ONDERTROUW DORDRECHT 
1707
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1706.pdf](incl 2 en 9 jan. 1707)
[http://files.archieven.nl/46/f/11.88/11_88_1707.pdf](vanaf 16/1 1707)

- otr. Dordrecht zondag 2-1-1707 (tr. 24/1)
Fredrick de Groot, j:m; geboortigh en woonagtigh tot Ameijde, geassist. met Francois van Hoogstraten sijn aengehoude vader en bij mondelingh consent van sijn moeder, met
Johanna van Ooijen, j:d: van Dordregt, woont inden Hermensuijsstraat, geassist. met Catharijnie van Berghloon desselfs muij.
(attestatie te (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 2-1-1707 (tr. 17/1)
Sander Hendricksen, wed.r woont inde Marijbornstraet, met
Lena Arents, wed.e van Reijnier Claessen in de Wijngertstraet, beijde van Dordregt.

- otr. Dordrecht zondag 2-1-1707
Arij Pieterse Snel, j:m: van Dordrecht, met
Geertruij Dircx de Waart, j:d: van  Swijndregt, olgens attestatie van ondertouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 9-1-1707
nihil

- otr. Dordrecht zondag 16-1-1707 (tr. 30/1)
Jacob Korthals, j:m: woont aent 't Groot Hooft geasssisteert met sijn moeder, met
Theuntje van Tiel, j:d: woont in de Oude Breestaet, beijde van Dordrecht, geassisteert met haer grootmoeder.

- otr. Dordrecht zondag 16-1-1707 (tr. 30/1)
Samuel Jansen Oudenbergh, j:n: woont in de Marijbornstraet, geassist. met sijn vader, met
Neeltie Zegers van Bergen, j:d: woont bij de Vriesepoort, beijde van Dordreght, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 23-1-1707 (tr. 6/2)
Jacob Calff, j.m. woont ontrent den Boom, geassist. met Jacob Calff desselfs vader, met
Elsie van Reijswoort, j:d: woont in de Oude Breestraet, beijde van Dordreght, geassist. met Anthonia Someren huijsvrou van Servaes van Reijswoort desselfs moeder, en bij modeling Consent van haer vaader.

- otr. Dordrecht zondag 23-1-1707 (tr. 8/2)
Johannes van Akeren, wed.r woont in de Spuijstraet geboortigh van Dordregt, met
Maaijken Willems, wed.r van Daniel Bouwe van Leijden, woont inde Raamstraat.

- otr. Dordrecht zondag 23-1-1707 (tr. 6/2)
Jan de Kets, j:m: woont opdeLinde-gracht, geassist. met Mattheus Kops sijn goede kennis, met
Jannighie Ros, wed.e van Barent van Limme, woont ontrent den Boom, beijde van Dord.t, geassist. met Maeijcken Ros huijsvrouw van Johannis vander Linden haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 30-1-1707 (tr. 14/2)
Evert Scholten, j:m: van Roeroort, wonende scheep, geassist. met Barent vander Lucht sijn goede kennis, met
Maria Jacobs de Leur, wed.e van Ruth Sam van Swijndregt, woont aen 't Groothooft.

- otr. Dordrecht zondag 30-1-1707 (tr. 13/2)
Adriaan van Cappel, j:m: woont opde Hoogenieuwstraet, geassist. met Abraham van Cappel sijn Broeder, met
Hermina Smits, j:d: woont opde Verckemart, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 30-1-1707 (tr. 14/2)
Poulus Siewert, wed.e van Breda woont inde Vleeshouwersstraet, met
Ida de Vos, wed.e van Pieter van Son, woont inde Nieuwstraet, van Dordregt, geassisteert met Pieternel Fijnenbuijck haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 6-2-1707
Jan Jansen Pellikman, j:m: met
Willemijntie Jans van Leeuwen, j:d:, volgens attestatie van ondertrouw van Dubbeldam.

- otr. Dordrecht zondag 6-2-1707 (tr. 20/2)
Hendrik Pieterse vander Heijden, j:m: geassist. met Sijmen Janse van Steen desselfs neeff, met
Maria de Leeuw, j:d: van Dordregt, beijde wonende in de Nieuwkerckstraet, geassist. met haer vader en moeder.

- otr. Dordrecht zondag 13-2-1707 (tr. 28/2)
Nicolaas vander Werff, wd.r woont opde Lindegrecht, met
Maria de Haan, j:d: woont bij de Beurs, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 20-2-1707 (tr. 13/3)
Daniel Janse Backer, wed.r van Sliedregt, met
Maeijcken Kuijpers, j:d: van Dordrecht, beijde wonende inde Torenstraet, geassist. met Dingena Kuijpers haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 20-2-1707 (tr. 13/3)
Thomas van Dijck, wed.r wonende inde Linde, met
Jannighie Vierlingh, wed.e van Wessel Backers, van Dordregt, woont inde Raamstraet.
(attestatie te (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 20-2-1707 (tr. 6/3)
Cornelis Spaa, j:m: woont in de Kolffstraet, geassist. met sijn moeder, met
Jannighie Leenderts Voorstap, j:d: woont inde Krommen Elboogh, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 20-2-1707 (tr. 6/3)
Hermanus van Tright, j:m: woont in de Grootekerkcxbuurt, geassist. met Gerrit van Tricht sijn broeder, met
Maria Buijs, j:d: woont opde NieuweBrugh, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 20-2-1707 (tr. 20/3)
Pieter Douw, j:m: van Dordrecht, woont ontrent het Groothooft, geassist. met sijn vader, met
Maria Lopse, j:d: geboortigh en wonagtigh tot Goes.
(attestatie te (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 27-2-1707 (tr. 14/3)
Arie Aernoutse, j:m: woont aende Vest, geassisteert met sijn vader, met
Francijntje vande Graft, j:d: woont inde Botjesstraat, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 27-2-1707 (tr. 14/3)
Jan Botman, j:m: van Wageningen, woont scheep, geassisteert met sijn vader, met
Geertruij Knop, j:d: van Dordrecht, woont inde Tolbrughstraet aen de Waterzijde, geassisteert met Ariaentje Vinck desselfs goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 27-2-1707 (tr. 3/4)
Wouter van Hoffwegen, wed.r geboortigh van Gorinchem en wonende tot Delft, met
Cornelia Gerrits van Diegem, j:d: van Dord.t woont in de Schuijtmaeckersstraat, geassisteert met Hester Gerrits van Diegem desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 27/2)
Leendert vanden Bergh, j:m: woont in de Nieuwe Breestraet, geassist. met sijn moeder, met
Barber Noijel, j:d: woont bij den Augustijnekerck, beijde van Rotterdam, eassisteert met Elisabeth Molier desselfs goede kennis.
(den 7 April 1744 den troubrieff gegeven)

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 20/3)
Theunis Snel, j:m: geassist. met Jordaen Damisse Verstappen desselfs neeff en de vooght, met
Anna van Aansurgh, j:d:, beijde van Dord.t, en wonende in de vriesestraet, geassist.t met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 21/3)
Aernout Lammertse van Reijnen, j:m: woont bij de Spuijpoort, geassist. met sijn vader, met
Jenneken Boers, j:d: woont inde Hoffstraet, beijde van Dord.t, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 20/3)
Jan Abrahamse, j:m: geassist. met sijn moeder, met
Maria Robberts, j:d: beijde van Dord.t en wonende in de Raamstraat, geassist. met Neeltje Theunis desselfs goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 20/3)
Gerrit Lares, j:m: woont opde Hoogenieustraet, geassisteert met desselfs vader, met
Theuntje vander Tuijt, j:d: woont aende Spuijpoort, beijde van Dordrecht, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 21/3)
Dirck Huijts, weduwenaar, met
Maeijcken Jans, j:d: beijde van Dordregt, en wonende opden Rietdijck, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 20/3)
Pieter Klopper, wed.r woont inde Tolbrugstraet aen de Lantzijde, met
Seijghie Kroon, wed.e van Corstiaen Honcoop, woont inde GrootekercxBuurt, beijde van Dord.t.

- otr. Dordrecht zondag 6-3-1707 (tr. 28/3)
Gerrit Pietersen, j:m: van de Westmaes, woont scheep, geassist. met sijn vader, met
Abiegeltie vander Beeck, j:d: van Dord.t woont bij de Sluijspoort, geassist. met Marijcke Abraham vander Beeck haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 13-3-1707 (tr. 29/3)
Olivier vander Cloese(?), j:m: van Schravenhage geassisteert met desselfs vader, met
Susanna Sickinga, j:d: van Haarlem, geassisteert met desselfs grootvader.
(attestatie (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 13-3-1707 (den 27e maert tot Leckerkerck getrouwt)
Godefrid (Godefroij) vander Schepper, j:m: van Dord.t wonende in Steegoversloot, met
Marta Bolier, j:d: van Dordt. woont inde Hofstraat.

- otr. Dordrecht zondag 20-3-1707 (tr. 7/4)
Hendrick Lepla [Le pla], j:m: geboortigh en wonagtigh tot Leijden, met
Maria Renson, j:d: van Dordregt woont opde Wolleweverskaeij, geassist. met haer moeder, mede met haer aenhoude vader.
(attestatie (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 20-3-1707 (tr. 17/4)
Johannes vanden Endt, j:m: van Dordrecht, en hier wonende, met
Johanna de Gester, j:d: van Waalwijck en daar wonende, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 20-3-1707 (tr. 5/4)
Egbert van Enst, wed.r woont inden Hermensuijstraet, met
Jenneken Hendricx, j:d: woont in t' Hoff, beijde van Dordrecht, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 20-3-1707 (tr. 1/5)
Jacob Isackse vander Veer, j:m: van Sevenhuijsen en daer wonende, geassist. met Jan jansen sijn neeff, met
Francoisia Moock, j:d: van Dordregt, woont inde Torenstraet, geassist. met haer moeder.
(t proclameren van t laetste gebod van dese perzoonen wert opgehouden door inspraeck, op ordre van mijn Ed.e heeren van den gerechte opden 29e maart. En is weder geaccordeert opden 2ee dito dat het laetste gebod sijn voortgangh sal hebben opden 24e dito)
(attestatie (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 27-3-1707 (tr. 10/4)
Arie vande Grient, j:m: woont inde Oude Breestraet, geassist. met Jan vande Grient sijn broeder, met
Elisabeth van Duijnen, j:d: woont opde Verckemart, beidje van Dordrecht, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 27-3-1707 (tr. 10/4)
Adriaen Vermere, j:m: woont inden Hermensuijsstraet, geassist. met sijn vader, met
Maeijcken Korthals, j:d: woont bij de Wijngertstraet, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder, en bij Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 27-3-1707 (tr. 10/4)
Joseph vander Blom, j:m: geboortigh in Oostindien, woont opden Hill, geassist. met Jasper Jasperse sijn goede kennis, met
Ida Pieters Snel, j:d: woont inde Lombertstraet, van Dordecht, geassist. met Lijsbeth Pieters Snel desselfs suster.
(den troubrieff gegeven den 19 februarij 1727)

- otr. Dordrecht zondag 3-4-1707 (tr. 29/4)
Mr. Rochus Johan van Son, j:m: van Dorderght, advocaet voor den Respectiven Hoven van Holland, met
Adriana van Haften, j:d: van Gorinchem, beijde wonende alhier, geassisteert met desselfs meoder.
[kinderen: Pieter, ged. 5-12-1708; Elijsabeth, ged. 12-11-1710; Levina, ged. 22-2-1713; Margarita Johanna, ged. 17-4-1715]

- otr. Dordrecht zondag 3-4-1707 (tr. 19/4)
Cornelius Boon, j:m: van Leerdam, woont inde Nieuwstraet, geassist. met Johannes vanden Broeck sijn goede kennis, met
Allegonda Kemp, j:d: van s'Hertogenbosch, woont opde Lindegracht, geassisteert met Belia Knapscheuckel desselfs night.

- otr. Dordrecht zondag 3-4-1707 (tr. 24/4)
Pieter Laurense, wed.r met
Lijntie Boogh, j:d: beijde van Dordregt, en wonende inde Torenstraat, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 3-4-1707 (tr. 19/4)
Pieter Laurusz Aaldijck, weduwn.r met
Johanna Louijsdr van der Vleck, j:d: van Bommel, beijde wonende tot Bleskensgrave volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707
Cornelis Pieterse Luijters, j:m: van Dordreght, met
Adriana Jordens Wor, j:d: geboortigh onder Swijndregt, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707
Jan Willemsz Ruth, j:m: van Dordreght, met
Maria Pieters van Waas, j:d: van Schoonhoven, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 3/5)
Philip Munnickhof, j:m: woont tot Geertruijdenbergh, geassist. met Aert van Roo sijn goede kennis, en bij schriftelijk Consent van sijn moeder, met
Anna van Erckhuijsen, j:d: van Geertruijdenbergh, woont ontrent de Roobrugh, geassist. met Hendrijna van Erckhuijsen haer suster en bij schriftelijck Consent van haer moeder.
(den troubrieff gegeven den 10 Aug. 1718)(attestatie te (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 24/4)
Johannes Knop, j:m: geassisteert met Cristiaan van Jil desselds neeff, met
Marija Besoet, j:d: beijde van Dordregt en wonende aen den Rietdijck, geassisteert met Maeijcken Claessen haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 25/4)
Isbrant vander Putten, j:m: woont inde Oudebreestraet, geassist. met sijn moeder, met
Cornelia van Nieuwstadt, j:d: woont inde Kolffstraet, beijde van Dordrecht, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 25/4)
Louis vander Elst, j:m: woont inde Kolfstraet bij mondelingh Consent van sijn vader, met
Anna van Cappel, j:d: woont opde Hoogenieustraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 25/4)
Jan Hacker, j:m: woont buijten de Sluijspoort, geassist. met sijn vader, met
Aeltie Pické, j:d: woont buijten de Spuijpoort, beijde van Dordregt, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 25/4)
Adriaan Aston, wed.r woont inde Nieuwstraet, met
Sara van Keijserswaart, j:d: woont bij de Spuijstraet, beijde van Dordreght, geassist. met Juffr. van Buure haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 10-4-1707 (tr. 25/4)
Aelbert van Sevenom, j:m: woont bij de Vischbrugh, geassisteert met Jacob van Sevenom sijn Broeder, met
Margrieta van Heck, j:d: woont in de Vischstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met de huijsvrouw van Bartholomeus van Heck haer aengehoude moeder en bij mondelingh Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 17-4-1707 (tr. 8/5)
Cornelis Govertse van Vucht, wed.r woont buijten de Sluijspoort, met
Josijntie de Ringh, laest wed.e van Jan de Vlieger, woont bij de Riedijck, beijde van Dordregt, geassist. met Hillighie Willems haer aengehoude suster.

- otr. Dordrecht zondag 17-4-1707 (tr. 1/5)
Hendrick Hasebos, wed.r van Dortmont, woont aen den Rietdijck, geassist. met Adolff Mindius sijn goede kennis, met
Margarieta van Kolck, j:d: van Waddincx-veen, woont bij de Nieuw-brugh, geassist. met Catharijna van Kolck haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 17-4-1707 (tr. 8/5)
Hendrick van den Engh, j:m: van Dordrecht, woont in de Nieuwstraat, geassist. met sijn moeder, met
Hendrica Westervelt, j:d: van Rees, woont inde Wijnstraat, geassist. met Aeltie Hallemans haer muij.

- otr. Dordrecht zondag 17-4-1707 (tr. 1/5)
Willem vander Kroon, wed.r van Dord.t woont in de Marijbornstraat, geassist. met Govert Gravendijk, met
Maria van Putte, j:d: van Sluijs in Vlaandren, woont in 't Steegoversloot, geassist. met Jacoba van Putte haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 17-4-1707 (tr. 1/5)
Dirck van Hiesvelt, j:m: woont opde Nieuwbrugh, geassisteert met sijn vader met
Anna Nuninckhoven, j:d: van Dincxlaaken, woont opde Nieuwehaven, geassist. met Lijsbeth van Hiesvelt haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 24-4-1707 (tr. 8/5)
Jacobus Boet, j:m: van Gorinchem woont buijten de Vuijlpoort, geassist. met Cornelis Sleght desselfs swager, met
Heijltie van Seventer, j:d: van Dord.t woont bij den Augustijnenkerck, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 24-4-1707 (tr. 8/5)
Cornelis de Later, j:m: woont in de Kolffstraet geassist. met sijn moeder, met
Willemijna Ruijters, j:d: woont bij de Langehoutebrugh, beijde van Dordregt, geassisteert met Jannighie van Eck desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 24-4-1707 (tr. 1/5)
Jan Robbertsen Pels, j:m: woont inden Augustijnecamp, geassist. met sijn moeder, met
Berber Jans, j:d: woont inde Kolffstraat, beijde van Dordrecht, geassist. met Catarijna Mulder haer goede bekende.
(dese persoonen moeten haer 2e en 3e gebodt hebben op den 1en Meij, door ordre van d'heer president burgemeester)

- otr. Dordrecht zondag 24-4-1707 (tr. 8/5)
Dirck Jacobse Kaas (Kans?), j:m: woont in 't Weeshuijsstraetje, geassist. met sijn vader, met
Geertruij Gerrits van Someren, wed.e van Jurrie Doorens, woont bij de Jorispoort, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 1-5-1707 (tr. 15/5)
Arnoldus de Hart, j:m: woont aende Rietdijck, geassist. met sijn vade,r met
Marijcke Wouters van Asperen, j:d: woont op t Maertensgar, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder en bij mondelingh Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 1-5-1707 (tr. 15/5)
Jacob Mol, j:m: van Dordrecht, woont opde Wolleweverskaaij, geassist. met sijn vader, met
Suffia Vroman, j:d: van Wieldregt, woont aende Blaaupoort, geassist. met Bastiaentie vande Wingert desselfs night.

- otr. Dordrecht zondag 1-5-1707 (tr. 15/5)
Baltus Theunisse, j:m: van Bommel, geassist. met Maeijcken Willems sijn goede kennis, met
Cornelia Servaessen, j:d: van Allemkerck, beijde wonende in den Houttijn, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 1-5-1707 (tr. 15/5)
Dirck Hollaert, j:m: van Dordrecht, woont inde Nieuwkerckstraat, geassist. met sijn moeder, met
Johanna Hoffman, j:d: van Delft, woont ontrent de Nieuwbrugh, geassist. met de huijsvrouw van Pieter Wilmart desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 1-5-1707 (tr. 15/5)
David Ponsen, j:m: van Utrecht, woont inde KrommenElboogh, geassist. met Joris Pieters Robijn desselfs oom, met
Pieternella Robijn, j:d: van Dordegt, woont bij de Gevolde Gracht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Cornelis van Hombroeck, j:m: woont op 't Maetensgat, geassisteert met sijn moeder, met
Macheltie Neeringh, j:d: woont bij de Pelsebrugh, beijde van Dordreght, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Hendrick Uijterlimegen, j:m: woont opden Boom, geassist. met sijn vader, met
Henderijca de Groen, j:d: in 't Steegoversloot, beijde van Dordrecht, geassist. met Aeltie de Groen desselfs muij, en bij Consent van haer vooght.

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Herbert Adriaense Nieuwlant, wed.r van Dordregt, woont in de Botjensstraat, met
Adriana Bleuckvliet, wed.r van Gerrit Ariens van Rijssel, geboortigh en wonaghtig tot Swijndregt, geassist. met Lena Bleuckvliet haer suster.
(attestatie te (ver)toonen)

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Johannes Emmerseel, j:m: woont inde Nieuwstraet, geassist. met sijn vader, met
Anna Vrakijn [Frankin/Frackijn/Frachnig/Frakin], j:d: woont inde Krommen Elboogh, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder en bij modnelingh Consent van haer vader.
[kinderen: Catharina, ged. 10-10-1712; Jacob, ged. 19-1-1714; Cornelia, ged. 16-8-1716; Christianus, ged. 23-3-1720; Christiaen, ged. 27-11-1722; Pieter, ged. 30-8-1729]

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Theunis Dura, wed.r woont in de Botienstraet, geassist. met Cornelis Dura sijn broeder, met
Maeijcken Broers, j:d: woont mede aldaar, beijde van Papendrecht, geassist. met Heijtltie Vogelesangh haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 8-5-1707 (tr. 22/5)
Jan Pieterse Noteboom, j:m: woont in de Krommem Elboogh, geassist. met sijn moeder en bij mondelingh Consent van sijn vader, met
Maria Cornelis Dors, j:d: woont in de Sto(o)ffstraet, beijde van Dordrecht, geass.st. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 13/6)
Arnoldus van Gelder, j:m: woont inde Hoffstraet, geassisteert met sij vader, met
Maria Monseur, wed.e van Abraham van Bergen, woont opde Lidnegracht, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 29/5)
Johan Verop, j:m: woont in de Tolbrugstraat aende Waterzijde, geassist. met desselfs moeder, met
Johanna Chattelijn, j:d: woont aen t'Groothooft, beijde van Dordreght, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 2/6)
Adriaan van Lobbereght Quirijnssoon, j:m: van s'Gravenhage, geassist. met desselfs moeder, met
Anthonia van Slingelandt, j:d: van Dordrecht onlangs gewoont hebbende tot Rotterdam, geassist. met Marija La Been wed. Been desselfs night.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 29/5)
Johannes Brouwer, j:m: eassist. met sijn vader, met
Heijltje Jans, j:d: beijde van Dordregt en wonende opden Rietdijck, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 29/5)
Jan Ariens van Geene, j:m; van Cappel in de Langhstraat, woont in de Schuijtmaeckersstraet, geassist. met Dirck Vinck sijn goede kennis, en bij schriftelijk Consent van zijn ouders, met
Pieternella Struijck, j:d: van Dordrecht, woont in de Wijnstraet, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 22/5)
Jacob Stevense, j:m: woont in de Wijngertstraet, geassist. met Jacobus Goudijn desselfs oom, met
Angenietie Jans, j:d: woont in de Marijbornstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met Caetie Anthonis haer goede kennis.
(dese persoonen moeten heden den 22e meij haer 2 en 3e gebod hebben, door ordre van d'heer president Borgemeester)

- otr. Dordrecht zondag 15-5-1707 (tr. 29/5)
Willem van Otterloo, j:m: woont opde Hooge Nieuwstraet, bij schriftelijck Consent van desselfs ouders, sijnde van Wageningen, met
Sara vander Laan, j:d: van Dordergt, woont ontrent de Nieuwbrugh, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 5/6)
Anthonij Timmers, j:m: woont opden Rietdijck geassisteert met sijn vaader, met
Elisabeth Deckers, j:d: woont in t' Steegoversloot, beijde van Dordregt, geassist. met Marija Deckers desselfs suster, en bij mondelingh Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707
Jan Ariense Wagemaecker, geboortigh van Coehorn, j:m: met
Maria van Pluire, j:d: van Dordrecht & beijde hier wonende, volgens attestatie van ondertrouw van den Briel.
(dese persoonen moeten op den 29e meij haer 2 en 3e gebodt hebben door ordre van d'heer president Burgemeester)

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707
Geeme Goverets van der Lij, j:m; geboortigh van Loon, met
Maeijcke Gielen de Haan, j:d: geoortig van Cappel, beijde alhier gewoont hebbende, volgens attestatie van ondertrouw van Cappel.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 5/6)
Benjamin Proefhamer, j:m: woont inde Botiensstraet geassisteert met sijn moeder, met
Heijltie de Goede, j:d: woont ontrent de Ruijtestraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 12/6)
Jan de Rib, j:m: geboortig en wonaghtigh tot Delft, geassist. met desselfs moeder, en bij schriftelijk Consent van sijn vader, met
Abigael Maronier, j:d: van Dordrecht, woont ontrent de Botjensstraet, geassist. met Johanna Maronier haer suster, en bij schriftelijck Consent van haer vader.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 12/6)
Nicolaes den Ridder, j:m: woont aende Vriesepoort, geassist. met Gabriel van Jusbergen desselfs oom, en bij Consent van sijn moeder, met
Susanna Jans van Sittert, j:d: woont voor t' Bageijnhof, beijde van Dordregt, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 12/6)
Jan Fransen de Groot, j:m: geassisteert met Grietie Barents sijn goede kennis, met
Annighie Cornelis Backers, j:d: beijde van Dord.t en wonende inde Marijbornstraet, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707 (tr. 5/6)
Anthonij Velthuijsen, j:m: van Dordregt, geassist. met Johannes Parijn sijn goede kennis, met
Anna de Meijer, j:d: van Heusden, beijde wonende inde Nieuwstraet, geassist. met Clara de Meijer desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 22-5-1707
Isaac vanden Bergh, wed.r van Dordrecht, met
Leijdia vander Linden, j:d: van Dubbeldam, beijde wonende aan de Vuijlpoort, geassist. met Angeneesie de Bois desselfs night, en bij mondelingh Consent van haer vader.
(t verder proclameren van het laetste of 3e gebod van dese persoonen moet geen voortgangh hebben, alsoo het selve wert opgehouden opden 31e Meij, door ordre van mijn Ed. heeren vanden Gerechte)

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (tr. 12/6)
Johannes Hendrick Laurentius, j:m: van Eijsleben, woont bij de Nieuwbrugh, geassist. met Jochem van Stock sijn goede kennis, met
Helena Heijblom, van Dordrecht, wed.e van Johannes van Haerlem, woont ontrent de Wijnbrugh, geassisteert met haer aenghoude moeder.

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707
Sebastiaan van der Leeuw, j:m: van Dordregt, wapensneijder, met
Johanna de Vries, j:d: van Amsterdam, en beijde aldaer wonende, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (tr. 13/6)
Joris Hoebraecke, j:m; wonende tot Rotterdam, geassist. met Maxmiliaen van Hoven sijn goede kennis, met
Neeltie Ros, j:d: woont alhier, beijde van Dord.t geassis.t met Anna Rijcken desselfs night.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (den 12de Junij hier getrouwt)
Jan vander Beeck, j:m: woont inde Kromme Elboogh, geassist. met sijn vader, met
Seijgie Verwoort, j:d: woont opden Hill, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (tr. 12/6)
Sijbert Willemse Roerom, weduwnaar, met
Martijntie Thomas, wed.e van Johannes Boon, beijde van Dordrecht, en wonende op t' Bageijnhoff, geassist. met Geertruij Joppe Jongh haer geode bekende.

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (tr. 12/6)
Claes Hooglander, j:m: woont inde Vriesestraet geassisteert met sijn vader, met
Jannighie Snoeck, j:d: woont in de Raamstraat, beijde van Dordregt geasssit. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 29-5-1707 (tr. 12/6)
Mighiel Abramse Coopman, j:m: woont inde Schuijtmaeckersstraet, geassist. met Marij Abrahams Coopmans desselfs suster, met
Willemijntie Middelwaert, j:d: woont opde Gevolde Gracht, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 5-6-1707 (tr. 19/6)
Willem Pieterse de Vries, j:m: geassist. met Pieter de Vries sijn Broeder, met
Claartie Joosten, j:d: beijde van Dordrecht, en wonende in de Marijbornstraet, geassist. met Judick Sijmons Vernel haer muij.

- otr. Dordrecht zondag 5-6-1707 (tr. 19/6)
Jan Pieterse, j:m: woont in de Krommen Elboogh, geassisteert met sijn vader, met
Ariaentie de Mee, j:d: woont inde Raamstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.
(den troubrief gegeven den 15 november 1719)

- otr. Dordrecht zondag 5-6-1707 (tr. 21/6)
Leendert vander Esch, j:m: geboortigh van t'Suijdelant, onlanbgs gewoont hebbende opde Hooge Swaluwe geassist. met Hugo Knoop sijn goede kennis, met
Elisabeth Isaacx, j:d; van Dordregt, beijde wonende in t' Weeshuijsstraetie, geassisteert met haer moeder.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 12-6-1707 (tr. 27/6)
Gerrit Aartse de Bruijn, j:m: geassisteert met sijn moeder, met
Hermeijna Lammerts vander Hop, j:d: beijde van Dordrecht, en wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Martinus Snoeck, j:m: geassist. met sijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader, met
Maria van der Elst, j:d; bneijde van Dordergt, en wonende opden Hill, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 10/7)
Hendrick Buskus, wed.r van Dordregt, wonende tot Haerlem, met
Geertruij Hutsen, j:d; mede van Dordregt woont inde Niewstreaet geassist. met Caatie de Kuijp desselfs broeders vrou.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Willem van Sijl, j:m: geboortigh van Iselmonde, geassist. met Arent Visser sijn goede kennis, met
Maddalena van Houten, j:d: van Dordregt, en wonende inde Voorstraet, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Jan Olinckhoff, j:m: van Dordrecht, woont in de Kolffstraet, geassist. met sijn vader, met
Maria Cente Ouwelant, j:d: mede van Dord.t woont op de Kalckhaven, geassisteert met haer moeder.
(den troubrieff gegeven den 18 September 1710)

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Sent van Erff, weduwnaar, met
Lena vander Beeck, j:d; beijde van Dordregt, en wonende in de Lommertstraet, geassist. met Anna vander Beeck haer suster, en bij mondeling Consent van haer vader.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Arij Govertse, j:m: woont inde Torenstraet, geassist. met Baertie Claes huijsvrou van Cornelis Andriessen desselfs night, en bij mondeling consent van sijn vader, met
Aeltie vander Put, j:d: woont in de Wijngertstraet, beijde van Dordreght, geassit. met Lijsbeth vander Put desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 17/7)
Nicolaas Noot, j:m: van Ceulen woont scheep, geassist. met Claes Pieterse sijn goede kennis, met
Anna Dircx vander Lee, j:d: van Dordrecht, woont aenden Rietdijck, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 19-6-1707 (tr. 3/7)
Jacob vander State, j:m: geboortigh en thans wonende op Swijndreght, met
Maria Klock, j:d: geboortigh van Duijsbergh, en alhier wonende volgens attestatie van ondertrouw van Swijndregt.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707
Adriaan van Nimwegen, j:m: wonende tot Rotterdam, met
Esther Canin, j:d: van Dordregt, woont in Hendrick Ido Ambagt, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 21/7)
Thomas de Cramer, wed.r evoortig van Dordrecht en wonende tot Tertholen, geassisteert met Goris Meesters sijn goede bekende, met
Catharina Kleijkluijt, wed.e van Anthonij Kuijper , geboortiug van Rotterdam, en hier wonende.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 10/7)
Arnoldus vander Mast, j:m: geassist. met zijn moeder en bij mondeling Consent van sijn vader, met
Jacomijntie van Groenewegen, wed.e van Arent Janse vander Kaa, beijde van Dordregt en wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 10/7)
Pieter Gijsbertse van Orsou, j:m: geassisteert met Willemijntie van Wessem desselfs night, met
Ariaentie van Herentals, j:d:, beijde van Dordregt, en wonende inde Vriesestraet, geassist. met Jan van Herentals desselfs broeder.

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 10/7)
Aelbert Klock, j:m: woont aende vest, geassisteert met sijn vader, met
Lijsbeth Mourits, wed.e van Pieter Bartelse, woont inde Nieuwstraet, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 3/7)
Jan Pietersen van Dordt, j:m: geassist. met Wouter Jansen sijn goede kennis, met
Johanna Jans, j:d: van Dord.t beijde wonende inden Hermensuijsstraet, geassist. met haer moeder.
(dese persoonen moeten opden 3e Julij haer 2 en 2de gebod hebben door ordre van d'heer Burgerm.r)

- otr. Dordrecht zondag 26-6-1707 (tr. 3/7)
Hendrick van Hoecke, j:m: geassist. met Lena Ariens huijsvrou van Sander Hendrickse sijn suster, met
Pleuntie de Visser, j:d: beijde van Dordregt, en wonende inde Wijngertstraat geassisteert met Jenneken de Veer huijsvrou van Arij de Veer desselfs muij.
(dese persoonen moeten opden 3e Julij haer 2 en 2de gebod hebben door ordre van d'heer Burgerm.r)

- otr. Dordrecht zondag 3-7-1707 
nihil

- otr. Dordrecht zondag 10-7-1707 (tr. 26/7)
Jordaen Damisz Voorstappen, wed.r woont op t'Bageijnhoff, met
Theuntie vander Staten, j:d: woont in t'Steegoversloot, beijde van Dordregt, geassist. met Anthonia van Dollen desselds nigt.

- otr. Dordrecht zondag 10-7-1707 (tr. 24/7)
Paulus vander Endt, wed.r woont inde Vriesestreaet, geassist. met sijn moeder, met
Margrietie Laffoort, j:d: woont in de Stoofstraet, beijde van Dordregt, geassist. met haermoeder en bij mondeling Consent van haer vader.
[kinderen: Willem, ged. 18-4-1708; Willem, ged. 10-11-1709]

- otr. Dordrecht zondag 10-7-1707 (tr. 31/7)
Hendrick Lucasz, j:m: van Gemen in 't Munsterlant, geassisteert met sijn suster, met
Catarina Brisé, wed.e van Arnoldus Schrijver, van Nimwegen, beijde wonende buijten de Sluijspoort.

- otr. Dordrecht zondag 10-7-1707 (tr. 24/7)
Aert Hendrickse Weijmans, j:m: woont aen den Rietdijck, geassist. met sijn vader, met
Catharina Cornelis T'Hooft, j:d: woont in de Torenstraat, beijde van Dordregt, geassist. met Cornelia Hoevenaar huijsvrou van Jacob t'Hooft desselfs aengehoude suster.

- otr. Dordrecht zondag 10-7-1707 (tr. 26/7)
Cornelis Martinus, wed.r Coopman van Rotterdam, woont aende Vuijlpoort, geasssit. met sijn vader, met
Johanna Dibbetz, wed.e van Johannes vand(e)r Burgh, van Dordregt, woont bij de Nieuwbrugh, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 17-7-1707
Matthijs Reus, j:m: van Dordrecht, met
Agatha de Meij, j:d: van Dordreght, beijde wonende in Bergen opden Zoom, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 17-7-1707 (tr. 31/7)
Anthonij van Vessum, j:m; woont inde Marbornstraat, geassist. met Lijsbeth van Vessum desselds suster, met
Neeltie vander Vurm, woont aende Nieuwkerckstraet, beijde van Dordreght, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 17-7-1707
Pieter van Elsacker, j:m; van Westbafel(?) in de baronije van Breda, woont inde Spuijstraet, geassist. met Damis Baisiou sijn goede kennis, met
Elisabeth Marcel, j:d: van Dordrecht, woont inde Grootekercxbuurt, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 24-7-1707 (tr.7/8)
Joost Berburs, j:m: van Rotterdam, woont ontrent het Stad-huijs, geassist. met Pieter Berburs sijn broeder, met
Catharina Waalpot, wed.e van Gerrit Mooijweer, van Dordregt, woont in den Doel.

- otr. Dordrecht zondag 24-7-1707 (tr. 7/8)
Arnoldus Hoogenboom, j:m: van Nimwegen, woont op de Gevolde Gracht, bij schriftelijk en modneling Consent van sijn moeder, met
Margrieta Feijcken, j:d: van Dordregt, woont inde Botjensstraet, geassisteert me thader vader.

- otr. Dordrecht zondag 31-7-1707 (tr. 14/8)
Pieter Nughteren, j:m: van Ridderkerck, woont ontrent de Vuijlpoort, geassisteert met desselfs moeder, met
Cornelia van Schaack, j:d: van Dordregt, woont bij de Catrijnepoort, geassist. met desselfs moeder.

- otr. Dordrecht zondag 7-8-1707 (tr. 21/8)
Stephanus Bordels, j:m: met
Catharina Huttenus, j:d: beijde van Dordreght, en wonende opde Verckemart, geasist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 28/8)
Reijnier Raats, j:m: woont aende Vuijlpoort, geassisteert met sijn vader, met
Anna Nachenius, j:d: woont buijten de Sluijspoort, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 28/8)
Cornelis vander Mast, j:m: woont aenden Noordendijck, geassist. met Jasper vand(e)r Mast sijn broeder, en bij mondeling Consent van desselfs moeder, met
Aeltie Huijberts Berck, j:d: woont buijten de Spuijpoort, beijde van Dordreght, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 26/9)
Abraham Hendrickse, wed.r vander Goes, met
Jacoba Hendrickse, j:d: van Rotterdam, beijde wonende opde Walevest, geassist. met Laurensie Ariens haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 6/9)
Johannis Cornelisse Palestijn, wed.r van Evertia Bruine Kesendonck, geboortigh van Bleijsnoeijck en wonende in Hillegersbergh, geassist. met Huijbregt Janse Kerckhoff desselfs swager, met
Anna Regouts, wed.e van Cornelis vander Lis, van Dordregt, woont aen den Turffsteijger, geassist. met Geertruij vander Vliet haer suster.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 28/8)
Jan Preson, j:m: woont inde Tolbrugstraat aen de Lantzijde, geassist. met Grietie Heijmans wed.e van Arij van Houwelinge desselfs goede kennis, met
Crijna Willems, j:d: woont in de Kleine Spuijstraet, beijde van Dordregt, eassist. met haer moeder en bij mondeling Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 14-8-1707 (tr. 28/8)
Barthout de Stercke, j:m: woont aen 't Groothooft geassist. met sijn moeder, en
Geertruij van Walraven, j:d; woont voor t Bageijnhoff, beijde van Dordrecht, geassist. met de huijsvrou van Jacob du Val desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 21-8-1707 (tr. 4/9)
Vas van Aerdennen, wed.r woont buijten de Sluijspoort, geassist. met Hendrick van Aerdennen sijn broeder, met
Catharina Missaert, j:d: woont opden Boom, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder en bij mondelingh Consent, segge bij schriftelijk Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 28-8-1707 (tr. 22/9)
D' Heer Isaac Tengbergen, wd.r van Maijoor der Stadt Hendijcke [Hengstdijk] en daar wonende, met
Juffr. Elsiabeth Vermeer, j:d: geboortigh van Hendijcke en hier wonende, geassist. met desselfs swasger en suter en bij schriftelijck Consent van haer oom en voocht.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 28-8-1707 (tr. 11/9)
Cristiaen Hubenaar, wed.r geboortig van Conincxbergen, woont buijten de Spuijpoort, geassist. met Jan Kop desselfs goede kennis, met
Pieternella vander Lip, wed.e van Sander Trooije van Dordregt, woont in de Kolffstraet, geassist. met de huijsvrou van Melsert van Spaá desselfs suster.
(den troubrieff gegeven den 1e Junij 1733)

- otr. Dordrecht zondag 28-8-1707 (tr. 11/9)
Jan Dircksen Nieuwschepen, j:m: geboortigh van Helsen, woont op Dubbeldam, geassist. met Johannes Meijer desselfs neeff, met
Claertie Aarts Remeijn, j:d: van Dordregt, woont inde Wijngertstraet geassist. met haer moeder.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 28-8-1707 (tr. 11/9)
Corstiaan Nieveen, j:d: woont aende Blaaupoort, geassisteert met sijn moeder, met
Willempie Pieters, j:d: woont inde Botjensstraet, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707
Dingeman van Goedeheijden, wed.r van Dordregt, woont aende Vuijlpoort, met
Cornelia de Wijn, j:d: van Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707 (tr. 18/9)
Willem van Bockhoven, j:m: van Heusden, geassist. met Jan Renson desselfs neeff, met
Willemijntie Musjouw, j:d: van Breda, beijde wonnede in de Kolffstraet, geassist. met Cornelia Barnevelt desselfs broeders vrou.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707 (tr. 25/9)
Jacob Pieterse, wed.r met
Jannighie Jans, j:d: beijde van Dordrecht en wonende in de Krommen Elboogh, geassisteert met Jaepie Jans desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707 (tr. 25/9)
Cornelis Aertse vander Endt, j:m: van Swijndregt, woont buijten de Sluijspoort, geassist. met sijn moeder, met
Maeijcken Rijckers van Leen, j:d: van Dord.r woont in de Ruijtestraet, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707 (tr. 18/9)
Hendrick Middelhoff, j:m: van Wesel, woont in de Kannekoopersbuurt, geassist. met Leendert Slegt desselfs swager, met
Dirckie Ariens van Heeregraeff, wed.e van Jan Jansen Badon, woont innden Hermensuijsstraet, van Dordregt, geassit. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707 (tr. 18/9)
Arij Jansen de Jongh, j:m: woont op Swijndregt, geassisteert met sijn meoder, met
Ida Stevens, j:d: van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassist. met Pietertie Cornelis haer goede kennis.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 4-9-1707
Leendert van der Laan, j:m: van Leijden en aldaar wonende met
Pieternella Turen, j:d: van Dordrecht en wonende mede tot Leijde, volgens attestatie van ondertrouw aldaar.

- otr. Dordrecht zondag 11-9-1707 (tr. 26/9)
Gijsbert van der Voren, wed.r van Dordrecht, wonende in de Kolfstraat, met
Margrita Becker, wed.e van Michiel de Rooij, van Dordt. wonend ein de Kolfstraat.

- otr. Dordrecht zondag 11-9-1707 (tr. 25/9)
Claas Pleune de Waal, j:m: van Dordt wonende aan de Vriesepoort geassisteert met sijn moeder, met
Neeltje Erkers Vijlenbacker, j:d: van Dordt wonende aan het Bagijnhof geassisteert met haar moeder.

- otr. Dordrecht zondag 18-9-1707
Gerrit van Eijsden, j:m: van Dordrecht, met
Petronella van der Leven, wed.r van Gerrit van Dille, wonende tot Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 18-9-1707 (tr. 4/10)
Jan van Andel, j:m: woont inde Marijbornstraet, geassisteert met Willem Vermeulen sijn goede kennis, met
Emmerentia van der Mast, j:m: wed.e van Anthonij Reus, woont inde Doelstraat, beijde van Dordregt, geassit. met desselfs schoonmoeder.

- otr. Dordrecht zondag 25-9-1707
Lambert van Bairen, wed.r van Belia du Bois wonend ealhier, met
Cornelia van der Kerke, j:d: van Amsterdam, wonende tot Haerlem, volgens attestatie van ondertrouw tot Haerlem.

- otr. Dordrecht zondag 2-10-1707 (tr. 16/10)
Johannes Ruijgbroek, j:m: van s'Gravenhage, geassist. met Arij Ruijgbroek dessefls vader, met
Henrica van Leent, j:d: van Dordrecht, beijde wonende buijten de RietdijckSluijs, aenden den Noordendijck, geassisteert met Zeijghie Hendricx wed.e van Jacobus van Leent desselfs moeder.
(den troubrieff gegeven den 16 Novemb. 1719)

- otr. Dordrecht zondag 2-10-1707 (tr. 23/10)
Lambertus Kreeftenoogen, j:m: van IJsselsteijn, en wonende buijten de Sluijspoort bij schriftelijck Consewnt van sijn vader, met
Jannetje Jonas Heijcoop, j:d: van Dordreght woont aenden Rietdijck, geassit. met Lammert en Huijbertie Heijcoop desselds broeder en suster.

- otr. Dordrecht zondag 2-10-1707 (tr. 15/110)
Adrianus van Wijck, j:m: geboortigh van Wingen onder Nimwegen, en wonende tot Thiel, geassist. met desselfs moeder, met
Adriana van Veen, j:d: van Dordregt, woont ontrent de Nieuwbrug, geasisteert met Dom.e Isaac van Veen desselfs vader.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707
Nicolaas Aartsen van Enspijck, j:m: van Ophemert tot Wadenoijen wonende, met
Elisabeth Jansz Debits, j:d: van Dordregt, en laatst hier gewoont hebbende, volgens attestatie van ondertrouw van Wadenoijen en Drumpt.

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707 (tr. 31/10)
Pieter Kaan, j:m: geboortigh van Luijck, geassisteert met Nicolaas van Ameldonck desselds neeff, met
Marija Grijsenburgh, wed.e van Jurriaen Maijer, van Gouda, beijde wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met Anna van Holverda desselfs night.

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707 (tr. 23/10)
Aart Burger, wed.r woont inde Vriesestraat, met
Ariaentie Dircx, wed.e van Jacob Goutsbergen, woont aende Jorispoort, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707 (tr. 31/10)
Willem Jansen van Gorchem, j:m: van Oosterwijk inde meijerije van den Bosch, geassist. met Marij Janse wed.e van Jan de Schotsman sijn goede kennis en bij schriftelijk consent van zijn moeder, met
Catharina Timmermans, j:d: van Meintz ontrent Gulick, beijde wonende buijten de Vriesepoort, geassisteert met haer moeder.
(den 19 Augustij 1723 den troubrieff gegeven)

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707
Frans Cornelissen, wed.r geboortigh van Noortwijck, met
Trijntie van Beeck, j:d: van Steenwijck in Overijssel, beijde wonende aan den Rietdijck, geassist. met Pieternel Jans huijsvrouw van Jacob Jansen desselfs goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707 (tr. 23/10)
Jacob Pieterse, j:m: woont in den Hermensuijsstraat, geassisteert met Jacob Dirckse desselfs oom, met
Aaltie Jans, j:d: woont voor t Bageijnhoff, beijde van Dordrecht, geassist. met haar moeder. 

- otr. Dordrecht zondag 9-10-1707 (tr. 10/10)
Pauwels Jansz Manshert, met
Aeltie Jans de Heer
(Dese persoonen sijn opden 9e maart 1707 op Papendrecht in ondertrouw opgenomen, en hebben opden 13, 20 en 27e dito haare howelijx proclamatien aldaer, en (on)verhindert gehadt, volgens attestatie van den predicant aldaer gedateert den 8e October, en zijn deselve persoonen met Consent van de heer presidenreden Borgerm.r alhier getrouwt opden 10 October 1707)

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 30/10)
Simon Mugge, j:m: van Dordregt, woont bij de Pelseburgh, met
Maria van Drongelen, j:d: geboortigh van Gorinchem en wonende ontrent de Vischbrugh en bij schriftelijck Consent van haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 30/10)
Arent Heuskens, wed.r geboortigh vande Spuij ontrent Kleeff, woont inde Kercksteijger, met
Geertruij Ros, j:d: van Dordregt, woont op t Maertensgat, geassist. met Hester vanden Bergh desselfs goede bekende.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 30/10)
Johannis Blinck, j:m: van Dordregt, woont inde Elffhuijsen, geasist. met sijn vader, met
Martijntie vander Wal, j:d: vande Leege Swaluw, woont bij 't Steegh-over-sloot [Steegoversloot].

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 31/10)
Jacob van Volckom, wed.r woont opde Lindegracht, met
Anna Verhoeven, j:d: woont in 't Steegh-over-sloot [Steegoversloot], beijde van Dordregt, geassist. met Baartie Verhoeven haer suster.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 6/11)
Jan vanden Heuvel, j:m: geboortig van Ophemert, onlangs hebbende gewoont tot Delft en nu alhier ontrent het Stadhuijs, met
Lijsbeth van Immerseel, j:d: van Dordregt, woont bij de Beurs, geassist. met haer moeder.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 30/10)
Hendrick Steenwijck, j:m: woont opde Lindegracht, geassist. met sijn vader, met
Cornelis van Helvert, wed.r van Hans Jurgh Coninck, woont inden Augustijne Camp, beijde van Dordregt, geassist. met Dingena Jacobs van Helvert desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 7/11)
Arij Jacobs weduwenaar, met
Magheltie Jans, wed.r van Dirck Jansen, beijde van Dordrecht, en wonende in de Marijbornstraat.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707 (tr. 31/10)
Gijbsert van Wel, wed.r woont bij de Munt, met
Ariaentje Stevens, wed.e van Theunis Hansen vander Stenge, woont inden Hermensuijsstraet, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 16-10-1707
Adriaen Papegaij, j:m: van Dordrecht, met
Aefie vander Zee, j:d: tot Rotterdam, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Dom. Tammerus Domna, wed.r Dienaer J.C. in de gemeijte tot Pingium in Vrieslandt [Pingjum], met
Johanna Magdalena Trelintius, j:d: geboortigh vander Goes, woont alhier inde Wijnstraat.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Denijs de Raat, wed.r van Goirnchem, woont opden Dwarskaaij, met
Maria Gruijters, j:d: van Dordregt, woont opde Nieuwbrugh, geassist. met Cornelia Verstege huijsvrouw van Jan Beuckelaar desselfs night.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 13/11)
Anthonij van Breda, j:m: geboortigh van Montfoort, woont tot Rotterdam, op 't Haringvliet, geassisteert met Casper van Breda sijn broeder, met
Sophia Vinck, j:d; van Dordregt, woont ontrent de Beurs, geassist. met Pieter Vonck desselfs vader.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Hendrick Kruijsbergen, j:m: woont inde Vleeschhouwersstraat, geassist. met Jan Vechters desselfs oom en bij mondeling Consent van sijn moeder, met
Anna Scholtes, j:d; woont opde Nieuwhaven, beijde van Dordrecht, geassisteert met Jenneken Lies desselfs goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 7/11)
Willem Ranck, j:m; woont in de Vleeshouwersstraat, geassist. met Paulus Ranck desselfs Broeder, en bij mondeling Consent van desselfs moeder, met
Maeijcken van Segonje, j:d: in de Raamstraat, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Huijbert Huijbertse Landau, j:m: woont ontrent de Dwarskaaij, geassist. met sijn vader, met
Berber Davids van der Penningh, j:d: woont bij den Noordendijck, beijde van Dordrecht, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Reijnier Goutsbergen, j:m: woont ontrent de Jorispoort geassisteert met sijn moeder, met
Caetie Aenhart, j:d: woont aen 't Nieuwkerkhof, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder. 

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Jan Wouterse, j:m: geboortigh van Luijck, geassist. met Jasper de Klerck desselfs oom, mnet
Marija Adams Retsenaart, j:d; van Dord.t, beijde wonende in den Hermensuijsstraat, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 7/11)
Jan van Bruggen, j:m: van Gouda, woont inde Hoffstraat, geassist. met sijn moeder, met
Sara van der Hoeven, j:d: van Dordregt, woont in de Elffhuijsen, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 23-10-1707 (tr. 6/11)
Hermen Louijssen, j:m; woont in de Raamstraet, geassist. met zijn moeder en bij mondeling Censent van zijn vader, met
Anna Aarts, j:d: woont vooir 't Bageijnhoff, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder en bij mondeling Consent van  haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 30-10-1707 (tr. 14/11)
Jan Reijs, j:m: geboortigh van Dincker in 't Lant van Brandenburgh, met
Anna Jacosz de Leur, j:d; geboortigh van Swijndrecht, beijde wonende ontrent het Groothooft, bij mondeling en schriftelijk consent van haer moeder.
(attestatie te vertoonen; uijt de kerck van de Aughburghse Confessie)

- otr. Dordrecht zondag 30-10-1707 (tr. 20/11)
Cristiaen van Ravestijn, j:m; van Dordreght, woont bij de Wijngertstraet, geassist. met sijn vader, met
Margrieta Coppelaer, j:d: van Dongen, woont bij 't Steegovwersloot, geassisteert met Dingena Coppelaer desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 30-10-1707 (tr. 14/11)
Arie Pieterse Block, wed.r geboortigh van Papendregt, woont buijten de Sluijspoort geassist. met Jan Block desselfs broeder, met
Berbera Maes, wed.e van Pieter van Oostendurp, van Dordrecht, woont inde Suijckerstraet, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 30-10-1707 (tr. 13/11)
Arien Joosten van Buelen, j:m; geboortigh van Papendrecht, geassistert met Joost Dricxen sijn goede kennis, met
Geertruij Pieters van der Koogh, j:d: van Dord.t beijde wonende buijten de Jorispoort, geassis.t met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-11-1707 (tr. 20/11)
Johannes van der Boor, j:m: woont buijten de Sluijspoort geassist. met sijn vader, met
Adriaentie van den Engh, j:d: woont in de Nieuwstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-11-1707 (tr. 20/11)
Thomas Matthijssen, j:m: woont inde Oude Breestraet, geassist. met Job Jansen vande Graeff sijn swager en bij mondeling Consent van sijn moeder, met
Susanna Spat, j:d: woont inde Hoffstraet, beijde van Dordregt, geassis.t met desselfs moeder.

- otr. Dordrecht zondag 6-11-1707 (tr. 20/11)
Sijmen van Duijnen, j:m; woont in de Visstraet, geassisteert met sijn moeder, met
Marijcke Hendricx Pickaert, j:d: woont bij de Jorispoort, beijde van Dordregt, geassis.t met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 13-11-1707 (tr. 27/11)
Alexander Jansen Marool, j:m; woont voor 't Bageijnhoff, geassisteert met sijn vader, met
Elisabeth van Gelder, j:d; woont in de Hofstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder en bij mondeling Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 13-11-1707 (tr. 27/11)
Pieter Pergens, weduwnaar, met
Catharina Florijn, j:d: beijde van Dordrecht, en wonende ontrent de Spuijstraet, geassisteert met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 20-11-1707 (tr. 4/12)
David Willemse, j:m: woont inde Kleijne Spuijstraat, geassist. met sijn moeder, en bij mondelingh Consent van sijn vader, met
Dirckie van Esch, j:d: woont inde Raamstraat, beijde van Dordregt, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 20-11-1707 (tr. 11/12)
Willem van Eck, j:m: woont ontrent de Vriesestraet, bij mondelingh Consent van sijn moeder, met
Maeijcken Cornelis de Velee, j:d: woont  inde Marijbornstraaat, beijde van Dordrecht, geassisteert met Catrijntie Pieters de Velee huijsvrou van Bastiaen Reijers de Haen desselfs muij, en bij mondelingh Consent van haer vaader.

- otr. Dordrecht zondag 20-11-1707 (tr. 4/12)
Johannis van Gemert, j:m: geassisteert met sijn vader, met
Cornelia van Essjden, j:d: beijde van Dord.t en wonende ontrent de Schrijversstraat, geassist. met Maeijcken de Stercke huijsvrou van Jan van Eijsden desselfs broeders vrouw.

- otr. Dordrecht zondag 20-11-1707 (tr. 4/12)
Willem Cornelissen de Pater, j:m: van Dubbeldam, woont in de Tolbrugstraet aen de Lantzijde, geassist. met sijn vader, met
Willemijntie Goverts, wed.e van Pieter van Beek, van Dordregt, woont in de Doelstraet, geassis.t met Susanna van Baaken haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 13/12)
Hermanus van der Kloeck, j:m: van Dordregt, woont in de Nuuwstraat, geassist. met sijn moeder, met
Maria Geertruij Tellig, j:d: van Ceulen, woont bij de Langehoutebrugh, geassist. met Jan Tellig haer broeder en bij vertooning van 't schriftelijk Consent van haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 2-1-1708)
Willem Krimper, j:m: van Nimwegen, woont inde Wijngertstraat, geassist. met Catrijn Cortman sijn goede kennis en bij schriftelijck consent van zijn ouders, met
Johanna Blanckert, j:d: van Dordregt, woont scheep, geassisteert met haer moeder.
(t proclameren van het 3e gebot van dese persoonen wert opgehouden op den 10de December 1707. En is weder geconsenteert het laetste gebodt te laten gaen op den 25de Decemb:)

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Cornelius Verbis, jonge-man, met
Sophia Elsiabeth Rijnpoort, j:d: beijde van Duijsburg, en woonende in 't Steegoversloot, geassist. met Isabella Rijnpoort wed. van Hendrick Hallemans desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Cristoffel Botois, j:m: van Gorinchem Soldaet onder het Regiment van d'heer generaal maijoor van Zoutelande in guarnizoen tot Maestrigt, geassist. met Jenneken Willems wed.e van Jacob Rutte sijn goede kennis, met
Heijltie Stoffels de Groot, j:d: van Dordregt, woont inde Nieuwstraat, geassisteert met haer vader. 

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Barent Ewoutse de Jongh, j:m: woont inde Rietdijkstraet, geassisteert met sijn moeder, met
Maeijcken Aerts de Bruijn, j:d: woont buijten de Sluijspoort, beijde van Dordregt, geassisteert met haer moeder.
(den trouwbrieff gegeeven den 10 februarij 1759)

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Pieter Ariens Plaisier, j:m; woont inden Hermensuijstraet, geassist. met sijn moeder, met
Josina Joosten, j:d: woont inde Franckestraet, beijde van Dordregt, geassist. met Maecken Ariens wed.e van Burgert Fransen desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Isaac van der Schulp, j:m: woont in de Vriesestraet, geassist. met sijn vader, met
Catharina de Jager, j:d: woont inde Tolbrugstraet aende Lantzijde, beijde van Dordregt, geassist. met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 12/12)
Dingeman vander Dussen, j:m: van Wilmstadt, Soldaet onder 't regiment van d'heer generaal Span in guarinisoen tot Veere, met
Maria de Wit, j:d: van Middelburg, woont opden Rietdijck, geassist. met Dina de Vries huijsvr. van Zika de Vries haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 11/12)
Gerrit Jansen Gregoor, j:m: woont inde Tolbrugstraat aend de Lantzijde, geassist. met sijn moeder, met
Stintie Ariens Schel, j:d: woont in de Franckestraat, beide van Dordregt, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 12/12)
Jan Davidse Verhel, j:m: woont in de Lombertstraet, geassisteert met sijn moeder, met
Aeltie Reijniers, j:d: woont in de Doelstraet, beijde van Dordregt, geassis.t met haer moeder.
(den troubrieff gegeven den 23 Augustij 1720)
(den 21 troubrieff gegeven den 4 Januarij 1726)

- otr. Dordrecht zondag 27-11-1707 (tr. 12/12)
Jacob Willemse Kock, weduwenaar, met
Hendrickie Jans, wed.e van Willem Pancras, beijde van Dordregt, en wonende aen 't Nieuwkerckhoff.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 25/12)
Jan Kool, j:m: geassisteert met Jan Cool sijn neeff, met
Annigie de Pater, j:d: beijde van Dordregt, en wonende opden Hil, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 18/12)
Jillis van Bockhout, j:m: van Gent, woont inden Hermensuijstraet, geassist. met Wouter Jans sijn goede kennis, met
Johanna Jacobs Paes, wed.e van Cornelis Huijberts, van Bergen opden Zoom, woont in de Marijbornstraet.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 18/12)
Isaac Zeijskoot, j:m: woont inde Vriesestraat, geassisteert met sijn vader, met
Sijgie Gerrits, j:d: woont in de Tolbrugstraet aen de Lantzijde, beijde van Dordrecht, geassisteert met de wed.e van Gerrit vander Linden desselfs suster.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 18/12)
Jan van Driel, j:m: van Deijl ontrent Kuijlenburgh, woont in de Steenstraet, geassist. met Lijsbet Aelberts sijn goede kennis, met
Aeltie Willems Muts, j:d: van Dordregt, woont ontrent het Nieuwkerckhoff, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 18/12)
Jan Willemse, j:m: geassisteert met sijn moeder, met
Jannighie Hardemans, j:d: beijde van Dordregt en wonende inde Marijbornstraet, geassistert met haer moeder, en bij mondeling consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 18/12)
Jillis Jansen, j:m: woont inde Marijbornstraet geassisteert met sijn vader, met
Anna Croes, j:d: woont inde Kolffstraet, beijde van Dordregt geassist. met haer moeder.
(den troubrieff gegeven den 8 October 1726)
(den 2e troubrieff gegeven den 20 October 1732)

- otr. Dordrecht zondag 4-12-1707 (tr. 19/12)
Thomas Dousjou, j:m: van Nimwegen, woont bij de Vriesestraet, geassis.t met Steven Dousjon sijn vader, met
Cornelia Corstiaens van Mettelen, j:d: van Dordregt, woont in de Torenstraat, geassis.t met Aeltie Caderis wed.e van Corstiaen Huijbertse van Mettelen desselfs behout moeder.

- otr. Dordrecht zondag 11-12-1707 (tr. 26/12)
Michiel Pieterse, j:m: woont in de Vriesestraet, geassis.t met Krijn Jillissen desselfs neeff en bij schriftelijk Consent van sijn moeder, met
Clasijntie Gerrits, j:d: woont inde Tolbrugstraet aende Lantzijde, geassist. met de wed.e van Gerrit van der Linden desselfs suster, beijde van Dordregt.

- otr. Dordrecht zondag 11-12-1707 (tr. 26/12)
Barent Scholting, wed.r geboortig van Doesburgh in Gelderlant, en wonende tot Leijden, geassis.t met Jan Scholting sijn broeder, met
Angenietie de Vos, j:d: Dord.t woont bij de Spuijstraet, geassist. met haer moeder.
(attestatie te vertoonen)

- otr. Dordrecht zondag 11-12-1707 (tr. 25/12)
Johannes Haverse, j:m: woont inde Krommem Elboog geassisteert, met sijn vader en moeder, met
Pieternella Telders, j:d: woont in de Steenstraat, beijde van Dordregt, geassis.t met Sara Havers haer goede kennis.

- otr. Dordrecht zondag 11-12-1707 (tr. 25/12)
Cornelis Ariense Dura, wed.r woont opden Rietdijk, met
Maria de Kraaij, wed.e van Jacobus van Dongen, woont inde Spuijstraet, beijde van Dordrecht.

- otr. Dordrecht zondag 11-12-1707 (tr. 26/12)
Bastiaan Willems, j:m: in den Dwarsgangh geassist. met sijn vader, met
Geertruij van Rijcke, j:d: woont inden Augustijnen Camp, beijde van Dordrecht, geassis.t met Catrijna van Halen wed.e van Hendrick Hacke desselfs muij.

- otr. Dordrecht zondag 18-12-1707 (tr. 2-1-1708)
Jan Huijbertsen, j:m: woont in de Vriesestraet, geassisteert met sijn vader, met
Pieternella van Tonneveen, j:d: woont in de Vischstraet, beijde van Dordrecht, geassist. met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 18-12-1707 (tr. 8-1-1708)
Pieter van Ast, j:m: woont aen 't Nieuwkerckhoff, geassisteert met sijn moeder, met
Martijntie Jans, j:d: woont opden Noordendijck, beijde van Dordrecht, geassis.t met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 18-12-1707
Johannes Jacose van Leent, j:m: van Dordrecht, met
Sophia Ruijgbroek, j:d: wonende in s'Gravenhage, volgens attestatie van ondertrouw van daar.

- otr. Dordrecht zondag 25-12-1707 (tr. 8-1-1708)
Claes van Hall, wed.e van Dordrecht woont ontrent de Rietdijk Sluijs, met
Aeltie Isaacx, j:d; van Swijndregt, woont bij de Schrijversstraat, geassisteert met haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 25-12-1707 (tr. 15-1-1708)
Jan Gerritsen, j:m: woont inde Vriesestraet geassisteert met sijn moeder, met
Anna Gerrits, j:d: woont in de Kromme Elboogh, beijde van Dordregt, geassis.t met haer moeder en bij mondeling Consent van haer vader.

- otr. Dordrecht zondag 25-12-1707 (tr. 18-1-1708)
Hans Jurgen Strouge, j:m: geassisteert met Jan Schot sijn goede kennis, met
Maeijcken Thomas van Wijck, j:d: van Dordregt, beijde wonende in den Hermensuijstraet, geassis.t met haer moeder.

- otr. Dordrecht zondag 25-12-1707 (tr. 16-1-1708)
Jacobus de Recht, j:m: met
Theuntie van Tiel, wed.e van Frans Boon, beijde van Dordrecht, en wonende buijten de Vuijlpoort, geassis.t met de huijsvrou van Jan Engelen van Tiel desselfs broeders vrou.

- o - o - o -

(c) EvD Dordrecht maart 2011.