HANDELSREGISTER
Wekelijksche mededeelingen
1939-1942

NB. Bedrijvenregister Zuid-Holland (vanaf 1921; http://www.nationaalarchief.nl/register_zh)

uit de Dordrechtsche Courant...

22 april 1939

HANDELSREGISTER
NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Confectie en Lingeriefabriek F. SASS Jr, Voorstraat 374 Dordrecht. Eigenaar: F.L.E.M. Sass. Gevolmagtigde: E.C.F. Sass;

WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Rijnschip Else, Dordrecht. Uitgetr. dir. P.H. Wunderle. Nieuwe dir. A.H.J. Steeman. Kantoor thans gevestigd: Rotterdam, Coolsingel 127;
* N.V. Sleepboot 'Clara Elisabeth' Binnen Walevest 23 Dordrecht. De N.V. ui met ingang van 7 April 1939 in liquidatie getreden. Liquidateur A.C. Kool, Rheenenstraat 6, 's-Gravenahge;
* Zwembad De Groene Plas, Vrieseplein 1, Dordrecht. Zaak omgezet in een naamlooze vennootschap. Directeur: J. VAN DER LINDEN. Maatschappelijk kapitaal f 2000 geheel geplaatst en gestort;
* G.F. Dirkzwager, graanhandel en graanmaalderij, Kerkstraat A66 Heerjansdam....;

OPGEHEVEN ZAKEN
* K. Koster, lood en zinkwerker en sanitair, Lange Kromhout 108, Dordrecht;
* P.F. v.d. Steenoven, brood en banketbakkerij, Bosboom Toussaintstraat 13;
* Transportbedrijf Dordrecht, Dubbelstraat 78, Dubbeldam;
[Dordrechtsche courant, 22-04-1939]

zaterdag 29 juli 1939

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Oud Beijerlandsche Melkinrichting, bereiden van zuivelproducten, Oost Voorstraat 104, Oud-Beijerland

WIJZIGING IN ZAKEN
* A. van Es, winkel in sigaren en andere rookerartikelen, Singel 246, Dordrecht. Uittr. eigenaar A. van Es. Nieuwe eigenaar: J.C. Pieren. Handelsnaam gewijzigd in J.C. Pieren voorheen A. van Es.
* N.V. W. & M. van de Weg's Houthandel, Noordendijk 155, Dordrecht. Uitgetreden commissarissen: L.I. van de Weg. Nieuwe commissarissen: A. Hagedoorn en A.H. Klokke.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij St. Therese, Vest 57a rd, Dordrecht. Overleden directeur: B.M. De Prins. Nieuwe directrice: Mevr. J.M. van Acolyen, weduwe van B.M. de Prins.
* H. van der Linden, handel in melk, boter en kaas, Vriesestraat 76. Dordrecht. Zaak verplaatst en eigenaar verhuisd naar Steegoversloot 71, Dordrecht.
* Chr. Rietveld, chocolade, suikerwerken en verpakte levensmiddelen, B347, Alblasserdam

AMBTSHALVE OPHEFFING
* J. van de WEGHE, dameskapsalon, Adr. van Bleyenburgstraat 13rd, Dordrecht.

[Dordrechtsche courant 29-7-1939]

zaterdag 7 oktober 1939

WIJZIGING IN ZAKEN
* Gebr. Admiraal, handel in kaas en vleeschhouwerij en spelslagerij, Zuidendijk 9, Dordrecht. Uitgetr. vennoote: mevr. wed. L.J. Admiraal-Euser. Nieuwe vennoot: C.A. Admiraal.
* C. Beijer en Zoon, brood- en banketbakkerij, Heijsterbachstraat 13. Vennootschap ontbonden. De zaak wordt onder denzelfden naam voortgezet door en voor rekening van S. Beijer.
* A.G. Borstlap, kappersbedrijf. Zaak verplaatst van Bagijnhof 9 naar Spuiweg 106.
* N.V. Delecatessenfabriek v.h. Maison van Asperen, Stoofstraat 2,4,6,8, Dordrecht. benoemd tot mededirecteur: A.C. Bouman.
* N.V. Electrische Houtwaren- en Meubelfabriek E.H.E.M., Kuipershaven 21, Dordrecht. Procuratie verleend aan de heeren H. Bouman en J.H. Bouman.
* Fa. Jakob van Wageningen, ijzerhandel en tabakskerverij, Grotekerksbuurt 25, Dordrecht. Procuratie verleend aan W.F. Verhoeks.
* L. Borsje Wzn, scheepvaartbedrijf, handel in beton, wegen en dijkmaterialen, aannemen van weg- en waterwerken. Kantoor verplaatst van Papendrecht, Bosch 41 naar Dordrecht, van Slingelandtlaan 34.

[Dordrechtsche courant 7-10-1939]

zaterdag 1 juni 1940

- HANDELSREGISTER.
Mutaties. Wijziging in zaken
* Ardath Tobacco Company Ltd, Spuiweg 122, Dordecht. Volmacht ingetrokken van J.J. Adams en J.R. WALKER
* t Modehuis, damesmodezaak en dameskleeding naar maat, Voorstraat 264, Dordrecht. Commanditaire Vennootschap ontbonden. De zaak wordt onder denzelfden naam voortgezet door en voor rekening van D.B. Kooiman
* N.V. Schroefstoomsleepmij Adriaan, Bolwerk 1, Dordrecht. Statuten gewijzigd (nederl. Stscrt 29-4-1940no 83);
* N.V. Sleepmaatschappij Cor, Bolwerk 1, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Nederl. Stscrt 29-4-1940no 83);
* N.V. Stucadoorszaak Döbken voorheen Jurgens en Co, Grootekerksbuurt 6, Dordrecht. Overleden directeur: A.B. Döbken. Nieuwe directrice: mevr. wed. C. Döbken-Meijll. Volmacht verleend aan mej. W.M. Döbken;
OPGEHEVEN ZAKEN
* J.F. van Eijsden, sigarenwinkel, Bagijnhof 66, Dordrecht;
* W. Kooijman JWzn, brood- beschuit- en kleingoedbakkerij, Aardappelmarkt 1, Dordrecht;
* Jac. Noels, sleepagent en expl. der sleepbooten Dagmar en Lenny, Merwekade 30, Dordrecht;
AMBTSHALVE OPHEFFING
* N.V. Goederentransport Mij Orphee, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant za 1-6-1940]

zaterdag 10 augustus 1940

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Joh. van Gelderen, Drogisterij, Steegoversloot 63, Dordrecht
* J.H. Zuidmeer, kapper, Sweelinckstraat 53, Dordrecht

WIJZIGING IN ZAKEN
* Gebrs. Crone, Kleedingfabrieken, Wijnstraat 103, Dordrecht. Commanditaire Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt onder denzelfden naam voortgezt door en voor rekening van J.M. Crone
* P.C. de Groot, Wijnhandel, Wolwevershaven 29, Dordrecht. Overleden eigenaar: l.G. van Herwaarden. Nieuwe eigenaar: G.L. van Herwaarden
* P. en J. Hordijk, kaashandel, Nieuwe haven 7, Dordrecht. Aan het bedrijf toegevoegd grossierderij in boter.
* N.V. De Dordrechstche Courant, Grotekerksplein 5, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Groenmarkt 41, Dordrecht;
* N.V. Electrische machine-Onderneming (E.M.O.), Parallelweg 5, Dordrecht. De n.V. is met ingang van 19 Juli 1940 in liquidatie getreden. Lid: de directie der N.V. Electromotorenfabriek Dordt, Dordrecht
* N.V. De maatschappij Drijvende Bok HERCULES, Kuipershaven 6, Dordrecht. Uitgetr. Dir: A.J. Roest. Nieuwe dir. G. van der Mark. Toegetreden als commissaris: A.J. Roest. Kantoor verplaatst naar Korte Scheidingsweg 42.
* Scheepswerf voorheen C. Buitendijk NV, Nieuwe Bosweg 1a, H.I. Ambacht. Toegetreden als commissaris: A. Bax, Dordrecht;

OPGEHEVEN ZAKEN
* J. Busink, winkel in boter, kaas, fijen vleeschwaren enz, Voorstraat 415, Dordrecht
* Firma de Roo & Co, winkel in kousen, wol, handwerken, Voorstraat 265;
* Wed. T.C. Hoogendoorn, boschbouw en hoepelmakerij, Rivierdijk A270, Hardinxveld;
[Dordrechtsche courant, 10-8-1940]

maandag 26 augustus 1940

WIJZIGING IN ZAKEN
* Assurantie- en Hypothekenkantoor N. de Visser en Co, Wijnstraat 133, Dordrecht (bijkantoor 's Gravenhage, Hollanderstraat 4) Vennootschap onder firma ontbonden. De zaak wordt onder den bestaanden naam voortgezet door en voor rekening van A. de Visser. Beheer bijkantoor 's Gravenhage: J.W.F. de Visser
* Drukkerij Gebrs BEZEMER, Bleekersdijk 17, Dordrecht. Overleden venooot: Jan Bezemer. Nieuwe vennoot Jac. Bezemer.
* N.V. Exploitatie Maatschappij Dordrecht, Gevaertsweg 12, Dordrecht. benoemd tot commissaris J.J.A. van der Rest.
* H.J. van de Rest, handel in ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, haarden, kachels, fornuizen en sanitarie artikelen, Voorstraat 142 en 144. Zaak wordt voortgezet door de vennootschap onder de firma H.J. van de Rest. Vennooten H.J. van de Rest Sr en H.J. van de Rest Jr.
* N.V. Scheepswerf en machinefabriek De Biesbosch, Maasstraat 14, Dordrecht. benoemd tot beheerder: Joh. GERLACH, Hillegersberg.

[Dordrechtsche courant, 26-08-1940]

maandag 26 september 1940

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* G.F. Dirkzwager, Touringcarbedrijf annex Reisbureau, Joh. de Wittstraat 1a, Dordrecht
* J.S. van den Hout, grossier in aardappelen, groenten, binnen en buitenl. fruit, conserven en aanverwante artikelen, Korte Gelderschekade 4 en 5, Dordrecht
* Firma J. Mol Mzn, handel in landbouwartikelen, olien en vetten en aannemerartikelen, Reinkenstraat 33, Dordrecht. Vennoot M. Mol en J. Mol Mzn

WIJZIGING IN ZAKEN
* Cooperatieve Centrale Melkinrichting G.A., Corn. de Wittstraat 2, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscrt 6 juni 1940 no 108);
* P. Pluymert Jzn, vleeschhowuerij en spekslagerij, Sweelinkstraat 57, Dordrecht. Zaak verplaats naar Toulonschelaan 40;
* Schudi en van den Engh, administratie, assurantie makelaardij en hypotheekbezorging, Vrieseweg 65, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma. Vennooten I. en J.F.H. van den Engh:
* Slagerij v.d. Gebrs van der Straaten, Vriesestraat 60, Dordrecht. Zaak omgezet in een naamloze vennootschap onder den naam: N.V. Slagerij v.d. Gebr v.d. Straaten. Directeur D.C. van der Straaten. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaatst en gestort. (Ned. Stcrt 25 juli 1940 nr 143);
* N.V. Sleepvaart maatschappij RHEA, hoofdkantoor verplaatst van Rotterdam naar Dordrecht, Merwekade 22;
* J. Zock, smederij, fabriek van inhoudsmaten, Loverstraat ŕ (kantoor Singel 91rd), Dordrecht. Eigenaar J. Zoch overleden. De zaak wordt voortgezet door de Erven onder den naam: Erven J. Zock. Gemachtigde P. van Wijngaarden

[Dordrechtsche courant, 23-9-1940]

1940

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Firma FREZA, grossierderij in kappersbenoodigheden, Wijnstraat 11, Dordrecht. Vennooten: H. Frenkel en B. Zadoks.
* N.V. Scheepvaart Maatschappij FRET, Binnen Kalkhaven 27, Dordrecht. Directeur: C.J. de Korver. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaatst en gestort. (Ned Staatscrt 11 sept 1939 no 177).

WIJZIGING IN ZAKEN
* Ardath Tobacco Company Ltd, Spuiweg 122, Dordrecht. Procuratie verleend aan J. Mulder (leider verkoopafdeeling)
* N.V. Dordrechstche Glas Assurantie Maatschapij Bouvy, Vlak 1, Dordrecht. Overleden commissaris: N.M. Bouvy, Velp.
* N.V. Scheepwerf en Machinefabriek De Biesbosch, Maasstraat 14, Dordrecht. Procuratie verleend aan den heer D. van Loon.
* Firma D. Stad, expl. van winkels in electriciteits- en radioart., rijwielen en rijwielonderdeelen, ijzerwaren en gereedschappen enz, Voorstraat 209, Dordrecht. Filiaal Sittard, Limbrichterstraat 17, opgeheven.

[Dordrechtsche courant, 8-10-1940]

NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* L. Janse, in- verkoop reparatie van stoomketels, machinerieen, schepen enz, Stek 1, Alblasserdam;
* J.A. van der Leer, brandstoffenhandel, Ruigenhil A173, Alblasserdam;
* Firma H. Braber, confectie, manufacturen en woninginrichting, Winterstraat 187-188, Dirksland. Filiaal te Stellendam Voorstraat 1: Vennooten D.N. Braber en Mej. L.E. Braber;
* A.C. van den Akker, slagerij, J.A. de Gouverneurstraat 24, Dordrecht;
* P. van Tol, brandstoffenhandel, Mart. Steijnstraat 45, Dordrecht;
* N.J. Berkhout, broodbakkerij, Stevensweg 106, Dubbeldam;
* Gebrs. P. en J. de Bruin, Expeditiebedrijf, Stevensweg 88-90, Dubbeldam;
* R. de Jong, handel in zuivelproducten, Burg. Jaslaan 66, Dubbeldam;|
* Gebr. J. en A. in 't Veld, rund- en varkenssalgerij annex boter- en kaashandel, Dubbeldamscheweg A523, Dubbeldam;
* M. den Hertog, Everdingen;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Biscuitfabriek Victoria, Lage Bakstraat 7, Dordrecht. Uitgetr. commissaris L. Spaak, Brussel. Nieuwe commissarissen A. Rutgers van der Loeff, Nijmegen en J.P.F. Beijerman, s Gravenhage;
* N.H. Dekkers, boekhandel en drukkerij, Vriesestraat 39-41, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder denzelfden handelsnaam, Vennooten N.H. en J.J. Dekkers;
* N.V. De Dordtsche Courant, Groenmarkt 41, Dordrecht. Uitgetr. directeur: H.W.A. Houbolt. Uitgetr. gedel. commissaris wegens benoeming tot directeur H.J. FROHN, Rotterdam. Benoemd tot Pres-comm. Mr. H. de Bloeme, Rotterdam. Procuratie verleend aan W.J.C. Heidenreich;
* N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij DE ARBEIDERSPERS, filiaal Dordrecht, Vrieseplein 6, opgeheven;
* N.V. Handel Bouw en Aannemersmaatschappij HABOUWAAM, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Uitgetr. directeur B. Brusik, Rotterdam. Procuratie ingetrokken van F.J. Block, F.J. Holemans en M.E.E. van de Walle, Nieuwe directeur L. van der Laan;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij AMDO, N.V. Scheepvaart Maatschappij BOMA, N.V. Scheepvaart Maatschappij BRUDO, N.V. Scheepvaart Maatschappij DINI en N.V. Scheepvaart Maatschappij WAHU, Reeweg Oost 115, Dordrecht.  Uitgetr. directeur B. Brusik, Rotterdam. Procuratie ingetrokken van F.J. Block, F.J. Holemans en M.E.E. van de Walle, Nieuwe directrice N.V. Handel Bouw en Aannemersmaatschappij HABOUWAAM;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij HABI, Reeweg Oost 115, Dordrecht.  Uitgetr. directeur B. Brusik, Rotterdam. Procuratie ingetrokken van F.J. Block, F.J. Holemans. Kantoor verplaatst naar Arnhem, Stationsplein 13;
* N.V. tot Exploitatie van Onroerende Goederen PICTURA, Reeweg Oost 175, Dordrecht. Overleden secr Raad van Bestuur R.A.J. Schoonhoven. De functie van secretaris wordt thans bekleed door den heer G.P. van Loon, lid van den Raad van Bestuur;
* Hotel Cafe-Restaurant MONOPOLE, Gasthuistraat 6, Gorinchem;
[Dordrechtsche courant, ma  21-10-1940]

-  NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dordtsche Leesinrichting, verhuur van tijdschriften en boeken, Floresstraat 41, Dordrecht. Vennooten H. Bons en H. Stam;
* Gebouw De Vriendschap, dansinstituut en zalen-exploitatie, Groenmarkt 5, Dordrecht. Eigenaar H.A. Eijskoot;
* Maroquines en gros en detail I. Presser Lederwarenwinkel, Voorstraat 204, Dordrecht (afkomstig van Rotterdam);
* Peter Beekmans brandstoffenhandel, Visschersdijk 69 (kantoor) Appeldijk 9 (magazijn), Gorinchem
WIJZIGING IN ZAKEN
* Ardath Tobacco Company Ltd, Spuiweg 122, Dordrecht. Aangesteld als beheerder (Verwalter) op grond van art. 13 lid 1 verordening Rijkscommissaris voor bezette Ned. gebied van 24 Juni 1940: dr H. Wuincke, Berlin-Pankow. Benoemd tot gevolmachtigde namens beheerder (Verwalter) W. Lange, Berlin-Pankow. 
* Collectieve Transportverzekering van den Nederlandschen Bond van Graan en Meelhandelaren, kantoor verplaatst van Engelenburgerkade 16, Dordrecht naar Rotterdam, Boompjes 2;
* N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers, filiaal thans gevestigd Spuiweg 14 (voorheen Vrieseplein 6) Dordrecht;
* Levensverzekering-Mij Dordrecht N.V., Bellevuestraat 2, Dordrecht. Procuratie verleend aan Mr. D.C.M. Stigter;
* Stichting Sportfondsenbad Dordrecht, Br. Buijsstraat 5, Dordrecht, uitgetreden lid van het bestuur P.J. Bierenbroodspot, Amsterdam;
* N.V. M. van Zanten's Distillerderij Likeurstokerij en Wijnhandel, Wijnstraat 83085, Dordrecht. Commissaris: J.S.C. de Bruyn;
* Firma G. Elsenaar, drogisterij B533 Sliedrecht;
OPGEHEVEN ZAKEN
* H. van Bennekom, kleermakerij en winkel in gemaakte geoderen, Vriesestraat 110, Dordrecht;
* E. van Kekeren, kruidenier en handel in machinekamerbehoeften, Gravenstraat 24, Dordrecht;
* N.V. Maatschappij Rijnschip MATHIEU, Merwekade 29, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant, 7-12-1940]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Verffabriek Stabiel, verfmalerij en kassenspuiterij, Voorstraat 10 109, Dordrecht. Eigenaar A. v.d. Wetering;
* J. de Geus, vlasbewerking en vlashandel, Kerkstraat 12 's-Gravendeel
WIJZIGING IN ZAKEN
* J.B. Desloover, winkelier in electr. benoodighedem, aanleg kracht en licht installaties, Steegoversloot 29, Dordrecht (zaak verpalatst naar Steegoversloot 72 (tevens woonadres eigenaar);
* Firma B. Dukel en Zonen, smidsbedrijf en aanleg electr. installaties, B173, Giessendam;
[Dordrechtsche courant, 21-12-1940]

1941

NB.
ARCHIEF KAMER VAN KOOPHANDEL - DORDRECHT
531 - Van den Akker's Modelslagerij /  A.C. van den Akker
531 - N.J. Berkhout
531 - Gebroeders P. en J. de Bruin
531 - NV Scheepvaart Maatschappij Fret
531 - Firma Freza
531 - R. de Jong
531 - P. van Tol
531 - Gebroeders J. en A. In 't Veld
Bedrijfsnaam Hooijdonk, Damesconfectie Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011031 /533
534 - J.F. Kamps
534 - Slavenburg's Bank NV 
535 - De Arbeiderspers
535 - Importexpeditie D. Boonstoppel jr
535 - Catharina I, NV Maatschappij Rijnschip 
535 - Catharina II, NV Maatschappij Rijnschip 
535 - Leesinrichting, Dordtsche 
535 - Neijenhoff en Th.J. Kluwen, J.Th. van 
535 - Maroquinerie en Gros en Detail I. Presser
535 - Romijn, Firma Gebroeders W. en H.  /  Slopersbedrijf W. Romijn DO-011058 /535
535 - Drukkerij G. Stolk BV
535 - Gebouw De Vriendschap DO-011063 /535
535 - Vrije Volk, CV Het 
536 - Firma Ten Haaf en Ooms
536 - P. Muilwijk en T. de Groot
536 - Sleepdienst Nita
536 - Firma v/h Kolenhandel S. van Rhijn
536 - Verffabriek Stabiel
536 - Weduwe P. Teunissen
537 - Handelsonderneming Autogerma
537 - Firma G.  Dobbe Herenmodes, 
537 - Importhuis Dordrecht CV 
537 - Glas-In-Loodbedrijf P. van Wijngaarden
Bedrijfsnaam Reinigingsbedrijf van Natron-Papierzakken Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011141 /538
538 - Allianz Versicherungs A.G. 
538 - Weduwe H.M. Hageman-Stijger
538 - Firma Pieter van Ham Pzn
538 - Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale
538 - Struijk en Van Duinen 
538 - Schoenhandel Van Unnik
538 - Electro-Radio-Technisch Bedrijf Westdijk
Bedrijfsnaam Veld jr, A. In 't Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011242 /543
Bedrijfsnaam Spijkstra en Visser, Firma Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011254 /543
Bedrijfsnaam Kil NV, De Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011255 /543
Bedrijfsnaam Stempels Pzn, R. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011257 /543
Bedrijfsnaam Schotman, J.C. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011259 /543
Bedrijfsnaam Leer, J. van der Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011260 /543
Bedrijfsnaam Merwe, Weduwe A. van de Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011263 /544
Bedrijfsnaam Jong, Firma A. en L. de (Garage de Jong)  Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011265 /544
Bedrijfsnaam Kooper, J.C. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011281 /544
Bedrijfsnaam Versloot en Zoon, Firma J. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011283 /544
Bedrijfsnaam Jiskoot, L. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011285 /544
Bedrijfsnaam Standaard, Handelsonderneming Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011290 /545
Bedrijfsnaam Renout, Firma v/h Weduwe Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011296 /545
546 - Bouma, N. Dordrecht 
546 - Bruin's Expeditiebedrijf, Jan de Dordrecht 
546 - Bruin, Automobiel en Transport Bedrijf Jan de Dordrecht 
546 - Bruin, Gebroeders M. en Th. de Dordrecht 
546 - Bruin, P. de Dordrecht 
546 - Korver, J. de Dordrecht 
546 - Veld, A. In 't Dordrecht 
546 - Veld, Firma A. In 't Dordrecht 
547 - Dien, P.C. van Dordrecht 
547 - Hasselo en Barendrecht Dordrecht 
547 - Motor Gas CV, Technisch Handelsbureau Dordrecht 
547 - Verstraten, J. Dordrecht 
548 - Baeten, P.C. Dordrecht 
548 - Froling, Fotoatelier A. Dordrecht 
548 - Rackwitsz, F. Dordrecht 
548 - Scheers, CV Stucadoorsbedrijf W. en P.H. van Dordrecht 
Bedrijfsnaam Wolst, W. Plaats van vestiging Dordrecht Dossiernummer DO-011350 /548
549 - Ende en Zoon, Firma F.J. van der Dordrecht 
549 - Ende en Zoon, Stucadoorsbedrijf F.J. van der Dordrecht 
549 - Goedhart en Zonen BV, A. Dordrecht 
549 - Kuijpers, L. Dordrecht 
549 - Kwakernaat, Firma Weduwe G. en A.A. Dordrecht 
549 - Kwakernaat, G. en A.A. Dordrecht 
549 - Roma, NV Scheepvaartmaatschappij Dordrecht 
549 - Schoolenberg, J.A. Dordrecht 
549 - Sluijs, Gebroeders Van der Dordrecht 
549 - Vobeta Voorlichting en Bemiddelingsbureau voor Tandheelkundige Hulp 
549 - Waal, NV Zandzuig- en Transport Dordrecht 
550 - Derks Verf- en Lakfabriek NV Dordrecht 
550 - Kemper's Bouw-Aannemingsbedrijf Dordrecht 
550 - Klaassen, C.J. Dordrecht 
550 - Korte, Banketbakkerij v/h Anton De Dordrecht 
550 - Moret, Firma A.J. Dordrecht 
550 - Ruteck's Tearoom en Patisserie Dordrecht 
550 - Rutten's Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter NV, De Dordrecht 
550 - Rutten's Bierbrouwerij Enz., Beleggingsmaatschappij De Dordrecht 
550 - Sluiters Kwast- en Borstelfabriek, J.J. Dordrecht 
550 - Smaal, C.A. 
550 - Wico, Scheepsexploitatie Dordrecht 

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* A.G. Brokking, veevoederhandel, Westbutienhaven 247a, Nieuwpoort;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Boekbinderij en Cartonnagefabriek vh Wed. J. van Lelieveld, Stadhuisplein 5, Dordrecht. Uitgetreden directeur S.E. Duits, nieuwe directeur Ph. Wapperom. Uitgetr. comm M. Bolle. Nieuwe commissaris: mr. F.G. Rens;
* N.V. Brood en Zaansche Beschuitfabriek de Berenkamp, Nieuwkerkstraat 36rd, Dordrecht. Volmacht verleend aan A. Polak;
* Conservenfabriek De Merwede, Kuipershaven 36, Dordrecht. Uitgetr. comm. J. v.d. Ree, Nieuwe vennoot A. v.d. Ree;
* Dordrechtsch Nieuwsblad, Bagijnhof 58, Dordrecht. Procuratie verleend met den titel van waarnemend directeur aan G. van oostrum;
* N.V. Dordrechtsche Glas Assurantie Maatschappij BOUVY, Vlak 1, Dordrecht. Benoemd tot comm. mevr. W.A. Bouvy-de Tourton, Arnhem
* Dordtsche Eierveiling, Varkenmarkt 33, Dordrecht. Zaak overgedaan aan P.J. van Tol;
* N.V. Dordtsche Metaalindustrie Johan de Witt, Merwedestraat 80, Dordrecht. Overleden commissaris A.A.C. de Vries Robbe. Volmacht ingetrokken van ir A.J.J. Lambeek;
* C. ten Haaf, aannemer van bouwwerken, Floresstraat 104, Dordrecht. De zaak wordt voorgezet door de venn. onder firma ten HAAF EN OOMS;
* T. de Klerk en G. Ooms, timmer- en aannemersbedrijf, Gravenstraat 18, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt vorotgezet door de venn. onder firma ten HAAF EN OOMS; Vennooten C. ten Haaf en G. Ooms. Adres gewijzigd in Floresstraat 104, Dordrecht;
* P.J.A. Kasteel, verhuizingen, Bleekersdijk 49, Dordrecht. Zaak overgedaan aan Th.B. Kasteel;
* P. Muilwijk en W.J. Kelfkens, exploitatie van de stoomboot NITA, Matenaspad 61, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door de nieuwe venn. onder firma P. Muilwijk en T. de Groot;
*ASTA THEATER, bioscoopbedrijf, Westwagenstraat 44, Gorinchem;
[Dordrechtsche courant 21-1-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Comm. Venn. Importhuis Dordrecht, import en handel in glaswerk namaak-byouterien en aanverwante artikelen, beh. vennoot H.P. Reus;
* A. Roos, meubelwinkel, stoffeerderij en houthandel, Voorstraat 97, Dordrecht,. Eigenares Mevr. Wed. A. Peeters-Roos. Gevolmachtigde J. van Dissel;
* Gebr. Bijkerk, aannemersbedrijf, Paulusweg 46 H.I. Ambacht;
WIJZIGING IN ZAKEN
* D. en C. Vink, expeditiebedrijf, handel in paarden, vee, aardappelen en fourage, Middenweg 123b Asperen;
* J. van Dolderen, koop- en verkoop van vaartuigen machinerien, Krispijnscheweg 151, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Krispijnscheweg 99;
* N.V. Handelsonderneming H.D.O., Nieuwe Haven 8, Dordrecht,. Procuratie verleend aan  H. Schaap;
* H. Houtgraaf, fabricage van metaalwaren, Kromme Elleboog 35/39, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: H. Houtgraaf, Metaalwarenfabriek. Vennoten: A. Houtgraaf, H. Houtgraaf en A. Houtgraaf;
* L. van der Linden, handel in pluimveevoeder, Corn. de Wittstraat 26, Drodrecht. Zaak verplaatst naar Toulonschelaan 74;
* Stoomwasscherij Weltevreden, Wilgenbosch 23-25, Dordrecht. Zaak thans gevestigd Weeskinderendijk 39c, Dordrecht;
* Gebrs. J. en P. van de Merwe, aannemers en uitvoerders van bouwwerken, Reeweg Oost 126, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Ceramstraat 50;
* P. Dank, timmerbedrijf Dorp 85, Giessen Nieuwkerk;
[Dordrechtsche courant di 4-2-1941]

- Nieuw ingeschreven zaken
* G. Dobben, grossierderij in heerenmodes, Frans Lebretlaan 65, Dordrecht;
* Comm. Venn Handelsonderneming Autogerma, Import-Export engros en detail in gereedschappen en automaterialen, fijn staal etc, Sumatrastraat 45rd, Dordrecht. beherend vennoot D.P.J.M. Wiegerinck;
* P. de Geus Jaczn, Commissionnair in aardappelen, Groen Kruisstraat 8 s Gravendeel
WIJZIGING IN ZAKEN
* H.K. Jonker & Zn, handel in brandstoffen stalhouderij en vrachtijder, D236 Alblasserdam;
* C.B. Vogelezang Hotel Cafe Restaurant, Dam, Alblasserdam;
* N.V. Algemeene Producten Maatschappij (General Products Company) Wijnstraat 69, Dordrecht. Aangesteld als Beheerder (Verwalter) op grond van art. 13 lid 1 verordening Rijkscommissaris voor het bezette Nederl. geboed van 24 Juni 1940: F. WICKEL, Dordrcht;
* Assurantie en Hypothekenkantoor N. de Visser & Co, Wijnstraat 133, Dordrecht. Aan het ebdrijf toegevoegd: makelaar in Assurantien;
* Destructie Centrale, Dordrecht, Maasstraat 1a, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma. Vennooten A. Molendijk en W.H. Heus;
* Fa. Wed. A. den DUIJF, levensmiddelenbedrijf, Voorstraat 354, Dordrecht. Zaak verpalatst van Voorstraat 354 naar Voorstraat 364;
* Noorder Glashandel J. van Oostendorp, filiaal Dordrecht, Vest 1. De afdeeling Glas in lood-fabricage overgedaan aan den heer P. van Wijngaarden;
* N.V. Vloeistofmeetapparatenfabriek [V.A.F.], Maasstraat 20a, Dordrecht. Uitgetr. Commissarissen M.G. Wagenaar Hummelinck, Loosduinen en prof. dr. ing. C. Feldmann, Delft. Nieuwe commissarissen: H. van GIJN, Dordrecht en J. Muijsken, Delft;
* Gebrs. J. en P. de Geus, Aardappelhandel, Renooishoek, s Gravendeel;
[Dordrechtsche courant di 18-2-1941]

-
NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* G. de Kraaij N.V., handel in nieuwe en gebruikte machines, stoomketels, vaartuigen en aanverwante zaken, Vest 2, Dordrecht. Directeur G. de Kraaij, Commissaris W.G. de Kraaij. Maatschappelijk kapitaal f 10.000. Geheel geplaatst en gestort;
* Comm. Venn. H. den Boer & Co, Slooperij en handel in vaartuigen en automobielen, Profijt I, Heinenoord;
WIJZIGING IN ZAKEN
* P. Dolk en Zn NV, Glashandel en bewerking, filiaal Dordrecht, Knolhaven 11 opgeheven;
* Nederlandsche Particuliere Sleepvaart Centrale, Hoofdkantoor Rotterdam. Bijkantoor gevestigd Merwekade 30, Dordrecht;
* Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale, Hoofdkantoor Rotterdam. Bijkantoor gevestigd Merwekade 30, Dordrecht;
* N.V. Vereenigde Distilleerderijen, Korte Breestraat 1, Dordrecht, benoemd tot adjundt-directeur H.C. Wyers;
* J.H. Vervloet, banketbakkerij, Zaal verplaatst van Voorstraat 327 naar Bagijnhof .. Dordrecht;
* B. Naaktgeboren, smederij en timmerbedrijf, F49 Dubbeldam;
OPGEHEVEN ZAKEN
* D. van Aardenne, schildersbedrijf, Nieuwe Haven 34, Dordrecht
* B.S. den Hartog, manufacturen en confectie, Voorstraat 50, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant ma 10-3-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Reinings-Bedrijf voor Natron-Papierzakken, s-Gravendeelschedijk 37a, Dordrecht. Eigenaar H. Neumann. Gevolm. mevr. Th. Neumann-Schramm;
* Struijk en van Duinen, schildersbedrijf, Sarisgang 13, Dordrecht. Vennooten L. Struijk en A. van Duinen;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Algemeene Brandstoffenhandel, Kuipershaven 6, Dordrecht. Algemeene procuratie verleend aan J.G.A. Coppieters;
* N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zn, Dubbeldamscheweg, Dordrecht. Overleden adj-directeur J.J.M. Bekkers;
* Maatschappij tot Exploitatie van TOLEDO Weegwerktuigen (Holland Toledo Scale Company) N.V., 's- Gravendeelschedijk 5, Dordrecht. Zaak tijdelijk gevestigd: Kuipershaven 10-11;
* Radio Technisch Bureau P. Westdijk, filiaal Dordrecht, Nicolaasstraat 38 (hoofdzaak Ijsselmonde) Naam gewijzigd in Electro- en Radio Technisch Bureau P. Westdijk;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij KIRI, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Uitgetr. directeur: A.H. Alberts. Nieuwe dir. M. Caspari;
* N.V. Sleepboot "ENGERGIE", Bolwerk 1, Dordrecht. Uitgetr. dir. A. Bos, Rijswijk. Kantoor verpalatst naar Rotterdam Westplein 2;
* N.V. M. van Zanten's Distilleerderij, Likeurstokerij en Wijnhandel, Wijnstraat 83/85, Dordrecht. Uitgetreden commissaris W. Hasekamp, Voorburg weegns benoeming tot directeur.
* N.V. Eerste Dordrechstche Autobus Dienst, Wieldrecht E165, Dubbeldam. Uitgetr. dir. G.F. Dirkzwager. Nieuwe dir. P.H. Lipman, Wateringen. Aagensteld als beheerster mej. M.C. Lipman;
* Firma K. Leenman, hooiharken en steelenfabriek, Giessendam;
[Dordrechtsche courant 22-3-1941]
NB.
- (B & W) H. NEUMANN, tijdelijk wonende te Scheveningen, oprichting van een fabriek voor reiniging en verwerking van papieren zakken te verhuren een terrein met opstallen aan den s Gravendeelschedijk;
[Dordrechtsche courant, 11-1-1941]
- HINDERWET Aan belanghebbende wordt medegedeeld dat Burgemeester en Wethouders de beslissing op het verzoekschrift van het Reinigingsbedrijf voor natron-papierzakken alhier, om vergunning tot het oprichten van een inrichting voor het reiningen van natronpapierzakken, in het pand aan den 's-Gravendeelschedijk nr 37a, alhier, hebben verdaagd.
[Dordrechtsche courant 9-5-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij Bowi, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Directeur L.M. Reymer, Millingen. Maatschappelijk kapitaal f 1000 geheel geplaatst en gestort;
* Cafe J.W. de Bruijn, Kerkplein 53, Schelluinen;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Dordrechtsche Melkinrichting, Kromhout 35, Dordrecht. Procuratie verleend aan A. van Bruggen;
* De Kluizenaar en in 't Veld, meelfabriek, graanmaalderij, handel in granen, zaden, peulvruchten, veevoeder en aanverwante artikelen, Maartensgat 3, Dordrecht. Aan het bedrijf teeogevoegd grossierderij in kruidenierswaren;
* N.V. Brood- en Zaansche Beschuitfabriek DE BERENKAMP, Nieuwkerkstraat 8, Dordrecht. De gevolmachtigde B. baldé is per 1 Jan 1941 uit de vennootschap getreden. De volmacht van den heer B. Dam is met ingang van 1 Janauri 1941 ingetrokken;
* Firma Jos van Tilburg, leerhandel en leerlooierij, Gorinchem;
[Dordrechtsche courant dinsdag 22-4-1941]

- WIJZIGING IN ZAKEN
* A. Bos, smederij, rijwielhandel en autoreparatie, Reeweg Zuid 10, Dordrecht. Het smederijbedrijf overgedaan aan J.Th. Bos;
* N.V. Handelmaatschappij De Veluwe, Geldeloozepad 122, Dordrecht. Ontslagen beheerders: J.J.H. Philippo. Nieuwe beheerders J. van Leeuwen;
* N.V. Maatschappij ter bevordering der Volkshuisvesting Jan van Arkel, Arkelschoonferweg 7, Gorinchem;
OPGEHEVEN ZAKEN
* A.J. Muller, scheepsbevrachter, Nieuwe Haven 11, Dordrecht;
* D.L. Andeweg-Vos, Klaaswaal;
[Dordrechtsche courant dinsdag 29-4-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* N.V. Scheepvaart Mij ESPERANCE, Dordrecht. Dir. E. Schaut;
* Fa. J. Nederlof, schildersbedrijf, Wolbrandstraat 1, Dordrecht. Venn. J. Nederlof Sr. en J. nederlfo Jr;
* Eerste Gorinchemse Stoomwasch en Strijkinrichting v.h H.C. Timmers;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Amsterdam, Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen in Nederland. Kantoor verplaatst van Amsterdam naar Dordrecht, Reeweg 211;
* Begrafenisvereeniging N.V., Kon. Wilhelminastraat 26rd, Dordrecht. Benoemd tot voorzitter W. de Joncheere;
* Fa. J.W. Bouman, tabak- en siagrenwinkel, Zaak verplaatst van Voorstraat 23 n. Boomstraat 3, Dordrecht;
* N.V. Handel- Bouw- en Aannemers Maatschappij HABOUWAAN, Reeweg Oost 115, Dordrecht. Kantoor verplaatst n. Sumatrastraat 4;
* Comm. Venn. de Jong's Manufacturenhuis, Krispijnscheweg 47zw, Dordrecht. Uitgetreden beh. vennoot O. de Jong. Nieuwe beh. vennoot mej. J.C. Mulder;
* Fa. Kuijpers en Ratsma, machinefabriek en constr. werkplaats, Wolwevershaven 8, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Knolhaven 12;
* Joh. Maschig Centrale Verwarming,Vest 1-3, Dordrecht. Aangesteld tot beheerder van de nalatenschap van Joh. Mäschig: F. Sonnenschein, Ceramstraat 102, Dordrecht;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij AMDO, N.V. Scheepvaart Maatschappij OMA, N.V. Scheepvaart Maatschappij BRUDO, N.V. Scheepvaart Maatschappij DINI,N.V. Scheepvaart Maatschappij KIRI, N.V. Scheepvaart Maatschappij JAMU, N.V. Scheepvaart Maatschappij SINE LABORE NIHIL, N.V. Scheepvaart Maatschappij URIE en N.V. Scheepvaart Maatschappij WAHU. Het kantoor van genoemde N.V. 's is verplaatst van Reeweg Oost 115 naar Sumatrastraat 4, Dordrecht;
* N.V. Sleepvaartmaatscahppij EN AVANT II, Matenaspad 21, Dordrecht. Statuten gewijzigd (Ned. Staatscourant 19 mei 1941 no 96);
* N.V. IJzerhandel v.h. A. en C. van Megchelen, Spuiweg 72, Dordrecht. Uitgetreden comm. D. Binkhorst, Rotterdam;
* Trust- en Administratiekantoor WOLWEVERSHAVEN N.V., Wolwevershaven 20, Dordrecht. Uitgetr. waarn. dir. mr. J. Salomonson en mr. A. van Os. Uitgetreden comm. R. Artigas Grazai, A. de Goire Eizaga, V. Echeverria Cariaga, V. Artola Galardi. Nieuwe commissaris: Mevr. P.V. Salomonson-van Geuns;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij REGO, Reeweg 34rd, Dordrecht. Uitgetr. dir. H.J. Bastemeijer. Nieuwe dir. J.W. v.d. Bosch. Kantoor verplaatst naar Kuipershaven 33;
* F. van 't Zelfde en R. Ponten, vervaardiging van en handel in het antiketelsteenmiddel EXCELSUM, Binnen Kalkhaven 31, Dordrecht. Naam gewijzigd in Chemische Fabriek EXCELSUM fa. Van 't Zalfde en Ponte;
* B. de Rooij, Giessendam;
[bron: Dordrechtsche courant za 14-6-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Cedudor-Rijwielfabriek, Reeweg Oost 141, Dordrecht. Eigenaar: C.A. Duimel. Filiaal Frans Lebretlaan 57;
* "HostacoMaatschappij" N.V., fabricage en handel in transportwerktuigen, rollend materiaal, crosserieen, hout- en staal constructies in dne tuimsten zin en omport en handel van hout, Grootekerksbuurt 42, Dordrecht. Directeuren H. Albronda en D.  van Wageningen Jr. Maatschappelijk kapitaal f 100.000 gepalatst en gestort f 30.000 (ned. Staatscrt 16 juni 1941 no 114);
*A.C. Donker, zadelmakerij, autobekleeding, touwhandel enz, Arkelstraat 71-73, Gorinchem;
WIJZIGING IN ZAKEN
* Bouw- en handelmaatschappij MOLENZICHT NV, Groenmarkt 64, Dordrecht. Uitgetreden commissaris Mr. J. Salomonson;
* N.V. Bouw Import, Hellingen 113, Dordrecht. Overleden commissaris A. Bakker, Haarlem. Nieuwe comm: A.Th. Misset, Haarlem;
* CEDUDOR Rijwielfabriek C. Duimel NV, Reeweg Oost 141, Dordrecht. De N.V. oefent sedert 28 februari 1941 geen bedrijf uit;
* De Dordrechtsche Onderlinge Credietvereniging NV, Groenmarkt 64, Dordrecht. Uitgetreden comm. Mr. J. Salomonson;
* W. Roodfeld, heerenkleedingmag. Voorstraat 243, Dordrecht. Overleden eigenaar W.A.P.F.L. Roodfeld. Nieuwe eigenares mevr. wed. J. Roodfeld-Vissers;
* N.V. Scheepvaart Maatscahppij SPEED, Reeweg Oost 115. Kantoor verplaatst naar Sumatrastraat 4;
* N.V. Stoomsleepvaartmij MARIE II, Merwekade 16, Dordrecht. Overleden directeur: A.H. v.d. Bosch Sr. Nieuwe dir.: V.A. Heijntjes, Antwerpen. Kantoor thans gevestigd  Sumatrastraat 4, Dordrecht;
* R.W. Vink, loodgietersbedrijf, Museumstraat 15, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Groenmarkt 37;
OPGEHEVEN ZAKEN
* Dordrechtsche Onderlinge Ziekteverzekering D.O.Z.I.V.E.R., Gevaertsweg 15, Dordrecht;
[bron: Dordrechtsche courant za 21-6-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* A.G.J. Geurink, rund- en varkensslagerij, Krommedijk 118, Dordrecht;
* J.G. Willemsteijn, complete woninginrichting, Groote Spuistraat 37, Dordrecht;
WIJZIGING IN ZAKEN
* M.H. Berkhout, brood en banketbakkerij, Paul Krugerstraat 46, Dordrecht. Uitgetr. eigenaar mevr. wed. P. Berkhout-van Pelt. Nieuwe eigenaar D. van Driel;
* Bos Nationale en Internationale Scheepvaart en Transport Mij NV, Bolwerk, Dordrecht. Uitgetr. comm. C. Bos Azn wegens benoeming tot directeur. Nieuwe commissaris J. Metzger;
* Foto Kino en Projectiehandel J.L. du Parant, Bagijnhof 66, Dordrecht. Filiaal gevestigd te Velp, Hoofdstraat 33;
* Fa. G.J. de Groot en Zn, wijnhandel, Bagijnhof 52, Dordrecht. Overl. eigenaar P.J. de Groot. Nieuwe eigen. mevr. wed. W.A. de Groot-Ponten;
* Melkinrichting De Vooruitgang, R. van Dalen, Groenmarkt 20, 22, 24 en 28, Dordrecht. Zaak overgedaan aan de Comm. Venn Melkinrichting De Vooruitgang. Beh. vennooten G. Heijn, Bloemendaal en J. Heije, Zaandam. Proc. met den titel van directeur R. Talsma. Procuratiehouder J.W. de Vries;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij CONRAD, Reeweg oost 115, Dordrecht. Uitgetr. dir. J.F. Garnier, Duivendrecht. Nieuwe dir. A.G.K. Schouten, Hillegersberg. Kantoor verplaatst naar Hillegersberg, Maartn Dijkshoornlaan 37;
* H. Schless N.V. Scheepvaartbedrijf, Merwekade 24a, Dordrecht. Benoemd tot directeur mevr. Wed. D.L. Schless-van Deursen.
* Schudi en van den Engh, administraties, assurantie, makelaardij en hyptoheekbezorger, Vrieseweg 85, Dordrecht. Kantor rverplaatst naar Singel 212;
* A. van 't Verlaat, houtbouw en aannemerszaak, handel in- en bewerken van hout in den meest utigebreide zin, Wijk B346 Giessendam;
[bron: Dordrechtsche courant za 5-7-1941]

-
NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Firma Fongers en Vegter, scheepsbevrachting en sleepagentschap, Filiaal Krommedijk 52, Dordrecht. Hoofdkantoor Rotterdam;
* Venn. onder Firma Huizenexploitatie  MAAS EN MERWE, Reeweg Oost 141, Dordrecht;
* F. Zaal, koop en verkoop van vaartuigen, machinerieen, motoren en aanverwante artikelen, Rhijnvis Feithstraat 5, Dordrecht;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ANJO, Wolwevershaven 11, Dordrecht. Uitgetreden directeur L.H. Gelissen Nieuwe dir. F. Hobbel. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Veerkade 8;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij Vitesse, Wolwevershaven 11, Dordrecht. Uitgetreden directeur L.H. Gelissen Nieuwe dir. F. Hobbel. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Veerkade 8;
N.V. Scheepvaart Maatschappij Vino, Dordrecht. Uitgetr. dir. N. Saul. Nieuwe dir. A.H.J. Steeman. Kantoor verplaatst naar Westersingel 34, Rotterdam;
OPGEHEVEN ZAKEN
* N.V. Hollandsche Belgiosche Sleepmaatschappij, Merwekade 10, Dordrecht;
[bron: Dordrechtsche courant za 26-7-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* J.C. van der Straaten, vleeschhouwerij en spekslagerij, Scheldestraat 24, Dordrecht;
* Jac. de Jong, fouragehandel, Dubbeldamsdcheweg A524, Dubbeldam;
WIJZIGING IN ZAKEN
* Dordrechtsche Nieuwsblad, Bagijnhof 58, Dordrecht. Ontslag verleend aan den gevolmachtigde met den titel van directeur C.E.W. Krediet. De waarn. directeur G. van Oostrum benoemd tot gevolmachtigde met den titel van directeur;
* N.V. Glasverzekering Maatschappij De Oude Maas, Reeweg Oost 46, Dordrecht. Uitgetreden commissaris J.J. Hulsman en P.A. van Rije. Nieuwe commissarissen M.J. Meeldijk en C. v.d. Hucht;
* Hoogland en Massee, handel in werktuigen, gereedschappen en technische benoodigdheden, Vischstraat 6, Dordrecht. Benoemd tot commissarissen F. Volker, Breda en H. Ankersmit, Diepenveen;
* Firma J. Nodelijk & Zonen, metsel timmer beton en contructiwerken. Kantoor verpalatst van Houweningenstraat 52 naar Kromhout 129, Dordrecht;
* J. Noorduijn & Zoon NV, graphisch en uitgeversbedrijf, Krabsteeg 12, Gorinchem;
OPGEHEVEN ZAKEN
* Joh. de Jong, restaurateur, Bagijnhof 34, Dordrecht;
* Nederl. Rijwielverzekering FIVERDO, Vest 10, Dordrecht;
[bron: Dordrechtsche courant di 12-8-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Garage de Jong, Geldeloozepad 72-76, Dordrecht. Vennooten A. en L. de Jong;
* Zand en Grinthandel T. van den Adel, Papendrecht
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Biscuitfabriek Victoria, Lage Bakstraat 7, Dordrecht. Overleden directeur J.C. Redelé. Nieuwe directeur J.M. Redelé;
* Conservenfabriek De Merwede, Kuipershaven 36, Dordrecht. Toegestreden vennoot T.G. van der Ree;
* Firma J. Mol Mzn, handel in landbouwartikelen, olien en vetten, aannemersartikelen en rondhouthandel. Kantoor verplaatst van Reinkenstraat 33 naar Hugo de Grootlaan 46, Dordrecht;
* Comm. Venn. fa. J.M. Peels, schoenhandel, Voorstraat 300, Dordrecht; Uitgetreden beheerende vennooten mej. M. Peels en dhr P. van Driel;
* Reinigings-bedrijf voor Natron-Papierzakken, 's Gravendeelschedijk 37a, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar H. Neumann. Nieuwe eigenaar C. van Maaren, Den Haag;
* Firma Gebr. D. en A.C. in 't Veldt, aannemers van bouwwerken, Reeweg Oost 160, Dordrecht. Vennootschap ontbonden;
* Peter Beekmans, brandstoffenhandel, Visschersdijk 69, Gorinchem;
[bron: Dordrechtsche courant ma 22-9-1941]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* L. Jiskoot, vrachtvervoer per rijnschip Leendert, Heinsiusstraat 7, Dordrecht.
* J. Versloot en Zoon, groothandel in kolen, Corn. van Beverenstraat 3, Dordrecht; vennooten T. en W. Versloot
* Zandzuigersbedrijf Secunda, Singel 61a, Dordrecht. Vennooten A.H. van Wijngaarden, A. Volker AFzn, P. Veth en M. marinissen;
WIJZIGING IN ZAKEN
* N.V. Dordr. Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekers en Zn, Dubbeldscheweg, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van G. hamwijk
* C.J. Kool, brood- en banketbakkerij, Prisnenstraat 40, Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer J.C. Kooper;
* N.V. Geuze en Co's Drukkerij, Groenmarkt 23, Dordrecht. Overleden Commisasris J.C. Redelé;
* N.V. Maatschappij tot Exploitaite van Vaartuigen, Boomstraat 25, Dordrecht. Uitgetr. directeur: .A. Hoogenboezem. Nieuwe dir. P. Reitsma;
* N.V. Steenkolengrothandel J. Versloot en Zoon, Corn. van Beverenstraat 3, Dordrecht; De N.V. is met ingang van 30 september 1941 in liquidatie getreden. Liquidateuren T. en W. Versloot;
* N.V. Zandzuigersbedrijf Secunda, Singel 61a, Dordrecht. De N.V. is met ingang van 30 september 1941 ontbonden. Vereffenaar A.H. van Wijngaarden;
* Hotel Cafe Restaurant DEKKER, Peulenstraat B220, Giessendam;
[bron: Dordrechtsche courant za 4-10-1941]

- HANDELSREGISTER. Periodieke mededeelingen. 
Nieuw ingeschreven zaken
* Agentuur en Commissiehandel TEPEX, Patersweg 19 rd, Dordrecht. Vennoten T. en P. Kooij;
* Gebrs. M. en Th. de Bruin, Stucadoorsbedrijf, Museumstraat 29, Dordrecht;
* Jac. de Korver, agentuur en commissiehandel, Standhasenstraat 36, Dordrecht;
* Jan Brand, bouwbedrijf, Reeweg Oost A307, Dubbeldam;
Wijziging van zaken
* N.V. Aannemersbedrijf voorheen P.A. van Wijnen, Kromhout 67rd, Dordrecht. Overl. dir. P.A. van Wijnen Sr, Nieuwe dir. ir. Ap.P. van Wijnen;
* Gebrs. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V. Voorstraat 282, Dordrecht. Overl. comm. W. Bischoff, Bloemendaal. Nieuwe comm. mevr. Wed. H.M. Bischoff-Lamberts;
* N.V. Dordtsche Glashandel, Kuipershaven 28, Dordrecht. Overl. commissaris P.A. van Wijnen Sr;
* Firma Gebrs. Hasselo, sleepagentschap, Merwekade 8, Dordrecht. Overleden eigenaar A.J. Hasselo, Nieuwe eigenaar mevr. Wed. E. Hasselo-van Heel, procuratie verleend aan: W.K.L. Hasselo en G.H. Romp;
* N.V. Maatschappij Sleepboot Alwine II, Merwekade 8, Dordrecht. Overl. directeur A.J. Hasselo, Nieuwe eigenaar mevr. Wed. E. Hasselo-van Heel, procuratie verleend aan: J. Hasselo;
* De Volharding, handel in levensmiddelen en manufacturen, Oranjestraat 15a Dordrecht (filiaal Genestetstraat 12). Zaak overgedaan aan den heer A. Jongste, beheerder filiaal: A. BOELE;
* A. Wedemeijer, slagerij, Steegoversloot 67, Dordrecht. Overl. eigenaar A. Wedemeijer. Nieuwe eigenaar Wed. H.C. Wedemeijer-Poldervaart;
[Dordrechtsche courant 10-11-1941]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken:
* N. Bouma, vleeschhouwerij, Voorstraat 301, Dordrecht. 
* P.C. van Dien, cafe, Prinsenstraat 43, Dordrecht;
* J. Verstraten, handel en reparatie van kantoormachines en aanverw. art. Kromhout 89, Dordrecht
* Handwerkhuis K. van Arkel, B278 Sliedrecht;
Wijziging in zaken
* C.W. GERM, grossier in wollen en katoenen garens, mode-art., ondergoederen, Groenmarkt 1rd, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Toulonschelaan 19;
* N.V. Nederl. Brand Assurantie Mij De Salamander, Benoemd tot Commissarissen Mr. J.. Ferf, J.J. Thöne, J. Vriesendorp van Renesse en Jhr. Mr. E.A.E. van Meeuwen;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij CORAD, Bolwerk 1, Dordrecht. Uitgetr. dir. comm. A. Bos. Nieuwe commissaris C. Bos Azn;
* Schudi en van den Engh, Administratie, assurantie, makelaardij en hypotheekbezorging, Singel 212, Dordrecht. Toegetr. vennoot L. van der Giessen;
* N.V. Stoomsleepboot Fortuna II, Floresstraat 89, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Vereffenaar W.P.A. Hasselo. het bedrijf wordt voortgezet door de venn. o.fa. Hasselo en Barendrecht. Vennoten W.P.A. Hasselo en L. Barendrecht;
[Dordrechtsche courant 18-11-1941]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken:
* Handelsonderneming Standaard, kleinhandel in visch en vischwaren, schaal en schelpdieren, alle soorten conserven en aanverwante artikelen, Knolhaven 27 (filiaal)(hoofdkantoor 's Gravenhage);
* H. LEONARD, timmer-metsel en aannemersbedrijf, Wijnstraat 33zw, Drodrecht;
* Technische handelsbureau MOTOR GAS, exploitatie van uitvindingen op technisch gebied in het algemeen en gasgeneratoren in het bijzonder, 's Gravendeelschedijk 17, Dordrecht. Vennoten O.K.P. Kern, A.J. ten Hoeve en E.M. Weve;
* W. Wolst, transportbedrijf, Mauritsweg 8 zw, Dordrecht;
* Tak en de Man, vlasserij, Rijksstraatweg 39 s Gravendeel;
Opgeheven zaken
* Kousen en Sokkenhandel JANSO, Adriaan van Bleijenburgstraat 34, Dordrecht;
* N.V. Electr. Machine Onderneming (E.M.O.) in liquidatie, Parallelweg 5, Dordrecht;
* A.A. Schouten, winkel in kruidenierswaren en grutterswaren, Tolbrugstraat WZ 24, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant 25-11-1941]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Wijziging van zaken
* C. v.d. Heuvel's Grint- en Zandhandel, Achterhakkers 10, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap in firma onder den naam C. van den Heuvel & Zonen. Vennoot C.H., J. en L., M. van den HEUVEL;
* J. van den Heuvel, scheepsbevrachter, grint en zandhandel, Frans Lebretlaan 19, Dordrecht. Bedrijf ingebracht in de vennootschap in firma C. van den Heuvel & Zonen, Achterhakkers 10, Dordrecht.
* S. Jonker, kapperszaak, Reeweg Oost 35, Dordrecht. Overleden eigenaar S. Jonker. Nieuwe eigenares: Mevr. Wed. M.C. Jonker-Veth;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij HADO, Steegoversloot 70, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden Liq. C. Callebaut, Antwerpen;
* N.V. Vereenigde Distilleerderijen, Korte Breestraat, Dordrecht. Procuratie verleend aan N. Brand;
* C. van Soest Sr, vlasserij, Schenkeldijk 23;
Opgeheven zaken
* N.V. Motorschip Heen en Weer I, II, III, IV en V in liq. Merwekade 28, Dordrecht
[Dordrechtsche courant 2-12-1941]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Wijziging van zaken
* Firma P. Moolekamp, brood en banketbakkerij, Aardappelmarkt 25, Dordrecht. Vennootschap onder firma ontbonden. De zaak overgedaan aan den heer P.C. Baeten, die deze zaak voor eigen rekening en onder eigen naam voortzet;
* N.V. Scheepvaart Maatscahppij HADO, in liq., Steegoversloot 70, Dordrecht. Uitgetr. liq. C. Callebaut, Antwerpen. Nieuwe liquidateur J.D. van Hal, Dordrecht;
* N.V. Sleepmaatschappij NELLIE, Groothoofd 2, Dordrecht. procuratie verleend aan C. Bos Azn en Adr. Bos;
* Stofbindingsindustrie NEDERLAND, Kilkade 9, Dordrecht. Benoemd tot Commissaris W.M. Houwing, Amsterdam
* M. van der Ven, slagerij, Boomstraat 18, Dordrecht. Uitgetreden Eigenaar: Mevr. Wed. M.A.J. van der Ven-Klaus. Nieuwe eigenaar M.N.J. van der Ven;
* Laponders Taxibedrijf LATAX, taxibedrijf en reparatieinrichting en garage, Nieuwstraat, Leerdam;
[Dordrechtsche courant 9-12-1941]

- Nieuw ingeschreven zaken
* Fotoatelier Alb. Fröling, Spuiweg 21, Dordrecht;
Wijziging in zaken
* Gebr. Bisschoff's Kleedingmagazijn N.V., Voorstraat 282, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur B.J.W. Bischoff, Santpoort.
* N.V. Dordrechtsche Woning Maatschappij, Reeweg 137, Dordrecht. Uitgetreden commissaris A.R. Kreule. Nieuwe commissaris P.L. v.d. Polder
* N.V. Drukkerij J. de Longte, Schrijverstraat 10-12, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateuren J.L.H. Jansen Manenschijn en W. Dolk. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. onder firma Drukkerij J. de Longte. Venn. J.L.H. Jansen Manenschijn en W. Dolk. 
* Kern's Autobedrijf N.V., 's Gravendeelschedijk 17a, Dordrecht. Procuratie verleend met titel Onder Directeur aan L.A. van Duin;
* N.V. Leversverzekering Maatschappij, Dordrecht, Bellevuestraat 2, Dordrecht. Uitgetreden Lid Raad van Advies Mr. J. Salomonson. 
* Exporthandel land en tuinbouwproducten voorheen firma Gebrs Schellingerhout NV, Zwijndrecht;
[Dordrechtsche courant 17-12-1941]

- Nieuw ingeschreven zaken
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ROMA, Sumatrastraat 4, Dordrecht. Directeur H.G. Andriessen, Rotterdam;
Wijziging in zaken
* HENRI BEER, winkel in heerenmodeartikelen, Voorstraat 269, Dordrecht. zaak verplaatst naar Bagijhof 34a;
* Firma Kroonen en Zoon, vleeschhouwerij en spekslagerij, Riedijk 8, Dordrecht, vennootschap onder fa door uittreding firmant W.H.J. Kroonen, ontbonden de zaak wordt voortgezet door de nieuwe venn onder firma Kroonen en Zoon;
* Firma Kuijpers en Ratsma, machinefabriek en constructiewerkplaats, Knolhaven 12, Dordrecht vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van L. Kuijpers onder eigen naam;
* T. Schoolenberg, grossierderij en winkel in koloniale waren enz, Voorstraat 79, Dordrecht, overleden eigenaar: T. Schoolenberg, de winkel in kruidenierswaren wordt voortgezet door mevr. wed. J.A. Schoolenberg-Gast onder den naam: wed. J.A. Schoolenberg; de grossierdeij Voorstraat 85 is overgedaan aan Gebrs. van der Sluijs. Vennooten W. en I. van der Sluijs;
* N.V. Scheepsbouwwerf 't Huis de Merwede, Visschersbuurt B102, Papendrecht. Uitgetreden commissaris W.J. Brouwer, nieuwe commissaris J.G. Geuvels; procuratie ingetrokken van J.G. Geuvels;
Opgeheven zaak
* N.V. Dordtsche Stroomwasscherij in liquidatie, Frederikstraat 52-54, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant 24-12-1941]

1942

- Nieuw ingeschreven zaken
* VOBETA Voorlichtings en Bemiddelingsbureau voor Tandheelkundige hulp, Albert Cuijpsingel 175, Dordrecht. Eigenaar P. Valk, Amsterdam
* G. en A.A. Kwakernaat, zaad- planten en pootaardappelenhandel, Vissersdijk 234, Dubbeldam;
Wijziging in zaken
* P.A. Bruijs, Cafe en sleepagent, Merwekade 24, Dordrecht. Procuratie verleend aan J.E. Bruijs;
* N.V. Banketbakkerij v/h Anthon de Korte, Voorstraat 246, Dordrecht. Vennootschap in liquidatie getreden. Liquidateur J. de Korte, Bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J. de Korte, onder den naam Banketbakkerij v/h Anthon de Korte;
* F.J. van der Ende, Stucadoorsbedrijf, Hofstraat 16, Dordrecht. Zaak omgezet in een venn. onder firma onder den naam F.J. van der Ende & Zn. Vennooten F.J. en W. van der Ende;
* N.V. Dordtsche Metaalindustrie Johan de Witt, Merwedestraatr 80, Dordrecht. Bijzondere procuratie verleend aan A. Wagenaar
* Leon de Reuver, effecten, hypotheken assurantien, Wijnstraat 131, Dordrecht procuratie verleend aan H.G.A. Lucas;
* N.V. Maatschappij Rijnschip Catharina I, Merwekade 6, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Vereffenaar W.A. Jansen;
* N.V. Maatschappij Rijnschip Catharina II, Merwekade 6, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Vereffenaar W.A. Jansen;
* N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij WICO, Prins Willem van Oranjehof 7. Vennootschap ontbonden. Vereffenaar J.G. Bergman; Het bedrijf wordt voortgezet door J.G. Bergman onder den naam Scheepsexploitatie WICO;
* N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij FATA MORGANA, Sumatrastraat 4. Dir B. Brusik. Nieuwe directeur L. van Bock. Vennootschap in liquidatie getreden. Liquidateur J. Metzger.
* N.V. J.J. Sluiter's Kwast- en Borstelfabriek, Vriesestraat 88, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J.J. Sluiters onder den naam J.J. Sluiters' Kwast- en Borstelfabriek;
* M. van de Sandt N.V., winkelbedrijf in glas, porselein, aardewerk, lederwaren reis - luxe en aanverwante artikelen, Voorstraat 258, Drodrecht. Vennootschap n liquidatie getreden. Liquidateuren J.P.H. van de Sandt en M.J.A. van de Sandt;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij SINE LABORE NIHIL, Sumatrastraat 4, Dordrecht. Uitgetreden directeur B. Brusik. Nieuwe directeur L. van Bock.
* N.V. Stoomsleepboot WILLEM MARINUS III, Merwekade 24, Dordrecht Benoemd tot commissaris Mevr. Wed. D.L. Schless-van Deursen
* N.V. Verkoopkantoor Den Haag van Emo-Basto Stofzuigers, Parallelweg 5, Dordrecht Uitgetreden directeur N.V. Electrische Machine Onderneming. Nieuwe directeur W.J. GEENE;
* Firma Woerdenbach's Zadelmakerij en lederwarenhandel, Stadhuisplein 1 en Voorstraat 327-331, Dordrecht. Zaak Stadhuisplein 1 verplaatst naar Voorstraat 327;
* N.V. Handelmaatschappij van Rossum's Motoren, Westeinde 47, Papendrecht;
Opgeheven zaken
* Ph. Alleman, manufacturenhandel, Vriesestraat 45, Dordrecht;
* A.J. Hubers, Oranjelaan 47, Drodrecht;
* Rijwiel en Sporthandel C. Kooijman, Singel 175, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant 14-1-1942]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken:
* Firma A.J. Moret, Autogeen en electrisch laschbedrijf, Noorderstraat 18, Dordrecht.
Wijziging in zaken:
* Bouman & De Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., Mazelaarstraat 1, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur N. van der Plank. Bedrijf wordt voortgezet door de venn. onder firma Bouman & de Jong;
* N.V. Dordtsche Metaalindustrie 'JOHAN DE WITT', Merwedestraat 80, Dordrecht. Benoemd tot Commissaris C. van Lindern Jr, Wassenaar. 
* Engroshandel A. de Jongh & Co N.V, Voorstraat 423, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur: G.J.M. Busch.
* Van der Eijk's Vleeschwarenbedrijf NV, Dubbeldamscheweg 49, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur: B. van der Eijk. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van B. v.d. Eijk;
* Wed. G. van Gelder, Afbetalingsmagazijn, St. Jorisweg 30, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Bleekersdijk 35rd, Dordrecht;
* N.V. Goederendienst Johanna, I, II, III, IV, VI en VII, Wijnstraat 74, Dordrecht. Zaken in liquidatie getreden. Liquidateur: N. van der Plank. Het bedrijf van genoemde N.V. 's wordt voortgezet door de venn. onder firma A. & L. de Jong;
* Kempers's Bouw en Aannemingsbedrijf NV, Brederodestraat 35, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur: B.H. Kemper. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van B.H. Kemper;
* B.M. Lodensteijn (het Spinnewiel) IJssalon, Hof, 4 Dordrecht. Zaak overgedaan aan den heer A.J. OLM;
* Leon de Reuver, effecten, hypotheken en assurantien, Wijnstraat 131, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van mej. C.W. Pennock.
* C.A. Smaal N.V., Graanhandel, Hallingenlaan 2, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur: het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van C.A. Smaal;
* J. Tollens, heerenkapsalon, Vestibule Station, Dordrecht. Overl. Eigenaar: J. Tollens, Nieuwe eigenaar: C.J. Klaassen, Dubbeldam
* N.V. Wijnhandel Canoy van 1875, Buitenwalevest 5, Dordrecht. Uitgetreden comm. W.K.M. de Bruijn. Nieuwe comm.: H.O. de Joncheere. Nieuwe directeuren: W.K.M. de Bruijn en J.A. de Joncheere;
* Fa Gebr. Kes, Timmer- en Aannemersbedrijf, Marienbornstraat 6, Dordrecht. Vennootschap ontbonden. De zaak overgedaan aan den heer J. van den Berg;
[Dordrechtsche courant 27-1-1942] 

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken
* Firma A.J. Moret, Autogeen en laschbedrijf, Noorderstraat 13, Dordrecht. vennoot A.J. Moret en T.M. Versloot;
Wijziging van zaken
* Engroshandel A. de Jongh & Co, handel in textielproducten en aanverwante artikelen, Voorstraat 423, 425 en 388, Dordrecht. Eigenaar: G.J.M. Busch (deze zaak is een voortzetting van de Engroshandel A. de Jongh en Co NV in liquidatie);
* Hollandsche Bazar L. Aandagt, winkel in huish. art., Voorstraat 110, Dordrecht. Eigenaar L. Aandagt overleden. De zaak wordt voortgezet door Mevr. Wed. H.E. Aandagt-Gazan onder den anam Hollandsche Bazar H.E. Aandagt Gazan. Filiaal Voorstraat 292 opgeheven;
* N.V. Scheepvaart Mij AMDO, N.V. Scheepvaart Mij BOMA, N.V. Scheepvaart Mij BRUDO, N.V. Scheepvaart Mij DINI, N.V. Scheepvaart Mij WANU, Sumatrastraat 4, Dordrecht. Venn. in liquidatie gereden. Liquidateur L. van der Laan. Het bedrijf van genoemde N.V.'s wordt voortgezet door de N.V. Handel Bouw en Aannemers Maatschappij HABOUWAAN te Dordrecht;
* N.V. Vervoermaatschappij AUGUST THERESE, Vest 57a rd, Dordrecht. Vennootschap in liquidatie getreden. Liquidateur L. REIJNIERS, Antwerpen; Het bedrijf wordt niet voortgezet ;
* Naaml. Venn. K.L. KALIS' Zonen en Co's Aanneming Maatschappij, Dr. Langeveldplein 11, Sliedrecht;
Ambtshalve opheffingen
* Maison Pennock, winkel in damesheoden, Bleekersdijk 44, Dordrecht;
[Dordrechtsche courant 4-2-1942]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken:
* Dordrechtsche Metaalhandel D. Markensteijn & Co, Boogjes 39, Drodrecht. Vennooten: D. Markensteijn en mevr. J.J. Emmerig-Dalmeijer.
Wijziging in zaken:
* N.V. Bouman & De Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf in liquidatie, Mazelaarstraat 1, Dordrecht. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. onder Fa. Bouman & De Jong. Vennooten J. de Vaal, A. de Jong en L. de Jong'
* N.V. Delicatessenfabriek v.d. Maison van Asperen, Stoofstraat 4, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. onder Fa. C. Bouman & Zoon Delicatessenfabriek v.d. Maison van Asperen. Vennooten: C. en A.C. Bouman
* N.V. Eerste Dordrechtsche Touring Car bedrijf, Korte Scheidingsweg 54, Dordrecht. Uitgetr. commissaris A.C. van Well. Nieuwe commissaris J.H. de Kort;
* N.V. Geuze & Co's Drukkerij, Groenmarkt 23, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden. Liquidateur P.J. Geuze, Den haag;
* J. Harten, timmer en aannemersbedrijf, Noordendijk 36, Dordrecht. Zaak omgezet in een venn. onder firma onder den anam Firma J. Harten & Zoon. Vennooten: J. en H. Harten;
* Hotel Ponsen N.V., Stationsweg 5, Dordrecht. Uitgetreden comm. C.F. Zeiler Jr., bergen (N.H.). Nieuwe commissaris: F. Mulder, Voorburg;
* N.V. Maatschappij Rijnschip CATHARINA I en N.V. Maatschappij Rijnschip CATHARINA II, Merwekade 6. Vennootschappen ontbonden. Vereffenaar W.A. Janssen;
[Dordrechtsche courant 11-2-1942]

- Wijziging in zaken
* Comm. Venn. Sterovita melkproducten, hoofdkantoor te Amsterdam. Filiaal gevestigd te Dordrecht, Groenmarkt 20-24, beheerder A. Elzinga.
* N.V. Dordrechtsche Taxi Centrale, Singel 279/281, Dordrecht, N.V. in liquidatie getreden Liquidateur D.A. van EDEN. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van D.A. van Eden onder den naam: Dordrechtsche Taxi Centrale
* N.V. Kalkfabriek voorheen van Dijk & Co, Lijnbaandwarsstraat 6, Dordrecht N.V. in liquidatie getreden Liquidateur J. van Dijk en J.C. Treure. Het bedrijf wordt voortgezet door de Comm. Venn. Kalkfabriek voorheen van Dijk & Co C.V. Beh. Vennooten: J. van Dijk en J.C. Treure. Procurateihouders J.H. de Sterke, A.J. Oosterbeek en J.B. Treure, Filialen te Goes, Albert Joachimkade 24, Zierikzee Scheepstimmerdijk en Brielle, Lijnbaan;
* N.V. Nederlandsche Glasbuigerij, Vriesestraat 29rd, Dordrecht, N.V. in liquidatie getreden Liquidateuren W.F. Calkoen, Rotterdam en C.H. Muntz, Rotterdam. (Het bedrijf wordt niet voortgezet);
* N.V. Scheepvaart Maatschappij FRET, Binnen Kalkhaven 27, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden Liquidateur C.J. de Korver. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van C.J. de Korver onder eigen naam
* N.V. Scheepvaart Maatschappij HORA, Vest 57a rood, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden Liquidateur G.J.W. Rademakers, Rotterdam
* N.V. Scheepvaart Maatschappij JEGA, Vest 57a rood, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Rochussenstraat 195a;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MARIE, Vest 57a rood, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Rochussenstraat 195a;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MARIE 2, Vest 57a rood, Dordrecht. Kantoor verplaatst naar Rotterdam, Rochussenstraat 195a;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij MARIE 3, Vest 57a rood, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden Liquidateur G.J.W. Rademakers, Rotterdam
* N.V. Sleepvaartmaatschappij En AVANT II, Matena'spad 21, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J. Hoeflaak onder eigen naam;
* W. Tupker, handel in klederwaren, luxe artikelen, porselein aardewerk en klein meubelwerk, Voorstraat 273-275, Dordrecht. Zaak omgezet in een venn. onder firma onder den naam TUPKER. Vennooten W.E. Tupker en G.F. Tupker.
[Dordrechtsche courant wo 18-2-1942]

- Nieuw ingeschreven zaken
* M. Meijer, groothandel in metalen, machines, vaartuigen enz, Vest 57b, Dordrecht;
Wijziging in zaken
* P. ARDON, naaimachinehandel, Voorstraat 411, Dordrecht. Overleden eigenaar P. Ardon. Nieuwe eigenaar wed. A. Ardon-Droogendijk. Procuratie verleend aan H.J. Ardon;
* De Concurrent, kruideniersbedrijf, Noordendijk 10, Dordrecht. Zaak omgezet in een vennootschap onder firma onder den naam: Fa. C. van der Stigchel en Zoon. Vennoot C. en F. van der Stigchel;
* N.V. Maatschappij Woningbezit CREMONA, Reeweg 92a, Drodrecht. Zaak in liquidatie getreden, Liquidateur W. de Kluiver. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. o/fa Woningbezit Cremona. Vennoot W. de Kluiver en T.W. Koonings;
* M. van de Sandt N.V. in liquidatie, winkelbedrijf in glas, porselein en aardewerk, lederwaren, reis luxe en aanverwante artikelen, Voorstraat 358, Dordrecht. Bedrijf wordt voortgezet door de venn o/fa M. van de Sandt. Vennooten J.P.H. en M.J.A. van de Sandt;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ASAM 22, Merwekade 16, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur G. van den Bosch. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van G. van den Bosch onder eigen naam;
* N.V. Schroefsleepstoomboot Maatschappij HENDRIKA I, Maasdwarsstraat 4, Dordrecht. N.V. in liquidatie getreden. Liquidateur G. de Jong. het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van G. de Jong onder eigen naam;
* M. van Zanten's distilleerderij, likeurstkerij en wijn handel N.V, Wijnstraat 83-83, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur ir. A.L. Hasekamp, Wassenaar. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. o/fa M. van Zanten's distilleerderij. Vennooten W., A.L. en J.H. Hasekamp
[bron: Dordrechtsche courant 26-2-1942]

- Nieuw ingeschreven zaken
* Groenten en fruithandel L.J. Hoogenboom, Spuistraat 18, Dordrecht;
Wijziging in zaken
* Bakkerij 't SMULHUIS, Spuiweg 69, Dordrecht. Volmacht verleend aan mevr. M.J.C. Mosterd-Brakel;
* N.V. Geuze en Co's Drukkerij in liquidatie, Groenmarkt 23, Dordrecht. Bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van P.J. Geuze onder den naam: Geuze & Co's Drukkerij N.V.;
* Handelmaatschappij voorheen P. Dronkert, Kasperspad 116, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur A. Dronkert. Bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van A. Dronkert onder den naam : GROSSIERDERIJ DRONKERT
Filialen Dordecht, Voorstraat 160 onder den naam Levenmiddelenbedrijf De Zwaluw en Vrieseweg 35 onder den naam Levenmiddelenbedrijf Dronkert.
* N.V. Handel- en Transport Maatschappij ANKER I, Kuipershaven 33, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.W. van den Bosch;
* N.V. Sleepboot REINIER, Kuipershaven 33, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.W. van den Bosch;
* N.V. Scheeps Huis en Grofsmederij voorheen Rackwitsz en Greven, Kuipershaven 34, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur M. Rackwitsz;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij FENIKS, Merwekade 21, Dordrecht. Uitgetreden directeur A. Vergauwen. Nieuwe directeur J. Metzger;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij FREYA, Vest 57a rood, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.D. van Hal;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij ROGO, Kuipershaven 33, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.W. van den Bosch; Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J.W. van den Bosch onder eigen naam;
* N.V. Scheepvaart Maatschappij URIE, Sumatrastraat 4, Dordrecht. Uitgetreden directeur B. Brusik, Nieuwe directeur L. van der Laan; Kantoor verplaatst naar Oranjepark 13;
* N.V. Sleepboot HEINRICH, Kuipershaven 33, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.W. van den Bosch. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van J.W. van den Bosch onder eigen naam
* N.V. Sleepvaart Maatschappij CORRY I, Kuipershaven 33, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur J.W. van den Bosch.
* N.V. Sponsen en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn, Groenmarkt 25, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. LiquidateurAbr. Reus. Het bedrijf wordt voortgezet door de vennootschap onder firma Sponsen en Zeemleerhandel van N. Reus Pzn. Vennooten Abr. Reus en F. Reus
* Naamlooze Vennootschap Vereenigde Slagerijen van J.P. van Waalwijk van Doorn en Zonen, Aardappelmarkt 5, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur N.A. en J.P. van Waalwijk van Doorn. Het bedrijf wordt voortgezet door de venn. o/fa Gebroeders van Waalwijk van Doorn. Vennooten N.A. en J.P. van Waalwijk van Doorn. Filialen te Dordrecht, Voorstraat 197, beheerder D. STERKMAN en Dubbeldam, Dubbeldamseweg A555 
* T. de Vries leesbibliotheek, schrijfbehoeften, postzegels, Krommedijk 124, Dordrecht. De afd. Postzegelhandel verplaats naar Vrieseplein 4, Dordrecht onder den naam DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL;
* W. de Zeeuw, manufacturen-confectie-woninginrichting, Noord Voorstraat 17 's Gravendeel;
[bron: Dordrechtsche courant 5-3-1942]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Wijziging van zaken
* Gebr. Hasselo, Sleepagentschap, Merwekade 8, Dordrecht. Procuratie ingetrokken van W.K.L. Hasselo;
* N.V. tot Exploitatie van onroerende goederen PICTURA, Reeweg Oost 175, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur K. van Loon (Kors van Loon);
* N.V. Stoomsleepboot Ex Voto, Kuipershaven 25, Dordrecht. Zaak in liquidatie getreden. Liquidateur M.C. Hofman;
[bron: Dordrechtsche courant 12-3-1942]

- HANDELSREGISTER Wekelijksche mededeelingen 
Nieuw ingeschreven zaken
* Smederij J. Vlaskamp, smederij, autogeen en electr. laschinrichting, Hooge Nieuwstraat 73, Dordrecht.
Wijziging van zaken
* Glazenwasscherij A. Westmaas, Vrieseweg 5, Dordrecht. Uitgetreden eigenaar D. de Rooy. Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van A.J. de Rooij onder denzelfden handelsnaam;
* H. Mol (motorboot Francina), vrachtvaart en handel in draineerbuizen, Boven Havendijk 54;
[bron: Dordrechtsche courant 27-3-1942]

- Nieuw ingeschreven zaken
* F. Braat, agentschap Brouwerij d'Oranjeboom, limonadefabrikant, wijn en gedistilleerd, Wolwevershaven 35, Dordrecht;
* J.A. Brand & Zn, grossier in aardappelen, groenten en fruit, Stek 43, Dordrecht. Vennooten J. en j.A. Brand;
* Rijnschip Catharina I, Sleepvaartbedrijf, Dordrecht. Vennooten mej. H. Kuijpers, mevr. M.F. Hell, mevr. M.B. Ses, H.C. Kuijpers en W.A. Janssen; Gevolmachtigde W.A. Janssen; (deze zaak is eene voortzetting der N.V. Mij Rijnschip Catharina I);
* Rijnschip Catharina II, Sleepvaartbedrijf, Dordrecht. Vennooten mej. H. Kuijpers, mevr. M.F. Hell, mevr. M.B. Ses, H.C. Kuijpers en W.A. Janssen; Gevolmachtigde W.A. Janssen; (deze zaak is eene voortzetting der N.V. Mij Rijnschip Catharina II);
* Verdoorn & Mauritz'Bevrachtingskantoor, Scheepsbevrachting en transportovername, Tolbrug 1, Dordrecht. vennooten C. Verdoorn, Papendrecht;
Wijziging in zaken
* Dordtsche Leesinrichting, verhuur van tijdschriften, boeken, boek en kunsthandel, Vriesestraat 110, Drodrecht. naam gewijzigd in BOEK EN KUNSTHANDEL "De Ster";
* N.V. Expeditie van Doorn, hoofdkantoor gevestigd te Amersfoort L. bergstraat 7, bijkantoor gevestigd te Dordrecht, Knolhaven 5, beheerder J. van ANDEL;
* N.V. Handel Mij De Veluwe, Geldeloozepad 122, Dordrecht Leeuwen, benoemd tot beheerder S.N. Teunissen;
* Firma van Herwijnen en Plazier, timemrlieden en aannemers. Noordendijk 76, Drodrecht, kantoor verplaatst naar Bankastraat 39, Dordrecht
* N.V. Kleedingmagazijnen H. Breemer en Zn. Voorstraat 289, Dordrecht. overleden commissaris H. Breemer, uitgetreden commissaris H. Breemer, uitgetreden directeur L.N. Breemer, nieuwe directeur J.H. van der Laan
* J.C. Kooper, brood- en banketbakkerij, Prinsenstraat 40, Dordrecht, zaak verpalatst naar Dubbeldamscheweg 90;
* N.V. Mij Schroefstoomsleepboot NEELTJE ALIDA, Gevaertsweg 9, Dordrecht, zaak in liquidatie getreden, liquidateur Th.H. Smeets;
* O.S.A. N.V. Burg. de Raadtsingel 19, inlichtingsbureau voor autogarages, Dordrecht, kantoor verplaatst naar Prinsenstraat 25, Drodrecht;
* Vereen. Dordr. Onderlinge Glasverzekering, Transvaalstraat 26rd, Dordrecht. uitgetreden als secretaris E. Benedictus, nieuwe secretaris C.D. Groeneveld, ontslag verleend als administrateur J.H. den Hollander; nieuwe administrateur P. Visser, kantoor verplaatst naar Vrieseweg 1;
* Fa. C.J. en F. van der Plaat, timmerleden en aannemers, Bouquet 11, H.I. Ambacht;
[bron: Dordrechtsche courant 14-4-1942]

**

(c) EvD Dordrecht december 2008 / januari 2009 / juni 2010 / oktober 2011.