HEEKELAAR

I. Laurens He(e)(c)kelaar, j:m: van Breda, tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22-1-1705 Maria de Leur (Delleur), j:d: van Dordregt geassisteerd met Berbera Lobergh huisvr van Jacob de Lobel hare moeder (1695), wed. van Wouter (Waltherus/Wathi) Constant (j:m: van Luijck).
Uit het huwelijk:
1. Barent, ged. (RK) Dordrecht 7-11-1705 (get. Joannes van den Bos, Helena Heeckelaer).
2. Lijsbet, ged. (RK) Dordrecht 23-6-1707 (get. Barent Hekelaer, Caetje Fibres), volgt IIa.
3. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 25-5-1709 (get. Antonie van Besoijen, Digna Buijs), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 30-10-1709 in de Tollebrughstraet.
4. Digna (Dina), ged. (RK) Dordrecht 6-8-1711 (get. Digna Buijs, Antoni van Besoijen), jongedochter, afkomstig van Dordregt, otr/tr. Rotterdam 23-4/10-5-1739 Mattijs Buijs, jongeman, afkomstig van Schalkwijk.
5. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 27-5-1714 (get. Joannes van den Bos, Anna Maes), volgt IIb.
6. Joanna (Jannetje), ged. (RK) Dordrecht 26-9-1716 (get. Hendrick Koutom, Mecheltje Bebermans), jongedochter, afkomstig van Dordregt, otr/tr. Rotterdam 29-3/16-4-1743 Gijsbert Meutens, jongeman, wonende Rotterdam.

IIa. Elizabeth Hekelaar, ged. Dordrecht 23-6-1707, j:d: van Dordrecht woont in de Tolbrugstraat geass. met Maria de Leur wed. Laurens Hekelaar haar moeder, begr. Dordrecht 8-11-1791, otr/tr. Dordrecht 21-9/7-10-1731 Cornelis Vermeulen, ged. Dordrecht 14-11-1707, j:m: van Dordrecht woont buijten de Sluijspoort, begr. Dordrecht 21-8-1776, zn. van Pieter Vermeulen en Elisabeth Kastendijck.
NB.
- (dd 31-7-2020) Elisabeth Abberdaan, getr. met Cornelis Vermeulen, is een andere persoon (https://csigmond.home.xs4all.nl/abberdaan01.html);
- (dd 31-7-2020) Dit staat fout op het Regionaal Archief Dordrecht(!) :
Datering: 1739.10.02  (-> doop WEL te vinden op het origineel)
Kind: Johannes (tr. Oudenbosch 7-8-1763 Johanna den Doorn, geb. Oudenbosch 3-11-1737, dr. v. Arij den Doren en Magtel Gijzele.)
Vader: Cornelis Vermeulen
Moeder: Elisabeth Abberdaan
Ondertrouwdatum ouders: 1731.09.21
Doopplaats:Dordrecht
Toegangsnummer: 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer: 9
- Doopinschrijving
Doopinschrijving Maria Elisabeth, 1741.10.29 (-> doop NIET  te vinden op het origineel)
Datering: 1741.10.29
Kind: Maria Elisabeth
Vader: Cornelis Vermeulen
Moeder: Elisabeth Abberdaen

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Vermeulen, ged. Dordrecht 9-1-1732.
2. Elisabeth Vermeulen, ged. Dordrecht 30-9-1738.
3. Gerard Wilhelm Vermeulen, ged. Dordrecht 19-9-1742, overl. Dordrecht 7-4-1830.
4. Adriaan Vermeulen, geb. ca 1752, overl. Dordrecht 27-11-1818 (70 jaar).

IIb. Johannes/Jan Laurensz Heekelaar, ged. Dordrecht 27-5-1714 (Oud Katholiek; Hoge Nieuwstraat), j:m: geboortigh van Dordrecht en woond in de Tolbrugstraat aen de Watersijde geass. met sijne moeder Marija de Leur wed. van Laurens Heeckelaer, woont in de Toornstraat (1749), overl. na 1782, otr/tr. (1) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 25-10/10-11-1735 Elizabeth/Lijsebeth Ruijmers, ged. Rees 30-12-1706, j:d: van Rees woondt voor 't Bagijnhof geass. met haare suster Hermijna Ruijmers huisvr. van Dillis Pellemans, dr. van Joannes Ruijmers en Hermanna Bussingh, otr/tr. (2) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 16/26-4-1749 Adriana Hopman, j:d: van Bergen op den Zoom, wonende in de Toornstraat geass met haar moeder Antonetta Swijse huijsvr. van Jan Hopman, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 12-4-1782 in de Kerkstraat.
NB.
- Kerk aan de Hoge Nieuwstraat [http://files.archieven.nl/46/f/11.85/11_85.pdf]

Uit het eerste huwelijk:
1. Laurens, ged. Dordrecht 7-7-1737 (RK; get. Otto Ruijmers, Digna Hekelaar).
2. Johannes, ged. Dordrecht 22-10-1738 (RK; get. Ydillis Pelmans, Jenneke Hekelaar)
3. Hermina, ged. Dordrecht 20-3-1740 (RK; get. Matthaeus Burijs, Hermina Ruijmers), jongedochter, afkomstig van Dordrecht, otr/tr. Rotterdam 19-4/4-5-1777 Patrichius Cornelius Harper, jongeman afkomstig van Rotterdam.
4. Maria, ged. (RK) Dordrecht 24-6-1742 (get. Bernardus Heekelaar, Casparina van der Linden), volgt IIIa.
5. Bernardus, ged. Dordrecht 28-4-1744 (RK; get. Hermannus van den Hove, Helena van der Kort), volgt IIIb.
6. Catharina Maria, ged. (RK) Dordrecht 25-11-1745 (get. Wilhelmus Duffels, Catharina van Vliet), volgt IIIc.
7. Joannes, ged. Dordrecht 3-7-1748 (RK; get. Joannes van Leeuwen, Gertrudis Ulft), volgt IIId.
Uit het tweede huwelijk:
1. Joannes Henricus, ged. (RK) Dordrecht 2-2-1750 (get. Joannes Hopman, Gertrudis Brands).
2. Antonius, ged. (RK) Dordrecht 3-3-1751 (get. Matthaeus Buijs, Johanna Snuijten), volgt IIIe.
3. Johanna, ged. (RK) Dordrecht 20-11-1753 (get. Joannes van Leeuwen, Gertrudis Kemers).
4. Wilhelmus, ged. (RK) Dordrecht 30-7-1755 (get. Christianus Vaders, Anna Margarita Ruimers), volgt IIIf.
5. Arnoldus, ged. (RK) Dordrecht 29-12-1756 (get. Joannes Ruimers, Johanna Sweitzer).
6. Elizabetha, ged. (RK) Dordrecht 2-8-1758 (get. Mathias Buis, Catharina Ligtermoed), volgt IIIg.
7. Ida, ged. (RK) Dordrecht 20-6-1762 (get. Joannes Ruimers, Gertrudis Brands), volgt IIIh.
8. Laurentius, ged. (RK) Dordrecht 22-6-1765 (get. Henricus Hartman, Catharina Neutens).

IIIa. Maria Hekelaar, ged Dordrecht 24-6-1742 (RK), j:d: van Dordrecht woont in de Nieuwkerkstraat geass met haar vader Johannes Hekelaar, doopgetuige bij doop Henricus Goffin 18-3-1776, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 17-1/2-2-1765 Hendrik Hartman, j:m: van Dordrecht woonend in de Vriesestraat geass. met Catharina Sprakels wed van Hendrik Hartman zijne moeder.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. (RK) Dordrecht 26-8-1765 (get. Joannes Hekelaar, Catharina Hekelaar).
2. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 12-4-1767 (get. Bernardus Hekelaar, Henrica Hartman).
3. Henricus, ged. (RK) Dordrecht 11-12-1768 (get. Johannes Hekelaar, Adriana Hopman).
4. Adrianus, ged. (RK) Dordrecht 30-8-1771 (get. Antonius Hekelaar, Dorothea Hartman).
5. Catharina, ged. (RK) Dordrecht 7-12-1773 (get. Mathias Cofijn, Mina Hekelaar).
6. Adriana, ged. (RK) Dordrecht 22-7-1776 (get. Antonius Hekelaar, Catharina Hekelaar).
7. Henrica, ged. (RK) Dordrecht 29-8-1779 (get. Mathias Goffij, Lisabet Hekelaar).
8. Lisabetha, ged. (RK) Dordrecht 11-4-1782 (get. Cornelius Harper, Dorothea Hartman).
9. Dorothea, ged. (RK) Dordrecht 17-7-1784 (get. Mathias Gofijn, Dorothea Hartman).
10. Mijntje, ged. (RK) Dordrecht 9-2-1787 (get. Cornelius Harper, Mijntje Hekelaar).

IIIb. Bernardus/Barent Johannesz Hekelaar, ged. Dordrecht 28-4-1744 (RK), j:m: van Dordrecht woond in de Nieuwkerkstraat geass met sijn vader Johannes Hekelaar, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 3-5-1770 Ant(h)onia de Jong, j:d: van Breda woont in 't Tolbrugstraatje.
Kinderen:
1. Joannes Matthias, ged. (RK) Dordrecht 24-2-1771 (get. Joannes Hekelaar, Hermina Hekelaar).
2. Norbertus, ged. (RK) Dordrecht 14-12-1772 (get. Gerardus de Jong, Adriana Hopman), volgt IVa.
3. Elisabetha Adriana, ged. (RK) Dordrecht 16-9-1775 (get. Joannes Hekelaar, Catharina Hekelaar), jongedochter afkomstig van Dordrecht, otr/tr. Rotterdam 31-12-1803/22-01-1804 (6 gld.) Hendrik Noteboom, afkomstig van Rotterdam weduwnaar van Maria Beukers.
4. Margarita, ged. (RK) Dordrecht 26-10-1777 (get. Willem Hekelaar, Elisabetha Hekelaar).
5. Joanna, ged. (RK) Dordrecht 7-10-1779 (get. Joannes van den Bos, Joanna de Jongh).

IIIc. Catharina Hekelaar, j:d: van Dordrecht woond op de Groenmarkt geassisteerd met haar vader Johannes Hekelaar, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 21-4/17-5-1785 Paulus Allemans, j:m: van Breda woond in de Oude Breestraat hebbende schriftelijk consent van zijne ouders Hermanus Allemans en Johanna Oers.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Lisabetha, ged. (RK) Dordrecht 28-11-1786 (get. Jan Hekelaar, Joanna Ours).
2. Johannes Cornelius, ged. (RK) Dordrecht 5-9-1789 (get. Hermanus Alemans, Willemina Hekelaar).

IIId. Johannis Hekelaar, j:m: van Dordrecht woond in de Nieuwkerkstraat, otr/tr. (1) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 22-12-1763/7-1-1764 (verclaren geen 2000 gl gegoed te zijn) Elizabeth Stiphout, j:d: van Dordrecht woond aen de Vest 't sijnde het Bagijnhof geass. met haar vader Jan Stiphout, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 25-1-1782 in de Kromelboog, otr/tr. (2) Dordrecht (onderscheiden gezindten) 6/22-6-1782 Geertruij de Koning, geb. ca. 1725, j:d: van Dordrecht en wonende in de Krommen Elleboog geass. met haar nigt Geertruij van Rhijn huisvr. van Hendrik Coenen, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 29-12-1808 in de Kolfstraat Letter C No. 1496 (83 jr.; verval van kragten; laat geen kinderen na).
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 11-8-1764 (get. Joannis Hekelaar, Wilhelmina Hekelaar), volgt IVb.

IIIe. Antonius Johannisz Hekelaar, j:m: van Dordrecht woond in de Nieuwkerkstraat geass met zijn vader Johannis Hekelaar, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 21-4/3-5-1777 Martha Berens, j:d: van Breda woont op de Hooge Nieuwstraat.
Kinderen:
1. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 8-1-1779 (get. Joannes Hekelaar, Lisabetha Hekelaar), volgt IVb.
2. Maria Dorothea, ged. (RK) Dordrecht 17-8-1782 (get. Wilhelmus Hekelaar, Yda Hekelaar).

IIIf. Wilhelmus/Willem Hekelaar, ged. (RK) Dordrecht 30-7-1755, j:m: geboren te Dordrecht woont in de Nieuwe Kerkstraat geassisteerd met zijn zwager Cornelis Harper, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 29-10/21-11-1789 (geboden gaan tot Rotterdam) Johanna Kop, j:d: geboren te Oosterhout woont te Rotterdam met schriftelijke consent van haar vader Jan Kop.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Cornelia, ged. (RK) Dordrecht 24-9-1790 (get. Joannes Kop, Cornelia Boenders).
2. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 23-3-1792 (get. Andries Kop, Joanna Hekelaar).
3. Joannes Wilhelmus, ged. (RK) Dordrecht 18-3-1795 (get. Antonie van Gilst, Helena Kop).
4. Adriana Cornelia, ged. (RK) Dordrecht 18-10-1796 (get. Cornelis Kop, Lisabetha Bax).
5. Cornelia Willemina Odulpha, ged. (RK) Dordrecht 12-6-1798 (get. Andreas Kop, Willemina van Druten).
6. Adriana Cornelia, ged. (RK) Dordrecht 6-11-1799 (get. Joannes Kop, Cornelia Boenders).
7. Wilhelmus Andreas, ged. (RK) Dordrecht 10-11-1801 (get. Andreas Ruijters, Helena Kop). 

IIIg. Elizabeth Hekelaar, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Nieuwkerkstraat geass. met haar vader Johannis Hekelaer, overl. voor 1794, otr/tr. (onderscheiden gezindten) Dordrecht 18-4/3-5-1783 Johannes de Cuijper, j:m: geb. te Mechelen woont in de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat, woont in de Vriesestraat (1794), zn. van J. de Cuijper en Elisabeth Theresia Servaes; hij otr/tr. (2) Dordrecht 12/27-4-1794 Adriana Smak, j:d: woont in den Voorstraat bij de Vuilpoort met schriftelijk conzent van haar moeder Marija Voskamp wed Jan Smak.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Theresia, ged. (RK) Dordrecht 9-8-1783 (get. Jan Hekelaar, Maria Servaas).
2. Joannes Baptista, ged. (RK) Dordrecht 15-5-1785 (Joannes de Kuiper, Lisabet de Kuiper).
3. Adrianus Augustus, ged. (RK) Dordrecht 30-1-1787 (get. Willem Hekelaar, Lisabet de Cuijper).
4. Augustinus, ged. (RK) Dordrecht 16-3-1789 (get. Augustinus de Cuiper, Theresia de Cuiper).

IIIh. Yda Hekelaar, j:d: gebore te Dordrecht woont in de Nieuwkerkstraat geassisteerd met haar neef Johannis Vrijdag, overl. Dordrecht 27-5-1827 (aktenr 244; 65 jr.; des morgens 4 uur C1138 Augustijnenkamp), otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 6/22-11-1788 Carel Joseph Pluymaker (Pluimakkers), j:m: gebooren te Doornik (Tournai), woont in de Kolfstraat geassisteerd met zijn vader Entatius Pluimaker, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 17-10-1795 uijt 't Gasthuijs.
NB.
- Gerardus Smidt, tr. Maria Roberegt (* Anna Maria 17-3-1801 (Jan Erkens, Yda Vrijdag)).

Uit dit huwelijk:
1. Jenneke, ged. (RK) Dordrecht 18-6-1789 (get. Stas Pluimakkers, Jenneke Lodefevre), verm. begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 1-6-1799.
2. Joanna Adriana, ged. (RK) Dordrecht 23-1-1793 (get. Carel Pluimakkers, Joanna Hekelaar), overl. Dordrecht 25-03-1869, tr. Dordrecht 5-5-1819 (get.: Felix Knotsenburg; Willem Hekelaar) Henricus Kortman(s), geb. Zwijndrecht 12-1-1792, tuinman, overl. Dordrecht 14-02-1842, zoon van Henricus Kortman en Adelheijdt Meijlenburgh. [zie PETERS]

Buitenechtelijke kinderen:
1. Christina Konings, ged. (RK) Dordrecht 27-12-1780 (get. Wilhelmus Hekelaar, Catharina Hekelaar), buiten het huwelijk verwekte dochter van Ida/Yda Hekelaar en Christiaan Ko(o)ning(s) kledermaakster (1822), overl. Dordrecht 27-5-1852, tr. (1) Felix Knotsenburg, overl. Dordrecht 6-6-1819, tr. (2) Dordrecht 8-5-1822 Wilhelmus Schaffels, ged. Dordrecht 20-12-1798 (RK, Josephus Suijders, Maria Schaffels), kleermaker (1822), koster (1830, 1840), ovl. Dordrecht 21-10-1869; hij tr. (2) Dordrecht 9-11-1853 Wilhelmina de Ruiter, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-3-1814, overl. Dordrecht 15-4-1876, dr. van Johannes de Ruiter (ovl. Oost-Indie voor 1876) en van Bernardina Hortig (Kind tweede huwelijk: Wilhelmus (Mattheus) Johannes, geb. 12-10-1857, wagenmaker (1895), ovl. Dordrecht 9-3-1895, ongehuwd).
2. Yda Vrijdag, ged. (RK) Dordrecht 18-9-1799 (spuria), dr. van Yda Hekelaar en Jan Freytag.
3. Joanna, ged. (RK) Dordrecht 25-10-1802 (ecclesia), dr. van Ida Heckelaar en Abraham Bierman (ex Leeuwaarden).

IVa. Norbertus Betholomaeusz/Bernhardusz. Hekelaar, ged. (RK) Dordrecht 14-12-1772 (get. Gerardus de Jong, Adriana Hopman), j:m: geb. te Dordrecht wonende in de Vriezestraat geass. met zijn vader Bernardus Hekelaar, overl. Dordrecht 12-3-1813, otr/tr. Dordrecht 5/24-11-1795 Anthonetta/Antonia van Dalen, geb. ca. 1774 (56 in 1830). j:d: geb. te Bergen op den Zoom wonende in de Vriezestraat, overl. na 1836.
Uit dit huwelijk:
1. Antonetta Cornelia (Antonia), ged. (RK) Dordrecht 4-2-1796 (get. Cornelius Harper, Antonetta de Jong), dienstbode (1830).
2. Willemina Elisabetha, ged. (RK) Dordrecht 12-9-1798 (get. Jan Hekelaar, Lisabetha Hekelaar), dienstbode A122 bij de Kraan (1830).
3. Bernardus, ged. (RK) Dordrecht 19-11-1800 (get. Conelis van Dalen, Yda Hekelaar).
4. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 1-9-1803 (get. Joannes Hekelaar, Ida Hekelaar), schoenmaker (1830).
5. Bernardus Dominicus, ged. (RK) Dordrecht 31-8-1805 (get. Henricus Noteboom, Maria Molemans), mandemaker (1830), volgt Va.
6. Henricus Joannes, ged. (RK) Dordrecht 8-3-1808 (get. Henricus Noteboom, Elisabeth Hekelaar), schoenmaker (1830).
7. Elisabeth Maria, ged. (RK) Dordrecht 5-5-1810 (get. Joannes Hekelaar, Maria van Thielo), los dienende (1830).
8. Johannes Cornelis, geb. Dordrecht 12-1-1813, volgt Vb.

IVb. Johannis Hekelaar, ged. (RK) Dordrecht 11-8-1764, j:m: geboren te Dordrecht woont in de Krommen Elleboog geassisteerd met zijn vader Johannis Hekelaar, otr/tr. Dordrecht (onderscheiden gezindten) 11-10/22-12-1787 Johanna Vermeulen, j:d: geb in Bergen op Zoom, woont in de Krommen Elleboog met consent van haar moeder Johanna Vos wed. Bernardus Vermeulen.

IVc. Joannes Antoniusz Hekelaar, ged. (RK) Dordrecht 8-1-1779 (get. Joannes Hekelaar, Lisabetha Hekelaar), j:m: wonende in de Kolfstraat geass. met zijnen vader Anthonij Hekelaar, otr/tr. Dordrecht 21-10/6-11-1802 Joanna Gerritsdr. Fidelaar, j:d: van Dordrecht wonende in de Pelzestraat geass. met haren vader Gerrit Fidelaar.
Uit dit huwelijk:
1. Alida, ged. (RK) Dordrecht 7-9-1803 (get. Willem Hekelaar, Anna Hekelaar).
2. Martha Lucia, ged. (RK) Dordrecht 7-9-1803 (get. Antonius Hekelaar, Cornelia Fidelaer).
3. Martha Lucia, ged. (RK) Dordrecht 28-10-1804 (get. Matthijs Fidelaar, Cornelia Fidelaar).
4. Alida, ged. (RK) Dordrecht 16-12-1805 (get. Wilhelmus Hekelaar, Catharina Hekelaar).
5. Antonius, ged. (RK) Dordrecht 20-12-1806 (get. Gerardus Fidelaar, Maria Fidelaar), volgt Vc.

Va. Bernardus Dominicus Hekelaar, ged. (RK) Dordrecht 31-8-1805 (get. Henricus Noteboom, Maria Molemans), mandemaker (1830), tr. Dordrecht 27-4-1836 (aktenr 51) Maria Johanna de Visser, geb. Dordrecht ca. 1814, dr. van Jan de Visser (overl. Dordrecht 3-7-1815) en Adriana Philippina Akkerman (49 jr in 1836).
Uit dit huwelijk:
1. Hendricus Johannes, geb. Dordrecht 22-8-1848, volgt VI.

Vb. Johannes Cornelis Hekelaar, geb. Dordrecht 12-1-1813, arbeider (1883), overl. Dordrecht 9-10-1883 (aktenr 729; E251b Beverwijcksplein; 70 jr.), tr. Maria Helena Rombout, geb. 's Bosch 26-1-1810, overl. Dordrecht 8-4-1887.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Antonia, geb. Dordrecht 7-11-1845, op 27-4-1868 naar Tilburg.
2. Willemina Jacoba, geb. Dordrecht 10-11-1851, naar H 178
3. Henricus Joannes, geb. Dordrecht 30-1-1839, tr. Dordrecht 26-5-1869.

Vc. Anthonij Hekelaar, geb/ged. Dordrecht 20-12-1806, smid. overl. ald. 31-12-1877, tr. (1) Dordrecht 17-6-1835 Hendrika Grobben, dr. van Wilhemina, tr. (2) Dordrecht 6-11-1861 Anna van Ham, geb. Oosterhout 21-2-1805.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Matthijs Antonius, geb. Dordrecht 7-6-1842, vertrekt naar Klaaswaal op 14-3-1862, tr. Dordrecht 18-4-1866.
2. Anna Maria, geb. Dordrecht 4-9-1844, tr. Dordrecht 22-5-1867. 

VI. Hendricus Johannes Hekelaar, geb. Dordrecht 22-8-1848, letterzetter, overl. Dordrecht 20-1-1916 (aktenr 41; 161a Vest/vormiddag 1 uur), tr. Alida van der Lof, geb. Leiden 21-1-1844, vertrekt naar Rotterdam op 28-1-1916.
Inwonend pleegdochter: Jansje Ter Horst, geb. Hengelo 8-9-1888, vertrekt naar Hengelo op 4-10-1907. 

* * *

- 1830-1840 HEKELAAR
Antonia C1008 (1830)
Anthonetta Cornelia B175 (1840)
Anthony D731(1830), C1309 (1840)
Bernardus Dominicus C 1136b (1830), C1618 (1840)
Elisabeth Maria C1136b (1830, D37 (1840)
Hendrik Johannes C1136b (1830)
Johannes Cornelis C1136b (1830)
Norbertus C1618 (1840)
Wilhelmina Elisabeth A122 (1830)

- Maria Anna Hekelaar (Eclair), tr. (St. Michel kerk) Namen (Belgie) 1-11-1776 Andreas Theewis (Thebis), kleermaker, waars. zn. van een militair ( dragonder) gelegerd in Namen.
Uit het huwelijk:
1. Ignace Thebis, geb. Namen 16-8-1777
2. Maria Madeleine, geb. Namen 21-10-1778
3-10. 8 kinderen te Bergen op Zoom (1804 - ??). .

***

- I. Aernoudt Sijmense (Jorissen), j:m: woonende in de Cromme Elleboog, lackenwercker, otr. Dordrecht 28-4-1669, tr. in de Grote Linde 12-5-1669 Ida Pieters, j:d: van Dordrecht wonende op de Hooge Nieustraet.
Uit het huwelijk:
1. Simon, ged. (NH) Dordrecht 31-3-1670, zn. van Aernoudt Jorissen en Ida Pieters, volgt II.
2. Pieter, ged. (NH) Dordrecht 9-7-1672.
3. Anna, ged. (NH) Dordrecht 9-7-1673.

II. Sijmen Arnouts ged. (NH) Dordrecht 31-3-1670, j:m: van Dordrecht geass. met Aernout Sijmonse desselfs vader, otr/tr. Dordrecht 18-9/3-10-1695 Pietertje Ariens de Lengh, ged. (NH) Dordrecht 20-11-1669, j:d: van Dordrecht wonende op de Walevest geass. met Maeijcke Cornelis desselfs moeder, dr. van Arij Pietersen de Leng en Maike Cornelis.
Uit het huwelijk:
1. Ida, ged. (NH) Dordrecht 28-4-1696, volgt III.
2. Arij, ged. (NH) Dordrecht 6-3-1699.
3. Maijke, ged. (NH) Dordrecht 11-4-1701.
4. Arnout, ged. (NH) Dordrecht 5-4-1704.

III. Ida Symons, ged. (NH) Dordrecht 28-4-1696, j:d: van Dordrecht woont op de Waelevest geass. met Pietertie Arijense wed. Sijmon Aernoutse haer moeder (1719), wed. van Hermanus de Koningh woont op den Hil (1728), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 6-4-1782 in de Raamstraat over de Kous (wed Jan Havers), otr/tr. (1) Dordrecht 12/29-11-1719 Hermanus Jans de Koninck/Koninxs, woont op de Waelevest (1719), wedn van Maria/Marrijtje Hermansdr Smits, otr/tr. (2) Dordrecht 5/23-3-1728 Jan Havers, wedn van Dordrecht woont op den Hil (1728), overl. voor 1782.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cijtje, ged. (NH) Dordrecht 24-12-1720.
2. Sijmen, ged. (NH) Dordrecht 23-2-1723, wedr woont in de Bodjesstraet (1763), otr/tr. (2) Dordrecht 10/27-11-1763 Neeltje Plaisier, j:d: woont in de Pelsestraet geass. met haar vaeder Sijmen Plaisier. Kinderen:
    a. Hermannus, ged. (NH) Dordrecht 1-9-1764.
    b. Sijbert, ged. (NH) Dordrecht 18-10-1766.
3. Joannes, ged. (RK) Dordrecht 9-2-1723 (get. Arnolda van Oyen).
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Havers, ged. (NH) Dordrecht 28-4-1728, j:m: van Dordrecht, woond in de Raamstraat geass. met zijne moeder Yda Sijmons wed. Jan Havers, otr/tr. Dordrecht 23-10/9-11-1749 Catharina Schrijvers, j:d: van Dordrecht woond op den Hille geass. met haare moeder Jenneken Schrijvers wed. Jan van der Wielen.
2. Sara, ged. (NH) Dordrecht 30-5-1730.

Uit het eerste huwelijk van Hermanus Jans de Koninck/Koninxs:
1. Margarita, ged. (RK) Dordrecht 20-9-1701 (get. Maria Perriens).
2. Catharina, ged. (RK) Dordrecht 21-4-1703 (get. Jan Baptist Ceulmans, Catharina van de Velde).
3. Marrie, ged. (RK) Dordrecht 22-5-1705 (get. Marrijtje Perriens).

- Maike Cornelis, j:d: van Dordrecht wonende in Sarisgang (1668), wed. van Arie Pieters de Leng wonende op 't Nieuwerck(?) (1779), otr. (1) Dordrecht 25-11-1668, tr. Lind 9-12-1668 Arij Pietersen de Leng, j:m: won. buijten de Sluijspoort, lijndraijer, otr/tr. (2) Dordrecht 8/22-10-1679 Aernout Simons, van Dordrecht, wedn woon. op de Hooge Nieustraet (1679), lakewercker.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pietertje, ged. (NH) Dordrecht 20-11-1669, j:d: van Dordrecht wonende op de Walevest geass. met Maeijcke Cornelis desselfs moeder, otr/tr. Dordrecht 18-9/3-10-1695 Sijmen Arnouts, ged. (NH) Dordrecht 31-3-1670, j:m: van Dordrecht geass. met Aernout Sijmonse desselfs vader.
2. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 6-4-1671.
? 3. Ariaentje, ged. (NH) Dordrecht 18-3-1673.
? 4. Janneken, ged. (NH) Dordrecht 23-8-1673.
? 5. Pieter, ged. (NH) Dordrecht 30-8-1673.
? 6. Barbara, ged. (NH) Dordrecht 7-10-1674.
? 7. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 5-6-1675.
? 8. Ariaentje, ged. (NH) Dordrecht 4-1-1677.
? 9. Pieter, ged. (NH) Dordrecht 15-9-1677.

Uit het tweede huwelijk:
1. Lijsbet, ged. (NH) Dordrecht 3-7-1680.
2. Arien, ged. (NH) Dordrecht 8-11-1683.
3. Ariaentje, ged. (NH) Dordrecht 22-10-1685.
4. Barbara, ged. (NH) Dordrecht 11-5-1687.
5. Cornelis, ged. (NH) Dordrecht 27-12-1690.
6. Adriaantje, ged. (NH) Dordrecht 9-1-1693.

- Jacob de Fockert, j:m: geb. te Herwijnen wonende op de Nieuwe Haven geass met zijne goede vrienden Maria van de Waard wed Hendrik Warman, otr/tr. Dordrecht 21-10/6-11-1802 Gerarda Warman, j:d: geb. te Zalt Bommel wonende op de Nieuwe Haven geass. met hare moeder Maria van de Waard wed. Hendrik Warman.

- Willem DE FOCKERT, tr. Maria VAN DIEST
1. Jacob, ged. Herwijnen 13-11-1774.