HANDELSREGISTER
Wekelijksche mededeelingen
1933-1934-1935

NB. Bedrijvenregister Zuid-Holland (vanaf 1921)

uit de Dordrechtsche Courant...

zaterdag 5 mei 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij BOMA, Krommedijk 55 zw, Dordrecht. Directeur F.J. Holemans, Rees a.d Rijn. Comm. F.J. Block (Ned Staatscrt 21/8 1933 no 162);
* M.J. van der Hoek, kleermakerij, Kelenstraat...etc.
* J.A. Meijers, architecten beroep, waarbij werk onder eigen beheer wordt uitgevoerd, Albert Cuypsingel 255, Dordrecht. Eigenaar: J.A. Meijers;

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* N.V. Schokbeton, Zwijndrecht, Toetreding M. de Horst, Apeldoorn
...etc.
* N.V. Octrooien Maatschappij ACTIVIT, Dordrecht, Rozenhof 7. Kantoor verplaatst naar Amsterdam (N) Nieuwendammerkade 3;
* NV machinefabriek en Reparatie-inrichting voorheen Baan Hofman...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1933-05-06_005.pdf]

zaterdag 13 mei 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Nationale Garantie Coupon Maatschappij, Spuiweg 122, Dordrecht; Exploitatie van Cadeau-Systemen in den meest uitgebreiden zin des woord. Beheerder: P.J. Lamb. procuratiehouders: J.J. Adams, P.C. van den Arend en J. Wallington
Hoofdkantoor: Ardath Tobacco Company Ltd, Engeland Londen E.C. 2 Vorship Street 15/51;
* Nederlandsche Uitvoerings Maatschappij NV, Veerdam 40 Papendrecht
 ..etc

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* Joh. van Gent, Lingeries en babygoederen, Voorstraat 189, Dordrecht. Filiaal gevestigd Singel 263, Dordrecht;
* Firma C. Hogerzeil, vleeschhouwerij, Groote Spuistraat 29, Dordrecht. Filiaal gevestigd Breitnerstraat 19, Dordrecht;
* J.M. Littel, klompenhandel en handel in Belgische Zelfkanten pantoffels, Dolhuisstraat 2, Dordrecht. Filiaal te Utrecht, Voorstraat 80 opgeheven;
* N.V. De Sterrenberg Maatschappij tot Exploitaite en Administratie van Landgoederen, gronden en fondsen, Groenmarkt 6-8, Dordrecht. Uitgetreden directeur en directrice: B. Kuipers, Dordrecht en N.V. Amstelwijk tot exploitatie van onroerende goederen en belegging van fondsen, Dordrecht, nieuwe directeuren: S. v.d. Koogh, Dordrecht en P. Bakker, Dordrecht;
* N.V. Nederlandsche Tegel- en Kunstmarmer Industrie, Vest 91, Dordrecht. Procuratie verleend aan A. Codleran, Tilburg;
* F.H. van Noppen, banketbakkerij, Transvaalstraat 40, Dordrecht. Zaak thans gevestigd Prinsenstraat 19, Dordrecht;
* De Postduif, winkel in sigaren, sigaretten enz, Nessestraat 72, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar: A. Havelaar. Nieuwe eigenaresse: Wed. J. Renout;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ADOLPHA, Merwekade 16, Dordrecht. uitgetreden directeur: A.H. van den Bosch Jr, Dordrecht. Nieuwe directeur: P.J. Savelkouls, Rotterdam. Kantoor verplaatst naar Rotterdam: Walenburgerweg 44a
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-05-13_005.pdf]

zaterdag 20 mei 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* P.A. Bruijs en A. van Oosten, sleepagenten, Merwekade 24, Dordrecht; vennoten: P.A. Bruijs en A. van Oosten
* Bouwmaterialen G. Boom, Wolwevershaven 26, Dordrecht; Eigenaar: G. Boom;
* Fruit- en groentenveiling Dordrecht, Reeweg 104 (kantoor), Weeskinderendijk (veiling), Eigenaar: C. van der Straaten;

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
*
P.A. Bruijs, cafe en sleepagent, Merwekade 24, Dordrecht; het sleepagentschap wordt uitgeoefend door de firma P.A. Bruijs en A. van Oosten, Dordrecht;
* Maison de Liever, dameskleermakerij, Steegoverslot 60, Dordrecht; Handelsnaam gewijzigd in : Masion de Liver;
* Naaml. Venn. C.W. van Seventer & Co's Electrotechnisch Bureau, Voorstraat 295-297, Dordrecht; uitgetreden commissaris: J.D. ARIS, Den Haag. 
* M. van Rijn, in melk, boter, kaas, enz, Spuiweg 20, Dordrecht; Filiaal gevestigd Toulonschelaan 78, Dordrecht;
* F. Schouten, fruithandel, St. Jorisweg 7, Dordrecht. Zaak verplaatst naar St. Jorisweg 3, Dordrecht
* N.V. Steenkolenhandel v.h. P. Looman & Zonen, Noorderstraat 15/17, Dordrecht. Overleden directeur: J.H. Looman.
* N.V. Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum De Automaat, filiaal Sommelsdijk, Voorstraat 4; Ontslagen beheerder: D. Hanson, nieuwe beheerder: A. Joppe;
* N.V. Schilder en Glasbedrijf v.h. M.E. Hartman, Vianen...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-05-20_005.pdf]

zaterdag 27 mei 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J.J. Savelkouls, bevrachtingen en sleepdienst annex cafe, Merwedekade 14, Dordrecht. Eigenaar: J.J. Savelkouls;
* L. de Bruin, brandstoffenhandel, Oudendijk D 103 Dubbeldam. Eigenaar: L. de Bruin;

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* Joh. Herngreen, winkel in kruideniers en grutterswaren, Reeweg 16, Dordrecht. Vestiging van een speciaalzaak in Verkade' Artikelen, Joh de Wittstraat 4, Dordrecht;
* N.V. Dordtsche Hout- en Bouwexploitatie maatschappij Dohobexmij, Oranjelaan 15, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: M. v.d. Goot, Dordrecht;
* Rotterdamsche Bankvereeniging NV Bijkantoor Dordrecht, Wijnstraat 79. uitgetreden directeur van het kantoor Dordrecht mr. B.J.K. Kolff wegens benoeming tot directeur der provinciale kantoren (Algemeen procuratiehouder);
* Vischhandel Henry Osendarp, Voorstraat 193, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Steegoversloot 8, Dordrecht;
* Firma J. Noorduyn en Zoon
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* J. Jonkers, sigarenwinkel, St. Jorisweg 5, Dordrecht
* Wisse en v.d. Giessen, assurantiebezorgers, Langeweg 193, Sommelsdijk;


[Dordrechtsche_Courant_1933-05-27_005.pdf]

zaterdag 3 juni 1933

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* W.A. Buddingh, bouwondernemer, Havenstraat 27, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Bankastraat 68, Dordrecht;
* Gebr. Hurkmans, dames- en heerenkleermakerij, Oudenhovenstraat 16, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Reeweg O. 10, Dordrecht;
* N.V. van Ballegooijen's Stalhouderij, Doelstraat 17, Dordrecht. De vennootschap heeft haar bedrijf overgedaan aan den heer J.W. Raaijmakers, die dit bedrijf voor eigen rekening voortzet onder den naam: J.W. Raaijmakers voorheen van Ballegooijen's Stalhouderij;
* M.C. van der Plas, aannemersbedrijf, Vrieseweg 85, Dordrecht. Zaak verplaatst naar 's-Gravenhage Nieboerweg 203;
* H.J. Roobol, drogisterij, Voorstraat 42 en 129 Dordrecht. Zaak Voorstraat 129 opgeheven.
* N.V. E.J. Bakker & Co's Aanneming Maatschappij, Kalkhaven 23, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-06-03_005.pdf]

zaterdag 10 juni 1933

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* Kooijmans' Autobedrijf, van Strijsingel 294.296, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van den heer W. Kooijman;
* L. Timmer, aannemer van grodnwerken en wegenaanleg, 's-Gravendeelschedijk 5a, Dordrecht. Toegetreden mede-eigenaren: J.L. Timmer, Dordrecht en H. Timmer, Dubbeldam;
*

[Dordrechtsche_Courant_1933-06-10_001.pdf]

zaterdag 24 juni 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Electrische Houtwaren en meubelfabriek E.H.E.M., Kuipershaven 31, Dordrecht. Directeur: C. Bouman, Dordrecht. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaatst en gesort;
* Rutte's Maatschappij tot Exploitatie van Slijterijen NV, Vriesestraat 108, Dordrecht. Directrice: Mevr. M.J. Rutte-geb. van den Beemt.
Directeur: J. Rutte. Maatschappelijk kapitaal f 5000 geplaatst en gestort f 1000 (Ned Staatscrt 26/27 mei 1933 no 102);
...etc

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, Lijnbaan 32, Dordrecht. Volmacht ingetrokken van den heer P.C. Schriek;
* Rotterdamsche Bankvereniging NV, Bijkantoor Dordrecht, Wijnstraat 79. Ingetrokken de algemeene procuratie van den heer B.C. Montfoort. Ingetrokken de algemeene procuratie voor kantoor  Sliedrecht van den heer L.J. Groen, wegens benoeming tot algemeen procuratiehouder voor kantoor Dordrecht;
* J. Baron, timmerman en aannemer
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-06-24_005.pdf]

zaterdag 1 juli 1933

WIJZIGING EENER INSCHRIJVING
* N.V. Alblasserdamsche Bouw Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, Hoogendijk A 284 Alblasserdam...etc...Zaak verplaatst naar Dordrecht, Willemstraat 4;
* The Diamond Decorating Cy, Wijnstraat 91, Dordrecht. De vennootschap is met ingang van 1 Juli 1933 in liquidatie getreden; Liquidateur: N. Weij, Hof 5, Dordrecht
* P. de Gruyter en Zn, NV, Filiaal gevestigd te Dordrecht, Voorstraat 24;
* C. Jabaaij, winkel in koloniale waren tevens grossierderij, Voorstraat 354, Dordrecht. Opgave ingediend van de overdracht der handelszaak aan de Wed. N. den Duijf-Boer. Handelsnaam gewijzigd in : Wed. A. den Duijf v.h. C. Jabaaij;
* Firma D. Meeldijk, Wagenmakerij en verhuurderij, Groote Kerksbuurt 3, Dordrecht. Overleden vennoot: D. Meeldijk;
* N.V. Scheepvaart Maatscahppij ASTA, Groothoofd 3, Dordrecht. Uitgetreden directeur: L.M. van Messem, Willebroeck; Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Bolwek 14;
* M. Schepers, banketbakkerij, Singel 262, Dordrecht. Overleden E.M. Schepers. De handelszaak wordt vorotgezet door de erven van wijlen M. Schepers zijnde mej. J. Schepers en de heer P. Schepers;
* Boekhandel J.H. Knierum
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1933-07-01_001.pdf]

zaterdag 8 juli 1933

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* A. van Es, sigarenwinkel, Singel 246, Dordrecht, filiaal gevestigd Voorstraat 148, Dordrecht;
* J. Eijes, winkel in goud, zilver en uurwerken, Wantijstraat 1, Dordrecht; zaak verplaatst naar Ijsselmonde Hordijk 46-31;
* A. Wehner, autobedrijf, Noordendijk 152, Dordrecht; volmacht verleend aan zijn zoon Cornelis Wehner
* fa Mourik & Kok, aanleg onder en bovengrondsche geleidingen voor telefoon, electriciteit radio etc, Lekdijk

[Dordrechtsche_Courant_1933-07-08_005.pdf]

zaterdag 15 juli 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Kadina, sigarenkiosk, vestibule Station, Dordrecht (Filiaal) Eigenaar: W. Peper, Amersfoort. Hoofdzaak gevestigd te Amersfoort;
* G. Spork, vischhandel, Voorstraat 193, Dordrecht. Eigenaar: G. Spork;
* A. Oskam, wonignbouwondernemer, Burg. Jaslaan 70 Dubbeldam. Eigenaar: A. Oskam;
* Papierhandel Gorcum
...ettc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Comm. Vennootschap De Pauw, cafebedrijf, Vischstraat 2, Dordrecht. Vennootschap ontbonden;
* J.C. Janssen, sigarenmagazijn, Bagijnhof 11, Dordrecht. Sigarenkiosk Vriesebrug opgeheven. Filiaal gevestigd Joh. de Wittstraat 6, Dordrecht onder den naam Sigarenmagazijn De Kroon;
* Jac. Lawende, banketbakkerij, Bleekersdijk 21, Dordrecht. Filiaal gevestigd Brouwersdijk 124, Dordrecht;
* N.V. Littooy's Koek- en banket- en Caramelfabriek, Reeweg 137, Dordrecht. Overleden commissaris F.H. van Gijn, Dordrecht. Uitgetreden directeur J.G. Littooy, Gouda. Waarnemend directeur: H.G. van der Esch, Dordrecht., commissaris der vennootschap;
* Firma de Roo & Co, winkel in manufacturen en mode-artikelen, Bleekersdijk 48, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Bleekersdijk 19, Dordrecht;
* Cafe-restaurant CENTRAL, Groote markt 7, Gorinchem
...etc

GEDEPONEERDE BALANSEN OVER 1932
* N.V. Dordrechtsche Glas Assurantie maatschappij Bouvy, Vlak 1, Dordrecht;
* N.V. Stikstofverbindingsindustrie Nederland, Kilkade 15

[Dordrechtsche_Courant_1933-07-15_001.pdf]

zaterdag 22 juli 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* A. Bernhart, exploitant van de sleepboot Majoh, Houweningestraat 26, Dordrecht; Eigenaar: A. Bernhart;
* Cafe restaurant De Poort van Kleef, Voorstraat 203-205, Dordrecht. Eigenaar P.J. Ekel;
* A. Swets, bouwondernemer tevens aannemersbedrijf, Burg Jaslaan 56, Dubbeldam. Vennooten: A. Swets, Dubbeldam en B. Bakker, Dordrecht, Aanvang der vennootschap: 2 mei 1933;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Dordtsche Cultuur Maatschappij, Korte Engelenburgerkade 2, Dordrecht. Statuen gewijzigd...etc.
* N.V. Littooy's Koek- Banket & Caremelfabriek, Reeweg 137, Dordrecht. Uitgetreden directeur: G. Brussaard;
* N.V. Stoomsleepdienst Ehrhardt, Voorstraat 285, Dordrecht. Directeur der vennootschap verhuisd naar Rotterdam, Hang 14. Kantooradres thans: Warmoezierspad 10, Dordrecht p.a. den heer A. Verhoeven;
etc...

[Dordrechtsche_Courant_1933-07-22_005.pdf]

zaterdag 29 juli 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij SABI, Krommedijk 55, Dordrecht. (Ned Staatscrt 21 aug 1933 no 162) Directeur: J. Montebau, Rotterdam. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaastst en gestort;
* J. Versteeg, Hotel-restaurant, Dubbeldamscheweg 48, Dordrecht. Eigenaar: J. Versteeg;
..etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Firma J. Noorduijn en Zn, 
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* J. Eigenraam, Hotel-Cafe-Restaurant, Dubbeldamscheweg 48, Dordrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1933-07-29_001.pdf]

zaterdag 5 augustus 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Adr. Sebes, in boter, kaas, eieren enz, Voorstraat 413, Dordrecht. Filialen Voorstraat 174 en Groote Spuistraat 18. Eigenaar Adr. Sebes;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* J. Brokking, brood- en banketbakkerij, 2e reedwarsstraat, Dordrecht. Overleden eigenaar J. Brokking. Nieuwe eigenares: L.M. Brokking-Legerstee. handelsnaam gewijzigd in: Wed. J. Brokking;
* I. van den Engh, makelaardij in onroerende goederen. Zaak verplaats naar Vrieseweg 85;
* Schudi & van den Engh, makelaardij-Assurantie-administratie, Dordrecht, Singel 73. De vennoot W.F. Schudi is per 1 auguatus 1933 uit de vennootschap getreden. De handelszaak wordt vanaf dien datum voortgezet door en voor rekening van I. van den Engh, onder denzelfden handelsnaam.  Zaak verplaats naar Vrieseweg 85;
* N.V. Merwede, Wolpherenschedij...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* W.F. Schudi, makelaardij in onroerende goederen, Singel 73, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-08-05_001.pdf]

zaterdag 12 augustus 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebr. C. en M. Groenendijk, aannemers-bouwondernemers, Nessestraat 50, Dordrecht. Vennooten: C. en M. Groenendijk;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* A. Fritse, handel in wijnen, bieren, limonades enz, Voorstraat 96, Dordrecht. Handelszaak overgedaan aan de heeren J.S. Beerenborg en J.H. Fritse, die deze zaak voortzetten als vennootschap onder firma onder den handelsnaam: BEERENBORG EN FRITSE;
* N.V. Levensverzekering Maatschappij Dordrecht, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Overleden procuratiehouder J.P.K. van Moorsel, Nieuwe procuratiehouder H. Hijmans;
* E.C. Theurer en Co, fabriek van Vulcaan Oliebranders en koperslagerij, Weeshuisstraat 3, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet dor den heer J. EIJSES onder den naam: Oliebrandersfabriek VULKAAN v.h. E.C. Theurer en Co. Zaak verplaatst naar IJsselmonde, Hordijk 46-31;
* Magazijn 'Nederland', verkoop van meubelen en kleeding op afbetaling. Filiaal gevestigd te Sleidrecht
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1933-08-12_001.pdf]

zaterdag 19 augustus 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Mantel en kleedingmagazijn NV, Appeldijk ...etc
* N.V. Handel-Maatschappij HAMADO, handel in Wegenbouwmaterialen, Kromhout 151, Dordrecht. Directeur: L. van der Laan, Dordrecht, maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaatst en gestort;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Eerste Dordr. Autobusdienst, Varkenmarkt 2rd, Dordrecht. uitgetreden directeur: W. van Twist Tzn. Uitgetreden commissarissen: W. van Twist Wzn, Dordrecht, L. van Twist Wzn Dordrecht en B.W. Visser, Dordrecht.
Nieuwe directeur: G.F. Dirkzwager.
Kantoor thans gevestigd Dubbeldam, Wieldrecht E 165;
* H. van Driel, rijwielhandel, Dubbeldamscheweg A 525 Dubbeldam. Overleden eigenaar H. van Driel. De zaak wordt voortgezet door en voor rekening van Wed. H. van Driel;
* P. van Buul, sigarenmagazijn, Prinsenstraat 45, Dordrecht. overleden eigenaar: P. van Buul. De zaak wordt voortgezet door en voor rekening van A. 't Mannetje-Boelaars (openbare koopvrouw);
* K. Zegelaar, koopman in oud ijzer, Papendrecht
...etc
* Adr. de Langen, expediteur, Dordrecht. Zaak verplaatst en eigenaar verhuisd naar Bomkade 11. Dordrecht;
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-08-19_001.pdf]

zaterdag 26 augustus 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J.P. de Kloe v.h. L. de Kloe, metsel- en aannemersbedrijf, Hoogendijk A 226 Alblasserdam...etc.
* Dordtsche Kolen Centrale, handel in brandstoffen, Reeweg Oost 28, Dordrecht. Eigenaar G.A. van Sprang;
* P. de Winter...etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Coop Bouwvereeniging Onderling Belang, Balistraat 12, Dordrecht. uitgetreden penningmeester K. Verschoor. Nieuwe penningmeester W. Stam;
* A. van de Lagemaat, winkel in luxe en huishoudelijke artikelen, Voorstraat 202, Dordrecht. De heer A. van de Lagemaat verhuisd naar Utrecht, Bemuurde Weerd O.Z. 40 alwaar de hoofdzaak is gevestigd. De zaak Voorstraat 292 is thans een filiaal;
* W. Verweer, rijwielhandel, Dubbeldamscheweg 112, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer K. Verschoor, die deze zaak voortzet onder eigen naam;
* W. van Zanten, winkel in manufacturen Molendijk Den Bommel
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-08-26_005.pdf]

zaterdag 2 september 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* ir. W. Smit, aannemersbedrijf o.m. fabricage van betonpalen... Alblasserdam 

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Gebrs. Breur, sleepdienst, Hooftstraat 8, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van den heer G. Breur. Gevolmachtigde: J.P.G.A. Breur. handelsnaam gewijzigd in: Sleepdienst SUMAJO;
* E. van Gelder, afbetalingszaak, Voorstraat 331rd, Dordrecht. Particulier adres gewijzigd in: Amsterdam, Mr. P.N. Artzeniusweg 4;
* A. Thomassen, winkel in brood, chocaolade en suikerwerken, Voorstraat 94, Dordrecht. Zaak overgegaan aan den heer G. van der Plas, die deze zaak voortgezet onder eigen naam;
* W. Vink, winkel in aardappelen, groenten en fruit, St. Jorisweg 40 zw, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer G. Vink, die deze zaak onder eigen naam voortzet;
* Gez. Roodzand, in mode-artikelen, Zomerstraat Dirksland
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-09-02_001.pdf]

zaterdag 9 september 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* M.A. Barendregt, brood- en banketbakkerij, Weverseinde 123, Puttershoek
..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank, Groenmarkt 64, Dordrecht. Nieuwe commissarissen L. de Bruijn, Huizen en ir. J.C.M. Wijsman, Amsterdam;
* Den Hartog en Co, mede handelende onder den naam DUTCH HOOP WORKS fabricage en export van hoepels, stoelhout en teen. Kanaaldijk D60-62, Meerkerk
* Ter Haar en Schuijt NV etc..
* CHEMPROHA, fabriek van Chemische Producten, brug de Bruinelaan 89 te Zwijndrecht. Zaak verplatst naar Dordrecht, 's-Gravendeelschedijk 12;
..etc.

[Dordrechtsche_Courant_1933-09-09_001.pdf]

zaterdag 16 september 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. handelsmaatschappij de Vries Robbé, handel in ijzer... Gorinchem..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Heeren- en Kinderkleeding Magazijn v.h. Gebr. Bervoets, filiaal Dordrecht Voorstraat 196/200. Uitgetreden beheerder: W.M. Wiefkers. Nieuwe beheerder: B.H.G. Veling;
* Firma J. Merz, winkel in parapluies en lederwaren, Voorstraat 299, Dordrecht. bedrijf gewijzigd in: winkel in parapluies, wol en handwerken;
* G. Boele, broodbakkerij no 40, Giessen Nieuwkerk
..etc

AMBTSHALVE OPHEFFING 
* N.V. Scheepvaart Maatschappij OSWALD, Voorstraat 18rd, Dordrecht;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij JOWI, Groote Kerksplein 4, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-09-16_005.pdf]

zaterdag 23 september 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* M.J. Manneke, scheepsbevrachter, Vlak 8, Dordrecht. Eigenaar: M.J. Manneke;
* D. Verweij, brandstoffenhandel, onderd. Rijweg
..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Electromotorenfabriek DORDT, Parallelweg 5-7, Dordrecht. Procuratie verleend aan: G.J. Memelink, Dordrecht
* D.P.J. Romijn, agentuur en commissiehandel in granen en meel. Kantoor verplaatst van Hooikade 9 naar Toulonschelaan 17zw;
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-09-23_001.pdf]

zaterdag 4 november 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* G. Brand, vrachtrijder en handel in zand en grint, Vest 125, Dordrecht. Eigenaar G. Brand;
* Filmverhuurkantoor CENTRAFILM, Groote Kerksbuurt 39-59, Dordrecht. Eigenaar: D.J. van Leen. Gevolmachtigde: S. van Leen-Boer;
* H. Heidenreich, stucadoorsbedrijf, Papeterspad 18, Dordrecht. Eigenaar: H. heidenreich;
* Firma van Ham, Verschoor en Co, Uitgeverij, drukkerij en verspreiding van reclamedrukwerk, Groote Kerksbuurt 33, Dordrecht. Vennooten: A. van Ham, D. Verschoor en G.H. Raat;
* J. Leenman, handel in olien...Hardinxveld..etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Brouweij De Sleutel, Varkenmarkt 64, Dordrecht. Statuen gewijzigd (Ned. Staatscrt 25 sept 1933 no 186) 
Uitgetreden commissarissen G. Neiszen en mr. F.H. Neiszen.  Nieuwe commissarissen B. Vlielander Hein (Pres-comm), H. Mennes, G.J. Dozy en H.N. Groenier. Procuratie verleend aan: J.G. Geuvels;
* P.A. Hoogenboezem, makelaar in schepen, Merwekade, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: Scheepsbevrachter;
* B. Zeedijk, dames- en heerenkleermakerij, Reeweg 1a, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Krommedijk 2, Dordrecht;
* G.A. van Kralingen..Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-11-04_005.pdf]

zaterdag 11 november 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Ritsema Stofzuigerfabriek, hoofdkantoor Hilversum, Liebergerweg 104. Filaial gevestigd te Dordrecht, Spuiweg 52. Beheerder: J.B. Horsten;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Dordrechtsche Oester Compagnie, Joh. de Wittstraat 10, Dordrecht. Overleden president-commissaris: F.H. van Gijn. Nieuwe pres-commissaris H. van Gijn. Kantoor verplaatst naar Singel 149, Dordrecht;
* N.V. Maatschappij De Inmaker (The Preserver), Wilgenbosch 17 Dordrecht. kantor en fabriek verplaatst naar Zeehavenlaan 178, Dordrecht;
* N.V. Vicono, Vervaardiging van electrische vleeschmolens, koffiemolens en schilmachines, Maasstraat 20a, Dordrecht. Uitgetreden directeur: W.A. Klep. Uitgetreden commissarissen W.A. Boogerdt en J.P.J. Asselbergs.
neiuwe directeur: W.A. Bogaerdt. Nieuwe commissarissen: G.J. Memelink en C.J.M. Asselbergs. Kantoor verplaatst naar Parallelweg p.a. N.V. Eletromotorenfabriek DORDT;
* Heeren en kinderkleedingmagazijn (gebouw BAHLMANN) Appeldijk hoek Burgstraat, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1933-11-11_005.pdf]

zaterdag 25 november 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Beijerlandsche Volksslagerij, Voorstraat 143, Dordrecht Eigenaar: A. van 't Hoff;
* Eerste Nederlandsche fabriek van metalen profielband, Houttuinen 1, Dordrecht. Eigenaar: M.P. van Dongen;
* Firma Gebr. D. en A.C. in 't Veldt, bouwondernemers, Reeweg O 160, Dordrecht. Vennooten D. en A.C. in 't Veldt;
* A. de Bondt en C.J. v.d. Waal, machinaal timmerbedrijf, Stevensweg 124, Dubbeldam. Vennooten: C.J. v.d. Waal, A. de Bondt;
* A.M. van der Hek, vleeschwwarenfabriek, Ammerschekade Streefkerk
...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Gebr. Hurkmans, dames- en heerenklermakerij en bontwerken, Javastraat 9, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van den heer A.H. Hurkmans onder eigen naam;
* Wed. L. Kerkhof, schoenwinkel, schoenmakerij en handel in sportartikel, Vriesestraat 19, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer G.J. Kerkhofs, die deze zaak onder eigen naam voortzet;
* Coop Vereniging tot het aankopen van brandstofffen Ons Aller Belang, Dirksland
..etc

AMBTSHALVE OPHEFFING 
* N.V. Rijnschip Hiawatha, Merwedekade 24a, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-11-25_001.pdf]

zaterdag 2 december 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Bouw maatschappij Merwede, Bosb. Toussaintstraat 67, Dordrecht. Directeur W.L. van der Sande, Breda, Commissaris: N.P. Klaus, Dordrecht. maatschappelijk kapitaal f 10.000...etc.
* G. van Veen, agent van Vollenhoven's Bierbrouwerij N.V. en handel in wijn, limonade en gedistilleerd, Varkenmarkt 28, Dordrecht. Eigenaar: G. van Veen;
* M.M. in 't Veld, bouwondernemers, Wijk A 330a Dubbeldam. Eigenaar: M.M. in 't Veld;
* Garage Jenny, autoreparatie, rijwiel en autoslooperij, Rotterdamscheweg 59-61, Zwijndrecht; Eigenaar: C. Luchtenberg;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK

* Coöperatieve bakkerij en Verbruiksvereeniging VOLHARDING, Burg Zaaijerlaan, Dirksland.
..etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK [i.v.m. wijziging drankwet; zie ca 16 of 23 dec 1933]
* Comm. Venn. C. van Baal & Co, cafebedrijf, Voorstraat 26, Dordrecht;
* Comm. Venn. De Staart, cafebedrijf, Merwedestraat 2, Dordrecht;
* Comm. Venn. H.G.A. van Eijsden en Co, Noordendijk 42-44, Dordrecht;
* B. van Geluk, agenturen, Singel 94, Dordrecht;
* Comm. Venn. G. de Haas & Co, cafebedrijf, Nieuwstraat 1-3, Dordrecht;
* Comm. Venn. A.C. van der Klooster & Co, cafebedrijf, Riedijk 32, Dordrecht;
* Comm. Venn. D. de Kok & Co, cafebedrijf, 's-Gravendeelschedijk Dordrecht;
* Comm. Venn. J. Waals & Co, cafébedrijf, Kolfstraat 41, Dordrecht;
* Comm. Venn. A.M. Groen & Co, Nieuw Lekkerland;
* Comm. Venn. T. Bezemer & Co, cafebedrijf, Zwijndrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-12-02_005.pdf]

zaterdag 9 december 1933

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Bij statutenwijziging is de naam der N.V. Distilleerderij, Slijterij en Wijnhandel De Batavier, Vest 99, Dordrecht veranderd in Dirk Struijs en Zoon N.V.;
* N.V. Electrische Hotuwaren en Meubelfabriek E.H.E.M., Kuipershaven 31, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Mariastraat 11, Dordrecht;
* N.V. Dordtsche Hout- en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij), Oranjelaan 15, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Klundert, oostelijke Achterstraat onder den naam Houthandel en Stoomhoutzagerij De Nachtegaal;
* Adr. Sebes, handel in boter, kaas, eieren enz, Voorstraat 413, 174 en Gr. Spuistraat 18, Dordrecht. Zaak Voorstraat 413 overgedaan aan den heer J. Busink;
* Sigarenmagazijn VECO, Westwagenstraat 107 Gorinchem
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* T. van der Vlies en Zn, agentschappen assurantien, Wijk C151, Sliedrecht

AMBTSHALVE OPHEFFING 
* Sigaren- en Sigarettenbeurs FANATIC, P. Evers Rzn, Voorstraat 251, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-12-09_005.pdf]

zaterdag 16 december 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* P.L. Erkelens, aannemer van Bouwwerken, Almsvoetstraat 17, Dordrecht;
* R.W. Tax, taxibedrijf, Rivierdijk B 561 en 601 Hardinxveld...etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* G. van Dijk, winkelier in kruidenierswaren, Brouwersdijk 123, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer W.J. Verzijl die deze zaak voor eigen rekening en onder den naam voortzet;
* W.H. 't Hooft, smederij, Riedijkstraat 20, winkel in ijzerwaren, gereedschappen enz, Brouwersdijk 146, Dordrecht. Eigenaar W.H. 't Hooft overleden. De smederij wordt voortgezet door den heer W. 't Hooft onder eigen naam. De winkel in ijzerwaren enz wordt voortgezet door den heer K. Kruithof onder den naam: DE SPIJKERTON;
* N.V. Glasfabriek LEERDAM voorheen Jeekel Mijnssen en Co, Lingedijk Leerdam..etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Klompenhandel voorheen firma M.P. en J. Kooiman  en firma A.J. Erkendiep, N.V. Sluisweg 4, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1933-12-16_005.pdf]

zaterdag 23 december 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* H.J. van Gool, bierbottelarij en limonadefabriek, Nonnenveld 14, Gorinchem;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank, Groenmarkt 64, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatsvrt 11 Dec 1933 No 241);
* De Pril van Leen, manufacturenhandel, Gr. Spuistraat 28-30, Dordrecht. Handelszaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: de Pril van Leen NV. Directeur H. de Pril. Commissarissen: J. de Pril en C. van Schaardenburg. maatschappelijk kapitaal f 15000 geplaatst en gestort f 5000 (Ned Staatscourant 4 Decemebr 1933 No 236);
* Joh. Bürger, café, Groenmarkt 33, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 139, Dordrecht;
* H.C. Aben, brood- en banketbakkerij, Kortendijk 30, Gorinchem
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Sigarenmagazijn INSULINDE, Bleekersdijk 14, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1933-12-23_005.pdf]

zaterdag 30 december 1933

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Rijnschip hiawatha, Singel 144, Directeur J. Fendel, Duisburg;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Boekbinderij en Linieerinrichting v/h J. Giltay & Zn, Groote Kerksbuurt 23, Dordrecht. Nieuwe Pres-commissaris: H. van Gijn;
* N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken, Merwedestraat 40, Dordrecht. Uitgetreden als beheerder van het filiaal Rotterdam J.F. Nieuwenhuizen, West Nieuwland 14, Nieuwe beheerder van dit filiaal: J. de Klerk;
* N.V. Techn. Handel Maatschappij BANADO, Bleekersdijk 17, Dordrecht. De afd. Sportartikelen wordt voortgezet door en voor rekening van den heer A. Bakker onder den naam: "BANADO-SPORT".
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1933-12-30_006.pdf]

zaterdag 5 januari 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Algemeene Confectiehandel van C. & A. Brenninkmeijer, filiaal Dordrecht, Bagijnhof 40-42. uitgetreden beheerder: J.J.J. Bröring. Nieuwe beheerder: M.W.M. Weber;
* N.V. Algemeene Verzekering Mij MERWEDE, Groenmarkt 58, Dordrecht. nieuwe commissaris mr. J.J. Vriesendorp.
* N. Blom, in en verkoop van ongeregelde goederen, Verhuizingen en transporten. Zaak verplaatst van Vriesestraat 9 naar Corn de Wittstraat 72;
* N.V. De Verandering, het maken van granen en lijnkoeken en handel, Strijenschestraat 3 s Gravendeel
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-01-06_001.pdf]

zaterdag 13 januari 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER / Wekelijksche mededeelingen

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Firma Heijstek en Visser, Loondorscherij perserij-ploegerij, Nieuwendijk A 11, Almkerk...etc.
* Braadbaart's Verfhandel, Voorstraat 213, Dordrecht. Eigenaar: P.J. Braadbaart;
* P. de Kreij J.Czn, Graanmalerij en graanhandel, No 259 Giessen Nieuwkerk
...etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* J. Burger, in meubelen enz, Wijnstraat 121, Dordrecht. Filialen gevestigd te Gorinchem Kruisstraat 17 en te Leerdam, Kerkstrat 40;
* N.V. Nederlandsche Patronen- Slaghoedjes- en Metaalwarenfabriek, Merwedehaven, Dordrecht. Overleden commissaris: H. von Mauthner. Nieuwe commissaris: K. Vaugoin;
* M. van Rijn, melkslijterij, Spuiweg 20, Dordrecht. Filiaal gevestigd Ijsselstraat 24, Dordrecht;
* A. Stoter, kapper, Bagijnhof 44, Dordrecht. Heerenkapsalon gevestigd Vestibule Station Ned. Spoorwegen Dordrecht;
* De Twentsche Bank NV, Wijnstraat 139, Dordrecht. uitgetreden ebstuurder kantoor Dordrecht: mr. J.C. Stoop, nieuwe bestuurder kantor Dordrecht: H.J. Vriesendorp;
* H. den Breejen, in kruidenierswaren, Rivierdijk A 451 Hardinxveld
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Heerenmodemagazijn MODERN, Voorstraat 213, Dordrecht;
* A.L.H.H. Waterbeek, handel in tabak, Kromhout 143, Dordrecht;
* Modelboerderij De Toekomst NV, Verlengde Pompstraat, Gorinchem;
* Wed. J. de Heer, sigarenfabriek, Rivierdijk A 439 Hardinxveld;
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-01-13_001.pdf]

zaterdag 20 januari 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER /Wekelijksche mededeelingen

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Hessels en Zeij, grossiers in automateriaal, Blauwpoortsplein 7, Dordrecht. Vennooten: B. Hessels en F. Zeij;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* C. Brandt, cafe, Noordendijk 98, Dordrecht. overleden eigenaar C. Brandt. Nieuwe eigenaar: G. Brandt-geb Brand;
* Dordrechtsche Cooperatieve Verbruiksvereeniging U.A., Groote Kerksbuurt 10, Dordrecht. Uitgetreden voorzitter: W. de Vries, Niuewe voorzitter: F.J. v.d. Worp. Uitgetreden penningmeester: J. van Well. Nieuwe penningmeester: W. de Vries;
* N.V. Dordrechtsche Disconto Maatschappij, Nieuwe Haven 9, Dordrecht. uitgetreden mede-directeur: B.C.E. Dinger Hattink;
* H. Moret, expeditie annex grint- en zandhandel, Hoekenessestraat 10, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: handel in bouwmaterialen;
* Naamlooze Venootschap tot het aannemen van werken L'Union, Transvaalstraat 20, Dordrecht. uitgetreden directeur: H.W. kalis;
* N.V. Stoomsleepboot WUTA, Kuipershaven 35, Dordrecht. uitgetreden directeur: J. hofman. Nieuwe directeur: J. v.d. berg. kantooradres gewijzigd inL Standhasenstraat 23, Dordrecht;
* Landbouwvereen de Eendracht, Molendijk 224, Herkingen
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Grand Cafe-Restaurant Zahn, Wijnstraat 141/143, Dordrecht;
* J.H. joosten, instrumentmaker, Prinsenstraat 8, Dordrecht;
* F.B. ter Meulen, in goud en zilver, Voorstraat 249, Dordrecht;
* B. Nederlof, Rijwielhandel, Nessestraat 70, Dordrecht;
* F. Oudenaar, Cafe, Riedijk 50, Dordrecht;
* J. Wegman, schoenmakerij, Geldeloozepad 67, Dordrecht;
* C. van Wel, fa. F.B.A. Hardenberg, dameshoedenbedrijf, Aardappelmarkt 15, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-01-20_001.pdf]

zaterdag 27 januari 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER /Wekelijksche mededeelingen

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Timmers en Speelman, brandstoffenhandel, Merwedestraat 95, Dordrecht. Vennooten: J.H. Timmers en R. Speelman;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Brouwerij De Sleutel, Varkenmarkt 64, Dordrecht. overleden directeur J.O.W.F. de Kat van Hardinxveld;
* A. Dolk, schoenmakerij, Vrieseweg 17, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: Handel in fijne lederwaren;
* Dordtsche Wasscherij en Strijkinrichting C. Duller, Frederikstraat 52-54, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: Dordtsche Stoomwasscherij C. Duller. Eigenaresse D.H. Wijmans-van Loon. gevolmachtigde: M. Wijmans;
* Fotohandel J.L. du Parant v.h. Bossaert, Singel 191, Dordrecht. handelsnaam gewijzigd in: Foto- en Kino en Projectiehandel J.L. du Parant;
* N.V. Maatschappij Rijnschip Louisa, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Nd Staatscrt 22 jan 1934 no 15);
* Rotterdamsche Bokvereeniging NV, Bijkantoor Dordrecht, Wijnstraat 79. Biz. procuratie ingetrokken van dne heer W.G. Brand;
* J. Stoutjesdijk, grossier en winkelier in tabak, sigaren en sigaretten, Groenmarkt 41, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Vrieseweg 1, Dordrecht;
* H. Verspuij, winkel in lingerie en babyartikelen, Singel 133, Dordrecht. Zaak overgedaan aan Mej. A.L. Verspuij, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: Het Lingeriehuis. Afdeeling bayartikelen vervallen.
* Jan Westerlaken, grossier in koek en banket, Komatistraat 58, Dordrecht. Eigenaar J. Westerlaken den 21 Maart 1933 overleden. De zaak werd reeds 1 januari 1929 overgedaan aan Klaas Westerlaken, die deze zaak onder den bestaanden handelsnaam voor eigen rekening dreef tot 8 Januari 1934. vanaf laatstgenoemd tijdstip wordt de zaak voortgezet door en voor rekening van mevr. Wed. J. Westerlaken;
* A. van Bennekum NV handel in motoren, scheepsbenoodigheeden en schepen. Giessendam
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* De Vries en van der Linden, fabriceeren van verschillende soorten kit, lange Breestraat 37-39, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-01-27_005.pdf]

zaterdag 3 februari 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER /Wekelijksche mededeelingen

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J. Besseling, brandstoffenhandel, Zuidendijk 77, Dordrecht. Eigenaar: J. Besseling.
* Bouwmaterialen M. Luyten NV (filiaal) Binnen Kalkhaven 2, Dordrecht. beheerder: R. Roders;
* N.V. Graanhandel en Meelfabriek De Landbouw, Achter dijk, s Gravendeel..etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* C.H. van Dijk, behangselpapierhandel, Voorstraat 90, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Gorinchem, West Wagenstraat 52;
* W. van Hoften, handel in goud en zilver, Voorstraat 298, Dordrecht. Eigenaar W. van Hoften overleden. De handelszaak wordt voortgezet door de Wed. H.C. van Hoften onder den naam H.C. van Hoften;
* Hotel Ponsen NV, Stationsweg 5, Dordrecht. Overleden directeur G. Mulder. Uitgetreden als commissaresse mevr E. Mulder-Zeiler, wegens benoeming tot directrice. Nieuwe commissaris: C.F. Zeiler. Procuratie verleend aan G. Mulder;
* Gebrs. Los, Boogjes 59, aardappelen, groenten en fruithandel, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: Brandstoffenhandel;
* De Nieuwe Dordrechtsche Drukkerij, 's Gravendeelscherdijk 17c, Dordrecht. Filiaal Zwijndrecht, Rotterdamscheweg 20 overgedaan aan den heer J. den Haring Jr die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: Drukkerij Zwijndrecht;
* Sigarenmagazijn De Post, Frans Eggink, Bagijnhof 50, Dordrecht. Door het uittreden van den vennoot S.T. Muller is de vennootschap ontbonden. De handelszaak wordt voortgezet door en voor rekening van den heer F. Eggink;
* Cafe PANORAMA, Veerplein 1, Papendrecht
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Kraaijeveld en Harten in liquidatie, handel in bouwmaterialen, Buiten Kalkhaven 10, Dordrecht;
* T. Schippers en Co, aannemersbedrijf, 18, Nieuwpoort; 

[Dordrechtsche_Courant_1934-02-03_001.pdf]

zaterdag 10 februari 1934

WIJZIGINGEN
* Firma H. van Bennekom, schoenhandel, Bagijnhof 4, Dordrecht. Uitgetreden eigenares mej. J. Nederveen; nieuwe eigenaar: C. Nederveen;
* A. van Houwelingen, cafe Riedijk 24, Dordt. Zaak verplaatst naar Bleijenhoek 8, Dordrecht;
* N.V. Radio Dordt, Steegoversloot 32, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Aert de Gelderstraat 11, Dordrecht;
* P. Teunissen, winkel in kinderkleeding, Voorstraat 55, Dordrecht. De zaak wordt voortgezet door de wed. P. Teunissen geb. Zwiers onder denzelfde naam.

OPHEFFINGEN
* Electrische Modelmakerij en Timmerfabriek P. den Boer, E50 Alblasserdam;
* H.J. van der Stoep, broodbakerij, 's Gravendeelschedijk 147, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-02-10_001.pdf]

zaterdag 17 februari 1934

WIJZIGINGEN
* fa. J. van Goudoever de Jongh, Kleine Spuistraat 1, Dordrecht. Kuiperij. Zaak overgedaan aan den heer C. Bosua, die deze zaak voor eigen rekening en onde reigen naam voortzet;
* DE HOOP, winkel in kruidenierswaren, Reeweg 45, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar: M. Rackwitsz; nieuwe eigenaar: A. Hessels:
* N.V. Sleepboot Mij SIEPIE, Noordendijk 11 rd, Dordrecht. Uitgetreden directeur: C.C. Kämper, nieuwe directeur: T. de Graaf;
* C. Bogaard, café en klompenmakerij, Rivierdijk B 159 Hardinxveld
...etc

OPHEFFINGEN
* Wed. P.J. de Fuijk, winkel in mand- en touwwerk en visscherijartikelen, Boomstraat 24 zwart, Dordrecht;
* N.V. Littooij's koek-, banket- en caramelfabriek, Reeweg 137, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-02-17_001.pdf]

zaterdag 24 februari 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Dordtsch Kaashuis, winkel in boter kaas en eieren, Groenmakrt 41, Dordrecht. (filiaal) Beheerder: A.W. de Landgraaf. Hoofdzaak gevestigd te Leiden, Lange Koppenlaarsteeg 6. Eigenaar: W. van Dam, Leiden;
* Naamlooze Vennootschap Leerdamsche Fourage en Veehandel, Loosdorp, Leerdam...etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Italiaansche IJsfabriek LA VENEZIA, Corn. de Wittstraat 55, Dordrecht (filiaal). Hoofdkantoor: Tilburg, Poststraat 8. Handelszaak met ingang van 1 Jan 1934 omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam "FIRMA G. TALAMINI EN ZONEN". Bedrijf: exploitatie van de Italiaansche IJsfabriek La Venezia. Vennooten: G. Talamini, E. Talamini en G. Talamini. Beheerder filiaal: Dordrecht E. Talamini;
* Lagrouw's klompen- en schoenenhandel, Nieuweweg 186 Hardinxveld
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-02-24_001.pdf]

zaterdag 10 maart 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebr. Kooij, bloemisterij, Dubbeldam, Stevensweg 119. Bloemenmagazijn Bleekersdijk 14, Dordrecht, Vennooten A. en J. Kooij;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Gebrs. de Bruin, metselaarsbedrijf, Kromhout 70, Dordrecht. Door het overlijden van den heer W. de Bruin is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor de rekening van den heer G. de Bruin onder den eigen naam;
* N. Tromp, grossier in fruit, Molenstraat 71, Gorinchem
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* W.C. van Bruggen, sigarenwinkel, Hoogstraat 19, Leerdam;
* L. van der Perk, schildersbedrijf, A 28 Maasdam;
* Ziekenkas voor Oud-Beijerland, Steenenstraat 31, Oud-Beijerland;

AMBTSHALVE OPHEFFING
* P. Wilschut, smederij A165 HI Ambacht;
* B.C. v.d. Heuvel, brandstoffen, galanterieen enz, Voorstraat 139, Numansdorp;

[Dordrechtsche_Courant_1934-03-10_001.pdf]

zaterdag 17 maart 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Technisch Handelsbureau HADOR, Houttuinen 1,. Dordrecht. Eigenaar: M.P. van Dongen;
* J. Noorduijn en Zoon NV Grafisch- en Uitgeversbedrijf, Krabsteeg 12, Gorinchem...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* G.W. van den Brink, sigarenfabriek, Wijnstraat 90, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Wolwevershaven 35 rd;
* N.V. Timmer- en meubelfabr. DORDRECHT, Matena'spad 26-28, Dordrecht. Overleden directeur: Joh. Straatman;
* Gorcumsche-Meubelhuis, J. v.d. Linden, Lombardstraat 2, Gorinchem
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* J. Preesman, vlasschersbedrijf, Wijk C118, Heinenoord;
* G. Dekker, aannemer, A 708, Sliedrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-03-17_001.pdf]

zaterdag 24 maart 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* De Koff'Autobedrijf (taxibedrijf PELIKAANTAX), Singel 296, Dordrecht. Eigenaar: E.G. de Koff;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Bouw- en Handel Maatschappij MOLENZICHT BV, exploiteeren van onroerende zaken. Kantoor verplaatst van Rotterdam naar Dordrecht, Groenmarkt 64;
* Cooperatieve Tuindersvereen. DORDRECHT en Omstreken, G.A. Huigenstraat 31, Dordrecht. Uitgetreden bestuursleden: C. van der Straaten en Jan Valk. Nieuwe bestuursleden: J.C. Schotman en G. de Bruijn;
* Dirk groenhart's Loodgietersbedrijf, Oranjelaan 25, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Oranjepark 30;
* In- en Verkoophuis G. Vermeulen, Wijnbrug 3, Dordrecht. Filiaal gevestigd Voorstraat 146 onder den naam: Magazijn DE LUIFEL, in electriciteitsbenoodigheden;
* Firma Jacobs, sigarenfabriek, Helmsteeg 10 Gorinchem
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Comm. Venn. P. Arenoe en Co, Boomstraat 17, Dordrecht. 
* W. Donkersloot, Kleinhandel in grutterswaren, Hoogendijk 7, Leerdam
* Algemeene Verkoopcentrale, Wijk A634, Sliedrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-03-24_005.pdf]

zaterdag 31 maart 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Firma Holland-Kap, exploitatie van het technisch afvoermiddel genaamd Holland-Kap, lange Breestraat 56, Dordrecht. Vennooten: H.A. van der Linden Jr en C. van der Stigchel
* Prins en van Wijnen, exploitatie van de sleepboot DIJO, Tieselenstraat 3, Dordrecht. Vennoten: D. prins en J.C. van Wijnen;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Lijnbaan Straat Sunda, C 104 Alblasserdam
..etc.
* J. Burger, goederenhandel, Wijnstraat 121, Dordrecht. Zaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: De Vereenigde Goederenhandel NV, Directeur J. Burger: maatschappelijk kapitaal f 50.000 geplaatst f 34000 en gestort f 33000 (Ned Staatscrt 21 maart 1934 no 57) Filialen te Bergen op Zoom, Eindhoven, Gorinchem, Leerdam, Middelburg en Utrecht;
* Leidsche Dekenhandel, Oudenhovenstraat 4, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Amersfoort, Celebesstraat 7;
* I.H. Meijer, vleeschhouwerij en grossier in vleesch en vet, Van Beverenstraat 16, Dordrecht.
Filiaal Noordendijk 64 overgedaan aan den heer D. Schilperoort, die deze zaak voortzet onder den naam : Volksslagerij Het Noorden.
De Vleeschhouwerij van Beverenstraat 16 overgedaan aan den heer N. van VELSEN, die deze zaak voortzet onder den naam: N. van Velsen v.h. I.H. Meijer.
De grossierderij blijft ongewijzigd voortbestaan.
* N.V. Kyaniseerbedrijf Papendrecht, Spuiweg 46, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Arnhem, Steijnstraat 13;
* Chemische Wasscherij en Ververij AURORA, Schuttersgracht 104, Gorinchem. Zaak overgedaan aan dne heer M.L. Rom, die deze zaak voor eigen rekening en onder denzelfden naam voortzet;
..etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK

* W.G. Boele Sr, eigenaar T. van Weering, sigarenwinkel, Voorstraat 230, Dordrecht;
* J. Colijn, handelaar in aardappelen en erwten, Hooge Maasdijk 59, Veen;

[Dordrechtsche_Courant_1934-03-31_005.pdf]

zaterdag 7 april 1934

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Van Beesten en Visser, electrotechnisch installatiebureau, Vriesestraat 75, Dordrecht. Overleden vennoot: D. van Beesten. Nieuwe vennoote: mevr. wed. N. van Beesten-van der Wiel;
* C. Duimel, grossier in rijwielen, handel in auto's en motoren, Rijksstraatweg 18, Dordrecht. Zaak verplaatst naar reeweg Oost 141, Dordrecht;
* C.H. van Dijk, handel in behangselpapier, Voorstraat 90, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Dordrecht, Voorstarat 388.
* J. Ouborg, winkel in boter, kaas en eieren, Voorstraat 201, Dordrecht. Uitgetreden als eigenaar: J. Ouborg Je Neiuwe eigenaar: J. Ouborg Sr;
* N.V. Scheepswef en machinefabriek De Biesbosch, Maasstraat 14, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 5 en 6 Jan 1934 no 4)
* T.J. van Heukelom, bakkerij, Hooge Maasdijk 36, Risjwijk
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* L. Beer, expeditie en agentschap van stoombootdiensten, Stoombootenhoofd, Gorinchem;

[Dordrechtsche_Courant_1934-04-07_001.pdf]

zaterdag 14 april 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* L. van de Merwe, bouwondenremer, Maasstraat, Dordrecht. Eigenaar: L. van de Merwe, Rotterdam, Essenburgsingel 124a;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* H. Kortman, bouwondernemer, Noordendijk 167, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar: Burg de Raadtsingel 1a zw Dordrecht;
* P. Kraaijeveld, winkel in huishoudelijke artikelen, Vriesestraat 27, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Vriesestraat 38;
* J.L. Wünsch, timmerman en aannemer, Celebesstraat 80, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Erkentrudestraat 6rd;
* P. Tankens, metselbedrijf en steenkolenhandel A139, Andel.
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Schip LEGIO, eigenaar P.A. Bruijs, Merwekade 24, Dordrecht;
* Gebrs. Kleinkramer, winkel in manufacturen en aanverwante artikelen, Voorstraat 262, Dordrecht;
* M. Visser, handel in kruidenierswaren en manufacturen, Wijk A144, Sliedrecht

AMBTSHALVE OPHEFFING
* Dordrechtsche Confectiefabriek, eigenaar P. v.d. Werff, Gravenstraat 14, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-04-14_001.pdf]

zaterdag 21 april 1934

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* A. de Haan, handel in granen, meel en pluimveevoeder, Dubbeldamscheweg 228, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Tiselenstraat 13, Dordrecht;
* Firma Heinle, glas in loodzetterij, Nieuwkerksplein 45, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: handel in glas (Magazijn gevestigd Vest 1);
* W. Koops en F. van Herwijnen, heibedrijf, Staringstraat 27, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Hooftstraat 107rd;
* Sleepboot Hendrika, Kromhout 8, Dordrecht. Bedrijf overgedaan aan den heer A. de Jong, Gen. v.d. Heidenstraat 32;
* N.V. Sleepboot HERTA, Merwekade 24a, Dordrecht Uitgetreden Directeur: F.L. Schless. Nieuwe directeur: F.W. Schless;
* Cooperatieve Boerenleenbank, Nieuwe Tonge
..etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Lunchroom LUNCHCO, Voorstraat 206, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1934-04-21_005.pdf]

zaterdag 28 april 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* G. van Ooijen, winkel in vakkleeding, Bagijnhof 54, Dordrecht. Eigenaar: G.W.J. van Ooijen;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Bakovenbouw voorheen H.P. den Boer, N.V, Merwedestraat 48, Dordrecht Statuten gewijzigd (Ned Staatscrt 29 jan 1934 No 20);
* Brinkmann en Niemeijer, handel in landbouwwerktuigen enz, filiaal Dordrecht, Binnenkalkhaven 45. Hoofdkantoor Zutphen, Bedrijf omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: "Brinkmann en Niemeijer NV" Beheerder filiaal Dordrecht: B.M.J. GRIBNAU;
* Eduard de Bont, banketbakkerij, Bagijnhof 2, Dordrecht. Zaak overgedaan aan zijn zoon J.J.E. de Bont, die deze zaak voortzet onder den naam: Patisserie Moderne Eduard de Bont:
* De Bijenkorf, winkel in baby-artikelen, Voorstraat 318, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 249;
* De Kat & Co's Effecten en Administratiekantoor, Wijnstraat 106, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar A.L. Berentemfel. Nieuwe eigenaar: C. Piek;
* N.V. Dordrechtsche Koloniale Warenhandel v.h. Jan van den Anker, Wijnstraat 118, Dordrecht. Benoemd tot waarnemend directeur: H. Brand:
* Naamlooze Vennootschap IJzerhandel voorheen A. en C. van Megchelen, Groote Spuistraat 6 en 8. Zaak verplaatst naar Spuiweg 72;
* C. van der Pijl, slagerij, Groote Spuistraat 3 Zaak verplaatst naar Voorstraat 334;
* F. Schellenbach, schildersbedrijf, Riedijk 26, Dordrecht. zaak overgedaan aan zijn zoon F. Schellenbach, die deze zaak voor eigen rekening en onder denzelfden naam voortzet;
* N.V. Sleepmaatschappij NELLIE, Kuipershaven 33, Dordrecht. Uitgetreden directeur Adr. Bos. Uitgetreden commissaris: C.H. Bos. Nieuwe Directeur: K. de Groot Sr. Kantoor verplaatst naar Binnen Kalkhaven 1;
* Wed. M.A.P. Spruit, Vleeschhouwerij en spekslagerij, Vriesestraat, Dordrecht. Zaak overgedaan aan haar zoon J. Spruit, die deze zaak voor eigen rekening en onder zijn eigen naam voortzet;
* N.V. Timmer en Meubelfabr DORDRECHT, Matena'spad 26-28. uitgetreden Commissarissen: mej. J.A. Straatman, Utrecht; mej. J.M. Straatman, Utrecht en de heer A. Zondag; De handelszaak is met ingang van 19 april 1934 in liquidatie getreden. Liquidateuren: P.A.M. Le Maire, Dordrecht en J. Brands s'-Gravenhage;
* N.V. IKAP, inkoop-combinatie van Kristal, aardewerk en porselein. kantoor der N.V. verplaatst van Utrecht naar Dordrecht, Voorstraat 358. Secretaris-cimmissaris: J.P.H. van de SANDT;
* Vernooij-Togni, Nieuwstad 2-4 Gorinchem
...etc 

[Dordrechtsche_Courant_1934-04-28_001.pdf]

zaterdag 12 mei 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Bouwexploitatie Krijnobo, Toulonschelaan 34, Dordrecht. Directeur: J. Nodelijk. Commissaris: J.M. Krijger, Bergambacht...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Drukkerij Veerkamp, Gravenstraat 13, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Gravenstraat 15;
* W. van Dijk, dameskapper, Oudehovenstraat 22, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Oudenhovenstraat 4;
* P.A. Nederlof, verhuring van baggermateriaal, Biesboschstraat 3, Dordrecht. Overleden eigenaar: P.A. Nederlof. Nieuwe eigenaar: Wed. P.A. Nederlof geb. van der Vlies;
* J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht. Handelszaak omgezet in een commanditaire vennootschap onder den naam: Comm. Venn fa. J.M. Peels. Beh. Vennooten: J.M. Peels, G.L. Peels, en P. van Driel;
* A. Blom, broodbakkerij, Eind 15, Gorinchem,
...etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Ant. J. Falke, Mach. brei-inrichting en handel in gebreide goederen, Corn. de Wittstraat 60, Dordrecht
* Wed. J. Westerlaken, grossierderij in koek en banket, Komatistraat 58, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-05-12_005.pdf]

19 mei 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* E.M. van Herpe, handel in kruidenierswaren Rivierdijk A348 Hardinxveld
* Adriaan Volker's Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken C582 Sliedrecht (C.H. Kraaijeveld);

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Brouwerij De Sleutel, Varkenmarkt 64, Dordrecht, benoemd tot directeuren J.G. Geuvels en B. Lugard. Procuratie verleend aan den heer A.
Bremekamp;
* Cafe Monopole, Voorstraat 160, Dordrecht, wordt vanaf 1 mei 1934 voortgezet door en voor rekening van J.T. Kerkhoven, Rotterdam;
* Firma van Boxel, schoenhandel, Voorstraat 281, Dordrecht, Zaak verplaatst naar Voorstraat 262
* Ing H. Höltke, Technisch Handels-Bureau, Javastraat 25, Dordrecht, Zaak verplaatst naar Reeweg 46;
* N.V. Nederlandsche glasbuigerij, Vriesestraat 29rood, Dordrecht. uitgetreden commissairs J.H. de Kort; nieuwe: mr. K.A. Nederlof;
* N.V. de Rutten's Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter, Rotterdam; het filiaal PAVILJOEN, Toulonschelaan 104 wordt vanaf 1 mei 1934 voortgezet
door en voor rekening van G.A.M. RETEL;
het filiaal cafe De Crimpert Salm, Vischstraat 3, wordt vanaf 1 mei 1934 voortgezet door en voor rekening van F.W. van der Wolk, Rotterdam;
het filiaal De Zwarte Ruiter, Gorinchem wordt vanaf 1 mei 1934 voortgezet door en voor rekening van Th. Bakkers;
* J. Constandse, handel in wijnen en gedistilleerd en slijterij, Langendijk 5 Gorinchem

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* P. Zuiderent, Vlasserij, Nieuw Bonavontura 15, Strijen;

Dordrechtsche_Courant_1934-05-19_006.pdf]

26 mei 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER / Wekelijksche mededeelingen
Bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Dordrecht en Omstreken zijn in de afgeloopen week de volgende mededeelingen gedaan.

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Th. Penners & Co, metselaars en aannemersbedrijf, Eemkerkstraat 14, Dordrecht (vennoot Th PENNERS);

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Ardath Tobaco Company Ltd, Spuiweg 122, Dordrecht Ingetrokken procuratie van John Wallington;
* N.V. Brandverzekering maatschappij Holand van 1859, Wijnstraat 110-112. Dordrecht Uitgetreden Commissarissen Jhr mr P. teding van Berkhout, Aerdenhout en V. Loosjes, Haarlem (overleden). Nieuwe: H. Heuvelink, Dordrecht;
* Frans van den Hoogen & Co, Wijnhandel en aanverwante artikelen, Buiten Walevest 5, Dordrecht. overleden eigenaar F.R.M. de BRUIJN. De zaak wordt voortgezet namens de Erven door den gevolmachtigde: W.K.M. de Bruijn;
* L. van Muilwijk, slagerij, Reeweg 31 Dordrecht Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam Van Muilwijk en Zoon. Vennooten: L. van Muilwijk Sr en L. van Muilwijk Jr;
* N.V. Nederlandsche Patronen Slaghoedjes en Metaalwarenfabriek, Merwedehaven Dordrecht Ingetrokken procuratie van H. Pflug; procuratie verleend aan: J. de VRIES;
* L.J. Reijnvaan, in assurantien, kantoor verplaatst van Zwijndrecht naar Dordrecht, Math. Balenstraat 74;
* L. de KLOE Lzn Jr, Kinderdijk C228, handel in manufacturen Alblasserdam
....etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Gebrs Oskam, timmerlieden, no 17, Peursum;

[Dordrechtsche_Courant_1934-05-26_005.pdf]

9 juni 1934
Stadsnieuws / HANDELSREGISTER / Wekelijksche mededeelingen
Bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Dordrecht en Omstreken zijn in de afgeloopen week de volgende mededeelingen gedaan.

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* S. Hartog, veehandelaar, Krispijnseweg 63rd, Dordrecht

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Albert Heijn NV Zaandam Filiaal gevestigd te Dordrecht, Bosboom Toussaintstraat 17;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij LUXOR, Cronjestraat 21 Kantooradres gewijzigd Math Balenstraat 11;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MOBO, Groothoofd 3 Kantooradres gewijzigd Math Balenstraat 11;
* J.A. Egas, handel in griendhout enz Rivierdijk A505 Hardinxveld --> Firma J.A. Egas Jzn;
* W.A. van den Heuvel, autobusonderneming, stationskoffiehuis en bakker D113 Giessendam
...etc.;

- AMBTSHALVE OPHEFFING

* Gez Wiersma, vervaardigen van dameskleding, Wijnstraat 128rd, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-06-09_005.pdf]

30 juni 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Zwembad De Groene Plas exploitatie van een zweminrichting, Noordendijk Dordrecht. Eigenaar: J. van der LINDEN;
* Nederlandsche Rijwiel Verzekering FIVERDO verzekering tegen diefstal. Vest 70 Dordrecht. Vennooten: G.W. en A.J. Schuiling;
* Firma H. en R. Verweij, Timmerlieden en Aannemers, Achterstraat B 235 Asperen...etc

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* B. Bruinsma, sigarenmagazijn, Reeweg O 11 Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer R. SLAGBOOM;
* Dirk Struijs en Zoon NV handel in gedistilleerd, likeuren en wijnen en aanverwante artikelen enz, Vest 103rd, Dordrecht. uitgetreden als directeur F.H. BOKHORST, Nieuwe directeur P. UHL;
* D. den Hartog, winkel in kruidenierswaren groenten en fruit, Hooftstraat 87. Zaak overgedaan aan den heer B.M. STAM;
* J. BUSSINK, winkelier boter, kaas, eieren en fijne vleeschwaren, Voorstraat 413.
* Firma C. Visser Pzn, riethandel, Singel 46 Dordrecht, C. Visser Pzn overleden. nieuwe eigenaresse: mevr. Wed. G. Visser-Verheul;
* N.V. Maatschappij Sleepboot Elizabeth, Krommedijk 55zw, uitgetreden directeur J. Metzger, Nieuwe directeur A.P. Schijvens. kantoor verplaatst naar Kuipershaven 2;
* NV. Sleepboot SIMON, kantoor verplaatst van Rotterdam naar Dordrecht, Matthijs Balenstraat 11;
* N.V. Dordrechtsche Koloniale Warenhandel vh Jan van den Anker, Wijnstraat 118 Jr voorheen procuratiehouder. Aan H. Brand Sr procuratie verleend;
* Wed. C. van Tricht, grint en zandhandel Rivierdijk B284 Hardinxveld
...etc.

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Nationale Garantie Coupon Maatschappij Expl van Cadeaux-systemen in den meest uitgebreiden zin des woords, Spuiweg 122, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-06-30_005.pdf]

7 juli 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* A.J. Muller, scheepsbevrachter en aanverwante zaken, Neiuwe Haven 11, Dordrecht. Eigenaar A.J. Muller
* A. Kuijpers, grossierderij in ijs en ijsartikelen, Wijngaardstraat 42, Dordrecht. Eigenaar : A.W.H. Kuijpers;
* J. Sebes, cafehouder en exploitant der badinrichting De Viersprong, lange Breestraat 7. Eigenaar J. Sebes;

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Maison de Liver, Heeren- en dameskleermakerij, Steegoversloot 50, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 64;
* L.J. Schreuders, kleermakerij, Nicolaasstraat 24. Zaak verplaatst naar Vrieseweg 83;
* G. Teerlink, firma Roest en Verwaal, dameskapper, Spuiweg 47a, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in G. Teerlink;
* F. Hamerpagt, bakkerij en kruidenierswinkel, Brugstraat 164 Giessen Nieuwkerk
...etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* S.S. Hoeksche Waard, Nieuwe Haven 11, Dordrecht
* N.V. Sleepdienst Aloys, Wijnstraat 65, Dordrecht
* N.V. Concordia, Maatschappij tot aanneming van werken en verhuring van materialen, Bosch 49 Papendrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-07-07_005.pdf]

14 juli 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Abr. S. Kleinkramer, manufacturen en confectie, Reeweg 40, Dordrecht. Eigenaar: A.S. Kleinkramer;
* Van Nievervaart en Hartmann v.h. J. Seijffert, loodgietersbedrijf, Kromme Elleboog 56, Dordrecht. vennooten: A. van Nievervaart en J.H. Hartmann;

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* J. Bos, firma A.J. Spuijman, banketbakkerij en winkelier in koek, banket, chocolade en suikerwerken. Vriesestraat 63, Dordrecht. handelsnaam gewijzigd in: J. Bos. Zaak thans gevestigd Vriesestraat 83;
* N.V. Gorinchemsche Glasverzekering Maatschappij, De Vries Robbéweg 18 Gorinchem
etc.....

- AMBTSHALVE OPHEFFING
* J. Groen, schilder, Westeinde 192, papendrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-07-14_006.pdf]

21 juli 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J. Lengton Jr en W.C. Wouters Jr, stucadoorsbedrijf, Hof de Vriendschap 26, Dordrecht. Vennooten:   J. Lengton Jr en C. Wouters Jr;
* A.J. Spuijman, banketbakkerij, Vriesestraat 63 Dordrecht. Eigenaar: A.J. Spuijman
* P.P. Wijk, export en handel in consumptie en pootaardappelen, Madoerastraat 3, Dordrecht. Eigenaar: P.P. Wijk. procuratiehoudster: mevr. H. Wijk-Renken;
* F.A. Heijdeman, heerenkleedingmagazijn, Altenawal 4 Gorinchem
...etc.

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* C. Ligtmans, grossierderij in chocolade- en suikerwerken en verpakking van meelproducten, Voorstraat 336, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Rotterdam, Nieuwe Haven Z.Z. 150;
* Prins en van Wijnen, sleepdienst, Tieselenstraat 3, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van D. Prins onder eigen naam;
* J. Versloot en Zoon, groothandel in brandstoffen, Dubbeldamscheweg A632 Dubbeldam. handelszaak omgezet in de N.V. Steenkolengroothandel J. Versloot & Zoon. Directeur: T. Versloot. Waarnemend directeur: W. Versloot. Maatschappelijk kapitaal f 25000 geheel geplaatst en gestort (Nederl. Staatscrt 17 juli 1934 no 135);
* Varsseveld & Co, N.V, Holding Company, Hoogstraat 5, Leerdam
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-07-21_005.pdf]

28 juli 1934

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Zuurstoffabriek De Alblas, Alblasserdam
* Adr. Sebus, winkel in boter, kaas, eieren enz Voorstraat 174, Dordrecht. Filiaal Groote Spuistraat 18 opgeheven;
* Gebrs. C. en M. Groenendijk, Bouwondernemers, Nessestraat 50. Kantooradres gewijzigd in Wolbrandstraat 26;
* I. van Tijn Dzn, winkel in manufacturen en aanverwante artikelen, Wijnstraat 129, Eigenaar I. van Tijn overleden. De zaak wordt voortgezet door de Wed. F. van Tijn-Spanjer. Gevolmachtigde: D.M. van Tijn;
* Bos en Mulder, aannemers van timmerwerken, No 130 Goudriaan
etc...

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* G. Veth, winkel in banket en suikerwerk, Vriesestraat 130 Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-07-28_005.pdf]

4 augustus 1934

- WIJZIGING HANDELSZAAK
* N.V. Chemische onderneming BROSO, Steegoversloot 48, Dordrecht. uitgetreden als directeur Th. Breemer. Kantoor verplaats naar s-Gravenhage, van nijenrodestraat 117;
* Wed. N.C. van Dijl, sigarenwinkel, Toulonschelaan 64, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer H. Oosting, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam H. Oosting v.h. N.C. van Dijl;
* M. van de Sandt, handel in porselein, aardewerk, elderwaren enz, Voorstraat 358, Dordrecht. Zaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: M. van de Sandt NV. Directeuren: J.P.H. van de Sandt en M.J.A. van de Sandt (Staatscrt 24 juni 1934 no 140);

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* B.P. van Wijland, winkel in karpetten, zeil, gordijnen enz, Voorstraat 183, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-08-04_001.pdf]

18 augustus 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Continentale handel- en Transport Maatschappij, bijkantoor Dordrecht, 's Gravendeelschedijk 37 en Maasstraat 2 (hoofdkantoor Rotterdam, Stieltjesstraat 18). beheerder A.B.W. den Boef;
*N.V. Maatschappij Motorboot Riethandel, Singel 46, Dordrecht. Directrice Wed. C. Visser-Verheul. maatschappelijk kapitaal f 7000, geheel geplaatst en gestort;
* Natuursteenbedrijf Dordrecht, fa Vermaat & Groenewegen, Merwedestraat 28, Dordrecht. Vennooten: P.N.J. Vermaat en C. Groenewegen;
*Timmer- en Meubelfabriek Dordrecht (N.V. in oprichting), Matenaspad 26, Dordrecht. Eigenaar: N.H. van Reenen, Utrecht. Procuratiehouder: M. de Rek;
* Boekhoven's Boekhandel...etc.

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* A. de Bruin, aardappelen- groentenhandel, Bosboom Toussaintstraat 7, Dordrecht. Adres gewijzigd in: nieuwe Boezemkade 154;
* Wed. L.P.J. Kunkeler, handel in kruidenierswaren en manufacturen, Kromme Elleboog 59, Dordrecht. Door het overlijden van de Wed. J. Kunkeler is de vennootschap ontbonden. De zaak wordt op denzelfden voet voortgezet door mej. A.M. Kunkeler;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij OTUS, Voorstraat 188 rd, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Bolwerk 14;
* N.V. Betondak, fabriek van Bouwmaterialen, Gorinchem
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-08-18_001.pdf]

25 augustus 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Manufacturenhandel De Bredasche Kousenkoning (hoofdkantoor Breda, Eindstraat 3). Filiaal gevestigd te Gorinchem, Gasthuissteeg 15 onder den naam De Kousenkoning;

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Jac. Lawende, banketbakkerij, Bleekersdijk 21, Dordrecht. Filiaal Brouwersdijk 124 overgedaan aan den heer G.D. van Lindonk, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: Gillis van Lindonk;
* N.V. Fundeer- en Betonbedrijf, Arkelschedijk 13, Gorinchem
...etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Firma H. van Kessel, winkel in boter, kaas, kruidenierswaren en conserven, Voorstraat 169, Dordrecht;
* J.W. Räber, auto- en motorhandel, Kuipershaven 36, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-08-25_001.pdf]

8 september 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebroeders CRONE Kleedingfabrieken, Wijnstarat 103, Dordrecht. Vennooten: W.A.M. Crone en J.M. Crone;
* T. de Vries, leesbibliotheek en schrijfbehoeften, Krommedijk 124, Dordrecht. Eigenaar: T. de Vries;
* G. Muilwijk, handel in visch en ijs, Wijk b 229, Giessendam
...etc

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* L. van den Adel, grint- en zandhandel, Vest 4rd, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Weeskinderendijk 29e E;
* P. Arenout, Expeditiebedrijf, Merwekade 32, Dordrecht. Kantoor thans gevestigd: Noordendijk 5;
* N.V. S. Duits en Co's Drukkerij, Voorstraat 147, Dordrecht. Het bedrijf der vennootshcap is per 1 sept 1934 overgenomen door den heer J.P. Ruijtenbeek, die dit bedrijf voortzet onder den naam Drukkerij Ruijtenbeek;
* N. Teekens, groentenexport, Wijnstraat 74, Dordrecht. Zaak thans gevestigd Nieuwe Haven 15. Procuratie van dne heer A. de Vries ingetrokken;
* A. Boom, groenten-
...etc 

[Dordrechtsche_Courant_1934-09-08_001.pdf]

15 september 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Doggerbank, handel in zeevisch, Hof 4, Dordrecht. Vennooten: N. Weij en J. Weij;
* Motorboot Hoeksche Waard, personen en goederenvervoer, Hooikade 1, Dordrecht. Eigenaren: Willem Boot jr en Willem Boot;
* N.V. Nederlandsche Schoen- en Lederfabrieken Bata-Best, Filiaal gevestigd te Dordrecht, Vriesestraat 1 (hoofdkantoor Amsterdam);

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Maatschappij tot voortzetting der zaken J. Vroege, Alblasserdam. Filiaal gevestigd te Rotterdam, Eendreachtstraat 108;
* Kl. van Dijk..etc.
* N.V. Brandverzekering Mij Holland van 1859, Wijnstraat 110/112, Dordrecht. benoemd tot adj-directeur E. van Gelder;
* M. Nelemans in aardappelen, groenten en fruit, Toulonschelaan 46, Dordrecht. Filiaal gevestigd Dordrecht, Bleekersdijk 76;
* A.H. van de Weg, winkel in prentbriefkaarten en schrijfbehoeften, Voorstraat 136, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 145;
* De Vries Robbé en Co, NV, Gorinchem
...etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* P. Kroon, brandstoffenhandel, Kleine Spuistraat 7, Dordrecht. 
* Papierwarenindustrie voorheen Sterrenberg NV Filiaal Dordrecht, Corn de Wittstraat 37;
* West-Indische Bananenhal, Blauwpoortsplein 4a, Dordrecht;
* A. Huisman, visserij, Schenkeldijk 117, s Gravendeel;
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-09-15_005.pdf]

22 september 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Nederlandsche Schoenenmaatschappij N.E.S Filiaal gevestigd te Dordrecht, Voorstraat 238 (Hoofdkantoor Amsterdam);
* C. Boer Kzn, in gedistilleerd, C 27, Sliedrecht
...etc

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Firma Kruyt en Bor, graanhandel en maalderij, Benedendamschestraat 36, Ameide...etc
* N.V. Bataafsche Import Maatschappij, Verkoopkantoor van Koninklijke Shell producten. Bijkantoor Dordrecht, Maasstraat 2. Benoemd tot beheerder bijkantoor Dordrecht en Gorinchem: H.B. Jäger, 's-Gravenhage;
* N.V. Heeren en Kinderkleedingmagazijnen v.h. Gebr. Bervoets, filiaal Voorstraat 196-200, Dordrecht. Benoemd tot bedrijfsleider van het filiaal Dordrecht: J.J. Jansen;
* M.M. in 't Veldt, bouwbedrijf, Wijk A 330a, Dubbeldam. Adres gewijzigd in Rechte Zandweg 407b, Dubbeldam;
*Firma D. Eskes-Dam, dameshoedenmagazijn, Burgstraat 23, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-09-22_006.pdf]

29 september 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Motorsleepboot TRANSPORT, Kuipershaven 35, Dordrecht. Vennooten: A.K. Hofman en H. Hofman;

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Algemeen Advertentie- Bureau PROOSDIJ, Oudenhovenstraat 16rd, Dordrecht. kantoor verplaatst naar Vest 133rd;
* Van Beesten en Visser, electrotechnisch en technisch Installatie Bureau, Vriesestraat 75, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. De zaak wordt voortgezet door en voor rekening van den heer A. Visser, onder denzelfden naam;
* Naamlooze Vennootschap Leerdamsche Waterleiding
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-09-29_001.pdf]

6 oktober 1934

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* De Nederlandsche Bank N.V., Agentschap Dordrecht, Wijnstraat 115. Uitgetreden per 1 October 1934 de agent M.A.K. Nebbens Sterling;
* G. Muilwijk, handel in visch en ijs, Giessendam
....etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-10-06_005.pdf]

13 oktober 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Landbouw en Visscherij Bedrijven, Kalkhaven 20, Dordrecht. directeur L.A. Kuijten; commissaris W.A.J. Kok. Maatschappelijk kapitaal f 100.000 geplaats en gestort f 20.000;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij AMDO, Krommedijk 55, Dordrecht. Directeur B. Brusik, Rotterdam; procuratiehouders F.J. Block, F.J. Holemans en M.E.E. van de Walle. Maatschappelijk kapitaal f 1000, geheel geplaatst en gestort;
* N.V. Scheepvaart maatschappij BRUDO, Krommedijk 55, Dordrecht. Directeur B. Brusik, Rotterdam; procuratiehouders F.J. Block, F.J. Holemans en M.E.E. van de Walle. Maatschappelijk kapitaal f 1000, geheel geplaatst en gestort;
* Gebr. J. en W. Brand, metselaarsbedrijf en aannemen van bouwwerken, Reeweg O A329a, Dubbeldam. Vennooten: J. en W. Brand;
* De Blauwe Pui, sigarenwinkel, C149 Sliedrecht
..etc

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* G.D. Pennock en Zn, kleermakerij, Bleekersdijk 44, Dordrecht. Door het overlijden van ?| overgedaan aan B. Bak, die deze zaak voor |  ontbonden. Het bedrijf wordt niet voortgezet?;
* N.V. Zaadhandel v.h. Gebrs van Namen, Achterhakkers 13/16, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: P. Sluis Nz, Enkhuizen. neiuwe commissaris: N.S. Groot, Enkhuizen;
* J. Bakker H.Jzn, A 975, slagerij te Sleidrecht
...etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Azijnmakerij De Hazewindhond, Wijnstraat 66, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-10-13_006.pdf]

20 oktober 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* K. Huisman, sigarenwinkel, Merwedijk N 241, Sliedrecht.

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* De Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging NV, Groenmarkt 64, Dordrecht. uitgetreden adj.-directeur Th.C. Vriesendorp;
* B.J. van Eldik, banketbakkerij, Bisschopstraat 53, Dordrecht. Filaial Reeweg 1a opgeheven;
* T. Jongkind en Zoon, metsel- en aannemersbedrijf, Wijnstraat 61, Dordrecht. uitgetreden eigenaar: T. Jongkind. Nieuwe eigenaar: A. Jongkind;
* Kantoormachinehandel J. Verhoeven, Prinsenstraat 27, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 388;
* H. Petersen, schoenmagazijn, Vriesestraat 37, Dordrecht. Filiaal gevestigd Voorstraat 185;
* N.V. Sleepboot HEINRICH, Merwe(ka)de 16, Dordrecht. Uitgetreden directeur J.W. van den Bosch, Nieuwe directeur: H.H. van den Bosch;
* G.  van der Waal, speeltuin 't WANTIJ, Noordendijk 183, Dordrecht, Zaak overgedaan aan L. van Seventer, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: Ontspanningsoord 't Wantij, Gevolmachtigde P.C. Ploeger;
* J.G. Diepenhorst, cafe en hotel, Franschestraat 271 Ameide
...etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Electrische Timmerfabriek W.G. Dusseldorp, Maasstraat 8, Dordrecht;
* Sleepdienst en Bevrachtingskantoor van Seventer, Merwedekade 28, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-10-20_005.pdf]

27 oktober 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Bouwvereeniging Eigen Haard, Groenmarkt 58, Dordrecht;
* P. Nowee, winkel in galanterieen, Steegoversloot 74, Dordrecht. Eigenaar: P. Nowee;
* Joh. Vos, bouwondernemer, Dubbeldamscheweg 208, Dordrecht. Eigenaar: Joh. Vos;

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* A.C. van Herk, handel in manufacturen, Kidnerdijk C228...etc.
* N.V. Handels en Crediet Maatschappij DORDRECHT, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 11 Oct 1934 no 196);
* TOMADO, Spuiweg 91, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Zwijndrecht, Rotterdamscheweg 168;
* G.C. Bijlenga, handel in manufacturen, Eind langendijk 12, Gorinchem
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1934-10-27_001.pdf]

3 november 1934

- NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Leesbibliotheek en Kantoorboekhandel Merwestad, Vest 105, Dordrecht. Eigenaar: F.H. Bokhorst;
* Drogisterij De Salamander, HI Ambacht...etc

- WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Eerste Dordtsche Copieer-Inrichting, Wolwevershaven 26 rd, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Wolwevershaven 31;
* M. Melachrino & Company, Engros-handelaars in tabaksproducten (o.a. sigaretten). Kantoor verplaatst van Den Haag naar Dordrecht, Spuiweg 122;
* N.V. Nederlandsche Patronen- Slaghoedjes- en Metaalwarenfabriek, Merwedehaven, Dordrecht. Afgetreden als lid van den Raad van Commissarissen: ir Erich Heller;
* Comm. Venn fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht. Filialen gevestigd te Rotterdam, Hoogstraat 340 en te Nijmegen Broerstraat 46;
* G.C. Landheer, molenaar en graanhandel, Vroonweg B 68 Dirksland
..etc

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* G. van der Sijde, slagerij, Singel 15 Dordt;
* Firma Schulders & Tas, timmer- en aannemersbedrijf, Nieuwstraat 33, Dordrecht;
* N.V. Transportmaatschappij NEPTUNUS I, II en III, Buitenkalkhaven 2, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-11-03_006.pdf]

10 november 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
*J.H. de Kort, makelaar in roerende goederen en onroerende goederen, assureantien en hypotheken, Steegoversloot 12, Dordrecht. Eigenaar: J.H. de Kort;
* C.A. Smaal NV, graanhandel, Singel 107, Dordrecht, directeur C.A. Smaal. Maatschappelijk kapitaal f 100 geheel gestort en geplaatst (Ned. Staatscrt 30 Oct 1934 no 209);
* N.V. Vereenigde Hollandsche Administratie- en Beleggingskantoren, Bleekersdijk 14, Dordrecht. Directeur L. van der Laan. Maatschappelijk kapitaal f 50.000 geplaatst en gestort f 10.000 (Ned. Staatscrt 30 oct 1934 no 209);
* Bouwmans Kolenhandel, Zuiderstraat 2 Sliedrecht
...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* S. Hartog, veehandelaar, Krispijnsscheweg 83 rd, Dordrecht. kantoor en woonadres thans: Alb. Cuypsingel 189, Dordrecht;
* G. Huisman v.h. J.H. Versteeg de Vree, Voorstraat 157, Dordrecht. handel in harens, wol, sajetten enz en Brei-inrichting. Zaak verplaatst naar Spuiweg 2rd;
* Ritsema (filiaal) verkoop van stofzuigers, Spuiweg 52, Dordrecht, opgeheven;
* M. van Rijn, melkslijterij, Toulonschelaan 78, Dordrecht. Zaken Spuiweg 20 en IJsselstraat 24 opgeheven;
* E.C. Schulders, automobielhandel, garage en reparatieinrichting, Corn. de Wittstraat 49, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Dubbeldam, Stevensweg 124;
* Gebrs. Twigt, schilders- glazenmakers- en behangersbedrijf, Willemstraat 4, Dordrecht. De vennootschap is met ingang van 1 October 1934 ontbonden;
* W.Chr. van Wijngaarden, winkel in kruidenierswaren, Bilderdijkstraat 20 zw, Dordrecht. Zaak overgedaan aan M.B. de Niet;
* DE ZWALUW, winkel in koloniale en grutterswarenen fijne vleeschwaren, Voorstraat 100, Dordrecht. De handelszaak is met ingang van 10 October 1934 overgedaan aan de N.V. Handel Maatschappij v.h. P. Dronkert te Dordrecht, die deze zaak als filiaal onder denzelfden naam voortzet;
* M. van Zanten's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel NV, Wijnstraat 83/85, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. staatscrt 1 nov 1934 no 211);
* Firma L. de Maagd en Zn, handel in wijnen, bieren, limonades enz, Kalkhaven 56, Gorinchem. vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening
..etc.

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Beerenborg en Fritse, handel in wijnen, bieren, limonades enz, Voorstraat 96, Dordrecht;
* K.A. den Breejen Jr, Rivierdijk B Hardinxveld
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-11-10_001.pdf]

17 november 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Algemeene producten Maatschappij (General Products Company) Wijnstraat 74, Dordrecht. Directeur: A. de Vries, commissaris: A. Kreule. Maatschappelijk kapitaal f 20.000 geheel geplaatst en gestort. (Ned Staatscrt 5 november 1934 no 213);
* J. van der Linden, commisssionair in effecten, Wijnstraat 84, Dordrecht. Eigenaar: J. van der Linden;
* M.P. Korevaar, kleinhandel in aardappelen groenten en fruit en conserven, Kerkbuurt B 274, Sliedrecht
...etc.

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Banado-Sport, handel in sportartikelen, Bleekersdijk 17 zw, Dordrecht. Bedrijf overgedaan aan de N.V. Technische Handel Mij BANADO; De N.V. heeft tevens haar bedrijf uitgebreid met: Schaatsenfabriek;
* Erven de Wed. J. van Nelle, koffie en theehandel, depot, Dordrecht, Bagijnhof 18 opgeheven;
* A. Blankers en Zoon, graanhandel en krachtvoederfabriek, Havendijk 18, Gorinchem
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* Crediet en Assurantie kantoor De Samenwerking, de la Reijstraat 35, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-11-17_001.pdf]

24 november 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Conservenfabriek De Merwede, Voorstraat 48, Dordrecht. Eigenaar: A.J. van de Ree. Filiaal te 's-Gravenhage, Zach. Jansenstraat 12;
* T.C. Trapman, varkenshandel, A 166 Giessendam
...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* P.M. Tom, handel in visscherij-artikelen. Zaak verplaats van Rotterdam naar Dordrecht, Spuiweg 16;
* A. Veringa, handel in uurwerken, goud en zilver, Voorstraat 40, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Voorstraat 233;
* D. Vissers, brood- en banketbakkerij, Voorstraat A 10, Dirskland
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-11-24_001.pdf]

1 december 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Taveerne ter Merwe, Cafe-Restaurant, Wijnstraat 141, Dordrecht. Eigenaar: H.J. Kennedie;
* A. Hartog, auto-onderneming, Julianastraat 7, Sliedrecht;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij Soember Tjoeling, Engelburgerkade 2, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 19 Nov 1934 no 223);
* N.V. Handel- en Transport maatschappij ANKER 1, Zaak verplaatst van Rotterdam naar Dordrecht, Kuipershaven 8. Directeur: F.C. Kegels;
* Technisch Handelsbureau HADOR, Houttuinen 1, Dordrecht. Kantor verplaatst naar Voorburg, laan van Nieuw-Oost Indie 251;
* F. van 't Zelfde en R. Ponte, vervaardiging van en handel in het anti-ketelsteenmiddel Excelsum, Binnen Kalkhaven 31, Dordrecht. Dor het uittreden van den vennoot W. Kooiman is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door den overblijvenden vennoot W. Kooiman, onder denzelfden handelsnaam;
* Wed. A. van der Linden, graanhandel en maalderij, krachtvoederfabricage, Dubbeldamscheweg A 580, Dubbeldam. Zaak overgedaan aan D. v.d. Linden, die deze zaak onder eigen naam voortzet;
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* L. van der Merwe, bouwondernemer, Maasstraat, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1934-12-01_005.pdf]

8 december 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* WEMA, levensmiddelenbedrijf, Reeweg Oost 1a, Dordrecht. Eigenaar: W.F. Rijksen;

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* I.H. Mijer, grossier in vleesch en vet, Oranjelaan 63, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: veehandelaar;
* N.V. Ned. Glasindustrie De Merwede, Suikerstraat 4, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: J.H. Lebret;
* N.V. C.W. van Seventer en Co's Electrotechnisch Bureau, Voorstraat 295-297, Dordrecht. De vennootschap is met ingang van 28 Nov 1934 in liquidatie getreden. Liquidateur: A. Aekerlin;
* Gebr. Wolff H.zn en Co, bankiers en commissionairs in effecten. Bijkantoor Dordrecht, Wijnstraat 84, opgeheven;
* Firma J. Noorduijn en Zoon
...etc

OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* L.J. Reijnvaan, in assurantien, Singel 74, Dordrecht;
* D. van Soest, vlasserij, Beneden Havendijk 85, s Gravendeel;

[Dordrechtsche_Courant_1934-12-08_001.pdf]

22 december 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Glasslijperij en Verzilvering 't CENTRUM, Loverstraat 10-12, Dordrecht. Vennooten: Th. v.d. Ven en G. Blind;
* Firma Gebrs C. en J.A. Verheuvel, brood- beschuit en banketbakkerij De Linge, Kedichem
...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Dordrechtsche Glas Assurantie Mij BOUVY, Vlak 1, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Staatscrt 25 oct 1934 no. 206);
* In- en Verkoophuis G. Vermeulen, Wijnbrug 3, Dordrecht. Filaial gevestigd te Rotterdam, Gelderschekade 11;
*A. van Wingerden, rijwielhandel en autoverhuur, Bilderdijkstraat 47, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer C.A. Boelaard, die deze zaak voortzet onder dne naam: Autoverhuurinrichting WIDO;
* De Nederlandsche Bank NV. Benoemd tot beheerder bij het agentschap Dordrecht: mr. A.J. Holthuizen;
* Coop Brandstoffenvereeniging Draagt Elkanders lasten, U.A. te Nieuw Lekkerland
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1934-12-22_005.pdf]

zaterdag 29 december 1934

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* A.B. Wolst, zand- en grinthandel, transportbedrijf, 's-Gravendeelschedijk 35a, Dordrecht. Eigenaar: A.B. Wolst

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* G. van Heck & Sons, groenten-zouterij en versche groenten-export, Varkenmarkt 66, Dordrecht. Procurtatie verleend aan: G.J. Smith, Hillegersberg;
* Coöp. Vereeniging tot het aankoopen van brandstoffen en den verkoop daarvan De Kolenbond, Havendijk 84, Gorinchem...etc
* Frans Rijsdijk's Industrieele Onderneming NV...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* G. de Bruin, metselbedrijf, Kromhout 70 Dordrecht;
* Conn. Venn M. van Zanten & Co, letter A, verkoop van sterken drank in het klein in- en de exploitatie van koffiehuizen, Toulonschelaan 104, Dordrecht;
* Vereeniging tot aankoop of huur en beschikbaar stellen van Dekhengsten, Dubbeldam;
* F.A.J. Forberger...etc

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* F.O. Vermeer, fotohandel, Voorstraat 329, Dordrecht
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ASTORIA, Math Balenstraat 11, Dordrecht;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij Coralie, Math. Balenstraat 11, Dordrecht;
* N.V. Sleepboot EMAL, Bankastraat 66, Dordrecht
* N.V. Sleepstoomboot Camille, Bankastraat 66, Dordrecht
* N.V. Scheepvaart Maatschappij GEJA, Bankastraat 66, Dordrecht
* N.V. Scheepvaart Maatschappij Imperial, Math. Balenstraat 11, Dordrecht;
* N.V. Maatschappij sleepboot JAN, Bankastraat 66, Dordrecht
* N.V. Scheepvaart Maatschappij  TOPAAS, Bankastraat 66, Dordrecht
* N.V. Scheepvaart Maatschappij WILLEM III, Merwedekade 20, Dordrecht
* H. Verschuren scheepsvictualien en machinekamerbehoeften, Kuipershaven 8, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1934-12-29_001.pdf]

zaterdag 5 januari 1935

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Gebrs. Admiraal, kaashandel, vleeschouwerij en spekslagerij, Zuidendijk 97, Dordrecht. overleden mede-vennoot: L.J. Admiraal. Nieuwe mede-vennoot: E. Euser weduwe L.J. Admiraal;
* J. van der Laan Jr, waterstokerij en brandstoffenhandel, Reijnvis Feithstraat 10, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Brouwersdijk 150 zw;
* Vischconservenfabriek HOLLANDIA, Boerensteeg 6 Gorinchem
..etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* J. van Dissel, verhuring van roeibooten, Wijnhaven (steiger), Dordrecht;
* Firma J.J. van Gorsel, afbetalingsmagazijn, Varkenmarkt 15, Dordrecht;
* Vereeniging tot aankoop en beschikbaarstellen van Dekhengsten, Boomstraat 27, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1935-01-05_005.pdf]

zaterdag 12 januari 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J.B. de Wolff NV, aannemersbedrijf, Vest 2, Dordrecht. Directeur: G. de Kraay;
* Gasbedrijf Gorinchem
..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* N.V. Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne, Korte Gelderschekade 2, Dordrecht. Uitgetreden directeur: D. Schotel. Procuratie ingetrokken van C.H. Fleumer wegens benoeming tot directeur. Procuratie verleend aan W. van Aken;
* N.V. Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien, Korte Gelderschekade 2, Dordrecht. rocuratie ingetrokken van D. Schotel. Bijkantoor Rotterdam, ged Glashaven 16 opgeheven;
* N.V. Nederl. Patronen- Slaghoedjes en metaalwarenfabriek Merwedehaven, Dordrecht. Uitgetreden commissarissen K. Vaugoin, Weenen en S. Loewy, Weenen;
* N.V. Mij Pictura tot Exploitatie van Onroerende goederen, Noordendijk 160, Dordrecht. Uitgetreden lid raad van bestuur: B. van Bilderbeek. Nieuw lid raad van bestuur: K. van Loon;
* H.J. Schoolenberg Tzn, sigarenwinkel, Voorstraat 293, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: agentuur en commissiehandel;
* Firma J.P. v.d. Straaten, vleeschhouwerij en spekslagerij, Voorstraat 81, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt onder denzelfden voortgezet door C.N. v.d. Straaten;
* D. Verzijl, straatmakersbedrijf, Marc Schampersstraat 15, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Hoekenessestraat 30;
* Bas de Winter's Touringcarbedrijf, 's-Gravendeelschedijk 75, Dordrecht. Zaak verplaatst naar 's Gravendeel, Barth Verbruggestraat 3;
* B. Nales
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-01-12_001.pdf]

zaterdag 19 januari 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Romeijn en van Zanten, handel in en verhuring van automobielen, garage en herstelplaats, Eind 13 Gorinchem
..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* De Kleine Vleeschhal, Vriesestraat 110, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door T. van Welsum, onder denzelfden naam;
* N.V. handels en Credietmaatschappij DORDRECHT, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Uitgetreden directeur: mr. J.H. Mulock Houwer. Nieuwe directeur: H.G. v.d. Esch. Gevolmachtigde: mr. P.L. v.d. Polder. kantoor verplaatst naar Groenmarkt 23;
* S.H. Meijer, slagerij, Vriesestraat 53, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer P. van Welsum, die deze zaak onder eigen voortzet;
* N.V. De maatschappij Drijvende Bok HERCULES, Kuipershaven 6, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: A. v.d. Wetering, wegens overlijden;
* N.V. Sleepschip WOUTRINA, Binnen Walevest 50rd, Dordrecht. Uitgetreden directeur: L. Meijer. Uitgetreden commissaris: J.F. Schaap. Nieuwe directeur F.W. Schless. Kantoor verplaatst naar Merwekade 24a;
* N.V. Sleepboot KLEIJN, Merwekade 22, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Bankastraat 32;
* P. van Ham, timmerbedrijf, 2e Tol Buitendijk F 49, Dubbeldam. Eigenaar P. van Ham overleden. Zaak wordt voortgezet door de Wed. G. van Ham-Naaktgeboren;
* Hotel MONOPOLE, Gorinchem
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* J.L. de Kluizenaar, vernikkelinrichting, Museumstraat 31, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1935-01-19_001.pdf]

zaterdag 26 januari 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Argentina, sigarenmagazijn, Voorstraat 313 en 67, Dordrecht en Gorinchem, Langendijk no 12 (hoofdkantoor Kampen);
* N.V. Bouw- en Annemingsbedrijf voorh. N. van Deursen
..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Firma Brand en Gerritse, bouwbedrijf, brouwersdijk 99, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt door geen der firmanten voortgezet;
* Dordrechtsche Cooperatieve Bouwvereeniging Gemeenschappelijk Eigendom, G.A. Korte Scheidingsweg 13, Dordrecht.
De vereeniging is met ingang van 5 November 1934 in liquidatie getreden. Liquidateuren: M. Hins, J. Tijssen, S.H. van der Want, H. Ridders, W. van den broek, A.L. Berentemfel en L. v.d. Berg;
* Naamloos Vennootschap Geuze & Co's Drukkerij, Groenmarkt 23, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Stscrt 8 jan 1935 no 5). Uitgetreden als gedelegeerde commissaris wegens benoeming tot directeur P.J. Geuze, 's-Gravenhage;
* N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Westplaatbuitengronden, Vest 129, Dordrecht. Overleden commissaris M.G. de Bloeme, 's-Gravenhage; Nieuwe commissaris mr. H. de Bloeme, 's-Gravenhage;
* G. van der Mijle, steenhouwerij en marmerhandel, Mart Steijnstraat 36, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: Bouwondernemer;
* A.C. Romeijn, Doelstraat 24, boter en kaashandel, Dordrecht. Aan het bedrijf toe te voegen: Limonade- en Mineraalfabriek. Handel in wijnen en likeuren;
* N.V. Maatschappij tot Exploitaite van Militaire en andere Het Wilhelminaplein, Gorinchem
..etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Commanditaire Vennootschap P.A. Bruijs en Co C.V., het drijven en exploiteeren van een of meer koffiehuizen, Merwekade 24, Dordrecht;
* Commanditaire Vennootschap M. van Zanten en Co, verkoop van sterken drank in 't klein in en de expl. van koffiehuizen enz, Voorstraat 205, Dordrecht;
* Sleepboot Judith, Noordendijk 75, Dordrecht;
* F. Duijm, uitgever van boekwerken, Gorinchem

[Dordrechtsche_Courant_1935-01-26_005.pdf]

zaterdag 2 februari 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* B.H. Alblas, brood- en banketbakkerij D 23 Sliedrecht;
...etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging VOORUIT, Chr. de Wetstraat 2, Dordrecht. uitgetreden directeur H. Beukman. Nieuwe directeur: J. Boers;
* Dordtsche Papierwarenhandel, Groote Spuistraat 37, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Gr. Spuistraat 8, handelsnaam gewijzigd in: P. de Visser;
* N.V. Dordtsche Woningbouw, Museumstraat 31, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Oranjepark 35;
* A. van der Wees & Co, beurtvaart en expeditiebedrijf, filiaal Bomkade 13, Dordrecht (hoofdkantoor Delft) Handelszaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam : "Algemeene Expeditie en Transport Onderneming A. v.d. Wees en Co NV" Beheerder filiaal Dordrecht: A. v.d. Wees Jr;
* Firma G. van Andel en Zonen
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-02-02_001.pdf]

zaterdag 9 februari 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Oostersch Tapijthuis BOCHARA, Joh. de Wittstraat 6, Dordrecht. Eigenares: mevr. J.M. Mulder-van Kooten;
* N.V. Handelmaatschappij van Rossum's motoren, Westeinde 47, Papendrecht..etc

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* De Nieuwe Dordrechtsche Drukkerij, 's-Gravendeelschedijk 17c, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van H.G.A. van de Kamp onder denzelfden naam;
* N.V. A. Meijers' blikdrukkerij en Lithografische Industrie, Wijnstraat 12-16, Dordrecht. Uitgetreden direcreturen: A. Meijers. ontslag verleend als procuratiehouder wegesn benoeming tot directeur: R. Meijers;
* Firma G. Talamini en Zoon, consumptieijsfabriek, Corn. de Wittstraat 55. Zaak verplaatst naar Corn de Wittstraat 49;
* R.J. Gijsen, brood- beschuit- en kleingoedbakkerij, Asperen
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-02-09_006.pdf]

zaterdag 16 februari 1935

WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
* L. van den Adel, handel in zand en grint, Weeskinderendijk 29c, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: "L. van den Adel en Zonen" Vennooten: L., T., H.F. en L. Jr van den Adel
* Coop Centrale melkinrichting, Corn de Wittstraat 2, Dordrecht. Uitgetreden bestuursleden: E.J. Roosdom en C. van Pelt. Nieuwe bestuursleden: H. de Jong en L. van der Linden;
* J.H.C. Göbel, in kruidenierswaren, Hooftstraat 62, Dordrecht. Zaak overgedaan aan A.D. van Weezel;
* W.A. Ponsen en Co., in wijnen bieren en limonades, Nieuwe Haven 35/36, Dordrecht. Eigenaar: J. van Stek overleden. Nieuwe eigenares: Wed. J. van Stek- geb. Ponsen;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij FREIJA,
N.V. Scheepvaart Maatschappij MADI
,
N.V. Scheepvaart Maatschappij ORIA en
N.V. Vervoermaatschappij ADOLFINE
, kantoor van voornoemde N.V.s verplaatst van Merwedekade 21 naar Math Balrenstraat 1, Dordrecht;
* N.V. Stoomsleepboot Maatschappij Wacht am Rhein V,
N.V. Maatschappij tot exploitaite van de sleepboot Wacht am Rhein VI,
N.V. Maatschappij Rijnschip Angelique en
N.V. Sleepschip Eduard
, kantoor van vornoemde NV's verplaatst van Rotterdam naar Dordrecht, Math Balrenstraat 11;
* Joh. G. Verheul, timmer- en aannemersbedrijf
..etc
* N.V. Zoutziederij v.h. J. de Bondt, Ringdijk 472, Zwijndrecht. Directeur L.F.D. van der Minne overleden;

[Dordrechtsche_Courant_1935-02-16_006.pdf]

zaterdag 2 maart 1935

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* H.M. Veringa, sleepdienst, Voorstraat 415, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Mauritsstraat 16;
* Kantoormachinehandel J. Verhoeven, Voorstraat 388, Dordrecht. Volmacht van W.P. Verhoeven vervallen;
* J. van Bueren, 't Wonder van Gorinchem
...etc

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* C. Blok, slagerij, Singel 15, Dordrecht;

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* J.P.A. van Heteren, banketbakkerij, Vriesestraat 83, Dordrecht
* N.V. Hollandsche Karpaten en Petroleum Maatschappij, Merwekade 25, Dordrecht
* J.J. Savelkouls, bevrachtingen en sleepdienst annex cafe, Merwekade 14, Dordrecht
* K. Zegelaar
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-03-02_005.pdf]

zaterdag 9 maart 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebr. Dubbeldam, rijwielhandel en herstelplaats, A317 Sliedrecht
..etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Houthandel en Kistenfabriek v.h. firma C. van der Linden, Papendrechtschestraat 1, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 18 Dec 1934 no 244). Handelsnaam gewijzigd: "N.V. Dordrechtsche hout- en bouwmaterialenhandel". Uitgetreden directeur: A.H. van Beest. uitgetreden commissarissen: L. van Beest en S. van der Linden. Nieuwe commissarissen: F.W.C. Blom en L.A. Burgers, welke tevens met de waarneming der directie belast zijn;
* N.V. Sleepboot CORHEN, Kuipershaven 19, Dordrecht. Uitgetreden directeur: C.H. Bos. Nieuwe directeur: Adr. Bos;
* N.V. Sleepboot JULIANA, Kuipershaven 19, Dordrecht. Uitgetreden directeur: C.H. Bos. Uitgetreden commissaris Adr. Bos; wegens benoeming tot directeur;
* DE VOLHARDING, winkel in kruidenierswaren en manufacturen, Oranjestraat 15a, Dordrecht. Filiaal Genestetstraat 12zw, Dordrecht opgeheven;
* N.V. Koffie en Theehandel voorheen O. de Wiljes. Filiaal Dordrecht, Voorstraat 370 opgeheven;
..etc


OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Pennocks Hotel, Wijnstraat 1, Dordrecht;
* Joh. Kosten, autoverhuurder, Dirksland;
* J. Baron, Nieuwpoort;

[Dordrechtsche_Courant_1935-03-08_019.pdf]

zaterdag 23 maart 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebroeders de Jager P.Czn, aannemersbedrijf van grond- en waterbouwwerken...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaart maatschappij DOROTHEA, Merwedekade 21, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Math. Balenstraat 11;
* N.V. Scheepvaart maatschappij OBIE, Merwedekade 21, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Math. Balenstraat 11;
* Sigarenmagazijn KRISPIJN, W. v.d. Hilst, Goeverneurstraat 38, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Josselin de Jongstraat 2;
* W. Quartel, winkel in kruidenierswaren en manufactueren, Maasdam
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-03-23_005.pdf]

zaterdag 30 maart 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Chcoladefabriek FEJO NV, Zandpad 7, Oud-Beijerland; Directeur: P.J. Landzaat...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* J.H. Castelijn, kleermakerij en stoffenhandel, Groenmarkt 16, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Steegoversloot 21;
* C. Herweijer, exploitant van de sleepboot BASTOGNE, Noordendijk 120, Dordrecht. Adres gewijzigd in: Hoekstraat 2;
* N.V. Kalkfabriek v.h. van Dijk & Co, Lijnbaandwarsstraat 4, Dordrecht. Filialen gevestigd te Brielle en Goes;
* N.V. Maatschappij Sleepschip ARBON, Merwedekade 21, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Math. Balenstraat 11;
* N.V. Technische Handelmaatschappij BANADO, sporthandel en schaatsenfabriek, Bleekersdijk 17, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Bagijnhof 46;
* Nederlandsche Patronen- Slaghoedjes- en Metaalwarenfabriek NV, Merwedehaven Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 4 maart 1935 no 44);
* G.C. Bijlenga, handel in manufacturen en aanverwante artikelen, Gorinchem
..etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Koopmans en Wieringa, importeurs van javastroohoeden, Boomstraat 13, Dordrecht
* S. Dam Jr, Gorinchem

[Dordrechtsche_Courant_1935-03-30_006.pdf]

zaterdag 13 april 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* C.T. den Breejen, griendhakkerij en hoepelmakerij, Hardinxveld

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Bouwmaatshcappij Het noorderkwartier, Kon. Wilhelminastraat 33rd, Dordrecht. uitgetreden commissairs: ir. J.J.W. Bijvoet. Nieuwe commissaris: J.W.A. Prins;
* Firma W. van Hemert en Zoon, handel in leder, drijfriemen enz, Raamstraat 8-10, Dordrecht. Bedrijf overgedaan aan de firma Jos. van Tilburg te Gorinchem;
* De Kluizenaar en in 't Veld meelfabriek, graanmaalderij enz. Kantoor verplaatst van Mazelaarstraat 3 naar Maartensgat 3, Dordrecht;
* Firma G. Kuyten, vischhandel, Knolhaven Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Rotterdam Marconistraat aan boord schip RISICO, Merwehaven;
* L.J. de Swart, broodbakkerij, Voorstraat 163, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den Dubbeldamscheweg A 566 Dubbeldam die deze zaak voortzet als filiaal;
* J.W. Waterbeek, sigarenwinkel, Vriesestraat 95, Dordrecht. Zaak wordt voortgezet door Waterbeek;
* A. van der Aa en K. Damen, aannemersbedrijf, Nieuweweg 145 Hardinxveld
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-04-13_001.pdf]

zaterdag 20 april 1935

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* In- en Verkoophuis G. Vermeulen, Wijnbrug 3, Dordrecht; Filiaal Rotterdam, Gelderschekade 11, opgeheven
* N.V. Nederlandsche Tegel- en Kunstmarmer Industrie, Vest 94, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Geertruidenberg, Stationsweg 2;
* N.V. Zuid-Hollandsche Cementhandel, filiaal Dordrecht, Buiten kalkhaven 10, opgeheven;
* N.V. Stoomsleepboot Deux Freres en Sleepdienst Deux Freres, Buiten Walevest 7rd, Dordrecht. Kantor verplaatst naar Groenendijk 34zw;
* Firma C. Smit & Zoon, Bleskensgraaf
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Motorboot Hoeksche Waard, Hooikade 1, Dordrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1935-04-20_001.pdf]

zaterdag 27 april 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Firma Baars, aannemersbedrijf, Westwal 19 Leerdam ...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* C. Blok, slagerij, Singel 15, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer P. Blok, die deze zaak voor eigen rekening en onder eigen naam voortzet;
* N.V. Cargadoors en Expeditiebedrijf v.h. G.A. van Sprang, Reeweg 28, Dordrecht, heeft haar bedrijf met ingang van 1 April 1935 overgedaan aan den heer G.A. van Sprang die dit bedrijf vanaf dien datum voor eigen rekening voortzet onder den naam: G.A. v. Sprang ;
* Jan Rutte, Wijnhandel, Bosb. Toussaintstraat 54, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: Conservenhandel;
* De Vooruitgang, manufacturenhandel., Voorstraat 133, Dordrecht. Eigenaar J. van Baale overleden. De zaak wordt voortgezet dor de Wed. M.A. van Baale-Bogaarts;
* N.V. De Verandering, 's-Gravendeel, Strijenschestraat 3. overleden commissaris E. Reedijk. Het filiaal (winkel in kruidenierswaren) Schotelstraat 47, Dordrecht overgedaan aan den heer J.I. de Klerk, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: DE VERANDERING.
...etc

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij De Waal, Mauritsstraat 10, Dordrecht;
* J. Baartse etc.. 

[Dordrechtsche_Courant_1935-04-27_001.pdf]

zaterdag 18 mei 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Stereo beschuit- en Koekfabriek NV. Vlak 7, Dordrecht (filiaal) Hoofdkantoor: Rotterdam, Gouvernestraat 53. Beheerder: H. Hartman;
* Cooperatieve Brandstoffen-vereeniging Onderling belang U.A., Hardinxveld...etc.

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* De Nieuwe Kolenmijn, steenkolenhandel, Knolhaven 27rd, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar: J.C. van der Rest. Nieuwe eigenaar: W. Langerak. Adres gewijzigd in: Jac. Catsstraat 10;
* Firma T. Jongkind en Zoon, metsel- en aannemersbedrijf, Wijnstraat 61, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar: A. Jongkind. Nieuwe eigenaar: T. Jongkind;
* W. Langerak, slagerij en grossier in vleesch, Rechte Zandweg A 400, Dubbeldam. De afdeeling grossierderij in vleesch overgedaan aan: Gebrs. A.C. en M. Langerak, gevestigd Oudelandscheweg A 68, Dubbeldam;
* ...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Commanditaire Vennootschap Handelsonderneming VULCAAN, Javastraat 9, Dordrecht;
* Magazijn De Luifel, winkel in electriciteitsbenoodigheden, Voorstraat 146, Dordrecht;
* Handelsonderneming H.E.B.A., levering van alle mogelijke soorten... Gorinchem;

[Dordrechtsche_Courant_1935-05-18_001.pdf]

zaterdag 25 mei 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* F.H. Kamsteeg, aannemer van bouwwerken, Hardinxveld
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Fa Gebrs Crone Kleedingfabrieken, Wijnstraat 103, Dordrecht.
Zaak omgezet in een commanditaire vennootschap. Beh. vennooten W.A.M. Crone en J.M. Crone;
* W. Fransen v.h. A. Roth's Orthopaedische Fabriek, Voorstraat 342, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Eindhoven, Stratumschedijk 6;
* A.J. van Heck & Co's Lunchroom Maatschappij NV, Filiaal Voorstraat 160,. Dordrecht opgeheven;
* N.V. Kunstmesthandel v.h. P.J. van Aardenne, Korte Gelderschekade 2, Dordrecht. uitgetreden commissaris: H.G.W. van Aardenne;
* Comm. Venn. fa J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Vlaardingen, Hoogstraat 202;
* Firma P. Bosman & Zoon, manufacturenhandel en meubelhandel, Rivierdijk A 399
..etc 

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* Schip Risico, eigenaar G.M. Verschuren, Merwedekade 14, Dordrecht;
* N.V. Sleepboot SUCCES, Oudenhovenstraat 14, Dordrecht
* N.V. Sleepkaan Firgo Fidelis II, Dordrecht
* N.V. Sleepkaan Wilhelmina, Dordrecht
* The Cross Way Bar, eigenaar J. Smits, Spuiweg 74, Dordrecht
* A. Holleman, Nieuwe Tonge

[Dordrechtsche_Courant_1935-05-25_001.pdf]

zaterdag 1 juni 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Dierenkrachtvoedferfabriek van der Linden en Laay, Dubbeldamscheweg A 580 Dubbeldam. Directeuren J. Laay en D. v.d. Linden. Maatsch. kapitaal f 10.000 geplaatst en gestirt f 4000 (Ned Staatscrt 23 mei 1935 no 100);

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Brouwerij de Sleutel, Varkenmarkt 64, Dordrecht. De heer G.J. Dozy, commissaris der vennootschap is benoemd tot gedelegeerd commissaris;
* J. van Waardhuizen, brood- koek en beschuitbakkerij, Spuiplein 2, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer T.F. Oskam, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: T.F. Oskam voorheen J. van Waardhuizen;
* A. de Jager, Kinderdijk
..etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* A. van Soomeren, brandstoffenhandel, Maasdwarsstraat 5, Dordrecht;
* C. Noordijk, vrachtrijder, Ring 117, Middelharnis;
* N. Bouman Pzn, beurtschipper, Haven A 475, Numansdorp;

[Dordrechtsche_Courant_1935-06-01_005.pdf]

zaterdag 8 juni 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Dordtsche Engroshandel, handel in electr materialen, radioart, rijwielen en rijwielart, ijzerwaren enz, Burg de Raedtsingel 23c, Dordrecht. Directeur: D. Stad. Maatschappelijk kapitaal f 2000 geheel geplaatst en gestort;
* Van Eden's Taxibedrijf ETAX, Corn de Wittstraat 55, Dordrecht. Eigenaar: D.A. van Eden;

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Bos Nationale en Internationale Scheepvaart en Transport-Maatschappij NV. Kantoor verplaatst van Kuipershaven 18 naar Bolwerk 1 zw;
* N.V. Machinefabriek voorheen H.J. Koopman, Noorderstraat 19, Dordrecht. Uitgetreden als directeur F.E. Koopman wegens benoeming tot lid Raad van Beheer. Uitgetreden als commissaris H.J. Koopman wegens benoeming tot lid raad van Beheer. 
Benoemd tot leden van den Raad van Beheer: P.J. Koopman en J.J. Bouman. Benoemd tot commissaris A. Koopman
Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 8 mei 1935 no 89);
* Timmers en Speelman, brandstoffenhandel, Merwedestraat 95, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J.H. Timmers onder eigen naam;
* Firma A.H. van Andel Jzn, Gorinche
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Centraal Gebouw Eisen, Groenmarkt 65/67, Dordrecht;
* C. Broere, vleeschhouwerij, A 763 Sliedrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1935-06-08_006.pdf]

zaterdag 29 juni 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Dubbel-Dordt, het verkrijgen vervreemden en exploiteeren en administreren van onroerende goederen enz Dubbeldam, Dubbeldamscheweg A 574. Directeur: D. Groeneveld. Maatschappelijk kapitaal f 1000, geheel geplaatst en gestort;
* PENKA-handelsonderneming, handel in tuin- en bloemkunstmest, Buiten Kalkhaven 18, Dordrecht. Eigenaar: B. van Berkel;
* W.F. van der Vet, smederij en kachelhandel, Hendrikstraat 59, Dordrecht;

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Motorschip Gasselte, kantoor verplaatst van Rotterdam naar Alblasserdam Hoogendijk A 79 ...etc.
* N.V. Rijnschip Hiawatha, Singel 144, Dordrecht. uitgetreden directeur: J. Fendel. Nieuwe directeur: G.E.H. Leermakers;
* N.V. Cultuur maatschappij LIDJEN, Huize Dubbelsteijn, Dubbeldam. Statuten gewijzigd
* Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken NV, Merwedestraat 40, Dordrecht. Statuten gewijzigd;
* Adriaan Volker's maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken NV C 582 Sliedrecht
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-06-29_005.pdf]

zaterdag 6 juli 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Comm Venn Van Dalen en Co..
* Comm. Venn. J.  van der Waal's Landbouwbedrijf, Stevensweg D 115, Dubbeldam. Beh. vennoot: J. van der Waal, Czn;

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Leesbibliotheek en kantoorboekhandel MERWESTAD, Vest 105, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Spuiweg 52;
* J.B. Leferink, dameskapsalon met verkoop van parfumerieen, Voorstarat 304, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: "Parfumeriehuis De Beurs". Zaak verplaatst naar Tolbrug 1;
* N.V. Sleepdienst Telephoon, Knolhaven 27zw, Dordrecht. Statuten gewijzigd (ned. Staatscourant 13 juni 19135 no 113);
* D. Stad, exploitant van winkelzaken in electr. art., ijzerwaren, rijwielartikelen, lampekappen, radio enz, Burg de Raadtsingel 23e, Dordrecht. Filiaal gevestigd Groenmarkt 32zw, Dordrecht onder den naam: HET WONDER VAN DORDRECHT;
* Dirks Struijs & Zoon NV, Vest 103zw, Dordrecht, handel ni wijnen, likeuren en gedistilleerd. uitgetreden directeur: P. UHL. Nieuwe directeur: D.A.J. van der TUYN. Het kantoor is verplaatst naar Schiedam. Een filiaal blijft gevestigt te Dordrecht, Vest 103zw (slijrerij)
* P.M. Tom, handel in visscherij-artikelen, Spuiweg 16, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Spuiweg 64;
* C. Verdoorn's Scheepsbevrachting, Buiten Walevest 3, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: makelaar in schepen;
* P. de Vos, graan en varkenshandel, Giessendam
...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1935-07-06_001.pdf]

zaterdag 13 juli 1935

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Aanneming maatschappij Groeneveld, Spuiweg 5, Dordrecht. Uitgetreden Commissarissen: D. en J. Groeneveld. Nieuwe Commissarissen: M. Ouwerkerk;
* P.A. Bruijs en A. van Oosten, sleepagenten, Merwedekade 24, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van P.A. Bruijs, onder eigen naam;
* N.V. van Goethem & Neuteboom's Buffetten-Maatschappij, wachtkamer station, Dordrecht. Het filiaal Dordrecht is per 1 juli 1935 opgeheven;
* N.V. Levensverzekering Maatschappij DORDRECHT, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Toegetreden als directeur J.A. de Bordes, s-Gravenhage;
* N.V. Maatschappij Motorboot CITO, Wijk C 183 Alblasserdam
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-07-13_005.pdf]

zaterdag 20 juli 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Collectieve transportverzekering van den Nederladnschen Bond van Graan- en Meelhandelaren, Engelenburgerkade 10, Dordrecht.
Secretaris-penningmeester: J.L. van Walbeek;
* P.J. Hageman, station-restauratie, Nurgem de raadtsingel 4, Dordrecht;
* Zand- en Grintzifterij De Combinatie, Papendrecht..etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Frans van den Hoogen & Co, wijnhandel, Buitenwalevest 5, Dordrecht. Bedrijf omgezet in de navolgende naamlooze vennootschappen
- N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen & Co, opgericht in 1844 Directeur: W.K.M. de Bruijn. Commissarissen: Wed. E. de Bruijn-Kolkman, H.O. de Joncheere, mr. J.F.J. Kolkman van Gouderak en C.l.J. Vergroesen. Maatschappelijk kapitaal f 200.000 geplaatst en gestort 11.000 (staatscourant 10 juli 1935 no 132);
- N.V. Wijnhandel J. van Oldenborgh & Zonen, opgericht 1799. Directeur: W.K.M. de Bruijn. Maatschappelijk kapitaal f 2000 geheel geplaatst en gestort (staatscourant 10 juli 1935 no 132);
- N.V. Wijnhandel Jan de Koningh en Zoon, opgericht in 1758. Directeur: W.K.M. de Bruijn. Maatschappelijk kapitaal f 2000 geheel geplaatst en gestort (staatscourant 10 juli 1935 no 132);
* C. van Zessen, handel in koloniale waren, No 186 Brandwijk
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-07-20_005.pdf]

zaterdag 10 augustus 1935

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* P.H. Groenendijk, beurtvaart, Kinderdijk...etc.
* Assurantie en Hyptoheekkantoor N. de Visser en Co, Wijnstraat 133, Dordrecht. uitgetreden vennoot: J.W.F. de Visser. Nieuwe vennoot A. de Visser;
* Bakovenbouw voorheen H.P. den Boer NV Merwedestraat 48, Dordrecht. Uitgetreden directeur: H.P. den Boer. Nieuwe directeur: C.L. Waalwijk;
* Firma Johannes van Gelderen, fabriek van kruiwagens annex houthandel, Wolpherenschedijk
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-08-10_001.pdf]

zaterdag 14 september 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Drukkerij Gebrs Bezemer, Boek- en handelsdrukkerij, Eigenhaard 1, Dordrecht. Vennooten: T. en J. Bezemer;
* C. Willemstijn v.h. G. van Uitert, Schoen en lederhandel, Voorstraat 15-17, Dordrecht. Eigenaar: Corn. Willemstijn;
* Het Modehuis, winkel in stoffen, dameshoeden en fournituren, Gasthuisstraat 17, Gorinchem;

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Begrafenis-Vereeniging N.V, Koningin Wilhelminastraat 26rd, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned Staatscourant 10 sept 1935 no 176);
* N.V. Biscuitfabriek Victoria, Lage Bakstraat 7, Dordrecht, depot Rotterdam opgeheven;
* Fa J. Lengton Jr en W.C. Wouters Jr, stucadoorsbedrijf, Dordrecht, Zaakadres is niet Potgieterstraat 11 doch Voorstraat 83, Dordrecht;
* N.V. Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien, Korte Gelderschekade 2, Dordrecht Statuten gewijzigd (Ned Staatscourant 5 sept 1935 no 173);
* N.V. Kunstmesthandel voorheen P.J. van Aardenne, Korte Gelderschekade 2, Dordrecht Statuten gewijzigd (Ned Staatscourant 5 sept 1935 no 173);
* Wed. E. Buquet van Ameijde, Leerdam
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* C. Haak, winkel in glas, porselein en aardewerk, Vriesestraatr 22, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1935-09-14_006.pdf]

zaterdag 21 september 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij KOLENVAART, Kon. Wilhelminastraat 13, Dordrecht. Directeur J.H. Nefkens. Maatschappelijk kapitaal f 600 geheel geplaatst en gestort (Ned Staatscourant 12 aug 1935 no 155);

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Bouwbedrijf LEIJDENS NV, Krommedijk 189zw, Dordrecht. uitgetreden commissaris D. Nederlof. Nieuwe commissaris: G.A.J. Teerlink;
* Parfumerie APOLLO, Bagijnhof 6, Dordrecht. Filiaal gevestigd te s-Gravenhage, Zoutmanstraat 12a onder den naam: MAISON DE CONFIANCE;
* A.J. Bos, winkel in parapluies en lederwaren, Gorinchem
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Gebr. A. en L.B. Bras, aanleggen van wegen en dijken, Math. Balenstraat 50, Dordrecht;
* Verkoopbureau voor Nederland PLUSETTE, Hof 4, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1935-09-21_001.pdf]

zaterdag 28 september 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Verheij's Autobusdienst, Heerenweg C 116 Dubbeldam. Eigenaar: P. Verheij;
* Leerdamsche Radio Distributiebedrijf
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Amsterdamsche Bank NV, Groenmarkt 11, Dordrecht. M. Kouwer, directeur van het bijkantoor Dordrecht is benoemd tot directeur van het bijkantoor Apeldoorn, benoemd tot directeur van het Bijkantoor Dordrecht: L.W. van der Vegte;
* Electrische Metaalslijperij en Vernikkelinrichting AMPERE, Spuiweg 91, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Hoogt 25. 
Handelsnaam gewijzigd in: "Electrische Verchroom- en Vernikkelinrichting van W. van Mierlobensteijn".
* B. van der Eijk v.h. J. Nooder, Zaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: Van der Eijk's Vleeschwarenbedrijf NV. Directeur B. v.d. Eijk. Maatschappelijk kapitaal f 20.000 geplaats en gestort f 10.000. Filiaal: J.P. Heijeplein 2 (Ned. Staatscourant 18 sept 1935 no 182);
* Gebr. Vinke, winkel in damesconfectie, Filiaal Dordrecht, Voorstraat 280, opgeheven;
* De Verandering, grossierderij en detailhandel in kruidenierswaren, Strijenschestraat 3 s-Gravendeel. Filiaal gevestigd te Dordrecht, Spuiweg 16.
* A.H.W. Vis, broodbakkerij, B 87 Develsluis
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-09-28_005.pdf]

zaterdag 12 oktober 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* B. Hubers, aannemen en uitvoeren van bouwwerken, van Slingelandtlaan 21, Dordrecht.
* Kinderen O. Bouman, graanhandel en kunstmesthandel, A 36 Andel
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* J. & K. Smit's machinefabrieken NB
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* P.A. van Rije en Zoon, metselaars- en aannemersbedrijf, Nieuwehaven 14, Dordrecht
* C. Roon Azn, Stellendam

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* A.M. de Korver, commissionair in paarden en vee, Oranjepark 23, Dordrecht;
* Gebrs Verheij, schildersbedrijf, Ameide;

[Dordrechtsche_Courant_1935-10-12_005.pdf]

zaterdag 19 oktober 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* C. Langeweg, grossier in binnen- en buitenland en comestibles, Kromhout 154rd, Dordrecht.
* De Ooievaar, Gez. Lozie, winkel in baby- en kinderkleeding, Spuiweg 25, Dordrecht. Venn mej. C. en mej. A.W.K. Lozie;
* J.A. van Seventer, aannemersbedrijf, Dubbeldamscheweg 23a, Dordrecht;
* W.Chr. van Wijngaarden NV kruideniers en comestiblesbedrijf, Brouwersdijk 251, Dordrecht. Directeur: W.Chr. van Wijngaarden. Maatschappelijk kapitaal f 1000, geheel geplaats en gestort (staatscourant 11 juli 1935 no 133)
* Gebr. Romijn, Sliedrecht...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Dordr. Glas Assurantie Mij BOUVY, Vlak 1, Dordrecht. Benoemd tot commissaris: L.R. Wentholt, Arnhem;
* W. van Gilst, winkel in krudieneirswaren, Gr. Hilledijk 360 Rotterdam. Filiaal gevestigd te Dordrecht Voorstraat 171;
* C. Langeweg, winkel in fruit en comestobles, Reeweg C 3 Dordrecht. Zaak overgedragen aan den heer J.C. Verkerke, die deze zaak voortzet onder den naam : Fruithandel v.h. C. Langeweg;
* Sigaren- en Sigarettenhuis H. Brand, Voorstraat 234, Dordrecht. 
Zaak overgedaan aan den heer W.G.C. Groenewegen, die deze zaak onder den bestaanden naam voortzet;
* Firma G. Verheij, stoffeerderij, Kinderdijk
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Firma Gebrs. G.M.C., C.W. en J.W. Jochems, hoepelmakerij, Vianen...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1935-10-19_005.pdf]

zaterdag 26 oktober 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij IMAGE, Havendijk, Gorinchem...etc.

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* De filialen onder den naam Chocoladehuis RECO te Dordrecht, Vischstraat 11, Gorinchem, Gasthuisstraat 27 en Sleidrecht, Kerkstraat worden vanaf 1 Oct 1935 voortgezet door: W.I.C.A. (hoofdkantoor Oosterbeek, pieterbergscheweg 36);
* Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz Lijnbaan 32-34, Dordrecht. 
Het verkoopbureau te Leiden, Nieuwe Rijn 96 onder den naam Verkoopbureau der EXCELSIOR Stofzuigers is met ingang van 1 September 1935 opgeheven;
* Comm. Venn. fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht.
Filiaal gevestigd te Delft, Choorstraat 36 onder den naam : Schoenmagazijn HECTOR;
* N.V. Steenkolenhandel v.h. P. Looman & Zonen, Noorderstraat 15-17, Dordrecht.
Filiaal gevestigd te Breda, Spoorstraat, emplacement Ned. Spoorwegen;
* H.A. Kervers, Leerdam
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-10-26_006.pdf]

zaterdag 2 november 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Gebroeders ter Wal, handel in fruit en comestibles, Gorinchem
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Noord-Holandsche Landbouwcrediet NV, Alkmaar...etc
* Drukkerij Ruytenbeek, Voorstraat 147, Dordrecht. De heer J.P. Ruytenbeek heeft zijn zaak overgedaan aan den heer A.J.M. Naber, die deze zaak voor eigen rekening en onder den bestaanden handelsnaam "Drukkerij Ruytenbeek" voortzet;
* J. van Drongelen, schoenmakerij, Nieuw Lekkerland...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-11-02_005.pdf]

zaterdag 9 november 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Firma Gebroeders Verwaal, smederij en constructiewerkplaats, Kuipershaven 35, Dordrecht. Vennooten: P.J. en E. Verwaal.
* Comm. Venn Algemeene Radio Distributie Onderneming ARDO, Zuid Voorstraat 36 s Gravendeel
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Van der Eyk's Vleeschwarenbedrijf NV, Dubbeldamscheweg 49, Dordrecht. Filiaal gevestigd Krommedijk 50a;
* N.V. Dierenkrachtvoederfabriek van der Linden en Laay, Dubbeldamscheweg A 580 Dubbeldam, Uitgetreden directeur: J. Laay;
* Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz, Lijnbaan 32/34, Dordrecht. 
De verkoopbureaux der Excelsior Stofzuigers te Delft, Gouda, Almelo en Tilburg zijn opgeheven;
* D. Stad, exploitant van winkelzaken in electr. art, ijzerwaren, rijwielart enz, Burg de Raedtsingel 23e, Dordrecht.
Filiaal gevestigd te Sittard, Limbrichterstraat 30 onder den naam: HET WONDER VAN SITTARD;
* A. van Noordennen & Zoon, hooi en stroohandel, Hardinxveld
..etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Sleepdienst Wouterdina, Nicolaasstraat 9, Dordrecht;
* Firma Rupol, fabriek van waschproducten, Kl. Haarschekade 46, Gorinchem;
* G. de Ruijter Gzn, veehandel, Streefkerk;

[Dordrechtsche_Courant_1935-11-09_005.pdf]

zaterdag 23 november 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J. van Driel, Wagenmakerij, Sommelsdijk...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij BOUVY, Vlak 1, Dordrecht.
Statuten gewijzigd (Ned. Staatscourant 18 nov 1935 no 225);
* H.J. van der Rest, handel in ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, kachels enz, Voorstraat 142-144, Dordrecht
Procuratie ingetrokken van den heer J. van Dalen Jr;
* A. Visser, meubel- en confectiehandel. Filiaal gevestigd te Leerdam. Lingestraat 7. Beheerder
...etc 

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Fa W.R. Stempels en Zoon, schildersbedrijf, Voorstraat 84, Dordrecht;
* HET WITTE PAARD, hotel-cafe-restaurant, Veerplein 1, Zwijndrecht (eigenaar A.M. Loesberg)

[Dordrechtsche_Courant_1935-11-23_005.pdf]

zaterdag 30 november 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij Lekkerkerk, Hoogendijk A 79, Alblasserdam. 
Directeur H.A. van Heusden, Dordrecht. Maatschappelijk kapitaal f 500 geheel geplaatst en gestort;
* W.J. Bats Jr, Leerdam...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Algemeene Verzekering maatschappij MERWEDE, Groenmarkt 58, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van den heer W. Boshoven. Toegetreden als directeuren K. Lotsy, K.J.J. Lotsy en mr J.W. Gratama;
* H.J. van der Rest, handel in ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, kachels enz, Voorstraat 142-144, Dordrecht. 
Procuratie verleend aan den heer H.J. van der Rest Jr;
* N. Weij, IJssalon, Hof 4, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer B.M. van Lodensteijn;
* De Verandering, grossierderij en detailhandel in kruidenierswaren, Strijenschestraat 3 s-Gravendeel. 
Filiaal gevestigd te Dordrecht Oudelandstraat 59;
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* W. Kardinaal, sigarenwinkel, J.P. Heijeplein 6, Dordrecht;
* H. van Gent Hzn, Ooltgensplaat;

[Dordrechtsche_Courant_1935-11-30_001.pdf]

zaterdag 7 december 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* J.Th. van der Linden's Schoenenmagazijn De Kaplaars NV, Voorstraat 169, Dordrecht. Directeur: J.Th. van der Linden. plaatsvervangend directrice: mevr. M.J. van der Linden-Beckers. Maatschappelijk kapitaal f 10.000 geplaatst en gestort f 3000 (Ned. Staatscourant 17 oct 1935 no 203);
* E. van Markensteijn, Middelharnis;

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* The Dutch Shoeworks, Kaatsheuvel. Filiaal te Dordrecht, Voorstraat 169 onder den naam Schoenmagazijn De Kaplaars opgeheven;
* Gebr. Gerzon's Modemagazijn NV, Voorstraat 248/250 Dordrecht. 
Ontslag verleend als beheerder van het filiaal Dordrecht aan den heer W.M. Meijer;
* H. den Breejen, Hardinxveld
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* M.A. Hamers, grossier in suikerwerken en aanverwante artikelen, Bankastraat 34, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1935-12-07_001.pdf]

zaterdag 14 december 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Krispijn's Welvaart, manufacturenhandel, Jac. van Lennepstraat 20, Dordrecht. Eigenaar: J. van Pelt, Filiaal Krommedijk 201;
* M. de Gier, slagerij, Gorinchem
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* N.V. Scheepvaartmaatschappij MARTINA, Kuipershaven 25, Dordrecht. Kantoor thans gevestigd Cronjestraat 29;
* N.V. Scheepvaartmaatschappij Jacoba van Eijk, Kuipershaven 25, Dordrecht. Kantoor thans gevestigd Cronjestraat 29;
* N.V. Scheepswerf en Gashouderbouw vh Jonker en Stans, HI Ambacht
...etc.

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* D.L. van Elk, drukkerij, Nieuwstraat 15, Dordrecht (eigenaar F.N. Huetinck);

[Dordrechtsche_Courant_1935-12-14_005.pdf]

zaterdag 28 december 1935

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* C. Verdouw, brood- beschuit en banketbakkerij, Nieuwstraat 36 Leerdam
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* Bouwbedrijf LEIJDENS NV, Krommedijk 189zw, Dordrecht. Benoemd tot Commissaris: P. Leijdens;
* N.V. Exploitatie Maatschappij Dordrecht, Gevaertsweg 12, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned Staatscourant 16 dec 1935 no 245);
* N.V. tot het aannemen van werken L Union, Transvaalstraat 2, Dordrecht.  Kantoor verplaatst naar Papendrecht, Hooftstraat 18 p.a. K. Hardam;
* N.V. Nederlandsche Schoen en Lederfabrieken Bata-Best, Hoofdkantoor Amsterdam. Filiaal gevestigd te Dordrecht, Voorstraat 184;
* N.V. Nederlandsche Glasindustrie De Merwede, Suikerstraat 4, Dordrecht. Uitgetreden directeur en benoemd tot commissaris H. van Dijl. Nieuwe directeur: J.C.B. van Dijl;
* N.V. de Sleepboot De Noord, Transvaalstraat 20, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar  Papendrecht, Hooftstraat 18 p.a. K. Hardam;
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1935-12-28_001.pdf]

**

(c) Dordrecht december 2008 EvD.