DORDRECHT: KAMERBEHANGSELS

1835
- Publieke Vrijwillige Verkoping (J. de Koning)
[No. 1] heerenhuis en erf o.a. een fraaije en net ingerigte zij- en binnenkamer, uitmuntend beschilderd en stukadoord, met fraaijen schoorsteen en vaste spiegels; eene zeer goede kamer voor de huishouding, net behangen en geplafonneerd.. aan de Kalkhaven D126 (F108), belend Jan Verhoeven cum suis en de Groot en Piera;
[No. 2] tuin.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.41/Dordrechtse_Courant_1835-07-28_002.pdf]

1841
- Publieke verkooping / logement Bellevue nabij het Groothoofd (notaris de Koning)
huis en erf met tuin en bergplaats in de VOORSTRAAT nabij de Vuilpoort schuins over de Pelsebrug en pakhuis geteekend D 322 en 331 (E 287/277).....zijkamer waartoe behooren vier zeer groote en fraai op doek, door nu wijlen den Kunstschilder JACOBUS VAN STRIJ vervaardigde schilderstukken, zijnde thans een derzelve los, en de drie overigen dienende tot behangsel van dezelve Zijkamer......;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-03-25_002.pdf]

1847
- dubbel heerenhuis en erf met tuin en koetshuis en stalling, staande en gelegen in de Wijnstraat over de Nieuwbrug get B 163, belend Pieter van Ganzewinkel en de stadsleenbank (.......kostbaar met gele zijde behangen zijkamer met marmeren schoorsteen met vasten spiegel en vasten penantspiegel, fraaije geschilderde graauwtjes door Abraham van STRIJ boven de deur der zijkamer en boven de goed geordonneerde porte--brisee, vooringang dienende tot eene groote, gelambriseerde en smaakvol ingerigte kamer of suite, behangen met heerlijk gewerkt tapijtwerk, met plafond, fraai beschilderd door KUIPERS, en boven de deuren door Schouman, marmeren schoorsteen met vasten spiegel, uitziende op eene groote Binnenplaats met bleekveld en bloemperk, voorzien......)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-07-08_002.pdf]

1851

- (H. Schuyten)
[No. 1] huis en erf aan de Grotekerksbuurt A 54 .. en boven eene geplafonneerde fraai op doek geschilderde en gelambriseerde, groote voorkamer, en eene behangen achterkamer, beiden met schoorsteenen..)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.57/Dordrechtse_Courant_1851-02-01_002.pdf]

- Publieke verkooping. (Mak van Waaij)
Kamerbehang bestaande uit drie vakken fraai beschilderd door KUIPERS met voorstellingen van in het laatst der 18de eeuw binnen Dordrecht plaats gehad hebbende gebeurtenissen, en waarop vele zeer gelijkende Portretten;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.57/Dordrechtse_Courant_1851-05-15_002.pdf]

1856
- openbare Vrijwillige verkooping (Joh. Los te Oud-Beijerland)
dubbeld heerenhuis en erf met tuin en tuinhuis aan de Groenmarkt en uitkomende aan de Varkenmarkt (F 1133-1134), get. A295 (heerenhuis .........met eene rijk bewerkt voorkamer en suite, eene prachtige door A. van Strij geschilderde zaal, tuinkamer, zijkamer, binneekamer, en dessertkamer met drie groote buffetkasten, voorzien van nette.....)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-08-28_002.pdf]

- Vrijwillige openbare verkooping (H. Schuyten)
[No. 1] dubbel HEERENHUIS en erf met belanten tuin alsmede keotshuis met stalling voor 6 paarden, staande en gelegen te Dordrecht aan de GROENMARKT en uitkomende aan de Varkenmarkt get. A 291. (gelambrizeerde zaal waarvan de vakken beschilderd zijn door Hendrik Willem SCHWEICKHARDT (1746-1797, decoratieschilder van kamerbehangsels))
[No. 2] ruim koetshuis en stalling voor 4 paarden.
[No. 3] heerenhuis en erf aan de Groenmarkt get A 292.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-10-16_002.pdf]

1869
- openbare Vrijwillige verkooping (notaris J. de Koning)
dubbel HEERENHUIS en erf aan de Nieuwe Haven en uitkomende aan de Hooge Nieuwstraat geteekend A 416 (kad F 182-183) (benedne: 5 kamers waarvan 4 met doek behangen, en 2 derzelven fraai beschilderd schoorsteenmantels, waarin vaste spiegels)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.75/Dordrechtsche_Courant_1869-08-31_002.pdf]

1870
- Vrijwillige openbare verkooping (notaris Blusse)
[No. 1] dubbel HEERENHUIS met daarnaaststaand pakhuis en tuin aan de Wijnstraat nabij Scheffersplein B 208-209-210 (F 600-601-1191) (tuinkamer met kostbaar behangsel beschilders door JACOB VAN STRIJ)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-03-02_002.pdf]

- Openbare Vrijwillige verkooping (Struyk en de Koning)
dubbel HEERENHUIS en erf aan de Prinsenstraat geteekend D 118 (kad. E568), beneden links: net behangen voorkamer met stookplaats en doorgang met ruime kasten voorzien naar eene fraai gelambriseerde en behangen achterkamer met mermeren schoorsteenmantel en 2 vaste spiegels...; en regts: voorkamer met fraai beschilderd behangsel, en suite, beide met zwart marmeren schoorsteenmantels en 2 vaste spiegels voorzien, binnenplaats, en kelder; en boven, waarheen een net gestukadoorde open trap geleidt, vijf allen behangen, meestal geplafonneerde en met stookplaatsen voorziene kamers.....;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-11-13+14_004.pdf]

1897
- Hedenmiddag bij het ontruimen van een kast in het afbraak zijnde pand aan de Groenmarkt no. 4, ontdekte de werklieden achter het behang een beschilderd raam waarop nog leesbaar 1421. Men vermoedt dus dat het betrekking heeft op den St. Elisabeth's vloed.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18-5-1897 (fiche 11)]

1899
- [1899] Te Dordrecht werd 12 Mei 1.1. een beschilderd behang verkocht van de hand van Aert Schouman, met verschillende tafreelen uit II Pastor fido van B. Guarini. Kooper werd de firma Gebr. Hamburger te Amsterdam voor f 1310. Het plijt zeker niet voor den kunstzin van den kooper van het huis, dat hij voor dit betrekkelijk gering bedrag de goed geconserveerde zaal geheel laat onttakelen. De beschildering is wel niet van het allereerste, doch is in goeden staat en maakte met de omgeving een zeer goed geheel. Van de beschildering en de deels nog aanwezige fraaie betimmering zijn tijdig fotografieën genomen.
[bron: cdrom KNOB]

1903
- (K. Hoogeveen) 1. heerenhuis met fraai antieken gevel, erf en grooten tuin aan de Wijnstraat 59 (F1213), antiek marmeren schoorsteen en spiegel, zeer fraai beschilderd en bewerkt Plafond en dessus de porte (Witjes) en schoorsteenstuk en geschilderd behang van den Kunstenaar AART SCHOUMAN;
+
ANTIEK BEHANG EN SCHOORSTEENMANTEL. Het in bovenstaande advertentie bedoeld en door den 18eeuwschen kunstenaar AART SCHOUMAN geschilderd behang met voorstellingen uit het herdersdicht "Il Pastorfido" van Guarini (zie van Gool 1751 2e deel bldz. 347) benevens plafond-medaillon, geschilderd schoorsteenstuk met Witje daarboven, zeer fraai gebeeldhouwden schoorsteenmantel en twee dessus de porte (vazen) in die beschilderde kamer van het Huis 59 Wijnstraat te Dordrecht voorhanden, zullen niet bij den koop van dat Huis volgens maar worden voorbehouden en op den 22 April 1903 's avonds 8 uur, na den afslag van het huis geveild....; 
[bron: Dordrechtsche courant 13-4-1903]

-100 jaar Landgoed Duin & Kruidberg 2 juni 1909 – 2 juni 2009 Auteur: Jaap-Jan Mobron, ABN AMRO Historisch Archief
....(FOTO) “Il Pastor Fido”, De Trouwe Herder, Aart Schouman, ca. 1741, afkomstig uit een herenhuis in Dordrecht .......
[http://www.missethoreca.nl/upload/6588017_691_1244536352187-Geschiedenis.pdf.]

1910
- ANTIEK VEILING TE DORDRECHT.
(Mr. J.R. de Koning te Dordrecht 15 juni 1910)
in het bekende historische heerenhuis genaamd De Onbeschaamde (Wijnstraat 69) / vier antieke Schoorsteenmantels en Kamerbetimmering in Louis Quinze stijl benevens de daarbij behoorende schilderwerken en dessus de Porte waaronder het prachtige schilderde De Beerenjacht (Joannes Fyt 1654)
[NRC 1910_06_04_1_04 ]

1912
- De antikwaar en veilingmeester, de heer A. MAK te Dordrecht, is een man van smaak, en in een catalogus, door hem uitgegeven, pleegt men met genogen te bladeren. Den 22en en 23en dezer maand zal bij in het verkooplokaal te Dordt een groote veiling houden, uit verschillende verzamelingen: van schilderijen, .... Daar is een groote oud-Hollandsche kamerbetimmering, een groot en drie vakken; daar is een fraaie bolpottafel; daar zijn ... etc.
[NRC 1912_10_15_2_02 ]

1915
- Openbare Verkooping.
De notaris W.H. van Bilderbeek, te Dordrecht, zal bij veiling en afslag op Woensdag 19 en 26 Mei 1915 telkens des avonds 7 uur, in het gebouw van den N.A.B aan het Steegoversloot te DORDRECHT, publiek verkoopen:
Het deftig DUBBEL HEERENHUIS met grooten tuin gelegen aan de Wijnstraat no. 87 te Dordrecht en uitkomende aan de Varkenmarkt benevens uitgang aan de 's-Gravenstraat groot 1258 m2. Een bordes voor het met zorg onderhouden pand (tot 1855 bewoond geweest door de Graven van Hogendorp), geeft toegang tot een 4 Meter breede marmeren vestibule en een 20 Meter lange marmeren gang, 3 Meter breed.
Links: Salon (tijdelijk kantoor) met spreekkamer, open plaats, voorts trappenhuis, vestiarie, keuken en provisiekamer en aan het einde van de gang huis-of tuinkamer met antiek marm. fonteintje en gipsen bas-reliefs
Rechts: 2 kamers en suite waarin o.m. een grauwtje (J. de Witt anno 1749), open plaats, binnenkamer met fraai beschilderd plafond enz., voorts tuinzaal 8,5 bij 18 m, rijk betimmerd, dessus de porte, antiek zijden behangsel in 16 vakken, plafondbeschildering (SCHOUMAN), antiek wit marmeren schoorsteenmantel met grauwtje en Louis XVI omtimmering enz. Rechts achter deze tuinzaal billartkamer en overbouwde uitgang naar de 's-Gravenstraat. Watervrije kelders met wijnhokken, provisiekasten, waterclosets enz enz.
In het trappenhuis met Louis XVI koof, leidt een rijk bewerkte en breede wenteltrap naar de eerste etage. Op de 3 meter breed en 20 meter lange gang, komen 9 flinke en ruim belichte kamers uit.
Beschoten zolders, dienstbodenkamers enz. Het pand is voorzien van gas- en waterleiding, electrisch licht en schellen. Het werd tot voor kort als heerenhuis bewoond. Grondlasten 1915 F 101, 83. Aanvaarding en betaling i Juli 1915
NB. Voor de antiquiteiten in bedoeld pand aanwezig wordt verwezen naar onderstaande advertentie.
Te bezichtigen 17, 18, 25 en 26 mei van 2-4 uur, mits voorzien van concentbiljet
FABRIEKSTERREIN te Dordrecht, enz ...
DE ANTIQUITEITEN die zich in voormeld heerenhuis bevinden. en wel:
* Vier prachtige decoratieve schilderstukken in grisaille door J. DE WITT voluit gesigneerd en in uitstekenden staat met rijk gebeeldhouwde Louis Quatorze omtimmeringen.
* Een marmeren schoorsteenmantel Louis Quatorze met spiegel en fraai beeldhouwwerk.
* Een dito met bloemstuk.
* Een geschilderd plafond door Aert SCHOUMAN met vogels en kinderfiguren
* Een geschilderd plafond vermoedelijk door DE LAIRESSE
* twee kleinere dessus de porte door Aert SCHOUMAN enz.
[bron: NRC 2-5-1915, editie 0, blad 12] [ook NRC 8-5-1915, editie 2, blad 11]

1928
- A. Mak veiling
* portret van mr. Jac. v.d. Dussen, oud-burgemeester van Dordrecht
* zeer groot KAMERBEHANGSEL, uit de Catechisatiekamer der Prot. Gem. te Zwolle
[NRC 1928-11-04-1-08 ]
- A. Mak veiling
zeer groot geschilderd kamerbehangsel met een voorstelling in levensgroote figuren, vermoedelijk een voorstelling uit de geschiedenis van Koning Salomo en de Koningin van Scheba (Catechisatiekamer der Prot. Gem. te Zwolle).
[Vaderland 1928-11-15-2-09 ]

1933
- Abr. van Strij. Een vijfdeelig kamerschilderij.
(Hoge Nieuwstraat 53, 30 jaar geleden vijf doeken in bezit [=ca 1903] F. de Wouters d'Oplinter te Brussel; firma A. Mak geveild)(ijsvermaak, vertrek van het fluitschip Dordrecht, de buitenlandse handel, houtlossen, landelijk tafereel)
                   ---> in bezit van Haags Gemeentemuseum
[Dordrechtsche courant 2-3-1933]

(c) EvD Dordrecht.