SCHAFFELS-SCHAFFELT-SCHAFELT
Baarlo/Kessel/Roermond/Dordrecht
(Schafelt is een plaats in Limburg behorende tot de gem. Maasbree)

I Matthias VAN SCHAFELT, tr Baarlo 10-5-1662 Anna Santerbeek, ovl 10-02-1684 in Kessel.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Matthii VAN DEN SCHAFFELT, geb Baarlo 29-4-1671, volgt II

II Wilhelmus Matthii VAN DEN SCHAFFELT, geb Baarlo 29-4-1671, ovl 21-09-1741 in Kessel, tr Bertha Schoenmaeckers
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus SCHAFFELS, geb Kessel 21-1-1716, volgt III

III Theodorus SCHAFFELS, geb Kessel 21-1-1716, akkerman, ovl Roermond 2-7-1792,  tr. Johanna OP DE(N) BOL, geb Buggenem/Buggenum 11-09-1723, dc van Joannes OP DEN BOOL en Petronella GOUMANS.
NB:
- Bron: [http://www.renkers.nl/pellemans/kwcg09.htm#m1398] 
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus, volgt IV

IV Wilhelmus SCHAFFELS, ged. Roermond ca. 1757, ovl. Dordrecht 11-3-1838 (aktenr 155; des middags half 4; D497 Elfhuisjes), tr. Dordrecht 18-5-1782 Maria Josepha COCU, ged. Dordrecht 21-1-1759, dr. van Johannes COCU en Maria PIERRE, ovl. Dordrecht 29-11-1831 (aktenr 727; des morgens 5 uur; D497 Elfhuisjes).
NB
- ovl. 6-2-1807 het kind van Willem Schaffels
- (transportregister 9.837 1783-1784; folio 102) Wilhelmus SCHAFFELS koopt een huis en erve voor de somme van F 800 van Reynier ??
- Joannis KOKU, herkomst: Herstal (Luijck)/verblijf: Schip van Ansaij - Knolhaven (Bron: klepboek 3.25; folio 161), ovl voor 1767, tr Dordrecht (onderscheiden gezindten) Maria PARE/PIERRE; Maria PIERRE, van Pont in 't Pruisische, wonende Sluijspoort in 't Keizershof (1767), tr (2)Dordrecht 20-11-1767 (aank. 27/11 en 2/12) Louis DU MOULIN, van Enje in Luikerland, wonende schip (1767). 
Uit het huwelijk:
1. Petrus, ged Dordrecht (RK) 19-3-1756
2. Maria Josepha, ged Dordrecht (RK) 21-1-1759
3. Anna Lucia, ged Dordrecht (RK) 4-1-1761
4. Maria Elisabeth, ged Dordrecht (RK) 3-11-1764
Uit dit huwelijk, gedoopt te Dordrecht:
1. Joanna Maria, dp. 7-12-1782 (RK, Maria Peere, Cornelis de Jong), begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-3-1800, kramp in de ingewanden, op de Hil.
2. Johanna Maria, dp. 28-10-1784 (RK, Franciscus Ketelaar, Elisabeth Cocku)
3. Joannes Franciscus, dp. 13-9-1785 (RK, Frans Ketelaar, Sijgje Coku)
4. Theodorus, dp. 22-12-1787 (RK, Lisabetha Koku)
5. Joannes, dp. 9-9-1789 (RK), volgt Va
6. Dorothea, dp. 18-2-1792 (RK), volgt Vb
7. Petrus, dp. 18-2-1796 (RK), volgt Vc
8. Wilhelmus (Willem), dp. 20-12-1798 (RK, Maria Calamijns), volgt Vd
9. Franciscus, dp. 18-1-1802 (RK, Maria Calamijns), volgt Ve

V.a Joannes Schaffels, dp. Dordrecht 9-9-1789 (RK), timmerman (1819, 1825), boekverkoper, ovl. Dordrecht 17-2-1861, tr. Dordrecht 18-1-1815 Maria Margretha Weijts (Weits), ged. Dordrecht 20-11-1785, dr. van Hermanus Weits en Bernardina Tisseling, dienstbaar (1815), vertrekt naar Rotterdam op 26-9-1865.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Maria Josepha (zoon), geb. 27-10-1815, ovl. Dordrecht 28-8-1819
b. Berendina, geb. 11-3-1818
    1. Barendina Maria, geb. Dordrecht 10-5-1840
c. Maria Josepha (dochter), geb. 20-8-1820, tr. 21-1-1857
d. Hermanus, geb. 13-5-1822, smid (1840), stucadoor (1854), arbeider (1860-1890), tr. Hermina Christina van Dijk, geb. Dordrecht 1823.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
    1. Johannes Wilhelmus, geb. 12-9-1849
    2. Willemina Maria, geb. 27-10-1851
    3. Maria Willemina, geb. 23-1-1854, ovl. Dordrecht 10-5-1854
    4. Maria Barendina, geb. 5-5-1855
    5. Arie, geb. 27-9-1854
    6. Wilhelmus Johannes, geb. 21-7-1860
    7. Cornelis Jacobus, geb. 31-8-1864, ovl. Dordrecht 25-10-1864

e. Wilhelmus, geb. 1-11-1823, arbeider (1854), ovl. Dordrecht 7-6-1854, tr. Dordrecht 31-5-1854 Anna Maria van den Hurk, geb. Dordrecht 4-4-1854, dr. van Thomas van den Hurk en van Maria Murkens.
    1. Wilhelmus, geb. Dordrecht 24-7-1854, ovl. Dordrecht 15-9-1854

f. Johannes Petrus, geb. 10-12-1825, ovl. Dordrecht 23-4-1827
g. Johannes Franciscus, geb. 30-5-1828, vertrekt naar Leiden 11-10-1860.

V.b Dorothea SCHAFFELS, ged. Dordrecht 30-8-1792 (RK), ovl. Dordrecht voor 1896, tr. Godefredus MURKENS, geb. Budel ca. 1783, zn. van Godofredus Murkens en Elisabeth Saanen, ovl. Dordrecht 29-1-1833.
Uit het huwelijk:
a. Elisabeth Maria Murkens, geb. Dordrecht 1816, tr. (1) Dordrecht 29-4-1846 Govert Jacob, tr. (2) Dordrecht 5-5-1886 Petrus Franciscus VRIJDAG, geb. Bergen op Zoom, wedn. Maria Litz, winkelier (1874), koopman, vischhandelaar (1877), zn. van Hendrik Vrijdag en Pauline Christine Elderman, ovl. Dordrecht 13-10-1890.
Uit het eerste huwelijk met Maria Litz, geboren te Dordrecht:
    1. Paulina Geertruy, geb. 11-5-1840, ovl. Dordrecht 13-9-1855
    2. Willemina, geb. 11-5-1842, ovl. Dordrecht 12-9-1862, tr. Dordrecht 30-4-1862 Petrus de Jong, geb. Dongen ca. 1836, zn. van Adriaan de Jong en Johanna Maria Jansen, schoenmaker.
    3. Hendricus, geb. 21-9-1844, ovl. Dordrecht 22-12-1844
    4. Maria, geb. 4-11-1845
    5. Johannes Franciscus, geb. 3-12-1847, ovl. Dordrecht 3-3-1874
    6. Anna Antonia, geb. 23-8-1854, tr. Dordrecht 5-7-1877 Bernard Leo Schmiehusen, geb. Hoetmar (Duitsland) ca. 1849, zn. van Johann Heinrich Schmiehusen/Steintrich Schmiehausen en van Anna Elizabeth Lu)h)ring.
    7. levenloos (zoon), geb. 26-3-1861, voormiddag 9 uur
    8. levenloos (dochter), geb. 26-3-1861, voormiddag half 10
    9. Maria Johanna, geb. 7-12-1863, ovl. Dordrecht 7-1-1864

V.c Petrus Schaffels, ged. Dordrecht 18-2-1796 (RK), kleermaker (1830, 1833, 1840), arbeider (1850-60), winkelier, ovl. Dordrecht 12-2-1868, tr. Dordrecht 2-6-1830 Maria (Hendrika Cornelia) van Lamoen, ged. Dordrecht 19-3-1803, dr. van Franciscus Leopold van Lamoen (ovl. 13-9-1819 D.) en van Cornelia Geurts (ovl. 25-6-1828 D.), ovl. Dordrecht 14-8-1886.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Maria Josepha, geb. 10-10-1831, ovl. Dordrecht 12-2-1833
b. Cornelia Francina, geb. 26-3-1833, ovl. Dordrecht 2-1-1900, ongehuwd.
c. Maria Josepha, geb. 23-6-1835, ovl. Dordrecht 12-8-1856, ongehuwd
d. Francisca Maria, geb. 3-12-1837, ovl Dordrecht 19-6-1918, tr. Dordrecht 7-2-1885 Anthonij Johannes Kramer, geb. ca. 1833, wedn. van Maria Johanna Davids, zn. van Christoffel Kramer en Sara Maria Geleijns, ovl Dordrecht 26-7-1909.
    1. Gerardus, geb Dordrecht 29-4-1862, huisschilder
    2. Lucia Wilhelmina, geb Dordrecht 25-6-1869, vertrekt Leiden 30-1-1894.
e. Wilhelmus, geb. 6-3-1841, ovl. Dordrecht 2-8-1841
f. Wilhelmus, geb. 11-4-1843, ovl. Antwerpen 9-11-1890, tr. Wilhelmina Geertrui van der Roer.

IV.d Wilhelmus Schaffels, ged. Dordrecht 20-12-1798 (RK, Josephus Suijders, Maria Schaffels), kleermaker (1822), koster (1830, 1840), ovl. Dordrecht 21-10-1869, tr. (1) Dordrecht 8-5-1822 Christina Koonings, geb. 1780, wed. Felix Knotsenburg (ovl. Dordrecht 6-6-1819), buiten het huwelijk verwekte dr. van Christiaan Koning en Yda Hekelaar, kledermaakster (1822), ovl. Dordrecht 27-5-1852, tr. (2) Dordrecht 9-11-1853 Wilhelmina de Ruiter, geb. Hendrik Ido Ambacht 9-3-1814, dr. van Johannes de Ruiter (ovl. Oost-Indie voor 1876) en van Bernardina Hortig, ovl. Dordrecht 15-4-1876.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Dordrecht:
a. Wilhelmus (Mattheus) Johannes, geb. 12-10-1857, wagenmaker (1895), ovl. Dordrecht 9-3-1895, ongehuwd.

V.e Franciscus SCHAFFELS, geb/ged. Dordrecht 8/18-1-1802 (RK), blikslager (1828/1840), ovl. Dordrecht 22-4-1884, tr. Dordrecht 11-5-1828 Johanna Maria VAN DER LEUR, ged. Dordrecht 3-10-1804 (RK; get. Jacobus van der Leur en Maria Philip), dr. van Pieter van der Leur en Joanna Philip, ovl. Dordrecht 15-3-1877.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Wilhelmus, geb. 19-6-1829, ovl. Dordrecht 6-1-1832
2. Petrus, geb. 22-12-1830
3. Wilhelmus Johannes, geb. 8-11-1832, kleermaker, ovl. Dordrecht 3-11-1875, tr. Dordrecht 21-5-1866 Anthonetta Johanna Soeteman, geb. Dordrecht 1-7-1834, dr. van Johannes Soetemen en Elisabeth Maria Ketelaar, ovl. Dordrecht 2-10-1879.
Uit het huwelijk:
    a. levenloos, geb. Dordrecht 4-1-1857
    b. levenloos, geb. Dordrecht 22-3-1857
    c. levenloos, geb. Dordrecht 28-11-1857
    d. levenloos, geb. Dordrecht 8-5-1860
    e. Joanna Maria, geb. Dordrecht 27-8-1861, ovl. Dordrecht 13-9-1861
    f. Johannes Wilhelmus, geb. Dordrecht 25-3-1863, ovl. Dordrecht 16-2-1867 
    g. Antonius Johannes, geb. Dordrecht 21-8-1865, ovl. Dordrecht 21-8-1865
    h. Antonius Johannes, geb. Dordrecht 10-5-1867, ovl. Dordrecht 30-5-1867
4. Theodorus Franciscus, geb. 14-6-1835, ovl. Dordrecht 15-12-1835
5. Franciscus Johannes, geb. 19-9-1836, ovl. Dordrecht 5-12-1836
6. Maria Dorothea, geb. 7-10-1837, ovl. Dordrecht 28-12-1837
7. Johannes Franciscus, geb. 7-10-1837, ovl. Dordrecht 28-12-1837
8. Franciscus Johannes, volgt VI
9. Johannes Anthonius, geb. 9-2-1842, ovl. Dordrecht 5-12-1842

VI Franciscus Johannes SCHAFFELS, geb. Dordrecht 14-5-1840, smid, ovl. Dordrecht 9-10-1875, tr. Dordrecht 15-5-1861 Wilhelmina Maria KUIJPERS, geb. Dordrecht 8-6-1841, dr. van Wilhelmus Kuijpers en Huberta Hendriks, ovl. Dordrecht 25-11-1893.
(zie KUIJPERS)
Uit het huwelijk:
a. Franciscus, geb. Dordrecht 13-7-1861, volgt VII.a
b. Huiberdina, geb. Dordrecht 27-9-1863, volgt VII.b
c. Adrianus Wilhelmus, geb. Dordrecht 2-9-1866, ovl. Dordrecht 15-9-1866
d. Wilhelmina Maria, geb. Dordrecht 16-8-1867, tr. Dordrecht 13-5-1897 Petrus Megens, geb. 22-2-1866, metselaar.
Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
    1. Francisca Josina Wilhelmina, geb. 1-2-1899
    2. Wilhelmina maria Theodora, geb. 25-3-1900
    3. Bernardus Franciscus Petrus, geb. 5-7-1902
    4. Huiberdina Francisca Maria, geb. 9-12-1903
    5. 
    6. 
    7. 
    8. 
    9. 
e. Johanna Wilhelmina, geb. 21-9-1870, ovl. Dordrecht 1-2-1872
f. Petrus, geb. 25-7-1873, smid, tr. Dordrecht 25-5-1899 Elisabeth van den Heuvel
1. Wilhelmina Maria, geb. Dordrecht 26-5-1900

VII.a Franciscus SCHAFFELS, geb. Dordrecht 13-7-1861, smid, bankwerker (1913), slotenmaker (1920), ovl/begr Dordrecht 31-12-1944/4-1-1945, tr. Dordrecht 9-8-1886 Gerarda Johanna WEMPE, geb. Dordrecht 15-6-1861, ovl/begr. Dordrecht 3-3-1927/7-3-1927, dochter van Johannes WEMPE en Geerdiena Johanna VAN NIJNATTEN.
NB.
- Wilhelmina Schaffels, 8 jaar, open tram Wijnstraat (R.K. School), terrein Oude Kraan, tegen paard; distilleerderij DE HOOP, dr Haver Droeze, ouderlijke woning Marcellus Schampersstraat 7;
[Dordrechtsche courant 19-6-1902]

Uit dit huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Wilhelmina Maria, geb. 6-4-1887, ovl. Dordrecht 31-5-1888
2. Geerdina Johanna, geb. 6-7-1888, ovl. Dordrecht 22-11-1888
3. Franciscus Johannes, geb. 25-9-1890, stempelmaker, smid, bankwerker, tr. Dordrecht 31-7-1913 Elisabeth Heykants, geb. Heusden 18-3-1889, dr. van Cornelis HEYKANTS en Lintje PORTER.
Uit het huwelijk:
   a. 
    b. 

4. Johanna Geerdina, geb. 10-11-1891
5. Petrus Wilhelmus, geb. 5-1-1893, ovl. Dordrecht 19-6-1893
6. Wilhelmina Maria, geb. 2-5-1894, tr. Dordrecht 11-11-1920 Johannes Hendrikus KAAG, geb. Hoorn 30-3-1894, zn. van Johannes Hendrikus KAAG en Agatha Christina BRANDT.
Uit het huwelijk:
    a. 

7. Johanna, geb. 10-6-1895, ovl. Dordrecht 30-5-1896
8. Johannes, geb. 3-4-1897
9. Geerdina Johanna, geb. 12-6-1898

VII.b Huiberdina SCHAFFELS, geb. Dordrecht 27-9-1863, ovl. Dordrecht 18-3-1913, tr. Dordrecht 5-5-1886 Johannes Theodorus VAN DOOREMALEN, geb. Dordrecht 14-11-1859, ovl. Dordrecht 10-4-1888.
Uit het huwelijk:
1. Catharina Johanna van Dooremaale, geb. Dordrecht 6-2-1887, ovl. Dordrecht 13-12-1936, tr. Dordrecht 30-6-1910 Hendrikus Johannes DAAMEN, geb. Dordrecht 2-2-1889, zn. van Johannes Daamen en Margretha Imhaen

* * * * *  

- Henricus Schaffels X Joanna van Duren
* Wilhelmus 14-1-1807 (Wilhelmus Schaffels, Maria Kokken)

- ovl. Dordrecht 4-10-1813 Agenes Anthonia Schaffers, 8 jaar, dr. van Hendrik Schaffers en Maria van Duuren, D221 Prinsenstraat

- bev. reg Dordrecht 1890-1917:
Johannes Mattheus Schaffels, geb. 14-2-1834 Cranenburg, tr. 16-5-1900 Maria P. Roelofs, geb. 20-1-1839 Nijmegen

- I Assuerus van den SCHAFFELT, ovl 5-04-1671 Baarlo (LI), tr Mariken in gen VELGERT, ovl 25-12-1688 Baarlo (LI)
II Goswinus van den SCHAFFELT, ged 4-8-1630 Baarlo (LI), tr Gertrudis BO(O)MGAERTS
III Maria van de SCHAFFELT, ged 30-08-1688 Baarlo (LI), ovl 24-05-1761 Baarlo (LI)