(getrout den 25 April)

Den 1 April.
Lucas Hendrix, geboren bij Eijndouven, wedn., Linnen wercker, wooneden alhier, met
Janneken Jans, j.d. geboren tot Oers, woonende alhier
(getrout den 25 April)

Den 3 April.
Jan Parler, gebooren in Engelant, wedn., Soldaet in gaernisoen alhier onder de conpoani van Cap. Coo...(?), met
Gritie Michiels, geboren te Iperen, w.d. van Willem Pauls woonende lhier
(getrout den 18 April)

Den 3 April.
Aert Hendricx, j.m. geboeren van Breda, Soldaet onder Cap.t Scheffer in gaernisoen alheir, met
Judich Som, j.d.geboren tot Breda ende alhier woonende
(getrout den 25 April)

Den 3 April.
Jan Geeritse, j.m. geboren tot Ginneken, Soldaet onder Cap. Schffer in guarnisoen alhier, met
Caetleijn Jans der Muiden, j.d. geboren tot Westmas [WESTMAAS], woonende alhier
(getrout den 18 April)

Den 9 April.
Jan Roelen, geboren binnen Hasselt, wedn., Tabbesaet(?) onder Cap. Scheffer in gaernisoen alhier, met
Pieternella Jans, geboertich alhier ende woonachtich
(getrout den 2 Meij)

Den 17 April.
Ewaerd Kerck, j.m. geboren in Engelant, Soldaet onder Cap. Meolis in gaernisoen alhier, met
Sijbilla Boutser, geboeren in Engelant, w.d. van Eduwaert Boutser, woonende alhier
(attestatie gegeven den 15 December)

Den 17 April.
Francoijs Hardij, j.m. geboeren int lant van Luijck, Soldaet onder den Gouerneur Coop in gaernisoen alhier, met
Martijntie Coenderts, j.d. mede geboren int lant van Luijck en hier woonende
(getrout den 25 Meij)

Den 17 April.
Peeter Godschalcken, j.m. geboertich van hier en woonachtich, met
Catalijne Lambrechts, j.d. geboren van Gils hier mede woonende
(getrout den 2 Meij)

Den 24 April met attestatie.
Servaes Thuenise, j.m. geboeren tot Geertruijdenberch, met
Seijcken Cornelis Ketting, j.d. geboren tot Strien [STRIJEN] en aldaer woonachtich
(atetstatie gegheven den 22 Meij)

[FOLIO 41][1632]

1632.  Den 27 April.
Hans Plach, j.m. geboren van Bruijnswijck, Soldaet onder Cap. Scheffer in gaernisoen alhier, met
Adriaente Crijnen, j.d  geboeren tot Altena en daer woonende
(attestie gegeven den 1 jni)

Den 30 April.
Antonis Hendricx de Hoog, j.m. geboeren van hier, visscher, woonende tot Drimmele, met
Heijltien Willems, j.d. geboeren van hier en woonachtich
(getrout den 23 Meij)

Den 30 April.
Jan Cornelisse, j.m.geboeren alhier, scheps timmerman, woont alhier, met
Maijken Hendrix de Hoog, j.d. geboeren alhier en woonachtich
(getrout den 23 Meij)

Den 1 Meij.
Jacop Tibout, j.m. geboeren in Den Clundert, Soldaet onder Cap. Besanson in gaernisoen alhier, met
Magdaleente Jans, j.d. geboeren in Dircxlant wonende alhier.

Item met attestatie van 7 bergen.
Pieter Jacops van Alven, wedn. van Maeijken Hendrix, Soldaet onder de conpani van Cap. van Suilen in gaernisoen op de Schants Noerdam, met
Barbel Cornelis, j.d. geboeren alhier en woonachtich mede op de Schants Noerdam
(attestatie gegeven den 10 meij)

Den 3 Meij.
Aelbert Cornelise, j.m. geboeren alhier, timmerman, woonende alhier, met
Jenneken Dircken, j.d. geboeren tot Oosterhoudt, woonende alhier
(getrout den 13 Junij)

Den 3 Meij.
Peeter Adriaens Broeders(?), j.m. geboren tot Raemsdonck en schoolmr aldaer met
Elisabet Hendrix, j.d. van Raemsdonck en woonedne alhier
(attestatie gegeven den 29 Meij)

Den 5e Meij met atestatie.
Peeter Driesen, j.m. van Clein Dongen, met
Maeriken Adriaens, j.d. van Scrauhaecg [=DEN HAAG ?]
(getrout den 26 Meij)

Den 15 Meij.
Harman Jansz, j.m. geboeren in Sticht van Breijmen, Soldaet onder den Gouverneur Coop in gaernisoen alhier, met
Catalina Peeters, gebooeren tot Berghen op Soom, w.d. van Hendrick Soest, woont alhier
(getrout den 31 Meij)

[FOLIO 41vs][1632]

1632.  Den 22 Meij.
Cornelis Joosten Coenen, j.m. geboren alhier, backer, wonende alhier, met
Lijsbet Huijberts, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout den 5 Juni)

Kinderen:
1. Maria Cornelissen Coen, ged. Geertrudienberg (RK) 20-5-1649 (get. Cornelis den Ruymen), dochter van Cornelis Joosten Coen, backer, ende Elisabet Hubrechts.

Den 17 Junij.
Ghijsbrecht Huijghens van Nes, j.m. geboren tot Monfort, backer, woonende alhier, met
Dinoetie Ariens, j.d. geboren tot Schrauen moer [GRAVEMOER] en woonende alhier
(getrout den 11 JUli)

Den 22 Juni.
Jan Berthouts, j.m. geboren van Raemsdonck woonende in den Oudenbos, met
Fijken Ariens, j.d. geboeren tot Raemsdonck ende daer woonende

Den 30 Juli.
Jacop Cornelisse, j.m. geboeren van hier, scheps timmerman, woonende alhier, met
Anneken Peeters, j.d. gebooren van hier en woonachtich
(getrout deb 15 Augusti)

Den 7 Augusti.
Abraham Ritswedij(?), j.m. geboren tot Brous bij Nieuborch, Adelborst onder de conpani van Cap. Loesecaet in gaernisoen alhier, met
Susanna Tesune(?), geboren tot Rochelle, wedu van Piere Lernoer(?), woonende alhier
(dese geboden sijn dier versoeck van den bruijdegom op gehouden)

Den 7 Augusti.
Eldrich(?) Johannes, j.m. geboren in Switserlant, Soldaet onder Capt. Loesecaet in gaernisoen alhier, met
Lijsbet Jans, geboren tot Breeda, w.d. van Cornelis Peeters, woonende alhier
(getrout den 22 Augusti)

Den 4 September.
Peeter Geertise, j.m. geboren int lant van Luijck, Soldaet onder den Gouernuer Coop in gaernisoen alhier, met
Soetien Ariens, j.d. geboeren in Schauhaecg [DEN HAAG], woonende tot Sevenberge
(getrout den 30 September)

Item met attestatie van Strien.
Arien Willems Ter Heijden, j.m. van Schrauvenmoer, woonende alhier, met
Jacomijnten Abrahams, j.d. van Dordrecht woonende in Strien [STRIJEN]

Den 10 September.
Antoni Pieters, j.m. geboren alhier, cleermaeker, woonende alhier, met
Maeijken Hendricx, j.d. geboren tot Sprang en hier woonende
(getrout den 25 September)

[FOLIO 42][1632]

1632.  Den 14 Septemb.
Thonis de Wit Jansoon, j.m. geboren tot Dordrecht en woonende , met
Geertruijt Crijnen, j.d. geboren tot Raemsdonck hier mede woonende
(attestatie gegeven om tot Dordrecht te trouwen)

Den 2 October.
Johan Lodewijck van Uitdenhoue, j.m. geboren tot Sweibrugge, Soldaet onder Capteijn Hertevelt in gaersoen houdende tot Seuth, met
Francoise Besanson, j.d. geboren tot Nimwegen woonende alhier
(getrout den 7 October)

Item met attestatie van Ter Heijde.
Cornelis Peeterse Raus, wedn. woonende alhier met
Janneke Isaacks Sau Sou, j.d. van Breeda woonende Der Heijden
(attestatie gegeven den 22 October)

Den 4 October.
Adam Antonissen Wijtens, j.m. geboren tot Waelwijck, Curugijn onthoudende tot Waelwijck, met
Geertruijt Peeters van de Werck, j.d. geboren alhier en woonachtig
(attestatie gegeven)

Den 16 October.
Abraham Langlans (Lauglaus), j.m. geboren in Schoodt lant [SCHOTLAND], Soldaet onder Cap. Willem Matthijse in gaersoen alhier, met
Lijnten Jacops, j.d. geboren tot Dordrecht en hier woonende
(getrout den 4 November)

Den 15 October.
Geerit Lenders, geboren tot Helmont, wedn , Soldaet onder Cap. Willem Mattijssen in gaersoen alhier, met
Thuentien Pieters, j.d. geboren tot Hinten woonende alhier
(getrout den 4 November)

Den 19 Octber.
d. Gliasar(?) Lotsius, geboren tot Leijden wedn, dienaer H. Evangelij alhier, met
Johanna Pets, j.d. geboren in Schrauhaech [=DEN HAAG] en alhier woonende
(getrout den 7 November)

Item. met attestie van Dordrecht.
Crijn Ariens, wedn. van Dordrecht, met
Janneken Thuenis, j.d. woonende mede aldaer
(attest gegeven den 8 Novemb.)

Den 19 November.
Antoni Philps, geboren tot Berghen op Soon, wedn., woonende tot Somerdijck, met
Berbel Simons Vinck, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout den 5 December)

[FOLIO 42vs][1632]

1632.  Item met attest. van Dordrecht.
Adriaen Adriaens Plouch, cuijper, j.m. geboren alhier, met
Hillegen Spriel, j.d. van Dordrecht en(de) daer woonende

Den 1 December.
Cornelis Adams Goeiaerts, j.m. geboren binnen Breeda wonende alhier, met
Wilhemina Michiels van der Put, j.d. mede geboren tot Breda ende woonende alhier
(getrout den 19 Decemb.)

Den 2 Decemb.
Adriaen van Breepoel, j.m. geboren int land van Luijck, Soldaet onder den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Maria Gillis Geboer, tot Dordrecht w.d. van Matthijs Geeritse, woonende alhier
(getrout den 25 Decemb.)

Den 4 Decemb.
Coert Boeckhorst, geboren in t lant van Bruijnswijck, j.m. adelborst onder Cap. Loesecael(?) in guarnisoen alhier, met
Heijlken Jans, geboren van hier, w.d. van Pieter Bloen, woonende alhier

Item. (met attestatie van Schiedam)
Cap. Antonis Rib, j.m. geboren van Schoonhoven, woonende alhier, met
Maria Huijbrechts, j.d. woonende tot Schiedam
(attest gegeven den 27 December)

Den 18 December.  [=18-12-1632]
Thuenis Gouerts, j.m. geboren tot Poppel(?), Soldaet onder cap. Scheffer in guarnisoen alhier, met
Maijken Hendrixs van Wesel, j.d. geboren tot Oosterhout, woonende alhier
(getrout den 9 Januarij 1633)

Item. (met attestatie van Den Hage)
Joncheer Thomis Catfilt, Lieutenant van de conpani Meolis alhier in guarnisoen, met
Ida Sages Blanckaerts, j.d. geboren in s Gravenhaecg en daer woonachtig
(attest gegeven den 13 Januarij 1633)

Item. (met attestatie van Den Hage)
Steven Grine, Sersijant onder Cap. Pritfort in gaernisoen alhier, met
Charlolotte Doublet, j.d. tot Schrauenhaeghe
(attest gegeven den 21 Januarij 1633)

[FOLIO 43][1633]

1633.  Den 12 Januari.
Antoni Corstaense, j.m. Soldaet onder Cap. Besanson in gaernisoen alhier, met
Jacomijntie Jansen, j.d. beijde geboren van hier
(getrout 30 Januari)

Den 12 Januari.
Den E heeren Adriaen Swaen, Schouthel deser Stede en ontfangher van de convooijen alhier, wedn. van Cathelina Lochtenborch, met
Joffrou Cathalina Wachtmans, wed. van Govert van Luchtenborch in sijn leven schother tot Raemsdonk
(getrout den 8 februari)

Den 15 Januari.
Jacop Brunsvelt, j.m. gebooren alhier en woonachtig, met
Adriaenti Cornelis, j.d. mede geboren alhier en wonachtich
(getrout 30 Januari)

Den 29 januari.
Simon Ederat van Amersfoert, wedn. van Caetelijna Ketelaers, Soldaet onder Cap. Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Jenneken Franse, j.d. geboren tot Bommel woonende alhier
(getrout den 5 Marti)

Den 13 Februari.
Pieter van Maistermans, j.m. van Brussel, Soldaet onder Cap. Croije in gaerniseoen alhier, met
Geertruijt Jans, wed. van Jacop Molders woonende alhier
(getrout den 31 Marti)

Item met attest van Utrecht.
IJsbrant Hendricxs, Soldaet onder de heer van der Minde in gaernisoen alhier, met
Mechtelt Dircxs, j.d. van Utrecht woonende aldaer
(attest gegeven den 5 Marti)

Den 18 Februari.
Jurien Pater, j.m. geboren tot Critsenach in den Palts, met
Heijlkien Aerts, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout den 5 Marti)

Den 26 Februari.
Robbert Merhof, j.m. van Engelant van Winckline, Soldaet onder Cap. Meolis in gaernisoen alhier, met
Margrita Walters, w.d. van Jan Parkeson van Bremerweert woonende alhier
(getrout den 29 Meij)

7 Marti.
Louis Jacops Schipper, j.m. geboren alhier en woonachtich, met
Maeijken Thuenis Banck, j.d. mdee geboeren alhier en(de) wonachtich
(getrout den 10 April)

[FOLIO 43vs][1633]

1633.  Den 12 Marti.
Plips Willems, Sersijant van Cap. Pritfort in gaernisoen alhier, wedn. van Janneken Goe..(?), met
Maergrieta Harterij, w.d. van Seger Bruijn, geboren tot Conus(?), en hier woonenden
(getrout den 31 Marti)

Den 12 Marti.
Hans Bodem, j.m. van lant van Bruijnswijck onder Cap. Pester in gaernisoen alhier, met
Hermke Willems, j.d. van Essix(?), woonene alhier
(getrouwt den 3 April)

Den 12 Marti.
Raes Adriaensen, Soldaet onder cap. Besanson in gaernisoen alhier, met
Mechgeltie Jans, j.d. gebooren alhier en woonachtich
(getrout den 27 Marti)

Den 16 Marti.
Roelant Pieterse, j.m. geboren tot Dordrecht, Soldaet onder Cap. mij heer van der Minde in gaernisoen alhier, met
Grietie Jans, j.d. geboren tot Dordrecht en woonachtich alhier 
(getrout den 10 April)

Den 19 Marti.
Edewaert Modij, Soldaet onder de compani van Cap. Meelis(?) in gaernisoen alhier, met
Maeijken Antonis, woonende alhier
(getrout den 1 Meij)

Den 2 April.
Michael Somar, Soldaet van Cap. Courteuije in gaernisoen alhier, met
Maeijken Vos, j.d. van de heerlijckheijt van Vogelsang in lant van Luijck
(getrout den 21 April)

Den 2 April.
Wieroock Jans van Haenberch, j.m. met
Caetelijn Govert, w.d. van Adriaen Heijmens, woonende beijde alhier
(getrout den 24 April)

Den 2 April.
Peter van Loebos(?), j.m. Soldaet onder Cap. Phester in gaernisoen alhier, met
Agnetien Jans, j.d. van Dordrecht en aldaer woonachtich
 (getrout den 21 April)

Den 9 April.
Ambrosius Claesen, Soldaet onder de compani van mij heer den Gouverneur in gaernisoen alhier, met
Lowisa van Noerden
(getrout den 5 Meij)

Jan Niuwenhuisen van Holten, wedu van Tuentken Ariens, Soldaet onder de compani van Cap Hertevelt in gaernisoen alhier, met
Maergrieta Pieters van Westdorp, j.d. woonene in Sticht van Utrecht

[FOLIO 44][1633]

1633.  Den 16 April.
Aert Aerts van Breeda, Soldaet onder mijn heer den Gouverneur Coop in guarnisoen, met
Anneken Franssen van den Berch, j.d. woonende alhier
(attest gegeven den 28 April)

Willem Aspimal, j.m. wl Licester in Engelant, Soldaet onder de compani van Capteijn Coertene in gaernisoen alhier, met
Barbara Willems, j.d. van Deventer woonende alhier
(getrout den 8 Meij)

Item. (met attest van Oosterhout)
Pieter Pieterse van Wijnoxberge, j.m. van Breeda woonende alhier, met
Heijlken Hendricx Snellen, j.d. van Oosterhout
(attest gegeven den 12 Meij)

Den 7 Meij.
Jan Eduwaert, wedn. van Goolken Grapen, Soldaet Cap. Cave in guarnisoen alhier, met
Jannken Jans, w.d. van Rosier Davits
(getrout 3 Juli)

Den 21 May.
Emaniel Lauterbach van Mulhaus, j.m. Soldaet onder de heer van der Minde in gaernisoen alhier, met
Neesken Corsdades(?), w.d. Hans Schaert
(getrout den 4 December)

Den 28 Meij.
David Broine [BROWN?], j.m. tot Schodtlant, Soldaet onder Cap. Balvoert in gaernisoen alhier, met
Janneken Douglie, j.d. tot Schotlant
(attest gegeven den 12 Juni daernaer alhie getrout op den 18 September)

Den 4 Juni.
Filps Craemer, j.m. geboren tot Sigen int Graef Schap Nassou, Soldaet van mij heer den Gouverneur Coop, met
Wilmijnte Ariens, j.d. geboren alhier en woonachtich
(getrout 19 Juni)

Den 16 Juli.
Hendrick Tenger van Basel, Soldaet onder de Gouverneur Coop in gaernisoen alhier, met
Maeijken Ariens, w.d. van Jan Adriaens
(egtrout den 14 Augusti)

Den 18 Julij.
Jan Cornelissen van Bavel geboren, alhier, met
Janneken Ariens van Wijngaerde geboren, tot Schravenmoer en alhier woonachtich
(attest gegeven den 29 Septemb.)

[FOLIO 44vs][1633]

1633. Den 18 Juli.
Jan Willemse, j.m. van Engelant geboren, Sersijant onder Cap. Ceser, met
Elisabet Boehoudt, van Hulen(?) geboren, wed. van Willem Buefo, woonende tot Dordrecht
(attest gegeven)

Elizabet Bouckhouten, otr. Dordrecht 16-2-1620 Cornelis Baerthouts
Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht febr. 1621, dochter van Cornelis Baerthouts en Elizabet Bouckhouten
2. Barthout, ged. Dordrecht juni 1622, zoon van Cornelis Barthouts en Elisabet Bouchouts

Den 9 Augusti.
Willem Willemse van Langenberch, j.m. Soldaet onder cap. Besanson tegenwoordich int leghen tot Bocxsel, met
Geertruijt van Doernick, geboren tot Ge..(?), j.d. woonende alhier
(dese hebben gheen geboden gehadt alsoods Bruijt niet besegelde dat se voert ganck hebben soude darna)

Item met attestatie van s Hertogenbosch.
Jan Haeseloff van Gorekom, Soldaet onder Cap Winterwijde in gaernisoen tot hertoghenbos, met
Maeijken Jans, w.d. van Wijnant van Eijkellen, woonde tot Hertogenbos
(egtrout den 28 Augusti)

Den 20 Augisti.
Bastiaen Wastman, Sersijant van de heer van der Minde in gaernisoen alhier, met
Lijnken Ariese, w.d. van Jan Geeritsen
(getrout den 18 September)

Den 27 Augusti.
Jan Beerdt, Sergiant van Cap. Balvoert, wedu.n., in gaernisoen alhier, met
Grietken Lauwerens van Breda, w.d. van David Hasseloef, woonende alhier
(getrout den 18 September)

Den 3 September.
Jan Ariesen beenhacker, wedn. van Maeijken Corse woonende alhier, met
Jasperijna Adriaens van Antwerpen, w.d. van Pielen Janssen,woonende alhier
(getrout den 25 September)

Den 8 September.
Jan Janssen van Eck, j.m. van Delft geboeren woonende alhier, met
Berbel Wouters, w.d. van Matthijs Robbrecht woonende alhier
(getrout den 25 September)

Den 10 September.
Hendrick Gloudi, j.m. Soldaet onder de Gouveneur Coop in gaernisoen alhier, met
Maeijken Krijnen, j.d. geboeren tot Oosterhout en hier wonachting
(getrout den 2 October)

Item.
Lambert Coopens, j.m. geboren tot Weert, Soldaet onder de heer van der Minden in gaernisoen alhier, met
Anneken Jans, j.d. geboeren tot Hasselt en woonenden alhier
(getrout den 13 October)

[FOLIO 45][1633]

1633. Den 10 September.
Jan Pletken, wedu. van Catelijna Pieters, Soldaet onder de Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Dinghente Frederich, j.d. woont alhier
(getrout den 2 October)

Item. (met attestatie van Steenberge)
Segher Jacobse van der Stael, j.m. geboren alhier, met
Ariaentie Mattijse, j.d. van Steenberghe
(attestatie gegeven den 3 October)

Den 24 September.
Aert Roff, j.m. Corporael van Cap. Essicx(?) in gaenrisoen alhier, met
Anneken Pouwels, j.d. van Ritfort dicx geboren int lant van Gulick
(getrout den ?? januarij 1634)

Den 2 October.
Jacop Baet, Soldaet onder Cap. Coninc, wedu., met
Mariken van Ceulen, w.d. van Valenthijn Gabriels,  van Maestricht

Item.
Jan Thoorne [THORN], j.m. geboren in Engelant, Soldaet onder Cap. Balvoert in gaernisoen alhier, met
Janneken Jans, wed. van Willem Jong(?), woonende alhier
(getrout 20 October)

Den 8 Ocotber.
Joost Heij, j.m. van Oosterhout, woonende alhier,met
Adriaente Jans, j.d. van Leeghe Swalow, woonende mede alhier
(getrout 6 Novemb.)

Den 15 October.
Commer Willemse, j.m. schiptimmerman, geboren alhier en woonachtig, met
Maeijken Aerts, w.d. van Lendert Thuenis, geboren alhier en woonachtig
(getrout 5 Novemb.)

3 Novemb.
Jasper Thuenisse Banck, j.m. visscher, gebooren alhier en woonachtig, met
Lijnken Dingemans, gebooren tot Raemsdonk, hier en woonachtig
(getrout 4 December)

Item.
Willem Bock, j.m. adelborst onder Cap. Coertue in gaernisoen alhier, met
Adriaente Maes, w.d. van Hendrick Otte, woonende alhier
(getrout 27 Novemb.)

[FOLIO 45vs][1633]

1633. Den 3 November.
Roelof Hanssen van Steenwijck, Soldaet van Cap. Hartevelt in gaernisoen alhier, met
Janneken Dircken, j.d. geboeren alhier en woonachtig
(getrout den 20 November)

Den 12 November.
Bartel Cleijn, wedn. van Jenneken van de Steen, Adelborst onder cap. Scheffer in gaernisoen alhier,met
Maergrieta de Sollos(?), w.d. van Sersijan Ouwestijn, zij woonende alhier
(getrout den 27 November)

Den 19 November.
Willem Ariaens van Alben(?), j.m. woonende alhier, met
Anneken Hendricxs, w.d. van Pouwels Hendrikxs, woonende alhier
(getrout den 18 December)

Item.
Jan Pieterse, wedn. van Caterina Jans, Soldaet onder de heer van Mind in gaernisoen alhier, met
Catherina Allephonse, j.d. geboren tot Nimwege, woonende alhier
(getrout 4 December)

Item.
Steven Sigman, j.m., adelborst van Cap.Hans Duti Scheffer in gaernisoen alhier, met
Maeijken Gheeriden, j.d. van Almkerck, woonende alhier
(getrout 11 December)

Den 21 November met attest van Huesden
Jan Huijberts Sinne(?), j.m. geboren al hier en woonachtig, met
Thoenisken Jans, j.d. geboren tot Huesden en daer woonende
(attestatie gegeven den 23 December)

Den 30 November.
Jacop Keste(?), j.m. Adelborst onder Cap. Hertevelt in garnisoen alhier, met
Dircxke Abrams, j.d. geboeren alhier en woonende
(getrout 18 December)

Den 4 December.  [=04-12-633]
Claes Pieters, Soldaet van Cap. Hertevelt in garnisoen alhier, met
Grietken Stevens Plaen, j.d. tot lant van Gulick woonende alhier
 (getrout 22 December)

[FOLIO 46][1633]

1633.  Den 4 Decemb.
Jan le Momie, adelborst van Capteijn Besanson in guarnisoen alhier, met
Maergrita Fontain, w.d. van Nicolaes Leele, woonende alhier
(getrout den 22 Decemb.)

Item.
Nicolaes Velas, Soldaet van Cap. Besanson in guarnisoen alhier, met
Anneken Jans, j.d. van Breeda, woonende alhier
(getrout den 25 Decemb.)

Item.
Thuenis Aries, Adelborst onder de heer vander Minde in guarnisoen alhier, met
Magdalena Laurens, w.d. van Louis Cornelisse, woonende alhier
(getrout den 22 Decemb.)

Den 11 December.  [=11-12-1633]
Nicolaes Thomasz Raudal(?), Boodtsgesel opt schip van Cap. de Leeu, wedn. van Sijken Jans, met
Adriaenken Jans, geboren in Engelandt, w.d. van Louis Lacker(?), won(ende) alhier
(getrout 29 Januarij 1634)

Item.  [=11-12-1633]
Johan du Wistou(?), Corperael onder Cap. Besanson, j.m. van Lotheringe, met
Fransijntgen Maertens de Leure, j.d. uit Walelant wonende alhier
(getrout den 25 Decemb.)

Item.  [=11-12-1633]
Jan van Salphen(?), Corperael van Cap. de heer van(de) Minde in guarnisoen alhier, met
Anneken Reijniers, j.d. uit Schraevehoeck, woonende alhier
(getrout 29 Januarij 1634)

25 Decemb.  [=25-12-1633]
Jan Willems Heij, geboren van Donge, met
Aeltijen Ecberts van Loonsdochter, geboren alhier en beijde hier woonachtich
(getrout 12 Januarij 1634)

Den 31 Decemb.  [=31-12-1633]
Simon Smol, wedu. van Hendrixke Luijcken, Corporael van den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Lijsbet Janssen, w.d. van Aert Booms, woonende alhier
(getrout 15 Januarij 1634)

Item.   [=31-12-1633]
Davit Robberts, j.m. geboren in Schodtlant, Corporael van Cap. Balvoert, met
Sara Willems, j.d. geboren in Schodtlant, woonende tot Rotterdam
(getrout 18 Meij 1634)

Bruidegom David Robbertsen ,
Bruid Sara Willems , jongedochter
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 22-01-1634 (naar G. Berg 22-01-1634) Datum ondertrouw 08-01-1634
Opmerkingen Bruidegom was Schotsman en corporael onder de Comp. van capiteijn Balfort in garnisoen tot G. Berg
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd

 

[FOLIO 46vs][1634]

1634. Den 7 Januarij.
Jan Jacopse, j.m. geboren tot Craenendonck, Soldaet van Cap. Besauson inguarnisoen alhier, met
Dircxke Cornelis, wed. van Lambert Vermeulen, gebooren tot Sulekom woonde alhier
(getrout 12 februarij 1634)

Item.  [=07-01-1634]
Dirck Jansse, j.m. gebooren tot t lant van Luijck, Soldaet onder mijnheer de Gouverneur Coop in guarnisoen, met
Anneken Andriesse, w.d. van Fransois A..sene(?), geboren tot Breda, woont alhier
(getrout 22 Januarij)

Item.
Adam Milloo, j.m. geboren tot Doesborch, Soldaet vande heer vn der Minden in guarnisoen alhier, met
Sara Claes, j.d. geboren tot Antwerpen, woonende alhier
(getrout den 5 februari)

Den 14 Januarij.
Jeronimus Willems van der Poel, j.m. geboren tot Breeda, Soldaet van Cap. Cene(?) in guarnisoen alhier, met
Achteijn Gijsbrechts, j.d. geboren van Oostdijck lant woonende alhier
(getrout 19 Februari)

Den 21 Januarij.
Jan Bastiaens, j.m. geboren tot Drimmelen en hier woonende, met
Lijsebet Jochems, j.d. geboeren al hier en woonachtig.
(getrout 12 Februari)

Den 28 Januarij.
Hendrick Jansen, w.d. van Ermgaert Dircxs geboeren van de Graeff, Soldaet onder de compn. van Cap. Hertevelt in guarnisoen alhier, met
Caetelijna Franse, j.d. geboren alhier en woonachtig
(ik bevonden naer dat geboden gegeven sijn dat Hendrick Jans noch een getroude vrou heft)

Den 28 Januarij.
Wouter Matthijse, j.m. geboren tot Berghen, Soldaet Cap. Hertevelt in guarnisoen alhier, met
Iken Jans, j.,d. geboretn tot Gool en woonende tot Oosterhoudt
(getrout den 23 Februarij)

[FOLIO 47][1634]

1634.  Den 4 Februarij.
Hendrick van der Kiboom, j.m. geboren hier en woonachtig, met
Maeijken Jansz, j.d. geboren tot Raemsdonck en aldaar woonende
(getrout 26 februarij)

den ii Februarij.
Peeter Jansz j.m. geboren tot Aernem, Soldaet van Cap. Gaster(?) in guarnisoen alhier, met
Jacopbken Wouters, w.d. van Abram Vinser(?) geboren tot Beilo en alhier woonende

Den 17 Februarij.
Peeter Peterse van Steenberghen, j.m. Soldaet onder de heer van der Minde in guarnisoen alhier, met
Claesken Claes, w.d. van Willem Fransz, geboren alhier en wonende
(getrout 2 Martij)

Item.
Ludort Flipse, j.m. geboren te Geelkercke, Soldaet van Cap. Coertrie in guarnisoen alhier, met
Maergrieta Jans, j.d. geboren tot Graevenmoer en wonende aen de Dussen
(getrouwt den 9? Martij)

Den 9 Martij.
Jan Thuenissen, j.m. geboren tot Rou..(?), Soldaet van Cap. v. Nassou in guarnisoen alhier, met
Maijken Jacobs, j.d. geboren tot Cleijn Donghen en woonende alhier
(getrouwt den 19? Martij)

Item.
Adriaen Jansen van Caem, Soldaet van Cap. Hertevelt in guarnisoen alhier, met
Anneken Ariens, j.d. geboren tot Caem en aldaer woonende

Den 18 Martij.
Cornelis Crijnen, j.m. geboren tot Oosterhoudt, Soldaet van mijnheer den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Maijken F..is(?), j.d. geboren tot Weert en hier woonende
(getrout den 5 April)

[FOLIO 47vs][1634]

1634.  Den 18 Marti met attestati.
Adriaen Cornelis, j:m; geboren te Viaenen, met
Mariken Ariens, j:d: geboren alhier en(de) woonende tot Vueren in Thielderwert.

Den 27 Marti.  [=27-03-1634]
Cornelis Fransse, j:m; gebooren tot Dordrecht, woonende tot Rotterdam, met
Machgeltien Geertis, j:d: geboren tot Boonhouven(?) en woonende tot Rotterdam.

Den 8 April.
Hendrick Wouters, wedr. van Maergriet Corters, geboren tot SintTruijde, Soldaet van mijn heer den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Margrieta Jaspers, w.d. van Jan Burger, gebooren alhier en woonende
(getrout den 23 April)

Den 15 April.  [=15-04-1634]
Willem Ariesen, j:m; geboren ten Rijen, woonende alhier, met
Willemken Thuenis, j.d. geboren in Thiel der Wert en alhier woonende
(getrout den 30 April)

Den 18 April.
Costaen Ariesen van Wijnghaerden, j.m. gebooren alhier en woonende tot Cappel. met
Heijlken Corstiaense, j.d. geboren tot Donghen en alhier woonende
(getrout den 14 Meij)

Den 21 April.
Hans Hennich, j.m. geboren tot Noerdenberch in Duijtslant wonende tot Londen, met
Machtelijna Moens(?), j.d. geboren in Den Haeg en alhier woonende
(getrout den 7 Meij)

Item.
Cornelis Jacobse, j.m. geboren in t land van Altena, Soldaet onder de heer vander Minden in guarnisoen alhier, met
Maeijken Sijmons, j.d. geboren tot Baerdewijck(?) woonende alhier
(getrout den 14 Meij)

Den 29 April.
Dirck Matthijse, j.m. geboren alhier, Soldaet onder mijn heer den Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Janneken Daniels, j.d. geboren tot Thuerenhout en woonende alhier
(getrout den 8 Meij)

[FOLIO 48][1634]

1634.  
met attestatie van Wesbeek.
Jan Cornelissen Leems(?), met
Maeijken Peeters
(getrout [..] May)

Den 6 Meij.  [=06-05-1634]
Jan Geese(?), j:m: gebooren tot Maestricht, Soldaet van de heer van de Minden in guarnisoen alhier, met
Adriaente Peeters, w.d. van Hans Warlich(?), geboren tot Dordrecht en woonende alhier
(getrouwt den 25 Meij)

Item met attest. van Cappel.
Heijliger Adriaens, met
Geertruijt Jans
(getrouwt den [..]  Meij)

--
Dese naervolgende zijn
Uijt het boexken, waer in D: Quilhelmus Pistorius, zalr. ged:, de getrouwden namen, aengeteijkent hadde, in desen overgedragen opdatse vervolgens bij den anderten te vinden souden zijn.

--

1634.
30 September.
Mattheus Adriensz, j:m: met
Maeijken Jans, j:d;, beijde van GBergh ende tot Drimmelen wonagtigh
(getrout 15 Octob.)

6 Octobris.
Thomas Bottelaer, Sergeant onder de comp. van Capt. Melis, weduwnaer van Aeltje Dirx, met
Anneken Hendrix, wedr. van Gerrit Jansz van Diessen, geboren tot Breda ende hier wonagtigh
(getrout 29 Octob.)

14 Octobris.
Joannes Sylvius, j:m; van Heusden, Predikant op de Hoge ende Laege Swaluwe, won(ende) alhier, met
Margareta vander Broeck, j:d: van Besoijen, wonende aldaer
(getrouwt 2 Novemb.)

Frantz Jacobzen, j:m: van Rotterdam, met
Susanna Adriaens van der Werk, j:d: geboren ende won(ende) alhier.
(getrout 29 Octob.)

Cleophas Thuck, wedr. van Cristina Steenerni(Steeverni?), Soldaet onder de heer Gouverneur Coop in guarnisoen alhier, met
Claerken Willems, j:d: van Ginneken, wonende alhier.
(getrout 29 Octob.)

Cornelis Dirksz Vrij, Soldaet onder de Gou(ver)n(eur) Coop, met
Saerken Jans, j:d: van GBergh emde hier wonende
(getrout 29 Octob.)

Adriaen Arentze, j:m: van s Gravemoer, hier wonagtig met
Maeijken Jans, j:d: van Besoijen ende alhier wonagtig.
(getrouwt 5 Novemb.)

28 Octob.  [=28-10-1634]
Louijs Willemz, j:m: Soldaet onder Capt: Cave, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Aerts, wede. van Thomas Zynkens, wonende alhier
(getrouwt 5 Julij 1635)

[FOLIO 48vs][1634]

1634.  4 Novemb.
Jean Baptiste, Sergwant onder Capt. Cousijn, jegenwoordig in guarnioen alhier, met
Susanna Le Jeune, wede. van Piere Le Noir, geboren van Rochelle ende alhier wonagtigh
(getrouwt 19 Novemb.)

Adriaen Pietersz, j:m: van Dongen ende aldaer wonagtigh, met
Lijntjen Jacobs, j:d: van GBergh
(getrout 26 Novemb.)

Hendrik Bernier, j:m: Soldaet onder de Comp: van de heer van Mijnen, tegenwoordig in guarnisoen te Breevoort, met
Yken Aerd Booms, j:d: van Tetteren ende hier wonagtigh
(getrout 19 Novemb.)

11 Novemb.
Jean Vendrom, Soldaet onder de Capt. Pithem, jegenwoordig in guarnisoen alhier, met
Maria Martens, wede. van Gillis Francouteau, wonende alhier
(getrout 10 Decemb.)

17 Novemb.
Jan Bastiaensen, j:m: van GBergh, met
Mayken Huijberts, j:d: van s Gravemoer, beijde hier wonagtigh
(attestatie gegeven)

29 Novemb.
Joost Adriaenszen, wedr. van Anneken Jans, van GBergh, met
Pleuntjen Jans, j:d: van Drielen ende hier wonagtigh
(getrout 21 Decemb.)

2 Decemb.
Pieter Adrianszen, j:m: Soldaet onder den Capt: I:B: Janse, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Everts, wede. van Laurens Arets, alhier wonagtig
(getrout 24 Decemb.)

30 Decemb.
Jacob Teyler [TAYLOR?], j:m: Soldaet onder Capt. Pritzen, in guarnisoen alhier, met
Bedijntje Jans, wede. van Jan de Meij, geboren in Flanderen ende alhier woonagtigh

31 Decemb.  [=31-12-1634]
Jan Sarp(?), wedr. van Grietjen Willems, Schrijver onder de comp: van Capt. Scheffer, met
Catalina Jans, geboren tot Breda ende hier wonagtig
(getrout 21 Januarij 1635)

1635.  Den 12 Januarij.
Joannes Leuwius, wedr. van Sara de Rouw, Predikant ter Heijde, met
Maria Adrians Moets, j:d: gebore ende wonende alhier
(getrout 28 Januarij)

18 januarij.
Andries Andriessen, wedr. van Neeltje Adrians, van GBergh, met
Adriaentje Pieters van Dijk, j:d; van Breda ende alhier woonagtigh
(getrout 4 Februarij)

17 Februarij.
Jan Janszen Notelers, j:m: Soldaet onder Capt. Scheffer, met
Anneken Claessen, j:d: van Geldorp, alhier wonagtigh
(getrout 25 Maert)

10 Martij.
Willem Futhei, j:m: Soldaet onder Capt: Levingstone, in guarnisoen alhier, met
Geertruijd Moor, j:d; geboren t Emmerik ende hier wonagtigh
(getrout 25 Maert)

17 Martij.
Matthijs Adriansen, van Cassel, wedr. van Catalijn Symons, Soldaet onder de Gouverneur Coop, met
Heijltgen Thomas, j:d; van Weert ende hier wonagtig
(getrout 15 April)

[FOLIO 49][1635]

1635.  17 Martij.
Hans Jacob Widemer(?), j:m:., Soldaet onder de comp: van capt: Scheffer, met
Susanna Catewaerts, j:d; van Bergen op Zoom, wonende alhier
(getrout 1 Aprilis)

Huijbrecht Janszen, wedr. van Janneken Pieters, met
Lijsken Peeters, wede. van Jan Broecx.
(getrout 15 Apr.)

Andries Marcelisz van Gils, j:m: van Breda, wonende alhier, met
Martijntje Leenaerts Swaen, geboren ende wonende alhier
(getrout 9 April)

Adriaen Lenaertzen Swaen, j:m: geboren alhier ende op de Made wonagtigh, met
Heijltje Claes, j:d: van Ter Heijden, won(ende) alhier 
(getrout 9 April)

24 Martij.
Jan Janszen, j:m: Soldaet onder Capt: Scheffer, in guarnisoen alhier, met
Maeijken Jans, j:d: van Limen(?), wonende alhier
(getrout 15 Apr.)

31 Martij.  [=31-03-1635]
Telman Aertzen, j:m; Soldaet onder de Comp: van de heer van Mijnen, in guarnisoen alhier, met
Hendrixken Goossens, j:d: van Varsseveldt
(attestatie gegeven)

7 Aprilis.
Huijbert Tijssen, j:m: van Vianen ende wonende alhier, met
Aeltjen Willems, j:d: van Breda, won(ende) alhier
(attestatie gegeven)

Jan Claeszen, j:m: Soldaet onder Capt. Peer Desancon, in guarnisoen alhier, met
Neeltjen Leenderts, j:d: van de Swaluw ende hier wonagtigh 
(getrout 6 Maij)

Pieter Pietersz, j:m: van Breda, wonende tot Gorkum, met
Trijntje Cornelis, j:d: van GBergh
(getrout 2 April)

Matthew Franklin, Soldaet onder de Capt. Cave, in guarnisoen alhier, met
Cornelia Hule, j:d: uijt Engeland, alhier wonende
(getrout 25 April)

13 April.
Gijsbert Jacobsen, j:m: van GBerg, tamboer onder Capt. Essex met
Jenneken Jans, j:d: van Breda, hier wonende
(getrout 11 Meij)

Joannes Meeuws, wedr., onder de hr Gouverneur Coop, met
Petertjen Emnes, j:d: wonende tot Dordrecht
(getrout 13 Meij)

23 Aprilis.
Jan Adamsz Goyaerts, j:m: geboren tot Breda ende wonende in Princen-land, met
Cornelia Michielsz, j:d: van GBergh
(getrout 13 Meij)

25 Aprilis.
Pieter Teuer, Soldaet onder Capt. Besancon, met
Jenneke Jans, j:d: van Breda, wonende alhier
(getrout 13 Meij)

5 Meij.
Dirk Leendertzen van Dalem, j:m: van GBergh, met
Geertjen Reijcken, wede. van Teunis Aertzen, van Oosterhout ende hier wonagtigh
(getrout 28 Meij)

Jan Reijniersz Douw, j:m; geboren tot Breda Ende wonende tot Leijden, met
Aeltjen Jochems, j:d: van Geertruijdenbergh
(getrout 28 Meij)

[FOLIO 49vs][1635]

1635.  12 Meij.
Sander Tet, j:m; tamboer onder Capt. Melis, in Guarnisoen alhier, met
Anna Haeseloef, wede. van Andries Ferens, wonende alhier
(getr. 3 Junij)

16 Meij.
Gerret Jansz  Zerchert, j:m; geboren ende won(ende) tot Werkendam, met
Lijsbet Adriaens, j:d: van GBergh wonende tot Werkendam
(attestatie gegeven)

Cornelis Abramsz van Dessel, j:m: van GBergh, wonende in s Princenlandt, met
Grietjen Jacobs Dinen,  wede. van Pieter Rombout, wonende tot Sevenbergen.

12 Meij.
Jan Ros, j:m: Soldaet onder Capt: Balfourt, in Guarnisoen alhier, met
Jaquemijn Daniels, j:d: van Cleve, alhier wonagtigh
(getrout 28 Meij)

Robbert Dambaer, j:m; Soldaet onder Capt. Viry, in Guarnisoen alhier, met
Lijsken Claes, j:d: van Capell, wonende op den Dussen.
(getr. 10 Junij)

2 Junij.
Cornelis Christophels, j:m: van Breda, adelborst onder de comp. van de heer Gourverneur Coop, in guarnisoen alhier, met
Anneken Michiels, wede. van Jacob Aertszen van Breda, alhier wonagtigh
(getrout 17 Junij)

9 dito.
Willem Lams, adelborst onder capt. Echelijn, in guarnisoen alhier, met
Dorothee Berrit, wede. van David Poruts, alhier wonagtigh
(getrout 5 Julij)

14 Julij.
Jacob Borthigs, Sergeant onder Capt. Levingstoun in Guarnisoen alhier, met
Janneken Hesden, wede. van Joris Messon, wonende alhier
(attest: gegeven)

21 dito.
Jan Coningh, j:m; Soldaet onder Capt. Care, in guarnisoen alhier, met
Jaquemijntje Cleerens, j:d: van Utrecht, wonende alhier
(attest gegeven)

27 dito.
Philippus Vischmans, j:m; Soldaet onder de heer Gouverneur Coop, met
Eva Peters., j:d: van Breda, wonende alhier
(getr. 12 Augusti)

4 Augusti.
Cornelis Nicolaesz, j:m: van s Gravemoer, Soldaet onder de Capt. Moucheron in Guarnisoen alhier, met
Lijsbet Aertzen, j:d: van de Schans te vooren, wonende alhier
(getr. 19 dito)

ii dito.  [=11-08-1635]
Francois Motin, j:m; Soldaet onder Capt. Moucheron, alhier met
Wendeltjen Hendrix, j:d: van Meuwen, wonende alhier
(gettr. 21 Octob.)

18 dito.
Jan Laurenszen, wedr. van Anneken Ariaens van Hulten, Soldaet onder den heer Gouverneur Coop, met
Catalijn Martens, j:d; van Thoor, alhier wonagtigh
(getrout 16 Septemb.)

1 Septemb.
Jean Jacques, Soldaet onder Capt. Viri, in Guarnisoen alhier, met
Anna-Marij Lij, wede. van Gillis Banott, won(ende) alhier
(getr. 16 dito)

5 Septemb.
Salomon van der Balke, geboren tot Bruck, Chirurgijn onder Capt. Viri in Guarnisoen alhier, met
Martijntje Pieters, j:d: van Oldenzeel, wonende alhier
(getrout 23 dito)

17 dito.  [=17-09-1635]
Hans Swafels, pottebacker, j:m: uijt duijtslandt, met
Trijntje Hermans, j:d; van Duijsborgh, beijde won(ende) tot Dordrecht
(16 Octob. attest. gegeven)

Hans Wag(g)ens, tr. Trijntgen Hermans (Ermken Hermans)
Kinderen:
1. Barbara, ged. Dordrecht dec. 1636, dochter van Hans Wagens en Ermken Hermans. 
2. Frederick, ged. Dordrecht 30-1-1642, zoon van Hans Waggens en Trijntgen Hermans.

Item.
Willem Janszen van Oosterhout, j:m: Soldaet onder de Heer Gouverneur Coop, met
Peeterken Corstiaens, j:d; van Graff, wonende alhier
(getrout 11 Octob.)

Item.
Teunis Willemsen, j:m: met
Maijken Ariaens, j:d:., beijde geboren ende wonagtig alhier
(getrout 14 Octob.)

29 dito.
Geerlof Janszen van Campen, j:m; Adelborst onder de Capt. Willem Matthijssen, in Guarnisoen alhier met
Margarieta Fredrix, j:d: uijt Denemarken, won(ende) alhier
(getrout 18 Octob.)

9 Octobris.
Cornelis Jansz, j:m: Soldaet onder de heer Gouverneur Coop met
Sijken Leenders, j:d; van de Swaluw ende alhier wonagtig
(getrout 3 Novemb.)

[FOLIO 50][1635]

1635.  13 Octobris.
John Clarik, j:m: Adelborst onder de Comp: van Capt. Eschlijn, in guarnisoen alhier, met
Catalijn Glauden, wede. van Thomas Lindo, won(ende) alhier
(getrout 13 Decemb.)

27 dito.
Jan Pauwelsz
, j:m; Soldaet onder Capt. Viri, in guarnisoen alhier, met
Adriaentje Thomas, wede. van Hieronymus Pietersz, geboortig van Tiel ende alhier wonagtigh
(getr. 12 Decemb.)

2 November.
Jan Corstiaensz vande Wercken, j:m; van Breda, met
Grietje Antheuniszen, j:d: van GBergh, beijde wonende alhier
(getr. 25 dito)

16 dito.
Abraham Janszen, j:m; Soldaet onder Capt. Scheffer, met
Maeijken Pieters, j:d: van de Leur, wonende alhier.
(getr. 9 Decemb.)

24 dito.
Willem Fiassel, j:m: Soldaet onder Capt. Echlyn, in guarnisoen alhier, met
Neeltje Simsons, wede. van Carer Frissel, wonende alhier
(onder de geboden met attestatie getrout)

30 dito.
Willem Jansz van de Bergh, j:m; wonende alhier, met
Maeijken Anthonis, wede. van Gerret Gerretsen van de Ham, wonende tot Gorcum
(attest gegeven 17 Decemb.)

5 Decemb.  [=05-12-1635]
Arnout Pietersen Verpoorten, j:m; van Dordrecht, met
Catalijn Pieters, j:d: van Breda, wonende alhier
(getrout 30 dito)

I. Pieter Stevens Verpoorten, tr. Anneken Aernouts.
NB.
- [SAD; klepboek 10.18 folio 108vs] 
Actum 16-7-1620 Anneken Aernouts wede. van Pieter Stevens Verpoorten nalatende acht kinderen:
Cathalijna (gehuwd), Clara (ca 20), Angenta (ca. 19), Pieter (18), Aernout (15), Steven (ca 12), Dirck (ca 9), Pieternella (8).

Kinderen:
1. Cathalijna, geb. ca. voor 1610, gehuwd (in ca 1630), volgt IIa.
2. Clara, geb. ca. 1610  (ca 20 in ca 1630).
3. Angenta, geb. ca. 1611 (ca. 19 in ca 1630).
4. Pieter, ged. Dordrecht mei 1612  (18 in ca 1630), volgt IIb.
5. Aernout, ged. Dordrecht 1615 (15 in ca 1630), kind van Pieter Verpoorten en NN, volgt IIc.
6. Steven, geb. ca. 1618 (ca 12 in ca 1630), volgt IId.
7. Dirck, geb. ca. 1621 (ca 9 in ca 1630).
8. Petronella, ged. Dordrecht juni 1621 (ca 8 in ca 1630), dochter van Pieter Verpoorten en Anneken, volgt IIe.

IIa. Catelijntien Pieters (Verpoorten), otr. Dordrecht 16-4-1628 Pieter Levra.
Kinderen:
1. Adriaen, ged. Dordrecht juni 1630.
2. Maria, ged. Dordrecht 8-6-1646.
3. Adriaen, ged. Dordrecht 13-6-1648.

IIb. Pieter Pietersz Verpoorten, ged. Dordrecht mei 1612, otr. (1) Dordrecht 11-5-1636 Francijntgen Jans, tr. (2) Dordrecht 28-4-1641 Emmerens Holter (Susanna Holtzer).
Kinderen eerste huwelijk:
1. Claertgen, ged. Dordrecht 15-3-1640.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Pieter, ged. Dordrecht 21-1-1644.
2. Dierick, ged. Dordrecht 26-2-1642.
3. Catalijn, ged. Dordrecht 21-2-1645, ?? otr. Dordrecht 26-5-1669 Michielsz Isaac van Bentveld.
4. Geertruijdt, ged. Dordrecht 18-7-1648.

IIc. Arnout Pietersen Verpoorten, ged. Dordrecht 1615, otr. Geertruidenberg 5-12-1635, otr. Dordrecht 9-12-1636 Catalijna Pieters, j:d: van Breda, wonende Geertruidenberg (1635).
Kinderen:
1. Pieternel, ged. Dordrecht 1-10-1638, otr. Dordrecht 8-7-1663 Jacob Jansen.
2. Steven, ged. Dordrecht 1-7-1641, otr. Dordrecht 14-2-1666 (tr. Groote Lindt 28/2) Trijntje Cornelis.
3. Maijken, ged. Dordrecht 30-3-1644.
4. Pieter, ged. Dordrecht 6-3-1647.
5. Anneken, ged. Dordrecht 14-2-1650.
6. Pieter, ged. Dordrecht 7-11-1653.

IId. Steven Verpoorten, geb. ca. 1618, otr. Dordrecht 14-2-1666 Trijntge Cornelis
Kinderen:
1. Helena, ged. Dordrecht 4-2-1667.
2. Marij, ged. Dordrecht 16-12-1668.

IIe. Pieternel Pieters (Verpoorten), ged. Dordrecht juni 1621, otr. Dordrecht 13-12-1643 Pieter Hendricksz
Kinderen:
1. Arnout, ged. Dordrecht 3-12-1645.

14 dito.
Adriaen Joriszen, j:m: van Hasselt in 't land van Luijk, Soldaet onder Capt. van Nes, in guarnisoen op Hertigsvelt [?HARDINXVELD?], met
Ariaentje Jans, j:d: van Alphen
(atestatie gegeven)

27 dito.  [=27-12-1635]
Francois de Jen(?), Soldaet onder Capt. de Bellewijnse, met
Maeijken Gillis, j:d; van Nieumegen [NIJMEGEN], wonende alhier
(getr. 10 februari 1636)

29 dito.  [=29-12-1635]
Jan Abrahamsz van Dordrecht, weduwn: van Lijsbet Willems, met
Ariaentje Martens, wede. van Hans van Antwerpen, beijde alhier woonagtigh
(getrout 17 Januarij)

Jan Abramsz, otr. (1) Dordrecht 25-6-1628 Lijsbeth Willems, overl. voor 29-12-1635, otr. (2) Geertruidenberg 29-12-1635 Ariaentje Martens.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Abram, ged. Dordrecht febr. 1628, zoon van Jan Abramsz en Lijsbeth Willems.
2. Maijken, ged. Dordrecht febr. 1633.
3. Wilm, ged. Dordrecht december 1634.

Item.
Adriaen Corneliszen, wedr. van s Gravemoer, wonende alhier, met
Maritje Gellings, wede. van Jacob Jans boschmaker, wonende tot Dordrecht
(attest. gegeven)

1636.  12 Januarij.
Frans Janszen, j:m; van Empel, Soldaet onder Capt: Moucheron, met
Maeijke Corstiaens, j:d: geboortig ende wonagtigh alhier
(den 27 dito getrout)

27 dito.  [=27-01-1636]
Robbert Francois, j:m: Soldaet onder Capt. Bellevijngje, met
Antonette du Bois, j:d: uijt Frankrijk, wonende alhier
(getr. bij den paep)

9 Februarij.
Ariaen Arentzen Houvast, j:m: van GBergh ende hier wonende, met
Anneke Martens, j:d: van Scheveningen
(attest. gegeven 29 febru.)

16 dito.
Thomas Sintman van Oostenrijk, met
Lijntjen Arians, wede. van Pieter Willemsz, won(ende) tot Alblasserdam
(attest gegeven 29 dito)

23 dito.
Andries Ariaensz, j:m: Soldaet onder Capt. Viry, met
Fijken Coenen, j:d: van Greveceur, wonende alhier
(getrout 24 Maert)

1 Martij.
Harmen Theunisse, j:m: van Tilburgh, met
Neeltgen Andriaens, j:d; van Breda, beijde hier wonagtig
(getrout den 20 dito)

Item.
Abel Boolis, Soldaet onder de comp: van Capr: Melis, met
Maijken Jans, wede. van Jan Petersz, van Reedij(?), won(ende) alhier
(Dese Soldaet is onder de geboden voor Schelm weggelopen)

Item.
Lowijs Waerju(?), Soldaet onder Capt. Reedt, met
Barbel Willems, wede. van Willem Aspinael, won(ende) alhier
(getrout 6 April)

Item.
Mattheus Jansen van Gils, j:m:, met
Lijsken Cornelis, j:d: van Sulichem [ZUILICHEM], beijde alhier wonagtig
(getr. 30 Martij)

14 dito.
Andries Machlijn, j:m: van Isendijk [IJZENDIJKE?], Soldaet onder Capt. Echlijn, met
Neeltjen Legten, wede. van Mr. Herman Vottentrop, alhier geboren ende wonagtigh
(attest: gegeven ende zijn opde 10 April tot Dordregt getrout)

[FOLIO 50vs][1636]

1636.  22 Martij
Thomas Preis, j:m: Soldaet onder Capt. Cant, met
Catalijn Willems, j:d: van Deventer ende hier wonagtigh
(getrout 24 Julij)

29 dito.
Alexander Le Lieuer, j:m: Soldaet onder capt. Viri, met
Martijn Jans, j:d; van Breda, beijde alhier wonagtigh
(getrout 20 April)

Jan Florissen, j:m: met
Sijken Leenders, j:d:., beijde wonende op de Made

5 dito.
Johan van Issum, j:m; Soldaet onder Capt. Bellevingt, met
Lijsbeth Blommers, wede. van Willem Boudewijns, beide alhier wonagtigh
(getrout 1 Maij)

Item.
Dirk Jochemsz, j:m: met
Maeijken Aerdtsen, j:d:., beijde hier geboren ende wonagtigh
(getr. 27 April)

11 dito.
Joost Woutersen Heij, wedr. van Ariaentje Jans, met
Lijsken Theunis, j:d: beijde hier woonachtig
(getr. 27 dito)

Item.
Jan Jansen van de Bergh, j:m: Soldaet onder de heer Gou(verneur) Coop, met
Dingena Martens van Diest, j:d: van Bergen op Zoom, beijde hier wonagtigh
(getrout 8 Meij)

25 April.
Herman Pietersen, j:m: van Leerdam, met
Antomijntje Gerrets Elinx, j:d: van(de) Hoge Swaluwe ende hier wonagtig
(attestatie gegeven)

Den 20 April op de Made ondertrout.
Jacob Jacobsz, j:m: van Drimmelen, met
Catalijntje Jelissen, j:d: van Teteringen, wonende op de Made

Den 23 ibidem ondertrout.
Cornelis Adriaensen Bernhouts, j:m: met
Maeijken Jans, j:d; bedije wonende op de Made

3 Maij.
Daniel Ruijen, j:m; Soldaet onder Capt. Virij, met
Dingetje Cornelis, j:d: geboren ende wonagtig alhier
(getrout 8 Junij)

13 Marij.
Corstiaen Corneliszen de Leeuw, j:m: met
Teunisjen Corstten, wede. van Theunis Jansz, beijde wonende tot Cappel  

16 dito.
Jan Pietersen, j:m; Soldaet onder Capt. Virij, met
Magdaleen Martens, j:d: van Gent, alhier wonagtig
(getr. 19 Junij)

Item.
Cornelis Adriaensen cuijper, wedr. van Ariaentjen Jasper, wonende op de Made, met
Trijntjen Paulus, j:d: van Raemsdonk

24 dito.
Cornelis Willemsen, j:m; metselaers gesel, met
Jacomijntje Teunis, beijde wonende tot Amsterdam
(attest. gegeven ii Junij)

Item.
Peter Hendrikzen, j:m: adelborst onder Capt. Scheffer, met
Caelijntje Jans, j:d: van Aldenhoven, beide hier wonagtig
(getrout 8 Junij)

Adriaen Peters Sibrechts, j:m; van Oosterhout, met
Elisabeth Jans van Doorn, j:d:,  beijde wonende ter Heijden.

31 dito.
Cornelis Adriansen Anemaet, j:m: met
Ariaentjen Teunis, j:d: beide woonende op de Made
(getr. 26 Junij)

6 Junij.
Cornelis Daniels van Duijnen, j:m: van GBergh, wonende op de Swaluwe, met
Anneken Gerrets, j:d; van Capel, wonende aldaer
(attest. gegeven 27 Junij)

Item.
Hendrik van Veurde, j:m; Soldaet onder Capt: Nagel, met
Trijntjen Cuijsters, j:d: van Mijnershagen, won(ende) alhier
(getr. 22 Junij)

Item.
Raaf Tennock (Tennort), adelborst onder Capt. Teijt, met
Brest Meij [MAY], wede. van Roger Meij, beide hier wonagtigh
(getrout 24 Julij)

Item.
Roef Rijssen, Soldaet onder capt. Moucheron, met
Aelken Willems, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getr. 3 Julij)

14 dito.
Jan Janzen, j:m: Soldaet onder Capt: Nagel, met
Jenneken Markussen, j:d: wonende tot Wasbeek
(getrout 3 Julij)

Item.
Petrus Severens, j:m: Soldaet onder Capt. Scheffer, met
Neeltjen Ariaens, wede. van Cornelis Jacobsz de Vrij, beide hier woonaghtigh
(getrout 29 Junij)

5 Julij.
Jan de Moor, Soldaet onder Capt. Teijt, met
Maijken van der Meulen, wede. van Jan Willemsz Knoop, van Utrecht.
(getrout den 24 Julij)

Robert Schalder, Soldaet onder Capt Cave, met
Enn Benjart, j:d; van Norwitz [NORWICH] in England, wonende alhier.
(getr. 20 dito)

[FOLIO 51][1636]

1636.  12 Julij.
Hans Schap, j:m: Soldaet onder Capt. Scheffer, met
Judtih Soder Wijfwaldt, j:d: van Uijttrecht, wonende alhier
(getrout 3 Augusti)

Item.
Jurrian Seller, Soldaet onder Capt. Scheffer, met
Trijntjen Hendrix, j:d: van de Made
(getr. 31 Julij)

19 Julij.
Tijs Timmers, j:m; Soldaet onder Capt. Bagel, met
Sijken Harmens, j:m: uijt t landt van Valkenburgh, wonende alhier
(getr. 2 Octob.)

Item.
Jan Lubbertzen van Utrecht, j:m; Soldaet onder Capt. Schffer, met
Janneken Aerts, j:d; uijt 't land van Altena, wonende op de Made
(getr. 3 Augusti)

Item.
Corstiaen Adriansz, j:m: met
Teuntje Arians, j:d: beide wonende op de Made

Item.
Casparus Schuijfhil, wedr. van Cornelia Alenborgh, wonende tot Raemsdonk met
Catharina Davodts Croon, j:d: wonende alhier
(getr. 13 Augusti)

21 dito.
Adriaen Jansz, j:m: met
Martijntje Ariaens, j:d:, beide wonende op de Lage Swaluwe
(getr. 14 Augusti)

26 dito.  [=26-07-1636]
Willem Adamsz, j:m: Soldaet onder Capt. Echlijn, met
Lijsbeth Pettorik, wede. van Jan Pettorik, wonende alhier
(getrout 25 janaurij 1637)

Item.   [=26-07-1636]
Jan Dirksz, j:m: met
Lijsken Adriaens, j:d: beide wonende tot Raemsonk
(getr. 16 Octob.)

30 dito.
Joost Adriansz, wedr. van Pleuntjen Jans, met
Lijntje Claes, wede. van Ariaen Mattheussen van der Plein, woonachtigh tot Dordrecht
(17 Augusti attestatie gegeven ende zijn getrout)

9 Augusti.
Matthijs Boutri, wedr. van Jenne Majot, Sergeant onder Capt. Virij, met
Anna Tilemans Beijens, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getr. 24 Augusti.)

Item.
Wirrik Matthijssen Grooten, wedr. wonende tot Oosterhout, met
Janneken Maes, wede. van Dirk Pietersz, woonende tot Dordrecht
(getr. den 4 Septemb.)

23 dito.
Jacob Teylor [TAYLOR?], adelborst onder capt. Echlijn, met
Elisabeth Formon, wede. van Hendrik Arch, wonende alhier
(dese Soldaet is voor Schelm weggelopen)

Item.
Joannes Vervelen, j:m: van Amsterdam, Soldaet onder Capt. Balfort, met
Anna Giatpelt, j:d; wonende alhier
(getr. 14 Septemb.)

Thomas Brouwer, Soldaet onder Capt. Wittepol, met
Lijsbet Heptan
(op attestatie van Nieuwegen den 5 October getrout)

6 Septemb.
Isaak Kersten, j:m; van Antwerpen, adelborst onder de heer Gouverneur Coop, met
Margaretha Hendrix van Heusden, wede. van Willem Jansen van Rijnberck, beide hier wonagtigh
(getrout 25 Septemb.)

14 dito.
Samuel Adriansez Qoeter, wedr. van Sijken Teunis, wonende opde Hil.(?), met
Neeltjen Jacobs, j:d: wonende tot Raemsdonk

20 dito.
Jan Bruijn, j:m: Soldaet onder capt. Balfort, met
Anneken Hoefden, wede. van Jan Witsch, wonende alhier
(getrout 5 October)

27 dito.
Aert Aertsen van de Hout, j:m; wonende alhier, met
Dorothee Dimans, wede. van Sander Claesz, wonende tot s Herogenbosch
(attestatie gegeven)

Item.
David Artelovije, j:m: Soldaet onder Capt. Balfourt, met
Lijsbet Phill, wede. van Michiel Gipsen, wonende alhier
(getr. 26 April 1637) 

ii october.
Huijbert La baar, wedr. van Pleuntje Huijberts, Soldaet onder Capt. Balfourt, met
Catalijn Aerts, wede. van Frans Meuwissen, wonende alhier
(getrout [..] Octob.)

Item.
Pieter Jansen Smits, j:m; met
Maeijke Arians, wede. van Jan Gijsbertsen Paesschen, beide wonende Ter Heijde 
(getrout [...])

18 dito.
Govert Spaens, j:m; Soldaet onder de heer Gouverneur Coop, met
Anneken Krijnen, j:d: vander Dussen, beide alhier wonagtigh
(getrout 12 Martij)

30 dito.
Jochem Cornelissen Breurs, wedr. van Jaquemijntje Hendrix, met
Maddeleentje Pieters, wede. van Reinier Ariaensen, beide wonende alhier
(getr. bij den paep)

1 Novemb.  [=1-11-1636]
Mattheus Aertsen, j:m; Soldaet onder de Gouverneur Coop, met
Janneken Hendrix, wede. van Hans Bervoes, wonende alhier
(getrout 22 dito)

Claes Michielsz, wedr. van Grietje Jans, Soldaet onder de Gouverneur Coop, met
Neeltje Huijberts, wede. vanb Michiel de Meij, wonende alhier
(getrout 3 Augusti 1637)

[FOLIO 51vs][1636]

1636.   9 November.
Claes Jansen, j:m: van Dongen, met
Dingena Abrahams, beide wonende alhier
(getrout 11 December)

12 dito.
Jan Notelaer, wedr. van Anneken Claes, met
Iken Corstiaens, j:d: hier wonagtigh
(attest: gegeven 2 Decemb. ende sijn tot Dordrecht 12 dito getrout)

15 dito.  [=15-11-1636]
Stoffel Croes, wedr. van Maeijken Veldhaens, Soldaet onder de heer Gouverneur Coop, met
Aeltjen Beerents, wede. van Jan Coninghs
(getrout den laatsten dito)

Item.   [=15-11-1636]
Jan Jansz van Soetermeer, j:m; Soldaet onder Capt Virij, met
Lijntje Jans, j:d: mede van Soetermeer
(17 februarij attest gegeven na Soetermeer)

Item.  [=15-11-1636]
Hendrik Danielsz, j:m: van Uijttrecht, Soldaet onder Capt. Echlijn, met
Gijsbertje Willem Claessdogter, wonende tot Dordrecht
(attest. gegeven 23 Martij)

22 dito.  [=22-11-1636]
Gurgen Wolff, Soldaet onder Capt. Virij, met
Qierijn Jans, wede. van Robbert de Vaelan
(getr. 11 Decemb.)

25 dito.
Per Gerbrant, j:m; Soldaet onder Capt. Nagel, met
Maeijcken Marcussen, wede. van Jan Passeum
(getrout 19 februarij)

29 dito.
Lucas Jacobsz, j:m; Soldaet onder capt. Viri, met
Abigail Hendrix, j:d: van Amsterdam
(weg-geloopen)

ii Decemb.  [=11-12-1636]
Gerret Willemsz Croon, j:m; hier geboren ende wonagtigh, met
Margareta Maes, wede. van Aert van Diependael
(getr. 8 dito)

20 dito.
Richard Dimmok, Soldaet onder Capt. Witepoll, met
Christina Tobias, j:d: van Leijden
(getrout 9 April)

26 dito.
Jacob Cornelissen, j:m; met
Cornelia Jans Boot, j:d:, beide wonende op de Made

Item.
Mattheus Nieumans, Soldaet onder de heer Gou(ver)neur Coop, met
Qereijntje Jans, wede. van Andries Grieck
(getrout ii Januarij)

1637.  
Anthonis Jansz, j:m; met
Magdeleentje Jans, wede. wonende op Maes-Sluis
(attestatie 3 Febru:)

17 Januarij.
Jacob Claessen Baltus, j:m; van Oosterhout, wonende alhier, met
Anneken Joris, wede. van Andries Cornelissen
(getrout 1 februarij)

Hendrik Pieters, j:m: met
Trijntje Jacobs, wede. van Aert Cornelissen bierdrager 
(getrout 1 februarij)

30 dito.
Jaques Tetar, j:m; Soldaet onder Capt. Despon, met
Mary d'Annoij, wede. van Glaude Tassar, wonende alhier
(getrout 19 februarij)

7 Februarij.
Sem Albertsen, wedr. van Anneken Hendrix, Soldaet onder Capt: Scheffer, met
Trijntjen Reiniers, j:d; alhier wonagtigh
(getr. 22 februarij)

14 dito.
Jan Mitchel, Soldaet onder Capt. Balfourt, met
Neel Jans, wede. van Jan Willemsen
(getr. 1 Martij)

Item.
Capt. James Balfourt, in guarnisoen alhier, met
Juffr. Agnes Stuart, j:d; wonende in de Clundert

Item.
Jan Cornelisz van de Werk, j:m: met
Sijken Claes Keijsers, j:d: beide hier geboren ende wonagtigh
(getrout 1 Martij)

21 dito.  [=21-02-1637]
Lieven van Doorn, Soldaet onder Capt. van Asperen, met
Maijken Hendrix, wede. van Hans Hernis
(getrout 23 Martij)

26 dito.  [=26-02-1637]
Jan Cornelissen van Bleijswijk, wedr. van Maijken Paros, met
Levijntje Fransen, wede. van Heijlliger Driessen
(getrout 29 Martij)

Enoch Carpentier, j:m: Soldaet onder Capt: Virij, met
Maritje Claes, wede. van Wouter Jansz, wonende alhier
(getrout 9 April)

3. Henoch (Enoch) Carpentier Pieterszoon, geb. Goes ca. 1580, student te Leiden 11 Febr. 1600, tr. Dordrecht 17-2-1602  (door schrijven van Noortwijck (Norwich ?)) Jenneken van der Vinne Hendricxen van Brussel 
[Nederlandsche Leeuw van 1904]

7 Martij.
Hendrik Pietersz, j:m: van Breda, wonende tot Schiedam, met
Hendrixken Snellen, j:d; van Oosterhout
(getr. 29 Martij)

14 dito.
Frans van der Heijden, j:m: Soldaet onder Capt Asperen, met
Digna Hendrix, j:d: wonende alhier
(getrout 2 April)

Jan Pietersen, wedr. van Annetjen Hendrix met
Maritjen Jans, wede. van Mr Daniel.
(getrout 5 April)

[FOLIO 52][1637]

1637.  17 Martij.
Richard Manset, Soldaet onder Capt Thate, met
Maeijken Dirx, wede. van Hans Jorisze, wonende tot s Hertogenbosch
(getrout 19 April)

20 dito.
Joost Heij, wedr. van Lijsbeth Anthonis, met
Maijken Hendrix, wede. van Anthonis Pietersze, beide woonachtigh alhier
(getrout 13 April)

Item.
Frans Becker, j:m: Soldaet onder Capt: Scheffer, met
Trijntjen Tijssen, j:d; wonende beide alhier

Item.
Jan Pauwelsen Desott, j:m: met
Maeijken Ariaens, j:d: beide alhier wonagtigh
(getr. 19 April)

28 dito.
Jurgen Texxhert (Tepphert?), Tambour onder Capt. Scheffer, met
Roelofken Christiaens, j:d: van Oosterhout, alhier wonagtigh
(getr. 26 April)

8 April.
Huijbert Thijssen, wedr. van Aeltjen Willems, met
Jenneken Bastiaens, j:d: beide alhier wonagtigh
(getr. 4 Meij)

Item.
Coenraed Huijbertzen, wedr. van Ariaentje Hendrix, Corporael onder Capt. Vorst, met
Magdeleentjen Leenderts, j:d: van Breda en(de) wonende alhier
(getrout 26 April)

Anthoni Jansz van de Noot, j:m; van Breda, wonende tot Spranck, met
Lisjbet Jans Verstraten, j:d: van Oosterhout
(getr. 4 Meij)

Herman Stoffels, j:m; Soldaet onder de heer Gou(ver)neur met
Teuntjen Wouters, j:d: van Tilburgh, wonende alhier
(getrout 4 Meij)

Pieter Joppen, wedr. van Ariaentje Pieters, Soldaet onder Capt. Mouchezon, met
Lijsbeth vanden Brande, j:d: alhier wonagtigh
(vertrocken sonder trouwen of attestatie)

18 dito.
Adriaen Adriaensen, j:m: met
Claesken Bastiaens, j:d: vande Swaluw, beide wonende alhier

25 April.
Bruijn Jennesen van Engeland, wedr. van Agneta Aerts, met
Neelken Corstiaens van der Werk, wonende beide alhier
(getrout 10 Meij)

Item.
Marten Swaen, j:m: out Thesaurier deser Stede, met
Heiltjen Geisels, j:d: beide alhier wonagtigh
(getrout 17 Meij)

Item.
Damis Bres, corporael onder Capt: Keef, in guarnizoen, met
Jenneken Aerts, wede. van Lowijs Willemsen, mede hier wonatigh

Item.
Simon Jansz, j:m: van s Gravemour, Soldaet onder Capt. Courtme, met
Abigail Jans, j:d: van Breda, wonende tot Rotterdam.

Item.
Rombout Francken, wedr. van Lijsbet Gevets(?), met
Anneken Pieters, wede. van Hendrick Hendriksz, beide wonende alhier
(getrout 10 Meij)

Item.
Anthonis Laurensen, wedr. van Magdalena Arians, uijt de Vrije Hoeven, met
Maijken Ariansz, j:d: van Waspijk, wonende tot Capell

Item.
Willem Reiniersen, kleermaker, van Norden in Oostvrieslant, wonende tot Geertruijdenbergh, met
Barbara Huijberts, wede. van Reinier Somervelt, van Breda
(attestatie gegeven op den 16 Meij)

29 April.
Dirk Brackman, wedr. van Elsken Hermans, van Duisburg, Capt. des Armes, van capitein nagel, met
Margariet Jongbloet, wede. van Herman Janss van Wessel(?)
(attest: 29 Meij gegeven)

Item.
Glaude Bertan (Bertau?), Soldaet onder Capt. Despon, met
Guilliamette Hale, wede. van Pierre Boudewijn
(getrout 17 Meij)

Item.
Frans Wouterz, j:m; van GBerg, met
Maeijken Marmes, j:d; beide hier wonagtigh
(getr. 24 Meij)

4 Mayi.
Joannes Pruijs, Barbier onder Capt. Scheffer, met
Maijcken Klarens, j:d; geboren en(de) wonagtigh
(getrout 27 Meij)

16 dito.
Hendrik Teunissen, j:m; Soldaet onder Capt. Echlijn, met
Barbel Jansz, j:d: van Turnhout en(de) alhier wonagtigh

23 dito.
John Steward, Soldaet onder capt. Laade, met
Jenneken Vergison, beide uijt Schotlant ende hier wonagtigh
(attest. gegeven)

Item.
Jacob Jansen Verheij, j:m; van Poppel, met
Neeltjen Adriaens, wede. van Herman Anthonisz, beide alhier wonagtigh
(getrout 7 Junij)

28 dito.
Goes Jansen Verduij, j:m: Soldaet onder de heer Gouverneur, met
Catalijntje Peters, j:d; van Antwerpen ende hier wonagtigh
(getrout 21 Junij)

Item.
Herman Hendriksen, Soldaet onder Capt. Virij, met
Goedelief Teunis, wede. van Dirk van Hassel
(attest 17 Junij gegeven)

Vincent Hellingh, j:m: Soldaet onder Capt Virij, met
Catalijn Fransen, wede. van Jan Byiet (Bijiet)
(attest gegeven 17 Junij)

[FOLIO 52vs][1637]

1637.  28 Meij
Govert Huijbertszen, j:m; van GBergh met
Martijntjen Cornelis, j:d; van Gils

11 Junij.
Dirck Martensen, wedr. van Machlijn Rondeels, met
Maeijken Pieters, j:d: van Breda, beide wonende alhier
(getrout 11 Julij)

Item.
James Wilsch, j:m: Soldaet onder Capt: Courtenxe, in guatnisoen alhier, met
Joan Smith, wede. van Jan Wourmont, wonende alhier
(getrout 8 Novemb.)

Item.
Isaac Adrians, wedr. van Engeltien Pieters, Soldaet onder Capt Wittepoll met
Jenneken Aeltberts, j:d: alhier wonagtigh
(getrout 5 Julij)

Item.  [=11-06-1637]
Jan Jansen van Bramstein, wedr. van Stijntje Kerstens, Soldaet onder de heer Gouverneur, met
Catalijn Aertsen, wede. van Muchiel Cornelisze won(ende) tot s Hertogenbosch
(getrout 11 of 18 Julio)

23 Junij.
Balthasar van der Donck, j:m; van Oosterhout, met
Elisabeth vander Merwe, j:d: j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 11 of 18 Julio)

3 Julij.
John Bollandt, j:m: Soldaet onder Capt Reedt, met
Judick du Bois, wede. vande sergeant Banjart, wonende alhier

11 dito.
Gerard Pietersz Thorus, wedr. van Ariaentje Dommiens(Dounniens), met
Peterken Aerts, j:d: van Lith, beide alhier wonende
(getrout 2 Augusti)

Jan Mertense met
Christina van Kervel
(getrout 9 Augusti)

17 dito.
Hendrik Jansen Mes, wedr. van Catharina Barents, met
Annetje Harmans, j:d: van Breda, beide wonende alhier
(getrout 9 Augusti)

30 dito.  [=30-09-1637]
Cornelis Bastiaensen, wedr. van Maeijken Jans Swaen, met
Lijsbeth Huijberts, alhier geboren ende wonagtigh
(getrout 16 Augusti)

8 Augusti.
Hendrik Scholl, wedr. van Claesjen Teunis, Corpl. onder de heer Gouverneur, met
Lijsbeth Baijners, wedr. van Pieter Fransen, wonende tot Gorcum
(getrout 3 Septemb.)

24 dito.
Guiljam Arnout, Trompetter onder de Ritmr. Fontain, met
Jannken Jacobs, wede. van Jan vander Heiden, beide wonende tot Heusden
(getrout 27 September)

30 Augusti.
Jan Cornelissen, j:m: van de Hoge Swaluwe, wonende alhier, met
Heiltjen Pieters, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 12 Septemb.)

Item.
Joost Stevensen van Venloo, j:m: Soldaet onder Capt Willem Matthijsz, jegenwoordig in guarnisoen alhier, met
Catalijn Jans, j:d: van Sittert uijt t Gulicker land, wonende alhier

Item.
Jan Matthijssen van Venlo, j:m: Soldaet onder Capt Willem Mathijssen, met
Aeltje Jans van Sittert, jd

24 September.
Adriaen Adamsen Goyarts, j:m: van Breda, wonende Ter Heijden, met
Grietjen Jochems Hessings, j:d: alhier geboren ende wonagtigh
(getrout 11 Octob.)

3 Octobris.
Jan van Mintert, Soldaet onder den Capt: Scheffer, met
Grietje Feltens, wede. van Matthijs Paulussen, won(ende) alhier
(13 October attest: gegeven)

17 dito.
Harmen Jansen, j:m: Soldaet onder den Gouverneur, met
Susanna Jacobs, j:d: beide hier wonagtigh
(getrout 8 Novemb.)

Item.
Daniel Bormans, wedr., Soldaert onder Capt Scheffer, met
Trijntjen Symons, wede. van Michiel Ewouts, wonende alhier
(getrout 12 November)

Item.
Joost Ariaensen, wedr. van Catalijn Claes, met
Jenneken Jans, wede. van Hendrik Breukelen, beide alhier won(ende)
(getrout 15 Novemb.)

23 dito.
Ariaen Bastiaensen, j:m; Soldaet onder Capt: Melis, met
Lijsbeth Jans, j:d; alhier wonagtigh
(getrout 12 Novemb.)

7 Novemb.
Willem Roo, Corporael onder Capt. Asperen, met
Jenneke Hendrix, wede. van Gillis Marieel, wonende beide alhier
(getrout 3 Decemb.)

Item.
Thomas Hallowee, voor dese Soldaet onder Capt. Melis, met
Susanna Hokdon, wede. van Jor(?) Geon, beide alhier won(ende)
(getrout 7 Januarij 1638)

28 dito.  [=28-12-1637]
Abraham Fletcher, j:m; Soldaet onder Capt Thate, met
Lijsbeth Teijcraers(Tegraers?), j:d: van Steenwijk, wonende alhier
(getrout 13 Decemb.)

Item.  [=28-12-1637]
Jan van Eijcken, j:m; Soldaet onder Capt. van Es, met
Wendel Hendrix, wede. van Francois Motijn, wonende alhier
(getrout 14 Januarij 1638)

[FOLIO 53][1637]

1637.  11 Decemb.
Huijbert Cornelissen, j:m: hier geboren ende wonagtigh, met
Maeijken Mertens, j:d: van Loon
(getrout 27 Decemb.)

19 dito.
Thomas Gravenaer, Soldaet onder Capt. Courtens, met
Anneken Jans, j:d: alhier wonagtigh
(getrout 24 januarij 1638)

Item. 
James Adams, Soldaet onder Capt: Thate, met
Anneken Jacobs, j:d: alhier wonagtigh
(getrout ii februarij)

26 dito.  [=26-12-1637]
Jan Crijgsman, Soldaet onder Capt: van Nes, met
Cornelia Crijnen, j:d: van Sprangh
(getrout 10 Martij 1638)

1638.   29 Januarij.
Adriaen Buijx, wedr. van Jenneken Gijsberts tot Sevenbergen met
Constantia van Alenbergh, geseit Hertogh, wede. van Cornelis Matthijssen, alhier wonagtigh
(getrout 14 februarij)

Iten.
Cornelis Jansen, j:m: van Breda, met
Maeijcken Hendrix, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout ii februarij)

Item.
Cornelis Galinden, Soldaet onder Capt: Courtem, met
Lijsken Willems, j:d: vande Dussen

27 Februarij.
Christiaen Jansz, wedr. Corporael onder Capt. van Asperen, met
Cornelia Jans, j:d: van Dordrecht, wonende alhier

Item.
Claes Janszen, j:m: Soldaet onder Capt: van Nes, met
Barber Jans, wede. van Hardinxvelt
(attestatie gegeven)

6 Martij.
Willem Knapen van Luijmen, Soldaet onder Capt. van Nes, met
Ariaentje Herberts, van Werckendam
(getrout 29 April) 

Item.
Jacob Michielsz van der Stael, wedr. met
Maria de Backers, wede. van Frans Evertzen de Lange, wonende tot Dordrecht
(getrout den 5 April)

27 dito.
Joost Schrijvers, j:m: Soldaet onder de heer Coop sal[iger], met
Barbel Jans, j:d: van Wourkum ende alhier wonagtigh
(getrout ii April))

7 April.
Jan Janszen, wedr. van Lijsken Jaspers, wonende tot Drimmelen met
Anneken Hendrix, j:d: van Wasbeeck ende alhier wonagtigh
(attest: gegeven)

Item.
Adriaen Gavens, j:m: Soldaet onder Capt van Nes, met
Aeltje Jans, j:d: van Dordrecht ende aldaer wonagtigh

12 dito.  [=12-04-1638]
Pieter van Clootwijk, j:m; van Dordrecht, met
Dingena Swaen, j:d: van Geertruijdenbergh
(getrout 15 Meij)

XIb. Govert van CLOOTWIJCK, overl. 1605, tr. Maria BACX.
Uit dit huwelijk:
1. Francois, Rentmeester domijnen Oosterhout en Dungen.
2. Pieter, geb. Dordrecht, ondertr./tr. Geertruidenberg 12-4/15-5-1638 Dingena Swaen, geb. Geertruidenberg.
[http://home.wxs.nl/~klo/dak/1087.htm]

24 dito.
Jacob Baltens, j:m: met
Janneken Arians, j:dr:, beide hier geboren ende wonagtigh

Item.
Wilhelmus Pistorius, dienaer des Godlijcken Woorts alhier, wedr. wijlen Maria Adriaens van Schoonhoven, met
Catharina Meulemans, wede. van Daniel Acconius in sijn leven Predt. tot Warmenhuijse, jegenwoordig wonende tot Amsterdam.
(getrout den 18 Meij tot Amsterdam)

Item.
Willem Craufort, j:m: Sergeant onder Capt. Echlijn, met
Catalijn Claes, wede. van Sergeant Bennet.
 
Item.
Robbert Keijbits, Soldaet onder Capt. Kave, met
Willemijntje Dammis van Kruijskerk, wonende alhier

Paulus Adriaensz Meulenbergh, met
Elisabet Christiaens van Alblas
(sijn den 2 Meij getrout)

7 Meij.
Francois Nageet(?), eertijts vaendrich van Gremi, wedr. van Claire(?) Ariaens, met
Maeijcken Jans, j:d; hier geboren ende wonagtigh
(getrout 17 Junij)

Item.
Michiel Percker, wedr. van Judith Hendrix, met
Maria Jacobs, wede. van Hans Ligtfennig, beie hier wonagtigh
(getrout 21 Meij)

23 dito.
Sijmon Leendertse Swaen, wedr. van Mayken Teunis Timmers met
Maeijcken Hendrix, wede. van Jochem Jochemsz Hessinge(Heffinge)
(getr. 13 Junij)

Capt. Echlijn met
Margariet Brand, j:d: van Aberdijn in Schotland

29 dito.
Hans Freij, wedr. van Maijken Duijtscher, Soldaet onder Capt. Cave, met
Margriet Pieters van Ceulen, wede. van Jan Jansz van Holten 
(getr. 13 Junij)

William Weijer, Soldaet onder Capt: Melis, wedr. van Geertruit Jans, met
Lijsken Adrians, wede. van Marten Denissen
 (getr. 20 Junij)

[FOLIO 53vs][1638]

1638.   6 Junij.
Jan Jansen, j:m: Soldaet onder Capt. Cave, met
Sara Jacobs, j:d: uijt s Gravenhage ende hier wonaghtig
(getrout 11 Julij)

17 Julij.
Andries Claessen, Soldaet onder de heer Gouverneur, wer. van Maria Pieters, met
Margariet Huijsmans, wede. van Osunel Abrahams
(attest gegeven ende ijn getrout 16 Decemb.)

21 Julij.
Willem Cornelissen, Soldaet onder Capt. van Nes, met
Neesken Corstiaens, wede. van Emanuel Lanwach
(getr. 19 Augusti)

31 dito.
Willem Lips, j:m: van Sevenbergen, wonende tot Breda, met
Heiltjen van Sundert, j:d: van GBergh
(getr. 25 Augusti) 

Item.
William Ogle, adelborst onder de Capt. Cave, met
Tanneken Everts, wede. van de sergeant Tyry (Tijrij), wonende alhier
(getr. 30 Septemb.)

7 Augusti.
Adriaen Moest, j:m: van GBergh, wonende te Capellen, met
Dingetje Ariaens, j:d: van s Gravemoer, wonende alhier
(getrout 12 Septemb.)

20 dito.
Jacob Jansen, wedr. van Ariaentje Segers, Soldaet in guarnisoen alhier, met
Neeltjen Andries, j:d: van Oosterhout, wonende tot Sevenbergen
(getrout 16 Septemb.)

26 dito.
Gillis de Voogt, j:m: Soldaet in guanisoen alhier, met
Jenneken Andriaens, wede. van den Sergeant Ouwens
(getr. 30 Septemb.)

4 Septemb.
Engel Aertsen, wedr. van Neeltgen Pieters, met
Maijke Aerts Mullerts, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getr. 19 September)

Item.
Aelbrecht Assuerus, j:m: Soldaet in guarnisoen alhier, met
Hendrixken Arians, j:d: van Werkendam, wonende alhier
(getr. 30 September)

30 October.
Amert Drossart, Soldaet onder Capt van Nes, met
Teuntjen Jans, j:d: van Hardinxvelt
(getr. 12 Novemb.)

9 November.
Dirck Gerritsen, j:m: van Uijttrecht, met
Nijesken Jans, j:d: van Amisfoort
(attest: gegeven)

18 dito.
Jan Walsing, tambour onder Capt. Stuard, in guarnisoen binnen Breda, met
Deliaen Carels, j:d: alhier wonagitgh
(getrout 9 Decemb.)

Valentijn van Berchum, wedr. van Magariet van Alenborgh, ruijter onder de heer Homeri in guarnisoen tot Maestrigt, met
Lijsbet Croon, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 9 Januarij 1639) 

16 December.  [=16-12-1638]
Adriaen Ariaensz van Drimmelen, j:m: met
Ariaentjen Swaen, j:d: alhier geboren ende wonagtigh
(getr. 16 Januarij 1639) 

Item.
Jan Hestel (Heetel?), Soldaet onder Capt. Melis, met
Barber Martens, wede. van Tibout Coemstman [Coememan?]
(getr. 3 februarij 1639)

1639.  18 Januarij.
Ariaen Theunissen, j:m: met
Heiltjen Lambrechts, j:d: van Wasbeek
(getrout 13 februarij)

25 dito.
Jacob Cornelissen van Soelen, Ruijter onder de Ritmeester Coenjen tot Breda, met
Janneken Jaspers Heijs, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(attestatie gegeven 15 februarij)

Item.
Caspar Marsbagh, Soldaet onder de heer Gouverneur Cassiopijn, met
Anneken Jacobs, j:d: van Nederhemert
(attest gegeven)

11 Februarij.
Augustijn Jacobsz, wedr. van Ytjen Hengelaers, met
Peerken Cornelis, j:d: van Oosterhout
(getrout 3 Martij)

Item.
Jaques van Callonis, Soldaet onder Capt. van Asperen, met
Boudijntjen Rochelis, wede. van Jan de Meij

19 dito.
George Kentorn(?), Corporael onder Capt: Cave, met
Ariaentje Tomas, wede. van Jan Paulussen
(getr. 6 Martij)

5 Maert.
Elias Abrahams, Soldaet onder de Gou(ver)neur Cassiopijn, met
Geertruijd Jans, j:d: van Dordrecht
(getrout 24 Martij)

Jan Hendriksz van Haerlem, Soldaet onder de heer Gou(ver)neur Cassiopijn, met
Maeijke Pieters, j:d: van Turnhout
(getrout 31 Martij)

11 dito.
Gillis Pietersen van Wijngersbergen, van Breda, met
Maria Pieters, j:d: van Swanenbergh
(getrout 27 Martij)

Item.
Wouter Hendriksen, j:m: Soldaet onder Capt. van Nes, met
Anneken Paulus, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(attest. gegeven)

[FOLIO 54][1639]

1639.   11 Meert
Aert Pietersen, j:m:, ruijter onder de heer ritmeester Slavata, met
Agnietje Vogelius, j:d: van Bergen op Zoom
(attestatie gegeven den 21 April)

Item.
Jan Pietersen, j:m: met
Anneken Pieters, j:d: beide alhier wonagtigh
(getrout 25 April)

1 Aprilis.
Franciscus Pelts, j:m: van s Gravenhage, met
Cornelia Wijtens, j:d: alhier wonagtigh
(attest: gegeven 28 April)

Item.
Hendrik Laneson, Soldaet onder Capt: Echlijn, met
Ariaentje Mattheus, wede. van Daniel Makrach, uijt Irlant
(attestatie gegeven 18 Meij)

23 dito.
Humphrij Eduwards, Soldaet onder Capt: Tate, met
Franske Here, wede. van Thomas Schot
(attestatie gegeven 2 Meij 1640)

Item.
Willem vander Plas, Soldaet onder Capt: Tate, met
Lijsbet Jacobs, j:d: uijt het land van Valkenburgh
(attestatie gegeven den 6 Augusti ende getrout 17 dito)

Item. 
Willem Smith, Soldaet onder Capt: Asperen, met
Weintjen Jans, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(attestatie gegeven 18 Meij)

7 Meij.
John Littebij, j:m: Soldaet onder capt. Tate, met
Maijken Cornelis, wede. van Jacob Jansz, van Bommel
(getrout 13 Meij)

Item.
Dirck Lowijs, Soldaet onder Capt: Cave, met
Lijntje Laurense, j:d: van de Made ende hier wonagtigh
(getr. 29 Meij)

13 dito.
Adriaen Jans, j:m: wonagtig te Drimmelen met
Dingetje Willems, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 5 Junij)

Kinderen:
1. Cecilia Ariaenssen Hertoch, ged. Geertruidenberg (RK) 23 December 1649 (get. Ariaen Meuleschot, brouwer, Ciken Jans), dochter van Ariaen Janssen Hertoch, visscher ende Dingentien Willemssen.

Item.
Pieter Claessen, wedr. van Grietjen Gerrets, Ruijter onder de heer Ruthmr. Slavata, met
Lijsbeth Pieters, wede. van Ariaen Hoopmans
(attest gegeven 3 Junij)

Item.
Claes Maillert, j:m: adelborst onder Capt. Asperen, met
Marij Segar, wede. van Hendrick Haxter
(attest gegeven 24 Meij ende 29 dito getrout opt fort Nassouw)

Item.
Jan Theunissen, j:m: ruijter onder de heer rithmr Slavata, met
Cecilia Moetshagen, j:d: van Rhenen ende hier wonagtigh
(getrout 2 Junij)

26 dito.
Simon Visman, j:m: gerechtsbode ende camerbewaerder alhier, met
Catharina Houven, j:d: van Oosterhout, wonende alhier
(attestatie gegeven 12 Junij)

Item.
D. Lambertus Nagelius, j:m: uijt het land van Gulich, Dienaer des Godlijcke woordts tot Waspijk, met
Catharina van Alenburgh, geseit Hertogh, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 18 Junij)

17 Junij.
Peter Gardenier, Soldaet onder de hr Gouverneur Cassiopijn, met
Anneken Teunis, j:d: van Waelwijk ende aldaer wonagtigh
(getrout 10 Julij)

8 Julij.
Thomas Herxers (Herpers), j:m; Soldaet onder Capt Tate, met
Aeltgen Gerets, j:d: hier wonende
(getr. 24 Julij)

21 Dito.
Antoni Cornelissen Cnollaerts, wedr. van Pereijntje Bernage, wonende tot Sevenbergen, met
Pereijntje Claes van Nerten, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(getrout 14 Augusti)

Item.
Laurens Jansen Moerkerken, van Strijen, wedr. van Pieternell Jaspers met
Maeijken Crijnen, wee. van Pieter Arians, wonende t Oosterhout
(attestatie gegeven 10 Augusti)

6 Augusti.
Thomas Michol, corporael onder Capt: Melis, met
Jannetje Jacobs, geboortig uijt den Hage ende hier wonagtigh
(attestatie gegeven 24 Augusti)

20 dito.
Gerret Jansze van Sittert, j:m: Soldaet onder de heer Gouverneur Cassiopijn, met
Anneken Theunis Petersz, wede. van Hans Hendriksen
(getrout 6 Octob.)

Item.
Joannes Wagenaer, Soldaet onder Capt. Melis, met
Enneken Bilsteijns, wede. van Hendrik van der Loogen
(getrout 4 Septemb.)

3 September.
Jan Jansen, j:m: Soldaet onder Capt Courtem, met
Cuijnier Galinde, wede. van Isaac Cornelissen
(getrout 15 December)

11 dito.
Pieter Postelmans, j:m: uijt het land van Luijk, Soldaet onder Capt: van Nes, met
Geertruijd Jans, wede. van Claes Dirksen, gewesen Sergeant onder Capt. Asperen
(attest: gegeven den 6 Octob ende 7 dito getr.)

Item.
Jan Reijnaerts van Berchem, j:m: uijt het lant van Gulich, Soldaet onder Capt van Nes, met
Cristina Jans, wede. van Joost Maroy, Soldt onder Capt. Asperen
(getrout 6 Novemb.)

24 dito.
Thomas Preijs, corporael onder Capt: Cave, wedr. van Anneken Aerts met
Maeijcken Berents, j:d: wonende tot Dordrecht
(getrout 20 Octob.)

1 Octobris.
Steven Dalt, Soldaet onder Capt. Cave, met
Francijntje Antonis, wede. van Willem Jorissen
(getrout 17 Novemb.)

[FOLIO 54vs][1639]

1639.  7 Octob.
Damas Joosten Coen, wedr. van Catalijn Joosten, met
Maeijken Gerrets, j:d: van Oosterhout ende hier wonagtigh
(getrout 27 Octob.)

Item.
Marten van Geisel, j:m: Tresorier deser Stede, met
Metjen Schuijffhil, j:d: beide wgeboren ende wonagtigh alhier
(getrout 6 Novemb.)

20 dito.
Jochem van de Hill, j:m: wonagtig in s Gravenhage, met
Cornelia Calkmans, j:d: geboren ende wonagtigh
(attest geven den 11 Nocember)

20 Novemb.
Marten Martensen, Soldaet onder Capt: van Nes, met
Belitje Jans, wede. van Reinier Battoen
(getrout 15 Decemb.)

24 dito.
Thomas Wiltzen, Soldaet onder Capt. Melis, met
Neeltgen Hendrix, j:d: van Besoien
(getrout 11 Decemb.)

Item.   [=24-11-1639]
Lambrecht Pieterssen van Tettero, j:m: met
Marij Jacobs, wede. van Jacques de Groot, beide hier wonagtigh
(getrout 5 Januarij 1640)

Item.   [=24-11-1639]
Barent Spieckerman, j:m: Soldaet onder Capt. van Loo, met
Maegariet Jans, j:d: uijt graefschap Nassauw.
(getrout 11 Decemb.)

3 Decemb.
Timothé Rogers, Soldaet onder Ccapt. Melis, met
Lijsbeth Jurriaens, wede. van Ariaen van Enschot
(getrout 16 februarij 1640)

10 dito.
Marten Brugman, Soldaet onder de heer Gou(ver)neur Cassiopijn, met
Anneken Jans, j:d: wonende alhier
(getrout 26 Decemb.)

17 Decemb.
Govert Claessen, wedr. van Maeijken Reiniersen, ruijter onder de rithmr. Slavata, met
Ariaentje Laurents, wede. van Jan Coen.
(getrout 10 Januarij 1640)

31 dito.
Hendrik Steijn, j:m: uijt het land van Hessen, met
Anneken Dirks, j:d: van s Gravemoer
(getrout 15 Januarij 1640)

1640. 3 Januarij.
Willem Theunisse, j:m; Soldaet onder Capt: Padtburg, met
Grietjen Jans, wede. van Pieter Giles
(getrout 22 Januarij)

Item.
Bastiaen Schalcken, j:m: wonende op de Made, met
Neeltjen Claes, j:d: van Dordrecht, wonende alhier

Item.
Cornelis Jochemsen Sessings, j:m: hier geboren ende wonagtig met
Maeijcken Claes, j:d: van Ter Heijden
(getrout 22 Januarij)

4 Februarij.
Jan Corten, j:m: Soldaet onder Capt. Cave, met
Jenneken Hendrix, wede. van Barent Pietersen
(getrout 18 Februarij)

Item.
Teunis Franszen, j:m: alhier geboren ende wonagtigh, met
Anneken Alberts de Roij, j:dogter
(getrout 11 Februarij)

10 dito.
Alexander Tempel, Soldaet onder Capt. Echlin, met
Jenneken Gregoris, wede. van Matthijs de Vaas
(getrout 22 Martij)

Item.
Robbert Johnstone, Soldaet onder Capt: Echlin, met
Anneken Willems, j:d: van Breda

3 Martij.
Jan Pareé?), j:m: Soldaet onder Capt, Asperen, met
Tanneken Cornelis, wede. van Deni Lambertsen
(getrout 22 Martij) 

18 dito.
Theophilus Exters, j:m: van Geertruijdenbergh, met
Cornelia Duijns, wede. van Salomon Schens, wonende tot Rotterdam
(attestatie gegeven)

31 Martij.
Claes Cornelissen, j:m; van Drimelen ende wonende aldaer met
Heijltgen Boudewijns, j:d: hier geboren en wonagtigh
(attestatie gegeven)

Ittem.
Jean Huijbert, Soldaet onder Capt. Asperen, met
Jenne Hermes, wede. van Lowijs Daniels
(getrout 15 April)

21 Aprilis.
Pieter Dirksen Tits, wedr. van Aeltje Claes Schattelijn, met
Margareta Claesdr van Loeckere, wede. van Gerret Willemsen Croon, beide hier wonagtigh
(attestatie gegeven den 6 Meij) 

Item.
Adriaen Hermans, j:g: van Tilburh, Soldaet onder de heer Gouverneur Cassiopijn, met
Maijken Baltens, j:d: van Gendt ende hier wonagtigh
(getrout 17 Meij)

[..] Mayi.
Pieter Pietersen, j:m; Soldaet onder Capt: Smith opt fort Ter Heijden, met
Maeijken Jacobs, j:d: van Dongen ende alhier wonagtigh
(attesatie gegeven 18 Julij)

[..] Junij.
Benjamin Husman, Soldaet onder de hr Gou(ver)neur Cassiopijn, met
Catharina Jacobs, wede. van Gerret van der Berk, won(ende) in s Gravenhage
(getrout 19 Julij)

John Soobij, Soldaet onder Capt. Cave, met
Grietje Michiels, j:d: van Turnhout ende alhier wonagtigh
(getrout den 5 Julij)

Jeurrian Schreurder, j:m: Soldaet onder de hr Gouverneur Cassiopijn, met
Maeijken Benzaets, j:d; van Breda, wonende alhier
(attest: gegeven 9 Julij)

(c) EvD januari 2007