RINGELING
Dordrecht/Rotterdam

I. Johannes Ringeling, overl. Dordrecht voor 1850 (niet gevonden), tr. Maria Doterem, ged. Rotterdam 6-2-1791 (wonende op den Hofdijk/get. Philippus Doteren, Maria Dooteren), overl. Dordrecht 19-8-1868 (aktenr 490; D758 Vischstraat; namiddag 6 uur; 77 jr.), dr. van Reijnier van Doterum (op zee overleden volgens overl. akte Maria) en Hendrina Klasina Neuve (overl. Rotterdam voor 1868).
Kinderen:
1. Reinier, geb. Rotterdam 12-1-1817, volgt IIa.
2. Johan Philip, geb. Rotterdam 22-6-1819, volgt IIb.

IIa. Reinier Ringeling, geb. Rotterdam 12-1-1817, overl. Dordrecht 6-1-1884 (aktenr 15; namiddag half 11 E251 aan de Mijs van Holijstraat), tr. Dordrecht 19-4-1848 (aktenr 28) Wilhelmina Fraarbach, geb. Dordrecht 12-7-1818, dr. van ? Fraarbach en Sija Notenboom (geb. Dordrecht 20-10-1797/overl. Dordrecht 18-12-1864).
Kinderen:
1. Johanna Maria, geb. Dordrecht 6-7-1848.
2. Sija Petronella, geb. Dordrecht 19-12-1849.
3. Maria, geb. Dordrecht 4-8-1852, tr. Dordrecht 30-10-1878.
4. Wilhelmina, geb. Dordrecht 29-10-1861, naar K546.

IIb. Johan Philip Ringeling, geb. Rotterdam 22-6-1819, slagtersknecht (1850), vleeschhouwersknecht, overl. Dordrecht 20-7-1871 (aktenr. 498; 52 jr voormiddag half 1 D885 aan de Vischstraat), tr. Dordrecht 23-10-1850 (aktenr 201) Maartje Bresser, geb. Dordrecht 5-6-1825, overl. Dordrecht 27-2-1882, dr. van Barend Bresser (63 jr in 1850/winkelknecht) en Jannetje Antonia Rood ( 64 jr in 1850).
Kinderen:
1. Johannes, geb. Dordrecht 30-12-1850, kooperdraaijer, overl. Dordrecht 29-11-1887, tr. Dordrecht 26-7-1876 Antonia Hendrika Hartzheim, geb. Rotterdam 7-6-1848.
2. Barend, geb. Dordrecht 17-4-1852, overl. ald. 29-10-1860.
3. Johan Philip, geb. Dordrecht 14-7-1854, tr. Dordrecht 21-8-1878, volgt IIIa.
4. Antonie, geb. Dordrecht 23-3-1857, naar W102.
5. Hendrik, geb. Dordrecht 30-8-1859, overl. ald. 21-8-1860.
6. Barend, geb. Dordrecht  29-8-1861, naar W102, volgt IIIb.
7. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, geb. Dordrecht 4-9-1864, overl. ald. 17-7-1865.
8. Pieternella Bastiana, geb. Dordrecht 19-1-1867, naar W102. 

IIIa. Johan Philip Ringeling, geb. Dordrecht 14-7-1854, stukadoor, vestigt zich uit Rotterdam op 10-1-1924, vertrekt naar Rotterdam op 25-9-1924, tr. (1) Dordrecht 16-5-1895 Maria Francina Cornelisse/Kornelisse, geb. Dordrecht 7-9-1856, overl. Dordrecht 22-6-1894, tr. (2) Dordrecht 16-5-1898 Aaltje Klein Hesseling, geb. Dubbeldam 15-11-1858, overl. Dordrecht 3-9-1913.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan Philip, geb. Dordrecht 29-1-1879, overl. ald. 27-8-1881.
2. Johanna Hendrika, geb. Dordrecht 4-10-1880, overl. ald. 1-2-1881.
3. Johanna Hendrika, geb. Dordrecht 15-1-1883, overl. ald. 2-3-1884.
4. Johan Philip, geb. Dordrecht 14-12-1884, vertrekt op 30-8-1894 naar Zalt Bommel, terug uit Zalt Bommel op 28-2-1896, vertrekt op 28-9-1898 naar Amsterdam, terug uit " Willimstoorn" op 19-10-1903, volgt IVa.
5. Frans Marius, geb. Dordrecht 4-3-1887, volgt IVb.   
6. Maartje, geb. Dordrecht 24-6-1888, naaister, naar kaart V557 (1890-1917).
7. Pieternella Bastiana, geb. Dordrecht 5-1-1893.
8. Jan Hendrik Cornelis, geb. Dordrecht 4-10-1893, vertrekt naar Zalt Bommel op 6-11-1894, terug op 19-11-1897, vertrekt op 30-1-1917 naar Rotterdam, volgt IVc.
Uit het tweede huwelijk:
1. Huiberdina, geb. Dordrecht 19-3-1896.
2. Christiaan Pieter, geb. Dordrecht 2-6-1899, vertrekt op 28-10-1916 naar Rotterdam.

Uit het eerste huwelijk van A. Klein Hesseling:
1. Gerrit, geb. Dordrecht 9-7-1893.

IIIb. Barend Ringeling, geb. Dordrecht  29-8-1861, winkelknecht, winkelbediende (1924), tr. Elizabeth Catharina Jonkers, geb. Dordrecht 7-8-1861.
Kinderen:
1. Maartje, geb. Dordrecht 10-2-1887, onderwijzeres (o) gem. school 20 (1918-1937).
2. Johannes, geb. Dordrecht 7-10-1889.
3. Hendrik, geb. Dordrecht 8-6-1895, kantoorbediende, boekhouder, wonende Amsterdam (1924), tr. Dordrecht 2-1-1924 (aktenr. 3) Wilhelmina Frederika Rudolph, geb. Dordrecht 21-12-1897, dr. van Willem Frederik Rudolph (overl. voor 1924) en Treintje(?) van Duijnen (51 jr in 1924/wonende te Dordrecht).
vertrekken op 23-4-1927 naar Amsterdam.

IVa. Johan Philip Ringeling, geb. Dordrecht 14-12-1884, bij de marine geweest, melkrijder, tr. (1) Dordrecht 23-5-1907 Catharina Vaes, geb. Dordrecht 3-9-1882, overl. na 26-8-1909, tr. (2) Dordrecht 12-10-1916 Willemina Vaes, geb. Dordrecht 13-7-1886, dr. van Arie Vaes (overl. 30-11-1927) en Willemina Bozua (geb. Dordrecht 10-4-1848).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje, geb. Dordrecht 11-1-1908, winkeljuffr., overl. ??, tr. Dordrecht 28-12-1932
Peter Jan Hendriks, geb. Dordrecht 9-1-1906, elektricien (o) stikstoffabriek.
Wonende: Mecklenburghstraat (1950).
Kinderen:    
    a.
Peter Jan (Piet), geb. Dordrecht 10-5-1934.
    b. 

2. Wilhelmina, geb. Dordrecht 26-8-1909, overl. Australie 1-4-1981, tr. Dordrecht 20-3-1930 Floris de Munter, geb. ca. 1907 (94 in 2001), zn. van Ary de Munter and Elisabeth van der Linden.  (HOMEPAGE)

IVb. Frans Marius Ringeling, geb. Dordrecht 4-3-1887, melkbezorger, tr. Dordrecht 4-2-1915 (aktenr. 22) Jozina van der Put, geb. Maasdam 24-6-1889, dr. van Antony van der Put (apothekersknecht/wonende te Dordrecht in 1915) en Jozina Cornelia van Doorn (wonende in Dordrecht in 1915). 
NB.
- Wonende: Singel 291, 313, Koningspleinhof (24-4-1923), Mattensteiger (25-2-1924), W. Marisstraat 54 (13-10-1924).

Kinderen:
1. Maria Francina, geb. Dordrecht 11-12-1915, tr. Dordrecht 6-10-1938 Pieter Busink, geb. Dordrecht 21-10-1907, rijwielhersteller, zn. van Pieter Busink en Maria Barendina van der Wal.   
2. Jozinus Cornelis, geb. Dordrecht 4-6-1918.
3. Frans Marius, geb. Dordrecht 17-4-1920.

IVc. Jan Hendrik Cornelis Ringeling, geb. Dordrecht 4-10-1893, brandk. schilder, tr. (1) Dordrecht 31-12-1919 Betje Barbera van de Werken, geb. Papendrecht 18-6-1898, overl. Dordrecht 6-8-1924, tr. (2) Dordrecht 10-11-1927 Wilhelmina Gerrigje van den Heerik, geb. Giessendam 27-5-1888.
NB.
- Jan Hendrik Cornelis Ringeling, vestigt zich in Dordrecht vanuit Rotterdam op 12-7-1918, vertrekt naar Rotterdam op 9-9-1918 (Sionstraat 3), vestigt zich in Dordrecht vanuit Rotterdam op 14-7-1919, vertrekt naar Zwijndrecht op 18-11-1927 (Bilderdijkstraat 14).
- Het gezin is weer terug in Dordt vanuit Zwijndrecht op 29-3-1929.

Kinderen eerste huwelijk:
1. Maria Francina, geb. Dordrecht 9-5-1920, vertrekt naar Zwijndrecht op 18-11-1927, vertrekt op 19-10-1938 naar Bergschenhoek (Rottekade 117).
2. Betje Barbera, geb. Dordrecht 15-1-1922, vertrekt naar Zwijndrecht op 18-11-1927, fabr. arb. (1918-1937).
3. Geertje, geb. Dordrecht 5-11-1923, naar Zwijndrecht op 22-11-1924 (Jacob Catsstraat).

Verm. zoon van W.G. van den Heerik:
1. Johannes Albert Smits, geb. Dordrecht 19-6-1911, landbouwer, vestigt zich in Dordrecht vanuit Rotterdam op 12-11-1932, vertrekt naar Nederl.-Indie (NI leger) op 1-2-1936.

LOSSE FEITEN

- Cornelia Ringeling, geb. Meerkerk 31-10-1869, dienstbode te Dordrecht.

- Philippus Ringeling, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Goudsche Wagestraat, otr/tr. Rotterdam 1/17-08-1784 Hester Berger, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Goudsche Wagestraat.
Kinderen:
1. Johan Philip, ged. Rotterdam 13-1-1788 Schoutesteeg (get. Elizabeth Neeltje Ringeling).
2. Chatriena, ged. Rotterdam 7-2-1790 in de Gouse Wagestraat (get. Elizabet Gibo).
3. Johannis, geb/ged. Rotterdam 17/22-04-1792 Gouse Wagestraat (get. Hester Ringeling).
4. Jacobus, geb/ged. Rotterdam 16/21-12-1794 in de Gouse Waagestraat (get. Elisabeth Neetje Ringeling).

- Catharina Geertruij Ringeling, jongedochter, afkomstig van Leijden, wonende goudsche wagenstraat,otr/tr. Rotterdam 23-12-1787/8-1-1788 Willem van Schaardenburg, weduwnaar, afkomstig van Scheendel, wonende Wijde Kerkstraat

- Johannes Ringeling, jongeman, afkomstig van Rotterdam, wonende Vogelenzang, otr/tr. Rotterdam 20-5/18-6-1797 Johanna de Vink, jongedochter, afkomstig van Utrecht, wonende vogelenzang

- I. Josephus Vaes, overl. Goes voor 1865, tr. N.N., overl. Goes voor 1865.

II. Johannes Vaes, geb. Goes 25-3-1817, arbeider, overl. Dordrecht 16-5-1865 (aktenr 354; 58 jaar/ voormiddag 1 uur/E599 aan ;t ..pad), tr. Geertrui Paulina Bakker, geb. 's-Gravendeel 14-2-1818, overl. na 1870.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catrina, geb. Dordrecht 3-9-1843, tr. Dordrecht 12-6-1867 N.N..
Kinderen:
    a. Geertruida Poulina Vaes, geb. Dordrecht 14-9-1864. 
    b. Maria Faas, geb. Dordrecht 18-9-1866.

2. Josephus, geb. Dordrecht 2-7-1844, tr. Dordrecht 19-12-1866 Maartje Engels.
3. Arie, geb. Dordrecht 23-5-1844, volgt III.

II. Arie Vaes, geb. 's-Gravendeel (+Leerambacht) 23-5-1846, arbeider, overl. Dordrecht 30-11-1927, tr. Dordrecht 15-6-1870 (aktenr. 88) Willemina Bozua, geb. Dordrecht 10-4-1848, dr. van Willem Bozua (44 jr. in 1870/arbeider) en Christina Reijers (46 jr. in 1870).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geb. Dordrecht 17-8-1870.
2. Christina, geb. Dordrecht 3-3-1873.
3. Geertruida, geb. Dordrecht 30-11-1874.
4. Willem, geb. Dordrecht 7-9-1876, stoker.
5. Arie, geb. Dordrecht 2-11-1878, reiziger, tr. Dordrecht 8-3-1913 Hendrika Martina Hoeks, geb. Dordrecht 10-8-1878.
6. Johanna, geb. Dordrecht 14-8-1880, dienstbode.
7. Catharina, geb. Dordrecht 3-9-1882.
8. Josephus, geb. Dordrecht 26-8-1884, arbeider, tr. Sientje Elizabeth Schillemans, geb. Dordrecht 14-3-1885.
9. Willemina, geb. Dordrecht 13-7-1886.
10. Albertus, geb. Dordrecht 12-12-1887, arbeider.
11. Antonia, geb. Dordrecht 31-8-1890.
12. Pieternella, geb. Dordrecht 3-11-1894.
13. Johan Herman, geb. Dordrecht 30-3-1898.

- Akke Yda Veenema, geb. Middelburg 28-10-1854, vestigt zich in Dordrecht vanuit Rotterdam op 2-11-1903, vertrekt weer naar Rotterdam op 27-1-1904, tr. Johannes Vaes.

- http://www.8op.com/overpelt/dat13.htm

I. Paulus Vaes, overl. Neerpelt 28-9-1729, tr. Anna van Hees, overl. Neerpelt 8-11-1753.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Vaes, ged. Neerpelt 17-12-1723, overl. Neerpelt 19-8-1804, tr. Neerpelt 25-6-1755 Jacobus Hobben.
2. Joannes Vaes, ged. Neerpelt 11-11-1726, volgt II.

II. Joannes Vaes, ged. Neerpelt 11-11-1726, overl. Overpelt 9-8-1790, begr. Overpelt 11-8-1790 in Overpelt, tr. (1) Overpelt 19-1-1755 Maria Helena Vrenken, ged. Overpelt 29-9-1736, overl. Overpelt 5-6-1759, dr. van Franciscus Frencken en Angela Huyberts (Smitz), tr. (2) Overpelt 9-1-1763 Joanna Leyssen, ged.Overpelt 10-5-1739, overl/begr. Overpelt 22/24-4-1789, dr. van Josephus Leyssen en Anna Maria Verroten.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria, ged. Overpelt 21-9-1756, overl. Overpelt 5-4-1832, tr. Overpelt 28-1-1777 Joannes Theodorus Oertiens, ged. Bocholt 20-5-1746,overl. Overpelt 15-11-1817.
2. Franciscus, ged. Overpelt 6-10-1758.
Uit het tweede huwelijk:
1. Paulus, ged. Overpelt 16-10-1763, overl/begr. Overpelt 29/31-5-1792, tr. Overpelt 2-7-1787 Catharina Helena Mardaga.
2. Adrianus, ged. Overpelt 10-5-1765, tr. Overpelt 8-1-1792 Joanna Elisabetha Mardaga.
3. Henricus, ged. Overpelt 4-10-1766, overl. Overpelt 23-9-1808, tr. Overpelt 8-1-1793 Maria Josepha Smolders.
4. Petrus Joannes, ged. Overpelt 5-12-1767, overl. Overpelt 12-1-1768.
5. Anna, ged. Overpelt 23-4-1769.
6. Maria Helena, ged. Overpelt 1-10-1773.
7. Josephus, ged. Overpelt 28-3-1777.