Bron: Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

periode 1670-1681.

[FOLIO 80vs[1670]

1670  Item
Adrian Janszen, j:m: van Riel met
Dirxken Gerrets, j:d: van Heusden, beide alhier woonagtigh
(Op den 30 Mrtij 1670 zijn dese personen, volgens ons betoogh van onverhinderde proclamatien tot Waspijk getrouwt, so ons is gebleken)

23 dito.
David Lopes de Haro, wed: Soldaet onder de Compagnie van de Capt. Dirck van Haringcaspel met
Geertruij Aertse, j.d. van GBergh
(den 10 April hier getrout)

30 dito.
Mathijs Janse Crane, j.m. van Capell, Soldaet onder de Capt. Dirk van Haringhcarspel met
Catharina Valentijn, wede. van Jacob van Pelsen, beijde wonende alhier
(Den 8 Mayi alhier getrouwt)

April 6 dito.
Jan Heijndrixe de Hoogh, j.m. van GBergh met
Ariaentge Jans Bierstrate, j.d. van Vraggel, beijde hier wonaghtigh
(op den 20 Aprilis 1670 gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien om te trouwen tot Waspijk, alwaar in dato ook getrouwt zijn gelijk ons is gebleken)

20 Aprilis
Jan Janszen Crabbe, j:m: van Eten, Soldaat onder de comp: van hr capitein Crabeth, in guarnisoen tot Breda met
Lijsbeth Jans Polmans, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(op den 14 Maij verleent een betoog van onverhinderde proclaamtien tot Breda te trouwen)

Item.
Huijbert Corneliszen Timmerman, j:m: van Raamsdonk, met
Teuntje Teunis, j:d: van GBergh, beide alhier woonagtigh
(Den 11 Maij alhier getrouwt)

11 Mayi.
Abraham Meijer, j:m: van s Gravemoer met
Heiltje Cloostermans, j:d: van GBergh, beide hier wonagtig
(Den 25 Mayi alhier getrouwt)

18 dito.
Jacob Lenartszen, wedr. van Adriaentje Willems, wonende tot Philippine, et
Maijken Jans, j:d: van Slewijk, wonagtig alhier
(betoog gethoont hebbende van Philippijnen, zijn den 12 Junij alhier getrouwt)

Item.
Rutger Janszen, Soldaat onder de hr Capt Sixti, in guarnisoen inden Briel, met
Lijsbeth Thoelen, j:d: hier gebore ende woonagtigh
(Den 3 Junij attestatie van onverhinderde proclam: verleent na Den Briel)

25 dito.
Wouter Hendrikszen Havermans, j:m: met
Joanna Pollemans, j:d:, beide hier geboren ende wonagtigh
(Den 19 Junij alhier getrouwt)

1 Junij.  [=01-06-1670]
Cornelis Claaszen, j:m: van Geertrudenbergh, met
Aaltje Cornelis, wede. van Steven Barendszen, wonagtigh tot Dordrecht
(Den 20 Junij betoogh gegeven van on(ver)hinderde proclamatien na Dordrecht)

Aaltje Cornelis, geb. voor ca 1642, tr. (1) ca 1661Steven Barentse, otr. (2) Geertruidenberg 1-6-1670 Cornelis Claaszen, j:m: van Geertrudenbergh. 
Kinderen eerste huwelijk:
1. Barent, ged. Dordrecht 3-7-1662.
2. Dingena, ged. Dordrecht 22-12-1663.
Kinderen tweede  huwelijk:
1. Claes, ged. Dordrecht 9-10-1672, zoon van Cornelis Claesz en Aeltje Cornelis.
2. Cornelis, ged. Dordrecht 3-6-1675, zoon van Cornelis Claessen en Aeltje Cornelis.

 

[FOLIO 81[1670]

1670  29 dito.
Cajus Johan Adelunt, j.m. van Holsteijn, Soldaet onder de Compagnie vande Capt. Crabeth in guarnisoen tot Breda met
Geertruij Harmens, wed. van Adrian Cornelis Tijnagel, laetst gewoont hebbende tot GBergh

20 Julij.
Jocchem Broekhoven, j:m: met
Josijntje Moets, j:d:, beide hier geboren ende woonagtigh
(Den 10 Augusti alhier getrouwt)

28 Septemb.
Francois Gailjaart, j:m: van Vlissingen ende aldaar woonagtigh, met
Catharina Dobbelmans, j.d. van Geertrudenbergh
(Den 15 Oct. verleent attestatie om tot Vlissingen te mogen trouwen)

Item.
Jacob Janszen van der Sloot, j:m: van Dongen, met
Jenneken Bottelaars, j:d: van Geertruidenbergh, beijde alhier woonagtigh
(den 16 Octob. alhier getrout)

Octob. 5 dito.  [=05-10-1670]
Wouter Mol, wedr. van Jenneke Bink, woonende tot Oosterhout, met
Adriana Sangers, wed. van Pieter van Orte/Oste, wonende tot GBerg
(attestatie veleent den 19 Octob. om op de Made te mogen trouwen)

12 dito.
Harman Havercamp, j.m. Soldaet onder de Compag: van de Capt. Cornelis Pompe met
Elisabeth Aertse, j.d. van GBergh, beijde wonende alhier
(Den 30 Octob. alhier getrout)

Heijliger Herger, wedr. van Pieternelle Aertse, wonende tot Philipinus met
Margareta Sinne, j.d. van GBergh
(Betoogh van onverhinderde proclamatien van Philippine verthoont hebbende, sijn den 13 Novemb: alhier getrouwt)

Heijndrik Bartelse, j.m. van Utreght, Soldaet onder de Compag: van de Capt Crabeth in guarnisoen alhier met
Catharina Willms, j.d. van Breda
(Betoog van onverhinderde proclamatien van Breda verthoont hebbende, zijn de 15 Novemb: hier getrouwt)

19 dito.
Johannes Stampers, j.m. met
Geertruij Schrijners, j.d., beijde hier geboren ende wonaaghtigh
(Den 6 Novembus alhier getrouwt)

9 Novemb.
Hendrik Goossens, j.m. vande Made met
Lijsbeth Adrians, j:d: van Meuwen, beide alhier wonagtigh
(Den 25 Novembus alhier getrouwt)

Item.
Anthonijs de Hees, j:m: van Wassenaar, Adelborst onder de Compagnie van den hr Capitein Harecarspel in guarnisoen alhier
Geerruijd Backers, j:d: hier geboren ende wonaghtigh
(Den 27 Novemb. alhier getrouwt)

Item.
Cornelis Laurentszen, wedr. van Maijken Adriaans Vroegdronken, Soldaat onder de comp: van de hr Capt: Harenkarspel, in guarnisoen alhier, met
Barbara van Sandoel, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Den 25 Novembus alhier getrouwt)

[FOLIO 81vs[1670]

1670  23 Novemb.
Bastiaan Janszen, j:m: met
Lijsbeth Delre, j:d:, beijde alhier gebooren ende woonagtigh
(Den 7 December alhier getrouwt)

30 dito.
Gabriel Chou(?), de la Garde, Corporaal onder de Comp van de hr Capt Pompe, in guarnisoen alhier, met
Anneken Aarts, wede. wijlen sergeant Carel Carrouse, hier woonagtigh
(Den 14 Decemb. alhier getrouwt)

Item.
Jan Grifhis [GRIFFITH ?], Soldaat onder de Comp: vande hr Capt. Pompe, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Huijberts Stakenburg, j:d: van Riel, hier woonagtigh
(alhier getrout den 16 Decemb.)

Item.
Jan Bastiaanszen van Vorssel, j:m: van Ter Heijden, alhier woonagtigh met
Iefken Frans, j:d: van Loon ende daar woonagtigh
(den 24 Decemb. gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Loon)

Decemb. 7
Maurits Koninx, j:m: van Raemsdonk met
Anna Goijaerts, wed. van Sander van Wel, wonende tot GBergh
(gegeven betoog van onverhinderde rpclamatien van Ramesdonk des 21 Decemb.)

Cornelis van Gils, j.m. van Sevenberge met
Catalijna Goijaerts, j.d. van GBergh
(den 21 Decemb alhier getrouwt)

Den 21 dito.  [=21-12-1670]
Jan Jansze, j.m. Soldaet onder de Comp vande Capt Craberg in guarnisoen alhier, met
Catharina Jacobs, j.d. van Breda
(den 16 Jan 1671 gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien na Breda)

Jan Melse, j.m. met
Anneke Teunis, j.d., beijde hier geboren ende wonaghtigh
(den 6 Jan. alhier getrout)

28 dito.
Jan Aertse, Soldaet onder de Compag van de Capt Craberg in guarnisoen alhier, ende
Elisabeth Lambrechts, wonende tot Breda.
(den 11 Jan gegeven attestatie van onverhinderde proclam: na Breda)

Jacbus Comans, j.m. van Breda met
Ariaentje van Dusse, j.d. van GBergh.
(hier getrouwt den 25 Januarij)

Adriaen vander Velde, wedr. van Marie van Beke, Sergeant vande Compagnie vande Capt. Dirk van Harencarspel
Johanna Dusonsius, wed. van Pieter Duijrcant, wonende tot GBerg.
(Den 29 Jan alhier getrout)

18 dito.
Jan Meeuwe, wedr. van Valencija, Sold[aat] onder de Captn. Dirk van Harencarspel
Lijsbeth Jacobs, j.d. van Ter Heijde, beijde wonende alhier.
(Den 3 feb. alhier getrouwt)

Robbert Janse Caton, wedr. Soldaet onder de Captn. Dirck van Harencarspel nede
Marij Jans, j.d. van GBergh, beijde wonende [..]
(Den 3 feb. hier getrouwt)

Jan Balee, j.m. Soldaet onder de Capt. Pompe met
Wilmijntje Jacobs, j.d. van GBergh, beijde hier wonagtigh.

[FOLIO 82][1671]

1671.
Barent Udinx, j.m. Soldaet onder de capt Pompe met
Grietge Cornelis, wede. van Jacob Wilmse, beijde wonende tot Gbergh [=Geertruidenberg]
(deselve gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien na Asten(?) na(?) [Altena?] Abram(?) Bax(?))

Abraham Baert, j.m. van GBergh met
Digna Heijndrixe van Heesbeen, wedr. van Daniel Zauven, beijde wonende tot Asten.
(... den na 4 ..(?))

Febr. 1.
Cornelis Thoele, j.m. Soldaet onder de Compag: van de Capt.n Dirk van Harencaspel
Margareta Thomas, j.d. wonende tot Breda
(den 16 feb. gegeven attestatie van onverhinderde procl: na Breda)

Jochem Stomwel, j.m. van GBergh
Clara Lijfcoop, j.d. van Breda
(den 17 febr hier getrouwt)

Den 6 dito.
Pieter Thomasse, wedr. 
Emmeke Cornelis, j.d., beijde hier wonaghtigh
(Den 24 feb. alhier getrouwt)

1 Martij.
Ernst Weijers, j:m:, Soldaat onder de comp: vande hr: Capt. Pompe, in guarnisoen alhier, met
Neeltje Hendrix, j.d. woonende opde Made
(Den 17 Martij 1671 alhier getrout)

8 Dito.
Lambert Claessen Bossars, j:m: van Hamont, met
Marie Pieters van Someren, j:d: van Geertrudenbergh, beide alhier woonagtigh
(Den 22 Martij alhier getrouwt)

Item.
Jocchem Thomassen, j:m: van s Gravemoer, met
Cornelia Melssen, j:d: van Geertrudenbergh, beijde alhier woonagtigh
(Den 22 Martij alhier getrouwt)

22 dito.
Thomas Pieterssen, j:m: van Nieumegen, Soldaat onder de comp: vande hr capitein Pompe in guarnisoen alhier, met
Anneken Harmens, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 16 Aprilis alhier getrouwt)

NOTA dat op een betoogh van on(ver)hinderde proclamatien van de kerk van Loon, vande 6 Januarij 1670, alhier getrouwt zijn op den 27 Martij 1671
Leenard Janszen Mouthaan, j:m: 
Aaltjen Rutten, wede van Quirijn Willem

April 5.
Maerte Barentse, j.m. van Rees, Sold: onder den Capt. Hr Pompe in Guarnisoen alhier, met
Catharina Cornelisse, j.d. van GBergh
(Den 30 Aprilis hier getrouwt)

Jan Janse Bijkerke, j.m. Sold: onder de Compagnie vande Capt. Pompe in guarnisoen alhier, met
Anneke Maertens Brugmans, j.d. van GBergh
(Den 26 Aprilis alhier getrouwt)

[FOLIO 82vs][1671]

1671  10 Mayi.
Gerard du Buc, j:m: gebooren tot Rouaan, commis over d'Ammunutie van Oorlogh, ende oud-schepen deser Stede, met
Juffr. Catharina Crillaarts, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 27 Meij verleent betoog van onverhinderde proclamatien)(ende op den 28 dito tot Raemsdonk getrouwt aen ons bij attestatie is gebleken)

17 dito.
Gerret Aartsen van Tiel, j::m, Soldaat onder de comp: vande hr capitein Pompe, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Bastiaans, wede. van Jan Dogglas wonende alhier
(hier getrouwt)

Den 2 Augusti.  [=02-08-1672]
Antonis Sanders de Lie, j.m. van GBergh met
Catharijn Christiaans Darpion, j.d. van Dordregt ende aldaar woonagtigh
(Den 13 Septemb gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na Dordregt)

Maerten Maetense de Jongh, j.m. van Dongen met
Jacomijnte Thijse van Reijndam, j.d. van GBergh, beijde hier wonaghtig
(den 30e Augusti)

Harmannus Plassius, j.m., Bedienaar des Goddelijke woorts tot Besoijen, met
Catharina Verhoof, j.d. van GBergh
(Den 20ste September alhier getrouwt)

20 Septemb.
Pieter Aartzen, j.m. vande Made, ende aldaar woonagtigh, met
Maijken Teunis, wede. van Abraham Booth, woonende alhier.
(Betoog van onverhinderde proclamatien vande made ons bethoont hebbende, zijn den 29 october alhier getrouwt)

27 dito. [=27-09-1671]
Coenraad Janszen van Aldenhoven, j:m: van den Hout, met
Cornelia Meijers, j:d: van Geertruidenbergn, beijde alhier woonagtigh
(Op betoog van Oosterhout, zijn dese personen den 15 Octob. alhier getrout)

Pieter Claesse, j.m.
Jenneke Spruijt, j.d., beide geboren ende wonachtigh tot Gbergh
(Den 1ste Noveb. alhier getrouwt)

25 Octob.  [=25-10-1671]
Jacobus Durant, j:m: Apothequer dese stede, met
Mariken Elders, j:d: van Dordrecht, beide alhier woonagtigh
(Den 20ste Decemb: alhier getrouwt)

Isaac Elder(s), otr. Dordrecht 15-3-1643 Heijltje Joosten
Kinderen:
1. Cristina, ged. Dordrecht 29-2-1644, dochter van Isaac Elder en Heiltje Joosten (van Nieuwenhoven)
2. Digna, ged. Dordrecht 27-12-1654, dochter van Isaac Elders en Heijlken Elders 
3. Chrijstina, ged. Dordrecht 26-12-1646, dochter van Isaack Elder en Heijlken Joosten.
4. Maria, ged. Dordrecht 18-5-1648, dochter van Isaac Elder en Heijltje Joosten.
5. Geertruyt, ged. Dordrecht 20-5-1650, dochter van Isaack Elders en Heijltgen Joosten

1 Novemb.
Hendrik Soontjens, wedr. van Francoise La Land, met
Judik Lemans, j:d:, van GBergh, beijde alhier woonagtigh
(Den 19 November alhier getrouwt)

8 dito.
Pieter Janzen, j:m: van GBergh, Landspasaat onder de comp: vande hr capitein Harenkarspel in guarnisoen alhier met
Adriaantje Huijbrechts, j:d: van Bergen opde Zoom, beijde alhier woonagtigh
(Betoog van onderhinderde proclamatien van Bergen opden Zoom, ons (ver)thoont wesende, zijn dese personen den 15 Decemb 1691 alhier getrouwt)

[FOLIO 83][1671]

Decemb. 6
Ariaen Deliese de Hoogh, wedr met
Jenneke Cornelis, j.d. van Oosterhout, beijde hier woonaghtigh
(alhier getrouwt den 22 Decemb.)

Jan Roelofse, j.m. Adelborst onder de Compagnie van Capt Dirk van Harencarspel in Guarnisoen alhier met
Heijltge Jacobs, j.d. van Heusden, beijde hier wonaghtih
(Den 5 Januarij 1672 alhier getrouwt)

20 dito.
Hubert Roele, wedr. van Oosterhout
Teuntoe Daniels, wed. van Made, beijde hier wonaghtigh
(Den 12 Januarij 1672 alhier getrouwt)

1672.
3 januarij.
Aart de Jongh, j:m: van Maastrigt, Soldaat onder de Comp: van de hr capitein Harenkarspel in guarnisoen alhier, met
Yken Knaaps, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 26 Januarij alhier getrouwt)

10 dito.
Willem Verkerk, j:m: met
Cornelis Coens, j.d., beide hier geboren ende woonagtigh
(Den 24 Januarij alhier getrouwt)

Item.
Jan Glasfort, j:m:, Soldaat onder de comp: vanden hr: cap: Pompe, in guarnisoen alhier, met
Anneken Jacobs, j:d: van Nieumegen [=NIJMEGEN] wonen(de) alhier
(Den 26 Januarij alhier getrouwt)

17 dito.
Joannes van Innevelt, j:m: geboortig van Oosterhout, met
Cornelia van Vuren, j:d: van G Bergh, beide alhier woonagtigh
(verleent betoogh van onverhinderde proclamatien en(de) sijn op de Made getrouwt den 31 Jan.)

Item.
Artus Verhagen, j.m. met
Elsabeth Vismans, j:d:, beide hier geboren ende woonagtigh
(Den 31 Jan alhier getrouwt)

24 dito.  [=24-01-1672]
Joost Corneliszen van Outheusden, j:m: geboortig van Dordregt [=-DORDRECHT], met
Neeltgen Adrians Zaag, j:d: van Geertrudenbergh, beide alhier woonagtigh
(den 7(?) geb: alhier getrouwt)

Item.
Frank Pots, j:m: van Neukastel, Soldaat onder de comp: vande hr capitein Panhuijsen in guarnisoen tot Breda, met
Marie Pont, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt)

Bastiaan Jaspersz, j:m: van Drimmelen ende aldaar woonagtigh, met
Jannetjen Jacobs, j:d: alhier geboren den woonagtigh
(alhier getrouwt)

[FOLIO 83vs][1672]

1672.
NB. Op attestatie van on(ver)hinderde proclamatien vande kerke van Vianen van dato den 7 Maert 1672, sijn op 22 dito alhier getrout.
Jurriaen Hendrixe, j.m. Soldaet onder den Capt. Stenhuijse en(de)
Rebecca Joris van Vianen

April den 3.
Anthonij Harmansse, j.m. van Gbergh
Marytge Stevens, j.d. van Cuijlenburgh, beijde wonende tot Utrecht
(attestatie verleent van onverhinderde proclamatien na Utrecht

17 dito.
Cornelis Claesse, j.m. van Dongen
Jenneke Jans, j.d. van Oosterhout, beijde wonende tot Gbergh
(alhier getrouwt den 1ste Mayi)

24 dito.
Johannes Meuleschot, j.m. vande Bergh
Margriet Schoute, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(hier getrouwt den [..] Maij)

Carel Maurits Jacob, j.m. Luijtenant vande Compag: van den Capt.n Dirk van Harencarspel en(de)
Juffr. Henrina Smits, j.d. wonende tot Dongen
(verleent betoogh van onverhinderde proclamatien na Dongen den [..] Meij)

Maij 1.
Cornels Breadleij, j.m.
Willmina Boreel, j.d., beijde hier geboren ende wonaghtigh
(alhier getrouwt den 26 Meij)

Den 8 dito.
Adam Hendrikszen van Reijendam, laatst wedr van Teuntje Cornelis, met
Anneken Comans, laatst wede. van Joris van Orten, beijde alhier woonagtigh
(hier getrouwt den 22 Meij)

Item.
Cornelis Mattheuszen, j:m: met
Catharina Hendrix, j.d., beide hier geboren ende woonagtigh
(hier getrouwt den 26 Meij)

Den 14 dito.
Jan Nisinck, j.m. geboren tot Breda, schrijver en(de) corporael onder den Capt.n Outshoorn met
Weijntge Gevers, geboren op het fort te Warande, beijde hier wonaghtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien van de Made den 21 Maij)

Den 21 dito.
Jan Aertse, wedr van Jannetge Claes, Soldaet onder de Compag. van de Capt. Steenhuijse in guarnisoen alhier met
Maijkle Jacobs, wede. van Willem Pieterzen, wonende alhier.

29 dito.
Lambert Abbema, j.m. Chirurgijn van de Comp vande Capt Steenhuijse in Guarnisoen alhier met 
Hendrika Jans Meuleschot, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(hier getrouwt den [..] Junij) 

[FOLIO 84][1672]

Junij 4.
Christiaen Fredrik van Loanokuppij (Loangkuppy), j.m. uijt Nedersaxen, hofmr(?) opt Huijs Oldensteer(?) met
Elisabeth Ketelput, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(29 dito verleent betoogh van onverhinderde proclamatien na Cadsant)

Julij 3.
Fredrik Casparsse Pretingh, wedr. geboren in Oversaxe, canonnier Extraordinair alhier [DOORGESTREEPT: onder de Comapagnie van den Capt. Outhoorn, in guarnisoen alhier
Marij Sterrenburg, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(Den 21 Julij 1672 alhier getrouwt)

Item.
Willem Jasperszen Bradser, j:m: van Eijndhoven woonagtig tot Oosterhout, met
Anna Chester, wede van matthijs Scholtes, wonende tot Breda.
(Den 21 Julij 1672 alhier getrouwt)

17 dito.
Nicolaas Adriaanszen Swaan, j:m: van GBergh met
Elisabeth Pieters Gelders, j:d: van Cappel, ende aldaar woonagtigh
(Den 31ste Julij volgens betoog onser kerk op de Made getrouwt)

31 dito.
Quintinus Le Quien, j:m: Soldaat onder de comp: vande hr capitein Harenkarspel, jegenwoordigh guarnisoen houdende tot Muijden, met
Elisabeth Fletchers, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(betoog van on(ver)hinderde proclamatien van de kerk tot Muijden gethoont hebbende, zijn den 22 Septemb: alhier getrouwt)

Augusti 14.
Jan Hubrechtse, Laetst wedr. van Ariaentge Cornelis, wonende hier ter plaetse met
Sijke Cornelisse, laetst wede van Jan Crijn Buijs, woonende onder Oosterhout
(4 Septemb hier getrouwt)

21.
Abraham Jansze, j.m. van Dantsich, Soldaat onder de capt. Geinglijn(?) in Guarnisoen alhier met
Cristijn Jansze, j.d. van Dockum, hier wonaghtih

Pieter Jansze, j.m., Soldaet onder de Compag. van de Capt.n Cabeth in Guarnisoen tot Woudrichem en(de)
Rebecca Jans van Deventer, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(Den 15 Septemb. alhier getrouwt, ..(?) behoorlkijk betoog van Woudrichem (ver)thoont hebbende)

4 Septemb.
Pieter Joosten Smeth, j:m: van Zulten in Vlaand[eren], corporaal on der comp vanden hr Cpaitein Harenkarspel, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Wesop [WEZEP?] met
Grietje Philips van Alphen, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Wesop den 22 October)

[FOLIO 84vs][1672]


1672.  18 Septemb.
Jan Roeloffzen, wedr van Yken Lucas, hier geboren ende woonagtigh, met
Lijsbeth Claas, j:d: van Meuleschot, onder den gerechte van Gils, ende hier woonaghtigh
(den 3 Octob hier getrouwt)

Item.
Alexander Buselijn, j:m: van Leijden, Soldaat onder de comp: vande hr capitein Denel, in guarniesoen alhier met
Marie Claas vander Schas(?), j:d: van Delft ende hier jegenwoordig woonagtigh
(gratis. betoog verleent van onverhinderde proclamatien na Delft den 12 januarij 1673)

October : 23
Johannes Teunisse, j.m. Soldaet onder de Compagnie van de Capt.n Pompe in guarnisoen alhier met
Jenneke Willms, wede. van Willem Janse van Hest, hier wonaghtigh
(Den 6 Novemb. alhier getrouwt)

6 Novemb: 
Pieter Andrieszen Leeft, j:m: met
Maria Wijnoxbergen, j:d:, beide alhier geboren ende wonagtigh
(Den 20ste Novemb alhier getrouwt)

Item.
Isaac Stas, j:m:, Commis ter recherce, alhier met
Geertruijd Vollevens, j:d: alhier woonagtigh
(Den 20ste Novemb. alhier getrouwt)

Den 20 Novemb.
Laurents Vollewens, j:m: Vaendrager onder de Compagnie vade Hr Capitein Charles Rus..(?) van Langerode in Guarnisoen tot Bergen op Zoom, geboren in Geertruijdenbergh, met
Johanna van der Elst, weduwe van Hendrik Pieterssen Cock, geboren binnen Gorinchem
(Den 9 Decemb gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien)

27 dito.  [=27-11-1672]
Joannes van Bergen, j:m: van Dordregt met
Josina Moets, j:d: van Geertrudenbergh, beide tot Dordregt wonagtig
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien, na Dordregt)

Johannes van Bergen, otr. Dordrecht 27-11-1672 Josina Moets (Josijna Moets).
Kinderen: 
1. Catharina, ged. Dordrecht 29-10-1673.
2. Hendrijck, ged. Dordrecht 4-11-1674.
3. Henrick, ged. Dordrecht 12-1-1676.
4. Maria, ged. Dordrecht 7-2-1677.
5. Ida, ged. Dordrecht 17-2-1678.
6. Hendricus, ged. Dordrecht 3-8-1679.
7. IJda, ged. Dordrecht 5-5-1681.
8. Aechje, ged. Dordrecht 2-12-1682.
9. Henderica, ged. Dordrecht 20-1-1684.
10. Johanna, ged. Dordrecht 16-9-1685.
11. Hendrick, ged. Dordrecht 12-1-1687.
12. Hendrickie, ged. Dordrecht 13-2-1689.
13. Maria, ged. Dordrecht 9-4-1690.
14. Johannes, ged. Dordrecht 28-5-1693.

1673.  1x Januarij.  [=-01-01-1673]
Adriaen Pieterszen van Sundert, j.m.
Pieternel Heijndrix van Ude, j.d. van Breda, beijde hier wonaghtigh
(Den 17 januarij 1673 alhier getrouwt)

Feb: den i.  [=-01-02-1673]
Jan Talbaes, wedr ende
Maijke Hendrix, j.d., beijde hier wonaghtigh
(alhier getrouwt)

den 26 dito.
Cornelis Verdoes, j.m. met
Josijntge Doormans, j.d., beijde hier gebooren ende wonaghtigh
(hier getrouwt)

Dirk Dirxe van Berk, j.m. ende
Pieternel Schuijrmans, wed. van Gerrit Pieterssen van Toor, hier wonaghtigh
(hier getrouwt)

[FOLIO 85][1673]

den 12 Martij.
Jasper van Brunis, jongman, Ruijter onder de Comp.e vanden Veldt Marschalk ende Grave van Waldeck, geboortich van G:bergh met
Johanna Elisabeth Radijck, jongedochter geboortich van Maestrigh
(hier getrouwt)

den 26 dito.
Jan van Somere, Ruijter, j.m. van Bommel in guarnisoen alhier en(de)
Rebecca Leempoel, j.d. hier gebore ende wonaghtigh
(Den 15de Aprilis betoog gegeven van onverhinderde proclamatien na de Made)

Willm van Dusse, j:m:, met
Francoise Gojaerts, j.d., beijde hier gebore en(de) wonaghtigh
(Den 9 Aprilis gegeven betoog van on(der)hinderde proclamatien na d'Made)

Geurt van Heel, wedr Ruijter onder de compag: van den Ritmr. van der Meulen
Lijsbeth van Veen, wede van Jacob Barentse, wonende tot Breda
(Den 11 Aprilis gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na Breda)

9 Aprilis.
Frans Janszen van Dorsten, j:m: met
Engeltjen Zegers, j:d: van Zutphen, beide jegenwoordig alhier

Item.
Jan van Banderen, j:m:, Ruijter onder den hr Rithmr. Vermeulen, in guarnisoen alhier, met
Leendertjen Everts, j:d: van Breda ende aldaar wonagtig

16 dito.
Dirk Jansze Oerleman, j.m. van Sprang
Sijke Jacobs de Weerdt, j.d. van Werkendam, beijde wonende alhier

23 Dito.
Adriaen Meulenberg, j.m. van G:berg
Aegje Verhoeve, j.d. van de Dussen, beijde hier wonaghtigh
(Den ii Mayi 1673 in de Made getrouwt, ...(?) ons is gebleken)

Meij den.
Antonius Reester, j.m. van Dusseldorp, Soldaet onder den Heer Majoor Brackman met
Susanna Jansze van Weerdt, j.d. van Den Bosch, beide wonende alhier

Michiel de Vries, j.m. van Baae (Baale/Baaie?), Ruijter onder den Ritmr. Vermeulen, in guarnisoen alhier met
Jefke Claes van Leeuwen, wede van Willem Janse, wonende hier ter plaetse
(den 25ste Mayi alhier getrouwt)

[FOLIO 85vs][1673]

Andries Wytack, j.m. uijt Vlaenderen, Soldaet onder de Capt. Vareu(?) in guarnisoen alhier met
Marike Willms, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(alhier getrout op den 20 Augusti 1673)

21 Mayi.
Piere Vallois, wedr. uijt Yrland, Sergant onder de hr capiteyn Pursel, in guarnisoen alhier met
Marie Maret, wede. van Jean Busquet, beide alhier woonagtigh
(NOTA dat de bruijd gestorven zij voor de solemnisatie ende bevesting des houwlijx ..aar van aa de bruijdeom attestatie verleent, mits de comp. (ver)trocken is)

28 dito.  [=28-05-1673]
Jacob du Mon, j:m:, soldaat onder den Grofagnani(?) colonel en Commandant deser Stede met
Marie Jans Beloil, wede van Philips de Vem, hier wonagtigh
(den 22 Julij gegeven een betoogh van onverhinderde proclamtien, na Breda)

Item.  [=28-05-1673]
Joannes van Groothousem, j.m. koster deser kerk, met
Willemijntje Reiners, j:d: beide hier geboren ende woonagtigh
(Den 11 Junij alhier getrouwt)

Junij 11.
Jan van Hessels, j.m. van Dongen
Catharina de Graef, j.d. van Dongen, wonende hier ter plaetse
(Den 29 Junij alhier getrouwt)

Item.
Adriaan Gijsbertszen van Dijk, wedr. van Teuntje Leenhouwers, wonende alhier met
Marie Jans Desie, wede van Jan Desie jegenwoordig wonende tot Breda
(Betoog van onverhinderde proclamatien gegeven na Breda, den 25 Junij)

18 Dito.  [=18-06-1673]
Gabriel Laaswolt, j.m. van s Gravenhage ende aldaar woonagtigh met
Krijntje Swaan, j.d. alhier geboren ende wonagtigh
(Betoog van onverhinderde proclamatien gegeven van s Gravenhage, den 4 Julij 1673)

Item.  [=18-06-1673]
Henrik ten Haeff, j:m: van Cleef, sergeant onder de comp: vande Hr Pieter Philip, Grave van Gronsvelt, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Aerdenburgh met
Johanna de Bott, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 7 Julij alhier getrouwt)

25 dito.  [=25-06-1673]
Pieter Lodewijksze, j.m. van Naarden, soldaat onder de Compagnie van de Hr Capitein N. van Offen, in guarnisoen alhier, met
Marijtje Ebbes, j.d. van Leeuwarden, jegenwoordig alhier woonagtig
(den 20ste Julij alhier getrouwt)

Item.  [=25-06-1673]
Teet Joannes, j:m: van Alkmaar, Soldaat onder den Comp: Waarsgelders onder Cap: Maurits van Dijk, in guarnisoen tot Gorinchem met
Adriaantje Adrians vander Hodonck, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(Den 16 Julij ggeven betoog van onverhinderde proclamatien, na Alkmaar)

Item.  [=25-06-1673]
Anthonis Moleschot, j:m: met
Digna Banck, j:d: beide hier geboren en woonagtigh
(9 Julij gegeven betoog van verhinderde proclamatien, om te mogen trouwen tot Raamsdonk)

Den 16 Julij alhier getrouwt op een betoog van onverhinderde proclamatien van Raamsdonk
Jan Dirkszen, j.m. met
Digna Teunis, j.d., beijde aldaer wonagtigh 

[FOLIO 86][1673]

1673  9 Julij.
Jocchem Hartman, j:m:, van Bronswijk, soldaat onder de comp: vanden hr capitein Johan Boulhou(?), in guarnisoen alhier met
Geertruijd Jans, j:d: van GBergh, ende hier beiden woonagtigh.
(den 27 Julij alhier getrouwt)

Item.
Joris Vergaart, j:m: van Mel, uijt Vlaanderen, ruijter onder den hr Ritmr Losecaat, in guarnisoen alhier, met
Jacomijntje Pieters, j:d:, van Capell, hier woonagtigh

16 dito.
Cornelis Michielszs Dubbelman, j:m: met
Geertruijd Jans Verdoorn, j:d: beide alhier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt)

23 dito.
Johannes van Rhenen, j:m: van Utrecht, Chirurgijn van t regiment van sij Excellentie de Grave van Nassau, onder de comp: van den Baron ende Ritmr Stein, majoor ...(?) Regiment, jegenwoordig aan Dussen, met
Johanna Couwenbergh, j:d: van Breda ende aldaar woonagtigh.

Item.
Werner Witmeijer, j:m: van Bremen, adelborst onder de comp: van den hr capitein Wilh: van Ghoer in guarnisoen alhier met
Lijsbeth Adrians Jager, wede. van Alexander Graij, wonende tot Heusden

Item.
Adriaan Harmensze Olant, j:m: wonende tot Amsterdam met
Claasje Willems Greeff, j:d: van Drimmelen ende aldaar woonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Drimmelen den 13 Julij(?))

30 dito.
Jacob Jasperszen, j:m: van Drimmelen ende aldaar woonagtigh met
Grietje Aarts, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt den 17(?) Augusti)

Augustij
Jaques Denie, j.m. corporael onder de compagnie van den Capt. Guardt(?) in garnisoen alhier met
Marij van Eijmeren, wed. van Johannes Waltingh, wonende alhier
(dese bruijdegom heeft de bruijt voor de solemnisatie verlaten; so dat se niet ghetrouwt sijn)

Hendrik Wassenbergh, j.m. van Cleef
Elisabeth Benningh, j.d. van Londen, beijde hier wonagtigh
(Septemb ggeven betoog van onverhinderde proclamatien, om buijten mogen trouwen; ende is gebleken dat den selve dito tot Waspijk zijn getrouwt)

NB. Op de ... van een wettelijke attestatie van de kerk van Woercom in Vrieslant, dat de drie houwlix geboden sonder  in ..trale aldaar afgekondight waren, sijn op den 17 Aug: 1673 hier getrouwt
Sjoerd Feckes ende Feik Simonsze
vertegenwoordigh leggende in de haer schip in s lands dienst tot Geertruijdenbergh

[FOLIO 86vs][1673]

20 dito.
Philp Warnie, j.m. van Diest,
Marie Leempoel, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(Den 5 September gegeven betoog van onverhinderde proclamatien om buijten te trouwen, waar op de personen hier gementioneert, in den houwlijks staat bevestigt zijn tot Andel, op den 6ste Septemb.; gelijk bij 't betoogh ons nader is gebleken)

NB. Op attestatie van de Predicant van Ouderkerk(?) dat de houwelix-proclamatien sonder [ver]hindering geschied waren, sijn op den 20e Augustij hier getrouwt
Harman van Aernhem, Ruijter ende(?)
Jannetge Hendrix, j.d. mede van Aernhem 

3 Septemb.
Andries Buijs, j:m: van Gent, Soldaat onder de comp: vanden hr capitein Vaernewijk, in guarnisoen alhier met
Adriaantje Pleijsier, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Dese personen zijn alhier getrouwt den 21ste September 1673)

Item.
Cornelis Antoniszen van Gils, j:m: wonenden alhier met
Clasina van Dalem, j:d; hier geboren ende wonagtigh
(getrouwt den 21 ste Septemb. 1673)

17 dito.
Roeland de Clerck, wedr. van Lijsbeth Wouters, Sergeant onder den hr capitein Nic. van Osten, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Elders, j:d: van Rijsoort, hier woonachtig
(alhier getrouwt den 9 Novemb: 1673)

1 October.
Jan Roos, j:m: van Bruxel, Capitein des Armes, onder de Comp: van den hr. Capt. van Hoften, in guarnisoen alhier, met
Mariken Everts Schoorbrand, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(Den 19e october 1673 alhier inde kerck getrouwt)

Item.
Hendrik Bastiaanszen, wedr. Adelborst onder de comp: vanden hr capitein Sailli, garnisoen houdende tot Breda, met
Heijltje Aarts, j:d: van West Wesel, wonenden alhier
(hier getrouwt den 26 Octob.)

8 dito.
Harman Hofman, j.m. Ruijter onder de Ritmr Jacobus Rotgans garnisoen houdende in de Clundert met
Beatrix Boreel, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie om te trouwen in de Clundert)

Jacob Cornelisz, j.m. Soldaet onder de Compagnie van de Captn. Varueni(?)
Geertruij Alberts,  j.d. hier geboren ende wonagtigh
(hier getrouwd den 26 Octob.)

Cornelis Aertse van Steelhove, j.m.
Martijntje Cornelis, j.d. van Oosterhout beijde hier wonagtigh
(hier getrouwd den 26 Octob.)

den 22 dito.
Piere de la Porte, j.m. Corporaal onder de Compagnie vanden Capt. Varwijk(?) in guarnisoen alhier met
Christina Jans, j.d. van Woerde, hier wonagtigh

[FOLIO 87][1673]

Jean Bourgognjon, j.m., soldaet onder de compagnie van de Haen Graef van Glim(/), in garnisoen alhier met
Marij Janne, j.d. van Sluijs in Vlaenderen hier wonagtigh

den 29 dito.
Simon Teunisze Swaen, j.m. ende
Elisabeth Adriaensze Saegh, j.d. beijde hier geboren ende wonagtigh
(betoog van onverhinderde proclamatien .. om te mogen trouwen in Oosterhout)

19 Novemb.
Joannes van Ter Heijden, j:m: met
Sara van Vuren, j:d: van GBergh, beide alhier wonagtigh
(De bruijdegom periculen siek geworden volgens advijs des doctors, ende daar op volgen de bruijdegom ende bruijd [ver]sogt wesende t consent, van d'A: magistraat om te mogen trouwen binnens huijs, zijn voor het krankbedde, volgens consent, getrouwt, den 24 November 1673)

Item.  [=19-11-1673]
Pieter Jansz Reij, wedr van Dordregt met
Lijsbeth Jans van Sandbergen, j:d: van G Bergh beijde aldaar woonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien van Dordrecht)

Pieter Jansen Reij, woonagtigh te Geertruidenberg (1673), otr. (1) Dordrecht 13-4-1659 Anneken Jaspers, otr. (2) Geertruidenberg 19-11-1673 Lijsbeth Jans van Sandbergen, j:d: van G Bergh aldaar woonagtigh.
Kinderen:
1. Anna, ged. Dordrecht 16-4-1660, dochter van Pieter Jansen {Roij}en Anneke Jaspers (Huijskens).
2. Jasper, ged. Dordrecht 16-3-1661, zoon van Pieter Janssen {Roij}en Anneken Jaspers.
3. Anna, ged. Dordrecht 4-8-1662, dochter van Pieter Jansen Roeij en Anneke Jaspers.
4. Joannes, ged. Dordrecht 12-12-1663, zoon van Pieter Jansz {Roij}en Anneke Jaspers.
5. Adriaen, ged. Dordrecht 6-3-1665, zoon van Pieter Janssen Rooij en Anneken Jaspers.
6. Catilijna, ged. Dordrecht 10-1-1667.
7. Bartolomeus, ged. Dordrecht 29-8-1668.
8. Bartholomeus, ged. Dordrecht 21-11-1671.

26 dito. [=26-11-1673]
Melchior Franken, j.m. Edelman uijt Courlandt met
Juffr. Cornelia vanden Kieboom, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(de geboden geschutt door den hr Schedel, commandeur ..(?) Lieutenant des Prince van Courlandt)
(....indelik sijn dese 3 proclamatien geschiet door schriftelijk order van de A: Magistraat den 
8 ende 9 Decemb ende daarvan een betoog verleent den 6 Januarij 1674 waarop op de psonen bovengemeld tot Dordregt in den houwlijken staat bevestigt zijn den 15 januarij 1674)

Item.  [=26-11-1673]
Pieter Anthonisz Plat-uijt, wedr. van Adriaantje Teunis woonende alhier met
Lutje Rutters, j:d; van Nijmegen, wonende tot Oosterhout
(alhier getrouwt den 26 Decemb.)

3 Decemb.  [=03-12-1873]
Jan van Hoven, j:m: van Cuijlenborg, capt des Armi onder den hr capitein Harenkarspel, in guarnizoen alhier, met
Sara Adams, wede. van Ysaac Ridts, alhier geboren ende woonagtigh
(den 31ste Decemb: alhier getrouwt)

Item.  [=03-12-1873]
Hendrik Sluijters, wedr. van Anneken Leenarts, soldaat onder de comp: vanden hr capitein Harenkarspel, in guarniosen alhier met
Pieternella Barends, j:d: uijt het land van Altena, hier woonagtigh
(Den 31sten Decemb alhier getrouwt)

10 dito.
Jacobus Janze vanden Engel, j.m. van Dordt(Dorder/Dongen?), soldaat onder de compagnie Grenadiers van den Capt Haren in guarnisoen alhier met
Anneke Sjalders, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(alhier getrouwt den 26(?) Decemb.)

Adam Sivert, j.m. van Ritja voluntair(?) onder den compagnie Ruijters van de Ritmr Frank ende
Tietge Elders van der Horst, laetst weduwe van Daniel Huszes(?), alhier wonagtigh
(hier getrouwt den 24e Decemb.)

Cornelis van Flitterwijk, j.m. ende
Heijltje Cloostermans, wed. van Abram Meijers, beijde hhier geboren ende wonagtigh
(verleent betoogh van onverhinderde proclamatien om te trouwen tot [...])

Op betoogh van de Stad Schiedam, van dat den 28ste Novemb 1673, zijn bij ons inde houwlijks staat bevestigt, in dato den 3 Decemb des selve jaars
Jan Cornelis Corp..(?) met
Joosje Pleunx, van Ma[..]land-Sluijs

[FOLIO 87vs][1673]

den 17 dito.
Hans Jurrie Wolf, j.m. uijt Saxen wonende tot Amsterdam met
Elisabeth Pouwels, j.d. geboren Den Briel ende hier woonaghtigh 

1674
7 Januarij.
Julius Koot, j:m: van Brunswijk, soldaat onder de comp: van den hr capitein Jacob Steinman(?) in garnizoen alhier met
Adriaantje Adrians, j:d: van Oosterhout, ende hier woonagtigh
(Den 21 Januarij alhier inde kerk getrouwt)

Item.
Nicolaes de Wit, j:m: van Raamsdonk tot Besoijen woonagtig, met
Cornelia Verhagen, j:d: hier geboren ende wooagtig
(betoog van onverhinderde proclamatien gethoont hebbende, zijn de 28 Januarij 1674 alhier in de kerk getrouwt)

Item.
Dirk Claaszen van Leeuwen, wedr. van Apollonia Joris, tot Drimmelen woonagtig met
Commerina Blareis, wede van Johan Kiphorst in s Gravenhage woonagtigh
(Dese persoonen alhier aangetekent vermits Do. Pistorius, predt. op de Made ende Drimmelen, was o(ver)leden, deses een acte gegeven om de proclamatien in s Gravenhage ende te Drimmelen te laten gaen; dog niet bij ons)

14 dito.
Jan Franszen, j:m: van Utrecht, Soldaat onder de comp: van den hr capitein Pompe, in guarnisoen tot Dordregt, met
Adriaantje Jans, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt den 30 Januarij)

Item.
Joseph Matthijszen, j:m: van Hamburgh, soldaat onder de comp: vande hr capitein Pompe, in garnisoen tot Dordregt, met
Heiltje Meinerts, j:d: hier geboren ende woonagtig
(alhier getrouwt den 30 Januarij)

21 dito.
Evert vander Kerkhoff, j:m: uijt Gelderland, ruijter onder de hr Ritmr. vander Moelen, majoor van een Regiment te Paardt, in guarnisoen tot Gorinchem met
Amelia Hardij, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt den 13 Februarij)

30 dito.
Jan Hendricksz van Hilvem (Wilvem?), j.m., soldaet onder de heer capiteijn Pompe in garnisoen tot Dordregt met
Digna Joosten Boumans, j.d. van Breda woonende alhier
(Betoog van onverhinderde proclamtien van de kerk van Dordt. gethoont hebbende, zijn den 29 februarij alhier in de kerk getrouwt)

Feb. ii.
Adam Adriaensze Fijnenbuyk, j.m. van Dongen, wonenden alhier met
Sanderina van Vuren, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(Den 4 Martij op betoog van GBerg op de Made getrouwt)

Jan van der Hodonk, wedr. van Ariaentgen Corsze, geboren tot G:berge met
Catharina van Rossum, j.d. van Gorcom, beijde wonende alhier
(den 28 Martij alhier inde kerk getrouwt)

[FOLIO 88][1674]

1674 Item.
Aert van Thoor, wedr. van G. Berg ende
Anna Forbus, wede. van Joris Baccaij(?) wonende tot Breda
(de bruijdegom gestorven ..(?) na het derde gebod)

26 Martij.
Jan Adrianszen van Dongen, j:m: hier woonagtig met
Cornelia Corstiaens Dubbelman, j.d. wonende op de Swaluwe

8 Aprilis.
Jacob Laurentsze, wedr. van Josijntje Adrians, ruijter onder de hr Rithmr Brasser, in guarnisoen alhier met
Maijken Adrians Vermaat, j:d: van Oosterhout, woonende alhier
(Den 5de Mayi 1674, gegeven betoog van onverhinderde proclamatien, na Oosterhout)

15 dito.
Martijn Harre van IJsperen, j:m: Soldaet onder de comp.e. van den cap.n. Steeland, in guarnisoen alhier met
Maria Bisschops weduwe van Hendrik van Oosendorp, woonende alhier
(Den 25 april alhier in de kerck getrout)(een trouw-brief verleent (pro deo) den 13 Martij 1679)

Item.
Herman Jager, van de Banck van Holset, j.m. sergeant vande Lijff comp. van den Prince van Churlandt, in guarnisoen tot Amersvoort met
Elisabeth Alart, j.d. van Geertruijdenbergh
(alhier getrout den 19 feb. 1675)

Item.
Cornelis Kuijlmans, van Loon op 't Zant, weduwnaer van IJva Piels, wonende tot Rotterdam met
Marike Jans, jongedochter, mede woonende tot Rotterdam
(23 Mayi 1674 gegeven betoogh van onverhinderde proclamtien, na Rotterdam)

22 dito.
Christiaen Maerten Muller, j.m. uijt het vorstendom van   Lins..lo(?), soldaet onder de Compagnie van de Capt. Fredrik Hesselt den Emt..r(?) in Guarnisoen alhier met
Adriaentje Cornelis, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(Den 10de Mayi hier getrouwd)

Cornelis Pietersz Boertje, j.m. met
Bastiaantje Davids [ver]..(?)
[ver]thoont hebbende betoog van onverhinderde houwlijx proclamtien van de kerk ...(?)
(dato den 10 Meij alhier getrouwd)

[FOLIO 88vs][1674]

1674
Hans Swart, j.m. van Wisma(?), soldaet onder de Captn. Fredrik Hesselt de ..ter(?) in guarnisoen alhier met
Catrijn Geevaers, wed. van Jan Geevert(?), geboren tot Lubek, hier wonagtigh
(Den 17e Mayi 1674 alhier in de kerck getrouwt)

29 Aprilis.
Arnoldus Maas, wedr van Catharina van de Staal, wonende opt fort Amelia, onder 't gebied deser stad, met
Pieternel Andries Anssum, j:d: van Gils, woennde tot Buren
(Betoog van onverhinderde proclamtie van de kerk van Buren verthoont hebbende zijn den 31ste Mayi alhier getrouwt)

Anthonij Keijser, j.m. Soldaet onder de Compagnie van de Capt Frederik Hesselt de ..ew(?) in garnisoen alhier met
Geertruij Willems, wed. van Dirk Koes, hier wonagtigh
(Den 14de mayi alhier getrouwt)

6 Mayi.  [=06-05-1674]
Adam Dirkszen van Nimegen, wedr. met
Anneken Cornelis, wede. van Adam Hendriks van Reijendam, beide jegenwoordig tot Amst.  woonende
(21 Mayi gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien na Amsterdam)

Item.  [=06-05-1674]
Hendrik Haijenk, j:m: van Zellem int Graefscgap Zutphen, Ruijter onder de Comp: van der hr Ritmr Schimmelpenningh, in guarnisoen alhier, met
Cornelia van Altena, wede van Jan Blommers, alhier geboren ende wonagtigh
(op betoog van onverhinderde proclamtien bij ons verleent, zijn dese persoonen op den 14 Mayi op de Swaluwe getrouwt gelijk ons bij acte is gebleken)

Item.
Willem van Sandoel, j.m. met
Dirkje Pieters van Linschoten, j.d. beijde hier geboren ende woonagtigh
(20 Mayi gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na d'Made)

Item.
Antonij de Leeuw, j:m: van Breda, en aldaer woonagtigh met
Anna vanden Kieboom, j:d: hier geboren ende wonachtigh
(Den 27 mayi gegeven betoog van onverhinderde proclamatien om tot Breda te trouwen)

13 dito.
Jacob Wierink, j:m: ruijter onder de comp van hr Ritmr Losecaat, in guarnisoen alhier, met
Catharina Vos, j.d. van Campen, in s Gravenhage woonagtigh.
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien ..?... den 6 Junij)

Item.
Paulus Wouterszen van Hardinxvelt, j.m. van GBergh met
Catharina van Duijn, j.d. wonende in s Gravenhage
(op betoog van onverhinderde proclamatien getrouwt tot Raamsdonk den 27 Mayi 1674)

Item.,
Jan Andrieszn Schulp, wedr., hoefsmith onder comp. van den hr Jan Noortwijk, in guarnisoen alhier, met
Maria Eijnants, wede. van Teunis Swaan, hier geboren ende woonagtigh.
(Den 28 Mayi alhier inde kerk getrouwt)

Willem van den Kekrhoff, j.m. van Luijk, adelborst onder de comp van den hr capitein van Haren, in guarnisoen alhier met
Cornelia Claas, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(den 20 Mayi alhier inde kerk getrouwt)

[FOLIO 89][1674]

1674  20 Mayi.
Bastiaan vander Schild, j.m. met
Joanna Calkmans, j.d., beide alhier geboren ende woonagtigh
(hier getrouwt den 3e Junij)

Op den 24 mayi 1674, zijn alhier in de kerk getrouwt, volgens acte aen ons verthoont, dat de proclamatien tot Oudewater wort gegaen
Siligakus Schmidt, Sold[aa]t onder de Lijfcomp van de hertog van Holstein, nu in guarnisoen alhier met
Anna Bleigen, j.d. van Bremen

27 dito.
Wouter Heij, j.m. hier geboren ende woonagtigh met
Marie de Vlieg, wede van Pieter Jansze Struijcken, wonende tot Oosterhout
(gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na Oosterhout)

17 dito.
Adriaen van Hasselt, j.m. van G:bergh ende
Adriaentje Jans, j.d. van Raemsdonk
(Den 3 Julij gegeven betoog van onverhinderde proclamatie na Raamsdonk, van waar ons is gebleken dat den 8 dito aldaar getrouwt zijn)

Robbert Hutseson [=?HUTCHINSON], j.m. uijt Engelant, corporael van de Adelborsten onder de Capt Waptelsteijn in guarnisoen alhier met
Jenneke Floris van Merode, j.d.van s Hertogenbosch

Julij
Pieter Sterrenburgh, j.m. van Gbergh nede
Cornelia Pieters, j.d. van Raemsdonk hier wonagtigh
(gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na de Made op de ?? Julij)

Den 15 dito.
Jan de Zo, j.m. uijt Vrankrijk, soldaet onde de Captn. Jacob Steijnman in guarnisoen alhier met
Marij Willems, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(Den 33 Augusti inde kerk getrouwt)

16 Septemb.
Joost Janszen van Sale, wedr van Marie Engelen, met
Catharina de Wit, j:d: van GBergh ende beijde alhier woonagtigh
(gegeven attestatie van onverhindede proclamatien na Oosterhout op den laetste Septemb.)

23 dito.
Cornelis Claaszen van Dongen, wedr, met
Anneken Jans, wede. van Joost Philips van Alphen, beijde alhier woonagtigh
(gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien van Dongen den 7 Octob.)

14 Octob.
Carel Gisberti, j.m. van s Gravenhage, Capitein van een comp: infanterie, in dienste dese Landt, jegenwoordig int leger voor den Grave met
Juffr. Dina Cuijk van Myerop, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(gegeven getoogh van onverhinderde proclamatien op den 20 Octob.)

21 dito.  [=21-10-1674]
Hans Hijbel, j.m. van Halberstadt sold. onder de compagnie van den Capt. Pieter van Steelant, jegenwoordig in garnisoen alhier met
Wilmijn Valentijns, wed. van Carel Govers, hier wonagtigh.
(alhier getrouwt den 21 Novemb.)

Denijs Jansze de Beer, j.m. van de Made ende
Cornelia Adriaensze, j.d. vande Made, ende aldaer woonagtigh
(Den 17 Novemb gegeven een betoog van overhinderde proclamatien na de Made)

[FOLIO 89vs][1674]

28 dito.  [=28-10-1674]
Michiel Vischer, j.m. uijt het lant van Bruijnswijk, soldaet onder de Compagnie van de Captn. Pieter van Stelant in guarnisoen alhier met
Maria Mulevoets, wede van Jan Moor, hier woonagtigh
(NB dese bruidegom is voor de solemnisatie van t houwelijk door hr  Ga..? ende heeft de bruijt laten sitten)

Jasper Cornelisze, wed. van Geertruijdenbergh met
Drieske Dirx, j.d. van Breda, beijde wonende alhier
(Den 11de Novemb 1674 alhier in de kerk getrouwt)

Novemb 4.
Adriaen Jansze van den Hodonk, wedr. ende
Anneke Jans, wede. van Maerte Brugman, beijde hier wonagtigh.
(Den 20 Novemb 1674 alhier in de kerk getrouwt)

ii dito.   [=11-11-1674]
Jan Cornelisze Stoop, wedr. van Neelke Jans Nauts, wonende alhier met
Jenneke Huijben, wede van Dingeman Jansze, wonende onder Oosterhout
(gegeven atestatie van onverhinderde proclamatien na Oosterhout den 1 Dec.)

Jan Corneliszen Stoop, geb. voor ca. 1655, wedr. van Neelke Jans Nauts wonende alhier (1674), wedr van Jenneke Huijbregt woonende alhier (1685), laatst wedr van Pleuntje Hendrix alhier geboren ende woonagtig (1688), otr. (1) Geertruidenberg Neelke Jans Nauts, otr. (2) Geertruidenberg 11-11-1674 Jenneke Huijbregt, wede van Dingeman Jansze, wonende onder Oosterhout (1675), otr. (3) Geertruidenberg 29-4-1685 Pleuntje Hendriks van de Made, j:d: op de Swaluwe woonende (1685), otr/tr. (4) Geertruidenberg 20-6/1-7-1688, otr. (5) Rotterdam Beatrix Jans, wede van Jan Baptist de Snees, geboren tot Heusden en(de) tot Rotterdam woonagtig.

18 dito.
Jacobus Loefs, j.m. van Maastricht, Trompetter onder de comp van sijn excellentie de Grave van Waldek jegenwoordig guarnisoen houdende tot Swolle, met
Heijltje Wijnoxbergen, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(gegeven attestatie van on(ver)hinderde proclamatien na Swolle)

25 dito.
Jacob Cock, wedr hier wonagtigh met
Agnietje Cornelis, j:d: van Breda, hier mede wonagtigh 
(alhier getrouwt den ii Decemb.

1675. Januarij 6.
Johan van Blenkvliet, j.m. uijt s Gravenhage, Ruijter onder de compagnie van de heer van Oie in guarniesoen alhier ende
Maria van Benschop, j.d. van Gijsennieukerk [=Giessen Nieuwkerk]

Johannes van Dongen, j.m. van G:bergh en(de)
Jannetge Pieters van der Graef, wed. van Jan Janszen Claij wonende tot Amsterdam
(NB dese persoonen sijn, niet getrouwt; sijnde, de Bruijdegom volsog..(?), boden(?); gelijk ons naderhand is gebleken door notariele acte gepasseert voor nots. C. Clouwert, residerende te Gouda Ao 1675 29 martij Volgens welke Schout(?) Burgem. ende schepeen deser stede hebben geconsenteert den bruijdegom .. mogt trouwen so blijckt acte 6 octob. 1676)

Item?
Adrian Pieterzen, j.m. geboortig van Vianen met 
Cornelia van Eekhout, j.d. van Geertrudenberg, beijde alhier woonagtigh
(Den 20 januari betoog verleent van onverhinderde proclamatien, en zijn daar opin dato tot Drimmelen getrouwt so ons is gebleken)

15 dito.
Nicolaas Hendrikszen Wichmoets, j.m. van Breda, met
Barbara Mattheus Meijers, j.d. van GBerg, beide alhier woonagtigh.
(Den 31sten Januarij 1675 alhier in de kerk getrouwt.)

Item.
Joannes Jongbloet, j.m. van Ceulen met
Margariet Busquet, wede. van Frederik Hend. beide alhier woonagtigh
(Den 29sten Januarij 1675 alhier in de kerk getrouwt.)

[FOLIO 90][1675]

1675.  27 Januarij.
Jan Egbertsz, j.m. van Swolle, Ruijter onder de comp: vande Hr Rithmeester Heemskerk, in guarnisoen alhier met
Grietje Jans, j:d: van Brakel, wonende tot Goricnhem
(gegeven attestatie van on(ver)hinderde proclamtien na Gorinchem)

Feb. 3.
Christoffel Thoor, j.m. uijt Brandenburgh, wonende op de Swaluw met
Grietge Zanders de Lij, j.d. van Geertruijdenbergh
(Den 19de Martij alhier getrouwt)

Michiel Dame, j.m. van Stockem, Ruijter onder de Compagnie van de Hr Majoor vander Moelen in Guarnisoen alhier, met
Isabel Wouters, j.d. van Roosteren, hier woonagtigh
(hier getrouwt den 19 feb:)

17 dito.
Adriaen van Seters, j.m. ende
Hester vander Het, j.d. beijde hier geboren ende wonagtigh
(Volgens betoog van onse kerk zijn dese persoonen op de Made grtrouwt den 3 martij 1675, gelijk ons is gebleken)

10 Martij.
Sijmon Beversluijs, wedr. met
Anneken Jans, wede van Evert Michielszen Schorebrands, beijde hier geboren ende woonagtigh
(hier getrout den 9 April)

Item.
Pieter van Hattem, wedr. met
Jacomijntje Frans van Os, j.d. van Drongelen, hier wonagtigh
(den 26 Martij alhier getrouwt)

24 dito.
Hendrik Krol, j.m., ruijter onder de comp: vande hr ritmeester Loots, in guarnisoen alhier, met
Anna-Sara van Berchem, j.d. wonende tot Gorinchem
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Gorinchem den 8 Ap.)

Item.
Jan Bax, j:m: uijt het ladn van der Mark, Ruijter onder de comp: van de hr Grave van Cuijlenburgh jegenwoordig guarnisoen houdende tot Swolle met
Anneken de Hoog, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(gegeven betoog van onverhinderde proclamatie om te mogen trouwen tot rimmelen op den 7 Apr)

Item.
Cornelis vande Heuvel, wedr. Soldaat onder de comp: van den hr colonel Coljer, in guarnisoen alhier met
Aaltjen Rijders, wede. van Jaques de Win, hier woonagtigh
(gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na de Made pro..(?) den 22 Apr)

Item.
Johan van Eck, j:m: soldaat onder de comp van de hr capitein Abrahall, in guarnisoen alhier, met
Pietertjen Hansse, j.d. van Swolle

31 dito.
Gerret Reijnen, wedr Soldaat onder de compagnie van den hr Cap: Graham, in guarnisoen alhier, met
Anneken Pieters van Leuwen, wede van Adrian Joppe, hier woonagtigh
(hier in de kerk getrouwt den ?? April)

April 7.  [=07-04-1675]
Anthonij Cornelisze, j.m. van Schoonhoven, Soldt. onder de Compagnie van de Cap.Moijs in guarnisoen alhier met
Catalijn Maes, j.d. van G:bergh
(sijn getrout den 21 Apr.)

[FOLIO 90vs][1675]

Jasper Cornelisze, j.m., Ruijter onder de compagnie van de Hr Majoor van der Moelen in Guarnisoen alhier met
Grietge Cornelis, j.d. wonende tot Gorinchem
(alhier getrouwt den 16 Meij)

14 dito.  [=14-04-1675]
Joris de Keijser, Ruijter onder de Compagnie van den Hr van s Gravemoer Quartiermr Generael van ... sijn Hoogh Collonel van een Regiment Ruijters, Gouverneur van de Stede ende forten van G:bergh in guarnisoen alhier met
Francijn van Dam, wed. van Gerrit Silvester, wonene tot Gorinchem
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamaiten na Gorinchem den 29 April 1675)

21 dito.  [=21-04-1675]
Hans Hendrik Heijts, j.m. van Bijleveld, wonende alhier met
Catalijn Jans, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(alhier getrouwt den 16 Meij)

28 dito.  [=28-04-1675]
Do. Hr. Lodewijk Rodolph Voet, j.m. Luijtenant onder de hr Captn. Lloyd in garnisoen alhier met
Juffr. Catharina Lloyd, j.d. wonende tot Dongen
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Dongen)

Maij 5.  [=05-05-1675]
Carel van Thoor, j.m. van Diepe in Vrankrijk, Ruijter onder de Comp: van de Ritmr Loots in Guarnisoen alhier met
Gerritge Crol, j.d. van Leersum, hier woonagtigh
(hier getrouwt den 23 Maij)

Den 19 dito.
Pieter Gommers, j.m. van Boekholt, Soldt. onder de Compagnie vande Hr Collonel Croljer in guarnisoen alhier met
Anneke Jans, j.d. van Bergen op de Zoom ende aldaer wonagtigh
(het Regiment [ver]werhouden(?) in Compagnie na(?) eerste ..(?), is gedisppenseerd over den 2 volgende als van ..inderen ..... en(de) gegeven attestatie om te mogen trouwen)

Corstiaen Willemsze Hagers, j.m. van Drimmelen met
Maijke Cornelis, j.d. van Drimmelen, laetst gewoont hebbende tot G:bergh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Drimmelen den 2 Ju(nij))

Junij 9.
Jonkr. Alexander Lamij, vaendrig onder de Compagnie van de Wel Edel Hr Johan Lamij Luijtenant Collo.l. met
Juffr. Aletta van Wijk, j.d., wonende tot Utrecht, laets in GBerg ..in fo.. alhier(?)
(gegeven attestatie ven onverhinderde proclamatien na Utrecht)

16 dito.  [=16-06-1675]
Joost Janze Meijvis, j.m. van Princeland met
Bastiaentje Fik, j.d. van de Hout, laetst gewoont hebbende tot G Bergh
(gegeven attesteie van onverhinderde proclamatien na Princeland)

Daniel Arisze Sweep, wedr. hier wonagtig met
Maria Huibert Jan Gijben, wed. van Jan Paulsen IJerlegh(?), woennde tot Oosterhout
(Den 11den Julij alhier inde kerk getrouwt)

[FOLIO 91][1675]

23e dito.   [=23-06-1675]
Jan Eliasze, j.m. van Beek ende
Martijntje Pieters, j.d. hier gebore ende wonagtigh
(Den iide Julij alhier inde kerk getrouwt)

Jonkr. Rodolphus Gibbes, Majoor van t Fort Grange, wedr. ende
Maria Bischop, j.d. van Kaam, hier wonagtigh
(Den 9 Julij gegeven betoogh van onverhinderde proclamatien om buijten te trouwen; volgens welke de selve getrouwt zijn tot Schevelingen, gelijk ons is gebleken bij acte van den Predikant in dato 14 Julij 1675)

21 Julij.   [=21-07-1675]
Joannes Wijnoxbergen, j:m: met
Maria Bottelaer, j:d:, beijde hier geboren ende wonagtigh
(den 15 Aug. hier getrouwt)

28 dito.
Ruth Claeszen van den Blaije, j:m: van Herpen, wonagtig aldaar met
Jenneken Adrians van Love, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(den 15 Aug. hier getrouwt)

Aug. 4.
Petrus Cofdorp, wedr. bedienaer der G:Woorts in de Gemeijnte alhier met
Juffr. Maria Crillaerts, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(volgens blijk getrout in de Hage den 18 Aug. 1675)

Den ii dito.
Joannes Heimans, wedr. gebooren tot Venlo, woonagtigh tot Leeuwerden met
Joffr. Hester Gibbes, j.d. hier gebooren en woonachtigh
(den 12 Sept alhier getrouwt)

Den 18 dito.
Hans Rosenkrans, j.m. Adelborst onder de Compagnie van de Captn. Stelam in guarnisoen alhier met
Marij Wilms wed. van Michiel Cocopu (Coopu?), hier woonagtigh
(Den 1ste Septemb: 1675 alhier getrouwt)

Jurrie Vorwerk, j.m. Soldaat onder de Compagnie van de Captn.Stelan in guarnisoen alhier met
Marij Wilms, wed. van Andries Wytak, hier geboren ende wonagtigh
(Den 1ste Septemb: 1675 alhier getrouwt)

Hendrik Claesze, j.m. van Antwerpen met
Marij de Garst, j.d. hier geboren en beijde wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Raemsdonk den 14 Sept.)

Pieter Cornelisze Weyden, j.m. van Waspik ende
Anneke Aerden, wed. van Adriaan Pietersze Keijser, beijde hier wonagtigh
(Den 1ste Septemb alhier getrouwt)

15 Sept.
Claes Embrecht Krijnen, j.m. van Dongen ende
Marike Dirx Maes, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(hier in de kerk getrouwt op den [??] Octob.)

[FOLIO 91vs][1675]

13 Octob.
d Hr Guilliam van de Helst, Ontfanger over 't quartier van Oosterwijk, j.m. met
Juffr. Bertruijda Swaan, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(ggeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Heusde op den i Novemb.)

Novemb. 3.
Adrijan Claesze van der Sluijs, wed. van G:bergh met
Anneke Jaspers, j.d. van Drimmelen
(Den 21 Novemb alhier getrouwt, voor...? ons gebleken zijnde van de onverhinderde proclamatien tot Drimmelen)

17 dito.
Nicolaas Seffinx, j:m: alhier gebore ende woonagtigh met
Maria Hendrix Verkooij, j.d. van Meeuwen ende aldaar woonagtigh
(tot Drimmelen getrouwt den 8 Dec:)

Item.
Pieter Claasz van der Sluijs, wedr. wonende alhier met
Geertruijd van Sandbergen, j:d: van GBerg, wonende tot Dordregt
(Betoog van onverhinderde proclamatien gegeven na Dordregt, den 1 Decemb 1675)

24 dito.
Cornelis Jansz Moets, j:m: van GBerg met
Digna Anthonis Faro, j:d: van Capel
(Den 8e Januarij 1676 gegeven betoog van onverhinderde proclamatien om te mogen trouwen; op welk de personen hier vorenstaend den 14 januarij 1676 te Goes zijn getrouwt; gelijk ons bij acte is gebleken)

  Folio: 304r
  Soort akte: vrijgift
  Datum: 12-11-1682
  1e Comparant: Cornelis Jansse Moets x Dingena Anthoniss Pharo ea
  2e Comparant: Lauwereijs Corn Vermeulen, Drimmelaer schipper

[Groot Waspik, Rechterlijk Archief, Register van transporten en wilceurbrieven 1662 t/m 1695, inventarisnummer 59]
[http://home.studieaccess.nl/bergh825/GW/WaspikRA59.htm]

Item.
Michiel Baijens, j:m: van Wichelen met
Hester Huijberts vande Made, wede. van Jan Mantels, hier woonagtigh
(hier getrout den 17 Decemb)

Decemb. 8.
Winand Cupers, j.m. van Maestright, Ruijter onder de compagnie van de Wel Edele Heere van s Gravemoer Quartiermr Generael van de Cavalerie Collonel van het Regiment Paerden Gou(ver)neur van de Stadt ende forten van geertruijdenbergh, in guarnisoen alhier met
Ammerens van Swichtom, j.d. van Lewaerde [=LEEUWARDEN], wonenden alhier 
(Den 7 Januarij 1676 alhier inde kerk getrouwt

29 Decemb.
Harmannus Roelandts, j.m. van Antwerpen, sadelmaker onder de compagnie van den Wel Edele Heer van s Gravemoer Quart:mr: met
Jenneke Hendrix, wed. van Jop(?) Janze de Graef, hier geboren ende wonagtigh
(12 Januarij 1676 gegeven betoog van onverhinderde proclamatie om te trouwen opde Made)

1676.
5 Januarij.
Jan Coster, j:m: Ruijter onder comp: van den hr Grave van Stirum, generael majoor der Vereenigde Nederlanden, Colonel van een Regiment voetknegten, Rithmr ende gouverneur van het Graefschap Zutphen ende onderhorige steden ende forten, in guarnisoen alhier met
Petronella Kroll, wede. van Evert Claesz Schoon, hier woonagtigh
(Den 21 Januarij alhier getrouwt) 

Item.
Marijnis Jansze Dingenhouts, wede. van Lijsbeth Pauls, met
Barbara Wijermans, j:d: beide wonende onder de Fijnaart.
(ggeven attestatie van onverhinderde proclamatie na de Fijnaert)

[FOLIO 92][1676]

1676 12 Januarij
Wouter Willemsz van Andel, j:m: Adelborst onder de comp van de hr Capt Pichler, in guarnisoen alhier met
Govertjen Jans van Campen, j:d: wonende tot Gorinchem
(Den 27 januarij gegeven betoog van onverhinderde proclamatien na Gorinchem)

Item.
Matthijs Hendriksz van Zalk, j:m: Ruijter onder de Hr van Oijen Ritm in guarnisoen houdend alhier met
Wijve Okkers van der Pijl, j:d: tot Noordeloos
(Betoog van onverhinderde proclam: van de kerk van Norodeloos verthoont hebbende, zijnde den 8 martij alhier getrout)

Item.
Wessel Segelaars, j:m: van Breda, Trompetter onder de comp: van den hr Ritmr Heemskerk, guarnisoen houdende tot Bergen op Zoom met
Geertruijd Sterrenburg, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 28 Januarij alhier getrouwt)

19 dito.
Andries Hofmans, j:m: Ruijter onder de comp: van den heere van Noortwijk in guarnisoen binnen s Hertogenbosch met
Adriana Spruijt, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 2 Februarij alhier getrouwt)

Item.
Pieter Jacobsz, wedr. van Oosterhout met
Jenneken Pieters, j:d: van Dongen, beijde alhier wonende
(Den 2 Februarij alhier getrouwt)

Item.
Cornelis Alberts Bergers, j:m: corporaal onder de comp: van den Hr van der Moelen, majoor van een regiment te paard, in guarnisoen alhier, met
Maria van Vuren, wede. van den Hendrick Richard Souchs, hier woonagtigh.
(?? febr. betoog verllent van onverhinderde proclamatien)

Item.
Jan van Couverden, j:m:, soldaat onder de comp vanden hr Capt Cnoppert, guarnisoen houdende alhier met
Elisabeth Thijssen, j:d: van Gorinchem ende aldaer wonende

26 dito.
Jan Vederings, wedr. corporaal onder de comp: vande hr Tho: van Cassiopijn colonel van het Regiment infanterij, in guarnisoen alhier met
Dirxken Roelofs, wede. van Jan Benssen, wonenden tot Gorinchem.
(Een betoog van onverhinderde proclamatien van Gorinchem verthoont hebbende, zijn den 18e Febru: alhier getrouwt)

Item. 
Joannes Adriaansze van Loeven, j:m: hier geboren ende woonagtigh met
Eva Paulus van der Enden, j:d: van Maastright ende hier wonagtigh
(Den 11de Februarij alhier getrouwt)

Item.
Donkan Makforling [=Duncan], j:m: uijt Schotlandt, Adelborst onder de comp van den hr Capt Tynagel in guarnisoen alhier met
Lisjbeth West, wede. van Jan Kevers, wonende alhier
(Den 11e februarij alhier getrouwt)

Item.
Aart Sterenburg, j:m: van GBergh met
Adriaantje Joosten, j:d: van Wasbeek, ende aldaer wonagtigh
(betoog van on(ver)hinderde proclamatien verleent om te trouwen tot Wasbeek, 19 febr 1676)

2 februarij.
Cornelis Pieterszen, j:m: van Dongen met
Catalijn Cornelis, j:d: van Capel ende wonende alhier
(Verthoont hebbende een betoog van onverhinderde proclamatien van Dongen, zijn den 18 Februarij hier getrouwt)

9 dito.  [=09-02-1676]
Matthijs van Hoijdonk, j:m:, soldaat onder de comp vande hr capt Swaansbel in guarnisoen alhier met
Maria Sansionnel (Sausiounel?), j:d: van Gorinchem ende aldaer wonende
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Gorinchem 12 feb: 1676)

[FOLIO 92vs][1676]

1676.  Item.  [=09-02-1676]
Artus Verhagen, wedr. van Elisabeth Vismans, alhier geboren ende woonagtigh met
Cornelia Pieters Brouwer, j:d: van Raamsdonk, ende aldaar woonagtigh
(gegeven attestatie na Raamsdonk 26 febr.)

16 Februarij.  [=16-02-1676]
Pieter Willemsze van Wessem, j:m:, hoef-smidt onder de comp: van den hr van der Moelen, majoor van een Regiment Cavallerie, in guarnisoen alhier, met
Catalina Busson, j:d: hier geboren ende woonagtigh 
(Den 1 Martij alhier getrouwt)

1 Martij.  [=01-03-1676]
Gijsbert Boilleu, j.m. uijt Lotteringe, Ruijter onder de Ritmr de Roo, in guarnisoen alhier met
Helena Caron, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie na de Made 15e Maert) 

8 dito.
Adrian Kok, j.m. van Sotegem, Ruijter onder de hr Ritmeester de Roo, in guarnisoen alhier, met
Mariken Claes, j:d: van Dongen, hier wonagtigh
(hier getrout den 24e Maert)

22 dito.
Abraham van der Hulst, j.m. van Gorinchem en(de)
Christina van Berchem, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestetie na de Made, alwaar se op den 6e April sijn getrout als ons is gebleken)

Melchior van Eterson, j.m. van G:berg met
Elisabeth Nagels, j.d. van Waspik
(gevens attestatie op den 9 April)

29 dito.
Cornelis Carouse, j.m. geboren tot Breda ende wonende alhier met
Cornelia Diependael, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(hier getrout den 16 April)

Pieter Perier, j.m. uijt het landt van Luijk, Soldt. onder de Compagnie van de Captn. Swaensbel in guarnisoen alhier met
Pieternel Jans Vortrij, j.d. van Oosterhout
(hier getrouwt den 12 April)

Item.
Jacob Lambertsz Berius, j:m: Soldt onder de Comp van de hr colonel Cassiopijn, in garnisoen alhier, met
Elsken Jans, j:d: wonende tot Gorinchem
(gegeven attestaite na Gorinchem)

Item.
Adrian Cornelisz van Ede, wedr. Corporael onder hr Majoor van der Moelen, in guarnisoen alhier met
Catharijn van Haren, j:d: wonende tot Over-Asselt
(gegeven attestatie na Nimwegen)

Item.
Steven Degott, j:m: Soldaet onder de comp: van de hr Capt. Bronkhorst in guarnisoen alhier met
Geertruijd Guiljot, j:d: van Gorinchem, alhier wonagtigh
(hier getrout den 12 April)

12 April.
Coenraet Maertensze Brugman, j.m. met
Anneke Hendrix, j.d. beijde hier geboren ende wonagtigh
(alhier in de kerk getrouwt)

Christiaen Bruijspoel, j.m. soldaat onder de captn. Haersolt in guarnisoen alhier met
Elisbeth van den Hogewegh, j.d. van Hadtbeek(?), wonende alhier
(gegeven attestatie na het eerste gebot wegens het (ver)trek van sijn Compagnie in ...(?) geen 2e ende 3e gebot is daarna ook om (ver)h: ..(?) .. (?) )

[FOLIO 93][1676]

19 dito.  [=19-04-1676]
Dielis Teunisze Zeger, j.m. van G:berg [=Geertruidenberg] met
Anneke Teunis, j.d. van Waspik, beijde wonende alhier
(Den 10 Mayi alhier getrouwt)

Arnoldus van den Kieboom, j.m. van G:berg [=Geertruidenberg] met
Lyntge Adriaens, j.d. van Dordrecht
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien)

Arnoldus Kieboom, otr. Dordrecht 19-4-1676 LijntjeAriaens
Kinderen:
1. Hendrick, ged. Dordrecht 24-2-1679.
2. Marija, ged. Dordrecht 5-1-1681.
3. Adriaen, ged. Dordrecht 8-2-1682.

26 dito.
Philps Thomasze, wedr. van Antonette Jans, wonende alhier met
Geertruij Hansze, wed. van Willm Evertse, hier geboren ende wonagtigh
(Den 14 Mayi alhier inde kerk getrouwt)

3 Mayi.
Adriaan Meulenbergh, wedr. hier geboren ende woonagtigh met
Sijken Ysaacs Stadhouder, j:d: van Drimmelen alhier wonagtigh
(Den 21ste Mayi alhier getrouwt)

17 dito.
Adriaan Jansz Verdoorn, wedr van Maijke Adr: van Vossen, wonende tot Gorinchem met
Anneken van Pelsum, j:d: wonende alhier
(Den 4 Junij gegeven betoog van onverhinderde proclamtien om te mogen trouwen)

31 dito.
Cornelis Adriaansz Swaan, j:m: van Geertruijdenberg met
Margareta Cornelis Heere, j:d: van Colijnsplate ende aldaer wonagtigh
(Den 20 Junij gegeven attestatie van onderhinderde proclamatien)

7 Junij.
Bernard van Nes, j:m: met
Catharina van Son, j:d:, beide hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie om te mogen trouwen tot Almkerk)

14 dito.
Wouter Franken, j:m: van Princeland, Secretaris van Moerkerken, met
Juffr. Joanna van Biemont, j:d: van Out-Beijerland, beijde alhier wooagtigh
(gegeven attesteie van onverhinderde geboden den 29(?) Junij)

Julij ---

Augusti 30.
Gerrit Vollevens, j.m. van G:bergh met
Maria Kindt, j.d. van s Gravenhage, beijde wonende aldaer
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamtien na de Haag)

13 Septemb.
Michiel van Tilburg, j:m: notaris ende procureur ter deser stede met
Margareta Smients, j:d: geboren ende wonagtigh tot Dordrecht
(gegeven attestatie van on(ver)hinderde proclamatien, den 27 Sept op welke de voorsz personen in dato zijn getrouw tot Mijnsherenland ..gelij(?) ons is gebleken)

Michiel van Tilborgh, otr. Geertruidenberg 13-9-1677, otr. Dordrecht 13-9-1676 Margareta Smient
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 21-8-1677.

20 dito.
Jochem Thomasse Rijken, wedr. alhier woonagtigh met
Digna Aarts Verstelt, j:d: van Capel ende hier mede woonagtigh
(Den 4 Octobris alhier getrouwt)

11 Octob.
Joannes van Dongen, j:m: met
Geertruijd Bisschop, j.m., beijde alhier geboren ende woonagtigh
(gegeven attesttie van onverhinderde proclamatien den 25 Octob ende sijn deselve dito Octob. op de Made getrouwt als ons bij attestie is gebleken)

[FOLIO 93vs][1676]

1676 Novemb. 8.
Cornelis Weijdemans, j.m., vaendrag[..] onder de Comp: van de Capt Teuv[..] in Guarnisoen tot Mechelen met
Maria Batenborgh, wed. geboren tot Gorinchem ende hier woonaghtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien, na Gorinchem)

22 dito.
Pieter Segersze, j.m. s Gravenhage, Soldt. onder de Compagnie vande WelEdel ende Manhaften Hr Hr Thomas van Cassiopijn Collonel van het Regiment infanterie in guarnisoen alhier, met
Anneke Louwijse, wed. van Pieter Fieffinck(?), hier geboren ende wonagtigh
(hier getrout den 8(?) Decemb.)

Dirk Boumeester, Ruijter onder de Compagnie van sijn Excellentie de Heere Graev van Stirum Major generaal der (ver)enigde Nederlanden, Collonel van een Regiment voetkneghts, Gou(ver)neur van t Graafschap Sutphen ende onderhorige Steden ende forten met
Jacomijntge Hendrik van Alpen, j.d. hier geboren ende wonagtigh
(hier getrouwt den 15 Decemb.)

Gijsbert Moncourt, j.m. Soldaat onder de Compagnie van den Captn. van der Does in guarnisoen alhier met
Jenneke Jans van Erkhuijse, wed. van Laurens Olislager laetste gewoont hebbende tot Delff
(hier getrouwt den 8 Decemb.)

29 dito.  [=29-11-1676]
Valentijn Kien, j:m: uijt 't Vorstendom Saxen, Ruijter onder de comp: van de hr van Oijen, Rithmr. guarnisoen houdende alhier met
Mariken Busquet, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(hier getrout den 15 Decemb.)

Decemb 13.  [=13-12-1676]
Jan Schoute, j.m., Ruijter onder Compagnie van den Ritmr. Heemskerk in guarnisoem tot Bergen op Zoom met
Sitte(?) Hendrix, wed. van Pieter Jansze Meijer, hier wonagtigh
(Den 19de Januarij 1677 alhie getrouwt)
(Een trouw-brief hier van op zegel verleent den 27 Martij 1680 (of 1688?))

20.  [=20-12-1676]
Frans Kox, j.m. onder de Compagnie van de Rithmr. Bredewits in guarnisoen alhier met
Elisebete Thielemans, j.d. van Foe..(?) hier wonagtigh

[FOLIO 94][1677]

1677.
3 Januarij.
Pieter Stevens, j:m:., Soldaat onder de Compagnie van de hr capiteijn, in guarnisoen alhier, met
Elisabeth van Maters, j:d: van Sluijs, alhier woonagtigh
(Den 19 Januarij alhier getrouwt)

Item.  [=03-01-1677]
Jan Lucaszen, j:m:, Soldaat onder de compagnie van den hr Majoor Knoppert, in guarnizoen alhier, met
Elsken Willems, wede. van Jan Bartelsz, hier wonagtigh
(hier getrouwt den 9 febr.)

Item.  [=03-01-1677]
Gerardus van der Horst, j:m: gehorende onder de compagnie vanden hr capitein Tengnagel, in guarnisoen alhier, met
Catharina Huijbrechts, wede. van Francois Hendriksze, alhier woonagtigh
(Den 19e Januarij alhier getrouwt)

10 dito. [=10-01-1677]
Huijbert Gijsbertsz van Zanten, j:m: Soldaat onder de Compagnie van wijle capt Hilfbergen in guarnisoen alhier, met
Barbar Simons Fontein, j:d: wonende tot Gorinchem

Item. [=10-01-1677]
Marten Schut, j:m: Soldaat onder de comp: van hr capitein Pucheler in guarnisoen alhier, met
Anneken Adams Millou, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(Den 26 Januarij alhier getrouwt)

Item. [=10-01-1677]
Adriaan Ockerszen, j:m: van Noordeloos, Soldaat onder de comp van den hr capitein Puchler in guarnisoen alhier met
Lijsbeth Simons, j:d: van Noordeloos, ende aldaart woonagtigh
(hier getrouwt 9 febr.)

Item. [=10-01-1677]
Gillis van Alen, j:m: van Brevoord, Soldaat onder de comp: vande hr capitein vander Does, in guarnisoen alhier, met
Christijntje Gerrets, wede. van Joannes Tibelbagh(?), wonende alhier
(Den 26 Januarij alhier getrouwt)

17 dito.
Jan Aarnoutszen, wedr Soldaat onder de compagnie vande hr capitein Caarsteker, in guarnisoen tot Leuven, met
Susanna Thomas Halloweij, wede van Claas Vincent, woonende alhier
(den 31 januarij alhier getrouwt)

24 dito.
Lambertus Helmonts, j:m: cap: des Armes onder de comp: van den hr Capitein van der Soes in guarnisoen alhier, met
Catharina de Noijssou, wede Dirk Steckel, alhier woonagtigh
(hier getrout 9 febr.)

Item.
Thomas Joosten Boumans, j:m: met
Lijsbeth Sterrenburg, j:d:, beide alhier geboren ende wonagtig
(getrouwt 9 febr.)

Item.
Joannes Tichler, j:m: van het garnisoen deser stede, met
Willemijntje Calkmans, j:d: alhier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien om tot Made(?) te trouwen)

Item.
Joannes Rampen, j:m:, Soldaat onder de Compagnie des Wel-Ed Heere Thomas van Cassiopijn, colonel van een Regiment infatenrije, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Rijp, wede van Jan Caspers, wonende alhier
(getrouwt 9e febr.)

[FOLIO 94vs][1677]

1677. Item.
Hendrik Claaszen van Heughem, j:m:, soldaat onder de compagnie vander hr capitein vander Does, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Matthijs, wede. van Willem Prijst, wonende alhier
(hier getrout den 3 Febr: )

31 dito.
Jan van Kouwen, j:m:, Ruijter onder de comp vande hr Ritmr Brithelwits, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Willems van Oversteeg, j:d: vande Dussen ende aldaar wooagtigh
(getrouwt den 9 Martij 1677)

Item.
Rijk Bruijszen, j:m:, corporaal van Adelborsten, onder de comp: vanden hr capitein Puchler in guarnisoen alhier, met
Anneken Fiquet, wede. van Servaas Goset (Gofet?), wonende alhier
(hiewr getrouwt den 18 febr.) 

Item.
Leenard Schilling, wedr Soldaat onder de comp van den hr capitein vander Does, in guarnisoen alhier, met
Elsken Houssels, wede. van Jacob Helmes, alhier woonagtigh
(hier getrouwt den 16 febr.)

Item.
Jan de Ceulscher, j:m:, Soldaat onder de comp: vander hr capitein Van der Does, in guarnisoen alhier, met
Catharijn Gerrets, j:d: van Wesel, hier wonagtigh
(hier getrouwt den 16 febr.)

Item.
Hans Swart, wedr, Soldaat onder de compagnie vande hr capiteijn Puchler, in guarnisoen alhier, met
Trijntjen Barends, wede. van Jan Straatman, wonende alhier
(hier getrouwt den 16 febr.)

Febr. 2.
Andries Jansze van Erkhuijse, j.m. tamboer onder de compagnie van de captn. van der Does in guarnizoen alhier met
Elisabeth Pont, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(hier getrout den 25 febr.)

Barent Hatenboer, j.m., corporael onder de compagnie vande captn. Vierij in guarnisoen alhier, met
Anna Brugmans, wed van Jan Biekerke, hier geboren ende woonaghtigh
(hier getrout den 23 febr.)

14 dito.
Arij Jaspersze, j.m., Soldaet onder de Compagnie van den Captn. Swaensbel(?) in guarnisoen alhier, met
Aelke Braedlij, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(alhier getrouwt den 9 Martij 1677)

Matthijs van Brugge, wedr. Ruijter onder de Compagnie van de Ritm Brithlewits in guarnisoen alhier met
Anna van Salingen, j.d. van Niuwegh [=NIMWEGEN ?]
(alhier getrouwt den 9 Martij 1677)

Harman Manschot, j.m. Soldaat onder de Compagnie van wijle Captn. Hilfberge in Guarnisoen alhier met
Catharina Elisabeth Swart, wede. van Gillis Roy, wonende op de Middelschans
(Den 28 ste Februarij alhier getrouwt)

[FOLIO 95][1677]

1677  Item.
Andries van der Cruijs, j.m. van Munster-bilsen, Ruijter onder de Compagnie van den Ritmr de Roo in guanizoen alhier met
Pieternel Adriaens Koninx, j.d. wonende tot Raemsdonk
(verthoont hebbende betoog van onverhinderde proclamatie van Raamsdonk, op den 16 Martij alhier getrouwt)

21 dito.
Joris Anthoniszen (Vl...?), j.m. Soldaet onder de Compagnie van de Hr Majoor Cnoper in guar: alhier met
Maria Pollemans, j.d. hier geboren ende wooagtigh
(alhier getrouwt den 9 Martij 1677)

28 dito.
Jan van Hees, wedr. Ruijter onder de Compagnie van de Ritmr Bridelewits ende 
Johanna Meghlijn, j.d. hier gebore ende woonaghtigh
(den 16 Martij alhier getrouwt)

Anthoni Fronis, wedr. ende
Anneke Jans van Heusde, j.d. hier geboren ende beijde wonaghtigh
(den 23ste Martij alhier getrouwt)

Gerrit Wolf, j.m. sol[daa]t onder de Compagnie vande Wel Edele ende Manhaften Hr Hr Thomas van Cassipijn Collonel van het Regiment infanterie ten dienste deser Lande in guarnizoen alhier met
Elisabeth Backer, wed. van Jan Pieterse Berkeleij, hier geboren ende wonaghtigh

Jan Verschure, j.m. chirurgijn van de compagnie van de Ritmr Bridtlowits in guarnizoen alhier met
Cornelia Schalke, j.d. van den Hout
(gegeven attesttie van onverhinderde proclamatien)

Arnoldus Anselmus Souten, j.m. van Gangelen, Ruitjer onder de Comp. van de Ritmr Roo in Guarnizoen alhier met
Digna Cornelisse van Son, j.d. van Raemsdonk

7 Martij
Herman Hupelar, j:m:, Ruijter onder de Compagnie van de Wel-Ed Heere van s Gravemoer, quartiermeester generaal van de cavallerije, colonel van een regiment paerden, gouverneur deser stad ende de onder-horige forten, met
Christina Leempoel, j:d: hier geboren ende wonagtig
(het 3 gebod word opgehouden wegens etc, dog is den volgende week voortgegaan)

Item.
Adriaan Aartszen de Coning, j:m: van Raamsdonk, Ruijter onder de comp: vande wel-Ed heere van sGravemoer, Quartiermeester generaal van de Cavallerie, colonel van een Regiment paarden ende Goeverneur deser Stad ende der onderhorige forten met
Maijken Aarts de Heer, j:d: van Raamsdonk ende aldaar woonagtigh
(Op betoog van onverhinderde proclamatien van de kerk van Raamsdonk zijn dese p(er)sonen den 21 Martij alhier getrouwt)

14 Dito.
Pieter Adriaansze Heer, j:m: van Raamsdonk, Ruijter onder de comp: van den Wel-Ed here van sGravemoer, Quartiermr generaal van de Cavallerie, colonel van een Regiment paarden ende Goeverneur deser Stad ende der onderhorige forten met
Sara Conings, j:d: van Raamsdonk ende aldaar wonagtigh

[FOLIO 95vs][1677]

1677  Item
Jasper Cornelisz, wedr. uijt het land van Cuijk, Ruijter onder de comp: van de Heer Rithmeester Brithelwits, in guarnisoen alhier, met
Sara Pieters van Achthuijsen, wede. van Reijnier Helmis, wonende alhier

Item.
Glaude Simonsz., j:m: uijt Savoijen, Soldaet onder de comp: vanden hr capitein Tingnagel, in guarnisoen alhier, met
Henderica Hendriks, j.d. van Dordregt, ende hier wonagitgh
(Dese p(er)sonen ter sake van 't on(ver)wagt vertrek der Regiment, volgens consent der hh: Burgemrs getrouwt den 18 Martij)

28 Martij.
Burchard van de Roer, j:m: van ter Burgh, ruijter onder de comp: van sijn Excellentie hr Grave van Styrum, majoor-generaal der Vereenigde Nederlanden, colonel van een regiment infanterije, goeverneur van 't graafschap Zutphen ende onderhorige plaatsen met
Jenneken Jans de Ridder, wede. van Jan Pietersz Pijl, alhier geboren edne woonagtigh
(Den 22 Aprilis alhier getrouwt)

16 Mayi.
Willem Fletcher, wedr. hier geboren ende woonagtigh met
Tanneken van Swoll, j:d: vande Made ende alhier woonagtigh
(Den 30 Mayi alhier getrouwt)

Junij 13.
Albertus van s Gravenweert, j.m. Dienaer des Goddel.ken Woorts tot Meuwe met
Anna Swaen, j.d. hier gebore ende woonagtigh
(Den 27 Junij gegeven betoog van onverhinderde proclamatien om te mogen trouwen ontrent s Gravenhage)

Julij 4.
Paulus Rutter, procureur,. j.m. van G:bergh en(de)
Geertruy Praser, j.d. van Breda ende aldaer wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien)

25 dito.
Jacobus Helli, j.m. van Luijk wonende tot Breda met
Marij Wijnoxberge, wed. van Pieter Zeeft, hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien, na Breda)

1e Augusti.
Steven van Inevelt, j:m: van Geertruijdenberg met
Debora Durant, j:d: geboren tot Raemsdonk ende beijde alhier woonagtigh
(hier getrouwt den 13 Aug.)

Item.
Carel Haan, wedr. van Maastrigt, soldaet onder de comp: vanden hr capitein van der Does met
Jacomijntje van Gelder, wede. van Michiel Brandt, hier woonagtigh.
(hier getrouwt den 19 Aug.)

29 dito.
Dirk Verkerk, j.m.ende
Anna Meuleschot, j.d., beijde hier geboren ende wonaghtigh
(alhier getrout den 12 Septemb ende den 25 dito daar van een trouw-brief gegeven)

26 Septemb.
Hendrik Optenhoff, wedr. corporael onder de comp: vanden hr capitein Henrij Greham in guarnisoen tot Tiel met
Marie Marcelis, wede. van Huijbert Melchiors, hier wonagtigh
(hier getrout den 14 Octo. 1677)

[FOLIO 96][1677]

1677 10 Octob (op acte van Naarden)
Willem Michielszen, j:m:, soldaat onder de comp: van den Wed Ed Heer Thomas v Casiopijn, colonel van een regiment infanterij ter dienste deser lande met
Lijsbeth Pollemans, wede. van Jan Jansz Crap, onlangs alhier gewoont hebbende
(den 26 Octob gegeven attestatie van onverhinderde proclametien na Naerden

Den 31 dito (op een zegel)
Huibert Stampers, wedr van G:berg ..? met
Johanna van Snelderwaert, wede van Cornelis van Wijk, geboren tot s Gravenhage ende hier wonagtigh
(getrouwt alhier den 14 Novemb, ende den 18 dito daer van een trouw-brief (ver)leent)

1 Novemb (op een zegel)
Barent Dimmers, j:m; van Maastrigt, Ruijter onder de comp: van den hr Ritmr Rhoo, in guarnisoen alhier, met
Cornelia Meijers, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(hier getrouwt den 14 Decemb:) 

28 (op een zegel)
Barent Paesche, j.m. van Deutecom, Ruijter onder de Compagnie vande Ritmr Grew(?) in garnisoen tot Hasselt met
Sike(?) Philps, hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Hasselt)

Jonk.r. Anthonij Steve Rammelman, j.m. Luitenant van een comp. st..en(?) van de Hr. Hend: Benthink Major van het Reg:ment van den Hr van s Gravemoer, in garnisoen alhier met
Juffr. Francoise Lips, j.d. geboren ende wonaghtigh tot Sluijs in Vlaenderen
(gegeven attestaite van onverhinderde proclamatien na Sluijs in Vlaenderen den 5e Decemb op zegel)

Decemb 12 (op een zegel)
Winand Brants, wedr van Maseijk, sold.t. onder de Compagnie van den Captn. Marienburgh in guarniz: alhier, met
Aeltge Gerrits, wed. van Jan Beuts, hier wonaghtigh
(Den 25 Januarij 1678 alhier getrouwt)

19 dito (op een zegel)
Hendrik Woutersze van Amersfoort, wedr. soldt. onder de Compagnie van den Captn. Ravesteijn, in guarnizoen tot Bergen in Henegouwen met
Grietge Abrams Schapi(?), j.d. van Zoovesteijn (Zeevestijn?), hier wonaghtigh
(hier getrouwt op het twede gebod wegens praten(?) van den bruijdegom van Berghen in Heneg:)

Januarij 1678
2 (op een zegel)
Cornelis Jansze, j.m. van Risoor [=?RIJSOORD?], met
Francijntje Sanders de Zij (de Zy), j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(den 1sten martij 1678 alhier getrouwt)

9 dito (op een bezegeld betoog van Rijswijk)
Johan Coljear, j:m: sergeant major ende capitein onder het regiment van de hr colonel Mackay guarnisoen houdende binnen de stad Thiel met
Hester de Bevere, j:d: woonagtig alhier
(gegeven betoog van onverhinderde proclamatien alhier 23 Januarij)

Item (op zegel)
Gillis van Rilla, wedr soldaat onder de comp: van de Baron van Kniphuijsen, Lieutenant colonel onder het vorstelijk Regimetn van Osnabrug, in guarnisoen alhier met
Geertruijd Horbag, wede. van Christoffel Forge, hier woonagtigh

[FOLIO 96vs][1677]

1677 16 Januarij (op zegel)
Jan Alard, wedr. van GBergh, Adelborst onder de comp: vanden hr capitein Chaufleurij in guarnisoen tot Dixmuijden met
Margarietje Melchiors de Bruijn, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(hier getrout den 1 Febr:)

Item (op zegel)
Adriaan van Groothousen, j:m: met
Margareit Verhagen, j:d:
beide hier geboren ende wonagtig
(hier getrout den 1 Febr:)

Item (op zegel)
Jacob de Coningh, j:m: van Maagdenborgh, Soldaet onder de comp: van den hr Cap: Gangell onder het furstelijk regiment van Osnabrug, in guarnisoen alhier, met
Marie Willems, laatst wede. van Joannes Rosekrans, hier woonagtigh
(hier getrout op den [...])

23 dito (op zegel)
Herman Priem, j:m; van Amisfort [=AMERSFOORT] sergt. onder de Comp: van den hr capitein Ravestein, onder het Regiment vanden Wel Ed Hr Colonel Cassiopijn, commandant over 't Stoo(?)  guarnisoen binne Bergen in Henegouwen met
Anneken Soorhuijs, van Grol, wede., van Ma..ten(?) Rijcken, wonende alhier
(gegeven attestatie om elders te mogen trouwen op den 9 Febr: ende sijn getrouwt tot Amsterdam als ons is gebleken)

Item (op zegel)
Maurits Coninghs, wedr van Anneken Goijaerts, met
Adriaantje Jacobs, wede van Cornelis Thom: Meinerts, beide alhier wonagtigh
(hier getrout den 8 febr.)

Febr 6 (op een zegel)
Willem Vos, j.m. ende
Lijsbeth Daje, j.d.
(bijde hier geboren ende wonagtigh
(hier getrouwt den 22 Febr:)

17 dito (op een zegel)
Hendrik Gijsbertse, j.m. uijt het land van Kuijk, Ruijter onder de Comp vande Ritmr Lodewijk de Britselwits(?) in guarnisoen tot Balder met
Metje Janse, wed van Gerrit Pietersze, hier wonaghtigh
(hier getrouwt den 22 febr.)

20 dito (op een zegel)
Jeremias Broekhove, j.m. met
Maria Swaen, j.d., beijde hier geboren en wonagtigh
(den 8 Martij alhier getrouwt)

6 Martij (op een zegel)
Harmen Gerretszen van Weerselo, wedr., soldaet onder de comp: vanden hr capitein Marienb(?) in guarnisoen alhier met
Maria Gerrets Holtgreve, j:d: wonend alhier

April 17 (op een zegel)
Johannes Stromminger, j.m. van Wesel, schoolmr tot Niervaert ende
Catharina Doormans, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien om te trouwen op Waspik)

[FOLIO 97][1678]

24 dito (op een zegel)
Harman Dirxe, wedr. van Norden, Soldaet onder de Compagnie van den Captn. Galama in garnizoen alhier en(de)
Niesje Ewouts, j.d. van Suijtlandt
(Volgens gesegeld betoog van Zuijdland in dato 22 Junij 1678 alhier getrouwt 21 Julij 1678)(ende op een zegel gegeven een trouw-brief in dato 23 Julij 1678)

8 Mayi (op zegel)
Pieter van Ehr, j:m:, ruijter onder de comp: van de hr Ritmr Rhoo jegenwoordig int Leger, met
Catharina Sterrenburg, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(hier getrouwt den 5 Junij)

Junij 5 (op een zegel)
David vander Stright, j.m. van Schoonhoven met
Catlijn Wilms, j.d. van Den Briel, beijde hier wonagtigh
(getrouwt den 24 Junij)

Item (op een zegel)
Johannes van Drunen, j.m. van Sprangh met
Peternella Daje, j.d. van G:bergh, wonende tot Oosterhout(?)
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien)

26 dito (op een zegel)
Jean Auriol, j.m. van Thoulouse in Languedocq met
Johanna Akers, wed. van Andries Maduo, hier wonaghtigh
(alhier getrouwt den 14 Julij)

10 Julij (volgens acte van Almkerk)
Jan Pieterszen van Boomen, wedr. van Cornelia Pieters Herlaer, geboren tot Diest, en(de0 tot Almkerk wonende met
Marike Hendriks, j.d. van s Hertogenbosch onlangh hier gewoont hebbende, ende nu tot Almkerk wonagtigh
(den 29 Julij 1678 gegeven op zegel een betoog van onvehrinderde houwlijx-proclamatien)

17 Julij (volgens acte van Lillo)
Frederik van Hartevelt, j:m: van Rees, sergt. onder de comp: vande hr majoor Joan Colyear jegenwoordig geinquartiet tot Hijmsen, bij Antwerpen, met
Dorothe Kosters, j:d: alhier geboren ende wonachtigh
(hier getrouwt den [...])

31 dito (op een zegel)
Jacob Wesche, j:m: van Straalsont, corporael van de Lijfcomp: vande jongen Prince van Osnabrug, in guarnisoen tot Bergen op Zoom met
Jenneken Cornelis Stouts, j:d: hier gebooren ende wonagtigh
(Betoog van onverhinderde proclamatien van de kerk van Bergen opde Zoom van 1e Sept verthoont hebbende, zijn den 4de dito alhier getrouwt)

Item (op een zegel)
Matthijs Claaszen Chatlijn, j:m: van GBerg [=GEERTRUIDENBERG] met
Anneken Teunis, wede. van Jan Melssen mede hier geboren ende wonagtigh
(alhier getrouwt den [...])

11 Septemb. (op een zegel)
Govert Goriszen van Marinen, wedr van Boxtel met
Aagjen Wouters, wede. van Pieter Pieters beijde alhier woonagtigh
(den 29e Septemb alhier getrouwt)

[FOLIO 97vs][1678]

1678  17Septemb: ( op den zegel)
Jacob Elias, j:m: van Weenen met
Jenneken Conings, wede. van Gerard Hardij, beijde hier woonagtigh

October 16 (op het zegel)
Laurens Gabriel vander Havik, j.m. vande Hout met
Jannetge Ariens, j.d. van Raemsdonk, hier wonagtigh
(alhier getrouwt den 6 Novemb 1678)(gegeven een trouwbrief op zegel)

30 dito (op het zegel)
Gerrit Woutersze Verstrate, j.m. van Maseijk, wonende alhier met
Agnes Harmensze van Dalen, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(hier getrouwt op den 2e Nov)(gegeven een trouwbrief op zegel)

(volgens acte vande Swaluw)
Stoffel Vermeulen, j.m. van de Swaluw
Maria Pieters, j.d. van de Swaluw, laetste gewoont hebbende tot G:Bere
(13 Novemb gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien  om op de Made te trouwen)

6 Novemb: (volgens acte van Ter Heijden)
Cornelis Goijarts, j:m:, hier geboren ende wonagtigh met
Maria Goverts van Gils, j.d. wonend ter Heijde 
(gegeven attestatie op de Made getrouwt op den 23 Nov. als ons is gebleken i de trouwbrief de welke was van de 20 Nov. 1678)

Item (volgens acte van Oosterhout)
Corstiaan Bastiaanszen van Vorssel, j:m: van Ter Heijden met
Jenneken Jans Hoevenaars, j:d: van Teteringen, beijde alhier wonagtigh
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Oosterhout)

13 dito (volgens acte van Woudrichem)
Thomas Adriaanszen, j:m: van Berkeswaart, wonende alhier met
Margariet Adams, geboortig van 't Genneperhuijs [=GENNEPERHUIS (monding van de Niers in de Maas)]
(gegeven attestatie van on(ver)hinderde proclamatien na Woudrichem)

Decenb 10 (op het zegel)
Arnoud Barnard, j.m. soldaet onder de Compagnie van den Wel Edelen Hr Thomas van Cassiopijn Bregadier ende Collonel vanhet(?) ..s(?) Regiment infanterij in Garnizoen alhier, met
Pieternel Groenevelt, wede. van Hendrik Sluijters, wonende tot G:bergh
(Den 3 Januarij 1679 alhier getrout)

1679.
Coert Albertszen Jongbloet, j:m: met
Susanna Hans, j:d: 
hebbende gebragt een betoog van onverhinderde proclamatien van s Hertogenmbosch, alwaar sij gewoont gebben ende aengetekent zijnl zijn volgens de selve alhier getrouwt den 5de Janaurij 1679
(Den 6de janaurij 1679 trouw-brief gegeben op een zegel)

Den 8 Januarij (op een zegel)
Jan Brouwers, j:m: van Eijbergen, alhier woonagtigh met
Jenneken Willems, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 24ste Janaurij 1679 alhier getrouwt ende op den 3de Februarij een trouw-brief op behoorl: zegel verleent)

Item (op een zegel)
Jans-Jacob Duijtsch, j:m: van Praagh met
Anneken Niemeijers, wede. van Hans-Jurrie Smith, beijde alhier wonagtigh
(Den 31 Januarij 1679 alhier getrouwt)

[FOLIO 98][1679]

1679 15 Januari (op zegel)
Isaac Matthijszen Hellemans, j:m: van Dordt [=DORDRECHT], soldaat onder de comp: vande WelEd Heere Brigadier ende Colonel Thomas van Cassiopijn in guarnisoen alhier, met
Catharina Plessier, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(Den 31 Januarij 1679 alhier getrouwt)

Pieter Janse Plaijsier, geb. Geertruidenberg ca. 1635, overl. Geertruidenberg 02-06-1698, Soldaet onder de Comp. van den Ed. Heer Gouverneur Beveren, otr. Geertruidenberg 27-11-1660, tr. Geertruidenberg 14-12-1660 Grietje Jans van Groothuyse, alhier wonagtigh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina, geb. Geertruidenberg ca. 1661 D02-A
2. Megtelt, geb. Geertruidenberg ca. 1663 D02-B
[BRON: http://home.pi.be/~ma479346/fraghaarlem.htm]

22 dito (volgens acte van Raamsdonk, op 't zegel)
Cornelis van Os, j:m: van Rotterdam, woenende alhier, met
Adriaantje Adrians de Both, j:d: van Raamsdonk, woonende aldaar.
(gegeven attestatie van onverhinderde geboden op den 10 Feb.)

5 dito (op het zegel)
Dirk Simonsze Hoppelaer, j.m. van Dongen met
Lijsbeth Corstiaensz Dubbelman, j.d. vande Swaluw
(hier getrouwt den 20e febr 1679)(Ende den 6 Martij 1679 hier van op t oridinari zegel, een trouw-brief verleent)

den 19 dito (op het zegel)
Jacob Gijsbertsze vande Haer, j.m., Ruijter onder de lijfcompagnie vanden Wel Edel Heer van s Gravenmoer, quartiermr generael vande Cavallerie, Collonel van het reg:ment Ruijters, Gou(ver)neur vande stad ende  forten van G:Bergh in guarnisoen alhier met
Geertruij Jans van Beijeren, j.d. hier gebooren ende wonagtigh
(Den 5 Martij 1679 alhier getrouwt)(gegeven een trouw brief op zegel)

19 Martij (op zegel)
Pieter Berkman, j:m: van s Hertogenbsoch, soldaat onder de compt. van den hr Captn. Viriu, in guarnisoen alhier, met
Cathatina Bakhuijsen, j:d: van Almkerk, hier wonagtigh
(hier getrouwd den 6 April 1679 ende den trouwbrief gegeven op zegel den 19 April 1679)

Item (op zegel)
Ds Hr ende Mr Gerard Pijl, j:m: Burgemr deser stede, met
Juffr Anna Pijl, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(getrouwt Overschie den 3e April 1679)(als ons is gebleken uijt den trouwbrief op zegel, van dito April)

April 9e (op zegel)
Johannes Schiffer, j.m. uijt het stift Ceulen, met
Marij Hendrix, j.d. van Mair int landt van Hooghstraten, bijde hier wonaghtigh
(hier getrouwt den 27 Apr: 1679 gegeven een trouwbrief op zegel den 15 Meij)

It (op zegel)
Hendrik Coeleman, wedr. geboren tot Bieleveld(?) en(de)
Mayke Cornelis, wed. van Jan Liddevij, beijde hier wonaghtigh
(hier getrouwt den 25 April 1679)

16 dito (op betoog van Wijk)O
Cornelis La Serve, j.m. sergeant onder de Compag: van Captn. Viriu in guarnisoen alhier met
Elisabeth van Breugel, j.d. van Wijk bij Duijrstede [=WIJK BIJ DUURSTEDE]
(gegeven attestatie van onverhinderde geobden op den 30 Apri 1679 op zegel)

[FOLIO 98vs][1679]

30 Dito (op zegel)
Christiaan Verrou, wedr., adelborst onder de compagnie vanden WelEd Gestrenge Hr Thomas van Cassiopijn Bregadier ende Collonel van een Regimenbt voetkneghts in guarnisoen alhier, met
Maria Everts, wede. van Willem Koetsze, hier geboren ende wonaghtig
(hier getrouwt den 22 Meij 1679)

Item (op betoog van Ossendrecht)
Pieter Marinisze, j:m: van Ossendrecht met
Digna Spijs, j.d. van Sevenbergen laatst gewoont hebbende alhier
(Den 17 Mayi op behoorlijk zegel verleent een betoog van onverhinderde proclamatien)

7 Mayi (op zegel)
Jan Hendriksen Naaldenbergh, j:m:, Ruijter onder den hr Rithmr. benting,m majoor van 't Regiment van de hr van s Gravemoer gouvernuer deser Stede, in guarnisoen alhier, met
Elsken Jans, j:d: van Hamelt, alhier woonagtigh
(Den 8 Julij 1679 betoog van onverhinderde proclamtien na Breda; dog de bruijdegom hier gekomen zijnde, zijn op den 9 Julij alhier in de kerk getrouwt)

Item (op zegel)  [=07-05-1679]
Herman Terwijlen, j:m: van Rees, corporaal onder de comp vanden hr Capt Risjwijk, onder 't Regiment vanden Wel-Ed. hr Bregadier ende collonel Tho: van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Cornelia vander Burgh, j:d: vande Made, hier woonagtigh
(hier getrouwt den 1e Junij 1679)

Item (op zegel)   [=07-05-1679]
Huijbert Timmermans, wedr. van Raamsdoncq met
Commertje Cornelisz, j:d: van Dongen, beijde alhier woonagtigh
(hier getrouwd op den 20 Meij 1679)

Item (op betoog van Oosterhout)    [=07-05-1679]
Dilis Anthoniszen Zegers, wedr. geboren ende woonagtig alhier, met
Helena Cornelia van Gils, j:d: van Oosterhout ende aldaer woonagtigh
(gegeven atestatie van onverhinderde geboden op zegel na Oosterhout den 21 meij op zegel)

20 dito (op 't zegel)   [=20-05-1679]
Adriaen Jacobsz, j.m. van Raemsdonk, Ruiter onder de Compagnie van den hr van oijen majoor van het reigment Ruijters in guarnisoen tot s Hertogenbosch, met
Geertruij Jans, wed. van Jochem Hartman, hier geboren ende wonagtigh
(gegeven attestie van onverhinderde geboden den 4 Junij op zegel)

ii (op zegel)
Jan Jansze van Vaejje, j.m., Ruijter onder Compagnie van den hr Ritmr Bentingh, Majoor van het Regiment Ruijters, jegenwoordigh guarnizoen houdende tot Breda, met
Sara Bufo, j.d. hier geboren ende wonaghtigh
(Den 29 Junij 1679 alhier getrouwt)(gegeven trouwbrief op zegel den 12 Aug 1679)

[FOLIO 99][1679]

1679 23 Julij (op 't zegel)
Passchier Janszen Seeuwen, j:m:, van den Hout, met
Chieltje Maas, wede. van Jan Boudewijnsz Hanogh, alhier woonagtigh
(hier getrouwt den 10 Aug. 1679)

30 dito (op een betoog van Breda)
Cornelis Claaszen, j:m:, Ruijter onder de comp: vande Wel-Ed Heere van s Gravemoer, quartiermr generaal van de cavallerij, colonel van een Regiment te paard, gou(ver)neur deser Stadt, jegenwoordig tot Breda, met
Margariet Melssen, j:d: wonenden alhier
(gegeven attestatie van onverhinderde proclamatien na Breda den 15 Aug 1679 op een(?) zegel)

Item (op betoog van Breda)
Adrian Ockers, wedr. soldaat onder de comp: van de hr capitein Puchler, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Breda, met
Janneken Caspers, wede. van Pieter Bercks, onlangs hier gewoont hebbende
(Den 21 Augusti 1679 gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien, na Breda op zegel)

Aug: 6 (op zegel)
Michiel Cornelisze, j:m: Soldaat onder de compagnie vanden Ed: Gestrenge Hr Thomas van Sacciopijn Bregadier ende Collonel van een Regiment voetkneghten, jogenwoordigh voor Breda, met
Marij Roelands, wede van Wilm Nobel(?), geboren tot Maestright ende hier wonaghtigh
(den 20 Augusti 1679 alhier in de kerk getrouwt)

27 dito (op zegel)
Daniel Cameron, j:m:, adelborst onder de comp: van de hr Capitein Gibsone jegenwoordig gecampeert buijten Breda, met
Engel Alberts, j:d: van s Hertogenbosch alhier woonagtigh
(Den 14 Septemb: alhier getrouwt)

3 Septemb. (op zegel)
Hendrik Maassen, j:m: van Gellik, soldaat onder de comp vande hr capitein Swansbel jegenwoordig, gecampeert buijten Breda, met
Willemijntje Cornelis, j:d: alhier geboren ende wooagtigh
(den 24 Septemb alhier getrouwt)

10 dito (op 't zegel)
Jacob Berrevoets, wedr van Maeijken Pieters Brouwers, tot Raemsdonk wooagtigh, met
Christina van Sundert, j:d: geboren ende wonagtigh

Item (op 't segel)
Daniel Huijsman, j:m: van Orsoij, capitein des Armes onder de comp vanden hr Capitein Stakenbrant, in guarnisoen alhier, met
Marie Schouth, j:d: alhier geboren en(de) wonagtigh

Item (op een betoog van Etten)
Pieter Dirkszen Bogaarts, j:m: van Etten, soldaat onder de comp: vanden hr: capitein Sobel, in guarnisoen tot Maastrigt, met
Elisabeth Paulis vander Linden, j:d van GBergh [=GEERTRUIDENBERG] nog onalngs hier, ende nu tot Etten wonagtigh

[FOLIO 99vs][1679]

1a October (op zegel)
Jean Brand (genaemt Poul), j:m: van Soulacq in Frankrijk, soldaat onder de comp: van den Hr capitein Johan Palm, jegenwoordigh gecampeert buijten Breda, met
Marie Caron, j:d: hier geboren ende woonagtig
(Den 19 Octob 1679 alhier getrouw)(den trouw-brief gegeven den 7 febr 1682)

13 Octobris, zijn in houwlijk-beloften, op 't ordinair zegel, bij ons aangetekent, ende daer van een bezegelde acte na Gorinchem gesonden, alwaar de proclamatien geschieden, de volgende p(er)sonen
Do Hr Sigefried van Schreur, j:m: van Stetin in Pomeren, vaendrig vande comp van de hr capitein Anth: v: Voogt(?) onder het regimetn van sijn genade Grave Jan Belgieu(?) van Hornes, in guarnisoen tot Gorinchem, met
Juffr Melisea Spirings, j:d: tot Bruxel geboren ende woonagtigh

15 Octob: (op d'acte van Ter Heijden)
Jan Laurensz Gabriels vanden Avoort, j:m: van den Hout, wonende alhier, met
Claasken Jaspers, j:d: van Wagenberg ende aldaar woonachtich
(op betoog van on(ver)hinderde proclamatien van de kerke van Ter Heijden,sijn dese personen, op den 12 Novemb:  1679 alhier getrouwt)

22 Octob: (op een bezegelde acte van Gorinchem)
Hendrik Thomaszen, j:m:, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Bronkhorst, in guarnisoen alhier, met
Anneken Melsen, wede. van Jacob Schalks, tot Gorinchem woonagtigh
(den 8 Novemb: 1679 gegeven een gezegeld betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien, na Gorinchem)

15 November (p zegel)
Hendrik Kemp, wedr., soldaat onder de compaignie van den Heer Capt Joost van Broeckhuijsen, in guarnisoen tot Heusden, met
Lijsbeth Simons, wede. van Reinier Jansz, alhier woonachtigh
(de derde proclamatie door de bruijds moeder geschit(?), also voorstaend word des bruijdegoms voorig vrouw nog in leve te zijn, daer na de moeder beter geinformeert, het 3e gebod ingewilligt nede gegeven 31 Decemb 1679; waar op daer na een betoog van onverhinderde proclamtien van Heusden overgelevert hebbende, alhier den 16de Januarij 1680 getrouwt)

Den 18 Novemb (op zegel)
Adriaen Adriaensen, capiteijn wedr. van Theuntje Jansen van Bavel, woonende op de Lage Swaluwe, met
Lijsbeth Janssen, j.d. van Waspick, alhier woonende
(Den 9de Decemb 1679 gegeven een gezegelt betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien, na de Swaluw)

Den 3 Decemb (op zegel)
Christiaan Gijsbertsz de Leeuw, j:m: van Breda, met
Jannetje Moor, j.d. van Gorinchem, beijde alhier woonagtigh
(Den 19 Decemb 1679 alhier getrouwt)(op zegel haerl: een trouwbrief verleent, op 27 Decemb: 1679)

17 dito (op zegel)
Laurens van Dusselaar, wedr. van Saartje Dukarto, soldaat onder de comp: vande hr capitein du Cerceau, in guarnisoen tot Breda, met
Janneken Alven, j.d. alhier woonagtigh
(?? Januarij 1680 gegeven een bezegeld betoog van onverhinderde proclamatien na Breda)

Item (op een gezegelde acte van Waspijk)   [=17-12-1679]
Michiel Diependaal, j:m: van GBergh, met
Jenneken Commeren, j:d: van Waspijk, laatst hier gewoont hebbende
(Den 31 Decemb gegeven op zegel een betoog van onverhinderde proclamatien)

24 Dito (op zegel)
Hugo de Viriu, j:m:, capitein van een comp: infanterie, guarnisoen houdende alhier, met
Clementia Genits, j:d: in s Gravenhage woonagtigh
(den 7de januarij 1680 gegevn op zegel een betoog van onverhinderde proclamatien na s Gravenhage)

[FOLIO 100][1679]

1679
31 Decemb: (op zegel)
Joannes Bisschop, j:m: wedr. van Digna van der Waelen, met
Adriana Swaan, j:d: beide alhier geboren getogd ende woonagtigh
(den 16 januarij 1680, alhier getrouwt)(ende den 29sten dito aan den selven een trouw-brief verleent, op zegel) 

Item (op zegel)
François Leemans, j:m: met
Jenneken Cornelis Spot, j:d:, beijde alhier gebooren en woonagtigh
(Den 16de Januarij 1680, alhier getrouwt)(ende den 29sten dito aan den selven een trouwbrief verleent, op zegel)

1680.
14 januarij (op zegel)
Govert Niemants, j:m: uijt het land van Gulik, soldaat onder de comp: van den hr. capitein Rijswijk, in guarnisoen alhier, met
Grietjen Lamberts, j:d: hier geboren ende woonagtigh
(Den 28ste Januarij 1680 alhier getrouwt)

21 Dito (op zegel)
Jan van der Weijden, j:m: van Hensbergen, sergeant onder de comp: van den Hr. capitein Bronkhorst, in guarnisoen alhier, met
Anna van Helsingen, wede. van Laurens Roothamer, alhier woonagtigh
(Den 6de Februarij 1680 alhier getrouwt)

28 dito (op zegel)
Gerret Woerts, j:m: van Brevoort, soldaat onder de compagnie van de hr capitein Bronkhorst, in guarnisoen alhier, met
Pieternelle Pieters, j:d: hier geboren ende wonagtigh
(Den 13de feberuarij 1680 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Simon de Jongh, j:m: vande Dussen, alhier woonagtigh, met
Adriaantje Teunis Zegers, j:d: hier gebooren en woonagtigh
(Den 13de Feberuarij 1680 alhier getrouwt)(Op den 21 dito verleent een trouwbrief op 't zegel)

4 febr. 1680 (op zegel)
Do. David Lullius, Predicant tot Almkerk, jongman, met
Adriana van Son, jonge dochter tot Geertruijdenberg
(Den 18 februarij 1680 gegeven een betoogh van onverhinderde proclamatie, op zegel)

I. Stephanus Lullius, preaceptor aan de Latijnse school ('s Hertogenbosch) en predikant te Orthen.
II. David Lullius, mogelijk geb. 's Hertogenbosch ca. 1648, jongman (1680), Predicant tot Almkerk (1680), otr. (1) Geertruidenberg 4-2-1680 Adriana van Son, jonge dochter tot Geertruijdenberg (1680), otr. (2) Delft 21-10-1690 Anna Schrevelius.
III Adriana Lullius, tr. Almkerk 1719 Willem Huybertse van Dijk

Den ii febr 1680 (op zegel)
Jan Vouwhoff, j:m:, Ruijter in garnisoen liggende te Breda onder de compagnie vande Heer Henrick bentinck d maior over het Regiment vande Heer d Graeff, met
Elizabeth Linschoten, j.d. alhier te Geertruijdenbergh woonachtig
(Den 27 februarij 1680 (ons verthoont zijnde een betoog van onverhinderde proclamatien in de Stede(?) van Breda) zijn dese personen alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Henrick Tevelaer(?), jongman, Soldaat onder de compagnie van de Heer capiteyn Hugvaert(?), onder het regiment vanden Heer Bregadier capiteyn, met
Maria van Dalen, j.d. alhier geboren ende woonachtich
(Den 27 Februarij 1680 alhier getrouwt. als g........soen alhier(?) )

Item (op segel)
Augustinus van Son, j:man, alhier geboren en woonachtich, met
Anna Schuilhil, j.d. oock alhier geboren en woonachtich
(Den 25ste februarij 1680, gegeven op 't zegel een betoog van onverhinderde proclamatien an de Made)

[FOLIO 100vs][1680]

1680 Item (volgens gesegelt betoog van Gorinchem)
Pieter Janssen, j:m:, soldaat onder de compagnie van de hr capitein Reiswijk, in guarnisoen alhier, met
Anna Cornelis van Embden, j:d: van Gorinchem ende aldaar woonagtih
(den 25 Febr: 1680 op 't zegel gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien, na Gorinchem)

Den 4 Februarij (met attestatie ofte betoog van Ter Heijden)
Egbert Harmenszen van Mervelt, j:m:, ruijter onder de com: van den hr Ritmeester Tegnagel, in guarnisoen alhier, met
Geertruijd Adrians van Boxtel, j:d: van Breda ende aldaar woonagtigh
(NOTA Dat dese geboden in mijn absentie niet en waren geregistreert suo loco(?))

18 dito (op zegel)   [=18-02-1680]
Jan Caspers, j:m: van Amsterdam, soldaat onder de compagnie van de hr capitein Pichler, in guarnisoen alhier, met
Anneken Sleutels, wede. van Jan Domine, wonagtig op een der forten deser stad
(den 5de Martij 1680 alhier getrouwt) 

Item (op zegel)
Pieter Haijman, j:m: van Ter Vere, tambour onder de comp: van de Hr Foijart, majoor van 't regiment onder den Wel. Ed. Hr. Colonel ende Bregadier Tho: van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Margareta Hermans, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(Den 3de Martij 1680 gegeven een betoogh van onverhinderde rpoclamatien opzegel)

25 dito (op zegel)
Pieter Thijszen, j:m: van Gorinchem, soldaat onder de comp: van den hr capitein Cnoppert, in guarnisoen alhier, met
Catalijn Claas, j:d: van Utrecht, alhier woonagtig
(den 10de Martij 1680 alhier getrouwt)(den 20ste Augusti 1680 opzegel een trouw-brief gegeven)

3 Martij (op zegel)
Nicolaas Aps, j:m: van Bruxel, soldaat onder de compagnie van den her capitein Pichler, in guarnisoen alhier, met
Adriaantje Cornelis, wede. van Corstian Mulders, alhier geboren ende woonagtigh

10 dito (op zegel)
Johan Souffle, j:m: van s Gravenhage Lieut onder de comp: van de hr capitein Pichler, in guarnisoen alhier, met
Marietta Wantenaar, j:d: van 's Gravenhage woonende op 't fort Steeloven
(Den 24ste Martij 1680 gegeven op zegel een betoog van onverhinderde proclamatien; waar dese personen in den houwelijken staat bevestigt werde als boven; sij daar van acte is verthoont van de predt. van de Made)

17 dito (volgens besegeld betoog van Cappel)
Jan Janszen van Gennep, j:m:, corporaal onder de compagnie van de hr capitein Rijswich, onder het regiment van den Wel Ed hr Colonel ende Bregedier Tho: van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Adriaantje Jans van de Dam, j:d: van Cappel ende aldaar woonagtigh
(bezegeld betoog van onverhinderde houwlijx-proclamtien van Cappel aan ons verthoont sijnde, sijn dese personen den 9de Aprilis 1680 alhier inde kerk getrouwt)

24 dito (volgens bezegeld acte van Rotterdam, van den jare 1677 ende 1680 in ad(?))
Johan van Gils, j:m: van G Bergh, met
Juffr Helena-Cristina van Aller, j:d: van Rotterdam en beijde aldaar woonagtigh
(Den 19de Aprilis 1680 gegeven een besegeld betoog van onverhinderde proclamatien na Rotterdam)

Bruidegom Johan van Gils , jongeman , Gartruijdenbergh , wonend: Blaek
Bruid Helena Christina van Allert , jongedochter , Rotterdam , wonend: Lombertstraat
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 07-03-1677
Opmerkingen Dese geboden worden opgehouden door ordre van H. H
[DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 088]

Bruidegom Johan van Gils , jongeman , Geertruijdenberg , wonend: Lombertstraat
Bruid Helena Christina van Aller , jongedochter , Rotterdam , wonend: Lombertstraat
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 17-03-1680
Opmerkingen Dese proclamatien opgehouden den 06 en 13 Maart 16

Bruidegom Johan van Gils , jongeman , Geertruidenbergh
Bruid Helena Christina van Aller , jongedochter , Rotterdam
Plaats Overschie Datum trouwen 22-04-1680

 

[FOLIO 101][1680]

Dito (op zegel)
Hoogh Ed. Welgeboore Jonck Heer Philip van Thienen, gebooren en woonachtich binnen s Hertogenbosch met
Juffrouw Anna Maria de Chamflorij, alhier gebooren en woonachtigh
(den 7e Aprilis 1680 op zegel, gegeven een betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien)

Item (volgens acte van Loon, dog op zegel, mij behandigt)
Dirk Janszen, j:m: van Loon, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Viriu, in guarnisoen alhier, met
Adriaantje Jansz, wede. van Pieter Corstiaanszen Swart, wonende tot Waspijk [=WASPIK]
(den 14e Aprilis 1680 gegeven een besegeld betoog van onvehrinderde proclamtien na Waspijk)

7 Aprilis (op zegel)
Pieter Francoisz, j:m: van s Hertogenbosch, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Puchler, in guarnisoen alhier, met
Margarietje Jans, j:d: van Loon, alhier woonagtigh
(den 22ste Apirlis 1680, alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Teunis van der Wel, j:m: van Aken, adelborst onder de compagnie van den Wel-Edelen hr. Colonel ende Brigadier Thomas van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Anna-Maria Valander, j:d: hier geboren ende woonagtig
(den 22ste Aprilis 1680 alhier getrouwt)

14 dito (op zegel)
Jacob Leenartszen, j:m: van Deventer canonnier ter deser stede, resorterende onder de comp: vanden hr. capitein IJselen, met
Aagjen Phiulips, j:d: hier gebooren ende woonagtig
(Den 2de Mayi 1680 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Jan Stevenszen, soldaat onder den hr Lieutenant Colonel Perceval, gouverneur van Hulst in guarnisoen alhier, met
Jenneken Jans, j:d: van Beeringen, hier woonagtigh
(de 28ste Aprilis 1680 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Gerret Janszen, j:m: van Deventer, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Puchler, in guarnisoen alhier, met
Adriana Wouters, j:d: van Waspijk ende aldaar woonagtigh
(den 5 Mayi 1680 gegeven een besegeld betoog van onverhinderde proclamatien)

Item (op zegel)
Hendrik Pinxter, van Maastrigt, adelborst onder de compagnie van de hr Lieutenant colonel Perceval, gouverneur van Hulst, in guarnisoen alhier, met
Martijntje Cornet, j:d: van de Hoge Swaluwe, alhier woonagtigh
(den 2de Mayi 1680 alhier getrouwt)

21 Dito (op zegel)
Danoel van Reun, j:m: van Ravestein, soldaat onder de comp: van hr Foijart, majoor van 't regiment van de Wel Ed: colonel ende Bregadier Thomas van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Aaltjen van Rhenen, j:d: van Dordrecht, alhier woonagtigh
(den 5de Mayi 1680, gegeven een besegeld betoog van on(ver)hinderde proclamtien, om te trouwen op de Made)

[FOLIO 101verso][1680]

5 Mayi (op zegel)
Johan van Broekhuijsen, j:m:, capitein van een compagnie infanterijen, onder het regiment van sijn hoogh.t. de Prins van Brunswijk ende Lunenburg, in guarnisoen tot Heusden, met
Justina-Elisabeth de Bevere, j:d: geboren in Den Briel, alhier woonagtigh
(Den 19 Mayi 1680 gegeven een gezegeld betoog van on(ver)hinderde houwlijx-proclamatien om te mogen getrouwt worden)

2 Junij (op zegel)
Dirk Janszen, j:m: van Wenterswijk [=WINTERSWIJK], in 't Graafschap Zutphen, Ruijter onder de compagnie van den hr Ritmr. Hendrik van Asbeek, in guarnisoen alhier, met
Geertruijd Kunst, j:d: van s Gravenhage, alhier woonagtigh
(Den 27 Junij 1680 alhier in de kerk getrouwd)

9 Dito (op zegel)
Jan Aartszen de Laat, j:m: van de Made ende aldaar woonagtig, met
Marie Mattheus, j:d: hier geboren ende wonagtig
(Betoog van de Made van onverhinderde proclamatien, op zegel verthoont hebbende op den 27 Junij alhier in den kerk getrouwt, waar van op den 9 Julij een acte op zegel verleent hebben)

23 Dito (op gezegeld betoog van Gorinchem)
Joannes Ketelaar, j:m: corporaal onder de comp van de Wel Ed Heer Brigadier ende colonel Thomas van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Jennette Pelt, j:d: van Gorinchem, ende aldaar woonagtigh
(1680 den ii Julij alhier in de kerk getrouwt, verthoont hebbende wettig bezegeld betoog van onverhinderde proclamtien van Gorinchem)

30 Dito (op zegel)
Adrian vanden Ende, j:m: van Lier, soldaet onder de comp: van den Hr Baron de Leefdael, capitein van een comp: voetvolk, jegenwoordig in guarnisoen tot Gorinchem, met
Barbara Lambrechts, wede. van Cornelis Martens(?), hier geboren ende woonagtig
(den 18 Julij 1680 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Caspar Perkman, j:m: van Leuven, soldaet onder de comp: van de Hoog Ed. colonel Brigadier Thomas vna Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
 Marie Cornelis, wede. van Gerret Egbertsz Bouman, alhier geboren en(de) woonagtig
(1680 den ? Julij alhier in de kerk getrouwt)

7 Julij (op zegel)
Lieve van Nieuwenhuijsen, j:m: van Brugge, soldaat onder de comp vanden hr capitein Puchler, in guarnisoen, alhier, met
Marie Hendrix, wede. van Aart van Gijzen, alhier woonachtigh.
(den 1sten Augusti 1680 alhier in de kerk getrouwt)

14 Dito (op zegel)
Christian Pieterszen, wedr. uijt Hulster Ambagt, soldaat onder de comp: van den Hr Lieut, colonel Perceval, Gouverneur van Hulst, in guarnieosen alhier, met
Marie Jans, j:d: hier geboren ende woonagtig
(den 8e Augusti 1680 alhier in de kerk getrouwt)

Item (op zegel)
Frederik Roufle, wedr. uijt Bourgogne, soldaat onder de comp: van de Hr. Cap: Puchler, in guarnisoen alhier, met
Marie Francois, wede. van Hendrik Camp, hier woonagtigh
(den 1ste Augusti 1680, alhier inde kerk getrouwt)

(c) EvD januari 2007