COOMANS
Dordrecht, 's-Hertogenbosch, Haarlem
Zie ook: www.geocities.com/komanfam

I. Cornelis (Corneille) Coomans, ged. ? ca 1770, overl. Nieuw-Lekkerland 23-12-1793, tr.  ca. 1792 Marie Prijn, ged. Haarlem ca. 1770, wonende te Wouwbrugge (1820), overl. Leiderdorp 30-7-1833 (67 jr.); zij tr (2) Leiderdorp 3/17-1-1796 Cornelis van der Mark, minderjarige j:m: geboore in de Parvelie onder Soeterwoude, schippersknegt (1820), overl. na 1833, zoon van Jacobus van der Mark.
NB
- Johanna PRIJN, tr Haarlem 16-4-1792
Pieter DE VRIES
- Engeltje PREIJN, tr Amsterdam 1747 Cornelis DE BEET
- Pieter COOMANS, tr. Maria Catharina MAASSEN
1. Cornelis, ged. Leiderdorp 22-7-1764
2. Cornelis, ged. Leiderdorp 30-6-1765
3. Cornelis, ged. Leiderdorp 30-7-1767
- Arnoldus COOMANS, tr. Aarlanderveen 31 Aug 1766
Antje DE RUIJTER
1. Cornelis, ged. Aarlanderveen
6-2-1774
- 17-32 Aangegeven op 31-08-1727 Imanuel Valk, geboren te Velsen, wonende te Velsen, met Maria Adrana van der Mark, wonende te Haarlem. In de klasse van ... 30.0.0. (Velsen Impost trouwen 1720-1742)

Uit dit huwelijk:
1. Jacques Francois/Jacobus Franciscus, ged. Haarlem 6-3-1791, volgt II
Uit  het tweede huwelijk van Maria Prijn:
1. Elizabeth, geb/ged. Beverwijk (zogenaamde Contra Doopb. Herv. Kerk) 6/9-9-1798 (get. Jacobus Slootweg en Lena van der Mark), dr. van Cornelis van der Mark en Maria Prijn. 

II. Jacobus Franciscus/Jacques Francois Coomans, ged Haarlem 6-3-1791, in garnisoen bij het Korps Rijdende Artillerie te Breda (1815), wachtmeester bij het Korps Rijdende Artillerie 5e Compagnie, wonende 's-Hertogenbosch in guarnisoen (1820), ovl Delft 24-4-1831 (aktenr 226; 40 jaar), tr. 's-Hertogenbosch 22-4-1820 Aldegonda/Allegondis Gibertson/ Gubertzon/ Gebertzon/ Gebertson, geb 's-Hertogenbosch 24-12-1795, kantwerkster (1815), naaister, baker (1851), wonende op de Weversplaat F 284 (1815), ovl 's-Hertogenbosch 7-11-1868, dr van Franciscus GE(R)BERTSON (ovl 's-Hertogenbosch 11-5-1813, oud 56 jaar, van beroep mandenmaker, geboren rond 1757 te Nieder Hadama wonende te Hinthamerstraat wijk C no:42 z.v Jean Pierre en Anna Madeline) en Petronelle GIEBELS. 
- zie Korps Rijdende Artillerie
- 1830 's-Hertogenbosch: K Mortelkazerne korps rijdend, Jacobus Franciscus COOMANS, 39 jr , geb Haarlem, wachtmeester. De betreffende persoon is vermeld op een lijst die een overzicht geeft van de gehuwd militairen, onderofficieren en manschappen van 't korps Rijdende Artillerie die met hun gezinsleden vermoedelijk verbleven op de Mortelkazerne
- toestemming huwelijk 1820 door hoofdadm van het korps rijdende artillerie (Breda 6-3-1820)(huweliijk bijlage)
- http://members1.chello.nl/~m.krechting/kra.htm 
- http://home01.wxs.nl/~slezak/nl.htm 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Jacoba COOMANS, geb 's-Hertogenbosch 13-9-1815 (3 uren des morgens), gewettigd bij huwelijk op 31-7-1819 (nr 20), ovl 's-Hertogenbosch 5-6-1891 (nr 21; 3 uur des middags in de Kerkstraat Wijk A70), tr 's-Hertogenbosch 31-10-1834 Hendrik Christiaan EBELING, geb Amsterdam 10-11-1804, horlogemaker, diende als sergeant bij het 1e bataillon de 1e afdeling mobiele Hollandse schutters, met groot verlof (1834), zoon van Willem EBELING (tabaksmaker; won A'dam) en Neesje VAN HULST (won A'dam).
2. Nicolaas Johannes Cornelis, geb Breda ca 1820 (10 in 1830)
3. Antonius Petrus Franciscus COOMANS, geb. 's-Hertogenbosch 9-7-1822, volgt III.a
4. Johannes Henricus Jacobus COOMANS, geb 's-Hertogenbosch 8-6-1824, volgt III.b
5. Maria Coomans, geb. 's-Hertogenbosch 8-9-1827 (11 uur des morgens), tr. Wessel de Goederen, geb. Schiedam 28-5-1821.
    a. Pieter Francois, geb. Naaldwijk 22-10-1854
    b. Anna Aldegonda, geb. Naaldwijk 5-5-1856
    c. Maria, geb. Brielle 20-10-1857
    d. Hendrik Willem, geb. Brielle 27-3-1857
    e. Jacoba Johanna, geb. Dordrecht 28-7-1861
    f. Allegonda Wilhelmina, geb. 7-9-1864
    g. Antonius Josephus Hubertus, geb 's-Hertogenbosch 14-04-1860
   
III.a Antonius Petrus Franciscus COOMANS, geb. 's-Hertogenbosch 9-7-1822, hoedemakersknecht (1851), hoedemaker, ovl. Dordrecht 3-3-1883, tr. 's-Hertogenbosch 21-6-1851 Anna Maria MAAS, geb. 's-Hertogenbosch 15-3-1828 (half 2 ure des nachts), dr. van Adrianus Maas en Hermina Spierings, ovl. Dordrecht 27-12-1900. 
Uit dit huwelijk:
a. Adrianus Franciscus, geb. 's-Hertogenbosch 17-11-1851, ovl. Dordrecht 30-1-1856.
b. Franciscus Jacobus, geb. 's-Hertogenbosch 9-12-1852, volgt IV
c. Antonius Petrus Franciscus, geb. 's-Hertogenbosch 3-9-1854, ovl. Dordrecht 29-10-1865
d. Adrianus Franciscus, geb. Dordrecht 31-8-1857, ovl. Dordrecht 1-7-1860
e. Nicolaas Johannes Cornelis, geb. Dordrecht 10-3-1861, ovl. Dordrecht 12-3-1862
f. Anna Maria, geb. Dordrecht 16-9-1862, ovl. Dordrecht 9-11-1862
g. Anna Hermina, geb. Dordrecht 15-9-1867, ovl. Dordrecht 30-9-1867.

III.b  Johannes Henricus Jacobus Cooman(s), geb 's-Hertogenbosch 8-6-1824, kleedenmaker, ovl 's-Hertogenbosch 26-1-1874, tr Alijda Maassen
Uit dit huwelijk:
a.  Aldegonda Maria Frederica Coomans, geb Rhenen (Geld) 1857, ovl 's-Hertogenbosch 17-9-1868 (532, 11 jaar)
b. Lambertus Antonius Johannes, geb 's-Hertogenbosch 24-01-1866 (53)

IV Franciscus Jacobus COOMANS, geb. 's-Hertogenbosch 9-12-1852, ovl. Dordrecht 26-10-1918, tr. Dordrecht 4-11-1875 Berta Johanna ROUS, geb. Gorinchem 3-12-1852, dr. van Zalve Rous en Geertruida van Oudheusden, ovl. Dordrecht 11-11-1917. 
NB
- 262 (18-12-1916) Transport door Cornelis Johannes VERSLUIJS Junior aan Ludovicus Anthonius COOMANS beiden te Dordrecht van het perceel Dordrecht Sectie G nr. 2201 groot 70 c.a. Koopsom f 3700;
263 (19-12-1916) Roiement door Jan van NIENES te Zwijndrecht qualitate qua van een hypothecaire inschrijving ten laste Cornelis Johannes VERSLUIJS Junior en van acht inschrijvingen voorzoover betreft het perceel Dordrecht Sectie C nr 2901 ten laste van Johannes Petrus Franciscus KRAUS;
561 (7-.-1918) transport door .. aan Ludovicus Anthonius COOMANS aldaar van het perceel Dordrecht Sectie G 622 groot 73 c.a. Koopsom f 3000;
562 7-.-1918) Schuldbekentenis met hypotheek door Ludovicus Anthonius COOMANS te Dordrecht aan en ten behoeve van Maria Hubertina MEIJER weduwe laatst van Hermanus Nies, aldaar geleend bedrag f 1300;
[bron: Erfgoedcentrum DiEp (stadsarchief Dordrecht) archief 20, inv. nr. 2483 repertoria]

Uit dit huwelijk:
a. Antonius Petrus Franciscus, geb. Dordrecht 13-7-1876, ovl. Dordrecht 30-9-1877
b. Lodovicus Anthonius (Louis) Coomans, geb. Dordrecht 8-8-1878, huisjesmelker te Dordrecht, tr. Zwijndrecht 14-6-1904 Metje van der Linden, geb. Zwijndrecht 7-3-1884.
Dochter:
    1. Bertha Francisca, geb. Dordrecht 4-12-1904, tr. Dordrecht 24-6-1925 A.H. Buitenhek, geb. Dordrecht 1899, expediteur, zn. van Adrianus Buitenhek en Pieternella Carlier.

c. Johanna Geertruida, geb. Dordrecht 20-1-1881, tr. Ahazeweris Vaneveld
d. Franciscus Jacobs, geb. Dordrecht 17-10-1882, volgt Va.
e. Geertruida Johanna, geb. Dordrecht 1-9-1884, ovl. Dordrecht 26-1-1885
f. Bertha Johanna, geb. Dordrecht 22-8-1885, tr. Dordrecht 16-11-1905 Alewijn Manus de Vries, geb. Dordrecht 28-5-1884, zoon van Willem de Vries en Johanna Maria Fegelaar.
g. Geertruida Johanna, geb. Dordrecht 11-5-1888, tr. Dordrecht 5-8-1909 Cornelis Biesheuvel, geb. Nieuw-Helvoet 10-8-1886.
h. Maria Johanna Coomans, geb. Dordrecht 14-6-1891, volgt Vb.

Va. Franciscus Jacobs COOMANS, geb. Dordrecht 17-10-1882, rijwielbewaarder station, tr. Dordrecht 7-6-1906 Anna Catharina Hanssen, geb. Dordrecht 28-10-1886, dr. van Gerardus Hillebrodus Bernardus Hanssen en Anna Catharina Eglanlier.
NB. 
*
(rapport 053) Dinsdag 22 Februari 1944
te 10.40 uur // - Dat F.J. Coomans, 62 jaar, rijwielbewaarder, Weeshuisstraat 29, aangifte van vermissing van zijn zakhorloge van de lessenaar in de rijwielstalling van het station. Wordt onderzocht.
te 14.35 uur // - Is in verband met het vermelde sub. 10.40 uur door de Spoorweg rechercheurs Jacob Moring en Bernardus van den Berg gestationeerd te Dordrecht op het H.B. gebracht: Maria Cornelia Nijnatten, dienstbode, geb. te Breda 30-3-1929, won. te Breda Nijverheidssingel 38. Zij heeft bekend het horloge te hebben ontvreemd en dit te hebben verkocht. Zij blijft in bewaring.
[bron: gemeentepolitie Dordrecht, dagjournalen]
* (rapport 7) Zondag 7 Januari 1945
te 10.30 uur // Doet de 31-jarige coupeur J.C. Kuiters, won. Voorstraat 141, aangifte van vermissing van zijn heerenrijwiel merk Magneet, welk hij gisteravond te omstreeks 7 uur onafgesloten had neergezet voor zijn woning. Opgedragen aan den rechercheur Nicolaas.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-83a journaal nov 1944 - april 1945]
* (rapport 75) Vrijdag 16 Maart 1945
te 14.40 uur // Doet J.C. Kuiters, wonende te Dordrecht, Voorstraat 141, aangifte van diefstal van een damesrijwiel, ontvreemd uit het portiek van Gerzon aan de Voorstraat. Rech. bekend.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-83a journaal nov 1944 - april 1945]
* (rapport 123) Donderdag 3 Mei 1945
te 09.00 uur // Zijn door de Hulppolitie als verdacht van poging tot diefstal van hout vanaf het Station Dordrecht aan het Hoofdbureau: 
(1ste) Pieter Marinus Schaap, ambtenaar Dienst Sociale Zaken, geboren te Dordrecht 2 October 1903, wonende te Dordrecht Maasstraat 158;
(2de) Franciscus Jacobus Coomans, rijwielbewaarder, geboren te Dordrecht 17 October 1882, wonende te Dordrecht Weeshuisplein 27; 
(3de) Peter Arie de Jonge, schipper, geboren te Middelburg 3 Feb. 1913, wonende te Dordrecht Steenstraat No. 20; 
(4de) Cornelis Bakker, machinist, geboren 4 October 1914 Zwijndrecht, wonende te Dordrecht Steenstraat 22. 
Zij blijven voor nader onderzoek voorlopig in bewaring. Onderzoek Rechercheur Beekhuizen.
te 14.15 uur // Zijn de arrestanten P.M. Schaap, F.J. Coomans, P.A. de Jonge en C. Bakker na verhoor heengezonden (zie sub. 09.00 uur).
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, SAD 213-83b dagrapporten/dagjournalen 21 april - 31 oktober 1945]
- Kind Johanna Magdalena
Moeder Adriana Clasina Johanna van de Laar (ongehuwd)
Plaats Delft
Geboortedatum 19-11-1913 (namiddag 1 uur, Wateringschevest 2)
Opmerkingen kind erkend door moeder op 19-12-1913
(akte nr. 818 dd 22-11-1913))
(aangever: Johanna Barendina Catharina de Vries, 48 jr., vroedvrouw)
http://www.archief.delft.nl/scan.aspx?book=G&id=33097
- Kind Leo
Moeder Adriana van der Laar
Plaats Delft
Geboortedatum 26-05-1911
Opmerkingen kind erkend door moeder op 13-7-1911; geboren te Leiden
- Kind Adriana Clasina Johanna
Vader Hendricus van der Laar
Moeder Clasina van Hoek
Plaats Delft
Geboortedatum 25-08-1892
- gezinskaart Delft 1909-1938
weduwe Hendricus van der Laar "zie A.R."
1. Clasina van Hoek 12-4-1864 Vrijenban (weduwe), 10-9-1912 naar 's-Gravenhage;
2. Adrianus van der Laar (zoon) 12-5-1890 Hof van Delft, werkm. a/d bierbr., 27-12-1912 A.R.
3. Catharina van der Laar (dochter) 11-6-1891 Delft, dienstbode, V.T. [volkstelling] 1910 Hof van Delft
4. Adriana Clasina Johanna van der Laar (dochter) 25-8-1892 Delft, dienstbode, 8-4-1909 naar St. Joris Gasthuis;
5. Johanna Maria Clasina van der Laar (dochter) 20-1-1898 Delft, 7-11-1912 naar 's-Gravenhage;
6. Adriana Clasina Johanna van der Laar (dochter) 25-8-1892 Delft, 2-4-1910 uit St. Joris Gasthuis, 27-12-1912 naar GK (gezinskaart) J.C.G. Ninaber;;
7. Leo van der Laar (kleinzoon) 26-5-1911 Leiden, zn van no. 6, 27-12-1912 naar GK J.C.G. Ninaber;
Wonende: vanaf 20-7-1907 Bagijnhof 72;
- gezinskaart Delft 1909-1938
1. Jacobus Cornelis Gerardus Ninaber 27-6-1876 Delft
2. Johanna Maria Magdalena van Hoek 22-7-1877 Delft
3. .....
10. Adriana Clasina Johanna van der Laar 25-8-1892 Delft (nicht), 27-12-1912 van GK wed. H. v.d. Laar, 10-3-1915 naar Rotterdam Korte Wijnstraat 16 (p/a C. Gans);
11. Leo van der Laar 26-5-1911 Leiden (neef), zoon van nr. 10, mag.bediende, 27-12-1912 van GK wed. H. v.d. Laar (13/7 1911 te Delft door moeder erkend);
12. Johanna Magdalena van der Laar 19-11-1913 (dochter van nr. 10), 31-1-1914 naar Dordrecht;
13. .....
Wonende: vanaf 14-3-1906 Water.vest 6, vanaf 24-9-1908 Phoenixstr. 88;
- gezinskaart Den Haag
1. Clasina van Hoek wed. Hendricus van der Laar, 12-4-1864 Vrijenban, RC, 10-9-1912 uit Delft, 4-3-1916 naar Delft (2e Nieuwsteeg 10 W. de Kater);
Wonende: vanaf 30-9-1913 K. Poten 21;
http://denhaag.digitalestamboom.nl/
http://denhaag.digitalestamboom.nl/%28S%28mfiqtrykfj1orvqyohihlvrk%29%29/scan.aspx?book=R&id=603894

Pleegdochter:
1. Johanna Magdalena van de Laar, geb. Delft 19-11-1913, komt naar Dordrecht uit Delft 31-1-1914, dochter van Adriana Clasina Johanna van der Laar (* 25-8-1892), tr. Dordrecht 6-3-1935 J.C. Kuiters.
Nicht:
2. Maria Coomans, geb. Dordrecht 9-9-1925 (als Maria van Dijk), komt naar Dordrecht vanuit Vlijmen op 26 okt 1925, overl. Dordrecht 21-10-2004 (79 jr.; heeft een zuster A. Kuiters (+na 2004)), crem. Dordrecht (Essenhof) 26-10-2004, tr. K. Roos
.

Vb Maria Johanna COOMANS, geb. Dordrecht 14-6-1891, tr Dordrecht 21-3-1912 (79) Hendrikus VAN SINTMAARTENSDIJK, geb Hardinxveld 9-1-1892, machinist, zn van Pieter Nicolaas van Sintmaartensdijk en Sandrijna de Haas (beide won te Dordt). Wonende: Vest 14a, Heerh str 21.
Uit het huwelijk:
1. 
2.
3. 

* * *

- Pierre Joseph Coomans, geb Hal, Belgie 10-10-1823 (36 in 1860), marmer/steenhouwer (1860), z.v.Jean Baptiste Coomans en Maria Catharine Luijex wonende te Sint.Gilles BelgiŽ, tr 's-Hertogenbosch 29-7-1854 (nr 22) Catharina Huberta Steinbergen/Steenberger, geb 's-Bosch 22-9-1823, dr van Michael Steenbergen (meesterkleedenmaker) en Maria Bierens .Uit dit huwelijk: 
    a. Franciscus Jacobus, geb 's-Hertogenbosch 3-9-1852
    b. Josephus Michael Hubertus,  geb 's-Hertogenbosch 8-04-1855, ovl 18-8-1856
    b. Maria Catharina Huberta, geb 's-Hertogenbosch 8-04-1855
    c. Antonia Maria Huberta, geb 's-Hertogenbosch 24-09-1856
    d. Hendrina Petronella Huberta, geb 's-Hertogenbosch 3-7-1858
    e. Alphonsus Michael Hubertus,  geb 's-Hertogenbosch 14-04-1860, ovl 's-Hertogenbosch 17-4-1860

- http://www.sbdenbosch.nl/ 
Coomans, Adrianus Franciscus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 18-11-1851
Coomans, Aldegonda Maria Frederica Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 17-09-1868 532
Coomans, Alphonsus Michael Hubertus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 14-04-1860
Coomans, Alphonsus Michael Hubertus Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 17-04-1860
Coomans, Antoni Petrus Franciscus Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 21-06-1851 Gehuwd met Maas, Anna Maria
Coomans, Antonia Maria Huberta Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 26-09-1856
Coomans, Antonius Josephus Hubertus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 14-04-1860
Coomans, Antonius Petrus Franciscus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 09-07-1822
Coomans, Antonius Petrus Franciscus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 04-09-1854
Coomans, Franciscus Jacobus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 10-12-1852
Coomans, Hendrina Petronella Huberta Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 06-07-1858
Coomans, Jacques Francois Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 22-04-1820 Gehuwd met Gibertson, Allegondus
Coomans, Johannes Henricus Jacobus Geboorte-akte s-Hertogenbosch 08-06-1824
Coomans, Johannes Henricus Jacobus Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 26-01-1874 48
Coomans, Josephus Michael Hubertus Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 10-04-1855
Coomans, Josephus Michael Hubertus Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 19-08-1856
Coomans, Lambertus Antonius Johannes Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 24-01-1866 53
Coomans, Maria Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 10-09-1827
Coomans, Maria Catharina Huberta Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 10-04-1855
Coomans, Maria Jacoba Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 31-07-1819
Coomans, Maria Jacoba Overlijdensakte 's-Hertogenbosch06-06-1891 451
Coomans, Pierre Joseph Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 29-07-1854 Gehuwd met Steinbergen, Catharina Huberta

- I.
Pieter COOMANS, j:m: wonende te Leiderdorp, tr. Leiderdorp 15-11-1763 Maria Catharina MAASSEN, j:d: van Aken.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. Leiderdorp 22-7-1764.
2. Cornelis, ged. Leiderdorp 30-6-1765.
3. Cornelis, ged. Leiderdorp 30-7-1767.
4. Arnoldus, ged. Leiderdorp 14-1-1770, volgt IIa
5. Johanna Cornelia, ged. Leiderdorp 8-11-1772.
6. Jacob, ged. Leiderdorp 24-7-1774, volgt IIb.
7. Catharina, ged. Leiderdorp 15-9-1776.
8. Maria, ged. Leiderdorp 30-8-1778.
9. Maria Koomans, ged. Leiderdorp 25-5-1780.
    a. Johanna, ged. Leiderdorp 28-3-1802 (in oncht uit Johannes Eigeman).

IIa. Arnoldus Coomans, geb. Leiderdorp 14-1-1770, ondertr./tr. Hazerswoude 1/24-6-1792 Trijntje Hemelop, ged. Hazerswoude 1 juli 1770, dr. van Jan Hemelop (1737-1803) en Jannetje Spierenburg (...-1809).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Coomans, geb./ged. Hazerswoude 11/21 okt. 1792.
2. Jan Coomans, geb./ged. Hazerswoude 26 nov./8 dec. 1793, overl. ald. 14 jan. 1794.
3.  Maria Catharina Coomans, geb./ged. Hazerswoude 12/14 dec. 1794.
4. Jannetje Coomans, geb./ged. Hazerswoude 12/16 okt. 1796.
5. Cornelis Coomans, geb./ged. Hazerswoude 18/28 sept. 1798.
6. Jan Coomans, geb./ged. Hazerswoude 28 aug./6 okt. 1799.
7. Pieter Coomans, geb./ged. Hazerswoude 8/27 sept. 1801.
8. Catharina Coomans, geb./ged. Hazerswoude 18/28 aug. 1803.
9. Arij Coomans, geb./ged. Hazerswoude 17/23 juni 1805.
10. Adrianus Coomans, geb./ged. Hazerswoude 24/30 aug. 1807.
11. Johanna Cornelia Coomans, geb./ged. Hazerswoude 26 febr./5 maart 1809.
12. Adriana Coomans, geb./ged. Hazerswoude 21/26 jan. 1812.

IIb. Jacob(us) Coomans, ged. Leiderdorp 24-7-1774, tr. Dina Pelgrim.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geb/ged. Leiderdorp 27-5/12-6-1803.
2. Pieter, geb/ged. Leiderdorp 19-4/8-5-1809. 

- Jan COOMANS, tr. Johanna FRITSZ
1. Arnoldus COOMANS, ged. Aarlanderveen14 Jun 1801

- Cornelis COOMANS, tr Catharina/Katrijna SCHOUTENS
1. Arnoldus, ged. Rotterdam 10-07-1738 Baanstraat (get. Pieter Condee, Barber Schoutens, Catrijna Schoutens)
2. Arnoldus COOMANS, ged. Rotterdam 25 Mar 1742 Hang (get. Hendrik Spoor, Margareta Schoutens)