INHOUD "1340" kwartaaluitgave NGV-afdeling Rotterdam e.o. (jubileum 1952-2002)

1987
jg. 1, no. 1, sept. 1987. 
Convocatie van de afd. Rotterdam der NGV. De titel is gekozen omdat Rotterdam in dat jaar stadsrechten kreeg. Hierin mededelingen en vragen.
1988
jg II, no 1, jan. 1988.
jg II, no 2, apr. 1988. 
J. Bot: Genealogie van de Westlandse familie Van der Ende.
jg. II, no. 3, sept. 1988. 
Verv. Genealogie Van der Ende (generaties IV en V).
 
1989
jg. III, no. 1, jan. 1989.
jg. III, no. 2, apr. 1989. 
L. Gijswijt: De V.O.C. in vogelvlucht; A. te Meij: Onderzoek naar een dienaar van de V.O.C.; J. Bot: Genealogie Van der Ende (111) [nageslacht van Adriaan Maertsz vdE, begin 17de eeuw te Zoetermeer]; Kwartierstaat Rombouts (fragment) [4 gen.;-, Verhulst, Van
Raamsdonk, Poels].
jg. III, no. 3, sept. 1989. 
Verv. Genealogie Van der Ende (IV, slot) [te Maasland en Vlaardingen; 18de-19de eeuw]; Kwartierstaat Brüning [4 gen.: -, Dijkxhoorn, Van Eek,
van Tuil].
1990
jg. IV, no. 1, jan. 1990.
jg. IV, no. 2, febr. 1990. 
M. R. Dortmont Een problematische Schiedamse
genealogie: Heggelman, Lensing, Dirckx/Sandewij/Van der Bedde; Verv. Kwst. Brüning.
jg. IV, no. 3, apr. 1990
L. Gijswijt: Emigratie naar Amerika.
jg. IV, no. 4, sept. 1990. 
R. K. Vennik: Het muntstelsel in de Noordelijke Nederlanden; K. Kramer: Genealogie Van der Geer [17de-19de eeuw; te Oud-Beijerland].
1991
jg. V, no.1, febr. 1991. 
R. de Hek: Kwartierstaat Van Oosterhoud [Eduard van
O., Rotterdam 1917-1979; -, Van der Zwet, Barkmeyer, Klein-Woud].
jg. V, no. 2, apr. 1991. 
R.K. Vennik: De Engelstalige bevolking van Rotterdam (1) [totaaloverzicht per kerk, korte kenschets van de afzonderlijke kerken, predikanten, ouderlingen enz.]; M.R. Doortmont geeft hierbij aansluitend een lijst van belangrijkste publikaties; Verv. Kwst.
Van Oosterhoud.
jg. V, no. 3, sept. 1991. 
L. Gijswijt: Nederlanders in New York [o.a. Waldron
en Lefferts]; Verv. Kwst. Van Oosterhout.
jg. V, no. 4, dec. 1991. 
R.K. Vennik: Oproep - Schiedammers van overal en nergens; Idem: Hollanders in het Poorterboek van Breda, 1534-1729.
1992
jg. 6, no. 1, maart 1992. 
R. de Hek: Aanv. Kwst. Van Oosterhoud.
jg. 6, no. 2, mei 1992. 
T.g.v. de Genealogische Dag een speciaal Dordrechtnummer. R.K. Vennik: Voor- en nageslacht van Matthijs Jansz Balen, een 17e eeuwse genealoog uit Dordrecht [14de-18de eeuw]; M.R. Doortmont/J. H. van der Boom: Ary Scheffer en zijn
familie. Een fragmentparenteel Lamme-Scheffer [18de-l9de eeuw].
jg. 6, no. 3, sept. 1992. 
Verv. Kwst. Van Oosterhoud.
jg. 6, no. 4, dec. 1992. 
R.K. Vennik: De remonstrantse gemeente te Rotterdam. Predikantenlijst (1632-1830), aangevuld met enige biografische gegevens.
1993
jg. 7, no. 1, maart 1993. 
R.K. Vennik: Fragmentgenealogie Tavenraat [afk. van Rijnberk; 18e-19e eeuw].
jg. 7, no. 2, mei 1993. 
L. Gijswijt: De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o.
jg. 7, no. 3, sept. 1993. 
Verv. Raad van beroerten in Rotterdam [namen, woonplaatsen, sociale positie van gevonnisten uit Rotterdam en wijde omgeving]; W. van Zeeland: Fragment Van Zeeland [te Geldrop; 18e eeuw].
jg. 7, nr. 4, dec. 1993. 
R. A. J. Dix: Het familiearchief; J.H. Deenenkamp: Stamreeks Deenenkamp [te Montfoort en Rotterdam; 18e-20e eeuw]; J. M. Nauman: Fragmentgenealogie Nauman [ 18e-20e eeuw].
1994
jg. 8, no. 1, maart 1994. 
M.R. Doortmont: Een echtscheiding uit 1775 [Yda Been, Jan Frederik Strikker, Johan Machiel KorverlKorbellKervelIKarvel enz.]; W. van Zeeland: Fragment-stamreeks Van der Sloot [te Schiedam; 19e eeuw]; L. Gijswijt: Fragment-parenteel Geisweit [o.a. te Zaltbommel en Gorinchem; 17e eeuw].
jg. 8, no. 2, juni 1994. 
Verv. Geisweit; P. van Hulst: Genealogie Hoogwerf [in de Korendijk, te Goudswaard en Oud-Beijerland; 16e-19e eeuw].

jg. 8, no. 4, dec. 1994. 
G. Koote: Kwartierstaat De Koning [Cornelia de K., geb. Rotterdam 1908;., Driesen, Rossèl, Naberhuis; kw. 7. Harmina Naberhuis werd geboren Bathmen 1841 - haar moeder Janna Naberhuis aldaar in 1829; tikfoutje?]; R. Stamkot: De Raad van Beroerten in Gorinchem e.o. [bevindingen na onderzoek naar het werk van A.L.E. Verheyden, Le conseil des Troubles. Inventarisatie, vergelijking en correctie van het aantal vonnissen bij Verheyden en Jacob Marcus m.b.t. de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

 jg. 8, no. 3, sept. 1994. 
Verv. Hoogwerf [te Oud-Beijerland]; B.F.M. van Gurp: Kwst. Comelis J. Willemsen [1902-1991; Willemsen (te Lent), WansingANansink (te Doesburg), De Meijer (België), Heytink (te Hengelo)]: W. van Zeeland: Fragmentparenteel Jongereus [ 18e eeuw; met Beekhuizen] 

1995

jg. 9, no. 1, maart 1995. 
W. van Zeeland: Crediteuren van een ‘desolate’ boedel [van de bank van lening, gedreven door Francoijs Susio en Barth. Ferreris, 1608 te Rotterdam]; Antw. Borst. 

jg. 9, no. 2, juni 1995. 
R. Vennik: Rol van kleinezaken Bleiswijk [1758-1788; regesten]; P Vozelaar: Fragment-genealogie Vijzelaar te Stellendam; W. Van Zeeland: Fragment-genealogie Van der LeedeNan Spieringshoek [ 14e-15e eeuw].

jg. 9, no. 3, sept. 1995. 
R. Vennik: Stamreeks George Hendrik Breitner [te Obersteinach, Ktinzelsau en Rotterdam; l8e-19e eeuw]; J.A. van Rouwendal-van Die: Stamreeks Van Die [te Wateringen, Naaldwijk e.o.; 18e eeuw]; R. Vennik: Het R.K. geslacht Vermeulen in Hillegersberg e.o. [Van der Meulen, Vermolen enz.; 16e-17e eeuw]; Verv. Familie Oudaen.

jg. 9, no. 4, dec. 1995.
Banden met Klundert [maakte tot 1814 deel uit van Zuid-Holland onder de naam Niervaart; notities uit het Oudrechtelijk Archief betr. personen uit o.a. Delft, Dordrecht, Rotterdam en Zwijndrecht; 1558-1603]; "Zijn bloote degen..." [Gerrit van Blokland, 1719]; Geneagram Beekhuizen-Gevers [erfenis voor Johanna Beekhuizen, ged. Rotterdam 1721, dr. van Catharina van Eijk; met kwst.:-, De Susio, Van Eijk, Valkenhof]. 
1996
jg. 10, no. 1, mrt. 1996. 
Verv. Banden met Klundert [uittreksels weeskamer, voornl. 17e eeuw]; Fragment-genealogie Van Beekhuizen [te Rotterdam; afk. van Arnhem].
jg. 10, no. 2, juni 1996. 
Schipper-predikant Cornelis Corstensz, ongeletterd of geleerde? [geb. Gorinchem ca. 1542]; Brielle-Rotterdam vice versa [wisseling van woonplaats, voorb. (Van) Cleyburgh, Pesser, Tromp, De Haes]; Genealogie Wisselaar; Was hij nu een Muts, een Mus of ... [(Voor)ouders Jacoba Mus, geb. Rotterdam 1810; ook Mussee, Musch, Muske, Mussel].
jg. 10, no. 3, sept. 1996. 
Genealogie Blommers [nageslacht Pieter Blommers x Agatha van Beest, won. Dordrecht 1746-54]; Flarden uit kwartierstaat De Ridders; Fragment genealogie  Lit [te Oud-Zuilen, Woerden, Rotterdam, 1792-1908]; Corr. Wisselaar.
jg. 10, no. 4, dec. 1996.
Speciale Hillegersberg-aflevering: De regering van H. [lijst van schouten en burgemeesters, secretarissen, predikanten]; De vervening in Hillegersberg; Quohier van veenlanden (1688) [transcriptie]; Protocol veenlanden (1690-1692); [idem]; Requesten en consenten slagturven H.; De oudste generaties Geneug(e)lijk [eind 16e-begin 18e eeuw]; Militaire zaken in het arcief van Hillegersberg.
1997
jg. 11, no. 1, mrt. 1997.
Genealogie Sonneveld [te 's-Gravenzande, Naaldwijk, Maassluis; werkhypothese]; Kwartierstaat Susanna Lugten [1912-1940; -, Bor, Reijs, Frolich].
jg. 11, no. 2, juni 1997.
Fragment-kwartierstaat De Keijser [eigenlijk stamreeks; te Gorinchem en Rotterdam; 17e-19e eeuw]; Notulen kerkenraad Remonstrantse Gemeente [17e eeuw]; Parenteel Jongereus [te Rotterdam; 17e-18e eeuw; met De Wolf, (Van) Beekhuizen, Vinck, Havelaer].
jg. 11, no. 3, sept 1997.
Kwartierstaat De Koning [aanv.]; Genealogie Leij [te Rotterdam en Scheveingen; 17e18e eeuw].
jg. 11, no. 4, dec. 1997.
Genealogie Ruigrok [nageslacht van Cornelis Teunisse R., otr. Vlaardingen 1655 Jannetje Gerrits Gorter]; Jeugdboeken als bron voor streekgeschiedenis. Nannie van Wehl en regio Rotterdam [pseudoniem van Susanna J.A. Lugten-Reys, 1880-1944]; Genealogie Moret [oudst bekende: Jacobus (Jacques Francois) Moret, gezel van Antwerpen, otr. Rotterdam 1628 Lisbeth Leenderts. Een Franchoys Lamorette was 11-8-1574 voogd van Marie Succodini, dr. van wijlen Peeter S. de jonge en Jacobmijne de Clercq (SA Antwerpen, SR 339, f. 491); FDragmenten Van Eck [te Tiel; eind 18e-20e eeuw].
1998
jg. 12 nr. 1 maart 1998
Families Mus - en andere spellingen [53]; Genealogie penning [61]; Ik ben mijn eigen grootvader; Oproep kopij Gorinchem nummer 1340 [62]; Project Registres Civique [63]; Boekenmarkt C.B.G.; Genealogisch Centrum Goeree - Overvlakkee; Genealogische problemen met uw computer? [64]; Overzicht activiteiten en jaarverslag 1997; Conceptnotulen afdelingsjaarvergadering 12-2-1998 [65]; Agenda; Redactieverslag 1997; Verhuizing G.A. Rotterdam [67]; Vragen [68].
jg. 12 nr. 2 mei 1998
Genealogische dag Gorinchem 16 mei 1998 [69]; Programma; Aantekeningen bij de Stadswandelingen [70]; De regering van Gorinchem [71]; De omgeving van Gorinchem [75]; Nogmaals van Arkel [76]; Genealogie Kamevaar [79]; Gorcumse schilders [82]; Gorinchem en van Meurs [85]; Stamreeks den Bremer [88]; Fragment kwartierstaat Schaap [89]; Kwartierstaat Sinoo [91]; Stamreeks Buit [94]; Stamreeks Verstoep [97]; Agenda; Holland - Amerika Lijn - Thuishaven Rotterdam; Oproep computergebruikers [98]; Vragenrubriek [99].
jg. 12 nr. 3 september 1998
Kwartierstaat Buit [101]; Fragment kwartierstaat van Outheusden [112]; Addenda en corrigenda Gorinchem nummer [113]; Boekbespreking; Nogmaals: Genealogisch Centrum Goeree - Overvlakkee [114]; De afdelingsbibliotheek; Stichting Streekarchief Eiland Ijsselmonde; Gemeentearchief Rotterdam is verhuisd [115]; Reacties oproep computergebruikers; De Adviescommissie N.G.V. [116]; Fout in e-mail adres computerzaken; Project Registres Civique; 25 Jaar Genealogische vereniging Prometheus; 31 April 1636 [117]; Agenda; In reactie op [118]; Vragenrubriek [119].
jg. 13 nr. 3 september 1999
Kwartierstaat Warmenhoven [181]; Documentatie Sint Laurenskerk [187]; Gegevens van Mormonen op internet [188]; De ADP van het gemeente Archief Rotterdam [189]; Inzendtermijn enquête verlengd; Omliggende afdelingen organiseren .. [190]; Agenda; Vragenrubriek [191].
jg. 13 nr. 4 december 1999
Parenteel Wiekeraadt [193]; Uitslag enquête 1999: 5. computergebruik [206]; Jubileum afd. Rotterdam en omstreken in 2002; Deel I van 'Stad in Aanwas' verschenen; Boekbespreking [208]; Vervoer naar bijeenkomsten; Internetgids stamboomonderzoek; Cursus 'oud schrift'; Omliggende afdelingen organiseren .. [209]; Agenda [210]; Abonnementsprijs '1340'; Vragenrubriek [211].
2000
jg. 14 nr. 1 maart 2000
Hollanders in het Poorterboek van Zierikzee 1302-1810 [213]; Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten (1) [221]; Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 1999; Financieel verslag 1999 [225]; Genealogische markt Schotse voorouders; Heraldisch tijdschrift zoekt regionale correspondenten; Tentoonstelling voedseldroppings [226]; Agenda; Van andere afdelingen en verenigingen .. [227].
jg. 14 nr. 2 maart 2000
Borrelpraat [229]; Parenteel de Deugd [232]; Aanwinsten voor de afdelingsbibliotheek [236]; Catalogus Afdelingsbibliotheek [238]; Digitale Stamboom Rotterdam; Registres Civiqes op CD-Rom [243]; Adressen in de afdeling Rotterdam en omstreken [244]; Onderzoek in Spaanse archieven; Cursus 'Oud Schrift' voor beginners [245]; Van de Voorzitter; Openstelling NGV - Verenigingscentrum Weesp; Van andere afdelingen en Verenigingen [246]; Agenda afdelingsactiviteiten; Vragenrubriek [247].
jg. 14 nr. 3 september 2000
Hollanders in het Poorterboek van Veere 1425-1809 [249]; Adressen in de afdeling Rotterdam en Omstreken; Kaddisj [259]; Historisch café Gemeente archief Rotterdam; Van andere afdelingen en Verenigingen [260]; Agenda afdelingsactiviteiten; Cursus 'Oud Schrift' Streekarchief Eiland IJsselmonde [261]; Vragenrubriek [262].
jg. 14 nr. 4 december 2000
Kwartierstaat Erkelens [265]; Naar het Verenigingscentrum in Weesp [269]; Ambtelijke dwaling [270]; Trouw ..? [271]; Digitale Stamboom Rotterdam van start [272]; Adressen in de afdeling Rotterdam en Omstreken; Gezinskaarten Rotterdam openbaar [274]; Cursussen 'Oud Schrift' voor gevorderden; Demonstratie ADP-project Gemeente archief Rotterdam; Genealogisch onderzoek in Frankrijk [275]; Van andere afdelingen en verenigingenl; Nieuwe adreslijst CBG; Conceptnotulen afdelingsjaarvergadering 23-2-2000 [276]; Agenda Afdelingsactiviteiten [278]; Vragenrubriek [279].
2001
jg. 15 no. 1 maart-april 2001.
het geslacht Katoen/Cat(t)oen [281]; bloedverwantschaplijn Van der Elst-Nederpeld [287]; overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2000 [288]; Rotterdam - trouwen op internet; openingstijden gemeentearchief Rottterdam [289]; agenda afdelingsactiviteiten; van andere afdelingen en verenigingen; daar werd een stokje voor gestoken [290]; vragenrubriek [291]; nieuwe afdelingsleden stellen zich voor ...; colofon [292].
jg. 15 no. 2 juni-juli 2001.
Een Hollandse predikant in de 17e eeuw [293]; Barend, Barend toch ! [295]; Een 17e eeuws huwelijkspamflet uit Dordrecht [296]; Hartstocht en heimwee in Rotterdam [298]; huwelijksperikelen [299]; van andere afdelingen en verenigingen; geen uitkering [300]; agenda afdelingsactiviteiten; financieel verslag 2000 [301]; vragenrubriek [302]; afdelingsleden stellen zich voor ...; colofon [304].
jg. 15 no. 3 september 2001.
Het casino-variete [305]; aantekeningen betreffende de familie Soesman/Suisman [313]; tentoonstelling W. Thomassen, burgemeester van Rotterdam [314]; De molen Kyck over den dyck te Dordrecht [315]; boekbespreking; van andere afdelingen en verenigingen [317]; uitbreidingen digitale stamboom Rotterdam [318]; agenda afdelingsactiviteiten; afdelingsleden stellen zich voor ... [319]; vragenrubriek; colofon [320].
jg. 15 no. 4 december 2001.
Het Dordtse tekengenootschap Pictura [321]; stamreeks Van Velsen [325]; terugblik op 2001 van het gemeentearchief Rotterdam [328]; Digitale Stamboom gemeentearchief Rotterdam vervolg [329]; verdronken [330]; conceptnotulen afdelings-jaarvergadering 27-2-2001 [331]; van de voorzitter [332]; van andere afdelingen en verenigingen; overspel [333]; agenda afdelingsactiviteiten [334]; vragenrubriek [335]; afdelingsleden stellen zich voor; colofon [336].
2002
jg. 16 nr. 1 maart 2002.
Notenbomen op 's-Gravendeel 1732-1792 [1]; activiteiten 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie [3]; overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2001 [5]; financieel verslag 2001 [6]; agenda afdelingsactiviteiten; van andere afdelingen en verenigingen [7]; vragenrubriek; colofon [8].
jg. 16 nr. 2 juli 2002.
van de redactie [9]; Nederland ontdek je in het Nationaal Archief [11]; 50.000 notariele akten Rotterdam beschikbaar op internet [12]; informatie gemeentearchief Rotterdam [13]; Cursussen op het gemeentearchief Rotterdam; archiefwinkel Rotterdam tijdelijk dicht [14]; agenda afdelingsactiviteiten; contactdienst met sisis operationeel [15]; vragenrubriek; colofon [16].
jg. 16 nr. 3 oktober 2002.
50 jaar NGV-afdeling Rottterdam en omstreken [17]; uitbreiding digitale stamboom Rotterdam [19]; parenteel Pier(e) [20]; parenteel Van Oosten [27]; tijdelijk geen onderzoek in Zwijndrecht mogelijk [29]; het jubileumboek t.g.v. het 50-jarig bestaan van onze afdeling; contact met het afdelingsbestuur via e-mail [30]; agenda afdelingsactiviteiten; vragenrubriek [31]; colofon [32].
jg. 16 nr. 4 december 2002.
fragment-genealogieen Van Vugt en Sengers [33]; bijlage bewoners van R.K. Weeshuis te Rotterdam 1872 [38]; normen en waarden ...?! [41]; sporen van migratie in Rotterdam [42]; stamreeks van Herman Heinsbroek [44]; van andere afdelingen en verenigingen [46]; agenda afdelingsactiviteiten [47]; vragenrubriek [48]; colofon [48].
2003
jg. 17 nr. 1 maart 2003.
de zaak van Wieldrecht: Behoren de inwoners van Wieldrecht kerkelijk tot Dubbeldam of 's-Gravendeel ? [49]; uit de doopregisters van Delfshaven [53]; het gratis genealogische computerprogramma Altfaer [54]; kwartierstaat Van der Lecq-Kretz [56]; terugblik op 2002 van het gemeentearchief Rotterdam [58]; conceptnotulen afdelings-jaarvergadering 27-2-2002 [60]; overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2002 [61]; financieel verslag 2002 [62]; agenda afdelingsactiviteiten [63]; vragenrubriek [63]; antwoorden [64]; colofon [64].
jg. 17 nr. 2 juli 2003.
jg. 17 nr. 3 oktober 2003.
jg. 17 nr. 4 december 2003.

Bronnen: 
CD-ROM Gens Nostra (50 jaar);
http://consist.horizon.nl/gerard.tax/ngv-afd.bladen-rotterdam.html;
kwartaaluitgaven "1340";