STOCK/STOK
(stocx/stoq/stocks/stockx/van der stok/stouck)

Dordrecht/Rotterdam/Papendrecht

veronderstellingen !!

GENERATIE I + II

I Theunis Pietersen STO(C)K, tr NN
NB. 

- Arien Aalbertsz. SCHORTELDOEK, ged. Papendrecht 21-9-1670 (getuigen: Teunis Pieterse Stock, Aert Bastiaense en Truijchie Ariens)
Kinderen:
1. Jan, volgt II.a
2. Pieter Teunisse STOCK, geb ca 1640, volgt II.b

?II.a Jan Teunisse STO(C)K, geb ca. 1637,
mogelijk zoon van Theunis Jans Stock (overl. voor 1702), begr Papendrecht 18-9-1703, tr Mayke.
NB.
- [bron: B. Peijpers]
Gaarder Papendrecht 1/I dat op 30-04-1702 aangifte voor het begraven  van de weduwe van Theunis Jans Stock door Aerjen Coenen Stolck;
- [bron: B. Peijpers] Gaarde Papendrecht 1/I, aangifte begraven van een kind van Jan Theunis Stock op 08-01-1705, door Cleijs Jans.

Kinderen:
1. Teunis, volgt III.a
2. NN, begr. Papendrecht (aangifte) 8-1-1705.

II.b
Pieter Teunisse STOCK, tr NN.
Kinderen:
1. Arij STOK, geb ca 1670/1680, van Papendrecht, volgt III.b
2. Teuntje Pietersdr STOCK, afkomstig uit Papendrecht, volgt III.c

GENERATIE III

III.a Teunis Jansen STO(C)K, geb Papendrecht ca 1653/1663, ovl Papendrecht 4-11-1706, begr ald. 8-11-1706, otr/tr Papendrecht 5-4-1681/4-5-1681 Maeijken Leenderts PLOMP, geb Papendrecht ca 1665, begr Papendrecht 19-9-1734, dc van Leendert PLOMP en Marigje CORNELIS.
Uit het huwelijk:
1. Burgje Teunis, ged Papendrecht 1678/1680, ovl Sliedrecht 3-5-1750, tr Dirck Hendriks DE PAUS, zn van Hendrik Derksen DE PAUS en van Ariaentje JACOBS
2. Maeyke STOK, tr Papendrecht 19-6-1707 Rochus WALICHSE, zn van Walich ROKEN en Trijntje BASTIAENS
3. Pleuntje Teunisse
4. Leendert, j:m: geboortig en wonagtig op Papendregt, volgt IV.a
5. Jan Teunisz, tr Charlois 3-11-1715 Barber Leenderse VAN DIJK, ged Charlois 5-6-1690, dc van Willem Leenderts VAN DIJK en van Marijke JORIS.
6. Marija, ged Papendrecht 1-10-1690, ged Papendrecht 1-10-1690, ovl ald. 26-5-1744, begr ald. 30-5-1744, otr/tr Papendrecht 10-6-1712/3-7-1712 Hendrik Pleunen STEKELBOS, ged Dordrecht 11-11-1683, ovl Papendrecht 26-4-1744, begr ald. 30-4-1744, zn van Pleun STEKELBOS en Aeltje DURA.
7. Anna, tr Papendrecht ca 1723 Pieter DE GROOT
8. Pietertje, ged Papendrecht 20-11-1782, tr Pieter VAN WIJNGAERDE
9. Pieter STOK, ged Papendrecht 15-5-1701, volgt IV.b

III.b Arij Pietersz STOK, geb Papendrecht ca 1670/1680, van Papendrecht, vertrekt op 1-12-1693 naar Rotterdam, wedn van Papendrecht (1712), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-1-1746 (Arie STOCK in 't Willige Bos buyten de Sluyspoort, laat kinderen na, een graft aen het Clockhujs),  tr (1) Sijtje Maartensdr, van Alblas, otr/tr. (2) Dordrecht 30-10/13-11-1712 Ariaentje KOELEWIJN, j:d: van Hardingsvelt, woond in de Wijnstraat, geassisteerd met Theuntie PIETERS van Papendregt, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 28-9-1737 (Arieyaentje KOELEWIJN huijsvrouw van Arie STOCK in 't Wilgenbos; laat kinderen na; een graft aen het Klockhuijs).
Kinderen:
1. Pieter, geb ca. 1700, volgt IV.c
2. Maria, geb 1710/1720, volgt IV.d
3. Cornelia, geb 1705/1715, volgt IV.e
4. Sija, geb ca 1700, volgt IV.f
Uit het tweede huwelijk:
5. Seija, ged Dordrecht 28-10-1717, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 27-11-1717 ('t kint van Arij STOCK op den schravendeelsche dijck, bijde ouders leeve)

III.c Tuentie/Teuntje Pieters STOCK, j:d: van Papendrecht, geassisteert met Willempje ...ens de ... desselfs moije, wonende op de ..., begr Dordrecht (Grote Kerk) 31-12-1736 in de Raamstraat (laat kinderen na), tr Dordrecht 3-5-1693 Abraham STEVENSE, j:m: van Dordt, geassisteerd met desselfs broeder, wonende aen de Vest. 
Uit het huwelijk:
1. Maricken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-4-1694
2. Pieternel, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-5-1698
3. Lijsbeth, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-3-1701
4. Sara, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-1-1703

GENERATIE IV

IV.a Leendert [Teunisz] STOK, j:m: geboortig en wonagtig op Papendregt, geassisteerd met Arij Leendertse PLOMP desselfs oom, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-3-1744 (Leendert STOCK bij het Nieupoortie/laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 8/22-10-1713 Sijgje/Zijtje Goverts GRAVENDIJK, j:d: van Dordrecht, woont aen 't Nieupoortie, geassisteerd met haer moeder (1713), begr Dordrecht (Nieuwekerk) 2-9-1747 (Zijgie GRAVENDIJK wed van Leendert STOCK in de Boomstraat/laat kinderen na), ?dc van Govert GRAVENDIJK en van Catharina VAN DER KLOET.
NB 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-1-1735 (het kint van Leendert STOCK over het Nuwportije; beijde ouders int leven; het graft aen het klockhuijs)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 25-1-1723 ('t kint van Leendert STOK over 't Nieupoortie)

Uit het huwelijk:
1. Maijke, ged Dordrecht 28-8-1714, j:d: van Dordrecht, woont bij 't Nieuwpoortie, geassisteerd met Sijtie GRAVENDIJK haer moeder en mondelinge consent van Leendert STOK haer vader (1736), otr/tr Dordrecht 20-12-1736/13-1-1737 (geboden gaan tot Cuijlenburgh) Cornelis DEN BONTER, jongman geboren en wonende tot Cuylenburgh, bij schriftelijke consent van Maria VAN WILLESWEERT wed Gerrit DEN BONTER zijn moeder (1736).
2. Kaetje, ged Dordrecht 27-12-1715, mogelijk begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-6-1783. 
Mogelijk 2 buitenechtelijke kinderen:
    a. Kaatje STOK ---> Clasina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-5-1739
    b. Caatje STOK ---> Thomas, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-11-1751
3. Theunis, ged Dordrecht 16-11-1717
4. Sophia, ged Dordrecht 30-1-1720. Mogelijk buitenechtelijk kind:
    a. Zophia STOCK ---> Huybert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-12-1745
5. Teuntie, ged Dordrecht 8-12-1723. Mogelijk buitenechtelijk kind:
    a. Teuntje STOK ---> Teuntje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-6-1761
6. Govert, ged Dordrecht 28-6-1725, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-9-1760 (Govert STOK, ongehuwt begraave uyt het huis van de wed BAARS bij het Groot Hooft)
7. Pieternella, ged Dordrecht 6-7-1727
8. Petronella, ged Dordrecht 2-10-1729, volgt V.a
9. Anna, ged Dordrecht 10-6-1731
10. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-4-1733 (het kindt van Leender STOCK over het Nieupoortie beijde ouders leeven; het kint is doot ter werelt gekomen)


IV.b Pieter Teunisz. STOK, ged Papendrecht 15-5-1701, ovl 10-1750, otr Oud-Alblas 4-5-1723 Aeltje Krijne BEENHAKKER, ged Oud-Alblas 1-5-1704, ovl voor 1760, dc van Crijn BEENHAKKER (van der LECK) (slager) en Ariaentje HARDAM.
Kinderen:
1. Krijn, ged Papendrecht 17-1-1745 (Ariaantje GOVERTS)
2. Jan, ged Papendrecht 1-2-1742 (Pieter VAN WINGERDE, Pietertje Corn PLOMP)
3. Teunis, ged Papendrecht 13-2-1739 (Hendrik STEKELBOS, Maria STOK)
4. Krijntje, ged Papendrecht 6-5-1736 (Ariaantje GOVERTS)
5. Maeyke, ged Papendrecht 14-3-1734 (Marijke STOCK)
6. Teuntje, ged Papendrecht 13-12-1731
7. Geertruy, ged Papendrecht 17-11-1729 (Bastiaen Japickse ROODNAT, Ariaentie Govertse HARDAM)
8. Ariaentie, ged Papendrecht 12-10-1727 (Cornelis KRIJNE, Martijntie KRIJNE)
9. Maijke, ged Papendrecht 9-9-1725 (Leendert STOK, Sijtie GRAVENDIJK)
10. Maaijke, ged Papendrecht 12-3-1724 (Leendt STOK, Marya STOK, Bastiaan Wm, Aarjaan GOVERTS), volgt V.b
11. Crijntje, ged Papendrecht 12-3-1724 (Leendt STOK, Marya STOK, Bastiaan Wm, Aarjaan GOVERTS)

IV.c
Pieter STOK, geb ca 1700,  j:m: van Rotterdam, woont buyten de Sluyspoort, geassisteerd met Arij STOK/zijn vader, ovl na 1770, otr/tr Dordrecht 13/29-4-1725 Cornelia BOOTSMAN, j:d: van Dordrecht woont op den Noordendijk, geassisteerd met Grietie DE VOGEL wed Aert BOOTSMAN/haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-5-1770 (Cornelia BOOTSMAN huysvrouw van Piter STOK op de Schravendeelse dijk/laat kinderen na).
NB. 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 28-12-1747 (het kint van Pieter STOCK op den Schravendelsendeijck behorende onder De Mijl; begraven ouyt het huijs van Huybert Germain over Wijnbrug; beijde ouders leven)

Uit het huwelijk:
1. Arie, ged Dordrecht 24-1-1726
2. Arij, ged Dordrecht 12-2-1727, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 18-2-1749 (Arie STOCK meerderjarige zoon van Pieter STOCK op de Moole van de Heer van Harelem behorende onder De Meijl en begraven ouyt het huijs van Grietije "Herbers" in Wilgenbos)
3. Aart, ged Dordrecht 15-6-1728
4. Aert, ged Dordrecht 17-7-1729
5. Pleun, ged Dordrecht 4-8-1730
6. Seija, ged Dordrecht 18-9-1731, begr Dordrecht (Grote Kerk) 27-6-1804 in 't Lange Kromhout met de ordinare koetsen (73 jaar; doodsoorzaak: water; laat geen kinderen na), tr Pieter VAN KLOET, ovl na 1804. 
7. Elisabeth, ged Dordrecht 21-5-1734, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-7-1734 (het kindt van Pieter STOCK op den Schravendelse Dijck; beijde ouders in 't leven; het graft aen het Klockhuijs )
8. Aert, ged Dordrecht 28-9-1735, volgt V.c
9. Martinus, ged Dordrecht 22-5-1737
10. Pleun, ged Dordrecht 20-9-1738, volgt V.d
11. Pieter, ged Dordrecht 25-5-1740, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 13-6-1740 (het kint van Pieter STOCK op de molen van de Heer van Harelam aen de Schravendelsedeijck; beijde ouders leven; een gemen graffie)
12. Jan STOCK, ged Dordrecht 29-9-1741, ? begr Dordrecht (Grote Kerk) 7-6-1762 laet geen kinderen na/in de Wijnstraat over de Wijnbrugh met de ordenare coetsen, ? tr vermoedelijk Sophia DE "CUIJSER", begr Dordrecht (Grote Kerk) 31-5-1768 wed van Jan STOCK in de Visstraat met ordinare coetsen (Laet geen kinderen na) 
13. Grietje, ged Dordrecht 6-3-1743, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-5-1743 (het kint van Pieter STOCK op den Schravendelsendeijck behorende onder De Meijl; beijde ouders leven)
14. Grietje, ged Dordrecht 10-6-1744, ? begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-9-1744 (het kint van Pieter STOCK op de moole van de Heer van Harelem als horende onder De Meijl; beijde ouders leven)
15. Willemina, ged Dordrecht 21-7-1747, volgt V.e

IV.d Maria STOCK, j:d: van Dordrecht woont buyten de Sluyspoort geassisteert Aert STOK haer vader, begr Dordrecht (Grote Kerk) 13-1-1742 op de Linde gragt (laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 5-12-1732/21-12-1732 Gerrit VAN WERKHOVEN, jongman van Dordrecht woont op de Linde Gragt, ovl na 1742.
Uit het huwelijk:
1. Adrianus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-4-1735
2. Catharina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 20-11-1736
3. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-3-1738
4. Gerrit, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 21-10-1739
5. Marinus, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 16-1-1742

IV.e Cornelia STOK, j:d: geboren onder De Mijl woont buyten de Sluyspoort geassisteert met Aert STOK haer vader, begr Dordrecht (Grote Kerk) 27-12-1780 in de Marienbornstraat (laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 28-10-1735/27-11-1735 (geboden tot Dubbeldam; gaarderarchief D'dam 30-10-1735 prodeo) Pieter VAN DRIEL, j:m: van 's-Gravendeel woont buyten de Sluyspoort geassisteert met Trijntie VAN HAM wed van Jurrien VAN DRIEL zijn moeder, wonende onder De Mijl (30 okt 1735), ovl voor 1780.
Uit het huwelijk:
1. Catjie, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 26-12-1737
2. Jurrien, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-11-1739
3. Neeltje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 11-12-1742
4. Marija, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 27-12-1745
5. Arij, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-3-1748
6. Trijntje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 5-11-1751

IV.f Sija STOK, j:d: van Dordrecht woont buyten de Sluyspoort geassisteert met Aert STOK haer vader, begr Dordrecht (Grote Kerk) 5-1-1784 op de Voorstraat bij de Nieuwbrug met ordinare koetsen (laat geen kinderen na), otr/tr Dordrecht 10-3-1724/26-3-1724 Willem (DE) VOGEL(S), j:m: van Dordrecht woont buyten de Sluyspoort geassisteert met Magdalina LEENDERTSE wed Cleijs Cornelisse DE VOGEL sijn moeder, ovl voor 1784.
Uit het huwelijk:
1. Kleijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 28-3-1725
2. Caatje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 7-10-1727
3. Klijs, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 3-10-1733

GENERATIE V

V.a  Pieternella STOK(T), j:d: van Dordrecht, woont in den Augustijnenkamp, geassisteerd met haer suster Catharina STOK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-9-1777 (Pieternella STOKT huijsvrouw van Maggiel PENNING aan het kerkhof/laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 22-10-1761 /22-11-1761 Maggiel/Magchiel PENNING (PENNINKS), van Dordrecht, wedn (1761), woont in den Heer Herman Suistraat, ovl na 1777.
Uit het huwelijk:
1. Sijtje, ged Dordrecht 18-4-1762
2. Lena, ged Dordrecht 22-7-1764
3. Leena, ged Dordrecht 8-6-1766
4. Magiel, ged Dordrecht 2-12-1767
5. Leena + Sophia, ged Dordrecht 15-8-1770


V.b Maijke STOK, ged Papendrecht 12-3-1724 (get. Leendt STOK, Marya STOK, Bastiaan Wm, Aarjaan GOVERTS), j:d: geboren en wonende te Papendrecht, volgens attestatie van ondertrouw van Papendrecht 13-5-1757, otr/tr Dordrecht 12-5-1757/29-5-1757 Lambert ROMEIJN, j:m: woont even buyten deze stad Dordrecht.
Kinderen:
1. Margrieta ROMIJN, ged Papendrecht 7-2-1762
(Trijntge ROMIJN), ovl Zwijndrecht 22-4-1843, otr Zwijndrecht 10-6-1785 Hendrik van LOON, ged Zwijndrecht 19-01-1766, molenaar, ovl Zwijndrecht 24-06-1842, zn van Hendrik van LOON en Joosje STAM
2. Aaltje, ged Papendrecht 4-5-1760 (Aaltje BEENHAKKER)
3. Ary, ged Papendrecht 22-1-1758 (Trijntje ROMEIN)

V.c Aart STOK, j:m: geboren onder De Mijl, geassisteerd met zijn vader Pieter STOK, wonende onder De Mijl (1767), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 31-1-1789 (Aart STOK buiten de Sluyspoort in 't Wilgenbos, laat kinderen na met ordinaeren koetsen), otr/tr Dordrecht 29-10/15-11-1767 Elisabeth DEN HERTOG, ged Klaaswaal 29-12-1748, j:d: geboren Klaaswaal (1767), geboren onder 's-Gravendeel (1792), wonende onder De Mijl (1767), woont op de Voorstraat bij de Ruitestraat (1792), dochter van Jan Paulusse HARTOG en van Lijntje STOKER (wed Jan Geervliet), ovl Dordrecht 22-7-1833 (datum akte); zij herotr/tr. Dordrecht 18-8-1792/2-9-1792 (geboden in de Lutherse kerk) Johan Coenraad DE KLERK, j:m: geboren te Dordrecht, woont in de Grote Kerksbuurt met schriftelijke consent van zijn vader Johan Ernst DE KLERK.
Wonende: Dordrecht A50 Grote Kerksbuurt (1830, met dienstbode Elizabeth SELS; 29 jaar). 
NB.
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 15-5-1771 het minderjarige kint van Aart STOK hoort onder De Meijl, de ouders leeve
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-5-1771 het minderjarige kint van Aart STOK op de Schravendeelsche dijk, de ouders leeve
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 2-8-1779 't minderjarige kint van Aart STOK in 't Willige Bosch, de ouders leeven
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-2-1783 't minderjarige kint van Aart STOK in 't Willige Bosch, de ouders leeven

Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 21-9-1768, verm ovl voor 1774
2. Jan, ged Dordrecht 9-12-1770, verm ovl voor 1781
3. Peeter, ged Dordrecht 5-6-1774
4. Lijntje, ged Dordrecht 6-9-1776, verm ovl voor 1782
5. Cornelia, ged Dordrecht 5-2-1779, wonende Dordrecht A50 Grote Kerksbuurt (1830), ovl Dordrecht 11-2-1831 (aktenr 89; des morgens 7 uren; A50 Grote kerksbuurt; 53 jaar; ongehuwd)
6. Jan, ged Dordrecht 9-5-1781, verm ovl voor 1787
7. Lijntje, ged Dordrecht 28-8-1782, vertrokken 4 maart 1851 naar Westmaas, ovl na 1851, tr Adrianus VAN DER TEEN, geb Geertruidenberg 1770, weduwnaar van Lena VAN DER SLUIJS (ovl Willemsdorp voor 1830), ovl Dordrecht 18-10-1836 (aktenr 602; 's morgens 11 uur; D41 Voorstraat), zn van Gerrit VAN DER TEEN en Maria LANKHUIJSEN (ouders ovl Geertruidenberg). 
Wonende: Dordrecht D43 Voorstraat (1830),  A50 Grote Kerksbuurt (1840; Lijntje STOK, 57, 's-Gravendeel, wed +Adriana MULDER, 48, Dordrecht, j:d:, dienstbode), 1:62 (1850-1860) A Grotekerksbuurt 50 (Lijntje STOK, 1788 Dordrecht, Ned Herv, zonder, wed, 14 maart 1851 naar Westmaas). Uit het eerste huwelijk van Adrianus:
   a. Maria VAN DER TEEN, geb Drimmelen 1807, ovl Dordrecht 17-12-1830 (aktenr 550; 5 uur 's avonds/D41 Voorstraat/ruim 24 jaar/ongehuwd), dc van Adrianus VAN DER TEEN (61 in 1830) en van Lena VAN DER SLUIJS (ovl Willemsdorp voor 1830) 
   b. Lena VAN DER TEEN, geb Drimmelen 1810
8. Jan, ged Dordrecht 14-2-1787

V.d Pleun STOK, j:m: geboren en wonende op de grond van De Mijl, geassisteerd met zijn vaeder Pieter STOK, otr/tr Dordrecht 30-10-1766/16-11-1766 Elizabeth VAN BERGEIJK, j:d: geboren Waalwijk, woont in de Voorstraet bij de Pelsebrug, dc van Leonardus VAN BERGEIJK.
Uit het huwelijk:
1. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-2-1768 (het doot gekoomen kint van Pluen STOK op de Hellinge bijde ouders zijn nogh in leeve)
2. Leonardus, ged Dordrecht  11-2-1769, volgt VI.a
3. Pieter, ged Dordrecht 27-6-1772, volgt VI.b
4. levenloos kind, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 14-11-1774 (het doodt gekoome kint van Pluen STOK op de hellinge bijde ouders leven nog)
5. Cornelis, ged Dordrecht 21-3-1779, volgt VI.c

V.e Willemijna STOK, j:d: geboren te Dordrecht, woont op de Groenmarkt, geassisteerd met haer vader Pieter STOK, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-3-1783 (Willemijna STOK huisvrouw van Antonij VLAMMEN op den Dwarsgangh/laat kinderen na), otr/tr Dordrecht 29-10/15-11-1772 Antoni Hendrik FLAMME, j:m: geboren te "Wetten/Welzen" in 't Vorstendom Waldek, woont op de Groenmarkt (1772), met schriftelijk consent van zijn moeder Elizabeth PROK wed Johan Philip FLAMME; hij hertr. Jannetje VAN DEN BERG (Kind: Gerret Jan, ged Dordrecht (Luthers) 19-11-1786).
Uit het huwelijk:
1. Jan Philip, ged Dordrecht (Luthers) 3-10-1773
2. Cornelia, ged Dordrecht 25-12-1774
3. Maria Elisabeth, ged Dordrecht 13-10-1777

GENERATIE VI

VI.a Leendert STOK, ged Dordrecht 11-2-1769, ovl Dordrecht 27-11-1829 (aktenr 585; des morgens half 10; D663 Raamstraat; 66 jaar; ongehuwd), zn van Pleun STOK en van Elisabeth VAN BERGEIJK (beide ovl te Dordt).

VI.b Pieter STOK, ged Dordrecht 27-6-1772, scheepmaker, ovl Dordrecht 9-2-1814 (aktenr 93; desmorgens 5 uur; Gasthuijs; 42 jaar), zn van Pleun STOK en van Elisabeth VAN BERGEIJK, tr Pietertje VAN ERKELENS, geb Willemstad ca 1774 (54 jaar in 1830), schoonmaakster (1832), ovl na 1840.
Wonende: Dordrecht C1596 (1830) Kolkstraat.
Uit het huwelijk:
1. Elizabeth, ged Dordrecht 26-2-1800
2. Pietertje, ged Dordrecht 12-5-1803
3. Pieter, ged Dordrecht 9-1-1806
4. Marinis, ged Dordrecht 28-12-1810
5. Elisabeth, geb Dordrecht 20-4-1813 (datum akte), naayster (1832), leeft nog in 1840. Kind:
    a. Gijsbert Gerardus Johannes STOK, geb Dordrecht 5-4-1832 (aktenr 162; des avonds 11 uur; D693 Spuijstraat)

VI.c Cornelis STOK, geb Dordrecht, ged Dordrecht 21-3-1779, j:m: wonende op de Hellingen, geassisteerd met zijnen vader Pleun STOK, ovl 's-Gravenhage 28-11-1813, otr/tr Dordrecht 15-9-1803/1-01-1803 Catharina VAN DIJL, geb Dordrecht ca 1785, j:d: wonende op den Noordendijk, geassisteerd met hare vader Martinus VAN DIJL, ovl na 1832; zij hertr Govert KRAKE, geb Lisse ca 1788, schoenmaker (1830).
Wonende: Dordrecht A269 Vleeshouwerstraat (1830).
Uit het huwelijk:
1. Pleun, ged Dordrecht  22-11-1803
2. Martinus, ged Dordrecht  16-2-1805
3. Elizabeth STOK, geb 's-Gravenhage ca 1813, won Dordrecht (1830), volgt VII.b

VI.d Cornelis STOK, ovl Papendrecht 4-6-1824, zn van Jan STOK (ovl Papendrecht 22-9-1810) en Maartje NN (ovl Papendrecht 18-3-1790), tr Lena (Leentie) KAMERMANS, ovl Papendrecht 21-12-1817 (aktenr 27/des avonds 5 uur in een schip genaamd Damschuit leggende in de haven van Papendrecht), dc van Arie KAMERMANS (ovl Papendrecht 10-10-1796) en van Maria STEKELBOS (ovl Papendrecht 18-3-1790).
Uit het huwelijk:
1. Arij, ged Papendrecht 20-1-1805
2. Pieter, ged Papendrecht 15-8-1807, volgt VII.a
3. Marija, ged Papendrecht 21-1-1811

GENERATIE VII

VII.a Pieter STOK, ged Papendrecht 15-8-1807, voerman (1840), ovl Dordrecht 16-5-1847, tr Dordrecht 27-6-1832 Cornelia HAKKERS, geb Dordrecht 11-10-1805, arbeidster (1832), werkster (1860-1890), ovl Dordrecht 16-3-1871 (aktenr 192; namiddag 5 uur C1572 Kromme Elleboog), dc van Cornelis HAKKERS (ovl Dordrecht 16-12-1812) en Alette DE BRUIN (geb ca 1779).
Wonende: Dordrecht, Doelstraat (1840)
, 11:1288 C Doelstraat 991 (1850-1860).
Uit het huwelijk:
1. Leentje STOK, geb Dordrecht
12-11-1832 (akte datum)(8 in 1840), volgt VIII.a
2. Cornelis STOK, geb Dordrecht 30-12-1836, volgt VIII.b
3. Pieter, geb Dordrecht
18-3-1839, ovl ald 12-3-1841 (6 mnd in 1840)
4. Laurens, geb Dordrecht 18-2-1841, ovl ald 10-8-1842
5. Aletta, geb Dordrecht 27-6-1842, ovl ald 18-8-1842
6. Aletta STOK, geb Dordrecht 18-10-1845


VII.b Elisabeth STOK, geb 's-Gravenhage 1814, tapster (1850-1860), ovl Dordrecht 20-8-1850, tr Dordrecht 9-5-1832 (aktenr 44) Aart MIJNDERS, geb Dordrecht 1807, zeeman, makelaar der zeevaart (1850-1860), ovl Dordrecht 27-2-1859, zn van Jan MIJNDERS (67 in 1832, schipper) en van Yda STAM (54 in 1832).
Wonende: Dordrecht 1:246 A Vleeshouwerstraat 216 (1850-1860)
Uit het huwelijk:
1. Martinus Aart Govert, geb Dordrecht 1834, schoolleerling (1850-1860)
2. Cornelis Jonas, geb Dordrecht 1836, schoolleerling (1850-1860)
3. Catharina Elizabeth, geb Dordrecht 1839, schoolleerling (1850-1860)
4. Ida, geb Dordrecht 1842, schoolleerling (1850-1860)
5. Jenneke, geb Dordrecht 1844, schoolleerling (1850-1860)

GENERATIE VII

VIII.a Leentje STOK, geb Dordrecht november 1832, ovl voor 1901, tr Dordrecht 30-5-1855 (aktenr 89) Johannes LOUWMAN, geb Dordrecht 1834, timmerman, ovl voor 1901, zn van Willem LOUWMAN (steenhouwer) en van Margreta RIDDERHOF.
Wonende: Dordrecht 6:172 C Taankade 138boven/16:2507 C Kolfstraat 1367 (1850-1860)
Uit het huwelijk:
1. Margaretha, geb Dordrecht 14-11-1855 
2. Pieter, geb Dordrecht 25-5-1858 
3. Johannes LOUWMAN, geb Dordrecht 1868, fabrieksarbeider, zn van Johannes LOUWMAN (ovl voor 1901) en Leentje STOCK (ovl voor 1901), tr Dordrecht 16-5-1901 (aktenr 96) Pieternella VAN PELT, geb Dordrecht 2-11-1872, dc van Dirk Hendrik van Pelt en van Maria Johanna Luiters

VIII.b Cornelis STOK, geb Dordrecht 30-12-1836, tr Geertrui VAN DER STIGGEL, geb Dordrecht 3-3-1837.
Wonende: Dordrecht (1850-1860) 24:1667
Uit het huwelijk:
1. Pieter, geb Dordrecht 17-4-1862, ovl ald. 1-3-1864 (aktenr. 194/namiddag 3 uur/D552 Raamstraat/ 22 mnd)
2. Martina, geb Dordrecht 28-7-1865
3. Cornelia, geb Dordrecht 1870, ovl ald 27-2-1872 (aktenr 198/namiddag half 5/D571 Raamstraat/ 14 mnd)
4. Joh. Geertruida, geb Dordrecht 21-1-1873
5. Cornelis, geb Dordrecht 25-9-1875
6. Cornelia, geb Dordrecht 1879, ovl ald. 1880

* * *
LOSSE GEGEVENS
* * *

I Jan STOK, ovl Papendrecht 22-9-1810, tr Maartje NN, ovl Papendrecht 18-3-1790

II Kornelis STOK, ovl Papendrecht 4-6-1824, tr Leentie KAMERMANS, ovl Papendrecht 21-12-1817, dc van Arie KAMERMANS (ovl Papendrecht 10-10-1796) en van NN (ovl Papendrecht 18-3-1790).
Uit het huwelijk:
1. Arij, ged Papendrecht 20-1-1805
2. Pieter, ged Papendrecht 15-8-1807, volgt III
3. Marija, ged Papendrecht 21-1-1811

III
Pieter STOK, ged Papendrecht 15-8-1807, voermansknegt (1832), voerman (1840), ovl Dordrecht 16-5-1847, tr Dordrecht 27-6-1832 Cornelia HAKKERS, geb Dordrecht 11-10-1805, arbeidster (1832), werkster (1860-1890), ovl Dordrecht 16-3-1871 (aktenr 192; namiddag 5 uur C1572 Kromme Elleboog), dc van Cornelis HAKKERS (ovl Dordrecht 16-12-1812) en Alette DE BRUIN (geb ca 1779).
Wonende: Dordrecht Doelstraat (1840), 11:1288 C Doelstraat 991 (1850-1860).
Uit het huwelijk:
1. Leentje STOK, geb Dordrecht ca 1832 (8 in 1840), volgt IV.a
2. Cornelis STOK, geb Dordrecht 30-12-1836, volgt IV.b
3. Pieter, geb Dordrecht 18-3-1839, ovl ald 12-3-1841
4. Laurens, geb Dordrecht 18-2-1841, ovl ald 10-8-1842
5. Aletta, geb Dordrecht 27-6-1842, ovl ald 18-8-1842
6. Aletta STOK, geb Dordrecht 18-10-1845

IV.a Leentje STOK, geb Dordrecht ca 1832, tr Dordrecht 30-5-1855 (aktenr 89) Johannes LOUWMAN, geb Dordrecht 1834, timmerman, zn van Willem LOUWMAN (steenhouwer) en van Margreta RIDDERHOF.
Wonende: Dordrecht 6:172 C Taankade 138boven/16:2507 C Kolfstraat 1367 (1850-1860)
Uit het huwelijk:
1. Margaretha, geb Dordrecht 14-11-1855
2. Pieter, geb Dordrecht 25-5-1858

IV.b Cornelis STOK, geb Dordrecht 30-12-1836, tr Geertrui VAN DER STIGGEL, geb Dordrecht 3-3-1837.
Wonende: Dordrecht (1850-1860) 24:1667
Uit het huwelijk:
1. Pieter, geb Dordrecht 17-4-1862, ovl ald. 1-3-1864 (aktenr. 194/namiddag 3 uur/D552 Raamstraat/ 22 mnd)
2. Martina, geb Dordrecht 28-7-1865
3. Cornelia, geb Dordrecht 1870, ovl ald 27-2-1872 (aktenr 198/namiddag half 5/D571 Raamstraat/ 14 mnd)
4. Joh. Geertruida, geb Dordrecht 21-1-1873
5. Cornelis, geb Dordrecht 25-9-1875
6. Cornelia, geb Dordrecht 1879, ovl ald. 1880

LOSSE GEGEVENS

- I Dirk STOCK
II Bastiaen STOCK, j:m: geboren en wonende op Papendrecht, geassisteerd met Dirk STOK zijn vader, otr/tr Dordrecht 6/20-1-1715 (geboden tot Papendrecht) Anna NIEUWVEEN, j:d: van Dordrecht, woont op de Hooge Nieustraat, geassisteerd met Laurentie Arijense haer muy (=tante).
Uit het huwelijk:
1. Jannetje, ged Dordrecht  20-3-1715
, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-6-1715 ('t kint van Bastiaen STOCK buyten bij de steenplaes)
2. Jannigje, ged Dordrecht  8-4-1716

- Aert Janssen STOK, tr Caetje/Catje Wilms BRAS.
Kinderen:
1. Caetje, ged Dordrecht (Ned. Herv) 12-10-1692
2. Marije, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-12-1697
3. Neeltje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 13-3-1704

- Pieter Gerritse STAAK (Stock, Stork of Stam), geb Papendrecht rond 1680, tr Zwijndrecht 7-6-1702 Jaapje Dirks HOOGKAMER, geb Heer Oudelandsambacht rond 1680.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Staak, ged Zwijndrecht 18-2-1703.
2. Jannigje Staak, ged Zwijndrecht 5-4-1705 (get Jannigje Pieters Hoogkamer).
3. Ariaantje Pieterse Staak, ged Zwijndrecht 13-6-1707 (get Agnitje Stam), ovl Hendrik Ido Ambacht na 8 juni 1765, otr/tr Zwijndrecht 3/24-4-1729 Leendert Jansse BIJKERK, ged Zwijndrecht 28-11-1694, wonende De Kethel en te Hendrik Ido Ambacht, ovl ald voor 8 juni 1765, wedn Aagje SNOO

- I Jan STOK, tr Adriana (Ariaantje) MUYEN
Kinderen:
1. Adrianus, ged Papendrecht 7-10-1770
2. Maarten, ged Papendrecht 6-12-1772 
3. Anna, ged Papendrecht 5-1-1774
4. Berbara Janze STOK, ged Papendrecht 26-3-1775, volgt II
5. Johanna, ged Papendrecht 4-8-1776
6. Seija, ged Papendrecht 14-9-1777
NB
 
- C65 Voorstraat (1840)
Cornelis KRUYMEL 28 Brielle, vleeschhouwer, tr
Christina DE KLERK, 25 Dordrecht
Hendrik Cornelis KRUYMEL, 9/m Dordrecht
Sijgje STOK, 63 Dordrecht, wed, - (geb ca 1777)
- Sijgje STOK, j:d: geboren te Papendrecht wonende aen de Bredenweg (1798), otr/tr Dordrecht 11-10-1798/27-10-1798 Jan DE BOT, j:m: geboren te Dordrecht, wonende aen de Bredenweg (1798).


II Berbara Janze STOK, ged Papendrecht 26-3-1775, j:d: geb Papendrecht, woont op de Vest, geassisteert met haar vader Jan STOK, ovl Dordrecht 4-3-1841 (aktenr 126/nachts 1 uren/B239 Varkemarkt/65 jaar), dochter van Jan STOK en Adriana MUYEN, otr/tr Dordrecht 19-4-1798/5-5-1798 Pieter VAN 't ZELFDE, j:m: geboren te HI Ambacht, woont op de 2e Cingel (1798), ovl Dordrecht voor 1841.

- Adriana STOK, geb Papendrecht ca 1782 (58 in 1840), woont in de Boomstraat (1795), schoonmaakster (1840), weduwe in 1840, dochter van Jan STOK, otr/ tr Dordrecht 29-10-1795/14-11-1795 Jan DE REK Junior, geb te Dordrecht, ged Dordrecht 19-3-1766, woont in de Boomstraat, geassisteerd met zijn vader Jan DE REK.
NB
Jan DE REK, otr Dordrecht 2-6-1763 Pieternella CNIJP
1. Arij, ged Dordrecht 25-1-1764
2. Jan, ged Dordrecht 19-3-1766
3. Piter, ged Dordrecht 25-6-1775
Wonende: Dordrecht B240 Varkenmarkt (1830).
Kinderen:
1. Pieternella, ged Dordrecht 17-2-1796
2. Adriana, ged Dordrecht 11-2-1798
3. Johannes, ged Dordrecht 21-3-1800
4. Maarten, ged Dordrecht 18-3-1802
5. Klaas, ged Dordrecht 23-1-1804
6. Betje, ged Dordrecht 2-7-1806
7. Arie DE REK, ged Dordrecht 3-10- 1808, j:m:, schoenmaker (1830)

- I Adrianus STOK, geb. Papendrecht 23-9-1812, arbeider, ovl voor 1888, tr Marrigje/Mergje STEKELBOS, geb Papendrecht 24-7-1817, wonende Dordrecht vanaf 25-9-1888 met kleindochter Cornelia STOK (geb Papendrecht 24-8-1874).
Kinderen:
1. Adriana/Ariaantje/Jaantje, geb Papendrecht 18-10-1838, schooll. (1850-1860), arbeidster, vertrekt op 2-12-1862 naar Zwijndrecht, dienstbode (1881), dc van Adrianus STOK en van Marrigje STEKELBOS, tr Dordrecht 23-11-1881 (aktenr 199) Jan ROZIER, geb Dordrecht 14-2-1844, metselaar, wedn van Wilhelmina VAN TRIJFFEL, zn van Willem ROZIER (arbeider) en van Johanna Maria SELS. 
2. Jan, geb. Papendrecht 3-12-1840, schooll. (1850-1860), arbeider
3. Pleuntje, geb. Papendrecht 17-6-1844, vertrekt naar Dordrecht op 25-7-1874
4. Kornelis, geb. Papendrecht 21-11-1848?, ovl ald. 23-7-1856
5. Teuntje, geb. Papendrecht 24-1-1848, vertrekt naar Rotterdam
6. Teuntje, geb. Papendrecht 26-12-1851, ovl. ald. 26-7-1856
7. Teunis, geb. Papendrecht 25-4-1855, overl. ald. 10-9-1855
8. Teuntje, geb. Papendrecht 24-1-1858 

- Buitenechtelijk kinderen:
Kaatje STOK ---> Clasina, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-5-1739
Bastiaantje STOK ---> Christiaan, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 17-1-1805
Teuntje STOK ---> Teuntje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 19-6-1761
Caatje STOK ---> Thomas, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 8-11-1751
Zophia STOCK ---> Huybert, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 4-12-1745


- David STOK, geb Mijnsheerenland ca 1850, (koren)molenaarsknecht (1874, 1876), zn van Teunis STOK (57 in 1874/korenmolenaar/wonende Zuidland) en van Willemijntje VAN DER SLUIS (te Klaaswaal overleden), tr Dordrecht 1-10-1874 (aktenr 174) Sara Johanna FAASEN, geb Dordrecht 1852, dr van Nicolaas FAASEN (48 in 1874, zaagmolenaar) en van Jacoba NIENKEMPER (48 in 1874).
Uit het huwelijk:
1. Nicolaas, geb Dubbeldam 20-1-1876 (aktenr 9; voormiddag 4 uur, E18)

- Jan Ariensen Kleijn, geb Giessendam rond 1730, tr Tanneke Lucassen
1. Jan Kleijn, tr Neeltje Stok uit Papendrecht
    a. Jan Klein/Kleijn geboren in 1790 Papendrecht
    b. Teuntje Klein/Kleijn geboren in 1793 Papendrecht
    c. Adrianus Klein/Kleijn geboren in 1794 Papendrecht
    d. Tanneke Kleijn geboren in 1796 Papendrecht
    e. Adriaan Klein/Kleijn geboren in 1799 Papendrecht
    f. Adriaan Klein/Kleijn geboren in 1801 Papendrecht
    g. Arie Klein/Kleijn geboren in 1805 Papendrecht.

- (bij huw aktes 1813 Papendrecht)
Mairie de la ville de Groningen
L'An mille huit cent treize le seize de mois
de Mai a l'Hopital "sedentane" situe dans cette
ville est decede SEBASTIEN STOK age de 42 ans
Gendarme de la brigade d'Auris, departement de
l'ems oriental 33e legion natif de papendrecht
departement des bouches de la mense
Groningen le 17 Mai 1813
l'adjoint marie officier de l'etat civil

- Naantje STOK, ovl na 1824, tr Pieter SCHRAM, ovl voor 1824.
Uit het huwelijk:
1. Teuntje STOK SCHRAM, geb Papendrecht 1793, tr Papendrecht 30-11-1824 (aktenr 16) Leendert VAN DER SLIK, geb Middelharnis 1800, broodbakker, zn van Pieter VAN DER SLIK (schoolonderwijzer te Middelharnis) en Christina SCHENK (ovl Middelharnis voor 1824)
 
2. Krein, geb/ged Papendrecht 29-8/1-9-1799

- I Jan STOK, tr ca 1805/1810 Pleuntje WAPPEROM, geb Papendrecht 18-5-1783, naaister (1850-1860).
Inwonend: Willem STOK, geb Papendrecht 14-5-1845.
Kinderen:
1. Jasper STOK, geb Papendrecht 1815, volgt II
2. Adriana, geb Papendrecht 6-5-1819, vertrekt op 3-5-1852 naar Dordrecht

II Jasper STOK, geb Papendrecht 1815, arbeider (1850-1860), werkman (1877), tr (1) Teuntje VAN DEN ANDEL, tr (2) Adriana KUIJPERS, arbeidster (1850-1860), ovl voor 1877, tr (3) Papendrecht 9-11-1876 (aktenr 24) Dirksje DE HEER, geb Papendrecht 1834, dc van Bastiaan DE HEER (ovl voor 1876) en van Pieternelle DE HEER (ovl voor 1876).
Wonende: (1860-1880) Kikkersteeg B76.
Kinderen:
1. Pleuntje, geb Papendrecht 7-10-1841 
Uit het tweede huwelijk:
1. Janna, geb. Papendrecht 2-1-1849, vertrekt naar 's-Hertogenbosch 10-6-1866
2. Simon STOK, geb Papendrecht 6-12-1851, werkman, tr Papendrecht 4-8-1877 (aktenr 13) Janna DE HEER, geb Papendrecht 1853, dc van Gerrit DE HEER (werkman) en Adriana DE HEER (ovl voor 1877)
3. Marigje, geb Papendrecht 31-8-1854

- Johanna STOK, geb Papendrecht juli 1815, tr Cornelis DE GROOT, geb Papendrecht 25-12-1814, schipper.
Kinderen:
1. Cornelis, geb Papendrecht 11-4-1838
2. Hendrik, geb Papendrecht 27-12-1840
3. Adriaan, geb Papendrecht 13-2-1841

- Leendert Pieterse STOK, tr Niesje Pieterse (DEN) OTTER
1. Leendert, ged Rijsoord 14-5-1786
2.  Lena, ged Barendrecht/Rijsoord 23-1-1796 of 31/1 te Ridderkerk, tr Ridderkerk 3-5-1822 Gerrit RIJSDIJK

- Jan STOK, tr Marrigje OOMS
1. Cornelis, ged Papendrecht 28-7-1778
2. Maria, ged Papendrecht 19-10-1766

- Jan Jacobsen STOK, tr Johanna Paulusse STOCK
1. Jannetje, ged Schoonhoven 20-9-1716/17-6-1725

- Jan STOK, tr Bastiaantje DEN BEZEMER
1. Arij, ged Papendrecht 25-2-1742

- Willem STOK, geb Papendrecht 1846, milicien van 't 2e regiment dragonder (1867), ovl Dordrecht 12-1-1867 (aktenr 31/21 jaar/namiddag 2 uur/ D1007 Vriesestraat), zn van Adriana STOK

- Jan STOK, geb Papendrecht ca 1768, otr/tr Rotterdam 25-5-1798/7-11-1790 Neeltje VERHEIJ, geb 30-12-1774, ged 1-1-1775 (get: de vader zelf), dc van Jacob Verheij en van Mayke Vermeulen.

- Pleun STOK, ovl Dordrecht 8-5-1806, tr Elisabeth VAN DER GIJ, geb Waalwijk, ovl Dordrecht 1-2-1816 (aktenr 50; des morgens half 12, C1651-1550 Kromme Elboog)

- Adriana STOK, schoonmaakster (1814)
1. Johanna Elisabeth, ovl Dordrecht 22-11-1814 (aktenr 527; des morgens 4 uur, C493-455 Walengang in de Nieuwstraat)

- Hermen VAN STOK, tr Marij HUYBERT
1. Mathijs, ged Dordrecht 16-2-1735
2. Willem, ged Dordrecht 29-4-1740

- Maaike (Maria) STOK, geb Zwijndrecht ca 1773/1778, j:d: van Dordrecht, woont in de Nieuwstraat (1799), ovl Dordrecht 11-6-1842 (aktenr 466/namiddag 5 uur/ C1296 Nieuwstraat/ 69 jaar), otr/tr Dordrecht 4-5-1799/18-5-1799 Gerrit KUIJTER(S), j:m: van Dordrecht, woont in de Nieuwstraat (1799), ovl Dordrecht voor ca 1830/1842 (48 in 1822, barbier).
Wonende: Dordrecht C795 Vest (1830), C795 Vest (1840).
Uit het huwelijk:
1. Johannes, ged Dordrecht 26-11-1799, metselaar (1830)
2. Krijnis, ged Dordrecht 13-3-1801, ovl na 1833, tr Dordrecht 5-6-1822 (aktenr 69) Geertruij VAN PELT, dp Dubbeldam 25-12-1795, ovl Dordrecht 21-7-1833 (aktenr 382), 39 jaar, des nachts 2 uur, C1488 Kromme Elleboog. dr van Hendrik Bastiaanz VAN PELT en van Pieternella Andriesdr BEL(L).
3. Gerrit Martinus, ged Dordrecht 14-2-1804
4. Bastiana, ged Dordrecht 15-10-1806
5. Pieter, ged Dordrecht 8-12-1808, borstelmaker (1830)
6. Maria, ged Dordrecht 20-6-1811
7. Adrianus, geb Dordrecht 1817, zeilmaker, wonende C795 Vest (1840)
8. Maaike, geb Dordrecht 1819

- Pieter STOK, tr Aartje DE VISSER
1. Anna, ged Dordrecht 29-11-1711
2. Jan, ged Dordrecht  31-8-1713
3. Anna, ged Dordrecht  27-10-1714
4. Jannigje, ged Dordrecht 28-12-1717

- Jan Pieterse STOK, geb en wonende te Papendrecht, tr (1) Cornelia SPRAAKEL, otr/tr (2) Dordrecht 4-9-1777/23-9-1777 (geboden tot Papendrecht) Maria BUITENDIJK, j:d: geb te Dordrecht, woont in de Wijngaardstraat, hebbende bewijs van den binnenvader van 't Armhuis dat in 't zelve huis is gealimenteerd en opgevoed.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arij, ged Papendrecht 4-5-1766
2. Aaltje, ged Papendrecht 20-9-1767
3. Pietertje, ged Papendrecht 24-12-1769
4. Pietertje, ged Papendrecht 14-3-1773
Uit het tweede huwelijk:
1. Teunis, ged Dordrecht 25-7-1778

- Antje/Johanna STOK, geb Papendrecht 1781, j:d: wonende op de Varkemarkt (1809), water+vuurverkoopster (1830), weduwe in 1830, dc. van Jan STOK, otr/ tr Dordrecht 12-1-1809/28-1-1809 Fredrick VISSCHER, j:m: geb te Dordrecht, ged Dordrecht 8-7-1787, wonende in de Botkensstraat, geassisteerd met desselves vader Fredrik Hendrik VISSER (1809), zn van Frederik Hendrik VISSER en Neeltje NOODELIK.
NB
Frederik Hendrik VISSER, otr (1) Dordrecht 23-4-1782 Adriana VOSKAMP, otr (2) Dordrecht 24-3-1787 Neeltje NOODELIK. Kinderen eerste huwelijk:
1. Elisabeth, ged Dordrecht 2-2-1785
Kinderen tweede huwelijk:
2. Fredrik, ged Dordrecht 8-7-1787
3. Maria, ged Dordrecht 14-6-1789
4. Hendrik, ged Dordrecht 29-5-1791
5. Pieter, ged Dordrecht 28-9-1792
6. Jacobus, ged Dordrecht 24-11-1794
7. Hendrik, ged Dordrecht 2-6-1796
8. Jacobus, ged Dordrecht 3-8-1801
9. Neeltje, ged Dordrecht 31-3-1804
Wonende: Dordrecht, D327 (1830).
1. Neeltje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 25-4-1809
2. Naantje, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 2-5-1811
3. Cornelia VISSCHER, geb Dordrecht 20-1- 1813 (aktenr 33 van 23-1-1813, half 11 's morgens)
4. Jan Frederick, geb Dordrecht 16-1-1815 (=datum akte)
5. Frederik Hendrik, geb Dordrecht 4-6-1816 (=datum akte)
6. Henderik, geb Dordrecht 28-7-1818 (=datum akte) 
7. Jan Frederik VISSCHER, geb Dordrecht 20-4-1820 (=datum akte)
8. Adriana, geb Dordrecht 8-6-1822 (=datum akte)

- Petronella STOCK, j:d: van Dordrecht, wonende in Kolfstraat, otr/tr Dordrecht 2-11/17-11-1687 Fred(e)rick MULDER, j:m:, kuyper (1687).
Uit het huwelijk:
1. Jenneken, ged Dordrecht (Ned. Herv.) 12-4-1688

- Jasper VAN DER STOCK, tr Jenneke MONTERI
1. Melchior, ged Dordrecht 6-7-1683 (RK, get. Jasper VAN RIJNWOLT, Catlijn VAN DER STOCK)

- Pieternella STOCK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 30-3-1719 op den hok van Steegoversloot met de ordienare koetsen, tr Jacobus VAN SCHELVEN.

- Neeltje STOCK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 4-1-1742 over de Wijnbrug, ongehuwd

- Jan STOCK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 7-6-1762 laet geen kinderen na/in de Wijnstraat over de Wijnbrugh met de ordenare coetsen, tr vermoedelijk Sophia DE "CUIJSER", begr Dordrecht (Grote Kerk) 31-5-1768 wed van Jan STOCK in de Visstraat met ordinare coetsen (Laet geen kinderen na)

- Catharina STOK, begr Dordrecht (Grote Kerk) 29-1-1776 (laat geen kinderen na/in de Lijnbaan met ordinare koetzen), tr "Ary HOOTEKOOT", ovl voor 1776

- Arie STOK, tr Eva VAN DEN BERG
1. Theunis, ged Dordrecht 7-10-1728

- I Adrianus/Arij STOK, geb Papendrecht, ovl Papendrecht voor 1820, tr Neeltje VET(H)/VETTE, geb Papendrecht, ovl na 1820.
Uit het huwelijk:
1. Jannetje, ged Papendrecht ca 1774, volgt II
2. Anna, ged Papendrecht 19-5-1776, ovl (als Johanna) Papendrecht 7-11-1820 (aktenr 39 des avonds 8 uur, huisnr 191), tr Barend KRAAL, geb ca 1774, griendbaas (1820), ovl na 1820
3. Bastiaan, ged Papendrecht 11-2-1770
4. Bastiaan, ged Papendrecht 29-11-1771

II Jannetje STOK, geb ca 1774, j:d: geboren te Papendrecht, wonende in de Vriesestraat, met schriftelijke consent van haren moeder Neeltje VET wed van Arij STOK (ouders ovl te P'drecht), ovl Dordrecht 25-10-1839 (aktenr 479/65 jaar/des avonds half 7/D885 Vischstraat), otr/tr Dordrecht 1-9-1803/17-9-1803 Leendert KOOL, j:m: geboren te Dordrecht, geassisteerd met zijne moeder Bastiana DE LEUR wed Arij KOOL, blekersknegt (1839), ovl na 1839.
Wonende: Dordrecht E312 Achter 's Landswerf (1830)

- Maaijke STOK, geb ca 1802 (26 jr in 1828). Kind:
1. Pieter STOK, geb Dordrecht 26-2-1828 (aktenr 134; 's middags 3 uur, C899 Weeshuisstraatje; aangever: Johanna BLOM wed Adam AALT (72 jaar)), ovl Dordrecht 5-9-1832 (akte datum)

STOK
Grote Lindt

- Dirk Roelofse STOK, tr Mareijtie Arienz BUERMAN
Kinderen:
1. Roelof Dirkse, ged Grote Lindt 27-2-1707 (get. Lijsbeth Roelofse STOK)
2. Maerten, ged Grote Lindt 3-1-1717 (get. Marijtie Pieters DE RUYTER)
3. Lijsbeth, ged Grote Lindt 23-4-1719 (get. Anna Pieterz BUERMAN)
4. Wouter, ged Grote Lindt 14-6-1722 (get. Marijtie Huyberts huysvrouw van Pieter Ariens BUERMAN)

- Ary Dirkse/Roelofse STOK, tr Fijgje/Sijgje Janse SASSENBURG
1. Dirk, ged Grote Lindt 24-9-1741 (get. Annigje Dirkse STOK)
2. Dirk, ged Grote Lindt 18-10-1744 (get. Lijndje KRIJNEN)
3. Maijke, ged Grote Lindt 4-5-1747

- Kornelis STOK, geb Heerjansdam ca 1793, ovl ald 21-9-1846, tr Oost+West Barendrecht 11-11-1822 Lijntje KOOIMAN, dr van Willem KOOIJMAN en Lijsbeth Lodewijkse HORDIJK.
1. Johannes, geb Oost-Barendrecht 23-1-1828, ovl aald 17-11-1836
2. Adriana, geb Oost-Barendrecht 4-10-1826
3. Willempje, geb Heerjansdam 8-2-1833 
4. Lijzabeth, geb Oost-Barendrecht 25-2-1824
5. Johannes, geb Heerjansdam 22-5-1837, ovl ald 8-8-1837
6. Baartje, geb Heerjansdam 29-12-1838, ovl ald 1-8-1839
7. Johanna, geb Heerjansdam 29-12-1838, ovl ald 17-1-1839

- Ary Dirkse STOK, tr Maaijken Leend GROENENBOOM
1. Dirk, ged Barendrecht 21-10-1764

DTB

- notaris 20.15 Arent VAN NETEN (1653-1663)
STOCK
Adriaan, uit Brussel 135-142
Gerrit Pieters, arbeider 133-122
Lambert Pieters, pestmeester 136-383
Lambert Anthonis (Helena v/d Beeck) 135-364, 136-339
Nicolaas Willem, schoenmaker + huidevetter 142-68
Pauwel Pieters, uit Papendrecht 38-593
Willem Claas, kleermaker + huidevetter 133-454, 137-84, 142-68 (= febr 1663), 196

notaris 20.27 Gillis VAN HEMERT (1662-1680)
STOCK
Claas (aaltgen Pieters) 316-423
Wilem Claas, schoenmaker 315-387

notaris 20.14 Hans SMITS (1656-1678)
STOCK
NN 217-110v
Mathijs, grofsmid 217-3v

notaris 20.16 Elias VINK (1654-1662)
STOCK
Nelleken, vr van Aert Hameckers 176-124
Nicolaas Willemsz 176-248

notaris 20.5 Gijsbert DE JAGER (1610-1667)
STOCK/STOCX/STOCQ
Anneken Pieters 60-257
Elizabeth, uit Waneg 59-204
Guiliam 58-339, 59-204
Jan Theunisz Papendrecht 63-57 (=maart 1650)
Cathalijntje Waneg 59-204
Lambert, pestmeester 65-279
Leendert Jansz 62-580 ( = okt 1648)
Mauken Willemsdr 66-36
Maria 65-3, 69-274
Maria Pietersdr 60-217
Pieter Jansz Papendrecht, 60-257, 61-71 (= april 1644)
Pouwel Pieters 60-257
Riga, Wabeg, 59-204
Theunis 56-356 (= maart 1629)
Theunis Pieters 60-257, 63-57 (=maart 1650/Anneke Pleunen wed van Teunis Pietersen won op den dorpe van Papendrecht etc)
Theuntgen 60-257
Willem Claesz, schoenmaker 660-358, 62-978, 66-35, 69-274, 64-443, 65-3

Dirck COPLAER 20.8 (1626-1642)
STOCK, Willem Claesz, schoenmaker 77-126

Johan SCHOORMANS 20.9 (1646-1662)
STOCK
Jan v/d, deurwaarder v/d Raad van Brabant 91-140
Jan Damis 91-169
Jan Cornelisz v/d 84-242
Willem Claesz, schoenmaker 86-34, 37, 43/87-188, 89-112, 92-246, 100-1, 124

- klapper 27.239 ingekomen attestatie Ned Herv 1725-1778:
Daniel STOK, [uit] "Wilms", [wonende] bij de Beurs, 3-1-1726
Christina STOK, Rotterdam, Voorstraat, 28-9-1752
Christina STOK, Rotterdam, Voorstraat, 1-1-1756
Maria Aardse STOK, Nieuwekerk? (Z), Lindengracht, 2-4-1733
Neeltje STOK, Den Haag, -, 2-7-1739

20.32 notaris Jan van Ravesteijn
Nicolaes STOCK, schoenmaker, 18

20.20 notaris Adriaen de Haen
Jan Wilms STOCK, gehuwd, schoenmaker, 219.247

11.76.3 Lidm Evang. Luth 1690-1798
STOK/STOCK
Dirk van 5-7-1706
Dirk van 4-4-1708
Jan van 11-10-1710
Joanna van 30-3-1718
Joan. Hendrik van 9-6-1703
Jochem 18-12-1695

11.95 trouwboek onderscheiden gezindten 1583-1681
Nicolaes STOCK 30-4-1658, 106 (Nicolaes STOCK jonckman geb Dordrecht, geassisteerd met zijne vaeder Willem STOCK en .. etc)
Nicolaes STOCK wedn 31-3-1674, 140 (Henderick SYMONS jonckman van Luyck geassisteerd met Aernout ... sijne ... + Aeltje Pieters VAN DER "VARIK" wed van Nicolaes STOCK geboortig van Dordrecht geassisteert met Ariaentje PIETERS haer nigt wonende ...)

11.96 trouwboek onderscheiden gezindten
Jenneke STOK 27-1-1683 (Johannes VAN PLAS, j:m: geb Walburg geassisteert met Catharina van "Diest" huysvrouw van Johannes van "Diest" en Jenneke STOCK j:d: van Dordt geass. ....etc)
Marijke STOK 31-10-1685 (Jan VAN "BAECK" jonckman geboortig van "O..sch int fhijl Munstel" geassisteerd met Willem "OSUR" desselfs neef ....bruidegom ter eenre ene Marijcke STOCK jonge dochter geboortig van Dordregt geassisteert met Willemijntje STOCK haer suster)

11.29 begr Augustijnen kerk
11-2-1736 Jaapje Gerrits STOCK, gestorven op den Noordendijk bij Willem PONSI, ongehuwt

11.40 Dodenboek Grote Kerk
Claas STOCK tk (=het kind) 12-3-1699
Willem Claasse STOCK 2-12-1667
Willem Claasse zn STOCK 3-7-1662
Dirk STOCK AAN BOORD 9-8-1662

11.66/67 begr Nieuwkerk
STOK/STOCK
Pieter tk 28-10-1713 ('t kint van Pieter STOCK in de Bockstraat buyte Sluyspoort; vader en moeder leeft nog)
Grietie Geerits 28-1-1709 (Grietie Geerits STOCK huysvrouw van Pieter VAN ES in den Augustijnenkamp)
Joachim wed tk 5-6-1722 ('t kindt van de Heer Joachim VAN STOK Zaliger bij de Wijnbrugh; de moeder is nog in leeve; met koetsen)
Jochem van 1-4-1712 (bij de Nieuburgh ...)
Maijken 5-7-1690: begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-7-1690 Maecken STOCK wed van Willem STOCK in de Wingerstraet
Pieter Teunisse tk 30-1-1712 ('t kint van Pieter Teunisse STOCK buyten de Sluyspoort; vader en moeder leeft nog)
Willepie 4-5-1695: Begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-5-1695 Willepie STOCK in de Wingerstradt

11.69 begr Nieuwkerk 1732-1749
STOK/STOCK
Anthonie tk 28-12-1736 / 18-7-1747
Arie 24-1-1746 / 18-2-1749
Arie vr (=vrouw) 28-9-1737
Joachim van wed 10-5-1737
Johannis van tk 21-4-1732 / 7-7-1733 / 20-10-1736
Leendert 11-3-1744
Leendert wed 2-9-1747
Leendert tk 7-4-1733 / 5-1-1735 / 11-11-1735
Pieter van 20-10-1736
Pieter van tk 26-7-1734 / 13-6-1740 / 4-5-1743 / 10-9-1744 / 28-12-1747
Pieter van zn 18-2-1749
Sara Lisebeth 21-4-1732

11.70 begr Nieuwkerk
STOK
Aart tk 15-5-1771
Aart tk 30-5-1771
Anthonij 7-2-1754 (Anthonij STOCK, Gasthuijs)
Barent vr 27-9-1750 (Anna Kelders huysvrouw van Barent STOCK in 't Ramstraat, laet kindere na, een graft aan 't Clokhuijs)
Govert 4-9-1760 
Jan Hendrik van 9-3-1753 (Den Hr Jan Hend. van STOCK laat kinderen na, van 't tergouw alhier, voor de middag bij gezet met volk daar agter)
Pieter vr. 2-5-1770 (=Cornelia BOOTSMAN)
Pleun tk 4-2-1768 / 1-3-1771

11.71 begr. Nieuwkerk
STOK(T)
Aart 30-1-1789
Aart tk (=het kind) 2-8-1779 / 8-2-1783
Aart G (=getuige) 15-2-1787
Hendrik Roelof 21-2-1789 (Hendrik Roelof STOK begraven uyt het Jagt van Cornelis VROLIJK aan de Galgebrug, ongehuwt)
Jan tk 7-8-1778
Caatje 7-6-1783
Pieter 1-8-1782
Pieternella 23-9-1777
Pleun tk 14-11-1774
Willemina 20-10-1777  (Willemijna STOKT ongehuwd in de Marienbornstraat op den Hof met de ordinaren koetsen in de kerk)/ 24-3-1783

11.16 trouwboek
28-8-1594 Aarnout STOCK

LOSSE GEGEVENS
Maastricht

I Wilm Claessen STOCK, j:m: van Maestright woont in de Nieuwstraat (1633), schoenmaker (1633), ovl Dordrecht (Grote Kerk) 2-12-1667, otr Dordrecht 23-10-1633 Maijken JANS van Delft wed van Jan Abramse woont bij de Wijnbrugghe (1633), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-7-1690 (Maecken STOCK wed van Willem STOCK in de Wingerstaet)
NB dodenboek Grote Kerk Willem Claasse zn STOCK 3-7-1662
Kinderen:
1. Claes, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-2-1634, volgt II
2. Tanneken, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-5-1636
3. Maria, ged Dordrecht (Ned. Herv) 18-5-1643

II Claes (Nicolaes) [Willemse] STOCK, geb Dordrecht, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-2-1634, zn van Willem STOCK, schoenmaker, ovl voor 1674, tr Dordrecht  30-4-1658 Aeltje Pieters VAN DER "VARIK", geboortig van Dordrecht, geassisteerd met Ariaentje Pieters haer nigt (1674); zij hertr (2) Dordrecht 31-3-1674 Henderick SYMONS jonckman van Luyck, geassisteerd met Aernout ... sijne ..... .
Kinderen:
1. kind, ovl Dordrecht 12-3-1699 (dodenboek)
?2. Willepie, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-5-1695 ( Willepie STOCK in de Wingerstradt)
?3. Willemijna (Willemijntje) STOCK, j:d: van Dordrecht, volgt III.a
?4. Maeijcke STOCK, tr 31-10-1685 JAN VAN "BAECK" (? =Jacobus VAN BAAL?)
?5. Jenneke STOCK, tr Jan VAN DER PLAS, volgt III.c

III.a Willemijna (Willemijntje) STOCK, j:d: van Dordrecht, wonende bij de Schuytmakersstraat (1683), otr/ tr Dordrecht 20-2/19-3-1683 Abraham VERMEULEN, j:m: van Utregt, "coonmas", wonende bij de Schuytmakersstraat (1683); hij hertr (2) Dordrecht (Luthers) 18/10 +25/10 +1/11 1699 Anna BOGER, j:d: van Amsterdam.
Uit het huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht (Luthers) 26-7-1690
2. Niklaas, ged Dordrecht (Luthers) 27-1-1692
3. Pieter, ged Dordrecht (Luthers) 4-3-1693
4. Pieter, ged Dordrecht (Luthers) 21-2-1684
5. Pieternella, ged Dordrecht (Luthers) 17-7-1695
6. Pieter, ged Dordrecht (Luthers) 18-6-1696
7. Alettie, ged Dordrecht (Luthers) 23-10-1697
8. Johannes + Wilhelmina, ged Dordrecht (Luthers) 19-7-1699

III.c Jenneke/Janneke STO(C)K, j:d: van Dordrecht, otr Dordrecht 27-1-1683 Johannes VAN PLAS/Jan VAN DER PLAS, j:m: geb Walburg geassisteert met Catharina van "Diest" huysvrouw van Johannes van "Diest".
Uit het huwelijk:
1. Catarina, ged Dordrecht 26-4-1692 (RK, get Gerrit Hendricus HECHTER, Maria HOCK)
2. Cornelia, ged Dordrecht 21-5-1694 (RK, get. Joannes VAN CHAME, Maria HOCHTEN)
3. Wilhelmina, ged Dordrecht 19-1-1697 (RK, get. Willemijn STOCK, Jacobus VAN BAAL)
4. Henrica, ged Dordrecht 16-4-1699 (RK, get. Henrik PIETERS, Maria STOCK)
5. Henricus, ged Dordrecht 2-10-1702 (RK, get. Henrik PIETERS, Maria STOCK)

- Ariaentie STOK, j:d: van Dordrecht, woont bij de Nieuwe Kerk, geassisteerd met Jacoba KOK wed Hendrik STARRENBURGH haer nigt, otr/tr Dordrecht 7-3-1732/23-3-1732 Jan VAN BAALEN, j:m: van Dordrecht, woont bij de Nieuwe Kerk geassisteert met Hendrik VAN BAALEN zijn vader.
Uit het huwelijk:
1. Henrik, ged Dordrecht 9-7-1732
2. Ardijna, ged Dordrecht 20-8-1734
3. Pieter, ged Dordrecht 26-5-1737
4. Teuntje, ged Dordrecht 29-7-1740
5. Jacobus, ged Dordrecht 17-12-1742
6. Teuntje, ged Dordrecht 18-7-1744

- Teunis Thijsz STOCK, j:m: schippersgesel van Venlo, wonende opt hoecken bij de
roode brug, otr Dordrecht 26-12-1621 ("bescheyt" gegeven den 23 april 1621 om op Papendrecht te trouwen, tr 24-4-1622), tr Papendrecht 24-4-1622 Baartje Fredriks/Baertien Frederix van den (?Hens), wed van Hermanus Henrixz BOUMAN, wonende mede in de voornoemde plaatse.
Kinderen:
1. NN, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-5-1622
2. Matijs, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-9-1628
3. Anneken, ged Dordrecht (Ned. Herv) 1-12-1631

- Lambrecht Anthonissen STOCK, van "Halbe stadt" wedn woonende alhier, otr Dordrecht 8-7-1640 (tr 22-7-1640) Helena Jans VAN BEECK, j:d: van Bergen op Zoom woonende aldaer.
Kinderen:
1. Anthoni, ged Dordrecht (Ned. Herv) 26-2-1642
2. Johannes, ged Dordrecht (Ned. Herv) 27-5-1643
3. Barber, ged Dordrecht (Ned. Herv) 18-8-1649
4. Abraham, ged Dordrecht (Ned. Herv) 28-7-1651
5. Lambert, ged Dordrecht (Ned. Herv) 18-7-1653
6. Judith, ged Dordrecht (Ned. Herv) 30-6-1655

- Johan(nes)/Jan VAN STOK, lidmaat Evang. Luth 11-10-1710, ovl voor 20-10-1736, tr ca. 1723 Cornelia ISSENDORP/INDORP, ovl na 20-10-1736.
Uit het huwelijk:
1. Johanna Elisabeth, ged Dordrecht (Luthers) 25-6-1724, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 23-8-1724 ('t kindt van de Heer Johannes VAN STOK, genaamt Johanna Elisabeth, over de Gravestraat, bijde ouders leven)
2. Dirk, ged Dordrecht (Luthers) 10-1-1726
3. Fredrik STOK, ged Dordrecht (Luthers) 2-11-1727, tr Johanna Maria WISTER (Kind:  Thiemeth Elisabeth, ged Dordrecht  30-12-1757)
4. Pieter, ged Dordrecht (Luthers) 17-2-1729, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-10-1736 (meerderjarig kind van Johannes VAN STOK genaamt Pieter, de moeder in nog in leven woont over de Gravestraat)
5. Dirk, ged Dordrecht (Luthers) 2-7-1730
6. Sara Elisabeth, ged Dordrecht (Luthers) 14-2-1732, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 21-4-1732 ('t kindt van de Heer Johannes VAN STOK over de Gravestraat beijde ouders leeven; 't kindt genaamt Zara Elisabeth)
7. Johanna Cornelia, ged Dordrecht (Luthers) 28-6-1733, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 7-4-1733 ('t kindt van de Heer Johannes VAN STOK over de Gravestraat beijde ouders leeven; 't kindt genaamt Cornelia)
8. Johannes, ged Dordrecht (Luthers) 8-9-1734
9. Johanna Sara, ged Dordrecht (Luthers) 28-4-1736

- Jochem VAN STOK, lidmaat Evang. Luth 18-12-1695, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 1-4-1712 (Jochem VAN STOK bij de Nieuwbrugh), tr Clara Jacoba VAN RIEDT, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-5-1737 (Juffr Clara Jacoba VAN RIET wed van de Heer Joachim VAN STOK op de Voorstraat bij de Vismarkt; laat geen kinderen na).
NB. 
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-6-1722 ('t kindt van de Heer Joachim VAN STOK Zaliger bij de Wijnbrugh; de moeder is nog in leeve; met koetsen)

Uit het huwelijk:
1. Johannes, ged Dordrecht (Luthers) 27-8-1710
2. Jochem, ged Dordrecht (Luthers) 20-7-1712

- Anna STOCK, j:d: van Maestrigt, wonende op de Vest bij de Spuijpoort (1741), geassisteerd met Yda SALDEN huijsvrouw van Coenraad COENEN haare goede vriendin, otr/tr Dordrecht 2-11-1741/19-11-1741 Anthonij HERMANSE, j:m: van Venlo, wonende op de Vest bij de Spuijpoort (1741)

+ + +

- Dirk Stok, tr Anna Arents Randeraat, geb Roermond, hertr (2) Bloemendaal  6-1-1765 Otto Breukers.

- Wilhelmina Catharina STOCK, tr mr. Johannes MOORREES, heer van Ubbergen en Persingen, raad en schepen van Nijmegen, baljuw van de Betuwe.
1. Wilhelmus Sigismundus Johannes MOORREES, ongehuwd
2. Franciscus Henricus MOORREES, NH, ged. Nijmegen 8-6-1755, ovl Utrecht 3-12-1828, studie rechten Groningen (promotie 1778; http://members.home.nl/m.v.boven/KHHaag.htm )

- Andries Jacobsz STOCK, (ca. waarsch Antwerpen 1580 - ca. 1648), graveur en boekillustrator. Hij was waarschijnlijk een leerling van Jaques de Gheyn II. Stock was werkzaam te 's-Gravenhage tussen 1611 en 1638, in 1642 te Amsterdam en in 1648 weer in Den Haag. Waarschijnlijk werd de grond hem in de hofstad in 1641 te heet onder de voeten, toen hij werd gearresteerd wegens valsemunterij en verhuisde hij na vrijspraak naar Amsterdam.
( http://www.boijmans.rotterdam.nl/onderw/biogr/stock.htm)

- Oostvoorne
9-10-1661 Pieter Stock, soldaat
Jannetie Arens, wd, getr met att uit Brielle

- Adrianus Willemsz. van Mieren x Willemyna Jans. Stok, tr 30-5-1706 Schoonhoven. Hieruit kinderen gedoopt in de jaren 1717 t/m 1732.

- Poorterboek R'dam:
Caspar Christiaen STOCK, 11, 12-2-1716, geb. Schwelm gelegen in t Lant van Cleeff.

- I Abrahami STOCK, tr Anna Cath. SCHWARTZ
II mr Daniel STOK, ged Katholisch, Graefrath, Rheinland, Preussen 16 Oct 1787, j.m., geb. Hanauw, chirurgijn te Zwaluwe, overl. ald. Mei 1748, tr.  Zwaluwe 3 April 1740 (ondertr. ald. 11 Maart 1740) Adriana DEN ENGELSE, ged. Zwaluwe 29 Nov. 1705 ; zij tr. (2) Zwaluwe 19 Sept. 1758 (ondertr. ald. 31 Aug. 1758) mr Jan WESSELS, j.m., geb. te Arnhem, chirurgijn te Zwaluwe;

- Teunis STOCKER, tr Beligie VAN DER HORST
1. Feijtje, ged Dordrecht  2-12-1750
2. Dirk, ged Dordrecht 31-5-1752              

- Jan Michielsz., tr Jannetgen Cornelis
1. Elisabeth, ged Delft 23-9-1635 (Oude Kerk, get Anthonij Stock, Maertgen Cornelis, Pleuntgen Ariens)
- Jan STOK, begr Delft 29-6-1654 (Nieuwe Kerk)|
- Pieter Stock, tr Charlotta Catharina Bernhard
1. Johan Pieter, geb Bergen op Zoom 1796

- C1171 Steegoversloot (1840)
Francina Cornelia STOK (of STOLK), 6 Dubbeldam (geb ca 1834)
Geertruida EFFEREN, 19, Dordrecht, dienstbode
Johanna Margaretha DE BORST, 18 Dubbeldam, dienstbode

Arie STOLK, tr Eva HERFST
1. Magdalena Francina, geb Dubbeldam 22-4-1829 (datum akte) 
2. Joris, geb Dubbeldam 4-1-1831 (datum akte)   
3. Francina Cornelia, geb Dubbeldam 28-10-1833 (datum akte)  

Arie Jansz STOLK, tr Hendrika MES 
1. Pieter, geb Dubbeldam 16-10-1832 (datum akte)  
2. Jan, geb Dubbeldam 16-3-1835 (datum akte)  
3. Ary, geb Dubbeldam 17-4-1837 (datum akte)  
4. Hendrik, geb Dubbeldam 6-4-1838 (datum akte) , ovl ald 30-8-1839 (datum akte)  
5. Pieternella, geb Dubbeldam 14-11-1840 (datum akte) 
6. Hendirka, geb Dubbeldam 30-3-1843 (datum akte) 
7. Pietertje, geb Dubbeldam 19-9-1845 (datum akte) 
8. Cornelia, geb Dubbeldam 12-7-1852 (datum akte) 

- Matje STO(L)K, geb ca 1803, van beroep Minne (29-3-1826). Kind:
1. Maria Johanna STO(L)K, geb Dordrecht 13-2-1826 (aktenr 111; namiddag 4 urr, C895 Weeshuisstraatje; aangifte door Cornelia VAN PELT, wed Jacob Indemauer, 44 jr, schoonmaakster), ovl Dubbeldam 27-3-1836 (aktenr 9; bijna 6 weken; namiddag 5 uur op de Steenplaets nr 43 ten huize van Hendrik VAN DER LEER (28 jr.))

- A181 Grotekerksbuurt (1840)
Cornelis Willem Otto VAN DORSSER, 34, Dordrecht, advocaat, tr
Cornelia Machlina VAN DORSSER, 25 Dordrecht
Johannes Adrianus VAN DORSSER, 14/w Dordrecht
Neeltje STOK, 22, Dordrecht, j:d: dienstbode (geb ca 1818 ? geboren als STOLK ?, moeder = Vermeulen)

*****************************************************

- (Bron: Stadsarchief Dordrecht, archiefnr 559, inv nr 4+5):

Pieter Abramsen, tr Krijntie Arise STOLK
1. Arien, ged Papendrecht 28-2-1734 (Kornelis Willemse VAN DER ES, Lijsbet STOLK)

Huijg ARIENS, tr Barber DIRKS
1. Dirksje, ged Papendrecht 15-10-1730 (Bastiaen Leendertse BROERE, Ariaentie Teunisz STOCK)

Arien Jansz BOD, tr Annigje Dirks STOK
1. Dirk, ged Papendrecht 7-3-1723 (Joh en Aarjaantje Dirks STOK)

Aryen Jansz BOER
1. Dirk, ged Papendrecht 17-1-1721 (Johannes en Aarjaantje Dirks STOK)
 
Bastiaan Leendertse BROER, tr Ariaantie Teunis STOCK
1. Cnelia, ged Papendrecht 5-10-1732 (Jan Jendrikse VAN DE GRAAF, Teuntie Teunis BOERKENS)
2. Leendert, ged Papendrecht 27-11-1727 (Huyg Arienze GRAEF, Jannetie Dirkse STOK)
3. Grietie, ged Papendrecht 15-7-1725 (Paulus Teunisz STOK, Jannetie Leendertz BROER)

Kornelis BURGGRAAF, tr Klazijna SMITS
1. Kornelia, ged Papendrecht 20-3-1757 (Lijntie BURGGRAAF)

Ary Jansze VAN DER GRAAF, tr Anette Dirkse STOCK
1. Teuntie, ged Papendrecht 13-11-1729 (Hendrik Herbertse, Grietie Jans VAN DE GRAAF)

Pieter Teunis DE GROOT, tr Anna Teunis STOK
1. Teunis, ged Papendrecht 13-5-1725 (Hendriks Plaune STEKELBOS, Marijchje Teunis STOK)
2. Maaijken, ged Papendrecht 29-6-1724 (Arien Theunis DE GROOT, Marigje Pieter CAPPETEIJN)

Hendrik Hendrikse DE HEER, tr Judith Jans VAN PELT
1. Willem, ged Papendrecht 7-5-1741 (Hendrik en Grietje Wilemse DE HEER)
2. Harmen, ged Papendrecht 11-5-11738 (Cornelis Aarse WAPPEROM, Kaatje Aartse WAPPEROM)
3. Jan, ged Papendrecht 24-5-1733 (Aart Wouterse VAN DER WEST, Jopje Aartse VAN DER WEST
4. Grietje, ged Papendrecht 28-1-1731 (Cornelis Aarts WAPPEROM, Lijsbet Hend. DE HEER)
5. Grietie + Jan, ged Papendrecht 17-4-1729 (Ary Wouterse VAND ER WEST, Cornelis Aerse WAPPEROM, Ariaentie Hendriks DE HEER, Lijsbeth Hendrikse DE HEER)
6. Teuntie, ged Papendrecht 6-10-1726 (Willem Hendrikse DE HEER, Ariaentie Hendrikse DE HEER)

Hermanus VAN DEN HEUVEL, tr Kornelia OUWERKERK
1. Teuntje, ged Papendrecht 11-6-1758 (Teuntje VAN KARSSEN)
2. Ariaantje, ged Papendrecht 2-8-1750 (Teuna VAN KARSSE)
3. Jan, ged Papendrecht 12-12-1751 (Neeltje VAN VUUREN)

Gijsbert DE KONING, tr Lougje Symons VAN DEN BERG
1. Symon, ged Papendrecht 6-4-1738 (Grietje Symons VAN DEN BERG)
2. Jacoba, ged Papendrecht 8-3-1737 (Jacobus DE KONING, Grietje Corn MANSHART)

Jacobus DE KONING, tr Grietje Kornelisse MANSHERT/MANSHART
1. Kornelis, ged Papendrecht 23-3-1749 (Metje MANSHERT)
2. Gijsbert, ged Papendrecht 3-4-1746 (Lougje Symons VAN DEN BERG)
3. Kornelis, ged Papendrecht 24-1-1743 (Annigje Pieterse BLOM)
4. Pietertje, ged Papendrecht 3-4-1740 (Adriana BLOM)
5. Jacobus, ged Papendrecht 29-12-1737 (Lougje VAN DEN BERG)
6. Cnelis, ged Papendrecht 15-3-1733 (Barent VAN MEULEN, Neeltje Cornelisse MANSHART)
7. Neeltje, ged Papendrecht 13-12-1731 (Neeltje DE HEER, Jan MANSHART)
8. Adriana, ged Papendrecht 18-6-1730 (Joost BRUYGOM, Geertruy DE KONING)

Jacob MAAG, tr Silia Henrietta VAN BAALEN (zijnde vreemdelingen)
1. Johanna Aletta, ged Papendrecht 13-7-1760

Cornelis Jansen MANSHERT
1. Pieter, ged Papendrecht 14-4-1720 (Aert ARIENSEN, Adriana PEETERS)

Jan Pleunen MANSHERT
1. Cornelis, ged Papendrecht 30-8-1716 (Jacob PIETERS, Teunis JANSEN, Willemtie PLEUNEN)
2. Cornelis, ged Papendrecht 13-2-1718 (Jacob JANSEN, Jan ARIENSEN, Aeltie Pleunen MANSHERT)
3. Geertruy, ged Papendrecht 8-9-1720 (Jan Joosten SLAGBOOM, Annighien Pleunen MANSHERT)

Jan NADEROM, tr Cornelia BILKES
1. Teuntie, geb/ged Papendrecht 20-11/26-11-1800
2. Pieter, geb/ged Papendrecht  10-7/16-7-1803

Pieter Jansz NADEROM, tr Adriana Gijsberts DE KONING
1. Johanna, ged Papendrecht 17-4-1763 (Francijntge AMERANT)
2. Pieter, ged Papendrecht 16-9-1759 (Louzijna VAN DEN BERG)
3. Kornelia, ged Papendrecht 1-5-1757 (Kornelia SAS; doch bij den doop van 't kind niet tegenwoordig geweest)
4. Kornelia, ged Papendrecht 25-4-1756

- Pieter SCHRAM, tr Naantien STOK
1. Krein, geb/ged Papendrecht 29-8/1-9-1799

- Lambert ROMEIJN, tr Maaike STOK
1. Margrieta, ged Papendrecht 7-2-1762 (Trijntge ROMIJN)
2. Aaltje, ged Papendrecht 4-5-1760 (Aaltje BEENHAKKER)
3. Ary, ged Papendrecht 22-1-1758 (Trijntje ROMEIN)

- Hendrik STEKELBOS, tr Maria Teunisz STOK
1. Anna, ged Papendrecht 31-8-1727 (Leendert STOK, Sija GRAVENDIJK)

- Heyndrick Teunissen, geb. ca 1620, j.g.v. Swijnd. (1643), tr. (1) Zwijndrecht 14-12-1642/4-1-1643 Anneken Jacobs, j.dr.v. Swijnd. (1643), tr. (2) Zwijndrecht 28-6/2-8-1648 Maeijcke Pleunen, geb. ca 1625, j.dr.v. Hendricken Ambacht (1648).
NB.
- [http://www.noppages.nl/Genealogie/zwijndrecht.html] Hendrick Teunisse j.g.v. Swijnd. en Anneken Jacobs j.dr.v. Swijnd. Eerste gebodt gegeven den 14. Decemb. bevesticht in Swijnd. 4. Januarij 1643
- [http://www.noppages.nl/Genealogie/zwijndrecht.html] Hendrick Teunissen wed.v. Anneke Jacobs v. Swijnd. en Maeijcke Pleune j.dr.v. Hendricken Ambacht. Eerste gebodt den 28. Junij 1648. bevesticht in Swijnd. den 2. Augusti 1648

Uit het tweede huwelijk:
1. Pleun Hendriksz Stekelbos, ged. Zwijndrecht 20-06-1649, overl. Papendrecht 12-12-1712, otr. Dordrecht 17-01-1683, tr. Papendrecht 31-01-1883 Aeltje Cornelis Dura (Eijltje), ged. Papendrecht 02-04-1657, overl. Papendrecht 11-01-1703.
  Kinderen:
  a. Hendrik Pleunen, ged Dordrecht 11-11-1683, overl Papendrecht 26-4-1744, begr ald. 30-4-1744, otr/tr. Papendrecht 10-6-1712/3-7-1712 Maria Teunisz Stok, ged. Papendrecht 1-10-1690, overl ald. 26-5-1744, begr. ald. 30-5-1744. [Kinderen: Teunis 1719; Anna, ged Papendrecht 31-8-1727 (Leendert STOK, Sija GRAVENDIJK)]
  b. Maria, ged Dordrecht 26-6-1685, dochter van Pleun Hendrixe en Aaltje Cornelis Dura.
  c. Cornelis, ged Dordrecht 26-6-1685, zoon van Pleun Hendrixe en Aaltje Cornelis Dura.
  d. Anna Pleunen, ged. Papendrecht 12-07-1693, otr. Papendrecht 06-04-1720 Arien Pieters Dura, ged. Papendrecht 13-02-1695.
  e. Pleuntje Pleunen, tr. Papendrecht 02-04-1717 Wileem Ariensz Lok

2. Jaeptje Hendrix Stekelbos, geb. ca 1650, otr. (1) voor 1669 Aert Adrianes Plomp, otr. (2) ca 1670 Cornelis Maertensz VREUGHT.
3. Teunis, ged. Dordrecht 16-3-1655, zoon van Hendrick Teunissen van Swind(rech)t en Marijke Pleune.

- Johannes Dirkse STOCK, tr Fijchje Bastiaanse KNOK
1. NN, ged Papendrecht 12-10-1727 (Arij Janze DE GRAEF, Annichje DIRKSE STOK)

- Burgien Teunis STOK
1. Janna, ged Papendrecht 1-3-1699 (Jan Teunis STOK, Teuntie CLEYS, Grietie)

Jan Teunisse STOK
1. Marya, ged Papendrecht 9-9-1703 (Paulus Teunisse, Lijsbet PIETERS, Teuntue ARIENS)
2. Marij, ged Papendrecht 17-7-1707 (Pieter Teunissen STOCK, Aertie KLEIJS, Pleuntie TEUNIS)
3. Teunis, ged Papendrecht 24-4-1718 (Leendert Teunis STOK, Mary Teunis STOCK)

Jan Teunis STOK, tr Pietertje Cornelis PLOMP
1. Theunis, ged Papendrecht 9-7-1723 (Leendt STOK, Zijggen GRAVENDIJK)
2. Cornelis, ged Papendrecht 9-1-1721 (Leendert en Cnijntje Corn PLOMP)

Jan STOK, tr Bastiaantje (DE) BEZEMER
1. Adriaan, ged Papendrecht 25-2-1742 (Saantje VAN OIJEN)
2. Jan + Ingentje, ged Papendrecht 9-2-1736 (Kaatje STOK, Aaltje VISSCHER)

Kornelis Jansen STOK, tr Fransijntje Jansse AMERANT
1. Pietertje, ged Papendrecht 6-11-1757 (Kornelia PLOMP)
2. Kornelis, ged Papendrecht 23-11-1755 (Pieter VAN WIJNGAARDEN, Kornelia PLOMP)
3. Cornelia, ged Papendrecht 9-1-1754 (Pieter VAN WIJNGAARDEN, Kornelia PLOMP)
4. Kornelis, ged Papendrecht 14-1-1753 (Pieter Dorkze VAN WIJNGAARDEN, Kornelia JNS)
5. Pieter, ged Papendrecht 28-3-1751 (Pieter VAN WIJNGAARDEN, Kornelia PLOMP)
6. Teuntje, ged Papendrecht 5-5-1748 (Kornelia PLOMP)
7. Johannes, ged Papendrecht 18-9-1746 (Kornelia JANS)
8. Jan, ged Papendrecht 12-1-1745 (Pietertje Kornelisse PLOMP)

Arien Coenen STOK/STOLK
1. ..ytie, ged Papendrecht (Arien STERRENBORGH, Ariaentie COENEN, LIjsbeth PIETERS)

Teuntje STOK
1. Ariaantje BAAN, ged Papendrecht 15-11-1758 waarvan voor vader Arij BAAN opgegeven (doch in onecht geteeld)

Baije VERHAGEN, tr Ariaentie Cleijsz MUIJE
1. Janichje, ged Papendrecht 5-2-1728 (Cornelis STERRENBURGH, Cornelis Cleijsz MUIJE)