DORDRECHT
Voorstraat
483 (1956-heden; kadaster E1178)
Voorstraat 423
(ca 1883; ca 1930-1938)
Voorstraat D103
(ca 1811-ca 1883)
Voorstraat D105
(ca 1796-ca 1811; kadaster E226)

- Adres: Voorstraat
  Huisnummer: 483 
  Postcode: 3311 CV
  Plaats: Dordrecht
  Kadastrale gemeente: Dordrecht
  Kadastraal nummer: E 1178
  Soort: Woonhuis
Beschrijving: PAND met halsgevel met segmentvormig fronton en zijstukken. Gedateerd in het fronton: 1699. Empire ramen, muurankers. Gepleisterde vakwerk-achtergevel aan de Voorstraatshaven. Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde. 
[http://www.dordrechtmonumenteel.nl/index.php?/Lijst-met-Dordtse-Rijksmonumenten.htm]

- Two-o-Four B.V.
  
Voorstraat 483  3311 CV Dordrecht
  
078 6489014
  
http://www.two-o-four.nl

- https://www.vindjeeigenhuis.nl/vindjeeigenhuis/ (huidige kaart);

- http://watwaswaar.nl (kaart van 1832);

EIGENAREN
 
17-- - 1828    Jacobus de Koning, looier/koopman
1828 - 1836   Anthonij de Koning, eigenaar leerlooiersaffaire
1836 - 18--    Cornelis de Koning
18-- - 18--     Jacobus de Koning, notaris
18-- - 1866    Hubert Wensch
1866 - 18--    Mattheus van Trijffel, blikslager
18-- - 1898    Johannes Franciscus Albertus Busch
1898 - 1916   Johannes Franciscus Albertus Busch en cons. [in 1898 E226 verenigt met de oorspronkelijke percelen E227-E228-E229]
1916 - 1936   Johannes Franciscus Busch + Joannes Petrus Marie Busch
1936 - 1942   N.V. Engroshandel A. de Jongh & Co N.V.
1942 - 1954   Gerardus Johannes Marie Busch en cons, koopman (Elizabeth Helena Maria Josepha de Wit), Singel 123(31)
1954 - 19--    Naamloze Vennootschap H. Bulthuis Groothandel De Gekroonde Schaapjes NV, gev. te Alkmaar (Oude Gracht 202)
19-- - 19 --    D. Reidel Publishing Company later Kluwer/Reidel
19-- - -- --     eigendom van Stylianos Savopoulos (Transito Petroleum B.V. / Westerbeek B.V. )
20-- -             Two-o-Four B.V.

KADASTER


(Dordrecht 1832)

- (1832) OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: E
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 103
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 226
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Koning
6. Voornamen: Anthonij de
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 790
10. Soort der eigendommen: huis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 231
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.50
[http://d-compu.dyndns.org/kadaster]

wijkletter+huisnummer / sectie kadasternummer / naam / legger
D 106 E 223 huis Maria Anthonia van der Geer Wede. Boudewijn de Haan winkelierster 474
D 105 E 224 huis Jacob van de Monde kleermaker 1018
D 104 E 225 huis de Erven Lambertus Davids - 298
D 103 E 226 huis Anthonij de Koning - 790
D 102 E 227 huis Arie Mom winkelier 1014
D 101 E 228 huis Anthonia van der Giessen wede. van Van Galen - 486
D 100 E 229 huis Pieter Dorrenboom kleermaker 357
D 99 E 230 huis Frans Hortig winkelier 640
D 98 E 231 huis Frans Hortig winkelier 640
D 97 E 232 huis Jan de Vos boekdrukker 1656
D 96 E 233 huis Jan Stempels (of zijne Erven) rentenier 1471
+
D 112 E 50 huis de Stad Dordrecht - 353
D 111 E 51 huis de Stad Dordrecht - 353
D ---- E 51bis Poort de Stad Dordrecht - 353
D ---- E 52 huis de Stad Dordrecht - 353
D 110 E 53 huis Hendrik Adolph Dicke winkelier 308
D ---- E 53bis Erf de Stad Dordrecht - 353  [=koornbeurs?]
D 109 E 54 huis Hendrik Adolph Dicke winkelier 308
D 108 E 55 huis Hendrik Adolph Dicke winkelier 308
D 107 E 56 huis Hermanus Uitwerf Sterling ontvanger 1478
D ---- E 56bis Poort de Stad Dordrecht - 353  [=GEVANGENPOORT]

D 225 E 57 huis Cornelis van Emmerick drogist 408
D 224 E 58 huis Helena Bongers wed. Andries Brooshooft - 135

- kadaster Dordrecht (verwijzing naar de kadastrale leggers)
E226 - 2682, 5017, 8438 (later no. E764)
E227 - 1014, 2682, 6651, 8438 (later E724)
E228 - 1014, 3498 (later E594)
E229 - 357, 3498 (later E594)
E545 - 353, 4664 (later E682, E683)
E594 (dienstjaar 1870) - 3498, 5993, 8338 (later 724) (was E228, E229)
E682 (dienstjaar 1883) - 4664, 8738 (later E764, E765) (was E545)
E724 (dienstjaar 1893) - 8438 (later E764) (was E227, E594)
E764 (dienstjaar 1898) - 9289, (11956), 19852, 17498, 26607 (was E226, E724, E682)
E765 (dienstjaar 1898) - 8738 (later E786, E787) (was E682)
E1178 -
http://files.archieven.nl/46/f/581/581_123_01.pdf (E1 t/m E990)

- [legger 790] Anthonij de Koning
1. E457 (D378) pakhuis
2. E108 (D474) huis als erf, naar 1799:1
3. E... (D475)
4. D167 (E19) pakhuis
5. D166 (E20) huis
6. D103 (E226) huis, naar 2016-2
7. D318 (E266) pakhuis
8. E-- (E291) huis, gebouw, erf
9. C404-408 (G709) erf
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_038_07.pdf]

- legger 2016 Cornelis de Koning
1. E457 (D379) pakhuis, 1260/1272 1836, 790-1 | 2027-3
2. D103 (E226) huis, 1260/1272 1836, 790-6 | 793-8
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_041_04.pdf]

- legger 793 Jacobus de Koning, notaris, in de Voorstraat
1. D-- (E207) pakhuis
2. D297 (E208) pakhuis
3. D288 (E220) huis gebouw erf
4. B24 (F866)
5. C595
6. C436
7. C404,407 (G709) erf
8. D103 (E226) huis, 41/1072 verkoop, 2016-2 | 2682-1
9. C1618 (H947) huis & erf, verkoop ....
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_038_07.pdf]

- legger 2682 Hubert Wensch, winkelier
1. E103 (E226) huis, verkoop 1866, 793:8 | 5017-2
2. E103 (E226) huis, dj1878 verkoop 1014-2 | 6651-1
3. D104 (E225) huis, 4059-1 | 6665-1
4. E268 (E175) huis en erf, verkoop 1866, 3215-3 | 5017-1
5. E116 (D1480) huis en erf, 2742-24 | .....
6. D654 .....
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_043_01.pdf]

- legger 5017 Mattheus van Trijffel, blikslager
1. D268 (E175) huis en erf
2. E103 (E226) huis, 2682-1
3. E873 (D41) huis en erf
4. D268 (E651) huis
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_047_02.pdf]

- legger 8438 Johannes Franciscus Albertus Busch, koopman en winkelier
1. Voorstraat E594 huis, dj 1893 verbouw en vereniging, 5993-8 | 8438-3
2. Voorstraat E227 huis, dj 1893 verbouw en vereniging, 6651-1 | 8438-4
3. Voorstraat E594 huis, 8438-1
4. Voorstraat E227 huis, verbouw en vereniging, 8438-2
5. Voorstraat E724 huis, 1893 dj1898 vereeniging st 75/32, 8438-3/4 | 9289-1
6. Voorstraat E226 huis, ged. vernieuwing en vereeniging st 75/32, 5017-2 | 9289-1
7. Dolhuisstraat E651 huis
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_135_04.pdf]

- legger 9289 Johannes Franciscus Albertus Busch en cons., koopman/winkelier (voor 1,34 ca.) + gemeente Dordrecht (voor 5 ca.)
1. Voorstraat E764 huis, 1898 dj 1917 scheiding, 8438-5/6 + 8738-150 | 11956-9
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_139_03.pdf]

- legger 11956 Johannes Franciscus Busch, koopman + Joannes Petrus Marie Busch, directeur N.V. (Oranjepark 7)
1. Molenstraat E156
2. Voorstraat G986
3. Nieuwehaven F1766
4. Hooge Nieuwstraat F1767
5. Hooge Nieuwstraat F1768
6. Nieuwehaven F1766
7. Hooge Nieuwstraat F1767
8. Hooge Nieuwstraat F1768
9. Voorstraat E764 huis, dj1937 verkoop 9289-1 | 19852-3
10. Nieuwehaven F2089 huis en erf
11. ......
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_060_01.pdf]

- legger 19852 N.V. Engroshandel A. de Jongh & Co N.V. te Dordrecht, Voorstraat 423
1. Molenstraat E156 pakhuis
2. Voorstraat E906 pakhuis
3. Voorstraat E764 huis, dj1943 verkoop 11956-9 | 17498-14
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_082_06.pdf ]

- legger 17498 Gerardus Johannes Marie Busch en cons, koopman (Elizabeth Helena Maria Josepha de Wit), Singel 123(31)
1. Ferdinand Bolsingel D4796
2. Ferdinand Bolsingel D5091
3. Kruisweghof D1519
4. Kruisweghof D1520
5....
13. Molenstraat E156 pakhuis
14. Voorstraat E764 huis (winkel?), dj 1955 verkoop 19852-2 | 24529-1
15. Voorstraat E906 pakhuis
16. Kruisweghof D5086 werkplaats en erf
17 Kruisweghof D5701 2 huizen, pakhuis, uitwg.

[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_074_05.pdf (leggers 16936-16995) ]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_01.pdf (leggers 17057-17013)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_02.pdf (leggers 17114-17173)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_03.pdf (leggers 17174-17231)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_05.pdf (leggers 17292-17351)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_06.pdf (leggers 17352-17411)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_075_07.pdf (leggers 17412+17255)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_076_01.pdf (leggers 17656-17714)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_076_02.pdf (leggers 17715-17769+17677)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_076_03.pdf (leggers 17528-17587)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_076_04.pdf (leggers 17588-17645)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_076_05.pdf (leggers 17646-17655)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_077_01.pdf (leggers 17770-17826)]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_077_02.pdf (leggers 17827-17886)]


- legger 26607 de Naamloze Vennootschap H. Bulthuis Groothandel De Gekroonde Schaapjes NV, gev. te Alkmaar (Oude Gracht 202)
1. Voorstraat E764, huis, 17498:14 | ......
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_101_05.pdf]

+

- Kadaster Dordrecht 25862-25921
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1959
25883= Cornelis Kaijim echtg. Anna Smaal, winkelier, Voorstraat 489-491, eigenaar Voorstraat E223 huis;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_099_05.pdf]

- Kadaster Dordrecht 26578-26635
kadastrale leggers DIENSTJAAR 1961
26591= Daniel van Dalen geh/m. Willemina Berends, sigarenwinkelier, Deventer/Dordrecht Voorstraat 489 / Groot Burgerstraat 32, eigenaar Voorstraat E223 huis;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_101_05.pdf]

VOORSTRAAT D103 (D105 oud)

- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 18-05-1788
Beroepsgroep : gilden: mazelaars
Naam : Jacobus de Koning
Eed:  Wij beloven en zweeren, gehouw en getrouw te zullen zijn aan de constitutie en Regeeringsform van den Lande van Holland en West Vriesland bestaande in de Hoogste en Souvereine Overheid van Hun Ed Groot Mog. de Staaten van denselven Lande, met het Erfstadhouder- Gouveneur- Capitain- en Admiraalschap Generaal, erflijk in het Doorlugtig Huijs van Orange zodanig als hetzelve Hun Ed Gr. Mog Resolutien van den Jaare 1747 is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heer Erfstadhouder in het Jaar 1766 aanvaard.
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788) (gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
Wijk : 11
Straat: Beginnende aan de Botjesstraad tot aan 't Eijnde van de Calkhaven en weder terug
Nummer : 041
Naam : Jacobus de Koningh
Opmerkingen : Eed gedaan 28 feb.
Bron : SAD 3-3423 folio 012

11 029 Maarten Lippies Eed gedaan 28 feb.
11 029 Willem Lippies Eed gedaan 28 feb.
11 030 Cornelus Baers Eed gedaan 20 Meij 1789
11 031 Jan van Thiel Eed gedaan bij Proc.e door F. Pistorius 28 Feb.
11 031 Arij & Maria Paling uts [Eed gedaan bij Proc.e door F. Pistorius 28 Feb.]
11 032 Catharina Gelderblom (Paling) uts [Eed gedaan bij Proc.e door F. Pistorius 28 Feb.]
11 033 Hendrik Dooren Eed gedaan 28 feb.
11 034 Lesier Balen Eed gedaan 28 feb.
11 035 Jacob de Vos Eed gedaan 28 feb.
11 036 Barend Voskamp Eed gedaan 28 feb.
11 037 Samuel Pluchooij Eed gedaan 28 feb., zoo voor zijn zelve als in qualiteit van voogd over de kinderen van G. van Eck
11 038 Hendrik de Koningh Eed gedaan 28 feb.
11 039 Jan van Galen Eed gedaan 28 feb.
11 040 Willem de Groot Eed gedaan 28 feb.
11 040 Hendrik van Prooje Eed gedaan 28 feb.
11 041 Jacobus de Koningh Eed gedaan 28 feb.
11 041 Gerret Slijp uts [Eed gedaan 28 feb.]
11 041 Adriaan Vermaat eed gedaan bij Proc. door G. Bosman 28 Feb.

11 042 Jillis de Quindt eed gedaan door A. de Quint 28 feb.
11 042 Abr.m. de Quindt Eed gedaan 28 feb.
11 043 Dewed.e van Hek Eed gedaan 28 feb.
11 044 Corstiaan Groenenbergh Eed gedaan 28 feb.
11 045 Lauwerens van der Zanden Eed gedaan 28 feb.


**** wijkletter met oude  huisnummers (periode ca 1796-1811) ****

- [1797] QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797
Voorstraat wijk D
No. 0091 (5 zielen)
No. 0092 (7 zielen)
No. 0093 (6 zielen)
No. 0094 (2 zielen)
No. 0095 (4 zielen)
No. 0096 (- zielen) Onbewoond;
No. 0097 (2 zielen)
No. 0098 (4 zielen)
No. 0099 (4 zielen)
No. 0100 (3 zielen)
No. 0101 (4 zielen)
No. 0102 (3 zielen)
No. 0103 (4 zielen)

No. 0104 (5 zielen)
No. 0105 (4 zielen)
No. 0106 (3 zielen)
No. 0107 (4 zielen)
No. 0108 (3 zielen) Voorstraat naast de Leuvebrug;
No. 0109 (2 zielen) tussen de Gevangen Poort en Leuvebrug;
No. 0110 (4 zielen) tussen de Gevangen Poort en Leuvebrug;
No. 0111 (4 zielen) Kelder onder de Gevangen Poort;
No. 0112 (9 zielen) Prinsestraat naast de Gevangen Poort;
No. 0113 (6 zielen)
[http://http://www.dordtenazoeker.nl/HulpbronnenDordrecht/huisnummering1797]


- [1797-1798] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben.
(wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)

Naam : Js. de Koning
Wijkletter en huisnummer (oude huisnummers!) : D0105
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] NB voor 1 & 2 termijn (quitantie overgegeven)
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

D0100 Barend Voskamp [tweede linie] niet gefourneerd
D0101 Bart Plukhooij [tweede linie] niet gefourneerd
D0101 de wed. Sam. Plukhooij [tweede linie] niet gefourneerd
D0102 Engel Bonte [tweede linie] niet gefourneerd
D0103 J. van Galen [eerste linie] quitantie overgegeven
D0104 Paulus Boers [tweede linie] niet gefourneerd
D0105 Js. de Koning [eerste linie] NB voor 1 & 2 termijn (quitantie overgegeven)
D0106 A. Godé [tweede linie] niet gefourneerd
D0107 wed. J. van Heck [eerste linie] quitantie overgegeven
D0108 Hend.k de Bruin [tweede linie] niet gefourneerd
D0109 L. van der Sande [tweede linie] niet gefourneerd


- [1798 en 1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805

 
Dordrecht, den 17 april 1798 Naam : Jacobus de Koning Folionummer : 33 Bron : SAD 4-128a
 
Dordrecht, den 16 junij 1798 Naam : Jacobus de Koning Folionummer : 66 Bron : SAD 4-128b
 
Dordrecht, den 24 maart 1803 Naam : Jacobus de Koning Folionummer : 40 Bron : SAD 4-130

- Stemgerechtigden presentielijsten grondvergaderingen 10 juli en 18 dec 1798, 9 april en 25 juni 1799 en 22 mei 1801
Datum grondvergadering(=kiesdistrict): 9-4-1799
Lijst : Lijst der Leden van de 23e Grondvergadering in de Berkenpoort (15 present)
Naam : Jacobus de Koning
Wijkletter en huisnummer (info): D0105
Opmerkingen : (absent)
Bron : stadsarchief Dordrecht, archief 4, inv.nr. 6
+
D0103 Jan van Galen (present) 18-12-1798
D0104 Poulus Boers (absent) 18-12-1798
D0104 Paulus Boers (absent) 9-4-1799
D0104 Paulus Boers (absent) 10-7-1798
D0104 Paulus Boers (absent) 22-5-1801
D0104 Paulus Boers (absent) 25-6-1799
D0105 Jacobus de Koning (absent) 25-6-1799
D0105 Jacobus de Koning (absent) 22-5-1801
D0105 Jacobus de Koning (absent) 10-7-1798
D0105 Jacobus de Koning (absent) 9-4-1799
D0105 Jacob de Koning (absent) 18-12-1798

D0106 Anthonij Godé (absent) 18-12-1798
D0106 Anthonij Godé (absent) 9-4-1799
D0106 Aart Evenwel (absent) 10-7-1798
D0106 Antonij Godé (absent) 10-7-1798
D0106 Anthonij Gode (absent) 22-5-1801
D0106 Abram Gode (absent) 22-5-1801
D0106 Anthonij Godé (absent) 25-6-1799
D0107 Arend van Heck (absent) 25-6-1799


- [1802] Quotisatie 1802 (wijk B, D, E en F)(8 en 25-jarige heffing ingevolge publicatie staatsbewind dd 26-2-1802 en 8-7-1802)
Lijst van Ingezetenen der Stad Dordrecht In Kwartier B, D, E of F :
Naam : Jacobus de Koning
Woonplaats  : D0105
Biljet (of arm) : biljet
Paginanummer : 06
Bron : SAD 6-4577 quotisatie 1802 (wijk B-D-E)

D0100 Wijnand Robregt biljet
D0101 Andries Plukhooij biljet
D0101 wed.e S. Plukhooij biljet
D0102 Engel Bonte biljet
D0103 Jan van Gaalen biljet
D0104 Poulus Boers biljet
D0105 Jacobus de Koning biljet
D0106 Anthonij Godé biljet
D0107 Arent van Hek biljet (1 qq)
D0108 Hendrik de Bruin biljet
D0109 wed.e L. van der Sande biljet
D0110 Uleke van der Sande biljet
D0110 Hendrik van der Sande Ulez. biljet

D0111 Ernst Christiaan Polukker biljet
D0112 wed.e Hendrik Vink biljet
D0113 winkelhuis biljet
D0114 Pieter Buis 't Hoofd biljet
D0115 Gerrit Janse van Reede biljet

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Jacobus de Koning
Wijkletter en huisnummer (oude huisnummers!) : D0105
Biljet (of arm) : biljet
+
Naam : Simon 'd La Vaillé
Wijkletter en huisnummer (oude huisnummers!) : D0105
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

D0100 Sibrand Kiela biljet
D0101 Frans Hortig biljet
D0102 Elias Bonte biljet
D0103 wed.e Jan van Gaalen biljet
D0104 Poulus Boers biljet
D0105 Jacobus de Koning biljet
D0105 Simon 'd La Vaillé biljet

D0106 Anthonij Godé biljet
D0107 Aarent van Hek biljet
D0108 Hendrik de Bruin biljet
D0109 - onbewoond -
D0110 Ulleke van der Sande biljet
D0110 Hendrik van der Sande biljet

D0111 E.C. Polukker biljet
D0112 wed.e Hendrik Vink biljet


- [1806] DORDRECHT - GROOT-BOEK der tot het dragen van Haarpoeder afgegeven PATENTEN binnen Dordrecht en de Merwede 1806-1811
NAMEN der GEPATENTEERDEN : J. de Koning Jzn
Wijkletter en huisnummer : D0105
Data der afgifte : 31 maart 1806
Betalingen
Voor het Land : 5-1-0
Voor de Stad en de Merwede (leges): 0-6-0 (-)
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 596 paginanummer : 056

- [1806-1807] Regt van patent 1806 en 1807 (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
NAMEN der GEPATENTEERDEN, en, daar zulks verëischt, de Firma en Namen der Gepatenteerden Compagnons; als mede de veranderingen in tyd en wylen by dezelve voorgevallen; gelyk ook de aantekening der verleende afschriften van Patenten : J. de Koning
Woonplaats : D0105
BENAMINGEN en OBJECTEN voor- of op welke, volgens de Ordonnantie (zie hier), de Patenten zyn afgegeven :
(koopman) looijer
  Bepalingen der Ordonnantie in- of naar welke de Gepat. gesteld zyn.
  Hoofdstuk : 2 Afdeling : 2 Artikel : 31 Begroting : -
  Data der Afgifte : 18 junij Jaartal : 1806
  Eindiging : 31 Dec. 1806
BETALINGEN.
  Voor het Land : 4-0-8
  Voor de Stad en de Merwede (1807: stadgeld; leges) : 0-5-0
Opmerkingen :
onder de firma van A. de Koning en A. van Hamelenberg
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 588 paginanummer : 0216


1807 D0104 Paulus Boers kleermaker 603 NA 3.01.29 inv.nr. 587
1806 D0104 Johannis Boers werkgezel 311 NA 3.01.29 inv.nr. 587
1806 D0104 Paulus Boers werk-meester 185 NA 3.01.29 inv.nr. 587
1806 D0105 J. de Koning (koopman) looijer onder de firma van A. de Koning en A. van Hamelenberg 0216 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1807 D0105 J. de Koning loojer firma A. de Koning en A. v. Hamelenberg 0850 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1807 D0106 A. Godé winkelier 0853 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1807 D0106 A. Godé koopman 1111 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1806 D0106 A. Godé touwslagen van den werk 0157 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1806 D0106 A. Godé winkelier 0157 NA 3.01.29 inv.nr. 588
1806 D0107 Arend van Heck kantoorbediende 0021 NA 3.01.29 inv.nr. 588


- [1808-1811] Regt van patent (geheven op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of Vermaak, binnen deze Republiek)
Uitgegeven den : 26 april 1808 Eindigende den : 31 december 1808
NAMEN der GEPATENTEERDE : J. de Koning
Woonplaats : D0105
NAMEN der OBJECTEN (zie hier) : looijer
Afdeling : 2 Artikel : 31 Begroting : -
Voor het Land : 4-0-8 Voor de Stad : 1-6-0 Leges : 0-5-0 Totaal : 5-11-8
Opmerkingen : firma A. de Koning en A. van Hamelenberg
Bron : NA 3.01.29 inv.nr. 592 paginanummer : 061

1811 D0103 A. v.d. Giessen wed. J. v. Galen winkelierster 071 Stadsarchief Dordrecht 4-251
1810 D0103 A. v.d. Giessen wed.e J. van Gaalen winkelierster 084  NA 3.01.29 inv.nr. 595
1809 D0103 A. v.d. Giessen wed.e van Galen winkelierster 112  NA 3.01.29 inv.nr. 594
1808 D0103 (D0403) A. v.d. Giessen wed.e J. v. Galen winkelierster 065 (doorgestreept: J. Verhoeven) NA 3.01.29 inv.nr. 592
1808 D0104 Nicolaas Heije commissionair 218  NA 3.01.29 inv.nr. 592
1808 D0104 Paulis Boers kledermaker 168  NA 3.01.29 inv.nr. 592
1809 D0104 P. Boers kleermaker 128  NA 3.01.29 inv.nr. 594
1810 D0104 P. Boers kleermaker 143  NA 3.01.29 inv.nr. 595
1811 D0104 P. Boers kleermaker 156  Stadsarchief Dordrecht 4-251
1811 D0105 J. de Koning leerlooijer 169  BRON: Stadsarchief Dordrecht 4-251
1809
D0105 J. de Koning loojer 089 firma J. & A. de Koning & A. v. Hamelenberg BRON: NA 3.01.29 inv.nr. 594
1808
D0105 J. de Koning looijer 061 firma A. de Koning en A. van Hamelenberg BRON:
NA 3.01.29 inv.nr. 592
1808 D0106 A. Gode winkelier 131  NA 3.01.29 inv.nr. 592
1809 D0106 A. Godé winkelier en als zodanig de kermissen frequent(erende) 106  NA 3.01.29 inv.nr. 594
1811 D0106 A. Godé winkelier 161  Stadsarchief Dordrecht 4-251
1810 D0106 A. Godee winkelier en als zodanig de kermissen frequenterende 138  NA 3.01.29 inv.nr. 595
1811 D0107 H. van Heck kantoorbed. 174  Stadsarchief Dordrecht 4-251

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D0105
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jacobus de Koning
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: leertouwer
Classis: 33
Somma: 25-0-0
Aanmerkingen: 25-0-0
Folionummer en bron: 08 van archiefstuk SAD 5-897

Voorstraat D0103 de wed.e van Galen 2 - winkel
Voorstraat D0103 Elizabeth W.a van Buul - - dienstbode
Voorstraat D0104 P. Boers - 2 kleermaker
Voorstraat D0105 Jacobus de Koning 1 2 leertouwer
Voorstraat D0105 P.C.J. de Lafaille 1 - koopman
Voorstraat D0105 Antje Tielen - - dienstbode

Voorstraat D0106 Ab. Godee - 2 winkelier
Voorstraat D0106 wed.e Godee 1 - rentenierster
Voorstraat D0107 A. van Heck - 2 boekhouder
Voorstraat D0108 A.J. van Rijzoort Gzn 1 2 winkelier
Voorstraat D0108 Maria van der Meur - - dienstbode
Voorstraat D0109/D0110 Lodewijk Kemp 1 2 winkelier
Voorstraat D0109/D0110 Mijntje van den Berg - - dienstbode
Voorstraat D0111 Willem Jansen - 2 kaaijwerker
Prinsestraat D0112 de wed.e Vink 4 (samen) 2 (samen) broodbakkers (samen)
Prinsestraat D0112 Jacobus Lobbregts 4 (samen) 2 (samen) broodbakkers (samen)


- [1808] SAD 9-845 (index transportakten over 1808 met o.a. firma's)
  de looierij Koning en Hamelenberg, folio 272;

-
[1811] (notaris Cornelis van der Werff Bzn) een blok huizen, bestaande in 7 differente woonhuizen, staande en gelegen aan en nabij den anderen, op de Hellingen , tusschen de Sluis- en Spuipoorten, even buiten de Stad, belend de Looijerij van J.A. de Koning en A. van Hamelenberg aan de eene en de Werf van J.H. en J. Elckenbout aan de andere zijde, geteekend E70-E71-E72-E73 (oud) en E65 (nieuw), verhuurd aan Joseph Haagemeijer, Hendrik Lawa, Willemina Nieveen, Jacob Mouthaan.
[bron: Dordrechtsche courant 23-5-1811]

**** wijkletter met nieuwe huisnummers (periode ca 1811-1883/1885) ****

- [1812-1814] Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep
Naam : Jacobus de Koning
Woonplaats : D0103 geheel
Beroep : leerkooper
Belasting (of huurwaarde?): 125
Folionummer : 06
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

D0100 - - onbewoond - - 06
D0101 geheel wed. Jan van (geb. Antonia van der Giessen) Gaalen winkelierster 100 06
D0102 geheel Nicolaas van Leeuwen blikslager 25 06
D0103 geheel Jacobus de Koning leerkooper 125 06
D0104 - - onbewoond - - 06
D0105 geheel Arend van Heck winkelier 90 06
D0106 geheel Bauduin de Haan zilverwinkel 125 06
D0107 geheel wed. Willem (geb. Johanna Heilligers) Jansen tapster 25 06
D0108 geheel Wijnand Lobberegt broodbakker 100 06
D0109 geheel Gerrit Coenraad Vos van Rijswijk winkelier 75 06
D0110 geheel Antonie Boonekamp billardhouder 100 06
D0111 geheel Gerrit Janze van Reede - overleden? 06

- [1813] Uitgaven tijdens de maanden november en december 1813 versus de ontvangsten (vrijwillige intekening)
Anderen Uitgaaf aan Scheepswerktuigen en Timmeragiën.
Aan Hamelenberg & de Koning voor leverantie van Pompleder
Bedrag: f 7-14-0
Bron: stadsarchief Dordrecht 5-1363 folio 047/048


- [1814] 41. (D Voorstraat 103) Jacobus de Koning (Firma J.A. de Koning, A. van Hamelenberg), looijers benede vijf knegts;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 5, inventarisnummer 1375 suppl. patenten leggers 1814]

- [1817] De COMPAGNIESCHAP alhier onder de firma van J. en A. DE KONING en A. VAN HAMELENBERGH gedreven, is op heden in der minne gedissolveerd en gescheiden, de liquidatie derzelve Compagnieschap zal door de twee laatst Ondergeteekenden geschieden, door welke ook de LOOIJERSAFFAIRE bij vervolg zal worden den voortgezet onder de firma van A. DE KONING en A. VAN HAMELENBERGH.
  Dordrecht, den 1 Julij 1817.
  Jacobus de Koning, Anthonij de Koning, Abraham van Hamelenbergh.
[bron: Dordrechtsche courant 3-7-1817]

- [1818] Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 23 dec f 16,53; 21 jan f 5,99
Artikelnummer : 1713
Naam : Js. de Koning
Wijkletter en huisnummer : D0103
Beroep : geen
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 20,02
Bedragende te zamen : 22,52

D0100 1711 Barend v.d. Kloet kleermaker 2,50 8,01 10,51
D0101 1712 Ant. v.d. Giesen wed. F. van Galen lakenwinkel 2,50 14,41 16,91
D0103 1713 Js. de Koning geen 2,50 20,02 22,52
D0105 1714 Arend van Heck kantoorbediende en winkel 2,50 16,01 18,51
D0106 1715 Bauduin de Haan zilversmits 2,50 20,02 22,52
D0107 1716 J.Hk. Brand ijzerkoper 2,50 20,02 22,52
D0108 1717 Wijnand Lobberegt bakker 2,50 17,61 20,11
D0110 1718 Wm. A. Diecke winkelier 2,50 16,01 18,51

- [1822] De Leerlooijers-Affaire, gedreven onder de Firma van A. DE KONING en A. VAN HAMELENBERGH, is op heden in der minne gedissolveerd en gescheiden; de Likwidatie vanhetgeen dezelve Affaire aangaat, zal gescheiden door den eerstondergeteekenden, door wien dezelve Leerlooijers-Affaire van heden af voor deszelfs eigene rekening zal worden voortgezet.
  Dordrecht, den 9 Mei 1822.
  Anthonij de Koning, Abraham van Hamelenbergh.
[bron: Dordrechtsche courant 11-5-1822]

- [1827] Patentrecht


D0100 1458 Pr. Dorreboom kleermaker ben. 6 kn., 12B f 4 / winkelier ben. f 2o00, 16A f 1,30 5,30 292
D0102 1459 P.C. de Jong schoenmaker ben. 3 kn., 13B f 1,80 / winkelier ben. f 1000, 17A f 0,80 2,60 292
D0105 1460 G. Wiemans borstelmaker ben. 3 kn., 12B f 4 / winkelier ben. f 2o00, 16A f 1,30 5,30 292
D0106 1461 M.A. v.d. Geer wed P. de Haan goud & zilverkasthouder ben. f 6000, 13A 6,00 293
D0107 1462 J.H. Brandt winkelier ben. f 11000, 11A 12,00 293
D0107 1463 A. v.d. Burg huisvr. van J. v.d. Elst tapster, 12B 4,00 293
D0108 1464 Jan Salij broodbakker, 11B f 5,50 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30 6,80 293
D0109 1465 J.C.E. Dicke winkel.r ben. f 2000, 16A 1,30 293
D0110 1466 H.A. Dicke winkelier ben. f 8000, 12A f 9 / tapper, 8B f 17 / tabakskerver ben. 3 kn., 12B f 4 30,00 294


- [1828] notarisaktenr. 3788 (dd. 7-7-1728) Jacobus de Koning D103 => Anthonie de Koning, huis D103;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP (Dordrecht) 20-1399]

- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht
en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht
Wijk A-B-C-D-E/MW (1832; NB. in de inventaris gedateerd 1825)
NB. weerbare mannen tussen de 18 en 50 jaar

Volgnummer : 064
Naam : Jacob van der Monde
Ouderdom : 35
Beroep : winkelier
Wijkletter en huisnummer : D0105 Voorstraat
Ongehuwd/gehuwd/wedn : gehuwd (- kinderen)
Aanmerkingen : verlamming regterarm; vrijgesteld
Boek : gehuwden en weduwnaars met kinderen Wijk D no 1-550
Bron : SAD 5-560


D0100 Voorstraat Jacob Ooms 20 kleermaker ongehuwd  046
D0100 Voorstraat Jacobus Doorenboom 18 horlogemakersknegt ongehuwd  096
D0104 Voorstraat Alexander Bazarga 49 weerglazenmaker gehuwd  127
D0105 Voorstraat Jacobus Monde - kleermaker - verlamming in de regterarm; vrijgesteld -
D0105 Voorstraat Jacob van der Monde 35 winkelier gehuwd (- kinderen) verlamming regterarm; vrijgesteld 064
D0106 Voorstraat Boudewijn Aart Willem de Haan 19 particulier ongehuwd gebreken 014
D0107 Voorstraat Johannes Hendrik Brand 48 koopman gehuwd (6 kinderen)  136
D0108 Prinsestraat Jan Salij 33 broodbakker gehuwd (1 kind) kreupel 162
D0108 Prinsestraat Pieter Elshout 19 bakkersknecht ongehuwd  090
D0110 Princestraat Hendrik Adolph Dicke 45 winkelier weduwnaar (3 kinderen) zal zich wapenen 100
D0110 Prinsestraat Hendrik Kloete Dicke 19 korenmolenaar ongehuwd (1 Oct) 099
D0111 buiten de Vuilpoort Anthonie Grondhout 37 boekhouder gehuwd (4 kinderen) doof 026


- [1833] Kohier buitengewone omslag (voor behoeftige schutters en vrijwilligers) 1833
Volgnummer : 0878
Wijkletter en huisnummer : D0103
Naam : P. van der Kloet
Rijksaanslag : f 27,10
Percenten : 50
Gehele aanslag : f 13,50
Eerste termijn (voor/op 15 april 1833): -
Tweede termijn (voor/op 15 juli 1833): -
Derde termijn (voor/op 15 oktober 1833): -
Bron: stadsarchief Dordrecht, 5-1349


D0100 P. Dorreboom f 15,10 0876
D0101 wede. van Galen f 23,80 0877
D0103 P. van der Kloet f 27,10 0878
D0105 J. van der Monde f 13,10 0879
D0106 wede. de Haan f 42,35 0880
D0107 J.H. Brand f 54,15 0881
D0108 J. Salij f 12,40 0882
D0109 J.C.E. Dicke f 12,40 0883
D0110 H.A. Dicke f 35,25 0884
D0113 wede. J. Schotman f 56,10 0885
D0114 C. Wiemans f 11,70 0886
D0116 J. van der Elst f 83,45 0887


- (notaris Jacobus Johannis de Reus)
huis en erf staande en geleden in de Voorstraat nabij de Vuilpoort, get. D101, belend Arie Mom en Pieter Dorrenboom (kad. secrie E228);
[http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-04-18_002.pdf]

- [ca 1842-1866] Hoofdbewoners in register inkwartiering ca 1842-1866 (wijk A-B-C-D-E/MW)
NNaam : H. Wensch
Wijkletter en huisnummer : Voorstraat D103 ben.
Beroep : winkelier
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Aanmerkingen : C266
Regel doorgestreept (of niet) : niet doorgestreept
Bron : SAD 6-7285


D0100 Voorstraat geh. P. Dorrenboom kleermaker eigen
D0101 Voorstraat geh. Gez.s Elkenbout winkeliere huur
D0101 Voorstraat geh. T. Kaas - -
D0101 Voorstraat geh. A. de Jong kleermaker huur
D0102 Voorstraat geh. C.G. Aarts schipper huur
D0102 Voorstraat geh. J. van der Pluim kleermaker huur
D0102 Voorstraat geh. P. Cruijs koperslager huur
D0102 Voorstraat geh. L. Knoops kleermaker huur
D0102 Voorstraat geh. W. van Hemert barbier huur
D0103 Voorstraat ben. H. Wensch winkelier huur
D0104 Voorstraat geh. A. de Visser zeilmaker huur
D0104 Voorstraat geh. P. Landsmeer korenmeter -
D0104 Voorstraat geh. P. Pietersen tapper huur
D0104 Voorstraat geh. J. van der Pluim schoenmaker huur
D0104 Voorstraat geh. C. van Gulick schoenmaker huur
D0104 Voorstraat geh. B. Janssen winkelier huur
D0105 Voorstraat geh. J. van der Monde winkelier eigen
D0105 Voorstraat geh. P. van der Slik winkelier -
D0106 Voorstraat geh. Wed. B. de Haan winkelier eigen
D0106 Voorstraat geh. W. Hoefnagel g(oud) & z(ilver)smid huur
D0106 Voorstraat geh. J. Koning Jr winkel. -
D0106 Voorstraat geh. A.M. de Wit behanger huur
D0106 Voorstraat geh. P. van Suijlichem winkelier huur
D0106 Voorstraat geh. C.H. Vogelensang winkelier huur

D0107 Voorstraat geh. A.H. Brand (Wed.) ijzerkoper huur
D0107 Voorstraat geh. M.C. Lebret ijzerkoper huur
D0108 Prinsestraat geh. J. Salij broodbakker huur
D0109 Prinsestraat geh. H. Lagerweij boekhandelaar huur
D0109 Prinsestraat geh. W. Kampman winkelier huur
D0110 Prinsestraat geh. K.M. Dicke koopman eigen
D0111 Buiten de Vuilpoort geh. A. Grondhout kant.bed.e huur
D0112 Prinsestraat geh. J. Hartsprong brugophaalder huur
D0112 Prinsestraat geh. N. Tits brugophaalder huur
D0111/0112 Buiten de Vuilpoort/Prinsestraat - AFGEBROKEN

- [1866] M. van Trijffel, blikslager, naar Leuvebrug D103;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-05-08_004.pdf]

- [1872] illumineerglazen; B. Janssen, Voorstraat D104; M. van Trijssel, Voorstraat D103
[http://files.archieven.nl/46/f/569.78/Dordrechtsche_Courant_1872-03-14_002.pdf]

- [1889-1890] Kiesgerechtigde mannen 1889-1890 (personele en grondbelasting)
Volgnummer : 1855
Naam belastingschuldige : M. van Trijffel
Woonplaats : Voorstraat 431
Personele belasting (artikel kohier en huurwaarde woning): 2194 en f 250
Grondbelasting (artikel legger en bedrag aanslag) : 5017 en f 45,21
Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 6, inventarisnr.: 5185a

-  [1896 en 1915] (2 juni 1915) notaris W.H. van Bilderbeek / boedelbeschrijving J.F.A. Busch wed L.M. Linders
   1. winkelhuis en magazijn en erf Voorstraat 427-429-431 (kadaster E764)
(testament 2-3-1896 notaris W.H. van Bilderbeek)
[http://www.dordrechtmonumenteel.nl/boeken%20huizen/Het%20woonhuis%20van%20Gijsbert%20de%20Lengh%20de%20geschiedenis%20van%20het%20huis%20Nieuwe%20Haven%2044%20te%20Dordrecht.pdf] 

- [1896] Collectie van bouwvergunningen van de gemeente Dordrecht
Archiefnummer:752
Inventarisnummer:17846
Datering: 1896 Bijzonderheden: Calques
Staatnaam: Voorstraat Huisnummer: 483 Plaatsnaam: Dordrecht
Oud dossiernummer: 24505oa
[http://www.erfgoedcentrumdiep.nl/woonomgeving/bouwvergunningen]

- [1922] (notaris B. Kuipers)
(1.) heerenhuis Vrieseweg 87;
(2.) Kantoorpand Voorstraat 125, Houtsteiger 2;
(3.) winkelhuis en erf Voorstraat 431-433 hoek Leuvebrug;
(4.) winkelpand met daarachter gelegen fabrieksruimte waarin sigarenfabriek, Lange Breestraat 10zwart en rood, achteruitkomende aan de Bagijnenstraat;
(5.) dubbel pand Noordendijk 21 r en 21 zw, groot 68 m2;
(6.) dubbel pand Hellingen 104;
(7.) woonhuis Twintighuizen 56;
(8.) Timmermanswerkplaats met bovenwoning Twintighuizen 54;
(9.) woonhuis met tuin Twintighuizen 52;
(10.) winkelhuis met open plaats Twintighuizen 50;
[Dordrechtsche courant 22-4-1922]

-[1961] Collectie van bouwvergunningen van de gemeente Dordrecht
Inventarisnummer:17845
Datering: 1961
Straatnaam: Voorstraat Huisnummer: 483 Plaatsnaam: Dordrecht
Oud dossiernummer: 24505a

ADRESBOEKEN D1036

- adresboek 1854
H. Wensch Wijk D Voorstraat No. 103 winkelier
[http://adresboek.dordtenazoeker.nl/]

- adresboek 1860
H. Wensch Wijk D Voorstraat No. 103 winkelier in galanterien [kiesger.: gs]

- adresboek 1865
H. Wensch Wijk D Voorstraat No. 103 winkelier [kiesger.: gs]

- adresboek 1868
M. van Trijffel Wijk D Voorstraat No. 103 blikslager, verlakker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk]

- adresboek 1873
M. van Trijffel Wijk D Voorstraat No. 103 blikslager, verlakker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk]

- adresboek 1879
M. van Trijffel Wijk D Voorstraat No. 103 koper- en blikslager, winkelier

- adresboek 1883
Voorstraat D102 W. van Hemert, barbier en wink.
Voorstraat D103 M. van Trijffel, koperslager, blikslager, verlakker, winkelier en koopman
Voorstraat D104 A.A. Riethof
Voorstraat D104 Wed. H. van der Stolpe-Stolke, pe. (particuliere)
Voorstraat D105 S.J. Schmid, slijter, w. en koopman
Voorstraat D105 J. van der Monde, part.
Voorstraat D106 G.N. van Suijlekom
Voorstraat D106 J.G.R. de Joncheere, platloodgieter, looden pijpen fabriekant
Aan de Leuvebrug D107 M.C. Lebret, koopman en wink
Aan de Leuvebrug D107 GEVANGENPOORT
Aan de Leuvebrug D107 P. Stempels, tapper en slijter

- Omnummering 1833-1885 (op boekenplank in studiezaal)
Voorstraat D93 = Voorstraat 413
Voorstraat D94 = Voorstraat 415
Voorstraat D95 = Voorstraat 417
Voorstraat D96 = Voorstraat 419
Voorstraat D97 = Voorstraat 421
Voorstraat D98 = Voorstraat 423
Voorstraat D99 J.H. Lemkes = Voorstraat 425 (huis)
Voorstraat D100-D101 - = Voorstraat 427 (bovenhuis)
Voorstraat D100-D101 J.P. Busch = Voorstraat 427 (benedenhuis)
Voorstraat D102 W. van Gemert = Voorstraat 429 (huis)
Voorstraat D103 M. van Trijffelen = Voorstraat 431 (huis)

- adresboek 1885
Voorstraat 427 J.P.A. Busch, chef
Voorstraat 427 A. de Jongh & Co, in manufacturen
Voorstraat 429 W. van Hemert Jz, barbier
Voorstraat 431 M. van Trijffel, koper en blikslager
Voorstraat 433 weduwe P.H. Quast, in boter en kaas
Voorstraat 433 H. van der Stolpe, particuliere
Voorstraat 435 Schmid & Co, in scheeps-victualien
Voorstraat 435 S.J. Schmid, in scheeps-victualien
Voorstraat 437 Erven wed. E.H.Vogelenzang, in gedistilleerd

- adresboek 1930
Jongh & Co. A. de Voorstraat 423 [garen, band en sajetten: groothandel]
Jongh & Co. Fa. A. de
Voorstraat 423-425 Engros Manufact. enz. 482
Busch J.F.
Voorstraat 423 [wol: handel] fa. A. de Jongh & Co.
Wiersma A. Voorstraat *423
Wiersma H. Voorstraat *423 stationsambt.
Wiersma Mej. J.T.A. Voorstraat *423 coupeuse
Wiersma Mej. T. Voorstraat *423 coupeuse
Uittenbogaard A.H. Voorstraat 429 winkelier
Uittenbogaard H.A. Voorstraat 429 winkelier
Vries Mej. A. de Voorstraat 429 huish.
Voorstraat 431 [tapperij] 
Dijkmans L. Voorstraat *433 metselaar
Verschoor P. Voorstraat 433 winkelier 
Verschoor T.J. Voorstraat 433 chauffeur 
Zanten & Co. M. van Voorstraat 437 [cafe's]
Zanten & Co. M. van Voorstraat 437 [wijnen en gedistilleerd: handel]

- adresboek 1938
Bergsma P.J.L. Voorstraat *423 handelsreiziger
Engroshandel A. de Jongh & Co. N.V. Voorstraat 423 [garen en band (winkels)]
Jorissen Wed. C.J. Voorstraat *423
Uittenbogaard A.H. Voorstraat 429 winkelier
Uittenbogaard H.A. Voorstraat 429 winkelier 
Uittenbogaard H.A. Voorstraat 429 arts H.A.-lijn
Vries Mej. A. de Voorstraat 429 huishoudster
Dubbeldam Mej. B. Voorstraat 431-433 naaister
Fokkema F.G. Voorstraat 431-*433 ijsventer
Hoek G. van Voorstraat 431-433 winkelier

- adresboek 1949
Voorstraat 415 A.H. Uittenbogaard
Voorstraat 417 winkel
Voorstraat 419 A.E.A. de Wit
Voorstraat 421 D. van Dissel
Voorstraat 423r P.L.J. Bergsma
Voorstraat 423r H.F. Schoenmakers
Voorstraat 423-425 opslagplaats
Voorstraat 427 Arnold van Rijswijk, vishandel, tel. 6840
Voorstraat 429 H.A. Uittenbogaard
Voorstraat 429 Echtg. H.P. Uittenbogaard
Voorstraat 429 Mej. A. Vries
Voorstraat 431-433b O. Veening
Voorstraat 431-433 G. van Hoek
Voorstraat 431-433 J. Pathuis

- Opgaaf vernummering 1956 (op microfiches studiezaal)
Dordrecht Opgaaf vernummering Voorstraat 327 t/m 419 (oud)
OUD NR - NIEUW NR - NAAM en voorletters gezinshoofd - aantal pers. - Eenlopende personen kostgangers enz
Voorstraat 415 = 471 A.H. Uittenbogaard, 2
Voorstraat 417 = Voorstraat 473 winkel
Voorstraat 419 = Voorstraat 475 A.E.A. de Wit, 4

Dordrecht Opgaaf vernummering Voorstraat 421 t/m 433 (oud), Bureau Bevolking Datum: 24-11-1956
OUD NR - NIEUW NR - NAAM en voorletters gezinshoofd - aantal pers. - Eenlopende personen kostgangers enz
Voorstraat 421 = Voorstraat 477 D. van Dissel, 2;
Voorstraat 423rd = Voorstraat 479 Wed. M. de Roos-Roos, 5;
Voorstraat 423rd = Voorstraat 479 S. van der Giessen, 2;
Voorstraat 423 = Voorstraat 481 magazijn;
Voorstraat 425 = Voorstraat 483 magazijn;
Voorstraat 427 = Voorstraat 485 A. van Rijswijk, 1, G. Dirks-Houtman;
Voorstraat 429 = Voorstraat 487 L.A. Baas, 6;
Voorstraat 431-433=Voorstraat 489 C. Kaijim, 3, T. Smaal;
Voorstraat 431-433=Voorstraat 489 J. Willemse, 2;

- adresboek 1967
Voorstraat 463 A.J. Deleij
Voorstraat 465 H.C. Boom
Voorstraat 467 A. Ardon geb. Droogendijk (Naaimachinehandel H.J. Ardon)
Voorstraat 471 A.H. Uittenbogaard
Voorstraat 475 A.E.A. de Wit  [was nr. 419]
Voorstraat 477 -
Voorstraat 479 -
Voorstraat 481 -
Voorstraat 483 - [was kadaster E226]
Voorstraat 485 H.Th.F. Vermolen [is kadaster E225]
Voorstraat 485 M. IJpma [is kadaster E225]
Voorstraat 487 J.A. Havelaar
Voorstraat 487 J. van Wingerden
Voorstraat 489 D. van Dalen
Voorstraat 491 J. van Maaren

- adresboek 1973
Voorstraat 477 W.J. Wessels
Voorstraat 485 H.T.F. Vermolen + M. IJpma

- adresboek 1976
(groothandel) 30516 Bulthuis B.V., H., Voorstraat 483;

- telefoongids 1982-1983
D. Reidel Uitgevers Mij BV, Voorstraat 479/483, tel. 13 53 88

- [2012] kadaster DORDRECHT
E 233, Voorstraat 473, 3311 CV DORDRECHT
E 770, Voorstraat 475, 3311 CV DORDRECHT
E 683, Voorstraat 477, 3311 CV DORDRECHT
E 1178, Voorstraat 481, 3311 CV DORDRECHT
E 1177, Voorstraat 483, 3311 CV DORDRECHT
E 225, Voorstraat 485, 3311 CV DORDRECHT
E 544, Voorstraat 487, 3311 CV DORDRECHT
E 1223 A1, Voorstraat 489, 3311 CV DORDRECHT
E 1223 A2, Voorstraat 491, 3311 CV DORDRECHT
[https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp]

* * * *

(c) Ev.D Dordrecht september 2012.