DORDRECHT
SLACHTOFFERS 24 oktober 1944

- Op 24 oktober 1944 zijn alhier overleden:
x D. van der KNAAP man
onbekende man; [=? M. v.d. Kloet, 65 jaar]
x J. SCHAAP man
onbekende man; [?= Hendrik Willem Leendert Timmers, 42 jaar]
x Recourt-van KOPPEL vrouw
x van Koppel man
x B. Gadelle vrouw
onbekende vrouw
[? Engelaar-Ferrari]
x P. de VRIES vrouw
x H.J. STEIN vrouw
x VINKE vrouw
x KOMMERS man
x GULDEMAN vrouw
onbekende man

x GROENENBERG vrouw
x B. van der HOLST vrouw
x SOMMER man
onbekende vrouw [=? Meinsje Koning-Schutte, 35 jaar]
x SCHOUTEN meisje
x KRUITHOF man
x H. GRENS jongen
KELDERMANS jongen

x A. DEKKER jongen
x KLEIPAS meisje
P. GROESBEEK jongen

x J. SMITS jongen
onbekend meisje [? Marietje Heijlaerts, 6 jaar]
x FRANKEN vrouw
x DICKE vrouw
x DOOREMANS vrouw
x BRAND vrouw
x VERBOOM vrouw
x BRAND man
x MORKS vrouw
de VLAMING man
x
HAK-NEDERLOF vrouw
x H. van Wijngaarden man
x MANS-RIO vrouw
x A.H. Molenaar jongen   [=? Annie Molenaar, 13 jaar]
onbekende vrouw
[=? Johanna Elizabeth Makkelie-Gerrys, 39 jaar]
x N.A. v.d. POORTEN vrouw
x O. de ZWART jongen [=? Gerardus Jacobus de Swart, 18 jaar]
x SCHETSELAAR vrouw
x J. HAK meisje
x Fr v.d. ZEE meisje
x F.D.P. v.d. Ende man
x C. KOMMERS meisje
[Dordrechtsche courant, 27-10-1944]
NB
* Annie Molenaar, 13 jaar
* Gerardus Jacobus de Swart, 18 jaar
* Johanna Elizabeth Makkelie-Gerrys, 39 jaar
* Maria Makkelie, 39 jaar
* Aartje Jansen, 18 jaar
* Meinsje Koning-Schutte, 35 jaar
* Hendrik Willem Leendert Timmers, 42 jaar
* echtpaar van Peere
* M. v.d. Kloet, 65 jaar
* Engelaar-Ferrari
* Marietje Heijlaerts, 6 jaar

- Oorlogsslachtoffer Wilhelminakerk, bij het geallieerde bombardement op Park Merwestein kwamen zes gemeenteleden om het leven:
- BERNARDINA CATHARINA DICKE
* Dordrecht 7 okt 1887
+ Dordrecht 24 okt 1944
Toulonschelaan 59 rood, adjunt-directrice van de Dordtse Buitenschool
- JANNIGJE RECOURT-VAN KEPPEL
* Dordrecht 21 aug 1891
+ Dordrecht 24 okt 1944
Stooplaan 2
- WILLEM JOHANNES VAN KEPPEL
* Dubbeldam 8 nov 1866
+ Dordrecht 24 okt 1944
Stooplaan 2, gepensioneerd tuinbaas bij de gemeente (ten onrechte niet vermeld op de gedenkplaat)
- GERRIT KRUITHOF
* Schiedam 17 juni 1904
+ Dordrecht 24 okt 1944
Vrieseweg 61, winkelier in fruit
- HENDRIK VAN WIJNGAARDEN
* Papendrecht 25 nov 1909
+ Dordrecht 24 okt 1944
Dr. Schaepmanstraat 4 rood, kantoorbediende
- FREDERIKA VAN DER ZEE
* Dordrecht 12 juni 1932
+ Dordrecht 24 okt 1944
Brouwersdijk 191
[Bron: "Een eeuw rond het woord" 100 jaar Wilhelminakerk Dordrecht 1899-1999 (door Peter Dillingh)]

Hendrika Agatha Alexandrina van Bergen 47 jaar echtg W. Guldemond (Burg de Raadtsingel 1a)
Cornelia Brand 23 jaar echtg. H.N. Verboom (Dubbeldamscheweg 88)
Cornelis Brand 50 jaar echtg. Maria Meijers (Steegoversloot 69)
Adrianus/Adje Dekker 8 jaar zoon wed. N. Dekker-Berkhof (Schotelstraat 9), kleinzoon wed. B. Dekker-Barendregt
Bernardina Catharina Dicke 57 jaar (Prinsenstraat 3)
Arthur Desiderius Prudentius van den Ende 34 jaar leraar RK MULO-school (RK)
Johanna Wilhelmina Engelaar 52 jaar echtg. Th.W. Ferrari (Halmaheiraplein 2)(RK)
Elizabeth Gedella 12 jaar dochter van J.L. Gedella en A.M. van Kesteren (J. Israelstraat 96rd)(RK)
Johanna Elizabeth Gerrys 39 jaar echtg. Makkelie (Marienbornstraat 39)
Anna Cornelia Maria Graumans 43 jaar echtg. Cornelis Kommers (RK)
Henk Grens 10 jaar zoon M. Grens-Vogels (Vinc. van Goghstraat 52)
Josina Hendrika Groenenberg 18 jaar dochter van C. Groenenberg en J.H. Izerloo (Touwdraaiershof 3 rood)
Jozina Maria Hak 14 jaar dochter A.M. Hak en D.P. Nederlof (Cronjestraat 5)
Marietje Heijlaerts 6 jaar dochter van J.J. Heijlaerts en G. Versluis (Marc. Schamperstraat 52)
Wilhelmina Cornelia van der Holst -  
Aartje Jansen 18 jaar dochter S. Jansen-Brobbel (Varkenmarkt 51rd)
Jannigje van Keppel 53 jaar echtg. Recourt, moeder van Jo en Gerard Recourt (Stooplaan 2, Dubbelmondestraat 2)
Willem Johannes van Keppel 78 jaar weduwnaar van Marigje van Nugteren (Stooplaan 2, Dubbelmondestraat 2)
Beppie Kleipas - dochter van G.J. Kleipas en A. Verschuren (dankbetuiging aan personeel Buitenschool dd 10-11-1944)
Matthijs van der Kloet 65 jaar echtg. P.C. Bouman (Potgietersatraat 6); werkzaam bij Dordr. Electr. Steenhouwerij en Terrazzo-bedrijf Fa H. Gerritsen en R.A. v.d. Mijle (Steegoversloot 52)
Dirk van der Knaap 19 jaar zoon van J.C. van der Knaap-van der Sluis (Mart. Steijnstraat 14)
Cornelis Kommers 51 jaar echtg. Anna Cornelia Maria Graumans; deurwaarder (RK)
Adriana Antonia Anna Kommers 18 jaar dochter Kommers/Graumans (RK)
Cornelia Andrea Goverdina Kommers 15 jaar dochter Kommers/Graumans (RK)
Gerrit Kruithof 40 jaar echtg. P. Schouten (Vrieseweg 61, Nicolaasstraat 19)
Corrie Kruithof 3 jaar dochter Kruithof/Schouten (Vrieseweg 61, Nicolaasstraat 19)
Maria Leendertse 24 jaar echtg. J. van Poorten (Hellingen 164)(begr. Zwijndrecht)
Maria Makkelie 39 jaar (Marienbornstraat 69rd)
Maria Meijers 50 jaar echtg. Cornelis Brand (Steegoversloot 69)
Annie Molenaar 13 jaar dochter J. Molenaar en J.A. Tas (Boeroestraat 84)
Wilhelmina Jorina Cornelia Morks 21 jaar dochter van J.C. Morks en A.M. Schelling (Burg de Raadtsingel 5a)
Dina Pietertje Nederlof 38 jaar echtg. A.M. Hak (Cronjestraat 5)
Ans Jacoba Alida van Nieuwkoop 46 jaar echtg. Jac. Franken (Burg de Raadtsingel 1a, Scheidingsweg 39)
Jan Dirk van Peere 76 jaar echtg. Anna Maria Wensch (Sint Jorisweg 45rood)
Huiberdina Riool 57 jaar echtg. Ph.J. Mans (Museumstraat 10)
Jac. Schaap 48 jaar broer van M.C. van Eijnsbergen-Schaap, A. Schaap, D. Schaap en J.F. Schaap (Toulonschelaan 43rood, Burgem. de Raadtsingel 17) [G.S. Schetselaar+mej. R. Steijn+Jac. Schaap zijn vrienden van Jan Gerritse/fam. van Seventer en fam. Bayens]
G.S. Schetselaar - moeder van C.W. Touw-Tempelmans-Plat en H.J. Touw; huisgenote van R. Steijn [G.S. Schetselaar+mej. R. Steijn+Jac. Schaap zijn vrienden van Jan Gerritse/fam. van Seventer en fam. Bayens]
Cornelia Schouten 3 jaar dochter W. Schouten en C. Straatman; P. Kruithof-Schouten (Hf Tollensstraat 57)
Anna Schuitemaker 81 jaar wed Pierre Henri Dooremans (Sint Jorisweg 39, Oranjelaan 24)
Meinsje Schutte 35 jaar echtg. H(uibert) Koning (Scheepmakershof 8)
Jacobus Smits 10 jaar zoon J. Smits en J. Vuurboom (Gr. Spuistraat 43)
Mathijs Sommer 63 jaar e.v. M. Bolder, vader van E. de Deugd-Sommer/J.G. Sommer (Spuiweg 86); werkzaam bij Dordr. Electr. Steenhouwerij en Terrazzo-bedrijf Fa H. Gerritsen en R.A. v.d. Mijle (Steegoversloot 52)
Hendrika Jantina Machteldje Steijn 51 jaar dochter van fam. Steijn te Middelburg (hoofd gem. kleuterschool no 5; St Jorisweg 45) [G.S. Schetselaar+mej. R. Steijn+Jac. Schaap zijn vrienden van Jan Gerritse/fam. van Seventer en fam. Bayens]
Gerardus Jacobus de Swart 18 jaar zoon van J.J. de Swart en M.S. Hoefnagel (Boeroestraat 9)
Hendrik Willem Leendert Timmers 42 jaar echtg. E.N. Korthof (Geldeloozepad 43); werkzaam bij Dordr. Electr. Steenhouwerij en Terrazzo-bedrijf Fa H. Gerritsen en R.A. v.d. Mijle (Steegoversloot 52)
Pieternella Martha de Vries 16 jaar dochter van C. de Vries en M.J. Ponsen (IJselstraat 15)
Maria E. Vinke 70 jaar woont eigenlijk te Middelburg; huisgenote van mej. Rijke, mej. Dronkert, P.J. van Radnwijk en H. van Randwijk-Mühlentesh (St Jorisweg 43)
Anna Maria Wensch 75 jaar echtg. Jan Dirk van Peere  (Sint Jorisweg 45rood)
Hendrik van Wijngaarden 39 jaar echtg. J. Slagboom (dr Schaepmanstraat 4rd); werkzaam bij G.E.B.
FREDERIKA VAN DER ZEE 12 jaar * Dordrecht 12 juni 1932
+ Dordrecht 24 okt 1944
Brouwersdijk 191