Zevenbergen
huwelijken N.H. 1661-1690 (deel 6)
[online op: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl]

ZEVENBERGEN (Noord-Brabant)
huwelijken N.H. 1661-1690 + 1740-1741

folio 1 (1)][1661]

Den 3 Januarij 1661.
Michiel Haghers, j:m: van Sevenbergen, wonende op de Schans onder ter Heide, en
Margariet Gommerde van Boesdonk, wedu van Servaes Bloem, wonende alhier
(hier getrouwt)

Den 5 Januarij.
Cornelis Anthonisz, j:m: van Oosterhout, en
Adriaentie Aelbrechts, wedu van Adriaen Wouters, geboortich van ter Heide, beide wonende in 't 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 2 Februarij.
Pieter Claesz, j:m: en
Marijke Jans, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 6 Februarij.
Jan Teunisz Holman, j:m: van Strijen, en
Catharina Jans, j:d: van Sevenbergen, beide wonende in 't Klundertsche land
(hier getrouwt)

Den 27 Februarij.
Leendert Pietersz, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Lijsbeth Harmens, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 9 Meert.
Willem Adriaensz, wed: van Anneke Joosten, en
Anneke Claesz, wedu van Jacob Jacobsz, beide wonende in 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 26 Meert.
Gerrit Ekbertsz, j:m: en
Catalijntie Jacobs, j:d; beide tot et 7bergsche land
(bescheid gegeven om in ter Heide te trouwen)

Den 14 April.
Adriaen Jansz, j:m: en
Lijsbeth Fransz, j:d: beide van Sevenbergen
(bescheid gegeven om in de Hoeve te trouwen)

Den 22 Meij.
Anthonij Willems, wed: van Ida Henric, en
Maria van Bael, wedu van Wouter van Rijke-vorssel, beide wonende binnen Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 29 Meij.
Aert Jansz, wed: van Eike Joosten, wonende inde Meertens polder, en
Heiltje Dirx, wedu van Goris Petersz, wonende inde Geldersche polder
(bescheid gegeven om in den Ouden-bosch te trouwen)

[folio 1vs (2)][1661]

Den 29 Meij.
Jacob Dielisz, j:m: en
Lisjbeth Andriesz, wedu van Jan Pietersz Kelmans, beide wonende op Haseldonk
(hier getrouwt)

Jan Adriaens, j:m; van Caem, en
Maiken Anghsten, wedu van Bartholomeus Bastiaensz, beide wonende in 't 7bergsche land
(hier getrouwt)

Marinus Marinusz, wed: van Maike Peters, en
Maike Dirx, j:d: vande Made
(hier getrouwt)

Peter Oudems, wed: van Aechtie Jacobs, en
Maike Hilligers, j:d: tot Nassouwen-polder
(hier getrouwt)

Den 6 Junij.
Cornelis Goossen, wed: van Neeltie Matthijsz, en
Geesken Henrix, wedu van Jacob Bounsen(Bouwen?)
(hier getrouwt)

Den 16 Julij.
Peter Govertsz, j:m: van Sevenbergen en
Anneken Henrix, j:d: van ter Heiden
(bescheit gegeven om tot Ginneken te trouwen)

Den 26 Augusti.
Christiaen Barentsz Herwech, wed: en
Maria Joris Wanten, j:d; van Breda
(bescheit gegeven om tot Breda te trouwen)

Den 11 September.
Willem Davidsz van Lange, j:m: van Sevenbergen en
Agnietie Willems, j:d: van Gorinchem
(bescheit gegeven om tot Leiden te trouwen)

Den 5 October.
Cornelis Cornelisz, j:m: van de Lage Swaluwe, en
Cornelia Leenderts, j:d: 
(bescheit gegeven om in de Swaluwe te trouwen)

Den 30 October.
Meerten Cornelisz van Herentals, j:m: en
Marijken Henrix, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 14 December.
Dionijs Dirxe Blommaerts, j:m: en
Catalijntie Dielis, j:d: beide van 7bergen
(hier getrouwt)

folio 2 (3)][1662]

Den 11 Januarij 1662.
Jan Meertensz van Leeuwen, wed: en
Neeltie Henrix, wedu van Guiljaem Bloem
(hier getrouwt)

Den 26 Januarij.
Jan Jacobsz, j:m: van Bavel, en
Marij Pieters Stiphout, j:d: van ter Heiden
(bescheit gegeven om te Breda te trouwen)

Den 27 Januarij.
Anthonij Willemsz van Ots, j:m: van 7bergen, en
Nelleke Jacobs, wedu van Jacob van Loo
(bescheit gegeven om inde Fijnaert te trouwen)

Den 22 Meert.
Jan Gerrit Ambrosius, wed: van Adriaentie Adriaens, en
Lijsbeth Corstiaens, j:d: van Bloemendael
(hier getrouwt)

Den 26 Meert.
Daniel Verbrugge, j:m: en
Cornelia Cornelis, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 10 April.
Mattheus Jansz Boesdonk, j:m: en
Anneken Honore, j:d: beide tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 7 Meij.
Dirk Daniels van Leijenburgh, j:m: van Oosterhout, en
Jenneke Cornelis van Tilburgh, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 13 Meij.
Adriaen Adriaensz, j:m: tot 'et Nassouwen polder, en
Elizabeth Cornelisz, j:d; van 7bergen
(bescheit gegeven om in Stantdaerbuijten te trouwen, En den 14 aldaer getrouwt)

Den 9 Julij.
Willem Teunisz, wed: van Henrikje Coenraeds, en
Adriaentie Jans, j:d: van Ginneken
(hier getrouwt)

Den 15 Julij.
Jan Lucasz van Weld, wed: van Jacomijntie Benjamins, en
Marij Cornelis, j:d: van Breda
(hier getrouwt)

Den 30 Julij.
Adriaen Adriaensz, wed: van Claesken Bastiaens, en
Amarenske Jans, j:d: beide tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Cornelis Adriaensz, j:m: tot 'et Sevenbergsche land, en
Neeltie Joosten, j:d: van Wagenbergh
(hier getrouwt)

Gillis Jacobsz Verhulst, wed: en
Jenneke Jans, j:d: 
(hier getrouwt met attestatie van de Clundert)

Den 3 September.
Andries Adriaensz Vroegen, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Iken Peters, j:d: van Oosterhoudt
(hier getrouwt)

[folio 2vs (4)][1662]

Den 17 September.
Wouter Aertsz, j:m: en
Geertruijd Thijsz, j:d; van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 24 September.
Cornelis Anghsten, wed: van Peerke Pieters, en
Arianetie Jans, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 15 October.
Cornelis Jansz de Bruijn, wed: van Grietie Cornelis van Tilburgh, en
Jenneke Jans, j:d: vande Made
(hier getrouwt)

Den 11 November.
Cornelis Doomen Schuurmans, j:m: van 't Haechie, en
Maike Willems, wedu van Jan Jacobsz Hamels
(bescheit gegeven om inde Haghe te trouwen)

Den 28 November.
Meerten Cornelisz, wed: van Grietie Laurens, en
Maiken Ariens, wedu van Teunis Jansz van Bavel, en onlangs als ondertroude bruijd nagelaten van Jan Peters van Gils
(bescheit gegeven om inde Clundert te trouwen)

Den 29 December.
Jacobus Augustijns, j:m: en
Maike Matthijs Boeterik, j:d: beide van Geertruijdenberg
(gegeven bescheit om tot Almkerk te trouwen)

Den 1 Februarij 1663.
Willem Pauwels van Riel, j:m: en
Lijsbet Corstiaens van den Heuvel, j:d; beide van 7begren
(hier getrouwt)

Den 14 Meert.
Jacob Matthijs, j:m: en
Lijsbet Anthonijsz, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 20 April.
Adriaen Corstiaensz, j:m: van Sevenbergen, en
Cijken Cornelis, wedu van Gabriel Stevensz
(bescheit gegeven om te trouwen inde Clundert)

Den 3 Meij.
Jan Adamsz van Dommelen, j:m: van Arendonk, en
Anneke Jan Peters Goijaerts, j:d: van Rijen
(bescheit gegeven om te Gils te trouwen)

Den 6 Meij.
Adriaen Anthonijz Waes, j:m: van Etten, en
Ariaentie Marinus, wedu van Peter Jansz van s Grauenwesel
(hier getrouwt)

Den 3 Junij.
Gommert Pietersz van Geel, wed: van Maiken Dirkcen en
Catalijn Laurens, j:d:
(hier getrouwt)

folio 3 (5)][1663]

Den 10 Junij.
Steven Claesz van Eijck, j:m: van Turnhout, en
Ariaentie Claes Maurits, j:d: van Gastel
(hier getrout)

Den 17 Junij.
Jan Boudewijnsz Hanoch, j:m: van Breda, en
Maike Matthijs, wedu van Henrik Hieronijmusz
(hier getrouwt)

Den 24 Junij.
Jacob Sem, j:m; van de Blaek, en
Anna de Roij, j:d: van s Hertogenbosch
(bescheit gegeven)

Jacob Adriaens, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Maike Jans, j:d: van Gils
(hier getrouwt)

Den 15 Julij.
Jacob Teunisz, j:m: van s Grauendeel [='s-Gravendeel], en
Stijntie Cornelis Schrijvers, j:d: van 7 bergen
(bescheit gegeven om tot Gastel te trouwen)

Den 22 Julij.
Cornelis Jans Burgh-graeff, j:m; tot 'et 7bergsche land, en
Maike Jans Philipsz, j:d: van Gils
(hier getrouwt)

Den 27 Julij.
Anthonij Anthonijsz den Engelsche, j:m: van de Swaluwe, en
Marij Anthonis Priemers, j:d: tot 'et 7 bergsche land
(bescheit gegeven om in de Swaluwe te trouwen)

Den 5 Augusti.
Mr. Cornelis Gerritsz Praestant, organist, wed: van Eitie(?) Dircx, en 
Catalijn Dirksz Bloemmaerts, j:d: van 7bergen
(hier getrouwt)

NB. Praestant (Prestant) = het basisregister van een orgel.

Den 11 Augusti.
Peter Jansz Oudens, wed: van Maiken Hilligers, en
Marij Corstiaens, j:d:
(bescheit gegeven om in ter Heiden te trouwen)

Den 12 Augusti.
Willem Jansz van Valen, wed: van Paulijntie Damen, en
Catharina Laurens, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 19 Augusti.
Cornelis Cornelisz Sanders, wed: van Neeltie Jans, en
Teuntie Jans, j:d:
(bescheit gegeven om tot Willemstad te trouwen)

Den 2 September.
Michiel Michielsz van Tilburgh, wed: van Maike Fransz van Muijlbrecht,en
Willemke Lucas, wedu van Gillis Jansz van Wilberdonk
(hier getrouwt)

Den 30 September.
Jan Jansz van Ginneken, j:m; van Sevenbergen en
Digna Cornelis, j:d: mede van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 7 October.
Adriaen Woutersz, j:m: van Brecht, en
Jenneke Jans, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

[folio 3vs (6)][1663]

Den 21 October.
Aernhout Melsz, j:m: van Rosendael, en
Matthijsie Adriaens, j:d; tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 4 November.
Jacobus Leendertsz de Licht, j:m: en
Digna Joosten van Donck, wedu van Jacob van de Graeff, beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Cornelis Verbrugge, wed: van Lijsbeth Jansz, en
Hilleke Cornelis, j:d: van Gilse
(hier getrouwt)

Den 2 December.
Marinus Marinisz, wed: van Maike Dirks, en
Maike Cornelis, wedu van Daniel van Duren
(hier getrouwt)

Den 5 December.
Adriaen Peters, j:m: van Alphen, en
Catalijn Adriaens, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 23 December.
Anthonis Adriaens Visscher, j:m; van de Lage Swaluwe, en
Digna Dirks, j:d: tot 'et 7bergsche land
(bescheit gegevenn om te trouwen inde Swaluwe)

Den 9 Januarij 1664.
Jacob Jansz Doornik, wed: van Grietie Meertens, en
Cornelia Cornelis Grotens, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 13 Januarij.
Frans Petersz van Roden, wed: van Janneke Pieters, en
Marij Thijssen, j:d: 
(gegeven bescheit om in Puttershoek te trouwen)

Den 13 Februarij.
Claes Cornelisz Hagens, j:m: van de Leur, en
Cijken Adriaens, wedu van Henrik Haman
(hier getrouwt)

Cornelis Jisbrantsz Westdijk, wed: van Lijsbet Adriaens, en
Adriaentie Rombouts, j:d: van de Leur
(hier getrouwt)

Den 16 Februarij.
Zeger Jansz, j:m: tot 'et Sevenbegrsche land, en
Emmeken Henrix, j:d: van Bloemendael
(hier getrouwt)

Den 24 Februarij.
Lambert Pietersz, wed: van Maiken Henrix, en
Maiken Aerden, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Henrik Rochusz, j:m: van den Ouden-bosch, en
Teuntie Doome, j:d: van Loenhout
(hier getrouwt)

folio 4 (7)][1664]

Den 17 Meert.
Thomas Thomasz, wed: van Trijntie Vermeulen, en
Cornelia Adriaens, j:d: van Sevenbergen
(bescheit gegeven om in Willemstad te trouwen)

Den 30 Meert.
Dirk Jaspersz, j:m; tot den Bredaesche polder, en
Maike Dirks, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 2 April.
Jan Nijsz van Techel, wed: van Catalijntie Meertens, en
Heiltien Anghsten, wedu van Lieven Jansz
(hier getrouwt)

Den 11 April.
Cornelis Anthonisz Roskam, j:m: van 7bergen, en
Jenneke Huijbrechts Rock, j:d: van der Goes
(hier getrouwt)

Adriaen Lambrechts, j:m: tot 'et Haechie, en
Jacomijntie Cornelis, j:d; van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 14 April.
Dirk Gommerde van Boesdonk, j:m: en
Dirkje Floris, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 20 April.
Henrik Jansz, j:m: van Wagenbergh, en
Catalijn Anghsten, j:d: tot den Bredaesche polder
(hier getrouwt)

Den 11 Meij.
Cornelis Jansz Deils, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Hilleken Bastiaens, j:d: tot 'et land van Vianen
(hier getrouwt)

Jan Huijberden van Loon, wed: van Digna Cornelis, en
Pieternelle Pieters, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Adriaen Willemsz, j:m: tot 'et Nassouwen polder, en
Helena Willems, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 13 Meij.
Pieter Woutersz van Sinnen, j:m: van Princen-land, en
Maria Adriaens Krijgers, wedu van Adriaen van Donk
(bescheit gegeven om in Princenland te trouwen)

Den 18 Meij.
Henrik Cornelisz Bloems, j:m: van 7 bergen, en
Lijsbet Cornelis, j:d:
(hier getrouwt)

Den 1 Junij.
Huijgh Willemsz, wed: van Margrietie Cornelis van Dongen, en
Maike Jans, j:d: van den Oudenbosch
(hier getrouwt)

Den 5 Junij.
Jan Teunisz, j:m: van Sevenbergen, en
Annetie Jans, wedu 
(bescheit gegeven om tot Amsterdam te trouwen)

[folio 4vs (8)][1664]

Den 6 Junij.
Huijbert Henrix, wed: van Pietertie Peters, en
Aechtie Dingemans, j:d: tot Nassouwen polder
(hier getrouwt)

Govert Teunisz, j:m; tot 'et Sevenbergsche land, en
Maike Jans, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 22 Junij.
Job Adriaensz, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Elizabeth Snepers, j:d: tot 'et land van Rekem
(hier getrouwt)

Den 13 Julij.
Laurens Ariaensz Verhoeven, j:m: van Dussen, en
Delia Cornelisz, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 10 Augusti.
Willem Pietersz van Princenland, j:m: van Willemstad, Soldaet etc., en
Catharina Pieters, j:d: van Sevenbegren
(hier getrouwt)

Den 24 Augusti.
Tpbias Arent, j:m: en
Marijke Cornelis Bloemendael, j:d: beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 19 October.
Matthijs Anthonisz, wed: van Lijsbet Robbrechts, en
Lijsbet Adriaens, wedu van Floris Gerritsz Noot
(hier getrouwt)

Den 9 November.
Cornelis Adams Dingemans, j:m: en
Catalijn Adriaens van der Weide, j:d: beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 15 November.
Embrecht Claesz van de Meebergen, wed: van Catharina Henrix, en
Catharina van Bavel, j:d: van Breda
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 10 December.
Jacob Anthonisz Witbols, wed: van Soetie Lambrechts, en
Anneke Henrix, wedu van Laurens Joppen
(hier getrouwt)

Den 11 Januarij 1665.
Lambert Jansz, wed: van Maike Jans, en
Tanneke Maertens, wedu van Goris Govertsz
(hier getrouwt)

Den 14 Januarij.
Jan Aerden van Breda, j:m: van 7bergen en
Geertruijd Joris Wouters Jorisz, j:d: van de Haghe
(hier getrouwt)

folio 5 (9)][1665]

Den 24 Januarij.
Willem Adriaensz Kuijpers, j:m: van ter Heiden, en
Jetken Jan Corstiaensz, j:d: van 7bergen
(bescheit gegeven om in ter Heiden te trouwen)

Den 25 Januarij.
Cornelis Cornelisz Brand, j:m: van de Hoge Swaluwe, en
Anneke Peters Kobbinghs, j:d: tot Nassouwen Polder
(hier getrouwt)

Jan Lucasz van Welt, wed: van Marijke Cornelis, en
Maike Joosten van Levendael, j:d: van de Leur
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 1 Februari.
Passchier Pieters Oomen, j:m: tot 'et Haechie, en
Maiken Adriaens, j:d: van Hapert
(hier getrouwt)

Den 15 Februari.
Joost Cornelisz, j:m: van Sevenbergen en
Amarensie Jans, wedu van Adriaen Adriaensz
(hier getrouwt)

Den 28 Februari.
Pieter Jansz Bruijntges, j:m: van Sevenbergen, en
Jenneke Willems Ridders, j:d: van Rijen
(bescheit gegeven om te trouwen in Ter Heiden)

Den 4 Meert.
Peter Aertsz van de Swaluwe, wed: van Maike Claes, en
Mechteld Claesz van Groeningen, j:d: van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 11 Meert.
Carel Pietersz de Rijck, wed: van Adriaentie Pieters van Eijck, en
Jenneke Jans, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 18 Meert.
Harmen Jansz van de Hoeve, wed: van Helena Nijssen, en
Anneke Jacobs, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 24 Meert.
Adriaen Allert, wed: schoolmr. tot Dordrecht, en
Teuntie Pieters van der Leeuw, j:d; van 7bergen
(bescheit gegeven om tot Dordrecht te trouwen)

Adrianus Allardt, tr. Antonetta van der Leeuw.
Kinderen:
1. Petrus, ged. Dordrecht 28-6-1666, zoon van Adrianus Allardt en Anthonetta van der Leeuw.
2. Pieternella, ged. Dordrecht 11-1-1668, dochter van Adrianus Allardt en Antonetta van der Leeuw.

Den 25 Meert.
Andries Jacobsz Gastelaer, wed: van lijsbet Adriaens, en
Pieternelle Pauwels van Riel, j:d; van 7bergen
(hier getrouwt)

Quirijn Adriaensz Vrolijk, j:m: van de Swaluwe, en
Marijke Peters van Coelsem, j:d: van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 27 Meert.
Mattheus Ekbertsz, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Catalijntie Willems, wedu van Cornelis Willemsz
(bescheit gegeven om in Nieuw Vossemaer te trouwen)

[folio 5vs (10)][1665]

Den 12 April.
Pieter Claesz Crillaerts, j:m: en
Lijsbeth Marcelis, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Carel Adriaensz, wed: van Neeltie Jans, wonende onder Sevenbegren en
Digne Henrix, wonende onder de Lage Swaluwe.

Den 19 April.
Joost Jansz van Deventer, wed: van Margriet Palemans, en
Adriaentie Teunis, wedu van Willem Willemsz
(hier getrouwt)

Den 22 April.
Jan Pietersz de Roijen, wed: van Henrikje Anthonis de Groot, en
Marij Sleurenburgh, j:d: van Geertruijdenbergh
(hier getrouwt)

Den 6 Meij.
Henrik Cornelis Peters, j:m: van Beek, en
Neeltie Roelands, wedu van Teunis Teunisz
(hier getrouwt)

Den 20 Meij.
Cornelis Adriaensz, j:m: van Sevenbergen, en
Adriantie Willems, j:d: van Tilburgh
(hier getrouwt)

Den 21 Junij.
Gerrit Bartholomeusz van Ots, j:m: en
Cornelia Basen, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 28 Junij.
Willem Dirksz van Teteringen, j:m: en
Martijntie Cornelis, j:d: van ter Heiden
(hier getrouwt)

Den 12 Julij.
Cornelis Stoffels Ardenne, j:m: van Gilse, en
Catalijn Barents, j:d: van Sevenbegren
(hier getrouwt)

Den 15 Julij.
Anthonis Bartholmeusz van Ots, j:m: en
Digna de Haen, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Cornelis Jacobsz van de Hoeff, j:m: van 7bergen en
Bastiaentie Jacobs, j:d: van de Made
(hier getrouwt)

Pieter Joppen, j:m: van Emmikhouen, en
Maike Pieters, j:d: van Strijen
(hier getrouwt)

Pieter Joppen (Pieter van Emmikhouen), j:m: van Emmikhouen (1665), wed: van Maike Peters (1668), otr. (1) Zevenbergen 15-7-1665, tr. Zevenbergen Maike Pieters, j:d: van Strijen, overl. voor 13-5-1668, otr. (2) Zevenbergen 13-5-1668, tr. Zevenbergen Anneke Jans Deils, wedu van Louwerens Adriaen Teeuwen.

Den 2 Augusti.
Mr. Nicolaes Sylvius, j:m: van Leiden, wonende op Swaluwe, en
Anthonette Leenaerts de Licht, j:d: van 7bergen
(hier getrouwt)

Goosen Jans, wed: van Anneke Jans, en
Maike Jans van Gils, wedu van Cornelis Jansz Borgh-graeff.
(hier getrouwt)

folio 6 (11)][1665]

Den 26 August.
Jan Jansz Verhoeff, j:m: van de Made, en
Lijsbeth Henrix, wedu van Cornelis Gabriels
(hier getrouwt)

Den 2 September.
Nicolaes Ambrosius, wed. van Apollonia Adriaens, en
Anneke Cornelis, wedu van Cornelis Jansz
(hier getrouwt)

Den 24 September.
Adriaen Cornelisz van Rosendael, j:m: van Gastel, en
Janneke Willems, j:d: van de Fijnaert
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 21 October.
Robbrecht de Haen, j:m: en
Margariet Steenhouwers, j:d:, beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 7 November.
Engel Jacobsz, j:m: van Sevenbergen en
Cornelia Adriaensz Vermeeren, j:d: van Standdaerbuijten
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 8 November.
Matthijs Weidemans, wed: van Paulijn Goijaerts, en
Marijke van Gilse, j:f: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 29 November.
Willem Henriksz, wed. van Trijntie de Rijke, en
Lijsbet Jacobsz, wedu van Peter Jacobsz Truweel
(hier getrouwt)

Den 14 December.
Peter Cornelisz, j:m: van Caem, en
Digna Rommen, j:d; tot 'et land van Luijk
(bescheit gegeven om tot Kaem te trouwen)

Den 18 December.
Jan Jans Pietersz, j:m: van Oosterhout, en
Lijsken Teunis Driessen, j:d: van de Swaluwe
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 20 December.
Pieter Adriaensz Schellekens, j:m: van Meel, en
Catharina Pieters, j:d: van Heerel
(bescheit gegeven om aldaer of tot Wouw te trouwen)

Den 23 December.
Leendert Anthonis Jansz, j:m: van Gilse, en
Martijntie Henrix Schalke, j:d: van Breda
(bescheit gegeven om in Ter Heijden te trouwen)

Den 3 Januari 1666.
Willem Laurensz, j:m; int Nassouwen Polder, en
Catalijntie Huijbrechts, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

[folio 6vs (12)][1666]

Den 27 Januarij.
Jan Jansz Roeks, j:m; van Reithouen, en
Maike Matthijs, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 8 Februarij.
Adriaen Jacobsz Gastelaer, j:m: van den Oudenbosch, en
Baertgen Hermans, j:d: van Puttershoek
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 1 April.
Pieter Woutersz Booms, j:m: en
Cijken Adriaens, j:d: beide tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 4 April.
Jan Jansz van den Broek, j:m: van Gilse, en
Jenneke Robbrechts, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Claes Anghsten, j:m; tot den Bredaaschen polder, en
Tanneke Gerrits, j:d: van Etten
(hier getrouwt)

Den 26 April.
Thijs Cornelisz, j:m: tot Nassauwen polder, en
Cornelia Jacob Aertsz, j:d: van Sundert
(hier getrouwt)

Adriaen Cornelisz van den Bosch, j:m: van den Oudenbosch, en
Teuntie Meertens, j:d: van Sevenbegren
(bescheit gegeven om te trouwen in ter Heide)

Den 9 Meij.
Cornelis Adriaensz, j:m: van Sevenbergen en
Tanneke Lambrechts
(hier getrouwt met bescheit van Willemstad)

Den 6 Junij.
Cornelis Adam Digmans, wed: van Catalijn Adriaens vander Meide, en
Barbar Pieters Eijks, j:d: van Santvoort
(hier getrouwt)

Den 20 Junij.
Matthijs Cornelisz, j:m: van de Lege Swaluwe, en
Jenneke Rijssen, j:d: tot den Bredaaschen polder
(hier getrouwt)

Den 14 Augusti.
Jan Jacobsz, j:m: van den Oudenbosch, en
Catalijn Digmans, j:d; van onder Oosterhoud
(gegeven bescheit om tot Oosterhout te trouwen)

Den 29 Augusti.
Adriaen Adriaens, j:m: van Andel, en
Heiltie Willems Wistelinghs, j:d: van Heusden
(hier getrouwt)

[folio 7 (13)][1666]

Den 1 September.
Willem Jacobsz, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Lijsbet Willems van Ots, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 12 September.
Jan Petersz, j:m: en
Agnietie Corstiaens, j:d: beide tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 24 October.
Adriaen Woutersz, wed: van Jenneke Jans, en
Jenneke Cornelis, wedu van Huijbrecht Cornelisz
(hier getrouwt)

Den 15 December.
Dirk Pietersz, wed: van Anneke Cornelis, en
Willemke Peters, wedu van Meerten Cornelisz
(hier getrouwt)

Den 23 December.
Aert Adriaensz, j:m: van Sevenbergen en
Jenneke Jans Graeuwmans, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier met bescheit van de Clundert getrouwt)

Denn 9 Februarij 1667.
Jacobus Mattheusz, j:m: van Breda, en
Lijsbet Pieters, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 20 Februarij.
Mr. Paulus Dalen, j:m: van Sevenbergen, en
Anneke Jans, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Jan Willemsz, weduwnaer, en
Anneke Cornelis, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 6 Meert.
Henrik Anthonisz Roskam, j:m: en
Cornelia Fransz vander Veek, j:d: beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 13 Meert.
Job Adriaensz van de Hoeff, wed: van Lijsbet Bartholomeusz, en
Martijntie Louijsz, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 26 Meert.
Jan Gommerde van Boesdonk, wed: van Marijke Jacobs, en
Marijke Wouters Sijssens, wedu van Daniel Joosten van Donk, beide van Sevenbergen
(bescheit gegeven om op de Swaluwe te trouwen)

Den 30 Meert.
Pieter Meertens, j:m: Soldaet, en
Jenneken Andriesz, j:d: 
(hier getrouwt)

Den 4 April.
Anthoni Leenaerts de Licht, j:m: van Sevenbergen, en
Anneke Jans, j:d: van de Swaluwe
(bescheit gegeven om tot Rotterdam te trouwen)

[folio 7vs (14)][1667]

Den 11 April.
Lambrecht Pietersz van Helmond, j:m: van Gilse, en
Adriaentie Laurens, j:d: van de Swaluwe
(hier getrouwt)

Den 8 Meij.
Digman Adamsz, j:m: en
Apollonia Cornelis, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Jan Jansz de Kort, wed: van Barbar Michielsz en
Lijsbet Adriaensz Schoenmakers, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 14 Meij.
Cornelis Meertensz van Rijsbergen, wed: van Pieternelle Bloos, en
Maiken Eemond, j:d: van Sevenbergen
(bescheit gegeven om op de Swaluwe te trouwen)

Den 22 Meij.
Cornelis Cornelisz Truweel, wed: van Susanneke Wiuggh(?), en
Willemken Ariens, wedu van Huijgh jacobsz Clootwijk
(bescheit gegeven om inde Clundert te trouwen)

Den 28 Meij.
Cornelis van der Weide, wed: van Catharijn Michiels en
Digna Cornelis Brouwers, j:d: beide Sevenbergen
(bescheit gegeven om in de Hoeve te trouwen)

Den 19 Junij.
Gerrit Bastiaensz, j:m: van Poepel(?), en
Lijsbet Meertens, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Adriaen Michielsz, j:m: van Alphen en
Jitke Pieters, j:d: van Bloemendael
(hier getrouwt)

Den 3 Julij.
Pleun Andriesz, wed: van Grietie Peters, en
Anneke Jacobs, wedu van Cornelis Rijvens
(hier getrouwt)

Aert Pietersz van Gijsen, j:m: van Geertruijdenbergh, en
Marijke Henrix van Klieshout, j:d: int 'et 7berghsche land
(gegeven bescheit, om tot Geertruijdenbergh te trouwen)

Den 10 Julij.
Gijsbrecht Adriaensz Cnop-rok, j:m: int 'et 7bergsche land, en
Pauwelijntie Lambrechts, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 21 Augusti.
Jan Boudewijnsz Hanoch, wed: Maike Matthijsz woonende tot Geertruijdenbergh, en
Chieleke Maes Baertmans, j:d: van ter Heiden
(hier getrouwt)

Den 20 November.
Dirk Jaspersz, wed. van Grietie Dirks, en
Teuntie Adriaens, j:d: van de Lege Swaluwe
(hier getrouwt)

Adriaen Matthijs Maes, j:m: van Hilvarenbeek, en
Teuntie Jans, wedu van Jan Jansz de Bruijn
(hier getrouwt)

Arij Adriaensz, wed. van Maike Jacobs, en
Maike Jans, j:d: van Bavel
(hier getrouwt)

[folio 8 (15)][1667]

Den 24 November.
Henrik Mattheusz, j:m: van Sevenbergen, Soldaet onder Cap: Aerssens, en
Levijntie Lievens, wedu van Jacob Jacobsz Notenboom
(bescheit gegeven om tot Breda te ttrouwen)

Den 23 December.
Willem Adamsz, j:m: van s Graven-moer, en
Maria Sleurenburgh, wedu van Jan Pietersz de Roij
(hier getrouwt)

Den 1 Januarij 1668.
Nicolaes Cornelis Claesz, j:m: van onder Oosterhout, en
Lijsbet Pietersz, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 5 Februarij.
Jan Dielisz, j:m: van Oosterhout, en
Lijsbet Pieters, wedu van [..]
(hier getrouwt)

Den 8 dito.
Adriaen Anghsten de Clercq, wed: van Maike Jans, en
Henrikje Meertens Verschuren, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 29 Februarij.
Cornelis Adriaensz, j:m: van de Lege Swaluwe, en
Maike Pieters, j:d: van Ginneken
(hier getrouwt)

Den 14 Meert.
Jan Bastiaensz, j:m; van Gastel, en
Sara Claes, wedu van Cornelis Adriaensz
(hier getrouwt)

Den 25 dito.
Pieter Willemsz, wed: van Lijske Jacobs, en
Digna Cornelis, j:d: van onder de Swaluwe
(hier getrouwt)

Claes Jansz, j:m: van Veen, en
Maike Cornelis, j:d: van Uitwijk(?)
(hier getrouwt)

Den 8 April.
Corstiaen Jansz de Bruijn, j:m: tot 'et Sevenbergsche land, en
Maike Peters, wedu van Adriaen Teunisz
(hier getrouwt)

Den 9 dito.
Cornelis Michielsz, j:m: Soldaet onder Cap: Aerssens, en
Peerijntie Gillis, j:d: van Amsterdam
(bescheit gegeven om te trouwen tot Breda)

Den 10 Meij.
Corstiaen Gerritsz Stoop, j:m: van onder de Clundert, en
Jenneke Pieters van Koelsen, j:d: 
(hier getrouwt)

Corstiaen Gerritsz Stoop, j:m: van onder de Clundert, overl. voor 21-12-1670, otr. Zevenbergen 10-5-1668 Jenneke Peters van Koelsen, wedu. van Corstiaen Gerritsz; zij otr. (2) Zevenbergen 21-12-1670 Corstiaen Jansz van Trier, j:m: van Hilvarenbeek.

Andries Joosten Eskens, j:m: van Sevenbergen en
Catalijntie Jans Hertoch, j:d: van Gastel
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 13 dito.
Jan Jansz Mast, j:m: van Etten, en
Eijke Jansz van Woensel, j:d: 
(hier getrouwt)

Pieter van Emmikhouen, wed: van Maike Peters en
Anneke Jans Deils, wedu van Louwerens Adriaen Teeuwen
(hier getrouwt)

Den 20 dito.
Arien Aertsz, j:m: van Lekkerkerk, en
Hilleke Gerrits van der Hoeven, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 12 Junij.
Henrik Cornelisz, j:m: van Rosendael en
Huijbeke Jans, j:d: van Etten
(bescheit gegeven om te trouwen)

[folio 8vs (16)][1668]

Den 29 Junij.
Cornelis Willem Ridders, j:m: van Rijen, en
Adriaentie Anthonis Hollanders, j:d: tot de Baeij
(bescheit gegeven om te trouwen)

Den 12 Augusti.
Servaes Kegels, j:m: van Sevenbergen en
Marijke Cornelis, j:d: van Breda
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 11 November.
Hermanus Munnekes, j:m; van den Oudenbosch, en
Maria van Donk, j:d: van Sevenbegren
(hier getrouwt)

Cornelis Pietersz Sneukelaer, wed: van Marij Cornelisz, en
Anneke Claesz, wedu van Willem Adriaensz
(hier getrouwt)

Den 2 December.
Aelbrecht Jacobsz, j:m: tot de Haghe en
Lijsbet Cornelis, j:d: van ter Heide
(hier getrouwt)

Den 12 dito.
Crijn Huijbrechts van Gageldonk, j:m: van Etten, en
Lijsbeth Jacobs, wedu van Willem Henriks
(hier getrouwt)

Den 19 dito.
Nicolaes vander Voijs, j:m: van s Gravenhage en
Jacomijna van Donk, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Nicolaes vander Voijs, j:m: van s Gravenhage, overl. voor 6-12-1670, otr. Zevenbergen 19-12-1668 Jacomijna van Donk, wedu. van Nicolaes van der Voijs; zij otr. (2) Zevenbergen 6-12-1670 bescheit gegeven om te trouwen in ter Heiden) Joannes Heijneman, j:m: van Rotterdam.

Wouter Jansz, wed: geboortich tot de Haghe en
Willemke Lucas, wedu van Michiel Michielsz
(hier getrouwt)

Den 23 Januari 1669.
Pieter Govertsz, wed: van Anneke Henrix en
Clara Barents, wedu van Pieter Misgeras
(hier getrouwt)

Andries Cornelisz Hagers, wed: van Lijsbet Reijniers en
Magdalena Joosten van Iperen, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Cornelis Adrianesz van Meel, wed: van Catalijntie Jans en
Lijsbet Andiresz, wedu van Jacob Clinkant
(hier getrouwt)

Jan Willemsz, j:m: van Ginneken en
Teuntie Laurens, j:d: van de Lege Swaluwe

Den 30 dito.
Mr. Pieter Pols, wed: van Catalijn Adriaen Stevens, en
Maria Doornix, wedu van Peter Claesz van de Meebergh
(hier getrouwt)

Den 6 Februaij.
Claes Cornelisz, j:m: van Sevenbergen en
Jenneke Cornelis, j:d: mede van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 13 dito.
Huijbrecht Teunisz, j:m: van Etten, en
Marij Abrahams, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 27 dito.
Matthijs Lodewijx, wed. van Grietie Jacobs, en
Heiltie Jans, j:d: tot 'et land van Luijk
(hier getrouwt)

Den 3 Meert.
Jan Frederijx Ruijters, j:m: en
Petronella Sophianus, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Cornelis Adriaensz, j:m: tot Nassouwen Polder, en
Jenneke Teunis, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

[folio 9 (17)][1669]

Den 16 dito.
Pieter Cornelisz Brouwers, j:m: en
Grietie Willems Polders, j:d: beide van Sevenbergen
(bescheit gegeven op de Hoeve)

Den 31 dito.
Mr. Barent Molemans, wed. van Marijtie Gijsberts, en
Ermptie Jans Kranenburgh, wedu van Gillis Harmensz Daelder
(bescheit gegeven op Alphen in Rijnland)

Den 7 April.
Joris Jansz Burgh-graeff, wed: van Barber Michielsz, en
Celijke Cornelis, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 14 dito.
Cornelis Henriksz de Graeuw, j:m: van Sevenbergen en
Peternella Jans, j:d: uit de Haghe
(hier getrouwt) 

Den 28 dito.
Henrik Corstiaensz Geleijnen, j:m: en
Peternella Jacobs van de Graeff, j:d:, beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 12 Meij.
Gerrit Adriaensz van Rijkenvorssel, j:m: met
Marij Adriaensz van Moleschot, j:d:
(hier getrouwt)

Den 19 Meij.
Jan Meertensz van Sluijs, j:m: tot 'et 7bergsche land, en
Lijsbet Jansz Plaisier, j:d: van ter Heiden
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 2 Junij.
Joost Jansz van Meel, wed: van Catalijn Jansz, en
Adriaentie Jans van Tilburgh, j:d: tot 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Jan Jansz Stapels, j:m: van Teteringen en
Maiken Anthonisz, j:d: tot de Moerdijk
(hier getrouwt)

Cornelis Gerrits van Meel, wed: van Maiken Adnries en
Pleuntien Aerdsz, j:d: van de Lege Swaluwe
(hier getrouwt)

Jan Jacobsz, j:m: en
Lijsbet Harmens, wedu van Leendert Pieters, beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 11 Augusti.
Jacob Cornelisz Dingemans, wed: van Agnetie Dirks en
Geertruijd Gijsbrechts, j:d: van Breda
(hier getrouwt)

Den 15 Augusti.
Jacobus van Riel, j:m: tot 'et Sevenbergsche land, en
Matthijske Anthonisz den Engelsche, j:d: van de Swaluwe
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 22 September.
Adriaen Cornelisz, j:m: van Ginneken en
Janneke Stevens, j:d: van Etten
(bescheit gegeven om in Princeland te trouwen)

Den 29 dito.
Cornelis Adriaens Huijsmans, wed: van Catalijn Thielen en
Jenneke Adriaens Broeren, j:d: tot Nassouwen Polder
(hier getrouwt)

Den 3 October.
Adriaen Lambrechts, wed: van Jacomijntie Cornelis en
Catalijntie Dielis, wedu van Dionijs Bloemaerts
(hier getrouwt)

Den 20 October.
Jan Willem Peter Heiligers, j:m: van ter Heiden, en
Jenneke Jan Adriaen Canters, j:d: van Rijen
(hier getrouwt)

[folio 9vs (18)][1669]

Den 17 November.
Adriaen Jansz Hollander, wed: van Lijsbet Fransz, en
Marijke Jans van Opstal, j:d: van ter Heiden
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 23 dito.
Monsr. Joannes Dingemans, j:m: van de Hooge Swaluwe en
Juffr. Anna Korenkopers, wedu. van den burgemr Marinus Floren
(bescheit gegeven om tot Etten te trouwen)

Den 27 dito.
Wouter Dirksz van Spaendonk, wed. van Maike Jacobs, en
Adriaentie Gerrits, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 11 December.
Daniel Verbrugge, wed: van Cornelia Cornelisz, van
Marijke Stoffels Verhoeven, j:d: van de Clundert
(hier getrouwt)

Den 22 dito. [=22-12-1669]
Anthonis Jansz van Opstal, wed: van Laurenske Henrix, en
Pieternelle Matthijsz Visscher, j:d: van de Leur
(bescheit gegeven om te trouwen)

Den 29 Januari 1670.
Cornelis Adriaensz, wed: van Maike Peters, en
Digna Teunis, wedu van Jan Aertsz, beide vande Lege Swaluwe
(hier getrouwt)

Den 12 Februari.
Adriaen Cornelisz, j:m: uit de Haghe, en
Heiltie Adriaens, wedu van Adriaen Henrixe
(hier getrouwt)

Den 26 dito.
Jan Baptist Goede Soon, j:m: van Dendermonde, en
Adriaentie Claes Brouwers, wedu van Jacob Dirxen
(hier getrouwt)

Jan Baptist Goede-Soon, wed. van Adriaentie Claes Brouwers, otr. (1) Zevenbergen 26-2-1670 Adriaentie Claes Brouwers, wedu van Jacob Dirxen, otr. (2) Zevenbergen 21-2-1674 Catalijntie Huijbrechts, j:d: van Etten.

Den 19 Meert.
Pieter Jacobsz van Leeuwen, wed: van Jenneke Driessen, Soldaet onder Cap. Jisselmuijden, en
Jacomijntie Jacobs, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 21 dito.
Jacobus Jansz de Man, j:m; van de Fijnaert, en
Adriaentie van Riel, j:d: uit ét 7bergsche land
(bescheit gegeven om in de Fijnaert te trouwen)

Den 4 April.
Adriaen Adriaensz Dogge, wed: van Lijsbet Jacobs Kent, en
Marijke Joosten, j:d: van Wagenbergh
(hier getrouwt)

Den 1 Meij.
Marinus Pietersz van Sluijs, j:m; uit 'et 7bergsche land, en
Maike Huijben, j:d: van de Hoge Swaluwe
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 4 dito.
Gijsbert Gijssen de Haen, j:m: van Sevenbergen en
Maike Gerrits, wedu van Abraham van Dongen
(hier getrouwt)

Anthonij Jansz de Roij, j:m; van de Hoeve, en
Catalijntie Leenderts, wedu van Frans van Eindhouen
(hier getrouwt)

Matthijs Adriaen Peters, j:m: van Meel, en
Cornelia Aerden, j:d; van ter Heiden
(hier getrouwt)

Den 11 dito.
Pieter Meertensz, j:m; uit de Haghe en
Jenneke Dirks, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

[folio 10 (19)][1670]

Den 11 dito. [=11-04-1670]
Jacob Cornelisz, j:m: van Meel, en
Catalijn Adriaens, j:d: van de Hoeve
(hier getrouwt)

Adriaen Jansz, wed: van Cornelia Sprangers, en
Marijke Andries, j:d: van Smits-hoek
(hier getrouwt)

Den 1 Junij.
Adam Willemsz Luijcx, j:m: van Sevenbergen en
Magdalena Joosten van IJperen, wedu. van Andries Hagers
(hier getrouwt)

Den 8 dito.
Adriaen Dielisz van Leeuwen, j:m: van ter Heiden, en
Anneke Sijmon Cornelisz, j:d: van Rijen
(hier getrouwt)

Den 15 dito.
Jan Adriaensz, j:m: van Rijsbergen en
Aeltien Anghsten, wedu. van Jan Nijssen
(hier getrouwt)

Den 29 dito.
Cornelis Anthonis Roskam, wedr. van Jenneke Huijbrechts, en
Helena Servaes Bloem, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 4 Julij.
Cornelis Dingemans, wed: van Maike Willems, en
Adriaentie Jans, wedu. van Cornelis Anghsten
(bescheit gegeven om te trouwen in de Swaluwe)

Den 3 Augusti.
Pieter Matthijsz, j:m: uit 'et 7bergsche land, en
Neeltie Cornelis, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt)

Den 10 Augusti.
Corstiaen Moelaert, j:m: van Sevenbergen en
Aeltie Jans, wedu. van Jan Cornelisz van der Heide
(hier getrouwt)

Den 24 dito.
Adriaen Voorhoff, j:m: van Sevenbergen en
Catalijntie Jans, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Jan Adriaensz van Heusden, j:m: van Heusdenhout, en
Cornelia Cornelisz van Tilburgh, wedu van Henrik Corstiaensz
(hier getrouwt)

Den 7 September.
Jan Embrechts van Schendel, j:m: en
Bastiaentie Joosten, j:d: beide uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Dirk Pietersz, wed: van Willemke Peters en
Catalijntie Laurens, wedu van Willem Jansz van Varen
(hier getrouwt)

Den 21 dito.
Cornelis Jansz van Ginneken, wed: van Marij Aerden, en
Anneke Cornelis, wedu van Jan Cornelisz Bus
(hier getrouwt)

Den 11 October.
Bastiaen Cornelisz Besemer, wed: van Soetie Willems, en
Maike Meertens van der Zijde, wedu. van Claes Claesz van Noort
(bescheit gegeven om inde Clundert te trouwen)

Den 12 dito.
Huijbrecht Andriesz, j:m: van Wagenbergh en
Maike Peter Corstiaensz, j:d: op de Blauwe Sluijs
(hier getrouwt)

Den 19 dito.
Passchier Peters Oomen, wed. van Maike Adriaens van Hapert, en
Anneke Peters van Hulten, wedu van Wouter Gerrits
(hier getrouwt)

[folio 10vs (20)][1670]

Den 9 November.
Daniel Jansz Bruijnties, j:m: met
Eva Pieters, wedu. van Adriaen Michielsz
(hier getrouwt)

Den 6 December.
Joannes Heijneman, j:m: van Rotterdam, en
Jacomijna van Donk, wedu. van Nicolaes van der Voijs
(bescheit gegeven om te trouwen in ter Heiden)

Den 7 dito.
Corstiaen de Bruijn, j:m: uit Walsch-land, en
Anneke Dirx, wedu. van Govert Jansz
(hier getrouwt)

Den 21 dito.
Corstiaen Jansz van Trier, j:m: van Hilvarenbeek, en
Jenneke Peters van Koelsen, wedu. van Corstiaen Gerritsz
(hier getrouwt)

Den 26 dito.
Peter Stoffelen Dijkers, wed: van Heiltie Jacobs Grauwmans, en
Grietie Reijniers Jansz, j:d: uit de Haghe
(hier getrouwt)

Den 1 Januarij 1671.
Michiel Claesz van Eijk, j:m: van Arendonk, en
Pieternelle Laurens, j:d: van de Swaluwe
(hier getrouwt)

Den 14 dito.
Adriaen Broeren, wed: van Lijsbet Teunisz, en
Adriaentie Willems, wedu. van Cornelis de With
(hier getrouwt)

Gelt ook:
Jan Teunisz van der Heiden, wed: van Adriaentie Gerrits Peukels, en
Cornelia Willems Hikspoors, j:d: van Tilburgh

Den 16 dito.
Joannes van den Briel, j:m: van Etten, en
Lijsbet Adriaen Stappers, j:d: uit 'et 7bergsche land
(bescheit gegeven op Gastel)

Den 21 dito.
Joris Benedictus van der Noodt, wed: van Digna Meertens en
Anneke Harmens, wedu. van Teunis Adriaensz
(hier getrouwt)

Joris Benedictus van der Noodt, wed: van Digna Meertens, overl. voor 28-11-1674, otr. (1) Digna Meertens, otr. (2) Zevenbergen 21-1-1671Jenneken Hermens, wede. van Joris Benedictus van der Noot geboren te Middelburg wonende alhier (1674); zij otr. (2) Zevenbergen 28-11-1674 Pieter Aartsz van de Swalue, wedr. van Mechtelt Claasz van Groeningen.

Den 18 Februarij.
Pieter Willemsz Verhoeven, wed: van Maike Jans, en
Eijke Adolphs, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Gelt ook:
Embrecht Jansz van de Swaluwe, j:m: en
Cornelia Matthijsz Notenboom, j:d: beide van Sevenbergen

Den 11 Meert.
Joannes Laurentius de Merode, der beider Rechten en medecijnen Licentiaet En Doctor in de vrije Konsten, j:m: van Visel, en
Juffr. Geertruijd de Morera, wedu. van Dr. Abrahamus Pols
(hier getrouwt)

De heer Joannes Laurentius Merode, wed: van Juffr. Geertruijd de Morera, otr. (1) Zevenbergen 11-3-1671 Juffr. Geertruijd de Morera, wedu. vanm Dr. Abrahamus Pols, otr. (2) Zevenbergen 3-7-1672 (bescheit gegeven op Etten) Juffr. Albertina van Donghen, j:d: van Willemstad.

Den 22 dito.
Peter Jansz Dirken, j:m: met
Lijsbet Laurens, j:d: beide van ter Heiden
(hier getrouwt)

Gelt ook:
Jan Abramsz van Dongen, j:m: en
Ariaentie Wouters, j:d: beide van Sevenbergen

Den 27 dito.
Eldert Jansz, j:m: van de Clundert en
Pieterke Cornelis, wedu. van Gerrit Nijssen
(hier getrouwt)

[folio 11 (21)][1671]

Den 26 April.
Arien Robbrechts Leenderts, j:m: en
Claesken Adriaens, j:d: beide uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 17 Meij.
Cornelis Robbrechts Amijrant, j:m: van Bavel, en
Teuntie Peters, j:d: van ter Heijden
(hier getrouwt)

Den 18 dito.
Dirk Jansz van Sprangh, wed: van Cijke Jansz van Bavel, en
Marija Stevens, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Gelt mede:
Crijn Adriaensz, wed: van Marijke Pieters, en
Pleuntie Pieters, j:d: van ter Heiden.

Den 30 dito.
Jan Meertensz Vermeeren, wed: van Ariaentie Anthonis van Bavel, Soldaet onder Cap. Wilsen(?), en
Stijntie Meertens, j:d: uit 'et Sevenbergsche land
(bescheit gegeven om inde Clundert te trouwen)

Den 27 Junij.
Crijn Thomasz van Rijkenvorsel, j:m: uit 'et Clundertsche land, en
Jenneke Jacobs van der Heiden, j:d: van Sevenbergen
(bescheit gegeven om tot Rukveen te trouwen)

Den 3 Julij.
Bartholomeus Cornelisz Weijmans, wed: van Maiken Adriaens, en
Grietie Adriaens, j:d: uit de Heininge
(hier getrouwt)

Den 8 Augusti.
Jan Sameland, j:m: van Oldenzeel, en
Maike Slanghwijk, j:d: van 7bergen
(bescheit gegeven op Stantdaerbuijten)

Den 23 dito.
Paulus Adriaensz, j:m: uit 'et 7bergsche land, en
Lijsbet Govert Cornelisz, j:d: van Teteringen
(hier getrouwt)

Den 8 November.
Peter Jacobsz Vlamingh, j:m: en
Heiltie Cornelisz van de Laek, j:d: beide van Ginneken
(hier getrouwt)

Den 14 dito.
Cornelis Cornelisz de Hoorn, j:m: van ter Heiden, en
Margrietie Fransz van Schijndel, j:d: van Dongen
(bescheit gegeven op ter Heijden)

Den 16 dito.
Pieter Adriaen Crillaerts, j:m: van Delff, en
Anna van Berkel, j:d: van Gilse
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 13 December.
Mr. Paulus Dalen, wed: van Anneke Jans, en
Juffr. Paulina de Morera, wedu. van den burgermr. Leendert Cloostermans
(hier getrouwt)

Den 20 dito.
Bastiaen Jansz, j:m: uit 'et Clundertsche land, en
Marijke Roelants, wedu. van Claes Aertsz Prins
(hier getrouwt)

Den 27 dito.
Meerten Adriaensz, j:m: uit de Heijninge, en
Teuntie Pieters, j:d: van de Fijnaert
(hier getrouwt met attestatie van daer)

Den 10 Januarij 1672.
Aert Adriaensz, wed. van Maike Jans, en
Peerke Teunis, j:d: van de Made
(hier getrouwt)

[folio 11vs (22)][1672]

Den 19 Januarij.
Robbrecht Haen, wed: van Margarita Steenhouwers, en
Margarita Boesdonk, wedu. van Michiel Haghens
(bescheit gegeven op Stantdaerbuijten)

Den 10 Februarij.
Frans Pietersz, j:m: uijt 'et Clundertsche land, en
Maike Jacobs, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 17 dito.
Adriaen Cornelisz, j:m: van Oosterhout, en
Maike Jans, j:d: uit 'et 7bergsche land 
(hier getrouwt; gelt(?) ook)

Adriaen Robbrechts van Gils, j:m: en
Heiltie de Haen
, j:d: beide van Sevenbergen

Den 3 Meert.
Adriaen Jansz Smits, Soldaet onder de Cap: majoor Parcheval, en
Aeltie Jacobs, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Henrik Jansz Smidt, wed: van Cijken Arisz, en
Maike Reijniers, wedu. van Adriaen Jacob Wiercken
(bescheit gegeven op de Swaluwe)

Den 13 dito.
Jan Meertensz, j:m: uit de Haghe en
Catalijn Jans, j:d: van Teteringen
(hier getrouwt)

Den 30 dito.
Corstiaen Moelaert, wed: van Aeltie Jans, en
Marijke Steenhouwers, j:d: beide van Sevenbergen
(bescheit gegeven op de Clundert)

Den 10 April.
Willem Provo(?), j:m: van Breda, en
Geertruid van der Heiden, j:d: van 7bergen
(hier getrouwt)

gelt ook:
Jan Wouters Wijtens, j:m: van de Leur, en
Cornelia Gerrits Stoop, wedu. van Commer Pieters van der Hoeven

Den 18 dito.
Jan Embrechts van Schendel, wed: van Bastiaentie Goossen, en
Teuntie Laurens, wedu. van Jan Willemsz van Ginneken
(hier getrouwt)

Cornelis Westdijk, wed: van Adriaentie Rombouts, en
Marijke Henrix, wedu. van Meerten Cornelisz van Herentals
(hier getrouwt)

Den 1 Meij.
Paulus Schoenmakers, j:m:
Dirkje Arent, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 15 dito.
Aert Moelaert, wed: van Ariaentie Corstiaens, en
Aletta Dalen, wedu. van Mr Jan Ernst
(hier getrouwt)

Cornelis Laurens de Bruijn, j:m: uit Nassouwen polder, en
Aeltie Cornelis van de Water, j:d; van Raemsdonk
(hier getrouwt)

Pieter Adrianes Bartels, wed: van Catalijn Anthonisz, en
Maike Meertens, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Gabriel Robbrechts, j:m; van ter Heiden, en
Jenenke Leenderts, j:d: van de Swaluwe
(bescheit gegeven op de Swaluwe)

[folio 12 (23)][1672]

Den 26 dito.
Pieter Willemsz Luijcx, j:m: en
Soetie Jans van Ots, j:d:, beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 3 Junij.
Jacob Willemsz, wed: van Lijntie Jacobs, en
Evertie Dames, j:d: van Buren
(bescheit gegeven op Dordrecht om te trouwen)

Den 6 dito.
Henrik Anthonis, j:m: van Sevenbergen, en
Marijke Willems, j:d: van Tilburgh
(hier getrouwt: gel..(?) ook)

Dirk Cornelisz van den Santbergh, wed: van Catalijn Cornelisz, en
Willemke Jans, j:d: van Wagenbergh

Den 2 Julij. 
Henrik Corstiaensz Geleijnen, wed: van Pieternelle van de Graeve, en
Catalijn Jacobs, wedu. van Daniel Floreijnen
(bescheit gegeven op Standaerbuiten)

Den 3 dito.
Adriaen Visschers, j:m: en
Jenneke Cornelis de Roij, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt; gel..(?) ook)

Job Pauwels Barel, j:m: van Sevenbergen en
Marij Cornelis, j:d: van de Leur

De heer Joannes Laurentius Merode, wed: van Juffr. Geertruijd de Morera,
Juffr. Albertina van Donghen, j:d: van Willemstad
(bescheit gegeven op Etten)

Den 14 Augusti.
Jacobus Huijgens, j:m: van Gouda, en
Maike Cornelis van de Hoeve, wedu. van Cornelis michielsz
(bescheit gegeven om tot Breda te trouwen)

Den 3 September.
Peter de Hoon, j:m: uit 'et 7berghsche land en
Catalijntie Dombre, wedu. van Jan Cornelis Groenendijk
(bescheit gegeven op Stantenbuijten)

Den 6 dito.
Anthonij Petersz, j:m: van Oosterhoudt en
Margriet Adriaensz Ficq, j:d: mede van Oosterhout 
(bescheit gegeven om aldaer te trouwen)

Den 5 October.
Joost Adriaensz, j:m: van Gastel en
Catalijn Cornelisz, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 23 October.
Willem Claesz van Eijck, j:m: van Arendonk en
Marijke Peters van Wagenbergh, wedu. van Adriaen Jansz
(hier getrouwt)

Den 30 dito.
Jacob Willemsz Heert, j:m: uit 'et 7bergsche land en
Aeltie Abrahams Maes, j:d: van Oosterhout
(hier getrouwt; ge..(?) ook)

Cornelis Willemsz Ridders, wed. van Adriaentie Anthonis en
Jenneke Dirx, wedu. van Peter Meertens

Den 13 November.
Cornelis Anthonisz, j:m: en
Anneke Guilljaems, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt; ge..(?) ook)

Aert Cornelisz van de Swaluwe, j:m: van 7bergen, en
Adriaentie Jacobs, j:d: uit 'et Sevenbergsche land.

[folio 12vs (24)][1672]

Den 19 November.
Cornelis Adriaens, j:m: van Chaem, en
Catalijn Rombouts, j:d: van ter Heiden
(bescheit gegeven, om aldaer te trouwen)

Den 11 December.
Frans Dirksz van den Hooff, j:m: uit 'et 7bergsche land, en
Marijke Aerden, j:d: van de Made
(hier getrouwt)

Den 14 dito.
Cornelis Aertsz Barel, wed: van Anneke Peters Broeren, en
Amarenske Jans Boesdonk, wedu. van Joost Cornelisz
(hier getrouwt)

Cornelis Aartsen Barel, wed: van Anneke Peters Broeren (1672), wedr. van Amarensken Jans geboortig van Sevenbergen (1677), otr. (1) Anneke Peters Broeren, otr. (2) Zevenbergen 14-12-1672, tr. Zevenbergen Amarenske Jans Boesdonk, wedu. van Joost Cornelisz (1672), otr. (3) Zevenbergen 24-3-1677, tr. Zevenbergen Eva vander Kragt, j:d: van Haarlem.

Den 1 Januari 1673.
Teunis Adamsz Koomans, j:m: van Oosterhout, en
Teuntie Willems, wedu. van Arien Arijensz Boer
(bescheit gegeven op S..(?))

Den 15 Februarij.
Jan Gijsbrechts Roumantels, wed. van Catalijn Stoffelen, en
Maike Jans, wedu. van Dirk Claes van den Biochelaer
(hier getrouwt)

Den 22 dito.
Cornelis Jansz van Ossen-blok, j:m: van Etten en
Neeltie Goverts, j:d: van Caem
(hier getrouwt)

Den 8 Meert.
Jasper Jeremiasz van der Klos, wed. van Ariaentie Teunis vande Swalue, en
Ariaentie Jans de Deucht, j:d: van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 31 dito.
Adriaen Dielis Brouwers, wed. van Marij Gerrits, en
Maike Lambrechts, wedu. van Pieter Jansz
(hier getrouwt)

Den 9 April. [=09-04-1673]
Philippus Arent, j:m: van Sevenbergen en
Anna Walburgh, j:d: van Dordrecht
(hier getrouwt)

Den 30 dito.
Adam Cornelisz de Roij, j:m: en
Cornelia Jans van Ots, j:d: beide van Sevenbergen
(hier getrouwt; ge..(?))

Cornelis Leendertsz, wed. van Cornelia Adriaens en
Martijntie Jans, j:d: van Sevenbergen

Den 19 Meij.
Stoffel Pietersz Dijkers, j:m: van Sevenbergen en
Marij Reijniers, j:d: van Roermonde
(bescheit gegeven op Rukveen)

Den 21 dito.
Jan Jansz Smits, j:m: van Stuijvesand, Soldaet onder de hr. Cap. Paschere(?) en
Cecilia Cornelis, wedu. van Joris Jansz Burgh-graeff
(bescheit gegeven ter Heiden)

Den 27 dito.
Cornelis Jansz Verhooff, j:m; van de Made, en
Adriaentie Adriaen Wierken, j:d:
(bescheit gegeven op de Swaluwe)

Den 11 Junij.
Cornelis Willemsz van Gelder, j:m: en
Katrijntie Jans Hollander, j:d; beide van Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 23 Julij.
Jan Willemsz, wed: van Digna Meertens van Boeijmeer, en
Cijken Adriaens de With, wedu. van Peter Woutersz Booms
(hier getrouwt)

Den 30 dito.
Adam Huijbertsz Verkuijl, wed. van Geertruijd Aert Everts, en
Maike Cornelis, wedu. van Jan Adriaens de With
(hier getrouwt)

[folio 13 (25)][1673]

Den 17 Augusti.
Jonkhr. Henrik van Cuijck van Mierop, Vendrich van de Hr. Cap. Croon, en
Juffr. Cornelia van Dam, j:d: van s Gravenhage
(hier getrout op bescheidt uit de Clundert)

Den 12 September.
Embrecht Claesz, wedr. van Catalijntie Jacobs, en
Neeltie Daniels, van der Goude [=Gouda ?] 
(bescheit gegeven op Breda)

Den 5 November.
Claes Cornelis Haghens, wedr. van Cijke Adriaens Meijde, en
Maike Ariens van Asch, j:d: van Schoonhoven
(hier getrouwt)

Den 19 dito.
Dirk Jans Toebak, j:m: uit 'et 7berghschen land, en
Jenneke Goosen, j:d: uit Nassouwen polder
(hier getrouwt)

Den 3 December.
Adriaen Jacobsz van Arendonk, j:m: van Sevenbergen en
Marijke Willems, j:d: van de Clundert
(hier getrouwt; ge..(?) ook)

Henrik van Oudewater, wed: Soldaet onder de hr Cap. [..] en
Grietie Kouwens(?), wedu. van Jan van den Broek
(met bescheit uit Sluis in Vlaenderen)

Den 20 dito.
Peter Teunis van Loon, j:m: uit de Haghe en
Peternelleke Molemans, wedu. van Henrik Pelgrims
(hier getrouwt)

Den 24 Januari 1674.
Peter Marinusz de Vos, j:m; van Sevenbergen en
Lijsbet Corstiaens, wedu. van Willem Pauwels
(hier getrouwt)

Den 14 Februarij.
Jan Laurens de Groot, j:m: en
Margriet Marcelis Canter, beide van 7bergen
(hier getrouwt)

Den 21 dito.
Jan Baptist Goede-Soon, wed. van Adriaentie Claes Brouwers, en
Catalijntie Huijbrechts, j:d: van Etten
(hier getrouwt)

Den 28 dito.
Lodewijk Matthijs, wedn. van Jenneke Cornelis, en
Cornelia Jacobs, wedu. van Matthijs Cornelis
(hier getrouwt)

Den 11 Meert. [=11-03-1674]
Jan Cornelisz van Dongen, j:m: uit 'et 7berghsche land, en
Marij Claes Bressers, j:d: van ter Heijden
(hier getrouwt)

Den 8 april.
Pieter Teunisz, j:m: uit 'et 7berghsche land, en
Cornelia Teunisz, j:d: van Wagenbergh
(hier getrouwt)

Denn 29 April.
Joannes Ducq, j:m: van Willemstad, en
Jenneke Marcelis Canter, j:d: van 7bergen
(getrouwt inde Hoeve, met bescheid van daer)

Den 6 Meij.
Cornelis Adriaens Meijts, j:m: van Meel, en
Jenneke Anthonis Meertens, j:d: uit 'et 7bergsche land
(hier getrouwt)

Den 9 dito.
Cornelis Pietersz Boertie, j:m; van de Fijnaert, en
Bastiaentie Davids Verdoolt, j:d: van Sevenbergen
(bescheit gegeven op Geertruijdenbergh)

[folio 13vs (26)][1674]

Den 13 Meij.
Cornelis Adriaansen, j:m: wonende in 't Sevenbergsland en
Cornelia Cornelisz van Tilburg, wonende mede alhier

Den 20 Meij.
Jan Stevensen, j:m: van ter Heijden, en
Dingna Dirx, j:d: van onder Oosterhout
(hier getrout)

Den 3 Juni.
Dingman van der Biesen, j:m: uijt het Sevenb. land en
Cornelia Janzsen Tak, j:d: van de Lege Swalue
(hier getrout)

Den 1 Juli.
Jan Meertensen Brakel, j:m: en
Cornelia Adriaans, j:d: beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Den selvden.
Adriaan Jansen Verhoeven, j:m: van Teteringen en
Maia Jansen, j:d: van Gastel, beijde woonende in 't Sevenbergse land
(hier getrout)

Den 17 Juni.
Gerrit Adriaansz van Helden, j:m: en
Pietertje Pieters, beijde woonende in 't Clunders land
(alhier getrout op bescheijd van de Clundert)

Den 22 Juli.
Mr. Pieter Pols, wedr. van Maria Dolknix(?) en
Helena de Vet, j:d: van Sevenbergen, beijde woonende alhier
(hier getrout)

Den 22 juli ondertrout.
Stoffel Pietersz Dijkers, wedr. van Marijke Reijniers en
Martijntje Laurens, j:d: beijde van Sevenbergen en wonende in de Moerdijk
(De Bruijdegom den 23 Juli overleden)

Den 5 September.
Adriaan Adriaansz Oom, wedr. van Adriaantje Cornelis, geboortig van de Swalue, woonende in de Moerdijk, en
Lijsebet Cornelis van den Broek, j:d: van Sevenbergen en woonende alhier
(hier getrout)

Den 16 September.
Gerrit Egbertsz, wedr. van Catlijntje Jacobs van Riel, geboortig uijt Sevenbegrs land en woonende in Nassaouws Polder, en
Adriaantje vander Burg, wede. van Jan Thomassen Burg-graaf, wonende in 't Sevenbergs land en geboortig van de Made
(hier getrout)

[folio 14 (27)][1674]

Den 2 September. 
Adriaan Govert Meertensz, j:m: van ter Heijden en
Jenneken Jans de Jong, j:d: van onder Oosterhoudt woonende in 't Sevenbergs land
(bescheijd gegeven op ter Heijden)

Den 21 October.
Jacob Jorisz Burg-graaf, j:m: uijt het Sevenbergs land en
Adriaantje Jans, j:d: van Dongen, wonende beijde in 't Sevenbegrsland
(hier getrout)

Den 30 October.
Cornelis Jansz Verbruggen, wedr. van Helena Cornelis wonende alhier, en
Cornelia Adriaans, j:d: van Sundert wonende tot Hoogstraten
(bescheijd gegeven op Rosendaal)

Den 4 November.
Geurt Moors, j:m: van Roermonde, en
Stoffelijntje Pieters, j:d: van Sevenbergen, beijde in de Moerdijk(?) 
(hier getrout)

Den 28 November.
Pieter Cornelisz Breek, j:m: van ter Heijden wonende te Breda, en
Klaaske Adriaans Doge, wede. van Arien Robbregts Leenderts, woonende tot Sevenbergen
(hier getrout)

Den 18 November.
Michiel Jacobsz, j:m: van de Hoeve wonende in Blommend[aal], en
Jenneke Meertens Brockels, j:d: van Sevenbergen, wonend ealhier
(hier getrout)

Den 28 November.
Pieter Aartsz van de Swalue, wedr. van Mechtelt Claasz van Groeningen en
Jenneken Hermens, wede. van Joris Benedictus van der Noot, geboren te Middelburg, wonende alhier.
(hier getrout)

Den 30 December.
Robbregt Pietersz, j:m: van de Hoge Swalue en
Teuntje Jans Komans, wede. van Cornelis Krijnen van der Gijp, beijde wonende in 't Clundertse lande
(bescheijd gegeven op de Clundert)

Den 2 Januarij. [=02-01-1675]
Cornelis Jansz Rops, j:m; uijt de Hage, en
Grietje Willems van den Bogaart, wede. van Adriaan Hermensz, geboortig van Breda, beijde aan den Dwarsdijk 
(hier getrout)

Den 24 Januarij. [=24-01-1675]
Cornelis Maartensz, j:m: van Ekeren en
Anneke Gerrits Swaans, j:d: van 't Slijkgat, beijde wonende aldaar
(hier getrout)

[folio 14vs (28)][1675]

Den 10 Februari.
Corstiaan de Bruijn, wedr. van Anneke Dirken, geboortig uijt Wals Land en
Jenneke Jans van Tilburgh, j:d: onder Oosterhoud, beijde woonende aan den Dwers-dijk
(hier getrout)

Den 14 Februari.
Daniel Jansen Bruijntgens, wedr. van Jeske Pieters, wonende in 't Sevenbergsland en
Maiken Gielis, j:d: van ter Heijden, wonende op Wagenberg
(bescheijd gegeven op ter Heijden)

Den 20 Februari.
Leendert Cornelisz Nagtegaal, j:m: van Heer-Jans-Dam en woonende alhier, en
Leentje Aarts, j:d: van Lekkerkerk
(hier getrouwt)

Den 24 Februari.
Adriaan Cornelisz van Dongen, j:m: woonende in 't Zevenbergs-land en
Marijke Jans, j:d: van de Swalue
(op de Swalue getrout sonder onse attestatie)

Den 27 Februari.
Eldert Jansz vander Dussen, geboortig van de Clundert, wedr. van Peerken Cornelis Hagens en
Margriet Dielis, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 2 Meert.
Diederik Ducq, j:m: geboren op 't fort Noortdam en wonende aldaar, en
Digna van Boesdonk, j:d: uijt het Zevenbergs land en woonende in Nassauwe polder
(bescheijd gegeven op Stand-daar buijten te trouwen)

Den 3 Meert.
Martinus Jacobsz Veerman, j:m: uijt het Clunders-land en
Lijsebet Dirken, wede. van Claas Arien Goosens, beijde woon(ende) aan de Rovaart onder de Clundert
(hier getrout, op attestatie)

Den 13 Meert.
Pieter Jacobsz Noteboom, j:m: uijt Bloemendaal en
Marike Marinus de Vos, j:d: van Zevenbergen, beijde wonende alhier
(hier getrout)

Den 22 Meert.
Reijnier Pietersz Kalkereer, j:m: geboren en wonende hier en
Lisjbeth Willems van Dierendonk, j:d: van Vlissingen en woonende aldaar
(bescheijd gegeven op Vlissingen om te trouwen)

[folio 15 (29)][1675]

Den 3 April.
Jan Willemsz Smid, wedr. van Cijke Adriaans de With, geboortig van Zevenbergen en
Adriaantje Cornelis, wede. van Adriaan Steenhouwers, geboortig uijt het Haagje, beijde woonende alhier
(hier getrouwt) 

Den 21 April.
Geerit Jansz van der Dussen, j:m: van de Clundert en
Lijsebet Cornelisz Vermeeren, j:d: van Zevenbergen
(hier getrouwt) 

Matthijs Adriaansz, wedr. van Cornelia Aarden, van Meersel geb..(?) en
Digna Cornelis van de Leur, j:d: van onder de Leur
(hier getrouwt) 

Den 12 Meij.
Geerit van Mourik, j:m: van Asperen en
Susanna Korenkopers, j:d: van Zevenbergen
(hier getrouwt) 

Jacob Crijten, j:m: uijt het land van Luijk, corporaal etc., en
Maria Henriks, j:d: van Zevenbergen 

Pieter Marinusz van de Swalue, j:m: van Zevenbergen en
Maike Gerrits, wede. van Gijsbrecht de Haan, van Ouwerkerk
(hier getrouwt)

Aart Cornelisz van de Swalue, wedr. van Ariaantje Jacobs en
Marike Mattheus, j:d: van Wagenberg
(hier getrouwt)

Adriaan Corstiaansz Snoeie, j:m; van de Leur en
Aachtje Philips van Dapoel(?), j:d; van Zevenberg
(hier getrouwt)

Den 19 Meij.
Hendrik Cornelisz Stroom, j:m: van Oosterhout en
Neeltje Anthonis, wede. van Cornelis Jansz Hoevenaar
(hier getrouwt)

Den 26 Meij.
Dirk Jacobsz Gastelaar, j:m; van den Oudenbos en
Pualina Pauls van Riel, j:d: van 7begren
(hier getrouwt)

Den 4 Juli.
Pieter Jansz, j:m: van Teteringen en
Ariaantje Marinus, j:d: van Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 3 Augustus.
Daniel Jansz, j:m: en
Dingna Anthonis Driemers, beijde uijt Zevenbergs land
(beshceijd gegeven om te trouwen)

Den 25 Augustus.
Cornelis Angsten Visscher, wedr. van Jenneken Adriaans en
Anthonia Adriaans Denis, j:d: van Etten
(hier getrouwt)

[folio 15vs (30)][1675]

Den 8 September.
Dirk Willemsz Sprangers, j:m: uijt het Zevenbergs land en
Josijn Adriaansz van Loon, j:d: van Gastel
(hier getrout)

Govert Hendrik Govertsz, j:m: van Riethoven en
Dingna Goverts, j:d: van Zevenbergen
(hier getrout)

Den 11 Octob.
Jacob Huijgen, wedr. van Maike Cornelis van de Hoeve en
Jenneke Cornelis Blauwen, j:d: beijde van Breda
(bescheijt gegeven om tot Breda te trouwen)

Den 20 Octob.
Jan Adriaansz, j:m: uijt het Zevenbergs land en
Maike Cornelis, wede. van Marinis Marinusz, op de Kelder van Hilvarenbeek
(hier getrout)

Den [..] Octob.
Cornelis Dingemans, wedr. van Ariantje Jans, van Willemstad, en
Hendrikje Jans, j:d: van Hilvarenbeek

Den 10 November.
Quintijn Jorisz, j:m: van de Klundert en
Martijntje Louijs, wede. van Job Adriaansz van(de) Hoeve
(hier getrout)

Den 22 November.
Cornelis Dirksz van den Santberg, j:m: van Zevenbergen en
Anneke Bartels, j:d: uijt het Klunders land
(bescheijd gegeven om in de Klundert te trouwen)

Den 10 November.
Cornelis Gerritsz van Schendel, j:m: en
Geertruij Willemsz van Beek, j:d: 
(hier getrout)

Den 24 November.
Willem Pietersz Buijs(?), j:m: van ter Heijden
Catalina Jans Molemans, wede. van Willem Jansz Polder(?)
(hier getrout)

Den 22 December.
Anthonij Hieronimus, wedr. van Catlijntje Pauls, van Alphen en
Dingna Pieters Robbrechts, j:d: van Oosterhout
(hier getrout)

Den 31 December.
Wilhelmus van den Berg, Cap. Lieut, onder 't regiment van den Ed. Heer Coll. Boeree(?) en
Juffr. Magdalena Fox van Keppel, j:d: van Breda
(bescheijd ontfangen dat de geboden te Bergen gedaan zijn)

Den 29 Januari 1676.
Wopter Adriaansz, j:m: van de Moerdijk en
Lijsebet Anthonis, j:d: van Oosterhout
(hier getrout)

Den 20 Januari 1676.
Paulus Ariensz Rasenberg, j:m: van Maasdam, en
Maritje Jacobs Capitein, j:d: van Maasdam
(bescheijd gegeven om te trouwen op 's Gravendeel)

[folio 16 (31)][1676]

Den 22 Januari.
Jan Willemsz Luijke, j:m: en
Anneke Mattheus, j:d: beijde van Zevenbergen
(hier getrout)

Den 29 Januari.
Pieter Cornelisz, j:m: van ter Heijden en
Anneke Thijs Jansz, j:d: van Teteringen
(hier getrout)

Den 5 Februari.
Pieter Willem Sprangers, j:m: uijt het Zevenbergs land, en
Jenneke Anthonisz van Loon, uijt het Haagjen
(hier getrout)

Den 12 Februari.
Anthonij Dielisz van Leest, j:m: van Mechelen en
Paqijntje Peters van Groeningen, j:d: van Zevenb.
(hier getrout)

Cornelis Jacobsz van Ginneken, j:m: van Zevenbergen en
Maike Gijsbrechse, j:d: van de Hoeve
(hier getrout)

Den 8 Meert.
Adriaan Dielisz van Leeuwe, wedr. van Jenneke Simons en
Neeltje Anthonis Ridder, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 12 Meert.
Cornelis Cornelisz van Strijen, j:m: van Blommendaal en
Huijbregtje Willems, j:d: van Zevenbergen
(bescheijd gegeven om in de Klundert te trouwen)

Den 12 April.
Cornelis Adriaansz, j:m: van Hapert, en
Catalijn Jansz van(?) Hoff, j:d: van Zevenbergen
(hier getrout)

Den 19 April.
Govert Adriaansz vander Veek, j:m: uijt de Hage en
Marike Willems Luijx, wede. van Damis Schuurmans
(hier getrout)

Den 26 April.
Henrik Jansz, wedr. van Jenneke Gerrits, van de Lage Swalue en
Lambrechtje Teunis, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 5 Meij.
Huijbert Willem Huijben, j:m: van de Lage Swalue en
Ariaantje Rom-Denissen, j:d: van Wagenberg
(bescheijd gegeven om op de Swalue te trouwen)

Den 6 Meij.
Jan Thijsz, j:m: van Zevenbergen en
Catalijn Willemsz, j:d: van Sprundel
(hier getrout)

Den 3 Meij.
Adriaan Crijn Cornelisz, j:m: uijt het Zevenbergs land en
Theuntje Henriks Verhoeven, j:d: van Bavel
(hier getrout)

Den 14 Juni.
Cornelis Cornelisz Breek, j:m: van ter Heijden en
Ariaantje Gerrits, wede. van Wouter Dirksz, van Spaendonk
(hier getrout)

Peter Cornelisz van Nispen, j:m: van Sprundel en
Henrikje Peters, j:d: van Zevenbergen
(hier getrout)

[folio 16vs (32)][1676]

Den 21 juni.
Philippus Huijbrechtsz de Waal, j:m: uijt Zevenbergs land en
Maike Dingmans van de Water, wede. van Gerrit Jansz van Schendel
(hier getrout)

Den 26 Juni.
Michiel Jansz, j:m: van ter Heijden en
Digna Jans van Gils, j:d: uijt Zevenbergsland
(bescheijd gegeven om te Breda te trouwen)

Den 19 Juli.
Dirk Govertsz van de Graaf, j:m: van Dordrecht, en
Barbar Pieters, j:d: van Sevenbergen
(bescheijd gegeven om in den Fijnaart te trouwen)

Aalbert Cornelisz, j:m: uijt het Sevenbergs land, en
Tanneke Gerrits, wede. van Claas Arentsz de Klerk, geboortig van Etten, woonende beijde in de Nassouw polder
(hier getrout)

Cornelis Jacobsz Kent, wedr. van theuntje Anthonis Maas, geboortig van Wagenberg, en
Aachje Pieters, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 16 Augustus 1676.
Jacob Meertensz, j:m: uijt de Hage, en
Heijltje Jacobsz, j:d: van Sevenbergen
(bescheijd gegeven op de Klundert)

Den 3 Septembr.
Thomas Joosten, j:m; van Sevenbergen, en
Grietje Theunis, j:d: van den Nieuwendijk
(bescheijd gegeven op de Klundert)

Den 8 November 1676.
Franciscus Tegnejus, j:m: geboortig van Leeuwaarden, bedienaar des Goddelijken woorts alhier, en
Gerardina van Willigekamp, j:d: geboortig van Scherpenseel
(hier getrout)

Den 10 Januari 1677.
Lambert Meesters, wedr. van Geertruijd Snijders, sergeant onder Capt. Paludaan en
Adriana  van Vianen, j:d: van Breda
(hier getrout)

Den 17 Januari 1677.
Johannes Bloem, j:m: en
Franske Groenendijk, j:d: beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 28 Februari 1677.
Pelgrim vander Hof, j:m: van Sevenbergen en
Elisabeth Daalders, j:d: van Amsterdam
(hier getrout)

Aart Cornelisz de Grauw, wedr. van Jenneken Anthonis, geboortig van de Lage Swaluwe en
Marike Willems, wede. van Ariaan Corstiaansz, geboortig van den Fijnaart
(hier getrout)

Arien Aartsz vander Giesen, wedr. van Hilleken Gerrits, geboortig van Lekkerkerk en
Martijntje Adolphs van Santen, j:d: van Sevenb:
(hier getrout)

[folio 17 (33)][1677]

Jan Dingemans, wedr. van Anna Korenkopers, geboortig van de Swaluwe en
Catharina Schiemers, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 24 Maart 1677.
Cornelis Aartsen Barel, wedr. van Amarensken Jans, geboortig van Sevenbergen en
Eva vander Kragt, j:d: van Haarlem
(hier getrout)

Den 4 April 1677.
Cornelis Jacobsz Bakkers, wedr. van Maike Wouters, geboortig van Sevenbergen, en
Maiken Aris, wede. van Meerten Cornelisz van Rijsbergen, geboortig van de Swalue

Den 16 April 1677.
Heijman Jacobsz, j:m: van Maasdam en
Geertruijd Cornelis, j:d: van de Moerdijk
(hier getrout)

Den 19 April 1677.
Marcelis Adriaan Jan Melisz, j:m: uijt het Sevenbergsland en
Engel;tje Jans Casteleijn, j:d: van Wagenberg
(hier getr.)

Den 8 Meij 1677.
Matthijs Adriaansz Angsten, j:m: uijt het Sevenbergsland en
Cateleijntje Jans Hertochs, j:d: van de Hoeve
(bescheijd gegeven om in de Hoeve te trouwen)
 
Den 15 Meij 1677.
Jan Adriaansz van Etten, j:m; van Sevenbergen, en
Marijke Cornelis van Strijen, j:d: van Blommendaal
(bescheijd gegeven om in de Clundert te trouwen)

Den 16 Meij 1677.
Jan Hendriksz, wedr. van Lijsbeth van Genachten, geboortig van Geel, en
Cateleijn Laurens, wede. van Gommert Pietersz van Geel(?)
(hier getrout)

Cornelis Adamsz, j:m: van de Made, en
Lijsebeth Cornelisz van Strijen, j:d: van Blommendaal
(bescheijd gegeven om in de Clundert te trouwen)

Den 30 Meij 1677.
Jan Adriaansz van de Leur, j:m: van de Leur, en
Jenneke Dirken, wede. van Cornelis Willemsz Ridders

Den 13 Junij 1677.
Embrecht Abrahamsz van Dongen, j:m: van Sevenbergen en
Magdaleentje Bruinaart, j:d: van Gastel
(hier getrout)

Den 3 Julij 1677.
Adriaan Willemsz Schipper, wedr. van Anneken Andries Slikboer, geboortig van Cruijsland en
Jenneke Schoenmakers, wede. van Adriaan Cornelisz Roijen, geboren int Sevenbergs-land
(bescheijd gegeven om te trouwen in Prinsland)

[folio 17vs (34)][1677]

Den 17 Julij 1677.
Jacobus Cornelisz Schrijvers, j:m: van de Moerdijk en
Delia Jacobs van de Graaf, j:d: van Sevenb:
(hier getrout)

Den 11 Julij.
Willem Jansz van Tilburg, j:m: uijt 'et Sevenbergsland en
Catalijn Jans, wede. van Hendrik Jansen Bruijn-Zeels, geboortig van Stuijvesand
(hier getrout)

Den 18 Julij.
Cornelis Adriaansz, j:m; van Welt en
Cornelia Jan Graumans, j:d: uijt de Hoege
(hier getrout)

Den 25 Julij.
Jasper Banen, j:m: van Papendrecht en
Catelijntje Laurens, wede. van Dirk Pietersz Camp op
(hier getrout)

Paulus Adriaansz Spies, wedr. van Lijsbet Goverden, geboren in 't Sevenbergs land en
Aartje de Haan, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 18 Julij ondertrout.
Ambrosius Willemsz, j:m: van Stantdaar buijten en
Digna Boesdonk, wede. van Dirk Ducq, geboortig uijt 't Sevenbergs-land
[..]

Den 12 Septembr.
Jasper Bastiaansz, wedr. van Aaltje Cronelis, geboortig van Drimmelen en
Maike Adriaans, j:d: van de Lage Swalue
(hier getrout)

Den 19 Septembr.
Teunis Jansz van ter Heijden, j:m; van Sevenbergen en
Tanneke Leenders, j:d: van Etten
(hier getrout)

Den 23 Octobr.
Jan Musch, wedr. van Anneke Jans, geboren in 't 7bergs land, en
Lijsebet Cornelis, wede. van Isebrand van Heukelom
(bescheijd gegeven op de Clundert)

Den 31 Octobr.
Passchier Peter Oomen, wedr. van Anneken van Hullen, uijt de Hage geboortig, en
Jenneke Loijs de Klerk, j:d: uijt het Sevenbergs land
(hier getrout)

Den 7 Novembr.
Dirk Adriaansz de Veth, j:m: van Giese, en
Jenneke Jans Wraak, j:d: van de Moerdijk
(hier getrout)

Den 21 Novembr. 1677.
Jan Teunisz Graumans, wedr. van Grietje Cornelis Donkers en
Margariet Gijsberts van Weelt, j:d:
(hier getrout)

Den 1 Decembr. 1677.
Aart Huijbrecht, j:m: van Wechmaal, en
Marij Pauwels, j:d: van Caulille, beijde gelegen in 't Guliksland
(hier getrout)

[folio 18 (35)][1677]

Den 8 Decembr.
Steven Claasz van Eijk, wedr. van Adriaantje Claas, van Turnhout, en
Margariet Gommerden van Geel, j:d: uijt het Sevenbergs-land
(hier getrout)

Den 12 Decembr.
Nicolaas Adriansz Florens, j:m; van de Made, en
Catalijn Leendersz Brouwers, wede. van Marinus Marcelis Ruijssenaars
(bescheijd gegeven op de Made)

Den 26 Decembr.
Henrik van Bergen, j:m: van Bergen op den Soom, Soldaat [..] en
Catharina van Loon, wede. van Jan Baptist ter Heijden
(hier getr.)

Den 2 Januari.
Peter Jansz Bruijntjens, wedr. van Jenneke Willems Ridders, uijt 't Sevenbergsland en
Jenneke Jan Leenderts, j:d: van den Rijen
(hier getrout)

Den 11 Januari.
Peter Porter, wedr. van Claaske Jans, geboortig van Ceulen, en
Cornelia Peters, j:d: van Sevenbergen
(bescheijd op Breda gegeven)

Den 19 Januari.
Jan Meertensz, j:m; van Voorthuijsen en
Marij Goverts, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 26 Januari.
Adriaan Adamse, j:m: van Oosterhoud, en
Digna Goverts, j:d: van Teteringen
(hier getrout)

Den 20 Februari.
Gerrit Evertsz, j:m: van Alphen en
Margariet Adriaans, wede. van Bartholomeus Wijnants, geboortig van den Fijnaart
(hier getrout)

Den 27 Februari.
Adriaan Voorhof, wedr. van Catharina Jans, geboren te Sevenb. en
Maria Korenkoper, wede. van Doctor Henrik Sekvelt, van de Leur
(hier getrout)

Den 3 April.
Jan de Doen, j:m: uijt 't land van Luijk, mineur onder de compag. van de Hr. Capt: Meker, en
Maria van Kantelberg, wede. van mr. Henrik Kegels, van Uijtrecht
(hier getrout)

Jan Peter Rombouts, j:m: van Wortel en
Jenneke Jan Ghijben, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 1 Junij.
Joannes Soigne, j:m: uijt 't land van Mechelen, en
Jenneke Dielis, wede. van Jan Cornelisz van den Santberg, uijt 't land Brunswijk
(bescheijd gegeven op de Leur)

Jacobus Arent, j:m: van Sevenbergen en
Maria Muijs, van Alblasserdam, wede. van Johannes van Mild

Pieter Cornelisz Muys, geb. berekend ± 1601, ovl. voor 1672, otr. Alblasserdam 25 apr 1632 Aeriaentgen Leenaertdr, dochter van Lenaert Huijbertsz en Teuntjen Adriaens
Kinderen:
1. Leendert Pietersz Muys, ged. Alblasserdam 16 okt 1633.
2. Neeltgen Pietersdr Muys, ged. Alblasserdam 16 dec 1635.
3. Leendert Pietersz Muys, ged. Alblasserdam 13 okt 1639.
4. Marijken Pieters Muys, ged. Alblasserdam 6 apr 1642.
5. Pleuntge Pieters Muys, ged. Alblasserdam 7 feb 1644.
6. Aryen Pietersz Muys, ged. Alblasserdam 7 apr 1647.
7. Cornelia Pieters Muijs, ged. Alblasserdam 7 nov 1649.
8. Cornelis Pietersz Muys, ged. Alblasserdam 25 jun 1651.

Den 5 Junij.
Cornelis de Bruijn, wedr. van Jenneke Jans, van de Swalue en
Maike Dielis, wede. van Daniel Jansz Bruijntjes, van Wagenberg
(hier getrout)

[folio 18vs (36)][1678]

Den 12 Juni.
Harmannus Verduijst, j:m: van Sluijs, en
Maria Verdoolt, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Joost Stroband, wedr. van Margariet Vergouwe, van Brussel, en
Catharina Gerrits van Bree, wede. van Cornelis Schoenmakers, geboortig van Bree.

Den 22 Julij.
Anthonij Hendriksz, j:m: van ter Heijden, en
Catalijntje Jans, wede. van Cornelis van Herentals, van Sevenbergen
(bescheijd gegeven op ter Heijden)

Den 21 August.
Anthonij van der Put, j:m: en
Jenneke Florijnen, j:d: beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Pieter Cornelisz Barel, j:m: en
Marike Willems van Antwerpen, j:d: beijde van Sevenberg.
(hier getrout)

Den 18 Septemb.
Allart Kerkhoven, j:m: van Sevenbergen en
Sara Hamilton, j:d: van den Briel
(hier getrout)

Den 22 Octob.
Henrik vander Hoeven, j:m: van Sevenbergen en
Elisabeth Theodore Cocq, j:d: geboren in 's Gravenhage
(bescheijd op Rijswijk gegeven)

Den 30 Octobr.
Cornelis Adriaansz Boel, wedr. van Marijke Jaspers en
Adriaantje Robbrechts, wede. van Jan Cornelisz, geboren in 't Sevenbergs-land
(hier getrout)

Den 13 Novembr.
Marcelis Adriaansz van Neussen-houd, j:m: van onder Ginneken en
Marie Claasz Brressers, wede. van Jan Cornelisz van Dongen, geboortig van Wagenberg
(hier getrout)

Den 11 December.
Peter Marinusz Kester(Rester?), j:m: van Chaam en
Lijsebeth Pietersz van Beest, wede. van Jan Pieters, uijt de Hage
(hier getrout)

Den 26 December.
Joost Aartsz Soetens, j:m: uijt Bloemendaal en
Geertruid Dankertz, j:d: uijt et Clunders-land
(hier getrout)

Den 1 Januari. [=01-01-1679]
Cornelis Jansz Robs, wedr. van Margriet Willems van den Boomgaart, uijt de Hage en
Cornelia Goverden van Leijden, j:d: van Wagenberg
(hier getrout)

Den 3 Januari.
Joost Aartsz Soetens, j:m: uijt Blommendaal en
Geertruijd Dankertz, j:d: uijt Clunderts land

[folio 19 (37)][1679]

Den 22 Januari.
Herman Hendriksz Besemer, wedr. van Anneke Pieters, van Dartele in 't land van de Mark, en
Eva van der Kracht, wede. van Cornelis Aartsz Barel, van Haarlem
(hier getrout)

Abraham Teunis Vroom, wedr. van Philippijntje Jacobs vander Hult, van Niervaart of de Klundert hier getgrout, en
Aagje Pieters van Velsen, wede. van Hermen Hermensz
(hier getrout)

Den 18 Januari.
Pieter Cornelisz Breek, wedr. van Klaasken Adriaans Dogge, van Ter Heijden, en
Huijbertje Jans, j:d: van onder Oosterhoud
(hier getrout)

Den 12 Februari.
Adriaan Cornelisz Gabriels, j:m: en
Margrietje Frans, j:d: beijde uijt Zevenbergs land

Den 19 Februari.
Jan Meertensz, j:m: van Mierlo, meijerije van s Hertogenbos, en
Catalijn Adriaans vander Veke, j:d: uijt de Hage
(hier getrout)

Den 29 Meert.
Adriaan Reeus, j:m: van Willemstad en
Dirkje Verdoolt, j:d: van  Sevenbergen
(bescheijd gegeven op de Klundert)

Den 9 April.
Pieter Joonsz Bruijntjes, wedr. van Jenneke Jan Leenderts en
Jenenke Pieters, wede. van Teunis Jeromijnussz, van onder Oosterhoud
(hier getrout)

Jan Adriaansz Kapers, wedr. van Heijtlje Angsten, van Rijsen(?) en
Elisabet Cornelis, wede. van Aalbrecht Jacobs, van Oosterhoud

Den 7 Meij 1679.
Jan Lievensz Oudens, j:m: van Sevenbergen en
Marike Meertensz, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Wouter Jansz Jonge Nelis, j:m: en
Catalijntje Jans, j:d:, beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 14 Meij 1679.
Cronelis Adriaan Damen, wedr. van Cornelia Jans, van Welt, en
Cornelia Cornelis, j:d: van de Lage Swaluwe
(hier getrout)

Den 20 Meij.
Gabriel Stoffelsz Valkenier, j:m: van Sevenbergen en
Anna Jacobs van Geenen, j:d: uijt het land van Flakke
(bescheijd gegeven om op den Fijnaart te trouwen)

Den 21 Meij.
Cornelis Stoffelsz de Hart, j:m: van Chaam, en
Maike Jan Peters, wede. van Adriaan Weijden uijt het Sevenbergs-land
(hier getrout)

[folio 19vs (38)][1679]

Den 18 Junij 1679.
Matthijs Henrix, j:m: uijt het Sevenbergs land en
Cornelia Gerrits van Aart, j:d: uijt de Hage
(hier getrout)

Den 23 Julij 1679.
Aert Cornelissen van Ginneken, j:m: van Sevenbergen, en
Elisabeth Philips, j:d: van de Hoeve
(hier getrout)

Willem Jansz van Ourlebeek, j:m: van Oosterhoud, en
Maria Stevens, j:d: uijt het Sevenbergs land
(hier getrout)

Den 6 Augustus 1679.
Dingeman Geleijnen, j:m: en
Cornelia Rutten, wede. van Adriaan de Hoon, beijde geboren alhier
(hier getrout)

Den 13 Augustus 1679.
Andries Teunisz Coremans, wedr. van Jenneke Jans, en
Barbara Jans Hoeve, j:d: uijt het Sevenbergs land
(hier getrout)

Den 27 Augustus 1679.
Jacobus Schrijvers, wedr. van Delia van de Graaf, in Moerdijk, en
Cornelia Cornelis, j:d: uijt het Sevenberg land
(hier getrout)

Den 1 October 1679.
Jan Roskam, j:m: en
Marike Cornelis van de Meeberg, beijde van 7bergen
(hier getr.)

Den 8 October 1679.
Jan Meertensz, wedr. van Cateleijntje Jans, uijt de Hage, en
Teuntje Meertens, wde. van Cornelis Anxten Vissers
(hier getr.)

Den 28 October 1679.
Adriaan Jans Smit, wedr. van Aletta Jacobs, en
Cornelia Adriaans Hagenaar, j:d: van ter Heijden
(attestatie gegevn om ter Heijden te trouwen)

Den 29 October 1679.
Johan Koen, j:m: en
Elisabeth Roman, j:d: beijde van s Gravenhage
(attestatie gegeven om in 's Gravenhage te trouwen)

Den 13 November 1679.
Dirk Jansen van Dijk, j:m: geboortig van de Leur, en
Heijltje Pols, j:d: geboortig van7venbergen
(attestatie op de Leur gegeven

Den 31 December 1679.
Claas Jansz van Arel, j:m: uijt 't 7bergsland en
Maiken Adriaan Jan Goossen, j:d: van Oosterhout
(attestatie gegeven om te Oosterhoudt te trouwen)

[folio 20 (39)][1679]

Den 17 Decembr. 1680. [=17-12-1679]
Jacob Leendertsz Bom, wedr. van Marijken Dirks onder Willemstad, en
Dingena Cornelis Brouwers, wede. van Cornelis vander Weijden, van Sevenbergen
(attestatie gegeven om te willen trouwen)

Den 4 Februari 1680.
Pieter Willemsz van Truijen, j:m: en
Brechtje Paulus Holvier(?), j:d: beijde van de Leur
(attestatie gegeven om op de Leur te trouwen)

Den 18 Februari 1680.
Pieter Adolfsen van Santen, j:m: en
Hendrikje Aartsz van Boven, wede. van Gerrit vander Hoeven(?), beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 19 Maart 1680.
Jan Jansen Koesert, wedr. van Catharina Doelemans(?), uijt Zeelant geboren, en
Adriaantje Telliers, wede. van Hendrik Tempelaars, geboren te Antwerpen
(attestatie gegeven om in de Klundert te trouwen)

Den 14 April 1680.
Johan Mikhoudt, j:m: geboren te Dordrecht en
Pieternelle Soffianus, wede. van Jan Ruijters
(hier getrout)

Den 17 April 1680.
Paulus Ariensz Schouwenaar, j:m: geboren in den Fijnaart, en
Lijsebet Michiel, j:d: van Sevenbergen
(attestatie gegeven om in den Fijnaart te trouwen)

Den 22 pril 1680.
Jacob Willems, j:m: geboortig van de Made, en
Barbara Hendriks, j:d: geboren onder de Swaluwe
(hier getrout)

Den 5 Meij 1680.
Cornelis van Harweijnen, j:m: van de Leur, en
Cornelia Verschoor, j:d: van de Klundert
(hier getrout)

Den 26 Meij 1680.
Adriaan Adriaansz van de Noort, wedr. van Adriaantje Peters, en
Teuntje Jans Baartmans, j:d: uijt Sevenbergs land
(hier getrout)

Den 2 Junij 1680.
Adriaan Cornelisz van den Broek, j:m: van Sevenbergs en
Grietje Pieters van Bergen, j:d: van 7venberg
(hier getr.)

Den 8 Junij 1680.
Pieter Willemen van Ginneken, wedr. van Eijken Adolfs van Santen en
Cornelia Woutersz Pereboom, j:d: van Sevenbergen
(attestatie gegeven te Prinsland te trouwen)

[folio 20vs][1680]

Den 16 Junij 1680.
Hendrik Anthonijsz, j:m: van Oosterhout en
Anneken Geertsz Knapen, j:d: van Etten
(hier getrout)

Den 23 Junij 1680.
Adriaan Bastiaansz van Noort, j:m: van s Gravemoer en
Adriaantje Cornelis van Herentals, wede. van Adriaan Pieters van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 30 Junij 1680.
Joost Schoenmakers, j:m: en
Maria Floren, j:d: beijde van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 14 Julij 1680.
Jan Jansz Stapels, wedr. van Maiken Anthonis en
Neeltje Jacobs, j:d: van de Swalue
(hier getrout)

Marinus Jansz Gijsbrechts, j:m: van Merkblaas en
Marike Cornelis, wede. Nicolaas Jansz
(hier getrout)

Cornelis Jacob Kenten, wedr. van Aerchtjen Peters van Wagenberg en
Mariken Goverden Kanters, wede. van Jan Meertens van Goorthuijsen(?), van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 25 Augustus 1680.
Peeter Foppen van Alenberg, wedr. van Anneke Jansz Deijts, en
Maria Jans, wede. van Bastiaan Hendrik Bouwens
(hier getrout)

Den 21 Julij 1680.
Wouter Aartsz van Tetteuvre(?), wedr. van Geertruijt Matthijs van Stuijvesant, en
Cornelia Fransz, j:d: uijt Klunderts land
(hier getrout)

Den 28 Julij 1680.
Peter Marinusz van Chaam, wedr. van Lijsebet Peters van Beest, en
Geertruijt Jacobs van Maastricht, wede. van Adriaan Aartsz van Uijlekoten
(hier getrout)

Den 4 Augustus 1680.
Adriaan Cornelisz Vervloet, uijt het Haagje, wedr. van Heijltje Adriaans van Tilburg, en
Martijntje Gijsbrechtsz Cornelisse, j:d: van Tetteringen
(hier getrout)

Willem Andries van Dijk, j:m: van de Hoeve, en
Maria Hendriks van Sevenbergen, wede. van Jacob Kreijte
(hier getrout)

Den 18 Augustus 1680.
Adriaan Adriaansz Doggen, wedr. van Marike Joosten, en
Marike Cornelis Heijmans, j:d: Oosterhout
(hier getrout)

[folio 21  (41)][1680]

Den 22 Septembr. 1680.
Dirk Steegmans, wedr. van Catalina Michielsz, uijt Luijkerland en
Teuntje Anthonissen, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 29 Septembr. 1680.
Geerit Nijssen vander Hove, j:m: van Bergtonne(?) onder Antwerpen en
Jenneke Cornelis, j:d: van de Leur
(hier getrout)

Den 9 October 1680.
Jan Willem Peetersz, wedr. van Catelijn Huijberden en
Barbara Willems, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 20 October 1680.
Bartholomeus van Ots, j:m: van Sevenbergen en
Catharina van de Graaf, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 10 November 1680.
Teunis Adriaan Roelen, geboren te Oosterhoudt, wedr. van Jenneke Cornelis van Bavel en
Grietje Bruijnen van Leeuwen, j:d: van ter Heijden
(hier getrout)

Den 15 November 1680.
Corstiaan de Bruijn, wedr. van Jenneke Jans van Tilburg en
Adriaantje Rommen, wede. van Huijbert Willems
(attestatie gegeven om ter Heijden te trouwen)

Den 17 November 1680.
Cornelis Sibrechts, j:m: van Oosterhout en
Catarina Cornelis, j:d: uijt Sevenbergs landt
(hier getrout)

Den 27 November 1680.
Mr. Baredn Molemans, wedr. van Hermina Cranenberg en
Maria Cornelis Cruijswech, van Breda, wede. van Servaas Kegels
(hier getrout)

Den 4 December 1680.
Jan Arentsz Baartmans, wedr. van Maiken Jans van Caam en
Catalijn Meertens, wede. van Jan Jansz Leijter
(hier getrout)

Den 8 December 1680.
Cornelis Hendriksz de Grauw, wedr. van Pieternelle Jans en
Cateleijn Jans Berhof, wede. van Cornelis Adriaansz van Hapert.
(hier getrout)

Claas Maartens Sprangers, j:m; van Baal en
Adriaantje Adriaans, j:d: uijt het Haagje
(hier getrout)

Den 11 December 1680.
Salomon Jansz van der Sleede, j:m: van Sevenbergen en
Adriaantje Hendriks, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 15 December 1680.
Cornelis Jansz Graumans, j:m: uijt het Haagje en
Pleuntje Aarts, wede. van Cornelis Gerritsz van Meer
(hier getrout)

[folio 21vs  (42)][1680]

Den [..] December 1680.
Marinus Egbertsz Hogendijk, j:m: uijt het 7bergs land en
Adriana Jansz Dingemans, j:d: van de Lage Swaluwe

Den 8 Januari 1681.
Leendert Cornelisz van Aardenberg, j:m: van Sevenbergen en
Maria Stoffelen Valkenier, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 19 Februari 1681.
Johannes Moelaart, j:m: van Sevenbergen en
Catalijna Molemans, j:d: van Amsterdam
(hier getrout)

Den 4 Maart 1681.
Cornelis Hendriksze Marinisse, wedr. van Aagje Antonie en
Adriana Basen, j:d: van Sevenbergen
(attestaite gegeven op de Klundert)

Den 27 Maart 1681.
Adriaan Crijnen, j:m: van Sevenbergen en
Catalijntje Corstiaans, j:d: van de Leur
(hier getrout)

Den 30 Maart 1681.
Dirk Adriaansz de Vet, wedr. van Jenneke Jansz en
Anneke Adams van der Roer, j:d: van Ravesteijn
(hier getrout)

Den 4 April.
Willem Huijbrechtsz van Grimhuijsen, j:m: van Buijmel en
Ariaantje Anthonis van der Biesen, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 10 April 1681.
Pieter Adolphs van Santen, wedr. van Hendrikje Aarts en
Jenneke Willems van der Knoort, wede. van Pieter Clasz
(bescheijd gegeven op den Ouden Bosch)

Den 13 April 1681.
Adriaan Lambregtsz, wedr. wijlen Catelijn Dilis en
Tanneke Cornelis, wede. van Cornelis Jansz van Ginneken
(hier getrout)

Mattheus Jansz van Boesdonk, wedr. van Anneke Ganore(?) en
Marike Lambrechts, j:d: van Neer Uteren
(hier getrout)

Den 27 April 1681.
Pieter Cornelisz van de Meberg, j:m; van 7bergen en
Sijtje Davids Verdoolt, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 25 Maij 1681.
Mr. Gijsbertus Molemans, j:m: van Amsterdam en
Jobje vander Hof, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Jan Hendrikse van Lochem, j:m: uijt het 7bergs land en
Maiken Adriaans Hermens, j:d: van de Swaluwe
(hier getrout)

Willem Jansz Baartmans, j:m: uijt het 7bergs-land en
Anneke Willems van Gelt, j:d: van de Swaluwe
(hier getrout)

[folio 22 (43)][1681]

Den 1 Junius 1681.
Mattheus Simons vander Koij, j:m: van den Fijnaart en
Maiken Rutten Groetens, j:d: van ter Heijden
(hier getrout)

Cornelis Jansz de Bruijn, wedr. van Maike Dilis en
Willemijntje Jans, wede. van Pieter Cornelis Eskes

Cornelis Goverden Molenaars, j:m: van 7bergen en
Catalijn Cornelisz van der Heijden, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Jan Cornelisz de Bruijn, j:m: uijt de Nassouwe Polder en
Willemke Gerrits Knaap, j:d: van Etten
(hier getrout)

Den 15 Junij 1681.
Adriaan de Visscher, wedr. van Jenneke Cornelis de Roij en
Grietje Jacobs Bom, j:d: geboortig van Willemstadt

Hermen Felingh(?), j:m: van Santen en
Lijsebet Cornelis Heijmans, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Claas Jansz Borgers, j:m: van den Fijnaart en
Dingena Cornelis Brouwers, wede. van Jacob Leendertsz Boon
(bescheijd gegeven om in den Fijnaart te trouwen)

Den 1 Augustus 1681.
Wouter Cornelisz Wende, j:m: van Oosterhoud
Marike Goverts Bus, j:d: van Etten
(bescheijd op ter Heijde gegeven)

Den 17 Augustus.
Jan Jansz, j:m: van Oosterhoud
Mariken Gerrits, j:d: uijt het 7bergs land
(hier getrout)

Den 22 Augustus 1681.
Dirk Jansz van Baal, j:m: vande Made en
Teuntje Cornelis Sprangers, wede. van Arien Vrolijk
(bescheijd op de Made gegeven)

Den 31 Augustus 1681.
Peter Jansz Evertsz, wedr. van Jenneke Claas en
Jannetje Frederiks vander Hulst, wede. van Marinus de Leur
(hier getrout)

Den 14 September 1681.
Pieter Jansz Wever, j:m; van de Made en
Ariaantje Teunis, wede. van Marinus Jansz
(hier getrout)

Den 27 September 1681.
Adriaan Willemse Schipper, wedr. van Jenneke Pauls en
Hadewij Jacobs Corendijks, van Prinsland
(bescheijd gegeven op Prinsland)

Den 28 September 1681.
Cornelis Giesen van Alphen, wedr. van Dingna Matthijsen en
Catalijn Jansz, j:d: van de Made
(bescheijd gegeven op de Made)

Den 8 October 1681.
Pieter Cornelisz van Rockven, wedr. van Maike Lauwen en
Lijsebet Cornelis, wede. van Hendrik Gilliaamsz
(bescheijd gegeven op de Klundert)

[folio 22vs][1681]

Den 12 Octob 1681.
Jan Willemsz Smit, wedr. van Ariaantje Cornelis en
Maike Peters, wede. van Johannes Seilmans
(hier getrout)

Den 30 November 1681.
Adriaan van Arendonk, wedr. van Maria Wiltens en
Cornelia Fransz, wede. van Wouter Aartsz van Treuven
(hier getrout)

Den 3 December 1681.
Cornelis Jansz vander Dussen, j:m: van de Klundert en
Aachje Pieters van Velsen, wede. van Abraham Theunissen de Vroom(?)
(hier getrout)

Daniel Jansz, wedr. van Hendrikje Berkhof en
Sara Pieters, j:d: van Sevenbergen

Den [.] December 1681.
Adriaan Geeriden Stoop, Bouman, wedr. van Cornelia Hendriks Boer, onder de Klundert, en
Huijbrechtje de Roje, j:d: uijt het 7bergs land
(neglectum)  [=verwaarloosd ?]

Den 7 Januari 1682.
Cornelis Crijn Cornelisz, j:m: uijt het Sevenbergs land en
Nees Willemen de Leeuw, j:d: van Wagenberg
(hier getrout)

Den 28 Januari 1682.
Adriaan Adriaansz Visscher, wedr. van Grietje Jobs Boon, en
Elsje Jans Spingintveld, j:d: van Moerkerk
(hier getrout)

Den 8 Februari 1682.
Florens Hulsthoud, j:m: van Breda en
Catrina Cornelis van Heijlaar, j:d: van de Leur
(hier getrout)

Den 10 Februari 1682.
Jan Rut ter Beek, j:m: van Klundert en
Dingetje Hendriks Kroesbeek, j:d: van de Klundert
(bescheijd gegeven op de Klundert)

Den 3 Meert 1682.
Baptist Gommerde van Geel, j:m: uijt het 7 bergsland en
Barbar Jans Hoeven, wede. van Andries Colemans
(hier getrout)

Den 19 April 1682.
Dielis Hendriks Stuijvers, j:m: van Stabroek en
Mariken Andriesz Verharen, j:d: uijt het 7bergsland
(hier getrout)

Den 26 April 1682.
Paulus Adriaansz Rasenberg, wedr. van Marike Jacobs Capitein en
Ariaantje Willems van Valen, j:d: uijt de Klundert
(hier getr.)

Jan Maartens van Sluijs, wedr. van Lijsbet Jans en
Jenneke Gerrits de Bruijn, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 3 Maij.
Cornelis Jansz Dome, j:m: van de Made en
Heiltje Cornelis van der Wele, wede. van Jan Wouters
(hier getrout)

[folio 23 (45)][1682]

Den 7 Maij 1682.
Dirk Jaspers, wedr. van Teuntje Adriaan en
Catrina Jans, wede. van Wouter van Ravens
(bescheijd op Swalue)

Den 18 Maij 1682.
Jan Maertensz van Brakel, wedr. van Cornelia Adriaansz en
Catalijn Joosten de Konink, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Jan Adriaansz, j:m: van Mee, en
Anneke Bloemers, wede. van Cornelis Teunisse
(hier getrout)

Den 24 Maij 1682.
Adriaan Cornelisz van Gils, j:m: uijt het 7bergsland en
Lijsebet Marcelis Canter, wede. van Pieter Claasz Crillaarts
(hier getrout)

Den 31 Maij.
Jan Gerritsz Knoop, j:m: van Etten en
Marike Cornelis de Bruijn, j:d: uijt de Nassouwe Polder
(hier getr.)

Jan Jansz Smits, wedr. van Selike Cornelis en
Maria Meewis, j:d: van Munnik-hof
(hier getrout)

Den 15 Junij 1682.
Jan Gerritsz van Herentals, j:m: van de Leur en
Elisabeth Cornelis van Strijen, j:d: van de Goes
(bescheijd op Calishoek gegeven)

De 12 an julij 1682.
Jasper Stevensz van Meulenschot, j:m: van Gils en
Jenneke Cornelis van Dijk, j:d: uijt het 7bergs land
(hier getrout)

Den 2 Augustus 1682.
Leendert Pietersz, j:m: van Oosterhoud en
Maike Gijsbrechts, wede. van Cornelis Jacobsz
(hier getrout)

Den 23 Augustus.
Pieter Adriaansz Bols, j:m: van Rosendaal en
Marike Andries, wede. van Adriaan Jansz
(hier getrout)

Den 30 Augustus 1682.
Aart Teunisse van Oosten, j:m: van Woerden en
Cornelia Jans in de Weij,j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 18 Octob. 1682.
Teunis Cornelisz, j:m: van Oosterhoud en
Marike Jans, wede. van Goosen Jansen
(hier getrout)

Cornelis Lauwerentsz de Groot, j:m: van 7bergen en
Maria Jans Kok, j:d: van Rotterdam
(hier getrout)

Den 9 December 1682.
Claas Adriaansz, j:m: van Sevenbergen en
Dingetje Jacobs, j:d: van 7 bergen
(hier getrout)

Cornelis Laurensz Rotappel, wedr. van Eike Jans v: Alphen en
Agnitje Corstiaans, wede. van Jan Pietersz Woutes/Montes(?)
(hier getrout)

Aert Hendriksz, j:m: van de Posthoorn en
Geertruijt Dirksen, j:d: van de Moerdijk
(hier getrout)

[folio 23vs][1682]

Den 20 December 1682.
Jacobus de Licht, wedr. van Dingna van Donk, en
Cornelia Verbruggen, j:d: van Sevenbergern
(hier getrout)

Den 3 Februari 1683.
Wouter van Rijkevorsel, j:m: van Sevenbergen en
Heiltje van den Meberg, wede. van Dingeman Kerk
(hier getr.)

Jan Hendriksz van Lochem, wedr. van Maike Adriaans en
Barbar Cornelis, j:d: uijt het 7bergs land
(hier getrout)

Den 6 Januari 1683.
Pieter Foppe van Almkerk wedr. en
Teuntje Laurens, wede. van Jan Emmels van Schendel
(hier getr)

Dilis Adraansz Brouwers
, j:d: uijt het Sevenbergs land en
Lijsebet Goverden, j:d: uijt het 7 bergs land
(hier getrout)

Den 27 Januari 1683.
Matthijs Adriaansxz van Meersen, wedr. van Dingna Cornelis, en
Eva Gijsbrechts, j:d: van Teteringen
(hier getrout)

Den 12 Februari 1683.
Dirk Adriaansz de Veth, wedr. van Anneke Adams van de Roe(?) en
Marie Cornelis [..] van Chaam
(bescheijd op Caam gegeven)

Den 21 Februari 1683.
Glaudi Mokhout, j:m: van de Klundert, Soldaat onder cap. Virij(?) en
Cornelia Moelaart, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Pieter Jansz Bruijntjes, wedr. van Dingetje Peter Robbrecht en
Ariaantje Ariaans, j:d: van ter Heijden
(hier getrout)

Den 24 Februari 1683.
Engel Jaoxbsz Schordijk, wedr. van Cornelia Adriaansz Vernel(?) en
Lijsebet Corstiaans van den Heuvel, wede. van Peter Marinus de Vos
(hier getrout)

Den 19 Maart 1683.
Jan Aarden, j:m: geboren van de Made en
Jenneke Gijsbrechts, j:d: van Waspik
(bescheijd gegeven op de Made)

Den 25 Maart 1683.
Ariaan Laurens de Bruijn, wedr. van Lijsbet Hendriks en
Ariaantje Dilis, wede. van Hendrik Jacobs
(hier getrout)

Den 14 Maart 1683.
Jacob Adriaansz Bos, j:m: uijt het Haagje en
Catalijn Cornelisz van Bracht, wede. van Sijbrecht Cornelis
(hier getrout)

Den 28 Maart 1683.
Jacobus Swartsenberg, wedr. van Maiken Adriaans en
Huijbrechtje Davids Verdoolt, j:d: van 7bergen
(hier getr.)

Den 11 April 1683.
Hendrik van der Hoff, j:m: van Sevenbergen en
 Teuna van Donk, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

[folio 24 (47)][1683]

Den 13 Junij 1683.
Jan Joosten, wedr. van Maiken Adriaans en
Magdalena Hendriks, j:d: van Dalen
(bescheijd op den Fijnaart gegev.)

Den 20 Junij 1683.
Jacob Delmot, j:m: van Etten, Soldaat, en
Maritje Pieters, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 18 Julij 1683.
Dirk Jansz, j:m: geboren te Oosterhoud en
Cornelia Cornelisz, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 25 Julij 1683.
Jan Jansz van Beers, wedr. van Dirkje de Hul, en
Jenneke Gijsbrechts van Teteringen, wede. van Adriaan Peters Canter
(hier getrout)

Den 28 Augustus 1683.
Gerhard Franken, j:m: van Dordrecht, en
Fransken Groenendijk, wede. van Jan Blom
(bescheijd gegeven)

Den 14 Octob. 1683.
Teunis Jansz, van Ter Heijden, wedr. en
Marie Cornelisz, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 24 November 1683.
Peter Vogels, j:m: van Turenhoud en
Anneke Teunis, j:d: geboortig van Gangel
(hier getrout)

Den 5 Decemb. 1683.
Pieter Creijnen den Rojen, j:m: van de Lage Swalue, en
Mariken Andries [..] van Scharloijs [=Charlois]
(hier getrout)

Den 5 Decemb. 1683.
Adriaan Gijsbrecht, j:m: van Teteringen en
Mariken Peters, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 8 Decemb. 1683.
Cornelis Adriaansz de Vos [..] uijt de Hoeve, en
Adriaantje Jacobs van Ginneken, geboren te 7bergen
(hier getrout)

Den 15 Decemb. 1683.
Hermen Adriaansz, j:m: uijt t 7 bergs land en
Jenneke Cornelis Mate, wede. van Cornelis Clase Matthijsse
(hier getrout)

Jan Cornelisz Meertensz, j:m: van Oosterhoud en
Hendrikje Maartens van Brakel, j:d: van 7 bergen
(hier getr.)

Den 23 Decemb.
Albrecht Cornelisz van Dijk, wedr. van Tanneke Gerits en
Hendrikje Huijberden, j:d: van de Swalue
(hier getrout)

Den 17 Decembr. op de Made ondertrout.
Huijbert Henriksz van Dijk, j:m: van de Made en
Cornelia van Heusden, j:d: uijt 7 bergs land
(dri geboden gehad)

[folio 24vs][1683]

Den 30 December ondertrout.
Jan Stevensz, wedr. van Janneke Booremans, Soldaat te Hulst in guarnisoen en
Lijsebet Adriaansz de Klerk, wede. van Pieter Jansz Haver(?) drie geboden gehad

Den 27 Januari 1684.
Jan Batist Godde, j:m; van Schel, en
Maria ter Straten, j:d: van Kleeff
(hier getrout)

Cornelis Willemsz Knaap, j:m: van Etten, en
Anneke Cornelis, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 9 Februari 1684.
Dillis Pietersz, j:m: van Sevenbergen en
Dirkje Arent, wede. van Paulus Schoenmakers
(hier getrout)

Den 12 Meert 1684.
Pieter Mikhoud, j:m: van de Klundert, en
Jobje vander Hof, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 22 Maart 1684.
Jan Hendriks van Oosterhoud, wedr. van Marike Nelis Hoevenaar, en
Lijsebet Emmeriks van Schendel, j:d: van 7bergen
(hier getrout)

Den 31 Maart 1684.
Dirk Niesen Blom, j:m: van Sevenbergen en
Antonette Elvies, wede. van Adriaan Matthijsz Maas
(hier getrout)

Dirk Jacobsz Gastelaar, wedr. van Paulijntje Pauls, en
Cornelia Wouters, wede. van Peter Wilme van Ginneken
(hier getrout)

Den 9 April 1684.
Adriaan Jansz Verhoef, j:m: geboortig van de Made woonende in t land van Sevenbergen en
Pieternel Cornelis, j:d: gebooritg van Etten, woonende in de Bredase Polder
(hier getrout)

Den 30 April 1684.
Goris Jansz Gramans, wedr. van Maijken Dirksen, wonende onder Sevenbergen en
Sijken Hendriks, j:d: geboortig van Sevenbergen en woonende onder de Klundert
(hier getrout)

Cornelis Peter Smits, j:m: wonende onder de Leur, en
Maiken Dirksz de Wit, j:d: van Oosterhoud

Den 5 Maij 1684.
Eland Clasz, j:m: geboren en wonende in de Groote polder van Niervaart, en
Maijke Jans van de Swaluwe, j:d: geboren en wonende onder Sevenbergen
(bescheijd gegeven)

[folio 25 (49][1684]

Den 6 Maij 1684.
Arie Cornelisz Vegens, j:m: geboortig en woonende onder Sevenbergen en
Janneke Pieters, j:d: geboortig en woonagtig te Sprundel
(bescheijd gegeven)

Den 7 Maij 1684.
Wouter Clasen Roelandse, j:m: van Schoondijk, woonende binnen Sevenbergen, en
Hilletje Pieters van de Swaluwe, j:d: geboortig te 7bergen
(hier getrout)

Den 16 Julij 1684.
Marinus Gerritse de Bruijn, j:m: geboortig van Etten woont in 't Sevenbergs land en
Lijsebet Jans van Garp, j:d: van Etten, woont op Haseldonk
(hier getrout)

Den 3 November 1684.
Thomas Adrianesz van der Klink, Soldaat onder de Compag: van de Heer Marquis van Thouars etc:, en
Dirkje Hulseman, j:d: van Santen, woonende alhier
(bescheijd op de Klunder gegeven)

Den 29 Octob. 1684.
Lodewijk Pietersz Stoop, j:m: geboortig van de Made en
Catrina Slingers, j:d: van Etten wonden te Sevenbergen
(hier getrout)

Den 3 November 1684.
Hendrik Fouken, j:m: Soldaat te Breda in guarnisoen en
Christijntje Jans, j:d: van den Ouden Bosch
(bescheijd op Breda)

Den 24 November 1684.
Jan Paulsz(?) Barel, j:m: van Sevenbergen en
Margrietje vander Hof, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 10 Januari 1686.
Adriaan Dilisz van Leeuwen, wedr. van Aaltje Anthonis en
Dingetje Jans, j:d: geboren te Sprundel
(hier getrout)

Den 9 Januari 1686.
Albert Maartensz Vreem, j:m: en
Trijntje Iden(?), wede.
(op attestatie van Hoorn op 't fort Noortdam voor 't siekbedde van de bruijd getrout)

Den 31 Januari 1686.
Adriaan Franken, j:m: van de Lage Swaluwe en
Anneke Mattijsz, wede. wijlen Pieter Cornelisz Mouw
(hier getrout)

Den 7 Februari 1685.
Corstiaan Laurens de Groot, j:m: geboortig van 7 bergen en
Lijsebet Berenden van Bergen, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

[folio 25vs][1685]

Bastiaan Jansen de Bakker, j:m: van Niu Vosmer [=Nieuw Vosmeer] en
Geertruijd Raders, j:d: van Borrebeek
(den selfden hier getrout)

Den 18 Februari 1685.
Frans Marinusse Ewout, j:m: geboortig van Sevenbergen en
Margrietje Marcelis Lauters, wede. van Jan Laurens
(hier getrout)

Den 1 April 1685.
Jacob Wouters Cools, wedr. van Maijken Aarts van den Doorn, en
Catelijntje Jans, j:d: geboortig te Sevenbergen
(hier getrout)

Den 6 Maij 1685.
Jan Jansz van Tilborg, wedr. van Sijken Rommen, op Wagenberg woonende, en
Maijke Jans van Steentsz, wede. van Govert Klimkerk
(hier getrout)

Als nog.
Wijnandt Mikhout, j:m: geboortig van de Klundert, en
Heijltje van Arendonk, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 30 April 1685.
Rijk Petersz van Hoff, j:m: van Oosterhoudt, en
Leintje Leenders Hogewerf, j:d: van de O: Tonge [=Oude Tonge]
(en daar op bescheijd gegegeven)

Den 13 Maij 1685.
Feen Adriaansz Baartmans, wedr. van Catelijn Maartens, en
Catelijn Cornelis Heijmans, j:d: van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 24 Junij 1685.
Leendert Pietersz, wedr. van Maijke Gijsbregts, en
Cornelia Anthonisz, wede. van Peter Teunis Meertens
(hier getrout)

Den 27 Maij 1685.
Cornelis Visscher, j:m; van Willemstad en
Maria Miseras, j:d: van Sevenbergen
(op attestatie van Willemstad hier getrout)

Den 13 Julij 1685.
Jan Peters van Wortel, wedr. van Jenneke Jans, en
Maria Geerden, j:d: van Oosterhoudt
(hier getrout)

Den 2 September 1685.
Claas Peters Franken, j:m: geboren van  en
Pieternella Geerts Coijmans, wede. van Jan Cornelisz Bierstraten
(hier getrout)

Den 7 Octob. 1685.
Pieter Jansz Bruijntjes, laast wedr. van Ariaantje Ariaans en
Claaske Peters, j:d: van den Houd
(hier getrout)

Den 18 November 1685.
Bastiaan Goverden Campens, j:m: van Sevenbergen, en
Mariken Pieters van de Swalue, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

[folio 26 (51][1685]

Den 18 Novemb. 1685.
Johannes Coutermans, j:m: van Sevenbergen en
Johanna Boterpot, j:d: wonende te Gorinchem
(bescheijd gegeven om te trouwen)

Den 11 Novembr. 1685.
Pieter Teunisz Klimkerk, j:m: uijt 't land van Sevenbergen en
Pietertje Jans, j:d: van den Fijnaart
(alhier ondertrout en de drie geboden gehad, maar de trou was niet aantekent)

Den 16 December 1685.
Pieter van de Meberg, wedr. van Sijke [Ver]doolt en
Anna Verbruggen, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 30 December 1685.
Pieter Aertsz, j:m: uijt Sevenbergs land, en
Lijsebet Aardsen, j:d: van de Made
(bescheijd gegeven om op de Made te trouwen)

Den 12 Januari 1686.
Anthonij Michielsz Vet, j:m: gebooritg van Gool, en
Marike Jans van Leend, j:d: uijt Sevenbergs land
(bescheijd op de Swaluwe gegeven)

Den 16 Januari 1686.
Jan Jansz de Jong, j:m: geboortig uijt 't land van 7bergen, en
Marijke Gverden van Leijen, j:d: van ter Heijden
(hier getrout)

Den 17 Februari 1686.
Theunis Jansz, j:m: gebooritg van Oosterhoud, en
Anneke Goverde, j:d: geboortig uijt 7bergsland
(hier getrout)

Den 30 Januari 1686.
Huijmen Cornelisz Boot, j:m: geboortig van de Made en
Pieternelletje Adriaans de Goeje, j:d: van Sevenbergen
(hier getrout)

Den 6 Februari 1686.
Cornelis Jansz Verhoef, wedr. van Ariaantje Ariaans en
Jacomijntje Floren, j:d: geboortig van Oosterhoud
(hier getrout)

Den 10 Febr: 1686.
Hendrik Gleijns, wedr. van Catelijn Jacobs, en
Jenneke Marcelis Canters, wede. van Johan Duck
(hier getrout)

Den 11 Februari 1686.
Adrian Dielis Huijgens, j:m: van Sevenbergen, en
Maria Wilms Lips, j:d: van Teteringen
(bescheijd gegeven op Breda)

[folio 26vs][1686]

Den 20 Februari 1686.
Adriaan Wilse Sprangers, wedr. van Catelijn Adriaans, en
Jenneke Cornelis Faas, j:d: geboortig van Etten, beijde woonende onser Sevenbergen
(hier getrout)

Den 7 April.
Leendert Aarts van Nederpelt, j:m: van Alphen, en
Willemtje Pieters, wede. van Govert Pietersen Kramer
(hier getrout)

Den 12 April 1686.
Corstiaan Pieters Knaas(L..aars?), van de Swaluwe en woonende onder Sevenbergen, ende
Marije Michielse, wede. van Hendrik Cornelis
(hier getrout)

Den selfden 1686.
Pieter Hendriks van Hastel, wedr. van Cornelis [Cornelia] Jans de Jongh, woonende in de Bredase Polder, en
Ariaantje Willems, j:d: geboortig van ter Heijden en daar woonende
(hier getrout)

Pieter Hendriks van Hastel, wedr. van Cornelia Jans de Jongh woonende in de Bredase Polder (1686), laast wedr. van Ariaantje Wilmen Hermense (1690), tr. (1) voor 1686 Cornelia Jans de Jongh, otr. (2) Zevenbergen 12-4-1686 Ariaantje Willems, j:d: geboortig van ter Heijden en daar woonende (1686), otr. (3) Zevenbergen 19-2-1690, tr. Zevenbergen Catelijn Jans van Loon, j:d: geboortig en woonagtig in 't land van Sevenbergen.

Den 5 Meij1 686.
Pieter Koremans, wedr. van Lijsebet Jans, onder Sevenbergen, en
Marike Pieters, wede. van Andries Cornelisz de Wit
(hier getrout)

Den selfden 1686.
Jan Goverde, j:m: van de Blauwe Sluijs, woond onder de Lage Swaluwe, en
Christijntje Cornelis, j:d: geboortig van Wagenberg
(bescheijd op de Swaluwe gegeven)

Den 12 Meij 1686.
Teunis Adriaansz van der Vebel(???), j:m: gebooren int Haagie en
Jenneke Adriaans Brueren, wede. van Cornelis Huijsman
(hier getrout)

Den 1 Junij 1686.
Cornelis Jansz Baartmans, wedr. van Cornelia Hendriks Marinisz en
Jenneke Aarts, j:d: van de Leur
(bescheijd op Niervaart gegeven)

Den 15 Junij 1686.
Hendrik Hendriks Verhoeven, geboortig van Bavel, woonende onder Zevenbergen en
Dingetie Jans, wede. van Govert Hubert Jansze, woonende op Wagenberg
(bescheijd op ter Heijden gegeven)

Den 30e dito 1686.
Jan Adriaantzen van Raasenberg, j:m: gebooren van Oosterhout, woonende op de Lage Swaluwe, en
Pieternella Jans van Gulik, j:d: geboortig van de Blaauwe Sluijs, woonagtig in het Land van Sevenbergen
(bescheijd opde Swaluwe gegeven)

Den 14 Julij 1686.
Rombout Cornelise van Heijlaar, j:m: vande Leur woond in Sevenbergen en
Adriaantie Aarts Slingers, j:d: van Etten en aldaar woonende
(bescheijd op Etten gegeven)

[folio 27 (55)][1686]

Den 11e Augustus 1686.
Do. Johannis Sekveldt, j:m: Predikant tot Hem onlangs hier gewoond hebbende en
Catrina van Sevenhoven, j:d: woonende tot Amsterdam
(bescheijd gegeven op Amsterdam)

Den 8e September 1686.
Leendert Jacobse Tack, wedr. van Marijtie Jacobs, woond in den O: Bosch, en
Teuntie Wilms, wede. van Peter Anthonij Bus, woonende in Sevenbergen
(hier getrouwd)

Den 29e dito 1686.
Jacob Teunise Entpoel, j:m: gebooren onder Sevenbergen, woonende onder de Clundert, en
Mariken Cornelis Baart, j:d: gebooren in de Clundert, en woont onder de Jurisdictie van Sevenbergen
(bescheijd op de Clundert gegeven)

Den 13e October 1686.
Gerrit Jansen, j:m: van Loon, en
Grietien Adams, j:d: geboortig uijt het land van Sevenbergen, en woonende beijde in ;t selve lant
(hier getrouwt)

Den 27e dito 1686.
Simon Neut Simonse, j:m: geboortig van ter Heijden, en
Mariken Cornelis Hockenberg, j:d: meede geboortig van ter Heijden en woonende beijde aan den Dwersdijk
(getrouwt alhier)

Den 7e Decemb. 1686.
Adriaan Matthijs vande Leur, woonende in Sevenbergen, en
Jacomijn Adriaans Verbaak, j:d: van Roosendaal en aldaar woonende
(bescheijd op Roosendaal gegeven)

Den 18e dito 1686.
Leendert Huijbergtse, j:m: gebooritg uijt 't Haagien woond op de Langeweg, en
Cornelia Tempelaar, j:d: geboortig uijt het land van Zevenbergen, en aldaar woonende
(hier getrouwt)

Den 8e Januarij 1687.
Bernardt Vekemans, j:m: geboortig van Hoboken woont aan den Dwersdijk en
Leentie Maartens, j:d: van Wagenberg ende woont in 't land van Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 15e dito 1687.
Jan Adriaan Censen, j:m: woonende bijden Pelgrom, en
Maaiken Helliger Gijsen, j:d: van Oosterhout en aldaar woonende
(hier getrouwt)

[folio 28][1687]

Den 26e dito 1687.
Claas Peters, wedr. van Anna Outmans, woonende in Sevenbergen, en
Maria Roskam, j:d: geboortig van Sevenbergen, en meede aldaar woonagtig
(hier getrouwt)

Den 22e dito 1687.
Jan Janze Bons, j:m: geboortig vande Hoeve, woonende in Sevenbergen, en
Soetie Jans de Vetter, j:d: van Etten, en woond mede in Seevenbergen
(hier getrouwt)

Den 5e Februarij 1687.
Cornelis Adams vander Roeff, j:m: geboortig van Revesteijn, woond in Sevenbergen, en
Lijsbet Antonise van Oosterhoud, j:d: geboortig in 't Sevenbergse Landt, en aldaar woonende
(hier getrouwt)

Den 23e dito 1687.
Jacob Adams van Cleeff, j:m: geboortig van Spalbeek, en
Wilmine Jans, j:d: geboortig van Sevenbergen, en beijde aldaar woonende
(hier getrouwt)

Den 26e dito 1687.
Jan Stevense de Jong, j:m: geboortig uijt het Haagien, en
Anneken Maartens, j:d: geboortig van Wagenberg, beijde aan den Dwersdijk woonende
(hier getrouwt)

Den 28e Maart 1687.
Aart Gijsbrecht van Teteringen, geboortig van Ginneken, en
Catrine Ruijters, geboortig van Sevenbergen, en beijde aldaar woonende.
(hier getrouwt)

Den 28e dito 1687.
Adriaan Gerritse Covoer, j:m: van Moordregt, en
Jenneken Wilms Polders, j:d: van Sevenbergen en beijde aldaar woonende
(hier getrouwt)

Den 13e April 1687.
Hubertus Johannis Ooms, j:m: geboortig van Sevenbergen en aldaar woonende en
Juffrouw Lucia Brant, j:d: van ter Heijden, ende aldaar woonagtig
(hier getrouwt)

Den 27e dito 1687.
Jacob Huijberde, j:m: geboortig uijt 't Landt van Sevenbergen, en aldaar woonende, en
Catrine Bastiaans, j:d: geboortig van Loon, en woond als vooren
(hier getrouwt)

Den 8e Meij 1687.
Sr. Matthijs van Langeveld, j:m: geboortig van Lillo, wijnkooper tot Rotterdam, en
Juffrouw Gerardina Helt, j:d: van s Graavenhage woond binnen Seevenbergen
(hier getrouwt)

Matthijs van Langevelt, jongeman Lillo, doopgetuige Rotterdam (29-06-1713), begr., Rotterdam 12-10-1720 (Grote kerk eige kelder; overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Wijnhave), otr. Rotterdam 20-04-1687, otr. Zevenbergen 8-5-1687, tr. Zevenbergen Gerhardina Held, jongedochter 's Gravenhage, doopgetuige Rotterdam (29-06-1713).
Kinderen:
1. Maria Magrieta van Langevelt, ged. Rotterdam 10-04-1691 (get. Dirck Helt/Maria van Langevelt), dochter van Mathijs van Langevelt en Gerradina Helt

 

[folio 28 (56)][1687]

Den 29e Junij 1687
Cornelis Adriaanse Breuren, wedr. van Jenneken Teunis Barel, en
Aaltie Jans van Havenbeek, geboortig uijt de Clundert, en beijde alhier woonende
(hier getrouwt)

Den 29e dito 1687.
Gerrit Jan Gerritse, j:m: geboortig van Eekeren, woond in Sevenbergen, en
Mariken Wouters, j:d: van Ginneken woond als boven
(hier getrouwt)

Den 13e Julij 1687.
Jan Cornelise van Biel, j:m: geboortig van Oosterhoud, woond aan de Blaauwe Sluijs, en
Anneke Fransen van den Houdt, j:d: geboortig van Oosterhout, en woond als vooren
(hier getrouwt)

Den 18e dito 1687.
Niclaas Thomas de Veer, j:m: van Mastricht woonende tot Breda, en
Maria Cornelis Knaap, j:m: onlangs hier gewoont hebbende
(bescheijd op Breda gegeven)

Den 27e dito 1687.
Angst (Augst?) Jansen, j:m: geboortig van de Blaeuwe Hoeff, woond in 't Zevenbergse Land, en
Catelijn Peters van Wel, j:d: geboortig uijt 't Zevenbergse Land, ende in 't selve woonagtig
(hier getrouwt)

Den 27e ditoo 1687.
Wouter Maas, j:m: van Zevenbergen en alhier woonende, en
Catrina van Laar, woond tot Antwerpen
(hier getrouwt)

Den 10e Augustus 1687.
Thomas Jacobse Vlaming, j:m: geboortig van Ginneken, woond in Sevenberge, en
Mariken Adriaans Termens, j:d: van Zevenbergen, en aldaar woonagtig
(hier getrouwt)

Den 12e October 1687.
Matthijs Domasse Scheurmans, j:m: uijt 't Haagien, woond in 't Sevenbergse Land, en
Ariaantie Marines, j:d: geboortig van Etten, en de woond als vooren
(hier getrouwt)

Den 12e dito 1687.
Adriaan Bastiaanse Cavelaars, j:m: van de Swaluwe woond aan de Langewegh, en
Adriaantie Govers van Leijen, j:d: geboortig van ter Heijden, en woond in den Sonseelsen Polder
(hier getrouwt)

[folio 28vs][1687]

Den 3e December 1687.
Jan Jansen Schelkens, wedr. van Anneke Peter Jans, geboortig uijt 't Haagien, ende woonende in 't Zevenbergse Land, en
Maria Adriaans, wede. van Huijbrecht Janse, woonende in Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 6e December 1687.
Marinus Hendriks, j:m: geboortig ende woonagtig in Bloemendaal, en
Dingena den Rooijen, j:d: van Zevenbergen ende onlangs daar gewoont hebbende
(bescheijd op Santerbuijten gegeven)

Den 10e dito 1687.
Joris Adriaantse Meermans, j:m: geboortig van Seevenbergen en aldaar woonende, en
Catelijn Matthijs, wede. van Jan Maartens Roovers, woond als vooren
(hier getrouwt)

Den 21 December 1687.
Eland Claasen, wedr. van Maike Jans, woonende aan de Roovaert, en
Anneken Bastiaans, j:d: van de Lint [=Kleine/Grote Lindt bij Zwijndrecht ?]en woond als vooren
(hier getrouwt)

Den 7e Januarij 1689.
Gommert van Gils, j:m: geboortig van Chaam, woond aan den Dwersdijk, en
Maike Jans, wede. van Jan van Tilburgh, woond in de Breedaase polder
(hier getrouwt)

Den 7e dito 1689.
Jacob Wilmse Wagemaker, wedr. van Berber Hendriks, woonende aan den Dwersdijk, en
Mariken Pauls, j:d: geboortig van Groot Breugel, woonende in 't land van Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 14e dito 1689.
D'Heer Rudolphus Bressij, Drossaard deser stede en Baronnie, met
Juffrouw Willemina Cornelia Doudijns, woonende in 's Gravenhage

Den 28e dito 1688.
Dingman Cornelise Buijs, j:m: van Santerbuijten woond in Sevenbergen, en
Teuntie Cornelis van der Heijden, j:d: geboortig van Sevenbergen en aldaar woonende
(hier getrouwt)

Den 1e Februarij 1689.
Jan Cornelise Buijs, j:m: van Santerbuijten, woond in Sevenbergen, en
Jenneke Lourens, j:d: geboortig uijt 't Haagien, woond als vooren
(hier getrouwt)

[folio 29 (57)][1688]

Den 8e Februaij 1688.
Jan Phlipse Maas, j:m: van de Hoeven, woond in Sevenbergen, en
Ariaantie Sijmons Rijve, j:d: van Sevenbergen, en aldaar woonagtig
(hier getrouwt)

Den 15 dito 1688.
Adriaan van Arendonk, wede. van Cornelia Franse, Schepen deser stede, en
Maiken van As, wede. van Niclaas Hagens, beijde alhier woonagtig
(hier getrouwt)

Den 19e dito 1688.
Jan Abrahamse van Dongen, wedr. van Ariaantie Wouters, en
Lijsbet Adriaans van Eekeren, j:d: van de Hoeve, beijde alhier woonagtigh
(hier getrouwt)

Den 29e Feb. 1688.
Jan Gerritse Knaap, wedr. van Maartien Cornelis, woont inde Nassouwe Polder, en
Neeltie Cornelis Heijmans, wede. van Peter Teeuwen
(hier getrouwt)

Den 25e Februaij 1688.
Peter Jacobse, geboortig van Oerle, j:m:, en
Maiken Matthijs, wede. van Jan Janse, beijde alhier woonagtig
(hier getrouwt)

Den 25e dito1688.
Cornelis Franzen, j:m: woonende aan den Dwersdijk, en
Maartien Helliger, j:d: geboortig van Wagenbergh, woonende aan den Dwersdijk
(hier getrouwt)

Den 29dito 1688.
Willem Michielse de Roij, woont in Bloemendaal, en
Pleuntie Peters, wede. van Crijn Vrolijk, woond onder Zevenb.
(hier getrouwt)

Den 3e Maert 1688.
Cornelis Michielse van der Putt, woont in 't Land van Zevenbergen, en
Ariaantie Anthonis, wede. van Willem Huijbergtse, beijde in 't Zevenb: 's Landt
(hier getrouwt)

Den 19e Maart 1688.
Marcelis Jansen, j:m: geboortig van Zevenbergen en daar onder woonende, en
Margrietie Denis, j:d: geboortig van Wagenbergh, en woond op de Swaluwe
(bescheijd om op de Swaluwe te trouwen gegeven)

Den 24e dito 1688.
Bouwdewijn Cornelise Veegen, j:m: geboortig en woonagtig in t Zevenbergse Landt, en
Anneken Cornelis de Bruijn, j:d: uijt het Clundertse Lant en woond onder Zevenbergen
(hier getrouwt)

[folio 29vs][1688]

Den 2e Meij 1688.
Cornelis Gerritse Hordijk, j:m: geboortig van Zevenbergen, en aldaar woonende, en
Catelijn Cornelis, j:d: van Santerbuijten mede alhier woonagtig
(hier getrout)

Den 2e dito 1688.
Paulus Ariaantse, wedr. van Lijsbet Michielse, en
Teuntie Peters, wede. van Jan Anthonis, beijde in Sevenbergen woonagtig
(hier getrout)

Den 23 dito 1688.
Pieter Pauls, j:m: geboortig van Castel, woont in 't O:landt, en
Anneken Anthonis, j:d: geboortig van Breda, woonende op de Moerdijk
(hier getrouwt)

Den 16e dito 1688.
Adriaan Hendriks vanden Ouwenbos, j:m: geboortig van Sevenbergen, en
Mariken Cornelis vander Heijden, j:d: mede van Zevenbergen en beijde aldaar woonagtigh
(hier getrouwt)

Den 15e dito 1688.
Simon van der Santbergh, j:m: van Sevenbergen ende aldaar woonende, en
Aletta Hendriks, j:d: mede van Sevenbergen en woont tot Breda
(Bescheijd gegeven om te Breda te Trouwen)

Den 23e dito 1688.
Robbert de Ridder, j:m: geboortig van Campenhoudt, woont in Sevenbergen en
Jenneke Jans, j:d: van Ter Heijden, woont in 't Lant van Zevenb,
(hier getrouwt)

Den 16e ditoo 1688.
Jan Adriaantse Meermans, j:m: geboortig van Zevenbergen, en woonagtig op de Langewegh, en
Anneke Adriaans, j:d: van Etten, ende woont in Bloemendaal
(hier getrouwt)

Den 30e dito 1688.
Lucas Jansen van Loon, j:m: geboortig van Zevenbergen, en
Jenneke Michielse Goedagen, j:d: vande Kruijstraat, beijde in Zevenb: woonende
(hier getrouwt)

Den 30e dito 1688.
Lambert Peters Stiphout, wedr. van Marij Dingemans, alhier woonende, en
Josijntie Wouters van Golen, j:d: van Dongen, onlangs onder de Fijnaart gewoont hebbende
(hier getrouwt)

Den 27e junij 1688.
Leendert Arientse van Nederpelt, wedr. van Wilmpie Peters, woond in den Nieuwendijk, en
Ariaantie Maartens Adop, j:d: geboortig van de Moerdijk, woont onder Niervaart
(hier getrouwt)

Den 11 Julij 1688.
Claas Cornelise Boenders, j:m: van 't Haagien woondt tot Zevenbergen, en
Jenneke Jans, wede. van Willem Dijkers, woondt tot Santerbuijten [=Standaarbuiten]
(Bescheijd gegeven om tot Santerbuijten te trouwen)

[folio 30 (59)][1688]

Den 15e Augustij 1688.
Jna Jacobse van den Bos, wedr. van Martijntie Joosten, woont onder Niervaardt, en
Maria Jans, j:d: geboortig van Wagenberg, en woont in 't O:land, van Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 1e dito 1688.
Johan Claasen, j:m: geboortig van Dordregt, en
Hillichie Bastiaans Reijnesteijn, wede. van Cornelis Jansen Dets, beijde in Sevenbergen woonende
(hier getrouwt)

Den 8e dito 1688.
Jan Hendriks van Oosterhout, wedr. van Lijsbet van Schendel, en
Marijken Lourens van der Meijden, j:d: geboortig van Masaijk, beijde in Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 19e Zeptember 1688.
Willem Adriaantse Ligthart, j:m: geboortig van Oosterhout, woond in 't Land van Zevenbergen, en
Maria Cornelis Huijsman, j:d: geboortig van Meer, woonende in Sevenbergen
(hier getrouwt)

Den 26e dito 1688.
Barent Polders, j:m: van Zevenbergen, en
Pieternella Cornelis Dingmans, j:m: mede van Zevenbergen, en beijde aldaar woonagtig
(hier getrouwt)

Den 27e October 1688.
Augusteijn Sinmans, j:m: geboortig van Breda ende onlangs faar gewoondt hebbende, en
Dingna Dingmans, j:d: geboortig van Alohere(?), ende woond in Zevenbergen
(hier getrouwt)

Den 24 dito 1688.
Abraham Verbruggen, j:m: van Zevenbergen, ende aldaar woonagtig, en
Cornelia Catshoek, j:d: van Maertensdijk, ende aldaar woonende
(bescheijd gegeven om te Maartensdijk te trouwen)

Den 4e xber 1688.
Marijnis Bergmans, wedr. van Ariaantie Bartholomeus van Welt, geboortig van Chaam, woont in 't Land van Zevenbergen, en
Catelijntie Cornelis vander Heijden, wede. van Cornelis Goverde Moolenaars, woont binnen deser steden
(hier getrouwt)

Dem 19e dito 1688.
Cornelis Vissers, wedr. van Marike Misagras, geboortig van der Willemstadt ende aldaar woonende, en
Jerijntie van Someren, j:d: geboortig van Zevenbergen en alhioer woonende
(hier getrouwt)

Den 30e Januarij 1689.
Bartholomeus Boij, wedr. van Adriaana Goers, geboortig van Roosendaal, en
Catelijntie Moolemans, laast wede. van Willem Pieterse Buijs, geboortig van Zevenbergen, beijde alhier woonende
(hier getrouwt)

[folio 30vs][1689]

Den 23e Januarij 1689.
Adriaan Jansen van Loon, j:m: van Loon op Sant, en
Maijke Pieters van Nispen, j:d: geboortig tot Sprundel, beijde woonende in 't Zevenbergs lant
(hier getrout)

Den 5e Maart 1689.
Adriaan Nooteboom, j:m: geboortig tot Stantdaarbuijten, alhier woonagtig, en
Adriana Dingmans, wede. van Marijnis Egbertse Hoogendijk, geboortig vande Swaluwe, en woonende onder Zevenbergen
(bescheijd gegeven om ter Heijden te gaan Trouwen)

Den 19 dito.
Jan Basen, j:m: geboortig van Zevenbergen, en aldaar woonende en
Helena Stoop, geboortig onder Niervaart, en woonende aldaar
(bescheijd gegeven om inde Clundert te gaan trouwen)

Den 17e dito 1689.
Adriaan Anthonise Martens, j:m: geboortig ende woonagtig onder Zevenbergen, en
Catelijna Janzen van Sittert, wede. wijlen Pieter Jansen van Dieoenbeek, geboortogh uijt de Hoeven, ende woonende op den Moerdijk onder Niervaart
(bescheijd gegeven om tot Rokvent [=RUCPHEN] te Trouwen)

Den 10 dito 1689.
Jacob Cornelise Gelijns, j:m: geboortig en woonende in 's Princenhage bij Breda, en
Cornelia van Bergen, j:d: alhier binnen Zevenbergen, geboortigh en woonagtigh
(bescheijd gegeven om op 't Haegien te Trouwen)

Den 19e Maij 1689.
Adriaan Gijsbrechtze, wedr. van Marijke Peters, geboortig van Teteringen en woonende in 't Zevenbergs Landt, en
Catlijntie Willemse, j:d: geboortig van den Houdt, onder Oosterhout, en woonende opde Noort onder Ter Heijden
(hier getrout)

Den 19e dito 1689.
Pieter van Santvoort, wedr. van Lijsbet Gerritse, geboortigh van Toor en
Jenneke Cornelis Faessen, wede. van Adriaan Willlemen Sprangers, beijde woonende in 't Zevenbergs Lant
(hier getrout)

Den 5e Junij 1689.
Gerrit Adriaanse van Meer, j:m: geboortig onder de Jurisdictie van Niervaart en aldaar wonende, en
Lijsbet Jansen van Acxel, j:d: geboortig vande Swaluwe, ende woonende binnen Zevenbergen.

[folio 31 (61)][1689]

Den 5e Junij 1689.
Pieter Adriaanse van der Hoeff, laast wede. van Catlijntie Baartmans, en
Sijken Claasen, j:d: geboortig van Gils, beijde woonende binnen dezer Stede
(hier getrout)

Den 10e Julij 1689.
Cornelis Aarent, j:m: geboortig tot Zevenbergen, ende woonende tot Dordregt ende
Dingna Langeweg, j:d: geboortig onder Niervaart ende nu woonende alhier
(hier getrout)

Den 14 Augustus 1689.
Matthijs Cornelis Aarden, j:m: geboortig in 't Haagjen bij Breda, en woonagtig onder Zevenbergen en
Jenneken Michielse Roij, j:d: geboortig in den Doelen bij Antwerpen, woont in Bloemendaal, onder de Jurisdoictie van Niervaart
(hier getrout)

Den 2e October 1689.
Jan Adriaantse van Meersel, wedr. van Anneken Guilliamse, en
Catelijn Cornelise, wede. van Jacob Adriaansen Bos, beijde woonende onder de Jurisdictie van Zevenbergen
(hier getrout)

Den 9e Dito.
Adriaan Schijven, j:m: geboortig ende woonagtig tot Zevenbergen, en
Johanna Cornelise van der Lijs, j:d: gebooritg tot Dordrecht, hier meede laast gewoont hebbende
(hier getrout)

Den 6e November 1689.
Govert Hendrikse van der Hoff, j:m: geboortig tot Zevenbergen, woonende op de Moerdijk onder Niervaart, en
Anneke Servaas Keegels, j:d: geboorten tot Zevenbergen ende aldaar woonagtigh
(hier getrout)

Den 15 Octob. 1689 ondertrout.
Johan Warner Grootser Jan, j:m: geboortig van Marien-jon(?) in 't Bronswijker landt, met
Marike van Holland, j:d: geboortig tot Kiel en beijde woonende binnen Sevenbergen
(De drie geboden zijn gegaan maar vindt geen aantekeninge van trouwen)

Den 12 November 1689.
Marijnis Adriaansz Engelen, j:m: geboren in Cruijsland onder Steenbergen, en daar woonachtig, met
Anneke Matthijs vande Leur, wede. van Jan Jacobsz van Eekelen, geboortig van de Leur en woonende onder dese jurisdictie
(bescheijd gegeven om Ter Heijde te trouwen)

[folio 31vs][1689]

Den 27 Novemb. 1689.
Leendert Adriaans Voorstraate, j:m: geboren te Oosterhout en woonende onder Niervaart, met
Dingetje Jacobs, wede. wijlen Claas Adriaans geboren en woonende alhier
(alhier getrout)

Den 4 Decemb. 1689.
Thomas Joosten Koning, wedr. van Margritjen Teunisz, met
Cornelia Loeureijs, j:d: geboortig van 't Haagje, beijde woonende alhier, alhier getrout.

Den 4 dito 1689. [=04-12-1689]
Geerit Abrahamsz van Dongen, j:m: woonende alhier, met
Dirkje Pieters Stookers, j:d: wonende te s Gravendeel, bescheijd ggeven om te s Gravendeel te trouwen.

Den 11 Decembr. 1689.
Jacobus Florijen, j:m: van Sevenbergen, met
Judik van Alpen, j:d: van Dordrecht.
(hier getrout)

Jacob Jansen van Alphen, tr. Barbara Floris
Kinderen:
1. Judith, ged. Dordrecht 23-8-1660.

Den 18 Decembr. 1689.
Embregt Jansz van de Swaluwe, wedr. van Cornelia Matthijs Noteboom, met
Cathelina Jans van Bree, j:d: geboren en beijde wonende te Sevenbergen
(hier getrout)

Den 1 Januarij 1690.
Laurens Adams, j:m: van de Clundert woonende in de Arenbergse polder, ende
Jenneke Cornelis Weinigen(?), j:d: van Rosendaal
(hier getr.)

Den 5 Febr.
Jan Hendrik Corsz, j:m: geboortig uijt het 7bergs land en woonende op Haseldonk, ende
Lisjebet Jans van Gorp, wede. van Marinus Gerritsz de Bruijn

Den 19 Februari.
Pieter Hendriks van Hastel(?), laast wedr. van Ariaantje Wilmen Hermense, ende
Catelijn Jans van Loon, j:d: geboortig en woonagtig in 't land van Sevenbergen
(hier getrout)

Dito.
Leendert Jansen Vogelaar, j:m: van de Lage Swalue, ende
Aartje de Haan, wede. van Paulus Spies, wonende in Sevenbergen
(hier getrout)

[folio 32][1690]

Dito 19 Feb. [=19-02-1690]
Anthonij Jansen, j:m: geboortig van Sevenbergen en woonende aldaar ende
Emdingetje Jans, j:d: van de Lage Swalue en woonende aldaar.
(Bescheyd gegeven om op de Swalue te trouwen)

Den 26 Febr.
Willem Jansz van Oosterland, j:m: woonenbde op den Santberg ende
Cornelia Joosten vander Beek, j:d: geboortig van Santvliet en woonende te Sevenbergen
(hier getrout)

Sie het vervolg van ondertroude en getroude personen in een boek in quarto daar buijten op staat B daar se genoteert zijn toto den 3 Septemb 1706.
Ziet het (ver)volg van de getroude persoone genoteert zijnde in een boekje met een Losse bandt costituer, daer op staedt B in consistorie berustende.
NB. volgens het even genoemde boek in quarto in fine aldaar moet daarop staan A.
NB. dit boek is niet te vinden, sal ook daar na is gesogt en geinformeert zedert den Jan 1743.

Noticie van de getroude persoonen aangetijkent zijnde in de vaccature als volgt
.

Den 8 Julij.
Jan van Leendt, j:m: geboortig van Zevenb met
Anna Hermens, j:d: hier gebore en ook getrout.

Den 15 dito. [=15-07-1740]
Geeridt Piere, j:m: geboore onder Dordt met
Jenneke Stoop, j:d: geboore alhier en ook hier getrout.

Den 4 Octob.
Servaes van Hees, weduwn. woonend tot Looppik met
Adriaentje van Es, j:d: geboore van Jaersvelt en laets gewoondt hebbende tot Zevenb.

Den 14 dito.
Adriaen [Ver]art(?), j:m: geboore tot Zevenb: met
Janna van den Dries, wede. van Daniel Florijn.

Den 28 dito.
Domonisius van Taiteringe, weduwr. met
Johanna Leenderse van Beek, j:d:
(alhier getrouwt 20e Nov.)

De 11 Novemb.
Frans [Ver]vaten, j:m: met
Maria Schots, wede. van van Govert Cavelaers
(zijn alhier getrouwt den 27e Nov.)

Den 9e Novemb.
Pieter Salle, j:m: met
Lijsbet Wevers, wede. van Bastjaan Rijke
(hier getrouwt den 15e Jan 1741)

Den 30e dito.
Pieter Leenderse van der Heijden, geboren in den Oudenbos, j:m: met
Teuntje Witbol, wede. van Cornelis Eelandt
(hier getrouwt den 29e Jan 1741)

Den 20 Januarij.
Jan Maarten Oome, geboore van de Haege, j:m: met
Catarina Hendrikse Kop (Hop?), j:d: geboore onder Zevenberge en hier getrouwt den 12 Feb.

Den 17 Meij. [=17-05-1741]
Cales Niewaert, weduwr. met
Aletta Frankze, wede. Moers
(zijn Terheijde met attest: getrouwt)

 

(c) EvD Dordrecht februari 2007