VEILINGEN DORDRECHT
(bron: http://piweb.getty.edu)

VEILINGEN:
- 16 sept 1811 e.v.
- 13 mrt 1818
- 17 aug 1818 e.v.
- 2-4 juni 1819
- 4-6 sept 1820

VEILINGEN 16 sept 1811 e.v.

Sale Catalog N-220

veiling       : 1811 Sep 16 and following days
veilinghuis : Meulemans (A.) In de Kloveniers Doele

0001 Een Landschap, met Beesten, en drie Beelden Mommels
0002 Schapen, Beelden, enz., bij eene ruïne DOES (Dutch or Flemish)
0003 Een Schuur, waar in twee Beeldjes, enz. OSTADE, ISACK VAN
0004 Een oud Man, bezig zijnde met een Vrouw te spreken over geld; en ter zijde een Man, de mede in gesprek is HEEMSKERCK, EGBERT VAN (THE ELDER)
0005 Een Landschap Trillenburg
0006 Een Landschap, schoon van licht en bruin MOLIJN, PIETER DE
0007 Een dito [Landschap], door denzelven [Molijn] MOLIJN, PIETER DE
0008 Een doorgaande Berg, enz CUYLENBORCH, ABRAHAM VAN
0009 Een oud Man, lezende in een boek [ANONYMOUS]
0010 Twee stuks met Boeren, in de manier van D. Teniers TENIERS, DAVID (THE YOUNGER) (Flemish), manner
0011 Een Atacque tusschen Ruiterij MEULEN, ADAM FRANS VAN DER (Flemish)
0012 Een Binnenhuis, met verscheiden Boeren, enz. BEGA, CORNELIS PIETERSZ.
0013 Een Man, spelende op een Fiool BROUWER, ADRIAEN
0014 Een Vrouw, zittende groote boonen te doppen BREKELENCAM, QUIRINGH GERRITSZ. VAN
0015 Een Jongeling, in een Nis, bij een Vogelkooi [Anonymous]
0016 Een Bokaal met een bord KALF, WILLEM
0017 Een Landschap MOLIJN, PIETER DE
0018 Een Vrouwe Pourtrait, meesterächtig gepenseeld VLIET (Dutch)
0019 Een Vrouwen Pourtrait, levensgrootte, in eene zittende houding, hebbende op de regterknie een kind, houdende in de hand een kristallen Bel, vastgehecht aan een zware gouden Ketting; verbeeldende dit Pourtrait de Vrouw van den Raadpensionaris Jan de Witt, gekleed in een rijk Hollandsch costume, door B. van der Helst. (Deze Pourtraiten hebben altijd berustende geweest op het Slot te Heemstede.) HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER
0020 Het Pourtrait van den Raadpensionaris Jan de Witt, zittende bij eene tafel, waarop ligt zijn Hoed en een Horlogie, 't welk hij met de linkerhand vasthoud, rustende met de regterhand op een stoel. Zijn oudste kind voor hem staande, houdt in de linkerhand een Medaillon, verbeeldende het Pourtrait van Cornelis de Witt, en hebbende nog hangen, aan eene gouden Ketting, een Medaillon van J. de Witt; geschilderd door B. van der Helst. (Dit stuk heeft insgelijks gehangen bij het voorgaande, op het Slot te Heemstede,) zijnde deze famille stukken altijd voor extra welgelijkend gehouden HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER
0021 Het Pourtrait van Quintinius Simans, zijnde zeer meesterächtig geschilderd; door A. van Dijk; hierbij is de Print na dit Stuk DYCK, ANTHONIE VAN
0022 Een Landschap; door K. Molenaar, gestoffeerd door- of in de manier van D. Teniers MOLENAER, KLAES (Dutch), and Teniers, D. (II), manner
TENIERS, DAVID (THE YOUNGER) (Flemish), manner; and Molenaer, Klaes
0023 Een Landschap HEUSCH (Dutch)
0024 Een Kopje CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
0025 Een Landschap met twee Beelden HOET, GERARD (I)
0026 Een Rhijngezigt SAFTLEVEN, HERMAN
0027 Een woelende Zee, met verscheiden Schepen SMIT, AERNOUT
0028 Een Fruitstuk [ANONYMOUS]
0029 Een Stadsgezigt, met verscheiden figuren, in de manier van A. Cuijp CUYP, AELBERT (Dutch), manner
0030 Een Landschap met tien Beelden A. Cuijp Woowers
0031 Een met Vogels FERGUSON, WILLIAM GOWE
0032 Een Dame, gekleed in 't wit Satijn MAES, DIRK
0033 Eenige Vogels FERGUSON, WILLIAM GOWE
0034 Een Landschap DIETRICH, CHRISTIAN WILHELM ERNST
0035 Een stil Water CAPPELLE, JAN VAN DE
0036 Een Boomrijk Landschap, met Reizigers op den voorgrond, in de manier van A. Both BOTH, ANDRIES DIRKSZ. (Dutch), manner
0037 In een Binnenvertrek ziet men twee Boeren, aan een tafel gezeten, met elkanderen handelen, terwijl een ter zijde hen beluistert. Op den agtergrond, ziet men er een, die zijn aandagt op 't gesprek schijnt te vestigen; alles zeer geestig voorgesteld OSTADE, ADRIAEN VAN
0038 Het Pourtrait van Prins Willem de Derde, zittende geharnast op een bruin Paard. In 't verschiet ziet men eenige Krijgslieden te Paard VERSCHURING, HENDRIK (Dutch)
0039 Een staande Geit, en ter zijde een liggend Schaap DUJARDIN, KAREL
0040 Bij een Fontein ziet men eenige Schapen en Reizigers SOOLMAKER, JAN FRANS
0041 Een Landschap SCHELFHOUT, ANDREAS
0042 Een Beeldje, verbeeldende den Heiland, houdende in de linkerhand een gouden Beker; in de manier van P.P. Rubens RUBENS, PETER PAUL (Flemish), manner
0043 Mars en Venus zittende op een bed; ter zijde, op den grond, Cupido; zeer geestig en uitvoerig MIERIS, WILLEM VAN
0044 Een Landschap, waar op den voorgrond een rustend Beeldje RUISDAEL, JACOB VAN
0045 In een Nis staat een bevallig Meisje, houdende in haar armen een Hondje MIERIS, WILLEM VAN
0046 Delia, zittende op het Bed, terwijl zij Samson het hair schijnt afgesneden te hebben. Hij vertoont zich in groote woede, terwijl de Philestijnen bezig zijn hem te binden. Zijnde dit stuk van capitale Ordonnantie, en meesterächtig gepenseeld, alles vol beweeging, en geestig voorgesteld RUBENS, PETER PAUL
0048 Eenige doode Vogels FERGUSON, WILLIAM GOWE (British)
0049 Een Stuk door Hondhorst HONTHORST, GERRIT VAN
0050 Een dito [Stuk], door denzelven [Hondhorst] HONTHORST, GERRIT VAN
0051 Loth met zijne Dogters; in de manier van Jordaane JORDAENS, JACOB (I) (Flemish), manner
0052 Een levensgroot Pourtrait P. Morees
0053 Twee Pourtraiten, een Man en Vrouw [ANONYMOUS]
0054 Een Historie Stuk [ANONYMOUS]
0055 Een Familie Stuk BIJLERT, JAN HERMANSZ. VAN
0056 Een Hemelvaard [ANONYMOUS]
0057 Een Winter, geestig voorgesteld VERMEULEN, ANDRIES (Dutch)
0058 Een Landschap RUISDAEL, JACOB VAN
0059 Een Landschap [ANONYMOUS]
0060 Een Landschap, rijk gestoffeerd HEEREMANS, THOMAS
0061 Een Landschap [ANONYMOUS]
0062 Een dito [Landschap] [ANONYMOUS]
0063 Een Godenfeest [ANONYMOUS]
0064 Een Pourtrait SCHALCKEN, GODFRIED (Dutch)
0065 Een Historie, in de manier van Rembrand REMBRANDT HARMENSZ. VAN RIJN (Dutch), manner
0066 Een Man met een Vrouw, bij de Kaars [ANONYMOUS]
0067 Eenige Boeren BROUWER, ADRIAEN (Flemish)
0068 Doode Vogels de Lili
0069 Twee Visschen in een mand liggende [ANONYMOUS]
0070 Een Heer, in een oud Hollandsch costume, staande bij een tafel GRAAT, BARENT
0071 Het Pourtrait van de Vrouw van P.P. Rubens [ANONYMOUS]
0072 Een Copij naar A. van Dijk DYCK, ANTHONIE VAN (Flemish), copy after
0073 Eenige Beesten in een Weide, in de manier van A. Cuijp CUYP, AELBERT (Dutch), manner
0074 Een Landschap, waar in eenige Boeren zich vermaken HEEREMANS, THOMAS
0076 Een Vrouw, bij een tafel gezeten zijnde, in 't zwart gekleed BORCH, GERARD TER (II)
0075 Een Pourtrait met de handen MAES, NICOLAES
0077 Een oud man met een bonte muts, zeer krachtig, en schoon van licht en bruin F. de Koning
0078 Twee stuks van Heemskerk HEEMSKERCK, EGBERT VAN (THE ELDER)
0079 Eene biddende Monnik, op koper Franx
0080 Een Boer, zittende op eene bank, houd eene Bierkan in de hand; door C. Bega; bij dit Schilderij is de Print BEGA, CORNELIS PIETERSZ.
0081 Een Boer bezig met zijn pijp te stoppen BEGA, CORNELIS PIETERSZ.
0082 Eenige Heeren, welke op de Jagt schijnen geweest te zijn, met Paarden, Honden, enz. Verschuring
0083 Een Landschap, met een stil Water MOLENAER, KLAES
0084 Het bedorven Huishouden van Jan Steen [ANONYMOUS]
0085 Eenige zeilende Schepen, in een woelend Water, verbeeldende de zwarte Zee VELDE, WILLEM VAN DE (Dutch)
0086 Een Boomrijk Landschap, met een stil Water; alles natuurlijk en meesterächtig voorgesteld VRIES, ROELOF VAN (Dutch)
0087 Eenige Rovers in een Boerderij, zijnde bezig het geroofde intepakken, terwijl op den voorgrond eene Vrouw knielend smeekt. Den Hoofdman, in 't Satijn gekleed, schijnt haar te bespotten, met haar onder de kin te streelen; alles zeer natuurlijk voorgesteld DUCQ, JOHAN LE
0088 In een Landschap ziet men eenen bruinen Os, waar achter een Man, die met een Vrouw schijnt te spreken, welke op den voorgrond zit, en een Kind aan de borst heeft. Voor dezelve liggen twee Schapen, nog een Ezel staat naast den Os, en terzijde, op den voorgrond, twee Schapen. Achterwaards ziet men, door een verschiet, alles zeer natuurlijk voorgesteld BERCHEM, NICOLAES PIETERSZ.
0089 In eene Bergrots ziet men op den voorgrond een wit Paard, ter zijde staat den Heer, om hetzelve te bestijgen, terwijl een Knecht ter zijde staat, om het zaal vast te hechten, verders een Heer, zittende op een bruin Paard, waar naast een Hond, in het verschiet een Reiziger met een Hondje; alles geestig en delicaat behandeld WOUWERMAN, P. (Dutch)
0090 Een Zee VLIEGER, J. DE
0091 Met ziet voor een Herberg, in een Boeren Dorp, een wit Paard, en ter zijde een Heer te Paard, en verdere stoffagie MOLENAER, KLAES
0092 Een dito, door denzelven [K. Molenaar] MOLENAER, KLAES
0092 In een Boeren Dorp ziet men, bij een Boom, een Kwakzalver, welke zijne waren aan de omstanders te koop biedt, zijnde omringt van zeventien figuren; zeer geestig voorgesteld Jan Steen
0094 In een Binnenhuis ziet men een vrolijk gezelschap, 't welk met elkander bezig met een spel, genaamd handgeklap; zeer schoon geteekend, en fraai van licht en bruin; in de manier van J. Steen, door J. Loijders 1671 J. Loijders
0095 Een Krijgsman met een lederen Kolder, rustende met de regterhand op een rotting; fraai geteekend, en schoon van coloriet; zijnde een meesterstuk van B. van der Helst HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER
0096 Op eene Heide, ziet men eenige Ruiters te Voet en te Paard WOUWERMAN, P. (Dutch)
0097 Een Godenfeest, zeer delicaat geschilderd, en edel geteekend CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
0098 In een Binnenhuis ziet met een slapende Vrouw, en ter zijde Potten en Pannen, enz.; alles geestig voorgesteld BURCH, HENDRICK VAN DER
0099 Een Wintergezicht MEIJER, HENDRIK
0100 Een Rustplaats, bij eene Tent BLOEMEN (Flemish)
0101 Een dito [Rustplaats], door denzelven [van Blomme] BLOEMEN (Flemish)
0102 Een Schoenlapper, door- of in de manier van D. Teniers TENIERS, DAVID (THE YOUNGER) (Flemish), or Teniers, D. (II), manner
0103 Een oude Vrouw, zittende bij een Spinnewiel te spinnen; door denzelven [door- of in de manier van D. Teniers] TENIERS, DAVID (THE YOUNGER) (Flemish), or Teniers, D. (II), manner
0104 Een Landschap met Koebeesten LANGENDIJK, DIRK
0105 Een dito [Landschap] met Paarden, door denzelven [D. Langendijk] LANGENDIJK, DIRK
0106 Een vrolijk Gezelschap, in de manier van Terburgh BORCH, GERARD TER (II) (Dutch), manner
0107 Een dito [vrolijk Gezelschap, in de manier van Terburgh] BORCH, GERARD TER (II) (Dutch), manner
0108 Een Wintergezigt MOLENAER, KLAES
0109 Dit Schilderij verbeelde twee Knoest-Willigen, en een besneeuwden Winter, aan den Vliet, in 't Eiland van Dordt, met drijvende lucht, en een Man en Hond, die 't IJs bewandelen; zeer breed en meesterächtig geschilderd A. van Wel
0110 Dit aangenaam Schilderij verbeeld een Gezigt op de Papendrechtschen Dijk, naar de Noord, op Dordt te zien; alles is met Sneeuw overdekt; zijnde een der besten van dien meester A. van Wel
0111 Een vrolijk Gezelschap MOLENAER, KLAES. The artist was presumably J.M. Molenaer and not Klaes Molenaer.
0112 Een slapend Kind, liggende bij een Hond MIERIS, JAN VAN
0113 Een Landschap met Schapen DOES, JACOB VAN DER (THE ELDER)
0114 Een Boeren Gezelschap HEEMSKERCK, EGBERT VAN (THE ELDER)
0115 Eenige badende Vrouwtjes POELENBURGH, CORNELIS VAN
0116 Een Man bij een wit Paard, in de manier van Cuijp CUYP, AELBERT (Dutch), manner
0117 Een Landschap met eenige Koebeesten BERGEN, DIRK VAN
0118 Door een Nis ziet men twee Vrouwen, met Fruit, enz. [Anonymous]
0119 Een Land- en Watergezigt GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0120 Een Binnenvertrek, met drie figuren SCHWEICKARDT, HEINRICH WILHELM
0121 Een Landschap met stil Water OSTADE, ISACK VAN
0122 Een rustend en spelend Gezelschap Berkheij
0123 Een Plijsterplaats GAEL, BAREND
0124 Een Rhijngezigt SAFTLEVEN, HERMAN
0125 Een dito [Rhijngezigt], door denzelven [H. Sagtleven] SAFTLEVEN, HERMAN
0126 Een Maanlicht [Anonymous]
0127 Een Landschap naar van Bergen, met Beesten; door C. Vermeulen VERMEULEN, CORNELIS (Dutch), copy by
BERGEN, DIRK VAN (Dutch), copy after
0128 Een Landschap met Koebeesten, in de manier van Potter POTTER, PAULUS (Dutch), manner
0129 Een Landschap met twee Beesten Janson
0130 Een Duinächtig en Boomrijk Landschap HOBBEMA, MEINDERT
0131 Een Vrouw, zittende met een Kind aan de borst; meesterächtig geschilderd BREKELENCAM, QUIRINGH GERRITSZ. VAN
0132 Een Vrouwen Pourtrait HALS, FRANS (I)
0133 Een slapend Vrouwtje bij een Cupido HOUBRAKEN, ARNOLD
0134 De Jagtgodin en Venus A. van der Burgh
0135 Een Landschap met een stil Water RUISDAEL, JACOB VAN
0136 Een Fabel-Historie BURCH, HENDRICK VAN DER
0137 Een Binnenhuis TOORENVLIET, JACOB (Dutch)
0138 Een dito [Binnenhuis], door denzelven [Toornvliet], met verscheiden figuren TOORENVLIET, JACOB (Dutch)
0139 Een dito [Binnenhuis], verbeelende [sic] eene oud Man en oude Vrouw, met verder bijwerk, door denzelven [Toornvliet] TOORENVLIET, JACOB (Dutch)
0140 Een vrolijk Feest, bij den avond, waarin eenigen met de Star zich vermaken Jan Steen
0141 Susanna in 't Bad HOUBRAKEN, ARNOLD
0142 Een Heer te Paard, die van de Jagt schijnt gekomen te zijn, door- of in de trant van Cuijp CUYP, AELBERT (Dutch), or Cuyp, A., manner
0143 Verbeeldende een School met verscheide Kinderen, geestig en krachtig, in den trant van Brouwer BROUWER, ADRIAEN (Flemish), manner
0144 Venus met Cupido, in de manier van Poelenburgh POELENBURGH, CORNELIS VAN (Dutch), manner
0145 Eene Vrouw met eene geele Satijnen Rok, zittende bij een Lessenaar, benevens eeu [sic] Man ter zijde, welke haar twee stukken geld aanbiedt MAN, JOOST DE
0146 Een Man, zijnde bezig met lezen; ter zijde eene oude Vrouw, die naar 't papier ziet, en verder nog twee aanschouwers; meesterächtig geschilderd ROMBOUTS, THEODOOR
0147 Eene liggende Leda, speelende met een Zwaan, aan 't voetëinde staat een Cupido; alles zeer meesterächtig geteekend, en bevallig van ordonnantie, en delicaat van Penseelsbehandeling J. Pinneman
0148 Op een Dorp, in een Boerderij, is een zware Brand; alles vol gewoel, en natuurlijk van licht en bruin POEL, EGBERT VAN DER
0149 Verbeeldende een Batille; vol vuur en meesterächtig geschilderd HUCHTENBURGH, JAN VAN

(bron: Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale, Paris, France)

VEILINGEN 13 apr 1813

Sale Catalog N-235

veiling       : 1818 Apr 13
veilinghuis : Hart (A.H.) / Ringdorp te Dordrecht. It belonged to A. van Strij.

0270 Een dito [kopie], Herder en Herderin, naar A. Schouman VERMEULEN, CORNELIS (Dutch), copy by
SCHOUMAN, AERT (Dutch), copy after
0271 Een dito [kopie], naar A. Cuijp. Verkoper: C. Vermeulen VERMEULEN, CORNELIS (Dutch), copy by
CUYP, AELBERT (Dutch), copy after

 

VEILINGEN 13 mrt 1818

Sale Catalog N-309

veiling       : 1818 Mar 13
veilinghuis : Vos (J.) te Dordrecht

0001 Het Portret van een Heer in rijke kleding, rustende met de handen op een Degenknop; - breed, uitvoerig en krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0002 Een Landschap, waarin eene schermutseling tusschen Ruiterij: - breed en kloek geschilderd CUYP, AELBERT
0003 Its companion: - breed en kloek geschilderd CUYP, AELBERT
0004 Twee doode hangende Patrijzen: meesterlijk en uitvoerig geschilderd CUYP, AELBERT
0005 Twee doode hangende Patrijzen: meesterlijk en uitvoerig geschilderd CUYP, AELBERT
0006 Een Boertje met een Gans, uitvoerig en breed geschilderd CUYP, AELBERT
0007 Eene wedergade, een Boerinnetje met een mand, waarin een Haan en eenige Eijeren, als het vorige behandeld [meesterlijk en uitvoerig geschilderd] CUYP, AELBERT
0008 Op een roode Vergiettijl liggen drie Schelvisschen, voor dezelve een groote Kreeft: - krachtig, uitvoerig en meesterlijk gepenseeld CUYP, AELBERT
0009 Eene wedergade, een doode Haas, eene Hen en eenige Vogels, als het vorige behandeld [krachtig, uitvoerig en meesterlijk gepenseeld] CUYP, AELBERT
0010 Een Haan met twee Hennen: - uitvoerig en krachtig behandeld CUYP, AELBERT
0011 Een dito dito [Haan met twee Hennen] CUYP, AELBERT
0012 Een dito dito [Haan met twee Hennen] CUYP, AELBERT
0013 Een dito dito [Haan met twee Hennen] CUYP, AELBERT
0014 Een stuk met Bloemen, krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0015 Een stuk met Bloemen, krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0016 Een stuk met Bloemen, krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0017 Een stuk met Bloemen, krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0018 Een mans portret, uitvoerig en krachtig geschilderd CUYP, JACOB GERRITSZ.
0019 Een prachtig Tempelgebouw, van binnen te zien DELEN, DIRCK VAN
0020 De aanbidding van Jezus door de Wijzen uit het Oosten: - krachtig en stout geschilderd G. van den Eekhout
0021 Eene onstuimige Zee, op den voorgrond een rotsachtige kust, wat verder het vergaan van een Schip bij eenige klippen: - krachtig en natuurlijk gepenseeld EVERDINGEN, ALLART VAN
0022 Een Italiaansch Landschap, rijk gestoffeerd met Paarden en figuren: - helder, natuurlijk en breed gepenseeld STOOP, DIRCK
0023 Een rijk in satijn en zijde gekleede Dame, bezig met eene Roos te plukken: - uitvoerig en delicaat geschilderd MOOR, CAREL DE
0024 Eene Italiaansche Zeehaven bij morgenstond, kloek en stout behandeld DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
0026 Een Dorpsgezigt langs het water bij maneschijn, krachtig en natuurlijk geschilderd NEER, AERT VAN DER
0027 Een duinachtig Landschap VELDE, ESAIAS VAN DE (I) (Dutch)
0028 Een Boomrijk Landschap, rijk gestoffeerd VELDE, ESAIAS VAN DE (I) (Dutch)
0029 Een stuk Cavallerie gevechten VELDE, ESAIAS VAN DE (I)
0030 Een stuk Cavallerie gevechten VELDE, ESAIAS VAN DE (I)
0031 Een Dorpsgezigt, vol figuren DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
0032 Een Dorpsgezigt, vol figuren DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
0033 Een Man Portret met handen, uitvoerig en natuurlijk geschilderd JOHNSON, CORNELIUS (I)
0034 Een Vrouwe Portret met handen, uitvoerig en natuurlijk geschilderd JOHNSON, CORNELIUS (I)
0035 Een Kavallerie gevecht, vol gewoel: - stout gepenseeld [Anonymous]
0036 Een Landschap met grootsche ruines, helder en breed geschilderd [Anonymous]
0037 Een Hoenderhok met een Haan en eenige Hennen, gem. VZ: - zeer natuurlijk en krachtig verbeeld VZ
0038 Een Binneschuur rijk gestoffeerd, met figuren, veel Huisraad en Moesvruchten: - verdienstelijk geschilderd [Anonymous]
0039 Een stuk Boomrijke Landschapjes [Anonymous]
0040 Een stuk Boomrijk Landschapje [Anonymous]
0041 Een stuk Boomrijk Landschapje [Anonymous]
0042 Een stukje Boomrijk Landschapje [Anonymous]
0043 Een stuk Boomrijk Landschapje [Anonymous]
0044 Een dito dito [Boomrijk Landschapje] [Anonymous]
0045 Een dito dito [Boomrijk Landschapje] [Anonymous]
0046 Een Italiaansch Landschap [Anonymous]
0047 Een Landschap met Ruïnes [Anonymous]
0048 Een stuk Duinachtig Landschap [Anonymous]
0049 Een stuk Duinachtig Landschap [Anonymous]
0050 Een stil Leven, breed en krachtig geschilderd [Anonymous]
0051 Het portret van een Rabijn [Anonymous]
0052 Een stuk Portret [Anonymous]
0053 Een stuk Portret [Anonymous]
0054 Een stuk Portret [Anonymous]
0055 Een Bloem en Fruitstuk [Anonymous]
0056 Een stil Leven [Anonymous]
0057 Een Schilderij waarop twee Luipaarden [Anonymous]

 (bron: Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, Netherlands)

VEILING 13 mei 1818

Sale Catalog N-314a

veiling       : 1818 May 13
veilinghuis : Vos (J.); Het Locaal de St. Joris Doelen, in het Steegoversloot, Dordrecht, Netherlands

0001 Het Portret van een Heer in rijke kleding, rustende met de handen op een Degenkop; -- breed, uitvoerig en krachtig geschilderd CUYP, AELBERT (Dutch)
0002 Een Landschap, waarin eene schermutseling tusschen Ruiterij CUYP, AELBERT (Dutch)
0003 Eene Wedergade: -- breed en kloek geschilderd CUYP, AELBERT (Dutch)
0004 Twee doode hangende Patrijzen: meesterlijk en uitvoerig geschilderd CUYP, AELBERT (Dutch)
0005 Twee doode hangende Patrijzen: meesterlijk en uitvoerig geschilderd CUYP, AELBERT (Dutch)
0006 Een Boertje met een Gans, uitvoerig en breed geschilderd CUYP, AELBERT (Dutch)
etc..

 

VEILING 17 aug 1818 e.v.

Sale Catalog N-319a

veiling       : 1818 Aug 17 and following days
veilinghuis : Blussé, Premises, op de Groenmarkt over de Beurs, Dordrecht

0001 Een Vrouwe Pottrait, breed geschilderd en schoon van koleur. Verkoper: Adriaan Esdré. MAES, NICOLAES (Dutch)
0002 Een dito [Vrouwe Pottrait] zittende Dame, fraai en delicaat geschilderd. MOOR, CAREL DE (Dutch)
0003 Een zittend Raadsheer, meesterlijk geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. Hoebraken
0004 Een Mans portrait fris geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. Jacob Gerritse Kuijp
0005 Een dito [Mans portrait fris geschilderd]. Verkoper: Adriaan Esdré. Jacob Gerritse Kuijp
0006 Een Vrouwe Portrait. Verkoper: Adriaan Esdré. Jacob Gerritse Kuijp
0007 Een Vrouwe Portrait zeer delicaat geschilderd, in de manier van J. de Wit. Verkoper: Adriaan Esdré. WIT, JACOB DE (Dutch), manner
0008 Een Mans portrait, ovaal rond, breed geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. BOONE, DANIEL (Flemish)
0009 Een Vrouwe Pourtrait, breed en meesterlijk geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. MAES, NICOLAES (Dutch)
0010 Een Mans Portrait van een jong Heer. Verkoper: Adriaan Esdré. [ANONYMOUS]
0011 Een Mans Portrait. Verkoper: Adriaan Esdré. MAES, NICOLAES (Dutch)
0012 Een Vrouwe Portrait, fraai geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. [ANONYMOUS]
0013 Een Vrouwe Portrait, breed en meesterlijk geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré. CUYP, AELBERT (Dutch)
0014 Een Mans Portrait, breed en meesterlijk. Verkoper: Adriaan Esdré. CUYP, AELBERT (Dutch)
0015 Een Mans Portrait. Verkoper: Adriaan Esdré. MAES, NICOLAES (Dutch)
0016 Een Vrouwe Portrait, hoog 27 1/2 dm, breed 20 1/4 duim, op doek. Verkoper: Adriaan Esdré [Anonymous]
0017 Een dito [Vrouwe Portrait], hoog 28 duim, breed 22 dm. op paneel. Verkoper: Adriaan Esdré [Anonymous]
0018 Een dito [Vrouwe Portrait], hoog 14 en breed 14 dm. op doek [Anonymous]
0019 Een Mans Portrait [Anonymous]
0020 - -
0021 Berestraate, eene Italiaansche Zeehaven, vol gewoel van afvarende en aankomende Schepen, Chaloupen en andere Vaartuigen, goed van ordonnantie en dun van Schildering. Verkoper: Adriaan Esdré. Beerestraate
0022 Goijen, (J. van) een woelend water met zeilende Schepen, op den voorgrond in een Schuitje eenige Zalmdrijvers, bezig zijnde te vischen, ter zijde een Baken en verders in het verschiet een Dorp, goed van koleur en van de beste Schildering van dezen Meester
Verkoper: Adriaan Esdré, in leven Lid van den Raad te Dordrecht
GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0023 Door denzelve [Goijen, (J. van)], een stil Riviergezigt langs eene Stad, met drijvende en stil liggende Schepen, op den voorgrond eenige Vischers
Verkoper: Adriaan Esdré, in leven Lid van den Raad te Dordrecht
GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0024 Holbein, het Portrait van Ds. Erasmus, fraai en delicaat van Schildering. Verkoper: Adriaan Esdré HOLBEIN, HANS (THE YOUNGER)
0025 Janson. (J.) een vermakelijk Landschap, waar, bij eenige opgaande Boomen, een staande witte Koe gemolken wordt, wijders op den voorgrond een staand en liggend beest, een der beste van dien [sic] Meester
Verkoper: Adriaan Esdré
JANSON, JOHANNES
0026 Door denzelve [Janson. (J.)], een Landschap met een liggend en twee staande Beesjes, in alles als het voorgaande, en zijnde een weerga van het vorige.
Verkoper: Adriaan Esdré
JANSON, JOHANNES
0027 Door denzelven [Janson. (J.)], een Ijsvermaak bij eenige Woningen en een Dorps-gezigt in het verschiet, rijk gestoffeerd en goed behandeld. Verkoper: Adriaan Esdré JANSON, JOHANNES
0028 Van Kampen, (de stomme) een Ijsvermaak, vol gewoel van Schaatsenrijders &c. dit Schilderij is fraai van Teekening, geestig van ordonnantie en een der beste van dezen Meester. Verkoper: Adriaan Esdré Van Kampen (de stomme)
0029 Van der Neer, (A) een Maneschijn, zijnde een gezigt langs een aan een binnenwater gelegen Dorp, het Maanligt is uitmuntend uitgedrukt en vol effect NEER, AERT VAN DER
0030 Onbekend, een Hollandsch Duin, Dorp en Strand gezigt, gestoffeerd met Vischers Pinkjes en vol figuren, goed van Schildering. Verkoper: Adriaan Esdré [Anonymous]
0031 Onbekend, een oude Mans Kop, goed geschilderd. Verkoper: Adriaan Esdré [Anonymous]
0032 (Na) A. van der Velde, een Landschap met een staande bruin bonte en een liggend Beest, verders eenige Schapen, een Herder &c. VELDE, ADRIAEN VAN DE (Dutch), copy after

(bron: Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, Netherlands)

VEILING 2-4 juni 1819

Sale Catalog N-328b

veiling       : 1819 Jun 2 - 1819 Jun 4
veilinghuis : Maarseveen (J.), Dordrecht. Het Locaal de St. Joris Doelen in het Steegoversloot

0001 een fraaije Engelsche Haanm eenige Hoenders, Duiven en andere Vogels in een Landschap, meesterlyk en uitvoerig geschilderd Hoendecoeter
0002 een Bloemkrans en in 't midden van dezelve een Basrelief C.P. Verbrugge
0003 Naar of door Wouwerman, een Gezigt in een Kamp, ryk gestoffeerd met Paarden, Wagens Figuren enz WOUWERMAN (Dutch), or Wouwerman, manner
0004 een Bloemkrans en in 't midden van dezelve een Basrelief C.P. Verbrugge
0005 een Schildery met Gothische Gebouwen, ryk gestoffeerd STEENWYCK, HENDRIK VAN
0006 een Gothisch Kerkgebouw van binnen STEENWYCK, HENDRIK VAN
0007 een Dorpgezigt, ryk gestoff., met Fig., Paarden enz. HEEREMANS, THOMAS
0008 een dito als voren [een Dorpgezigt, ryk gestoff., met Fig., Paarden enz.] HEEREMANS, THOMAS
0009 Een Landschap met Ruines [Anonymous]
0010 Een gezigt langs den Rhyn, natuurlyk gepenseeld [Anonymous]
0011 Een Historieel Schildery [Anonymous]
0012 Een dito [Historieel Schildery] voorstellende de Engelen by Abraham [Anonymous]
0013 Een Dorpgezicht, waarin een Marskramer, Liedjeszanger en andere figuren [Anonymous]
0014 Een Bergachtig Landschap [Anonymous]
0015 Een Italiaansch dito [Landschap] [Anonymous]
0016 Een Stadsgezicht langs het Water, ryk gestoffeerd, met Figuren en Vaartuigen [Anonymous]
0017 Een Schildery met Vogels [Anonymous]
0018 Andromeda aan de Rots gekluisterd [Anonymous]
0019 Eenige drinkende Boeren [Anonymous]
0020 Een Schildery met Hoenders [Anonymous]
0021 Salomo de valsche Goden offerende [Anonymous]
0022 Een Scharenslyper [Anonymous]
0023 Twee Stuks Landschappen [Anonymous]
0024 Een dito [stuk Landschap] [Anonymous]
0025 Een dito [stuk Landschap] [Anonymous]
0026 Een dito [stuk Landschap] [Anonymous]
0027 Een Konstplaat, Tempel voor Nederland, in Lyst en Glas [Anonymous]

(bron: Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, Netherlands; Stedelijke Musea, Leuven, Belgium)

VEILING 4-6 sept 1820

Sale Catalog N-347

veiling       : 1820 Sep 4 - 1820 Sep 6
veilinghuis : Blussé, Dordrecht

0001 Willem de eerste, prins van Oranje, naar het lijk op het paradebed Michiel Jansse Miereveld
0002 De begravenis van den Zaligmaker LUCAS VAN LEYDEN
0003 Een watertje, in den stijl van Zeeman ZEEMANN, REINIER (Dutch), style
0004 Petrus uit den kerker geleid STEENWYCK, HENDRIK VAN
0005 Drie rookende boertjes, in den stijl van Heemskerk Heemskerk
0006 Een vrouwepourtret SLINGELAND, PIETER CORNELISZ. VAN
0007 Een rookende boer en een boerin, in den stijl van Braekenburg BRAKENBURG, RICHARD (Dutch), style
0008 Pourtret Beeldemaker
0009 Een stil watertje GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0010 Een liggende Venus, naar Houbraken HOUBRAKEN, ARNOLD (Dutch), copy after
0011 Een vrouwepourtret [Anonymous]
0012 Een landschapje, in den stijl van Ruijsdaal RUISDAEL (Dutch), style
0013 Een boeren buitenhuis Evert van der Poel
0014 Een woelend water L. Bachuisen
0015 De geboorte van den Zaligmaker, waarschijnlijk door Lucas van der Leijden LUCAS VAN LEYDEN
0016 Een landschapje, door een goed meester in den stijl van Ruijsdaal [Anonymous]
0017 Een drinkende boer DIEPRAEM, ABRAHAM
0018 Het Pourtret van Rembrandt van Rhijn Rembrandt van Rhijn
0019 Een Rijngezigt Cornelis Sachtleven
0020 Christus zegent de kindertjes van Orleij
0021 Een Rijngezigt KALRAET, BAREND VAN
0022 Een landgezigt, kopij naar Paulus Potter POTTER, PAULUS (Dutch), copy after
0023 Een pourtret HALS, FRANS (I)
0024 Een groenvrouwtje J. Breekelenkamp
0025 Ingang der St. Pietersberg bij Maastricht ASSELYN, JAN
0026 Een rookend boertje, naar Brekelenkamp BREKELENCAM, QUIRINGH GERRITSZ. VAN (Dutch), copy after
0027 De kreupeldans Adrianus van der Venne
0028 Een Rijngezigt WYCK, THOMAS (Dutch
0029 Een vrolijk boerengezelschap MOLENAER, JAN MIENSE
0030 Een pourtret HALS, FRANS (I) (Dutch), copy after
0031 Een stil watergezigt SCHOUMAN, MARTINUS (Dutch
0032 Een ijsvermaak bij Dordrecht LAMME, A.
0033 Twee runderbeesten, naar het origineel van Paulus Potter R. van Eijnden
0034 De Oudekerk te Delft van binnen BRONCHORST, JAN GERRITSZ. VAN
0035 Een wintergezigt Jan Steen
0036 Een woelend watertje de Vliegert
0037 Een stil water, in de manier van Willem van de Velde, den ouden Willem van de Velde, den ouden
0038 Een zeestrand POEL, EGBERT VAN DER
0039 Een avondstond Aalbert Cuijp
0040 Een herremiet SCHALCKEN, GODFRIED
0041 Een brand POEL, EGBERT VAN DER
0042 Een schets, naar Houbraam Houbraam
0043 Een vrolijk gezelschap van boeren, naar Brouwer, door Frans van Eijnden Frans van Eijnden
0044 Een aanzienlijke dame BOONEN, ARNOLD
0045 Een buitengezigt, kopij naar Jan van Huijsum HUYSUM, JAN VAN (Dutch), copy after
0046 Een aanzienlijk jong heer BOONEN, ARNOLD
0047 Een onstuimige zee PORCELLIS, JAN (Dutch)
0048 Een woelend water, kopij naar Bakhuijsen BACKHUYSEN, LUDOLF (Dutch), copy after
0049 Een woelend watertje de Vliegert
0050 Het pourtret van Pieter de Hoog, door hem zelven HOOCH, PIETER DE
0051 Verkeerbordspelers, kopij naar Jan Steen STEEN, JAN (Dutch), copy after
0052 Een ondergaande zon, kopij naar Bot Bot
0053 Een woelend water WITMONT, HEERMAN (Dutch)
0054 Gezigt achter Overveen op Haarlem en de Meer J. van der Meer
0055 Een gezadeld paard, kopij naar Aalbert Cuijp Aalbert Cuijp
0056 Een dorpsgezigt GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0057 Een zittende vrouw MOOR, CAREL DE
0058 Een vossenjagt BEELDEMAKER, ADRIAEN CORNELISZ.
0059 Vruchten Aalbert Cuijp
0060 Dirk Droogsloot in zijn schilderswinkel, door hem zelven Dirk Droogsloot
0061 Een avondfeest POEL, EGBERT VAN DER
0062 Een bloemfeston Caper Pieter Verbrugge
0063 Een drinkende boer, kopij naar Godefried Schalck Godefried Schalck
0064 Een rustend man, in den stijl van Hoebraam Hoebraam
0065 Een bataille, kopij naar Stoop, door G. Cooij G. Cooij
0066 Petrus verlost uit de gevangenis CUYP, BENJAMIN GERRITSZ.
0067 Een brand A. van der Poel
0068 Een wintergezigt GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0069 Ambrozius Spinola M. J. Miereveld
0070 Een vertrek waarin een opengehakte os hangt, met eenige stoffagien Jan Steen
0071 Prins Ferdinand van Oostenrijk, kopij naar P.P. Rubens P.P. Rubens
0072 Kindertjes de Witt
0073 Een Helsche Breugel
0074 Een kindje of zinnebeeld [Anonymous]
0075 Een pourtret, in den stijl van van der Helst van der Helst
0076 Een goed kaarslicht SCHALCKEN, GODFRIED (Dutch)
0077 Eene lezende vrouw Maas
0078 Een binnenvertrek met twee beelden, in den stijl van Maas Maas
0079 Een damespourtret MOREELSE, PAULUS
0080 Een vrouwepourtret, in den stijl van Maas Maas
0081 Een manspourtret, kopij naar Frans Hals HALS, FRANS (I) (Dutch), copy after
0082 Eenige doode vogeltjes, in den stijl van Vonk VONCK, ELIAS (Dutch), style
0083 Een zinnebeeld, gestoffeerd met kindertjes J. Keller
0084 Een boomrijk landschap, door Wijnands, gestoffeerd door Lingenbach WIJNANTS, JAN (Dutch), and Lingenbach
NEW (NEW), and Wijnands
0085 Een rustplaats van boeren CUYP, BENJAMIN GERRITSZ
0086 Gezigt over het veldijs op 's Gravenhage, uit het zuiden te zien GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0087 Een ontstuimig water, in den stijl van de Vliegert de Vliegert
0088 Een chimistwinkel, in den stijl van Jan Steen STEEN, JAN (Dutch), style
0089 Een gevecht, in den stijl van de Laar de Laar
0090 Een manspourtret, kopij van Frans Hals, door R. van Eijnden R. van Eijnden
0091 Een manspourtret R. van Eijnden
0092 Een boomrijk landschap [Anonymous]
0093 Een pourtret, in den stijl van van der Elst VERELST (Dutch), style
0094 Een manspourtret P. van der Hulst
0095 Een fruitstuk, in den stijl van David de Heem HEEM, DAVID DE (Dutch), style
0096 Een manspourtret [Anonymous]
0097 Een dito [manspourtret] [Anonymous]
0098 Een bloem- en fruitstuk J. Kelderman
0099 Een vrouwepourtret Nicolaas Maas
0100 De ridder Carel de Moor [Anonymous]
0101 Een rustend gezelschap, in den stijl van Houbraken HOUBRAKEN, ARNOLD (Dutch), style
0102 Gezigt van een oude vesting Jan van Gooijen
0103 Eene Italiaansche zeehaven, naar Lingenbach Lingenbach
0104 Gezigt op Gorinchem, Loevestein en Woudrichem GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
0105 Een Rijngezigt, in den stijl van Wijnands, gestoffeerd in de manier van Lingenbach WIJNANTS, JAN (Dutch), style
0106 Een avondstond in den stijl van Nicolaas berchem BERCHEM, NICOLAES PIETERSZ. (Dutch), style
0107 Twee onderscheidene ronde schilderijtjes [Anonymous]
0108 Een kaarslicht in een kerk, en een watergezigt, 2 stuks [Anonymous]
0109 Twee vrolijke gezelschappen Jaques Saverij
0110 De vier Evangelisten, 4 stuks [Anonymous]
0111 Twee heeren te paard, kopij naar A. Cuijp, 2 stuks CUYP, AELBERT (Dutch), copy after
0112 Een mans- en vrouwenpourtret, 2 stuks Nicolaas Maas
0113 Twee plaffonnen, gestoffeerd met kindertjes J. de Witt
0114 Een mans- en vrouwepourtret, in den stijl van Maas, 2 stuks Maas
0115 Twee bloemstukken Casper Verbrugge
0116 Een boer, en een boerin met hoenderen, 2 stuks H. Golsius
0117 [Untitled] [Anonymous]
0118 [Untitled] [Anonymous]
0119 [Untitled] [Anonymous]
0120 [Untitled] [Anonymous]
0121 [Untitled] [Anonymous]
0122 [Untitled] [Anonymous]
0123 [Untitled] [Anonymous]
0124 [Untitled] [Anonymous]
0125 [Untitled] [Anonymous]
0126 [Untitled] [Anonymous]
0127 [Untitled] [Anonymous]
0128 [Untitled] [Anonymous]
0129 [Untitled] [Anonymous]
0130 [Untitled] [Anonymous]
0131 [Untitled] [Anonymous]
0132 [Untitled] [Anonymous]
0133 [Untitled] [Anonymous]
0134 [Untitled] [Anonymous]
0135 [Untitled] [Anonymous]
0136 [Untitled] [Anonymous]
0137 [Untitled] [Anonymous]
0138 [Untitled] [Anonymous]
0139 [Untitled] [Anonymous]
0140 [Untitled] [Anonymous]
0141 [Untitled] [Anonymous]
0142 [Untitled] [Anonymous]
0143 [Untitled] [Anonymous]
0144 [Untitled] [Anonymous]
0145 [Untitled] [Anonymous]
0146 [Untitled] [Anonymous]
0147 [Untitled] [Anonymous]
0148-0159 [Untitled] [Anonymous]
0160-0171 [Untitled] [Anonymous]
0172-0183 [Untitled] [Anonymous]
0184-0195 [Untitled] [Anonymous]
0196-0203 [Untitled] [Anonymous]
0222-0224 [Untitled] [Anonymous]
0225-0236 [Untitled] [Anonymous]
0237-0239 [Untitled] [Anonymous]
0240 Twee vrolijke gezelschappen Palamedes
0241 Eene liggende koe en twee schapen BERCHEM, NICOLAES PIETERSZ.
0242 Een woelend water VERSTEEG, MICHIEL (Dutch)
0243 Een schoorsteenstuk SOOLMAKER, JAN FRANS
0244 Een Landschap MOLIJN, PIETER DE
0245 Een dito [landschap] [Anonymous]
0246 Een strandgezigt, rijk gestoffeerd met beelden enz. Meijer
0247 De mossel-eter, krachtig geschilderd CUYP, AELBERT
0248 Een heer en jufvrouw musicerende BOONEN, ARNOLD
0249 Een historiestuk, naar A. van Dijk DYCK, ANTHONIE VAN (Flemish), copy after
0250 Een landschap met staande en liggend vee KLOMP, ALBERT JANSZ.
0251 Een dito [landschap met staande en liggend vee] KLOMP, ALBERT JANSZ.
0252 Een fruitstukje [Anonymous]
0253 Een oudmanskopje, als door Rijnbrand Rijnbrand
0254 Een wintergezigt [Anonymous]
0255 Een land- en watergezigt [Anonymous]
0256 Een stadsgezigt [Anonymous]
0257 Een landschap [Anonymous]
0258 Drie kinderen in een landschap, breed geschilderd Netscher
0259 Een jongeling zittende in een nis te spelen, waar achter nog een persoon, met een glas in de hand gemerkt CVB BERGHE, CHRISTOFFEL VAN DEN
0260 Een boomrijk landschap [Anonymous]
0261 Een dito [boomrijk landschap] [Anonymous]
0262 Een fruitstuk [Anonymous]
0263 Een bloemstuk [Anonymous]
0264 Een historie [Anonymous]
0265 Een vrouwtje, zittende te speldewerken [Anonymous]
0266 Een dito [vrouwtje, zittende te speldewerken] [Anonymous]
0267 Twee stuks, de boer met de gans, en de boerin met de haan, naar Cuijp CUYP (Dutch), copy after
0268 Twee stuks boerenkermissen [Anonymous]
0269 Twee landschappen [Anonymous]
0270 Twee beelden, meesterlijk geschilderd GELDER, ARENT DE

 (bron: Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, Netherlands)

(C) EvD juni 2003