Bron: Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

periode 1660-1670.

[FOLIO 66][1660]

1660. 4 Januarij.
Sander Roelofsen van Well, j:m: met
Anneken Cornelis, j:d: beide van Geertruijdenbergh.
(Den 20 Januarij alhier getrout)

Item.
Huijbert Janssen van Vuren,j:m: met
Anna Smits, j:d: beide van Geertruijdenbergh.
(attestatie gegeven om op de Made te trouwen)(ende op dato getrout)

16 Januarij.
Anthonis Nikolaesz Heijbloem, j:m: van Riel, wonende tot Breda, met
Anneken Jans, wede. van Adriaen Meuleschott, wonende tot Geertruijdenbergh.
(den 1 Februarij attest. gegeven naer Oosterhout ende op den 2 Februarij aldaer getrout voor den gerecht) 

Item.
Matthijs Sighmans, j:m: van Geertruijdenbergh, met
Margriet Vertoolen, j:d: van Breda.
(Den 5 Februarij attestatie gegeven om tot Breda te trouwen)

31 Januarij.
Hertogh Lubbertzen, wedr., Soldaet onder den Heer Capt. Cassiopijn, met
Jenneken Hendriks, wede. van Jan Swartlander, beide wonende alhier
(den 17 februarij alhier getrout)

Item. 
Jan Corstiaensen, j:m: van Geertruijdenbergh, met
Maeijken Adriaens van Gogh, j:d: van Oosterhout
(attestatie gegeven op den 15 Fenruarij om te mogen trouwen)

6 Februarij.
Jan Teunisse, wedr. van Machtelken Claes van der Dussen, wonende totGBergh, met
Iken Adriaens, wede. van Ruth Gerretsen van Esch, wonende tot Loon op Sandt
(6 Martij attestatie gegeven naer Loon)

14 dito.
Hans Jurghen Cock, j:m:, Soldaet onder den hr Capitein Cassiopijn, met
Lijsbeth Jacobsz Bangert, wede. van Pieter Verstraten, beid wonende alhier
(5 martij attestatie gegeven om te trouwen)

30 Maert.  [=30-03-1660]
Hendrik Lucaszen, j.m. met
Maeijken Cornelis, j.d., beide van Geertruijdenb. [DOORGESTREEPT: dese personen hare proclamatien gestaakt]
(22 Aprilis alhier getrout)

Kinderen:
1. Joanna Henderickx, ged. Geertruidenberg (RK) 9-1-1661 (get. Henricus van Bercheyck habitat in Wouw in Marchienate Bergensi / Yken Lucas), filia Henrici Lucassen et Marie Cornelissen, coniugum. 

18 Aprilis.  [=18-04-1660]
Hendrik Verhoop, wedr. wonende tot Dordrecht, met
Wilhelmina vanden Kieboom, j:d: wonende alhier
(op verthoningen van attest. van Dordrecht zijn den 9 Meij alhier getrout)

Hendrik Verhoop, otr. Dordrecht 18-4-1660 Willemijna van de Kieboom
Kinderen:
1. Hendrijck, ged. Dordrecht 3-4-1661.
2. Daniel, ged. Dordrecht 17-9-1662.
3. Charles, ged. Dordrecht 25-6-1664.
4. Abraham, ged. Dordrecht 1-1-1666.
5. Anna, ged. Dordrecht 29-6-1667.
6. Maria, ged. Dordrecht 21-11-1668.

30 dito.
Cornelis Cornelisz Goosens, j:m: van GBergh, met
Jenneken Willems, j:d: van Ter Heijden, beide wonende alhier
(attestatie gegeven om te trouwen op de Made)

Den 16 Mayi.
Meijnert Janse, j.m. en(de)
Lijsbet Gijsbertus van Kerckhoven, j.d:, beijde te G berg wonaghtigh
(attestatie gegeven om op Ramesdonk te trouwen 19 Aug 1660)

Fransois Beens, j.m. van G Berg ende
Annetus Coenraets, j.d. van Delf, woonachtigh te Sevenberge
(met attestatie getrouwt op de Made)

27 Junij
Jan Lamberse, j.m. en
Grietie Arijens, j.d. beijde woonachtigh alhier te G. Berg
(den 18 Julij met attestatie op de Made getrout)

[FOLIO 66vs][1660]

1660. 14 Augusti.
Jan Bout, j:m:., adelborst onder de hr Capt. Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Pieternell Valandre, j:d: beide alhier wonagtigh
(29 dito attestatie gegeven na de Made ende zijn dito daer getrout)

Dito.
Marcus van Pilsom, j:m:., Soldaet onder Capt. Smith Commandeur opt fort ter Heijden, met
Barbara Beljaerts, j:d: van Ter Heijden, onlanx alhier gewoont hebbende.
(3 Septemb attestatie gegeven na Ter Heijden)

12 Sept.
Michiel Dirck, j.m., Soldaet onder de compangie van Capt Dolman, en
Heijndricke Jans, j.d. beijde woonachtigh te G.Berch
(2 Octob attestatie gegeven om te trouwen ende den 3 Octob op de Made getrout)

19 dito.
Pleunis Michielssen, j:m:., Soldaet onder de hr Capt. Cassiopijn in guarnisoen alhier, met
Cornelia Willems, j:d: van GBergh hier wonagtigh
(3 October alhier getrout)

Richard Wealles, met
Aeltjen Symons
hare proclamatien gehad hebbende 1648, 7 Martij, zijn 1660 op den 3de October tot Raemsdonk getrout.

16 Octob.
Johannes Jacket, wedr. van Barbara Antonis Rappel, vendrager onder Comp. van Cappiteijn Dolmans, En
Cecilia Eijers, wed. van Willem Aerts, Luijtenant in sijn leven van de Bluig(?) Cpang. beijd alhier woonachtigh
(sijn getrouwt den 7 Nov. te en...scher(?))

27 Nov. 1660
Pieter Jans Plaijsier, j.m., Soldaet onder de comp van de Heer Gouverneur Beveren, En
Grietje Jans van Groothuijs, jong-dochter, beijde woonachtig te G-Berch
(Den 14 Decemb getrout alhier)

5 Decemb.  [=05-12-1660]
Andries Craft, j.m., Soldaet onder de Comp van de Ed Heer Gouverneur De Beveren, En
Apolonia De Hyronimus, wedr. van Dirck Janse, beijde hier woonende
(Den 21 dito alhier getrout)

Den 12 Decemb.  [=12-12-1660]
Tristrum Laurense, Soldt. onder de Compagnie van de Hr Gouvereneur de Beveren, in guarnisoen alhier, met
Jacomijntje Davidts, j:d: van Mechelen, wonende tot Dordrecht
(27 Decemb. attestatie gegeven na Dordrecht)

Tristrom Laurensen, otr. Dordrecht 12-12-1660 Jacomijn Davidts.
Kinderen:
1. David Warbie, ged. Dordrecht 27-2-1664.
2. Janneke, ged. Dordrecht 10-12-1666, dochter van Tristerom Laurentsen en .Jacomina Davids.

Den 26 Decemb.
Adriaen Pietersen, Schipper, wedr. wonende alhier, met
Sijken Pieters, wedr. van Jacob Teunisse Cloosterman, wonende tot Dordecht
(9 janaurij 1661 attest gegeven na Dordrecht)

Sijke Pieters, tr. (1) Jacob Teunissen Cloostermans, otr. (2) Geertruidenberg 26-12-1660 Adriaen Pieterse.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Leendert, ged. Dordrecht 9-11-1657.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Hester, ged. Dordrecht 16-9-1661, dochter van Arien Pieters en Sijke Pieters.
2. Pieter, ged. Dordrecht 7-2-1663, zoon van Arien Pietersen en Sijke Pieters.

 

[FOLIO 67][1661]
1661. 2 Januarij.
Joannes Sickenga, wedr. van Soetje Tak, wonende tot Dordrecht, met
Anna Tack, j:d: wonende alhier
(Den 18 dito alhier getrout)
Johannes {Jansz}Sickinga, otr. (12) Dordrecht 16-2-1653 Soetjen Jans (Tack), otr. (2) Dordrecht 2-1-1661 Anneke Tack.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Johannes, ged. Dordrecht 30-3-1654.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Geertruy Marij, ged. Dordrecht 1-5-1662.
2. Hendrijck, ged. Dordrecht -7-1663.
3. Geertruyd, ged. Dordrecht 11-11-1665.
4. Geertruyd, ged. Dordrecht 25-3-1667.
5. Marijcke, ged. Dordrecht 10-10-1670.

Item.
Francois de Kare, j:m:., Soldaet onder de Compagnie van de hr Gouverneur Beveren, met
Anna-Marie Oldeborge, j:d: mede alhier wonagtigh.
(Den 18 dito alhier getrout)

23 do.
Jan Cornelisse van Sustens, wr. van Trijntie Japix, en(de)
Maria de Conronils(?), j.d., beide woonachtig alhier.
(Den 8 Februarij alhier getrout)

30 dito.
Richard Aderton, j:m:., Soldaet onder de hr Capt. Doolman, met
Anneken Jans, wede. van Richard Taylor, mede alhier woonachtigh.
(20 februarij met dese acte op de Made getrout)

6 Februarij.
Adriaen Jelisen de Hoogh, j:m: met
Anneken Mattheuszen Meijers, j:d: beide hier wonagtigh.
(20 febr met onse acte tot Oosterhout voor t gereght getrout)

27 Februarij.
Robbert Watzon, wedr. van Emerentia Lisse, met
Marie Postelmans, j:d: beide alhier wonagtigh.
(13 Maert tot Oosterhout met onse acte in de kerk getrout)

4 Mart.
Philips Jacobs vant Twerke(Twierks?), j.m. en(de)
Maria Zengers, wede. van Pieter de Bot, beijde hier woonagtigh.
(Den 22 Martij alhier getrout)

27 dito.
Joost Serrarens, j:m:, Soldaet onder de heer Gou(ver)neur de Beveren, met
Margariet Glaudij, j:d: wonende alhier.
(een attaestatie gegeven na de Made ende op den 24 April, aldaer getrout)

10 Aprilis.
Luijcas Prijst, j:m: van Steenwijk, Soldaet onder den hr Gouverneur de Beveren, met
Francijntje Louijse, j:d: wonende alhier.
(24 dito alhier getrout)

17 dito.
Cornelis Jasperzen Banck, j:m: met
Dingetje Jans Beijers, j:d:, beide alhier wonagtigh.
(1o Mayi attest: gegeven na Oosterhout, om voor den gerigte te trouwen ende dato daer getrouwt)

1o Mayi.
Marten Jansen, wedr. van Jenneken Laurensen, wonende ter Heijden, met
Cornelia Huijbrechts, wede. van Pieter van Elsen, wonende alhier

Laurens Morgan, wedr. van Hester Dirks, Tambour onder de hr Capt. Doolman, met
Maeijken Jans, j:d: van Oosterhout, alhier wonaghtigh
(zijn getrout met attestatie 15 Meij)

8 Meij.
Cornelis van Wel, apoteer,j.m. van G.Berg en
Catharijna Rerhij(?), j.d. woonende op de Made
(Dese sijn met attest alhier getrout te Oosterhoud)

[FOLIO 67vs][1661]

1661  15 meij.
Geeret Helgers, j.m. van Cappel en
Arijaentie Laurens, j.d. van Raemsdonck, beijde woonachtich tot G.Berch

Jan Smit, wedr, Corporael onder de Compagnie van Capp. Dolman, en
Doretha Brown, wede. van Hu.we..lis(?)
(met attestatie tot Raemsdonk getrout)

22 Mayi.  [=22-05-1661]
Cornelis Jacobsz, jongman, Soldaet onder Compagnie van Cap. Jonkr. Phillpe van Steslon(?) Den(?) Briel
Glaudina Claes, j.d. van G.Berch
(attestatie gegeven op den 7 Junij 1662; Doch de wijl medter tijdt de Bruidegom met een sware thenesse(?) is besogt, ende so gecontinueert ende daer op na Indie vertrocken, is bij d Achtb: magistraten van Den Briel (alwaer sij ondertrouwt zijn) ondertrouw geannulleert ende de p(er)sonen ..omt(?) vrij van den anders verklaert als ons bij acte der Secretaris is gebleken, gegeven binnen Den Briel 1662 den 20ste Meij)

Cornelis Aertsen, j.m. met
Yken Adriaens, j:d:., beide van Raemsdonk
(Den 2 Junij hier getrout op attestatie van Raemsdonk)

26 Junij.   [=26-06-1661]
Pieter Pietersen van Steenbergen, j:m; van GBerg, met
Albertje Thomas Maerschalk, j:d: van Dordrecht, beide tot Dordrecht wonachtig
(acte gegeven na Dordrecht)

Pieter Pietersen Steenbergen, otr. Dordrecht  26-6-1661 Aeltje Thomas Maerschalk
Kinderen:
1. Jenneke, ged. Dordrecht 26-11-1662, dochter van Pieter Pietersen Steenbergen en Aelbertge Thomas (Maarschalck).
2. Petronella, ged. Dordrecht 7-5-1664.
3. Jenneken, ged. Dordrecht 9-10-1667.
4. Jenneke, ged. Dordrecht 26-5-1669.
5. Tomis, ged. Dordrecht 13-5-1671.
6. Marijken, ged. Dordrecht 23-3-1673.
7. Pieter, ged. Dordrecht 8-4-1675.
8. Clasina, ged. Dordrecht 12-9-1679, dochter van Pieter Steenbergen en Aeltje Tomas.
9. Elisabeth, ged. Dordrecht 20-6-1677, dochter van Pieter Steenbergen en Aelbertje Thomas.

2 Juli.
Willem Janse, wed. , Tamboer onder de compang. van Capitein Casiopijn, en(de)
Celia Verbeeck, wede. van Michaell Craj, beijde wonachtig hier tot G.Berg
(Den 17 Julij alhier inde kerck getrout)

26 Septemb.
Anthonij Hermansen van Dalem, j:m: van Geertruijdenberg, met
Lijsbeth Maertens, wede. van Pieter Hermansen, wonende tot Breda.
(13 Octobris, acte gegeven om tot Breda te trouwen)

9 Octobris.
Jan Janszoon, j:m: van Geertruijdenberg, met
Rachel Willems, j:d: van Dordrecht
(Den derde proclamatie word gestuit doch daer na weder geschied, de parthije bewillgende zijn hier getrout den 6 Decembris 1661)

Jan Jansz, otr. Dordrecht 23-10-1661 Rachel Willems 
Kinderen:
1. Jan, ged. Dordrecht 11-1-1666
2. Willem, ged. Dordrecht 14-5-1668.
3. Catharijn, ged. Dordrecht 29-7-1671.
4. Jacobus, ged. Dordrecht 26-12-1672, zoon van Jan Janssen en Rachel Wijlius.
5. Jacob, ged. Dordrecht 4-10-1677, zoon van Jan Janssen en Rachel Wilms.

Item.
Joannes Lecki, j:m:, met
Lijsbeth van Vuren, j:d:, beide hier wonagtig
(29 Octobris acte gegeven om op de Made te trouwen)

[FOLIO 68][1661]

1661  23 Octobris.
Cornelis Matthijssen vande Geer, wedr. van Maeijken Jans van Brakel, met
Aleda Spiringhs, wede van Pieter de Hooge, beide alhier wonaghtigh
(6 Novemb. alhier getrout)

Item.
Balthus Ulrick, j:m: van Bommel; onder Compagnie van de Heer Gouverneur de Bevren, met
Geertruijd Bruggels, j:d: beide hier woonagtigh
(13 Novembris alhier getrout)

Item.
Jan Janszen Knapen, wedr. van Neeltje Laurens, Soldaet onder den hr Capt. Cassiopijn in guarnisoen alhier, met
Sijken Thijssen, j:d: wonende op de Made
(13 Novembris, door mij op de Made getrout)

6 Novembris.
Cornelis Adriaensen Tijnagel, j:m:, met
Pieternella Adriaens Conings, wede. van Jan Janszen Groothoufs, beide alhier woonagtigh
(den 20 Novemb: alhier getrout)

13 dito.
Aert Janszen van Vlijmen, j:m:, Ruijter onder de Compagnie van wijle de hr Baron Slavata jegenwoordigh in guarnisoen alhier, met
Margrietje Bout, j:d: mede alhier woonagtigh
(Den 29 Novembris alhier getrout)

27 Decemb aengetijkent

1662  1o Januarij.
Hendrick van Gils, j:m: van Sevenbergen, wonende tot Breda, met
Maria Goijaerts, j:d: van G.Bergh
(Betoog van Breda getoont hebbende, zijn den 15 dito alhier getrout)

21 dito.
Jan Jorissen Douglas, j:m:, Soldaet onder de hr capitein Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Bastiaens Ginters, j:d: van Rijnbeck tot Heusden woonagtigh
(attestatie van Heusden verthoont hebbende zijn den 19 febr 1662 hier getrout)

5 Februarij.
Richard Zouch, j:m:, Sergeant onder de comp. van de hr capitein Doolman, in guarnisoen alhier, met
Maria van Vuren, j:d: mede alhier wonagtigh
(25 februarij betoog verleent van vrijgegane proclamatien en zijn den 26 dito daer op, op de Made getrout)

Willem Matthijssen, wedr., Soldaet onder de compagnie van den hr Gouverneur de Beveren, met
Heijltje Wouters, wede. van Jan Moleschott, beide alhier wooangtigh
(21 dito alhier getrout)

12 dito.
hr. Gijsbert van Gils, wedr. van Sia vande Werk, met
Juffr. Adriana Voordij, j:d: beide alhier gebooren ende woonachtigh
(26 febr. alhier getrout)

19 dito.
Adriaen Albertsen van Dommelen, j:m: met
Engeltje Maes, j:d: beide alhier woonaghtigh
(19 Martij alhier getrout)

Jan Commers, j:m: met
Maeijke Aertsz, j.d., beide van Raemsdonk
[zie volgende]
   +
Jan Coene, j.m. met
Maria Stevens, j.d. van Raemsdonk, beide tot s Gravemoer wonagtigh
(Den 7 Martij 1662 zijn dese personen op behoorlijke betogen van Raemsdonk ende s Gravemoer alhier getrout)

[FOLIO 68vs][1662]

1662 11 Maert.
Hendrik Siolij, j:m: van Dordregt, tambour onder de compagnie vanden heer Gouverneur de Beveren, met
Lijsbeth Backers, j:d: van G.Bergh, beide hier wonagtigh
(Den 2 April 1662 getrout)

26 dito.
Pieter Cornelissen van Broekhoven, j:m: van Drunen, met
Huijbertjen Everts Bak, j.d. van Cappel, beide alhier wonagtigh
(Den 9 Aprilis attest. gegeven om te trouwen tot Drunen)

23 Aprilis.
Joost Janszen, j:m: van Breda ende aldaer woonagtigh, met
Marije Engelen, j:d: gebooren ende woonagtigh alhier
(Den 7 Mayi hier getrout, vrije-betoogh van Breda verthoont hebbende)

30 dito.
Cornelis Martenszen de Jongh, wedr. van Lijsbeth Anthonissen de Graeuw, met
Catalijn Colanders, j:d: van Geertruijdenbergh, beide alhier wooanghtigh
(Den 14 Meij attestatie gegeven om tot Oosterhout voor den gerecht te trouwen)

21 Meij.
Martijn Jansen van Irsel, wedr. van Peterken Cornelis, Soldaet onder den hr Gouverneur de Beveren, inguarnisoen alhier, met
Anneken Robberts Pharao, j:d: van s Gravemoer
(Den 10 Junij betoogh gegeven om tot s Gravemoer te trouwen)

4 Junij.
Arent Franszen, wedr., Soldaet onder de compagnie vande hr Capt: Dollman, in guarnisoen  alhier, met
Francijntje Anthonis, laest wede. van Maerten van den Breepoel(?) in sijn leven pestmeester deser Stede, beide alhier woonachtigh
(Den 22 dito alhier getrout)

2 Julij.
de Hr. David Rodinus Rosaeus, medicina Doctor, j:m: van s Gravenhage, tot Breda wooanghtigh, met
Digna vanden Kieboom, j:d: hier geboren ende woonaghtigh
(Overmits de Doctor Rossius met selver Juffrouw binnen s Hertogenbosch door houwlijx beloften verbonden was, gelijk bij geschriffte is gebleken, ende bij selve heeft bekend waragtig te zijn, so zijn de proclamatien hier tijdig geschutt, ende tot Breda geheel opgehouden, alwaer de sake des Doctors met d andre Jufffrou van de Bosch heeft gedient, ende hij in haren eijsch is gecondemneert)

13 Augusti.
Huiijbert Cornelis Stampers, j:m:, met
Helena Claes Bams (Baems), j:d: hier geboren ende woonaghtigh
(getrout op de Made)

20 dito.
de Hr Hendrik van Berlicum, wedr. Oudt-Burgemr ende tegenwoordioch regerend schepen der Stadt Breda, met
Juffr. Margareta Swaen, j:d: hier geboren en(de) woonagtigh
(getrout op de Made)

3 Septemb.
Huijbert Melchior de Bruijn, j.m, met
Marije Marcelis, j:d: beide hier wonagtigh
(hier getrout den 28 Septemb.)

10 dito.
Matthijs Sanders de Lie, j:m: Soldaet onder de Capitein Dollman, in guarnisoen alhier, met
Tanneken Abrahams Fletcher,  j:d:  mede hier wonagtig
(hier getrout den 8 Octobris)

1 Octobris.  [=1-10-1662]
Simon Hanenbergh, j.m. met
Maria Vlox, j.d., beide van G.Bergh
(Den 15 Octobris op onse acte, op de Made getrout)

Kinderen:
1. Gertrudis Hanenberch, ged. Geertruidenberg (RK) 12-10-1663 (get. Philippus Hanenberch / Petronilla Boie(?)), filia Simonis Hanenberch et Marie Claessen, coniugum

8 dito.
Olivier Servaes, wedr., met
Marij Tjekou, wede., beide alhier woonaghtigh
(23 Novembris alhier getrout)

22 dito.
Evert Huijbrechtszen, j:m: van G.Bergh, met
Jenneken Meinerts, j.d. van Heusden, beide alhier woonagtigh
(Den 16 Novemb. alhier getrout)

[FOLIO 69][1662]

1662  26 October.
David Bartels, j:m:, corporael onder de compagnie van wijlen de hr Baron Slavata in sijn leven Ritmr. ende Gouverneur deser Stede, met
Lijsbeth Jans Schulp, j:d:, beide hier woonaghtigh
(Den 12 Novemb. op onse acte op de Made getrout)

30 Novemb.
Lambert Hendriksen, j:m: Soldaet onder de Compagnie vanden Hr Gouverneur de Beveren, met
Anneken Jans, j:d: beide hier woonaghtigh
(Dese p(er)sonen den 9 Decemb. 1662 alhier getrout)

1663.
27 Maert.
Hendrik Dirkze van Tijl, j:m:, Ruijter vande compagnie van wijlen de Grave Slavata innguarnisoen alhier, met
Grietjen Andries Leest, j:d:, beide hier woonagtigh
(mett attestatie getrout opde Made)

Item.
Cornelis de Hoogh, j:m: van Geertruijdenberg, met
Digna Maertens Campen, j:d: van Waspijk
(hier getrout voor den gereghte)

Den 7 April
Antonis van Os, weduwenaer van Anneken Stickers, met
Catalijn Theunisse Verheij, wed. van Cornelis van Wel.
(met attesatie getrout voor(de) wet tot Oosterhout)

Item.
Adriaen Maertens, j:m: Soldt. onder de Hr Gouv. van Beveren, met
Maria Dooren, j:d: van G. Berghe

Den 15 April.
Cornelis Aertzen, j:m:, met
Emerentia Nikles, j.d., beide woonaghtigh alhier
(Den 3 Meij alhier getrout)

Den 29 Aprilis.
Jacob de Loge, j:m: van Wijk te Duurstede, met
Susanna Gerrets van Toor, j:d: van G. Bergh
(Den 19 Meij attestatie ontfangen om te Wijck te Duerstede te trouwen)

Den 6 Meij.
Monsr. Nicolaes Maethol, j.m. van Schiedam, comijs ter rechardge tot G.Berghe, met
Juffr. Elisabeth Emmickhoven van Hoogkoort, j.d. wonende tot Almkerck
(Den 23 dito betoogh gegeven om te trouwen)

Den 3 Junij.
Willem Fletcher, j.m., Soldaer onder de comp: van capitein Dollman, in guarnisoen alhier, met
Marie Huijberts, j:d: beijde hier geboren ende wonagtigh
(dn 24 dito alhier getrouwt)

Den 24 Junij.
Wilhelm van Amelingsen, j:m: van Grol, met
Mariken Bout, j.d. van Mastrigt, beide hier wonagtigh
(15 Julij alhier getrouwt)

Den 18 Julij.
Jan Roelofsen Wens, j.m. met
Eicken Lucasse Populiere, beide geboortig ende woonagtigh binnen G.Bergh
(Den 9 Augusti hier getrout)

Den 20 Julij.
Pieter Jansen Meijer, wewenaer van Ariaentje Gerrit, met
Willemina Jans, j:d: van Loon opt Sant, beide woonen(de) alhier binnen G.B.
(dn 9 Aug hier getrout)

Andree Caron, j:m: van Longpree in Pijcardijen, met
Levina Bot, weduwe van Jan Caron beide wonende alhier binnen G.Berg
(de derde proclamatie opgehouden om redenen haer ...taen de verwarigheids door de ..digde attestien was getoont, waer op de 3de proclamtie voort gegaen zijnde, zijn de persoonen ?? Februarij 1664 hier getrout)

[FOLIO 69vs][1663]

1663  5 Augusti.
Jan Bout, wedr. van Anneken Kessel, Sergeant onder de Compagnie vande Hr Capt. Cassiopijn, met
Marie van Valkenburgh, j:d: beide woonagtig
(Den 19e Augusti 1663 volgens ons betoogh op de made getrout)

Item.
Jacob Adriaenszen, j:m: van Werkendam, met
Lijsbeth Paulus, j.d. van G.Bergh, beide tot Werkendam wonag.
(Betoog verleent den 20 Aug. 1663 tot Werkendam te trouwen)

Den 9 September.
De Hr OutBurgemr. Kornelius Swaen, wedr. wijlen Juffrou Catharina van Nispen, woonaghtigh alhier, met
Jufrrouw Anna van Schoonhoven, j.d. van Raemsdonk en wonende aldaer
(getrouwt te Wasbeeck)

Den 23 Septemb.
Johannes Kerckenburg, j.m. Soldaet onder comp van de Hr Cappitein Cassiopijn, met
Maria Schodt, j.d. beide woonaghtih alhier
(Den 18 october alhier getrouwt)

Jan Aertsen Bosmans, j.m. van Hilvarenbeek, met
Lijntje Cornelis Bogert, j.d. van Made, beide wonen(de), alhier
(Dese p(er)sonen 20 Octob. 1663 verleent een betoogh om op de Made te trouwen)

Den 30 Septemb.
Jan Grenier, wed. van Marije d'Lannoij jonghst, gewoont hebbende alhier, met
Lijsabeth Jans, wed. van Thomas Remaek, beide tegenwoordig wonende tot Utrecht
(15 Octob. betoogh verleent van uijt gegane proclamatien, naer Uijttrecht)

Den 7 October.
Joan van Nes, j:m:, met
Cornelia van Son, j:d:, beide hier geboren ende wonaghtigh
(Den 21 Octobris 1663 alhier getrouwt)

Item.
Adriaen Janszen Houvast, j:m: van Geertruidenbergh, met
Metjen Willems van Heel, j:d: wonende tot Delff
(Den 24 Octob. betoogh verleent van vrij gegane proclamatien naer Delff)

Den 14 Octobris.
Mattheus Jacobszen, wedr. van Neeltje Wouters, met
Margariet Ernsts, j:d: beide hier geboren ende woonaghtigh
(Den 5sten Novemb. alhier getrouwt)

Den 21 Octobris.
Pieter Backer, j:m: van s Hertogenbosch, met
Cecilia Jans, j:d: beide hier woonaghtigh
(Den 20 Novemb. hier getrout)

Den 28 Octob.
Bartel Dirkzen, j:m:, met
Mariken Cornelis, j:d:, beide hier geboren ende wonaghtigh
(Den 20 Novemb. hier getrout)

Den 4 Novembr.
Huijbert Walraven, chirurgijn, wedr., van Catalijn Goverts, met
Lijsbeth Gelmeijers, j:d: van Orsou, beide hier wonaghtigh
(Den 27 Novemb. hier getrouwt)

den 25.
Cornelis Carels Burgers, wedr. van Dignum Fransen, met
Janneken Adriaens, weduw. van Pieter Melsen, beide geboortigh ende woonaghitgh alhier
(Den 18de Decembris alhier getrouwt)

Bastiaen Jansen van Broekhoven, j.m. van G.Berg en won tot Amelander(?), met
Ariaentjen Gijsberts Kuijpers, j:d: van Sprangh, wonende tot Hemert
(Den 13 Decemb. gegeven betoogh van vrij-gedane proclamatien, na Hemert)

[FOLIO 70][1664]

1664 6 Januarij.
d'Heer Petrus Caulier, j:m: medicine Doctor der Stadt Dordrecht, met
Juffr. Maria Castel, j:d: wonende tot Geertruidenbergh
(Betoogh van Dordrecht gethoont hebbende, zijn den .. Januarij 1664 hier getrout)
(zijn in houelijx beloften bij ons aengetekent .. Decemb. om ... tot Dordt geprocl te worden sall en(de) hier eerstmael geproclameert worden)

Doopdatum 1666.02.05
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 1-7
Naam vader Caulier, Pieter
Naam moeder Castel, Maria
Naam kind Pieter

Den 13.  [=13-01-1664]
Leonard van Donghen, j.m. van Geertruidenberg, met
Geertruid Domas, j.d. van Sint Annelant
(Betoog van vrijgegane procl: van Anneland verthoont hebbende 23 Februarij van verleent een betoog van onverhinderde proclamatien alhier, waer getrouwt zijn op de Made den 24 Febru:)

Mattijs Cornelis, j.m. geboortigh en woonaghtig tot Oosterhout, met
Marijcken Wijnants, j.d. geboortigh en woonaghtig alhier tot G.Berg
(ondertrout tot Oosterhout den 17e januarij 1664)(den 4 Februarij betoog van onverhinderde proclamatien gegeven om te trouwen tot Oosterhout)

Den 3 Februarij (eerste gebod)
Ernst van Dalen, j.m. van Gorcum, met
Maria Moets, j.d. geboortigh ende woonachtig binnen G.Bergh
(den 3 februaij en eerste gebodt gegeven)
(Den 24 Februarij hier getrout, betoog van Goricnhem verthoont hebbende)

24 Februarij.
Leonard Swaen, j:m van Geertrudenbergh, met
Geertruid Cleindier, j:d: van Hardinxveld ende aldaer woonachtigh
(12 Maert betoog verleent van vrij-gedane proclamatien, na Hardinxveld)

Item.
Wilhelmus van Dongen, j:m: van Geertrudenbergh, ende volantair onder de comp: vande Heer van(de) Lindt, Lieutenant colonel, ende gouverneur deser Stede, met
Anna Riddermont, j:d: van Breda ende aldaer woonaghtigh
(Den 18 Maert met verleent betoogh getrouwt te Breda)

Den 16 Maert.
Johannes Seilmans, j.m. van Wasbeek, met
Michielken Willemse, j.d. van Drimmelen, beide onlanx hier gewoont hebb[ende]
(Den 5 Aprilis gegeven betoogh van vrij-gedane proclamatien, na de Made)

27 Aprilis.
Jacob Both van der Hem, j:m: van Delft, wonagtig alhier, met
Joanna-Maria Smits van der Noot, j:d: van Bergen-op-Zoom
(geboden sijn op de derde proclamatie wettelijck gestoijt door ontrou van(de) bruit blijckende weeder in de aenteekening ons kerckenbouck)
(Aengetekent 25 Aprilis op acte van Bergen op Zoom van dato 21 Aprilis)

Dito.
Pieter Adriaenszen, j:m: van GBergh, met
Martijntjen Hendrix, j.d. van Oosterhoudt, beide alhier wonagtigh
(dese alhier voor de wet getrouwt den 11en Meij)

Dito.
Aert Albertsen van Dommelen, j:m:, met
Philippijntje Dirks, j:d:, beijde hier geboren ende wonagtigh
(15 Meij zijn dese personen alhier getrout)

Den 18 Meij.
Gijsbert Kerckenburgh, j.m. van G.Bergh, met
Trijntjen Zieuwerts, j.d. beide wonen(de) tot Amsterdam ende aldaer getrouwt
(betoogh gegeven van vrij gegane proclamatien)

Op acte van Leijde, hier bij ons aengetekent
Den 8 Juijn.
Frederik Roelofzen, j:m: van Geertruidenbergh, met
Machteltje Alberts, wede. beijde tot Leijden woonaghtigh
(... den 23 Junij betoogh van onverhinderde proclam: verleent na Leijden)

Den 4 Julij 1664.
De Hr Cornelis Swaen, Secrts. der Vrijhr. en heerlijck. van Oosterhout, j.m. van G. Bergh, met
Juffrou. Geertruida Block, j.d. geboortig van Dordrecht ende wonende alhier
(30 Julij alhier getrout)

Cornelis Block, otr. Dordrecht 5-7-1637 Clara de Boufkens
Kinderen:
1. Dingna, ged. Dordrecht april 1638, dochter van Cornelis Block en Sara de (Clara) Boufkens.
2. Geertruijt Block, ged. Dordrecht juni 1639, otr/tr. Geertruidenberg 4/30-7-1664 Cornelis Swaen, j.m. van G. Bergh, Secrts. der Vrijhr. en heerlijck. van Oosterhout.
3. Dingna, ged. Dordrecht 1641.
4. Johannes, ged. Dordrecht 9-2-1642.
5. Digna Block, ged. Dordrecht 15-3-1643, otr/tr. Geertruidenberg 18-3/5-4-1668 Hendrick Coegelen van Dordtmondt, wedr, med: doctor ende regerend scheepen der Stadt Vianen ende aldaer woonaghtigh.
6. Beatris, ged. Dordrecht sept 1644.
7. Clara, ged. Dordrecht juli 1646.

Den 17 Julij.
Daniel Aertsen, we[du]wenaer van Janneken Ariaenen, geb. en woonaghtigh op de Made, met
Cristina Bastiaens, wed. van Adriaen Jansen van D...(?) wonaghtigh alhier
(alhier getrout den 1 7[ber])

Den 25 Julij.
Simon Burnee, j.m. van Sant Denijs in Normandij, woonaghtigh binnen Gorcum, met
Janneken Caron, j.d. wonachtigh alhier
(op betoog van Gorinchem zijn hier 14 Augusti getrout)

1 Augusti.
Claes Cornelisse, j:m: van Geertrudenberg, met
Anneken Hendriks, j:d: van Breda, beide hier wonaghtigh
(betoog van Breda verthoond hebbende, zijn op betoog van ons, op de Made getrout)

9 dito.
Cornelis Adriaenszen Buijk, j:m: van Werkendam aldaer wonachtigh, met
Maeijken Cornelis, j:d: van de Swaluwe, wonende
(27 Augusti verleent betoogh van vrij-gegane proclamatien)

[FOLIO 70vs][1664]

23 Augusti.  [=23-08-1664]
Johan Aernouts van Tongeren, j:m: van Delft, Soldaet onder de Comp: vanden heer vande Lindt, Luijtenant Colonel ende Gouverneur deser Stede, met
Maria Bruggels, j:d: hier geboren ende wonaghtig
(alhier getrouwt den 17  7ber)

6 Septemb. (aengeteikent volgens gedane ondertrouw s Hage)
Joannes Josephus van Tasbach, j:m: van G Bergh, met
Janneken Rombouts, j:d: wonende in s Gravenhage
(betoogh gegeven om in Den Haeg ..... te trouwen 20 7b[er])

Dito.
Jan Janszen Pleijsier, j:m: van G Berg, met
Marij Machielszen, wede. van Pieter Gerretsen, beide alhier woonagtigh
(getrout den 25 7b[er])

Den 20 dito.
Adriaen Bastiaens, j:m: van G.B., met
Anneke Jans, j:d: van G.B., beide geboortig en woonaghtig
(16 October alhier getrouwt)

30 Sept. in ondertrouw opgenomen om
Den 5 Octob. af te kondigen
Jasper Cornelissen, j:m: van G Bergh, met
Maria van Hasselt, j:d: hier geboren ende wonaghtigh
(26 Octob. alhier getrout)

Den 23 dito.
Barent Thomaszen West, j:m:, Soldaet onder de comp Hr Capt: Dollman, in guarnisoen alhier, met
Dirkje Symons, j:d: van Heusden, alhier woonachtigh
(den 13 Novemb. hier getrouwt)

Item.
Gerret Philipsen, wedr. van Lijsbeth vander Locht, corporael onder de comp: vande hr Capt. Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Pieternelle Pieters, j:d: van Raemsdonk, hier wonaghtigh
(getrouwt alhier den 20 Novemb.)

Den 29 dito, in ondertouw opgenomen
Simon van Son, j:m:, met
Sara van Nes, j:d:, beijde alhier geboren ende wonaghtigh
(den 16 Novemb. alhier getrouwt)

Adriaen vander Poel, wed. wonende alhier, met
Aletta Isaks, j.d. wonende tot Dordrecht
(Novemb betoogh verleent na Dordrecht)
(ondertrout te Dordrecht den 8 Novemb.)

Maerten Jansen van Eersel, wed. van Anneken Robben wonende alhier, met
Barbel Pauwels, j.d. van Waspik won(ende) tot Raemsdonk
(met betoog van  ... ende Waspijk .. Decemb. hier getrout)

Kinderen:
1. Maria Thijssen, ged. Geertruidenberg (RK) 18-3-1662 (get. Wouter Wouterssen/Digna Claessen), filia Matthie Janssen et Barbara Wouters, coniugum in Ramesdonck

Den 21 Novemb.
Pieter Boudewijns van Beijeren, j.m. van G. Berghe, met
Katalijntje Cornelis, geboortig van Drimmelen ende hier woonaghtigh
(9den Decembris hier getrouwt)

Den 14 Decemb.
Pieter Jacobszen van Altena, wedr. van Barbara Cornelis de Vries, met
Mariken Willems, wede. van Hans Reijnersse van Diest, beide alhier woonaghitgh
(alhier getrouwt 29 Decemb.)

Den 2 Decemb.
Adam Goyaerts, j:m:, met
Maria Steens, j:d:, beide alhier geboren ende wonaghtig
(getrout te Breda den ?? Januarij 1665)

Den 18 Januarij 1665.
Jan Theunissen Borger, j.m. van Sprangh, met
Wouterken Fransen van Loon, j.d. woonende alhier
(.. Februarij betoogh van onverhinderde proclamatien)

Jan Corstiaensen, wed. van Maeijken Aertsen, met
Claasken Isaax, j.d. van Drimmelen, beide wonende alhier
(... verleent betoogh ..nuarij opde Made getrouwt)

Adriaen Swaen, j:m;, met
Cornelia Goijaerts, j.d. beide geboortigh en woonaghtig alhier
(8ste februarij alhier getrouwt)

Gerrijt Roelofs, j.m., van
Hendrickjen Jans, wed. van Michiel Dirx, beide geboortig en woonachtig alhier
(... februarij getrouwt alhier )

Leendert Jans, Soldaet onder de comp van Hr colonel ende Gouvern. deser Stadt Johan de Bevere Heer van(de) Lindt, j.m., met
Lijsbeth Jans van Vlijmen, j.d. geboortig van heusden, ende woonaghtig alhier
(... februarij alhier getrouwt)

Francois Hoeffnagel, j.m. uijt het land van Yperen
Catalijn Colmans, j.d. van Breda
(... ebruarij op betoogh van Breda hier getrout)

[FOLIO 71][1665]

1665.  8 Februarij.
Sijbrecht Pieterszen de Laat, j:m: van Ter heijden, woonende tot Drimmelen, met
Cornelia Cornelis van Son, laest wede. van Adriaen Michielszen Ketelput, woonende alhier.
(alhier getrout den 17 Maert)

Maert. Den 8 dito.
Thomas Owijn, wed. Soldaet onder Capt Dolman, met
Prudensa Kendal, wed. van Aam Schot, beide wonende alhier
(alhier getrouwt)

Den 15 Maert.
Cornelis Stek, wed. Soldaet onder de comp van Heer Johan de Bevere Heer van(de) Lindt, Colonel en(de) Gouven(eu)r deser Stede, met
Martijntje Jillis, wed. vann Gijsbert Hermense, wonende alhier
(alhier getrouwt op de 29sten Martij 1665)

Den 22 Maert.
Laurens van Heusden, wedr.
Immeken Bastiaens van Broekhoven, wede. van Cornelis Claessen Spot, beide wonende alhier.
(Den 6 Aprilis 1665 alhier getrouwt)

Den 9 Aprilis.
Maerten Janszen Vermeeren, wedr. wonende ter Heijden, met
Pieternelle Stappers, wede. van Hendrik van Stekhoven, wonende alhier
(Dat de proclamatien onverhindert voort gegaen zijn, is aen den Predikant van Ter Heijden genotificeert)

Item.
Claes Dosie, j:m:, tamboer onder den hr Colonel Joan de Beveren, heer vande Lindt, Gouverneur deser Stede, met
Jenneken van Vlijmen, j:d; mede wonagtigh alhier
(Den 29 Aprilis alhier inde kerk getrouwt)

Den 26 dito (volgens d'inteekeninge gedaen in s Gravenhage)
Jacob François Both, j:m;, wonende alhier, met
Claesje van der Blok, j:d; wonende in s Gravenhage
(attestatie na den Haegh om daer of omtrent te trouwen)

Den 14 Meij.
Jonkvr. Redolphus Gips, j:m: Majoor van schans Oranje ondert gebied van(de) Heer Gouverneur de Bevere, met
Anna Dombaar, j:d: wonende op de Schans Oranje
(getrout op met gegeven betoog van onverhinderde geboden)

Den 24en dito.
Baltus Ulrigh, Corporl. onder de compagnie vand Heer Captein van Mijerop, met
Jenneken Salders, j:d: van G. Bergh
(7 Junij attestatie gegeven om op een ander te mogen getrouwt worden) 

Den 24en dito.
Govert Leenderts, wed. van Lijsbet Pieters, met
Maiken Cornelis, j:d: van Drimmelen beide won(ende) alhier
(den 7 Junij op de Made getrouwt)

Den 21 Julij.
Pieter Bastiaense, j:m; vande Dussen, wonen(de) tot Rotterdam, met
Ariaentje Jacobs, j:d; van G.Berghe ende wonende alhier
(Betoogh van Rotterdam ver[..] op huijden den 16 Augusti op de Made getrouwt)

Den 25 Julij.
Pieter Jansen Schulp, j:m. Ruijter onder de Hr Ritmr. Langevelt tegenwoordig guarnisoen houdende in Den Haeg, met
Ariaente Stevens, j:d: van Raemsdonk ende wonaghtig aldaer
(8 Augusti Betoog van vrij gedane proclamtien ver[..] om te trouwen, daer gelegen sal)

Den 8 Augusti.
Adriaen Harmens van Dalem, j:m. met
Geertruijd Jans Vos, j:d:, beide hier geboren ende woonaghtigh
(Den 27 Augusti alhier inde kerk getrouwt)

30 Augusti.
Jan Andrieszen Schulp, wedr. hoeffsmith van de Compagnie Cavaillerije vande hr van Langevelt, Ritmr jegenwoordigh guarnisoen houdende in 's Gravenhage, met
Willemina de Geus, j:d: mede in 's Gravenhage woonaghtigh.
(Den 13 Septemb. verleent betoog van onverhinderde proclamatien; na 's Gravenhage)

6 Septemb.
Bruijn Jennes-zon, laest wedr. van Haesken Cornelis van Uijtrecht, met
Anneken Cornelis, laest wede. van Adriaen Cornelissen, beide alhier woonagtigh
(alhier getrouwt den 20 ? )

Bartelt Joosten, j:m: van G.Berg, Soldaet onder de Hr Thomas Cassiopijn capitein ende commandeur tot Goeree, met
Lisabeth Claes, j:d: van Hellevoetsluijs
(Betoiog van onverhinderde proclamatien verleent .... den 13 Octo. 1665)

Jan Claessen, Soldaet onder ......j:m:, met
Magdalena Louwijs, j:d: van G.Berg
sijn volgens attestatie van de Predikant Dom Petrus Pavo, van den 9 Augusti 1665 int [........]

[FOLIO 71vs][1665]

25 Octob.
Matthijs Weidemans, wedr. van Paulina Goijarts, wonende alhier, met
Mariken van Gils, j:d: uijt het Zevenbergh-landt ende aldaer woonagtigh
(betoog van onverhinderde geboden geboden getrouwt te Sevenbergen)

Den 29 Novemb.
Pieter Hermens van Loonaken, j:m: Soldaet onder de Edl Hr Colonel de Bevere Gouvern deser Stadt, met
Lijsbet Plaijsier, j:d: van Geertrudenberg ende woonaghtigh alhier
(Den 15 Secemb. alhier getrouwt)

1666.
Den 10 Januarij.
Adam Hendrix van Rijendam, wed. van Maijken Ar. Saag(?), met
Teuntjen Cornelis, j:d:, beijde wonende alhier
(Alhier getrouwt op den 26 Januarij)

Den 17 januarij.
Johannes Meijers, j:m; van G:Bergh, corporael onder de comp van Capt van Mierop Majoor deser stede, met
Claudina Rebilljard, j:d: geboortig ende woonaghtigh binnen Breda
(Betoogh van onverhindere proclamatie tot Breda aen ons verthoont hebbende zijn den 3 Februarij alhier getrouwt)

Den 7 Februarij.
Jacobus Cock, j:m: wonende alhier, met
Cornelia Bruijn, j:d; geboren ende ook woonagtigh alhier
(Den 5e Maert alhier getrouwt)

Den 14 dito.
Arnoldus Maes, voluntair onder de compagnie vande capt. van der Stael, guarnisoen houdende tot Tiel, met
Geertruda vander Stael, j:d: hier wonaghtigh
(Den 1e maert met betoogh tot Oosterhout getrouwt)

Item.
Erasmus Botsam, j:m:, Soldaet onder de compagnie vande Her Capt. Mierop, majoor militair deser Stede, met
Dotothee Bruijn, wede. van Jan Smidt, wonende beide alhier
(alhier getrouwt den 14 Maert)

Den 21 dito.
Jillis Schrijner, j:m: met
Maria Duijsers, j:d:, beide hier geboren ende woonaghitgh
(alhier getrouwt den 14 Maert)

Den 7 Maert.
Stoffel Cornelisse, j:m: van Geertruidenb., Soldt. onder de comp van Heer Lt. Coln. Palm Guarnisoen houdende binnen Dordrecht, met
Jannetje Thomas, j:d: van Dordrecht.
(met betoogh na Dordrecht om daer te trouwen den 21 Maert)

Stoffel Cornelissz, otr. Dordrecht 7-3-1666 Janneke Thomas
Kinderen:
1. Stoffel, ged. Dordrecht 26-12-1666.

Willem Blaris, wed. van Lisabeth Clenckers, organist deser Steede, met
Adriana Hourbaghen, j:d: wonende tot Oosterhout.
(met attestatie van onverhinderde geboden tot s Gravemoer getrouwd den 21 Maert)

Cornelis Laurens, j:m: geboortig ende woonaghtig op de Made, met
Maijken Arianen, j:d: van de Made ende woonaghtig alhier.

Den 14 dito.
Jan van Sandtberghen, j:m:, met
Cornelia Spruijt, j:d: beide geboortigh en woonagtigh
(opt derde gebodt den 28 Maert alhier getrouwt)

Arien Jans Plaijsier, j:m: van G:Berg, Soldaet onder de comp. van Luitn. col. Palm Guarnisoen houdende binnen Dordrecht, met
Lijsabeth Ariens, j:d: van Dordrecht ende aldaer woonaghtigh.

Den 20 dito.
Hendrik Jansen Verburgh, j:m: van G.Bergh, met
Pieternelle Sijwertse, j:d: an Turnout wonende beijde alhier
(zijn op den 15 Aprilis hier getrout)

Den 16 Aprilis. (aenget. om 1ste procl. op Pa..(Capel?))
Teunis Arissen Faro, wedr. van Fijken Mattheussen, won[ende] tot Capel, met
Sara Bruijn, j:d: geboren ende wonagtigh alhier
(alhier getrouwt den 27 Meij 1666)

Den 25 Aprilis.
Clement Hellenius Ogiers, Soldaet onder de compagnie van de Hr colonel Joan de Bevere, Heer vande Lindt Gouverneur deser Stadt, met
Francijntje Dirks, j:d: geboren ende wonagtigh alhier
(gegeven betoog van onverhinderde gegane geboden na Bergon op Zoom)

[FOLIO 72][1666]

1666. Den 16 Meij.
Hendrik Wouterssen, schipper, j.m. met
Digna Vismans, j:d:., beide hier geboren ende woonagtigh
(Op betoog van vrij gegane proclamatien, zijn dese personen te Waspijk getrout desen 30 Meij gelijk ons uijtd acte is gebleken)

Item.
Adriaen Michielszen Cool, j.m., Soldaet onder de compagnie Landen Hr Capitein van Mierop, majoor deser Stede, met
Digna Melssen, j:d: hier woonagtigh
(dese p[er]sonen zijn de sesden Junij alhier getrout)

Den 29 dito.
Leonardus Dexter, chirurgijn, j.m. geboortigh van Dordrecht, en woonagtigh alhier, met
Jenneken Claes, j.d. geboortigh en woonaghtigh alhier
(betoog van onverhinderde proclamatien van Dordrecht ons verthoont zijne, zijn hier den 20 Junij 1666 getrout)

Den 29 dito.
Simon Cornilesse Beversluis, wed. met
Jenneken Laurens, wede van Jochem Fransen, beide wonende alhier
(Den 27 Junij alhier getrouwt)

6 Junij.
Adrian Cornelissen Tynagel, wedr. van Perijntje Centen, met
Geertruijd Harmens, wede. van Jan Willemsen, beide hier woonagtigh.
(Den 22 Julij alhier getrouwt)

20 dito.
Joannes Vismans, j.m. van GBergh, met
Cornelia Paulus, j:d: van Ter Heiden, beide hier woonagtigh
(met attestatie van onverhinderde geboden op de made getrouwt)

Den 1e Augusti.
Adriaen Pieter Keijsers, j.m. van Meerl wonende alhier, met
Anneken Aert Thijssen, j.d. wonende op Steelhoven
(gegeven betoog van onverhinderde gegane geboden van Oosterhout den 9en Otob. 1666)
(ondertrout tot Oosterhout)

Den 8 dito.
(zijn dese tot Raemsdonk ondertr:.....)
Pieter Melszen Brouwer, Stadthouder des Ambagts Raesmdonk, wedr van Heiltje Claes, tot Raemsdonk wonagtig, met
Metje Aerts Schuijrmans, wede van Wouter Janszen vande Weert, wonaghtig alhier

Den 29e Augusti.
Hendrick Pietersen Cock, wed. wonende alhier, met
Jenneken vander Ulst, j:d: geboortig tot Goricnhem
(betoog verleent van overhinderde proclamatien)

Den 29 Augusti.
Ariaen Daniels, j.m. geboortigh van de Made wonende alhier, met
Catalijn Nathanaels, j:d; geboortigh ende wonen(de) alhier
(Den 18 Sept: betoogh verleent van onverhinderde proclamaiten)
(zijn den volgende dag tot Oosterhout getrouwt)

Den 12 Septemb.
Mattheus Pieterszen, j:m: van Stuijvesandt, met
Hendrikje Jans, laetst wede van Gerret Roelofsen, beide hier woonagtigh
(den 14 Octob. alhier inde kerk getrout)

Den 19 dito (volgens d'acte van ondertrouw uijt Beijerl.)
Cornelis Kopper, j:m: van Geervliet, capitein geweldige guarnisoen tot GBergh, met
Geertruijd Opperveldt, j:d: van Out-Beijerlandt
(den 8 Octob. verleent betoog van onverhinderde proclamatien, na Beijerlandt)

Den 31 Octob.
Nicolaes Batart, j:m: van Dordrecht, Soldaet onder de compagnie vande hr Colonel Joan de Beveren, heer vande Lindt, Gouverneur deser Stede, met
Anna-Marij Bax, j:d: hier wonaghtigh
(8 Novemb. alhier getrouwt, op verthoont betoog van Dordregt)

Item.
Joris Lambertse van Bremen, j:m:., Soldaet onder de compagnie vande hr colonel Joan de Bevere, heere vande Lindt gouverneur deser Stede, met
Elksen Maertens Brugmans, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(8(?) Novemb. alhier getrouwt)

[FOLIO 72vs][1666]

1666. Den 6 Novemb.
Poulus Stevense Steen, j:m; geboortigh en woonaghtigh alhier, met
Isabel Verstraten, j:d: geboortigh tot Maseijk ende wonaghtigh alhier
(Den 23 Novemb. alhier getrouwt)

Den 12 Novemb.
Adriaen Claessen, j.m. met
Margareta Adriaens van Tilburg, j:d:, beide geboortig ende wonaghtigh alhier
(Den 7 Decemb alhier getrouwt)

Den 5 Decemb.
Hans Adolf Tittelbagh, j:m: van Creveceur, Sold. onder de comp: vande heer Capt: Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Stijntje Gerrets, wede. van Maerten Pieterssen, wonende alhier
(Den 28 Decemb alhier getrouwt)

Den 12 dito.
Wouter Wijnoxbergen, j:m: van GBergh, met
Jenneken Joens, j:d: van Loon,. beide alhier woonaghtigh
(Den 28 Decemb alhier getrouwt)

Volgens acte van de kerk van Dordrecht in dato 22 Decemb. den 31 Decemb. hier aenget:
Hendrik Pieterssen, j:m: van Werkendam, Soldaet onder de hr Luitenant Colonel Palm, guarnisoen houdende te Dordrecht, met
Jacomijntje Willems, j:d: alhier geboren ende wonagtigh
(Den 18 januarij 1667 alhier getrouwt)

Anno 1667.
1667 Den 8ste Januarij.
Pieter Pieterse van Groeninghen, j:m:., Soldaet onder de comp van Capt Carbet, met
Magdalena Lamberts van Bremen, geboortigh ende woonanghtigh alhier
(Den 8 februarij alhier getrouwt)

Jan Jansen Verpoort, j:m: van de Graef,Soldaet onder de comp. van de Hr Joan van Beveren, heer vande Lint Collonel ende Gouverbeur deser Stadt, met
Ida van Dalum, j:d: geboren ende woonaghtigh alhier.

Den 14 Januarij.
Pieter Jansen Meijer jonghst, wdr. van Willemijntje Jans, met
Sijcken Hendrix Seebreghs, j.d. beide wonende alhier.
(Den 30 Januari alhier getrouwt)

Den 22 Januarij.
Gerrit Jansen van Blanken, j:m: geboortigh in Den Haegh ende wonende alhier, met
Digna Andries Leest, wede van Willem Cornelis de Roos, geboortig ende woonagtig alhier
(Betoog van onverhinderde proclamatien van s Gravenhage overgelevert hebbende, zijn den 15 Februarij hier getrouwt)

Den 30 dito.
Hans Wijnen, j:m: geboortig uit het Stight Halverstadt, Soldaet onder de comp van capt Loo, garnisoen houdende alhier, met
Lisabeth Pieters Otterdijk, wed. van Fransoijs Suids(Snido?), wonende alhier
(Den 15 Februarij alhier getrouwt)

Barent Cornelisse Schout, j.m. geboortigh en woonaghtig alhier, met
Anneke Mattijs, wed. van Jan Barents in sijn leven Sold[aat] onder de comp. van Heer Gourvern. de Bevere
(Den 15 Februarij alhier getrouwt)

[FOLIO 73][1667]

1667.  Den 30 Januarij.
Hendrick Jansen Toule, j:m:., Soldaet onder de comp vande Heer Joan de Bevere colonel Gouv. deser Stadt, met
Pualine Jansen Houvast, j:d: beide geboortig ende woonaghtigh alhier
(Den 15 februarij alhier getrouwt)

Den 6 Februarij.
Adriaen Harmenszen Camp, j:m:., Soldt. onder de compagnie vande hr Lieutenant colonel Palm jegenwoordigh guarnisoen houdende tot Dordrecht, met
Susanna Philips van Alphen, j:d: alhier geboren ende woonaghtigh
(alhier getrout den 2 Maert)

Den 20 februarij.
Jochem Jochemszen, j:m:., Adelborst onder de comp: vanden hr Capt. Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Anneken Isaaks, j:d: geboren ende wonagtigh ter Goude
(Betoogh van onverhinderde proclamatien vande kerk van Gouda verthoont hebbende, zijn den 29 Martij alhier getrouwt)

Item.
Gerret Keek, wedr. van Catalijn Meulemans, adelborst onder de compagnie vande hr capitein Crabeth in guarnisoen alhier,
Christijne van der Meijden, wede. van Melchior de Keiser, wonende alhier.
(Den 15 Marij alhier getrouwt)

Den 6 Maert.
Glaudy.e Glaudesen Borghion, j:m: van G. Berghe, met
Marij Gerrijtje van der Boel, j:d; geboortig van Maestright, beijde wonende alhier
(alhier op de behoorlijke tijt getrouwt)
NB. De Breugom paeps sijnde heeft aen Dom. brouwer en Jillis Wijnoxbergen regerend ouderling sijnde, voor bevesting van ondertrouw, met handttasting belooft bij ons te k[er]ken te sullen gaen en ook religie aennemen.

Den 13 Maert.
Gysbert de Cretser, j:m; geboortig ende woonaghtig alhier, met
Adriana de Cretser, j:d: geboortigh in Den Haegh ende wonende tot Amsterdam.

Den 20 dito.
Jan vanden Reije, wed., schoolmr op den Hout, en koster tot Oosterhout, met
Lijsabeth Spyringhs, j:d: geboortig en woonaghtigh alhier
(Den 3 Aprilis verleent betoogh van onverhinderde proclamatien na Oosterhout)

Arent Anthonissen Beorgart, j:m:., Soldaet onder den Hr capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Marie Sanders de Lie, j:d: hier wonaghtigh
(Den 24 Aprilis hier getrouwt)

Den 16 dito.
Matthijs de Wilde, j:m:, Soldaet onder de Comp: vande Hr Capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Margareta van Bemmel, j:d:., van Doesburgh, jegenwoordigh alhier woonagtigh.
(Den 28 dito getrouwt, het 3de gebod gegeven met het 3de gebod, omdat de comp. na zee gingh)

Den 24 dito.
Jan Baptist La Fonteine, van Gendt, laest wedr. van Jenneken Laurenszen, Soldt. onder de hr Capt. Crabth in guarnizoen alhier, met
Pieternelle van Rijkigem, van Tilt, laest wede. van Pieter Millaen
(Dese personen hier getrouwt volgens bewijs van kerkeraad, also de comp. na zee gingh)

Item
Anthonis Dirksen van Delft, j:m:., Soldt. onder comp van capt Crabeth, met
Catalijn Claessen, j:d:., geboortig en wonagtig alhier
(Dese personen hier getrouwt volgens bewijs van kerkeraad, also de comp. na zee gingh)

Den 1ste Meij.
Hr Christoffel van Akerlaken, j:m: tot Amsterdam wonachtigh, met
Juffr. Anna Voordij, j:d: alhier geboren ende woonanghtigh
(verleent betoogh van onverhinderde geboden na Amsterdam den 22 Meij 1667)

Den 8ste Meij.
Jacob Franszen, j:m: van Utrecht, wonenden tot Dordrecht, met
Ariaentje Denijs, j.d. van Dordrecht, wonende alhier
(Den 30 Meij op verthoninge van betoogh van Dordt. alhier getrouwt)

[FOLIO 73vs][1667]

1667. Item.  [=08-05-1667]
Jurrian Janszen, j:m:., Soldaet onder de Compagnie vande hr Capitein Loo, in guarnisoen alhier, met
Christijntje Jans, j:d:., hier geboren ende wonagtigh
(alhier getrouwt den 26 Meij)

Den 22e Meij.   [=22-05-1667]
Jan Uijen van Deventer, j:m:., Ruijtter onder de comp van Heer van Langevelt, guarnisoen houdende in Den Haegh, geboortigh van G.Berghe, met
Barbara Codde, j:d: geboortigh ende woonaghtigh in Den Haegh
(6 Junij verleent een betoogh van onverhinderde proclamatien na s Gravenhage)

Item.   [=22-05-1667]
Abraham Weijerman, j:m: van Wijck te Duerstee [=WIJK BIJ DUURSTEDE], Soldaet onder de comp van den Wel Edele Hr Captein (van) Loo, met
Cornelia Jans Bisschop, j:d: geboortig en woonaghtigh alhier
(Den 16 Junij alhier inde kerk getrout)

Item.    [=22-05-1667]
Hendrick Hendricks, j:m: geboortig van Den Bosch, Soldaet onder de comp vande Wel Edele Hr Thomas Cassiopijn, Luetenant Colonel en Commandeur vant Eylant van en 't fort van Goere, met
Anneken Claes Baums, j:d: van G. bergh woennde alhier.
(Den 16 Junij betoog van onverhinderde proclamatien verleent na Goeree)

Item.   [=22-05-1667]
Pieter Adriaensen Schaep, j:m: geboortig van G. Berg, Soldaet onder de comp van den Wel Edel Hr Thomas van Cassiopijn Luetenant Colnel ende Commandeur van t Eijlandt ende fort van Goeree, met
Geertruijd Hendrix Visschers, j:d: geboortig ende woonaghtigh alhier
(Den 16e Junij verleent betoogh van onverhinderen proclamatie na Goeree)

Den 29 dito.   [=29-05-1667]
Johan Weijers, wedr., corporael onder de comp vander Wel Edel Hr Capt van Mierop, majoor deser Stadt, met
Catharina vanden Puttelaer, j:d: geboortigh van Heusden ende woonaghtigh alhier
(Dese personen zijn alhier in onse kerk getrouwt, op den 12 Junij 1667)

Item.   [=29-05-1667]
Jan Candel, j:m: van Breda, Soldaet onder de comp van de WelEdele Heer Colnel de Bevere Gourvernr. deser Stadt, met
Agnieta Marscé, j.d. van Breda en aldaer woonaghtigh
(op betoogh van onverhindede proclamatien van Breda, zijn dese personen den 19 Junij alhier getrout)
 
Den 5 Junij.
Bartel Cornelissen Bogaert, j:m: vande Made, met
Soetje Willems, j:d: van Meeuwen, beide hier woonagtigh
(Den 30 Junij alhier getrout)

Item.
Assuerus Franszen, j:m:., van Campen, Soldt onder de compagnie van de hr capitein van Bergen, guarnisoen houdende alhier, met
Antonette Anthonis, j:d: van Groeningen, jegenwoordig alhier wonagtigh
(Betoog van onverhinderde proclamatien verleent op den 20 Junij ende den 21 alhier getrout even voor 't vertrek vande Compagnie)

Den 12 dito.
Francois Lorange, j:m: van Parijs, Soldt. onder de Comp. vanden capitein van Mierop, Majoor deser Stad, jegenwoordigh guarnisoen houdende alhier met
Pieternelle Pleijsier, j:d: alhier geboren ende woangtigh
(Den 26 Junij ahlier getrouwt)

Den 19 dito.
Aert Pieterszen van Gijzen, j:m: hier geboren eden woonangtigh, met
Mariken Hendrix Kliefhout, j:d: van Sevenbergen ende alhier woonagtigh

Den 31 Julij.
Jan Boudewijns Hanoij, wed. van Maeijke Mattijs, wonende alhier, met
Gieltje Maes Baertmans, j:d: geboortig ban Ter Heijde ende wonende inde Nassouws polder.
(Betoog van onverhinderde geboden na Sevenbergen)

Dirck van Weldeck, Soldaet en 
Catarijntje
Hier met betoog van Breda getrouwt op den 7 Augusti 1667.

[FOLIO 74][1667]

1667. Den 14e Augusti.
Arent Aerentsen Saegh, j:m; geboortig en woonagtigh alhier, met
Maria Jans van Weinegum, j:d: geboortig en woonagtigh inden Haegh.
(met betoog van onverhindere geboden van den 1 Septemb naar Made vertrocken om aldaer te trouwen)

Den 18 Septemb.
Johannes van Keulen, silversmit, wed. van Heiltje vander Knijp, wonende alhier, met
Cornelia Mutsaerts, j:d: geboortigh van Thilburgh ende wonende aldaer
(Betoog van onverhinderde proclamatien verleent na Dordregt, op den 23 Octob. 1667)

Den 18 Septem.
Hermen de Bruijn, j:m: van s Hertogenbosch, Soldaet onder de comp van Hr Captein Crabet, met
Dirckje Sterrenburg, j:d: geboortigh ende woonachtigh alhier.
(Den 6en october alhier getrouwt)

Den 25 dito.
Jan Cornelisse, j:m: van G:Berg, Soldaedt onder de Hr Luitenant Coll. ende commandeur Thomas van Cassiopijn, met
Rachel Maertens, j:d: van Goereede.

Den 30 Septemb. zijn met een betoog van on(ver)hinderde proclamatien, vande kerk tot Breda, alhier getrouwt
Corstiaen Schille, met
Anna Jans, wede.
Den 2e Octob: volgens acte van Breda

Lieven Hendrixs Verschore
, Soldt onder de hr capitein With, met
Dircken Martenszen, j:d: van Breda
(Betoog van onverhinderde geboden gegeven om te Breda getrouwt worden den 20 October 1667)

Item.
Glaude Neveit, j:m: uijt Vrankrijk, Soldt: onder de compagnie van de hr. capt: Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Maijken Cornelis Brouwer, j:d: alhier geboren ende wonagtigh

Item.
Gerret Egbertsen Bouman, j:m:., van Uijtrecht, Soldaet onder de compagnie van de hr Capt. Crabeth in guarnisoen alhier, met
Marie Cornelis Brouwer, j:d; van Heusden, jegenw: alhier woonangtigh
(Bij betoog van Utrecht is ons gebleken, dat dese p(er)sonen den 23 octob: 1667 aldaer getrouwt zijn)

Den 7 dito. (d'eerste proclam:...)
Herpert Willemszen Cnaap, j:m:., Soldaet onder de comp: vande hr capitein van Mierop, Majoor deser Stede, met
Maragriet Pont, j:d:., beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 30 octob: alhier getrout)

Den 9 dito.
Marcus van Pelsum, wed. van Barbera Behiera(?), wonende opden heij, met
Maria Eliasse Baert, j:d: geboortg ende woonagtig alhier

Den 9 dito.
Gerrijt Hendrix vander Veer, j:m: Soldaet onder de comp. van Pomp vande Hr Capt. Myrop Majoor deser Stadt, met
Catalijn Melsen, j:d: geboren van G.Bergh

Frederick Hendrix, j:m: corporael onder de comp vande hr Capt. Crabet, met
Margarieta Busschet, j:d: wonende alhier
(Den 30ste Octob: alhier getrout)

Item.
Pieter Kerckenburgh, Tamboer onder de comp. van Hr Luitenant colonel ende command.r Cassiopijn, met
Geertruij van Deventer, j:d., wonaghtigh alhier

Den 13 Octob. sijn alhier met betoog van onverhinderde geboden van de kerk van Raemsdonck getrouwt
Gysbert Stevens, j:m:, met
Ariaentje Meuwesse, j.d., beide te Raemsdonk geboortig en woonanghtig

Den 16 dito.   [=16-10-1667]
Pieter Pieters van ter Goude, j:m:., met
Geertruid Ariens, j:d:, van G.Berg, beide wonende te Dordregt.
(Den 2 Novemb. verleent betoog van onverhinderde proclamatien na Dordregt)

[FOLIO 74vs][1667]

Den 2.(?) October.
Jan La Form, j:m:, Serjandt van comp vande Heer Capt. van Mierop Majoor deser Stadt, met
Catarina van Donghen, j:d: geboortigh en woon. alhier
(op den 6 Novemb. alhier getrouwt)

Den 30 dito.
Jan Groenhovel, j:m:., Soldaet onder de compagnie vande hr Luitenant colonel Copes, in guarnisoen alhier, met
Stijntje Duijvebeeks, j:d: van Wesel, hier wonagtigh
(Den 22 November alhier getrouwt)

Den 13 Novemb.
Hendrik van Ostendorp, j:m:., van Ceulen, Adelborst onder de Compagnie vande hr capitein Loo, in guarnisoen alhier, met
Maria Bisschop, j:d:, hier geboren ende woonagtigh
(Den 29 Novemb. alhier getrouwt)

Item.
Jan Ronsou, j:m: van Stevenswaert, Soldt: onder de comp: vande Hr Colonel de Beveren, Gouverneur deser Stede, met
Cornelia Hendrix, j:d: van Turnhout, alhier woonagtigh
(Den 20ste Novemb. alhier getrouwt)

Item.
Adriaen Dirkszen, j:m:., van GBergh, Soldaet onder de comp: vande hr capitein van Mierop, majoor deser Stede, met
Agnietje Theunis, j:d:., hier geboren ende wonagtigh
(Den 27ste Novemb. alhier getrouwt)

Den 20 Novemb.
Aert Tielemans, j:m:., van Noskom, Soldaet onder de comp vande heer capt: Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Hilletje Hertoghs, j:d: van Heusden, hier wonagtigh
(Den 13 Decemb. alhier getrouwt)

Den 27 dito.
Pieter Jansen, wed. van Neeltjen Ariaents, Sold. onder de Comp. van de Heer capt. van Mierop Majoor deser Stadt, met
Francijntje Anthonis, Laest wed. van Arent Fransen wonende alhier
(Den 13 Decemb. alhier getrouwt)

Item.
Dirrick Vincent, j:m: van Breda, Soldt onder de comp. van Hr Colonel de Bevere Gouver.r deser Stadt, met
Ariaentje Dirx, j:d: geboortigh ende woonagtigh alhier
(Den 17 Decemb. alhier getrouwt)

Den 4 Decemb.
Matthijs Schuijffhil, wedr. wijlen Joanna van Gils, met
Geertruijdt van Son, j:d:., beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 18 Decemb. alhier getrouwt)

Den 25 dito.
Cornelis Huibertszen vande Made, wedr.wijlen Lijsbeth Frans Vereisch, met
Anna vander Doel, j:d:, beide alhier woonagtigh
(8e Januarij 1668 met betoog getrouwt op de Made)

Item.  [=25-12-1667]
Gabriel Rauwers, j:m: van Arnhem, Soldaet onder de compagnie vande hr capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Margriet Fletchers, j:d: van Hulst, hier wonagtigh
(getrouwt den 24 Januarij 1668)

Den 22e Januarij 1668.
Gijsbert Leenderts van Heusden, j:m:, Soldaet onder de comp van capt Mierop saliger ged:, met
Beatris Aelbregts, j.d. van G:Bergh
(Den 4 Febr: alhier getrouwt)

Dito.
Dirk Stevens Aengereek, j:m:, Soldt. onder den hr Capit. van Loo, in guarnisoen alhier, met
Neeltgen Adriaenszen Coirmans, j:d: van Oosterhoud
(Den 6 februarij betoog verleent na Oosterhout)

Den 29 Januarij.
Abraham Wijnoxberghen, j:m:, met
Willemijntje van Stoutenburgh, j:d: beide geboortigh ende woonagtigh alhier
(Den 14 febr. alhier getrouwt)

[FOLIO 75][1668]

1668.  Den 29 Janua.
Jan Willemsen, j:m: van Breda, Soldaet onder de comp vande Wel Edl. Heer Johan de Bevere Heer van Lindt etc. colonel ende gouevern. deser Stadt met
Sara Jans Coijmans, j:d: geboortig ende woonangtigh tot Breda
(Den 14 gegeven betoogh van onverhinderde geboden na Breda)

Den 5 Februarij.
Matthijs Cornelissen, j:m: Soldaet onder de comp: vanden hr colonel van Beveren, heere vande Lindt, Gourverneur deser Stede, met
Jenneken Thomas Halloweij, j:d: beide alhier geboren ende wonagtigh
(Den 23ste Februarij alhier getrouwt)

Den 12 dito.
Jan Willemsen Sovioo, j:m: van Amsterdam, lansbesaet onder de compagnie van Hr captein Crabet met
Lisebet Jansen Storm, j:d: geboortig en woonagtig alhier
(Dese p(er)sonen zijn den 28 Februarij alhier getrouwt)

Den 26 dito.
Jan Pieterszen Lors, j:m:., Soldaet onder de comp: van hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Teuntje Cornelis, wede. van Cornelis Janszen, wonende tot Dordrecht.
(alhier getrouwt op het derde gebodt den 20 Martij)

Den 4e Martij.
Christiaen Wagener, wedr. Soldaet onder de compagnie vande Lieutenant colonel Copes, in guarnisoen alhier, met
Maijken Franszen, wede. van Roeloff Janszen, won(ende) alhier
(Den 7 Aprilis betoogh verleent van onverhinderde proclamatien na Bergen op Zoom)

Den selfden dito.
Fransois Saffesier, Soldaer onder de Comp vande Wel Edl. Hr Johan de Bevere Heer vande Lint etc collonel en gouvern. deser Stadt met
Anna Vingerrou, wede. van Jan Bruggels, woont alhier
(atteatatie van ondertrouw en van een gebodt gegeven na Mastright werwaren(?) de comp. (ver)trek)

Den 11en dito.
Pieter Kindermans, j:m:., Soldaet onder de comp vande manhaften Heer en captein Crabeth, met
Margariet Beleullje, j:d: van Breda wonende alhier
(getrouwt den 25 Maert)

Barent Eijberghen, j:m:., chirurgijn on der comp. vanden manhaften Heer en(de) capt. Pompe, met
Aeltje Teunis Verduijn, j:d: geboortig en woonaghtigh alhier
(den 27 dito alhier getrouwt)

Den 18en dito.  [=18-03-1668]
Hendrick Coegelen van Dordtmondt, wedr, med: doctor ende regerend scheepen der Stadt Vianen ende aldaer woonaghtigh, met
Digna Block, j:juffrouw geboortig van Dordrt. ende woonende alhier
(betoogh verthoont zijnde, op huijden 5 Aprilis hier getrouwt)

Cornelis Block, otr. Dordrecht 5-7-1637 Clara de Boufkens
Kinderen:
1. Dingna, ged. Dordrecht april 1638, dochter van Cornelis Block en Sara de (Clara) Boufkens.
2. Geertruijt, ged. Dordrecht juni 1639.
3. Dingna, ged. Dordrecht 1641.
4. Johannes, ged. Dordrecht 9-2-1642.
5. Digna Block, ged. Dordrecht 15-3-1643, otr/tr. Geertruidenberg 18-3/5-4-1668 Hendrick Coegelen van Dordtmondt, wedr, med: doctor ende regerend scheepen der Stadt Vianen ende aldaer woonaghtigh.
6. Beatris, ged. Dordrecht sept 1644.
7. Clara, ged. Dordrecht juli 1646.

Item.
Cornelis Hendrix Ynants, j:m: geboortig en woonagtig alhier met
Mariken Gerrit Maes, j:d: geboortig van Oosterhout en(de) wonende alhier
(Den 6 Aprilis betoog van onverhinderde proclamatien verleent na Oosterhout)

Den 25 Maert.
Theunis Swaen, wed. van Maeijken Ariens Lucwel, met
Marij Eendrix Eijnants, j:d: geboortig ende woonagtigh alhier.
(Den 26 Aprilius betoog verthoont van onverhinderde proclamatien ende daer op den 29 dito tot Delfshaven getrouwt)

Jan Blom, j:m:., Soldaedt onder de comp. vanden manhaften Heer ende captein Cornelis pompe, met
Albertje Dirx Maessens, j:d: geboortig en woonachtig alhier
(Den 12 Aprilis alhier getrouwt)

Item.
Jan Gerritsen van Oldenburgh, j:m: Soldaet onder de comp van manhaften Heer en capt Crabeth, met
Cornelia Jan Claesen van Donghen, j:d: geboortig ende wonaghtigh alhier

Den 1 April.
Andries Janszen, j:m: van Leijden, Soldaet onder de comp van hr capt Haringkarspel, in guarnisoen alhier, met
Maria Nathanaels Crijff, j:d:, hier geboren ende wonaghtigh
(Den 19 dito alhier getrouwt)

[FOLIO 75vs][1668]

1668  Den 1 April.
Dirck Lamberts van Batenburgh, Adelborst onder de Comp. van de Hr Boxel Capt ende majoor deser Stadt met
Marij Hendrix Saeijer, j:d:, geboortig van Bommel ende woonagtigh alhier
(Den 15e Aprilis alhier getrouwt)

Item. den 1e April.
Hendrick Jans van den Bosch, j:m:, Soldaet onder de comp: vande Heer Luitenant Coll. Copes met
Cornelis Deenis, j:d: geboortigh van Dordreght ende woonende alhier

Den 8 dito.
Claes Harmenszen van Dalem, wedr., met
Mariken Antonissen Segers, j:d:, beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 26 dito alhier getrouwt)

Item.  [=08-04-1668]
d'Heer Johan Moor, wedr. van Juffr. Maria Baselius, Lieutenant vande comp: vande Hr: capitein d Glarges, met
Juffr. Maria van Esch, wede. wijlen de hr: en(de) mr. Johan de Vries(?), wonende tot Gorinchem.
(Den 22 dito gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na Gorinchem)

Item.  [=08-04-1668]
Mels Gerretszen Junior, j:m:, Notaris ter dese Stadt, met
Catalina Adams, j:d: wonende tot Tilborch

Item.   [=08-04-1668]
Claes Glaude, wedr. wonende alhier, met
Margriet Jans, j:d: van Breda ende aldaer wonagtigh
(Den 27 April verleent betoogh van onverhinderde proclamatien na Breda)

Den 15 dito.  [=15-04-1668]
Gerret Willemszen, j:m: met
Catalijn Hendrix, j:d:, beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 3de Mayi alhier getrouwt)

Den 29 dito.
Adriaen Janszen Bink, j:m: van Teteringen, met
Maria Windthorst, wede. van Jan Wesselsen van Ruijnen, beide hier woonagtigh
(Den 3e Junij alhier getrouwt)

Den 6 Meij.  [=06-05-1668]
Guiljam van Antwerpen, j:m:., Soldaet onder de Comp: van den hr: Captein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Grietje Jans, j:d: van Dordregt en(de) aldaer wonagtigh
(Betoogh verleent na Dordrecht om aldaer te mogen trouwen)

Item.  [=06-05-1668]
Jan Hendriksen Vos, j:m: van Oosterhout met
Lijsbeth Lucass Popelier, j:d: van Gbergh, beide alhier woonagtigh
(Vertoont hebbende betoogh van onverhinderde proclamatien van Oosterhout, ende zijn 31 Meij alhier getrouwt)

Item.  [=06-05-1668]
Jan Janszen Muijser, j:m: vande Graaf met
Catharina Jans Otmer, j:d: van Breda, beide hier wonagtigh
(Den 27 Maij alhier getrouwt)

Item.  [=06-05-1668]
Geurt Willemszen van Sandtbeek, j:m: van Utrecht, Soldt. onder de compagnie van heer capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Nelletje Frederix, j:d: van Utrecht ende aldaer woonachtigh
(Op den 20 Mayi alhier getrouwt)

Den 13 dito.  [=13-05-1668]
Evert Hendrikszen, j:m: van Delft, Soldaet onder de Comp vande hr Capitein Boxel majoor deser Stadt, met
Anneken Willems, j:d: van Louvestein ende aldaer wonagtigh

[FOLIO 76][1668]

1668. Den 20 Meij
Aert Wilberts Wesselzen, wedr. van Wasbeek, Corporael onder de compagnie vande hr capitein Haring-Carspel, in guarnisoen alhier, met
Catharina Hendrix Saijers, j:d: van Bommel mede hier woonagtigh
(Den 3de Junij alhier getrouwt)

Den 27 dito.
Jan Goedhart, j:m:., vande Swaluw, Soldaet onder de compagnie vande hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Mariken Jans van Ruijnen, wede. van Wouter Reijnen, mede hier woonagtigh
(Den 29ste Junij alhier getrouwt)

Den 10de junij.
Jan Mus, j:m:., Soldaet onder de compagnie vande hr capitein Bronsvelt, in guarnisoen alhier met
Jacomijn Santveur, wede. hier woonagtigh
(de proclam: opgehouden)

Item.
Nicolaes van Duren, wedr. van Anneken Frederiks met
Mariken Leenarts, j:d: van GBergh, beijde alhier woonaghtigh
(Den 26ste Junij betoog van onverhinderde proclamatien verleent na de Made)

Den 17 Dito.
Matthijs Cornelis Thomaszen, j:m:, Soldaet onder de compagnie van den hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Mariken Welkom, j:d; hier geboiren ende wonaghtigh.
(Den 15 Julij alhier getrouwt)

Den 24 dito.
Engelbert Casparszen van Zutphen, Soldaet onder de compagnie vande hr capiteijn Hendrik van Keppel toe den Dinxhoff, in guarnisoen alhier, met
Anna-Marie Oldenboge, wede. van Francois Le Caré, wonende alhier
(Den 29ste Julij alhier getrouwt)

Den 8 Julij.
Stoffel Jacobszen, j:m:, vande Dussen, tot Rotterdam woonagtigh, met
Willemijntje Jacobs, j:d:, woonagtigh alhier
(Op bethoont vertoogh van Rotterdam, zijn dese p(er)sonen den 22 Julij alheir getrouwt)

NOTA. Dat op den 5de Julij volgens betoog van Enkhuijsen, alhier in den houwlijk staet bevestigt zijn
Jacobus Pieterszen, Soldaet met
Engeltje Augustinus, gewoont hebbende tot Enkhuijse

Den 15 dito.
Jan Pieterszen Barclai, j:m:., Soldaet onder de comp: vande hr Capitein Crabeth, in guarnisoen alhier met
Lijsbeth Barents Backers, wede. van Hendrik Jolij, hier woonagtigh
(Den 29ste Julij alhier getrouwt)

Den 22 dito.
Frans Cornelissen Bos, j:m: van Den Briel, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Boxel, majoor commandant deser Stede, met
Mariken Willems, j:d: van Woudrichem, ende aldaer woonagtigh
(betoog van onverhinderde procl. verleent om te trouwen tot Woudrichem den 10 Augusti)

Item.
Rijkart Janszen, j:m:., van Steijn, Soldt. onder de comp: van de hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Meijers, j:d:, hier geboren ende woangtigh
(Den 16 Augusti alhier getrouwt)

Den 29 dito.
Sybrand Cornelissen Blijbergen, j:m:, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier met
Willemina Lockum, j:d:., van de Graeff, hier wonagtigh
(Den 16 Augusti alhier getrouwt)

[FOLIO 76vs][1668]

1668. Den 5 Augusti.
Jan Janszen Mantels, j:m: van GBergh., Soldaet onder de comp: vande hr capitein Harenkarspel, in guarnisoen alhier met
Hester Huijberts vande Made, j:d:., hier geboren ende wonagtigh
(Den 23 dito alhier getrouwt)

Item.
Jan Bock, j:m:., Adelborst onder de compagnie vande hr capitein Sixti, in guanisoen alhier, met
Mijntje Roelofs, j:d:., van Enkhuijsen, hier wonagtigh
(Den 19 dito alhier getrouwt)

Item.
Jan Eijmpelmans, j:m:., Soldaet onder de Comp: van hr Capitein Loo, huarnisoen houdende tot Wesel, met
Grietjen Swartlanders, j:d:., hier geboren ende wonagtigh
(Den 16 Augusti alhier getrouwt)

Den 12dito.
Jan Dorevest, j:m:, corporael onder de comp. vande hr capitein Sixti, in guarnisoen alhier, met
Maria Schaeps, j:d:., van Maestricht, hier wonagtigh
(Den 26 dito alhier getrouwt)

Den 19de dito.
Pieter Pieterszen Ringo, j:m:., van Leijden, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Harenkarspel, in guarnisoen alhier met
Reintje Jans, j:d:, geboren ende wonagtigh alhier.
(Den 9 Septemb. alhier getrouwt)

Item.
Pieter van Mierbeek, j:m: van Breda, Soldaet onder de comp: vande hr capt. Pompe, in guarnisoen alhier, met
Catalijntje Alberts, j:d:., hier geboren ende wonagtigh

Item.
Hendrik Aertsen, j:m: van s Hertogenbosch, Soldaet onder de comp: vande hr Capt. Crabeth, in guarnisoen alhier met
Maria Huijberts, j:d:., geboren ende wonagtigh alhier

Den 26 dito.
Dirk Thomaszen Vervoorn, j:m: van Utrecht, Soldaet onder de comp. vande capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Anneken Franken van Utregt, wede. van Thomas Joens, alhier wonagtigh
(Den 27ste Septemb. alhier getrouwt)

Item.
Hendrik Slutter, j:m:., van Wesel, Soldaet onder de comp: van hr Lieutenant colonel Copes, in guarnisoen alhier, met
Anna Lenards, j:d: geboren ende wonagtigh alhier
(Den 13 Septemb. alhier getrouwt)

Item.
Govart Crijnen, j:m. met
Magdalena Matthijs Chattelem, j.d., beide hier geboren ende woonagtigh.
(Den 13 Septemb alhier getrouwt)

Den 6 Septemb. hier op betoog getrouwt
Cornelis Theunissen, ende
Megteltjen Andries Ribbe, van Raemsdonk

Den 2 Septemb.
Jacob Mijnje, wedr., Soldaet onder de comp: vande hr capitein Boxel, majoor commandant deser Stede, met
Geertje Mortiers, wede. van Hendrik Jansze, jegenwoordig hier wonagtigh
(Den 16 Septemb. alhier getrouwt)

9 Dito.
Leenart Janszen, wedr. van Lijsbet van Vlijmen, Soldaet onder de comp. vande hr colonel de Beveren, heere vande Lindt, Gouverneur deser Stede, met
Ariaentje Huijberts van de Made, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Den 27ste Septemb alhier getrouwt)

Item.
Jacob Janszen, Soldaet onder d' Comp: vande hr Capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Anneken Pieters van Uijtrecht.
(Den 18 octob. alhier getrouwt)

[FOLIO 77][1668]

1668.  Den 23ste Septemb.
Jan Pieterszen, j:m: van Amsterdam, Soldaet onder de compagnie vanden heer capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Jannetjen Teunis, j:d: van Waspijk, alhier woonagtigh
(Den 7 Octobris alhier getrouwt)

Den 30ste dito.
Jan Corneliszen, wedr. van Sijken Abrahams, met
Claesken Cornelis, j:d:., beide tot Drimmelen wonagtigh
(Den 14de Octob: betoog van onverhinderde proclamatien verleent na Drimmelen, alwaer in dato getrouwt zijn)

Den 7de Octobris.
Antonis Frones, j:m:., van Groeningen, Adelborst onder de comp: van de hr capitein de Witt, in guarnisoen alhier met
Marie Postelmans, wede. van Robbert Watson, alhier woonagtigh
(1(?) Novemb alhier getrouwt)

Den 14 dito.
Jan Blommerts, j:m: van Breda, Soldaet onder de comp van de hr colonel de Beveren, heere vande Lind, Gouverneur deser Stede, met
Cornelia Pieters van Altena, j:d; hier geboren ende woonagtigh
(Den 28 Octob. alhier getrouwt) 

Item.
Jacobus Losecatius, j:m: geboortig van Oosterhout, ende in de Haagh wonagtigh, met
Agneta van Dabel, j:d:., hier geboren ende woonagtigh 
(Den 29ste Octob: verleent betoog van onverhinderde proclamatien)

Den 21 dito.
Barthel Sjolders, j:m: met
Marie Adrians vander Hodonk, j:d:, beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 8ste Novemb. alhier getrouwt)

Item.
Antonis Claessen, j:m: met
Catalijn Jans, j:d::, beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 4de Novembris alhier getrouwt)

Den ii Novemb.
Jan Pieterszen de Zee-Suijper, wedr. van Mariken Claes Beukelaer, Soldaet onder de comp: van de hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier met
Jenneken Jans de Ridder, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 25ste Novemb. alhier getrouwt)

Den 18 dito.
Jan Stevenszen Cafe, j:m: van der Goude met
Maria Adriaens Zaegh, j:d: van GBergh, beijde hier woonagtigh
(Den 2 Decemb. gegeven betoog van onverhinderde proclamatien; ende zijn in dato te Oosterhout getrouwt)

Den 2e Decemb.
Court van Essen, j:m: van Emmerik, Soldaet onder de comp: van de hr capt: Boxel, majoor-commandant deser Stede, met
Jenneken Jans Verburgh, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 18de Decembris alhier getrouwt)

Item.
Willem Gijsbertsen Westerwal, j:m: van der Goude, Soldaet onder de comp vande hr capt: de Witt, in guarnisoen alhier, met
Barbara Willems van Hest, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 25 Decemb alhier getrouwt; betoog vande Goude verthoont hebbende)

zijn hier op betoogh van s Gravemoer van dato 4 April 1668 getrouwt op den 4 Decemb 1668
Gerard Swart, wedr. van Dirxken Th: Rijken met
Maria Christians Wijngaert

[FOLIO 77vs][1668]

1668  9 Decemb.
Jochem Janszen, j:m:. met
Marie Gerrets, j:d:, beide hier geboren woonagtigh
(Den 23 Decembus alhier getrouwt)

16 dito.
Dirk Erlebroek, wedr. van Lijsbeth Lange, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Grietje Hendrix, wede. van Aert Stappers, hier woonagtigh
(Den 8ste Januarij 1669 alhier getrouwt)

Item.
Hans Peter Wagener, j:m:., Soldaet onder de Comp: van de hr capt: Pompe, in guarnisoen alhier, met
Anna-Margariet Joosten, j:d:, hier geboren ende woonagtigh
(Den 8ste Januarij 1669 alhier getrouwt)

NOTA Dat alhier op een betoog van Enkhuijsen van dato den 2 Decemb: 1668 getrouwt zijn op den 18 Dec.
Govert van Elshout, Soldt. met
Martijntje Gijsberts, beide tot Enkhuijse gewonende

1669. 13 Januarij.
Jan Pieterszen, j:m: van Antwerpen, Soldaet onder de comp: vande hr capitein de Witt in guarnisoen alhier met
Sara Thomas, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Den 20ste Jananuarij alhier getrouwt)

Item.
Quirijn Heijligendorff, j:m: van Bergen op Zoom, chirurgijn onder de Comp: vande hr capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Borel, j:d:., van Heusden, hier wonagtigh
(Den 9 feb. attestatie verleent van onverhinderde proclamatien na de Made)

Item.
Joris Anthonissen, j:m:., van Utrecht, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Jans van Deventer, j:d:., hier geboren ende woonaghtigh
(Den 2 feb. alhier getrouwt)

Item.
Willem Verhulst, j:m:., Sergeant van de comp: van de hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Cornelis van Sandoel, j:d: hier gebooren ende woonagtigh
(Den 2e Januarij betoog verleent van onverhinderde proclamatien na Drimmelen)

20 dito.
Willem Thomaszen, j:m:, Soldaet onder de comp: vande hr colonel de Beveren, heer vande Lind, Gouverneur deser Stede met
Magdaleentje Jans Desie, j:d:. van Breda, ende aldaer woonagtigh
(Den 4 feb. attestatie verleent van onverhinderde proclamatien na Breda)

Den 3 Februarij.  [=03-02-1669]
de hr Pieter Rauws, j:m:, Secretaris tot s Gravemoer met
Juffr. Sara Swaen, j:d:, hier geboren ende wonagtigh
(17 februarij betoog verleent van onverhinderde proclamatien, na Teteringen, ende aldaer in dato getrouwt, gelijk is gebleken bij d'onderteijkening van D Schulerus in dato tot Teteringen gepredikt hebbende)

Govert Heijmans kleermaker, j.m,. van Dordrecht met
Margriet Gijsberts, j.d. van Susteren wonende alhier.
(21 feb. verleent attestatie van onverhinderde proclamatien na Dordrecht)

Govert Heijmans, otr. Dordrecht 3-2-1669 Margrietge Gijsbert
Kinderen:
1. Aletta, ged. Dordrecht 25-11-1669.

Den 10 dito.  [=10-02-1669]
Willem Janse Breijer (Breyer), j.m. van Streefkerk, Soldaet onder de Compagnie vande Heer Captn. Boxel, voor commandant deser Stede met
Margariet la Fauvri, j.d. van Geertruijdenb:, beijde wonende alhier
(den 24 feb alhier getrouwt)

[FOLIO 78][1669]

Item.  [=10-02-1669]
Adriaen Adriaense Majers, j.m. met
Anneke Adriaense Koene, j.d., beijde van GBergh ende wonagtigh

Item.   [=10-02-1669]
Aerij van Toorn, wedr. van Jenneke Jans met
Cornelia Lucas, j.d. van Waspik, beijde wonende alhier
(den 26 feb: hier getrouwt)

Den 17 dito.  [=17-02-1669]
Cornelis Postelmans, j.m. van Geert.B. met
Teuntje Otten, j.d. van Rotterdam, beijde wonende alaer
(3 Martij gegeven een betoogh van onverhinderde proclamatien van Rotterdam, om aldaer te trouwen)

Bruidegom Cornelis Postelmans , jongeman , Geertruijdenbergh , wonend: Visschersdijk 
Bruid Teuntjen Otten , jongedochter , Rotterdam , wonend: Buijten De Delfschepoort
Plaats Rotterdam Datum trouwen 06-03-1669 Datum ondertrouw 03-02-1669
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 122

Maert 3.
Roeland Adriaensen, j.m. van Meel, Soldaet onder Comp: van de heer Cap. Pompe inguarnisoen alhier, met
Pieternella Jans, j.d. van GBergh, beijde wonende alhier.
(Den 17 Maert hier getrouwt)

Item.
Gaus Lauwerense, j.m. van s Hertogenbosch, Soldaet onder de Compan: vande heer Captn. Pompe in Guarnisoen alhier, met
Digna Heijndrix, wed. van Antonij van Besoijen, geboren tot Raemsdonk, beijde wonende alhier.
(Den 17 Martij alhier getrouwt)

Item.
Gaus Pieter Casseuer, j.m. Soldaet onder de Compag: van de heer Capn. Crabeth, geboren tot Zutphe, ende in guarnisoen alhier met
Lijsbeth Bastiaense, j.d. hier geboren ende wonaghtigh.
(Den 2 April hier getrout)

10 dito.
Willem Evertszen, j:m:, van Bruijns, Soldaet onder de comp: vande hr capitein Harencarspel in guarnisoen alhier, met
Geertruijdt Jans, j:d:, hier geboren en(de) woonaghtigh
(Den 4e April hier getrouwt)

Item.
Dirk Beens, wdr. van Marie Huijmans, met
Heyltjen Claes, j:d:, van Drimmelen, beide alhier woonagtigh
(Den 24 Martij verleent betoogh van onverhinderde proclamatien ende in de kerk tot Drimmelen getrouwt)

Item.  [=10-03-1669]
Aart Aartzen Sweep, j:m:, van de Made ende aldaer woonagtigh, met
Mariken Hermans van Windhorst, laets wede., van Adrian Binken, hier woonagtigh
(den 2 April alhier getrouwt)

Den 17 dito.
Joannes vande Buijs, j:m:., van Delft, Soldaet onder de comp: vande hr Colonel de Beveren, heer vn de Lindt, gouverneur deser Stede, met
Antonet Smits, j:d:, hier gebooren ende woonangtigh
(den 2 April alhier getrouwt)

[FOLIO 78vs][1669]

1669.  April 14.
Abram Franke, j.m. van Dordrecht, Soldaet onder de Compag. van de heer Captn. Pompe, in Guarnisoen alhier, met
Jannetge Maertens, j.d. van Rotterdam, wonende tot Dordrecht.
(Betoog van onverhinderde proclamatien van Dordt verleent den 28 Aprilis 1669)

Den 5 Mayi.
Jan Otten, j:m: van Gorinchem, met
Elsje Jans, j:d: van Dordregt, beide alhier wonagtigh
(Betoog van onverhinderde proclamatien verleent na Den Briel den 19 mayi 1669)

Item.
Jan Cnapius, j:m:, Soldaet onder de Compagnie vande hr. capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Digna vanden Kieboom, hier geboren ende wonagtigh
(Den 23 Mayi alhier getrouwt)

Den 12 dito.
Pieter Flore Blet, j:m:, van Strijen, Soldaet onder de comp: van de hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Dorothe Martens Brugmans, j:d: hier geboren ende woonaghtigh
(Den 30 Mayi alhier getrout)

Item.
Jacob Huijbrechtszen, j:m:, Soldaet onder de comp: vande hr Colonel van beveren, heere vande Lind, voor Gou(ver)neur deser Stede, met
Lijntje Adrians, wede. van Adam Corn: Cortjan, opde Made woonagtigh
(verleent attestatie van onverhinderde proclamatien na de Made)

26 dito.
Theunis Kerkenburgh, j:m:, tambour onder de comp: vande hr capittein Harenkarspel, in guarnisoen aliher, met
Maria Thomas West, j:d:, beide alhier geboren ende woonagtigh
(Den 13 junij alhier getrout)

Item.
Adriaan de Ridder, wedr. wonende in s Gravenhage met
Joanna Swaan, wede. van de hr Cornelis Block, in sijn leven Burgemr deser Stede.
(attestatie gegeven na de Made)

Junij 9.
Jan Cornelisse Stoop, wedr. van Hester Heijndrix Fougerius, alhier wonagtigh
Neeltge Jans, j.d. vande Made
(attestatie verleent na de Made)

Jan Corneliszen Stoop, geb. voor ca. 1649, wedr. van Hester Heijndrix Fougerius alhier wonagtigh (1669), wedr. van Neelke Jans Nauts wonende alhier (1674), wedr van Jenneke Huijbregt woonende alhier (1685), laatst wedr van Pleuntje Hendrix alhier geboren ende woonagtig (1688), overl. na 1688, otr. (1) Geertruidenberg Hester Heijndrix Fougerius, otr. (2) Geertruidenberg 9-6-1669 Neelke Jans Nauts, j.d. vande Made (1669), otr. (3) Geertruidenberg 11-11-1674 Jenneke Huijbregt, wede van Dingeman Jansze, wonende onder Oosterhout (1675), otr. (4) Geertruidenberg 29-4-1685 Pleuntje Hendriks van de Made, j:d: op de Swaluwe woonende (1685), otr/tr. (5) Geertruidenberg 20-6/1-7-1688, otr. (6) Rotterdam Beatrix Jans, wede van Jan Baptist de Snees, geboren tot Heusden en(de) tot Rotterdam woonagtig.

16 dito.
Jonkheer Charles Gibbs, j.m. geboortig van Breda, Voluntair onder de Compagn. van de heer Collonel de bevere heer vande Linde: Gourv: met
Juffr. Abigael Durant, j.d. van Raemsdonk, beijde alhier wonaghtigh
(Den 4 julij haerl: een betoog verleent van onverhinderde proclamatien, na Raemsdonk)

Den 23 dito.
Barent Scholthoff, j.m. van Wesel, Soldaet onder de Compagn. van de heer capt. Harencaspel in guarnisoen alhier en(de)
Marija Laurentse, j.d. van GBergh, beijde wonende alhier
(Den 18 Julij alhier getrouwt)

[FOLIO 79][1669]

1669.  28 Julij
Adriaen Schoute, wedr. van Maria van Thol, wonende in Gravenhage, met
Magdalena Beens, j:d: tot GBergh
(Den ii Augusti alhier getrouwt)

Augusti 4.
Christoffel Courteijn, j.m., Adelborst onder de Compag: van de Capt. Sixti en(de)
Cornelia van Dalen, j.d. van GBergh

25 dito.
Francoijs de Man, j.m. van Vianen, schrijver en(de) corporael vande Adelborsten onder de Compagnie vande Cpat.n Crabeth in guarnisoen alhier met
Geertruij Lempoel, j.d. van Geertruijdenb.
(Den 8ste Septemb. gegeven betoog van on(ver)hinderde proclamatien na de Made)

Willem Lijnx, j.m., Adelborst onder de Compagnie vande Capt. Boxel Majoor Commandant deser Stde met
Sijke Voortmans, j.d. van Geertrudenbergh
(Den 12 Septemb. alhier getrouwt)

Septm. 1.
Phillp Titelbagh, j.m. van Coeverden(Creveren..?), Soldaet onder de Compagn. vande Captn. Crabeth in Guarniosen alhier, met
Ariaentge Claesse, j.d. van GBergh
(Den 19 Sept. alhier getrout)

Jacob Janse, j.m. van Cleef, Soldaet onder de Compagn. van de Captn. Pompe in guarnisoen alhier, met
Heijltge Jans, j.d. van GBergh
(Den 19 Sept: alhier getrouwt)

Isaac Ridts, j.m. van Maestrigh, Soldaet onder de Compagn. van de Captn. Dirck van Haringcaspel, in guarnisoen alhier, met
Sara Millo, j.d. van GBergh
(den 19 Sept: alhier getrouwt)

8 Septemb.
Jacob Janszen, j:m: van Rees, Soldaet onder de Comp vanden heer capitein Harencarspel, in guarnisoen alhier, met
Anna Thomas West, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(den 26 Septemb. alhier getrouwt)

15 dito.
Huijbert Janszen Subtil, j:m: van Dordregt, wonende alhier, met
Marie Jans Donk, j:d:, hier geboren ende woonagtigh
(Den 10de Octob. alhier getrouwt)

den 22 dito.  [=22-9-1669]
Jan de Bonnaire, j.m. van Dordrecht, Soldaet onder de Compag. van Heer Johan de Bevere Heere van Lind, Gouverneur deser Stede met
Pieternell Albert, j.d. van Gbergh
(Den 10de Octob. alhier getrouwt)
(Den 27 Julij 1690 daarvan een trouw-brief, ende(?) attestatie verleent, op ordinair zegel))

Lowijs Bonnair(e), tr. (1) Hillichen Jans, tr. (2) Margriet Deijon
Kinderen eerste huwelijk:
1. Janneken, ged. Dordrecht 1-8-1641, dochter van Lowijs Bonnair en Hillichen Jans.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Jan, ged. Dordrecht 17-4-1648, ?? otr. Geertruidenberg 22-9-1669 Pieternell Albert.

 

[FOLIO 79vs][1670]

Wernerus Weijerman, j.m. van Wijk te Duijrstede, wonenden alhier, met
Teuntge Jans, j.d. van GBerg
(alhier getrout opden 1 [of 9?] octob.)

Johannes van Heerenhuijse, j.m. van Utrecht, Soldaet onder de Compagnie vande Capt. Crabeth, in guarnisoen alhier met
Jenneke Adriaense van Hasselt, j.d. van GBergh
(den 6 October alhier getrouwt)

6 Octob:
Govert Janszen de Graeff, j:m: van ter Tholen, met
Jenneken Hendrix Visschers, j:d: van GBergh, beide alhier woonagtigh
(Den 24 October alhier getrouwt)

13 dito.
Laurens Willemse van Wichen, wedr. van Marijke Gelderens, Adelborst onder de Compag. van Capt. Pompe in Guarnisoen alhier, met
Marij Jans, j.d. van GBergh
(Den 7 Novemb. alhier getrouwt)

Adriaen Franse, j.m. van Waspick, Soldaet onder de Compagnie van de Capt.n Dirck van Haringcaspel, in guarnisoen alhier, met
Digna Korsse, j.d. van GBergh
(Den 31 October alhier getrout)

den 27 dito.
Lambreght Carelse Romeijn, j.m. van Breda wonende alhier en(de)
Maria Harmansen van Coeverde, weduwe van Pieter Wijnoxberge
(Den 12 Novemb. verleent betoog van onverhinderde proclamatien na Breda)

Novemb. den 3.
Claes Vincent, j.m. van Breda, SOldaet onder de Comp: van Heer Jan de Bevere heere vande Lind, Collonel ende Gou(ver)neur deser Stede nede
Susanna Thomas Halloweij, j.d. van GBergh
(Den 17 Novemb. alhier getrouwt)

10 dito.
Jan vander Hodonk, j:m:, Soldaet onder de comp: vande hr Capitein Harencarspel in guarnisoen alhier, met
Adriaentje Corstens, j:d: wonende in s Gravenhage
(Betoogh van onverhinderde proclaamtien in s Gravenhage verthoont hebbende, zijn opden 26 Novemb. hier getrouwt)

17 dito.
Simon Janszen Pagies, j:m: van s Hertogenbosch, corporael onder de comp: vande hr: capitein Crabeth, in guarnisoen alhier, met
Anneken Jans Storm, j:d:, alhier geboren ende woonagtigh
(den 5 Decemb. alhier getrout)

Item.
Barent Mulder, j:m: van Brunswijk, Soldaet onder de comp: vande hr Capitein Pompe,in guarnisoen alhier met
Janneken Hendriks, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(den 3 Decemb. alhier getrout)

[FOLIO 80][1670]

1 Decemb.
Maerten Dirkszen, j.m. met
Lijsbeth Carels, j:d:, beijde hier geboren ende woonagtigh
(den 17 Decemb. alhier getrout)

22 dito.
Dirk Willemse, j.m. Soldaet onder de Compagn: van de Capteijn Boxel Majoor commandant deser Stede met
Jenneke Teunis, j.d. van Heusde wonende alhier
(Den 14de Januarij 1670 alhier getrouwt)

29 dito.
Johannes van Son, j.m. ende
Francijna Gruters, j.d., beijde hier geboren ende wonaghtig
(den 12 Januarij 1670 alhier getrout)

Jan Baptist vander Kele, j.m. Soldaet onder de Compagn. van Can Dirck van Harencaspel in guarnisoen alhier met
Pieternella Millo, j.d. van GBergh
(den 14de Januarij 1670 alhier getrouwt)

1670 5 Januar.
Johannes Bosselaer, j.m. van Mechelen, ende
Cornelia Maertens, j.d. van Oosterhout, beijde hier wonaghigh
(NB  ...asen bruijdegom .....elen(?) vertrocken sijnen ..(?)  niet weder gehouden so dat(?) dese personen niet getrouwt sijn)

Item.
Hendrik Otmer, j:m: van Breda, wonende alhier, met
Catharina Gerlofs vande Merk, j:d: van Dordrecht, wonende aldaer
(Den 23 Janaurij verleent betoog van onverhinderde proclamatien, na Dordrecht)

Catharina Geerlofs (Geelkerke), otr. Dordrecht 29-12-1669 Hendrick Otmar
Kinderen:
1. Maeiken, ged. Dordrecht 27-2-1671, dochter van Henrick Otmer en Catharina Geerlofs
2. Geerlof, ged. Dordrecht 7-9-1672, zoon van Hendrick Otmar en Catharina Geerlofs
3. Maria, ged. Dordrecht 18-9-1677, dochter van Hendrik Otmeer en Catharina Geelkerken
4. Marijken, ged. Dordrecht 15-6-1669, dochter van Hendrik Otmer en Catharina Geelkerke.

Item.
Govert Crijnen, wedr. van Magdaleentje Thijssen, met
Cornelia Jans Verdoorn, j:d: beide alhier wonagtig
(Den 21 Janauaij alhier inde kerk getrouwt)

12 dito.
Hendrik Claesz van Alphen, j:m: vander Goude, Soldaet onder de comp: van hr Capitein Crabeth, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Breda, met
Digna Ruijters, j:d: hier geboren ende wonagtig
(Den 28ste Januarij alhier inde kerk getrouwt)

19 dito.
François Provensael, j:m:, Soldaet onder de comp: vanden hr capitein Dirk van Harenkarspel, in guarnisoen alhier, met
Anneken Plessier, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Den [...] alhier getrouwt)

Febr. 16.
Piere le Feuvre, wed: Sergant onder de compag: van Heere Johan de Bevere Colonel ende Captn van 't Walscht(?) Regiment Gouverneur van den Stadt ende forten van GBergh met
Aeltge Wouters, wed. van Willem Mathijse, beijde wonende alhier
(Den 4 Martij alhier getrouwt)

16 Martij.
François Hendrikszen, j:m:, van 's Hertogenbosch, Tamboer onder de hr capt. Crabeth, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Breda, met
Catalijntje Huijberts, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(den [..] Aprilis hier getrouwt)

(c) EvD januari 2007