ROOBOL
Dordrecht/Dubbeldam
Zie ook: http://www.familyaffairs.nl/UK/our_ancestors/Roobol.htm

?I Cornelis Pietersen, van Ridderkerck, tr Rijsoort 2-7-1587 (tr Ridderkerck) Pieterken FRANSSEN, jd van Rijsoirt. 
Kinderen: 
1. Arien, ged 8-5-1588, volgt II 
2. Frans, ged 11-6-1589 
3. Cornelis, ged 8-1-1591 
4. Willem, ged 11-10-1592 
5. Bastiaen, ged 19-1-1595 
6. Lijntken, ged 23-3-1597 (gedoopt in 't Ambacht) 

?II Adriaan Cornelis ROOBOL, geb ca 1590, boureman van Rijsoort wonend op Dobbeldam, otr Dordrecht 28-8-1616 Anneke JAN WILLEMSDR, van Almkerken int land van Almkerken, wonend op Dobbeldam.
Kinderen:
? 1. NN, ged Dordrecht 1-7-1618
? 2. Jan, ged Dordrecht 1-8-1621
? 3. Cijken, ged Dordrecht 1-6-1623
? 4. Cornelis, ged Dordrecht 1-11-1629
? 5. Zijtken, ged Dordrecht 1-6-1633
? 6. Jan, ged Dordrecht 1-2-1635
7. Pieter
8. Willem, volgt III
9. Anna, ged Dubbeldam 10-6-1635, dr van Adriaen Cornelisz ROOBOL en Anneken

III Willem Adriaans ROOBOL, geb Dubbeldam ca 1625, bouman jongeman van Dubbeldam ende wonende aldaer, otr/tr. Dordrecht 23-7/6-8-1651 Neeltje PIETERS, jongedochter van Chaerloos wonende buiten de Vriespoort.
Kinderen:
1. Anneken, ged Dordrecht 24-9-1653
2. Commertje, ged Dordrecht 22-11-1656
3. Pietertgen, ged Dordrecht 14-2-1659
4. Cornelia, ged Dordrecht 14-2-1661
5. Pieter, ged Dordrecht 24-11-1662, volgt IV.a
6. Wijntje, ged Dordrecht 2-6-1666
7. Jacobus, ged Dordrecht 27-9-1669, volgt IV.b
8. Arij, ged Dordrecht 1671, volgt IV.c

IV.a Pieter Willems ROOBOL/ROODBOL, j:m: van de Merwede, thuijnman, wonende buijten de Vriesepoort, wedn van Dordrecht thuijnman geass met Arie Willems desselfs broeder (1694), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 10-9-1713 (Pieter ROOBOL over de Visseburgh), otr/tr (1) Dordrecht 12/28-12-1683 (met schrijven van Dubbeldam) Geertruijt/Geertje Pieters SWAEN, j:d: van Maeslant wonende buijten de Vriesepoort, otr/tr (2) Dordrecht 2/17-5-1694 Catharina/Kaatje CARELS, j:d: geass met desselfs moeder.
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 29-7-1704 ('t kint van Pieter ROOBOL over de Vissebrugh)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 29-6-1707 ('t kint van Pieter ROOBOL aen de Vissebrugh)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-7-1708 ('t kint van Pieter ROOBOL over de Vissebrugh)

Kinderen eerste huwelijk:
1. Willem, ged Dordrecht 6-11-1686, volgt V.a
2. Arien, ged Dordrecht 26-12-1690, volgt V.b
Kinderen tweede huwelijk:
1. Johannes, ged Dordrecht 7-3-1697
2. Abraham, ged Dordrecht 7-4-1698, volgt V.c
3. Jacobus, ged Dordrecht 23-1-1701
4. Leuntje + Pieter, ged Dordrecht 4-4-1704
5. Anna, ged Dordrecht 21-12-1705, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 25-1-1706 ('t kint van Pieter ROOBOL over de Vissebrugh)
6. Anna, ged Dordrecht 22-6-1707
7. Helena, ged Dordrecht 13-11-1709

IV.b Jacobus [Willems] ROOBOL, wedn van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass met Arij ROOBOL sijn broeder (1715), tr (1) Floorie VAN DEP, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-8-1714 (Floorie VAN DEP huijsvrou van Jacobis ROOBOL op den Vriesepoortswegh), otr/tr (2) Dordrecht 10/24-11-1715 (geboden tot Dubbeldam) Yda Joppe SCHAEK, j:d: van Dubbeldam en wonende aldaer geass met Pietertje Willems [ROOBOL] wed Abraham DONRAET haere haere goede bekende.
- Jacobus [Willems] ROOBOL, j:m: van Dordrecht buyten de Vriesepoort, otr/tr Dordrecht 22/10-13-11-1690 Philippina WILLEMS, j:d: van Willempad op de Nieuwe Haven.
Uit het huwelijk:
1. Willem, ged Dordrecht 23-6-1691
2. Willem, ged Dordrecht 1-7-1692
3. Wilhem
, ged Dordrecht 14-10-1693
4.
Marijke, ged Dordrecht 15-5-1695
3. Willem, ged Dordrecht 20-11-1697
5. Jacobus, ged Dordrecht 30-4-1702

IV.c Arij Willems ROOBOL/ROBOL, van Dordrecht, wedn wonende buijten de Vriesepoort geass met Pieter Willemse desselfs broeder (1696), tuijnman (1705/1707), ovl ? jan-mrt 1730, tr (1) N.N., otr/tr (2) Dordrecht 29-4-1696/14-5-1696 Catrijna Willems HUIJSMAN, j:d: wonende in den Hout Thuijn gass met Marijtje VAN STEEN desselfs goede bekende, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 25-1-1708 (Caterijn HUIJSMAN huijsvrou van Arij ROOBOL buyte bij Bercke pat), otr/tr (3) Dordrecht 9/25-4-1713 Jannigie VAN DER HEIJDEN, van Dordrecht wed van Pieter SCHUIJTEN wonende buijten de Vuilpoort, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 22-3-1730 (Arie ROOBOLs wed buijte de Vriesepoort).
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 8-5-1705 ('t meerderjarig kint van Arijs ROBOL tuijnman buyten de Vriesepoort)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 28-3-1707 (kint van Arien ROBOL tuijnman buyte Jorispoort)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-11-1719 ('t kint van Arie ROBOL buijte bij koo....; vader en moeder leve)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 25-9-1724 ('t kint van Arij ROBOL buijte naest Berckepat, bijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 5-1-1730 ('t kint van Arie ROOBOL bij Roomen; beijde ouders leven; int gemeen)
Kinderen tweede huwelijk:
1. Wilmijntie, ged Dordrecht 18-3-1697
2. Willem, ged Dordrecht 19-9-1698
3. Johannes, ged Dordrecht 22-5-1701
4. Jacobus, ged Dordrecht 14-5-1703
Kinderen derde huwelijk:
1. Ariaentje, ged Dordrecht 6-2-1713
2. Neeltje, ged Dordrecht 3-5-1715 

V.a Willem Pieterse ROOBOL, j:m: van Dordrecht woont bij de Vischbrugh bij mondelingh consent van sijn vader, wedn van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort (1717), begr Dordrecht (Nieuwkerk) 6-11-1722 (Willem ROOBOL buijten over 't "meepaaie"), otr/tr (1) Dordrecht 17-1/2-2-1706 Geertruy VERHOEVEN, j:d: van Dordrecht woont op de Nieuwburgh geassisteerd met haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 20-4-1717 (Geertruij VERHOEVE huijsvrou van Willem ROOBOL buijte Sint Jorispoort), otr/tr (2) Dordrecht 4/18-7-1717 (geboden tot Dubbeldam) Aeltie CAMERMAN, j:d: van Veen woont buijten de Vriesepoort geass met Geertie Arijense huijsvr van Cornelis VAN BOXSEL haer moeder, begr Dordrecht (Nieuwkerk)  22-3-1723 (Aeltie KRAMERS wed van Willem ROOBOL buijte ind 't Jorispoort).
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 4-11-1713 ('t kint van Willem ROOBOL buijten de Sjorispoort int' paagie, vader en moeder leve)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-5-1715 ('t kint van Willem ROOBOL buijten de Jorispoort in 't paie; vader en moeder leve)  
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 28-8-1717 ('t kint van Willem ROOBOL buijte de St Jorispoort; vader en moeder beide leve)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 30-8-1731 (een kint uijt het weeshuijs genaemt Wlm ROBOL)

Kinderen eerste huwelijk:
1. Geertje, ged Dordrecht 29-4-1708
2. Jan, ged Dordrecht 12-4-1709
3. Willem, ged Dordrecht 24-6-1711
4. Frans, ged Dordrecht 27-1-1713
5. Marijke, ged Dordrecht 18-5-1715
6. Pietertje, ged Dordrecht 10-4-1717

V.b Arie ROOBOLL, j:m: van Dordrecht, woont bij de Vischbrugh geass met desselfs moeder en bij mondeling consent van sijn vader, otr/tr Dordrecht 15-4/7-5-1713 Jacomijntie Willems VOSMAN (HOOLMAN), j:d: van Dordrecht woont buijten de Vriesepoort geass met haer moeder. 
Kinderen:
1. Pieter, ged Dordrecht 26-11-1714
2. Willem, ged Dordrecht 2-12-1716, waars. ovl voor mrt 1724
3. Gerrit, ged Dordrecht 27-8-1718
4. Catrina (Kaatje), ged Dordrecht 3-2-1722, otr Dordrecht 9-5-1743 Pieter HOLST (8 kinderen)
5. Willem, ged Dordrecht 7-3-1724
6. Arie, ged Dordrecht 9-1-1726

V.c Abraham ROBOL/ROOBOL, otr (1) Dordrecht 18-1-1726 Aaltje DE PATER, tr (2) Neeltje (Nete) VAN DER VEER.
Kinderen eerste huwelijk:
1. Pieternel, ged Dordrecht 30-9-1727, ? volgt VI
Kinderen tweede huwelijk:
1. Pieter, ged Dordrecht 2-12-1732
2. Johannes, ged Dubbeldam 16-3-1738

? VI Pieternella ROOBOL, tr Dordrecht 29-11-1750 Govert FRANKEN, ged Dordrecht 1-3-1729.
Kinderen:
1. Elizabeth Franken, ged Dordrecht 9-8-1765, ovl ald 18-8-1847, tr Anthony DE VRIES, ovl Dordrecht 30-7-1828

* * * * *

- I Jan Cornelis ROBOL, geb ca 1670/1680, j:m: van Sliedrecht woont aen de Noordendijck geassisteerd met sijn vader, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 19-8-1730 (Jan Cornelise ROOBOL op den Nieuwendijk; laat kind na), otr/tr Dordrecht 15/16-3-1705 (dese persoonen moeten heden haer 3 geboden hebben door ordre van de heer Borgermeester) Lijsbeth PIETERS [VAN DER RIP], j:d: van Dordrecht woont aen het Nieuwkerckhof geass met haar moeder.
NB
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 12-8-1727 tk van Jan ROBOL (niet gevonden)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 11-2-1729 (het kint van Jan ROOBOL bij de Vriesepoort; beijde ouders leven)
- begr Dordrecht (Nieuwkerk) 26-12-1729 (minderj kint van Jan ROOBOL op den hoeck van "nieu"patie; beijde ouders leven)

Kinderen:
1. Cornelis, ged Dordrecht 25-8-1706, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 1727/1729
2. Pietertje, ged Dordrecht 14-10-1708, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 24-1-1727 (Pietertie ROBOL wed van Abraham DONRAET buijde de Sint Jorispoort voor in het Kromhout aen het klockhuis), ? tr Abraham Pieters DORWAEL/DONRAET, ged Dordrecht 10-4-1664, zn van Pieter Aerdtsen DORMA(E)L en Jenneken Teunis VAN VEEN
3. Geertruij, ged Dordrecht 9-3-1711, volgt II
4. Jannichje, ged Dordrecht 13-12-1713, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 1727/1729
5. Johanna, ged Dordrecht 7-5-1719, begr Dordrecht (Nieuwkerk) 1727/1729

II Geertruy ROOBOL, j:d: van Dordrecht woont op den Nieuwendijk geass met Lijsbet VAN DER RIP wed van Jan ROOBOL haer moeder, otr/tr Dordrecht 27-4-1731/13-5-1731 Jacobus KO(C)K, ged. Dordrecht 17-5-1708, j:m: van Dordrecht woont in de Marienbornstraat geass met Geertruij Jacobse wed van Jan Hendrikse KOK zijn moeder.
Uit het huwelijk:
1. Geertruij, ged. Dordrecht 2-12-1731
2. Geertruij, ged. Dordrecht 13-2-1734, zie 23
3. Johanna, ged. Dordrecht 29-8-1736
4. Johannes, ged. Dordrecht 7-2-1739
5. Johannes, ged. Dordrecht 22-10-1741
6. Maijke, ged. Dordrecht 7-3-1744
7. Willemina, ged. Dordrecht 24-11-1748
8. Lijsbeth, ged. Dordrecht 29-12-1752

- I. Johannes Roobol, tr. Aagje Verschoor.
II. Willemijntje Roobol, ged. Dordrecht 24-4-1743, tr. Cornelis de Bruijn
Uit het huwelijk:
1. Aagje de Bruijn, ged. Dordrecht 10-10-1772 , tr. Ridderkerk 18-9-1795 Willem Groenendijk, zn. van Jan Groenendijk en Teuna Jonker.

- Clara RHOBOL, ged. Dordrecht 17-11-1748 (Clara Reboel), dr. van Jan Roobol en Wijntje Kolle, tr Jan VAN HULTEN
Uit het huwelijk:
1. Jacoba, ged. Dordrecht 11-6-1773


- I. Johannes Roobol, tr. Maaijke Jacobus Roobol.
II. Jacobus ROOTBOLL, ged. Dordrecht 11-12-1720, j:m: van Dordrecht geass met sijnen vader Jan ROOBOLL, otr/tr Dordrecht 4/21-7-1743 Hendrica VAN HERWAARDEN j:d: van Dordrecht en wonende buijten de Vriezepoort geass. met haar vader Johannes VAN HERWAARDEN.

- [tak Roobols die uit Rhoon] Pieter ROOBOL, secretaris van Nieuw-Beijerland, overl. circa 1652, tr Wijburch Barents, overl. na 21 april 1653 (OV 1982)
 
(c) Dordrecht