STO(O)(C)KER
's-Gravendeel/Dordrecht

zie: http://www.s-gravendeel.net/historie/genealogie/stooker.htm

I David STOKER, tr Marie VAN GENT
a. Herman
, geb 's-Gravendeel 1758, volgt II

II
Herman Stoker, geb 's-Gravendeel 1758, tr Teuntje Arijsdr. Waleboer/Waalboer, geb 's-Gravendeel 1754, ovl 's-Gravendeel 20-7-1814, dr van Arie Waalboer en Maria/Maaijke van Gilst . 
Uit dit huwelijk:
a. Maria Stooker, geb 's-Gravendeel 1782, volgt III.a
b. Maaike Sto(o)ker, geb/dp 's-Gravendeel 2-8-1790/8-8-1790, volgt III.b
c. David Hermanse Stoker, volgt III.c
d.
Dirksje Stooker, geb. 's-Gravendeel 18-12-1799, volgt III.d

III.a Maria Stooker, geb 's-Gravendeel 1782, ovl Dordrecht 16-12-1855, 70 jaar, voormiddag 2 uur, D885 Vischstraat (aktenr 969), tr Jan in 't Veld, woonplaats onbekend in 1855.
Uit het huwelijk:
a. Teuntje in 't Veld, geb 's-Gravendeel 1815, tr verm Jan Klijn, geb Lage Zwaluwe 27-10-1803, schipper 


III.b  Maaike Sto(o)ker, geb/dp 's-Gravendeel 2-8-1790/8-8-1790, ovl. 's-Gravendeel 5-5-1830, otr. 's-Gravendeel ..-10-1814 Bastiaan Katoen, geb/dp 's-Gravendeel 27-2-1791/6-3-1791, ovl. Dordrecht 18-5-1856; hij hertr 's-Gravendeel 28-2-1833 (nr 2) (zijn schoonzuster) Dirksje Monster, geb. Heinenoord 22-8-1802, won. Dordrecht (1850-60), weduwe van David Hermanse Stoker (ovl 's-Gravendeel 14-11-1831), vertrekt 11-11-1857 naar Schiedam.

III.c David Hermanse STOKER, ovl 's-Gravendeel 14-11-1831, tr Dirksje MONSTER, geb. Heinenoord 22-8-1802, won. Dordrecht (1850-60); zij hertr 's-Gravendeel 28-2-1833 (nr 2)
Bastiaan KATOEN, geb/dp 's-Gravendeel 27-2-1791/6-3-1791, ovl. Dordrecht 18-5-1856. 
Uit het huwelijk:
a. Willemijntje Stoker, geb 's-Gravendeel 30-9-1829, wonende Dordrecht E412, E407 (1850-1860), tr Dordrecht 9-9-1857 (161) Frans Rijkhoek, geb De Mijl 1824, arbeider, zn van Willem Rijkhoek en Pietertje van Ham (beiden ovl Groote Lindt voor 1857)
    1. Pieternella, geb Dordrecht 1857 (erkend)

III.d Dirksje STOOKER, geb. 's-Gravendeel 18-12-1799, overl. ald. 21-5-1832, dr. van Herman Stooker en Teuntje Waalboer, tr. s-Gravendeel 25-8-1821 Bastiaan Naaktgeboren, geb. 16-7-1800, arbeider te Wieldrecht, overl. Dubbeldam 5-11-1884
Hieruit vele nakomelingen te Dordrecht en Dubbeldam.

LOSSE FEITEN

- I Pieter Joosten, geboren circa 1572, overleden voor 1617 te 's-Gravendeel, tr Willemken Bastiaens 
II Arijen Pieters STOOCKER, geboren circa 1608 te 's-Gravendeel (ZH), overleden 1671, tr Dirckje Willems.
III Cornelis Arents STOOCKER, geboren circa 1644 te 's-Gravendeel (ZH), begraven op 25-03-1724 aldaar, tr Lijntje Leenderts van der LINDEN 
IV Arij Cornelis STOOKER, tr (1) circa 1705 met Teuntje Willems VISSER, dr van Willem Rochusse VISSER en Soetje Gerrits BOODS, tr (2) op 13-10-1718 te Ridderkerk (ZH) met Jannigje Pieters van der STOEP.
V Cornelis Ariens Stoker, geboren 1700-1710, overleden voor 1775, tr Hendriksje van Gilst
VI Cornelis Cornelis STOKER, tr (1) circa 1750 met Ariaantje Jacobs van HAM, begraven op 02-04-1768 te 's-Gravendeel (ZH), dochter van Jacob van HAM en Judith van ERKEL, tr (2) op 07-05-1769 te Dubbeldam Dirkje Willems HOUWELING, overleden ..-02-1801 te Oud Beijerland 
VII Ary Cornelisz Stoker, geb circa 1750, begr 10-04-1793 te 's-Gravendeel, tr voor 1764 Aryaantje Melisse Bax (Baks), begr 9-6-1795 te 's-Gravendeel
a. Teuntje STOKER (Stooker), geb 10-7-1772 's-Gravendeel, ovl 30-1-1846 aldaar

-  David Florisz Verdon(c)k, geb. s-Gravendeel 1779, overl. ald. 14.1.1830, tr. ald. 2.11.1810 Jannetje Barendrecht, geb. 1777, overl. s-Gravendeel 17-12-1847, dr van Maarten Barendrecht en Pietertje Stooker.
In Davids overlijdensakte lazen wij voor het laatste Verdnck met ck. Zij woonden Langestraat 168, Renooishoek en Havendijk 73, wijk 2.
Uit dit huwelijk:
1. Floris
2. Pietertje, geb. s-Gravendeel 12.2.1817, overl. ald. 2.3.1817.
3. Levenloos geb. kind, begr. s-Gravendeel 17.7.1811

- Hermen Ariens Sto(o)ker, tr Puttershoek 15-4-1729 Adriana Hendriks Hartgoet
a. Soetje, dp Puttershoek 12-4-1733
b. Hendrik, dp Puttershoek 25-9-1735

Gerrit Jacobs Stooker, tr Jannnigje Dirks Snaijer
a. Bastiaantje, dp Strijen 26-3-1724

Leendert Jooste Sto(o)ker, tr Oud-Beijerland 5-5-1709 Aaltje Cornelisse van Dijk
a. Cornelis, dp Oud-Beijerland 25-10-1716
b. Leendert, dp Oud-Beijerland 4-9-1718
c. Leendert, dp Oud-Beijerland 10-11-1720

Pieter Ariens Stoker, tr Judith Leenderts Hartog
a. Arie, dp Strijen 15-1-1716
b. Leendert, dp Strijen 26-9-1717

- Bastiaantje Stoker
a. Frans Stoker, geb 's-Gravendeel 24-8-1820, melkboer, won Dordrecht 1890-1917, ovl Dordrecht 16-12-1891 (734), 71 jaar, namiddag half 10, 1 aan de Beverwijckstraat, tr Jannigje Leeuwenburg, geb Mijnsherenland 13-3-1831
- Herman Pieters, tr NN
a. Pieter Hermans Stooker, geb 's-Gravendeel 1720, begr 's-Gravendeel 23-3-1795, tr Emmigje Kleinjan, geb 's-Gravendeel 1725, begr 's-Gravendeel 13-8-1788
- Judith Ariens Stoker, tr Jan Fleuris Kleinjan
a. Aart Jans Kleinjan, geb 's-Gravendeel 3-5-1787, ovl  's-Gravendeel 10-2-1859, tr Leentje Kleinjan, geb  's-Gravendeel 1789, ovl  's-Gravendeel 16-12-1848

- Cornelis Cornelissen STOKER, wonende tot 's-Gravendeel (1769), , tr (1) Ariaantje Jacobsen VAN HAM, otr (2) Dubbeldam 1-5-1769 Dirkje Willemsen VAN HOUWELING, j:d: geboren te Poederoyen, wonende te Dubbeldam

- Willem Aryens STOOKER, begraven te 's-Gravendeel op 18.11.1754, tr 1719 met Maria/Maritje Wouterse VAN LOON, begraven 's-Gravendeel 15.11.1730, weduwe van Dirck Pieters Weeda
, dr van Wouter Jans van Loon

- I Arie Hermanse STOOKER, tr Zoetje Teunisse Ee(n)land
a. Lijntje Ariense Stooker, geb ca 1711, volgt II 

II Lijntje Ariense STOOKER, geb ca 1711, inkomende attestatie Dordrecht (Ned. Herv) 19-3-1761 uit Klaaswaal, uitgaande attestatie Dordrecht naar 's-Gravendeel 27/31-8-1769, ovl/begr Wieldrecht 18/22-5-1793, tr (1) Jan Paulusse HARTOG, ged Strijen 19-6-1705 (get. Maayke Teeuwsen Hartigh, Pieter Ariense van der Crap), ovl Klaaswaal 8-7-1757, zn van Paulus Jans HARTOG en van Annigje Dirks SNIJDER, tr(2) Klaaswaal 25-5-1760 Jan GEERVLIET, weduwnaar van Maaike SOETEMAN, wonende op de Mijl onder Dordrecht, ovl voor aug. 1769.
Uit het eerste huwelijk:
1. Paulus Jansz., ged Strijen 1-3-1733 
2. Arie, ged Strijensas 28-11-1734
3. Annigje, ged Strijen 20-4-1738
4. Soetje, ged Strijen 18-6-1741
5. Pieter, ged Klaaswaal 20-10-1743
6. Lysbeth, ged Klaaswaal 30-10-1746
7. Lysbeth/Elisabeth, ged Klaaswaal 29-12-1748, volgt III  

III Elisabeth DEN HERTOG, ged Klaaswaal 29-12-1748, j:d: geboren Klaaswaal, wonende onder De Mijl, dochter van Lijntje STOKER wed Jan Geervliet, otr/tr Dordrecht 29-10/15-11-1767 Aart STOK, j:m: geboren onder De Mijl, geassisteerd met zijn vader Pieter STOK, wonende onder De Mijl (1767). (zie STOK)
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 21-9-1768
2. Jan, ged Dordrecht 9-12-1770
3. Peeter, ged Dordrecht 5-6-1774
4. Lijntje, ged Dordrecht 6-9-1776
5. Cornelia, ged Dordrecht 5-2-1779
6. Jan, ged Dordrecht 9-5-1781
7. Lijntje, ged Dordrecht 28-8-1782
8. Jan, ged Dordrecht 14-2-1787

ONS VOORGESLACHT

- QUOHIER VAN ALLE FAMILIEN OP DEN DORPE VAN S-GRAVENDEEL ENDE LEERAMBT. VAN DATO DEN 6 MAERT 1680:
Achter de Rijckestraet: Pieter Arijens Stoocker, een arbeijder
Lamgs de Have: Cornelis Arijens Stoocker, een arbeijder
Bevershoeck: Ariien Ariiens Stoocker, een arbeijdser
Bevershoeck: Ingen Arijens Stoocker, een arbeijder

- ACTEN VAN INDEMNITEIT ONTVANGEN OF VERSTREKT DOOR DE KERKERAAD VAN OUD- BEIERLAND IN DE JAREN 1703 TOT 1811:
Roloff Ary Theunisz. en Marijtje Jansdr. Doth e.1. met de kinderen Theunis 7 j. en Joost 5 j., beiden gewonnen bij Neeltje Joosten Stoocker. 20-5-1707 Van Mijnshland.

- MET ATTESTATIE OF ACTE VAN INDEMNITEIT NAAR ELDERS VERTROKKEN LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN STRIJEN (1707-1815):
1810 Arriaantie Stoker [naar s-Gravendeel).

- LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN s-GRAVENDEEL 1706, 1714, 1723:
1723
In t wegtje naar den Strijenz. Dijk, van en naar het dorp, tot de Riike straat toe: Hermen Stoker
Bevershoek: Kornelis Stoker
Bevershoek: Arij Stoker
Schenkeldijk: Theuna Stokers, Phoppe Stoker
Wieldrecht: Niesie Stoker

- OP BELIJDENIS OF ATTESTATIE AANGENOMEN LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN S-GRAVENDEEL (1708-1815):
Aangenomen December 1722: Theuna Stokers (van Strijen)
Aangenomen maart 1725 :Willem Arendz Stoker
Aangenomen 22 Maart 1728: Kornelis Arijenze Stoker
Aangenomen in 1739: Huijg Aritenze Stoker [van Strijen), woont in Wieldrecht.
Aangenomen 10 en 13 April 1740: Aagtje Leendertze Stoker
Aangenomen 2 April 1743: Leendert Hermanze Stoker, achter aan den Strijenzedijk; Theuntie Willemze Stoker, aan de Kille
20- 3-1771: Teuntie Cornelis Stoker
8- 4-1810 Adriana Stoker (van Strijen)

- LIDMATEN, ACTEN VAN ATTESTATIE EN VAN INDEMNITEIT VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN PUTTERSHOEK 1623-1830:
12-11-1731 Acte van indem. ontvangen voor Hermen Ariense Stoker en zijn 2 kinderen, van s-Gravendeel

- Dirk BIJL, geb 's-Gravendeel 15-5-1793, smidsknecht en veearts, overl. Mijnsheerenland 26-4-1871, zn. van Willem BIJL en Lijsje Stoker, tr Oud-Beijerland 1l-5-1815 Adriana BOS, geb HeerJansdam 15-5-1796, ovl. Mijnsheerenland 10-7-1860, dc van Pieter en Ieuntje Willemsteyn

- Namen der Ledematen binnen den Dorpe en Heerlijkheid van Strijen DAo 1722:
Arij Hermense Stoker en Zoetje Teunisse Eenland;|
8-4-1751: Grietie Huijge Stoker (van Sas);
12-4-1764: Neeltie Stoker, vrouw van Jan Maartensz Kuip;
6-4-1773: Grietje Bastiaans Verweel, weduwe Huig Stoker;
28-3-1805: Teunis Stoker; Arriaantie Stoker;
27-3-1806: Adrianus Stoker;
1-4-1812: Elisabeth Stoker;

- MET ATTESTATIE NAAR ELDERS VERTROKKEN LIDMATEN VAN DE NED. HERV. KERK TE S-GRAVENDEEL 1708-1751:
Juli 1721: Theuna Huijgen Stoker, van de Schenkeldijk (naar Strijen).
vertrokken 1742:
Huijch Arijenze Stoker (naar den Buiitensluiis);

- lidmaat 's-Gravendeel 1706:
Langs de Haven: Cornelis Stoker, Lijntie Leendertz., sijn huijsvrouw; Arien Cornelisse Stoker, Teuntie Willems, siin huijsvrouw;

-  lidmaat 's-Gravendeel 1714:
Aan den Strijenz Dijk: Pieter Stoker;
Beneden den Dijk van t veer af naar de Kaije: Arij Keesz. Stoker; Kornelis Arendz. Stoker; Ariaantie Stoker;

WWW.FAMILYSEARCH.ORG:


- Aaltje Stoker, geb Oud-Beyerland 30-11-1783
- Joost Leenderts Stoker, tr Anna Willemsdr de Zwart
a. Aaltje Stoker, dp Oud-Beyerland 1-1-1741
- Cornelis Leenderts Stoker, tr Lijsbeth Dirks Bruggeman
a. Aaltje Cornelisse Stoker, dp Oud-Beyerland 11-3-1744
- Pieter Ariens Stoker, tr Judith Leenderts Hartog
a. Arie Stoker, dp Strijen 15-1-1716