VAN RAAM(P)T / RAEM
Schoonhoven, Dordrecht

NB. Allle gegevens van Schoonhoven komen van 
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-raam-kieft] 
samengesteld door H. van Raam

I. Melchior van Raam, tr. Merriche Bastiaens.
Kinderen:
1. Willem van Raam, geb. Schoonhoven ca. 1640, tr. NN. [Kinderen: Cornelis, Johannes, Anna]
2. Johannes Nicolaas Melchers van Raam, geb. Schoonhoven ca. 1648, volgt II.

II. Johannes Nicolaas Melchers van Raam, geb. Schoonhoven ca. 1648, zilversmid, tr. (1) Willemijntje Claes, tr. (2) Aafje Gerrits Verveen.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Claes van Raam, ged. Schoonhoven 11-9-1670, overl. voor dec 1671.
2. Nicolaas Johannes (Claas) van Raam, ged. Schoonhoven 24-12-1671, volgt III.
3. Willem Melsers van Raem, ged. Schoonhoven 16-1-1678.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Pieter van Raam, ged. Schoonhoven 27-4-1681, 28-11-1691 in het Burger Weeshuis (Schoonhoven), vertrekt 2-5-1699 naar Oost-Indie
2. Willem van Raam, ged. Schoonhoven 9-4-1684, van 28-11-1691 tot 1705 in het Burger Weeshuis (Schoonhoven).

III. Nicolaas Johannes (Claas) van Raam, ged. Schoonhoven 24-12-1671, zilversmid, leerling Gilde (1681) later werkmeester, tr. Meynsje Cleyn.
NB.
- 13-3-1667A Jenneken Schuite, huisvrouw van Teunis 't Kroon(?), gew. buiten de Vriesepoort, vertrocken naar Schoonhoven (gegeven den 17 Mart. 1667)
- 11.22.2 Schuite, Jenneke, buiten Vriesepoort, Schoonhoven, 13/17-3-1667

Kinderen:
1. Dirck van Raam, ged. Schoonhoven 8-4-1696, zilversmid, Gilde (1723) later werkmeester, porter van Schoonhoven, volgt IVa.
2. Nicolaas/Claes van Raam, ged. Schoonhoven 4-5-1698, soldaat VOC, volgt IVb.
3. Pieter van Raam, ged. Schoonhoven 1-8-1700.
4. Willem van Raam, ged. Schoonhoven 23-3-1702.
5. Pieter van Raam, ged. Schoonhoven 16-6-1704.
6. Willemina van Raam, ged. Schoonhoven 9-3-1706, volgt IVc.
7. Willem van Raam, ged. Schoonhoven 9-6-1707.
8. Pieter van Raam, ged. Schoonhoven 28-9-1708.

   * * generatie 4 * *

IVa. Dirk van Raamp (van Raem), ged. Schoonhoven 8-4-1696, zilversmid, 17-11-1718 naar Dordrecht [BRON: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-raam-kieft/I2475.php], otr. Dordrecht 15-5-1718 Catharina Ridderhoff (Caatje Eliasse Rutte, Kaetie Elias), ged. Dordrecht 21-12-1691 (als Katrijntje), dochter van Elias {Rut} Jansse en Geertruij Pieters.
NB.
- Persoonsgegevens van Claas van Raam Herkomst: Dordregt
  Rang: Soldaat /   Datum einde verbintenis: 21/03/1748
  Einde verbintenis: Overleden /   Plaats einde verbintenis: Azie
  Gegevens van de vaart
  Schip: Rodenrijs Inventarisnr.: 14182 /   Kamer: Rotterdam Folio: 150
  Uitreis: 06/05/1736 Bestemming: Batavia /  DAS- en reisnr 3032.1 Aankomst: 18/12/1736
- Doopdatum 1722.10.13 / Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 8-10
  Naam vader Raem, Dirk van
  Naam moeder Elias, Kaetie
  Naam kind Geertruij
- Doopdatum 1719.08.13 / Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 8-10
Naam moeder Elias, Kaetje
Naam vader Raem, Dirk van
Datum ondertrouw 1718.05.15
Naam kind Nicolaas

Kinderen:
1. Nicolaas van Raam, ged. Dordrecht 13-8-1719, overl. Azie 21-3-1748.
2. Geertruij van Raam, ged. Dordrecht 13-10-1722, begr. Dordrecht 7-4-1778, tr. Willem van Duynen. [Kinderen: Elisabeth, 18-5-1757; Kaatje, 28-7-1752; Mijntje, 27-9-1754; Kaetje, 5-10-1764]
3. Meinsje van Raam, ged. Schoonhoven 1-7-1725, 5-4-1729 naar Dordrecht [BRON: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-raam-kieft/I2487.php].
4. Elias van Raampt, ged. Schoonhoven 27-11-1727 j.m. van Schoonhoven, volgt Va.

IVb. Claes van Raem, ged. Schoonhoven 4-5-1698, jongman van Schoonhoven woont bij het Groothooft, bij schriftelijk consent van Nicolaes van Raem zijn vader volgens att van do J. van Es Predikant tot Schoonhoven in dato den 20-8-1722, otr. Dordrecht 4-9-1722 (tr. 20/9) Ariaentje Eliasse Rutte, ged. Dordrecht 5-1-1699, jd van Dordrecht woont bij het Groothooft geas. met Elias Rutte haer vader, dochter van Elias Janssen (Rut) en Geertruij Pieters.
NB.
- Elias Janssen (Rut), geb. voor ca. 1665, eigenaar huis op de Taankade (kohier 1731), verkoopt huis Taankade (1735), overl. 5-4-1735, otr. Dordrecht 25-2-1685 Geertruij Pieters.
  Kinderen:
  1. Maijken, ged. Dordrecht 3-10-1685, dochter van Elias {Rut}Jansz en Geertruijt Pietersz
  2. Pieter, ged. Dordrecht 8-9-1686, zoon van  Elias {Rut}Jansz en Geertje Pieters.
  3. Katrijntje, ged. Dordrecht 21-12-1691, dochter van Elias {Rut} Jansse en Geertruij Pieters.
  4. Ariaentjen, ged. Dordrecht 5-1-1699.
-[www.regiodiep; kohier 1731]   Wijk 04 Nummer 205
  Taankade* Kaai
  Eigenaar: Elias Rutte
  Getaxeerd op: 40
  Ongesplitst
  Oude aanslag: 7
  Nieuwe aanslag: 3-7
- Datering 05-04-1735, Soort akte overdracht, Plaatsnaam Dordrecht, Naam object onbekend, Straatnaam taankade
Verkoper elias rutte
Koper wouter venus, schipper
Buur maarten schouwman, nicolaas tak
Bedrag f 500
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht, Inventarisnummer 818, Folionummer 23, Aktenummer 1
Bijzonderheden het object is bij de boom gelegen.
- Persoonsgegevens van Claas van Raam [http://voc.websilon.nl/]
  Herkomst: Dordregt /   Rang: Soldaat
  Datum einde verbintenis: 00/00/0000 /   Einde verbintenis: Kamer Rotterdam /   Plaats einde verbintenis: Onbekend
  Gegevens van de vaart
  Schip: Dishoek Inventarisnr.: 12943 /   Kamer: Zeeland Folio: 172
  Uitreis: 08/07/1736 Bestemming: Batavia /   DAS- en reisnr 3039.1 Aankomst: 17/07/1737 /   Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee
- Persoonsgegevens van Nicolaes Raam
  Herkomst: Haseloff
  Rang: Soldaat
  Datum einde verbintenis: 21/11/1754
  Einde verbintenis: Overleden
  Plaats einde verbintenis: Azie
  Gegevens van de vaart
  Schip: Jager Inventarisnr.: 14770
  Kamer: Enkhuizen Folio: 248
  Uitreis: 30/11/1753 Bestemming: Batavia
  DAS- en reisnr 3612.3 Aankomst: 10/07/1754
  Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Kinderen:
1. Klaas van Raem, ged. Dordrecht 10-1-1723, zoon van Klaas van Raampt en Ariaantje Elias.
2. Geertruij van Raamt, ged. Dordrecht 10-9-1724.
3. Nicolaas van Raamt, ged. Dordrecht 19-6-1727, zoon van Nicolaas van Raamt en Ariaantje Leijas.
4. Elias van Raem, ged. Dordrecht 17-10-1728, zoon van Claes van Raam en Ariaentje Rutte, volgt Vb.
5. Willem van Raem, ged. Dordrecht 17-2-1731, zoon van Claas van Raam en Ariaantje Rutten.
6. Dirk van Raem, ged. Dordrecht 16-8-1733, zoon van Claes van Raem en Ariaentje Rutten.
7. Dirk van Raem, ged. Dordrecht 30-4-1735, zoon van Klaes van Raempt en Ariaentje Lijas.

IVc. Willemina van Raam, ged. Schoonhoven 9-3-1706, 2 juni 1727 van Schoonhoven naar Dordrecht [BRON: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-raam-kieft/I2480.php], jongedogter van Schoonhoven woont op de Hooge Nieustraet geass. met Jacomijntie Schuijten huijsvr. van Hermen Pottaer haer nigt, otr. Dordrecht 8-5-1738 (tr. 25/5) Arent Lieflanger, jongman van Breemen woont in het Toornstraetje geass. met Mighiel Christiaense zijn goede kennis.
NB.
- DTB Dordrecht op [http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46]

Kinderen:
1. Margrieta Lieflanger, ged. Dordrecht 8-11-1740, dochter van Arent Lieflander en Willemina van Raam.
2. Meijnsje Lieflanger, ged. Dordrecht 8-3-1743, dochter van Arent Liefslander en Willemijna van Raam.

   * * generatie 5 * *

Va. Elias van Raampt, ged. Schoonhoven 27-11-1727, j.m. van Schoonhoven, geass met zijne moeder Catharina Ridderhoff wed Dirk van Raampt, tr. Dordrecht 28-8-1749 (tr. 14/9) Aaltje Ridderhoff, j.d. van Dordt en woond op de Hoogenieustraat geass. met haaren oom Frans van Helmond.
NB.
- Pieter van Raam
1771. Decb. 17 Pieter van Raam, zoon van Lijas van Raam wegens onbetaamelijk gedrag en Kranksinnigheijd, bij resolutie van 17 Decb. 1771 geconfineert voor den tijd van een Jaar, expireerende 17 Decb. 1772.
Bij Resolutie van 10 Novb. 1772, gecontinueerd tot 17 Decb. 1773.
Bij Resol. van 18 Novb. 1773 gecontinueerd tot 17 Decb. 1774.
Bij Resol. van 25 Octb. 1774 gecontinueerd tot 17 Decb. 1776.
Bij Resol. van 19 Novb. 1776 gecontinueerd tot 17 Decb. 1778.
Bij Resol. van 29 Septb. 1778 gecontinueerd tot 17 Decb. 1780.
Bij Resol. van 24 Octob. 1780 gecontinueerd tot 17 Decb. 1782.
Bij Resol. van 26 Septb. 1782 gecontinueerd tot 17 Decb. 1784.
Overleeden den 2 Octob. 1782.
[ Bron : Erfgoedcentrum DiEP Archief : 22 Inventarisnummer : 415]

Kinderen:
1. Dirk van Raamt, ged. Dordrecht 25-4-1750, zoon van Elias van Raam en Aeltje Rutten.
2. Pieter van Raamt, ged. Dordrecht 2-4-1752, zoon van Lijas van Raemt en Aeltje Ridderhof.
3. Elias van Raamt, ged. Dordrecht 16-4-1755, volgt VIa.
4. Seijgje  van Raamt, ged. Dordrecht 4-1-1758.
5. Dirk van Raamt, ged. Dordrecht 20-6-1760, zoon van Elias van Raem en Aeltje Rutten, volgt VIb.
6. Pieter van Raamt, ged. Dordrecht 28-7-1762, in het krankzinnigengesticht 1771-1782, overl. 2-10-1782, zoon van Lijas van Raemt en Aeltje Ridderhof.
7. Karel van Raamt, ged. Dordrecht 2-6-1765, zoon van Elias van Raam en Aaltje Rutten.
8. Karel van Raamt, ged. Dordrecht 8-7-1767, zoon van Leijas van Ram en Aaltje Ridderhof.

Vb. Lijas van Raampts, ged. Dordrecht 17-10-1728, jm van Dordt geadsisteert met zijn oom Arent Lieflander, otr. Dordrecht 24-5-1753 (tr. 10/6) Linkie van Akeren, ged. Dordrecht (als Lijntje)17-8-1731, jd van Dordt en woonen in de Vleeshouwersstraat geads. met haar vaeder Jan van Aaken, overl. na 28-7-1773, dochter van Johannes/Jan van Akeren/Aken en Lijsbeth Ko(c)k.
NB.
- Doopdatum 1731.08.17 / Plaatsnaam Dordrecht
  Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht / Inventarisnummer 8-10
  Naam vader Aken, Jan van
  Naam moeder Kok, Lijsbeth
  Naam kind Lijntje
- Johannes/Jan van Akeren (Aken), tr. Lijsbeth Kok (Kock).
  Kinderen:
  1. Gillis, ged. Dordrecht 20-3-1729, zoon van Johannes van Akeren en Lijsbet Kock.
  2. Lijntje, ged. Dordrecht 17-8-1731, dochter van Jan van Akeren en Lijsbeth Kok.
  3. Belia, ged. Dordrecht 15-8-1736, dochter van Jan van Akeren en Lijsbeth Kok.
  4. Geertruij, ged. Dordrecht 2-2-1734, dochter van Jan van Aken en Lijsbeth Kok.
  5. Willemtje, ged. Dordrecht 29-6-1739.

Kinderen:
1. Nicolaas van Raamt, ged. Dordrecht 1-4-1754, volgt VIc.
2. Elisabeth van Raamt, ged. Dordrecht 26-1-1757, volgt VId.
3. Jan van Raamt, ged. Dordrecht 28-10-1759, volgt VIe.
4. Adriaen van Raamt, ged. Dordrecht 27-2-1763, zoon van Lijas van Raemt en  Lijntje van Aken.
5. Adrianus van Raamt, ged. Dordrecht 9-3-1765, zoon van Lijas van Raamt Kalmt en Lijntje van Aken, volgt VIf.
6. Geertruij van Raamt, ged. Dordrecht 2-10-1767.
7. Belia van Raamt, ged. Dordrecht 23-12-1768.
8. Willemijntje van Raamt, ged. Dordrecht 24-1-1770.
9. Geertruij van Raamt, ged. Dordrecht 28-7-1773, volgt VIg.

   * * generatie 6 * *

VIa. Elias van Raam, ged. Dordrecht 16-4-1755, tr. Margaretha van Erven (Margrita van Erven).
Kinderen huwelijk:
1. Alida van Raamt, ged. Dordrecht 19-4-1786.
2. Gijsbert van Raamt, ged. Dordrecht 15-7-1787.
3. Sija van Raamt, ged. Dordrecht 19-1-1790, dochter van Elias van Raamt en Margrieta van Erven.
4. Magteldje van Raamt, ged. Dordrecht  19-1-1790, dochter van Elias van Raamt en Margrieta van Erven.
5. Magteltje van Raamt, ged. Dordrecht 9-3-1791.
6. Lijas van Raamt, ged. Dordrecht 20-12-1792.
7. Gijsbert van Raamt, ged. Dordrecht 6-6-1794.
8. Willem van Raamt, ged. Dordrecht 7-4-1797, zoon van Lijas van Raamt en Grietje van Erven.
9. Johanna Willemina van Raamt, ged. Dordrecht 5-3-1799.

VIb. Dirk van Raamt ged. Dordrecht 20-6-1760, otr. Dordrecht 3-5-1798 Paulina van Haarlem.
Kinderen:
1. Alida Wilhelmina van Raamt, ged. Dordrecht 25-8-1799.

VIc. Nicolaas van Raamt, ged. Dordrecht 1-4-1754, otr. Dordrecht 15-4-1779 Elisabeth van Ballegoojen.
Kinderen:
1. Lijnkje van Raampt, ged. Dordrecht 1-9-1779, dochter van  Nicolaas van Raampt en Gijsje Ballegooij.
2. Johanna van Raamt, ged. Dordrecht 28-3-1781, dochter van Klaas van Raamt en Elisabeth Balgoij.
3. Lijjas van Raamt, ged. Dordrecht 17-9-1783, dochter van Nicolaas van Raampt en Lijsje Balgoij.
4. Gijsje van Raamt, ged. Dordrecht 23-12-1786, zoon van Klaas van Raamt en Lijsje van Ballegooijen.
5. Maria van Raamt, ged. Dordrecht 13-6-1789.
6. Nikolaas van Raamt, ged. Dordrecht 18-12-1790.
7. Gijsbert van Raamt, ged. Dordrecht 12-3-1793.
8. Geijsje van Raamt, ged. Dordrecht 4-8-1795.
9. Geijsje van Raamt, ged. Dordrecht 30-1-1799, zoon van Klaas van Raamt en Elizabeth van Ballegojen.
10. Willempje van Raamt, ged. Dordrecht 3-4-1802, dochter van Klaas van Raamt en Lijsje van Ballegooijen.

VId. Elizabeth/Lijsje van Raamt (Leijsje van Raamd), ged. Dordrecht 26-1-1757, jd geb. te Dordrecht woont in de Kolfstraat geadsist. met haar vader Lijas van Raamt, otr. Dordrecht 25-9-1783 Jan Rijn(n)a(a)rt (Reijnaard, Reijnaart), j.m. geb. te Dordrecht woont in de Marienbornstraat geadsisteert met zijn vader Cornelis Rijnaard.
NB.
- otr. Dordrecht 25-9-1783 (tr. 12/10)
Jan Rijnaard, j.m. woont in de Marienbornstraat geadsisteert met zijn vader Cornelis Rijnaard
Lijsje van Raamt, jd beide geb. te Dordrecht woont in de Kolfstraat geadsist. met haar vader Lijas van Raamt
- overlijdensakte Dordrecht 18-4-1865 (281)
  Jannigje Rijnaart, 81, zonder beroep, geb. en wonende alhier, weduwe   Johannes Ponsen, dochter van Jan Rijnaart en Lijsje van Raamt, beiden overl. alhier
  + 17/4 voormiddag 3 uur E 542 Hoogt
- Johannes Ponsse, otr. Dordrecht 3-11-1785 Jannigje van der Hoeven.
  Kinderen
  1. Cornelia, ged. Dordrecht 5-7-1786.
  2. Johanna, ged. Dordrecht 21-10-1787.
  3. Johannes, ged. Dordrecht 27-3-1789
  4. Jacobus, ged. Dordrecht 29-5-1791.
  5. Kornelis, ged. Dordrecht 14-8-1794.
  6. Maria, ged. Dordrecht 2-1-1797.
  7. Jacobus, ged. Dordrecht 3-7-1799.

Kinderen:
1. Jannigje Rijnaard, ged. Dordrecht 17-3-1784, overl. Dordrecht 17-4-1865 (81 jr.; voormiddag 3 uur E 542 Hoogt), tr. Johannes Ponsen, ged. Dordrecht 27-3-1789, overl. Dordrecht 21-8-1848 (namiddag 11 uur  E542 op de Hoogt), zoon van Johannes Ponsen en Annetje Verhoeven.
2. Linkje Rijnaard, ged. Dordrecht 10-9-1786.
3. Elisabeth Rijnaard, ged. Dordrecht 10-9-1788.
4. Cornelis Rijnaard, ged. Dordrecht 6-6-1790.
5. Lijas Rijnaard, ged. Dordrecht 20-1-1792.
6. Catharina Rijnaard, ged. Dordrecht 8-4-1794.
7. Cornelis Rijnaard, ged. Dordrecht 30-12-1796.
8. Jan Rijnaard, ged. Dordrecht 7-3-1800.
9. Adrianus Rijnaard, ged. Dordrecht 5-2-1803.

VIe. Jan van Raamt, ged. Dordrecht 28-10-1759, otr. Dordrecht 6-5-1780 Johanna van Wijnen.
Kinderen:
1. Linkje van Raamt, ged. Dordrecht 25-10-1780, dochter van  Jan van Raamt en Johanna van Wijne..
2. Lijas van Raamt, ged. Dordrecht 14-1-1784.
3. Abraham van Raamt, ged. Dordrecht 3-2-1786.
4. Johannes van Raamt, ged. Dordrecht 1-8-1788.
5. Fransijna van Raamt, ged. Dordrecht 5-1-1791, dochter van  Jan van Raamt en Johanna van Wijnen.
6. Lijas van Raamt, ged. Dordrecht 23-10-1793.
7. Johanna van Raamt, ged. Dordrecht 5-5-1796.
8. Klaas van Raamt, ged. Dordrecht 19-1-1801.

VIf. Adrianus van Raamt, ged. Dordrecht 9-3-1765, otr. Dordrecht 7-8-1788 Geertruij Knegtelij (Geertruij Knegtlij).
Kinderen:
1. Leijas van Raamt, ged. Dordrecht 31-1-1789.
2. Johannes Casper van Raamt, ged. Dordrecht 28-4-1790.
3. Willem van Raamt, ged. Dordrecht 10-11-1794, zoon van Ariaan van Raamt en  Geertruij Knegterlin.
4. Jan Casper van Raamt, ged. Dordrecht 11-6-1796, zoon van Adrianus van Raamt en Geertruij Knegtelie, volgt VII.
5. Willem van Raamt, ged. Dordrecht 6-11-1798.
6. Adrianus van Raamt, ged. Dordrecht 25-1-1802.
7. Lena Cornelia van Raamt, ged. Dordrecht 25-11-1806, dochter van Adrianis van Raamt en Geertruij Knegtlie.

VIg. Geertruij van Raamt (van Raam), ged. Dordrecht 28-7-1773, tr. Antonius van Es (Johannes Antonie van Es).
NB.
- Doopdatum 1803.07.14
  Naam vader Nes, Antonie van
  Naam moeder Raamt, Geertruij van
  Naam kind Lijntje

Kinderen:
1. Johannes Jacobus van Es, ged. Dordrecht 25-5-1796.
2. Lijntje van Es, ged. Dordrecht 14-7-1803, tr. Grave 13-3-1825 Guillaume Buchel, geb. Maastricht 21-03-1798, zoon van Jean Buchel en Maria Elisabeth van der Biesen.
3. Johannes Antonij van Es, ged. Dordrecht 13-10-1805.
4. Maria Geertrui van Es, ged. Dordrecht 14-2-1808, tr. Maastricht 20-12-1828 Leonartdus Egidius Humblet, geb. Breda 1-1-1801, zoon van Egidius Humblet en Petronella Fransen.

   * * generatie 7 * *

VII. Johannes Casper van Raamt, ged. 1798, tr. NN.
NB.
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (20)
Persoon in bevolkingsregister
Jan Casper van Raamt
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 28 Bladzijde 823
Geboortejaar 1798
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (20)
Persoon in bevolkingsregister
Jan Casper van Raamt
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 9 Bladzijde 895
Geboortejaar 1798
-  Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (20)
Persoon in bevolkingsregister
Jan Casper van Raamt
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 26 Bladzijde 476
Geboortejaar 1798
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (20)
Persoon in bevolkingsregister
Jan Casper van Raamt
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 20 Bladzijde 677
Geboortejaar 1798

Kinderen:
1.

OVERIGE FEITEN

- Johannes Casper van Raamt, tr. Catharina Johanna Vogel.
Kinderen:
1. Johanna van Raamt, geb. ca 1868 (28 in 1896), tr. Rockanje 11-06-1896 Aart Snoeij, geb.  (32 in 1896), zoon van Kornelis Snoeij en Magdalena Klok. [Kinderen: Catharina Johanna Magdalena Snoeij, geb. Nieuw Helvoet 1-3-1897]

(c) EvD Dordrecht januari 2007.