Bron: Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698
(http://www.regionaalarchieftilburg.nl)

periode 1681-1698

[FOLIO 102][1680]

Op 20 Do (op zegel)
Aleferd van Hasseld, wagtmr van den Hr Ritmr Asbeek onder 't regiment van Hr Colonel Holsappel in guarnisoen alhier, weduwnaar van Geertruid Talen, met 
Maria Broekover(?), j.d. van G:Berg woonende tot Breda
(betoog van onverhinderde proclamatien van ..da(?) verthoont hebbende den 4e Augusti alhier in de kerk getrouwt)

Den 28ste Julij (op zegel)
Hendrik Joosten, j:m: van Asperen, soldaat onder de comp: vanden Wel Ed: Heer Brigadier Colonel Tho: van Cassiopijn in guarnisoen alhier, met
Judik Jans, j:d: van Weert, alhier woonagtig
(22ste Augusti 1680 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Adriaan Huijbertszen, j:m: van den Hout, hier woonagtig, met
Adriaantje Commers, j:d: van Raamsdonk ende aldaer woonagtig
(22 Septemb 1680 gegeven een gesegeld betoog van onverhinderde proclamatien)

25 Augusti (op zegel)
Marcelis Smout, j:m: van Antwerpen, soldaet onder de comp: vande hr. Capitein Cnoppert, in guarnisoen alhier, met
Margrietie Busquet, laatst wede. van Joannes Jongbloet, alhier woonagtig
(680 12 Septemb. alhier in de kerk getrouwt)
(den 14 Septemb. 1680, een trouw-brief daar van op gewoon zegel verleent)

Item (volgens bezegeld bestoog van de Made)   [=25-08-1680]
Dielis Verlinden, j:m: hier geboren ende woonagtig, met
Elisabeth Cop, j:d: van Breda, laatst gewoont hebbende tot Dordrecht
(den 28ste Septemb: 1680, gegeven op zegel een betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien; waar op selve, op de Made in den houwelijks-staat bevestigt zijn ende bezegelde acte is verthoont, om t selve te boek aan te teijckenen)

1 Septemb. (op zegel)
Jan Baptista Schepen, j:m: van Utrecht, trompetter onder de comp vanden hr majoor Bulo, in guarnisoen alhier, met
Engel Plaat, j:d: van Amsterdam, alhier woonagtigh
(den 15 Septemb 1680, op zegel gegeven een betoog van on(ver)hinderde houwlijx-proclamatien)

8 Dito (op zegel)
Hendrik Janszen, j:m: van Elst, soldaat onder de comp: van den Wel Ed Heere Brigadier ende Colonel Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Jans, j.d. van Loon op Zandm alhier woonagtigh

Item (op zegel)
Wilhelm Bok, j:m: van Sons, ruijter onder de comp: van den Hr Rithmr. Hoornberg, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Pieters, j:d: van Maastrigt, hier wonagtig

15 dito (op zegel)
Jan Gerretszen van den Boel, j:m: van Oosterhout onder 't quartier van Nijmegen, soldaat onder de comp: van den hr capitein van der Does, guarnisoen houdende tot Gorinchem, met
Catharina Jacobs van Bruijnis, j:d:  alhier geboren ende woonagtigh
(wettig betoog van on(ver)hinderde proclamatien van Gorinchem verthoont hebbende, zijn alhier op den 9 Octob: 1680 getrouwt)

22 dito (volgens acte van Bommel)
Jan Abrahamsen, [..] soldaat onder e comp: van den Hr van Wicken, lieutenant colonel van het regiment van den hr colonel ende Brigadier Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Anneke Hendrix Visschers, j:d: van Bommel ende aldaer woonagtigh
(op zegel gegeven betoog van onverhinderde proclamtien van Bommel, 10 Octob 1680)

[1680]
29 Septemb. (op zegel)
Pieter Augustijn, wedr. van Amsterdam, soldaat onder de comp: van den hr van Wichen Lieut: Comel van het Regiment van den heer colonel ende Brigadier Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Maijken Stoffels, wede. van Christiaan Bruijn, geboortig van s Hertogenbosch ende hier wonagtig

13 Octob (op zegel)
Adrian Mackel, j:m: van Breda, Ruijter onder de comp:  van sijn Excellentie de Grave van Waldek, jegenwoordig guarnisoen houdende tot Breda, met
Lijsbeth Camerling, j:d: van Alpen, wonende alhier
(betoog van onverhinderde proclamatie van de kerke tot Breda verthoont hebbende, zijn dese personen op den 31 ste Octob 1680 alhier getrouwt)

Dito (op zegel)
Dirk Verweij, j:m: van Buren-malsen, Soldaat onder de comp van de hr capitein Viriu, jegenwoordig in guarnisoen tot Willemstad, met
Lijsbeth Verhagen, j:d: van Breda, alhier woonagtigh
(den 31ste Octob. 1680 alhier getrouwt)(den selven een trouwbrieff op zegel verleent)

Dito (op zegel)
Reijnier Clement, j:m van Bronseroot, soldaet onder de comp: van den wel Ed: hr Brigadier ende Colonel Cassioipijn in guarnisoen alhier met
Pieternel Hendrix, j:d: hier geboren ende wonagtig
(den 31 sten Octob 1680 alhier getrouwt)

Dito (op zegel)
Adolf Hofman, j:m: van Oppenheim, in de Pfaltz, rijdende onder de comp: van dehr Baron van Heiden, majoor van het regiment van den hr Grave van Flodorp, in guarnisoen alhier, met
Elisabeth Ketelput, j.d. hier gebooren ende woonagtigh
(den 27ste Otcob. 1680, gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien, om te trouwen op de Made op behoorlijk zegel)

27 Dito (op zegel)
Barent Gerretsen van Herfort, j:m: van Orsoij, adelborst onder de Comp: van den hr Baron de Leefdaal, in guarnisoen tot Gorinchem, met
Anna-Maria Cannaarts, j:d:, van den Hage, alhier woonagtigh
(den 10de Novemb alhier in de kerk getrouwt)

Dito (op zegel)
Bastiaan Cornelisz Mol, j.m. van Oudwater, canonnier deser Stede, resorterende onder de comp: vanden hr Cap. van IJselen, met
Marijke Jans, j:d: van Raamsdonk, alhier woonagtigh
(den 10de Novemb 1680, alhier in de kerk getrouwt)

3 Novemb. (op zegel)
Samuel Janszen, j:m: van s Hertogenbosch, soldaat onder de comp van de hr capitein Bronkhorst, in guarnisoen tot Willemstad, met
Anneken Busqust, j:d:, alhier geboren en wonagtig
(den 21 ste Novemb 1680 alhier getrouwt)

Dito (op zegel)
Gosuinus Janszen, j:m: van Weert, corporaal onder de comp van den hr Capt Puchler, in guarnisoen alhier, met
Eva Paulus van der Enden, wede. van Jan van Loven, geboortig van Maastrigt, ende hier woonaghtig
(den 17de Novemb. 1680 alhier getrouwt)

[FOLIO 103][1680]

Dito (op zegel)
Hendrik Tinssen(?), j:m: van Orsoij, corporael onder de comp van hr capiteijn van der Does, in guarnisoen tot Gorinchem, met
Maria Paulus van Herentals, j:d: van Oosterhout, alhier woonagtigh
(op gezegelde betoog van onverhinderde proclamatien van de kerk van Gorinchem, sijn den 28 Novemb 1680 alhier getrouwt)

Dito (op bezegelde acte van Dordrecht)   [=03-11-1680]
Do Ludovicus Suggeraat, wedr., bedienaar des H. Evangelij in s Gravenhage met
Catharina van Zeebergen, wede. van D Joannes van Naarssenburg, in sijn leven predikant alhier, wonende tot Dordregt 

1 Decemb. (op zegel)
Abraham Schuurman, j:m. van Emmerik, Cap des Armes, onder de comp van den hoog Ed geboren Heer Brigadier ende Colonel van Cassiopijn in guarnisoen, met
Lijsbeth Brand, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(den 17de Decemb 1680 alhier getrouwt)

Dito (volgens bezegeld acte van Oud-Beijerlandt)
Hr en(de) Mr Pieter Swaan, j:m:, schepen deser Stad met
Maria Biemont, j:d:, geboren ende wonagtig in Oud-Beijerland
(Den 15 Decemb 1680 betoog verleent van onverhinderde proclamatien op zegel)

1681.
5 Januarij (volgens acte van Eesten(?))
Melchior van Eterson, wedr van Elisabeth Nagel, wonende alhier met
Maria de Vries, j:d: wonende tot Waalwijk
(Den 19 Januarij 1681 gegeven op behoorlijk zegel, acte van onverhinderde proclamatien)

26 dito (volgens acte van Oosterhout)
Adrian Poots, j:m: alhier gebooren ende woonagtigh met
Marie Vermeulen, j:d: van Oosterhout ende aldaer woonagtig
(acte van onverhinderde geboden op behoorelijck zegel verleent den 9 febr. 1681)

2 februarij (op zegel)
Gerret Hulst, j:m: van Emmerik, ruijter onder de comp: van de hr Ritmr Hardenbroek, in garnisoen binnen s Hertogenbosch met
Maria Leemans, j:d: hier geboren ende woonagtig
(den 16 febr gegeven acte van onverhinderde geboden op behoorelijke zegel)

22 Febr. (op zegel)
Adriaen de Roij, j.m. geboren ende woonende tot Cappel, met
Adriaentje Cornelissen Rijcken, wed. van Pieter Huijberts Barrevoets
(17 maert 1682 acte van onverhinderde geboden op behoorlijck zegel gegeven)

16 Martij (op zegel)
Cornelis Goeree, j:m:, vaendrig van de Compagnie vande hr capitein Bronkhorst in guarnisoen tot Willemstad met
Abigail Durant, wede. wijle de hr Lieut. Charles Gibbes, wonende alhier
(den i April 1681 alhier getrouwt)

22 Maert (op zegel)
Jan Habraken, j.m. van s Hertogenbosch, soldaet onder de comp van de Heer Knoppers, in guarnisoen leggende alhier, met
Lijdia Phlipsen, j.d. van Geertruidjenbergh
(alhier getrouwt den 10 April 1681) 

29 Maert (op zegel)
Jan Schepers, j.m. van Dusseldorp, soldaet onder de comp van de Heer Luijtenatn Colonel Perceval Heere van Wichen, in guarnisoen alhier, met
Adriaentje Anthonissen, j.d. van Ramsdonk
(den 19 April 1681 op behoorlijck zegel gegeven acte van onverhinderde proclamatien)

[1681]
Den 19 April (op zegel)
Adriaen Cornelissen, j.m. van Gbergh, met
Marije Marinissen, j.d. van Oosterhoud, alhier woonende
(1681 den 8 Mayi alhier getrouwt)

27 dito (op zegel)
Teunis Janszen, j:m: van Gbergh, soldaat onder de comp van de Hr Capitein Puchler, in guarnisoen alhier met
Rebecca Deckens, j:d: hier geboren ende wonagtig
(den 18 Mayi 1681 alhier getrouwt)

Dito (volgens gezeg: acte van Gouda)
Henrik Brugmans, j:m; van Geertruijdenbergh met
Adriaantje Simons van Os
(Op betoog van onverhinderde proclamatie van Gouda den 29sten Maiji 1681 alhier getrouwt)

4 Mayi (op zegel)  [=04-05-1681]
Barend Wurts, wedr van Brevoort, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Bronkhorst in guarnisoen tot Willemstad, met
Anneken van Leith, wede van Engelbert Heijkamp, alhier woonagtigh
(betoog van on(ver)hinderde proclamatien van Willemstad verthoont hebbende, zijn den 26 Meij 1681 alhier getrouwt)

18 dito (op zegel)  [=18-05-1681]
Adriaan Adriaanszen, j:m:, hier geboren ende woonagtigh met
Jenneken Adriaens, j:d: van Oosterhout, jegenwoordig tot Raamsdonk woonagtig
(attestatie van onverhinderde proclamtie vertoont hebbende sijn den 25 Juni 1681 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Andries Corstiaanszen, j:m: van Maastrigt, soldaat onder de comp: vanden hr capitain Puchler, in guarnisoen alhier, met
Judik Severijns, j:d: van Heusden ende alhier woonagtigh
(den 5 Junius 1681 alhier getrouwt)

1x Junij (op zegel)
Gerret Joriszen, j:m: van Gbergh, soldaat onder de comp: van den Wel Ed: heer Brigadier ende Colonel van Cassiopijn, guarnisoen houdende alhier, met
Cornelia Antonis Timmer, j.d. van s Hertogenbosch, alhier woonagtigh
(den 22 Junii 1681 alhier getrouwt)

7 dito (op zegel)
Frans Morré, wedr. van Schoonhoven, trompetter onder de comp van de Heer Ritmr Alter, in guarnisoen alhier, met
Geertruijd van Sleden, wede. geboren tot Nijtreght [? MIJDRECHT]
(alhier getrouwt den 26 Junii 1681)

14 dito (op zegel)
Daniel Aerdssen Sweep, wedr van Maijken Huijben woonende tot Geertruijdenbergh, met
Jenneken Bartholomeussen, j.d. geboren ende woonende tot Oosterhoud
(op betoog van onverhinderde proclamatien van Oosterhout, den 3 Juli 1681 alhier gethoont)

14 dito (op zegel)
Pieter Joosten Nobel, j.m. van Ramsdonk, met
Anneken Swaen, wede van Claes Willemse van Geertruijdenbergh

21 dito (op zegel)
Jan Laurensen van der Avert, wedr van Claessen Jaspers van Wagenbergh, woonende alhier tot Geertruijdenbergh met
Maria Janssen, wede van Jan Janssen Grae..(?) woonende op de Made
(wettig gesegeld betoog van onverhinderde proclamatien van de Made verthoont hebbende, zijn op den 10 julij alhier getrouwt)

[FOLIO 104][1681]

Den 28 Dito (op zegel)
Pieter Jillisen, wedr van Maestright, soldaet onder de comp van den wel Ed Heere Brigadier ende Colone van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Anneken Kool, wede van Groeningen alhier woonaghtigh
(den 17 Julij 1681 alhier getrouwt)

6 Julij (op zegel)
Roelof Hanszen, j:m:, van 's Hertogenbosch, soldaat onder de comp van den hr Cap Bronkhorst onder 't regiment van den hr colonel ende Brigadier van Cassiopijn, in guarnisoen tot Willemstadt met
Claasken Adrians Bas, j:d: , hier geboore ende woonagtig
(Den 24ste Julij 1681, alhier getrouwt. Ende hier van volgens ordre op zegel een trouwbrief gegeven den [...] 1681)

13 dito (op zegel)
Jan van Worms, j:m; van Ceulen, soldaat onder de comp: van de hr capitein Puchler,in guarnisoen alhier, met
Elisabeth Arends, wede van Hendrik Arendsz, uijt het stift Halbers, wonende alhier
(alhier getrouwt den 21 Augusti 1681)

Dito (op zegel)
Joannes Bokmuijl, j:m: uijt Bergs-Land, soldaat onder de comp van de hr capitein Reiswich jegenwoordig in guarnisoen tot Willemsted, met
Lijsbeth Schreurs, j:d: uijt het graafschap Meurs, alhier woonagtigh
(attestatie van onverhinderde proclamatie vertoont hebbende, sijn den 7 Augusti 1681 alhier getrouwt)
(Den selven dito een trouwbrief op zegel gegeven)

3 Augusti (op acte van Princeland)
Anthonij Verhoof, j.m. hier geboren ende wonagtig met
Elisabeth Francken, j:d: van de Finart [=FIJNAART], wonende in Princeland

15 Augusti (op zegel)
Hendrick ten Haef, wedr van Johann de Both, alhier woonaghtigh met
Tanneken Backhuijsen, j.d. geboren tot Almkerk ende alhier woonende
(Den 31 Augusti 1681 alhier getrout)

14 Septemb. (op zegel)
Joannes Flodorp, j:m: van Maastrigt, soldaat onder de comp van de hr Capitein Puchler, in guarnisoen alhier, met
Maria Claas, j:d: geboren tot Dordrecht ende alhier woonaghtigh
(Den 13e Novemb 1681 alhier getrouwt)

Maijken Claas, j:d: geboren tot Dordrecht ende alhier woonaghtigh (1681), wede van Joannes Flodorp geboren tot Dordregt ende alhier woonagtig (1688), otr. (1) Geertruidenberg 14-9-1681 Joannes Flodorp, j:m: van Maastrigt, soldaat onder de comp van de hr Capitein Puchler, in guarnisoen alhier, (1681), otr/tr. (2) Geertruidenberg 21-12 (of 11)-1688 / 4-1-1689 Matthijs Jasperszen, j:m: van Geertruijdenberg, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Paludanus, commandeur tot Niervaart, in guarnisoen tot Breda (1688).

10 Octob. (op zegel)
Jacob van Bruijnisse, wedr van Catalijn Swaen, met
Catalijn Melsen, wede van Gerrit van der Veer, beijde alhier woonaghtigh
(Den 6 Novemb 1681 alhier getrouwt)

19 dito (op zegel)
Do Henricus van der Hagen, j:m: bedienaar des godlijcke woords ter deser stede, met
Antonia van Gils, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(2 Novemb.1681 gegeven attest van onverhinderde proclamatien op zegel)

26 dito (op zegel)
Harman Geurtszen, j:m: uijt het land van Ravestein, Ruijter onder de comp van sijn hoog Ed de Heer van s Gravemoer, Quartiermeester generaal van de cavallerije, colonel over een regiment te paard, ten dienste deser lande ende gouverneur deser stad, met
Digna Jacobs, j:d: van Raamdonk, hier woonagtig
(Den 13de Novemb 1681 alhier getrouwt)

[1681]
Item den 26 Octob. (op zegel)
Antonij Cornelissen van Scheijvliet, j:m: van Leijden, soldaat onder de comp van de heer van Wichen, lieutenant colonel, ende goeverneur der stad Hulst, in guarnisoen alhier met
Marie Hendrix, j:d: van Deventer, alhier woonagtigh

Item (op zegel)  [=26-10-1681]
Jan Gerretsz, j:m: van Gool, soldaat onder de comp van de Wed. Ed. Heere Brigadier ende colonel van Cassiopijn, in guarnisoen alhier, met
Adriaantje Rogiers, j:d: alhier geboren ende woonagtigh
(om 't subst(?) vertrek der comp: volgens order off consent de heere Burgemr de 2 geboden op een dag gegeven, waer op een brief op zegel, ombuijten te trouwen)

30 Novemb (op acte van Oijen)
Adrianus van Groothousem, wedr. van Margarite Verhagen, geboren ende woonagtig alhier, met
Cornelia Smiths, j:d: van Oijen ende aldaer woonagtig
(Den 16 December 1681 acte van onverhindert gegeven op behoorlijck zegel)

Item (op bezegelde acte van Dordt)   [=20-11-1681]
Leenart van Bruijnisse, j:m: alhier geboren ende woonagtigh met
Maria Ouboter, j:d: van Dordt [=DORDRECHT] wonende aldaar
(acte van onverhinderde proclamatien op zegel gegeven den selfden dito)

Leendert van Bruijnis(se), otr. Geertruidenberg 20-11-1681 Maria Ouboter.
Kinderen:
1. Catharina, ged. Dordrecht 20-11-1684, dochter van Leendert van Bruijnis en Marijtje Ouboter.
2. Arije, ged. Dordrecht 17-2-1687, zoon van Leendert Bruijnvis en Maria Ouboter. 
3. Jacob, ged. Dordrecht 24-5-1690, zoon van Leendert van Bruijnis en Maria Ouboter.
4. Helena, ged. Dordrecht 7-3-1692, dochter van Leendert Bruijnis en Maria Ouboter.

12 Decemb. (op bezegelde acte van Dordt)   [=12-12-1681]
Johannes van de Geer, j.m. van Geertruijdenbergh, met
Sara Smient, j.d. van Dordreght [=DORDRECHT]
(Dese personen zijn na dat acte van onverhinderde proclamatie verthoont hebben op den 28 Decemb 1681 tot Dubbeldam getrouwt; so ons is gebleken behoorlijcke bezegelde acte)

Johannes de Geer, otr. Geertruidenberg 12-12-1681, otr.Dordrecht 14-12-1681 Sara Smient.
Kinderen:
1. Johannes, ged. Dordrecht 9-5-1683, zoon van Johannes de Geer en Sara Smient.
2. Catharina, ged. Dordrecht 21-4-1684, dochter van Joannes de Geer en Sara Smient.
3. Sara, ged. Dordrecht 21-4-1684, dochter van Joannes de Geer en Sara Smient.
4. Johanna Maria, ged. Dordrecht 22-3-1689,dochter van Johannes de Geer en Sara Smient

1682
4 januarij (op zegel)
Johan Pallie, Lieut: Reformé, j.m. geboortig van Aalst, sig onthoudende onder de comp van den hr colonelm de Wede, in guarnisoen alhier, met
Juffr Elisabeth van Heurne, j:d: van Utrecht, alhier woonagtigh
(Den 19 Janaurij 1682 gegeven op zegel een betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien)

NOTA Dat op acte van on(ver)hinderde proclametie van de kerke van Maastrigt, van den 14 December 1681, in onse kerek tot Gberg, op den 6 janaurij 1682 getrouwt zijn
Joris van Boesdonk, j:m: van de Graaf, Adelborst onder Cap Casembroot met
Geertruijd Rootkrans, j.d. van Aken

18 dito (op zegel)
Pieter Zegers, j:m: met
Barbar van Bremen, j:d:, beijde alhier gebooren ende woonagtigh
(den 3 febr 1682 alhier getrouwt)

14 dito (op bezegelde acte van Cappel)
Dirck Tijssen Hagenaer, j.m. van Groeninge, ruijter onder den Heer van der Borg, in garnisoen tot Geertruijdenbergh met
Janneken Peters Boeders, j.d. van Cappel
(acte van onverhinderde geboden op zegel ggeven den 2 febr 1682)

20 febr. (op zegel)
Gerrit Cornelissen Pijselman, j.m. van Vijanen, ruijter onder de comp van den Heere Colonel den grave van Schellart met
Geertruij Cornelissen van Beijeren, j.d. van s Gravemoer ende alhier woonaghtigh
(den 16 Martij 1682 alhier getrouwt)

[FOLIO 105][1682]

21 febr. (op zegel)
Michiel Hardoms, j.m. van Breda, trompetter onder de comp van de Heere Graaf Schellart in guarnisoen alhier, met
Anna van Horssel, j.d. van Oosterhoud
(Den 8e Martij 1682 gegeven op zegel een acte van onverhinderde houwlijx proclamatien; ende volgens deselve op de Made getrouwt so ons is gebleken)

28 febr (op zegel)
Christoffel Michielssen, j.m. van Noorwegen, soldaet onder de Comp van de Heer Boot in guarnisoen alhier, met
Jacomijn van Nuijs, wede van Carel den Haen, alhier woonende
(den 12 dito 1682 hier getrouwt)

28 febr (op zegel)
Jan Jorissen Floers, j.m. van Geertruijdenbergh, soldaet onde rde comp van den Wel Ed: Heere Collonel en(de) Brigadier van Cassiopijn, tegenwoordigh in guarnisoen tot Hulst, met
Sijken Janssen, j.d. van de Made, alhier woonende
(Den 7 Maij 1682 alhier getrouwt)

13 Maert (op zegel)
Adriaen Theunissen Pals, j.m. van den Houd, met
Dingena Adiaensen, j.d. van Ramsdonk, beijde alhier woonende
(Den 30 Martij 1682 alhier getrouwt)

29 dito (op betoog van Breda)
Joannes Rutter, j:m: van Geertruijdenberg met
Joanna Heijmuijs, j:d: geboren ende wonagtig tot Breda
(Den 12 Aprilis 1682 op zegel verleent een acte van onverhinderde proclamatia)

5 Aprilis (op zegel)
Pieter Maasbracht, j:m: van Arnhem, Ruijter onder de Comp van sijn Hoog Ed den heere van 's Gravemoer, colonel, Quartiermr Generaal ende Gouveneur der Stad Geertruijdenberg ende onderhorig forten, in guarnisoen alhier, met
Maijken Ketelaars, j.d. van Oosterhout, woonende alhier
(Den 2de Mayi 1682, op zegel gegeven een betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien, Ende daar op door mij in de varend(?) kerk van de Made, op den 3 dito getrouwt; wat(?) van een behoorlijk geselgelde trouwbrief verleent den 5de dito)

12 dito (op zegel)   [=12-04-1682]
Romke Eemes, j:m: van Groeningen, Ruijter onder de Comp van Hr Majoor van de Winge, inguarnisoen alhier, met
Sara Leenpoel, j:d: alhier geboren ende wonagtig
   +
Item (op betoog van Cappel)  [=12-04-1682]
Antonij Nops, j.m. van Scharle, ruijter onder de comp van den hr Colonel van der Burght, inguarnisoen alheir, met
Heijltje Willems Gemens, j.d. van Cappel, ende aldaar woonagtigh
  +
Item (op acte van Oosterhout)  [=12-04-1682]
Herman van Buren, j.m. van Anlo, Ruijter onder de comp: van den hr Majoor Foutches, in guarnieosen alhier, met
Elisabeth Cornelis Stadhouders, j.d. van Oosterhout
(Den 26 april aen dese alle [=12-04-1682] gegeven acte van onverhinderde geboden om elders te trouwen, aen eijder op een behoorlijck zegel int bijsonder 1682)

Item (op zegel) [=12-04-1682] 
Pieter Jansen Haverhals, j.m. van Breda, soldaat onder de comp van de hr capitein Puchler, jegenwoordig in guarnisoen tot Hulst, met
Lijsbeth Adrians, j.d. van de Moerdijk, wonende alhier
(Den 7 Mayi 1682 alhier getrouwt)

Item (op zegel)   [=12-04-1682] 
Jan Adriaanszen, j.m. van Geertruijdenbergh met
Willemken Wouters, j:d: van Waspijk [=WASPIK], beide wonende alhier
(Den 7de Mayi 1682 alhier getrouwt)

[1682]
Den 15 dito (op bezegelde acte van Gorinchem)   [=15-04-1682] 
Barent Janssen, j.m. van Geertruijdenbergh met
Lijsbeth Janssen, j.d. wonende tot Gorinchem
(Den 7 Mayi 1682 op zegel gegeven betoog van onverhinderde proclamatien, na Gorinchem)

Den 18 dito (op een acte van Breda)   [=18-04-1682] 
Cornelis Heijblom, j.m. alhier geboren met
Catharina Heijblom, j.d. geboren ende woonende tot Breda
(acte van onverhinderde proclamtien op zegel gegeven den 7 Maij 1682)

Den 25 dito (op zegel)   [=25-04-1682] 
Jan van Beek, j.m. van Mullem aen de Roer, soldaet onder de comp van de Heer Johan van Eck, in guarnisoen alhier, met
Lijsbeth Coenen, j.d. van Eswijler in het land van Gulick, alhier woonende
(op zegel ggeven betoog van onverhinderde proclamatien)

Den 1 Maij (op zegel)  [=01-05-1682] 
Daniel Roode, j.m. van Groeningen, Ruijter onder de comp van de Heer Majoor van der Weijgen(?), in guarnisoen alhier, met
Maria Moré, j.d.geboren ende woonaghtigh tot Geertruijdenbergh
(den 4 Junij 1682, op behoorlijk zegel, gegeven een acte van onverhinderde houwlijx-proclamatien)

Den 23 dito (op zegel)  [=23-05-1682] 
Cornelis Aertssen, wedr van Martijntje Cornelis Mertensse, met
Metje Janssen, wede van Hendrick Gijsberts, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt den ii Junii 1682 ende is haar l: op behoorlijk zegel hier van een acte gegeven op den 4 Mayi 1693)

den 28 dito (op zegel)   [=28-05-1682] 
Hendrick Munnickhof, j.m. van Gbergh, soldaet onder de comp van wijlen den Ho: Ed: Heer Colonel en(de) brigadier van Cassiopijn, in guarnisoen tot Hulst, met
Maria Bosselaer, j.d. van de Swaluwe, ende alhier woonaghtigh
(den 14 Juni 1682 op behoorlijk zegel gegeven een acte van onverhinderde houwlijx-proclamatie)

6 Junij (op zegel)  [=06-06-1682] 
Jan de Hartogh, j.m. met
Barbera van Osch, j.d. beijde gboren ende woonaghtigh tot Geertruijdenergh
(Den 21 Junij 1682 alhier getrouwt ende in dato een trouwbrief op behoorlijk zegel gegeven)

Den selfden dito (op zegel)   [=06-06-1682] 
Dirck Dirckssen, j.m. van Nasseu(?), ruijter onder de comp van de Heer Majoor Sandra, in guarnisoen alhier, met
Anna Catharina Hermense Noorthof, j.d. van den Ham
(den 13 Augusti alhier getrouwt)

Den 13 dito (op zegel)   [=13-06-1682] 
Cornelis van de Geer, wedr van Alida Spieringhs, met
Jenneken de Bruijn, j.d. geboren tot Drimmelen ende alhier woonende
(Den 28 Junij 1682 op behoorlijk zegel gegeven een betoog van onverhinderde houwlijk-proclamtien)

21 dito (op zegel)  [=21-06-1682] 
Gerret Hamel, j:m: van Vianen, Ruijter onder de comp: van sijn hoog Ed: Hr van Zuijlesteijn, colonel in dienst deser Lande, in guarnisoen met
Maria Cornelis, j:d: van Schiedam, wonende alhier
(Den 6 Augusti 1682 alhier getrouwt)

12 Julij (op zegel)   [=12-07-1682] 
Jan Hendrikszen, j:m: van Tilburg, soldaat onder de comp van den hr capitein Aitzma, in guarnisoen alhier, met
Janneken Pieters, j:d: van Lieshout, wonende alhier
(Den 26 Julij 1682 alhier getrouwt)
(1e Augusti 1682 gegeven een trouwbrief op behoorlijk zegel)

[FOLIO 106][1682]
1682 21 Juli (op acte van Nieumegen)
Jacobus Houselaer, j.m. van Willick met
Maria van Gent, j.d. van Tiell en(de) woonenden tot Nimwegen
(Den 23 Augusti 1682 op zegel verleent acte van onverhinderde proclamatien)
(Dog naderhand een acte van onverhinderde proclamatien van Nijmegen gebragt hebbende, op den 6 Septemb 1682, alhier getrouwt)

Den 13 Augusti (op behoorlijk zegel)
Gillis Boulijn, j.m. met
Johanna van Gils, j.d. beijde alhier woonende
(op behoorlijk zegel gegeven een acte van on(ver)hinderde houwlijx-proclamtien, in dato den 30 Augusti 1682)

Den 15 dito (op zegel)
Jan Cornelissen, j.m. Ruijter onder de Comp van den heer Ritm Grovestius, in guarnisoen alhier, met
Marij Cornelissen, j.d. van Oldemarkt
(Den 10 September 1682 alhier getrouwt)
(aen hen op behoorlijk zegel een trouwbrief verleent, op den 18 dito 1682)

Dito (op zegel)    [=15-08-1682]
Peter Peterssen van Gelder, wedr van Michel Bibo met
Anna Janssen, wede van Sijmen Beversluijs wonende alhier
(De derde proclamatie is gesteuijt, door een vrouw van Dordt, die bij acte bewesen heeft dat se was de wettig vrouw van de genaemde bruijdegom, ende heet Teuntje Hendrix)
Doopdatum 1662.03.25
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam vader Hooft, Pieter Pietersz / Naam moeder Hendricx, Teuntje
Naam kind Grietje

Doopdatum 1667.09.28
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam vader Hooft, Pieter / Naam moeder Hendrix, Teuntjen
Naam kind Jacomijnte

Doopdatum 1672.08.03
Plaatsnaam Dordrecht Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 1-7
Naam vader Hooft, Pieter / Naam moeder Hendrix, Teuntje
Naam kind Jacomina

Dito (op zegel)    [=15-08-1682]
Hendrick Buijs, j.m. met
Dingena Moetsen, j.d.
beijde geborten en woonaghtigh tot Geertruijdenbergh
(Ao 1682 den 6 Septemb alhier getrouwt)(En daer op aen haer een trouw-brief op zegel gegeven)

27 Septemb. (op behoorlijk zegel)
Roelof van Wel, j.m. van Geertruijdenbergh met
Cornelia Sigmans, j:d: van Breda, beijde alhier woonagtigh
(Den ii Octob den attest van onverhinderde proclamtien gegeven, op behoorlijck zegel. Ende zijn de bovenvermelde personen, in dato als voren, tot Swijndregt getrouwt; volgens trouwbrief op zegel aan ons verthoont)

16 Octob. (op zegel)
Arent Alberts, j.m. van Deventer, Ruijter onder der Comp van de Heer Grovestius in guarnisoen alhier, met
Geertruij Sterrenborgh, wede van Wessel Zegelers, alhier geboren en(de) woonaghtigh
(12 Novemb. 1682 alhier in de kerk getrout)

8 Novemb. (op zegel)
Gerardus Wijnja, j.m. Lieutenant van de Comp: vande Hr. capitein van der Does, onder het Regiment vande hr van Wichen, colonel ende gouverneur der Stad Hulst, ende onderhorig forten, in guarnisoen aldaar, met
Hester Thijn, j.d. van Goeree, alhier wonaghtig
(den 23 Novemb 1682 op zegel van onverhinderde proclamatien)

22 Dito (volgens acte van Breda)
Matthijs Sigmans, wedr alhier woonaghtig met
Catharina van Overvelt, wede van Cornelis van Loon, wonende tot Breda
(op behoorlijck zegel acte van onverhinderde proclamatien den 13 Decemb 1682)

12 Decemb (op zegel)
Cornelis Gerritsen van Mijkercken, wedr van Trijneken Claessen, ruijter onder de comp van de Heer Majoor Baron de Reck, in guarnisoen alhier, met
Aldegonda Leempoel, j.d. alhier geboren en(de) woonaghtigh
(... den 27 Decemb zegel gegeven te van onverhinderde geboden)

[1683]
Joannes Groenendijck, j:m: van Tienhoven, Ruijter onder de Comp van den Hr Colonel Zuijlesteijn, in guarnisoen alhier, met
Geertruijd Verhoeven, j:d: van de Dussen, alhier woonaghtigh
(Den 12 januarij 1683 alhier in de kerk getrouwt)
(Den 19de januarij 1683 gegeven een trouwbrief, op behoorlijk zegel)

Dito (op zegel)
Claes Borstelman, j:m: van Lubek, ruijter onder de Comp van de Hr Ritmeester Grovestius, in guarnisoen alhier, met
Anna Maria van Rhuijnen, j.d. alhier  geboren ende woonaghtigh
(op den 12den Januarij 1683 alhier in de kerk getrouwt)

Ao 1683 Den 3 Janu (op zegel)
Ferdinandus Gibbes, j:m:. met
Maria van Duren wede van Cornelis Bergers, beijde alhier geboren en(de) woonaghtigh
(Den 18e januarij 1683 alhier getrout)

Dito (op zegel)  [=03-01-1683]
Vroom van Stuijtenborgh, j:m: uijt Berghland, soldaet onder de Comp van den Heere van Wicken, Colonel en(de)gouverneur der Stad Hulst, in guarnisoen aldaer, met
Catlijn Maes, j:d: van Berringen int land van Luijk, en(de) alhier woonende
(Den 19de Januarij 1683 alhier getrout)

NOTA Dat op acte van onverhinderde houwlijx-proclamatien van de kerk van Arnhem, van dato 24 Decemb 1682 alhier getrouwt zijn
Jan Hillebrands, j:m: van Arnhem, met
Helena van Schevilhaven

17 Dito (op zegel)   [=17-01-1783]
Teunis Aartszen van Besoijen, j:m: van GBergh, met
Jenneken Jans Brouwers, j.d. van Oosterhout, beijde alhier woonagtigh
(den 2 Februarij 1683 alhier getrout)
(den ii dito op zegel een trouwbrief verleent)

31 dito (volgens bezegeld acte van Gorinchem)
Hugo van Breevoort, wedr Ruijter onder de lijff comp van Hoog Ed Heer Colonel Zuijlesteijn, in guarnisoen alhier, met
Margareta Kemp, j:d: tot Gorinchem
(acte vn onverhinderde geboden op zegel gegeven den 15 febr. 1683)

Item (op zegel)   [=31-01-1683]
Evert Visscher, wedr geboortig van s Hertogenbosch, ruijter onder de comp van sijn hoog Ed: de heere Colonel van Zuijlesteijn, in guarnisoen alhier, met
Teuntje Anssem, j:d: van Gils, hier woonagrig
(alhier versamelt in den eght den 16 febr 1683)
(End op den eersten Martij 1683 hun L: een trouw-brief op zegel verleent)

7 Febr. (volgens acte van Ramsdonk)
Claes Adriaensen Turk, j.m. van Geertruijdenbergh, met
Jacomijntje Driesse Hoevenaer, j.d. van Ramsdonk
(attestatie van onverhinderde geboden gegeven den 22 Febr. 1683)

[FOLIO 107][1683]

Item 7 Febr (op betoogh van Oosterhoud)
Gabriel Laurens Gabriels van den Avord, wedr van Adriaentje Ariens woonende tot G-berg, met
Jenneken Theunis Willemse van der Ven, j.d. van Oosterhoud
(Den 2de Martij 1683 alhier getrout hebbende alvorens betoog van onverhinderde proclamatien overgelegt)

21 dito (op zegel)
Hendrik de Groot, j:m: van Vijanen, ruijter onder de lijf-comp van den Ho: Ed: Heere Colonel van Zuijlesteijn, in guarnisoen alhier, met
Willemijn Verlinden, j.d. geboren en(de) woonaghtigh tot Geertruijdenbergh
(1683 den 9 Martij alhier getrouwt)
(Den 19 dito gegeven een trouw-brief op behoorlijk zegel)

Item (volgens acte van Breda)  [=21-02-1683]
Johannes van Deueuen, wedr woonende tot Geertruijdenbergh, met
Pieternelle Goijaerts, j.d. geboren en(de) woonaghtigh tot Breda
(1683 Den 7 Martij gegeven een acte van onverhinderde houwlijx-proclamatien, na Breda op zegel)

28 Dito    [=28-02-1683]
Pieter Genesen, j.m. van Nijtreght [=MIJDRECHT ??], soldaet onder de Comp van de Heer Capt Pickeler, in guarnisoen tot Hulst, met
Anna Claessen, wede van Hendrick van den Bosch, alhier geboren en(de) woonaghtigh
(op verthoonde acte van onverhinderde proclamatien van de kerk van Hulst, alhier getrouwt op den 2 Meiji 1683)

Item (op zegel)   [=28-02-1683]
Jan Verloenge, j:m: van Vlissingen, soldaat onder de comp: van de Hr van Wingen kolonel, ende gouverneur der Stad Hulst, ende onderhorig forts in guarnisoen aldaar, met
Mechtelt Claas, j:d: gebooren op de Schans te Engelen, woonende alhier
(Den 16 martij 1683 alhier getrouwt)

Item (volgens acte van Arnhem)   [=28-02-1683]
Jan Barendsze van Marrrel, ruijter onder de comp vanden hr Ritmr Harsolt in guarnisoen alhier, met
Barentje Herberts, j:d: van Locchem [=LOCHEM], wonende tot Arnhem
(Den 15de Martij 1683 gegeven een behoorlijk gezegeld betoog van on(ver)hinderde houwlijx-proclamatien in onse kerke)

7 Martij (op zegel)
Hendrik Budding, j:m: van Huessen, Ruijter onder de lijf-comp vanden hoog Ed Heer Colonel Heer van Zuijlestein, guarnisoen houdende alhier, met
Sijken Joosten van der Linde, j:d: van Wasbeek, woennde alhier
(alhier getrout den 6 April 1683)
(den 17 dito den trouw-brief op zegel aen de selve gegeven)

14 dito (op zegel)
Gijsbert Corssen, j:m: van de Vaart, Ruijter onder de Comp: van de hr Ritmr Haarsolt, in guarnisoen alhier, met
Sijken Bouwmans, j:d: alhier geboren ende woonagtig
(alhier getrout den 30 Maert 1683)

28 dito (op zegel)
Leendert Olifier, j.m. van Gberg, met
Marijken Janssen Geenen, j.d. van Waspik, alhier woonende
(attestatie van onverhinderde geboden gegeven op zegel den ii April 1683 en(de) den eijgen(?) der..(?) getrouwt tot Waspick)

Item (op zegel)
Barent Harmans Blij, wedr., van Op Hemert, Soldaet onder de comp van den Heer Aijtzma, in guarnisoen alhier, met
Soetje Willems, wede geboren te Meuwen ende alhier woonende
(den 6 mayi 1683 alhier in de kerk getrouwt)

[1683]
4 April (op zegel)
Thij Alberts Ceuijmingh, wedr van Dalen, ruijter onder de comp van de Heer Colonel van der Bergh, im guarnisoen tot Bergen op den Zoom, met
Maria Schoonbeek, j.d. alhier geboren en(de) woonaghtigh
(acte van onverhinderde geobden op zegel gegeven den 24 April 1683)

den 2 Maij (volgens acte van Oosterhoud)
Paulus Ansoms, j.m. tot Geertruijdenberg wonende, met
Pieternel Janssen van Loor, j.d. van Oosterhoud
(16 Meij 1683 acte van on(ver)hinderde proclamaiten om te mogen trouwen tot Oosterhoud)

9 dito (op zegel)
Gijsbert van Bruijnis, j:m: van GBergh, ruijter onder de comp: den H Ritmr Haersolt in guarnisoen alhier, met
Jenneken Buijs, j:d: van Raamsdonk, alhier woonagtigh
(den 27ste Mayi 1683 gegeven op behoorlijk zegel een betoog van onverhinderde proclamatien)

16 dito (op zegel)
Adriaan Jacobszen van Bremen, j:m: van Gbergh, met
Maria Faro, j:d: van Capel, beide alhier woonagtigh
(den 6 Maij 1683 acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

23 dito (op zegel)
Anthonij van Gogh, wedr uijt het land van Cleve, soldaat onder de comp: van den hr capitein Taecama, in guarnisoen alhier, met
Jenneken Pieters Meijers, j:d: alhier gebooren ende woonagtigh
(alhier getrout den 10 Junij 1683 als ook een trouwbrief op zegel gegeven)

6 Junij (op acte van Naerden)
Jan Brunes, j:m: soldaet onder de Comp van de Heer Dalbag in guarnisoen tot Naerden, met
Hendrikje Pieters, j:d: van Geertruijdenbergh
(attestatie van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 20 Junij 1683)

Dito (op betoog van Hulst)
Thomas Hendrix, j:m: soldaet onder de Comp. van de Heer Overste Perceval, guarnisoen houdende to Hulst, met
Anneken Bout, j:d: van Geertruijdenbergh
(op zegel getuijge ick van onverhinderde geboden gegeven den 20 Junij 1683)

Dito (op bezegelde acte van Almkerk)
Jan Vos, j:m: van Geertruijdenbergh, met
Metje Huijbets Breugelmans, j.d. van Almkerk
(acte van onverhinderde proclamatien op zegel gegeven den 26 junij 1683)

4 Julij (op bezegelde acte van Raamsdonk)
Evert Barentszen, j:m: van Barnevelt, ruijter onder de comp: van den hr Ritmr Haarsolt, in guarnisoen alhier, met 
Mariken Jans Hoevenaar, j:d: van Raamsdonk, ende aldaar woonagtigh
(Den 25ste Julij 1683 op behoorlijk zegel gegeven een betoog van on(ver)hinderde proclamatien, na Raamsdonk)

Dito (op zegel)   [04-07-1683]
Jasper Cornelisz, wedr., met
Francijn Louis, wede van Lucas Prijst, beijde alhier geboren ende woonagtig
(Den22 Julij 1683 alhier getrouwt)
(Den trouwbrief op zegel gegeven den 10 Augusti 1689)

[FOLIO 108][1683]

18 Julij (op zegel)
Lambert Antonisz, wedr, Ruijter onder de comp: van den hr Ritmr Ittersum te Nieuwenhuijsen, onder het Regiment van den hr van Ginkel, guarnisoen houdende tot Breda, met
Anneken Jans, wede van Evert Dirckszen, wonende alhier
(sijn alhier getrouwt den 5 augusti 1683)

1 Augusti (op zegel)
Gerret Spruijt, j:m:, met
Catharina Doremans, j:d:
beide alhier geboren ende wonagtig
(acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 15 Augusti 1683)

Item (op betoog van Baerle)
Isaac Mahu, j:m: van Geertruijdenberg, ende ..? hier woonagtig, met
Elsiabeth van Gils, j:d: van Baarle ende aldaar woonagtig
(betoog van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 18 Augusti 1683)

29 dito (op behoorlijk zegel)
Jacobus Scholtes, j:m: van Furstenouw,  wagtmeester onder de lijf-comp van de Ho: Ed: heere Brigadier en(de) Collonel Kingma in guarnisoen alhier, met
Maria de Jong, j:d: alhier geboren ende woonagtig
(den 12 Septemb 1683 gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien op zegel)

.. (op betoog van Deventer)
Lieuwe Dueers, corporael on der comp van de Heer Ritmr Gevestein, in guarnisoen alhier
met
Margareta Hendriks, j.d. woonende tot Deventer
(den 20 Septemb 1683 op behoorlijk zegel verleent een betoogh van onverhinderde proclamatien na Deventer

19 Septemb. (op zegel)
Teunis Janszen van ter Heijden, wedr, geboren ende wonagtig tot Sevenbergen
met
Marie Cornelis, j:d: geboore tot Oosterhout ende alhier woonagtigh
(den 6 octob 1683 gegeven betoog van onverhinderde proclamtien op behoorlijk zegel)

31 Octob. (op besegelde acte van de Dussen)
Arent Janssen Ruggen-strijker, j:m: van Deventer, ruijter onder de comp van den Heer majoor Sandra, in guarnisoen alhier
met
Aldegonde Jans Bui (Bue?), j.d. van de Dussen
(Bezegeld betoog van on(ver)hinderde proclamatien van de kerk tot Dussen vertoont hebbende, zijn den 23 Novemb 1683 hier in de kerk getrouwt)
(En een trouw-brief op zegel verleent den 4 Decemb 1683)

7 Novemb. (op zegel)
Christoffel de Pot, j.m. van Antwerpen, soldaat onder de comp: van de hr Lieut Colonel Landman, onder het Regiment van de hr Prins van Birkenfeld, jegenwoordig in 't campement buijten Breda
met
Cornelis van Lier, j.d. van Antwerpen woonenden alhier
(alhier getrout den 14 Decemb 1683)

14 dito (op betoog van Groningen)
Nicolaas Mahu, j.m. van Geertruijdenberg
met
Elisabeth Wedda, wonende tot Groningen
(acte van onverhinderde geobden op zegel gegeven den 4 Decemb 1683)

LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN
Delfzijl
Nieuw angenomene ledematen op den 9 sept. om voor d’eerste maell te mooghen communiceren op den 14 Sept. 1684.
  [...]
Mett attestatien
  van Groninghen
  Elizabeth Wedda, huisvrouwe van Nicolaus Mahuij, brouwer

[http://www.menneglas.nl/ledematen/Delfzijl.htm]

[1683]
21 Novemb (op zegel van 12 stuij[vers])
Julianus Mahu, j:m:
met
Jenneken van Gijsse, j:d:
beide alhier geboren ende woonagtig
(acte van onverhinderde geboden gegeven op zegel van 12 st. den 4 Decemb 1683)

1684.
9 januarij (op acte van Deventer)
Gerret Lambertsz., van de Hardenberg, Ruijter onder de comp van den her majoor de Sandra, in guarnisoen alhier
met
Jenneken Warners, j:d: tot Deventer wonagtig
(Den 24 januarij 1684 op behoorlijk zegel verleent een betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien, na Deventer)

Dito (op acte van Breda)   [=09-01-1684]
Antonij Vervel(?), j:m: van Breda, en(de) aldaar woonagtig
met
Maria Prasers, j:d: van Breda, wonende tot G Berg
(Den 23 janaurij 1684 gegeven een gezegeld betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien om tot Breda te trouwen)

23 dito (op zegel)
Andries Martenszen, j:m: van Gotting, soldaat onder de comp van den hr capitein Otto, onder het Regiment van sijn Furstlijck Doorl.t. den hr Prince van Birkenfelt, in guarnisoen alhier
met
Anna Capeans, wed: van Jan Reiniers, alhier woonagtig

NOTA Dat hier gekomen zijn met behoorlijcke bezegelde betoogh van onverhinderde proclamatien
Andries Dirkszen Groenevelt, j:m: wonende onder Almkerk, op den Nieuwendijk, met
Marie Jacobs Visscher, j:d: van Raamsdonk
welke op den 25 januarij 1684 alhier in de kerk getrouwt zijn
(aen dese een trouw-brief op zegel ggeven den ii febr. 1684)

30 dito (op zegel)
Benjamin Palmurs, j:m: van Nijmegen, Ruitjer onder Comp: van de Hr Baron de Rek, majoor onder sijn hoog Ed hr Colonel den Heere van Zuijlestein, in guarnisoen alhier
met
Jenneke Jacobs van Bremen, wede van Bastiaan de Bruijn, alhier geboren en(de) wonagtig
(acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 27 febr. 1684)

den 18 febr. (op acte van Meuwen)
Roeland Rutter, j:m: alhier woonende
met
Maria Verkoij, wede wijlen Claes Heffinx/Hessinx, tegenwoordigh woonaghtigh tot Meuwen
(acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 3 maert 1684)

12 martij (op zegel)
Dirk Deckers, j:m: van Over-Pelt in het land van Luijk, Ruijter onder de Compagnie van den Hr Ritmr. Grovesteins
met
Marie Abrahams Booth, j:d: van de Made, hier woonagtig
(den 28 Martij 1684 alhier getrouwt)

19 dito (op acte van Bergen op Zoom)
Willem Mipets(?), wedr van Bergen op Zoom, corporael onder de Comp van de Heer Ritmeester Starkkenburg, in guarnisoen tot Bergen op Zoom
met
Johanna Leempoel, j.d. van Geertruijden-berg
(att. van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 5 Apil 1684)

2 Aprilis (op zegel)
Hendrik Moser, j:m: van Heijdelberg, corporaal onder de comp van de hr capitein Reijmuld, onder het regiment van sijn doorlugt de heer Prince van Birkenveld, in guarnisoen alhier
met
Marie Mattheus, wede. van Jan de Laat, alhier woonagtig
(getrout den 23 april 1684)

[FOLIO 109][1684]

Dito (op zegel)
Joannes Spruijt, j:m
met
Cornelia van Seders, j:d:
beijde alhier geboren en(de) woonagtig
(alhier getrouwt den 16 April 1684; waar van den 28 dito een trouw-brief verleent op gewoon zegel)

9 dito (op zegel)
Wijnand van Alen, j.m. van 't Tolhuijs alhier wooennde
met
Anna Rutter, j.d. alhier geboren en(de) woonagtig
(attestatie van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 23 April 1684)

16 dito (op acte van Dongen)
Pieter Jan Claessen, j:m: an Alphen woonende tot Baelburgh
met
Maijken Huijbregts Schoen-makers, j.d. geboren ten Rijen en(de) woonenden tot Geertruijdenberg

Dito (op zegel)
Johannes Sterrenberg, wedr.
met
Anneken Carpen-steijn, j.d. van Besoijen, beijde alhier woonende
(den 4 Mayi 1684 alhier getrouwt)

23 dito (op zegel)
Albertus Huijberts, j.m. van Tienen, soldaat onder de Comp. van de Heer Tarema in guarnisoen alhier
met
Jenneken Hendriks, wede van Barent Mulders, ahlier geboren en(de) woonaghtig
(den 11de mayi 1684 alhier getrouwt)

7 Mayi (op acte van Gastel)
Francois Signet de Verriere, j:m: geboren in Switserlant, hier onlangs gewoont hebbende
met
Maria Adrians Visschers, j:d: van Zevenbergen tot Gastel woonagtig
(den 21 Mayi 1684 gegeven een betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien op zegel)

4 Junij (op acte van Huls)
Pieter Gillisze, soldaat, in guarnisoen tot Hulst
met
Anneken Toelen, wede van GBerg, ende hier onlangs gewoont hebbende
(den 7 Augusti 1684 gegeven een bezegeld betoog van onverhinderde proclamatien, na Hulst)

9 Julij (op zegel)
Jacobus van Dongen, j:m:
met
Constantia Weijdemans, j:d:
beide alhier gebooren en(de) woonagtih
(op den 23 sten Julij 1684, alhier getrouwt. Op den 30 dito gegeven een trouw-brief op zegel)

23 dito (op zegel)
Jillis Maurits, j:m: van Grol, tambour onder de comp: van de hr capitein Tacama in guarnisoen alhier
met
Maijken Keisers, j:d: van Werkendam alhier wonagtigh
(en ii Augusti 1684 acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

Item (op zegel)
Hendrik van Besoijen, j:m:
met
Joanna van Loon, j:d:
beijde alhier geboren en(de) woonagtig
(Den 6 Augusti 1684 alhier getrouwt. Den 9 dito op behoorlijk zegel, een trouw-brief ggeven)

[1684]
1684
20 Julij (op zegel)
Jacob Moll, j:m: van Venlo, Ruijter onder de comp: van de hr Rithmr Haarsolte, in guarnisoen tot Arnhem
met
Marie van de Made, j:d: alhier geboren en(de) wonagtigh
(den 13de Augusti alhier getrouwt)
(.... in dato haar op zegel een trouwbrief geschreven)

6 Augusti (op 't zegel)
Evert Hanszen, wedr van Geertruijd Lucia Huijberts, geboortig van Rhijnberk, corporael onder de comp van de hr Capitein Aitsma in guarnisoen alhier
met
Maria Cool, wede van Alexander Kitslesch, geboortig tot s Hertogenbscoh, alhier wonagtigh
(den 14 Septemb. 1684 alhier getrouwt)

27 dito (op zegel)
Cornelis van Gulik, j:m: trompetter onder de comp van den Heer majoor Nieuwhuijsen, in guarnisoen tot Doesburg
met
Catalijn Cluijters van de Dussen, j:d: van Cappel alhier woonende
(na vertooninge van behoorlijke attest. van Doesburg, alhier getrouwt den 12 Octob 1684 en(de) den 17 dito een trouw-brief op zegel gegeven)

Dito (op acte van den )
Jan Hendriksen, j:m: soldaet onder de comp van de Heer Aitsma, in guarnisoen alhier
met
IJken Elis, j:d: van Dinter, woonende s Hertogenbosch
(den 15 Septemb 1684 op zegel gegeven betoog van onverhinderde proclamatien; ende ..(?) na op acte van Hertogenbosch, den 24 Septemb. hier getrouwt)

3 Septemb. (op zegel)
Cornelis Claaszen, j:m: van Geertruijdenberg
met
Aaltje Wichelmans, wede van Joannes ter Boven, beijde alhier woonagtig
(den 21 Septemb 1684 alhier getrouwt)

1a Octob. (op zegel)
Johan Evertszen, wedr, geboren tot Deventer, Ruijter onder de Comp van de hr Majoor Sandra onder het Regiment van de hr Colonel Kingsma, in guarniesoen tot Bergen-op den Zoom
met
Megtelt Pieters, j:d: hier geboren en(de) woonagtig
(alhier getrouwt den 16 Novemb 1684)
(den 20ste Novemb 1684 op gewoon zegel haer een trouw-brief verleent)

Item (op zegel)
Dirk Philipszen, wedr., geboren tot Grol, Sergeant onder de comp van den hr capitein Reimold onder het Regiment van sijn hooghartelijkheid de Hr Prince van Birkenfeld, in guarnisoen tot Nijmegen
met
Maria van Dongen, j:d: gebore tot Breda, en(de)  alhier woonagtigh
(alhier getreuwt den 15 Octob. 1684)

8 dito (op bezegelde acte van Den Hage)
Johannes Tichelaer, wedr., woonende alhier tot Geertruijdenergh
met
Geertruijd van Sundert, j:d: woonende in s Gravenhage
(den 25 Octob 1684 gegeven op zegel een betoog van onverhinderde huwlijx-proclamatien van s Gravenhage)

15 dito (op behoorlijk zegel)
Johan Rudolph Smit, j:m: geboortigh uijt het vorstendom Anhalt, sergjant onder de comp van den Heere Cap Peters Walt, in guarnisoen tot Nijmegen
met
Maria van Well, j:d: alhier geboren en(de) woonende
(alhier bevestigt in den H Staet des huwelijks den 2 Novemb 1684)

2 dito (op zegel)
Theunis Stevens van Ham, j:m: van Mauroij [=MAURIK ?], gelegen in het land van Cuijk
met
Marie van Sandoel, j:d: alhier gebroen en(de) woonende
(alhier getrouwt den 9e Novemb 1684)

[FOLIO 110][1684]

1684
29 Octob.
Barend Terkolen, j:m: van Ankem in [..] van Osnabrugge, soldaat onder de comp van de hr capitein Coljaer, onder het Regiment Guard van sijn hoogh.t. de heere Prince van Orange
met
Delia Bout, j:d: geboren tot Goeree, ende alhier woonagtigh
(den 19de Novemb. 1684 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Ludolf Daniels, j:m: geboren tot Hattem, trompetter onder de comp: van de hr major Asbeek, onder het Regiment van den hr Graef(?) van Berloo, in guarnisoen tot Deventer
met
Catharina Verhagen, j:d: gebooren en(de) woonagtigh alhier
(alhier getrouwt den 12 Novemb den jaers 1684)
(den 21 dito hier van een trouw-brief verleent op gewoonlijk zegel)

Item (op gezegelde acte van Amst[erdam])
Baltus van Bremen, j:m: hier geboren en(de)  woonagtigh
met
Gerbrecht Klok, j:d: wonende  tot Amsterdam
(acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 12 Novemb 1684)

5 Novemb. (op zegel)    [=05-11-1684]
Pieter Segers, wedr van Barbar Janssen van Bremen
met
Margriet Berg, j:d: van Maestricht [=MAASTRICHT], beijde alhier woonende
(den 21 Novemb. 1684 alhier getrouwt)

1685
7 Januarij (op zegel)     [=07-01-1685]
Adrian Eggerik Verster, j:m: wonende tot s Hertogenbosch
met
Cornelia van Gils, j:d: alhier geboren ende woonagtig
(Acte van onverhinderde proclamatie op zegel gegeven in dato den 21ste(?) Januarij 1685)

Dito (op zegel)
Dirk Meijers, j:m: proc: deser stede
met
Anna Hanenberg, j:d:, beide alhier gebooren en(de) woonagtig
(Acte van on(ver)hinderde proclamatie op zegel gegeven in dato den 21ste januarij 1685)

25 Febr (op zegel)
Jaspar van Spreuwel, j:m: van Dongen
met
IJken hendriks van Luijk, j:d: van Middel-Baers, beide alhier woonagtig
(den 13 Martij 1685 alhier getrouwt)

17 Maert (op zegel)
Sierp Jacobs Uijterweij, j:m: van Franeker(??), Ruijter onder de Comp van den Heere Ritmr Grevestius, in guarnisoen tot Bergen op den Zoom
met
Dingena van Hartoghs-veld, j:d: alhier geboren en(de) woonende
(den 23 April 1685 alhier getrouwt)

Den 8 April (op gezegelde acte van Roterdam)
Philips Jacobz van Sieken, wedr, siekentrooster tot Geertruijdenberg
met
Maria Jans van Heusden, wede van Job Maertens Wittens, woonende tot Rotterdam
(den 23 Aprilis 1685 op zegel gegeven een betoog van on(ver)hinderde houwlijx proclamatien)

Bruidegom Philippus Jacobs van Siecken , weduwnaar van , wonend: Geertruydenberg , siecken trooster
Bruid Maria Janssen van Heusden , weduwe van Job Maertens Wiltens , wonend: Nieuwe Franckestraat
Plaats Rotterdam Datum trouwen 26-04-1685 Datum ondertrouw 01-04-1685
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 139

15 dito (op zegel)   [=15-04-1685]
Reijnier Claessen Sjattelijn(?), j.m(?). van Geertruijden-berg,
met
Adriaentje Cornelis den Roij, j.d. geboren op de Lage Swaluwe en(de) alhier woonende
(den 10de Mayi 1685 alhier getrouwt)

[1685]
Den 29 dito (op zegel)      [=29-04-1685]
Dirk Houd-man, geboortigh van het Tol-huijs
met
Catharijn van Driel, geboren te Dordrecht, beijde alhier woonende
(den 17de Mayi 1685 alhier getrouwt)

Dito (op zegel)     [=29-04-1685]
Jan Petersen Koenen, j:m:
met
Helena Meijers, j:d: beijde alhier geboren en(de) woonende
(den 13 Mayi op zegel gegeven een betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien)

Dito (op zegel)       [=29-04-1685]
Gerrit Adriaenssen van der Ha..(?), alhier geboren
met
Lijsbeth Peters Bressers, j:d: van Oosterhoud, beijde alhier woonende
(Den 17de Mayi 1685 alhier getrouwt)

Dito (op bezegelde acte van de Swaluwe)         [=29-04-1685]
Jan Cornelissen Stoop, wedr van Jenneke Huijbregt, woonende alhier
met
Pleuntje Hendriks van de Made, j:d: op de Swaluwe woonende
(den 13 Maij 1685 gegeven een betoog van overhinderde houlijx-proclamatien)

NB.
Jan Corneliszen Stoop
, wedr van Jenneke Huijbregt woonende alhier (1685), laatst wedr van Pleuntje Hendrix alhier geboren ende woonagtig (1688), otr. (1) Jenneke Huijbregt, otr. (2) Geertruidenberg 29-4-1685 Pleuntje Hendriks van de Made, j:d: op de Swaluwe woonende (1685), otr/tr.(3) Geertruidenberg 20-6/1-7-1688, otr. (3) Rotterdam Beatrix Jans, wede van Jan Baptist de Snees, geboren tot Heusden en(de) tot Rotterdam woonagtig.

6 Mayi (op zegel)       [=06-05-1685]
Willem Lenartszen, van Dalem, j:m:
met
Catalijn Hendrix de Hoog, j:d:, beide alhier gebooren ende woonagtigh
(den 24ste Mayi 1685 alhier getrouwt)
(Op behoorlijk zegel den 4 mayi 1693 haarl: een trouw-brief verleent)

20 dito (op zegel)   [=20-05-1685]
Gerret Hendriksz Hoppekamp, j:m: van Rhede, Ruijter onder de comp: van den hr. Baron de Rek, majoor van 't Regiment van den heer van Zuijlestein, jegenwoordig in guarnisoen tot Arnhem
met
Catharina Thomas, j:d: alhier gebooren ende woonaghtig
(verthoont hebbende behoorlijk betoog van onverhinderde rpoclamatien, van de kerk tot Arnhem, zijn se op den 17 Junij 1685 alhier getrouwt)
(Op den 12 Junij 1685 aan de selve een trouwbriev gegeven op behoorlijk zegel) 

[http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/RAG_Rheden_RBS_1355_1a.pdf]

10 Junij (op zegel)   [=10-06-1685]
Hendrik Frederik van Diest, j:m: van 's Hertogenbosch, trompetter onder de hr overste den Baron van Zoppenbroek, in guarnisoen tot s Hertogenbosch
met
Maria van der Spijk, j:d: alhier geboren en(De) woonagtig
(alhier getrouwt den 24e Junij 1685. Een trouwbrief op zegel gegeven den d[ito?] Junij 1685)

Item (op betoog van Doesborg)
Harmes Hendriksen, ruijter onder de comp: van den hr. major Ittersum te Nieuwenhuijsen, in guarnisoen tot Doesborg
met
Tanneken Oland, j:d: van Geertruijdenberg
(zegel acte van onverhinderde geboden gegeven den 25 Junij 1685)

19 Augusti (op betoogh van Lillo)
Adam Bijwaert van Zee-bergen, geboren tot Memel in Pruijssen, wedr van Tekle Elde(?) van der Horst, woonrnde tot Geertruijdenberg
met
Jacomina van Heck, wede van wijlen Paulus Huelder, in sijn leven major en(de) commijs van de Kruijs-Schans, woonende tot Lillo
(2 Septemb 1685 op zegel gegeven betoog onverhinderde proclamatien)

Item (op bezegelde acte van de Made)   [19-08-1685]
Nicolaes Tichou, wedr van Commertie(?) Jacobs, wonende op de Made
met
Catharina Dore-mans [DOREMANS], wede van Johannes Stroo-mengers, geboren en woonaghtigh tot Geeertruijden-bergh
(den 2 Septemb 1685 zegel gegeven betoog van on(ver)hinderde proclamatien)

[FOLIO 111][1685]

Den 26 dito (op zegel)   [=26-08-1685]
Jan Hendriks van Drissel, wedr gebooren tot Aernhem, corporael van de lijf comp van den Wel Ed: Heere Collonel den Heere van Oijen, in guarnisoen tot Breda
met
Lijsbeth Janssen van Boekholt, j.d. geboren en(de) woonende tot Geertruijden-bergh
(attestatie op zegel van onverhinderde geboden, gegeven den 9 September 1685)

Dito (op bezegelde acte van Cappel)  [=26-08-1685]
Abraham van Berchem, j:m: van Geertruijden-bergh
met
Anna van der Munten, j.d. geboren en(de) woonende tot Cappel
(betoogh van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 9 Septemb 1685)

2 Septemb. (op zegel)   [=02-09-1685]
Joannes Gerardus Kolen, j:m: van Roermond
met
Cornelia Huijgens, j:d: van Zevenbergen, beijde alhier woonagtigh
(den 27 Septemb 1685 gegeven op zegel een betoog van on(ver)hinderde proclamatien)

16 dito (op zegel)
Jan Janszen, j:m: van Loenhout, wonende alhier
met
Pieternel Huijberts, j:d: alhier geboren en(de) woonagtigh
(alhier getrout den ? Ocrob 1685)
(end ehebben hier van op gewoon zegel haarl: een trouw-brief gegeven op den 17 Octob. 1685)

7 Octob. (op zegel)
Jillis van Hattum, j:m: van Nijmegen, soldaet onder de Comp van den Heer Cap Aijtzma, in guarniezoen alhier met
Lijsbeth van Hoijdonk, j:d: alhier geboren en(de) woonende
(alhier getrout op den 1 Novemb. 1685)

14 dito (op betoog van Oosterhout)
Jacobus Jeremiaszen, j:m: alhier geboren ende woonagtig met
Adriaantje Struijk, j:d:, wonende tot Oosterhout
(attestatie van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 2 Novemb. 1685)

11 Novemb. (op betoog van Breda)
Caspar Wendel, j:m: soldaat onder d Comp van den hr Colonel Beaumont in guarnisoen alhier
met
Catharina Gideons, j:d: van Breda, en(de) aldaer woonagtih
(gezegeld betoog van on(ver)hinderde proclamatien gegeven den 26 Novemb. 1685)

18 dito (op zegel)
Jan Laurenszen van der Avoort, wedr van Mariken Jans
met
Teuntje Daniels, wede van Huijbert Roelen, beijde alhier woonagtig
(alhier getrouwt den 4 Decemb 1685)

Item (op zegel)
Gerret Doremans, j:m:
met
Elisabeth Meinerts, j:d:
beide alhier gebooren ende woonagtig
(in dese kerke op den 4 Decemb 1685 bevestight in den staet der houwelijks)

2 Decemb. (op zegel)
Jan Janssen van Roij, wedr. van Trijntje Hendriks
met
Emmeken Bastiaensen, wede van Laurens van Heusden, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt den 18 Decemb. 1685)

16 Decemb. (op zegel)
Francois de Cock, j:m: van Audenaerde, soldaet onder Comp. van de Hr Paludanus, Commandeur tot Niervaert onder het Regiment van den Hr Colonel Beaumond, in guarnisoen alhier
met
Maijcken Cornelis, wede van Dirk Fertuijn, alhier geboren en(de) woonende
(den 8 januari 1686 alhier getrouwt)

[1685]
23 Decemb. (op zegel)
Claes Westhoven, wedr van Adriaena van Berckel, corporael onder de Comp van de Heer Briuque, onder het Regiment van den Heere Colonel Beaumond, guarnisoen alhier
met
Catharina Noijsou, wede van Lamber van Helmond, alhier woonende
(den 8 januarij 1686 alhier getrouwt)

1686
20 Januarij (op zegel)  [=20-01-1686]
Nicolaas Goedbloed, j:m: van Geertruijdebergh
met
Marie Carels, j.d. van Ter Heijden, beide alhier woonagtigh
(beijde alhier getrouwt in onse kerck op den 5 febr des jaers 1686 en(de) ...[vervolg hieronder andere echtpaar])
(een trouwbrief gegeven op zegel den 20 febr. 1686)

Item.  [=20-01-1686]
Otto Theuniszen, j.m. van Nesterik, soldaat onder de comp van den hr capitein Herbert van Beaumont, in guarnisoen alhier
met
Anna Adrians van Marijnen, j.d. van Oosterhout, wonende alhier
(beijde alhier getrouwt in onse kerck op den 5 febr des jaers 1686 en(de) aen de laetst een trouwbriefgegeven op den 19 febr 1686)

27 dito (op zegel)     [=27-01-1686]
Pieter Sopers, j.m. van Oosterhout, ende tot Strijen woonagtig
met
Maria Huttenus, j.d. van Tilborg, wonende alhier
(na vertooninge van onverhinderde geboden op zegel wegens(?) Strijen, alhier getrout op den 12 febr en(de) een trouwbrief op zegel gegeven den 14 dito desselve jaers 1686)

Item (op zegel)    [=27-01-1686]
Andries Bluset, j:m: van Coppenhaven, soldaat onder de Comp van den hr cap: Paludanus, commandeur ter stede Niervaart in guarnisoen alhier
met
Josina Biljo, j.d. van Hulst, alhier woonagtig
(hier van op zegel een trouwbrief gegeven den 26 februarij 1686)

Den 17 febr (op zegel)    [=17-02-1686]
Dirk Michielsen Lasoij, j:m:
met
Marijken Adriaens Meijers, j:d: beijde alhier tot Geertruijdenberg gebopren en(de) woonende
(op den 5 mayi 1693 gegeven een trouwbrief op gewoon zegel)

Den 24 dito (op zegel)    [=24-02-1686]
Barend van den Meulen-graft, j:m:
met
Dingena Moets, j.d. beijde alhier geboren, en(de) woonaghtigh
(den 14de martij 1686 alhier getrouwt; een trouw-brief opzegel gegeven den 28 Maert 1686)

10 Martij (volgens acte van Breda)     [=10-03-1686]
Hendrik Enkelvoort, j:m: van Roermond, soldaat onder de comp: van de hr. majoor Beaumont, in guarnisoen alhier
met
Anna-Maria Ruijs, wonende tot Breda
(een betoog van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 25 Maert 1686)

17 dito (op zegel)   [=17-03-1686]
Gerret Pieterzen, j:m: van Gamers, soldaat onder de comp van den hr capitein Bringus, in guarnisoen alhier
met
Lijsbeth Pollemans, wede van Willem Michielsen, hier woonagtig
(alhier getrouwt den 9 April 1686)

24 dito (op zegel)   [=24-03-1686]
Christoffel Brouwers, j:m: van Oosterhout, hier woonagtig
met
Anneken van der Pan, j.d. hier geboren woonagtig
(alhier getrouwt den 18 April 1686)

[FOLIO 112][1686]

[1686]
1686 24 Martij (op behoorlijk zegel)
d'Heer Mr. Francoijs Oosdorp, j:m:
met
juffr Wilhelmina Schuijf-hil, j:d: beijde alhier geboren en(de) woonende

den 7 april (op zegel)
Paulus Adriaensen, j:m: van Oosterhoud
met
Jenneken Leenderts, j.d. van Loon op Zand, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt den 25 April 1686)

Dito (op zegel)
Thomas Hendriksen, j:m: van Bommel, soldaat onder de Lijf Comp van de Heer Collonel Beaumond, in guarnisoen alhier
met
Lijsbeth Fletsers, wede van Quintinus Laquij, alhier geboren en(de) woonende
(alhier getrouwt den 2 Maij 1686)

Dito (op zegel)
Jan Verlé, j:m: van Lookeren, soldaat onder de comp van de Hr Cap Aijtzma, in guarnisoen alhier
met
Theuntje Pieters, j.d. geboren op Steel-hoven en(de) ahier woonende
(alhier getrouwt den 2 Maij 1686)

den 14 dito (op zegel)
Cornelis van Mook, j.m., corporael onder de Heer Cap Paludanus, commandeur van Niervaert alias de Clundert, in guarnisoen aldaer
met
Maria Laurents, j.j. geboren en(de) woonaghtigh tot Geertruijden-bergh
(na vertooninge van onverhinderde geboden tot Niervaert alhier getrouwt den 2 maij 1686)

5 Maij (op acte van Breda)
Gerrit van Bilsum, j:m: soldaat onder de comp van de Hr Majoor Beaumont, in guarnisoen alhier
met
Maria Huijberts, j.d. van Breda
(den 25e Mayi 1686 op zegel gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien, na Breda)

den 12 dito (op zegel) 
Joseph Mattijssen van der Burgh, wedr vban Heijltje van Gameren
met
Maria Zeemans, j.d. van Geertruijden-bergh, beijde alhier woonende
(den 1 Junij attestatie van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

Item (op zegel)
Hans Valk, wedr van Anneke Lamberts, geboortig van Leuwerden, corporaal onder de comp van de hr Capetein Slijs, in guarnizoen alhier
met
Grietje Melchiors de Bruijn, wede van Jan Alard, hier gebooren ende woonagtig
(den 30ste Mayi 1686 alhier getrouwt)

19 dito (op zegel)
Jan Opheijs, j.m. van Baarlo
met
Catharina Booth, j.d. van de Made, beidje alhier woonagtigh
(alhier getrouwt den 2 Junij 1686)
(den 8 Julij 1686 hier van, op zegel een trouwbrief gegeven)

NOTA Dat Teunis Dirkszen Kop, j.m. van s Gravemoer
met
Caniertje Dubbelmans, j.d. van de Swaluw, beide tot s Gravemoer wonagtigh
ons hier overgelevert hebbende een wettig gesegeld betoog van onverhinderde houwlijx-proclamaties van kerk tot s Gravemoer, van den 22 Maij 1686. 22 dito alhier .. getrouwt(?))
(een trouwbrieff op zegel gegeven den 5 Junij 1686)

[1686]
26 dito (op zegel)
Pieter Janszen Handekint, j.m.
met
Digna Jans Venis, j.d.
beide gebore tot s Gravemoer ende scheep wonende
(alhier getrout den 16 Junij 1686. Dito een trouw-brief op zegel gegeven)

NOTA Dat Teunis Huijbertszen Ruijter, wedr. van Jenneken Jans
met
Anneken Jans Timmerman, beijde van Raamsdoncq
op een gezegelde acte van de kerk van Raamsdonq van onverhinderde houwlijx-proclamatien, op huijden den 11den Julij 1686, in onse kerke zijn getrouwt; ende in dato op een ande gewoon zegel den brief van bevestigde trouw hebben geligt

den 11 Augusti (op zegel)
Peter Claessen, geboortigh van Breda
met
Lijsbeth Jans, alhier gebooren en(de) beijde alhier woonende
(een attestatie van onverhinderde geboden op zegel gegeven den 30 Augusti 1686)

25 dito (op zegel)
Denijs van der Neu, j:m: geboren tot Oosterhout en(de) woonende tot Breda
met
Marij d'Exter, j.d. alhier geboren, en(de) nu woonaghtigh tot Breda
(den 9den Septemb 1686, gegeven een betoog van onverhinderde proclamatie op zegel)

Dito (op zegel)
Coenraed Bruggemans, wedr van Anneken Hendriks
met
Cornelia Dirks, j.d. beijde alhier geboren en(de) woonende
(den 22 Septemb 1686 alhier getrouwt)

3 Novemb (op zegel)
Jan Meijers, j.m.
met
Jenneken van Zeters, j.d.
beide alhier gebooren ende wooangtig
(den 24 Novemb gegeven een betoog van on(ver)hinderde proclamatie op zegel)
(hier op getrouwt tot Waspik den 24 Novemb soo ons bij den gezegelde acte is gebleken)

1 Decemb. (op zegel)
Christian Calwa, j.m. vendrig onder het Regiment van den hr Prince van Birkvelt, guarnisoen houdende tot Nijmegen
met
Antonetta Gibbes, j.d. alhier geboren en(de) wonagtig
(alhier getrouwt den 19 Decemb 1686)(dito den trouwbrief op zegel gegeven)

29 dito (op behoorlijk zegel)   [=29-12-1686]
Arend Kleijn-Penningh, j:m: van Nijmegen
met
Maria Swaen, j.d. alhier geboren en beijde hier woonende
(Den 12 Januarij 1687 gegeven een gezegeld betoog van onverhinderde proclamatieen neffens dat van Nijmegen)

Item  [=29-12-1686]
Wernard van Courhuijs, j:m: geboren tot Deventer
met
Johanna Palemans, j.d. van Breda, beijde alhier woonaghtigh
(op den 12 Januarij 1687 alhier getrout)

1687
12 janaurij (op zegel)
Gerret van Baal, wedr corporaal onder de comp van den hr capitein Bronkhorst, commanderende op 't fort St Anna, onder het gouverne der Stad Hulst
met
Maria Bakhuijsen, j.d. geboren in 's Gravenhage, ende alhier woonagtig
(alhier getrout den 6 febr: 1686)  =  MOET ZIJN 6-2-1687 !?!?

19 dito
Gijsbert Gevers, j:m: gebooren tot Breda, en(de) jegenwoordig tot Amsterdam wooangtig
met
Margareta van Berchem, j.d. alhier geboren ende woonagtig
(acte van onverhinderde geboden gegeven op zegel den 8 Febr 1687)

[FOLIO 113][1687]

1687. 26 Januarij (op dub zegel)
Jan Verkerk, j:m:
met
Maria van Bezoijen, j:d:
beijde alhier geboren ende woonagtig
(den 9 Febr 1687 acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

9 Martij (op zegel)
Bastiaan van Daal, j.m. van Helden
met
Adriaantje Booth, j.d. van de Made, beijde alhier woonagtigh
(alhier getrout den 25 Maert 1687)

16 dito (op zegel)
Gerrit Janssen, j.m. van Nij-megen
met
Marij Soontjes, j.d. van Geertruijdenberg, beijde alhier woonende
(alhier getrout den 30 maert 1687)

23 dito (op zegel)
Aernoud Salen, wedr van Heijltje Pieters, geboortigh van Arendonk, soldaat onder comp van de Heer Capp Crijs, alhier guarniesoen houdende
met
Aeghtje Wouters, wede van Govert Gorissen van Boxtel, alhier woonende
(alhier getrout den 13 April 1687)

30 dito (op acte van de Made)
Hendrik Gosens, wedr van Elizabeth Triens geboortigh van de Made en(de) alhier tot Geertruijden-berg woonende
met
Adriaentje Jans, j.d. van de Made en(de) aldaar woonende
(alhier (na vertooninge van onverhinderde geboden op de Made geschiet) getrout den 13 April 1687)

Den 13 April (op acte van Heijnken-Sand)
Wouter Adriaenssen Moets, j.m. van Geertruijdenbergh
met
Maetje Mattijs, j.d. van Goes en(de) woonende in Heijnken-sand [=Heinkenszand]
(attestatie van onverhinderde proclamatie, op zegel gegeven den 24 April 1687)

20 dito (op behoorlijk zegel)
Do Joachimus Sessius, j:m: bedienaar des goddelijken woordts in Made en(de) Drimmelen
met
Adriana Swaen, wede wijlen Johannes Bisschop
(dem 7 Mayi 1687 gegeven een betoog van onverhinderde proclamaties, op zegel)

Dito (op zegel)  [=20-04-1687]
Adriaen Cornelissen Wagemaker, j:m: van Oosterhout 
met
Geertruij Joosten, j.d. van Waspik en(de) beijde alhier woonende
(den 11de Mayi 1687 alhier in de kerk getrouwt)

Dito (op zegel)  [=20-04-1687]
Jan Willemsen Kievith, j.m. van Swoll tegenwoordigh woonende in Dirks-land
met
Maria Willington, j.d. geboren in de Graef en(de) alhier woonende
(op behoorlijk betoog van Dirxland ons verthoont, op den 11den Mayi 1687 alhier in de kerk getrouwt)

27 dito (op acte van Willem-Stad)  [=27-04-1687]
Herman Dirksen van der Pijl, geboortigh van Meer-kerk
met
Johanna Jans de Ridder, geboren tot Dordregt, beijde nu tot Willemstad woonende
(Den 16 Mayi 1687 gegeven op zegel een betoog van on(ver)hinderde proclametie)

[1687]
1687 18 Mayi (op zegel)
Melis Luty, j.m.
met
Geertruijd de Bruijn, j.d.
beijde alhier geboren ende wonagtig
(alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Jacobus van Heist, j.m.
met
Grietjen van Beijeren, j.d.
beijde alhier geboren ende woonagtig
(1e Junij gegeven een gezegelde betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien, waarop de voors personen tot Drimmelen, in den echte staat in dato zijn besvestigt; gelijk ons is gebleken ordre van de magistraat getrouwt 22 Junij)

1e Junij (op zegel)
Goris Teuniszen, j:m: van Geertruijdenberg
met
Commerken Cornelis, wede van Huijbert Timmerman, beijde alhier woonagtig
(op behoorlijk zegel ..(?) harl:(?) een trouwbrief gegeven den 5 Mayi 1693)

29 dito (op acte van Breda)
Nicolaes van Meer, geboren tot Sevenbergen, en(de) alhier woonende
met
Gertruij van Druenen, geboren tot Sprangh nu wonende tot Breda
(23 Julij 1687 een betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien gegeven op zegel)

27 Julij (op zegel)
Hendrik van Besoijen, wedr.
met
Maijcken Verkerck, j:d:
beijde alhier geboren ende woonagtigh
(den 10 Aug acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

24 Augusti (op bezegelde acte van s Gravemoer)
Hendrik Bak-huijsen, j:m: van Almkerck en(de) alhier woonende
met
Adriaentje Canters, j.d. geboren ende wooennden tot s Gravemoer
(den 13 Septemb 1687 ggeven op behoorlijk zegel een betoog van onverhinderde houwlijx-proclamatien, na s Gravemoer)

21 Septemb. (op zegel)
Adrian Wanscheer, j:m: van Couverden, ruijter onder de comp van de hr  Rithmr. Sigterman, in guarniesoen alhier
met
Anneken Jans, j.d. van Couverden, wonende bij Hasselt
(acte van onverhinderde proclamatien op zegel gegeven den 6 October 1687)

26 Octob. (op gezegelde acte van Bezoijen)
Pieter Verleg, wedr geboren tot Oosterhout ende woonende alhier
met
Geertruijd van Drongel, j.d. van Besoijen ende aldaar wooangtig
(op den 9den Novemb: gegeven een betoog van onverhinderde proclamatie, op ordinair zegel)

1688
18 januarij (op gezegelde acte van Dordregt)
Daniel van Balen, j:m: van Dordregt
met
Alida Swaan, j:d: van Geertruijdenberg
(op zegel acte van onverhinderde geboden gegeven den : febr 1688)

8 Febr (op zegel)
Dirk Kremer, wedr van Lijsbeth Maeveld(?), woonende op de Middel-Schans(?)
met
Jenneken Bruuswijck, j.d. geboren tot Werckendam, en(de) alhier woonende
(den 24 Februarij alhier getrouwt; en een trouwbrief op zegel gegeven)

15 dito (op zegel)  [=15-02-1688]
Jan Hendriks, j:m: van s Hertogenbosch, soldaat onder de comp van Heer Capiteijn Coutis, alhier guarnisoen houdende
met
Lijsbeth Theunissen, j.d. van de Made
(den 2de Martij alhier getrouwt)

[FOLIO 114][1688]

1688
29 Februarij (op zegel)
Jan Wijnands, j.m. uijt het land  van Cleve, soldaat onder de comp: van den hr capitein Takema, in guarniesoen tot Sluijs in Vlaanderen
met
Jenneken Burg-graaf, j.d. van Oosterhout alhier woonagtigh
(na vertooninge van een acte dat de geboden tot Sluijs onverhindert warren gegaen sijn dese personen in onse kerke getrouwt den 4 April 1688)

Dito ( op zegel)
Hendrik de Bruijn, j:m:, geboren tot Besoijen, voorleser in de kerk tot Geertruijdenberg
met
Maria Meinerts, j.d. hier geboren ende woonagtigh
(den 14e Martij 1688 alhier getrouwt. Ende op behoorlijk zegel haarl. een trouw-brief gegeven)

Dito (op acte van Rijthoven)
Alexander Brevier, wedr onlangs hier in guarnisoen gelegen hebbende, onder de comp van de hr capitein Paludanus, commandeur in de Clundert
met
Catalina Hendrix, wede wonende tot Rijthoven

21 Martij (op 12 s zegel)  [=21-03-1688]
Huijbert van de Made, j.m,
met
Adriana Sough, j.d.
beide alhier geboren ende wooangtig
(hier in de kerk getrouwt den 4 April 1688)

11 April (op zegel)
Jacobus van Thoorn, j:m: geboren en(de) woonende op de Laege Swaluwe
met
Adriaantje Pieters Konink, j.d. geboren tot Ramsdonk en(de) alhier woonende
(na vertooninge, dat hare geboden onverhindert waren gegaen in de Swaluwe, sijn dese personen in onse kerke getrouwt den 6 Maij 1688. Een trouw-brief op zegel gegeven)

20 Junij (op zegel)
Jan Corneliszen Stoop, laatst wedr van Pleuntje Hendrix, alhier geboren ende woonagtig
met
Beatrix Jans, wede van Jan Baptist de Snees, geboren tot Heusden, en(de) tot Rotterdam woonagtig
(na vertooninge van behoorlijke attestatie, volgens onverhinderde geboden tot Rotterdam geschied alhier getrouwt den 1 Julij 1688. Waer van den 27 Julij 1688 hun een trouw-brief op gewoonlijk zegel hebben gegeven)

Bruidegom Jan Cornelis Stoop, weduwnaar van , Geertruijdenbergh , wonend: Geertruijdenbergh
Bruid Beatrix Jans, weduwe van Jan Baptist de Sneer , wonend: Gewoond Hebbende In De Pannekoekstraat
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 20-06-1688
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 147

1a Augusti (op zegel)
Barent Saccho, wedr gebore tot Meun in Denemarken, corporaal onder de comp: van de hr capitein Coetis, in guarnisoen alhier
met
Pieternelle Trotters, wede wijlen sergeant Pibo Tanie, alhier woonagtig
(alhier getrouw den 15 Augusti 1688)

8 dito (op zegel)
Jacob van Niuwen-beek, j.m. van Hattem, Ruijter onder de Comp: van de Hr Ritmeester Sichterman in guarnisoen alhier
met
Maria Cock, j.d. alhier geboren en(de) woonende
(alhier getrouwt den 22 Augusti 1688)

29 sito (op zegel)
Matthijs Auten, j:m: van Maastrigt, Ruijter onder de comp van sijn Ho: Ed: den Heere van s Gravemoer, Majoor Generael en(de) Gouverneur deser Stede in guarnisoen alhier
met
Huijbertje Hanen-berg, j.d. alhier geboren ende woonende
(op den 12 Septemb 1688, alhier in de kerk getrouwt)

[1688]
1688
5 Septemb (op zegel)
Leenard Spruijt, j:m:
met
Mariken Olivier, j:d:
beide alhier geboren ende wonagtig
(Den 22 Septemb. alhier in de kerk getrouwt)
(een trouwbrief op zegel gegeven)

Den 17 Octob. (op zegel)
Robbert Smits, j:m: geboren tot Meijrik(?) in 't lan d van Cleeff
met
Sijken Cornelis van de Meulengraft, j.d. alhier geboren en(de) beijde alhier woonende
(op den 4 Novemb. alhier getrouwt)

14 Novemb. (op zegel)
Steven Dijkman, j:m: geboortig tot Luijk, soldaat onder de comp van den heer capiteijn Slijs, jegenwoordig in guarnisoen tot Breda
met
Beatrix Keijsers, j.d. alhier geboren ende woonagtigh
(den 15 Febr 1689 alhier getrouwt)

Item (op betoog van de kerke tot Nunen)
Pieter van Seters, j:m:., gebooren ende wonende tot Geertruijdenberg
met
Maria Eleonora de Ruijter, j.d. van Asten
(den 2 Decemb 1688 acte van onverhinderde geboden op zegel gegeven)

21 dito (op zegel)
Matthijs Jasperszen, j:m: van Geertruijdenberg, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Paludanus, commandeur tot Niervaart, in guarnisoen tot Breda
met
Maijken Claas, wede van Joannes Flodorp, geboren tot Dordregt, ende alhier woonagtig
(Den 4 Januarij 1689 alhier getrouwt)

Doopdatum 1668.03.19
Plaatsnaam Dordrecht / Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 1-7
Naam vader Boyen, Jan
Naam moeder Flodorp, Elisabeth
Naam kind Maria

Item (op zegel van 12 Stuij:)
Robbert Forman, wedr wijlen Janthon Mellaers woonende tot Rotterdam
met
Maria van Beijermont, wede wijlen mr. Pieter Swaan, woonende alhier
(na vertooninge van onverhinderde geboden op zegel van Rotterdam alhier getrouwt den 9 Decemb: 1688)
Bruidegom Robbert Forman , weduwnaar van Jannety Melaerts , wonend: Rotterdam
Bruid Maria Bijemont , weduwe van Pieter Swaan , wonend: Geertruidenbergh
Plaats Rotterdam Datum ondertrouw 21-11-1688
DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd , index nummer 040

1689. 30 januarij (op zegel)
Jacob Kok, j:m: van Bremen, soldaat onder de comp: van den hr capitein Bulato(?), in guarnisoen alhier
met
Jenneken Geel, j.d. van Batenburg, alhier wonagtig
(alhier getrouw den 15(?) febr 1689)

7 Febr.
Francoijs van der Putt, j:m: van Thurehof(?), soldaat onder de lijf comp van de heer Collonel Salisch, in guarnisoen alhier
met
Anna van Ham, j.d. van Gestell

6 Martij (op zegel)
Claas Coene, j:m: van Dordregt, soldaat onder de compagnie van den hr capitein Arnout van Swol, in guarnisoen alhier
met
Elisabeth Pieters, j:d: van Dordt, en(de) alhier woonagtig
(den 1689 Martij 1689 het derde gebod gerigtlijk geschul..(?))

Claas Coene, otr. Geertruidenberg 6-3-1689 Lijsbeth Pieters.
Kinderen:
1. Aagje, ged. Dordrecht 3-10-1698.
2. Anna, ged. Dordrecht 14-4-1691.
3. Coenraat, ged. Dordrecht 15-6-1696.
4. Coenraet, ged. Dordrecht 29-8-1701.
5. Anna, ged. Dordrecht 19-1-1705, dochter van Claas Koene Reus en Lijsbet Pieters.
6. Jan, ged. Dordrecht 18-10-1709, zoon van Nikolaas Koene Reus en Lijsbeth Pieters.
7. Maeijke, ged. Dordrecht 25-1-1713, dochter van Klaes Coenen Reus en Lijsbeth Pieters

Item. [=06-03-1689]
Pieter Werri, j:m:, geboren tot Thienen, soldaat onder de Comp: van de hr Cap. Nieukirck in guarnisoen alhier
met
Elisabeth Vergult, wede van Thomas Collet, geboren ontrent Leuven, alhier woonagtig
(op den 20sten Martij 1689 alhier getrouwt)

27 Dito (op betoog van de kerk Christi tot Arnhem)
Statius Herman Somer, j:m: van Minden aan den Weser, soldaat onder de Comp van de hr capitein Bulauw, in guarnisoen alhier
met
Anna-Margareta Schollen, j.d. van Arnhem ende aldaar woonagtig
(op consent van de Heeren Brugemeesters dese, sijn dese persoonen alhier getrouwt op het tweede gebod, op den 6 April 1689 alsoo dat hen nogh ..(?) ontfangen pa..(?) uijttrekken)

[FOLIO 115][1689]

[1689]
Den 1 Maij (op zegel)
Govert van der Pannen, j:m: alhier geboren
met
Lijsbeth Laurens, j:d: van Kleijn-Dongen, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt den 19 May 1689)

Den 2? Maij (op zegel)
Reijnier Evertsen Schoorebrands, j.m. alhier geboren
met 
Johanna Toelen, j.d. van Geertruijdenberg, beijde alhier woonende
(alhier getrouwt den 15 Maij 1689)

Den 5 Junij (op behoorlijk zegel)
Samuel vanderhagen, j:m: bedienaar des goddelijke woords tot Nispen
met
Johanna van Gils, j.d. alhier geboren en(de) woonagtig
(acte van onverhinderde geboden op behoorlijk zegel gegeven den 20 Junij 1689 en(de) den selfden dito getrouw op de Made)

26 dito (op betoog van den E: kerkraed van Waddinxveen)
Finus Jacobsen, j:m: van Haerlem, soldaat onder de Comp van d'Heer Capitijn Bederide in guarnisoen alhier
met
Celia Claes, j.d. van Waddinxveen aldaer woonagtig
(Betoog van onverhinderde proclamatien van Waddinxveen vertoont hebbende, zijn alhier op den 14 Julij 1689 getrouwt en(de) op den 16 dito trouwbrieff op behoorlijk zegel gegeven)

3 Julij (op zegel)
Jacobus Morie, j:m: van Geertruijdenberg
met
Christina van Pelsom, j:d: van Ter Heijden, beijde alhier woonagtig
(den 17 Julij 1689 gegeven een gesegeld betoog van onverhinderde huwlijx-proclamatien om te trouwen ter Heijden)

10 dito (op betoog van kerk vande Made)
Antony Hanenberg, j:m: alhier geboren en(de) woonagtig
met
Cornelia Cents, j.d. vande Made en(de) aldaar woonende
(den 29 Julij 1689 op zegel gegeven betoog van on(ver)hinderde proclamatien om op de Made te trouwen)

7 Augusti (op gewoon zegel)
Nathanael Crijf, wedr alhier geboren en(de) wonagtig
met
Adriaantje Soffies, wed. van Laurens vander Smitsen, alhier woonende
(den 25 Augusti 1689 alhier getrouwt)

21 Augusti (op gewoon zegel)
Martinus de Jonge, j.m.
Anneken Adrians Meijers, j.d.
beijde alhier geboren en(de) woonagtig
(4 Septemb 1689 gegeven op zegel een betoog van on(ver)hinderde huwelijx proclamatien om te trouwen op de Made)

25 Septemb (op betoog van de kerk tot Bergen- op de Zoom)
Joannes Bieseman, j.m. van Bergen op de Zoom ende alhier woonagtig
met
Dina van Ferneij, j.d. van Bergen- op den Zoom ende aldaar wonagtig
(Betoog van on(ver)hinderde proclamtien van Bergen op Zoom vertoont hebbende, zijn op den 13de Octob. alhier getrouwt. Ende hebben trouw-brief op zegel ontfangen den 14de desselve maands)

Item (op zegel)
Barent Janszen van der Taen, j.m
met
Catharina Valentijn, laatst wede van Matthijs Traan, beijde alhier wonagtig
(den 23 Octob 1689 alhier getrouwt)

2 October (op zegel)
Jan Janszen Bogaart, j.m. van op Hemert, soldaat onder de comp: van wijlen de hr capiteijn Coutio, in guarnisoen in sGravenhage
met
Tomasinx Prijst, j.d., alhier geboren en(de) woonagtig
(Vertoont hebbende een betoog van onverhinderde proclamatien uijt s Gravenhage op zegel, zijn de 6 Novemb 1689 alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Cornelis Goosenz, wedr van Jenneken Willems alhier woonagtig
met
Catalijn Nobels, j.d. van Zeel in 't land van Dendermonde
(op den 16 Octob 1689 op zegel gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien, om buijten te trouwen)

[FOLIO 116][1690]

[1689]
1689.
16 Octobris (op zegel)
Joannes Sterrenburg, laatst wedr. van Anneken hendrix, hier geboren en(de) woonagtig
met
Mariken Hendrix, j.d. van Capell, mede alhier woonende
(6 Novemb 1689 alhier getrouwt. Ende haar een trouw-brief op zegel gegeven)

6 Novemb. (op zegel)
Jocchem Verriel, j.m. van Alphen
met
Jenneken Oestenburg, wede van Christiaan van Vorselen, beijde alhier woonagtig
(24 Novemb: 1689 alhier getrouwt)

13 dito (op zegel)
Lambert Bossers, wedr van Maria Pieters van Someren
met
Dinaetjen Adrians van Alphen, j.d. beijde alhier woonagtig
(Decemb 1689 alhier getrouwt)

NOTA op den 24 Novemb 1689
dat hier in ons kerke getrouwt zijn, de navolgende persoonen, op een behoorlijk gezegelde acte van on(ver)hinderde houwlijx-proclamatien van de kerke tot Raamsdonk, namt:
Jan Pietersen Verdonk, wedr
met
Maritje Harmens, wede bijde van Raamsdonk, en aldaar woonagtig
(Den 6 Decemb: 1689, aan de p(er)soonen hier vermeld, gegeven een behoorlijk gezegelde trouw-brief)

1690.
8 januarij (op zegel)
Jacobus Meijnerts, j.m.
met
Maria van Wel, wede van Johan Rudolph Smith
beide alhier geboren en(de) woonagtig
(den 24 janauarij 1690, alhier getrout. Ende haarl: trouwbrief op behoorlijk zegel (ver)leent)

Item (op een gezegelde acte van de kerk van Andel)  [=08-01-1690]
Cornelis Adrianszen Kimmans, j.m. van Geertruijdenberg en(de) daar woonagtig
met
Lijsbeth Adrians Verhagen, j.d. van Werkendam tot Andel woonagtig
(op den eersten Febr: 1690, ggeven op gewoon zegel een acte van on(ver)hinderde proclamtien in onse kerke)

NOTA dat de personen hier na genoemt, naml.
Adrian Jansz Clavers, j.m.
ende
Neeltie Jans Verdonk, j.d.
beijde van Raamsdonk, ende daar woonagtig 
aan ons verthoont hebbende een ordinair gesegelde acte van hare onverhinderde houwlux-proclamatien, van de kerke van Raamsdonk, van dato den 17 janaurij 1690 bij ons getrouw zijn den 19den dito, waar van haar op gewoon zegel een trouwbrief hebben gegeven, den 20 dito 1690.

29 dito (op zegel)
Govert Pieterszen, j.m. van s Hertogenbosch, tambour onder de Comp. van de hr capitein Nanning, guarnisoen houdende in sGravenhage
met
Catharina Martens Brugmans, j.d. alhier geboren ende woonagtig
(Een gesegeld betoog van on(ver)hinderde proclamaiten van s Gravenhage van den 19 febr,ons (ver)thoont hebbende, zijn bijons op den 23 februarij 1690, alhier getrouwt)

5 februarij (op zegel)
Pallik Markolf, j.m., van Diepe, in 't landschap Twent, sergeant onder de comp: van den hr cap: Emmerik, onder het Regiment van den hr colonel Coeverden, jegenwoordig in guarnisoen binnen Bergen in Henegouwen
met 
Maria Tijnagel, j.d. alhier, geboren en(de) woonagtig
(Den 21 Februarij 1690 alhier in de kerk getrouwt)
(waarvan ten haren begeerte, op gewoonlijk zegel hem een trouw-brief heb gegeven, in dato den 29ste Martij 1690)

[FOLIO 116][1690]

1690
26 februarij (op zegel)
Adrian Careffzen, j.m. van Armisfoort [=Amersfoort], soldaat onder de Comp: van den hr. capitein Plate, onder het Regiment van de hr. Oversten Salisch, in guarnisoen alhier
met
Adriana Herberts Knaap, j:d: alhier geboren en(de) wonagtig
(op den 12 Martij alhier getrouwt, volgens order van de Heeren Burgem.ren zijnde in rato den 2 martij o:stijl , d'acte van onverhinderde proclamatien tot Amisfoort ons toegekomen)

Dito. (op gesegelt betoog van kerk tot Waspik)
Philip Joosten, j:m:, ruijter onder de comp: van den hr Ritmr La..ter(?), in guarnisoen alhier
met 
Maria Conings, j.d. van Raamsdonk, en(de) aldaar woonagtig
(Betoog van onverhinderde proclamatien van den kerk van Raamsdonk op zegel ons toegekomen, zijn den 19 Martij alhier in de kerk getrouwt)

12 Martij (op zegel)
Jan Janszen Dingemans, j:m:, van de Made, ende aldaar woonagtig
met
Adriaantje Pieters Turk, j:d:, alhier geboren en(de) woonagtig
(Betoog van on(ver)hinderde proclamtien van de kerk van(de) Made op zegel o(ver)gelevert hebbende, zijn op de 20ste Martij alhier getrouwt)

26 Martij (oip zegel)
Everwijn Reiners, j:m: van Nienhuijs, ruijter onder de comp: van den hr rithmeester Coeverden, in guarnisoen alhier
met
Adriana Hopmans, j:d: van Goeree, alhier woonagtig
(Op den 13 Aprilis 1690, alhier getrouwt)

9 Aprilis (op gezegelde acte vande Made)
Hendrik Pietersze Turk, j.m., van Geertruijdenberg ende alhier woonagtig
met
Elisabeth Jans Cins, j.d. vande Made en(de) woonden aldaar
(Den 23 Aprilis 1690, op gewoon zegel ggeven een betoog van onverhinderde proclamatien, na de Made)

16 dito (op gezegelde betoog van de kerk tot Sprang)
Stephan van Ewik, j:m: geboortig Schenhem(?) Schaw(?) ende woonagtig tot Breda
met
Anna vander Hoeven, j.d. geboren tot Sprang, ende alhier woonagtig
(o(ver)gelevert hebbende een gezegelde betoog van on(ver)hinderde proclamtien van de kerk tot Sprang, zijn alhier getrouwt op den 30 Aprilis 1690)

23 dito (op zegel)
Claas Adrianszen Turk, wedr van Jacomijntje Hoevenaars, alhier gebooren ende woonagtig
met
Maria Jans, j.d. van Oosterhout, mede alhier woondende
(den 7 Mayi 1690 alhier getrouwt)
(Den 4 Mayi 1693 op behoorlijk zegel een trouwbrief aan haarl: (ver)leent)

7 Mayi (op zegel)  [= 07-05-1690]
Govert Versluijs, j.m. van Drimelen
met
Cornelia Adrians van Beijeren, j.d. van Geertruidjenberg, beijde alhier woonagtig
(Den 25 Maiji 1690, alhier getrouwt. Ende hebben hier van een trouw-briev, op zegel gegeven den 6 Junij 1690)

Item (op gezegeld betoog van de Made)
Joannes Goedbloed, j.m. hier geboren en(de) wonagtig
met
Maria de Bijl, j.d., van de Made en(de) wonende aldaar
(1690 [..] Maiji acte gegeven van onverhinderde proclamatien om te mogen)

14 dito. (op acte van de kerk van Oosterhout)
Joost van Grondelle, j.m. alhier geboren en(de) wonagtig)
met
Antonette Struijcken, j.d. van Oosterhout en(de) wonende aldaar
(2 Junij 1690 gegeven op zegel, een betoog van on(ver)hinderde houwlijx-proclamatien om te mogen getrouwt worden)

2 Julij (op zegel)
Roelof van der Meulen, j.m. van s Hertogenbosch,soldaat onder de comp: van den hr. capitein Badarridas, in guarniesoen tot Hellevoetsluijs
met
Willemijntje Cornelis Goossens, j.d. alhier gebooren ende woonagtig
(Augusti 1690 zegel gegeven betoog van onverhinderde proclamtien, na Hellevoetsluijs)

[FOLIO 117][1690]

1690
12 Novemb: (op zeg.) [=12-11-1690]
Leenard van de Made, j.m. van Gberg [=Geertruidenberg]
met
Geertruijd Godschalk, j.d. van Borkelo, beide alhier woonagtig
(op den 26 novemb. alhier getrouwt)

10 Decemb. (op segel)
Jan Willemse, j.m. [...] soldaat onder de hr majoor Querenhem in guarnisoen tot Breda
met
Mariche Koninx, weduwe, alhier woonagtig
(op den 30 10ber alhier getrouwt)

1691
21 Januarij (op zegel)
Jacob Lieffers, j.m. van Deventer
met
Magdalena van de Made, j.d. van Gberg, beide alhier woonagtig
(op den 6 Febr alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Andries Dirkszen, wedr van Sittert [=Sittard], soldaat onder d comp vn den hr Colonel Brauw, in guarnisoen alhier
met
Jacomijntje Lucas Prijst, j.d. alhier geboore ende woonagtig
(op den 8 Febr alhier getrouwt)

Item (op zegel)
Dielis van Besoijen, j.m. alhier geboren ende woomagtig
met
Maria Woestenburg, j.d. van Oosterhout alhier mede woonagtig
(op den 6 febr alhier getrouwt, waar van haarl: op behoorlijk zegen een trouw-briev heb geschreven, op den 12 Februarij 1691)

11 Febr. (op segel)
Piert Julian, j.m., ruijter onder de compagnie van den heer Ritmr. Ruij[...]
met
Josina de Leeuw, j.d. van Gbergh en(de) alhier woonende
(Den 4 martij 1691 op zegel ggeven een acte van onverhinderde houwlijx proclamatien, om op de Made te trouwen)
(van Volkraard(?) bevestiging in de houwelijks staat, ons de trouwbriev is gethoont geschreven door D: Jochaimus(?) Sefferga(?)  in dato den 10(?) Martij 1691)

Item (op segel)
Teunis Aarden, wedr van Maijke Anthonis, woonende op den Hout
met
Pieternel Wouters, j.d. woonenden alhier

15 April (op segel)
Jan de Ruijter, j.m. soldaat onder de comp van den heer colonel Hugo de Brauw, van Ketel
met
Johanna Peters, j.m. woonenden tot Gbergh
(den [...] 1691 alhier getrouwt)

22 April (op segel)
Jurie Ciseurs, soldaar onder d'heer capitijn Myrop, j.m.
met
Fenneke Welmers(?), j.d. uijt het graafschap Bentheim(?)
(dem 10 mayi 1691 alhier getrouwt)

[1691]
May
Den 6 dito (op segel)
Jan Coens, wedr van Marij van der Voort, van Gbergh
met
Anna Bistraten, j.d. van Oosterhout, beijde woonenden tot Gebrgh
(Den 20 Mayi 1691 alhier in de kerk getrouwt)

Den 13 dito (op zegel)
Matthijs Elisson, wedr soldaat onder de comp. van den hr capiteijn Vijvijan, onder het Regiment van den hr Lieut generaal en(de) Baron van Delwich in guarnisoen alhier
met
Anna-Marie Wulfinne, wede van Jan Kistmaker, alhier wonagtih
(den 7 Mayi 1691 alhier in de kerk getrouwt)

Den 20 dito. (op zegel)
Everwijn Broekhuijs, j.m. van Swolle, soldaat onder de comp. van den hr majoor Pooll, in guarnisoen alhier
met
Aaltjen Dirx, j.d. van Swoll, alhier woonagtig
(sijn den 3 Junij 1691 alhier in de gemeijnte getrouwt; Ende hebben op behoorlijk zegel, een trouw-briev van ons ontfangen in dato 7 Junij 1691)

Den 10 Junij (op zegel)
Cornelis Marinus, soldaat onder de compagnie van d'heer capiteyn Schouleven(?), onder het regement van d'heer generaal-luijtenant, baron van Delwich, j.m.
met
Elisabeth Clane(?), j.d. van Gbergh en(de) aldaar woonende
(den 1 Novemb 1691 alhier getrouwt)

Den 17 dito (op acte van ondertrouw tot Breda)
Gabriël Laurens van den Avore(?), wedr tot Gbergh
met
Margariet Hendricks, j.d. van Rheti
(Den 1 Julij 1691 alhier in de kerk getrouwt)

Den 1 dito (op zegel)
Johannes Sylvius, j.m. van de Zwaluwe
met
Lijsbet Borel, wede van Crijn Heijligendorp, van Gbergh, beijde woonenden aldaar
(Den 15 Julij 1691 op gewoonlijk zegel gegeven een betoog van onverhinderde howuelijx-proclamatien, na d'Swaluwe)

22 Julij (op zegel)
Adrian van der Weijden, j:m: van Zevenbergen, en(de) aldar woonadtig
met
Alida Breadlee, wede. van Adrian Vr..(?), alhier geboren en(de) woonagtig
(gezegeld betoog van onverhinderde proclamatien, van de kerk te Sevenbergen zijn versonden(?) op den 16 Augusti 1691 in de huwelijks-staat bij ons bevestigt)

29 dito (op gezegelde acte van de kerk tot Hulst)
Jan Willemszen, j:m: soldaat in guarniesoen te Hulst
met
Anna Claas, j.d. geboore tot Breda, laatst hier gewoont hebbende, en(de) nu tot Hulst wonagtig
(den 12 Septemb 1691, op behoorlijk segel gegeven attestatie van onverhinderde huwlijx proclamatien)

Item [=29-07-1691]
Aart Barendszen, schout, j:m:, alhier geboren en(de) woonagtig
met
Jenneken Huijberts Ansems, j:d: van Oosten, ende aldaar woonende
(uijtgegeven attestatie op zegel van onverhinderde huwelijx proclamatien den 18 Aug 1691)

[FOLIO 118][1691]

[1691]
7ber
Den 2 dito (op gesegelde acte van Cappel)
Cornelis Janse Heijblom, j.m. van Kleijn Dongen
met
Maria Ariense van Oosterhout, j.d. van Cappel wooennden alhier tot Gbergh

16 dito (op zegel)
Joannes de Bijl, j.m. van de Made
met
Maijken Broekhoven, j.d. van Gberg
beide alhier woonagtig
(den 30 Sept 1691 op zegel gegeven een betoog van onverhinderde proclamatien)

21 October (op zegel)
Willem Broeckhoven, j.m.
met
Maijke van Reijmendam, j.d. beijde van Gbergh en(de) aldaar woonedne
(Den 4 Novemb 1691 alhier in de kerk getrouwt)

28 dito.
Laurents Hendrixs van der Heijden, j.m. van Willemstadt, en(de) soldaat onder de compagnie van de heer captijn Paulus, guarnisoen houdende tot Heusden
met
Maria Dogles [?Douglas?], j.d. van Gbergh en(de) aldaar woonende
(den 15 Novemb. 1691 alhier in de kerk getrouwt)

Decemb.
Den 16. (op segel) [=16-12-1691]
Jan Buijs, j.m. tot Waalwijck
met
Gerretie Bruinsius(?), van Campen, woonenden tot Gbergh
(op betoog van de kerk tot Waalwijk, van den 6 Januarij 1692 alhier in onse kerk getrouwt)

Den 30 (op segel)
Everd Pietersen van der Hor/For..(?), j.m. van Dalst
met
Claartie Jans de Vos, j.d. van Gbergh en(de) aldaar woonende
(den 17 januarij 1692 alhier in de kerk getrouwt)

1692
6 Januarij (op zegel)
Paulus Caule, j.m. van Wickerberg in ;t land van Gulick
met
Elisabeth Weijermans, j.d. geboren tot Wesel, beijde alhier woonagtig
(Den 22 Januarij 1692 alhier in de kerk getrouwt)

20 Januarij (op zegel)
Joost Adrianszen van Beijeren, j:m:
met
Marie van der Sloot, j.d.
beide alhier geboren ende woonagtig
(den 3 Februarij 1692 alhier in de kerk getrouwt)

Item [=20-01-1692]
Lambert Bosschers, laatst wedr van Digna Jans van Alphen
met
Adriaantje Jans van Alphen, j.d., beijde alhier woonagtig
(den 12 febr 1692 alhier in de kerk getrouwt)

[1692]
Febr. Den 17 dito (op segel)
Anthony Mattheus, wedr. van Margarita Fransen, wooennden tot Gbergh [=Geertrudienberg]
met
Lijsbet Cornelissen de Krom, j.d. van Sundert, woonenden onder Oosterhout
(den elfden maartij 169, alhier in de kerk getrouwt)

Item (op segel) [=17-02-1692]
Johannes Soonties, j.m. 
met
Cornelia Wijnands, j.d. beijde van Gbergh en(de) aldaar woonende
(den 6ten Martij 1692 alhier in de kerk getrouwt)

23 Martij (op zegel)
Leonard Doremans, j.m. van Gberg,
met
Joanna van der Sand, j:d: beide alhier wonagtig 
(op segel van attestatie verleent onverhinderde proclamatien, na de Made den 12 April 1692)

Den 27 Apr (op zegel)
Adriaan Hoevenaar, j.m. van Besoijen, woonende tot Ramsdonk
met
Marrie Hoevenaar, j.d. van Ramsdonck, woonende tot Gbergh
(Den 11 Maiji 1692 behoorlijk segel gegeven, een betoog van onverhinderde houwelijx-proclamatien)

4 Mayi (op zegel)
Aart Danielszen Zweep, j.m. geboren tot Gberg
met
Elsken van Elsen, j.d. van Cleve, beijde alhier woonagtig
(den 12 Maij alhier in de kerk getrouwt)

18 dito (op segel)
Henrick Willemse, wedr. van Eijda(?) Gabriels, geboren en(de) woonende op de Hooge Zwaluwe
met
Beatrix Schilt, j.d. van Werckendam en(de) woonenden tot Gbergh [=Geertruidenberg]
(Den 21 May 1692 op segel attastatie gegeven van dri gedane huwelijx proclamatien)

20 Junij (op acte van Ter Heijden)
Jacob Joosten van Wijndelft, wedr van Jenneke Jans van Gestel, alhier woonagtig
met
Mariken Jans van Steensel, wede van Huijbregt Pieter Welten, wonenden op Wagenberg
 
6 Julij (op zegel)
Willem van der Sluijs, j:m: van Delfshave en(de) aldaar woonagtig
met
Jannetjen van Breda, j:d: van Rotterdam wonende alhier
(op gezegelde betoog van onverhinderde proclamatien aan de kerk, tot Delfs-haven den 20 Julij 1692 alhier getrouwt)

NB.
Dopeling Stoffel van Breda
Vader Cornelis Jacobsz van Breda
Moeder Hilletie Jans
Getuige Willem van der Sluijs, Jannetie van Breda, Aaltie Cornelis
Plaats Rotterdam / Datum doop 01-12-1694
Wonende o.d. Schied. Dijck

Dopeling Willemijntie van der Sluijs
Vader Willem van der Sluijs
Moeder Jannetie van Breda
Getuige Corneles Jacobse van Breda, Hilliettie Jans
Plaats Rotterdam / Datum doop 21-08-1696

Dopeling Stoffel van der Sluijs
Vader Willem van der Sluijs
Moeder Jannetie van Breda
Getuige Cornelia van Breda, Hilletie Jans
Plaats Rotterdam
Datum doop 08-09-1697 / Wonende op Oosteijnde

Dopeling Willemijntie van der Sluis
Vader Willem van der Sluis
Moeder Jannetie van Breda
Getuige Cornelis van Breda, Hilletie Jans, Trijntie van der Sluis
Plaats Rotterdam / Datum doop 20-12-1699
Wonende Oosteunde v.d. Hooghstraet

Dito (op zegel)
Jan Douglas, j.m.
Peerken Adrians, j.d.
beide alhier geboren en(de) woonagtig
(Den 20 Julij 1692 alhier getrouwt)

20 Dito (op zegel)
Gerret Harmenszen, j.m. van Deventer
met
Anna Micchiels Dubbelmans, j.d. van Gberg, beijde alhier woonagtig
(1692 den 28 Augusti alhier in de kerk getrouwt)

[FOLIO 119][1692]

28 Sepetemb (op zegel van 12 fl)
Simon Swaan, wedr
met
Annekenen Meinerts, j:d:
beide alhier geboren ende woonagtig
(op den 12 Octob attestatie gegeven van onverhinderde proclamatien, na [...] op zegel)

12 October (op zegel)
Leonard van de Made, wedr
met
Anna Olivier, j:d:
beide alhier geboren en(de) woonagtig
(den 26 Octob 1692, alhier getrouwt; Ende is haarl: volgens binnen 14 dagen, een trouwbriev verleent in dato den 7 Novemb 1692)

9 9ber (op zegel)
Anthony Zeylmans, j.m. coporaal onder de compagnie van den luytenant generaal d heer van s Gravmnoer
met
Johanna van Dongen, j.d. beijden woonende alhier
(Den 25st Novemb alhier getrouwt Ao 1692)

16 dito (op zegel van 12 struij)
Pieter Grand, j.m. uijt Schotland, sergeant onder den hr Capt Salisbury, onder het regiment van den hr Prince George van N..marken(?) in guarnisoen tot Mechelen
met
Sara Souchs(?), j:d:, geboren tot Doesborg, ende alhier woonagtig
(den 30 9ber 1692 alhier getrouwt)

23 dito (op zegel)
Lenard Spruijt, wedr.
met
Hester van de Made, laatst wede van Micchiel Baijens, beide alhier geboren en(de) woonagtig
(Den 10ber 1692 alhier getrouwt)

30 dito (op zegel)
Dielis Woutersz, j.m. van Gils, hier woonagtig
met
Catalijn Crijft, wede van Adrian Danielszen, alhier gebooren ende woonagtig
(Den 16 10ber 1692 alhier getrouwt)
(den 17 Januarij 1693 hier van gegeven op behoorl: zegel, een trouw-briev))

28 10ber (op segel)
Willem Adriaan de Veer, j.m. geboren tot Amsterdam, en(de) woonende tot s Hertogenbosch
met
Catharina Pijll, j.d. geboren tot Maastright en(de) woonende  ahlier
(den 12 Januarij 1693 gegeven op behoorlijk segel, attestatie van onverhinderde houwlijx-proclamatien, alhier)

1693. 11 januarij (op zegel)
Hendrik Turcq, wedr hier geboren en(de) wonagtig
met
Adriaantje Pieters, j.d. van Raamsdonck mede alhier woonende
(op den 27 januarij 1693 alhier in de kerk getrouwt)
(hebben den 4de Mayi 1693, op behoorlijk zegel, den personen voornt. hier van een trouw-brief gegeven)

[1693]
1693  18 Januarij (op zegel van 12 fl)
Wouter Heijs, j.m. van Geertruijdenberg, procueur deser stad
met
Anna Grootveld, wede van Cornelis de Ruijmes, de jonge, woonende alhier
(attestatie ggeven op segel, om te mogen trouwen op Ramsdonck)
(Ende geeft de E predikant tot Raamsonk D: Jac van Groeningen, ons bij gezegelde acte looten(?) blijken, dat de personen voornt op den 3 februari 1693 aldaar door hem zijn getrouwt)

25 sito (op zegel)
Stephanus Loeff, j.m. geboren in s Gravenhage
met
Antonia van Wijk, j.d. van Utrecht, beide alhier woonagtig
(den 17 Febr 1693 alhier getrouwt)

Februarij
15 dito (op zegel)
Dirck Bartelse van Marsen, j.m. geborren alhier
met
Marija Laurense, j.d. geboren tot Harlem, beijden wooennde alhier
(Betoog van onverhinderde proclamtien van de kerk van Oosterhout vertoont hebbende zijn de 3 martij 1693 alhier getrouwt)

(volgens act uijt Machelen)
Cornelis Zeijlmans, j.m. van Gbergh en(de) predikant tot Sundert
met
Sophia Maria Otto, j.d. woonende ntot Mechelen

NOTA dat op den 23 Martij 1693
Jan Janszen Verdonk,  j.m. van Raamsonk
met
Anneken Jans Conings, j.d. beide tot Raamsdonk
met gezegelt betoog van huwl: onverhinderde houwlijx-proclamatien tot Raamsdonk, hier gekomen zijnde, in dato voors in onse kerk zijn getrouwt
Ende sij overgelevert hebben een ordinair behoorlijk zegel, wij haar l:'een trouwbrief op 't selve hebben gegeven in dato als boven

NOTA Den 9e April 1693
Peter Adriaansen Heer(?), wedr van Sara Adriaanse Koninck, en
Huijbertie Jans Nobel, beijde woonende tot Ramsdonck
sijn op haar besegelde attestatie, van dat haar huwelijx geboden tot Ramsdonck sonder verhinderinge waren gegaan, op den 9e dito den onse kercke getrouwt, waarop haar vervolgens een trouwbrief op segel is gegeven

Den 12e April [op segel]
Adriaan Aartse Timmerman, j.m. van Ramsdonck
met
Hendrickie Adriaanse de Gheen, j.d. van Cappel, beijde woonende alhier
(den 30 Apr alhier in de kerck getrouwt)

[FOLIO 120][1693]

Den 12 Apr. (op besegelde attesatie van ondertrouw tot Dordrecht)
Jeronymus Jacob van Thulden, j.m. schout tot Ramsdonck, woonende alhier
met
Barbara van Til, j.d. woonende tot Dordrecht
(op den 26 Apr besegelde attestatie gegeven van onverhinderde geboden)

NB
Huwelijksdatum 1693-04-30
Bruidegom Hieronimus Jacob van Thulden
Bruid Barbara van Til
Bladzijde 407
Archiefnummer 240 Doop-, trouw- en gaardersboeken van Dubbeldam
Inventarisnummer 1-a
Opmerking van Dordrecht en Raamsdonk

Den 26 dito (op segel na ct van ondertrouw tot Oosterhout)
Cornelis Joosten Smits, j.m. van Sprangh, woonende alhier
met
Ariaantie Janse van Dongen, j.d. woonende tot Oosterhout
(op den 15 maij 1693 gegeven op behoorlijk zegel, een betoog van onverhinderde huwelijx proclamatien)

Den 3e Maij (op segel)
Jan de Ruijter, wedr soldaat onder den Compagnie van d 'heer Collonel Brauw
met
Marij van de Water, j.d. woonende alhier
(op den 21 Maij 1693 alhier getrouwt)

De selve sito (op segel, na act van ondertrouw tot Oosterhout)
Bartholomeus Adriaans de Jonge, j.m. van Oosterhout
met
Aaltie Meijeris, j:d: van Kleef wooneden alhier
(den 17 Maij 1693 op zegel gegeven een betoog van onverhinderde huwelijkx proclamatien)

17 dito
Cornelis van de Corput, j:m: geboren van ter Heijden
met
Maria Colmans, jd gebore tot Londen, beide alhier woonagtig
(op den 31 Maij alhier in de kerck getrouwt)

31 dito (op zegel)
Godeschalk van Dussen, j.m. 
met
Christina Leenpoel, wede van Herman Hopelaar, beide alhier geboren en woonagtig
(op den 14 Junij 1693 besegelde attestatie gegeven van onverhinderde huwelijxe proclamatien)

Dito. (op zegel)
Gillis Wijnopbergen, j.d.
met
Martina van Outheusden, j.d.
beide alhier geboren ende wonagtig
(ten selven dage gelijcke attestatie gegeven aan Gillis Wijnopbergen ende Martina van Outheusden)

Den 23 Aug. (op segel)
Govert Versluijs, van Drimmelen(?) wedr van Cornelia Adriaanse van Beijeren
met
Cornelia van Beijeren, j.d. van Gbergh, beijden alaar woonende
(op den 10den September 1693 alhier getrouwt)
(Ende is door mij hen luijden op haer [ver]soek gegeven op behoorlijk zegel, een attestatie hare trouwen onse kerk, om haar E te dienen voor een wettige trouw-brief, in dato den 18 September 1693 in Geertruijdenberg)

[1693]
6 Septemb (op zegel)
Anthonij Dominicus van den Corput, j.m. van Ter Heijden
met
Anna-Maria Moleschot, j.d. van Geertruijdenberg, beide alhier wonagtig
(op behoorlijk zegel ggeven een betoog van onverhinderde huwl proclamatien na Ter Heijden)

15 Novemb. (op zegel)
Joseph Matthijsen van der Burg, laats wedr van Maria Zeemans
met
Maria Jans Dingemans, j.d. van de Mad, beide alhier woonagtih
(op den 1 10ber alhier in de kerk getrouwt)

NOTA Den 1e 10ber 1693
Adriaan Adriaanse Koningh, wedr van Neelon(?) Teunisz Cleitenaar, 
en
Anneke Cornelisse, j.d. beijde woonende tot Ramsdonck,
sijn op haar besegelde attestatie, van dat haar huwelijx-geboden tot Ramsdinck sonder verhinderinge waren gegaan, op den eerste dito in onse kercke getrouwt, waarop haar vervolgens op den tiende dito een trouwbrief op segel is gegeven

1694 Januar.
Den 3 dito (op segel)
Barent Riemsdijck, j.m. van Bommel
met
Johanna Mantel, j.d. van Geertrudenbergh, beijde aldaar woonende
(op den 14 febr op segel attestatie gegeven van onverhinderde huwelijkx geboden, om tot Rijswijk of elders te mogen trouwen)

17 Dito (op zegel)
Joost de Hertog, j:m: 
Maria van Os, j:d:
beide alhier geboren ende woonagtig
(den 31 januarij 1694 gegeven op een ordinair zegel d act van onverhinderde proclamatien, om te trouwen op ...(?))

31 dito [31-01-1694]
Cornelis Breadlen(?), wedr van Wilhelmina Borel
met
Elisabeth Kerkhoven, j:d: gebooren en(de) woonende tot Sevenbergen
(den 17 Febr 1694 attestatie van onverhinderde huwelijx geboden om tot 7bergen [Zevenbergen] te mogen trouwen)

Dito [31-01-1694] (op den besegelde act van Wespijk)
Jan van Dun, j.m. van Kaam, wonende tot Gberge
met
Joanna de Zeeuw, j:d: van Wespijk
(op den 14 febr 1694 op segel attestatie gegeven van onverhinderde huwelijc geboden om tot Wespeik te mogen trouwen)

14 dito.
Cornelis Bartelse van Dort, j.m. van Rijswijck, en aldaar woonende
met
Maria Peterse Schulp, j.d. van s Gravenhage, woonende alhier
(dese persoonen hebbende een gesegeld betoog van onverhinderde proclamatien tit Rijswijk, zijn hier 28 januarij ...(?)  )

[FOLIO 121][1694]

28 Martij (op zegel)
Govert Pieterszen Weeterings, j.m. van de Hout
met
Stijntje Cornelis Bax, j.d. van Gils, beijde alhier woonagtig
(op den 15 April alhier in de kerck getrouwt)

Diro [28-03-1694]
Cornelis van der Pan, j.m. van G-Berg
met
Adriaantje Pieters Weeterings, j.d. van de Hout, beijde alhier woonagtig
(op den 15 April alhier in de kerck getrouwt)

Den 18 April (op segel)
Willem Hanenbergs, j.m. van Gertrudenberg en aldaar woonende 
met
Johanna Ruel (Riel?), j.d. van Dordrecht en woonende aldaar
(den 13 Maij 1694 alhier in de kerk getrouwt)

Den 25e dito (op zegel)
Anthonij Bout, j.m. alhier gebooren ende woonagtig
met
Cornelia Verhoof, j:d: van de Molde(?), alhier ook woonagtig
(den 13e maij 1694 alhier in de kerck getrouwt)

Den 16 Maij (op zegel)
Joost Anthonisze van Beijeren, j.m.
met
Agneta Doremans, j:d: beijde alhier gebooren en(de) woonagtig
(op den 30 Maij 1694 gegeven een gezegeld betoog van onverhinderde proclamatien ok elders te komen getrouwt worden)

Den 11den Julij (op zegel)
Adrian Deckers, wedr van Cornelia Christiaans
met
Jennke Hendrix, j:d: van GBerg, beijde alhier woonagtig
(op den 29 Julij 1694 alhier in de kerk getrouwt)

Den 25 dito (op zegel)
Jan Pietersen Verdonk, laatst wedr van Mariken Hermans, woonende tot Raamsdonk
met
Heijltje Teunis Cloostermans, laatst wede van Cornelis van Flettenwijk, alhier geboren ende woonagtig
(op den 12 Aug 1694 alhier in de kerck getrouwt)

Den 22 Aug (op gesegelde attestatie van ondertrouw tot Dordrecht)
Cornelis van der Meulen, wedr
met
Jenneke van Bruijnnis, j.d. van Gbergh, jegenwoordig wonenden tot Dordrecht
(den 5de September) 1694 gegeven een gezegeld betoog van onverhinderde houwlijx proclamatien van Dordrecht

26 Septemb (op zegel)
Gerret de Bruijn, wedr van Bastiaantje Lukwel, wonende tot Drimmelen
met
Maria van Eekhout, j:d: alhier geboren ende woonagtig
(gegeven een besegelde attestatie van onverhinderde huwelijxse proclametien na Ter Heijde)

[1694]
Den 17 8ber [op segel]
Henrick Gerritse, j.m. van Reckeling-housen, onder Ceulen
met
Anne Marij Hestemans(?), wede van Joost van Aardenburgh
(Den 7 Novemb 1694 alhier getrouwt)

Item.
Nicolaas Borstel-man, van Lubik wedr van Anne Marij van Ruijnen
met
Janneke Hendrix, hier gebooren wede van Perine Roelants, beijde alhier woonende
(dese persoonen zijn op den 4 Novemb 1694 alhier getrouwt)

Item.
Jan Laurense van Ter Aver(?), van den Hout wedr van Teuntie Daniels
met 
Barbar van Sandoek, wede van Cornelis Laurrense Backer, beijde woonende alhier
(insgelijx dese op den 4 Novemb 1694 alhier getrouwt)

14 Novemb
Thomas Janszen, wedr geboortig van Zanten
met
Ida vab Dalem, j:d: geboren alhier, en(de) beijde alhier woonagtig
(NOTA dat dese personen gekomen om getrouwt te worden, des bruijdegom nog levende(?) huijsvrouw, is gekomen, en(de) sij daar van [ver]wittigt is weg geloopen. Ende daar op de bedrogen(?) bruijd, gescheiden sonder trouwen sal)

28 Dito.
Jonkhr Jacob Luijck van Mijerop, j.m. alhier woonagtig
met
Juffr Maria Lobs, wede van Cornelis Martinus van Ingen, wonende tot Amsterdam
(Door mijn Collega een attestatie gegeven van onverhinderde houwelix proclamtien, na Amsterdam)

12 10ber
Daniel Deen(?) van Frankfort, ruijter onder de compagnie van den heer timr Hogeveen, van het regiment van de heer Marquis Mompiljan, guarnisoen houdende alhier
met
Anna Maria Bax, wede van Nicolaas Batta, geboren en woonende alhier
(sijn t samen alhier getrouwt op den 28 10ber 1694]

[FOLIO 122][1695]

Den 2 Januarij (op zegel)
Boudewijn van Durmen, j.m. van de stad Caperijk
met
Marie Pont wed. van Frank(?) Pot ebijde alhier woonagtig
(Den 18 deser maand Januarij 1695 alhier in de kerk getrouwt)

Item. [02-01-1695]
Barent Neerinx, j.m. ruijter onder de comp: van den heer Rithmr Guerrie, onder het regiment van den hr Marquis de Mompeljan, in guarnisoen alhier
met
Geertruijd d'Exter, j.d. alhier woonagtig
(den 20 deser maand Januarij 1695 alhier in de kerk getrouwt)

23 dito [23-01-1695]
Jan Willemzen Jonkers, j.m. van 's Gravemoer, varende op een hooij-pleijt
met
Elsken Jans Beek, j.d. alhier gebooren ende woonagtig
(op den 6 Febr alhier in de kerck getrouwt)

Dito [23-01-1695]
Joannes van Dijk, j.m. van Sprang, alhier woonagtig
met
Lijsbeth van Beijeren, j.d. alhier gebooren ende woonagtig
(op den 11 febr alhier in de kerck gettrouwt)

6 Febr [06-02-1695] (op een gesegelde acte van ondertrouw uijt Almkerck)
Dirk van der ..uisen(?), j.m. van Gbergh [Geertruidenberg]
met
Piternell van den Heuvel, j.d. van Almkerck

20 Febr (op egel)
Johannes Bommelaar, j.m. van s Gravemoer
met
Willemina Maunders, j.d. geboren en woonende alhier
(op den 6 Martij 1695, alhier in de kerk getrouwt)
 
Item. [20-02-1695]
Johannes Weijermans, j.m. hier tot Gberhe geboren
met
Perijntie Houtert, j.d. geboren tot Besoijen, beijde woonende alhier
(op den 8e Martij 1695 alhier in de kerk getrouwt)

27 febr (op segel)
Johannes Wijnopbergen, wedr. van Maria Bottelaar, alhier geboren en woonaghtig
met
Francijntie Willems, j.d. alhier geboren en woonende tot Ramsdonck
(op den 19 Martij 1695 gegeven een betoog van onverhinderde houwelijx proclamatien na Raamsdonk opgetoont zegel)

[1695]
Den 6 Marij (op zegel)
Jean Gillekin, j.m. van Brussel, ruijter onder de comp van de hr majoor Jaure, onder het Regimebnt van den heer Marquis de Mompoullian, in guarnisoen alhier
met
Marie van der Pan, j.d. alhier gebooren en(de) woonagtig
(op den 22 Martij 1695 zijn dese persoonen alhier getrouwt in de kerck)

13 Dito (op zegel)
Godefrid Adam Butticher, j.m. uijt het ampt Ruderporf in 't Brandenburgh-land, ruijter onder de Lijv-Compagnie van den heer Marquis de Mompoullian, in quarnisoen alhier
met
Pieternel Pieters Broekhoven, wede van Gerret Worst, alhier geboren en(de) woonagtig
(Op den 29 Martij alhier in de kerk getrouwt)
(En de hebben ten haren versoeken gegeven op behoorlijk zegel een trouwbrief den 2 Aprilis 1695)

20 dito (op zegel)
Lambert Vos, j.m. van Breda, Ruijter onder de compagnie van de hr rithmeester Querrie, onder het regiment van den heer Marquis de Mompoulian, in quarnisoen alhier
met
Cornelia de Hoog, j.d. alhier gebore en(de) woonaghtig
(op de 4 Aprilis 1695 alhier getrouwt)

April
Den 10 dito (op segel)
Maximiliaan de Lois, j.m. van Cortrijck, Ruijter onder de compagnie van d'heer ritmeester Philip de Guerrie, onder het regiment van de heer Marquis de Mompeljan, guarnisoen houdende alhier
met
Cornelia Brouwers, j.d. alhier geboren en(de) woonende
(op den 4 Junij alhier in de kerck getrouwt)

Item.
Cornelis Jacobse van Rijen, j.m. van Oosterhout en aldaar woonende
met
Maria Adriaanse Tack, j.d. van Oosterhout, woonende alhier
(op den 1e Maij alhier in de kerck getrouwt)

24 dito (op segel)
Frederick van der Linde, j.m. van Tiel, corporaal onder de compagnie van den heer ritmeester en brigadier maior Cabeljauw, onder het regiment van de heer Marquis van Mompellian, guarnisoen houdende alhier
met
Geertruijd van Balen, j.d. van Mastright en(de) alhier woonende
(op den 5 Maij alhier getrouwt in de kerck)

[FOLIO 123][1695]

Den 1e Meij 1695
Wouter Evertsz van Wageninge, j.m. ruijter onder de Compagnie van Hr majoor de marquis de Maduran, in guarnisoen alhier
met
Maria Andriesse, wede. van Leendert Dirksz van Leewen, woonen op de Made
(op den 5e Maij ahier in de kerck getrouwt)

Den 22 Maij (op segel)
Jan Crab, j.m. alhier geboren, soldaat onder de compagnie van de heer Capiteijn Seijs, onder het regiment van den heer collononel Beaumont
met
Ava Aartse, j.d. alhier geboren en woonaghtig
(op den 9e Junij alhier in de keeck getrouwt)

Den 12 Junij (op segel)
Gerardus Bisschop, j.m. tot s Gravemoer geboren
met
Johanna Stas, j.d., alhier geboren, en beijde alhier woonende
(gegeven attestatie op segel van onverhinderde huwelijx proclamatien om elders te trouwen)

Den 26 Junij (op zegel)
Bartholomeus Schaal-Even, wedr. van Sara Rademaker, geboren en woonende tot Colins-Plaats [=Colijnsplaats]
met
Geertruijd Swaan, j.d. geboren alhier tot Geertrudenbergh, en woonende tot Goes
(gegeven attestatie van onverhinderde huwelijx proclamatien op segel, om elders te mogen trouwen)

Den 19 Aug. (op zegel)
Augustijn Verhagen, j.m.
met
Johanna Kraan, j.d. beijde alhier geboren en woonende
(op den 4e 7ber alhier in de kerck getrouwt)

Den 28 dito (op segel)
Anthoni Coenraad, j.m. van Grol
met
Lijsbeth Schalders, j.d. hier geboren, en woonende
(op den 18 7ber alhier in de kerck getrouwt))

Den 9e 8ber (op segel)
Johannes Ruijter, j.m. geboren tot Nederwurmte(?) int Cleeff landt
met
Cornelia Coen(?), j.d. hier geboren en tsamen alhier woonende

[1695]
Den 23 8ber (op besegelde attestatie van ondertrouw op de Zwaluwe)
Maximiliaan Meijers, j.m. van Brijsack(?) aan de Reijn
met
Rebecka Manslags, j.d. van Amsterdam, beijde woonende aan de Lage Swaluwe
(getrouwt op de Swaluw)

Den 30 dito (op segel)
Jan Voortman, j.m. van Eest, ruijter onder de compagnie van de heer ritmeester Cabelauw, met
Marichie Gerrit Pet, j.d. alhier gebore en wonende
(alhier in de kerck ghetrouwt op den 13 november 1695)

Den 30 8ber (op segel)
Hendrick Peterse, wedr. van Lijntie Peters, van Gronningen woonende tot Aalburgh
met
Cornelia Wantenaar, j.d. van s Gravenhage, woonende alhier
(attestatie op segel van onverhinderde huwelijxse voorstellingen gegeven den 5 10be 1695r)

Den 2 Nov
Jan de ..ucor(?) wedr. van Catarina Heermans van Awegem bij Dermonde wonende alhier
met
Thijlie Jacobs wed. van Lucas Janse van Den Haagh, wonende alhier
(...rmans(?), den 22 alhier in de kerck ghetrouwt)

Den 5 Novemb:
Gerrid de Bie, j. van Nederlangh-Broeck, ruijter onder het Regiment van den Marquis van Mompeljan in de compagnie van den major brigadier Cabeljauw
met
Gertruijd Langhs-Woud, j.d. alhier geborren en wonende
(den 20 alhier in de kerck getrouwt)

Den 25 Novemb:
Jan Meullaert wedr van Pieternel van Gent, ruijter onder t Regiment van de hr Marquis Mompel-jan in de Compagnie van d hr Cabelj:
met
Ariaentie Spruijt wed. van Andries Hofman alhier geboren en woonachtigh
(op den 13 10ber alhier in de kerck getrouwt) 

[FOLIO 124][1696]

Den 1 Januar (op segel)
Jan van Spangen, j.m. van Uijttrecht, corporaal onder het regiment van de heer Marquis de Mompeljan in de compagnie van den heer maior brigadier Cabeljauw
met
Sara van Helen, j.d. van Geertruijdenbergh en aldaar woonende
(den 15 dito in de kerck alhier ghetrouwt)

Den 22 dito (op segel)
Wouter van Benschop, j.m. van Baerwijck, ruijter onder de hr ritm: Wils
met
Jenneke Dolck, j.d. van Wal-beeck alhier woonende
(op den 14 Febr alhier in de kerck getrouwt)

Den 22 dito (op besegeld attestatie van ondertrouw te Oosterhout)
Adriaan Peeterse van Loon, j.m.
met
Maria Ploeghmans wed van Cornelis Beijens
(op den 8 febr gegeven besgelde attestatie van onverhinderde houwelijx proclamatien)

Den 30 dito (op segel)
Ernst Geuningh, j.m. van Gendringen in Gelderlant alhier wonaghtitgh
met
Cornelia van Reijerdam wed. van Arent Raep-horst alhier geboren en wonachtigh
(op den 14 feb alhier in de kerck getrouwt)

Den 30 dito
Willem van der Linden, j.m., ruijter onder de compagnie van de hr rithm Wils
met
Elisabeth Hessels, j.d. alhier geboren en wonende
(op den 6 febr alhier in de kerck getrouwt)

Den 12 dito
Wernerus Weijermans, wedr van Teuntie Janse Bisschop
met
Marij van Gils, wed. van Henrick Moser, beijde woonende alhier
(den 26 febr alhier in de kerck getrouwt)

[1696]
Den 26 Febr
Jan van Lochum wedr van Issum, ruijter onder de compagnie van den heer Jacob Lodewijck, Baron van Dor heere(?) tot Issum, de guarnisoen houdende alhier
met
Johanna Nieuwenhuijsen, geboren tot s Hertogenbosch, en aldaar woonende

Den 25 Maert (op segel ondertrouw te Gorcum [=Gorinchem])
Leendert Olivier wr van Majke Jans Geene geboren alhier
met
Lijsbet van Barke, j.d. van Gorcum, en aldaer wonende
(den 7 getrouwt tot Gorum)

Den11e Apr (op segel)
Robbert Maas, j.m. geboren tot Luer (Leur?), ruijter onder de compagnie van den heer ritm Wils, guarnisoen houdende alhier,
met
Cornelia Turck, j.d. geboren en woonende alhier
(getrouwt alhier)

Den 22 dito (op segel)
Christiaan Kuijpers j. man van Oosterhout, en aldaer woonenden
met
Dorothea Bansk(?), j.d. alhier geboren, en woonende
(getrouwt te Oosterhout)

Den 13 Maij (op besegelde attestatie van ondertrouw in Gonderal)
Jacobus de Jongh, j.m. van Geertruijdenberg woonaghtigh tot Rotterdam
met
Helena van Tel wed. van Pieter Steen-wijck, wonende in Gonderal

[FOLIO 125][1696]

Den 27 Maij (op besegelde attestatie tot Amst [Amsterdam])
Goris Doremans, j.m. van G:bergh
met
Sara de Ridder, j.d. bijde wonende tot Amsterdam
(getrouwt tot Amst: op betoogh van onverhinderde houwelijckse proclam:)

Den 8 Julij (op segel)
Jacob Leenderts Prop wedr van Aeghtje Phlips, Canonnier
met
Jenneke Bruijns Wijcker wed. van Dirck Kramer, bijde wonende alhier
(zon 22 julij alhier ghetrouwt)

Den 2 Septemb (op segel)
Aart Crijne van Hulsel, wedr van Neeltie Peters, woonende op de Made
met
Peternella Petersen van Arkelens, wed van Frans van Hesel, woonende tot Gberghe [Geertruidenberg]
(alhier in de kerck getrouwt)

(op besegelde attestatie van ondertrouw tot Heusden)
Joannes van der Sloot, wedr van Margarita Vorster, van Heusden
met
Maria Wantenaar, j.d. tot Geertruijdenbergh

Den 21 8ber (op besegelde attestatie van ondertrouw op de Zwaluwe)
Johannes Put, j.m. van Breda
met
Margarita Koninx, j.d. van Ramsdonck, en onlangs gewoont hebbende alhier, beijde woonende tegenwooridg aan de Lage Zwaluwe
(uijtgegeven attestatie op segel van onverhinderde houwelijxkse proclamatien den 2 Novemb 1696)

Den 28 8ber (op besegelde attestatie van ondertrouw op Giessen-Ouw-kerk)
Nicolaas van der Sluijs, j.m. alhier geboren en woonende
met
Cornelia Arents, van Giessendam, aldaar woonende
(den 13 9ber 1696 gegeven att .. betoogh van onverhinderde houwelijkse proclamatien..(?) )

Den 11 Novemb.
Arend Klijn-Penninck, wedr en schepen der stad Gbergh
met
Juffr. Anna Catharina Menssincq, j.d. van Oosterhout en aldaer wonaghtigh
(uijtgegeven op segel en betoogh van onverhinderde houwlijcks proclamatien van Oosterhout 25 9ber 1696)

[1696]
Den 25 Novemb 1696 (op segel)
Lambert van Haren, j.m. van Breda, ruijter onder de compagnie van de h: Graef van Bentheim
met
Cornelia Ariens, j.d. van de Made en alhier woonaghtigh
(sijn in de kerck openbaarlijk in den echten staat bevestight op den 11 Decemb 1696)

Den 16 Decemb (op segel)
Bernardus Ashermans, j.m. van Breda en aldaar woonende
met
Catharina Neerhoeck(?), j.d. alhier geboren en woonende
(sijn alhier in de kerck den 13 Jan getrouwt)

Den 6 Jan 1697 (op segel)
Johannes Cools, j.m. van ter Hijde en aldaer woonende
met
Jenneke van Gijsen wed van Julianus Mahiu alhier geboren en wonaghtigh
(sijn alhier in de kerck den 27 Jan getrouwt)

Den 13 Jan (op besegelde attest van ondertrouw te Dongen)
Zander de Hoogh j.m. van Vaalburgh, ruijter onder de Comp van de hr van Issum
met
Aaltje Willems van Bennecum, j.d. geboortigh te bennecum en wonende tot Dongen

Den 20 Jan (op segel)
Henrick Engelbaert wedn van Catharina Henricks, soldaet onder de Compagnie van de hr Joseph de Lariviere
met
Aeltje Wessels Lier(Kier?) j.d. van Gbergh en alhier wonaghtigh
(sijn alhier den 7 febr in de kerck getrouwt)

[FOLIO 126][1697]

Den 27 Jan. (op besegelde attestatie van ondertrouw te Raamsd:)
Romijn Bodoir, j.m. geboortigh van Berger la Maigo, in Vranckrijk, ruijter onder het Regiment van de Dr Brigadier Rijswijck
met
Digna Antonisse Ruijter, j.d. van Raams-donck en aldaer wonende
(gegeven attestatie van onverhinderde den huwelijxse voorstellingen, den 10 febr daaraan volgende)

Den 10 Febr (op segel)
Godefrid Dirx, j.m. uijt S..sier(?), soldaat onder de compagnie van den heer Captijn Joseph de La Riviere, alhier guarnisoen houdende
met
Lijsbeth Schade wede van Cornelis Marinissen, alhier geboren en woonende
(sijn getrouwt alhier in den kerck den 26 febr 1697)

Den 24 Febr (op segel)
Simon Toele, j.m. van Leijden, soldaat onder de compagnie van de heer capiteijn Joseph de la Riviere, guarnisoen houdende alhier
met
Catharina Claassen, wede van Piter Matthijsse, woonende alhier

Den 3 Maert (op segel)
Johannes Casper Bagman, j.m. uijt Hessen, ruijter onder de compagnie van de heer majoor Padburgh, huarniesoen houdende alhier
met
Alida Olivier, j.d. geboren tot G:burgh en alhier wonende
(sijn alhier in de kerck getrouwt den 17 Maert 1697)

[1697]
Den 17 dito (op segel)
Jan Francois, j.m. van Haruijt(?), Ruijter onder de Compagnie van heer Ritm Toppinga guarnisoen houdende alhier
met
Susanna Wiltens, j.d. geboortigh van Rotterdam en wonenden alhier
(sijn alhier in de kerck den 31 Mart getrouwt)

Den 17 dito (op segel)
Mattheijs Cappuijns, j.m. uijt Gelderlant, trompetter onder de compagnie van de Baron de Sprangh guarnisoen houdende alhier
met
Cathalijn Albrahams wed. de Made en wonende alhier
(sijn alhier in de kercke den 4 Apr getrouwt)

Den 21 Apr (op zegel)
Simon Bas, j.m. met
Maria Watsum(?), j.d. beijde hier geboren en woonende
(alhier in de kerck getrouwt den 9 May 1697)

Den 6 8ber (op zegel)
Jan Anthonissen van der Sluijs, j.m. geboren alhier
met
Cornelia Joosten Verplack, j.d. van Goes in Zeelandt
(gegeven besegelde attestatie van drie onver..derde huwelijx voorstellngen, den 20e dito desselfden maand)

[1697]
Den 13 Nov. (op segel)
Abraham Mahieu, j.m. van G:bergh, ruijter onder het Regiment van de h: generaal majoor Graaf van Warvich(?)
met
Willemina Vismans, j.d. hier geboren en wonenden
(sijn alhier voor de ghemijnte in den echten staet bevestigt den 21 9ber 1697)

den selfden dito (op segel)
Pieter van Gils, j.m. alhier geboren
met
Maria Harendonck, j.d. geboren tot Raamsdonck bijde alhier wonende
(sijn tot Ter Heijde in den echten staat bevestigt den 17 9ber 1697)

Den 17 dito (op segel)
Cornelis Swaan, j.m. van G:bergh
met
Ida de Bruijn, j.d. geboren en wonende tot Drimmelen
(gegeven op segel attest. van drie ontfangen ... voorstelling ... den 4 10ber 1697)

Den 24 dito
Goosen Rademaker, j.m. soldaat onder de Comp van de heer Capitain Quaad guarnisoen houdende tot Heusden
met
Pieternel Broem, j.d. van Geertruidenbergh en aldaer wonende
(alhier in de kerck getrouwt den 10 decemb 1697)

Den 8 10ber
Bernard Voorhans, j.m. van Gruyns..(?) in Guliker landt, met
Cornelia van Grondellen, j.d. geboren en wonende alhier
(sijn alhier in de kerck getrouwt op den 22e 10ber [=22-12-1679])

[1698]
Den 5 Jan. (op segel)
Francois Gram, j.m. van St. vel-weest bij Remunt, Corporael onder het Regiment van de generael Baron Coehoorn
met
Maria van Dalen, j.d. van G:bergh en alhier wonende
(alhier in de kerck getrouwt den 23 dito)

Den 12 dito (op segel)
Govert van der Panne, wedr. van Lijsbeth Laurents hier gebore en wonende
met
Maria van Bezoijen wed: van Jan Verbeeck, hier gebore en wonende
(alhier in de kerck getrouwt den 28 dito)

Dito (op segel)
Jan Weijdemans wedr hier gebore en wonende
met
Catharina Cloeck(?) wed: van Hendrick van Neck(?), gebore tot Aarnem [=Arnhem?] en alhier wonende
(alhier in de kerck getrouwt den 28 dito)

Den 9e dito (op segel)
Dirck Johan van Winsheijm, j.m. uijt het graafschap van den Maesk(Marsh?), woonende alhier
met
Sara Pijll, j.d. alhier gebore en woonende
(alhier in de kerck getrouwt den 27 sito)

[1698]
[Febr.] Den 9 dito (op segel)
Hans Piterse Voocht, j.m. tot Berlijn [doorgestreppet: en wonende alhier]
met
Anna Baekhuijsen (Backhuijsen?), geboren tot 's Gravenhage bijde alhier woonende
(alhier in de kerck getrouwt den 27 dito)

den 16 dito
Marcellus Vos, j.m.
met
Lijsbeth Lingemans (Kingemans?), beijde alhier geboren, en woonende
(alhier in de kerck getrouwt den 11(14?) Maart 1698)

Den 6 April (op segel)
Jan Bor(?), jongeman
met
Maria S.esmans(?), j.d. , beijde alhier geboren en woonende
(gegeven besegelde attestatie van dat de drie voorstellingen onder Sundert gegaan sijn )

(op segel)
Jacobus van der Linden, j.m. soldaat onder de compagnie van de heer Capiteyn Joseph de La Riviere, guarnisoen houdende tot Heusden
met
Adriaantje van Herskenburge(?), j.d. alhier geboren en woonende
(alhier in de kerck getrouwt op den 20 Apr)

[1698]
den 11 Maij
Claes Ariens van der Sluijs
met
Maria Jochems van Grondelle, j.d, bijde hier geboren en wonende
(alhier in de kerck getrouwt den 29 Maij 1698)

den 13 Julij (opsegel)
Roelof Gerrits j.m. ruijter onder de Compagnie van de h: overste van Eck guarnisoen houdende alhier
met
Maria Abrams wed. van Dirck Deckers, geboortigh van de Made en wonende alhier
(alhier in de kerck getrouwt den 7 Aug. 1698)

den 3 Aug.
Artus Verkerck, j.m. van G:bergh [=Geertruidenberg]
met
Grietje Cornelis van Bijd..en(?), j.d. geboortig van 's Gravemoer,. bijde woonende alhier
(alhier in de kerck getrouwt 19 dito)

den 23 dito
Gerrit Matthijss j.m. soldaat onder de Compagnie van de h: grave van Nassauw guarnisoen houdende tot Heusden
met
Bastiaantje Cornelis j.d. van G:burgh en wonende alhier
(alhier in de kerck getrouwt)

den 4 septemb. (op segel)
Jan Hijligendorp, j.m. van G:burgh
met
Adriana Doremans, j.d. van G:burgh bijde wonende alhier
(alhier in de kerck getrouwt)

den 19 Octob (op segel)
Gerard Spruijt wedr: van Catharina Doremans
met
Elisabeth Rutters, j.d. bijde hier geboren en wonende

(c) EvD januari 2007