MULLER
betekenis naam: molenaar / oorsprong: Zwitserland (?)

's-Hertogenbosch/Gorinchem/Huizen-Huisen of Berlijn

--> historische kranten Gorinchem : NEW jan 2009
http://gorinchem.courant.nu

I. Carel August MULLER, geb. Huisen/Huizen 10 Nov 1794 / ca. 1790, arbeider (1840), kanonnier bij het Korps Rijdende Artillerie 2e Compagnie (1830), gepensioneerd kanonnier (1843), overl. 's-Hertogenbosch 23-5-1843 (6 ure des morgens; 48 jaren en 6 mnd; won Windmolenbergstraat Wijk D 357), zoon van Karel Muller en NN, tr. Petronella/Pieternella WESTDIJK (Wijsdijk-Vreeswijk), geb. Steenbergen ca. 1793/30-11-1798, naaister (1840), breister (1848), overl. 's-Hertogenbosch 26-4-1870 (aktenr 296; half 10 des avonds; 77 jaar en bijna 1 mnd; wonende Diepstraat Wijk E 87).
Wonende: 's-Hertogenbosch Windmolenbergstraat 361_2 (1840).
NB.
-
Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 Bataljon West-Indische Jagers no 11 1814-1815
Image 104 of 133
29. CAREL MULLER, vader JOHAN moeder Carolina Albregts, geboren te Starregard in Pruissen den 29 april 1786 laatst gewoond te Starregard. Bij zijne aankomst bij het Corps, lang 5 voeten 3 duim 2 streek.
Aangezigt langwerpig; voorhoofd: rond; oogen: blaauw: neus: ordinair; mond: ordinair; kin: spits; haar: zwart; wenkbraauwen: zwart; merkbaare teekenen -;
WANNEER EN OP WELKE WIJZE BIJ HET KORPS GEKOMEN: Den 30 Octoner 1814 overgekomen van het 4e Bat. Jagers, als Jager, had zich vrijwillig geengageerd voor de Tijd van zes jaaren; tegoet aan 21 Guldens promie;
VAN TE VOREN GEDIEND: 4 Bat. Jagers 5 maanden; 30 October 1814 overgegaan bij het 1 Bat. Jagers no. 11.
GEDANE VELDTOGTEN: 1815 in Frankrijk;
[https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-25185-54674-36]

- zie Korps Rijdende Artillerie
- 1830 's-Hertogenbosch: K Mortelkazerne korps rijdend, Carel A MULLER, 33 jr, geb Huizen, kanonnier 1e klasse. De betreffende persoon is vermeld op een lijst die een overzicht geeft van de gehuwd militairen, onderofficieren en manschappen van 't korps Rijdende Artillerie die met hun gezinsleden vermoedelijk verbleven op de Mortelkazerne.
- zie STAMBOEK
- Carel August MULLER, weduwnaar, afkomstig van Pegau In Keursaxen, wonende Dinter Meijerij Van Den Bosch, otr Rotterdam 21-09-1796 (att. van dinter meijerij van den bosch/attestatie dat de gebode gegaan zijn na Dinter den) Cornelia VAN TWIST, jd afkomstig van Lith Meijerij Van Den Bosch, wonende gewoont hebbende alhier.
- Bron Burgerlijke stand - Geboorte
  Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum Algemeen Toegangnr: 50.179
  Gemeente: Willemstad Soort akte: geboorte Aktenummer: 67
  Kind Jan Baptist Chaisau
  Geboortedatum: 30-12-1811 Geboorteplaats: Willemstad
  Vader - / Moeder Pietronella Westdijk

Uit het huwelijk:
1. Karel Augustus Muller, geb. Willemstad 02-10-1813 (door de vader erkend bij de aangifte).
2. Antonius Gabriel (Antoni), geb. Bergen op Zoom 23-5-1815 (geb 8 uur ('s morgens of 's avonds?)), zn. van Karel August Muller (25 jaar oud) en Pieternella Westdijk. 
3. Everardus (Everhard) Muller, geb. 's-Hertogenbosch 26-10-1824 (2 uur des nachts), volgt II.
4. Betje Muller, geb. ca juli 1830, overl. Amersfoort 23-11-1830 (oud 4 maanden), dochter van Carel Muller en Pieternella Westdijk.
5. Cornelia Sophia Muller, geb. Berkel en Enschot 29-5-1834 (zeven uur des morgens). 
6. Cornelis Muller, geb. Berkel en Enschot 29-5-1834 (half acht des morgens). 

II. Everardus (Evert/Everhard) MULLER, geb. 's-Hertogenbosch 26-10-1824, arbeider (1848), vrijgesteld van de Nationale militie wegens ligchaamsgebreken, onvermogend (1848), overl. voor 1876 (niet 's-Hertogenbosch), tr. 's-Hertogenbosch 2-9-1848 Maria VAN HALDER, ged. Nieuwkuik 30-11-1801 (get. Anna Catherina KIVITS), arbeidster (1848), overl. 's-Hertogenbosch 22-1-1873 (aktenr 39; half 9 des morgens, 70 jaar; wonende Diepstraat Wijk E 91), dochter van Albertus VAN HALDER (ex Cuijk (1848), ovl Nieuwkuik voor 1848) en Nicola VAN LOON (ex Hedikhuijzen (1848), ovl Nieuwkuik voor 1848).
Wonende 's-Hertogenbosch 17:184 (1860-1870).
NB
- Albertus van Halder, ged. Nieuwkuijk 3-2-1750, ovl. 14-5-1817, zn. van Guilielmis v. Halder en Anna v. Hedichuysen, tr 8-6-1788 Maria Kievidts geb 1-12-1761 Vlijmen, ovl 4-10-1799 Nieuwkuijk (37 jaar oud), dr van Antonius Anthoniuszn Kivits en Gertrudis Schilders.
- Inwonend:Hendrikus Gregorius
VAN HALDEREN, geb 's-Hertogenbosch 20-1-1844 (akte datum) en Hubertus VAN HALDEREN, geb 's-Hertogenbosch 11-11-1845 (akte datum)
Uit het huwelijk:
1. Karel (Carel) August, geb 's-Hertogenbosch 30-3-1849 (half 12 des avonds Windmolenbergstraat wijk D 363), scharenslijper (1860-1870), volgt III
2. Johannes Antonius, geb 's-Hertogenbosch 7-9-1850 (3 uur des nachts; Windmolenbergstraat wijk D363)

III Karel August MULLER, geb 's-Hertogenbosch 30-3-1849, arbeider (1862-1889), overl. Gorinchem 29-6-1927, tr Gorinchem 23-3-1876 (aktenr 18) Johanna NIEUWHOF, geb Herwijnen 19-2-1854, overl. Gorinchem 11-8-1895 (aktenr 204; 41 jaar; voormiddag 10 uur; woonschip liggende in de rivier de Linge, onder), dochter van Marcus NIEUWHOF (arbeider in 1895) en van Celeke STAVAST.
Het gezin vertrekt naar Rotterdam op 13-6-1891, terug in Gorinchem op 20-7-1891. 
NB.
- overl. Gorinchem levenloze dochter 30 sept 1876, dochter Karel August Muller en Johanna Nieuwhof;
   [BRON: Advertentieblad, 06/10/1876; p. 3/4]
- Mishandeling. Eene gevangenisstraf van 3 weken werd gevorderd tegen den koopman Gerardus Arinus B., te Gorinchem ter zake dat hij op 15 November jl Karel August MULLER, toen deze een koe van de aanlegplaats der booten naar de markt geleidde met een stok eenige slagen op het hoofd toegebracht, nadat er een korte woordentwist tusschen hen had plaats gehad.
  [BRON: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 13/01/1916; p. 1/4]
- Karel August Muller overl. Gorinchem 29 juni 1927 (78 jr 3 mnd), wedn Johanna Nieuwhof;
  [Nieuwe Gorinchemsche Courant, 06/07/1927; p. 2/6]
- overl. Gorinchem 22-1-1947 Karel August Muller, 67 jaar;
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 03/02/1947; p. 2/6]
- overl. Gorinchem 19/26 Oct 1945 Marcus Muller (63 jr), gehuwd met Jenneke van Zomeren;
  [BRON:De Partisaan, 30/10/1945; p. 2/4]
- Arrondissementsrechtbank Dordrecht
Huibert van de W., 36 j, visscher te Gorinchem stond terecht terzake dat hij 3 april Marcus MULLER aldaar op het hoofd heeft geslagen en door een glasruit heeft geduwd. 
Bekl. ontkende.
Marcus Muller, 28 j., sjouwerman te Gorinchem, zeide niets terug gedaan te hebben en zonder reden te zijn geslagen...etc.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 12/06/1910; p. 2/6]

Uit het huwelijk:
1. levenloos geboren dochter, overl. Gorinchem 30-9-1876 (aktenr 228; des avonds half 12; Kalkhaven wijk B538)
2. Gerrard Hendricus Muller, geb Gorinchem 26-11-1877, volgt VI
3. Karel August Muller, geb Gorinchem 12-12-1879, sjouwer/pakhuisknecht (1890-1923), overl. Gorinchem 22-1-1947 (67 jr).
4. Marcus Muller, geb Gorinchem 15-3-1882, los werkman (1890-1923), geslagen en door een glasruit geduwd door visser Huibert van de W. (3-4-1910), overl ald 17-10-1945 (63 jr.), tr Gorinchem 9-2-1923 Janneke VAN ZOMEREN, geb Herwijnen 25-8-1885, overl ald 21-1-1958 (72 jr.), dochter van Peter VAN ZOMEREN en Wimke VAN DUSSELDORP.
5. Bastiaan Muller, geb Gorinchem 11-9-1884 (aktenr 317; 's morgens half 2) (op 5-7-1899 naar deel N folio 116)
6. Hendrika Muller, geb Gorinchem 26-2-1889 (aktenr 76; des avonds half 11; getuige Bastiaan NIJHOFF, 28 jaar visscher/wonende Gorinchem), tr. Gorinchem 17-1-1908 Jacob Johannes van den Burg, geb. Maastricht 1881, zoon van Jan Derk van den Burg en Elisabeth Blemel.
7. Dirkje Muller, geb Gorinchem 30-5-1892, overl. Gorinchem 20-7-1894 (aktenr. 168; 2 jare; des avonds half 8 op woonschip liggende in de rivier de Linge, onder)

VI Gerrard Hendricus MULLER, geb. Gorinchem 26-11-1877, fabrieksarbeider (1890-1923), wonende Krinkelwinkel 26/buurman Krinkelwinkel 28 is Willem Vink en Aaltje Versluis/kan niet leven of schrijven/landarbeider van R. van den Berg (1947), overl. Gorinchem 6-10-1951, tr. Gorinchem 3-3-1901 (aktenr 12; erkend Cornelia en Johanna Hogerbrugge) Cornelia HOGERBRUGGE, geb Bleiswijk 29-11-1879, werkvrouw, wonende Rotterdam (1901), overl. Gorinchem 27-5-1956, dochter van Leendert HOGERBRUGGE (arbeider/wonende Rotterdam) en Aagje RADEMAKER (ovl voor 1901).
Wonende: Bl. Torenstraat 332/337/322.
NB.
- INGEKOMEN HARDINXVELD G.H. Muller, van Gorinchem, Kortendijk A 41 naar A 262.
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 22/02/1929; p. 2/10]
- VERTROKKEN GORINCHEM Hardinxveld. G.H. Muller, fabr. arbeider
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 23/03/1929; p. 2/4]

- M. Muller, van Krinkelwinkel 26 Gorinchem naar Hardinxveld, Buldersteeg 183;
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 11/07/1941; p. 1/8]
- Groot de, Greta 61 jr. + 29-7-2004 ws. Gorinchem, = aldaar 4-8-2004, x Warnard van Arkel
[http://home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/gnamen.htm]


(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 19/02/1926; p. 2/8)
 

Cornelis Paulus Heikoop, overl. Meppe (concentratiekamp) 1945.
(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 02/06/1945; p. 1/6)

(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 08/10/1951; p. 4/4)

Cornelis Hogerbrugge, 76 jaar, weduwe van Gerrard Muller
(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 30/05/1956; p. 4/6)

(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 11/02/1949; p. 5/6)

Uit het huwelijk (volgens bevolkingsregister 1890-1923):
1. Cornelia Muller, geb Leiden 6-8-1896, volgt V.a
2. Johanna Muller, geb Gorinchem 1-11-1900, volgt V.b
3. Leendert Karel August Muller, geb Gorinchem 16-5-1902 (aktenr 117; namiddag half 3), volgt V.c
4. Karel August Muller, geb Gorinchem 24-3-1904, overl. Gorinchem 23-8-1904.
5. Riena Hendrika Muller, geb Gorinchem 1-10-1905, overl. ??, tr Gorinchem 28-9-1929 Doris VAN WIJK. (Kinderen: Dora van Wijk, geb. Gorinchem 9-9-1930)
6. Gerrard Hendricus Muller, geb Gorinchem 9-2-1907, overl. Gorinchem 2-11-1907.
7. Gerrard Hendricus Muller, geb. Gorinchem 24-9-1908, volgt Vd.
8. Cornelis Muller, geb. Gorinchem 14-8-1910, overl. ??.
9. Karel August Muller, geb. Gorinchem 11-12-1912, volgt Ve.
10. Bastiaantje Muller, geb. Gorinchem 6-7-1915, overl. ??, tr. Gorinchem 15-8-1935 Hendrik Cornelis van Arkel, zoon van Warnard van Arkel en Dirkje Meijdam (+2-1-1948). (Kinderen: Warnard (Warrie) van Arkel, geb. nov 1936)
11. Aagje Muller, geb. Gorinchem 21-8-1917, volgt Vf.
12. Marcus Muller, geb. Gorinchem 3-8-1919, overl. Kampen ca 2000, tr. Hardinxveld 30-6-1941 ??.
13. Jan Muller, geb. Gorinchem 3-8-1919, volgt Vg.
14. Lena Muller, geb. Gorinchem 5-12-1922, overl. ??, tr Gorinchem 25-11-1942 Jan van de Kolk. (Kinderen: Jan Geurt, geb. 9-11-1943; Gerrard Hendrikus van der Kolk, geb. 22-5-1949, Cornelia Gerda Hendrika, geb. 10-1-1952)

V.a Cornelia MULLER, geb Leiden 6-8-1896, overl. na maart 1960, tr Gorinchem 11-5-1917 Leendert Johannes Cornelis KOEDAM, geb Gorinchem 13-9-1897, nachtwaker, overl. Gorinchem maart 1960, zoon van Pieter KOEDAM (geb Gorinchem 6-9-1859) en van Christina VERSCHOOR (geb Gorinchem 9-1-1866).
Wonende: Vijfginnestraat D99 (1890-1923), Haarstraat 57 (1960).
NB
- 30 jarig huwelijksfeest L.J.C. Muller - C. Koedam-Muller;
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 07/05/1947; p. 4/4]
- 40 jarig huwelijksfeest L.J.C. Muller - C. koedam-Muller;
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 03/05/1957; p. 9/10]
- dankbetuiging Leendert Johannes Cornelis Koedam.
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 18/03/1960; p. 7/12]
- Verkoop industrieterrein Schelluinsestraat. B. en W stellen de gemeenteraad voor 1300 m2 industrieterrein aan de Schelluinsestraat te verkopen aan de FIRMA C. KOEDAM-MULLER en ZONEN, Haarstraat 57, teineinde daarop een bungalow en bedrijfsloods te doen bouwen ter voortzetting van haar bedrijf in lompen, oud papier en oude metalen.
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 27/06/1962; p. 4/8]

Uit het huwelijk:
1. Christiaan, geb. Gorinchem 20-9-1917.
2. Gerrard Hendricus, geb. Gorinchem 19-12-1919.
3. Cornelia, geb. Gorinchem 12-11-1921.

V.b Johanna MULLER, geb Gorinchem 1-11-1900, overl. ??, tr Gorinchem 3-3-1922 Cornelis Paulus HEIKOOP, geb Gorinchem 3-10-1894, sigarenmaker, zoon van Cornelis Paulus HEIKOOP (geb 1858, suikerbakker) en van Adriana Jenneke VAN DER HEIJDEN (geb 16-9-1859 Vuren).
Wonende: Arkelstraat/Koekenbakkersteeg.
NB
- Heikoop Cornelis Paulus Voorletters C.P., Schipper;
  Geboorteplaats Gorinchem Geboortedatum 09-06-1923;
  Overlijdensplaats Kdo. Meppen-Versen, Neuengamme Overlijdensdatum 23-12-1944;
  Begraafplaats : Nederlands ereveld Osnabrück te Osnabrück-Westerberg (Rij C Nummer 15);
  [-> www.ogs.nl]

Uit het huwelijk:
1. Cornelis Paulus Heikoop, geb Gorinchem 9-6-1923, schipper, overl. Meppe (concentratiekamp) 23-12-1944 (21 jaar).

V.c Leendert Karel August MULLER, geb Gorinchem 16-5-1902, overl. Gorinchem 28-7-1922, tr Gorinchem 15-6-1921 Geerdina LIEVAARD, geb De Werken 20-10-1878.
NB.
- onderttrouwd: Leendert Karel August Muller met Gerdina Lievaard;
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 02/07/1921; p. 2/6]

Uit het huwelijk: 
1. Cornelia, geb. Gorinchem 9-1-1922, overl. 2005, tr. P.W. Colijn.

Vd. Gerrard Hendricus Muller, geb. Gorinchem 24-9-1908, fabr. arb., ijzerwerker scheepswerf, constructeur, overl. Gorinchem 6-2-1955 (46 jaar), tr. Hardinxveld 21-12-1928 Cornelia Adriana van 't Verlaat, geb. Hardinxveld 2-5-1909, dochter van J. van 't Verlaat en G. Paans.
NB.
- Zomertentoonstelling VPKGO // 3. medaille voor mooiste nest: G.H. Muller;
   [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 19/07/1948; p. 1/4]
- advertentie 25 jaar getrouwd G.H. Muller-van 't Verlaat;
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 09/12/1953; p. 4/4]
- Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker, de heer G.H. Muller.... 
    Bijker's Aannemingsbedrijf NV.
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 09/02/1955; p. 3/4]


(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 09/02/1955; p. 3/4)


(De Partisaan, 10/11/1945; p. 4/8)

Uit het huwelijk:
1. C.J. Muller (Corry), tr. J. Holleman.
2. J. Muller (Jan)

Ve. Karel August MULLER, geb Gorinchem 11-12-1912, schippersknecht, stoker, overl Dordrecht 23-8-1987, tr Gorinchem 24-7-1937 Annigje VAN GOOLEN, geb Sliedrecht 16-10-1904, overl Dordrecht 16-2-1994, wed van Arnoldus Franciscus VAN MALSSEN (geb Gorinchem 10-12-1902, tr Sliedrecht 11-9-1923, ovl Gorinchem 16-8-1936), dochter van Johannes VAN GOOLEN en van Teuntje VAN HEUKELUM (overl. 26-2-1941, 60 jaar).
Wonende: Verlengde Pompstraat 20 Gorinchem, Dordrecht (vanaf nov 1946) Doelstraat 2rd, Heerheymansuistraat, Brikstraat, Giessenstraat 39 etc;
NB.
- AANRIJDING Maandagmiddag te ongeveer twee uur is de 15-jarige winkelbediende KAREL MULLER [geb ca 1913], wonende aan den Arkelschen Onderweg, in de Westwagenstraat, hoek Hazewindhondstraat, terwijl hij op een rijwiel was gezeten, aangereden door een autobus van de A.T.O. In bewustloozen toestand werd de jongen in een winkel binnegedragen, waar een miltiaire apotheker de eerste hulp verleende.
Per politiebrancard is de ongelukkige, die vrij ernstige kneuzingen bekwam, naar zijn woning overgebracht. Onlangs is dezelfde jongen ook door een auto aangereden.
   [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 21/09/1928; p. 4/12]
- Sigarenmagazijn HET HOEKJE Robberstraat hoek Kalkhaven, wenscht zijn geachte clientele een gelukkig nieuwjaar.
  Aanbevelend, A.J. van Malssen;
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 01/01/1932; p. 2/12]
- Te koop goed onderhouden BURGERWOONHUIS met tuintje en open plaats. Pompstraat 20.
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 04/01/1935; p. 2/10]
- 24 juli 1937 getrouwd K.A. Muller en A. van Goolen;
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 30/07/1937; p. 3/12]
- geboren Gorinchem august 1938, Karel August, zn van K.A. Muller en A. van Goolen
  [BRON: De Gorcumer, 06/08/1938; p. 2/8]
- geboren Gorinchem 13-11-1940 Cornelia, dr van K.A. Muller en A. van Goolen
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 15/11/1940; p. 3/10]
- Vlaamsche reuzen, haaskleur, nest, K.A. Muller, Gorcum, eereprijs.
   [BRON: De Gorcumer, 29/07/1940; p. 5/8]
- MIDZA-PREMIES zijn deze week gewonnen door: f 1 K.A.M(uller), Verl. Pompstraat 20, Gorinchem
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 30/08/1940; p. 2/8]
- MIDZA-PREMIES zijn deze week gewonnen door: f 2 K.A.M(uller), Verl. Pompstraat 20, Gorinchem
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 19/09/1941; p. 2/8]
- Mutatien der bevolking van de gemeente Gorinchem 5-10- jan 1942:
   C.J. FAASSE (m) met gezin, van Klundert naar a.b. CANIL, waladres Pompstraat 20;
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 16/01/1942; p. 1/6]
- VERTROKKEN. T. van Malssen (v.) van Verlengde Pompstraat 20 naar Den Haag, Daguerrestraat 45;
  [BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24/04/1942; p. 1/4]
- Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een korstondig lijden, op den leeftijd van 53 jaren, mijn innig geliefde, zorgzame Man en onze Broeder, behuwdbroeder en Oom, ARNOLDUS JOHANNES VAN MALSSEN
  Uit aller naam: Wed W.C. van Malssen-Siliakus
  Gorinchem, 11 Maart 1944, Robberstraat 25.
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 17/03/1944; p. 2/8]
- OPROEP De ondergeteekende bericht dat zij door: het Nederlandsche Beheersinstituut te 's-Gravenhage is benoemd tot beheerster over het vermogen van: Andries van Gessel, Jan Tjeerd Hettema, Gerrit Hermanus van Bruchem, fam Govert van der Pijl, Jan van Eck, Herman den Besten, Joost Jan Maurits Asmus, Fam. Karel August Muller, Verl. Pompstraat 20 te Gorinchem, Wilhelm van Leer, Bertus Sander Verhoeven, Johannes Donga, Gerardus Petrus Gosman, Willem Frederik Buys, Huibert Baars, Fam Willem Adriaan Stavast, Leendert Antonie Burgers, Willem Leonardus Donga, Adriaan van Muilwijk, Jacoba Slob, Gijsbertus Boonstoppel
  [BRON:  De Partisaan, 08/01/1946; p. 2/2]
- vertrokken: K.A. Muller, met gezin, van Verl. Pompstraat 20 naar Dordrecht, Doelstraat 2 rood;
  [BRON:  Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 06/11/1946; p. 2/2]
- WONINGKAART DORDRECHT Burgemeester de Raadtsingel 37 (schippersschool/internaat), later nr. 95:
   Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienstpersoneel, enz.)
   * Karel August Muller 29-10-1946 06-01-1947 Gorinchem Verl. Pompstraat 20; 6 Jan. '47 Beverwijck Wijk aan Zee, Tehuis voor Bijz. Jeugdzorg;
   * Cornelia Muller 29-10-1946 06-01-1947 Gorinchem Verl. Pompstraat 20; 6 Jan. '47 Beverwijck Wijk aan Zee, Tehuis voor Bijz. Jeugdzorg;
   * Gerrard Hendr. J. Muller 29-10-1946; 10-02-1947; Gorinchem Verl. Pompstraat 20; 10 Febr. 1947 Doelstraat 2rd ;
- Verheul, Verl. Pompstraat 20;
  [Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 21/02/1947; p. 4/4]
- TRIBUNAAL TE GORINCHEM.
Drie Leerdammers SS-ers stonden terecht.
De enige Gorcummer werd vrijgelaten.

Vrijdag 2 Mei kwam het Tribunaal Gorinchem in opebare zittingen bijeen onder presidium van mr. overwater, Leden waren de heeren G. Naeff en H. Phielix.
.....J.H. Veltmeijer uit Leerdam, 25-jarige student.....
In vrijheid gesteld.
M. ASMUS, dansleraar te Gorinchem, stond in zijn dagvaardiging aangemerkt als symp. lid van de NSB, vrijgesteld te zijn van de inleveringsplicht van zijn radio. tevens zou hij dan Landwachter Muller verteld hebben, dat zekere Ottelander in de Verl. Pompstraat een radio in huis had en naar de Engelse zenders luisterde, waarop huiszoeking door de Landwacht volgde. Voorts, dat hij van eind Febr. 1945 tot het eind van de oorlog op de Orskommandantur gewerkt had.
Daar het besch. in 1943 onmogelijk gemaakt werd zijn vak uit te oefenen en hij dus in aanmerking kwam voor uitzending naar Duitsland, was hij, om het laatste te voorkomen symp. lid van de NSB geworden. Later, toen hij zijn vrijstellingen had, bedankte hij weer. Zijn radio had hij uitsluitend behouden om nog danslessen aan huis te kunnen geven. Als verbindingsman op de Ortskommandantur had besch. naar hij beweerde, veel goed werk gedaan in het belang van de geëvacueerden. Hier vond de president, dat zijn gevoel voor eigenwaarde wel wat sterk naar voren kwam.
Het mest kardinale punt betrof de oorzaak van de huiszoeking bij OTTELANDER. Bij het kaartenhuisje van de veerdienst hag besch. een gesprek gehad met MULLER. De president zei, dat besch. niet wist, dat de heer RIEMENS daar binnen was. Besch. beweert echter, dat hij dat wel wist. Besch. ontkent ten stelligste dat hij het verraad gepleegd heeft.
Zijn verdediger mr. Beukenkamp zegt, dat ASMUS door vele stadgenoten met schele oogen aangezien werd omdat hij goede zaken gemaakt had met zijn dansschool. Het geval, dat hij op de Ortskommandantur werkte, vergelijkt pleiter met ds. Van Wieringen uit Werkendam die dat ook deed, waardoor veel goed gedaan kon worden. De kwestie van het verraad achtte de raadsman niet bewezen. Spr. noemde MULLER een psychopaat en wees er op dat de verklaring van RIEMENS niet zegt, dat ASMUS begonnen is. ASMUS is het slachtoffer geworden van de leugenachtigheid van MULLER. De verdediger zegt, dat de besch. vevallen verklaard moet worden en vraagt zijn onmiddellelijke invrijheidsstelling.
Na in raadkamer bijeen te zijn geweest, wordt hieraan voldaan.
Uitspraak over 12 dagen.
.....J.C. Hol, timmerman te Leerdam.....
..... Barend Koster uit Leerdam.....
[BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 07/05/1947; p. 2/4]
- Verhoeven, Schouwenburg en Diepenhorst voor het Bijzonder Gerechtshof.
Zij wisten het niet.

Maandag hield het Bijzonder Gerechtshof, onder presidium van Mr. Ichman van Burck, de eerste zitting in Dordrecht, ter behandeling van een aantal gevallen uit deze streek. Bij de behandeling bleek, dat geen der beklaagden wist, dat ons land na 10 Mei 1940 nog in staat van oorlog met Duitsland was. Zij wisten ook niet, dat onze wettige Nederlandse regering in Londen zetelde en dat b.v. de Nederlandse marine meevocht voor de bevrijding. Juist door deze 'achterlijke' houding sloegen zij een misselijk figuur. Na het verhoor ging het Hof direct in de raadkamer en deed onmiddellijk uitspraak.
Jacht op onderduikers.
Pieter VERHOEVEN uit Gorinchem opende de rij. Hem werd ten laste gelegd in Duitse staatsdienst te zijn getredenm, terwijl hij verder als landwachter Gorinchem en omgeving onveilig maakte. Als getuige verklaarde de Woudrichemse caféhouder A. VAN DER WIEL, dat er in zijn café een stelltje landwachters kwam, waaronder zich VERHOEVEN bevond. Zij vroegen of v.d. Wiel nog onderduikers wist te zitten, maar deze gaf geen adem. De commandant van het nobele gezelschap sloeg op tafel en zei, dat alle onderduikers er aan moesten, niet levend, dan maar dood. VERHOEVEN had aan getuige gevraagd of er nog veel hazen in de polder zaten, maar hij verklaarde zijn geweer ingeleverd te hebben. Verder vertelde getuige gehoord te hebben, dat zekere BRON gearresteerd was en dat men geschoten had op een onderduiker. Op een vraag van de verdediger mr. Beukenkamp, hoeveel landwachters de Oude Dijk waren afgegaan, moest getuige het antwoord schuldig blijven. Verdachte gaf toe in het café te zijn geweest, maar hij was niet meer daar de Oude Dijk gegaan. Bovendien was er in het café volgens hem niet over onderduikers gesproken. Hij gelooft echter wel, dat de commandant over onderduikers gepraat heeft.
Van de heer Muilwijk was een verklaring binnen gekomen, dat hij VERHOEVEN meermalen als landwachter had zien lopen en hij kreeg de indruk, dat verdachte liep te spionneren. De heer Kuipers uit Woudrichem had verklaard, dat hij VERHOEVEN meermalen in Woudrichem heeft gezien. Tevens verklaarde hij ook gezien te hebben, dat VERHOEVEN aan razzia's deel nam en ook dat landwachters op onderduikers schoten. Over deze en andere verklaringen had verdachte weinig te zeggen.
Liever bij de Landwacht dan werken.
Hij ontkende een verklaring getekend te hebben dat hij liever dienst deed bij de landwacht dan te gaan werken. Op een vraag van de verdediger....dat verdachte's vrouw na Dolle Dinsdag naar Duitsland is gegaan met de kinderen en nog niet werd gevonden. Hij verzocht het Hof deze man als een gewone brood-N.S.B.-er te behandelen. De uitspraak was 6 jaar met ontzegging van alle rechten voor het leven.
Schouwenburg een brutale Landwachter.
Willem SCHOUWENBURG de tweede die verantwoording kwam afleggen, was niet aaleen caféhouder in Gorinchem, maar ook jager op onderduikers en radio-toestellen. De eerste getuige was M. PRINS, gewoond hebbende aan de Arkelse Onderweg. Op 31 augustus kwamen 7 à 8 landwachters bij hem binnen en deze heren vroegen naar zijn papieren. Zijn broer Gerrit, die zich ook in de woning bevond, probeerde uit het raam te springen, maar dit werd door de landwachters belet. Getuige werd gearresteerd, maar zijn broer niet. Het gevolg was, dat hij naar de S.D. in Rotterdam werd gebracht, waar men hem niet erg vriendelijk ontving. Daarna ging het naar Amersfoort en tenslotte naar Zwolle, waar hij voor de Duitsers moest werken. Verdachte ontkende bij PRINS binnen te zijn geweest.
De volgende getuige, P.J. VERHOEVEN uit Spijk, verklaarde: Eind Juli 1944 was hij werkzaam bij heer VAN KOOTEN. Hij werd gewaarschuwd, dat de landwacht bij hem thuis was. Zelf was hij geen onderduiker, maar hij had er één in huis, die n.l. bij de K.P.-ploeg was. De onderduiker had de landwacht echter niet te pakken gekregen, maar zij wisten, dat hij. er meost zitten. Toen getuige later op de middag thuis kwam, was de landwacht weldra present en hij werd door KOOPMANS en SCHOUWENBURG gearresteerd. Deze laatste was de brutaalste en hij had gewaarschiwd: Als je wegloopt, wordt je doodgeschoten.
Verdachte toonde zich over deze verklaring zeer verwonderd. Geheugenzwakte verhinderde hem zich het geval te herinneren.
Ook had Schouwenburg het nogal voorzien op banketbakker Van der Dussen, die veel anar de Engelzw zenders luisterde. Hij heeft daar dan ook huiszoeking verricht en verleende enige malen assistentie in Sleeuwijk, waar mensen werden gearresteerd.
De beruchte lijst.
Dan wordt de beruchte Gorinchemse lijst ter sprake gebraacht, waardoor een 4-tal jonge mensen niet uit de Duitse hel is teruggekeerd, Schouwenburg werd danig aan de tand gevloed, maar hij ontkende de lijst te hebben samengesteld. De President merkt op, dat verdachte zelf heeft verklaard aan het samenstellen van de lijst te hebben meegewerkt. Nogmaals ontkent SCHOUWENBURG maar hij erkent wel een 'wachtlijst' opgemaakt te hebben.
Verder wordt hem nog ten laste gelegd: huiszoekingen bij DEN OTTELANDER en VAN DER DUSSEN; huiszoeking bij een bakker te Spijk en arrestatie van 2 personen te Nieuwendijk. De Advocaat Fiscaal....
... de derde landwachter was M. DIEPENHORST uit Ameide....
[BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 17/03/1948; p. 3/4]
- Gerrit van der Hoff, 83 (echtg. C. v.d. Hoff-Rink), Gorinchem 25 aug 1950 Verl. Pompstraat 20;
[BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 28/08/1950; p. 4/4]
- Vuren. Ingekomen: M.J. Bos, echtgen. van D.J. van Malssen van Dordrecht naar B 8.
  [
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 18/01/1952; p. 3/8]
- VERTROKKEN D.J. van Malssen, ijzersorteerder, van Kortendijk 28 naar Vuren, Waaldijk B 8;
  [
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 24/09/1952; p. 5/6]
- Hardinxveld. Geb. Cornelia, dr van D.J. van Malssen en M.J. Bos;
  [
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 05/11/1954; p. 2/8]
- Hardinxveld. Jannigje Pietje, dr van D.J. van Malssen en M.J. Bos;
  [
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 12/11/1956; p. 2/4]
- geb. Hardinxveld-Giessendam David Jacobus, zoon van D.J. van Malssen en M.J. Bos;
   [
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 07/10/1964; p. 3/10]
- adresboek Dordrecht 1949: K.A. Muller, schippersknecht, Doelstraat 2 rood;
- adresboek Dordrecht 1967: K.A. Muller, Giessenstraat 39 / K.A. Muller, Ruitenstraat 1 /  A.F. van Malssen, M. Marisstraat 80;
- adresboek Dordrecht 1970: K.A. Muller, Giessenstraat 39 / K.A. Muller, Gr. van Prinstererweg 206 / G.H.J. Muller, C. de Wittstraat 70;
- adresboek Dordrecht 1973: K.A. Muller, Giessenstraat 39 / K.A. Muller, Gr. van Prinstererweg 206 tf 46332 / G.H.J. Muller, C. de Wittstraat 70;
- telefoonboek 1982/83 Dordrecht: K.A. Muller Jr, Walenburg 95, tel. 177021;


(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 21/09/1928; p. 4/12)


(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 21/08/1936; p. 2/8)

(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 28/02/1941; p. 2/8)

(Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 07/04/1961; p. 7/12)

Uit het huwelijk:
1. Karel August (Karel) MULLER, geb. Gorinchem .....,
29-10-1946 uit Gorinchem Verl. Pompstraat 20, 6-1-1947 naar Beverwijck Wijk aan Zee (Tehuis voor Bijz. Jeugdzorg).
2. Cornelia (Cor) MULLER, geb. Gorinchem .....,
29-10-1946 uit Gorinchem Verl. Pompstraat 20, 6-1-1947 naar Beverwijck Wijk aan Zee (Tehuis voor Bijz. Jeugdzorg).
3. 
Gerrard Henricus Johannes (Gerrit) MULLER, geb Gorinchem ...., 29-10-1946 uit Gorinchem Verl. Pompstraat 20, 10-2-1947 naar Doelstraat 2rd.

Uit het eerste huwelijk van Annigje VAN GOOLEN:
1. David Jacobus van Malssen (David), geb. Sliedrecht 8-2-1924, in Duitse krijgsdienst (Waffen S.S. (1941-1945)), ijzersorteerder (152), van Kortendijk 28 naar Vuren Waaldijk B 8 (1952), overl. Dordrecht 27-04-2002 (crematie Dordrecht), tr. (1) Berlijn 17-11-1944 Cornelia Adriana van Oeveren, geb. Anna Paulowna 16-4-1922, keukenmeisje te Berlijn (1944), dochter van Gijsbrecht van Oeveren en Jasperina de Ridder, tr. (2) Maria Jacoba Bos, van Dordrecht naar Vuren (1952). (Uit het eerste huwelijk: Ansje(Annigje) Cornelia van Malssen, geb. Marienbad (Dld) 16-12-1944)
2. Teuntje van Malssen (Teuni), geb Alblasserdam 15-6-1926.
3. Arnoldus Franciscus van Malssen (Nol), geb Hardinxveld 27-9-1928, overl. Dordrecht 12-5-2008, crematie Dordrecht 16-5-2008. 
4. Annigje van Malssen (Annie), geb Gorinchem 6-3-1932, overl. Zwijndrecht 19-2-1999, tr. Gorinchem 27-4-1949 Maarten Pieter van Pelt (Maarten), geb. Dordrecht 26-4-1930, wonende te Zwijndrecht in 2001, overl. Zwijndrecht 3-6-2009, zoon van Cornelis van Pelt en Elizabeth Neeltje Stijl. 

NB.
- bevolkingsregister Anna Paulowna (gezinskaarten)
Wonende: Haarlemmermeer (tot 16-12-1913); Anna Paulowna Zwarteweg 12, B62;
1. Gijsbrecht van Oeveren, geb. 10-2-1887 Haarlemmermeer, arbeider, bloemist, zoon van Cornelis Adriaan van Oeveren en Maria Wilderom, tr.
2. Jasperina de Ridder, geb. 12-8-1889 Haarlemmermeer
3. Jasperina van Oeveren, geb. 18-1-1911 Haarlemmermeer, dienstbode, overl. Den Helder 16-10-1991 , tr. Anna Paulowna 20-5-1938 Willem Waterman, geb. Waarde 17-8-1904, overl. 10-2-1977.
4. Maria Jacoba van Oeveren, geb. 1-2-1914 Anna Paulowna, dienstbode, tr. (1) 24-4-1936 Gerrit Bossen tr. (2) Frans Huizinga.
5. Jacoba Maria van Oeveren, geb. 17-3-1919 Anna Paulowna, tr. Paulus Goezinne.
6. Cornelia Adriana van Oeveren, geb. Anna Paulowna 16-4-1922, overl. Anna Paulowna 17-8-2010, tr. (2) Anna Paulowna 15-7-1949 Jan Staring, geb. Sassenheim 24-7-1924, overl. 12-10-1989. (Dochter: Ans Staring, tr. Jan (J.L.C.) Dekker)
5. Jacoba Maria van Oeveren, geb. 17-3-1919 Anna Paulowna, 30-12-1938 uit Zaandam, 30-12-1938 naar Zaandam;
[http://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/genealogie/aktes/q/persoon_achternaam_t_0/oeveren/q/zoekwijze/s]
[http://people.zeelandnet.nl/vissa09/Stambomen/vanoeveren/Oev_XL/Par_Graf/gn1039.html]
[http://www.familieberichtenopinternet.nl/uploads/Advertentie_pdf_8cb0c9de45acb932826fb4973d20ac58.pdf]

Vf. Aagje Muller, geb. Gorinchem 21-8-1917, overl. 28-2-2005, tr. Gorinchem 21-3-1942 Nicolaas Vos (Niek), overl. voor 28-2-2005. 
2003: Vos, N Voermanstraat 133, 4204RG GORINCHEM 0183 632567
NB
- Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 10/08/1945; p. 2/2, geboorte zoon 3-8-1945;

Uit het huwelijk:
1. Cornelis Paulus Vos, geb. Gorinchem .....

Vg. Jan Muller, geb. Gorinchem 3-8-1919, fabrieksarbeider, overl. 3-6-1999, begr. Langerak (algemene begraafplaats), tr. Langerak 30-10-1946 Gerrigje Damsteeg, geb. ........
NB
- geb. Gorinchem 17-4-1948 Gerrard Hendricus Jan, zoon van J. Muller en G. Damsteeg;
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 26/04/1948; p. 1/4]

Uit het huwelijk:
1. 
2.

LOSSE GEGEVENS

- Men schtijft uit Vuren: 
In eene jl gehouden vergadering van de IJsclub SERVATIUS was besloten den leden eene Soiree Amusante te geven den 7den dezer, waartoe uitgenoodgid zou worden de heer J.G. MULLER, karakter-humorist te Gorinchem. Deze had de uitnodiging aangenomen...etc.
[bron: Advertentieblad, 09/11/1906; p. 3/8]

- Carel/Karel August Muller, geb. Begau in het Keurvorstendom Saxten voor. ca. 1770 (1791/1796), jm wonende Dinther (1791/1796), otr. (1) Dinther 10-9-1791 Jannetje Loensma (Johanna Laensma), geb. Dinther, weduwe Gerard van Pommel, otr. (2) Rotterdam 21-9-1796 (att. van Dinter Meijerij van Den Bosch/attestatie dat de gebode gegaan zijn na Dinter) Cornelia van Twist, ged. Lith 3-7-1757, jd afkomstig van Lith Meijerij Van Den Bosch, wonende gewoont hebbende alhier, dochter van Pontiaan Albertus van Twist en Adriana Hal(der)mans.
NB.
- Gerard Pommel, geb. Gorinchem, attestatie van Herwijnen, tr. (1) Catharina Heij, otr. (2) Dinther 11-03-1781 (verklaring van de predikant van Herwijnen ook i.v.m. geweigerde ontlastbrief) Jans Loensma, jd, geb. Dinther.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Antonia Johanna, ged. Dinther 20-5-1782.
- begr Dinther 24-1-1798: Johanna Carolina, dr van Carel August Muller
- Pontiaan, Albertus en Dorothea, allen geboren te Dinther en kinderen van Carel August Muller krijgen op 22-2-1801 een borgbrief naar elders.
- Plaats: Dinther, bron: RANB, register: 11, folio: 57, r/v: r SCH
Ondertrouwdatum: 10-09-1791
BRUIDEGOM: Karel August Muller, jm
geboorteplaats bruidegom: Begau in het Keurvorstendom Saxten
woonplaats bruidegom: Dinther
BRUID: Jannetje Loensma,
weduwe: wed
geboorteplaats bruid: Dinther
woonplaats bruid: Dinther
Eerdere relatie bruid: Gerard van Pommel
Bron: Dinther trouwen, 1618-1810
Archief: DTB Heeswijk-Dinter inventarisnummer 9-13, 17-18 en 21
Retroacta van de Burgerlijke Stand
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Dorothea, ged. Dinther 13-11-1791, dochter van Karel August Muller en Johanna Laensma, tr. Melissant 9-5-1821 Evert van de Klundert, geb. Oude-Tonge (38 in 1821), zoon van Cornelis van de Klundert en Anthonetta Huismans, kleinzoon van Evert van de Klundert/Mechgelina Schuurmans en Anthonij Huismans/Willemijna den Oster..
Uit het tweede huwelijk:
1. Johan Godlieb Muller, ged. Dinther 19-11-1797.
2. Pontius Albertus Muller, geb. 8-3-1799, ged. Dinther 24-3-1799, voorm. woonpl. Briele (1857), kolonist (1857), overl. Veenhuizen (Norg) 9-2-1857, zoon van Karel August Muller en Cornelia Twist, tr. Alkmaar 08-10-1843 Grietje Jans Huijsman, geb. (46 in 1843), weduwe van Harmen van Viersen, dochter van Jan Cornelis Huijsman en Stijntje Sijmons Buijsekool.

- Karel MULLER, ovl Bergen op Zoom 18-12-1815 (Memorienr: 11, Inventarisnr: 67)
- Johannes Muller, ovl Bergen op Zoom 26-08-1825 (Memorienr: 202, Inventarisnr: 9)

- Joseph Alois MULLER, tr Maria Theresia SCHUBIGER
1. Karl August MULLER, geb 23 Feb 1835 Of Uznach, St. Gallen, Switzerland

- Willem Muller, tr Everdina Hillebrants
1. Anna, ged Hoogeloon 7-12-1721
2. Johannes, ged Hoogeloon 27-12-1722
3. Maria, ged Hoogeloon 14-5-1724
4. Everardus, ged Hoogeloon 10-5-1725 (GEDOOPT OP HEMELVAARTSDAG)

- Marcus van Nieuwhof, tr Hendrijntje van Haaften
1. Geurt van Nieuwhof, geb Opijnen 1788, tr Herwijnen 19-07-1816 Elizabeth Keppel, geb ca 1788, dc van Peter Keppel en Geertruij van Diejen
- Marcus Nieuwhof, tr Geertje van Berchem
1. Lamberta Hendrika Nieuwhof, geb Opijnen 1793, tr Herwijnen 11-04-1816 Janus van der Meijden, geb Herwijnen 1789, zn van Grietje van der Meijden

- ( http://web.inter.nl.net/users/chr.nijhof/N/Overzichten/Lijsten/Par%20wensink.htm )

I. Marcus (van) Nijhof/Nieuwhof, geb. te IJzendoorn, won. te Opijnen, overl. Opijnen 25-12-1908, begr. 29-12-1808 te Opijnen, otr/tr. (1) Opijnen 7-2/2-3-1783 Hendrijn van Haaften, jd. geb. en won. alh., otr/tr. (2) Opijnen 12/28-2-1790 Geertje van Berchem, jd. geb. en won. alh..
NB.
- tr. Herwijnen 6 May 1831 Geurt VAN NIEUWHOF + Ida VAN TUIL (Kinderen: Jan van Tuil, overl. Herwijnen 16 Apr 1829 + levenloos Herwijnen 10-2- 1839 + levenloos Herwijnen 26 Sep 1845 + Jan Kornelisse NIEUWHOF, overl. Herwijnen 1 May 1901 + Hendrik, geb. Herwijnen 30 Oct 1831).
- Jaantje NIJHOF, overl. Herwijnen 24 Feb 1880, dr. van Marcus NIJHOFF en Geertje VAN BERCHEM.
- Hendrik NIJHOFF, tr. Antonia VAN DER MEIJDEN (Kinderen: Jenneke NIJHOFF, overl. Herwijnen 7 May 1866 +
  Hendrika NIJHOFF, overl. Herwijnen  8 Sep 1866). 
- Geertje WELBIE, overl. Herwijnen  30 Nov 1865, dr. van  Jan WELBIE en Jaantje NIJHOF

Kinderen uit het 1e huw.:
1. een kind, overl. 1-11-1783 te Opijnen.
2. Huibert, geb. 30-10/ged. 2-11-1783 te Opijnen.
3. Dirkje, geb/ged. Opijnen 22/28-8-1785, volgt II.
4. Geurt, geb. 15/ged. 25-12-1787 te Opijnen, tr. Herwijnen 19-07-1816 Elizabeth Keppel, geb. ca. 1788, dr. van Peter Keppel en Geertruij van Diejen. (Kinderen: Marcus Nijhoff, geb. Herwijnen 8-7- 1817, overl. Herwijnen 25-3- 1818).
Kinderen uit het 2e huw.:
5. Hendrik, geb. 30-11/ged. 5-12-1790, overl. 26-2-1791 te Opijnen.
6. Lambarta Hendrika, geb. 8/ged. 12-8-1792 te Opijnen, overl. Herwijnen 23-12- 1857, tr. Herwijnen 11-4-1816 Janus/Adrianus van der Meijden, geb Herwijnen 1789, zn. van Grietje van der Meijden. (Kinderen: NN, geb. Herwijnen 22-1- 1817 + Marcus VAN DER MEIJDEN, geb. Herwijnen 28 Sep 1818, overl. Herwijnen 26-10-1853 + Grietje, geb. Herwijnen 30 Apr 1822 + Geertje+Grietje (tweeling), geb. Herwijnen 10 Oct 1823 + Geertje, geb. Herwijnen 23 May 1826).
7. Geertruijd, geb. 7/ged. 18-1-1795 te Opijnen.
8. Hendrikus, geb. 2/ged. 7-1-1798 te Opijnen.
9. Jantje, geb. 2/ged. 4-5-1800, overl. 30-11-1800 te Opijnen.
10. Jantje, geb. 14/ged. 20-12-1801 te Opijnen.
11. Johannis, geb. 12/ged. 22-12-1805 te Opijnen.

II. Dirkje Nieuwhof, geb/ged. Opijnen 22/28-8-1785, won. te Opijnen.
NB.
- tr. Herwijnen 21 Jun 1822 Gerrit WELBIE + Dirkje NIEUWHOF. (Kinderen: Adrianus Welbie, overl. Herwijnen 23 Jul 1825).

Buitenechtelijke zoon van:
1. Marcus, geb/ged. Opijnen 4/20-12-1818, volgt III.

III. Markus Nijhof, geb. Opijnen 4-12-1818, ws. schipper (GN 1972), karreman (1862-1890), arbeider (1895), overl. na 1895, tr. Celeke Stavast, geb. Vuren 19-12-1824, overl. na 1895.
Wonende op een woonschip. Vertrekken naar Rotterdam op 17-8-1888, arriveert op 20-8-1888 te Rotterdam (Lange Lijnstraat/samen met echtgenote en zoon Dirk/Marcus is arbeider), 27-10-1888 vertrekt het gezin weer naar Gorinchem, naar Rotterdam op 17-9-1890, aankomst R'dam op 20-9-1890 Schiedamsedijk, terug naar Gorinchem op 4-10-1890. 
Beide wonen weer in Gorinchem in 1895.
NB.
- Marcus Nijhof, tr. 18-5-1849 te Opijnen Elizabeth Hendrika Post.

Uit het huwelijk:
1. Gerrit, geb. Herwijnen 19-3-1852.
2. Johanna, geb. Herwijnen 19-2-1854, overl. Gorinchem 1-8-1895 (41 jr.), tr. Gorinchem 23-3-1876 Karel August Muller
3. Bastiaan, geb. Herwijnen 23-3-1860, volgt VIa.
4. Hendrika, geb. Gorinchem 13-3-1862, volgt VIb.
5. Dirk, geb. Gorinchem 5-4-1866, vertrekt naar Rotterdam op 17-8-1888, vertrekt te R'dam naar G.K.W. Teunisse.

IVa. Bastiaan Nijhoff, geb. Gorinchem 23-10-1860, visscher, tr. Lena van Rumpt, geb. Middelharnis 4-4-1858. Vertrekken naar Rotterdam op 17-8-1888, vestigt zich op 2-8-1892 weer in Rotterdam, op 1-3-1893 vertrekt het gezin weer naar Gorinchem.
NB. 
- Plaats huwelijksvoltrekking Dordrecht Aktenummer 151 Aktedatum 28-05-1914
Bruidegom Philippus van der Schalie Plaatsnaam Dordrecht Geboorteplaats Dordrecht Leeftijd 22
Bruid Hendrika Maria Nijhoff Plaatsnaam Dordrecht Geboorteplaats Gorinchem Leeftijd 22 
Vader bruidegom Leendert van der Schalie Plaatsnaam Dordrecht
Moeder bruidegom Petronella Hinten Plaatsnaam Dordrecht
Vader bruid Bastiaan Nijhoff Plaatsnaam Dordrecht
Moeder bruid Lena van Rumpt Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 185

Uit het huwelijk:
1. Bastiaan Marinus, geb. Gorinchem 30-1-1886, tr. Dordrecht 18-01-1912 Antonia Maria Wilhelmina Swolfs, dochter van Christiaan Swolfs en Anna Clara Berendina Jansen.
2. Hendrikus Gerardus, geb. Gorinchem 7-8-1889.
3. Hendrika Maria, geb. Gorinchem 12-10-1891, tr. Dordrecht 28-5-1914 Philippus van der Schalie, zoon van Leendert van der Schalie en Petronella Hinten.

IVb. Hendrika Nijhoff, geb. Gorinchem 13-3-1862, vertrekt naar Dordrecht op 16-7-1887, dienstbode bij Jan Waaldijk en Adriana Pieternella VAN DER REST, vertrekt naar R'dam op 5-6-1888, tr. Rotterdam 21-11-1888 Willem Teunisse, geb. Puttershoek 26-07- 1863, schipper kolenschip, overl. Rotterdam 3-1-1938 (74 jr), zoon van Willem Jannis Teunisse (Puttershoek 1822-Puttershoek 12-12-1899) en Elisabeth de Visser (12-3-1823 - 13-10-1902)
Kinderen Hendrika Nijhoff:
1. Pieternelle Hendrika Seleke NIJHOF, geb Gorinchem 29-12-1884
2. Pieter Dirk NIJHOF, geb Gorinchem 9-2-1886
Kinderen:
1. Arie Teunisse, geb Rotterdam 20-6-1889, tr. (1) Rotterdam 17-5-1916 Anna Petronella Malefijt, tr. (2) Hermanna Kleinman.
2. NN, geb Rotterdam 10-2-1890, overl. 10-2-1890.
3. Celia Hendrika, geb Rotterdam 17-12-1891, tr. Rotterdam 24-11-1915 Martinus Heinsius (4 kinderen) .
4. Wilhelmina, geb Rotterdam 17-11-1893, tr. Rotterdam 27-3-1918 Cornelis Martinus Wesdorp (2 kinderen) .
5. Willem, geb Rotterdam 29-2-1896.
6. Johanna, geb Rotterdam 1-7-1897, tr. Rotterdam 31-12-1918 Arend Smol (2 kinderen).
7. Willem, geb Rotterdam 7-11-1898, tr. Rotterdam 27-4-1921 Maria Cornelia Rook (2 kinderen).
8. Hendrika, geb Rotterdam 10-5-1900, overl. Rotterdam 7-2-1968 (67 jaar) , tr. Rotterdam 22-10-1920 Jan van der Valk, geb. Middelharnis 12-1-1897.
9. Marcus Jannes, geb Rotterdam 18-5-1901, tr. Rotterdam 21-12-1921 Geertruida Francisca Schoute.
10. Elisabeth, geb Rotterdam 1903, tr. Rotterdam 4-6-1924 Barend Bakker.
11. NN, overl. Rotterdam 20-7-1890.


- Seleke Nijhoff, geb. Gorinchem 20-7-1894, tr. Reinier van den Berg.
NB.
- Register Burgerlijke Stand Zwijndrecht 627.83
Seleke Nijhoff
Plaatsnaam Zwijndrecht
Archiefnummer 627 Burgerlijke stand en bevolking van Zwijndrecht
Inventarisnummer 83 Bladzijde 174
Geboorteplaats Gorinchem Geboortedatum 20 Juli 1894
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Seleke Nijhoff
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Berg, Reinier van den


- I Dirk Nijhoff, ? tr Pieternella Jacoba de Ridder
II Zevert Nijhoff, geb ?R'dam? 28-3-1893, ovl 6-1-1969

- I Jan HOOGERBRUGGE, gebooren te Overschie en wonende alhier te Gouderak, tr Gouderak 9-1-1803 Marrigje DE GIER, j:d: geb en wonende alhier te Gouderak.
Uit het huwelijk:
1. Grietje, geb./ged. Gouderak 11/17-4-1803
2. Regina, geb./ged. Gouderak 25-11/2-12-1804, ovl. Rotterdam 9-9-1891
3. Lena, geb./ged. Gouderak 13/18-10-1807, volgt II
4. Jannigje, geb./ged. Gouderak 17/23-9-1810
  

II Lena HOOGERBRUGGE, geb./ged. Gouderak 13/18-10-1807, ovl Moordrecht 20-8-1845.
Kinderen:
1. Janna HOOGERBRUG, geb. 18-1-1830 te Gouderak, overl. 5-1-1894 te R'dam, tr Jan Buit, geb. 30-4-1820 te Nieuw-Lekkerland, overl. 4-3-1898 te R'dam
2. Leendert HOGERBRUGGE, geb. 10-3-1839 te Moordrecht, volgt III

III Leendert HOGERBRUGGE, geb. Moordrecht 10-3-1839 (aktenr. 18; moeder is Lena/baanspinster/29 jr; ongehuwd; aang. Petrus Bertinus van Bochove (plaatselijk heel- en vroedmeester/24 jaar)), tr (1) Aagje RADEMAKER, ovl na 1879/voor 1890, tr (2) Sara Hendrika COUVéE, geb. Boskoop 6-5-1832.
Van Zegwaart naar Rotterdam op 24-3-1890.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Hogerbrugge, geb. Bleiswijk 18-8-1875
2. Leendert Hogerbrugge, geb. Bleiswijk 5-10-1877
3. Cornelia Hogerbrugge, geb. Bleiswijk 29-11-1879, naar het gezin van BUIT-HOOGERBRUG, vertrekt op 2-2-1896 naar Amsterdam, op 27-6-1898 terug in Rotterdam (samen met Petrus Verheul, geb. 22-9-1856 te Arnhem/niet verwant), en dan naar "VP 1900 Amsterdam", wonende 1901 in R'dam, tr Gorinchem 3-3-1901 (aktenr 12) Gerrard Hendricus MULLER, geb Gorinchem 26-11-1877, fabrieksarbeider (1890-1923), ovl Dordrecht 6-10-1951.

- Arien Jansen Hogerbrugge, j.m. van Zegwaard, tr. Bleiswijk 22-1-1662 Lijsbet Claes Versijde, j.d. van Bleiswijk, dr. van Claes Dircksz. Versijde en Pleuntje Claes.
Uit het huwelijk:
1. Weyntje Ariens Hogerbrugge, ged. Bleiswijk 11-1-1671, begr. Kralingen 11-7-1733, tr. Kralingen 16-8-1699 Abraham Davids Levelang, ged. Kralingen 16-4-1673, arbeider, begr. Kralingen 2-4-1720

- Corstiana Johanna VAN DEN HEUVEL, geb. 30-01-1911 Herwijnen, tr. 15-08-1931 Herwijnen Johannes van GOOLEN, baggermolenbaas, geb. 18-10-1909 Sliedrecht, ovl. 26-05-1959 Gorinchem.
 http://members.ams.chello.nl/mvdheuv/heu-00-t.htm  

- GORINCHEM 1890-1923, o.a.

1 MULLER, Antonius 18-8-1853 Vught, metzelaar, 25-2-1901 naar Tilburg
2 VAN HEMERT, Johanna 1-3-1842 Ammerzoden, ovl 8-10-1899
3 MULLER Jacobus Christianus 26-8-1879 Gorinchem, naar sBosch 28-6-1898
4 MULLER Jacobus Christianus 26-8-1879 Gorinchem banketbakker, naar Geertruidenberg 1-3-1900

1 MULLER, Gerardus 17-8-1868 Delft, spoorwegbeambte
2 MORELIS Josina Johanna 14-5-1868 Gorinchem
3 MULLER Franciscus Josephus 12-2-1893 Arnhem
(uit Arnhem op 19-9-1893, naar Venlo op 8-2-1894)

1 MULLER Hendrikus Antonius 12-2-1846 Vught
2 AKKERMANS Martina Helena 4-7-1837 Beest
3 MULLER Elizabeth Maria Antonia 28-9-1880 Gorinchem, naar Dordrecht
4 MULLER Elizabeth Maria Antonia 28-9-1880 Gorinchem, tr 26-5-1904

http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html

Muller

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
• [J.M. Verhoeff, 'Molens en mulders in nederlandse familienamen', in: Naamkunde 23 (1991), p 85].
• Geert Muller, Roden 1546 [Schattingslijst Roden 1546, p 31].
• Andries Statius Muller, huw. ca. 1640, amptman in Oost-Friesland; nakomelingen in Asd. en Leeuwarden. Legende toevoeging Muller [Th.W. Dijkstra, Het geslacht Muller en Statius Muller, z.p. 1992; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 88].
• Bernardus Hindriks Muller (ook Mulder), Kloosterburen 1758-1824, koopman, winkelier, gemeente-ontvanger, landbouwer; zoon van Hendrik Berents & Grietje Harms [O.J. Nienhuis, 'Drie generaties Muller gemeente-ontvanger van Kloosterburen', in: Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde 36 (1991), p 109].
• Jan Hendrix Mulder/Muller, ovl. Assen 1676 [A.N. Wind, 'De eerste Asser windmolen en zijn molenaars', in: Asser Historisch Tijdschrift 1 (1991), nr 2, p 2].
• Muller ontstaan uit 'zu Muhlenfelde' (Dld) [Kits Nieuwenkamp, 'Heraldische sprokkels', in: GN 10 (1955), p 48].
• [Hagens-1979, zie register voor de verschillende vormen].
• De naam Wolterbeek Muller werd gevormd uit de namen van het echtpaar Dirk Muller (1796-1866) en Isabella Wolterbeek (1804-1883). De familie Muller is afkomstig uit Altona in Holstein, vanaf begin 18e eeuw in Nederland (Den Bosch, later Amsterdam, Hengelo) [H.C. Zorn, Muller, Wolterbeek, Wolterbeek Muller, Enschede 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 1, p 13].

aantal naamdragers (MULLER) bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:
Groningen 398
Friesland 161
Drenthe 139
Overijssel 432
Gelderland 629**
Utrecht 266
Amsterdam 1142
Noord-Holland 496
Noord-Holland totaal 1638
Den Haag 390
Rotterdam 555
Zuid-Holland 536
Zuid-Holland totaal 1481
Zeeland 129
Noord-Brabant 269
Limburg 219
totaal 5761

(c) Dordrecht aangevuld januari 2009.