Zevenbergen
huwelijken N.H. 1740-1775 (deel 6, vervolg)
[online op: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl]

ZEVENBERGEN (Noord-Brabant)
huwelijken N.H. 1740-1775

[folio 32][1690]

Dito 19 Feb. [=19-02-1690]
Anthonij Jansen, j:m: geboortig van Sevenbergen en woonende aldaar ende
Emdingetje Jans, j:d: van de Lage Swalue en woonende aldaar.
(Bescheyd gegeven om op de Swalue te trouwen)

Den 26 Febr.
Willem Jansz van Oosterland, j:m: woonenbde op den Santberg ende
Cornelia Joosten vander Beek, j:d: geboortig van Santvliet en woonende te Sevenbergen
(hier getrout)

Sie het vervolg van ondertroude en getroude personen in een boek in quarto daar buijten op staat B daar se genoteert zijn toto den 3 Septemb 1706.
Ziet het (ver)volg van de getroude persoone genoteert zijnde in een boekje met een Losse bandt costituer, daer op staedt B in consistorie berustende.
NB. volgens het even genoemde boek in quarto in fine aldaar moet daarop staan A.
NB. dit boek is niet te vinden, sal ook daar na is gesogt en geinformeert zedert den Jan 1743.

Noticie van de getroude persoonen aangetijkent zijnde in de vaccature als volgt
.

Den 8 Julij.
Jan van Leendt, j:m: geboortig van Zevenb met
Anna Hermens, j:d: hier gebore en ook getrout.

Den 15 dito. [=15-07-1740]
Geeridt Piere, j:m: geboore onder Dordt met
Jenneke Stoop, j:d: geboore alhier en ook hier getrout.

Den 4 Octob.
Servaes van Hees, weduwn. woonend tot Looppik met
Adriaentje van Es, j:d: geboore van Jaersvelt en laets gewoondt hebbende tot Zevenb.

Den 14 dito.
Adriaen [Ver]art(?), j:m: geboore tot Zevenb: met
Janna van den Dries, wede. van Daniel Florijn.

Den 28 dito.
Domonisius van Taiteringe, weduwr. met
Johanna Leenderse van Beek, j:d:
(alhier getrouwt 20e Nov.)

De 11 Novemb.
Frans [Ver]vaten, j:m: met
Maria Schots, wede. van van Govert Cavelaers
(zijn alhier getrouwt den 27e Nov.)

Den 9e Novemb.
Pieter Salle, j:m: met
Lijsbet Wevers, wede. van Bastjaan Rijke
(hier getrouwt den 15e Jan 1741)

Den 30e dito.
Pieter Leenderse van der Heijden, geboren in den Oudenbos, j:m: met
Teuntje Witbol, wede. van Cornelis Eelandt
(hier getrouwt den 29e Jan 1741)

Den 20 Januarij.
Jan Maarten Oome, geboore van de Haege, j:m: met
Catarina Hendrikse Kop (Hop?), j:d: geboore onder Zevenberge en hier getrouwt den 12 Feb.

Den 17 Meij. [=17-05-1741]
Cales Niewaert, weduwr. met
Aletta Frankze, wede. Moers
(zijn Terheijde met attest: getrouwt)

[folio 32vs][1741]

[1741] Den 1 Junij
Johs. Marcus de Giese
, j:m: met
Jennemari van Tilborg, j:d;
(hier getr. 25 junij)

Den 19e Aug.
Jan van(de) Bogaart, j:m: geboore alhier met
Anna van Donge, j:d:
(hier getr.)

Den 1 Septemb.
Poulus (Ver)reij, j:m: geboortig van Merkblaes, met
Adriaentje Heijbrandt, wede. Jens.

Den 8 dito.
Pieter Vissers, weduw van Janna Tebak, met
Bastiaentje Pieterse van Welt, j:d:.

[folio 33 (65)][1741]

Zedert den dienst van mij W. Geisweit het predikant alhier besvestigd
den 15 Octob. 1741 sijn in ondertrouw opgenome en in der H. egt besvestigd
.

Ao 1742.
Januar ondertrouwd 12
Nicolaas Rovers, j:m: van t Haagje wonagtig te Zevenberge met
Bastiaantje van der Hoeve, j:d: gebore en wonagtih te 7berge
(getrouwd)

cod. hue. tot Chaam ondertrouwd 13
Crijn Maas(?), j:m: gebore en wonende onder 7berge met
Mijntje Schuurmans, wed. van Hendrik van Oosterhoud

Wilhem van Dijk, j:m: van Tilburg en wonagtig tot Nijsberg met
Adriane Bekkers, j:d: van Chaam
(aldaar getrouwd)

April ondertrouwd en 13. drie paar nom.
Nicolaas  Jans Rovaers(?), geboortig van de Made plaats wonende bij 7 berge met
Joh. van Opstel, j:d; van Steenhove thans woennde te 7berge

Stoffel Huijberts van den Dam(?), j: van 7 berge met
Maria Jans ..(?), mede van 7berge

Hendrik Vissers, van Arendonk met
Mettien van de Wijngaad, j:d: van Rijsbergen.

[April] ondertrouwd 20
Hendrik Vos, j:m: van Meuwe wonagtig in 7 berge met
Adriaantje den Engelse, j:d: geboortig en wonagtig onder 7berge
(getrouwd)

codem.
Corn. van Boxel, geboortig van Alphen met
Corn. Buijs, van Gestel, bijde wonende te 7 berge.

[Maij] ondertrouwd 0
Johannes Schmidt, j:m: geboortig van Wijbenhym wonende binne 7berge met
Maria Piternelle Smolders, j:d: geboortig van en wonagtig te 7 bergen.
(getrouwd)

[Junij] ondertrouwd 22
Pieter Cuijpers, wed. wijle Grietje de Groot, gebore en wonagtig ter Hijde met
Johanna Janse Cuijpers, j:d: geboortig en wonagtig onder 7 bergen
(getrouwd)

[Julij] ondertrouwd 6
Cornelis van der Wijde, wed. wijle Marie Mattijse Vermeensel met
Sijke Wouterse van Diese, wed. wijle Gerrit Mast, bijde van 7 berge.
(getrouwd)

cod. hoc.
Gerrith Bax, wed. wijle Marie Dame, geboortig en wonagtig op de Moerdijk met
Adriaantje Swaan, j:d: geboortig en wonagtig te 7berge.

[August.] ondertrouwd 17.
Pieter Hijkente, j:m; van Oosterhoud wonagtig onder 7 berge met
Mijntje Claase, wed. wijle Daniel Thomas Kokke, geboortig van Haegje wonagtig onder 7berge.
(getrouwd den 2)

[7ber.] ondertrouwd 14.
Anthonij van den Bembde, wed. wijle Marie Dom, geboortig van t sand daar buijte, wonende binnen 7berge met
Heede(?) La Fleur, j:d: gboortig en wonagtig tot Breda.
(getrouwd den 14)

ondertussen den 7ber t Sand der Buijten ondertrouwd den 22.
Pieter van Antwerpen, j:m: van 7berge met
Johanna Verhult, wed. wijle Jan Adr. van Acit(?), bijde wonagtig t Sand daar buijten [STANDAARBUITEN]
(den oct. 1 alhier getrouwd 7)

ondertrouwd den 12.
Pieter van de Hof, wed. wijle Anne Holleweij(?), wonend op de Moerdijk met
Elizabeth Remeuse Cappedijk(?), j:d: geboortig op de Hoge Swaluw wonende ind 7berg.
(novemb getrouwd den 4)

cod hoc.
Gerrith Thijse, j:m: geboortig en wonende onder 7berge met
Jenneke Brouwers, wed. wijle Anthonij van Oirschot en geboortig van de Hoeve en mede wonende onder 7berge.

ondertrouwd den 1.
Jan Ambregs, j:m: van ter Hijden met
Maria van Geel, j:d; van 7bergen.

[1743] ondertrouwd den 8.
Wilhem Jans(?), j:: van de Leur wonagtig onder 7berge met
Adriaantje Klaasse Klijs, j:d: van 7 bergen.
(getrouwd den 24)

codem.
Arend Le Grauw, wedr. wijle Marie van der Hof met
Anna Jans, j:d: bijde wonagtig onder de Clundert dog kerkelijk onder 7berge

[febr.] den 22.
Jan Pieterse Vissers, j:m: met
Anna Henriks(?) de Krim, bijde geboortig en wonagtig onder 7berge.
(maart getrouwd den 10)

[maart] ondertrouwd den 8.
Wilhem Janse Malijpaard, j:m: gebore onder de Wilmstad wonagtig onder de Fijnaard met
Adriana Nicolaas Nelemans, j:d; van 7bergen
(getrouwd den 31)

[maart] ondertrouwd 29
Johan Pieterse de Leuw, j:m; gebore en wonagtig onder de Swaluw met
Maria Jansen, j:d: van 7bergen
(getrouwd den 19)

[folio 33vs (66)][1742]

[April] ondertrouwd 5.
Cornelis Jans van Tilburg, wedr. wijle Cornelia Schouwenaars, gebore en wonagtig onder 7 berge met
Dingetie Broekhoven, wed. wijle Wouter van Dongen, geboortig van Geel wonende onder 7bergen.

ondertrouwd 19.
Gerrith van Everdinge, j:m: gebore van Ginneke met
Marie Piterse de Koning, j:d: bijde van onder 7bergen.
(meij getrouwd den 12)

[Apr.] ondertrouwd den 26.
Dingeman van Hut(?), j:m: gebore en wonende opden Oude Bosch(?) met
Cornelia Mest, j:d: van 7bergen.
(maij getrouwd den 25)

iibdem.
Adriaan Corstiaans van Tongele(?), j:m: met
Dingena Wouterse van Gils(?), bijde van onder 7berge.

[Maij] ondertrouwd den 3.
Adriaen Rijmee..(?), j:m; gebore en wonagtig onder 7 berge met
Antonie Kokken(?), j:d: wonende ter Hijde, gebore onder 7 berge
(getrouwd 19)

ondertrouwd den 10.
Adriaan Corn. Ribbers(?), j:m: van ter Hijden met
Meertje Govert Sarlaes(?), j:d: van 7berge
(getrouwd den 26)

[1743] Notitie van getrouwde persoonen in de vacature als volgt.

Den 5 Julij 1743.
Marijnis van (Ver)Hoeven(?) met
Cornelie Anth: Damen
De Bruijdegom onder de Swalue ende Cornelia Anth. Damen als Bruijd gebore in den Santberg onder Sevenbergen

Frans Cornelis Frataal, geboren onder Oosterhout met
Anna Janse van Germen(?), j:d: geb: onder Sevenbergen.

Den 18 Julij.
Pieter van Dijk, wedr. woonende te Sevenbergen En
Adriana van Steen, j:d; woonende op de Leur.

Den 9 Aug.
Adolph Adr: Blees, j:m; geboortig En woonen(de) van En tot Sevenbergen met
Elisabet Sas, geboortig tot Middelburgh sijnde jongedogter

Den 23 dito.
Aert Bavel(Barel?), weduwenaer van Catrina van der Linden en
Jaapjen Franse van Osten, weduwe mede alhier wonagtigh

Dito.
Pieter Ansems Sietelaers, jongman met
Anna Rasenbergh, jonge dogter bijde geboortig en woonende tot Sevenb.

Den 30 dito.
Pieter van Nel(Wel, Riel?), jongman met
Cornelia Vermint, weduwe van Qurijn Cornelise Qurijne

Den 20 Septemb.
Johan Vaus(Raus?), jongman met
Cornelia Schoove(?), jonge dogter.

Den 4 Octob.
Cornelis van Boxel, weduenaar van Cornelia Buijs met
Cornelia van Gils, jonge dogter beijde woonende alhier.

[folio 34 (67)][1743]

Zedert den dienst van mij A. (Ver)otter(?) alhier bevestigd den 3 9br 1743 sijn in ondertrouw opgenomen en in de Huwelijken staat Bevestigd Navolgende Personen.

[1743] Den 15 9br. ondertrouwd.
Petrus Johannes van de Laar, weduwenaar van Ginneke met
Maria Theresia de Kok, j:d: van Sevenbergen
(alhier getrouwd den 4 xbr)

Den 17 dito zijn.
Arij van Mourik, j:m; van Zevenbegren, wonende op de Hoge Zwaluwe en
Bastiaantie Botbijl, j:d; geboortig en wonagtig onder de Lage Zwaluwe 
op een attestatie van de Zwaluwe alhier voor de eerstemaal geproclameert en daar na voor de 2 en 3 maal hebben 3 xbr attest: na de Zwaluwe bekomen, omme al(daar) in de H. Egt bevestigd te worden.

Den 22 dito. ondertrouwd
Adriaan Adriaanze Govert, j:m: met
Elisabeth Geerde van der Roer, j:d: beide van 7bergen
(alhier in den H. Egt bevestigd den ii xbr)

Den 20 xbr ondertrouwd
Adriaan van Ardenburg, j:m; geboren en wonende onder Sevenbergen met
Adriana Vink, geboortig van van Gastel en wonenden onder Sevenbergen
(getrouwd den 10 Janrij 1744)

Den 22 dito. hebben
Lauwrens Janssen Evertse van Homburg, j:m: geboren en wonende onder Sevenbergen met
Catharina Vervoort, j:d; geboortig van Sprang en wonende onder ter Heide 
na 3 huwel proclamatien van hier attestatie geligt omme te Terheijden in h st: bevestigd te worden.

[1744] Den 24 Janrij. zijn in ondertrouw aangenomen
Gherardus Verwater, j:m; gebooren en wonende onder de Hoge Zwaluwe met
Marie Schuurmans, j:d: geboren en wonende onder Sevenbegren
(getrouwd en 16 Febrij 1744)

Den 2 Febrij zijn
Pieter vande Wijngaart, j:m: gebooren van Rijsbergen en wonende onder Sevenbergen en
Geertruijd Martens Canter, j:d: woennde op Lugtenburgh onder de Jurisdictie van Niervaart
op de attestatie van de Clundert voor de eerstmaal geproclameert, en de 2 volg: sondagen voor de 2 en 3 maal en hebben daarop attest: na de Clundert genomen omme aldaar in de H: Egt bevestigd te worden.

[folio 34vs (68)][1744]

[1744] Den 7 Febrij in ondertrouw opgenomen
Jacob de Neeff, j:m: geboren onder d Clundert wonende onder 7bgen
Maria Dirks Hendriksen, geboortig van Etten en wonende onder 7bgen
(alhier getrouwd en 1 meert)

Den 10 april
Cornelis Janse van Oosterhout, j:m:
Willemijntie Janse van Loon, j:d: beide geboren en woennde onder 7bgen
(Den 26 dito alhier getrouwt)

Den 29 dito.
Adriaan Bouwens, j:m: en
Cornelia Antonise Mustert, j:d: beide geboren en wond. onder 7bgen
(den 10 meij alhier getrout)

Den 1 Meij.
Johan Pieter de Jong, j:m: en
Pieternella Wouterse ..uurwaart(?), j:d: beide geb. en wonende onder 7bgen
(den 17 dito alhier getrout)

Den 8 dito.
Jan Smits, wedr. van Johanna Janse d Clercq, geboortig van Dongen en wonende onder Sevenbergen en
Catrina Soethout, geb. en wonende onder Sevenbergen
(den 24 dito alhier getrouwt)

Den 14 Junij zijn.
Cornelis Bruintie(?), wedr. van Marike de Cruijff, geboortig van Sevenb. en wonende in de Fijnaart en
Grietje Cornelisse Duivelaar, j:d: van de Oude Tonge en wonende onder Zevenbegren
op attestie vande Fijnaart voor de eerste maal en de 2 volgende sondagen voor de 2 en 3 maal geproclameert en 29 dito dito daar van attestatie na d Fijnaart gegeven.

Den 26 dito.
Jan Cornelisse Bressers, wedr van w(ijlen) Helena Meeuwen, van Teteringe en
Catharina Janse de Rooij, j:d: beide geboren en wonden onder Sevenbergen
(den 12 Julij alhier getrouwt)

Den 3 julij.
Jacob van Cretenburgh, j:m: geboren en wonende onder Sevenbergen en
Cornelia Blaas, wed:w: Gerrit Vrients, geboortig van Loon op Sand en wonende onder Sevenbergen
(den 19 dito alhier getrouwd)

Den 31 dito.
Frans Boot, j:m: geb. van de Lage Zwaluwe en wonende in Ooltjensplaat in 't Land van Flacque en
Johanna Maria van Dalen, j:d; geb. van Brussel en wonende onder Sevenbegren
(den 23 aug. te Santert Buijten getrout)

Den 28 Aug. [=28-08-1744]
Hendrik van Antwerpen, j:m: geb. en wonend onder de Clundert en
Johanna van Heeren, wed. w: Thomas Emmes, geb. en wonende onder Zevenbergen
(den 13 7br alhier getrouwt)

[folio 35 (69)][1744]

Den 25 7br. in ondertrouw opgenomen
Jan de Haan, j:m: geboortig van Zirikberg in 't Hessen Castelse en wonende onder Sevenbergen en
Maria Faas, j:d: geboren van de Hoeve en wonende onder 7bgen
(den 11 8br alhier getrout)

Cornelis(?) van den Enden, j:m; geb en wonende in 7bgen en
Meijntje van Wesel, j:d; geb. onder 7bgen en wonende te Terheijden.
na 3 Houw: proclam: en 2 9br attest na Terheide gekregen.

Den 20 9br.
Joost van d Swaluwe, j:m; geb. en wonende onder Sevenb. en
Helena Jans, j:d; geb. van Maastrigt en wonende te Middelburgh
(getrouwt alhier den 13 Janrij 1745)

[1745] 22 Janrij. 
Jacob Adriaanse Cortewegh, j:m; geb. en wonende onder de Clundert, en
Teuntje Gerrits Verhoeff, j:d: geb. en wonende onder 7bgen
(hebben den 8 Febrij attestie na de Clundert genomen)

idem dito.
Gerrit Antonijse van Doorn, j:m: geb. van Bavel en wonende onder 7bgen en
Maria Janse Bakkers, j:d: geb. van de Leur en mede wonende te Sevenbergen
(getrout 14 febrij alhier)

Den 29 dito.
Adriaan van den Steen, j:m: geb. vande Swaluwe en wonende te 7bgen en
Maria Leendertse, laast wed. w: Ad. Stoop geb. en wonende in deze stad
(alhier getrout den 17 Febrij)

Den 5 Febrij.
Cornelis Cornelisse den Engelse, j:m: geb. en wonende op de Lage Swaluwe en
Maria Janse Nelemans, j:d: geb. en wonende onder dese Jurisdictie
(alhier getrouwt 28 dito)

Den 26 maart.
Willem Janse Biggelaar, j:m; geb. en wonende in dese stad, en
Elisabeth van der Hoeve, j:d: mede alhier geb. en wonende
(den 19 april alhier getrout)

in ondertrouw opgenomen op de Swaluwe en hier mede geproclameert
Arie de Leeuw, wedr. w: Janna Pieterse Allarts, geb. op Wagenberg onder Terheiden en wonende onder Sevenbergen en
Adriana Boel Damen, meederjarige dogter geb. en wonende onder de Hoge Zwaluwe
(den 12 april attest. na de Zwaluw gegeven)

Den 9 april.
Cornelis Paulusse Barel, j:m; geb. en wonende onder 7bgen
Catharina Cornelisse Kools, j:d; geb. onder Santert('t Sand daar) Buiten, en mede wonende onder dese jurisdictie
(den 26 dito alhier getrout) 

[folio 35vs (70)][1745]

[1745] in onder trouw opgenomen
23 april
Hendrik Hanshurff, j:m: geb. onder de Clundert en wonende onder Sevenbegren en
Catharina Hendriks Koks, wed: w: Jan Oomen, mede geb: onder de Clundert en woennde onder dese Jurisdictie
(getrout den 9 meij)

30 dito.
Huijbert van Dam, wedr. van Engelijn (Ver)hoff en
Cornelia Quataal, j:d: geb. van de Made en beide wonende onder 7bgen
(den 6 meij alhier getrouwd)

1 Meij. in de Fijnaart in ondertrouw opgenomen
Jan de Winter, j:m: geb. onder Oud-Gastel en
Hendrina Maas, j:d: geb. onder 7bgen en beide wonende onder de Fijnaart
(den 16 dito alhier getrout)

14 dito.
Matteus van Rosmalen, wedr. van w: Cornelia van Velthoven en
Johanna Maria de Kok, j:d: beide geb. en wonende te Sevenbergen
(den 30 dito attest gegeven om op 't Sand (daar) buijten te trouwen)

28 dito.
Leendert van der Roest, j:m: geb. in de Willemstad en
Lauwerina Timmers, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide wonende alhier

30 Meij.
Willem Pieterse Steevens, wedr. van Cath: Hendrikse van 't Sittert en
Cornelia Cornelisse Barende, j:d: geb: in het Clundertsland 
met attest van en na 't Sand daar buijten.

18 Junij
Matthijs Ant: Roelen, en
Adriaantje Janse van Oosterhout, wed: w: Jacobus Voeten, beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout xi Julij)

28 dito.
Jasper Lamberts Trommel, j:m: geb. onder Oosterhout en
Anna Matthijse Fens, j:d; geb. onder Sevenb. en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout xi Julij)

Cornelis Verschuur, wed:w: Maartje Oliehoek, geb: van Somersdijk en wonende in Sevenb.
Catharina de Graaf, j:d: van Werkendam
hebben op (ver)toon van de ondertrouw te Werkendam den 8en en 25 Julij de 2 en 3 voorstel gehad en daarvan attest: ontf: om te Werkendam te trouwen.

[folio 36 (71)][1745]

1745 in ondertrouw opgenomen
den 15 8br.
Cornelis van Boxel, wedr. geb. van Alfen En
Elisabeth Cornelisse Doms, geb. van Minderhout men beide wonagtigh te Sevenbergen
(31 dito alhier getrout)

Johan Verheulen, j:m; wonende binnen Sevenb. en
Neeltie Jansen Moermans, j:d: van de Clundert
zijn op (ver)toon van hunne gedane ondertrouw in d Clundert 3 agter eenvolgend sondagen in onse kerk geproclameert en den 16 8br met attestatie na d Clundert (ver)trokken.

22 8br.
Pieter And.se den Rooijen, j:m: geb. van Rottdm [ROTTERDAM] en
Geertruij Blom, j:d: geb. van Breda en beide wonende te Sevenbergen
(den 16 9b alhier getrout)

Den 5 9br.
Jan Janse de Rooij, j:m: en
IJda van Rosmalen, wed:w: Jan van de Swaluwe, beide geboren en wonende te Sevenb.
(den 21 dito alhier getrout)

26 9br.
Wilbert Huijbertse de Groot, j:m: geb. onder Oosterhout en wonende onder d Hoge Zwaluwe en
Adriantie Anemaat, j:d; wonende en geb. onder Sevenb:
(getrout den 15 xbr)

Den selven dito.
Nijs Jansen van Gelm, j:m: en
Gerdina van Ginneke, j:d: beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout den 15 xber)

Den 3 xbr.
Corst Johan Dingemans, j:m: geb. van Balem en
Anna Elisabeth Lamberts, j:d: geb. van ontrent Kevelaar, beide wonende te Sevenbegre
(alhier getrout den 1 Janrij 1746)

Den selven dito.
Cornelis Huijsmans, wed.w: Maria van Meer, geb. van Oosterhout en
Antonetta Ridders, wed:w; Jan van Grimhuijsen te Sevenb. en beide wonende alhier
(getrout den 26 dito)

den 30 xb aan.
Adolph Blees, de Bruijd attest: na de Klundert gegeven, omme aldaar in de Houw staat bevestigt te worden, alwaar ook ondertrouw hadden gedaan.

[folio 36vs (72)][1746]

1746 in ondertrouw opgenomen
10 Febrij.
Cornelis Janse Nelemans, j:m: en
Tanneke Michiels de Leeuw, beide geb. en wonende onder dese Jurisd.
(getrout den 2 maart)

4 Maart.
Pieter Vaartjes, wed: van van Martijntie Hollanders, geb. in de Clundert en wonende in dese stad, en
Leena Nelemans, j:d; geb. en wonende onder dese Jurisdictie
(getrout 27 dito)

Den 16 April. [=16-04-1746]
Pieter van Vlimmeren, j:m: geboren van Wagenberg en wonende onder dese jurisditcie en
Johanna de Rooij, j:d; geb. en wonende mede onder dese jurisdictie
(den 1 meij getrout)  

Quirijn Adriaanse Cappetein, j:m: geb. onder d Swaluwe en wonende onder Sevenbergen en
Elisabeth Smits, wed:w: Willem van Voorst, geboortig van s Gravenduijn-Capel en wonende te Gilze
hebben na (ver)toon van wettig aangegeven ondertrouw den 17 en 24 april en 1 meij hun 3 huwel proclamatien gehad en zijn met attestaite van hier na Gilze gegaan, omme daar in de Egt bevestigt te worden.

Den 27 Meij.
Jan Geerden Melisse, j:m: geb. en wonende onder Sevenb. en
Maria van Toorn, wed.w: Adriaan de Koningh, geb. van Ouden bosch en mede wonende in dese stad
(getrout den 12 junij)

Den 15 Junij.
Casper Fedeler, j:m: geb. in 't Slistingh(?) in de dorpe Stoelts in Duijtsland en woennde onder de jurisditcie van Niervaart en
Jenneke Jansz Vriend, wed:w Quirijn Munters wonende onder dese jurisdictie
(den 10 julij getrout)

Den ii Aug.
Jan de Leeuw, j:m: geb. van Amerongen en wonende te Maassluijs en
Johanna Visser, j:d: geb. van de Moerdijk en wonende te Sevenbegren
(alhier getrout den 4 7ber)

Den 8 7br.
Reinarde van Amerongen, j:m: geb. te Gorinchem en
Johanna Maria van Son, j:d: geb. te Terheide, beide wonende in dese stad.
hebben den 1 8br van hier attestatie van hunne huwel gboden geligt omme den 2 dito te Terheide in den Egt bevestigd worden.

Den 18 7br. sijn
Antonij Losecaat, wedr. van Cornelia van de Meebergen, geb. te Breda en wonende te Sevenbergen en
Maria Lansbergen, wed. van Arij Huijsman, geb. van Ysselmonde en wonende te Kralingen
Na (ver)toon van hun attestie van Kralingen alhier getrouwt.

[folio 37 (73)][1746]

1746 in ondertrouw opgenomen.
30 7b.
Louis Vermeeren, j:m: geb. van Assche en laast hebbend gewoont te Terheide en
Maria Tomasse van Leent, wed. w: Cornelis van Lommel, geb. en wonende te Sevenb.
(alhier getrout den 16 Octob.)

Den 25 9ber.
Jan Manuel Meijers
, j:m: geb. te Steenbergen en
Adriana Antonij Roelen, j:d; geb. te Sevenb. en beiden wonende alhier
(getrout 14 xbr)

[1747] Den 6 Janrij.
Jan Broere, j:m: geb. op 't Sand daar buijten en
Maria Gorse, j:d: geb. en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout 25 janrij)

12 dito.
Pieter Adriaanse Zoutbergen, j:m; geb. en wonende onder Terheide en
Helena Hendrikse Daas, j:d: geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 1 Febrij)

20 dito.
Huijbert van Grimhuijsen, wedr. w: Jacoba Michielse van Kratenburg, geb. onder Teteringen en woennde in dese stad en
Anna Pieterse Mulders, j:d: geb. en wonende onder de Leur
(getrout 5 Febrij)

Nog
Jan Klasen Brabers, wedr. w: Dingena Crillarts, geb. onder Etten en
Cornelia Roelen, j:d: geb. te Gastel en beide wonende alhier
(getrout 8 Febrij)

9 Febrij. [=09-02-1747]
Philippus De Bosson
, wedr. van Petronella Hendrica van Son, geb. te Alphen in Braband en
Rachel van Amerongen, j:d; geb. te Gorinchem, en beide woennde in dese stad.
(getrout den 5(?) maart)

[folio 37vs (74)][1747]

[1747[ in ondertrouw opgenomen
14 april.
Adriaan de Jong, j:m: geb. te Teteringen en wonende onder Terheide en
Adriantie Lauwrijs Miers, wed:w: Antonij van de Horst, geb. in 't Haagje en wonende onder Sevenbegren
(30 dito attest: na Terheide gegeven)

Den selven dito.
Evert Cornelisse van d Clundert, j:m: geb. van de Hoeve en wonende onder Ooltjens-plaat en
Mechelina Schuurmans, laast wed:w: Quirijn Allarts, geb. en wonende onder Zevenbergen
(getrout 21 Meij)

Den selven dito op de Zwaluwe in onvertrouw opgenomen
Jan Rombout, meerderjarig jongman geb. in 't Haagje en wonende onder Sevenb: en
Martijntje Antonia Welten, meerderjarige j:d: geb. en wonende onder d Hooge Swaluwe
omme hier mede geproclameert te worden
(30 apr attest: na de Zwaluwe gegeven)

21 dito op de Zwaluwe
Adr: Cornelis Wende, j:m: geb. en wonende onder Sevenbegren en
Maria Poulus Trommelen, j:d: geb. en wonende onder de Hoge Swaluwe
(den 7 meij attestatie na de Zwaluwe gegeven)

27 dito.
Alphonsus Mijsbergh, j:m: geb. in de Willemstad en
Catharina de Meroode, j:d: geb. in dese stad en beide wonende alhier
(getrout 22 meij)

28 dito.
Cornelis Aarden van der Hout, wedr. w: Elisabeth Peterse van der Kieboom, geb. en wonende onder de Clundert en
Elisabeth Antonisse van den Horst, j:d: geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 21 meij)

29 dito.
Dirk Vermeulen, j:m: geb. te Heukelen en
Adriana van Bremen, j:d: geb te Zutphen en beide wonende in dese stad
(getrout 21 meij) 

4 Meij.
Leendert van Vuren, j:m: geb. en wonende onder de jurisdictie van Geertruijdenbergh, en
Adriana Hogendijk, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(28 dito getrout)

[folio 38 (75)][1747]

[1747] in ondertrouw opgenomen
3 Meij.
Cornelis Adriaanse Stoop, j:m: en
Bastiaantie Antonise van den Horst, j:d: beide geboren en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 22 meij)

12 dito op de Zwaluwe in ondertrouw opgenomen.
Cornelis den Biggelaar, j:m: geb. en wonende onder Sevenb. en
Janna van Merkblaas, j:d; geb. en wonende onder de Lage Saluwe
(28 dito attest: na d Zwaluwe gegeven)

26 dito.
Jan Gelijns, j:m: geb. van de Clundert en
Elisabeth Losecaat, j:d: geb. in dese stad en beide wonende alhier
(getrout den 18 Junij)

20 junij Ter Heide in ondertrouw opgegeven en hier mede 3 maal geproclameert
Marijnis Cornelis van Bedaf, j:d: geb. te Rijsbergen en wonende onder Terheide en
Lena Willemse van Gennip, j:d: geb. en wonende onder Terheide

1 7br.
Antonij de Rooij, j:m: geb. onder Sevenbergen en
Elisabeth Janse Schuurmans, j:d: geb. onder Terheide beide wonende onder dese jurisdictie
(17 dito alhier getrout)

9 dito.
Andries den Rooijen, wedr. w: Maria van Thuijl, geb. en wonende in dese stad en
Emmeken van der Giesen, j:d: mede geboren in dese stad en laast gewoont hebbende te Breda
(den 8 8 br lhier getrout)

27 8br.
Hendrik van den Akkerveken, j:m: geb. van Merxblas [Merksplas], en
Pieternella Jansen Tiesten, wed.w: Jan Pieterse Raij, geb. van de Hoeve, en beide wonende onder dese jurisdictie
(den 12 9br alhier getrout)

8 xbr.
Jan Vos, j:m; van Meeuwe geboortig en
Neeltje Captein, j:d: geb. van de Swaluwe, beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout 25 dito)

[folio 38vs (76)][1747]

[1747] in ondertrouw opgenomen.
Den 15 xbr.
Jan Pansie Vervest, wedr. w: Antonetta Janse Vrolijke, geb. in 't Haegje en
Maria Kools, wed:w: Leendert Dekkers, geb. te Sevenbergen en beide onder desselve jurisdictie wonagtigh
(getrout 31 xbr)

22 xbr.
Adriaan Marcus de Geest, j:m: geb. te Ooltjes-plaats en
Eva van Leent, geb. te Sevenb. en beide wonende in dese stad
(getrout 7 Janrij 1748)

[1748] 5 Janrij.
Adriaan Wijmans, wedr. w. Pieternella Lourense Adams, geb. onder t Sand daarbuijten en wonende onder de Clundert
Jacoba Wouters, j:d: geb. en wonende onder Sevenb.
(getrout den 28 dito)

24 Janrij.
Maarten Noteboom, j:m: geb. te Biesheuvel en wonende onder dese jurisdictie en
Catharina Timmermans, j:d; geb. en won. te Raamsdonk
(den 15 Febrij attest. na Raamsdonk gegeven)

9 Febrij.
Michiel de Zeeuw, j:m: geb. en wonende onder de Lage Zwaluwe en
Maria van Kets, wed. w. Cornelis Weeterings, geb. onder de Clundert en woennde onder dese jurisdictie 
(getrout 25 dito)

Den 19 April.
Dingman Spitters, wed:w: Anna van der Riet, geb. onder Niervaart, en
Elisabeth Ligthart, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide wonende in dese stad
(getrout 5 Meij)

Den 21 dito.
Lauwrijs Hendrikze Koks, j:m: en
Cornelia de Groen, j:d: beide wonende in de Nassauwen polder onder de Clundert
(na (ver)toon van hunne attestatie van daar alhier getrout)

Den 14 Maart.
Martinus Boot, j:m: en
Johanna Sinjeur, j:d: beide wonende in de Nassauwe polder onder de jurisdictie van d Clundert
(na vertoon van hunne 3 huwelijks proclamatien alhier getrout)

Den 10 Meij.
Johan Anth. de Leeuw, j:m: en
Dingena Janse Houve, j:d: beide geb. en wonende onder 7bgen
(den 7 junij getrout)

Den 16 dito.
Gerrit Jacobs van Mourik, j:m: geb. in d Clundert en wonende onder de Fijnaart en
Leijntie Noteboom, j:d: geb. en wonend onder dese jurisdictie
(zijnde in de Fijnaart getrout)

[folio 39 (77)][1748]

1748 in ondertrouw opgenomen.
Den 30 Meij.
Johannes van Halteren, wedr. w: Willemijna Outraat, geb. tot Ooltgensplaats en wonende onder Princeland en
Maria van Mourik, j:d: geboren en wonende binnen dese stad.
(getrout den 23 Junij)

14 Junij.
Pieter de Zeeuw, j:m; geb. en wonende onder Waspik en
Maria van Ginneke, j:d: geb. en wonende in dese stad
(getrout den 14 Julij)

11 Julij.
Sebastiaan Anemaat, j:heer; geboren en wonende op de Gade onder de Zwaluwe, en
Margareta Anemaat, j:juffr. geboren te Alphen onder de Baronij van Breda en wonenden te Sevenbergen.

Den 25 dito. [=25-07-1748]
Willem de Voogd, j:m: geb. en wonende te Dordregt en
Goverdina Helena Polders, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen
(getrout aug. alhier)

Adolph de Voogt, otr. Dordrecht 19-2-1724 Jacoba Mol
Kinderen:
1. Willem, ged. Dordrecht 29-12-1724.
2. Anna, ged. Dordrecht 10-9-1726.
3. Willem, ged. Dordrecht 13-4-1728.
4. Abraham, ged. Dordrecht 1-11-1730.
5. Hendrik, ged. Dordrecht 18-12-1734.

Den 16 Aug.
Adriaan van der Weiden, j:m: geb. en wonende binnen dese stad en
Maria Janse van den Broek, wed.w. matthijs Breek, mede geboren en wonenden alhier
(getrout 8 7 br)

Den 1 9br.
Jan Batist Vinheu, wed.w. Johanna Maria van Oerle, geboren te Tilburg en
Jacoba de Kok, j:d: geboren te Sevenbergen en beide woennde aldaar
(getrout 17 dito)

Den 8 dito.
Cornelis van Rijsbergen, j:m: geb. en wonende onder de Fijnaart en
Maria Duurmans, j:d: geb. en won: te Sevenbergen
(getout 1 xbr)

[1749] 31 Janrij.
Cornelis van Beek, j:m: wonende onder Terheide en
Johanna Adriana Jansen, j:d: wonende onder Sevenbergen, en beide daar onder geboren
(getrout 16 Febrij alhier)

Jan van Antwerpen, j:m: en
Elisabeth Strijkenburg, j:d: beide geb. en won: op de Moerdijk
zijn na vertoon van wettig ondertrouw en hunne geboden in d Klundert
(den 23 Febrij alhier getrout)

[folio 39vs (78)][1749]

[1749] in ondertrouw opgenomen
Paulus Barel, j:m: wonende te 7bgen en
Catharina van Amstel, wed w: Hendrik van Welt, wonende onder d Klundert
(zijn na gedane geboden alhier getrout den 5 Martij)

Antonij Sebastiaan Anemaat, j:m; geb. te Alfen in d Baronij van Breda en wonende te Sevenbegren en
Johanna Cornelia Dingmans, j:d; geb. te Sevenb. en wonende in de Clundert
(hebben hunne 3 geboden attestatie na d Clundert genomen op den 18 maart om aldaar te trouwen)

Den 11 April.
Pieter Crijnse den Roijen, j:m: geb. te Sevenb en
Anna van Dongen, wed:w: Jan van den Bogaart geb: te Dongen, en beide wonende in dese stad
(22 dito alhier getrout)

Den selve dito.
Thomas Lemans, j:m: en
Lena Coevoet, j:d: beide geb. en wonende te Sevenb.gen
(27 dito alhier getrout)

Den selve dito.
Adriaan van Ginneke, j:m: geb. onder t Haagje en
Cornelia Goverde, j:d: geb. te Sevenb. en beide wonende in dese stad
(27 dito alhier getrout)

Den selve dito.
Cornelis van Gulik, j:m: geb. en wonende onder dese jurisdictie en
Anna Couwenberg, wed:w: Adriaan Alle, gebore te Ginneke en wonende binnen dese stad
(27 dito alhier getrout)

Den selve dito.
Jan Franses Crillarts, j:m: en
Maria Antonia de Kok, j:d: beide geb. en wonende in dese stad
(attest gegeven op 't Sand daar buijten te trouwen)

Den 18 dito.
Cornelis van Ginneke, j:m; geb. en wonende in dese stad 
Petronella Daas, j:d: geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 11 Meij)

Den 25 dito.
Jan Voeten, wedr.w. Johanna Gelijn Somers, geb. in 't Haagje en wonende onder Sevenbegren en
Anna Willemse Vos, j:d: geb. onder en wonende binnen Sevenbegren
(getrout 11 Meij)

Joh: Verhoeff, j:m: geb. en wonende onder Sevenb. en
Neeltje Cornelis de Lint, j:d: geb. en wonende onder d Clundert
(hebben hier mede hun geboden gehad en daar van attes: geligt om den 4 Meij in de Clundert te trouwen)

[folio 40 (79)][1749]

1749 in ondertrouw opgenomen.
2 Meij.
Jasper Trommele, wed:w: Anna Matthijse Keus, geb. onder Oosterhout en
Maria Censen, j:d: geb. onder Sevenb. en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout 18 dito)

Den selven dito.
Martinus Peters Schoonis, j:m: geb. onder Oosterhout en
Maria van Leeuwen, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout 18 dito)

Den 9 dito.
Godofridus Smits, wedr. w: Adriana Geertze, geb. van de Hoeve, en
Cornelia Bakkers, j:d: geb. in de Leur en beide wonende in dese stad
(getrout 25 dito)

Den 16 dito.
Lauwrijs van Geel, wedr. w. Cornelia Hendrikse van Kets, en
Dingena Hoeven, wed. w. Jan de Leeuw, beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 1 junij)

Den 13 Junij.
Leendert Timmers, j:m: geb. te Teteringe en wonende onder Sevenbergen, en
Cornelia de Leeuw, j:d: geb. onder Terheiden en mede wonende onder deze jurisdictie
(getrout 29 dito)

Den 20 Junij.
Jan Jansen van Sprang, wedr. w: Catharina Pieters Heijligers, geb: en wonende te Wagenbergh en
Antonetta Adriaanze Anemaat, j:d; geb. en wonende onder Sevenbergen
(getrout 6 Julij)

Den 4 Julij.
Diederik Tetchens, wedr. w; Sara van Java, geb. te Delmenhorst en wonende te Bergen op ten Zoom, en
Allegonda Reuders j:d; geb. te Bergen op ten Zoom en wonende te Sevenbergen
(... attest: na Bergen gegeven)

Hendrik Titgen, geb. Duitsland wonende te Bergen op Zoom (1734), otr/tr. (1) Bergen op Zoom 26-11-1734/15-12-1734 Sara Maria van Java, geb. Java wonende te Bergen op Zoom (1734), otr. (2) Zevenbegren 4-7-1749 Allegonda Reuders j:d; geb. te Bergen op ten Zoom en wonende te Sevenbergen.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Johannes Hendrik Titgen, ged. Bergen op Zoom 1-7-1736 (de vader is getuige).

Dirk Ras, j:m: geb. en wonende te Strijen en
Aaltie Schrijvers, j:d: geb. en wonende op de Moerdijk
sijn na (ver)toon van hunne geproclameerde geboden te Strijen, en in de Klundert, alhier getrout den 13 Julij.

[folio 40vs (80)][1749]

1749. Den 25 Julij.
Cornelis Nicolasen Nelemans, j:m: en
Maria Anthonijse van Kiel, j:d: beide geboren en wonende onder en in dese stad.
(hier getrout den 17 aug.)

Den 3 Aug. sijn
Hendrik Loosis, j:m: geb: onder de Clundert en wonende onder Sevenbergen en
Catharina Janze van Oosterhout, j:d: geb. onder Sevenb. en wonende onder de Clundert
(alhier getrout)

Den 15 Aug.
Adriaan van Beek, j:m: geb. onder Breda en
Maria van Aardenburg, geb: onder Sevenb: en beide alhier wonende
(alhier getrout 7 7 br)

Den 22 Aug.
Jan Kaaij, wedr. w: Catharina van den Brant, geb. onder 't Sanddarbuijten wonende onder de Fijnaart en
Adriaantie van Loon, wed.w: Cornelis van Doorn, geb. en wonende onder Sevenb.
(alhier getrout 14 7br)

Den selven dito.
Jan Hendrik Moermans, j:m: geb. en wonende onder de Willemstad en
Cornelia Arnout Allaarts, j:d: geb. en woennde onder dese stad
(hier getrout 21 7br.)

Den 5 7br.
Jan van Sundert, j:m: geb. te Rosendal en
Clasina Emmens, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad.
(hier getrout 21 7br)

Den 10 8br.
Antonij Bedaff, j:m: geb: onder d Clundert en
Anna Crillarts, j:d: geb. in Sevenbergen en beide wonende in dese stad.
(getrout alhier 2 9br)

Den 17 dito.
Gijsbert van Gils, wedr. w: Josijntie Sijmons Buijs, geboren onder de Clundert en
Johanna Laurijs van Valkenburg, wed:w: Cornelis Andriessen Damen, geb. te Os in de Meijerij van s Hertogenbosch en beide wonende te Sevenbergen
(getrout alhier 2 9br)

Den selven dito.
Michiel Dekkers, j:m: geb. en wonende onder Sevenb. en
Adriana Kruijsbeek, j:d: geb. en wonende onder de Willemstad
(den 15 9br attestatie gegeven na d Willemstad, om aldaar te trouwen)

Den 31 8br.
Adriaan Tolenaars, wedr. w: Maria van Roelen, geb. te Sevenbergen
Jenneke Marijnus, wed: w: Adriaan van Soost en beide wonende alhier en geb. te Rijsbergen
(getrout alhier 16 9b)

[folio 41 (81)][1749]

[1749] 7gbr 1749.
Hendrik Janse Nelemans, j:m: en
Johanna Michielse de Leeuw, j:d: beide geb: en wonende onder Sevenbegren
(alhier getrout 30 dito)

13 9ber.
Marijnus Hoogendijk, j:m: en
Maria Noteboom, j:d: beide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout den 10 xbr)

14 dito.
Adriaan Aardse Sins, j:m: en
Maria van den Dam, j:d: beide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 30 dito)

Den selven dito.
Willebrordus Brouwers, j:m: geb. te Terheide en
Adriaantie van Oosterhout, wed:w: Marcus de Geist, geb. in dese stad, en beide alhier wonende
(alhier getrout den 10 xbr)

Den 5 xbr.
Jan den Rooijen, wedr. w: Anthonette Domerrij, geb. onder de Fijnaart en
Johanna den Engelse, wed:w: Jacob Jordaan, geb. te Sevenb: en beide wonende in desen stad
(alhier getrout den 21 x br)

Den 12 x br. 
Leendert van den Enden, j:m: geb. en wonende onder de Hooge Zwaluwe en
Pieternella Allarts, j:d; geb. en wonend ete Sevenb.
(alhier getrout den 11 Janry 1750)

Den selven dito.
Johan Balthasar Grau, wedr.w: Elisabeth Carels, geb. uijt Hessen Cappel en
Jaapje Fransen van Oosten, wed:w: Aart Barel, geb. van Ooltjesplaat en beide wonende te Sevenbergen
(alhier getrout 28 xbr)

Johannes Breidt, j:m: geboortig uijt Hessen Kassel wonende te Sevenbegren en
Dingena van Wouw, j:d: geb. en wonende op de Moerdijk
sijn na (ver)toon van een attest: uitj de Klundert dat de geboden meede aldaar sonder (ver)hinderen waren geproclameert, alhier getrout den 14 xbr 1749.

[folio 41vs (82)][1750]

170 Den 2 Janrij.
Cornelis Cornelsise van den Enden, j:m: geb. van Sprundel en
Adriaana Vink, wed:w: Adriaan van Aardenburgh, geb. te Gastel en beide woennde te Sevenbegren
(alhier getrout 21 dito)

Den 9 dito.
Willem Antonijse Stoop, j:m: en wonende onder de Clundert en
Johanna Hendrikse Daas, j:d; geb. en wonende onder Sevenbergen
(den 28 dito alhier getrout)

Den selven dito.
Gijsbert van Welt, j:m: geb. in t Haagje en
Elisabeth Ligthart, wed:w: Leendert van Aardenburg, geb. in dese stad en beide alhier wonende
(den 28 dito alhier getrout)

Den 30 dito.
Quirijn Adriaanse Cappetein, wedr. w: Elisabeth Smits, en
Pieternel de Laat, j:d: beide geboren onder de Swaluwe en wonende onder dese stad
(alhier getrout 15 Febrij.)

Den 6 Febrij.
Paulus Rijken, j:m: geb. onder d Clundert en
Maria Dirks Hendriks, wed:w: Jacob de Neeff, geb. te Etten en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 25 dito)

Den 13 dito.
Reindert van der Linden, wed:w: Tanneke van Eekelen, geb. op de Leur en wonende onder dese jurisdictie en
Johanna Roelands, j:d: geb. en woennde te Breda
(alhier getrout den 4 maart)

Den 6 Maart.
Adriaan van Steen, j:m: geb. onder Gastel en wonende in Oudenbosch en
Maria van Gulk, j:d: geb. onder en wonende in dese stad
(alhier getrout 5 april)

Den 13 dito.
Pieter Marcelis de Klopper, j:m: geb. en wonende onder de Lage Swaluwe en
Catharina Antonijse Oudens, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout den 5 april)

[folio 42 (83)][1750]

Den 10 April.
Andires van Hooff, j:m: geb. in de Oudenbosch en
Maria van de Noort, j:d: geb. op 't Sand daar buijten en beide wonende te Sevenbergen
(alhier getrout 3 Meij)

Den selven dito.
Govert van der Hoofstad, j:m: geb. te Sevenb. en
Maria Speulmans, j:d: geb. te Terheide en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 26 april)

Den selven dito.
Jacobus Dingemans Spitters, j:m: en
Adriana Cornelisse van Teetering, j:d: beide geb: en wonende in en onder dese jurisdictie
(alhier getrout den 3 Meij)

Den 17 April.
Cornelis Cornelsisen van der Weijden, j:m: geb. en woennde te Sevenbergen en
Cornelia van Oevelen, j:d: geb. te Alfen(?) en wonende onder de Clundert
(alhier getrout 3 Meij)

Den 29 dito.
Jan Janse Smits, wedr.w: Maria Wouterse Verneijs en
Catharina van Loon, j:d: beide geboren en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 17 Meij)

Den 15 Meij.
Lucas van Loon, j:m: en
Helena Verhagen, j:d: beide geb: en wonende in dese stad.
(alhier getrout 31 dito)

Den selven dito.
Hendrik Loosen, wedr. w: Cornelia Pieter Jochems, geb: te Sevenbergen
Dingena Broekhoven, wed:w: Cornelis van Tilborg, geb. te Geel en beide wonende onder dese Stad.
(alhier getrout 7 Junij)

Den 3 Julij.
Jan Janse Gelijns, j:m: geb. in 't Haagje en
Johanna Siermans, j:d: geb. alhier, en b eide woennde in dese Stad.
(alhier getrout 19 dito)

Den 31 dito.
Govert Goverts Leendertse, j:m: en
Catharina van den Dam, j:d: beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 15 Aug.)

[folio 42vs (84)][1750]

Den 21 Aug. 1750.
Floor Janse van Reetij, j:m: geb. in Breda en wonende op de Leur en
Maria Claasen, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergren
(alhier getrout 20 7 br)

Den 28 dito.
Tieleman Hallewas, j:m: geb. in de Clundert en
Maria van der Kriek, j:d: geb. te Drimmelen en beide wonende in dese stad.
(den 18 7br attest: gegeven na 't Zand daar buijten, om aldaar getrouwt te worden)

Den 2 8br.
Leendert Gerrit Melissen, j:m: en
Adrian van Sonseel, j:d: beide geb. onder en wonende in dse stad.
(den 24 attest gegeven om op 't Zand daar buijten te trouwen)

Den 23 dito.
Johannes Nietensijster(?), j:m: geb. uijt Duijtsland en
Pleuntie Marijnis Koevoets, wed:w: Michiel van Gulk, geb. onder Sevenbergen en beide wonende onder dese jurisdictie.
(alhier getrout den 8 9br)

Den 28 9br.
Jan Pieterse van Hoogstraten, j:m: geb. onder d Zwaluwe en wonende onder Sevenbergen en
Johanna Claas Fransen, j:d: geb: onder Terheide en wonende onder de Swaluwe
(alhier getrout 16 xbr)

Den 18 xbr.
Joh: Appels, j:m: geb. te Oosterhout en wonende te Breda, en
Maria Anna van der Burgt, j:d: geb. en wonende in dese stad
(alhier getrout den 13 Janrij 1751)

[1751] Den 15 Janrij.
Michiel Pinkers, j:m: geb. te Maastrigt, en
Maria de Vet, wed:w: Antonij Vriends, geb. te Sevenbergen en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 31 dito)

Den 21 dito.
Jacob Wouterse Dolk, j:m: geb. te Dubbeldam en wonende in dese stad en
Pieternella Noteboom, j:d: geb. en wonrnde onder dese jurisdictie
(alhier getrout den 14 Febrij.)

- I. Wouter Dolk, tr. ca. 1726 Cornelia Pieren, geb. ca 1705, dochter van Teunis Piere (alias Teunis Teunisz Dompelaer) en Neeltje Ariens Coijman (ca. 1674-1736).
Kinderen:
1.Jacob Dolk, ged. Dubbeldam 23-3-1727, volgt II.

II.Jacob Dolk, ged. Dubbeldam 23-3-1727, j:m: geb. te Dubbeldam en wonende in dese stad, otr/tr. Zevenbegren 21-1/14-2-1751 Pieternella Noteboom, j:d: geb. en wonende onder dese jurisdictie.
Kinderen:
1. Johanna Dolk, geb/ged. Zevenbergen 10/13-1-1765, overl. Zevenbergen 4-5-1833, tr. Zevenbergen 26-7-1794 (schepenen) Johan de Klerck, geb. Oudenbosch 19-5-1767, zoon van François Jacobus de Klerck en Catharina Clement.[http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=18241&kid=1824&pagina=tekstpagina] 

- Hendrik Dolk, tr. Neeltje Pieters Rijkemans.
Kinderen:
1. Jacob, ged. (folio 159) Zevenbergen 6-1-1726 (get. Wouter Dolk en Lijsbet Bakx).
2. Pieter, ged. (folio 160) Zevenbergen 8-1-1727 (get. Jacob Dolk en Lijsbet Bax).
3. Adriaan, ged. (folio 162vs) Zevenbergen 30-9-1729 (get. Joost Dolk en Adriaantje Dolk).

Den 31 Janrij sijn hier in de huwelijke staat bevestigd
Jan van Bairs(?), j:m: geb. onder Sevenb: en wonende onder d Clundert
Grietje van Leest(?), j:d: geb. en wonende onder de Clundert
op (ver)toon van een atestatie van de Clundert alhier getrout.

[folio 43 (85)][1751]

Den 20 Febrij 1751.
Cornelis Hendrikse Loosen, j:m: en
Catharina van Grimhuijsen, j:d: beide geb. en woennde onder Sevenbergen
(getrout 21 Maart)

Den 19 Maart.
Gerrit van de Swaluwe, j:m: en
Maria Gorisse, wed:w: Jan Broeren beide geb: en wonende in dese stad.

Den 25 Maart.
Cornelis van d Meeberg, wedr.w: Elisabeth de Codin, geb: te Princeland en laast gewoond hebbende te Middelburgh en
Anna Losecaat, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen
(getrout den 25 April)

Den 16 April.
Dingman Veegers, j:m: geb. onder de Clundert en
Maria Govert Leendertse, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout den 2 Meij)

Den 2 MeijDen 31 Janrij sijn hier in de huwelijke staat bevestigd
Leendert Adriaanze Schrijvers, wed:w: Cornelia van Dijk, geb. onder de Fijnaart en wonende onder Sevenbergen en
Johanna Adriaanze Kouters, j:d; geb. onder Sevenbergen en wonende in Blommendaal
(zijnde in de Clundert in ondertrouw opgenomen)

Den 7 Meij.
Johannis Broek, j:m: geb. te Sevenbergen, en laast gewoond hebbende in de Hoeven en
Cornelia de Koning, wed:w: Jan Janse van Walburgh, geb. en wonende te Sevenbergen
(getrout 23 dito)

Den 17 dito.
Adam van Nederkastel, j:m: geb. te Sundert en
Anna Maria van Loon, j:d: geb. te Gilze en beide wonende te Sevenbergen
(getrout den 30 Meij)

Den 1 Junij.
Matthijs Cornel, geb. te Breda en
Johanna Kex, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout den 20 dito)

Den 2 Julij.
Carel van Oudenhove, j:m: geb. te Steenhuijsen en woennde te Terheide en
Clasijna Arijse Cleijs, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen 
(den 18 dito attest: geven na Terheide)

Den 13 Julij hebben
de heer A.P. Anemaat, j:m:, Drossaart alhier, geb. op de Swaluwe en
Juffr. Maria Paling, j:d: geb. en wonende op Ooltgensplaat 
van hier attestatie van hunne huwelijks geboden otnfangen, omme op den 15 dito in den huwelijken staat bevestigd te worden.

[folio 43vs (86)][1751]

Den 6 Aug 1751.
Pieter Zegers, j:m: geb. en wonende onder de Fijnaart en
Catharina Censen, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen
(alhier getrout den 29 dito)

Den 27 Aug.
Adriaan Pals, j:m: geb. op t Sand daar buijten en wonende onder de Clundert en
Adriana Cavelaars, wed.w: Adriaan Ribbens, geb. en wonende onder Sevenbegren
(alhier getrout den 19 7br)

Den 10 7 br.
Pieter de Wijs, j:m: geb. te Sundert en wonende alhier en
Yda van Rosmalen, wed.w. Jan de Rooij, geb. en wonende te Sevenbegren
(alhier getrout 26 dito)

Den 17 dito.
Cornelis Marcelisse de Klopper, j:m: geb. en wonende onder de Lage Swaluwe en
Margareta Floore van de Erven, j:d: geb. onder de Clundert en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout den 10 8br)

Den 24 dito.
Nicolaus Jans Brouwers, wedr. w Johanna van Opstal, geb. van op Mark-blaas en
Pieternelle Cornelis Janse Audijns, j:d: geb. en beide wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 10 8br)

Den 15 8br.
Adriaan Krillaart, j:m; geb. te Terheide en
Adriana Cornelisse Daas, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide wonende in dese Stad.
(alhier getrout 31 dito)

Den selven dito.
Hendrik van Geel, j:m: geb. onder Sevenbergen 
Johanna Pieterse van Leest, j:d; geb. onder de Clundert en beide wonende in dese Stad.
(alhier getrout 31 dito)

Den 22 dito.
Floor Janse van Reetij, wedr w. Maria Claasen, geb. te Breda en wonende op de Leur en
Adriaantie Govert Leendertse, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(desen attest gegeven om op de Leur te trouwen)

Floor Janse van Reetij, j:m: geb. in Breda en wonende op de Leur, otr. (1) Zevenbergen 21-8-1710 (alhier getrout 20 7 br) Maria Claasen, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergren

Den 29 dito.
Caspar Antonijse Schoonhouwer, j:m: geb. op de Leur en
Johanna van der Mast, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese Stad
(alhier getrout 21 9br)

Den 5 9b.
Cornelis van Ginneke, j:m: geb. van d Lage Swaluwe en woennde in de Fijnaart en
Johanna den Ouden, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen 
(alhier getrout 24 9br)

[folio 44 (87)][1752]

Den 7 Januarij 1752.
Goris van der Made, j:m: en
Catharina d Grauw, j:d: onder Sevenbergen
(alhier getrout 23 dito)

Den selven dito.
Johannes van Caam, j:m: geb. te Drimmelen en
Maria Biesen, j:d: geb. in Sevenbergen beide wonende onder se jurisdictie
(NB. dese geboden sijn maar eens geproclameert, waar van de reden in actis van de kkraad is te sien)

Den 14 dito.
Matthijs Eijgenaar, j:m: geb. te Nieukirck in Duijtsland en 't laaste jaar gewoond hebbende te Ginneke en
Maria van Eersel, wd:w: van Jan Simons, geb. in de Oudenbosch en wonende alhier
(alhier getrout den 2 Febrij.)

Den 21 dito.
Job Cornelisse Barel, wedr.w: Anna van der Velde, geb. en wonende in Princeland en
Elisabeth Willemse Vos, j:d: geb. onder dese jurisdictie en wonende in dese stad
(alhier getrout den 9 Febrij.)

Den 28 dito.
Michiel Adriaanse Roelen, j:m: en
Johanna Beecq, j:d: beide geb. en wonende binnen dese Stad.
(alhier getrout den 13 dito)

Den selven dito.
Willem Timmers, j:m: geb. en wonende op de Lage Swaluwe en
Cornelis Jansen Nelemans, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout den 16 dito)

Den 4 Febrij.
Cornelis Bosman, wedr. w: Aartje van Lexmond, geb. te Heukelen, en wonende onder de Clundert, en
Lena van Son, wed.w Jan Smits, geb. in de Fijnaart en wonende in dese Stad
(alhier getrout den 27 dito)

Den 10 dito.
Job Brouwer, j:m: geb. te Krimpen aan de Lecq en
Catharina Arent, j:d: geb. te Sevenb. en beide wonende in desen Stad.
(alhier getrout den 5 Maart)

Den 10 Maart.
Pieter Janse Breecq, j:m: en
Adriana Mast, j:d: beide geb. en wonende binnen dese Stad
(alhier getrout 3 April)

Den selven dito.
Willem Haanskorf, j:m: en
Dingena van Gulk, j:d: beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 3 April)

[folio 44vs (88)][1752]

1752 17 Maart.
Pieter Swinnes, j:m: geb. te Hogt en
Dilia de Jong, wed:w Pieter Laarhoven, geb. onder des jurisdictie en beide onder wonende
(alhier getrout den 9 April)

Den 7 April.
Willem den Ouden, j:m: en
Antonet van de Zwaluwe, j:d: beide geb. en wonende in dese Stad.
(alhier getrout 23 April)

Den selven dito.
Adrianus Koevoet, j:m: en
Elsiabeth Herstrate, j:d: beide geb. onder dese jurisdictie en beide wonende in dese Stad.
(alhier getrout 23 April)

Den 21 dito.
Barnardus Som, j:d: geb. te Didam en
Catharina van Lommel, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese Stad.
(alhier getrout 14 Meij)

Den 23 april sijn
Adriaan van Leest, j:m: en
Catharina de Leeuw, j:d: beide wonende in de Nassauwen Polder onder de Clundert
op het (ver)toon dat hunne geboden aldaar wettig waren aagegeven en geproclameert alhier in den huwelijken staat bevestigd.

Den 28 dito.
Adriaan van Gils, j:m: geb. en laast gewoond hebbende onder de Clundert en
Maria Dilisse Rasenbergh, j:d: geb. onder Terheide en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 14 Meij)

Den 5 Meij.
Cornelis van Poppel, j:m: geb. te Meerle en
Anna Catharina de Kok, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 22 dito)

Den selven dito.
Johannes Noteboom, wedr.w. Anna Stoop, geb. en wonende onder de Leege Swaluwe en
Anna Vos, wed:w: Jan Voeten, geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 21 dito)

Den selven dito.
Adriaan van Akkerveeken, j:m: geb. in Markblaas en wonende onder Sevenbergen en
Johanna van Hak, j:d: geb. en wonende in des stad
(alhier getrout 22 dito)

[folio 45 (89)][1752]

Den 12 Meij 1752.
Gerrit van Loon, j:m: en
Elisabeth Paulusze Barel, j:d: beide geb. en wonende in dese Stad
(alhier getrout 28 dito)

Den selven dito.
Pieter Niekasje, j:m: geb. te Vorst en
Jacoba van der Burgt, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 4 Junij)

Den 28 Julij.
Lauwerijs van Gheel, wedr. wijl: Dingena Jansen Hoeve, geb. te Sevenbergen en
Susanna van Dijk, j:d: geb. op de Leege Swaluwe en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 13 Aug.)

Den 4 Aug.
Huijbert Cornelisse van Dongen, j:m: geb. van Rijen en
Cornelia Huijberde Tijse, j:d: geb. te Gorinchem en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 20 dito)

Den 7 br.
Johannes Hogendijk j:m:
Jacomijna van Mourik, j:d: beide geboren en wonende in en onder Sevenbergen 
(alhier getrout 24 dito)

Den 22 dito.
Cornelis Corendijk, wedr. w: Marijtie Otto van Driel, geb. onder de Willemstad en wonende onder de Fijnaart en
Jannichje Leenderts van der Heijden, j:d: mede geb. onder de Willemstad en wonende binnen dese stad
(alhier getrout den 15 8br)

Den 20 8br.
Adriaan Janse van Zunder, j:m: en
Cornelia Adriaanse Roelen, j:d: beide geb. en wonende te Sevenbergen
(alhier getrout 5 9br)

Den 1 xbr.
Lucas de Leeuw, j:m: geb. onder Sevenbergen en
Adriana Vervloet, j:d: geb. onder Standaarbuijten en bveide wonende onder dese jurisdictie.
(alhier getrout den 12 Janrij 1753 (ver)mits de Bruijd in tusschen tijd in het kraam-bed was geraakt, zijnde tot kind bij het trouwen der ouders meede voor den predikstoel geweest)

[folio 45vs (90)][1753]

Den 12 Janrij 1753.
Jasper der Hooftstad, j:m: geb. onder Sevenbergen en
Anna Welten, j:d: geb. onder de Hooge Swaluwe en beide wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 26 dito)

Den 19 dito.
Frans Ligthart, j:m: geb. te Sevenbergen en
Elisabeth van Teteringen, j:d: geb. te Oosterhout en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 7 Febrij.)

Den 23 Febrij.
Cornelis Mattheeuwse Michielse, j:m: geb. in t Haagje en
Cornelia Willemse de Vos, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(getrout alhier den 21 dt)

Den 9 dito.
Lauwrijs Dijkers, j:m: geb. in de Fijnaart en
Antonette Crillardts, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 4 Maart)

Den 1 April sijn
Dirk Boelhouder, j:m: wonende te Sevenbergen en
Annetje Mulders, j:d: wonende onder de Clundert
alhier getrouwt

Den 6 April.
Joh: Breugelmans, wedr. w: Anna Hooijdonks, geb. te Baleut en woennde onder dese jurisdictie en
Maria Kools, wed:w Jan Panken Vervest, geb. en wonende in dese stad.

Den 13 dito.
Cornelis Janse Gelijns, j:m: geb. in 't Haagje en
Maria Janse Goedagen, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(hier getrout 29 dito)

Den 19 dito.
Adriaan Captein, j:m: geb. op de Swaluwe en wonende onder dese jurisdictie en
Cornelia van Wijngaarden, j:d: geb. onder Dussen, en wonende in dese stad
(hier getrout 6 Meij)

Den 27 dito.
Carel Joh: van Kasbroek, j:m: geb. te Leest, en
Maria Schouten, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide daar onder wonende
(hier getrout 27 Meij)

Den selven dito.
Cornelis van Geel, j:m; geb. onder Sevenb. en
Janna Pieterse Leijten, j:d: geb. onder t Haagje en beide wonende onder dese stad.
(hier getrout den 13 Meij)

[folio 46 (91)][1753]

1753. sijn
Nicolaas Bakkers, j:m; wonende onder Sevenbergen en
Johanna Timmers, j:d: wonende onder d Clundert 
alhier getrout

Den 4 Meij.
Jan de Leeuw, wedr. van Maria Chense, geb. onder de Swaluwe en wonende onder de Clundert
Catharina den Ouden, j:d; geb: en wonende in dese stad
(alhier getrout den 21 dito)

Den 18 dito.
Johannis Mulder, j;m: geb. te Nederhausen en wonende onder de Willemstad, en
Johanna van Loon, j:d: geb. en wonende in dese stad
(alhier getrout den 3 Junij)

Den 20 Julij.
Wouter Arnoud Thijs, j:m: geb. en won: onder Zundert, en
Berbera Vissers, j:d: geb. op de Lage Zwaluwe en wonende in dese stad
(alhier getrout 26 Aug.)

Den selven dito.
Cornelis Paulusse van Minderhout, j:m: en
Catherina Janse van Grimhuijsen, wed:w; Cornelis Hendrikse Losen, geb. en wonende onder des stad.
(alhier getrout 5 Aug.)

Den 31 Aug.
Paulus Corstiaanse, wed:w: Adriaantie de Jongh, geb. te Merxblaas en
Johanna Jacobs Smits, j:d: geb. onder Sevenbergen, en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 23 7br)

Den 12 8br.
Johan Philip Kobelentzer, j:m: geb. in Sevenbergen en
Martijntie Nodens, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 4 9br)

26 dito.
Johannes Duchaine, j:m: geb. in Bourgonien en
Johanna Françoise Meijers, j:d: geb. te Antwerpen, en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout na attest: van Antwerp. den 2 xbr)

Den selven dito.
Jacobus Kaaijmans, j:m; geboren in Bourgonien en
Geertruij Mathijs, j:d; geb. in Luijk en beide wonende in dese stad

Den selven dito.
Jacobus Gielis, j:m; geb. in Bourgonien en
Antonette Oist, j:d: geb. in Luijk en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout den 3 Novemb. 1754)

NB. Nota. nasien de drie laastgenoemde Bruijdegoms geen vaste plats konden noemen, waar 't laaste jaar gewoond hadden, als sijnde soldaten geweest, en in dien tijd van de ene plaats op de andere, gelijk ook naderhand dan hier, dan daar om hun kost te winnen, en dus alhier ongeveer seven maanden sij hier hadden opgehouden met het diepen van de Haven, soo is de ondertrouw van de dese drie parten geschiet uijt voorsigtigheit in presentie van [..] Corn. [..] als presiderende ouderlingh.

[folio 46vs (92)][1753]

1753 2 9br.
Jan Polen Gedain, j:m: en
Catharina Mulders, j:d: beide geb. in Vrankrijk, dog geen vaste plaats van geboorte of (ver)blijf hunnendenoemen alsoo als soldate kinderen altijd swervende waren geweest en tot jaren van onderscheid gekomen mede geen blijvene plaats elders voor een jaar hadden gehad, dog dese laaste seven maanden te Sevenbergen wegens het diepen van de haven hadden (ver)leend, en dus te Sevenbergen wonende
(alhier getrout 18 9b 1753)

Den 16 dito.
Henricus van der Burg, j:m: geb. te Driel en thans wonende te Sevenbergen en
Geerdina Breek, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen
(alhier getrout 16 xbr)

Den 28 dito.
Johan van Vechelen, jong Heer geb. te Breda en wonende te Zundert en
Catharina Anemaet, jonge juffr geb. te Ginneke en wonend te Sevenbergen
(alghier in een besloten kerk getrout op den 19 xbr)

Den 5 xb zijn
Pieter Wouterse de Neeff, j:m: wonende te Sevenbergen en
Bastiaantie van Baars, j:d: wonende onder de Klundert
(op attest: van d Clundert alhier getrout)

Den 14 xbr.
Johan Jurje Rieter, j:m: geb. in Staatsburgh en
Willemijn Gerardus van der Linden, wed:w: Hendrik van Walburg, geb. in s Hertogenbosch en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 30 xbr)

Den 27 dito.
Cornelis van der Dussen, j:m: geb. te Krimpen aan de Lek en
Anna Arent, j:d: geb. te Sevenb. en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 16 Janrij. 1754)

Den 11 Janrij 1754.
Pieter van Welt, j:m: geb. onder de Clundert en
Maria Stoops, j:d; geb. onder Sevenb en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 27 dito)

Den 18 dito.
Jan Kaaij, wedr. w: Adriaantie van Loon, geb. op 't Sand daar buijten en
Adriaantie Luijten, wed:w: Jan van Cleeff, geb. onder Sevenb. en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 17 Febrij.)

Den selven dito.
Govert Janse van Engelen, j:m: geb. van Neuwe Kuijk en
Marija Krijne van Rijkevossen, j:d: geb. te Sevenbergen, en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 3 Febrij.)

[folio 47 (93)][1754]

1754 Den 30 Janrij sijn
Jacobus van Kretenburg, wedr:w: Cornelia Arijse Blees, wonende te Sevenbergen, en
Cornelie Janse Zeilmans, j:d: geb: en wonende te Waspik
daar den ondertrouw was geschied, alhier getrout.

Den 1 Febrij.
Hendrik Janse Schuurmans, j:m: geb. onder Terheide en
Catharina Cornelisse van Teteringen, j:d; geb. onder Sevenb: en beide wonende onder dese jurisdictie.
(alhier getrout 17 Febrij.)

Den 22 Maart.
Johannes Schonis, j:m: geb. onder Oosterhout en
Catharina Kuijpers, j:d: geb. onder Sevenb: en beide wonende onder dese jurisdictie.
(alhier getrout 15 April)

Den 5 April.
Pieter Wijnants, j:m: geb. te Nimwegen en
Dilia Schets, wed.:w: Adriaan Ciermans, geb. te Waltvugt en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 28 dito)

Den selven dito.
Adriaan Munters, j:m: geb. onder dese jurisdictie en
Adriana Vos, j:d: geb. in dese stad en beide daar onder wonende
(alhier getrout 28 dito)

Den 19 dito.
Cornelis Mast, j:m: en
Selij van Zundert, j:d; beide geb. en wonende in dese stad
(alhier getrout 5 Meij)

Den 26 dito.
Pieter Janse van Biggelaar, wedr. w: Anna Willemse Ardon, geb. onder Sevenbergen en
Cornelia Nagtmaal, j:d: geb. onder Terheide en beide wonende onder dese jurisdictie.
(alhier getrout 12 Meij)

Den selven dito.
Johan van Teteringen, j:m: geb. onder Oosterhout en wonende in dese stad en
Ida Simons, j:d: geb. onder Terheide, en wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 12 Meij)

Den 16 Meij.
Johannes van Riel, j:m: geb. op de Leur en
Cornelia De Rooij, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende indese stad
(alhier getrout 9 Junij)

[folio 47vs (94)][1754]

1754 17 Meij.
Hendrik van Tussenbroek, j:m: geb. te Beest en
Elisabeth Crillarts, j:d: geb. te Rotterdam en beide wonende in dese stad

24 dito.
Michiel van Dongen, j:m: geb. onder Sevenb. en wonende in dese stad en
Johanna Censen, wed:w; Cornelis van Beek, geb. en wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 16 Junij)

20 Junij.
Adriaan Dijkers, wedr.w: Maria Duijts, wonende te Standdaarbuijten en
Maria Rijke, j:d: wonende onder Sevenbergen

4 Julij.
Willem van  Osenbruggen, j:m: geb. te Schoonhoven en
Francijntie van der Put, geb. te Sevenb. en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 21 dito)

Den 19 dito.
Cornelis Diependaal, j:m: geb. op de Made en wonende onder Terheide en
Elisabeth Kokke, j:d: geb. onder Sevenbergen en mede daar onder wonende
(alhier getrout ii aug.)

Den 4 8br.
Aart Sints, j:m: en
Elisabeth Leijten, j:d: ebide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 20 dito)

Den 8 9br.
Hendrik Welten, j:m: geb. onder de Zwaluwe en
Johanna Hoofts, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide daar onder wonende
(alhier getrout 24 dito)

Den selven dito.
Hendrik van den Enden, j:m: geb. onder Nieuw Gastel en
Maria de Ridder, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 27 dito)

Den 10 8br. sijn
Willem Weeda, j:m: wonende onder Sevenbergen en
Anna de Bruijn, wed:w: Cornelis van Aart, wonende onder de Clundert
alhier getrout

Den 4 xbr sij
Adriaan Gerritse Ardon, j:m: en
Marikje Hartmans, j:d: beide wonende in d Nassouwe polder
op aatestatei van de Clundert alhier getrouwt

[folio 48 (95)][1755]

1755 Den 10 Janrij.
Jan Gerrit Roelen, j:m: en
Cornelia Herstraten, j:d: beide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout den 26 dito)

Den 12 Maart zijn
Marijnes Hendrikse Saarloos, j:m: geb. onder d Clundert en wonende onder Sevenbergen, en
Neeltje Okkers, j:d; geb. onder de Fijnaart en wonende onder de Clundert
alhier getrouwt.

Den 11 April.
Sijmen Cornelisse Speelmans, j:m: geb. en wonende op de Lage Zwaluwe en
Maria Adriana Anemaet, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 27 dito)

Den selven dito.
Francis Schoone, j:m: geb. te Diessen en
Cornelia van Oosterhout, j:d: geb. onder de Clundert en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 4 Meij)

Den 18 dito.
Hendrik Jacobse Geleijns, wedr. w: Maria van de Noord, geb: onder de Clundert en
Johanna Antonijse Simons, j:d: geb. onder Terheide en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 4 Meij)

Den 2 Meij.
Joh: Peeter Ooijens, j:hr: geb: op de Made en wonende onder de Clundert en
Anna Floren van der Erven, j:d: geb. onder de Klundert, en wonende in dese stad.
(alhier getrout den 18 dito)

Den 16 Meij.
Jacobus van Vugt, wedr.w: Cornelia de Ridder, geb. te Helvoirt en wonende te Udenhout en
Theresia Spanjert, j:d: geb. en thans wonend t Sevenbegren
(zijnde na (ver)toon van attestatie van Oosterwijk (waar onder Udenhout behoort) in Oudenobos, dat de geboden aldaar on(ver)hindert waren geproclameert, den 1 Junij alhier getrout)

Den 18 Julij.
Adriaan Hendrikse Dolk, j:m: wonende t Sevenbergen en
Hendrina de Krom, j:d: geb. in de Clundert en wonende te Oudenbosch
(alhier getrout den 3 Aug.)

Den 25 dito.
Cornelis Arijse Schuurmans, j:m: geb. onder Sevenbergen en
Adriaantje Bierstraten, j:d: geb. onder Terheide en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout den 10 Aug.)

[folio 48vs (96)][1755]

1755 21 Aug.
David Schindler, j:m: geb. te Aigle en wonende te Steenbergen en
Pietra Losecat, j:d: geb. en wonende te Sevenbergen
(alhier getrout den 7 7br [=07-09-1753])

3 8br. [=03-10-1755]
Arij van der Griend, j:m: geb. te Puttershoek en wonende in de Fijnaart en
Geertruij van Roon, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 26 dito)

Den 17 dito.
Cornelis Adriaan Sensen, j:m: en
Catharina van Sonseel, j:d: beide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout deb 2 9br [=02-11-1755])

Den 7 9br. [=07-11-1755]
Cornelis Welten, j:m: geb. onder Zwaluwe en wonende onder de Clundert en
Adriaantie Anemaet, wed:w: Willem de Groot, geb. onder de Clundert en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 23 dito)

[1756] Den 16 Janrij.
Joseph Evenhart, j:m: geb. in Zwitserland en laast gewoond hebbende te Terheide, dog thans wonende op de Lage Zwaluwe en
Catharina de Rooij, wed:w: Jan Cornelisse Bressers, geb. te Terheide en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 1 Febrij 1756)

Den 23 dito.
Jan Cornelisse Overdijk, wed:w: Dingena Meermans, geb. in den Oudenbosch en
Anna Beijers, j:d: geb. te Erkelens en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 14 Febrij)

Den 5 Febrij.
Johan Frederik Osman, j:m: geb. te Berlin laast gewoond hebbende te Arnhem dog thans te Nunspeet en
Maria van Riel, j:d: geb. te Drimmelen en wonende te Sevenbergen
(getrout 14 maart)

Den 11 Maart.
Frederik Aartman, j:m: geb. te Rosendal en
Margariet Riethoff, wed:w: Willem van Zagen, geb. in dese stad en beide aldaar wonende
(alhier getrout 9 Meij 1756)

[folio 49 (97)][1756]

1756 Den 19 Maart.
Cornelis Ardon, j:m: geb. onder dese jurisdictie en
Aartje Lokers, j:d: geb. in dese stad, en beide daar onder wonende
(getrout den [..])

Den 24 maart sijn
Mathtijs Michiels de Leeuw, j:m: geb. en wonende onder Sevenbergen
Cornelia Vrind, j:d: geb. en wonend onder de Clundert
alwaar in ondertrouw opgenomen waren, alhier getrout.

Den 16 April.
Pieter Breecq, wedr.w: Adriaantie Mast, geb. te Sevenbergen en
Johanna Bartelen, j:d: geb. te Gastel, en beide wonende on dese stad
(alhier getrout 2 Meij)

Den 21 Meij.
Cornelis van Tetering, wedr.w: Dingena Willemse Waaldorps, geb. te Teteringen en wonende in dese jurisdictie, en
Anna Pieterse Mulders, wed:w: Huijbert van Grimhuijsen, geb. te Etten en wonende in dese stad
(getrout 7 Junij)

Den 28 dito.
Floris Adriaanse de Jong, j:m: geb. op de Lage Zwaluwe en wonende onder dese jurisdictie en
Johanna Antonijse Beljers, j:d: mede geb. op de Lage Zwaluwe en wonende in dese stad.
(getrout 13 Junij)

Den 28 Aug.
Marijnus Verbaten, j:m: geb. in Oudenbosch en
Anna Goverde Cavelaars, j:d: geb. in dese jurisdictie en beide daar onder wonende
(alhier getrout 12 7br)

Den 8br [=08-10-1756]
Tomas Kokke, j:m: en
Maria Voeten, j:d: beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
(getrout 17 dito)

Den 15 dito.
Johannes Ringesland, j:m: geb. in 't land van Hessen en
Maria Dekkers, j:d: geb. op de Lage Zwaluwe en beide wonende in dese stad
(getrout 7 9br)

Den 22 dito.
Cornelis Cuijpers, j:m: geb. onder Terheide en
Barbera Trommelen, j:d: geb. onder de Lage Zwaluwe en beide wonende onder dese jurisdictie
(getrout 7 9br [=07-11-1756])

[folio 49vs (98)][1756]

1756 6 9br.
Dirk de Vet, j:m: geb. in dese Stad en
Tannele Schuurmans, j:d: geb. onder de Clundert en beide wonmende in dese stad
(alhier getrout 24 dito)

24 dito. op den 24 9br alhier getrout
Cornelis Hermans, j:m: geb. onder Etten en wonende onder te Sevenbergen met
Adriana Wouters, wed:w: Adriaan Weijman,s wonende onder de Clundert,
alwaar in ondertrouw waren opgenomen.

1 xbr [=01-12-1856] sijn hier in den Houwelijken staat bevestigd
Jacob Vink, j:m: geboortig van Minden, Soldat in het Regiment van Orange stad en lande, en
Agneta Maria Gijlings, j:d: van Sevenbergen
zijnde te Breda in ondertrouw opgenomen.

17 xbr.
Johannes Heijnen, j:m: geb. onder Ooltjes-plaat en
Catharina Schoenmakers, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide daar onder wonende
(getrout 2 Jan. 1757)

24 dito.
Jan Pieterse Vissers, gewesen man van Anna Hendrikse de Krom, dog doord Ed Agb Magist. deser stede daar van gescheiden en werder p.missie ggeven om et een ander te trouwen ongevolge bekomen appointement op daar toe ingelevert request van den 20 xbr dese jaars 1756, en
Jacoba van Oosterhout, j:d: beide geb. en wonende onder dese jurisdictie
NB. de geboden van genoemde personen sijn maar eenmaal geproclameert, als zijne na de eerste proclamtie rigterlijk geschut en hebben sig die p.sonen niet lang daar na na elder geretineert.

[folio 50 (99)][1757]

1757 Den 21 Janrij.
Jan Tiele, j:m: geb. en wonende in de Fijnaart en
Antonette Stoop, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 9 Febrij)

Den 1 April.
Cornelis Janse van d Zwaluwe, j:m: en
Maria Elisabeth Philipsen, j:d: beide geb. en woneden in dese stad
(getrout 17 dito)

Den 2 dito.
Rocus Tiele, j:m: geb. geb. te Oosterhout en
Martijntie van Tetering, j:d: geb. onder Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 8 Meij)
NB. huc us.. copiamddi consuli.

Den 29 dito.
Willem Smits, j:m: geb. en wonende onder de Clundert en
Johanna van Tiel, j:d: geb. te Almkerke en wonende onder Sevenbergen.
(alhier getrout den 19 Meij)

Den 12 Junij sijn alhier getrout
Hendrik Vermeulen, wedr w. Johanna Weijnen, geb. te Veen en wonende te Sevenbergen en
Lena Sprangers, wed:w: Cornelis Camp, geb. en wonende te s  ? Capel,
alwaar in ondertrouw waren opgenomen.

Adriaan Barel, j:m: geb. en wonende te Sevenbergen en
Maria Adriaanse Veen, j:d: geb. en wonende in d Clundert
zijn in de Clundert in ondertrouw opgenomen en aldaar getrout in het laaste van Meij 1757.

Adriaan Adriaanse Anemaat, j:m: wonende onder Sevenbergen en
Johanna Verdaas, j:d: wonende in Terheiden
zijn in Terheiden in ondertrouw opgenomen en aldaar getrout in t laaste van Meij 1757.

Jan van Barendregt, j:m: geb. en wonende onder Sevenbergen en
Sara Wikkers, j:d: geb. en wonende in d Clundert
zijn in de Clundert in ondertrouw opgenomen aldaar getrout in Junij 1757.

Den 15 Julij.
Cornelis Adriaanse van de Zwaluwe, wedr:w: Dingna Adamse van Oosterhout, geb onder de Hooge Zwaluwe en
Heiltje Wouters van Gulik, j:d: geb. onder dese jurisdictie en beide daar onder wonende.
(alhier getrout 31 dito)

[folio 50vs (100)][1757]

1757 Den 5 Aug.
Johannes Kersten, j:m: geb. te Groot Zundert en
Antonetta van der Put, j:d: geb. te Zevenbergen en beide aldaar woennde
(getrout alhier 28 dito)

Den 17 dito. [=17-08-1757]
Isaäc de Waal j:m: en
Heiltie Lieverlo, wed:w: Ruth Riethoff, beide geb. te Dordregt en woonende te Sevenbergen
(getrout den xi 7br)

Isaac de Waal, geb. te Dordregt en woonende te Sevenbergen (1757), otr./tr Zevenbergen 17-8/7-9-1757 Heijltje Lievelo, geb. te Dordregt en woonende te Sevenbergen (1757); zij otr (1) Dordrecht 1-10-1744 Rut Riethof, overl. voor 17-8-1757.
Kinderen:
1. Gert, ged. Dordrecht 7-10-1770.

Kinderen Riethof-Lievelo:
1. Rut Riethof, ged. Dordrecht 11-9-1744, zoon van Rut Riethof en Heijltie Lieveloo.
2. Hendrik
f, ged. Dordrecht 22-10-1745.
3. Hermanus, ged. Dordrecht 3-3-1748.
4. Hendrik, ged. Dordrecht 8-4-1750.
5. Maria
, ged. Dordrecht 2-10-1752.
6. Hendrik, ged. Dordrecht 15-12-1754, zoon van Ruth Riethof en Heijltje Lieveloo

Den 9 xbr.
Dirk Driesprong, j:m: geb. te Sevenbergen en
Elisabeth Sterrenburgh, j:d: geb. te Waspik, en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 26 dito)

[1758] Den 31 Maart.
Pieter Adriaanse de Jong, j:m; geb. te Terheide en wonende onder dese jurisdictie en
Cornelia Schuurmans, j:d: geb. en wonende in dese stad
(alhier getrout 16 April)

Den 5 April.
Abraham Sootje Vis, wedr. w: Agnita Zachariasse, geb. te Hardinxveld en
Pieternella Goudappel, wed:w: Jacobus van der Velde, geb. te Delft en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 30 dito)

Den 7 dito.
Pieter Dekkers, j:m: geb. te Sevenbergen en
Maaijke Ardon, j:d: geb. op de Lage Zwaluwe en beide wonende in dese stad.
(alhier getrout 30 dito)

Den 14 dito.
Pieter Geleijns, j:m: geb. in Princenhage, en
Cornelia Roelen, j:d: geb. te Sevenbergen en beide wonende in dese stad
(alhier getrout 7 Meij)

Den selven dito.
Cornelis Nouwens, j:m: geb. en wonende op de Lage Zwaluwe en
Dingena van Oers, j:d: geb. en wonende in dese stad
(alhier getrout 7 Meij)

Den selven dito.
Lauwreijs Koks, wedr:w: Cornelia de Groen, geb. onder Sevenbergen en
Cornelia Wetvlied, wed:w: Frans Vermunt, geb. te Etten en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 30 dito)
[folio 51 (101)][1758]

1758 Den 14 April.
Goris van Meel, j:m: geb. en won: onder dese jurisdictie en
Antonetta Allarts, j:d: geb. en wonend in dese stad.
(alhier getrout 30 dito)

Den selven dito.
Pieter van der Hoeven, j:m: geb. onder Sevenbergen en
Maria Kouwelaars, j:d: geb. te Teteringen en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 30 dito)
(NB. huc usen dedi copiam consuli)

Den 28 dito.
Cornelis van Sevenbergen, j:m: geb. in dese stad, en wonende te Breda en
Maria Catharina Beekmans, j:d; geb. te Gastel, en wonende in dese stad.
(alhier getrout 14 Meij)

Den selven dito.
Martinus van Aken, j:m: geb. te Gastel, en 
Maria Cornelisse Damen, j:d; geb. te Sevenbergen  en beide aldaar wonende
(alhier getrout 15 Meij)

Den 12 Meij.
Pieter Zegers, wedr. w: Catharina Censen, geb. en wonende onder de Fijnaart, en
Maria Stoop, j:d: geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 28 dito)

Den 26 dito.
Nicolaas van Gastel, j:m: geb. te Etten en
Dingena Brouwers, j:d: geb. te Rotterdam en beide wonende in dese stad
(alhier getrout den 18 Junij)

Den 9 Junij.
Hendrik van der Hoeven, j:m: en
Meijntie van Loon, wed:w Cornelis van Oosterhout, beide geb. en wonende onder Sevenbergen
(alhier getrout 25 dito)

Den 14 Julij.
Benjamin Eeland, j:m: geb. onder Sevenbergen en 
Geertruij Rouwbos, j:d: geb. op de Lage Zwaluwe en beide wonende onder dese jurisdictie
(alhier getrout 30 dito)

Jan van der Mast, j:m: van Sevenbergen en
Johanna van der Heijden, j:d: van Breda
zijn te Breda in ondertrouw opgenomen en op den 24 Julij attestatie gegeven dat hun geboden alhier on(ver)hindert waren geproclameert, om te Breda te trouwen.

[folio 51vs (102)][1758](c) EvD Dordrecht maart 2007