HANDELSREGISTER
Wekelijksche mededeelingen
1936-1937-1938

NB. Bedrijvenregister Zuid-Holland (vanaf 1921; http://www.nationaalarchief.nl/register_zh)

uit de Dordrechtsche Courant...

zaterdag 4 januari 1936

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Automobielindustrie De Hoeksche Waard, Singel 279, Dordrecht. Directeur L. de Jong. Maatschappelijk kapitaal f 50.000 geplaatst en gestort f 10.00;
* Fa. Adr. van Noort & Zn, slagersbedrijf, Krommedijk 18, Dordrecht. Vennooten: Adr. van Noort Sr en Jr;
* Vos Boek & Papierwarenhandel, Dubbeldamscheweg 73, Dordrecht. Eigenaar L. Vos (beperkte handlichting dd 10 sept 1935)
* G. Schermers, aannemer van waterbouwkundige werken, Nieuwendijk (woonark) Almkerk
...etc

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* P. van den Berg v.h. D.C. van der Straaten, slagerij, Vriesestraat 100, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer D.C. van der Straaten, die deze zaak voor eigen rekening en onder eigen naam voortzet;
* De Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging NV, Groenmarkt 64, Dordrecht. Uitgetreden directeur C. Vriesendorp Jzn. Nieuwe directeur: D. Krantz;
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* T. Jonkers, aannemersbedrijf, Korte Scheidingsweg 12, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1936-01-04_005.pdf]

zaterdag 11 januari 1936

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* De Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging NV, Groenmarkt 64, Dordrecht. benoemd tot commissaris: J.G. Wiebenga, Baarn;
* N.V. A. Meijer's Blikdrukkerij en Lithografische Industrie, Wijnstraat 12-16, Dordrecht. Uitgetreden directeur: C.M. Dicke H A zn en J. v.d. Steenhoven. Nieuwe directeur: J. van der Waarden. Kantoor verplaatst naar Dubbeldamscheweg 36;
* N.V. Sleepboot Heinrich, Merwedekade 16, Dordrecht. Uitgetreden directeur: H.H. van den Bosch. Nieuwe directeur J.W. van den Bosch.  Kantoor verplaatst naar Kuipershaven 33a rd;
* N.V. Sponsen en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn, Groenmarkt 25 Dordrecht. Statuten gewijzigd;
* D. Stad, expl. van winkels in electriciteits en radioartikelen, rijwielen en rijwielonderdeelen, ijzerwaren, gereedschappen enz, Burg de Raedtsingel 23e, Dordrecht.
Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den handelsnaam "D. Stad". Vennooten: D. Stad, L. Sons en I. Offenbach;
* De Blauwe Pui, winkel in radio- en electriciteitsartikelen, ijzerwaren enz, Voorstraat 209, Dordrecht.
De zaken uitgeoefend door De Blauwe Pui (eigenaar L. Sons) zijn met ingang van 1 jan 1936 ingebracht in de vennootschap onder firma D. Stad;
* A. de Bok, handel in manufacturen en
...etc

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Dordrechtsche Woning- en Pensionbureau (eigenaar C. van Dijk), Reeweg 135, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1936-01-11_001.pdf]

zaterdag 18 januari 1936

WIJZIGING HANDELSZAKEN
* De Haan en Harten, timmer- en aannemersbedrijf, Noordendijk 36, Dordrecht. Vennootschap per 1 januari 1936 ontbonden. Ieder der vennooten drijft vanaf dien datum voor eigen rekening zaken;
* N.V. A. Meijer's Blikdrukkerij en Lithografische Industrie, Dubbeldamscheweg 36; Benoemd tot commissaris H. Tietje, Amsterdam;
* W.Chr. van Wijngaarden NV, Brouwersdijk 251, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: N.V. Kruideniers en Comestiblesbedrijf KRUCO;
etc.

OPHEFFING HANDELSZAKEN
* Dordtsche Eternit- en Fijnhouthandel v.h. D. de Haan Sr, Kromhout 121/123, Dordrecht;
* Dordtsche Kolen Centrale, Reeweg Oost 28, Dordrecht;
* Firma Louis Volgraaf, zeilmakerij en handel in scheepsbenoodigheden, Kuipershaven 9, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1936-01-18_001.pdf]

zaterdag 14 maart 1936

NIEUWE INGESCHREVEN ZAKEN
* A. de Jong, expediteur en brandstoffenhandel, Nieuwstraat 100, Leerdam.
* De Kleine Bazar, winkel in kruidenierswaren en huishoudelijke artikelen Eigenaar F. Lemmen

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* Conservenfabriek De Merwede, Kuipershaven 36, Dordrecht. De heer A.J. v.d. Ree heeft zijn zaak overgedaan aan zijn zoons J. en H. van der Ree, die deze zaak voor gezamenlijke rekening voortzetten onder denzelfden handelsnaam.
* N.V. handelmaatschappij Romijn en Co, Korte Scheidingsweg 37, Dordrecht. Overleden directeur: C. Romijn. Nieuwe directrice: wed. C. Romijn-v.d. Graaf.
* N.V. Vereenigde Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn & Zonen, Aardappelmarkt 5, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: C. van Waalwijk van Doorn. Nieuwe commissaris: J.P. van Waalwijk van Doorn;
* N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen, opgericht in 1844, Buiten Walevest 5, Dordrecht.
Benoemd tot commissaris: mr. P.J. Sigmond.
* Gebr Pluijmert, vleeschhouwerij en spekslagerij, Sluisweg 39, Dordrecht. De heer P. Pluijmert uit de vennootschap getreden en zet het filiaal Groenmarkt 60 thans voor eigen rekening en onder eigen naam voort.
* G.A. van Sprang, cargadoors en expeditiebedrijf, Reeweg 28, Dordrecht. Bijkantoor gevestigd te Rotterdam, Maaskade 24.
* Comm. Venn. IJzerhandel onder de firma I.C. Mortier en Zonen, Hoogstraat 17-21, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-03-14_006.pdf]

zaterdag 21 maart 1936

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* J. van Dantzig, winkel in manufacturen, Filiaal Dordrecht Vriesestraat 65 opgeheven;
* Frans van Dijl, winkel in koloniale waren, Voorstraat 309, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer P. Dronkert, die deze zaak voor eigen rekening en onder denzelfden handelsnaam voortzet.
* Firma B.A. Frehe, Voorstraat 316 en 323, handel in dames-modeartikelen enz, Vennootschap ontbonden. De zaak Voorstraat 316 wordt voortgezet door den heer E.C. Frehe, onder denzelfden hadnelsnaam en de zaak Voorstraat 323 wordt voortgezet dor de dames M.C. Frehe en S.A. Frehe onder den naam: M. en S. Frehe.
* D.W. Koonings, brood- en banketbakkerij, Singel 131, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer F. Koonings die deze zaak voor iegen rekening en onder denzelfden handelsnaam voortzet.
* N.V. Sleepvaart Maatschappij BLANCHE, Singel 51, Dordrecht.
Overleden directeur: A.H. van den Bosch Sr. Nieuwe directeur: A.H. van den Bosch Jr. Nieuwe commissaris: J.W. van den Bosch.
* N.V. Sleepboot Calra Elizabeth, Binnenwalevest 23, Dordrecht. Overleden directeur: G. van Asperen. Nieuwe directrice: Wed G. van Asperen-Pijl.
* D. van Rij, handel in koloniale waren enz, Markt 7 Leerdam
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-03-21_005.pdf]

zaterdag 2 mei 1936

NIEUW INGESCHREVENZAKEN
* Baltus Meyer, goud- en zilverwerken, Westwagenstraat 19, Gorinchem
* Fa. van der Schild en Kamsteeg, drukkerij, Kotendijk 12, Gorinchem
* Fa. A.J. den Breejen en Zoon, Hardixveld

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* Dordrechtsche Coöperatieve verbruiksvereeniging U.A., Grootekerksbuurt 10, Dordrecht. Uitgetreden bedrijfsleider: P. van der Graaf. Nieuwe bedrijfsleider: W. Horsman.
* N.C. Hoogteiling (drogisterij Het Witte Kruis), St. Jorisweg 2, Dordrecht. Zaak overgedaan aan A. de Jong.
* Rotterdamsche Bankvereeniging NV, Kantoor Dordrecht. Bijzondere procuratie verleend aan L. Vos.
* A. van der Sijde's Slagerijen, Oranjelaan 67, Dordrecht. Filialen te Dordrecht, Toulonschelaan no 40 en Zwijndrecht, Roterdamscheweg no 4 resp overgedaan aan Wed. v.d. Sijde en M. Sonneveld.
* W. Verhage en Zn, bloemisterij en tuinderij, Timorstraat, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van Dirk Verhage onder denzelfden firmanaam.
* fa C. Smits ADzn en Co, sigarenfabriek, Gorinchem
..etc

OPHEFFING ZAKEN

* A. Visser, in manufacturen, Nanengat 18 Papendrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1936-05-02_006.pdf]

zaterdag 20 juni 1936

NIEUWE ZAAK
* W. Vermeulen, winkel in kruidenierswaren, Vlak 5, Dordrecht.

WIJZIGING IN ZAKEN
* R. Slagboom, sigarenmagazijn, Reeweg Oost 11 zw, Dordrecht; Zaak overgedaan aan den heer A. van den Herik
* N.V. Maatschappij tot verbetering van Volkshuisvesting, Ringdijk 169 Zwijndrecht. benoemd tot commissaris: J. Kramer, Dordrecht.
* J. Bos, boekhandel, Ringdijk 249, Zwijndrecht. Handelsnaam gewijzigd in Boekhandel Bos.

AMBTSHALVE OPHEFFING
* Schrijfmachinehandel Dordrecht, eigenaar C. van Dijk, Toulonschelaan 63, Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1936-06-20_001.pdf]

zaterdag 4 juli 1936

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* N.V. H. van Andel's Tabakindustrie (hoofdkantoor Delft) Filiaal Voorstraat 235 hoek Scheffersplein onder den naam Sigarenmagazijn de Valk per 29 juni 1936 opgeheven.
* N.V. Beurtvaartdienst JOHANNA, Nieuwe Haven 2, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 18 juni 1936 no 117). 
Naam der vennootschap gewijzigd in: Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf NV. Directeur: L. de Jong. Kantooradres gewijzigd in: Wolwevershaven 22.
* Magazijn 't Lichtpunt, winkel in lampekappen, huishoudelijke- en electr. artikelen enz, Voorstraat 290, Dordrecht. (hoofdkantoor Schiedam) Het filiaal Dordrecht, voorstraat 290 is per 15 juni 1936 overgedaan aan den heer L.J. Coenders (handlichting verleend dd 13 juni 1936).
* N.V. Maatschappij Sleepboot ELISE, Wijnstraat 31 rd, Dordrecht. Overleden directeur: F.W. Hasselo. Uitgetreden commissaris: A.J. Hasselo. Nieuwe directrice: mevr. wed. M.J. Hasselo-Otten. Nieuwe commissaris: D.B.C. van Oost.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MIPI, Vest 26, Dordrecht. uitgetreden directeur: A. Naaktgeboren. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Bolwerk 14.
* N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen & Co, opgericht in 1844;
   N.V. Wijnhandel J. van Oldenborgh & Zonen, opgericht in 1799;
   N.V. Wijnhandel Jan de Koningh en Zoon opgericht in 1758;
Buiten Walevest 5, Dordrecht. Procuratie verleend met beperkende bepalingen an den heer J.A. de Joncheere.
* Motorboot dienst Volharding, Middelharnis
* J. en K. Smit's Machinefabrieken NV, Kinderdijk

OPHEFFING HANDELSZAAK
* Sigarenmakerij Econoom, Rivierdijk B 470, Hardinxveld.

[Dordrechtsche_Courant_1936-07-04_001.pdf]

zaterdag 18 juli 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* C. Vink, winkel in kruidenierswaren, melk, boter en kaas, Jos. Israelstraat 104, Dordrecht.

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* N.V. Ferry, handel in fietsen, radioartikelen en aanverwante artikelen, Voorstraat 186, Dordrecht. Uitgetreden directeur: J.J.H. Lankhorst. Nieuwe directeur: J. Verstelle.
* Fa Linders, handel in koloniale waren Voorstraat 368, Dordrecht. Overleden eigenares: mevr. wed. W.M.C.P. Linders-Masion. Nieuwe firmanten: P.J.M. Linders en de dames M.A.J. Linders en W.J.M. Linders.
* N.V. Ned. Glasindustrie De Merwede, Suikerstraat 4, Dordrecht. Uitgetreden directeur: J.C.B. van Dijl. Uitgetreden commissaris: H. van Dijl. Nieuwe directeur: M. Scheepbouwer. Nieuwe commissaris: A.J. Teunissen, tevens procuratiehouder.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij SABI, kantoor Dordrecht verplaatst naar Rotterdam Hudsonstraat 115.
..etc

OPHEFFING HANDELSZAAK
* Fa. D.F. van Dijl, winkel in kruidenierswaren, Vriesestraat 59, Dordrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1936-07-18_001.pdf]

zaterdag 25 juli 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Chr. Kramer, Sliedrecht
..etc

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* N.V. Giraffe, kantoor verplaats van Rotterdam naar HI Ambacht D 6.
* Broodbakkerij Baanhoek, Wijk D 246 Sliedrecht
..etc

OPHEFFING HANDELS ZAKEN
* N.V. Sleepvaart Onderneming Successeur, Dordrecht
* J.L. Wünsch, timmerbedrijf, Dubbeldamscheweg 55, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1936-07-25_001.pdf]

zaterdag 8 augustus 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* C. van den Heuvel, besteldienst, haarstraat 46, Gorinchem
* B.F. Stehouwer Wzn, vlashandel, HI Ambaacht.

WIJZIGING IN HANDELS ZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Disconto Maatschappij, Nieuwe Haven 9, Dordrecht. Kantoor verplaats naar Groenedijk 32.
* N.V. Handelmaatschappij voorheeh Firma G. Vermeulen, Groenmarkt 6/8, Dordrecht. Overleden commissaris en waarn. directeur: D. Kuipers. Uitgetreden commissaris: A. Meeuws. De N.V. is met ingang van 30 Juli 1936 in liquidatie getreden. Liq. mej. J.E.C. Thomas, Scheveningen.
* Gebrs MION, kunststeenfabriek, Vest 94, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Gorinchem,. Molenstraat 42.
* A. van Well NV exploitaite van onroerende goederen, Dubbeldamscheweg 228 rd, Dordrecht. De N.V. is met ingang van 1 Augustus 1936 in werking getreden.
* Firma Jacob van Wageningen, ijzerhandel, Groote Kerksbuurt 25, Dordrecht. Door het overlijden van den firmant J. van Wageningen Dzn is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt op denzelfden voet en onder denzelfden handelsnaam voortgezet door den mede-firmant D. van Wageningen Sr. Procuratiehouder: D. van Wageningen Jr.
* N.V. Vereenigde Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn & Zonen, Aardappelmarkt 5, Dordrecht. Uitgetreden commissaris: J.P. van Waalwijk van Doorn Sr. Nieuwe commissaris mej. S. van Waalwijk van Doorn;
* Firma J. van Welsenes, timmerbedrijf en bouwstoffenhandel, Stek 21, Dordrecht. De firma is per 31 Juli 1936 ontbonden en geliquideerd. De vennooten J. van Welsenes en H.H. van Welsenes zetten vanaf dat tijdstip het bedrijf voort, ieder echter voor eigen rekening en onder eigen naam. 
J. van Welsenes gevestigd: Stek 21. H.H. van Welsenes gevestigd: Sumatrastraat 16rd.
* N.V. Ferry, handel in fietsen, radio-artikelen en aanverwante artikelen, Voorstraat 186, Dordrecht. Uitgetreden directeur: J. Verstelle. Nieuwe directrice: mevr. C. Westerhof-Hagendijk, Rotterdam.
* L. Hoftijzer en Zonen, hoepelmakersnedrijf, Giessendam
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-08-08_001.pdf]

zaterdag 15 augustus 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Lijkbezorging, Ambulance-dienst en Trouwrijden V.L.A.T., Singel 9, Dordrecht. Directeur: N.H. Nugteren. Commissaris: A.C. Pruyssers. Maatschappelijk kapitaal f 10.000 geplaatst en gestort f 6500. (Ned Statscrt 15 juni 1936 no 114)

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* G.J. de Groot en Zoon, handel in wild en eieren, Bagijnhof 52, Dordrecht.
Door het overlijden van den vennoot G.J. de Groot is de vennootschap ontbonden. De zaak wordt voortgezet door en voor rekening van den heer P.J. de Groot, onder denzelfden handelsnaam.
* MERWESTAD Leesbibliotheek en kantoorboekhandel, Voorstraat 325, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer D. Groen, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam Groen's Leesbibliotheek en kantoorboekhandel;
* A. van der Sijde's slagerijen, Oranjelaan 67, Dordrecht.
A. van der Sijde verhuisd naar Voorburg, Parkweg 310, aan dit adres is thans de hoofdzaak gevestigd, terwijl te Dordrecht, Voorstraat 301 en Hoekenessestraat 63, filialen blijven gevestigd.
* N.V. Maatschappij VAHALIS tot exploitaite van schepen en vaartuigen, Burg de Raadtsingel 5, Dordrecht.
Overleden directeur C.L. Oversier. Nieuwe directeur: J. Oversier.
* Firma A. Swets, bouw- en aannemersbedrijf, Burgem. Jaslaan 56, Dubbeldam.
De heer A. Swets zet thans het bedrijf voor eigen rekening voort. Aan het bedrijf toegevoegd: de fabrikatie van VOCHTEX (tegen vochtige muren en kelders).
* C. Adriaanse, Giessendam..etc
* De Verandering, grossierderij en detailhandel in kruidenirrswaren, Strijenschestraat 3, s-Gravendeel. Filialen te Dordrecht, Spuiweg 16 en Oudelandschestraat 59 opgeheven.

[Dordrechtsche_Courant_1936-08-15_001.pdf]

zaterdag 22 augustus 1936

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* J. Monster, in kruidenierswaren, Vriesestraat 106, Dordrecht. Zaak overgedaan aan zijn zoon B. Monster, die haar onder eigen naam voortzet;
* N.V. Kleedingsmagazijn en Sporthuis J.B. Overwijn, Vischstraat 1, Doredrecht. Filiaal gevestigd te Rotterdam, Schiedamsche Singel no 23.
* Cargadoorsbedrijf C.L. Oversier, Burg de Raadtsingel 5, Dordrecht;
Het bedrijf wordt dor de Erven voortgezet. Gevolmachtigde namens de Erven J. Oversier.
* R. van Bohemen, schildersbedrijf, zaak verplaatst van Groenmarkt 13 naar Voorstraat 44, Dordrecht.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij GOMMERT,
N.V. Scheepvaart Maatschappij HIDA
Stoomsleepvvaart Maatschappij KASPAR N.V.
Sleepboot Rijnstroom N.V.
Het kantooradres dezer N.V. 's is thans Steegoversloot 67 rd, Dordrecht
* J.P.A. Flier, Leerdam. Huwelijksche voorwaarden aangegaan. 

OPHEFFING ZAKEN
* J. van de Sande, Leerdam
* A. Bikker jr, Leerdam

[Dordrechtsche_Courant_1936-08-22_005.pdf]

zaterdag 12 september 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Belgisch Nederlandsche Klompenhandel J. Kooiman, 's-Gravendeel
* Chemische fabriek Phoscarea, vervaardigen van geneeskrachtig water, Sliedrecht, Industrieweg 9 E. E. Bakker;

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* A. Dolk, schoenmakerij en handel in fijne lederwaren, zaak verpalatst van Vrieseweg 17 naar Vrieseweg 12, Dordrecht;
* LUXOR-THEATER, Vischstraat 8, Dordrecht. Uitgetreden vennoot: C.J. Silvius. [NB Luxor 1910-1935, in 1935 25-jarig bestaan]
* N.V. tot exploitaite der haveninrichtingen van Dordrecht, 's-Gravendeelschedijk, Dordrecht.
Uitgetreden commissarissen: dr. R. Weber en ir. C. Wolterbeek. Nieuwe commissarissen: C.M. Dicke H.Azn, H.G. van der Esch. Nieuwe directeur: L. van Gelder.
* Cargadoorsbedrijf C.L. Oversier, Burg de Raadtsingel 5, Dordrecht. Collectieve volmacht tezamen met den heer J. Oversier verleend aan: L.G.J. Blokland.
* Firma Recourt's Strijkinrichting, Singel 107, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: Stoomwasscherij en Chemische wasscherij A. Meeldijk.
* Firma H. Huisman, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-09-12_001.pdf]

zaterdag 19 september 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* G.J. de Weerd, Leerdam

WIJZIGING IN HANDELSZAKEN
* C. Duimel, grossier in rijwielen enz, Reeweg Oost 141, Dordrecht.
Zaak omgezet in een naamlooze vennootschap onder dne naam: CEDUDOR  Rijwielfabriek voorheen C. Duimel NV, Directeur: C.A. Duimel. Gedel. commissaris: H.M. Duimel. Maatschappelijk kapitaal f 20.000 (Ned Staatscrt 10 sept 1936 no 176);
* Comm. Venn fa J.M. peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht
Filiaal gevestigd te 's-Gravenhage, Jan v.d. Heijdenstraat 53
* Wed. P. van Ham, bouwbedrijf, F 49 Dubbeldam. Zaak overgedaan aan den heer B. Naaktgeboren.
* F.W. Klaarenbeek Sr, Leerdam ...etc
* N.V. Scheepvaart Mij Fiat Lux
N.V. Scheepvaart Mij Laboremus
N.V. Sleepschip Clasina
N.V. Scheepvaart Mij NEDO
N.V. Transport Mij Josephine
 N.V. Sleepschip Mataugerma
N.V. Scheepvaart Mij LUXOR en
N.V. Scheepvaart Mij AEGIR
. Het kantoor dezer N.V. 's is verplaatst van Math. Balenstraat 11 rd naar Steegoversloot 67 rd, Dordrecht

OPHEFFING ZAAK
* W.C. Klein, slagerij en worstfabriek, Groenmarkt 7, Dordrecht.


[Dordrechtsche_Courant_1936-09-19_006.pdf]

zaterdag 10 oktober 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
*A. Schelling, Klaaswaal

WIJZIGING IN ZAKEN
* Comm. Venn fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht.
Filialen gevestigd te Lisse, Heerenweg 214, Hillegom, Hoofdstraat 75 en Scheveningen, Badhuisstraat 5;
* N.V. Vereenigide Slagerijen van J.P. Waalwijk van Doorn en Zonen, Aardappelmarkt 5, Dordrecht.
Filiaal Scheveningen, Neptunusstraat 62 opgeheven;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij VOCA,  N.V. Maatschappij Sleepschip Confiance,  N.V. Maatschappij Sleepschip Arbon
Het kantoor dezer N.V. 's verplaatst van Math. Balenstraat naar Steegoversloot 67rd, Dordrecht.
* AURORA, ververij en chemische reiniging, Gorinchem
...etc

OPHEFFING ZAAK
* W. Volker, aannemer van waterwerken, Wijk D 240, Sliedrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1936-10-10_005.pdf]

zaterdag 24 oktober 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Th.J. Giphart, Alblasserdam
* H. Bos, broodbakkerij, Oudendijk D 102, Dubbeldam
...etc

WIJZIGING IN ZAKEN
* American Studio, Voorstraat 215, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer A. Piket, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam FOTARIA STUDIO;
* Van Beesten en Visser, electrotechnisch en techn. installatie bureau, zaak verplaatst van Vriesestraat 75 naar Bleekersdijk 25, Dordrecht.
* N.V. Boersma's Sleepdienst maatschappij, Houttuinen 15a, directeur S.A. Noels
* Bouwbedrijf Leidjens NV, Krommedijk 189zw, Dordrecht. Uitgetreden directeur: A. Leijdens. Uitgetreden commissaris: P. Leijdens, Nieuwe directeur: M.A. Hamers. Nieuwe commissaris: W. Leijdens.
Kantoor verplaatst naar Bankastraat 34, Dordrecht;
* IKOLA NV, winkel in koloniale waren (hoofdkantoor Amsterdam). Filiaal Voorstraat 219, Dordrecht, opgeheven;
* Maison Pennock, dameshoedenmagazijn, Bleekersdijk 40, Dordrecht, zaak overgedaan aan den heer O. Sacks, die deze zaak voor eigen rekening en onder denzelfden naam voortzet;
* fa. C. Romeijn en Zn, Gorinchem
...etc.

OPHEFFING ZAKEN
* Wed. J. Pott-Lighaam, Alblasserdam
* L.A. Wüinsch, handel in rijwielen en electr. art, Groote Kerksbuurt 39, Dordrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1936-10-24_006.pdf]

zaterdag 31 oktober 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Gebr. Simons, broodbakkerij, Neiuw-Lekkerland
* H. Visser Jzn, schilder en behanger, Sliedrecht
* D. v.d. Bom, Zwijndrecht
* J. van Leeuwen, Zwijndrecht

WIJZIGING IN ZAKEN
* T.C. Bakhuizen, boekhandel en drukkerij, Alblasserdam
etc.....

[Dordrechtsche_Courant_1936-10-31_005.pdf]

zaterdag 14 november 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Gez. Diepenhorst, in mode-artikelen, Dam A 320 Ameide

WIJZIGING IN ZAKEN
* Comm. Venn. fa J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht.
Filialen gevestigd te 's Gravenhage, van Zeggelenlaan 107 en Rotterdam, Vierambachtstraat 83, onder den naam HECTOR.
* H. Schoolenberg T zn, winkelier en grossier in kruidenierswaren, Voorstraat 79, Dordrecht.
Handelsnaam gewijzigd in T. Schoolenberg;
* M. van Wijngaarden, handel in kaas, boter, spek en aanverwante artikelen, Wijk 78, Giessendam
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-11-14_006.pdf]

zaterdag 28 november 1936

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Chr. Rietveld, Alblasserdam

WIJZIGING IN ZAKEN
* Bouwbedrijf LEIJDENS NV, Bankastraat 34, Dordrecht. Uitgetreden directeur: M.A. Hamers. Nieuwe directeur W. Leijdens. Uitgetreden commissaris: W. Leijdens. Nieuwe commissaris P. Leijdens. Kantoor verplaatst naar Dordrecht, Marktstraat 9;
* N.V. Chemicalienhandel v.h. firma A. Bisschop Pzn, Hooikade 2-3, Dordrecht. Nieuwe commissaris: J.P. Treub, Gouda;
* Abr. S. Kleinkramer, in manufacturen en confectie, Reeweg 40 Dordrecht. Adres gewijzigd in: Toulonschelaan 34;
* A. Stoter, heerenkapsalon, Vestibule station, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer J. Tollens;
* H. van Wel, vleeschhouwerij spekslagerij en fijne vleeschwaren, Bagijnhof 28, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: D. van Prooijen v.h. H. van Wel;
* N.V. Vervoermij August Therese,
N.V. Scheepvaart Mij WOLGA,
N.V. Scheepvaart Mij Tolerance
N.V. Scheepvaart Mij St. Therese
. Het kantoor dezer N.V. s is verplaatst van Math. Balenstraat 11rd naar Steegoversloot 67rd, Dordrecht;
* N.V. Zuivelfabriek De Graafstroom, Bleskensgraaf
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1936-11-28_005.pdf]

zaterdag 5 december 1936

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* F. van Asch, brood- beschuit- koek- en banketbakkerij, Meent 10, Leerdam
etc

WIJZIGING IN ZAKEN
* A. de Bruin, fa C.S. van Waalwijk van Doorn, vleeschhouwerij, Prinsenstraat 39, Dordrecht.
Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: A. de Bruin & Zonen. Vennooten: A. de Bruin Sr, A. de Bruin Je en Adr. de Bruin;
* N.V. Maatschappij tot Exploitaite van de polders jannezand, Middelland en Nieuw Middelland en de Boven en benedenplaat gelegen onder de gemeenten Made en Bussen, Wijnstraat 117, Dordrecht. uitgetreden commissaris: mr. J.H. Telders, s Gravenhage, Nieuwe commissaris: mr. D.A.E. Immink, Haarlem;
* C.L. Oversier, cargadoorsbedrijf, Burg de Raadtsingel 5, Dordrecht.
Het bedrijf is overgenomen en wordt voortgezet dor de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Bevrachtingskantoor NV, hoofdkantoor Amsterdam, Singel 198. Beheerders: L.G.J. Blokland en J. Oversier;
* M. en J. Vliegenthart, motorbootdienst Alblasserdam-Rotterdam
etc...

OPGEHEFFING ZAKEN
* Fa Gebrs Woudenberg, aannemen van straatwerken en wegenbedekking, Prinsengracht 63 Ameide
* A. Verzendaal, kruidenier, Paul Krugerstraat 22, Dordrecht
* N.V. Scheepswerf DORDRECHT, in liquidatie te Dordrecht
* N.V. Landbouwonderneming Agricultura, Herkingen 
etc...

[Dordrechtsche_Courant_1936-12-05_005.pdf]

zaterdag 12 december 1936

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* Dierenhandel Kennel van de Kilstroom, 's-Gravendeelschedijk 76, Dordrecht. Eigenaar: L. Saarloos;
* N.V. Sleepschip JO MARIA, Wolwevershaven 36, Dordrecht. Directeur: W. Muller
* N.V. maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen BIJKU III, Zuidendijk 333, Dordrecht. Directeur: D. in 't Veld;

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Vervoer Maatschappij MATHILDE, Math Balenstraat 11rd. kantoor verplaatst naar Steegoversloot 67rd;
* H. IJzerman, sigarenmagazijn, handel in petroleum, benzine, rijwielen en herstelplaats, Papendrecht
etc.

OPGEHEVEN ZAKEN
* A. Boulogne, winkelier in koloniale waren en leesbibliotheek, Zwijndrecht;

[Dordrechtsche_Courant_1936-12-12_012.pdf]

zaterdag 19 december 1936

NIEUW INGESCHREVEN HANDELSZAKEN
* N.V. Zandzuigerbedrijf Secunda, Singel 61, Dordrecht. Directeur: A.H. van Wijngaarden

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Dordtsche Zeediensten, 's-Gravendeelschedijk, Dordrecht. Overleden commissaris L. Frank. Nieuwe comm: Th.H. Wagstaff, H.J.H. van Strieland, J.J.C. Scmetz en J.W.M. Hoppen;
* Van Dijk en Co, grossiers in binnen- en buitenl. fruit, Kromhout 154 rd, Dordrecht.
Vennootschap ontbonden. De vennooten G. van Dijk, Kromhout 154 en C. Langeweg, Vrieseweg 47rd zetten thans het bedrijf ieder voor eigen rekening en onder eigen naam voort;
* Gebr. Hasselo, sleepagentschap, Merwedekade 8, Dordrecht.
Wegens overlijden van den firmant F.W. Hasselo is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt thans voortgezet door den heer A.J. Hasselo onder denzelfden handelsnaam.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij NEBA, Reeweg oost 115, Dordrecht. Uitgetreden directeur H. Brusik. Nieuwe dir: F.J. Holemans;
* N.V. Sleepdienst EENDRACHT, Bomkade 9, Dordrecht. Statuten gewijzigd.
* Smit en Knoop, wagenverhuurderij en wagenmakerij, Kolfstraat 29, 34 en 44. Aan het bedrijf toegevoegd: Carry en rijwielhandel;
* N.V. Hotel Cafe-Restaurant WATERLOO, Willemsdorp, Dubbeldam. Uitgetreden comm. A.H. Korthals;
etc..

[Dordrechtsche_Courant_1936-12-19_006.pdf]

zaterdag 20 maart 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* J. Jansen, manufacturen, meubelen, bedden, Voorstraat 360-362, Dordrecht. Eigenaar: J. Jansen.
* Pieters Papier, papierhandel, Bleekersdijk 55 rd, Dordrecht. Eigenaar: J. Pieters.
* Joh. Plomp & Zonen, Oud-Beijerland.

WIJZIGING IN ZAKEN
* Mij. ter vervaardiging van gasmeters enz, Lijnbaan 32-34, Dordrecht. Verkoopbureau der Excelsior stofzuigers, gevestigd te Breda, van Coothplein 26. Opgeheven filiaal Hengelo en filiaal Leeuwarden.
* OSA N.V., inlichtingsbureau voor autogarages, Burg. de Raadtsingel 19, Dordrecht. Uitgetr. commissaris: J. Molenaar, Zaandam, nieuwe commissarissen: P.C. van Mill, Gorinchem en J.P.C. Posthuma, Zeist.
* A. van der Sijde's Slagerijen, hoofdkantoor Voorburg. Filiaal Dordrecht, Voorstraat 301 opgeheven.
* Fa. Talamini & Zonen, exploitatie Italiaansche IJsfabriek LA VENEZIA, Corn. de Wittstraat 49, Dordrecht. Fil. Tilburg opgeheven.
* Ver. Ziekenhuisverpleging, Hofweerstraat 31 Hardinxveld
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* A.A. de Zeeuw, bouwbedrijf, Stevensweg D 145 Dubbeldam;
* R. Jochems Rzn, slagerij, Voorstraat 83, Vianen;

[Dordrechtsche_Courant_1937-03-20_005.pdf]

zaterdag 3 april 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dordrechtsche Tandtechnisch Laboratorium, Reeweg 159 Dordrecht. Eigenaar: J.H. Kemp.
* Jb. Schelling, grossierderij De Twee Bruggen, grossierderij in suikerwerken en aanverwante artikelen, Kromhout 129 Dordrecht. Eigenaar J. Schelling;

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier, Kon. Wilhelminastraat 33rd, Dordrecht. uitgetred commissaris: Vincent J.M. Eras. Nieuwe comm. B. van Bilderbeek.
* E.C. Bozua, smederij, annex haardenmagazijn, Kasperspad 97 en Vrieseweg 77, Dordrecht.
Overl. eigenaar: E.C. Bozua. Nieuwe eigenares: wed. E.C. Bzoua-Hazenbosch. Naam gewijzigd in: Firma Wed. E. Carel Bozua.
* Dordrechtsche Coöperatieve Verbruiksvereeniging, Gr. Kerksbuurt 10, Dordrecht. uitgetr. commissaris: L. Bouman. Nieuwe comm: C. de Winter.
* N.V. handelmaatschappij FRISIA, hoofdkantoor Voorschoten. Het filiaal Dordrecht, Bleekersdijk 8 onder den naam DE ECONOOM in huish art overgedaan aan mej. E.M. van der Kloet.
* N.V. De Sterrenberg Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Landgoederen, Gronden en Fondsen, Groenmarkt 6/8 Dordrecht. Statuten gewijzigd in N.V. Administratie maatschappij De Sterrenberg.
* Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van de Westplaatbuitengronden NV, Vest 129, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned Staatscrt 18-3-1937 no 53).
* Comm. Venn. fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht.
Filialen gevestigd te Beverwijk Breedstraat 27 en Utrecht, Seenweg 34 onder den naam: Schoenmagazijn Hector.
* N.V. maatschappij tot Exploitatie van baggermateriaal, kantoor verplaatst van Sliedrecht B 200 naar Dordrecht, Reeweg 171zw.
* Firma H.K. van Wingerden en Zonen, fabrikanten van koperwerken, melkgeul 7
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-04-03_005.pdf]

zaterdag 24 april 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* D. Mookhoek Jr, constructiewerkplaats en electr. smederij, Groote Kerksbuurt 8, Dordrecht

WIJZIGING IN ZAKEN
* Begrafenisvereeniging NV, Kon. Wilhelminastraat 26, Dordrecht. Benoemd tot commissaris H.O. van der Esch;
* N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij Zuid-West, Fortuinhof 8, Dordrecht. Uitgetreden directeur: J.G. Bergman. Nieuwe directeur: W. Muller.
* De Vries Robbé & Co...
etc.

OPGEHEVEN ZAAK
* BANDOR Schaatsenfabriek en Slijpinrichting, eigenaar A. Bakker, Achterom 46, Dordrecht;

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
*J. Riedijk, slagerij, Straatdijk A 378 Dirksland
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-04-24_006.pdf]

zaterdag 1 mei 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Sleepboot ALEYON, Kuipershaven 33 Dordrecht. Directeur J.W. van den Bosch.
* Fotobureau De kroon, Tiendweg 61 Leerdam
..etc

WIJZIGING IN ZAKEN
* Angelo Betti en Comp., room en consumptie ijsfabriek, zaak verplaatst van Vleeschhouwerstraat 34 naar Toulonschelaan 65 zw Dordrecht.
* H. Heidenreich, stucadoorsbedrijf, Zaak verplaatst van Papeterspad 18 naar Steegoversloot 59 Dordrecht.
* Wed M. Visser Mzn, vlashandel, Javastraat 26, Dordrecht. Kantoor thans gevestigd 's-Gravendeel, Beneden Havendijk 115.
etc...

AMBTSHALVE OPHEFFINGEN
* A. van der Linde, sigarenhandel, Voorstraat 148 Dordrecht

[Dordrechtsche_Courant_1937-05-01_006.pdf]

maandag 10 mei 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Fa Gebr Kaasschieter, Meerkerk

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Attractie, sleepdienst, Kantoor verplaatst van Dubbeldamscheweg 64zw, Dordrecht, naar Rotterdam, Dillenburgstraat 1. Uitgetreden directeur Th.H. van Giesen. Nieuwe directeur: Adr. de Visser.
* N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zn, Dubbeldamscheweg 17,19,30,32 en 34, Dordrecht. Ontslag verleend aan J.N. Waals als adj-directeur. Procuratie verleend aan: J.H. Scheffers.
* H.M. Gelissen, handel in olien, victualien, Boomstraat 9, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van M.M. Gelissen;
* Maison de Liver, Heeren- en Dameskleermakerij, zaak verplaatst van Voorstraat 64 naar Voorstraat 261, Dordrecht;
* De Coöperatieve Stoomnzuivelfabriek Samenwerking G.A
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-05-10_005.pdf]

zaterdag 22 mei 1937

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank, Groenmarkt 64, Dordrecht. uitgetreden als directeur en benoemd tot commissaris en lid van de commissie van toezicht: S.M.S. Philipse. Overleden commissaris: C. Vriesendorp Jzn. Nieuwe Directeur: jhr. mr. K.J.M. Huydecoper.
* D.C. van der Straaten, vee- en vleeschhandel, Toulonschelaan 6 Dordrecht. Vleeschhouwerij Vriesestraat 100 opgeheven.
* Firma G. Talamini en Zonen, exploitatie Italiaansche IJsfabriek La Venezia, Corn. de Wittstraat 49, Dordrecht. Toegetreden vennoot: M. Talamini.
* J.Th. van der Linden's Schoenenmagazijn De Kaplaars NV, Voorstraat 169, Dordrecht. Uitgetr. directeur: J.Th. van der Linden. Uitgetr. plaatsv. directrice: mevr. M. van der linden-Beckers. Nieuwe directeur: A. Zondag. Nieuwe plaatsv directrice: mevr. J. Zondag-Beckers.
* Ch.H. Dijkman, molenaar en graanhandel, Vroonweg Dirksland
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* Sigarenmagazijn Industria, eigenaar M. van Kleef, Dubbeldamscheweg 25, Dordrecht.

[Dordrechtsche_Courant_1937-05-22_001.pdf]

zaterdag 5 juni 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dordtsche Vereffenings en Trustmaatschappij NV, Wolwevershaven 20 Dordrecht. Directeur: mr. L. Salomonson. Maatschappelijk kapitaal f 2500 geheel geplaatst en gestort (Ned. Staatscrt 20 mei 1937 no 94)
* firma Noordermeer en Piera, Zwijndrecht..etc

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Brandverzekering Maatschappij HOLLAND VAN 1859, Wijnstraat 110-112, Dordrecht. Uitgetr. als adj.-directeur: mr. J.W. Gratama, wegens benoeming tot directeur. Benoemd tot commissaris: mr. J.J. Terf, Zaandam;
* Cycle Import, winkel in rijwiel- en electr art enz, Filiaal Dordrecht, Steegoversloot 32 opgeheven. Filiaal Voorstraat 378 verplaatst naar Voorstraat 236.
* N.V. Nederlandsche Brand Assurantie Mij De Salamander, Wijnstraat 110-113, Dordrecht. Benoemd tot directeur mr. J.W. Gratama.
* N.V. Nederladnsche Schoen- en Lederfabrieken Bata-Best, Filiaal Vriesestraat 1 Dordrecht opgeheven.
* N.V. Rijnschip Hiawatha, Singel 144, Dordrecht. Uitgetr. Dir. G.E.H. Leermakers. Nieuwe dir. J. Fendel. Kantoor verplaatst naar Singel 45.
* N.V. Sleepvaartmaatschappij DA CAPO, Voorstraat 30, Dordrecht. Overl. comm. J.C. en H. van Deursen. Kantoor thans gevestigd Heijsterbachstraat 44.
* W.A. van den Berg, vervaardiging van blikemballage en aanverwante artikelen bedrukt en onbedrukt, Maasstraat 21, Dordrecht. Zaak overgedaan aan de heeren: J., T. en S. van den Berg, die deze zaak voortzetten als vennootschap onder firma onder denzelfden naam.
* G.C. van Santen, Hardinxveld
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-06-05_001.pdf]

zaterdag 19 juni 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* T. van Herk, brood en banketbakkerij, Riouwstraat 50, Dordrecht.
* F. Willems, electr. techn. bureau en rijwielhandel, Ringdijk, Zwijndrecht
* Taxi Centrale N.V. in oprichting, Singel 279/281 Dordrecht. Eigenaar: D.A. van Eden. Procuratiehouder: J. Metzger.

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Autogarage, zaak verplaatst van Singel 279/281 naar Geldeloozepad 72-76 Dordrecht.
* Van Eden's Taxi-bedrijf ETAX. Zaak verplaatst van Corn. de Wittstraat 55 naar Singel 279/281, Dordrecht.
* Comm. Venn fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht, filiaal gevestigd te Utrecht, Amsterd. straatweg 299 onder den naam Schoenmagazijn HECTOR.
* A. van der Sijde's Magazijn, Filiaal Hoekenessestraat 63 Dordrecht. overgedaan aan den heer B. Meijer, die deze zaak voor eigen rekening en onder eigen naam voortzet.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MARIE, Kantoor der N.V. verplaatst van Roosendaal naar Dordrecht, Steegoversloot 67rd.
* Firma J. Borstlap, Gorinchem
...etc

OPGEHEVEN ZAAK
* A. en M. Donker, touwhandel en lederwerk, Walstraat 5, Gorinchem..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-06-19_006.pdf]

zaterdag 3 juli 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dordtsche Leesclub, Gebrs Bons, leesinrichting, Voorstraat 371, Dordrecht. Vennooten: H. en K. Bons;
* N.V. Scheepvaart maatschappij WICO, Fortuinhof 6, Dordrecht. Directeur: J.G. Bergman;
* Fotobureau CORONA, Lingedijk, Leerdam.

WIJZIGING IN ZAKEN
* Bank-Associatie Wertheim & Gompertz 1834 en Credietverneening 1853 NV, Bijkantoor Dordrecht, Voorstraat 130 opgeheven;
* N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen BIJKU III, Dubbeldamscheweg 228, Dordrecht. Nieuwe directeur: A. van Well.
* R. Stempels Pzn, effecten en assurantien, Wijnstraat 128, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. De zaak wordt voortgezet door en voor eigen rekening van E. Benedictus onder eigen naam.
* Th.H. Lawende, schoenherstelinrichting, Zaak verplaatst van Krommedijk 373A naar Dubbelstraat 58, Dordrecht.
* Teunis van Andel brandstoffenhandel, beurtdienst enz, Gorinchem
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-07-03_005.pdf]

zaterdag 10 juli 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Comm. Venn. Manufacturenhandel G. Verwoerd, Roemer Visscherstraat 15, Dordrecht. Beh. vennoot: G. Verwoerd.
* Passage- en Reisbureau Dordrecht, Groenmarkt 1, Dordrecht. Eigenaar: A.W.W. Goudswaard, Rotterdam.

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Algemeene Confectiehandel van C. & A. Brenninkmeijer, filiaal Dordrecht, Bagijnhof 40-42. ontslag verleend als beheerder: M.W.M. Weber. Nieuwe beheerder: B. Overzier.
* N.V. Algemeene Verzekering Maatschappij Merwede, kantoor verplaatst van Groenmarkt 58 naar Wijnstraat 116;
* N.V. American Petroleum Company, Ontslag verleend aan: C. Klijsen als beheerder van het districtsbeheerder Dordrecht en aan H.A. v.d. Ven als beheerder van het districtskantoor Gorinchem.
* Assurantiekantoor Boonen & Vriesendorp NV, kantoor verplaatst van Groenmarkt 58 naar Wijnstraat 116;
* J.H. Bos, handel in nieuwe en gebruikte zakken, touw enz. Zaak verplaatst van Weedeweg NZ 2 Dordrecht naar Dubbeldam, Rechte Zandweg ongen(ummerd);
* N.V. Electrische Houtwaren- en Meubelfabriek EHEM, Mariastraat 11 Dordrecht. De afd. Meubelfabriek verplaatst naar Kuipershaven 20/21.
* Ing. H. Höltke, technisch Handels-Bureau kantoor verplaatst van Javastraat 25 naar Oranjepark 30, Dordrecht.
* O. van der Vorm, fruit en comestibles, Toulonschelaan 12 Dordrecht. Overleden eigenaar: O. van der Vorm. Nieuwe eigenares: mevr. C.F. van der Vorm-Eisenmenger.
* N.V. Aannemersbedrijf voorheen F. Looijen, Struisvogelstraat 3, Gorinchem,
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* A.D. van Weezel, winkel in kruidenierswaren, Hooftstraat 62, Dordrecht. 

[Dordrechtsche_Courant_1937-07-10_005.pdf]

zaterdag 25 september 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* ir. W. den Boer, in- en verkoop van schepen, machines, stoomketels, motoren, ijzer en staal, Rozenhof 17, Dordrecht.
* T. Jonkers, aannemers en bouwbedrijf, Scheidingsweg 12, Dordrecht;
* Woningbureau A.J. Gorter, Gorinchem

WIJZIGING IN ZAKEN
* Gebr. Gerzon's Modemagazijnen NV., Voorstraat 248/250, Dordrecht. Nieuwe beheerder van het filiaal Dordrecht: mevr. P. Muilwijk-Schenk.
* C. v.d. Heuvel, grint- en bandhandel en scheepsbevrachting, Achterhakkers 10, Dordrecht. De afdeeling scheepsbevrachting overgedaan aan den heer J. van den Heuvel.
* Schoenhandel A. Govers, Voorstraat 178, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: pedicure en algeheele voetverzorging.
* A. Brand Gzn, winkel in kruidenierswaren, Hoofdstraat 1, Dubbeldam. Handelsnaam gewijzigd in: Brand's Levensmiddelenbedrijf.
* N.V. Vereenigde Auto-Omnibusdiensten, Vorstraat 66, Asperen
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-09-25_001.pdf]

zaterdag 9 oktober 1937

WIJZIGING IN ZAKEN
* Comm. Venn. Manufacturenhandel G. Vermeulen, Roemer Visscherstraat 15 Dordrecht. Zaak verplaatst naar 's-Gravenhage, Hoefkade 1518.
* Banketbakkerij van Dongen, Bleekersdij 30, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: R.P. Wolthekker v.h. van Dongen.
* B.J. Eldik, banketbakkerij, Bisschopstraat 53, Dordrecht. Filiaal gevestigd Spuiweg 64. Filiaal Joh. Spaanstraat 17 opgeheven.
* Frans Janssen, brood en banketbakkerij, Spuiweg 69, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer E.W. Mosterd, die deze zaak voortzet onder den naam: Bakkerij 't Smulhuis.
* N.V. Amsterdamsche Naaimachinehandel v.h. A. Lewenstein, filiaal Voorstraat 239, Dordrecht. Uitgetreden beheerder: A.A. Voerman. Nieuwe beheerder: P.C.H. van de Leur.
*Wed. J. Prins, handel in visch, netten en visscherijartikelen C111 Groot Ammers
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-10-09_001.pdf]

maandag 25 oktober 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* G. Groesbeek en Zn, kleermakerij, Kromhout 98, Dordrecht. Vennooten: G. en J. Groesbeek
* N.V. Sleepdienstonderneming Gommers Jegen, Groothoofd 5, Dordrecht. Directeur: G. Gommers. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaats en gestort.
* N.V. Gebroeders van Ballegooijen's Meelfabriek, Merwestraat 3, Sliedrecht
...etc.

WIJZIGING IN ZAKEN
* C. Beijer en Zoon, brood- en banketbakkerij, Heijsterbachstraat 13 Dordrecht. Filiaal gevestigd Joh. Spaanstraat 17, Dordrecht.
* N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h Wed. J. Bekkers & Zn, Dubbeldamscheweg Dordrecht. Statuten gewijzigd (staatscourant 14 oct 1937 no 198).
* Noorder Glashandel J. van Oostendorp (hoofdkantoor Rotterdam) Filiaal gevestigd te Dordrecht, Vest 1.
* C. Timmer, broodbakkerij, Voorstraat A 19 Asperen
...etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-10-25_005.pdf]

zaterdag 13 november 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAAK
* Comm. Venn. de Jong's Manufacturenhuis, Krispijnscheweg 47zw, Dordrecht. Beh. vennoot: O. de Jong;

WIJZIGING IN ZAKEN
* Van Asperen & Gijbels' Vereenigde Bureaux voor Rechtsbijstand Comm. Venn.  Singel 144, Dordrecht.
Uitgetr. beh. venn. H. Gijbels. Uitgetr. comm: A. Goedhart. Naam gewijzigd in: Van Asperen's Bureaux voor Rechtsbijstand C.V.
* Metaalhandel Jos. Cohen & Zoon, Kantoor verplaatst van Bleekersdijk 10rd naar Toulonschelaan 7, Dordrecht.
* Parfumerie APOLLO, Bagijnhof 6, Dordrecht. Overleden eigenaar: J.W. de Vree. Nieuwe eigenaar: mevr. wed. J.W. de Vree- geb. Kolkman.
* J. van Seventer, uitvoeren waterbouwkundige en andere aannemerswerken en verhuren van materiaal, Dubbeldamscheweg 23 A, Dubbeldam. Zaak wordt vanaf 6 Nov 1937 voortgezet door de vennootschap onder firma J. van Seventer. Venn. J.A. van Seventer en J. Bot Jzn
* De Stad Parijs v.h. W.Ch. Haigton firma W.H. Meijer-van Berkel, handel in dameshoeden en aanverwante artikelen (hoofdkantoor Amsterdam) Filiaal gevestigd Voorstraat 238, Dordrecht.
* N.V. Nederlandsche Belgische Olie-Import Maatschappij (NE B.O.M.) Voorstraat 66, Dordrecht. Statuten gewijzigd.
* W. Resoort, s Gravendeel
..etc
[Dordrechtsche_Courant_1937-11-13_001.pdf]

zaterdag 20 november 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAAK
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ADDA, Steegoversloot 67rd, Dordrecht. Directeur: L.E.W. Wouters.

WIJZIGING IN ZAKEN
* Ardath Tobacca Company Limited, Spuiweg 122, Dordrecht. uitgetreden beheerder: E.W. Townshend. Volmacht ingetrokken van P.C. van der Arend wegens benoeming tot beheerder. Procuratie verleend aan: S. van der Bil.
* N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank, Kantoor verplaatst van Groenmarkt 64 naar Groenmarkt 58, Dordrecht.
* Ritsema filiaal, verkoop van stofzuigers. Filiaal Voorstraat 304 verplaatst naar Voorstraat 313, Dordrecht.
* Drukkerij firma van Ham, Groote Kerksbuurt 33, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt onder denzelfden naam voortgezet door en voor rekening van A. van Ham.
* Vischhandel H. Osendarp, Steegoversloot 8, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer J.H. Bongers.
* Johannes Mourik en Co, Groot-Ammers
..etc

OPGEHEVEN ZAKEN
* Wed. H. Kooijman, broodbakkerij, Voorstraat 382, Dordrecht
* D. Westerlaken, vrachtrijderij, Veldsteeg 114, Rijswijk NB

[Dordrechtsche_Courant_1937-11-20_005.pdf]

zaterdag 27 november 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Assurantie Kantoor De Noord, Korte Scheidingsweg 18, Dordrecht. Eigenaar J.A. Isarinn.
* N.V. Sleepdienst NETTA, Dubbeldamscheweg 64rd, Directeur Th.A. van Giesen, s Hertogenbosch.

WIJZIGING IN ZAKEN
* W.B.A. Gunther, Groenmarkt 50, Dordrecht. Zaak omgezet in een naaml. vennootschap onder den naam N.V. Optische Instrumentenhandel v.h. Wilh. B.A. Günther. Directeuren: C.M. Ruisch en L. Maaskant. Commissarissen W.B. Gunther, mevr. S.P. Gunther-Ouweleen en W. Ouweleen. Maatschappelijk kapitaal f 10.000 geplaats en gestort f 8000.
* Bakovenbouw v.h. H.P. den Boer NV, Merwedestraat 48, Dordrecht. Overleden ged. comm D. Cattoir, Breda.
* N.V. Handel Maatschappij v.h. P. Dronkert, Vrieseweg 35, Dordrecht. Statuten gewijzigd. 
* De Hoop
, winkel in kruidenierswaren, Reeweg 45, Dordrecht. Uitgetr. eigenaar A. Hessels, nieuwe eigenaar: J. Blijleven.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ODIN
, Lijnbaan 17, Dordrecht. Uitgetr. dir G. Stemmer. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Prins Hendriklaan 28b.
* J.M. Littel, klompenhandel, Dolhuisstraat 2, Dordrecht. Zaakm verplaatst naar Papendrecht, Oosteinde 9. Aan het bedrijf toegevoegd: rondhouthandel.
* Eerste Zwijndrechtsche Electrische Brood-, Beschuit en Kleingoedbakker De Nijverheid, Jan Nugteren, Ringdijk 179...etc.

[Dordrechtsche_Courant_1937-11-27_005.pdf]

maandag 13 december 1937

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dameshoedenmagazijn J. Trossel, Voorstraat 375/377, Dordrecht. Eigenaar: J.H. Trossel.
* Dordrechtsch Vereenigd Kleermakersbedrijf, Adr. van Bleijenburgstraat 32, Dordrecht. Vennooten: J. Brand, H.C.J.J. Knierum en J. Visser.
* Chr. van Brouwershaven, kappersbedrijf, Westwagenstraat 61, Gorinchem.
..etc

[Dordrechtsche_Courant_1937-12-13_005.pdf]

zaterdag 23 april 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* H. Pluijmert, slagerij, Noordendijk 64, Dordrecht.
* P.H. Wasmoeth's Handelsonderneming, Export van dassen, drukinkt, Pharmaceutische artikelen en papier, Bagijnhof 31, Dordrecht.
* C. Kraaijeveld, Sliedrecht
* J. Overduin, Sliedrecht

WIJZIGING IN ZAKEN
* Ardath Tobacco Company Ltd, Spuiweg 122, Dordrecht. Deze zaak handelt evenees onder den naam: Wilson Tobacco Company.
* Wed. G. Mallegrom, winkel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen, Bosboom Toussaintstraat 15, Dordrecht. Zaak overgedaan aan A. Mallegrtom.
* N.V. Maatschappij Sleepboot ALWINE II, Merwekade 8, Dordrecht. Uitgetr. commissaris: Th.J. Hasselo. Nieuwe commissaris: mej. M.J. Hasselo.
* P.P. Wijk, export en handel in consumptie en pootaardappelen. Zaak verplaatst van Madoerastraat 3 naar Krispijnscheweg 177 rd, Dordrecht.
* Ritsema filiaal, verkoop van stofzuigers, filiaal Dordrecht, Voorstraat 313, opgeheven.
* N.V. Ivo van Haren's Ledermaatschappij, filiaal gevestigd Gorkom, Hoogstraat 24
...etc

[Dordrechtse_Courant_1938-04-23_006.pdf]

zaterdag 7 mei 1938

WIJZIGING IN ZAKEN
* Drogisterij Het Witte kruis, A. de Jong, Zaak verplaatst van St. Jorisweg 2 naar St. Jorisweg 9, Dordrecht.
* N.V. Artes' Handelmaatschappij en Assurantieagenturen, Vrieseweg 27, Dordrecht. Kantor verplaatst naar van Slingelandtlaan 4.
* N.V. Sleepdienst NETTA, Kantoor verplaatst van Dordrecht, Dubbeldamscheweg 64zw naar Rotterdam, Coolsingel 127.
* Uittenbogaard's Conservenfabriek, Zaak verplaatst van Zeehavenlaan 178 naar Kasperspad 49, Dordrecht.
* Verwaart en De Bruijn Timmer- en Aannemersbedrijf NV, Oranjelaan 45, Dordrecht.
Uitgetr. directeur: W. Verwaart, Nieuwe directeur: J. Dekker.
* A. van Well NV, Dubbeldamscheweg  228rd, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscourant 13 april 1938 no 73)
Naam gewijzigd in: N.V. Bouw- en Exploitatie Maatschappij van Onroerend goed LEJA.
* S. Hartog, veehandel. Zaak verplaatst van Singel 189, Dordrecht naar Rotterdam, West Wagenstraat 51B.
* B. Both, manufacturen en confectie, Dirksland
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* F. van Woerkom, handel in verfwaren en schoenmaakartikelen, J.P. Heijeplein 6, Dordrecht.

[Dordrechtse_Courant_1938-05-07_005.pdf]

zaterdag 14 mei 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Atax Taxibedrijf, Stationsweg 1, Gorinchem
* P.E. Kruyt, Leerdam

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Begrafenis-vereeniging NV, Kon. Wilhelminastraat 26rd, Dordrecht. Uitgetr. bestuurslid: J.A. Houbolt. Nieuw bestuurslid: Th.C. Vriesendorp.
* N.V. Dordtsche Hout & Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij), Oranjelaan 15, Dordrecht. Uitgetr. directeur: H. Brouwer Gzn.
* G. Huisman v/h J.H. Versteeg de Vree, brei-inrichting. Zaak verplaatst van Spuiweg 2rd naar Spuiweg 98rd, Dordrecht;
* Patisserie Moderne Eduard de Bont, Bagijnhof 2, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer G.J. Velthuis, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: Maison Velthuis v/h Eduard de Bont.
* N.V. Stoomsleepvaart maatschappij Maria Cornelia, Boomstraat 21, Dordrecht. Uitgetr. directeur: J.M. Jegen. Nieuwe dir. M.J. Jegen.
* Verwaart en De Bruijn Timmer- en Aannemersbedrijf NV, Oranjelaan 45, Dordrecht. Statuten gewijzigd. naam gewijzigd in: Dekker & de Bruijn, Crayensteynstraat 55.
* W.F. van der Vet, smederijbedrijf, handel in ijzerwaren, huish art enz, Hendirkstraat 57/59, Dordrecht en Van Elzelingenweg 10 (Biesbosch) Dubbeldam. De zaak a.d. Hendrikstraat 57/59 overgedaan aan den heer W. van Wijngaarden. De zaak te Dubbeldam, van Elzelingenweg 10 overgedaan aan den heer H. Raven
* T. Muis, Giessen Nieuwkerk
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* Jac. de Booij, broodbakkerij, Nicolaasstraat 38, Dordrecht
* Wed. P.W. van Tuijl, kruidenierswinkel, Gorinchem
* Gebrs Nelisse, Middelharnis

[Dordrechtse_Courant_1938-05-14_006.pdf]

zaterdag 21 mei 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Rijwiel- Olie- Vet- en Banden Handelmaatschappij, Singel 296, Dordrecht. Directeur: M. Boertje, Dordrecht. Commissaris: J. Leenheer, Heerjansdam. Maatschappelijk kapitaal f 25000 geplaats en gestort f 5000 (Ned. Staatscourant 12 mei 1938 no 92).
* Firma P. Moolekamp, brood- en banketbakkerij, Aardappelmarkt 25, Dordrecht. Vennooten: mej. M.J.M. en mej. A.H. Moolekamp.
* IJssalon La MILANO, Vischstraat 11a, Dordrecht. Eigenaar: L. Battaglion.
* Fa. Morisco, handel in goud, zilver, uurwerken, Numansdorp..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* A.H. de Hoon, winkel in luxe artikelen, glas, aardewerk en muziekinstrumenten, Voorstraat 279, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer P.A. de Hoon, die deze zaak voor eigen rekening voortzet onder den naam: HET GESCHENKENHUIS.
* D. Kruijmel, slagerij, Krispijnscheweg 49, Dordrecht. Overleden eigenaar: D. Kruijmel. Nieuwe eigenaar: mevr. wed. H.A. Kruijmel-Bakels.
* H. van Voorden, brood beschuit en kleingoedbakkerij, Heukelum
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-05-21_005.pdf]

zaterdag 4 juni 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Gebr. H. en P. van Schaardenburg, bouwondernemers, Bosboom Toussaintstraat 11, Dordrecht;
* Goudsche Kaascentrale, filiaal Voorstraat 210, Dordrecht (Hoofdkantoor Woerden, Nieuwstraat 13).
* De Werkman, handel in vakkleeding, Langendijk, Gorinchem
..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Firma B. Alblas, sleepdienst RESERVE, Kantoor verplaatst van Koninginnestraat 21rd naar Havenstraat 2rd, Dordrecht.
* A.J. Slomp, cafe, Krispijnscheweg 73, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer G. Sebes.
* J.L. Visser, horlogerie, goud, zilver en optiek, Voorstraat 383, Dordrecht. Zaak overgedaan an den heer G.P. Visser.
* ir. W. den Boer, in- en verkoop van schepen, machines, stoomketels, motoren ijzer en staal. Kantoor veprlaatst van Rozenhof 17 naar Singel 322, Dordrecht.
* Gebrs. Mosselman, timmerbedrijf, Kade A Den Bommel
..etc
* N.V. Hollandsche Sodafabriek, Ringdijk 212a, Zwijndrecht. Benoemd tot commissaris: G.A. Waller.

[Dordrechtse_Courant_1938-06-04_006.pdf]

zaterdag 11 juni 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Vloeistofmeet-Apparatenfabriek, Maasstraat 20A, Dordrecht.
Directeuren: ing. J. Loder, Wassenaar en Ing. M. Boogaerdt, Dordrecht.
Pres-Comm: prof. dr. ing. C. Feldmann, Delft.
Gedeleg-comm: W.A. Boogaerdt, Dordrecht.
Comm.: C. von Lindern, Wassenaar
Maatschappelijk kapitaal f 155000 (ned. Staatscourant 30 mei 1938 mo 103).

De VAF is ongetwijfeld het enige Nederlandse bedrijf, dat letterlijk heeft aangetoond met melk meer mans te zijn. 
Met melk immers kreeg de N.V. Vloeistof meetapparaten fabriek als het ware de injectie, die mede de stoot heeft gegeven tot het heden ten dage, in de nieuwe Dordtse industriewijk "Amstelwijck" gevestigde, in hoge mate efficiënt draaiende bedrijf. De "melkinjectie" stamt uit de jaren vlak na de tweede wereldoorlog. De in 1938 officieel gestarte N.V, bescheiden ondergebracht in een schaftlokaal van de werf "De Biesbosch" aan de Staart in Dordrecht, was begonnen met de produktie van elektrische benzinepompen. Na enkele jaren was de produktie goed op gang gekomen. Er waren in totaal zo'n vierhonderd pompen uitgezet, toen de oorlogsomstandigheden een spaak in het wiel staken.
Het was afgelopen met de benzinepompen. Er moest raad worden geschaft. "Melk zal er altijd nodig zijn", was de brainwave, die uitkomst zou brengen. Een essentieel onderdeel van de pompen, de volumemeter, werd geschikt gemaakt voor melk en dat bleek een uitstekend idee te zijn geweest. Nu, na twintig jaar, zijn er nog honderden van dergelijke meters in Nederland in gebruik. De VAF had de markt verzadigd. Dat was een mooi succes, maar zo'n verzadigde markt zet geen zoden meer aan de dijk. Er volgde een moeilijke periode, waarin men zocht naar mogelijkheden tot omschakeling. Er werden contacten gelegd met de Hollandse Signaal Apparatenfabriek, wat resulteerde in enkele defensie-opdrachten, de Herstelbank sprong financieel bij, maar het zoeken bleef naar een vast artikel. Het werden . . . Berini-bromfietsmotoren. Er zat aan deze forse omschakeling echter wel een fusie vast en wel met de Rotterdamse N.V. Motorenfabriek Pluvier. De Vloeistofmeetapparatenfabriek bleef echter draaien en dat was de bedoeling. De fabriek ging voor 85 % deelnemen in de motorenproduktie en het "restant" draaide voorde meet-en regel apparatuur.
Er was als het ware een nieuwe start gemaakt en het was een goede start. Met de intussen tot directeur benoemde heer D.P. Stamm groeide de omzet van de meeten regelapparatuur van 1955 tot de jaren '62/'63 naar een twintigvoudige waarde. Met de N.V. Pluvier ging het daarentegen minder goed en men besloot naar andere aandeelhouders uit te zien.
Dat werd "CONOFLOW", een Amerikaanse fabriek van o.m. regelafsluiters. De VAF, toen nog ondergebracht aan de Rotterdamse Sluisjesdijk bij Pluvier, begon de Conoflowprodukten te introduceren en Conoflow nam de aandelen van Pluvier over. Er volgde een kleine VAF-zwerftocht, waarbij Rijsoord en Ridderkerk werden "aangedaan", totdat de nieuwe start ook daadwerkelijk gestalte kreeg in het gloednieuwe fabriekscomplex aan de Vierlinghstraat in de Dordtse Amstelwijck. Dat was in de zomer van 1967.
Het oerprodukt, de vloeistofmeter, werd verder ontwikkeld voor talrijke industriële toepassingen. Zo kunnen nu b.v. asfalt bij een temperatuur van plus 300 ° Celsius en vloeibare ethyleen bij een temperatuur van min 100 ° Celsius worden gemeten. Een markant snufje werd de "elke druppel olie metende" Juniormeter, die nieuwe mogelijkheden schiep voor kostenbesparende metingen in oliedistributie-systemen. Weliswaar verdrong in Nederland het aardgas ten dele de "oliestook", maar voor afzet in het buitenland is de Juniormeter nog altijd goed voor een produktie van zo'n 2000 stuks per maand.
[BRON: adresboek Dordrecht 1970][ http://www.archieven.nl/46/f/ADRESBOEK/35-1970.pdf ]

* Naaml. Venn. D.A.M.A.H. (Dordtsche Automobiel-onderdeelen Handel), Voorstraat 138, Dordrecht. Directeur: E.H. de Groot, Dordrecht. Maatschappelijk kapitaal f 5000, gepalatst en gestort f 1000.

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Dordrechtsche Rijwiel- Olie- Vet- en Banden-Handelmaatsch. Kantoor verplaatst van Singel 296 naar Steegoversloot 83, Dordrecht;
* J. Herngreen, winkel in kruideniers en grutterswaren, Reeweg 16. Filiaal in Verkade's Artikelen, gevestigd Brouwersdijk 142, Dordrecht onder den naam: FIJN KRISPIJN.
* N.V. Nieuwe Rotterdamsche trust en Handel-Maatschappij, Wijnstarat 81-83, Dordrecht. Uitgetr. directeur mr. F.G. Rens. Kantoor verplaatst naar Den Haag, Buitenhof 47.
* Fa. W.Chr. van Wijngaarden, winkel in kruidenierswaren en comestibles, Bilderdijkstraat 30, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: M.B. de Niet.
* J.T. Singewald, timmer- metsel- en aannmersbedrijf, HI Ambacht
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-06-11_005.pdf]

zaterdag 25 juni 1938

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Hotel Cafe Restaurant Ons Genoegen, Kinderdijk;
* Carel Netto, handel in heerenhoeden, kleding- en modeartikelen, Groenmarkt 39, Dordrecht.
Uitgetr. eigenaar St. Netto. Nieuwe eigenaar: C. Netto.
* P. Sipkes, restaurateur, Bagijnhof 34, Dordrecht. Het restauratiebedrijf per 1 Juni 1938 overgdaan aan den heer Joh. de Jong.
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-06-25_006.pdf]

zaterdag 11 juli 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Café-Restaurant De Staart, Merwedestraat, Dordrecht. Exploitant: W.F. Hoeder.
* Het Motorhuis Jac. Vos, Steegoversloot 32-34, Dordrecht. Eigenaar: Jac. Vos.
* A.H. van Heeren, grossier in aardappelejn en fruit, Reeweg A 303, Dubbeldam. Eigenaar A.H. van Heeren.
* J.H. Doeland en Zoon, Leerdam
..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Dordtsche Glashandel, Kuipershaven 28, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van C. van Wijnen wegens benoeming tot directeur.
* A. Kooper, rijwielhandel, Reeweg Oost 59, Dordrecht. De zaak wordt vanaf 31 mei 1938 voortgezet onder de vennootschap onder firma Kooper en Zoon. Vennooten: Aart en Arie Kooper.
* Maison Marie van Wel, dameshoedenzaak, Voorstraat 141, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: MAISON ANS EDENS. Zaak verplaatst naar Voorstraat 221.
* Firma A. te Veldhuis, loodgietersbedrijf, Kromhout 11, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: Aanleg van centrale verwarming.
* De Vries en Co, Goirnchem
..etc

OPGEHEVEN ZAAK
* Parfumeriehuis De Beurs, J.B. Leferink, Tolbrug 1, Dordrecht.
* Wed W.IJ. de Zwart, groothandel in galanterieen, Groote Spuistraat 12, Dordrecht.
 
[Dordrechtse_Courant_1938-07-11_005.pdf]

zaterdag 18 juli 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Firma D. Monshouwer, Zwijndrecht

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Motorzeevaartmaatschappij Mozem, A79 Alblasserdam...etc
* Firma Kerkhof en Kuijpers, reparatie-inrichting voor stoom- en andere werktuigen, Kuipershaven 40 , Dordrecht. Vennootschap per 29 Juni 1938 ontbonden. De zaak wordt sedert dien voortgezet door en voor rekening van L. Kuipers onder eigen naam.
* Firma J.K. Spoel & Co, slijterij en gedistilleerd, Bagijnhof 24, Dordrecht. Overl. beh. vennoot: A.W.Ph. Korndörffer. Nieuwe beheerend vennoot: mej. P. Swemle.
* N.V. Staaldraadkabel en Herculestouwfabriek voorheen J.C. de Haan, Gorinchem
..etc

AMBTSHALVE OPHEFFING

* Wed. D. van Schaik, in sanitaire- en verplegingsartikelen, Haarstraat 38, Gorinchem

[Dordrechtse_Courant_1938-07-18_005.pdf]

zaterdag 30 juli 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* A.J. van Randwijk, winkel in behangselpapier, behangerij en stoffeerderij, Vriesestraat 7, Dordrecht
* IJmuidervischcentrale, vischhandel, Voorstraat 231, Dordrecht. Eigenaar: P. Gomes te Barendrecht.
* Firma Gebrs de Korte, aardappel en fruithandel, Oud-Beijerland

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Stoomsleepvaart Mij Maria Cornelia, Boomstraat 21, Dordrecht. Statuen gewijzigd.
* N.V. handel-Mij v.h. P. Dronkert, Vriesestraat 35, Dordrecht. Afgetreden als commissaris J. van Dongen. Nieuwe commissaris: S.C. de Koning. Filiaal te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 419 opgeheven.
* N.V. de Vereenigide Brandstoffenhandel DORDRECHT, Binnen Walevest 41 te Dordrecht. Overleden commissaris L.P. Masion. Nieuwe commissaris: J.W. Masion.
* Autobedrijf De Vriendschap te Dordrecht. Zaak verplaatst van Corn. de Wittstraat 35 naar Wijnstraat 12.
* W. Barth Jr, Groote Spuistraat 11 te Dordrecht. Filiaalzaak verplaatst van Voorstraat 265 naar Voorstraat 305.
* N.V. Werf De noord te Alblasserdam
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-07-30_005.pdf]

zaterdag 27 augustus 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* A. Snijder, manufacturen, kruidenierswaren en drogisterij, melissant.
..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Automobielindustrie De Hoeksche Waard kantoor verplaats van Dordrecht, Oranjepark 32 naar Blaakschendijk gem. Heinenoord, Boonsweg ongen(ummerd).
* N.V. Bataafsche Import Maatschappij, Verkoopkantoor Koninklijke Shell Producten, Bijkantoor Dordrecht, Maasstraat 2 opgeheven.
* Kantoorboek- en Fotohandel Het Inspringende Portiek, Groote Spuistraat 8 zw, Dordrecht. Naam gewijzigd in: De Vulpenkliniek.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij SPEED, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Overleden dir: H. Seeldrayer. Nieuwe directeur: A. Seeldrayer.
* N.V. M. van Zanten's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel. Wijnstraat 83/85, Dordrecht. Uitgetreden directeur: A. Krul. Benoemd tot waarn. dir. ir. A.L. Hasekamp, Wassenaar. Overleden gedel commissaris: W.H. Hasekamp. Nieuwe gedel commissaris: W. Hasekamp
* Lawende en van Baaren, schoenreparatie-inrichting, Dubbelstraat 58, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van: Th.H. Lawende onder eigen naam;
* Gorcumsche Meubelhuis, J. v.d. Lingen
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-08-27_006.pdf]

zaterdag 10 september 1938

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Gebrs Crone Kleedingfabrieken, Wijnstraat 103, Dordrecht. Uitgetr. mede-beh. vennoot: W.A.M. Crone;
* C.F. Frumau Jr, magazijn en fabrikatie van fijne lederwaren, Voorstraat 318, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Breda, Lange Brugstraat 2.
* Hotel- Cafe-Restaurant METROPOLE, Vriesestraat 10-12, Dordrecht. Naam gewijzigd in: Hotel Cafe-Restaurant BAUER. Nieuwe exploitant: C.F. Bauer;
* N.V. Instituut Pont, kantoor en handelsopleiding, hoofdkantoor 's-Gravenhage, Bijkantoor gevestigd te Dordrecht, Adr. van Bleijenburgstraat 19.
* Ontspanningsoort 't Wantij, Noordendijk 183, Dordrecht. Uitgetreden exploitant: L. van Seventer. Nieuwe exploitant: G. v.d. Waal;
* N.V. Sanitaire Stoomwasscherij Ozon-Dordt, Weeskinderendijk 77, Dordrecht. Benoemd tot mede-directeur: H.J. van den Steenhoven.
* J. Wortman, kappersbedrijf, Gorinchem
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-09-10_005.pdf]

zaterdag 24 september 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Cooperatieve In- en Verkoopvereeniging Midden-Flakkee U.A., Nieuwe Tonge
* NV Sliedrechtsche Verzek-Mij

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Fa. J.M. van Hemert, slagerij, Voorstraat 156, Dordecht. uitgetreden als eigenaar J.M. van Hemert. De zaak wordt onder den bestaanden firmanaam voortgezet door J.P. Sint Nicolaas en G.C. Visser, als een vennootschap onder firma.
* De Jong's Brood- en Banketbakkerijen, Westeinde 182, Oud-Alblas. De banketzaak van het filiaal Dordrecht, Grote Spuistraat 26, overgedaan aan Jan de Jong.
* L. Kuijpers, machinefabriek en constructiewerkplaats, Wolwevershaven 8, Dordrecht. De zaak wordt vanaf 1 sept 1938 voortgezet door de venn. onder firma Kuijpers en Ratsma. Vennooten L. Kuijpers en J. Ratsma.
* N.V. Zaadhandel v.h. Gebrs van Namen, Achterhakkers 13/16, Dordrecht. Statuen egwijzigd (Ned stscrt 15-9-1938).
* N.V. Scheepvaart Maatschappij BLANCHE, Reeweg Oost 50, Dordrecht. Overleden directeur: A.H. van den Bosch Jr. Uitgetr comm: J.W. van den Bosch. Nieuwe directeur: P. van Loon, Vreeswijk. Nieuwe comm: mevr. wed. H.J. van den Bosch-Oerlemans.
* N. te Veldhuis, timmerman en aannemer, Veststraat 8, Dordrecht. Zaak overgedaan aan N. te Veldhuis Jr.
* C. Eikelenboom, timmerbedrijf, Bleskensgraaf...etc
* Transdportbedrijf Dordrecht, Dubbeldstraat 78, Dubbeldam. Door uittreding van den firmant M.G.F. Dekker is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt onder denzelfden naam voortgezet door en voor rekening van S. Quartel
* P. van Tilburg en Co
..etc
* Smit Bottenberg en Co, Bootstraat 43, Oud-Beijerland. Zaak omgezet in een naaml venn onder den naam N.V. Bouwmaterialenhandel v.h. Smit, Bottenberg en Co. Dir C.L. Schotel. Gedel comm. B. van Neerbos en J.G. van der Peijl. Comm: G.F.P. van der Peijl en J. Schotel

OPGEHEVEN ZAAK
* Gilles van Lindonk, banketbakkerij, Brouwersdijk 121, Dordrecht
* G.J. Nootenboom, broodbakkerij, Komatistraat 37, Dordrecht

[Dordrechtse_Courant_1938-09-24_007.pdf]

zaterdag 8 oktober 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Werf De Noord, Alblasserdam
* Bas van Gent, Leerdam

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Industrieele Maatschappij De Noord, Alblasserdam. De zaak is met ingang van 1 oct 1938 in liquidatie getreden..etc
* N.V. Verf de Noord, Alblasserdam...etc
* N.V. Administratie Maatschappij de Sterrenberg, Groenmarkt 6-8, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned Staatscrt 29-9-1938 no 187).
* Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging VOORUIT, U.A. Chr de Wetstraat 2, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned Staatscrt 30-8-1938).
* A. de Bruin, aardappelen- groenten- en fruithandel. Zaak verplaatst van Krommedijk 50 naar Viottakade 59, Dordrecht;
* N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zn, Dubbeldamscheweg 36, Dordrecht. Procuratie verleend aan G. Hamwijk JPzn.
* H. Naaktgeboren, handel in aardappelen- groenten- en fruit, Breitnerstraat 6, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd: expeditiebedrijf.
* N.V. Radio-Dordt, Aart de Gelderstraat 11, Dordrecht. Overledne directeur: J. Zwama. Kantoor voorloopig verplaats naar 's-Gravenhage, Verbruggestraat 4.
* A.C Romeijn, boter en kaashandel, lomonade- en mineraalwaterfabriek, handel in wijnen en likeuren.
Zaak verplaatst van Doelstraat 24 naar Corn. van Beverenstraat 20, Dordrecht.
* Firma Jan Roos, limonadefabriek, wijnhandel en gedistilleerd, Raamstraat 2, Dordrecht. Handelsnaam gewijzigd in: H. v. Pelt.
* N.V. Scheepsexploitaite Maatschappij WICO, Kantoor verplaats van Fortuinhof 6 naar Prins Willem van Oranjehof 7, Dordrecht.
* Firma Wed J. de Vries en Zoon, Gorinchem
...etc

[Dordrechtse_Courant_1938-10-08_006.pdf]

zaterdag 29 oktober 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* M. Barendrecht, winkel in koffie, thee, wasch- reinigings- en poetsartikelen en parfumerieen, Vrieseweg 92, Dordrecht;
* D.A. Jonkers, 't maken en uitvoeren van burgerlijke en waterbouwkundige werken, schildersbedrijf, Scheidingsweg 12, Dordrecht;
* N.V. Krul's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel, in oprichting, Doelstraat 24a, Dordrecht. Eigenaar: Abraham Krul.
* Fa. van der Ziel & Co, automatiek, Johan de Wittstraat 1, Dordrecht. vennootten: N.A. Arts en J.W. van der Ziel;
* Gorcumsche Sigarenfabriek..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zn, Dubbeldamschweg 36, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van J.H. Scheffers.
* Firma A. de Jong & Zonen, meubelmakerij en winkel in meubelen, Gravenstraat 10,14 en 16, Dordrecht. Vennootschap per 25 Oct 1938 ontbonden. De zaak wordt op denzelfden voet voortgezet door een nieuwe venn. onder firma onder denzelfden handelsnaam. Vennooten A. en L. de Jong.
* Levensverzekering Maatschappij DORDRECHT NV, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Nieuwe directeur mr. J.W. Holleman, Den Haag.
* Joh. Mol, handel in aardappelen, groenten en fruit, Vriesestraat 128, Dordrecht. Filiaal gevestigd Krommedijk 50.
* Firma D. Stad, Burgem. de Raadtsingel 23e, Dordrecht. Filiaalzaak gevestigd Voorstraat 208 onder den naam: LAMPENPALEIS.
* A. van Well
NV Bouw- en Exploitatie Mij. van onroerend goed LEJA en
NV Mij tot Exploitatie van onroerende goederen BIJKU III,
kantoor verplaatst van Dubbeldamscheweg 228 rd naar K. Scheidingsweg 54, Dordrecht.
* N.V. M. van Zanten's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel, Wijnstraat 83-85, Dordrecht. De waarn. directeur ir A.L. Hasekamp is benoemd tot directeur. Nieuwe commissaris J.G. Hasekamp;
* Firma Jacobs, sigarenfabriek, Helmsteeg 10
...etc

[Dordrechtse_Courant_1938-10-29_005.pdf]

zaterdag 5 november 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Cooperatieve verbruiksvereeniging Samenwerking U.A., Voorstraat 356a, Dordrecht.
Voorz. J. Sanders, secr H.J. Horsman, penningm M.C. van Rooij. Commissarissen: J.H. Reinhardt, A.F. Beekhuizen, P. Traarbach procuratiehouder: J. Boers.
* Mr. Johs Jonker P.Hzn, commissionair in effecten, Wolwevershaven 10, Dordrecht.
* Gebrs Bogerd, hoepelmakerij, Hoogstraat
..etc

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Dordrechtsche Koloniale Warenhandel v.h. Jan van den Anker, Wijnstraat 118, Dordrecht. Overleden procuratiehouder: H. Brand Sr.
* Wed. N. van Klei, melkslijterij, Kalkhaven 54, Gorinchem
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-11-05_006.pdf]

zaterdag 12 november 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij KIRI, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Directeur: A.M. Alberts.
* Stichting Sportfondsenbad Dordrecht, Hugo de Grootlaan, Dordrecht. Voorzitter G. Snoeck Henkemans. Secr: B. van Bilderbeek. Penningm J.G. Coenen. Bestuursleden: J.F. Hagen, mr. J.A.C. Bierenbroodspot en H.E.W. de Vries.
* Magazijn Electra, Gorinchem

WIJZIGING IN ZAKEN 
* Agentuur en Commissiehandel J.A. Isarin, kantoor verplaatst van Korten Scheidinsgweg 18 naar Wijnstraat 86, Dordrecht.
* N.V. Assurantiekantoor De Noord, kantoor verplaats van Korten Scheidinsgweg 18 naar Wijnstraat 86, Dordrecht.
* Bleskengraafsche Veehoudersbond
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-11-12_006.pdf]

zaterdag 3 december 1938

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* W.D. van den Bosch, expl. sleepboot Fretta, Bilderdijkstraat 49, Dordrecht
* Comm. Venn Manufacturenhandel G. Verwoerd, Reeweg oost A 321 Dubbeldam Beh. vennoot G. Verwoerd.
* Chemische Wasscherij en Ververij AURORA, Gorinchem

WIJZIGING IN ZAKEN 
* N.V. Dagblad De Rotterdammer, bijkantoor Dordrecht onder dne naam: Dordtsch Dagblad, verplaats van Voorstraat 166 naar Scheffersplein.
* N.V. Dordtsche Beleggings Maatschappij, Achterweg 24 Dordrecht. N.V. per 18 Nov 1938 in liquidatie getreden. Liq. A.P. Charlier, Brussel.
* N.V. Dordrechtsche Taxi Centrale, Singel 279/281, Dordrecht. Benoemd tot mede-dir D.A. van Eden.
* K.H. Hijbeek, timmer- en aannemersbedrijf, Eigenhaard 7, Dordrecht. Zaak overgedaan aan dne heer Joh. Hijbeek KHzn
* M. van der Leer, aardappelen groeten en fruithandel. Zaak verplaatst van 1e Reedwarsstraat 15 naar Reeweg Oost 45, Dordrecht.
* Sigaren- en Sigarettenhuis H. Brand, Voorstraat 234, Dordrecht. Naam gewijzigd in: W.G.C. Groenewegen.
* A. de Bruijn, winkel in manufacturen, huish art en kruidenierswaren, Dorp 160 Giessen Nieuwkerk
...etc
* N.V. C. van Epenhuijsen's Chemische Fabrieken, Ringdijk 668 Zwijndrecht. 
Uitgetr. commissarissen: P. Hemmes, J.W. de Groot en J.N. Preyer
Nieuwe commissaris P.H.E. Kersemaeckers. Benoemd tot mede-dir A.G. van Epenhijsen.

OPGEHEVEN ZAAK
* Carel Netto, handel in heerenhoeden, -kleeding en -modeartikelen, Groenmarkt 39 Dordrecht.

[Dordrechtse_Courant_1938-12-03_006.pdf]

zaterdag 24 december 1938

WIJZIGING IN ZAKEN 
* J.C. Huisman, metselaar en aannemer, Kinderdijk..etc
* N.V. Algemeene Confectiehandel van C. & A. Brenninkmeijer, filiaal Dordrecht, Bagijnhof 40-42, Dordrecht.
Uitgetreden beheerder: B. Overiser. Nieuwe beheerder: F.A.J. van Woerkens.
* A. van Loon, manufacturenhandel. Zaak verplaatst van Voorstraat 7 naar Voorstraat 157, Dordrecht.
* N.V. Steenkolenhandel voorheen P. Looman & Zonen, Noorderstraat 15/17, Dordrecht. Benoemd tot commissaris: mevr. J.J. van Epenhuysen.
* M. Nort, opticien, Zaak verplaatst van Zusterhuis 6 naar Gasthuisstraat 13, Gorinchem
..etc

[Dordrechtse_Courant_1938-12-24_006.pdf]

**

(c) EvD Dordrecht december 2008 / januari 2009 / juni 2010 / oktober 2011.